CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap"

Transkript

1 InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap KOMMUNICERA SOM CHEF Människor är olika. Detta konstaterande får få att höja på ögonbrynen. Men när vi upptäcker att något vi säger eller gör får en helt annan effekt än avsett, börjar vi förstå vad olikheten egentligen innebär. I all kommunikation finns det ett glapp mellan den intention vi har med det vi säger och hur det tolkas av andra. Det här glappet utgör ofta grunden till en mängd missförstånd och konflikter. Innehåll Dina kommunikationsverktyg som chef Svåra samtal Sälj in ditt budskap Nya kommunikationskanaler och tekniker Skvaller och rykten Presentationsteknik Mediahantering Informationssäkerhet Verktygstips Checklista: Effektiva möten Fallgropar i kommunikationen Checklista: Coachande frågor Som chef måste jag inse att kommunikation är mitt främsta verktyg att uppnå målen. Att därför ständigt träna mig i de olika kommunikationsverktygen som finns är viktigt. Att i mitt arbete ge utrymme för dialog mellan medarbetare och mig är en framgångsfaktor. Chefstips ur Insightlabs undersökning Chefens kommunikation

2 INNEHÅLL Dina kommunikationsverktyg som chef s. 3 Svåra samtal s. 5 Sälj in ditt budskap s. 7 Nya kommunikationskanaler och tekniker s. 9 Skvaller och rykten s. 11 Presentationsteknik s. 13 Mediahantering s. 15 Informationssäkerhet s. 17 Verktygstips Checklista: Effektiva möten Fallgropar i kommunikationen Checklista: Coachande frågor Insightlab 2

3 Dina kommunikationsverktyg som chef Kommunicera Det underskattade personalmötet Ofta kan problem på arbetsplatser sammanfattas under två rubriker: bristande kommunikation och bristande uppmärksamhet. Båda dessa problem kan hanteras med till synes enkla medel, nämligen genom det många gånger underskattade personalmötet. Regelbundna personalmöten är en bra metod för att stärka kommunikationen mellan chef och medarbetare samt mellan medarbetarna inbördes. Mötena kan hjälpa dig som chef och din personal att tillvarata idéer. De kan även ge er möjlighet att synliggöra medarbetarnas insatser och framgångar inför varandra. Informera varandra. Under den första delen av mötet berättar alla om vad som händer i deras arbete. Det handlar inte endast om att få medarbetare att tala om sig själva, det handlar även om att få dem att lyssna på varandra. Att ge människor möjlighet att tala är att visa respekt för deras arbete. Diskutera förbättringar gemensamt. Under andra delen av mötet införs den konstruktiva kritiken. Fråga: Vad behöver vi göra annorlunda för att förbättras?. Ditt mål bör vara att hjälpa dina medarbetare att fokusera på vad som kan göras bättre med existerande resurser. Stordialog kan skapa engagemang Stora arbetsmöten är en metod som kan gynna utvecklingsarbetet inom organisationen. Ett lyckat arbetsmöte bygger på att alla medarbetares kunskaper och erfarenheter tas till vara i en gemensam stordialog. Min erfarenhet som chef Ing-Marie Olofsdotter införde flera nya kommunikationsverktyg på under sin tid på Riksrevisionen: Dialogkonferenser var, enligt Ing-Marie något av det mest lyckade. Riksrevisionen hyrde en stor lokal där personalen diskuterade i grupper, som sedan e-postade frågor och synpunkter till en panel med bland annat ledningen. Panelen besvarade frågorna via en moderator. Dialogkonferenser är något jag rekommenderar alla organisationer. Det är ett mycket bra sätt att diskutera olika frågeställningar. Källa: InsightGUIDE: Förändring Stordialogens målsättning. Stordialogens främsta målsättning är organisatoriskt lärande och ifrågasättande av det invanda. Stordialogen är ett verktyg i att skapa en kultur som präglas av delaktighet. Dialogen bör innefatta samtliga medarbetare, eller åtminstone de flesta. Arbetet bör ske i samma lokal för att ge smågrupper inom storgruppen insyn i hela skeendet. En del av en större process. Stordialog används med fördel vid såväl förändringsarbete som i vardagligt arbete. Speciellt framgångsrik är metoden i situationer där man vinner på att många deltar i problemlösningen eller situationer där samtliga bör hållas informerade om utvecklingen. Stordialog kan användas självständigt men även som en del av en större helhet. Exempel på detta kan vara stordialogen som kick-off, information, utvärdering eller krishantering då lösningen kan finnas inom organisationen. Framgångsrika konferenser En bra konferens blir ihågkommen och framförallt får den effekt i form av att deltagarna omsätter innehållet i handling. Ju mer tid som finns för förberedelser desto större är chansen att lyckas. Budskap. Tänk noggrant igenom vilket budskap konferensen ska ha. Deltagare. Givetvis bör endast de som berörs av budskapet bjudas in. Glöm inte att deltagarna kan få i uppgift att föra budskapet vidare inom organisationen till sina kollegor eller underordnade. Det kan bidra till att budskapet lever längre. Innehåll. Ta endast upp sådant som är relevant för deltagarna. Var försiktig med att överbelasta deltagarna med information. Att använda sig av en professionell talare eller någon känd person kan vara ett sätt att höja pulsen lite. Pauser och nätverkande. Ha pauser som ger deltagarna tillfälle att prata med varandra och ställa frågor till föredragshållare och arrangörer. Uppföljning. Sänd ut ett utvärderingsformulär några dagar efteråt då del 3 Insightlab

4 Kommunicera Dina kommunikationsverktyg som chef Tips! Ställ faciliterande frågor för att få veta sanningen Nöj dig inte med enkla svar från dina medarbetare. Med faciliterande frågor kan du locka fram bakomliggande motiv och ställningstaganden som dina medarbetare inte själva var medvetna om. Vanligtvis ställer vi frågor som den tillfrågade kan besvara utifrån beslut och ställningstaganden som denne redan fattat. Faciliterande frågor ska istället hjälpa de tillfrågade att komma fram till nya beslut som stödjer deras värderingar. Faciliterande frågor kan alltid börja med antingen Vad eller Hur och de ska formuleras på ett sätt som öppnar upp för förändring. Exempel: Vad skulle vi behöva veta eller göra annorlunda för att möjliggöra för alla att delta i det här projektet? Hur skulle vi arbeta tillsammans för att ta tillvara allas värderingar och säkerställa att ingen lämnas utfanför? Vad måste ske först för att säkerställa att alla blir hörda och känner sig trygga? Källa: Sharon Drew Morgan, www. facilitate.com, Advisor s corner tagarna har hunnit smälta upplevelsen, och be om feedback. Se också till att budskapet i sig får en uppföljning, någon typ av repetition för att påminna deltagarna om det som sagts. Virtuella möten och webbkonferenser Ett alternativ till vanliga möten och konferenser, som ofta sparar både tid och pengar, är att använda sig av en webbkonferens. Webbkonferenser passar bäst för relativt korta utbildningstillfällen på en till två timmar. För de deltagare som inte kan närvara i realtid kan man spela in presentationen eller utbildningen så att de kan tillgodogöra sig den i efterhand. Få ut mesta möjliga av kick-offen Två nyckelpunkter för framgångsrika kick-offer är 1) ett konkret mål och 2) tydliga arbetsrelationer mellan medarbetarna. Målet känner alla till det? Vad vill du egentligen uppnå med hjälp av kickoffen? Utan tydliga mål kommer resultatet att styras av slumpen. Deltagarna alla medarbetare eller en utvald grupp? Att bjuda in alltför många personer till en kick-off kan vara bortkastad tid och pengar. Deltagarna bör ha kopplingar till varandra inom sin arbetssituation. Informera deltagarna om vilka beröringspunkter de har i sitt arbete samt vilka fördelar organisationen ser av ett utökat samarbete. Intranätet/företagsportalen en gemensam plattform Tidigare var informationsspridning grunden för en företagsportal, men idag bildar portalen en punkt för tillgänglighet för alla system. Genom företagsportalen kan medarbetaren exempelvis komma åt sin e-post, kalender, företagsnyheter och telefonisystem. Medarbetarna kan genom portalen även få tillgång till effektiva sökverktyg för att hitta personer, dokument, kompetenser och så vidare. Projektinformation kan också lagras i portalen och såväl medarbetare som kunder kan få tillgång till vissa projektrum där information och dokument kan delas. Företagsportaler kan underlätta det dagliga arbetet genom att medarbetarna lättare får tag på relevant information och alla använder samma version av programvarorna. Alla inom ett verksamhetsområde kan dessutom ta del av samma information och samma applikationer trots att de kanske befinner sig i olika geografiska regioner. Använd e-post med eftertanke E-post är visserligen en både snabb och enkel kommunikationskanal men det ger ingen anledning att tumma på kvaliteten. E-post är heller inte alltid den bästa kommunikationskanalen för dig som chef. Eftersom e-post är så snabb har du möjligheten att reflektera, formulera, omformulera och fråga dig själv: Måste jag skriva det här? Hur kan det här egentligen uppfattas? Skulle jag kunna gå till mina medarbetare i stället? Det är en avsevärd skillnad att få ett e-postmeddelande där det står: Skicka mig rapporten! och Skulle du vilja skicka mig rapporten. Särskilt i korta meddelanden kan det låta som om du befaller. Om du vill bygga och behålla en givande kontakt med dina medarbetare är det bättre att be än att kräva. Källor: Corporate Retreats: Breakthrough, Boring or Boondoggle?, HR.com, Sound the retreat, Workforce, Web conferencing: the future of training? Training journal, Ledarskap stavas kommunikation, C-H Segerfeldt Insightlab 4

5 Svåra samtal Kommunicera I arbetslivet kan svåra samtal omfatta allt från att diskutera privata problem som påverkar arbetsinsatsen hos en medarbetare till att säga upp någon. Den här sortens samtal orsakar sådan ångest att de flesta människor undviker dem. Ibland kan det vara kostsamt att undvika ämnen, lugna människor och släta över motsättningar. Faktum är att undvikande vanligtvis gör ett problem större eller en relation sämre. Det kommer nog aldrig att bli enkelt att hantera den här typen av samtal. Men du kan lära dig att klara av dem bättre. När ska du agera? Det är svårt för att inte säga omöjligt att sätta en bestämd gräns som ska överträdas innan du ska börja agera och ta ett samtal med den berörda personen. Alla människor har perioder då allting känns ganska grått och vi inte presterar som vi brukar. Det finns ett antal situationer då du direkt bör agera: Medarbetaren ser mycket sliten ut under en längre tid, åtminstone flera veckor. Medarbetaren är påverkad av alkohol eller någon annan drog. Medarbetaren gråter. Medarbetaren är ständigt i konflikt med andra medarbetare och/eller kunder. Vad du ska tänka på vid samtal om ett känsligt ämne När du tycker att situationen blivit ohållbar och du bestämt dig för att agera bör du få till stånd ett enskilt samtal med medarbetaren. Sätt dig i jämnhöjd med honom eller henne och se till att ditt kroppsspråk utstrålar en öppen attityd. Var medveten om tonläge och talhastighet. Gå nästan omgående in på det känsliga ämnet. Även om du inte riktigt vet vad det grundläggande problemet är bör du säga att du tycker att allt inte riktigt verkar stå rätt till med honom eller henne. När du försöker ta reda vad problemet är, är det viktigt att du försöker inleda en dialog. En öppen och trygg stämning är en förutsättning för att en dialog kan påbörjas. För att åstadkomma en sådan stämning kan du göra följande: Min erfarenhet som chef Björn Olsson på Posten Brev ger följande tre tips för att du ska lyckas med en dialog kring ett svårt ämne: 1. Hitta en avspänd miljö för dialogen. Hos Björn kan det vara vid postfacken. 2. Öppna dialogen rätt och prata på ett positivt sätt. Björn är ofta ute och snackar om ditt och datt med medarbetarna. Hur är det idag? Vad har du gjort i helgen? Läste du om jordbävningen? Det vardagliga snacket ger Björn många tillfällen till att leda in dialoger på svårare samtalsämnen utan att överdramatisera. 3. Du måste veta vad du själv har för mål med mötet. Källa: Intervju med Björn Olsson, Posten Brev Med kroppsspråket sänder du ut många signaler. Med hjälp av kroppsspråket kan du visa att du aktivt lyssnar. Försök att ha en öppen kroppshållning och attityd. Nicka då och då för att tydligt visa att du hänger med. Luta dig framåt en aning om ni sitter ner och ämnet är väldigt känsligt. Men luta dig inte för mycket, respektera den andres behov av fysiskt avstånd. Ställ öppna frågor och använd dig av ljud, ord eller icke-verbala beteenden som visar att du vill höra mer. Till och från sammanfattar du vad medarbetaren har sagt så att du är säker på att du har uppfattat allting rätt. Om medarbetaren inte verkar instämma i din sammanfattning har du två möjligheter: antingen försöker du med en ny sammanfattning eller ber du henne eller honom att berätta mer. 5 Insightlab

6 Kommunicera Svåra samtal Skapa inte oro! "Jag skulle vilja tala med dig" är en fras som lätt gör dina medarbetare oroliga för att du kommer med dåliga nyheter. Om du vill tala med någon i personalen bör du därför redan från början specificera vad det är du vill tala om. Även om du vill diskutera något som är negativt för personen ifråga är det nästan alltid bättre att de omedelbart får reda på vad ni kommer att diskutera. Då undviker du att medarbetarna automatiskt intar en defensiv attityd. Källa: Communicating with Confidence Min erfarenhet som chef Magnus Kuchler på Ernst & Young försöker prata med teammedlemmarna på tu man hand så ofta som möjligt. Men han hinner sällan sitta i timslånga coachningssamtal. Istället blir det ofta frukost eller fika. Dessutom använder han tiden i bilen till att prata med medarbetarna i telefonen. Magnus tror att det är viktigare att prata ofta än att prata länge. Samtalen blir odramatiska och ju oftare man har kontakt, desto mer har man faktiskt att prata om. Ställer man de rätta frågorna som Hur mår du? Går det bra i projektet? Hur är det hemma? så räcker det långt. Källa: Intervju med Magnus Kuchler, Ernst & Young Även om du anser att du har fått en tydlig bild av problemet gör du rätt i att ändå fråga medarbetaren om det är någonting som du missat fråga om eller om det är någonting ytterligare som han eller hon vill prata om. När medarbetaren vägrar säga någonting Vid vissa tillfällen stöter du på medarbetare som inte vill prata med dig om sina problem. Du möts av tystnad. Rådet är att ändå försöka motivera medarbetaren att prata med dig. Fråga om varför hon eller han inte vill prata med dig och om det är någonting som du kan göra för att underlätta. Går det fortfarande inte att få honom eller henne att öppna sig kan du naturligtvis inte tvinga fram ett svar. Låt saken bero och återvänd senare om lämpligt tillfälle uppenbarar sig. Försöken att motivera kan du fortsätta med. Våga synliggöra skillnader Relationer som fungerar dåligt kan i många fall förbättras genom att på olika sätt synliggöra skillnaderna mellan parterna. Man måste våga fråga vad den andre verkligen känner, tycker och uppfattar, istället för att dra slutsatser på egen hand. Detta kräver en ökad distans och att vi accepterar att andra är olika. Här handlar inte distans om att ta avstånd utan om att försöka upptäcka skillnaderna mellan sig själv och andra. Kritisera beteenden inte personer Ge konstruktiv feedback och kritik. Fokusera på att beskriva snarare än att bedöma. Att kalla någon för dominant är exempelvis inte lika konstruktivt som att säga När vi pratar känns det som om du inte lyssnar och att jag måste hålla med dig för att undvika en attack från din sida. Fokusera på beteende snarare än på personlighet. Expertens bästa tips Tydlighet. Tydlighet är detsamma som att låta orden göra jobbet åt oss. Undvik förskönande omskrivningar eller att tala i cirklar. Tala tydligt om vad du vill. Om ett besked ges på ett skickligt sätt kan innehållet, även om det är negativt, bli uthärdligt. Om budskapet är tydligt kan lyssnaren bättre börja bearbeta informationen. Ett klart budskap minskar bördan snarare än ökar på den. Var neutral. Stämningen i ett samtal är den icke verbala delen: intonation, ansiktsuttryck, medvetet och omedvetet kroppsspråk. Även om det är svårt att förhålla sig neutral när man överväldigas av starka känslor är det önskvärt att fortsätta vara neutral och opartisk. Väl valda formuleringar. Det finns många olika sätt att säga vad du vill få fram. Några av dessa uttryck är måttfulla medan andra provocerar din motpart så att han eller hon avfärdar dina ord och ditt budskap. Tänk på att syftet med samtalet inte är att du ska vinna poäng eller skaffa dig fiender. Målet är att göra framsteg, att lyssna och bli lyssnad på och att ha ett givande utbyte. Källor: Harvard Business Review; Svåra medarbetarsamtal, Åsa-Mia Fellinger; Genom sig själv känner man inte andra, Bente- Marie Ihlen, Heidi Ihlen, Ekerlids Förlag Insightlab 6

7 Sälj in ditt budskap Kommunicera Om du är framgångsrik eller inte i din kommunikation beror inte enbart på vad och hur du säger något. Det beror även på hur din motpart uppfattar det. Därför blir klarhet en nyckelfaktor i bra kommunikation. Om din motpart inte delar din bakgrund är risken stor att han eller hon misstolkar sådant som du tar för givet. När du har något specifikt att förmedla till en person eller grupp kan det vara bra att planera vad du ska säga och hur enligt nedan: Förbered dig själv Om du inte värdesätter dig själv och det du vill förmedla är det tveksamt om andra kommer att tycka att det du säger är värt att lyssna på. När du presenterar ett budskap ska du göra det utifrån övertygelsen om att du har något av värde att förmedla. Skapa kontakt Välj ett tillfälle när du tror att ditt budskap har störst chans att nå fram och när det inte är för mycket annat runt omkring som distraherar. Det viktiga är att du försäkrar dig om att du har den andres fulla uppmärksamhet innan du börjar förmedla ditt budskap. Förbered mottagaren Om du har ett budskap som mottagaren inte förväntar sig eller som kan uppfattas negativt kan du behöva lägga lite tid på att förbereda honom eller henne. Några bra sätt att göra det på är att: Berätta vad du vill prata om. Tala om vilka eventuella fördelar som kan bli resultatet. Fråga om personen är beredd att lyssna. Ställa en retorisk fråga för att väcka personens intresse. Ställ frågor Om du exempelvis vill få någon att lyssna på din idé, lägg fram den som en fråga snarare än ett påstående. Frågan: Vad tror du om att göra X? väcker tankar hos motparten, medan Vad vi borde göra är X tenderar att skapa motstånd. Om du verkligen vill att någon aktivt ska fundera på din idé ska du fråga: Vad skulle effekten bli om vi?. Källa: Training Journal Min erfarenhet som chef Beskriv bakgrunden till beslutet, vilka andra alternativ som varit aktuella och varför de har förkastats. Förklara detta så många gånger att du är helt säker på att alla förstår. Den som förstår anledningen accepterar beslutet. Lena Rökaas, COO, Arlanda Swedavia Förmedla ditt budskap Behåll i bakhuvudet vad du vill uppnå. Undvik att gå in för mycket i detaljer och förtydliga dina huvudpoänger för att underlätta för lyssnaren. För att få ännu större genomslag i det du säger bör du koppla det till både känslor och förnuft. Tänk på att: Tala tydligt och variera gärna ditt röstläge. Var uppmärksam på tecken på begynnande ointresse eller förvirring hos lyssnaren. Gör pauser för frågor och förtydliganden. Ta emot respons och förtydliga Att lyssna är det centrala i detta steg. Du har säkert hört det förut, men det handlar inte om att sluta prata utan om att verkligen ge mottagaren din fulla uppmärksamhet. Undvik att: Distansera dig om du inte får den respons du vill eller för att ni tycker olika. Fastna i detaljer i stället för att behålla fokus på huvudfrågorna. Försöka vinna över den andra personen. 7 Insightlab

8 Kommunicera Sälj in ditt budskap Min erfarenhet som chef Trots att personalen hade många dåliga erfarenheter i bagaget lyckades Pia Bornevi på Botkyrka kommun över förväntan med att sälja in projektet Flexibla arbetstider till de anställda. Såhär beskriver hon framgångsfaktorerna: Medvetenhet om att förändring är svårt Som projektledare måste man ha klart för sig att människan i grunden inte gillar förändringar, speciellt inte sådana som andra har beslutat och som man inte kan vara med och påverka. Frivillighet och delaktighet För att lyckas med projektet var det viktigt att vi hade ett underifrånperspektiv. Frivillighet och delaktighet var mina ledord. Jag gick aldrig via cheferna utan alla skulle vara med. Engagerade alla Man får inte vara rädd för att arbetet med att engagera alla tar tid. Den tiden har man igen senare. Alla gånger. Studiebesök Det är stor skillnad på att höra jämställda kollegor beskriva möjligheterna och fördelarna jämfört med att höra samma sak från en projektledare från förvaltningsledningen. Källa: Intervju med Pia Bornevi, Botkyrka kommun Förstå behovet Sätt dig in i motpartens situation och försök att förstå dennes behov. Vad har han/hon att vinna på din idé? Formulera ditt huvudbudskap utifrån svaret på frågan. Vilka invändningar kan din motpart ha? Förbered dig på att bemöta dessa. Avsluta kommunikationen Det är viktigt att avsluta kommunikationen när den har nått sitt syfte och innan den övergår till att upprepa sig eller fastna. Några metoder är att: Be om handling eller en reaktion. Föreslå sätt att gå vidare. Summera vad som har sagts. Boka in ett nytt möte. Tacka personen för att han eller hon tog sig tid. Största fallgroparna när du ska övertyga Att tala mer än att lyssna. Att använda ett formellt och uppstyltat språk. Nedlåtande attityd eller omyndigförklarande språk i stil med du måste/du borde/du får inte. Irriterande kommentarer, exempelvis: Ja, men /Nu måste vi vara realistiska Den du talar med kommer nämligen att höra motsatsen: Jag struntar i vad du precis sa/ditt förslag är orealistiskt. Att tänka åt andra, exempelvis: Vad du inte verkar inse är att /Du har inte tänkt på att /Du har glömt Det får dig att låta överlägsen. Att inte hålla med: Jag håller inte med dig för att /Det kommer inte att fungera. Den du talar med kommer då att reagera precis likadant att inte hålla med dig. Att kontra med ett annat förslag. Nja, jag tycker vi gör så här i stället. Hur bra ditt förslag än är kommer personen att känna att du har ignorerat vad han eller hon precis har sagt. Att nå fram i din kommunikation som chef Inte förrän dina medarbetare har gett ett svar vet du vad du egentligen sagt. Du vet vad du velat säga till dem, men inte förrän du har fått ett svar från dina medarbetare kan du börja bilda dig en uppfattning om vad de tyckte du sa. Medarbetare ser endast vad de vill se och hör endast vad de vill höra. På det här sättet fungerar människor. Ofta sker det omedvetet. Är vi positivt inställda till en person, till chefen, uppfattar vi vad hon eller han säger i positiv dager, är vi däremot negativt inställda tycker vi också negativt om vad hon eller han säger. Hur du som chef bemöter medarbetare och vilken inställning till dem du har avgör vilket svar du får. Anser du att en medarbetare du ska möta är jobbig blir han eller hon lätt just jobbig. Innan du har möjlighet att framföra ett budskap till dina medarbetare måste du nå fram med dig själv. Finns det brister i relationen mellan dig och dina medarbetare kan du vara mer eller mindre säker på att ditt budskap aldrig hittar fram. En god relation är en förutsättning för framgångsrik kommunikation. Framför du ett otrevligt budskap till dina medarbetare finns risken att de intar försvarsställning, vilket lätt kan förvränga hur de uppfattar budskapet. Därför är det särskilt viktigt att du ser till att de uppfattat ditt budskap på rätt sätt om det är obehagligt. Källor: Ledarskapets hörnstenar, Kjell Ekstam; Training Journal Insightlab 8

9 Nya kommunikationskanaler och tekniker Kommunicera Transparensen som följer av den ökande floran av kommunikationskanaler, inte minst social media är en av de stora utmaningarna för företag och chefer idag. Hemsidor, bloggar, chattsidor och communities på nätet ger människor stora möjligheter att söka information och utbyta erfarenheter inte minst om sin arbetsgivare. Ny teknik skapar nya informationsverktyg som organisationen måste behärska: webb, bloggar, pod-casts, webinarier, social media, intranät, digitala samarbetsplattformar, distansmöten och så vidare. Förutom de nya kanalerna måste organisationen behärska de traditionella informationskanalerna som stormöten, nyhetsbrev, kundtidningar osv. Ökade krav på tydlighet och öppenhet Både kunder och medarbetare har på senare år fått en betydligt starkare röst genom de digitala medierna och inget företag kan ignorera utvecklingen. Organisationens alla intressenter medarbetare, media, allmänhet, ägare och kunder förväntar sig tydlighet och öppenhet gällande till exempel ekonomiska resultat, ledningens ersättning och planerade verksamhetsförändringar eller förekomst av underleverantörer med barnarbetare och innehåll i etikpolicyn. Ökad spridning av företagsinformation För nya generationer på väg in i arbetslivet skiljer sig ofta synen på information jämfört med äldre generationer. För många yngre är det en självklarhet att lägga upp stora mängder information och bilder från sitt privatliv på internet. Men den högre graden av öppenhet gäller även arbetslivet. Yngre medarbetares nätverk går ofta långt bortom profession eller bransch vilket kan krocka med traditionella synsätt om att hålla hårt i information eller idéer. En annan effekt av de nya kommunikationskanalerna är rankning av arbetsgivare. Redan nu bedöms företag på ett växande antal bloggar. Två exempel är Glassdoor (www.glassdoor.com) och Rate My Employer (www.ratemyemployer.com), som gör det möjligt att recensera sin arbetsgivare och även vd. Facklig expert kommenterar: Ha respekt för det skrivna ordet. Det som är skrivet väger tungt och kan vara svårt att sudda bort. Det som publicerats på internet kan bli hugget i sten. Stig Wendefors, ansvarig för chefsfrågor, Vision Nya verktyg växer fram i en snabb takt Det sker just nu en fullkomlig explosion av nya verktyg inom infomations- och kommunikationsområdet. Verktygen kan förändra och effektivisera teamets sätt att samarbeta, lära, dela information och mötas. I distansledarskapet handlar det om att hitta verktyg och stöd för: Koordineringsverktyg/ delade arbetsytor och kalendrar Distansmöten (telefon, videosamtal, videokonferenser) Realtidskommunikation (chat, Instant Messaging) Dela, spara och lagra dokument Projektledning Källa: HR&Leadership:Briefing Rekrytering och varumärkesbyggande i sociala medier Många arbetsgivare har idag strategier för att utnyttja de nya kommunikationskanalerna till sin fördel. Genom att själv kommunicera genom samma kanaler kan man till exempel lättare rekrytera nya medarbetare och bygga sitt varumärke som arbetsgivare. Det har exempelvis blivit allt vanligare att vid rekrytering gå igenom arbetssökandes profiler på digitala nätverk och att läsa branschspecifika bloggar och diskussionsforum för att bilda sig en uppfattning om en kandidat. Det har också vuxit fram ett antal tjänster som skapar "sociala cv:s" baserat på dina sociala inlägg och aktiviteter, exempelvis Thesocialcv.com. Tidigare plattformar för internetrekrytering har börjat få konkurrens av digitala tjänster om LinkedIn och Facebook. 9 Insightlab

10 Kommunicera Nya kommunikationskanaler och tekniker Tips för e-posthantering och annan elektronisk kommunikation Gruppera e-posten efter typ så att meddelanden som utgör en serie hamnar efter varandra i kronologisk ordning. Läs det första och det sista e-postmeddelandet i serien. I många fall kan du hoppa över att läsa meddelandena där emellan. Läs återstående e-post i prioriterad ordning börja med det viktigaste. Använd ämnesraden för att så tydligt som möjligt beskriva meddelandets innehåll. Klargör syftet med e-postmeddelandet i första meningen. Sänd bara meddelanden som har värde och relevans för mottagaren. Undvik att använda svaraalla-funktionen om det inte är nödvändigt. Sänd inte känslosamma eller stridslystna meddelanden. Svara endast på meddelanden som kräver ett svar. Tänk efter: kanske är det en bättre idé att lyfta telefonluren eller kalla till ett möte? Att föra en diskussion genom att skicka e-- post fram och tillbaka kan bli tidskrävande och orsaka missförstånd. Källa: Felaktig informationshantering kan snabbt leda till kriser Internet innebär inte bara ökad informationsspridning och öppenhet utan även ökade risker. Det är enkelt för individer eller grupper som är missnöjda eller till och med hatiska till ett företag att sprida sitt budskap. Ett omtalat fall i USA är Ken Hamidi, en före detta anställd på Intel, som lanserade en kampanj där han angrep företagets personalpolicy via en hemsida. Han skickade också massmejl till de anställda och redogjorde för vad han ansåg vara missförhållanden och diskriminering från Intels sida. Intel förlorade den juridiska processen som följde på Hamidis kampanj. Men även om de hade vunnit i domstolen hade deras förtroendekapital ändå sjunkit på grund av all negativ publicitet. Personlig kommunikation i digitala kanaler Internkommunikationen utvecklas i takt med att nya sätt för de anställda att kommunicera växer fram. Även om tekniken snabbar upp och underlättar kommunikationen ställs andra krav. I en tid när ny teknik inbjuder till snabb, effektiv och opersonlig kommunikation, behöver du som chef anstränga dig för att förbli personlig i kommunikationen med dina medarbetare. Informationsmonopol upphör Minskad kontroll över information och kommunikationsvägar ger möjlighet för medarbetare att organisera sig i nätverk och stödgrupper. Chefers och ledares tidigare informationsmonopol försvagas när medarbetarna kan få tillgång till information samtidigt eller före ledaren, och vem som helst kan enkelt kontakta den högsta ledningen via e-post. Ledarens närvaro Elektronisk kommunikation ökar chefers och ledares möjlighet att vara närvarande. E-post, interna chatfunktioner och distansmöten är snabba och enkla sätt att hålla kontakt med medarbetare, även med stor geografisk spridning. Samtidigt ökar denna enkelhet risken för att känslan för vem man talar med kan förloras, vilket kan leda till oförsiktighet i informationshanteringen. Personliga möten Även om elektronisk kommunikation har många fördelar kan den inte ersätta personliga möten. Personliga möten har stor betydelse för hur samarbete senare fungerar, och elektronisk interaktion under senare skeden underlättas om de inblandade har träffats initialt. Kompensera för icke-verbala ledtrådar När kommunikationskanaler förändras är risken stor att de ickeverbala ledtrådarna går förlorade. Missförstånd uppstår lätt och det blir väldigt viktigt att vara tydlig. Vid elektronisk kommunikation ökar kraven på emotionell intelligens, lyssnande och tålamod hos alla inblandade. Källa: Källa: Organizational Dynamics Managing your thinking outside the box, John Wiley & Sons; Advances in E-Recruiting: Leveraging the.jobs Domain. Society for Human Resource Management, Insightlab 10

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Konflikt och kommunikation

Konflikt och kommunikation Konflikt och kommunikation En undersökning om chefsarbetet inom kommunal instans Isabella Mannström Examensarbete för tradenomexamen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Westanders pr-handbok 2015

Westanders pr-handbok 2015 Westanders pr-handbok 2015 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 158 000

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

pr-handboken från Westander 2016

pr-handboken från Westander 2016 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. pr-handboken från Westander 2016 174

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Tankar för ledare, web

Tankar för ledare, web Tankar för ledare, web Min avsikt med denna artikelserie är att förmedla några förhoppningsvis inspirerande tankar till dig som är chef och ledare. Jag är specialist i psykiatri och har under tretton år

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer