DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar"

Transkript

1 DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff Inställningar Anslagstavlan Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer Moduler...9 Moduldetaljer...9 Text Artiklar Artikellista Nyhetsbrev anmälning Länkar Länklista Kalender Enkelt Epost Formulär Sidmall Kategorier Nyhetsbrev Kontakta oss på Hem och Skola när problem uppstår på adressen

2 1. Digistoff Välkommen till manualen för Digistoff. Här kommer vi att gå igenom alla detaljer om att arbeta med Kulturhusets publiceringsverktyg. Denna manual täcker bara Digistoff, d.v.s. verktyget för att publicera sin hemsida, och inte HSP:n eller Horde:n för epostfunktionerna man också får via Kulturhuset. För dessa finns en skilld manual på hemsidan. Vi börjar med en överblick av själva layout:en av Digistoff och först och främst navigationen, eftersom navigationen är förstås det allra viktigaste på vilken sida som helst, så även i Digistoff. Logga ut: När man en gång är inloggad i Digistoff så kan programmet identifiera användaren tills man klickar på Logga ut, eller stänger hela browser-fönstret. Detta på grund av att programmet skickar en så kallad cookie som är registrerad tills användaren avbryter uppkopplingen till programmet på ovannämnda sätt. Inställningar: Under denna länk finns viktiga inställningar som gäller hela sidan. Denna funktion förklaras på nästa sida.

3 2. Inställningar Denna sida innehåller allmänna inställningar för hemsidan som helhet. Dessa är följande: fylla i detta fält binds sidan till dessa ord i olika sökmotorer efter en viss tid. Tiden beror helt på sökmotorernas nästa indexering. Dessa kan helt enkelt anges som en lista med ord och kommatecken emellan. Startsida: Med denna combobox väljer du vilken sida som öppnas när man går till hemsidans domännamn. Denna erbjuder alla befintliga sidor som tidigare blivit gjorda genom Struktur (Se kap. 4), med andra ord, om man inte sammanställt några sidor tidigare kommer den Beskrivning: Beskrivning hör också till informationen som går till sökmotorerna. Beskrivning är en text som sökmotorn vanligen sätter före sidans innehållstext. Hur olika sökmotorer behandlar detta info är hursomhelst inte givet på förhand. inte heller att erbjuda några alternativ. OK: Klicka på denna knapp för att uppdatera Nyckelord: Nyckelord är vilka sökord man vill att inställningarna. hemsidans helhet skall sammanknippas med, genom att

4 3. Anslagstavlan Anslagstavlan är sidan som vanligen öppnas när man loggar in till Digistoff. Anslagstavlan har följande egenskaper och funktioner. är även knappen för att Gå till webbplatsen, som skickar browsern vidare till hemsidan. Vi rekommenderar användningen av en browser som stöder s.k. tabbar. Detta är ett koncept introducerat för ett antal år sedan som tillåter användaren att öppna flera sidor under samma fönster. Med andra ord Nyhetsspalt: Detta är hela området till vänster på sidan, denna består av info angående Digistoff och nyheter om utvecklingsarbetet som ständigt pågår. kan man hålla både hemsidan och Digistoff öppen under samma fönster. Detta koncept kommer bland annat att introduceras i följande version av Internet Explorer och det finns en Användarspalt: Detta är då ett område för allmän info angående användare, vilka användare som senast varit inloggade samt datum. En viktig funktion placerad här del andra webbläsare med dylika funktioner. Mozilla Firefox finns tillgänglig gratis på adressen för både Mac och PC.

5 4. Struktur sidans Url-namn alltid är unikt. Observera att skandinaviska tecken aldrig placeras i Url-namnet. Struktursidan är den huvudsakliga sidan för att uppdatera innehållet på hemsidan. När man öppnar den via fliken så listar den alla sidor som finns på grundnivån (se nedan) i sidmodellen. Rubriken på listan, d.v.s. strukturlistningen, berättar hur många sidor som visas för tillfället och respektive hur många Publicerad: Detta är en checkbox för att stänga av sidor utan att radera dem. Sidorna kan alltså finnas kvar i Digistoff fast de inte visas på hemsidan. Här kan man alltså snabbt inaktivera sidor om det behövs. Se beskrivningen för knappen Uppdatera. sidor sammanlagt. Raden under spaltrubrikerna är filtreringsfunktionen som beskrivs i avsnittet nedan. Spalterna som visas, från vänster till höger i listan, är Tidspublicering: Detta är en funktion som beskrivs mera ingående i avsnittet siddetaljer nedan. de följande: Flytta: Pilknappar för att ordna om sidorna, om man Numrering eller #: Detta är bara en löpande numrering på de olika sidorna som visas. vill byta ordningen hur sidorna framträder i menyn på hemsidan. Menynamn: Detta namn är det som slutligen visas utåt på hemsidan i menysystemet. Med andra ord torde detta vara ett välbeskrivande ord om vad sidan kommer att innehålla, för att underlätta navigeringen för besökarna till sidan. Funktioner: Detta är sista spalten i listan och alltså listar funktioner för navigering på struktursidan inom Digistoff. Med detaljer avses respektive sidans detaljer som behandlas nedan i avsnittet Siddetaljer, med välj avses att flytta in på sidans undernivå, se Nivåer nedan för en längre förklaring på hur nivåerna fungerar. Url: Detta ord kommer från förkortningen Uniform Resource Locator, och är alltså namnet på sidan som programmet kommer att känna igen sidan efter. När man sedan gör sidor kommer programmet själv att föreslå ett namn hit. Om man vill göra egna länkar mellan sidorna i innehållet (se texteditorn) kan man Uppdatera: Denna knapp gäller bara i praktiken om man vill stänga av sidor via spalten Publicerad från strukturlistan. Om man stänger av sidor här, bör man efteråt klicka på Uppdatera, annars kommer inte ändringen att uppmärksammas av programmet. referera till domännamn/url/, eftersom

6 Ny: Denna knapp innebär helt enkelt att sätta upp en ny sida, och således öppnar den Siddetaljerna för den nya sidan. Nivåer Detta koncept är en av kärnidéerna bakom Digistoff, d.v.s. alla sidor hamnar på en nivå i hemsidans struktur. Man kan maximalt ha upp till fem nivåer djupa sidor så länge utseendet på hemsidan tillåter det. Nivå noll är grundnivån och nivåerna därefter går i nummerordning upp till 4. Numreringen spelar ingen roll när man uppdaterar sidan, men att förstå den kan hjälpa en att förstå navigationssystemet på struktursidan. Varenda sida har i funktionsspalten en Välj funktion som innebär i praktiken att man går in på denna sidas undernivå. Härefter får man en ny strukturlista på den sidans undersidor med en text i den övre kanten Resultat från: sidnamn som indikerar föräldersidan På detta sättet kan man alltså via Välj knapparna gå in fem nivåer djupt och arbeta på ifrågavarande nivåer. Filtrering Med filtrering avses raden som oftast i Digistoffs listningar uppenbarar sig direkt under listspalternas rubriksnamn. Detta är en funktion för att helt enkelt filtrera informationen som visas i listningen nedan. Vilka alternativ som sökfunktioner visas här går hand i hand med hurudan information listan innehåller. Strukturlistningens filtrering har alltså för namnspalterna enkla textfält man kan skriva in delar av namn att filtrera enligt, eller hela namn. Publicerad spalten har en combobox för att välja publicerade eller opublicerade sidor, samt ingen för att filtrera utan att iaktta huruvida sidan är publicerad eller inte. Man kan kombinera de olika funktionerna för att få mer bestämda listningar. till undersidan, samt en Tillbaka länk som går tillbaka till föräldernivån. Denna nya struktursida fungerar annars precis som beskrivet ovan i Struktur med alla respektive funktioner.

7 Siddetaljer senare vill flytta en befintlig sida till ett annat ställe så är det via denna funktion man gör det. Denna sida öppnas när man väljer Detaljer på någon given sida, eller också när man skapar en helt ny sida. Bilden ovan är sammanställd för att visa alla funktioner som finns på denna sida, och vissa av dessa funktioner är inaktiverade beroende på vilken väg man öppnade Namn: Detta är alltså sidans namn som kommer att hamna på hemsidan i menyn. Därför bör detta vara ett logiskt beskrivande namn för att besökarna lätt skall hitta informationen de söker. siddetaljerna. Vi går nu stegvis igenom de olika funktionerna här. Urlnamn: Se Url under struktur. Digistoff ger automatiskt ett förslag till detta fält efter man skrivit Förälder: Med denna combobox väljer man under in ett namn ovanför och sedan väljer Urlnamn. vilken sida denna sida kommer att hamna. Vid fallet att man öppnar en ny sida kommer denna funktion att färdigt vara ifylld med antingen Toppnivå eller namnet på Föräldersidan från vilken man valde Ny. Om man väljer detaljer på en befintlig sida, kommer förstås Beskrivning: Detta är en beskrivning helt för att själv snabbt kunna identifiera vilken sida det är och ett ställe för att göra egna anteckningar om vad sidan innehåller eller vad som eventuellt skall göras åt den. föräldern att vara såsom man tidigare angett den. Om man i skapandeskedet vill byta ut föräldern är alltså detta funktionen för att göra det. Även om man Sidmall: Detta fält erbjuder befintliga sidmallar att välja av, sidmallen beror helt på vad den egna hemsidan använder, eller eventuellt har en egen

8 sidmall. I normala fall är sidmallen någon av de färdiga mallar vi erbjuder på Observera att detta fält är inaktivt när man ändrar på en befintlig sida, detta för att inte information skall tappas bort. Med andra ord, var noggrann med detta fält när du skapar en ny sida, eftersom det inte går på egen hand att ändra det senare. Funktioner som enbart finns på uppdateringssidan Rättigheter: Detta är direkt kopplat till användare och användargrupper. Se kapitlet om Användare för en vidare beskrivning. Om man vill gömma vissa sidors innehåll så att bara ett antal personer slipper till det, kan man alltså skapa användare som har sina egna lösenord för att komma åt innehållet. Publicerad: Detta fält är automatiskt ifyllt och är bundet även till Strukturlistans Publicerad spalt. Hursomhelst är detta en funktion för att också från Skapa ny modul: Med denna knapp så lägger man till innehåll på sidan, sidan som öppnas här täcks i kapitlet för Moduler nedan. sidans egen nivå kunna ändra på publikationsstatuset. Moduler på sidan: Här listas allt innehåll på sidan, som Publiceringen börjar / Publiceringen slutar: Detta är ett avancerat fält för publicering och i normala fall behövs det inte fyllas i. Med denna funktion kan man alltså binda en sidas publicering till datum. Genom att klicka på... fältet får man upp en kalender för att sätta in datumet för när publikationen skall börja respektive sluta. När man satt in datumen kommer sidan att aktiveras på Börjar datumet och inaktiveras på Slutar datumet. Med X fältet kan man helt enkelt tömma fältena. kan bestå av i princip vilka moduler som helst som existerar på sidan. Se moduler nedan för detaljer. Rubrikerna på listan för moduler är de följande: Titel: Detta är då titeln på modulen, ett namn man ger från moduldetaljerna. Genom att klicka på detta namn kommer man direkt till detaljerna för modulinnehållet. Titel synlig: Om detta är en etta, innebär det att modulens Titel hamnar som rubrik för modulen när den går ut på hemsidan Placering: Detta är direkt bundet till vilka spalter Knappar på Detaljsidan vid skapande av ny sida Lägg till: Registrerar den nya sidan med Digistoff. Avbryt: Återgår till Strukturlistan. som sidmallen tillåter, men det är alltså en beskrivning på vilken spalt som modulen hamnar i när hemsidan visas. Modul: En beskrivning på hurudan modul detta är. Knappar på Detaljsidan vid uppdatering Uppdatera: Registrerar ändringarna på Detaljsidan med Digistoff. Observera att denna knapp måste klickas efter att man ändrat på något i siddetaljerna, annars kommer ändringarna inte att registreras. Eftersom Titeln kan vara precis vad man själv vill så berättar detta hurudan modul just denna är. Sortera: En likadan funktion som finns i strukturen. Man kan här skifta modulernas ordning. Observera att sorteringen är ändå bunden till vilken spalt man placerat modulen i. Radera: Denna knapp gör precis vad namnet indikerar. Observera att sidan bör vara tom före man raderar den. Uppdatera: Knappar Editera modul för att gå in på modulernas egna detaljsidor. Avbryt: Återgår till Strukturlistan.

9 5. Moduler Modulerna är kärnan i innehållshanteringen genom eller när man väljer Editera modul från Uppdaterakolumnen på en befintlig modul. Med denna sida skapar man information som Digistoff behöver för att kunna binda en modul till en specifik undersida på hemsidan. Digistoff. Via modulerna infogar man olika former av innehåll till strukturen, och därför är också modulhanteringen bunden till strukturen i praktiken. Listningen av installerade moduler får man upp via moduler-fliken, och konkret är detta inget annat än en teknisk lista för vilka moduler som för tillfället finns tillgängliga på ens egen hemsida. Grunduppsättningen omfattar 21 stycken moduler, Modul: Här väljer man hurudan typ av modul man vill infoga på sidan, detta är en listning av de installerade modulerna man också kan se under moduler-fliken. Denna combobox är låst när man editerar en befintlig modul, eftersom modulernas innehåll kan skilja rätt mycket mellan varandra i struktur, och därför kan man inte byta ut modultypen senare. men detta är helt bundet till överenskommelser angående hemsidans utformning. Moduldetaljer Moduldetaljerna är sidan som öppnas antingen när man väljer Skapa ny modul från strukturdetaljsidan Zon: Via denna combobox väljer man till vilken zon i sidmallen som Digistoff skriver ut modulen. Zonerna är bundna till sidmallens specifikationer. Om man i misstag råkar sätta modulen i fel zon kan man ändra detta senare.

10 Rubrik och Visa rubrik: Rubrik är en kort beskrivning för modulens innehåll. Om man inte kryssar i man väljer den från. Observera skillnaden från Uppdatera knappen. checkboxen Visa rubrik nedanför, så kommer inte denna rubrik att synnas utåt på hemsidan. Om man kryssar i Visa rubrik så kommer Digistoff att skriva ut rubriken på hemsidan ovanför modulen enligt sidmallsdefinitionen (CSS) på rubrik. Uppdatera: Kom ihåg att alltid klicka på denna knapp om du gjort ändringar i en moduls inställningar på just moduldetaljsidan. Om man inte klickar denna knapp kommer inte ändringarna att registreras med Digistoff. Avbryt: Om man klickar avbryt skickas man tillbaka till strukturdetaljsidan utan att någon ändring registreras. Radera: Kastar bort en befintlig modul. Observera att detta inte går att ta tillbaka på något sätt, utan att modulen komplett försvinner via denna knapp. Funktioner som enbart finns vid Ny Modul Lägg till: Skapar en ny modul. När denna klickas, registreras modulen med Digistoff, och man skickas vidare till modulens egen innehållssida. Se nedan för kompletta beskrivningar på de modulspecifika innehållssidorna. Rättigheter: Dessa hör till avancerade inställningar för modulen. Om man vill ha vissa moduler med sidoinnehåll som inte allmänheten skall se kan man låsa in dem med en login-modul och tillåta endast vissa användare att se innehållet. Detta gås mer detaljerat igenom i Användare-avsnittet. Funktioner som enbart finns vid Uppdatering Uppdatera moduldata: Denna knapp skickar en vidare till den modulspecifika innehållssidan. Med andra ord Nedan följer nu en detaljerad genomgång på de moduler som normalt finns tillgängliga på en hemsida. varierar denna sida beroende på hurudan modultyp

11 Text texteditorn, d.v.s. alla som befinner sig i det gråa fältet i överkanten på själva editorn. Vad som är allra viktigast i denna modul är tillgången till en rätt avancerad texteditor, som även används i vissa andra moduler där formateringen av text är viktig för utformningen av själa sidan. Om vi först går igenom de yttre kontrollerna, som agerar som kopplingarna till Digistoff. Klipp ut: Denna knapp klipper ut text från editorn. Denna text hamnar i ett minne, s.k. clipboard och kan genom detta tas in med dylika funktioner i diverse andra program. Kortkommando från tangentbordet är Ctrl+X på PC. Uppdatera: Uppdatera registrerar ändringarna i textinnehållet med Digistoff, det vill säga att om man inte klickar denna knapp när man gjort en ändring, kommer heller inte ändringen att iakttas av Digistoff. Kopiera: Via denna gör man exakt detsamma som klipp ut, förutom att texten lämnar kvar i editorn när man använder den. Texten hamnar i samma minne, och kan användas därifrån. Kortkommando från tangentbordet är Ctrl+C på PC. Avbryt: Via denna knapp blir man tillbakaskickad till föräldersidans strukturdetaljsida, observera att länken uppe i högra hörnet, Tillbaka till sidan gör exakt samma sak. Klistra in: Härifrån kommer man åt minnet man kan fylla med antingen klippa eller kopiera funktionerna, med andra ord så skriver den ut i editorn vad som finns i minnet från tidigare. Kortkommande på Lägg märke till att när man är inloggad som PC är Ctrl+V. administratör i Digistoff så kan man uppdatera textmoduler direkt från hemsidan. Det konkluderar kontrollerna som binder texteditorn till Digistoff, nedan går vi stegvis igenom alla interna kontroller i

12 Klistra in som text: Via denna funktion klistrar man in extern text med färdig formatering. Färdig formaterad text har vanligen ett eget språk när man hämtar det via att klippa eller kopiera, text är arbetsammare att genomföra, men ger ett bättre helhetsintryck i den slutliga produkten. Hursomhelst, när man klickar på Klistra in från Word kommer följande dialog att öppnas: exempelvis från MS-Word eller dylika textbehandlindsprogram, för att identifiera rubriker, brödtext osv. För att flytta över text till s.k. XHTML, vilka alla hemsidor i någon mån baserar sig på, så måste man märka upp stilformatering igen i detta nya språk. När man klickar denna knapp så kommer följande dialog att öppnas: Med andra ord en väldigt lik dialog som till Klistra in som text, skillnaden här är att man har två alternativ under huvudrutan huruvida man vill ta bort stildefinitioner respektive typsnittsdefinitioner. När man kopierar texten på ovannämnda sätt till denna ruta och klickar OK, kommer editorn att städa upp det tidigare använda formateringsspråket och returnera texten till huvuddelen av editorn som s.k. rå text som man sedan kan gå igenom med de övriga verktygen och sätta ny XHTML-formatering på. Klistra in från Word: Denna funktion klistrar man in text från Word med. Det innebär dock inte att denna funktion är den enda man kan använda för att klistra in text från Word. Exempelvis ovannämnda Klistra in som text går mycket väl att använda med, skillnaden är den att Klistra in som text kommer alltid att returnera helt rå text utan formatering, medan Klistra in från Word kommer att bibehålla generella stildefinitioner från Word. Fast detta kanske låter helt positivt, så rekommenderar vi det inte, eftersom dessa stiler kommer att skapa en konflikt med de stildefinitioner som redan finns i editorn från hemsidans utseende. Så att Klistra in som Skriv ut: En knapp för att skriva ut sidan till en befintliga skrivare. Denna knapp helt enkelt kör ut hela textmodulens innehåll till en skrivare genom operativsystemets skrivarrutiner. Stavningskontroll: Stavningskontrollen är för tillfället inaktiverad. Ångra/Gör Om: Dessa funktioner är eventuellt bekanta från andra program. Om man gör något fel så använder man Ångra knappen, som också har kortkommandot Ctrl+Z, och om man ångrar att man Ångrade något så använder man Gör Om, som också finns under kortkommandot Ctrl+Y. Sök: En inbyggd sökfunktion i texteditorn som söker igenom samtlig text efter ifrågavarende ord eller mening man också ger genom en dialog. Vi rekommenderar att man använder nätläsarens egen

13 inbyggda sökfunktion istället. Överstreckad/Försänkt/Upphöjd: Med följande funktioner så får man aningen Ersätt: En funktion för att söka igenom texten efter ett eller flera specifierade ord som skall ersättas med ett eller flera andra ord. Dialogrutan för denna funktion ser ut på följande sätt: mer specialformatering än de funktioner ovan, härmed inga kortkommandon. Överstreckad drar en linje över alla de ord man märker. Försänkt förminskar och sätter texten längsmed ifrågavarande typsnitts baslinje. Upphöjd förminskar texten och sätter den efter ifrågavarande typsnitts X-höjd. Numrerad lista/punktlista: Numrerad lista sätter en löpande nummerlista intill ifrågavarande paragrafer. Vi rekommenderar att först göra alla paragraferna klara för listan, och sedan först märka paragraferna och klicka på numrerad lista. Detta Med andra ord fyller man här i vad man vill söka efter, fyller i vad man vill ersätta det med. Sedan väljer man om man vill ha Skiftläge på, vilket innebär att sökningen går efter exakta avbildningar med versaler som man skrivit i sökordet. Inkludera hela ord betyder i sin tur att sökningen tar även och plockar ut ordet ur exempelvis dubbelord och ersätter det. Klickar man på ersätt går programmet systematiskt igenom ordena en eftersom numreringen annars inte kanske hamnar exakt rätt. Om man gör en paragraf i taget, och klickar numrerad lista på ifrågavarande paragraf för sig, kommer editorn inte att registrera listan som en helhet och numreringen avbryts mellan paragraferna. Om man inte vill ha en löpande nummer på listan, kan man högerklicka på den och välja egenskaper för den. Då får man upp följande dialog: efter en och klickar man på ersätt alla går programmet igenom alla ord utan att meddela någonting desto mera. Avbryt återgår då förstås till editorn. Markera allt: Märker upp hela texten för om man exempelvis vill klippa eller kopiera ut den till något annat program. Kortkommandot för denna funktion är Ctrl+A. Fet/Kursiv/Understreckad: Med dessa funktioner sätter man in formatering för ifrågavarande texttyper. Med andra ord måste man märka texten först och sedan klicka en av följande. Kortkommandona för dessa är respektive Ctrl+B, Ctrl+I och Ctrl+U. Via denna dialog kan man alltså välja alternativt de möjligheter till numrerad lista som är tillgängliga i XHTML. Man kan även göra en numrerad lista så att man först väljer numrerad lista, skriver listan klar, och efter det klickar man på numrerad lista igen för att återgå till normal brödtext. Punktlistan i sin tur har förstås ingen numrering och därför är det inte lika viktigt när man gör en sådan att allting görs i en specifik ordning för att den skall fungera.

14 Den fungerar alltså på exakt samma sätt som numrerade listan övrigt, så man kan knäppa av den enkelt genom att klicka på punktlistans ikon en gång till. Den har också en egen dialog för vilken typ av punktform man vill ha i precis samma mall som egenskaperna för numrerad lista. De olika alternativena som stöds genom XHTML är cirkel, disc eller ruta och de ser ut på följande sätt: Infoga länk, efter detta öppnas en dialog som ser ut på följande sätt: På detta blad fyller man i detaljerna för länken man håller på att skapa. Om vi börjar med länktyp så finns under denna combobox tre alternativ att välja på, Url, Ankare i sidan samt Epost. En Url är en internetadress. Den enklaste vägen om man har en egen bild eller ett dokument eller dylikt material man vill länka till kan man välja Bläddra på Öka indrag/minska indrag: Detta är ett verktyg för att enkelt kunna öka eller minska vänstra marginalen för att bygga upp logiska strukturer i längre texter. Man behöver enbart placera textmarkeraren över paragrafen man vill öka indraget på, eller märka ett flertal paragrafer, och sedan klicka på att öka respektive minska indraget. Observera att detta behöver inte nödvändigtvis fungera bra visuellt beroende på hur sidmallen tillåter det. server och där ladda upp de filer man vill länka till. Se avsnittet nedan om att ladda upp till servern. En sådan i sin tur består vanligen av följande protokoll://subdomän.domännamn.ändelse/undersidor där man kan rada in exakt de uppgifterna på rätt plats. Protokollet behöver man i vanliga fall inte ge desto mera tanke utan det vanligaste där är förstås och det fyller länkeditorn i självmant alltid. Som subdomän skrivs vanligen www, vilket innebär att sidan är ett toppdomän. Toppdomän betyder i sin tur att Textjustering: Detta är ännu ett verktyg som eventuellt är bekant från andra textbehandlingsprogram. I all dess enkelhet så definierar man med dessa knappar hur texten skall justeras när den hamnar på sidan. Alternativen är då förstås respektive vänster-, mitt-, höger- och marginaljustering. Marginaljusteringen drar ut mellanrum mellan ordena för att texten ständigt skall täcka hela spalten. sidan är den huvudsakliga på detta domännamn som man fyller i efter följande punkt. Efter domännamnet kommer ändelsen, som kan vara sammanbunden med ett land, exempelvis fi, eller som com, net eller org adresser bara vara en förkortning som beskriver ditåt vad för slags verksamhet sidan kan handla om. Efter detta drar man vanligen en slash och kan skriva in en sida som existerar på domänet i fråga. Med andra ord kan man genom att skriva in sin egen domänadress och en befintlig sida tidigare gjord med Infoga/Redigera Länk: Detta är en av de allra viktigaste funktionerna i editorn. Med denna knapp skapar man eller editerar vad nu XHTML och dess Digistoff göra egna länksystem eller i texterna nämna sådant som finns på en annan sida på hemsidan och på detta sätt peka till dem. föregångare varit mest kända för genom tiderna, förmågan att koppla ihop platser och sidor på nätet genom länkar. För att skapa en länk så märker man först texten man vill skall bli till en länk, och sedan först klickar man på

15 Ett Ankare i sidan, innebär att man länkar till ett befintligt Ankare på sidan. Om ni vill veta mera om att skapa ankaren inom sidan, se Infoga ankarlänk nedan. När det finns en eller flera infogade ankarlänkar på sidan kommer detta blad att erbjuda dessa länkar på vänstra sidan av denna dialog som ankarnamn. På den högra sidan kan man länka till ankaren skapade som id:n på objekt vilket man gör genom Avancerade inställningar för antingen länkar eller bilder. Ett id på ett objekt är ett unikt ord för att kunna identifiera objektet via exempelvis en länk, och detta är exakt vad man gör här på den högra sidan. Hur ett ankare på samma sida fungerar är ungefär som ett slags index, genom att göra olika ankaren på, säg rubriker, kan man länka till specifika delar av texten genom att ta till denna metod. Om man länkar till en epost så ber editorn, på ett nytt blad, att fylla i epostadress, ämne och innehåll. Detta är alltså en länk som i praktiken kommer att öppna epostklienten på datorn med vilken hemsidan läses. Så om man exempelvis vill länka namn på en kontaktlista till respektive epostadresser är detta rätt teknik som inte kommer att implementeras i Kulturhuset, men popup-fönster är helt gängligt om man exempelvis vill göra en länklista på bilder som finns och man vill att dessa bilder öppnas i ett helt nytt fönster, så kan man skräddarsy ett nytt webbläsarfönster genom alternativena under popupfönster här. Man kan litet testa sig fram hur detta fungerar för det är helt fast i hurudan nätläsare man har och huruvida man har en popup-blockerare på eller inte. Nytt fönster är oftast litet säkrare att använda än popup och ger ett betydligt stabilare resultat med olika nätläsare. Detta fönstret är hur en länk normalt fungerar fastän man inte går till denna plats i dialogen och fyller i det. Föregående fönster och Översta fönstret tillhör också den ovannämnda tekniken som inte är i bruk, eftersom den är föråldrad. Övrigen kommer inte Avancerad-fliken för länkar att diskuteras desto mera här. Men vad övrigen kan nämnas är att som rubriken säger kan man även redigera befintliga länkar med denna knapp. Det gör man genom att markera länken och klicka på Redigera/Infoga länk. verktyg för det. Ämne och innehåll är dock helt valfria för att länken skall fungera korrekt. Man kan sätta upp en färdig dylik länk och testa den om man är osäker på resultatet. En också rätt viktig funktion på editorn för länkar är Mål-fliken i övre kanten. Med denna kan man välja hur länken kommer att reagera i förhållande till webbläsaren när man klickar på själva länken senare. Som alternativ på mål finns ram vilket är en föråldrad Bläddra på servern: Själva bläddra på servern funktionen som finns med på de flesta fil- eller länkfunktioner i texteditorn är rätt mångsidig och behöver en litet längre förklaring. Dialogen som öppnas när man väljer denna knapp ser ut som illustrationen nedan. Överst i den vänstra spalten har man en combobox för att välja vilka slags resurser man behandlar. Vanligen använder man Images för alla

16 bildfiler och File helt generellt för diverse dokument. Man kan via knappen Create New Folder göra egna mappar för att helt enkelt kunna sortera bilder på servern. När man skapar egna strukturer och navigerar i dem så hålls mappstrukturen i den vänstra spalten, medan i den högra spalten hålls mapparnas innehåll, d.v.s. filer som man sätter dit själv. För att sätta in en fil på servern så navigerar man till platsen man vill ha filen, så att det är just den platsen som är öppen till höger. Efter det väljer man knappen Browse från nederkanten, väljer en fil från det egna filsystemet, klickar OK och sedan klickar Upload. Försändelsen tar en liten stund och efter det har man filen där. Som kan ses på illustrationen ovan så blir filerna till länkar, detta eftersom denna funktion fortfarande kallas för Bläddra på servern. När man exempelvis från Infoga länk klickar på en fil här, kommer filen att returneras som en länk till Infoga länk dialogen. De övriga funktionerna från vänster till höger man har per fil är granska, ändra namn och ta bort. Url: här specifierar man internetadressen till bilden, observera att till höger finner man Bläddra på server som underlättar processen att skapa adresser för att länka bilder. Se avsnittet ovan angående Bläddra på server Alternativ text: Detta är en text som visas i det fallet att användaren kommer in på hemsidan med en webbläsare som inte kan öppna ifrågavarande bilder. Då kommer en text att visas istället för bilden, och detta är just den texten. Bredd/Höjd: Editorn anger här bildens pixelvärden. Dessa infogas automatiskt om man tar in bilden genom Bläddra på server, hursomhelst kan man dra ut bilder eller förminska dem snabbt med denna kontroll också. Vi rekommenderar dock att man alltid bibehåller bildens orginalstorlek, eftersom att förstora genom dessa kontroller gör att bildens pixelnät rivs sönder, och resulterar i ett någorlunda otympligt utseende. Man skall helst använda bildbehandlingsprogram för att förstora eller förminska bilder. Av dem finns många att välja Radera länk: Med denna funktion så helt enkelt raderar man en tidigare insatt länk. För att den skall funktionera korrekt bör man märka hela länken som man vill ha bort. på, men det främsta exemplet är nog industristandarden Adobe:s Photoshop eller den lättare versionen Photoshop Elements. Till höger om storlekarna finns en låssymbol för att låsa dimensionerna mellan bredd och höjd, samt att Infoga/Redigera ankarlänk: Via denna knapp infogar man en s.k. ankarlänk, ett ställe i texten man vill att man från en länk skall kunna nå exakt. När man infogar en ankarlänk placerar man först textmarkeraren på stället man vill ha den. Sedan klickar man på denna knapp och fyller i ett namn man lätt kan identifiera från Infoga länk dialogen. återgå till orginalstorlek. Kant: I detta fält kan man fylla i en enkel nummer för att förklara för editorn hur bred kantlinjen runt bilden skall vara. Detta anger man i skärmpixlar. Horis./Vert. marginal: Detta infogar en horisontell eller vertikal marginal till bilden ovan och nedan respektive högersida och vänstersida. Observera att detta lägger in en marginal på minst två sidor av Infoga/Redigera bild: Att infoga eller redigera en bild har några kontroller som är exakt likadana för att arbeta med länkar. Vi går nu igenom samtliga funktioner som erbjuds på dialogen för att lägga till en bild, börjandes från Bildinformation: bilden. Man anger även detta värde i skärmpixlar, och värdet man anger kommer att läggas in som ett tomrum på respektive sidor av bilden. Justering: Justeringen är till för hur man vill bilden skall fungera med texten som kommer före och

17 efter den. Det normala värdet, tomt här, så anger att bilden tar upp utrymmet mellan paragrafen ovanför och paragrafen nedanför bilden. De huvudsakliga alternativen här är vänster eller standard html tabell, man kan använda dessa för att strukturera innehållet i flera spalter på sidan och dylikt. Dialogen för att skapa en ny tabell ser ut på följande sätt: höger, som sätter bilden till respektive kant och låter paragraferna nedanför flöda runt den. De övriga alternativena kommer inte att spela någon större roll i bildens placering. Observera att om man vill ha texten att flyta runt en bild, så bör man lägga till marginaler för att få det att se någorlunda städat ut. Nästa flik på dialogen att Infoga/Redigera bild är länk, med detta anger man att hela bilden skall fungera som en länk med följande specifikationer: Url: Internetadress till antingen en extern sida eller en intern länk till en fil på servern, se Bläddra på servern. Mål: Det finns en längre förklaring på dessa alternativ under länkar. Man anger med detta vilket fönster länken skall öppna i när den klickas av användaren. Ladda upp: En snabbfunktion för att skicka en ny bild till servern för användning i en text. Dessa bilder hamnar i mappen Images och kan senare hittas härifrån även med Bläddra på servern. Vi rekommenderar inte att använda denna funktion, utan hellre Bläddra på servern för att hålla ordning på bilder och material övrigen på servern. Avancerad-fliken kommer inte att beskrivas desto mer här, förutom att man härifrån kan ange ett id för ett att göra bilden till ett länkankare. Infoga/Redigera Flash: Infogar en flash-fil (swf) i en textmodul. Detta hör till avancerade alternativ så därför kommer den inte att beskrivas. Infoga/Redigera tabell: Detta infogar en Rader: Antal rader som tabellen skall få. Detta beror helt på i vilken avsikt som tabellen skall skapas. För en spaltbaserad listning är det bäst att skapa en tabell med enbart en rad och lista innehållet i två eller flera kolumner. Kolumner: Antal kolumner tabellen får. Observera att tabeller är bundna till sidmallernas spaltbredder och därför är det i praktiken inte möjligt att ha oändligt antal kolumner. Kantstorlek: Detta värde är ursprungligen en etta. Det anger hur bred kanten runt alla celler i tabellen kommer att vara. Observera att man kan även sätta detta värde till noll för att använda sig av en tabellformatering vars kanter ej är synliga. Justering: Om tabellen inte är hela spaltens bredd, så kan man definiera med justeringen i vilken kant tabellen skrivs ut, eller centrera den till spaltens mittpunkt. Rubrik: Skrivs ut som en rubrik överst på hela tabellen. Summary: En kort beskrivning på vad tabellen innehåller för eget behov. Bredd: Här anger man hela tabellens bredd. Via comboboxen till höger kan man definiera vilken enhet man använder för att ange bredden. Alternativena här är pixlar eller procent. Pixlar är ett exakt värde för antal skärmpixlar tabellen skall omfatta i bredd. Detta är ett värde som tabellen

18 håller sig till så länge innehållet med ordbrytning tillåter det. Anger man bredden i procent så innebär det hur många procent av sidmallens bredd på ifrågavarande spalt för textmodulen som tas upp av tabellen. Sätter man procentvärdet till 100 kommer tabellen att ta upp hela bredden av sidmallens spalt. Höjd: Höjden för en tabell är ett relativt värde beroende på innehållet, och därför spelar inte höjden på hela tabellen så stor roll i själva utformningen. Man kan med andra ord lämna höjden tom oftast. Cellavstånd: Detta är ett mellanrum som hamnar mellan alla celler i hela tabellen. Man anger detta i ett värde av skärmpixlar och följaktligen kommer detta mellanrum att skrivas ut mellan alla celler. Cellutfyllnad: Detta är ett mellanrum som hamnar på insidan av alla celler i hela tabellen. Med andra ord är detta som en marginal för alla celler, som skrivs ut på alla kanter före innehållet skrivs ut. Anges även det i skärmpixlar. Klipp ut, Kopiera, Klistra in: Finns med alltid när man högerklickar ett valt objekt, se funktionernas detaljer i början av texteditorns avsnitt. Infoga rad: När man högerklickar på en rad i en tabell kommer denna funktion att sätta in en ny tabellrad direkt nedanför den rad man klickade. Radera rad: Raderar den rad man högerklickade på. Infoga kolumn: Infogar en ny kolumn direkt till höger om kolumnen man klickade på. Radera kolumn: Raderar just den kolumnen man högerklickade på. Infoga cell: Infogar en ny cell direkt till höger om den cell man klickade. Observera att om tabellen inte har kolumner för att tillåta denna funktion, kommer den sista cellen i raden att skjutas ut i en ny kolumn. Radera celler: Raderar den cell man högerklickade på för att få upp menyn. Sammanfoga celler: Sammanfogar två eller flera märkta celler till en cell vågrätt. Innehållet sätts ihop till flera paragrafer i samma cell istället. Separera celler: Delar upp den cell man När tabellen är skapad med valda egenskaper så kan man alltid högerklicka på tabellen för att få upp följande meny: högerklickade på till två stycken celler vågrätt. Delete Table: Raderar hela tabellen. Tabellegenskaper: Öppnar upp samma dialog om tabellen som man skapade den med. Cellegenskaper: Detta är en mycket viktig funktion om man vill ha litet mer avancerade tabellformateringar till sidan. När man klickar denna kommer följande dialog att öppnas: Denna undermeny har vissa punkter som behöver en del förklaring, och kom ihåg att alla dessa inställningar gäller bara en cell specifikt:

19 Bredd: Detta är också ett värde man antingen kan ange i skärmpixlar eller i procent. Observera att tabellens totala bredd inte ändras när man man väljer en färg och klickar ok. Cellens bakgrundsfärg ändras när man senare klickar ok på cellegenskaperna. överskrider den med dessa värden, därför är det helt förnuftigt att använda procentenheter av tabellens totala bredd, istället för att använda specifika pixelvärden. När man anger en bredd för Infoga horizontell linje: Drar en svart linje över hela sidmallens spalt och infogar lämpligt mellanrum till texten före och efter. en cell kommer den att inverka på bredden av hela kolumnen cellen tillhör. Höjd: Med denna bestämmer man radens höjd i skärmpixelvärde. Detta värde kommer att inverka på hela raden som cellen tillhör. Klistra in utökat tecken: Detta är en enkel dialog för att välja ett specialtecken till texten. Denna används enbart i sådana fall att man upptäcker att ett specifikt specialtecken inte skrivs ut normalt. Automatisk radbrytning: Detta värde spelar endast någon roll om ingen kolumnbredd har blivit angiven i hela tabellen. Om man ställer in en kolumn att Insert Page Break: Denna knapp är inte i bruk överhuvudtaget. använda automatisk radbrytning, medan följande kolumn inte gör det, kommer den andra kolumnen att få automatiskt få så mycket utrymme som Universellt tangentbord: Med denna knapp kan man öppna en dialog för ett tangentbord med. möjligt av hela tabellen och när utrymmet i tabellen är slut kommer texten att fortsätta dra ut tabellen. Horizontal justering: Anger var i cellen innehållet hamnar vågrätt. Alternativena är vänster-, högeroch mittjustering Vertikal justering: Dessa värden spelar endast någon roll om tabellraden är högre än en textrad. Av dessa värden är endast topp, mitten och nederkant väsentliga. Radomfång/Kolumnomfång: Dessa värden är ett nummer för hur stort omfång en specifik cell skall Anpassad stil: Detta är en avancerad kontroll för att ta in egna stildefinitioner från sidmallens CSS-fil. Om CSS är ett obekant begrepp så kan man låta bli denna. Om man hursomhelst är intresserad av hur denna fungerar kan man i CSS-filen märka upp klasser för användning här enligt följande definition: <punkt><tagnamn><understreck><klassnamn> Ett exempel på en sådan klass kunde lyda såhär:.span_sidotext Observera att detta är en funktion vi inte har kundstöd för, men den finns tillgänglig tekniskt. ha. Med andra ord en tvåa för respektive värde kommer att ta upp två rader i tabellen samt två kolumner, totalt 4 celler. Observera med kolumnomfånget att celler som funnits tidigare på samma rad skjuts ut från tabellen till höger, så de måste tas bort manuellt i efterhand. Färger: Av färgerna är den enda väsentliga för celler bakgrundsfärgen. När man klickar Välj på Teckenformat: Detta är de normala förutbestämda teckenformaten som finns. Dessa är sammanbundna med sidmallens CSS-fil och tar därifrån färgkoder och textformatering för ifrågavarande teckenformat. Vi rekommenderar användningen av rubriker och brödtext, normal, från denna meny, eftersom det ger ett enhetligare utseende för slutprodukten. Bakgrundsfärg får man upp en färgdialog i vilken

20 Normal, d.v.s. brödtext, formatering placeras ut automatiskt på all text man bearbetar i texteditorn. Rubriker kan man märka på följande sätt: Man väljer texten som skall bli rubrik med textcursorn eller musen, sedan klickar man på comboboxen för Teckenformat och väljer en befintlig rubrik. Textfärg: Med denna funktion ändrar man textens färg. Man märker först texten man vill ändra färg på, klickar på denna kontroll, och väljer en färg. Om dessa färger inte är tillräckliga, finns det en Fler färger -knapp längst ner på detta blad som öppnar en större färgpalett. För att ta bort en färg märker man texten och väljer svart som textfärg, automatisk färg går inte att använda i fallet att man vill ha bort färger. Bakgrundsfärg: Detta placerar en bakgrundsfärg på vald text. Den fungerar exakt på samma sätt som Textfärg-kontrollen. Sidmallar: Observera att detta inte är Digistoffs sidmallar, utan texteditorns egna. Dessa består av en färdig formatering för vanliga sidoformat som kan enkelt väljas och fyllas i med den egna texten. Källa: Denna knapp hör till avancerade funktioner. Genom att klicka på den öppnar du XHTML formateringen som sker i bakgrunden av texteditorn. Härifrån kan man även gå in och bearbeta koden som sådan om man behöver egna funktioner.

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-05-07. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-05-07 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer