allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "allmänna försvarsföreningen LÄNSKONFERENS 2010"

Transkript

1 LÄNSKONFERENS 2010 Den årliga länskonferensen genomfördes 6 maj, som vanligt på Drottning Viktorias Örlogshem. Alla länsavdelningar utom Jönköping och Jämtland var representerade. Tack vare att AFF ordförande, Maria Nyberg Ståhl kommer från Jämtland fick ändå mötet information från denna landsända. Länskonferensen samlad under ledning av AFF ordförande Maria Nyberg Ståhl Information från länsavdelningarnas verksamhet Den första punkten som behandlades var information från de olika länsavdelningarna. Per Ribbing från Gävleborg fick inleda och berätta om sina försök att återbilda en länsavdelning i sitt hemlän. Per har på olika sätt försökt att väcka intresse bland olika statliga myndigheter som länsstyrelsen, räddningstjänsten, kustbevakningen och polisen. Tyvärr har intresset varit ganska dåligt och någon verksamhet har ännu inte kommit igång. Per var dock beredd att försöka ännu ett tag. Nästa länsavdelning var Kalmar, som representerades av Lindgren. Han började med att redogöra för programutbudet i Kalmar län som består av två aktiviteter per år. Vid dessa har man haft kvalificerade föreläsare som haft anföranden som behandlat olika säkerhetsfrågor med både civila och militära aspekter. Vid varje aktivitet brukar det komma cirka 40 deltagare. För att öka åldersspridningen inom föreningen finns ett samarbete med Linnéuniversitetet. Patrik Lindgren Något som underlättas av att Patrik är universitetsadjunkt vid detta lärosäte. Det finns också en strävan att ha 1-2 studenter i styrelsen. Länsavdelningen i Kalmar samarbetar också med de militära kamratföreningarna som finns i länet och med försvarsutbildarna. 1 (5)

2 Under 2009 gjordes ett försök att få företagare i länet att bli juridiska medlemmar. Tyvärr blev utfallet mycket dåligt. I princip fanns det inget intresse bland företagen att på detta sätt stödja AFF. Patrik sammanfattade sin redovisning med att verksamheten fungerar bra, men att det är problem med rekryteringen. Från Västerbotten deltog Alf Mohlin. Han redogjorde för den stora aktivitet som är länsavdelningens huvudnummer, det årliga arrangemanget Pax Nordica. Under 2009 var verksamheten särskilt omfattande då det så kallade Märkesåret, som firar 200 hundra år av fred, uppmärksammades med två dagar av forskningsseminarier och en dag för allmänheten då bland annat kronprinsessan Viktoria deltog. Denna kraftansträngning innebar att det inte har blivit någon aktivitet under 2010, annat än förberedelser för Pax Nordica 2011 som genomförs under februari. Pax Nordica genomförs som ett samarrangemang mellan Umeå universitet, Umeå kommun och AFF. Finansieringen sker till 95% av universitetet och kommunen. Skåne representerades av Ola Fischer som under lång tid var sekreterare i denna länsavdelning, men som nu kommer att ersättas av Lennart R Svensson. I Skåne genomförs fyra aktiviteter per år där två äger rum i Kristianstad och två i Malmö. Den senaste tillställningen innehöll bland annat en föreläsning av universitetslektor Peter Viggo Jakobsen från Köpenhamns universitet som på ett mycket intresseväckande sätt redogjorde för dansk säkerhetspolitik. I slutet av maj detta år, kommer överbefälhavaren Sverker Göransson hålla ett anförande. Verksamheten fungerar med andra ord bra, men det är inte alltid lätt att få föreläsare att ställa upp, inte minst från Försvarsmakten. Ola berättade också att man planerar att ta upp samarbetet med Lunds akademiska officersförening (LAOS). Ola Fischer (längst till höger) redogör för verksamheten i Skåne. Jan Hyltén Cavallius, från Kronoberg berättade att vid den senaste aktiviteten hade brigadgeneral Stefan Andersson, chef för den nordiska stridsgruppen i EU, Nordic Battle Group (NBG), deltagit och informerad om den verksamhet han ansvarar för. Cirka 40 åhörare hade kommit för att lyssna. Jan har försökt att få till stånd en försvarsdebatt med politiker, men inte fått någon som ställt upp. 2 (5)

3 De två stora arrangemang som dominerar arbetet i Blekinge är det så kallade Bryggmötet och Pax Baltica. Tom Ohlsson och Birger Werner redogjorde för dessa två aktiviteter. AFF i Blekinge är sammanhållande både vad gäller finansiering som organisation för verksamheten men samarbetar med Karlskrona kommun, marinbasen, tekniska högskolan m fl. Bryggmötet används som ett seminarium för att diskutera och förbereda genomförandet av Pax Baltica. Temat för årets Pax Baltica som genomförs 2021 oktober, är Hot, risk och säkerhet. Dessa begrepp kommer att behandlas ur ett brett perspektiv genom att både mjuka och hårda säkerhetsaspekter kommer att behandlas. I Jämtland kommer AFF att delta i invigningen av Ope-teknikland som arrangeras 5 juni. Maria Nyberg Ståhl som tidigare varit ordförande i länsavdelningen berättade att man valt att satsa på en bred samhällsrepresentation i styrelsen för att få ett ökat engagemang bland så många aktörer som möjligt. Under hösten genomfördes ett seminarium där det svenska deltagandet i Afghanistan diskuterades. Håkan Hedlund från Försvarsmakten, Håkan Juholt från riksdagen och Annika Christensen Nordgren, tidigare medlem av försvarsberedningen, hade intressanta anföranden som lockade cirka 100 åhörare. Maria Nyberg Ståhl Stig Ekberg som representerade Uppsala redovisade de stora problem länsavdelningen haft på senare tid att få åhörare till länsavdelningens arrangemang. Ett skäl är den hårda konkurrens som finns i Uppsala där många olika aktörer genomför en stor mängd aktiviteter. Den vårkonferens som AFF planerat, fick ställas in då bara fyra personer anmälde sig för att delta. Detta ledde till att ett möte i Uppsala 17 maj som leddes av avgående ordförande, tidigare landshövdingen i Uppsala län, Anders Björck och där även AFF generalsekreterare deltog. Resultatet blev att det formella organiserandet av en länsavdelning i Uppsala med en styrelse lades i malpåse. Istället beslutades att AFF centrala kansli skulle ta ett övergripande ansvar för att årligen arrangera en större konferens i regionen Uppsala/Stockholm. Båda landshövdingarna i dessa län, Peter Egardt i Uppsala och Per Unckel i Stockholm, är beredda att stödja en sådan aktivitet. Stig Ekberg och Ebbe Sylvén kvarstår som kontaktpersoner i Uppsala. Verksamheten i Jönköpings län har tyvärr stannat av. Generalsekreteraren i AFF, Stefan Ring, redogjorde för sina försök att på nytt blåsa liv i verksamheten. Kontakt har tagits med Wilhelm af Donner, tidigare regementschef för I12, har lovat att ställa upp och arrangera ett möte med olika intressenter. Ett sådant möte var inplanerat 24 maj, men fick tyvärr ställas in på grund av att Stefan Ring fick personliga förhinder att åka till Eksjö. Ett nytt möte planeras nu efter sommaren. En av AFF:s absolut viktigaste samarbetspartners är föreningen Göteborgs Försvar. Medlemmarna i denna förening, cirka st, är också medlemmar i AFF. Ett viktigt skäl för intresset att vara medlemmar i AFF är tidningen Vårt Försvar. Geron Jannesson redovisade den omfattande verksamheten som bedrivs i Göteborg med 8-9 aktiviteter årligen. I år kommer man också göra en bussresa till Baltikum som sponsras av föreningen. Under våren har man haft ÖB, Sverker Göransson på besök och vid hans anförande kom 300 personer och lyssnade. På grund av sin starka ekonomi är alla i föreningen ständiga medlemmar efter att de betalt en inträdesavgift på 200:-. 3 (5)

4 Geron Jannesson och Gunnar Dyhre från föreningen Göteborgs Försvar Gunnar Dyhre är också ledamot AFF:s centrala styrelse. Information från AFF centrala kansli Efter att länsavdelningarnas information berättade AFF:s generalsekreterare Stefan Ring om sitt arbete sedan han tillträdde i juni En viktig erfarenhet har varit att AFF, för väldigt många, är en okänd organisation. En viktig uppgift har därför varit att på olika sätt skapa nya kontaktytor och att aktivt delta i olika arrangemang för att sprida kunskap om föreningen. AFF hemsida har också moderniserats och ger nu mer information om aktuella verksamheter. En viktig samarbetspartner är Folk och Försvar. Genom att generalsekreteraren ofta deltar i deras arrangemang skapas ett brett nätverk som kan vara positivt för AFF. Under våren 2010 har AFF och Folk och Försvar tillsammans gjort en broschyr där riksdagspartiernas säkerhets- och försvarspolitik inför riksdagsvalet i höst presenteras. Den kommer att publiceras under juni och kommer även att skickas ut till länsavdelningarna. Ekonomisk redovisning Finanskrisen 2008 innebar att AFF:s tillgångar kraftigt minskade i värde. Den ekonomiska återhämtningen har dock varit positiv även för AFF som nu fått tillbaka drygt hälften av de förluster som gjordes. Ändå har kapitalförvaltningen, som sköts av HQ bank, varit lyckosam. När HQ inledde förvaltningen ägde AFF tillgångar på 5,5 miljoner kronor. Idag är tillgångarna värda cirka 8 miljoner och då har ungefär :årligen använts för att täcka förluster i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att inte samla pengar på hög. Syfte med AFF är att stödja verksamheten i länsavdelningarna och att på central nivå verka för att leva upp till innebörden i föreningens stadgar. Styrelsen har därför beslutat att ge satsa mer pengar på verksamheten under 2010 och därmed också öka uttaget från kapitalet. Den oro som nu finns inom finansvärlden gör dock att sådana satsningar hela tiden måste balanseras med viss återhållsamhet. Ekonomiska relationer AFF generalsekreterare redovisade en PM där han beskriver de ekonomiska relationerna med främst länsavdelningarna, men även med Göteborgs Försvar. Deltagarna i 4 (5)

5 länskonferensen läste inom denna PM och tyckte att det var ett mycket bra dokument som tydligt sätt beskrev hur den ekonomiska hanteringen inom AFF fungerar. Representanterna från länsavdelningarna fick i uppdrag att ta med sig promemorian hem och att sedan lämna förslag på ändringar direkt till generalsekreteraren. Avsikten är sedan att denna promemoria ska fastställas av styrelsen vid mötet i september. Medlemsvärvning Det vitigaste för AFF är att bedriva verksamhet, inte att värva medlemmar. Men ett stort medlemsantal ger ett större inflytande. En återkommande fråga när olika personer för första gången får höra talas om AFF är: Hur många medlemmar har ni?. Medlemsvärvningen är därför inte oviktig. Det har genom olika försök visat sig vara mycket svårt att rekrytera juridiska medlemmar. Det verkar inte som att företag numera är särskilt intresserade att stödja den typ av verksamhet som AFF genomför. Samtidigt kan denna avvisande inställning bero på att AFF är för okänd. Alf Mohlin menade att AFF måste utarbeta en tydlig strategi för hur vi ska agera och även göra en marknadsundersökning om hur AFF uppfattas. Deltagarna i länskonferensen fick yttra sig över tre förslag på roll-ups som skulle kunna användas för att tydliggöra AFF:s närvaro i olika sammanhang. Mötet enades om ett förslag som kommer att anskaffas och skickas ut till länsavdelningarna. Under hösten planeras en ny broschyr som ska ersätta den som trycktes för flera år sedan. Länsavdelningarna kommer att få vara med i framtagningsprocessen. Övriga frågor Ola Fischer lyfte fram frågan om en present till personer som gjort förtjänstfulla insatser. Mötet beslutade att frågan tills vidare skulle lösas lokalt. Patrik Lindgren från Kalmar fick i uppgift att fundera över möjligheterna att ta fram en medalj. Efter länskonferensen bjöds deltagarna på en buffé. Jan Hyltén Cavallius, Tommy Jeppsson och Patrik Lindgren i ett givande samtal. Text och foto: Stefan Ring 5 (5)

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008 2009-04-13 Dnr 72-1704/2002 1(18) Till Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer