Verksamhetsberättelse för Distrikt 2390

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1

2 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan sid 7 Distriktets funktionärer sid 9 Assisterande Guvernörer AG sid 10 The Rotary Foundation sid 16 Gruppstudieutbytet sid 17 Rotaract sid 19 RYLA sid 20 Distriktets Lagrådsrepresentant sid 21 Rotary Ungdomsutbyte sid 23 Rotary Friendship Exchange sid 24 Distriktets Utbildningsansvarige sid 25 DITS / IT sid 26 PR-kommittén sid 28 Månadsboken sid 30 Medlemsutvecklingskommittén sid 31 Ungdomspraktikplatser sid 32 Resultaträkning sid 35 Balansräkning sid 36 Revisionsberättelse sid 40 Sidan 2

3 Sammanfattning klubben som är den viktigaste enheten inom Rotary. Med Klubben i centrum har mitt mål varit att engagera klubbarna inom distriktet så att de känner sig delaktiga i Rotary på Internationell, distrikts och klubbnivå. Målet har varit att underlätta samarbetet mellan klubbarna och distriktsorganisationen för att därigenom: Inledning Som distriktsguvernör för Rotarydistrikt 2390 vill jag tacka för det förtroende som jag fått av klubbarna att leda distriktet under Rotaryåret Verksamhetsåret har karakteriserats av ett gott samarbete med klubbpresidenter och distriktsorganisationen och det har varit en stor förmån att få detta uppdrag, som jag med glädje och efter bästa förmåga försökt att genomföra. Uppdraget Guvernören är organisatoriskt underställd Rotary Internationals styrelse (Board of Directors) och utgör därmed Rotary International Presidentens (RIP) förlängda arm i distriktet och omvänt. Förteckning över distriktets klubbar och presidenter under året finns i denna verksamhetberättelse. Jag vill redan här passa på att tacka PRIP Carl- Wilhelm Stenhammar, RID Ann-Britt Åsebol samt Inger Jaray och Gabriella Gustavsson på Zürichkontoret för starkt stöd i min uppgift som Guvernör. Guvernörens inriktning RI-presidenten Sakuji Tanaka hade för året valt mottot Peace Through Service, vilket översattts till Svenska som Fred genom omtanke. Detta budskap har naturligtvis legat till grund för presentationerna vid klubbesök och andra sammankomster. Därutöver har jag haft som internt motto Klubben i centrum, vilket egentligen är naturligt då det är - tydliggöra och utveckla Yrkesnätverket i Rotary - öka informationsflödet om Rotary långt utanför den egna klubbens verksamhet - uppmana klubbarna om vikten av att öka medlemsantalet - sprida kunskap och idéer om olika projekt inom distiktets klubbar - inspirera klubbarna att göra Rotary mer synligt i samhället - uppmuntra till deltagande i distriktets utbildningar och konferenser Guvernörsråd Efter Assembly i San Diego inbjöds samtliga PDG till ett guvernörsråd i Malmö där jag redogjorde för det som förevarit under utbildningen och RIpresidentens tema mm Utbildning för tillträdande presidenter PETS I har avhållits i form av Pre-Pets i november i samband med distriktets årsmöte och PETS II (distriktssamråd) i mars efter Assembly. Vid det senare tillfället inbjöds även distriktets skattmästare och sekreterare. De som inte hade möjlighet vid dessa tillfällen erbjöds extra utbildning under våren, så att i princip alla tillträdande presidenter fått utbildningen. Distriktskonferensen Distriktskonferensen genomfördes i Malmö den 4 maj Konferensen inleddes med en middag för speciellt inbjudna gäster kvällen före och se- Sidan 3

4 Sammanfattning dan genomfördes konferensen som en endagskonferens med temat klubben i centrum - vid havet i Malmö. Dagens program genomfördes i Malmö Högskolas lokaler Orkanen och kvällens middag var på Malmö Rådhus. Programmet utgjordes av Rotariana. Detta är första gången som konferensen genomförs som en endagskonferens med målsättningen att öka antalet deltagare och det visade sig att fler än normalt anmälde sig och deltog, totalt mer än 310 personer, den lägre kostnaden, 975:- per heldag, bidrog säkert också. Dagen inleddes med att Sjömansprästen Jan Bergendorf genomförde en parentation över under året bortgångna medlemmar. RI-presidentens representant PRID Sölve Kernell höll ett inledande anförande. Högskolans vicerektor Eva Engqvist hälsade välkommen till lokalen och berättade om högskolan. Framtidens Rotarianer berättade om sina förväntningar på Rotary och utlyste en tävling där klubbarna under det kommande året kan komma in med bra projekt i god Rotaryanda. Gästande guvernörer från D-2400 Kåge Schildt, D-2360 Stefan Ericson och D-1470 Jens Erik Rasmussen delgav sina synpunkter på Rotary under en panelutfrågning ledd av distriktets utbildningsansvarige. Dan Rettmark berättade om sitt liv med polio vilket gav en mycket givande och intressant inblick i hur det är och har varit att leva med polio. Därefter berättade PDG Sonja Andersson om en resa till Nigeria som volountär för att vaccinera barn mot polio där. U-fonden och Läkarbanken, båda fina verksamheter som startat i distriktet, berättade inspirerat om sina verksamheter genom Kjell-Åke Åkesson och Poul Kongstad. Efter lunch genomfördes 6 olika Work Shops där de drygt 280 närvarande delades upp i grupper och diskuterade olika intressanta Rotary-ämnen, som klubbarna tagit fram. Detta redovisades sedan kortfattat i den stora salen för alla. Se CoW för en sammanfattning av dessa Work Shop. Sedan följde Friendship Exchange, Ungdomsutbytet och Group Study Exchange med presentationer. Dagsprogrammet avslutades med distriktssamråd. Vad som där avhandlades och beslutades framgår av protokollet från detta möte. Distriktet beslutade avsätta kr till Rotary s Läkarbank med anledning av att de firar 25 år. Sedan följde middag med underhållning av bl.a. Marianne Mörck i Malmö Rådhus fina lokaler, där Malmö Stad var värd genom kommunalrådet Carina Nilsson. Underhöll gjorde också Malmö- Sidan 4

5 Sammanfattning City RKs musikstipendiat och ett speciellt tack till trumpetaren Leif Bengtsson som förgyllde kvällen med underbar musik! Vi hade under konferensen, som tidigare nämnts, besök från 2 svenska guvernörer och en dansk guvernör. Guvernör från Sebrien-MonteNegro, med vilket vi hade GSE-utbyte, Nikola Obradovic med hustru Vera och även f.d.gse team leader från Brasilien, Celso L D Junqueira med hustru Celia, deltog i konferensen. Som sagt var det drygt 280 deltagare på dagsprogrammet och drygt 180 på kvällen. Ett stort tack vill jag rikta till Malmö-City RK som på ett utmärkt sätt genomfört alla de arrangemang som följer en Guvernörsklubb. Sociala Media Under året har användandet de sociala medierna utvecklats. Jag startade en sluten Facebook grupp till PETS I och samtidigt startade DITS en öppen Facebook grupp för distriktet. Under året har flera klubbar startat egna Facebook sidor. LinkedIn är också en bra site för yrkesnätverket Rotary där många rotaryaner anslutet sig. Månadsboken Månadsboken, som innehåller Guvernörens månadsbrev, har utkommit varje månad med Rotarys Tema och med många intressanta och givande inlägg. Besöksplan Distriktets klubbar har besökts enligt den besöksplan som återfinns senare i verksamhetberättelsen. Besöken har nästan undantagslöst genomförts tillsammans med respektive assisterande Guvernörer, vilket skapat en god kontinuitet och bra diskussioner. Ny klubb En ny klubb chartrades under året nämligen Lund International RK, som är en morgonklubb på Grand Hotell i Lund. Sammanslagning av klubbar Malmö-Kirseberg och Malmö-Ellenbogen slogs samman formellt vid årets utgång och den nya klubben heter Malmöhus RK Rotary Leadership Institute (RLI) Under våren beslöt distriktsledningen att ansluta distriktet till RLI som det första svenska distriktet. RLI är ett långsiktigt, hållbart utbildningsalternativ (startade 1982) som idag finns i mer än 340 av världens drygt 530 distrikt. Övriga besök på övergripande nivå. - GETS och Zon-institute i Lilleström, Norge oktober Assembly i San Diego, Kalifornien, januari International Rotary Convention i Bangkok, Thailand, maj Zon-institute i Sundsvall, september Distriktskonferens i Distrikt 1470, Köpenhamn, Danmark, september Distriktskonferens i 2400, Helsingborg, oktober Distriktskonferens i 2360, Lerum, oktober International Rotary Convention i Lissabon, juni Distriktet representerades av GSE-ordf Viveca Serder vid distriktskonferensen i D-2483 Serbien-MonteNegro, maj SKYPE-grupp Under ledning av Rotary Coordinator Per Hylander har jag ingått i en SKYPE-grupp inom zon 16 där guvernörerna kunnat utbyta åsikter ca en gång i månaden. Sidan 5

6 Sammanfattning SRS och Guvernörskollegiet Sittande Distriktsguvernörer utgör SRS (Svensk Rotary Service) styrelse och har ansvaret för bland annat matrikel, databas samt övergripande frågor som gemensamt berör Rotary i Sverige. Arbetssätt och organisationsstruktur har förändrats och mycket arbete har nedlagts på ClubOnWebb samt Shelterprojektet. Jag har under året ingått i SRS-AU som är ett arbetsutskott och har till uppgift att bereda frågorna för styrelsen. Ekonomi Resultat- och balansräkning finns i denna verksamhetsberättelse. Årets resultat blev ett överskott på kronor. Övriga bokslutshandlingar finns bilagt. På distriktssamrådet i maj beslutades att under hösten 2013 ge kr till Läkarbanken med anledning av deras 25-årsjubileum, vilket belastar årets resultat. Slutord Ett stort tack vill jag först och främst rikta till alla presidenterna i klubbarna för Era fina insatser i Era klubbar. Ett stort tack riktas också till distriktets samtliga funktionärer som i alla avseenden gjort ett mycket fint jobb och skapat förutsättningar för mig som Distriktsguvernör att genomföra ett år som inneburit en fantastisk upplevelse. Tyvärr är det bara en enda person under året i distriktet som får denna möjlighet i år har det varit jag och det är jag mycket tacksam för. Guvernörsskiftet ägde rum den 1 juli 2013 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg där jag överlämnade Guvernörskedjan till Birgitta Arnving Friberg som jag önskar all lycka under det kommande Guvernörsåret! Larry Servin Distriktsguvernör 2390, Medlemsantal i distriktet Jag citerar Jan E Eriksson som ansvarar för medlemsstatestiken i distriktet: Medlemsutvecklingen har de senaste månaderna visat sig synnerligen positiv. Nu när Rotaryåret har avslutats har det som vi inte trodde kunde hända hänt. Vi har ökat distriktets medlemmar med netto 13 stycken. Detta är första året på nästan 10 år som detta har hänt. Jämfört med Juni 2007 när vi startade denna rapport har vi visserligen fortfarande tappat 181 medlemmar men om denna trend håller i sig så kommer vi sakta men säkert kanske vara inne i en tillväxtfas igen. Väldigt positivt är att den efterlängtade knorren på trendkurvan har infunnit sig och att vi med råge nådde den prognos vi hade hoppats på. Vi får gå många DG:n tillbaka för att ana så positiva vibrationer som under detta rotaryår. När juli och augusti rapporterna är klara kommer vi att definitivt veta om detta är en hållbar trend. Sidan 6

7 Klubbar, Presidenter Besöksplan President Klubb Besök Datum Lilian Jonsson Bjuv Håkan Bäckström Eslöv Stellan Eilert Eslöv-Sallerup Anders Aldefors Hörby Pehr-Ove Pehrson Höör Ing-Britt Böiers Landskrona Carin Hinn Landskrona-Citadell Othman Karim Landskrona-Glumslöv Pia Rosenblad Svalöv Ulrika Burman Falsterbo-Skytt Göran Fredriksson Falsterbo-Vellinge Bertil Qvist Skurup Ingegerd Eriksson Svedala Anna Murgia Svedala-Sturup Tomas Lindbro Trelleborg Gustaf Centervall Trelleborg-Sankt Nicolai Marianne Palmkvist Berg Trelleborg Sjöormen Lars Karlsson Malmö Mats Christensson Malmö City Christer Bjelk Malmö Ellenbogen Håkan Wirén Malmö Kirseberg Anne-Christine Arnebring Malmö Limhamn Karsten Johansen Malmö Möllevången Lillemor Darinder Malmö Skepssbron Arne Bojesson Malmö Triangeln Olof Andersson Malmö Västra Hamnen Karin Sterte Helsingborg Pontus Witt Helsingborg Berga Lennart Perborg Helsingborg Kärnan Eva-Gun Oskarsson Helsingborg Landborgen Hans Otto Helsingborg Magnus Stenbock Magnus Grill Helsingborg Råå Ramlösa Anders Wyndhamn Helsingborg Sofiero Sven Bengtsson Höganäs Ulf Liljefors Höganäs Kullen Stefan Näsman Mölle Arild Sidan 7

8 Klubbar, Presidenter Besöksplan --- Öresund RK Bertil Bolander Hammenhög Anders Westerberg Kivik Jerry Ruijsenaars Simrishamn Aaro Lundberg Sjöbo Magnus Björkman Tomelilla Kerstin Torseke Hulthén Ystad Bruno S Beijer Ystad Sankt Petri Eskil Persson Ystad Tornväktaren Hans-Johan Andréasson Burlöv Lars Hellstrand Burlöv Karstorp Tommy Lindberg Malmö Helenholm Christopher Hayes Malmö International Rune Jansson Malmö Lorensborg Birthe Wallin Malmö Slottsstaden Margareta Clarén Malmö Södra Hans Erlandsson Staffanstorp Cathrine Mjöbo Staffanstorp Stanstorp Bertil Reimer Harlösa Kerstin Hedén Kävlinge Jonas Båghammar Lomma-Bjärred Håkan E. Wilhelmsson Lund Magnus Lundin Lund Dalby Annika Sörensen Lund Ideon Jessica Håkansson Lund International Erik Hedling Lund Kloster Nils Dahlgren Lund Laurentius Christina Wadstén-Malm Lund S:t Knut Sidan 8

9 Distriktets Funktionärer DG Larry Servin Malmö-City RK DGE Birgitta Arnving-Friberg Helsingborg-Kärnan RK DGN Bengt Holmström Hammenhög RK IPDG Hugo Cederschiöld Malmöhus RK Distriktsskattmästare Hans Lindell Malmöhus RK Distriktssekreterare Peter Lindqvist Malmö-City RK Assisterande Guvernörer Kerstin Algéus Malmö International RK Jacob Faxe Limhamns RK Jan Grevendahl Falsterbo-Skytts RK Stellan Larsson Malmöhus RK Lennart Sjöström Helsingborg Landborgen RK Solveig Svensson Sjöbo RK Östen Tordenmalm Harlösa RK Distriktets Arbetsgrupp alla från Malmö City RK Larry Servin DG Peter Lindqvist distriktssekreterare Birgitta Åkesson skattmästare Mats Christensson president Barbro Linjer design och layout Rolf Rahmberg president Lars Herrstedt Rosén konferensgeneral Dag Sundewall sponsoransvarig Rita Rohlin distriktskonferens Leif Bengtsson musikansvarig Ordförande TRF-Kommittén Lars Strömberg Helsinborg-Råå-Ramlösa RK Ordförande GSE-kommittén Viveca Serder Malmö Möllevången RK Ordförande Rotary Ungdomsutbyte Matts Lilja Helsingborg RK Ordförande RFE-kommittén Lars Danielsson Malmö-Heleneholm RK Månadsboken Juris Neret Lomma-Bjärred RK Ordförande i PR-kommittén Kim Hall Limhamns RK Distriktsinstruktör Kent Kvist Helsingborg-Landborgen RK IT-ansvariga DITS Bo Olsén Burlöv RK Kjell Östlund Helsingborg-Berga RK RYLA ansvarig Leif Mazetti-Nissen Malmö-Limhamn RK Ordförande Yrkeskommittén Lena Axelsson Skurup RK Ordförande medlemsutvecklings-kommittén Thomas Lund Malmö RK Närvaro- och medlemsstatistik Lennart Wikfalk Helsingborg-Landborgen RK Jan E Ericsson Höganäs-Kullen RK New Generation ansvarig Bent Williams Skurup RK Kontaktperson Rotaract Ulrica Oscarsson Rotaract Malmö Lagrådsrepresentant Kurt Boström Landskrona-Citadell RK Kontaktperson U-Fonden Kjell-Åke Åkesson Hörby RK / Ordförande Kontaktperson Läkarbanken Björn Åkerman Malmöhus RK Tillträdande distriktssekreterare Ingrid Lyckefors Helsingborg-Kärnan RK Sidan 9

10 Assisterande Guvernörer Söderslättsgruppen Trelleborg Sjöormen arrangerade gruppens DOmöte med presidenter och inkommande presidenter. Det är viktigt att presidenterna får insikt i Distrikts-organisationen och de olika funktionärernas ansvarsområde. Under året har det genomförts en gemensam utbildning av nya medlemmar. Presidenterna måste bli bättre på att marknadsföra utbildningen, det krävs individuella samtal med de nya medlemmarna. Jan Grevendahl Norra Skåne Söderslättsgruppen består av 8 klubbar (Trelleborg, Trelleborg St.Nicolai, Trelleborg Sjöormen, Skurup, Svedala, Svedala-Sturup, Falsterbo-Vellinge och Falsterbo-Skytts) i sydvästra Skåne med totalt 386 medlemmar. Nettoökning blev 2 medlemmar. Alla klubbar måste rekrytera nya medlemmar, därför behövs det ännu mer träning/utbildning/ medlemsrekrytering. Förutom DG och AG-besök i klubbarna har vi haft 3 presidentmöte, varav 1 med inkommande presidenter. Samtliga presidenter har varit närvarande på mötena. Samtliga presidenter och lokalstyrelser tycker att yrkesnätverket är det viktigaste i Rotary. Därför har vi för andra året genomfört Rotary BusinesNetwork Yrkesnätverket på Sturup med ca 40 deltagare. Vi har även genomfört seminarium på distriktskonferensen. Distriktsorganisationen måste bli mycket bättre på att lyfta fram yrkesnätverket. De 3 Trelleborgsklubbaran har under året startat upp med frukostmöte 1 gång per månad. Anslutningen har varit god av yngre yrkesverksamma medlemmar. Mitt AG-år Jag har haft ansvaret för klubbarna uppe i det nordvästraste hörnet av distriktet, och klubbarna är Helsingborg RK, Helsingborg-Berga RK, Helsingborg-kärnan RK, Helsingborg-Landborgen RK, Helsingborg-Magnus Stenbock RK, Helsingborg- Råå Ramlösa RK, Helsingborg-Sofiero RK Höganäs RK, Höganäs-Kullen RK samt Mölle-Arild RK. Tillsammans kallar vi oss för 10-klubbarna, och vi har sedan mer än tio år haft gemensamma träffar för Presidenter, där även Tillträdande Presidenter bjuds in. Träffarna har kommit till för att utbyta information och erfarenheter mellan klubbarna, och samtidigt är det en hjälp att skapa kontinuitet i klubbarna. Vi kan också stämma av diverse projekt och arrangemang så att de inte kolliderar med varandra. Under det gångna verksamhetsåret har det startats upp After Work-träffar i Helsingborg, en gång Sidan 10

11 Assisterande Guvernörer per månad med undantag för sommarmånaderna. Träffarna har alltid varit på olika restauranger och de har blivit en succé, med rekorddeltagande. Det har kommit många vänner och bekanta, som inte är med i Rotary. Några har efterhand även blivit medlemmar. Vidare så har vi varit och presenterat Rotary på ett möte hos Marknadsföreningen i Helsingborg den utan konkurrens största och mest aktiva Marknadsföreningen i Sverige. Detta ska vi försöka göra till årligt återkommande. Vi hade i våras en gemensam träff för nyare Rotarianer, och denna blev välbesökt. En ny träff håller på att planeras. Vi har just påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen angående Ungdomspraktikplatser. Det ska bli spännande att se vad detta kommer att resultera i. Vi har fyra protokollförda möten per år i 10-klubbarna. Jag har besökt samtliga mina klubbar minst tre gånger varje verksamhetsår, och därutöver deltagit i de flesta möten och konferenser, som Distriktet och DG har anordnat. Till detta kommer mötena med 10-klubbarna. Jag menar att klubbarna inom mitt område fungerar väl, och att det finns en stor vilja och ett stort engagemang hos Presidenterna och deras medhjälpare för att ha en välskött och omtyckt klubb. Klubbarna driver såväl lokala, som internationella projekt. För min del tackar jag för tre mycket fina AG-år. Jag kommer fortsättningsvis att ansvara för mötena inom 10-klubbarna, och naturligtvis delta och hjälpa till i de gemensamma projekt som drivs. Samtidigt vill jag önska min efterträdare, Lennart Wikfalk, riktigt mycket lycka till. Du kommer att få ett roligt och intressant Rotaryår. Lennart Sjöström AG område mellan Malmö och Hbg (Landskrona s tre klubbar, Eslövs två klubbar, Bjuv, Svalöv, Höör och Hörby) Året som AG innebar 37 antal möten med de 9 olika klubbarna i deldistriktet, inklusive både ordinarie klubbmöten och andra relaterade möten. Närvaron är något ojämnt fördelad över klubbarna. Att Landskronaklubbarna har fått flest möten är en kombination av följande faktorer: Här finns den klubb som behövde mest support och hjälp under verksamhetsåret. Dessa klubbar har varit mest aktiva med att bjuda in AG (och DG) till Klubb respektive sidoarrangemang. Även ett geografiskt hänseende kan ha spelat, med bästa tillgängligheten från Malmö. Två av dessa klubbpresidenter har sökt en aktiv kontakt och dialog med AG, övriga klubbar har i princip varit mer självständiga utan tydligt behov av kontakt med Distriktet eller dess utsända. Klubbarna har överlag fungerat väl, till mycket väl. Glädjande att se att de allra flesta klubbar har stöttat och avlastat de presidenter som varit yrkesverksamma och i tjänstens vägnar inte kunnat hantera Presidentuppdraget med 100% närvaro och fokus. Där skall framförallt Landskrona Glumslövs klubbmedlemmar ha en speciell eloge för att de på alla sätt stöttat sin President som under långa Sidan 11

12 Assisterande Guvernörer perioder varit verksam i Stockholm under året. Genom att rycka in som president, ordförande m.m. har klubbens verksamhet löpt på utan alltför stora störningar. Verksamheten i de mindre klubbarna, bl.a. Bjuv och Svalöv har tuffat på som de viktiga samhällsbärarna de är, med både lokalt engagemang och delvis internationell verksamhet. Många klubbar i detta deldistrikt är även mycket generösa, vilket bl.a. framgår av Henrik Diedens redogörelse av hjälpverksamheten i Distriktet, presenterat på DK i maj. Distriktsorganisationen välkomnades till denna del av Distriktet den 13 mars, platsen var vackra Örenäs Slott med Glumslövs RK som värd. Ett mycket givande och konstruktivt möte. Många festliga event har ägt rum i de berörda klubbarnas regi, det som framförallt stannar kvar i minnet var den 20 mars 2013 när Staden Landskrona firade sitt 600 år jubileum med HM Kung Carl XIV Gustaf som hedersgäst och invigningstalare. De tre Rotaryklubbarna hade tillsammans med Frimurarorden i Landskrona arbetat hårt och mycket engagerat på sitt eget projekt, Walk of Fame. Det här var det enda inslaget som invigdes under jubileumsdagen som inte var producerat eller finansierat av Landskrona stad. DG och AG representerade Rotary och tjänstgjorde som avtäckare av Rotarys egen Sten. Ett innehållsrikt och stimulerande år går fort, så även ett år som AG. Nu är ansvaret för detta AG distrikt överlämnat till Jan Nimmermark, Glumslövs RK, som kommer att föra stafettpinnen vidare alldeles galant och initierat. Jacob Faxe 9 Malmö klubbar AG-rollen utgör en service funktion för klubbarna. Detta år utvecklades samarbetet inom denna AGgrupp mycket positivt. Grunden var väl utformade PETS där presidenterna träffades för diskussioner inom respektive grupp. Dessutom har AG-gruppen träffats ytterligare ett antal gånger. Dessa möten var uppskattade och innebär ett kreativt idéutbyte för klubbarna. Nytt för i år var den workshop som varje presidentgrupp skulle svara för vid Distriktskonferensen. Detta engagerade många medlemmar både i den intensiva förberedelsefasen och vid förverkligandet. Ämnet var Yrkesnätverk och etik baserat på Rotarys värdegrund och det lockade också extra många åhörare. I utbildningen av nya Rotarianer deltog ungefär tre Rotarianer från varje klubb. Utbildningen innebar inte bara fördjupad kunskap utan även social samvaro där de nya kunde utöka sitt yrkesnätverk. Inför slutet av året slog sig Malmö Kirseberg RK och Malmö Ellenbogen RK ihop till Malmöhus RK. Denna sammanslagning var slutet på en process som hade pågått på ett förtjänstfullt sätt under två år. Här finns goda erfarenheter att hämta. Kerstin Algéus Sidan 12

13 Assisterande Guvernörer AG-område Lund med omnejd Område Burlöv, Malmö och Staffanstorp En av de trevligaste uppgifterna man har som Assisterande Guvernör är besöken i klubbarna, att lära känna dess medlemmar, klubbens projekt och aktiviteter mm. Men att under mitt andra AG - år få vara med om att starta en ny rotaryklubb överträffar det mesta. Processen startade redan under PDG Hugos guvernörsår då jag fick uppdraget att hjälpa till med kontakter med Zürich och hantera formalia. Lund Laurentius RK ställde helhjärtat upp som supportklubb, och den 9 november 2012 fick den nya klubben, Lund International RC sitt certifikat. Charterceremonin avhölls tisdagen den 20 november 2012 på Grand Hotel i Lund med förre presidenten i Rotary International, Carl Wilhelm Stenhammar, som hedersgäst. Antalet chartermedlemmar var 27 varav 22 var nya rotarianer. Lund International RC är en till 100 procent engelskspråkig klubb och har sina möten tisdagar kl. 07:30 på Grand Hotel i Lund. Östen Tordenmalm Inom området finns nio klubbar som är en mix av klubbar i Malmö och i Malmös närområde - de två Staffanstorpsklubbar, de två Burlövsklubbarna samt fem av Malmös 14 klubbar. Förutom Malmö International (MIRC) är alla klubbarna lunchklubbar. MIRC har sitt veckomöte på kvällstid. MIRC utmärker sig dessutom genom att man använder engelska som basspråk vid alla möten och träffar. Året var mitt första som AG och har därigenom inneburit en hel del nytt och många intressanta möten. Genom att AG-skiftet kom sent hade jag inte tillfälle att delta på eftermiddagens arbetsmöte under PETSII. Det innebar att mitt första möte med inkommande presidenter var vid presidentmöte i Staffanstorp den 29 maj. Utöver detta presidentmöte har vi haft två, dvs sammanlagt tre. Behovet har fått styras av presidenternas önskemål men tre möten per presidentår verkar passa i detta AGområde. Agendan vid presidentmötena har gett utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner vilket uppskattats av de närvarande. Jag har besökt klubbarna dels genom ett förberedande guvernörsbesök vid ordinarie veckomöte, dels vid guvernörsbesöket. Utöver det har jag besökt några klubbar vid andra tillfällen och av andra skäl. Till detta hade jag med hustru och tillsammans med guvernören förmånen att bli bjudna till Staffanstorps-Stanstorps tjugoårsjubileum. Medlemsrekrytering, medlemsvård samt yrkesnätverkande har varit genomgående teman bland Sidan 13

14 Assisterande Guvernörer klubbarna under året. Som ett led i medlemsvård och yrkesnätverkande genomfördes under året två klubbövergripande introduktionskurser för nya medlemmar. Utbildningarna uppfattades mycket positivt av deltagarna och därför har vi beslutat att permanenta denna aktivitet. Det blir ett utbildningstillfälle på hösten och ett tillfälle på våren. Mixen av klubbar inom AG-området, mellan Malmö-klubbar och klubbar i Malmös närområde, är spännande. Generellt sett verkar klubbarna i Malmös närområde ha bättre förutsättningar att rekrytera och engagera nya medlemmar än Malmös centrumklubbar. Man kan också se att närvaron är högre i klubbarna utanför Malmö där ett par av dessa ligger i topp inom distriktet. Två av klubbarnas presidenter var valda ett andra år men inför det nya verksamhetsåret har nya presidenter valts. Klubbarnas verksamhet fungerar bra och har överlag bra föredrag. Några av centrumklubbarna har klara ambitioner att höja sin närvaro vid veckomötena dels med hänsyn till fördragshållarna, dels med hänsyn till restaurangens krav för att ställa lokalen till förfogande. Hög närvaro är ju dessutom en förutsättning för ett aktivt nätverkande. Vid årets distriktskonferens svarade AG-området för två grupparbeten som visade på projekt inom klubbarna. Det ena grupparbetet visade på hur man genom olika aktiviteter kan fördjupa nätverkandet inom klubben och utnyttja medlemmarnas olika kompetenser. Det andra projektet visade på erfarenhet och möjlighet att arbeta med internationella projekt samt hur Rotary ekonomiskt kan stötta denna typ av projekt. Stellan Larsson AG område Österlen Rotaryåret var mitt andra år som AG för 8 klubbar på Österlen. Året förbereddes med en planeringsträff med Guvernören som informerade om sina tankar, planering och önskemål inför året. Även ett förberedande möte hölls med de inkommande presidenterna för genomgång av presidentuppgifterna och planering av året. Under augusti månad besökte jag samtliga klubbar och förberedde guvernörens besök som genomfördes under hösten 2012 och som jag deltog i. Liksom föregående år har jag efter önskemål haft information och utbildning för nya och presumtiva medlemmar. En utbildning som uppskattats och som inför har utökats med ett tillfälle. Förutom deltagande i styrelsemöten, veckomöten har jag också deltagit i det rikliga utbud av olika aktiviteter som ordnats av klubbarna på Österlen: Nyårsbön, Kyrkokonsert, Aktiviteter i samband med Äppelmarknad, Mikaelimarknad, Vårmarknad, Firande av Sveriges Nationaldag, Grillfest, Tipsrunda, Utställning och Utdelning av stipendium m.m. Flera av ovanstående aktiviteter har varit öppna för allmänheten för att sprida information om Rotary. Efter önskemål från p-presidenterna ordnades en träff där bl.a. samarbetet klubbarna emellan diskuterades. Genomgående frågor och diskussioner under året har varit: Hur kan vi utöka medlemskapet i klubbarna med Sidan 14

15 Assisterande Guvernörer yngre medlemmar? Hur kan vi få alla medlemmar engagerade i de olika arbetsgrupperna? Närvarokravet 50 % eller ej? Jag har vid flera tillfällen fungerat som ett bollplank för Presidenten och har känt mig mycket välkommen till klubbarna. Presidenterna har påpekat att det var nytt och intressant att få delta i DO-mötet och hoppas att detta initiativ blir permanent. Solveig Svensson Sidan 15

16 TRF Kommitténs sammansättning under det gångna året Ordförande Lars Strömberg Helsingborg Råå-RamlösaRK GSE/Ansvarig projekt Viveca Serder Malmö-Möllevången RK AnsvarigPolio+ Henrik Dieden Lund-Kloster RK Ansvarig Ekonomi Anna Ternéus Malmö-Västra HamnenRK Studenter/Stipendier Christina Gyland Lund-S:t Knut RK Projekt Birgitta Ilestam Malmö-Triangeln RK Projekt Inga Christensen Kivik RK Projekt Alice Berg Helsingborg-Berga RK Möten: Kommittén har sammanträtt vid 10 tillfällen under verksamhetsåret. Kommittén har besökt ett flertal klubbar och DO-möten under året. Utbildning: Under hösten genomfördes tre utbildningar i Helsingborg, Malmö och Ystad med tonvikt på Future Vision Plan. Under våren utbildades alla Inkommande Presidenter på PETS 2. Alla klubbar i distriktet har genomgått utbildning som gör dem kvalificerade enligt TRF-Future Vision Plan. Distriktet står sig mycket bra internattionellt Projekt: Svalöv RK Landskrona.Citadell RK Malmö RK Hammenhög RK Kärlekens Barn Mozambique Asiatiska Sjömän Vattenprojekt i Guinea Bissau Kartläggning av insamlade medel i distriktet : Henrik Dieden har förtjänstfullt kartlagt alla klubbars projekt och funnit att i snitt skänker varje medlem i distriktet 107$ till TRF, Läkarbanken, U-Fonden och lokala projekt. Engagemang: Jag har fått ett fantastiskt stöd från Kommittémedlemmarna, Distrikt Organisation och Klubbar. Med detta stöd har vi genomfört TRF-Future Vision Plan i världsklass. Lars Strömberg TRF-Chair 2390 Sidan 16

17 GSE Verksamhetsberättelse GSE-kommittén GSE-kommittén Kommittén har under året haft följande medlemmar: Viveca Serder Malmö-Möllevången RK, ordförande Cecilia Höglund, Ystad-St Petri RK Kerstin Hedelin Lund-St Knut RK Britt-Marie Linde Landskrona RK Jan Leisdal Helsingborg Kärnan RK Anders Olsson Malmö Södra RK Vårt Team Team-leader för vårt GSE-team var Miomir Serbinson, Malmö Staffanstorp-Stanstorp RK (14 26/9) och Viveca Serder, Malmö Möllevången RK (27/9 5/10). De fyra medlemmarna i teamet var Disa Holgersson (Malmö Möllevången RK), Sasa Farkas (Falsterbo Skytts RK), Magnus Ingvarsson (Lund RK) och Jörgen Vinberg (Landskrona RK). Teamet från 2483 Teamet från distrikt 2483, Serbien Montenegro, bestod av team-leadern Miroslav Sovran med sina fyra teammembers Nemanja Djordjević, Vladimir Miloradovic, Sanja Panjeskovic och Petar Stojiljković. Program mm Det serbiska teamet var här den 13 april till och med den 11 maj. Av vissa planeringsproblem i Serbien fick vi skjuta upp vårt besök där till i höst och vi gästade deras distrikt den 14 september till och med den 5 oktober. Som vanligt tog medlemmarna i vår kommitté hand om var sin vecka. Teamet gästade först nordvästra delen av vårt distrikt, därefter området kring Lund, sedan Ystad och Österlen och till sist sydvästra delen av Skåne. Under sista veckan deltog teamet i distriktskonferensen och vi hade också glädjen att ha distrikt 2483:s guvernör Nikola Obradovic med hustru Vera som gäster på konferensen. Som vanligt bodde teamet hemma hos rotarianer i distriktet. Närmare tjugo familjer var värdar! I hela det digra programmet var säkert åtminstone sjuttiofem personer involverade! Tack för fantastiskt arbete! Sidan 17

18 GSE Eftersom det blivit allt svårare för GSE-stipendiaterna att få ledigt från sina arbeten under en längre tid minskade vi i år utbytet till tre veckor. Tidigare har det varit fem veckor. Den första veckan tillbringades i norra Serbien med Subotica som huvudort, därefter var teamet en vecka i Belgrad och utbytet avslutades med en vecka i sydöstra Serbien med Nis som utgångspunkt. Vi bjöds också på ett digert program med omväxlande kulturella, historiska och professionella inslag. En mycket stor gästfrihet och generositet mötte oss. Intervjuer av TV blev det flera gånger. Vi kände hela tiden att vi är en viktig del i den stora rotaryfamiljen och får möta människor och göra aktiviteter som man annars aldrig skulle ha fått möjlighet att göra. En fantastisk upplevelse, som det kommer att ta lång tid att smälta! Nästa utbyte GSE ersätts från och med den 1 juli 2013 med Vocational Training Exchange (VTE) och ett sådant utbyte kommer vi att ha med distrikt 2072 kring Bologna i Italien i april juni Inriktningen kommer att vara agriculture. Viveca Serder Ordf. GSE-kommittén Sidan 18

19 Rotaract Club Malmö Rotaract Club Malmö har under det gångna året genomfört olika projekt och evenemang till förmån för Rotaract Sveriges polioprojekt i Pakistan. Det ena evenemanget var en föreläsning om Eons arbete för en bättre miljö och det andra en middag med temat Dinner and mingle for a cause. Dessa två projekt samlade tillsammans in ca 4000 kr. I december anordnades även den årliga julklappsinslagningen på IKEA Svågertorp till förmån Rädda Barnen. Klubben har under året inlett ett samarbete med Malmö Stadsmission. Rotaract Club Malmö har varit representerad på Nordact i Odense (Danmark), på Rotaracts Sverigekonferens RiS i Kalmar samt på distriktskonferensen för Rotary distrikt Rotaract Club Malmö har också varit engagerade i RYLA 2012 i Rotary distrikt Klubben har hållit formella och informella möten i såväl Malmö som Lund. Rotaract Club Malmö har 9 medlemmar och har under året även haft gästande medlemmar från Nederländerna, Italien och Rumänien. Ulrica Oscarsson På IKEA Sidan 19

20 RYLA 2012 års RYLA-utbildning genomfördes på Agardhgymnasiet i Lund den oktober. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) erbjuder grupper av unga personer i åldrarna år att utveckla sina ledarfärdigheter under ett seminarium där Rotary står för värdskapet. I år hade rektorer och lärare från olika Gymnasieskolor samt Rotarianer i vårt Distrikt föreslagit och rekommenderat de 22 deltagarna i års åldern. De verkligt engagerade deltagarna fick lära känna sina starka och mindre starka sidor i en rad praktiska team- och ledarutvecklingsövningar. Deltagarna fick som avslutning sina Awards, sina bevis på genomförd utbildning och nästan samtliga anmälde sitt intresse till ROTARACT möten. RYLA och ROTARACT-ungdomar är utmärkta exempel på utvecklingsbara och erfarna ledarämnen som kan vara en tillgång framöver i Rotaryklubbarna. Vi måste tillsammans vårda denna resurs väl! Har du kontakt med ungdomar med utvecklingsbara ledaregenskaper så ge dem en chans att utveckla sina kunskaper i en konstruktiv miljö! Kontakta i så fall någon i RYLA-kommittén eller maila mig Leif Mazetti-Nissen District Chair RYLA Utbildningen genomfördes av vår RYLA - guru George Smidelik med god assistans av Ulrica Oscarsson från ROTARACT. Vi tackar särskilt de Rotarianer som ställde upp och inspirerade deltagarna med sina personliga ledarerfarenheter. Vår Guvernör Larry Servin och inkommande Guvernör Birgitta Arnving-Friberg bidrog med att sätta sin prägel på utbildningen. På studiebesök hos oss var Presidenten i Skövde Rotaryklubb, Håkan Johansson, som var imponerad av vad han upplevde. Resultatet blir en RYLAutbildning i Skövde-området till våren 2013 med assistans från D 2390! Ett fint exempel på Rotarysamarbete och erfarenhetsutbyte. Sidan 20

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 8 juni 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-06-01 Kontaktadresser 2016-2017 Vi börjar närma oss slutet på Rotaryåret 2016 2017. Kvarstår några klubbaktiviteter

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg

End polio now. Guvernörens Månadsbrev. District November Innehåll. Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg Guvernörens Månadsbrev District 2400 - November 2010 Innehåll Artiklar: RYLA End polio now ROTARYVISION 2020, nästa steg End polio now Notiser: Utbildningar genomförda - Utbildningstillfällen 2, 4 och

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390. DG Bengt Holmström Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt 2390 DG Bengt Holmström Distriktsguvernören i Rotary är RI-ämbetsman med uppgift att företräda RI-presidenten i sitt distrikt och att vara ett stöd för distriktets

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Rydebo Distrikt 2360 NR 11 Maj 2011 Rotaryvänner! Miniseminarium i Ljungskile Den 17 april träffades över 30 rotarianer i Ljungskile för att delta i det Miniseminarium som guvernör

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Årsmöte protokoll nr 39

Årsmöte protokoll nr 39 Hans Svensson Sid 1 (6) Årsmöte protokoll nr 39 Tid: 2005-07-02 Plats: Tånga Hed, Vårgårda Närvarande: Ca:240 medlemmar 1. Årsmötets öppnande Mötet öppnades av Lasse Lähnn och deltagarna hälsades välkomna

Läs mer

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag..

NYHETSBREV. Tänk om jag vore ung igen. Våra erbjudanden till unga. Polio Update. Våra egna erbjudanden. Då skulle jag.. Våra erbjudanden till unga OM DG VORE UNG IGEN, DÅ SKULLE MÅNADSTEMAN VI TAR UPP DE AKTUELLA MÅNADERNA Våra egna erbjudanden ROTARY GLOBAL REWARDS DU MISSAR VÄL INTE FÖRMÅNERNA? Polio Update EN LITEN UPPDATERING

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015

Distriktsfunktionärer 2015-2016. Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 Distriktsfunktionärer 2015-2016 Distrikt 2410 Per Anders Dahlström Augusti 2015 1. Klubbtjänsten - guvernörer Monica Bengtsson Kalmar-Norra RK Janis Andersons Riga Hanza RK Ulf Gustafsson Borensbergs RK

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Välkomna till ett nytt Rotaryår 2012-2013 DG Stefan Ericson Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 nr 1-2 Juli/Augusti 2012 Vi drömde alla om sol och värme och lata dagar vid stranden. Verkligheten blev

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

PROJEKTSAMMANSTÄLLNING ÖVER MJUKA ENGAGERANDE PROJEKT VERKSAMHETSÅRET 2016/2017

PROJEKTSAMMANSTÄLLNING ÖVER MJUKA ENGAGERANDE PROJEKT VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 DISTRIKT 2390/ 2017-05-20 PROJEKTSAMMANSTÄLLNING ÖVER MJUKA ENGAGERANDE PROJEKT VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 KLUBB/PROJEKT - SAMHÄLLSTJÄNST/LÄXHJÄLP/MENTORSKAP/INTEGRATION/ÖVRIGT. x) mera information finns

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Guvernörens Nyhetsbrev

Guvernörens Nyhetsbrev Guvernörens Nyhetsbrev Distrikt 2400 Nr. 7 april 2017 Hej alla medlemmar i D-2400! Ängelholm 2017-04-03 Kontaktadresser 2016-2017 Vårens aktiviteter är i full gång. Den 18:e mars genomfördes årets PETS,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material.

Det vi önskade var naturligtvis att få många olika förslag och kommentarer. Ni har verkligen tänkt till och lämnat in mycket bra material. Stort tack till er Alla! Vi vill tacka er alla som har trots den korta remisstiden skickat in era svar och kommentarer kring det preliminära förslaget till seriespel 2017. Vissa har hunnit med att skicka

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1

Verksamhetsberättelse för 2014-2015. Distrikt 2400. Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Verksamhetsberättelse för 2014-2015 Distrikt 2400 Rotary distrikt 2400 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sid 1 Innehåll Verksamhet Guvernörens verksamhetsberättelse TRF The Rotary Foundation RFE Rotary Friend

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Tomas Rydebo Distrikt 2360 NR 12 Juni 2011 Rotaryvänner, tack... Vi har haft långhelg, firat Nationaldagen och haft fantastiskt väder. I Varberg har solen lyst oförtröttligt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer