Arjeplogs konferensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arjeplogs konferensen"

Transkript

1 Arjeplogs konferensen Nordsvensk/Nordnorsk samverkan 4 nov 2014 BODÖ-FAUSKE-SALTDAL-ARJEPLOG- ARVIDSJAUR-ÄLVSBYN-BODEN-LULEÅ SAMARBETEN UTBYTEN LØDINGEN BODØ FAUSKE SALTDAL NARVIK NÄTVERK TID KIRUNA TILLVÄXT MO I RANA ARJEPLOG ARVIDSJAUR MILJÖ ÄLVSBYN BODEN LULEÅ E4 Norrbotniabanan SKELLEFTEÅ E4 EKONOMI INNOVATION KOMMUNIKATION UMEÅ NORDLIGA REGIONEN I SAMVERKAN

2 Svensk/norskt samarbeid Under 2014 påbörjade Arjeplogs kommun, Bodø, Fauske, Saltdal kommuner och Salten Regionråd en förstudie i projektet Nordsvensk och Nordnorsk samverkan. Senare utökades samarbetet med Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå kommun samt LTU Affärsutveckling. I juni blev förstudien klar och den visade att det finns flera områden som lämpar sig för en fördjupad samverkan mellan våra respektive landsändar, och i förlängningen den nordliga regionen. Landshövdingen positiv till samverkan Landshövdingen Sven-Erik Österberg välkomnnar initiativet till samverkan och menar att Länsstyrelsen i Norrbottens län ser positivt på alla aktiviteter som kan leda till en ökad tillväxt i regionen. Min känsla från konferensen är att det finns en stark vilja att göra något av det här, både från norsk och svensk sida, säger han. Landshövdingen menar vidare att ett tvärgående samarbete är unikt och ett positivt sätt att arbeta för att stärka tillväxten i regionen. Samverkan handlar om mänskliga möten och om att göra områden mer attraktivt. En viktig del i detta är jämställdhetsperspektivet. Vi kan också se att ungdomsarbetslösheten ökar, vilket är oroande. En strävan att stärka tillväxtklustret i regionen ökar attraktiviteten och på så vis kan vi också få våra ungdomar att vilja stanna kvar. Inom vilka områden ligger utvecklingspotentialen för Norrbotten? Vårt klimat och våra naturresurser är viktiga tillgångar. Om de nyttjas på ett hållbart sätt. Finns det något som behöver göras för att samverkan ska underlättas? En viktig del i ett samarbetet är att eliminera gränshinder och här finns en del enkla saker att göra som skulle kunna underlätta utbytet över gränserna. Saltenposten har nyligen publicerat en artikel som beskriver ett konkret resultat av förstudieprojektet. Ett samarbete mellan det svenska företaget Northern Mining Products och de norska företagen Galvano Tia och Hammerfall Dolomit, som sammanförts genom LTU Affärsutveckling. Samarbetet handlar om en ny typ av säkerhetsbult, avsedd för gruvor och tunnlar med seismisk aktivitet eller väsentlig deformation, utvecklad av Northern Mining och som nu testas ute på fältet av de norska företagen. Ett samarbete över gränsen som gett resultat och visar att det är viktigt att få till fullskaliga interregprojekt som sträcker sig över flera år. Viktiga element i en samverkan är att möjligggöra mötesplatser för näringslivet, det är genom träffar och nätverk idéer utvecklas, säger Jens B. Kyed, prosjektleder, Naerings- og -Stedsutvikling i Fauske. Tack vare dessa engagerade personer har den svensk/norsk konferensen blivit verklighet: Fr. vänster Heidi Robertsen, Salten Regionråd, Kyrre Didriksen, Samfunnskontoret, Bodø kommune, Sofia Sundh, Näringslivskontoret Älvsbyn, Håkan Wiklund, Utvecklingskontoret Luleå, Ivar Skogset, Näringslivschef Saltdal kommun, Bo Häggroth, Utvecklingsenheten, Arjeplogs kommun. Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren, där den nya visionen är: smart och hållbar tillväxt för alla! Där begreppen hållbar och inkluderande är två nyckelord Iiris Mäntyranta, Interreg IV A Nord. Företagare vill ha one-stop-shop, det vill säga att de får hjälp med allt på ett enda ställe' Per-Anders Blind, Connect Norr. Projektledare: BO HÄGGROTH, UTVECKLINGSENHETEN ARJEPLOGS KOMMUN Denna tidning är producerad av: Jenny & Lotta AB 2 VI STÖDJER ARJEPLOGS KOMMUN

3 TURISMREGIONEN / REISELIVSREGIONEN Vi måste ha visoner! Turism är ett intressant utvecklingsområde, där det är möjligt att göra samverkansvinster! MÖJLIGHETER: Tillvarata det imateriella kulturarvet. Koppla det till hantverk, skådespeleri, berättande. Konst längs vägen. Konstverk används idag av entreprenörer - bland annat som sevärdheter. Nationell turistväg längs Silvervägen. Tillverkning av bok om Luleåtrakten med lokala historier. Se Sägenleden-Luleå kommun. Se Skrock och skrömt skriven av Beatrice Norberg. Skapa berättarkonst - hantverksled utefter vägen Bodö - Luleå och/eller längs vägen Bodö till Murmansk Branschöverskridande, arbeta tillsammans med de kreativa näringarna för att tillgängliggöra berättelserna för besökarna med hjälp av ny teknik. Produktutveckling kring befintliga berättelser och sevärdheter. Stärka befintliga kommunikationerflyg, kollektivtrafik osv. Kunskapsutbyte, lära oss om varandra. Göra studiebesök hos varandra. Tex turistbyråerna. Nyttja publiciteten kring tunnelbygget, smygmarknadsföring. VINSTER: Attraktivitet Större utbud Marknadsföring Erfarenhetsutbyte Merförsäljning (vi säljer varandra och varandras verksamheter och ger samtidigt en bra service till kunden) VI BEHÖVER: Kartlägga vilka som ska vara med. Förutsättningsskapande åtgärder. Veta vad som ska ingå i projektet? Titta på andra projekt. Vad görs redan, vad görs inte - så att man kompletterar varandra. inbjud till möten med och inspel av regionens turistaktörer och näringslivet i övrigt. Fantastiskt bra initiativ, vi ser mycket positivt på samverkan över gränserna. Även värdefullt att vi är i Arjeplog - att vi åker in i länet. Det är viktigt att besöka hela regionen och vi ser gärna fler sådana här initiativ Ingela Lekfalk, Regionchef, Företagarna Norrbotten. Det här är en fantastisk möjlighet att skapa och nyttja nätverk - om de används rätt Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare. Turism är världens största näring. Dessutom har begreppet arktiskt vuxit och blivit viktigare, vilket gynnar regionen. I det ligger både utvecklingsmöjligheter och samordningsvinster, menar Fjellström i Arjeplog, som har mångårig erfarenhet av turismbranschen och en hel del tankar och ideér kring hur turismen i området skulle kunna utvecklas. Om jag ser till Arjeplog så har vi allt det som efterfrågas. Det måste vi bli mycket bättre på att marknadsföra och paketera. Fjellström menar vidare att i kombination med annat som finns i regionen finns goda möjligheter att paketera det på ett bra sätt. Att se på de goda, fungerande exemplen och lära av dem. Man skulle till exempel kunna tänka sig att man flyger till Luleå, och sedan åker bil eller buss till Bodö, och tar flyget hem igen. Längs vägen finns sedan attraktivt boende, attraktiva platser och aktiviteter som gör att turister vill stanna längs vägen. I paketeteringen ingår även att stugbyar och hotell i Arjeplog och längs silvervägen behöver uppdateras och renoveras. Ja, standarden behöver höjas, både när det gäller anläggningarna och servicenivån. Jag förstår att det till mångt och mycket är en ekonomisk fråga, men ska vi kunna konkurrera med andra måste standarden höjas. Det går inte komma ifrån att dagens turister är kräsnare än tidigare. Det måste också vara lätt för turister att hitta till turistmål och aktiviteter i regionen. Om jag tittar på Arjeplog så är det svårt att hitta hit via internet. Man förstår inte riktigt vem som gör vad och vem man kan vända sig till. Det borde finnas en enda websida där allt är samlat. Fjellström avslutar med att ge några spontana reflektioner från konferensdagen. Jag är mycket positiv, och det verkar som att alla som varit med också är positiva och verkligen vill hitta former för att samarbeta. Bodö kommunalråd bjöd på stående fot in till nästa möte, vilket var häftigt och det tolkar jag som att de också ser en nytta med samverkan. 3

4 NÄRINGSLIVSREGIONEN/NÆRINGSLIVSREGIONEN Företagarna vill minska gränshinder På båda sidor om gränsen finns ett antal välutvecklade branschnätverk som når små- och medelstora företagen. Dessa nätverk kan med fördel samverka mot en gemensam nätverksmotor, som kan fånga upp behov av varor och tjänster och förmedla dessa bland företag i de båda nordliga regionerna så att affärer skapas. Samverkan och plattformsbyggande kan ske inom ett brett spektra av olika verksamheter. Till exempel Energi, mineralteknik, utbildningar, turistnäringen etc. Genom att lyfta goda affärsexempel och hur dessa vuxit fram är exempel på hur goda relationer och förtroende kan byggas. Förutom ett väl fungerade nätverksmotor krävs goda förbindelser mellan regionerna. En flaskhals som får sin lösning är den planerade byggnationen av Tjernfjellstunneln. Gruppen framhöll unisont att träffen varit bra och ser fram mot fler träffar. Företagarna Norrbotten strävar alltid efter att utöka samverkan, både inom och utanför länet och ser positivt på att samverka med Norge. Dessvärre upplever många företagare att utvecklingsmöjligheterna är starkt begränsade, till stor del orsakad av existerande gränshinder. Vilket bland annat ett pågående projekt med namnet Gränshinder i Barnetsområdet visat. Under konferensen fick Ingela Lekfalk, regionchef Företagarna Norrbotten, Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunalråd Arjeplog, Torbjörn Lidberg, Kommunalråd Boden samt Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, möjlighet att tillsammans med Michael Lindeman, VD Icemakers Test, (längst upp till vänster) följa med till biltestföretaget ICEMAKERS på ett uppskattat studiebesök. Arjeplog är störst i världen på biltest. Med några få undantag finns vartenda företag kopplat till bil- och komponentbranschen representerade på ett eller annat sätt under en vintersäsong. Det är ett unikt kluster som inte finns någon annanstans i världen. Unikt är också att man trots hård konkurrens ändå klarar att samarbeta i de viktiga frågorna Micahel Lindeman, Icemakers. 'Begreppet arktiskt har blivit allt viktigare. Vilket är en tillgång för oss' Sven-Erik Österberg, Landshövding, Norrbottens län. 4 'Ett bra upplägg av dagen som visar att det finns potential i området. Det märks också tydligt att det finns en vilja till samverkan Kyrre Didriksen, Bodø kommune. Gränshindren måste minskas betydligt för att en ordentlig utveckling av export och import av varor och tjänster ska kunna komma igång, säger Ingela Lekfalk. Företagarna efterfrågar också en höjning av kunskapen och av samsynen inom myndighetsverksamheter kopplade till gränshandel. Vardagsutmaningarna upplever företagare som mest frustrerande, till exempel att myndigheterna inte ger samma svar. Vare sig inom en och samma myndighet, eller över gränserna. Svaret beror helt och hållet på vem du pratar med och så ska det inte vara. Det försvårar och skapar osäkerhet. För den som vill sälja varor eller tjänster utanför landets gränser gäller att på olika sätt nå ut till sina kunder. Inte mer än 21% av länets företagare har hemsidor på engelska. Här finns det stor utvecklingspotential. Då det visat sig att flerspråkiga hemsidor kan vara avgörande när det gäller internationella kontakter. Något att tänka på för länets företagare.

5 UTBILDNINGSREGIONEN/UTDANNINGSREGIONEN Diskussionerna berörde följande frågor: Gymnasiet/ videregående opplæring, hur kan vi underlätta för nordiskt utbyte? Hur hanterar vi situationen om konkurrens mellan norska och svenska elever skulle uppstå? Hur jämställa betyg för ansökningar mellan länderna, kan vi ha någon gemensam riktlinje? - Går det på något sätt att harmonisera betygen från gymnasiet/ videregående opplæring? Ett betyg från ex yrkesprogram i Norge kontra i Sverige, för att underlätta för näringslivet/arbetsmarknaden i regionen. Vi vill sträva efter att möjliggöra en mer rörlig arbetskraft och ser behov av att kunna se vilken kompetens personer har, oavsett om de fått sin utbildning i Norge eller i Sverige. - Kan kommuner i Norge och Sverige göra en gemensam ansökan om yrkeshögskola? Är reglerna lika i länderna? Skulle man kunna göra ett gemensamt projekt kring detta? - Vi ser ett gemensamt problem med att ungdomar inte söker de utbildningar som näringslivet/arbetsmarknaden i första hand efterfrågar (exempelvis inom vården och hotell-, restaurang- och turistbranschen). Vad beror detta på? Utbildningens kvalitet? Status? - Vi samtalar om möjligheter till samarbete genom distansutbildning. Här finns dock problematik kring den svenska skollagen när det gäller samverkan på kurs- och programnivå eftersom man i Sverige måste ha en och samma huvudman för undervisningen. Finns det andra områden där vi trots allt kan samverka via distansutbildning? Fortbildning? Uppdragsutbildning? etc. Det vore värdefullt att: Göra en gemensam kartläggning kring vilken kompetensförsörjning vi kommer att behöva i regionen i framtiden för att möta arbetskraftsbehovet. Göra gemensam nulägesanalys: Hur ser de olika skolsystemen ut? Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur försörjer vi marknaden? Koppling till näringslivet är oerhört viktigt! Se över möjligheterna att söka in på universiteten, för svenska elever i Norge och vice versa, (Norge ej med i EU) Får svenska studenter i Norge studiemedel? Vilka regelverk har vi? Har vi möjlighet att få rörlighet mellan länderna i regionen på utbildningssidan? Lagar, betyg, intagning, kompetenser, studiemedel, finansiering av utbildning osv. En kartläggning kring detta är nödvändig. Mycket av kartläggningen finns förmodligen redan men behöver sammanföras och sammanställas. Skulle detta kunna rymmas inom ett projekt? Följande målsättningar finns för fortsatt samverkan: Vi önskar marknadsföra vår region som ett kompetenscentrum Ett kompetensnav i norr. Universiteten i Bodö och Luleå och den högteknologiska testindustrin av vinterbiltest däremellan - skulle kunna marknadsföra oss som region och även stärka vår självbild, i konkurrensen med andra regioner i Norge och Sverige. Framförallt små kommuner kan ha problem med att locka kompetens på detta sätt skulle vi kunna presentera gemensamma stordriftsfördelar i regionen. En målsättning för vårt gemensamma arbete skulle kunna vara att möjliggöra/ underlätta för våra unga att studera i regionen. Att de känner till vilka utbildningsmöjligheter som finns inom regionen, få hjälp med att röra sig inom regionen, få stöd för detta. Vi ser även ett framtida utvecklingsområde kring kompetensutveckling och utbyte bland skolor, lärare, skolledare m.m. inom regionen. Styrkor/kompetenser vi kan dela med varandra. Vi ser gärna ytterligare en träff för samverkan men skulle då önska att samtliga kommuner var representerade inom utbildningssektorn. Vi ser det även som önskvärt att det finns en representant från Luleå Tekniska Universitet och från Bodö universitet med i samverkansgruppen. En företagare lever med ständig resursbrist. Finns tid saknas pengar och vice versa. Det bästa vi stödjande organisationer kan göra är att, ett, visa på och underlätta den konkreta affären och två, visa vägen till bra finansiering och sänka trösklarna genom att förmedla rätt kunskap vid rätt tillfälle. Stefan Dahlhielm, LTU Affärsutveckling. Det är nästan ingen seriös företagare som vill ta på sig transporter över Tjernfjellet under dec-feb/mars Erik Hällerstrand, Arvidsjaurs kommun. 5

6 På Hornavanskolan i Arjeplog går elva norska gymnasieelever. Tre av dem har fått berätta vad de tycker om det: 1.) Vad går du för utbildning? 2.) Vad är bra med Arjeplog? 3.) Rekommenderar du utbildningen till andra elever? 4.) Vad hade kunnat vara bättre? Morten Rørvik Madsen från Saltströmmen, Bodø. 6 Morten Rørvik Madsen, 16 år. 1.) Jag går fordonsprogrammet. 2.) Fint ställe och lagom stort. 3.) Ja, det är en bra utbildning, bättre än vad jag skulle ha fått i Norge eftersom vi har betydligt fler verkstadstimmar. 4.) Inför loven brukar skolan fixa en buss som går till Storjord och det är ju bra, men annan tid är det svårt att ta sig hem. Därför hade jag velat att det fanns en bussförbindelse med Norge. Johan Anton Arntzen från Saltströmmen, Bodø. Johan Anton Arntzen, 17 år. 1.) Jag går fordonsutbildningen. 2.) Representanter för Hornavanskolan kom till min dåvarande skola och berättade om skolan och utbildningarna och jag tyckte att det lät bra. Jag ville komma en bit hemifrån också, och Arjeplog ligger så att det går att ta sig hem men det är inte nästgårds direkt. 3.) Ja, vi har bra lärare och jag trivs i Arjeplog. 4.) Jag skulle önska att verkstan på skolan vore tre gånger så stor. Martin Os från Rognan. Martin Os, 18 år, från Rognan, Norge. 1.) Jag gick först Bilteknik, men bytte till fordons och trivs jättebra. 2.) Jag ville pröva något annat, och Arjeplog är lagom stort. Det är fint här och jag får hålla på med det jag vill - motorer. Här finns fina skoterleder och isbanor att köra bil på. 3.) Ja, definitivt. Det är en bra plats att bo på och en bra utbildning. 4.) Att det skulle finnas någon form av busslinje över till Norge. Det är krångligt att ta sig hem. För min del har det blivit enklare nu när jag har körkort och bil och jag brukar erbjuda de andra norska ungdomarna att åka med mig när jag ska hem, så kommer de åtminstone en bit på väg. Bredband över gränsen Ett annat konkret exempel på samverkan är att Arjeplog och Saltdal kommuner bestämt sig för att koppla ihop sina bredband över landsgränsen. En ny tullstationen håller på att byggas på den norska sidan i norsk/svenska gränsområdet, till vilken fiber kommer att dras. Vilket öppnat upp för möjligheten att koppla ihop det norska nätet med det svenska, via Arjeplog. Arjeplog kommuns IT-chef, Thure Holmström, berättar att en utbyggnad av infrastrukturen över gränsen är något som länge varit en framtidsdröm som nu blir verklighet. På så vis skulle Arjeplogs kommun bli en genomgångskommun istället för en slutstation. Vilket öppnar upp för helt nya möjligheter vad det gäller utveckling. Möjligheten att utveckla helt nya tjänster, ökade affärsmöjligheter och en ökad potential när det gäller turism, säger han. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en komplex och tuff fråga och förutsätter att de olika aktörerna samarbetar. Vid ett möte i Bodø nyligen har Nordland fylkes och Saltdal kommuner träffat Arjeplog för att prata bredbandsstrategier. Nu är nästa steg att koppla på IT-Norrbotten för att säkerställa dragning av fiber till gränsen även på den svenska sidan. Det här känns riktigt roligt. Vi har fått en snabb start, vilket känns positivt. Visserligen är det en del svårigheter som ska överbryggas men vi känner allihopa att det här är viktigt för framtiden. För utvecklingen i området, för möjligheterna till en mer utvecklad samverkan över gränsen. Idag är internet en del av allas vardagliga liv och en förutsättning för såväl ett fungerande näringsliv som en meningsfull fritid, avslutar Holmström. Nordland Fylkes och Saltdahl kommuner bygger fiber till gränsen mellan Sverige och Norge, väg 95. Med start och färdigställande under 2015 Henry Andorsen, Nordlad Fylkes kommune

7 KOMMUNSAMVERKAN / KOMMUNALT SAMARBETE Norska och svenska kommuner står inför liknande problem och kan lära mycket av varandra. Betydelsen av traditionella vänorter har minskat. Istället arbetar vi i internationella projekt. Utmaning i att hålla samverkan levande. Risken finns att samverkan ebbar ut och upphör. Idé om att bjuda in svenska kommuner till Salten Regionråd. Risk att EU-projekt inte ger en märkbar effekt. Räddningstjänsten jobbar gränslöst Att trafiken kommer att öka över gränsen i samband med byggandet av Tjernfjellstunneln det är nog alla överens om. Såväl gods- som persontrafiken kommer att öka markant. Vilket fått Hans-Eric Jonsson, chef på räddningstjänsten i Arjeplog, att engagera sig i tunnelfrågan. Exempel på områden där vi har gemensamma problem: Ungdomar som droppar ut från gymnasiet. Flyktingmottagande. Räddningstjänsten. Former för erfarenhetsutbyte no/sv. Bredbandsutbyggnad (fiber) - viktigt med fiber över gränsen när Tjernfjällstunneln byggs. Laddstationer och elbilar diskuteras. Vi träffas gärna i denna grupp igen, i januari/februari Han ser gärna ett samarbete med räddningstjänsten på den norska sidan. Vi vet att trafiken kommer att öka längs sträckan och det måste vi planera för. Vi måste ha gemensamma handlingsplaner för hur vi ska agera och samverka vid eventuella trafikolyckor. Även det farliga godset kommer att öka vilket också kräver ordentlig beredskap. Biltestbranschen i Arjeplog drar in omkring en miljard under en säsong. Allt inräknat. Boende, hyrbilar, bränsle, luncher, middagar, flygbiljetter... Michael Lindeman, Icemakers. Ingelin Noresjø, Salten Regionråd. Tryggare väg med tunnel De glädjande beskedet att byggandet av Tjernfjellstunneln kommer att påbörjas under hösten 2015 och beräknas stå färdig 2018, gav Ivar Skogset, Saltdal kommune och Ingelin Noresjø, Salten Regionråd. Tunneln kommer generellt att ge en tryggare väg speciellt för näringstransporter men även för persontransporterna. Den kommer även att innebära att trafiken efter vägsträckan kommer att öka. Även Salten regionråd välkomnar byggandet av tunneln. Tjernfjellsstunneln är en viktig gränsförbindelse och det känns fantastiskt bra att beslut är taget i frågan, nu ser vi fram emot att den ska stå klar som planerat, hösten I dagsläget är den farliga vägen över tjernfjellet ett hinder av både utveckling och utbyte över gränsen, menar Ingelin Noresjö, Salten Regionråd. 7

8 KOMMUNPOLITISKSAMVERKAN / KOMMUNEPOLITISK SAMARBEIDE Det gladde mig att det i samtliga kommuner finns en tillväxtkraft och att alla visste vad de skulle kunna bidra med Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå. En historisk konferens har genomförts med Nordnorge och norra Sverige för att diskutera samarbete. Företrädare för kommunerna Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå tillsammans med företrädare för näringsliv, akademi och regionala representanter. Vi bedömer att det samtal som inletts har potential att bidra till en gemensamt starkare och livskraftigare region. Vi har identifierat goda möjligheter för jobb och tillväxt i en intressant region som spänner mellan Bodö i väst och Luleå i öst. Det finns en bredd och dynamik i näringslivet i den region som finns på båda sidor av gränsen. Ett av de kritiska projekten för att säkra infrastrukturen som binder ihop regionen är Tjernfjellstunneln, på riksgränsen mellan Arjeplog och Saltdal. Vi ser positivt på möjligheterna att knyta ihop regionen och infrastrukturen i de båda länderna när tunneln byggs. Det kan skapa jobb och tillväxt inom industri och besöksnäring samt främja rörlighet i regionen. Vi ser också att det finns en möjlig fortsättning på samarbetet för att säkra kompetensförsörjning till arbetsmarknaden och för att stimulera utbyte mellan universitetet och andra aktörer för att möjliggöra för fler att utbilda sig i regionen. I vår region är det uppenbart att näringslivet tjänar på att vidga sin marknad och skapa fler kundrelationer. Den bredd som finns i spannet väst-öst i regionen öppnar nya möjligheter för växande företag som kan ge fler jobb och tillväxt. Vi söker nu ta steg vidare för fördjupad samverkan i regionen och kommer att fortsätta dialog för att identifiera konkreta möjligheter för samarbete. All samverkan, all handel startar med att man lär känna varandra Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd, Arjeplog Kommunalråden vill samverka Kommunalråden ser mycket positivt på samverkan med Norge och med varandra och har efter konferensen bestämt sig för att träffas fler gånger, för att fortsätta samtalen. Det berättar Lotta Åman, kommunalråd i Arvidsjaur. Vi finner att detta är mycket intressant och all samverkan och allt samarbete är bra, ett utvecklande utbyte av kompetenser och kontakter, säger hon. Det finns samverkansmöjligheter som Åman ser som särskilt intressanta. Bland annat gruvnäringen, besöksnäringen och transporter med både människor och gods är prioriterade utvecklingsområden. Kommunalråden/Ordfører i Bodø, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Booden och Luleå. När man är på Gardemoen flygplats, i Oslo, är det lika långt från incheckning till sista gaten som det är från Bodø centrum till Bodø flygplats Allan Ellingsen, Bodø kommune. Representanter från Luleå och Bodö kommun i ett spontant möte direkt efter konferensens slut. Vilket vittnar om att det finns en vilja och en potential att samarbeta över gränserna. På bild: Niklas Nordström, Luleå, Allan Ellingsen, Bodø, Kyrre Didriksen, Bodø, Håkan Wiklund, Luleå.

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt

Slutrapport. Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt Slutrapport Koordinerad kraftsamling Attraktiva platser för tillväxt - ett planeringsprojekt för att inspirera, kompetensutveckla samt hitta lösningar och samverkansmöjligheter kring skapandet av en attraktiv,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Pass 2: LYSSNA Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter

Pass 2: LYSSNA Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter Pass 2: LYSSNA 14.50-15.30 Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter Komplex - javisst Juridiska Ekonomiska Metodologiska Målet för SKL:s förstudie är att ta fram ett underlag som är relevant

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Blomstrande näringsliv

Blomstrande näringsliv Blomstrande näringsliv i Hudiksvalls kommun En gemensam näringslivsstrategi framtagen i samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Samhällstjänster av högsta kvalitet Attraktiv och hållbar livsmiljö

Läs mer

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30 E12 Atlantica Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar Slutrapport 2014-09-30 NORWAY Luleå FINLAND Karleby St Petersburg Skellefteå Jakobstad Seinäjoki Lycksele Umeå Vasa

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Nätverksträff inom MILJÖ

Nätverksträff inom MILJÖ Nätverksträff inom MILJÖ Härnösand 2016-10-26 9.30 Fika 10.00 Turism på naturens villkor 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014 2020 11.30 Lunch 12.30 Exempel på pågående miljöprojekt 13.00

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer