Nr Ärende /Beslut Ansvarig, klart senast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende /Beslut Ansvarig, klart senast"

Transkript

1 PROTOKOLL Utfärdad av Deltagare Ulf Hörstam, Alingsås kommun Farid Sajadi, Karlstads kommun Anders Natander Söderhamns kommun Ove Frid Vänersborgs kommun Carina Busk Ottosson, Älvkarleby kommun Dan Wensby, Hjo kommun Per Sandström, Helsingborgs stad Jenny Axelson-Fisk, Borlänge kommun Hans-Göran Hansson, Hjo kommun, Jönköpings kommun Göteborg Kopiemottagare Mötesdeltagarna Gruppen informationssäkerhet 1 (7) ledare och kontaktperson Janne Dicander Telefon: Mobil & SMS: Gemensam plattform för kommunala e-tjänster

2 2 (7) Göteborg 1. 1 Agenda plats och datum Tid: : Plats: Göteborg 1. Inledning 2. Presentation Alla -Vem, vilken uppgift -Här står vi idag -Mina 3 bästa exempel -Mina 3 största utmaningar -Är med dessa andra nätverk inom informationssäkerhetsområdet -Annat av intresse 3. MSB-projekt Säkerhetståget Jenny Axelson-Fisk 4. Ex. på hur man kan arbeta med Riskanalys Farid Sajadi 5. Alingsås kommun visar på hur de jobbar med att ta fram en Ulf Hörstam kontinuitetsplan 6. Visning av e-learningsplattform för informationssäkerhet Farid Sajadi framtagen av Karlstad kommun 7. Ska vi gå vidare med nätverket och i så fall hur -Hur ofta ska vi träffar och på vilket sätt -Ta fram rekommendationer i olika frågor -Gemensamma utbildningar/studiebesök -Ska vi samarbeta med andra nätverk och i så fall hur -MM 7. Övriga frågor

3 3 (7) Göteborg Inledning hälsar samtliga välkomna till dagens möte gällande nätverk inom informationssäkerhetsområdet. 3 Presentation Varje deltagare gör en presentation, följande noteras: Anders Natander, Söderhamns kommun -Är IT-strateg -Har deltagit i ett MSB initierat projekt inom området som inte fullföljts, eftersom MSB inte hade möjlighet att avsätt de resurserna som utlovade -Använder BIT+ i arbetet -Hjälper till att stöttar IT-samornadre inom kommunen i deras arbete Ove Frid, Vänersborgs kommun -Är IT-chef och tillika informationssäkerhetssamordnare -En informationssäkerhetsplicy är framtagen. Den är dock inte spridd i kommunen -Har inte mycket tid att jobba med informationsäkerhetsfrågorna -Tar framsystemsäkerhetsplaner inkl. gör riskanalyser -Har idag ingen ändamålsenlig datacentral -Är medlem i Sig Security nätverket inom Dataföreningen, dock utan att vara aktiv Carin Busk-Ottosson Älvkarleby kommun -Är inte medlem i Sambruk -Är IT-samordnare och tilllhör ekonomisidan i kommunen -Jobbar gemensamt i Länet med informationssäkerhetsfrågor -Använder BIT+ i arbetet -Anser att användarnas dåliga förståelse för informationssäkerhetsfrågorna är ett stort problemet -Delar IT-chef med Tierps kommun -Kommunen har ca invånare Farid Sajadi, Karlstads kommun -Är informationssäkerhetssamordnare -Använder BITs+ i informationssäkerhetsarbetet

4 4 (7) Göteborg -Tagit fram policy och riktlinjer inom området inkl. Internetpolicy -Genomfört klassning av kommunens system -Genomfört systemsäkerhetsanalyser -Jobbar enligt ITIL och med SLA:er -Tagit fram en elektronisk informationssäkerhetsutbildning för kommunens personal -Vill gå mot Certifiering enligt ISO Jenny Axelson-Fisk, Borlänge kommun -Är informationssäkerhetssamordnare -Genomfört ca. 10 st. systemsäkerhetsanalyser med hjälp av BITs+ -Har genomfört utbildning av användarna, genom Jennys försorg -Är medlem i Dataföreningens nätverk, utan att vara direkt aktiv -Har ett eget nätverk tillsammans med ytterligre två personer -Kommer att delta i MSB-projekt Säkerhetståget, enligt nedan Ulf Hörstam, Alingsås kommun -Är informationssäkerhetssamordnare -Är även IT koordinator i kommunen -Tog in KBM:s användarinstruktioner år Utbildar användarna i kommunen i informationssäkerhet. Har dock över hälften kvar att utbilda -Använder Papai, ledningssystem för informationssäkerhetsarbetet -Är medlem i Dataföreningen, utan att var direkt aktiv Dan Wensby, Hjo kommun -Har ansvar för skoldatanätet -Anser att lärarna utgör det stora hotet Hans-Göran Hansson, Hjo kommun -Har ansvar för adminnätet i kommunen -Genomför risk och sårbarhetsanalys för kommunen -Kommer att använda BITs+ Per Sandström, Helsingborg stad -Tillhör kommunens säkerhetsavdelningen och jobbar där med informationssäkerhet sedan Genomför nulägesanalys -Tar fram roller och ansvar -Genomför klassificering av systemen -Har en policy sedan årsskiftet för informationsäkerhetsområdet -Håller på att skapa en organisation för frågorna med att bl.a. utse

5 5 (7) Göteborg en ansvarig /förvaltning -Använder Homerun (istället för BITs+). De är stora inom framförallt elproducentsidan -Jobbar med att få ledningsgrupper inom kommunen att bli intresserade av frågan 4. 5., Jönköpings kommun -Är informationssäkerhetskoordinator -Jobbar med att ta fram informationssäkerhetsanalyser, kontinuitetsplaner inkl. risk och hotanalyser. Varje förvaltning har fått ta fram de 3-5 viktigaste systemen inom sin förvaltning -Genomförde för någon vecka sedan en skarp test där vi stängde av strömmen till hela IS/IT-avdelningen inkl. serverhallen för att testa reservkraften. Gick bra -Är även inblanda i IT-säkerhetsarbetet -Måste få igång utbildning av användarna -Håller på att ta fram en alternativ driftshall för att klara säkerheten för de viktigaste systemen samt krisberedskapsorganisationen 4 MSB-projekt Säkerhetståget Jenny Axelson-Fisk, Borlänge kommun redogör för MSB-projektet Säkerhetståget som hon deltar i. -Uppstartsmöte har ägt rum -5 kommuner deltar i projektet -Målet är att implementera LIS -De kommer att ha konsulthjälp i detta arbete -En verksamhketsanalys för hela kommunen ska göras och vara klar i mars Kommunerna ska vara med att skapa ett ramverk -På webbplatsen.se finns mallar och även processkarta -Nästa möte äger rum efter nyår -et kommer att pågå under ca. 1 år -Jenny kommer att hålla gruppen informerad under hand 5 Riskanalys Farid Sajadi, ger information om hur man kan arbeta med riskanalyser, enligt bilaga 1.

6 6 (7) Göteborg Viktigt att skapa ett medvetande hos medarbetarna -Viktigt med sammansättningen av gruppen, lämpligt storlek är personer -Arbetet i Karlstad kommun kommer att genomföras av konsulter 6 Kontinuitetsplan Ulf Hörstam, ger information om hur man arbetar med kontinuitetsplaner i Alingsås kommun, enligt bilaga 2 7 E-learningplattformen Farid Sajadi, visar den e-learningplattform som Karlstad kommun tagit fram inom informationssäkerhetsområdet. -Bygger på MSB:s DISA -Verktyget är Dupal. en opensourceprodukt -Generar HTML-sidor -Går att köra i WMWaermiljö -Bygger på roller ex. Användare, Redaktör, Administratör -Går att göra LDAP-koppling Farid får i uppdrag att ta fram en introduktionsbrev, där förutsättningarna ska beskrivas, för de kommuner som är intresserade av att använda Karlstad kommuns grund 8 Hur ska vi gå vidare Diskuteras hur vi ska gå vidare med nätverket. -Träffar i samband med Sambruks vår- och höstmöte -Under övrig tid använda e-post och ev. Sambruks hemsida för informationsutbyte 9 Övriga frågor får i uppdrag att redovisa nätverkets arbete på den gemensamma Sambruksredovisningen under morgondagen, med hjälp av Jeenny Axelson-Fisk, enligt bilaga Avslutning tackar samtliga deltagare för visat intresse och önskar en trevlig fortsättning på Sambruksmötet och ev. deltagande

7 7 (7) Göteborg på KomIT:s Vid anteckningarna informationssäkerhetskoordinator Jönköpings kommun Stadskontoret IT-enheten Jönköping Tel arb mobil E-post:

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet):

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): 1(7) Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): Sammanfattning Frågor som handlar om CSR (Corporate Social Responsibility), eller Ansvarsfullt Företagande,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som Nyhetsbrev juni 2012 Vi stöttar vid förändring och utveckling Hos våra kunder sker utvecklingen i allt högre tempo, vilket leder till ökade krav på förändringar både i verksamheten och i ledarskapet. I

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer