Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013"

Transkript

1 1/5 PM Datum Dnr Mottagare Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist Avdelningen för Fiskförvaltning Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 I enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev punkt 17 har insatser för fisketillsynen 2013 redovisats till Havs- och vattenmyndigheten. Sammanfattning Uppgifter har lämnats av totalt 18 länsstyrelser, se tabell 1. Uppgifterna lämnades dels i skriftlig form dels genom att uppgifter registrerades i databasen för åtgärder i vatten (ÅIV). Flera länsstyrelser lämnade både uppgifter i ett kortfattat PM med en samanställning över året och i ÅIV. Några länsstyrelser lämnade mer omfattande och utvärderande rapporter. Mer omfattande årsrapporter med kvalitativa uppgifter och lägesbeskrivningar lämnades av fem länsstyrelser. Samanställningar i PM lämnades från nio länsstyrelser medan fyra enbart lämnade uppgifter i ÅIV. Den skriftliga rapporteringen är sammanställd i bilaga 1 och 2. Omfattningen och ambitionen i länsstyrelsernas redovissning bedöms ha ökat över tid vilket också avspeglar en ambitionshöjning i den operativa tillsynen och det samverkansarbete som sker mellan länsstyrelser och med Kustbevakning, polis och Havs- och vattenmyndigheten. Redovisade uppgifter Generellt ökar de redovisade uppgifternas omfattning. Totalt har 18 länsstyrelser lämnat uppgifter för Jämförbarheten mellan år begränsas dock av att uppgifterna redovisas så olika och att beskrivningen i regleringsbrevet av vad som ska redovisas tolkas olika. I kombination med länsstyrelsernas varierande resurser, samt i vilken utsträckning respektive länsstyrelse anser sig ha uppdrag och mandat att begära in uppgifter från tillsynsmän, avspeglas det i de redovisade uppgifternas omfattning och kvalité. Det finns dock en tydlig riktning i utvecklingen mot att länsstyrelserna samantaget ökar ambitionsnivå när det gäller fisketillsyn. Sannolikt är detta en utveckling som pågått länge men som är svår att belägga över tid i brist på data. I denna samanställning har uppgifterna för 2013 hämtats både från den skriftliga redovisning som lämnats och från ÅIV. Uppgifter för 2012 har av Havs- och Besök och leverans Telefon Plusgiro vattenmyndigheten Gullbergs Strandgata 15 Fax Bankgiro Box Göteborg Organisationsnummer Göteborg

2 2/5 tidsskäl enbart hämtats från ÅIV. Under hösten 2014 genomförs en utvecklingsinsats i ÅIV såtillvida att omfattningen på rapporteringsmöjligheterna minskar så att de förhoppningsvis bättre ska motsvara vad länsstyrelserna har möjlighet att lämna uppgifter om. I utvecklingsarbetet ingår också att göra färdiga rapportuttag som ger översiktliga samanställningar av det inrapporterade uppgifterna. Fisketillsynens omfattning Fisketillsynens omfattning redovisas som tillfällen, dagar och timmar. Uppgifter om dagar eller tillfällen lämnades för 2013 av 12 länsstyrelser och från ÅIV fanns sådana uppgifter från 9 länsstyrelser, tabell 2. Antalet dagar/tillfällen är något lägre 2013, tabell 4. Den redovisade tiden i timmar redovisas för 2013 av 11 länsstyrelser mot 8 för 2012, tabell 2. Det totala antalet redovisade timmar ökar från 7500 till för 2013, tabell 4. Fisketillsynens effekter Fisketillsynens effekter redovisas som antal kontroller, informationsinsatser, anmärkningar, beslag, beslagtagna redskap och anmälningar. I denna samanställning har uppgifter om kontroller och beslag ställts samman, tabell 3. Antalet uppgifter ökar från 5 till 9 när det gäller kontroller och från 8 till 14 då det gäller beslag. För 2013 redovisas kontroller vilka ledde till 590 redovisade beslag, tabell 4. Allmänt om länsstyrelsernas redovisning av fisketillsyn Den tillsyn som länsstyrelserna lämnade för 2011 samanställdes i rapporten Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011, se bilaga 3. I rapporten konstaterades att det förelåg stora skillnader mellan länsstyrelsernas redovisning och flera faktorer kan antas påverka hur man redovisar. Det skiljer till att börja med mycket i vilka ekonomiska resurser länsstyrelserna har för fisketillsyn. Dels skiljer storleken på tilldelningen av medel från havsmiljöanslaget åt, dels är det olika i vilken grad länsstyrelserna prioriterar att avsätta egna resurser för fisketillsyn. Länsstyrelserna har också olika syn på om man har ett uppdrag för att i någon mening ta ansvar för fisketillsynen och vad det ansvaret i så fall innebär. Det är också väldigt olika i vilken utsträckning länsstyrelserna begär eller anser sig ha befogenheter att begära in de uppgifter som krävs för att kunna redovisa i enlighet med kraven i regelringsbrevet. Preciseringen av redovisningskraven i regleringsbrevet när det gäller den operativa tillsynens omfattning och effekter tolkas olika.

3 3/5 Tabell 1. Översikt länsstyrelsernas redovisning av fisketillsyn 2013 och lämnade uppgifter i ÅIV för 2012 och 2013 Länsstyrelse Norrbotten Skriftlig redovisning till Hav, tillsyn 2013 Årsrapport Västerbotten Årsrapport X Västernorrland PM, sammanställning X Uppgifter i ÅIV Tillsyn 2012 Tillsyn 2013 Gävleborg ÅIV X X Uppsala PM, sammanställning X Stockholm Årsrapport Västmanland PM, sammanställning X X Gotland PM, sammanställning Östergötland PM, sammanställning X X Kalmar PM, sammanställning X X Blekinge PM, sammanställning Skåne ÅIV X X Västra Götaland Årsrapport X X Jönköping Årsrapport X X Örebro PM, sammanställning X Värmland ÅIV X Jämtland ÅIV X Kronoberg PM, sammanställning X

4 4/5 Tabell 2. Rapporterad omfattning på fisketillsynen under 2012 och Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Tillfällen Timmar Västerbotten Västernorrland Gävleborg Uppsala Västmanland Östergötland Kalmar Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Blekinge 501 Gotland >50 Stockholm 913 Norrbotten 133

5 5/5 Tabell 3. Rapporterad effekt av fisketillsynen 2012 och Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Kontroller Beslag Västerbotten Västernorrland 0 0 Gävleborg Uppsala 6 Västmanland Östergötland 4 Kalmar Skåne 4 2 Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland 58 Jämtland Blekinge 0 Gotland 0 Stockholm Norrbotten 23 Tabell 4. Redovisade uppgifter om fisketillsyn för 2012 och 2013, omfattning och effekter, antal uppgifter inom parentes Tillfällen 4418 (9) 3055 (12) Timmar 7542 (8) (11) Kontroller (5) (9) Beslag 339 (8) 590 (14) Bilagor: Skriftlig redovisning av fisketillsyn 2013 inkommen till Hav, del 1 och 2 Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011 Hav 2012:15

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning ISBN 91 7086 053 X RiR 2005:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-06-03 Dnr 39-2005-0225 Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer