8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8WYHFNOLQJVSURMHNWHW. 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU. +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU"

Transkript

1 Kommunkontoret 8WYHFNOLQJVSURMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU +XUYLQnURFKOlUYnUDQ\DNRQVXPHQWHUXQJGRPDU RFKLQYDQGUDUHKLWWDYlJDUWLOODWWEOLLQIRUPHUDGH NRQVXPHQWHU " " " " " Projektbeskrivning av Bo Bäckman

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU... 1 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 6 Mål... 7 Genomförande... 8 Projektorganisation... 8 Målgruppen - Skolungdom... 9 Målgruppen - Flyktingar / Invandrare... 9 Projektmodell Total - Konsumentrådgivning Förberedande arbeten Tidsplan Budget Utvärdering och effekt- mätning Vi skall göra många delaktiga i projektet 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU Vi skall hjälpa nya konsumenter i varje del av kommunen Vi skall hjälpa flyktingar/invandrare att bli nya kunniga konsumenter Vi skall verka för jämställdhet och miljö Framtida förankring i ordinarie verksamhet Lindesbergs kommun 2

3 Sammanfattning Detta är ett övergripande samarbetsprojekt mellan Lindesbergs kulturförvaltning, avlämnade konsumentansvarig, och kommunkontoret, ny konsumentansvarig från och med 2003 samt Barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet genomförs av : 6W\UJUXSS Projektansvarig: Bo Bäckman $UEHWVJUXSS Projektledare: Inger-Kristina Rudenvall Vi vill verka för att våra nya konsumenter får en bra start och en gott stöd i fortsättning. Med våra nya konsumenter menar vi : Våra unga, skolungdom Flyktingar / Invandrare Genom att vända oss till alla skolbarn hoppas vi att kunskapen även sprids till föräldrar och syskon. Och genom att Lindesbergs kommun har relativt stor flyktingmottagning har vi en ny konsumentgrupp i denna grupp. Bägge dessa grupper är också ekonomiskt svaga Vi vill finna effektiva och bra nätverkskontakter så att vi kan bedriva konsumentupplysning i framtiden. Arbetet kommer att ske helt öppet, d v s hela processen kommer att redovisas på vår hemsida. Alla dokument, alla arbetssteg etc kommer att redovisas. Se hur vi har redogjort för vårt arbete med medborgarkontor, Lindesbergs kommun 3

4 Bakgrund Lindesberg är en speciell kommun, då den nuvarande kommunen tidigare består av 5 kommuner som slogs samman runt år Befolkningen bor i fem ganska stora orter varav tre har högstadieskolor (mörkgröna). Vi har flyktingar/invandrare i alla fem orterna. Fr o m maj kommer kanske ytterligare flera hundra nya flyktingar. 9L ERU DOOWVn L IOHUD RPUnGHQGLWYLYLOOKDQ\D NRQVXPHQWHU VRP NlQQHU WLOOVLQDUlWWLJKHWHU Alla myndigheter etc inkl kommunen har de senaste årtiondena dragit sig tillbaka från våra mindre orter. Först i och med att vi har öppnat medborgarkontoren har vi återigen byggt en plattform för offentlig information på lokal nivå. Vi behöver bygga informationsbroar från den lokala orten till övriga världen. Detta för att kunna öka utbildningsnivån och kunna få en hållbar framtid för både kvinnor och män, svenskar som invandrare. Lindesbergs kommun 4

5 Konsumentfrågor har under cirka 10 år inte stått högt i kurs eftersom ekonomin inte tillät det. Kulturförvaltningen har inte haft råd med mera än 5 timmar per vecka för en biblioteksanställd att syssla med konsumentupplysning. Den uppsökande verksamheten har fått vila helt. Lärarna i konsumentkunskap har inte längre möjlighet att träffas på t ex länsstudiedagar och utbyta erfarenheter. I vår kommun visste man inte ens namnet på de andra lärarna på de andra skolorna. Nu till årsskiftet går den nuvarande konsumentvägledaren i pension. Medborgarkontoren med deras samhällsvägledare kommer att ta vid. Från och med våren 2002 har avtal tecknats mellan migrationsverket och flera hyresbolag om flyktingmottagning ( ca 400 /år). Dessa flyktingar skall placeras i Storå, Lindesberg, Vedevåg, Frövi och Fellingsbro. Migrationsverket har öppnat ett lokalkontor i Lindesberg med 20 anställda. Sedan flera år har vi många flyktingar som blivit invandrare och stannat på orten. Lindesbergs kommun 5

6 Syfte Syftet är att bygga upp nya rutiner för lokal konsumentrådgivning i våra medborgarkontor. Vi vill starta med våra nya konsumenter, ungdomar och invandrare. De skall känna till att information om konsumentfrågor kan fås antingen på våra medborgarkontor eller på vår hemsida. Vi vill besöka klass 9 på de tre högstadieskolorna, prata om lagar etc, och sedan låta eleverna besöka medborgarkontoret på orten i små grupper. Samtidigt vill vi visa möjligheter på webben. Vi vill ge flykting/invandrargruppen konsumentupplysning på sitt eget språk via översättningar till deras hemspråk samt via tolkservice på medborgarkontoren Vi kommer att besöka invandrargrupper, tala allmänt om svenska konsumenters rättigheter, lämna informationsmaterial och låta dem besöka medborgarkontoret på orten i små grupper, visa medborgarkontorsservicen. Via vår hemsida vill vi ge de grupper, som vill gå den vägen, god information och möjlighet att ställa frågor. Finner vi bara vägarna att ha ett fungerande nätverk mellan aktörerna på konsumentrådgivning tror vi att denna insats som projektet innebär bär frukt även i framtiden. Lindesbergs kommun 6

7 Mål Under denna projekttid vill vi nå följande mätbara delmål: Vi skall finna samarbetsformer emot skolorna Vi skall ta fram pedagogiskt materiel till skolungdom Vi skall visa för varje ungdom vad våra medborgarkontor kan ge för service Vi vill ta fram hur information skall kunna ges via vår hemsida Vi skall finna samarbetsformer emot migrationsverket och flyktinggrupper Vi skall ta fram översatt material till flyktingar/invandrare Vi skall finna snabba vägar till tolkhjälp Vi skall ta fram en modell hur vi via medborgarkontor och webben kan ge efterfrågad information och råd Vi skall säkerställa framtida former i den framtida verksamheten Vi skall sprida kunskap om detta projekt via vår hemsida. Lindesbergs kommun 7

8 Genomförande 3URMHNWRUJDQLVDWLRQ Detta är ett övergripande samarbetsprojekt mellan Lindesbergs kulturförvaltning, avlämnade konsumentansvarig, och kommunkontoret, ny konsumentansvarig fr o m 2003 samt Barn- och utbildningsförvaltningen. 6W\UJUXSS Projektansvarig: Bo Bäckman Bo Bäckman, chef för medborgarkontoren, kommunkontoret, Anders Brännström, chef för kulturförvaltningen Mats Lindström, chef för barn- och utbildningsförvaltningen Inger-Kristina Rudenvall, samhällsvägledare, kommunkontoret, ny konsumentrådgivare $UEHWVJUXSS Projektledare: Inger-Kristina Rudenvall Gudrun Eriksson, nuvarande konsumentrådgivare Inger-Kristina Rudenvall, samhällsvägledare, kommunkontoret, ny konsumentrådgivare Monika Iwarsson, samhällsvägledare, kommunkontoret, ny konsumentrådgivare Elisabet Nordkvist, lärare i konsument- och hemkunskap, Stadsskogsskolan Margareta Jansson, lärare i konsument- och hemkunskap,fröviskolan Ingegärd Classon, lärare i konsument- och hemkunskap, Storåskolan ansvarig, migrationsverkets kontor i Lindesberg 5HIHUHQVJUXSSHU Skolans lärare Invandrarföreningar SFI, svenska för invandrare, KomVux, Astrid Lemoine Webbgrupp - 24-timmars myndigheten Lindesbergs kommun 8

9 0nOJUXSSHQ6NROXQJGRP Vid en planeringsmöte med Elisabeth Nordkvist, Stadsskogsskolan, visade det sig att kontakten med de två andra högstadieskolorna i vår kommun nästan var obefintlig. Vårt län har inte längre några länsstudiedagar eller andra kontaktskapande träffar. Elisabeth kände inte ens namnet på de andra lärarna: Margareta Jansson i Frövi, Ingegärd Classon i Storå. Det visade si att Elisabeth just nu går på en juridisk kurs som skulle kunna ge hela gruppen breddad kompetens om samarbete skedde. Några viktiga områden inom konsumentrådgivning: Det var svårt ha konsumentkunskap då skolans hemkunskapslokaler saknar grupprum och datorer. Nya lagar gör behovet av ny kunskap stort. Köp via Internet vad gäller? Det är en mycket aktuell fråga göra en hushållsbudget för ungdomar, t ex att ha råd att ha en mobiltelefon etc Vi vill under projektåret besöka alla åk 9 klasser på våra tre högstadier. Ge dem information/materiel och sedan ta emot alla i mindre grupper på våra medborgarkontor. Där skulle vi visa hur samhällsvägledaren/konsumentrådgivare kan ge service. Vi skulle samtidigt visa hur Internet kan ge kunskap i detta område. Vår egen hemsida kan ges utmärka service, via vägar till konsumentverket etc. Vi vill bygga ut hemsidan med 24-timmarsmyndigheten i tanken till att tillåta enskild kontakt med oss. Via denna målgrupp hoppas vi också indirekt nå föräldrar och syskon. 0nOJUXSSHQ)O\NWLQJDU,QYDQGUDUH komma hit som flykting/invandrare innebär att man möts av ett konsumentregelverk som för många grupper är helt nytt. Målgruppen är dessutom normalt mycket ekonomiskt svag. Behovet att göra en hushållsbudget är stort. Man kan utan kunskap lätt lockas in i svåra ekonomiska situationer. Migrationsverket öppnar ett kontor i Lindesberg just nu och kommunens bostadsbolag har tecknat avtal om flyktingmottagning i flera av kommunens orter. På våra medborgarkontor kan de lätt få kontakt med konsumentvägledare. Vi behöver arbeta upp nätverk mellan myndigheter, tolkar etc. När vi väl har dessa vägar kommer konsumentfrågorna kunna lösas snabb i framtiden Tryckt enkelt och lokalt materiel på olika språk avser vi att ta fram. Lindesbergs kommun 9

10 3URMHNWPRGHOO Översikt hur de olika momenten hänger ihop. ) UH SURMHNW 3URMHNWHW 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU (IWHU SURMHNW (OHYHU,6WRUn /LQGHVEHUJ )U YL )O\NWLQJDU LQYDQGUDUH L6WRUn /LQGHVEHUJ 9HGHYnJ )U YL )HOOLQJVEUR *UXQG VNROD LQIR *UXSS LQIR 0DWU 6DPPDQ IDWWQLQJ YHUVlWWQ 0DWU 6DPPDQ IDWWQLQJ :HEE LQIR 0HGERUJDU NRQWRUV LQIR 0DWU 6DPPDQ IDWWQLQJ 8WYHFNOD VDPDUEHWV IRUPHU 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU /DJDUHWF 7RON VHUYLFH Lindesbergs kommun 10

11 7RWDO.RQVXPHQWUnGJLYQLQJ VNROXQJGRP NODVVHU WLP JUXSSHULQNOXSSI OMQLQJ WLP IO\NWLQJDULQYDQGUDUH LQIRP WHQ WLP JUXSSHULQNOXSSI OMQLQJ WLP 7RWDOWDQWDOWLPPDU WLP ) UEHUHGDQGHDUEHWHQ Utbilda hela gruppen samhällsvägledare, lärare och personal från migrationsverket. Göra upp tidplaner och arbetssätt för de olika momenten. Sammanfatta nuvarande lagar och regelverk för de olika målgrupperna. Översätta för gruppen invandrare. Trycka upp materialet. Utveckla samarbetsformer med tolkservice. Ta fram arbetsätt vid telefontolkning tillsammans. Planera hur hemsidan skall fungera för dessa frågor. Lindesbergs kommun 11

12 Tidsplan Den preliminära tidsplanen visar att den föreslagna projekttiden behövs. Upptill visas projektets huvudfaser: Planera, samla resurser, genomföra arbete mot flyktingar resp skolungdom samt slutligen utvärdera projektet Lindesbergs kommun 12

13 Budget / QHU Projektansvarig, styrgrupp (egen finansiering) 80 tim 300 Projektledare, arbetsgrupp 9 mån 1 dag per vecka (+konsumentrådgivning) (vikarie-samhällsvägl) Utbildningar 5 dagar * 4 pers * Fortbildningar 5 dagar * 6 pers * Konsumentrådgivare 7 mån 2 dag per vecka (vikarie-samhällsvägl) 5HVRU Storå, Frövi m fl HOHIRQWRON Tolk- övers service, -Örebro gyhuvlwwqlqjpwuo Översättningsservice, -Örebro5 språk a 12 tim DWHULHO tolk-telefonutrustning, mbk 4 st a Ungdomsinformationsmaterial Flyktingsintroduktionsmtrl gyuljdnrvwq Lokaler, datorer m m (egen finansiering) :HEENRQVXOW 6XPPD Hemsida - konsumentinformation 60 tim ( + info-material i pdf-format Frågor (24 timmarsmyndighet)40 tim Lindesbergs kommun 13

14 Utvärdering och effektmätning 9LVNDOOJ UDPnQJDGHODNWLJDLSURMHNWHW9nUDQ\DNRQVXPHQWHU Målet uppnås genom bygga upp en hemsida om projektet 9nUDQ\DNRQVXPHQWHU på webben visa status, aktiviteter, kontaktpersoner m m man kan ha diskussions grupper denna delaktighet skall gälla berörda inom den egna kommunen likväl som intressenter i bygder med samma frågor aktuella. 9LVNDOOKMlOSDQ\DNRQVXPHQWHULYDUMHGHODYNRPPXQHQ Målet uppnås genom i de samlokaliserade medborgarkontoret erbjuda konsumentrådgivningstjänster tillhandahålla lämplig informationsmateriel detta skall erbjudas såväl skolungdom som andra 9LVNDOOKMlOSDIO\NWLQJDULQYDQGUDUHDWWEOLQ\DNXQQLJDNRQVXPHQWHU Målet uppnås genom i den samlokaliserade medborgarkontoren erbjuda konsumentrådgivningstjänster, tolkningstjänster via telefonkonferensmöjligheter tillhandahålla lämplig informationsmateriel på flera språk detta skall erbjudas såväl flyktingar, invandrare som andra 9LVNDOOYHUNDI UMlPVWlOOGKHWRFKPLOM Målet uppnås genom att ha många kvinnor i olika roller inom projektet ha god kontakt med tolkar, konsumentverket och andra berörda hjälpinstanser alltid vara lyhörda mot varje besökare och kund Lindesbergs kommun 14

15 Framtida förankring i ordinarie verksamhet Vårt mål är att kunna ha 1 konsumentrådgivartjänst per invånare, som konsumentverket satt upp. I vårt fall skulle det motsvara att samhällvägledarna på medborgarkontoren skulle av sin tjänst ha cirka 1-2 timmar per dag. Detta projekt kommer att ha öppnat nätverkskontakter med skolor och migrationsverket. Det framtagna och utprövade informationsmaterialet kan utgöra en bra grund som bara behöver rättas när normer / regler ändras Konsumentarbetet skall ha inriktning mot såväl: Uppsökande verksamhet samarbete med skolor, flyktingorganisationer Besök på medborgarkontor Hemsidan / 24 timmars I framtiden skall kommunen tillsammans med t ex fackföreningar kunna göra ett projekt mot ekonomiskt svaga grupper, med pensionärsföreningar mot äldre o s v. Finner vi bara vägarna att ha ett fungerande nätverk mellan aktörerna på konsumentrådgivning tror vi att denna insats som projektet innebär bär frukt även i framtiden. Vi har mellan de fyra bergslagskommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors ett intimt samarbete i många frågor. Konsumentrådgivning skulle kunna bli ett sådant efter projektets avslutning. Lindesbergs kommun 15

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer