Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning"

Transkript

1 Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Tid: Fredag 17 maj 2013, kl Plats: Göteborgs Universitet, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg Deltagare: Christine Achberger Göteborgs Universitet Andreas Jonsson GVC Alexander Walther GVC Bo Magnusson GVC och Kulturvård Mats Högström SLU Umeå Jakob Lagerstedt SLU Uppsala Göran Adelsköld SUHF och SLU Ulf Ernstson Högskolan Väst Hans Andrén Linnéuniversitetet Karin Larsson Lunds universitet Christer Persson Blekinge Tekniska Högskola Cecilia Natvig Uppsala universitet Mona Petersson Södertörns högskola Gunnar Lysell Lantmäteriet Janos Böhm Lantmäteriet j Öppnande av mötet Mötet öppnas av Gunnar Lysell, Lantmäteriet som hälsade alla välkomna och förklarade att syftet att träffas och att byta erfarenhet med varandra och att få information om Lantmäteriets produkter och verksamhet. (Se Gunnars presentation) Göteborgs Universitet, Geovetarcentrum värd för mötet Christine informerade om Göteborgs Universitet. Lite historsk tillbakablick och översiktligt om universitetets organisation och utbildningsverksamhet samt om Geovetarcentrum och dess inriktning inom de skilda geovetenskapliga områdena och utbildningar. (Se Christines presentationer) Gästpresentationer Användning av GIS och geodata inom utbildning och forskning på GEO, Alexander Walther, GEO Alexander presenterade intressanta projekt där GIS används inom forskning och i utbildning på Institutet för Geovetenskaper. Exempel som Alexander redogjorde omfattade bl.a. Svårigheten att få tillgång till relevant data Hur data används

2 Vilken data eller datakällor och tjänster som används Programvaror, tillägg mm Gisforum Faq Presentation av olika elevprojekt (Se Alexanders presentation) Fråga: Gunnar Lysell GIS får gärna en teknisk klang när tekniker, forskare och andra som använder GIS i sin profession. Hur förhåller man sig till att GIS finns runt omkring oss i samhället i mängder av applikationer för.ex. telefoner och läsplattor?. Alexander tar upp detta i slutet på sin presentation. Karin: Har eleverna kunskap i GIS och sina ämnesområden för att kunna göra dessa analyser och projekt? Svar: GIS-eleverna undervisas i handhavande av programvara och i vissa fall tillhandahålls även data för att man skall komma igång för att se möjligheterna med GIS. För de små projekten som tar ca 1 vecka finns ofta tillgänglig data. I längre projekt skall studenterna samla in information själva. Projekten innehåller vanligtvis en GIS-kurs. GIS som redskap inom Kulturvård, Bo Magnusson, GVC och Kulturvård Bo redogör vad institutionen för kulturvård är för verksamhet vad den gör och var någonstans den bedrivs. Finns i Göteborg med satellit i Mariestad. Presentation som Bo visade innehåller bl.a. Kurspresentation Hur GIS taggar in i kulturvården Projektpresentation (Se Bos presentation) Fjärranalys och GIS inom planetär forskning exempel från Mars och jämförande studier på Svalbard, Andreas Jonsson, GVC Fjärranalys i ordens verkliga innebörd där vi fick en fascinerande resa från jorden till mars Analyser av fjärrmiljön på mars och lyftes ner den på jorden där liknande miljöer fick agera evolutionen på mars.

3 Presentationen innehöll bl.a. Insamlings av data Analys Jmf med betingelser på jorden (Svalbard) (Se vidare Andreas presentation) Uppföljning av frågor från senaste mötet i Lund Inget specifikt lyftes fram utan dessa är inbakad i de följande punkterna nedan som Gunnar redogjorde för. Övrig information från LM om produkter och ev. förändringar när det gäller innehåll av data och visningstjänster i den datamängd som ingår i nuvarande avtal. Gunnar Lysell informerade om Lantmäteriets produkter, tillgänglighet mm. Fortsatt finansiering från VR? Vad som händer med finansieringen från VR har stor inverkan på framtiden. Det pågår även diskussioner om hur FoU ska kunna ingå i geodatasamverkan och få tillgång till alla geodatamyndigheters data. Viktigt är, även ur Lantmäteriets synvinkel, att geodata i framtiden blir tillgänglig för forskning och utbildning på ett enkelt sätt. Kunskaper inom GIS sprids och utveckals om det finns data. Dagens studenter är lantmäteriets framtida kunder och dataanvändare. Ansökan har av SLU m. fl. lämnats in till VR om fortsatt finansiering av licensavgifter och distribution : Ansökan omfattar geodata från fler myndigheters än lantmäteriet. SUHF:s arbetsgrupp, under ledning av Göran Adelsköld, följer frågan om finansiering och funderar även på vilka alternativ som kan vara möjliga om VR inte beviljar fortsatt finansiering? Arbetsgruppen är även samtalspart gentemot geodatasekretariatet i frågan om FoU:s roll i geodatasamverkan. Användarnas synpunkter på Lantmäteriets geodata och användningen inom Forskning och utbildning. Frågan om tillgång till Lantmäteriets WMTS-tjänst för topowebbkartan togs upp och kommer att utredas av LM. Övriga frågor om ev. utökat innehåll i datautbudet för FoU hanteras i samband med frågan om ev. medverkan i Geodatasamverkan (datadelning). Pågående revidering av lagstiftning som berör användningen av geodata (lagen om skydd av landskapsinformation, översyn av PSI-lagen etc.). Hur hanterar Lantmäteriet frågan om öppna data? Den frågan är en politisk fråga som Lantmäteriet inte råder över. I flera andra länder införs avgiftsfria geodata och i Sverige pågår en diskussion om detta. Lantmäteriet informerar berörda politiska instanser om vilka

4 kostnader och möjligheter ev. fria data skulle medföra. Beslutet ligger dock helt på politisk nivå. Skogsstyrelsen har tagit initiativ angående åtkomst till georefererade kartor (ekonomiska kartor och generalstabskartan ). En ansökan om medel för genomförande är under sammanställning. Utfallet ännu oklart. Dataanvändning/nerladdning har ökat väldigt mycket distributionsproblematiken måste ses över. Framtida finansiering av licenser för geodata - Det är i lantmäteriets intresse att datat är tillgängligt efter 2013, finansieringsform undersöks och jobbas med. Öppna data medvetenhet finns hos departementet (Socialdepartmentet), Lantmäteriet positiv men det är en politisk fråga. Georefererat gammalt kartmaterial i modern tid -- ligger med i produktutvecklingsplan men för närvarande finns ingen finansering Historiska flygbilder finns finansiering för bilder (ogeorefererade) som skall skannas. För övrigt Se Gunnars Bildspel GET-tjänsten, pågående och planerad utveckling, statistik, synpunkter på distributionen Göran Adelsköld, SUHF presenterade vad som pågår vad avser fortsatt finansiering via VR och hur SLU ser på fortsatt drift av tjänsten (Se Bildspel) Status på nedladdningstjänsten GET Visades av Mats Högström och Jakob Lagerstedt SLU Inga stora synliga förändringar utan mest sådant som inte syns som prestandaförbättringar och liknande. En synlig förändring är att det finns info om vad som laddas ner samt att hur stor mängd som finns kvar av den totala mängden som laddas ner. Några frågeställningar eller frågor som berördes: Frågan har ställts att det finns behov av utsökning med rektanglar eller oregelbundna polygoner för urval. Täckningsknapparna (tre) som visar datasetets utbreddning är svårtolkade eller observeras inte av användarna, vilket resulterar i att man beställer data i områden där detta data inte finns. Avtalsnumret borde framgå någonstans på tittskåpet eller i eposten eftersom det behövs vid publicering av geodata. (Se Bildspel från SLU) En fråga från Christer Persson(Blekinge Tekniska Högskola)

5 Varför får inte de som utbildas till fysiska planerare tillgång till fastighetsbeteckningen i samband med fastighetskartan? Skulle inte skolan kunna få samma tillgång till informationen som utbildningarna för lantmätare får? Gunnar lovade att ta med sig frågan. Gunnar ställde frågan om dessa möten var givande eller inte hade något att ge? Deltagarna var överens att dessa möten är viktiga och att deltagarskapetskall vara öppet för de som vill komma och engagera sig och bör få fortsätta i framtiden Nästa möte Södertörns Högskola på höstkanten. Datum meddelas senare Förslag till programpunkter: Tre öppna halvtimmesföredrag Bjuda in Juni Palmgren från VR Allmänna Geodata och samverkansfrågor Vid pennan Janos Böhm

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv:

Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: KTH 8 9 februari 2010 Sammanställning från konferens inom projektet OER i öppna digitala arkiv: Lena Olsson, Stockholms universitet Erik Axdorph, Stockholms universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad VÄRMLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL Gertrud Gybrant 2008-06-03 054-19 70 32 gertrud.gybrant@s.lst.se Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund Plats: Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden

Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Bakgrund NSHU och överlämning inför framtiden 2008-01-29 Information till Dig som är med i Studievägledarnätverket Join IT Nu är slutet nära! Med denna dramatiska underrubrik hälsas du välkommen till 2008 års verksamhet inom studievägledarnätverket.

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer