Verksamhetsberättelse för Distrikt 2390

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1

2 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan sid 7 Distriktets funktionärer sid 9 Assisterande Guvernörer AG sid 10 The Rotary Foundation sid 16 Gruppstudieutbytet sid 17 Rotaract sid 19 RYLA sid 20 Distriktets Lagrådsrepresentant sid 21 Rotary Ungdomsutbyte sid 23 Rotary Friendship Exchange sid 24 Distriktets Utbildningsansvarige sid 25 DITS / IT sid 26 PR-kommittén sid 28 Månadsboken sid 30 Medlemsutvecklingskommittén sid 31 Ungdomspraktikplatser sid 32 Resultaträkning sid 35 Balansräkning sid 36 Revisionsberättelse sid 40 Sidan 2

3 Sammanfattning klubben som är den viktigaste enheten inom Rotary. Med Klubben i centrum har mitt mål varit att engagera klubbarna inom distriktet så att de känner sig delaktiga i Rotary på Internationell, distrikts och klubbnivå. Målet har varit att underlätta samarbetet mellan klubbarna och distriktsorganisationen för att därigenom: Inledning Som distriktsguvernör för Rotarydistrikt 2390 vill jag tacka för det förtroende som jag fått av klubbarna att leda distriktet under Rotaryåret Verksamhetsåret har karakteriserats av ett gott samarbete med klubbpresidenter och distriktsorganisationen och det har varit en stor förmån att få detta uppdrag, som jag med glädje och efter bästa förmåga försökt att genomföra. Uppdraget Guvernören är organisatoriskt underställd Rotary Internationals styrelse (Board of Directors) och utgör därmed Rotary International Presidentens (RIP) förlängda arm i distriktet och omvänt. Förteckning över distriktets klubbar och presidenter under året finns i denna verksamhetberättelse. Jag vill redan här passa på att tacka PRIP Carl- Wilhelm Stenhammar, RID Ann-Britt Åsebol samt Inger Jaray och Gabriella Gustavsson på Zürichkontoret för starkt stöd i min uppgift som Guvernör. Guvernörens inriktning RI-presidenten Sakuji Tanaka hade för året valt mottot Peace Through Service, vilket översattts till Svenska som Fred genom omtanke. Detta budskap har naturligtvis legat till grund för presentationerna vid klubbesök och andra sammankomster. Därutöver har jag haft som internt motto Klubben i centrum, vilket egentligen är naturligt då det är - tydliggöra och utveckla Yrkesnätverket i Rotary - öka informationsflödet om Rotary långt utanför den egna klubbens verksamhet - uppmana klubbarna om vikten av att öka medlemsantalet - sprida kunskap och idéer om olika projekt inom distiktets klubbar - inspirera klubbarna att göra Rotary mer synligt i samhället - uppmuntra till deltagande i distriktets utbildningar och konferenser Guvernörsråd Efter Assembly i San Diego inbjöds samtliga PDG till ett guvernörsråd i Malmö där jag redogjorde för det som förevarit under utbildningen och RIpresidentens tema mm Utbildning för tillträdande presidenter PETS I har avhållits i form av Pre-Pets i november i samband med distriktets årsmöte och PETS II (distriktssamråd) i mars efter Assembly. Vid det senare tillfället inbjöds även distriktets skattmästare och sekreterare. De som inte hade möjlighet vid dessa tillfällen erbjöds extra utbildning under våren, så att i princip alla tillträdande presidenter fått utbildningen. Distriktskonferensen Distriktskonferensen genomfördes i Malmö den 4 maj Konferensen inleddes med en middag för speciellt inbjudna gäster kvällen före och se- Sidan 3

4 Sammanfattning dan genomfördes konferensen som en endagskonferens med temat klubben i centrum - vid havet i Malmö. Dagens program genomfördes i Malmö Högskolas lokaler Orkanen och kvällens middag var på Malmö Rådhus. Programmet utgjordes av Rotariana. Detta är första gången som konferensen genomförs som en endagskonferens med målsättningen att öka antalet deltagare och det visade sig att fler än normalt anmälde sig och deltog, totalt mer än 310 personer, den lägre kostnaden, 975:- per heldag, bidrog säkert också. Dagen inleddes med att Sjömansprästen Jan Bergendorf genomförde en parentation över under året bortgångna medlemmar. RI-presidentens representant PRID Sölve Kernell höll ett inledande anförande. Högskolans vicerektor Eva Engqvist hälsade välkommen till lokalen och berättade om högskolan. Framtidens Rotarianer berättade om sina förväntningar på Rotary och utlyste en tävling där klubbarna under det kommande året kan komma in med bra projekt i god Rotaryanda. Gästande guvernörer från D-2400 Kåge Schildt, D-2360 Stefan Ericson och D-1470 Jens Erik Rasmussen delgav sina synpunkter på Rotary under en panelutfrågning ledd av distriktets utbildningsansvarige. Dan Rettmark berättade om sitt liv med polio vilket gav en mycket givande och intressant inblick i hur det är och har varit att leva med polio. Därefter berättade PDG Sonja Andersson om en resa till Nigeria som volountär för att vaccinera barn mot polio där. U-fonden och Läkarbanken, båda fina verksamheter som startat i distriktet, berättade inspirerat om sina verksamheter genom Kjell-Åke Åkesson och Poul Kongstad. Efter lunch genomfördes 6 olika Work Shops där de drygt 280 närvarande delades upp i grupper och diskuterade olika intressanta Rotary-ämnen, som klubbarna tagit fram. Detta redovisades sedan kortfattat i den stora salen för alla. Se CoW för en sammanfattning av dessa Work Shop. Sedan följde Friendship Exchange, Ungdomsutbytet och Group Study Exchange med presentationer. Dagsprogrammet avslutades med distriktssamråd. Vad som där avhandlades och beslutades framgår av protokollet från detta möte. Distriktet beslutade avsätta kr till Rotary s Läkarbank med anledning av att de firar 25 år. Sedan följde middag med underhållning av bl.a. Marianne Mörck i Malmö Rådhus fina lokaler, där Malmö Stad var värd genom kommunalrådet Carina Nilsson. Underhöll gjorde också Malmö- Sidan 4

5 Sammanfattning City RKs musikstipendiat och ett speciellt tack till trumpetaren Leif Bengtsson som förgyllde kvällen med underbar musik! Vi hade under konferensen, som tidigare nämnts, besök från 2 svenska guvernörer och en dansk guvernör. Guvernör från Sebrien-MonteNegro, med vilket vi hade GSE-utbyte, Nikola Obradovic med hustru Vera och även f.d.gse team leader från Brasilien, Celso L D Junqueira med hustru Celia, deltog i konferensen. Som sagt var det drygt 280 deltagare på dagsprogrammet och drygt 180 på kvällen. Ett stort tack vill jag rikta till Malmö-City RK som på ett utmärkt sätt genomfört alla de arrangemang som följer en Guvernörsklubb. Sociala Media Under året har användandet de sociala medierna utvecklats. Jag startade en sluten Facebook grupp till PETS I och samtidigt startade DITS en öppen Facebook grupp för distriktet. Under året har flera klubbar startat egna Facebook sidor. LinkedIn är också en bra site för yrkesnätverket Rotary där många rotaryaner anslutet sig. Månadsboken Månadsboken, som innehåller Guvernörens månadsbrev, har utkommit varje månad med Rotarys Tema och med många intressanta och givande inlägg. Besöksplan Distriktets klubbar har besökts enligt den besöksplan som återfinns senare i verksamhetberättelsen. Besöken har nästan undantagslöst genomförts tillsammans med respektive assisterande Guvernörer, vilket skapat en god kontinuitet och bra diskussioner. Ny klubb En ny klubb chartrades under året nämligen Lund International RK, som är en morgonklubb på Grand Hotell i Lund. Sammanslagning av klubbar Malmö-Kirseberg och Malmö-Ellenbogen slogs samman formellt vid årets utgång och den nya klubben heter Malmöhus RK Rotary Leadership Institute (RLI) Under våren beslöt distriktsledningen att ansluta distriktet till RLI som det första svenska distriktet. RLI är ett långsiktigt, hållbart utbildningsalternativ (startade 1982) som idag finns i mer än 340 av världens drygt 530 distrikt. Övriga besök på övergripande nivå. - GETS och Zon-institute i Lilleström, Norge oktober Assembly i San Diego, Kalifornien, januari International Rotary Convention i Bangkok, Thailand, maj Zon-institute i Sundsvall, september Distriktskonferens i Distrikt 1470, Köpenhamn, Danmark, september Distriktskonferens i 2400, Helsingborg, oktober Distriktskonferens i 2360, Lerum, oktober International Rotary Convention i Lissabon, juni Distriktet representerades av GSE-ordf Viveca Serder vid distriktskonferensen i D-2483 Serbien-MonteNegro, maj SKYPE-grupp Under ledning av Rotary Coordinator Per Hylander har jag ingått i en SKYPE-grupp inom zon 16 där guvernörerna kunnat utbyta åsikter ca en gång i månaden. Sidan 5

6 Sammanfattning SRS och Guvernörskollegiet Sittande Distriktsguvernörer utgör SRS (Svensk Rotary Service) styrelse och har ansvaret för bland annat matrikel, databas samt övergripande frågor som gemensamt berör Rotary i Sverige. Arbetssätt och organisationsstruktur har förändrats och mycket arbete har nedlagts på ClubOnWebb samt Shelterprojektet. Jag har under året ingått i SRS-AU som är ett arbetsutskott och har till uppgift att bereda frågorna för styrelsen. Ekonomi Resultat- och balansräkning finns i denna verksamhetsberättelse. Årets resultat blev ett överskott på kronor. Övriga bokslutshandlingar finns bilagt. På distriktssamrådet i maj beslutades att under hösten 2013 ge kr till Läkarbanken med anledning av deras 25-årsjubileum, vilket belastar årets resultat. Slutord Ett stort tack vill jag först och främst rikta till alla presidenterna i klubbarna för Era fina insatser i Era klubbar. Ett stort tack riktas också till distriktets samtliga funktionärer som i alla avseenden gjort ett mycket fint jobb och skapat förutsättningar för mig som Distriktsguvernör att genomföra ett år som inneburit en fantastisk upplevelse. Tyvärr är det bara en enda person under året i distriktet som får denna möjlighet i år har det varit jag och det är jag mycket tacksam för. Guvernörsskiftet ägde rum den 1 juli 2013 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg där jag överlämnade Guvernörskedjan till Birgitta Arnving Friberg som jag önskar all lycka under det kommande Guvernörsåret! Larry Servin Distriktsguvernör 2390, Medlemsantal i distriktet Jag citerar Jan E Eriksson som ansvarar för medlemsstatestiken i distriktet: Medlemsutvecklingen har de senaste månaderna visat sig synnerligen positiv. Nu när Rotaryåret har avslutats har det som vi inte trodde kunde hända hänt. Vi har ökat distriktets medlemmar med netto 13 stycken. Detta är första året på nästan 10 år som detta har hänt. Jämfört med Juni 2007 när vi startade denna rapport har vi visserligen fortfarande tappat 181 medlemmar men om denna trend håller i sig så kommer vi sakta men säkert kanske vara inne i en tillväxtfas igen. Väldigt positivt är att den efterlängtade knorren på trendkurvan har infunnit sig och att vi med råge nådde den prognos vi hade hoppats på. Vi får gå många DG:n tillbaka för att ana så positiva vibrationer som under detta rotaryår. När juli och augusti rapporterna är klara kommer vi att definitivt veta om detta är en hållbar trend. Sidan 6

7 Klubbar, Presidenter Besöksplan President Klubb Besök Datum Lilian Jonsson Bjuv Håkan Bäckström Eslöv Stellan Eilert Eslöv-Sallerup Anders Aldefors Hörby Pehr-Ove Pehrson Höör Ing-Britt Böiers Landskrona Carin Hinn Landskrona-Citadell Othman Karim Landskrona-Glumslöv Pia Rosenblad Svalöv Ulrika Burman Falsterbo-Skytt Göran Fredriksson Falsterbo-Vellinge Bertil Qvist Skurup Ingegerd Eriksson Svedala Anna Murgia Svedala-Sturup Tomas Lindbro Trelleborg Gustaf Centervall Trelleborg-Sankt Nicolai Marianne Palmkvist Berg Trelleborg Sjöormen Lars Karlsson Malmö Mats Christensson Malmö City Christer Bjelk Malmö Ellenbogen Håkan Wirén Malmö Kirseberg Anne-Christine Arnebring Malmö Limhamn Karsten Johansen Malmö Möllevången Lillemor Darinder Malmö Skepssbron Arne Bojesson Malmö Triangeln Olof Andersson Malmö Västra Hamnen Karin Sterte Helsingborg Pontus Witt Helsingborg Berga Lennart Perborg Helsingborg Kärnan Eva-Gun Oskarsson Helsingborg Landborgen Hans Otto Helsingborg Magnus Stenbock Magnus Grill Helsingborg Råå Ramlösa Anders Wyndhamn Helsingborg Sofiero Sven Bengtsson Höganäs Ulf Liljefors Höganäs Kullen Stefan Näsman Mölle Arild Sidan 7

8 Klubbar, Presidenter Besöksplan --- Öresund RK Bertil Bolander Hammenhög Anders Westerberg Kivik Jerry Ruijsenaars Simrishamn Aaro Lundberg Sjöbo Magnus Björkman Tomelilla Kerstin Torseke Hulthén Ystad Bruno S Beijer Ystad Sankt Petri Eskil Persson Ystad Tornväktaren Hans-Johan Andréasson Burlöv Lars Hellstrand Burlöv Karstorp Tommy Lindberg Malmö Helenholm Christopher Hayes Malmö International Rune Jansson Malmö Lorensborg Birthe Wallin Malmö Slottsstaden Margareta Clarén Malmö Södra Hans Erlandsson Staffanstorp Cathrine Mjöbo Staffanstorp Stanstorp Bertil Reimer Harlösa Kerstin Hedén Kävlinge Jonas Båghammar Lomma-Bjärred Håkan E. Wilhelmsson Lund Magnus Lundin Lund Dalby Annika Sörensen Lund Ideon Jessica Håkansson Lund International Erik Hedling Lund Kloster Nils Dahlgren Lund Laurentius Christina Wadstén-Malm Lund S:t Knut Sidan 8

9 Distriktets Funktionärer DG Larry Servin Malmö-City RK DGE Birgitta Arnving-Friberg Helsingborg-Kärnan RK DGN Bengt Holmström Hammenhög RK IPDG Hugo Cederschiöld Malmöhus RK Distriktsskattmästare Hans Lindell Malmöhus RK Distriktssekreterare Peter Lindqvist Malmö-City RK Assisterande Guvernörer Kerstin Algéus Malmö International RK Jacob Faxe Limhamns RK Jan Grevendahl Falsterbo-Skytts RK Stellan Larsson Malmöhus RK Lennart Sjöström Helsingborg Landborgen RK Solveig Svensson Sjöbo RK Östen Tordenmalm Harlösa RK Distriktets Arbetsgrupp alla från Malmö City RK Larry Servin DG Peter Lindqvist distriktssekreterare Birgitta Åkesson skattmästare Mats Christensson president Barbro Linjer design och layout Rolf Rahmberg president Lars Herrstedt Rosén konferensgeneral Dag Sundewall sponsoransvarig Rita Rohlin distriktskonferens Leif Bengtsson musikansvarig Ordförande TRF-Kommittén Lars Strömberg Helsinborg-Råå-Ramlösa RK Ordförande GSE-kommittén Viveca Serder Malmö Möllevången RK Ordförande Rotary Ungdomsutbyte Matts Lilja Helsingborg RK Ordförande RFE-kommittén Lars Danielsson Malmö-Heleneholm RK Månadsboken Juris Neret Lomma-Bjärred RK Ordförande i PR-kommittén Kim Hall Limhamns RK Distriktsinstruktör Kent Kvist Helsingborg-Landborgen RK IT-ansvariga DITS Bo Olsén Burlöv RK Kjell Östlund Helsingborg-Berga RK RYLA ansvarig Leif Mazetti-Nissen Malmö-Limhamn RK Ordförande Yrkeskommittén Lena Axelsson Skurup RK Ordförande medlemsutvecklings-kommittén Thomas Lund Malmö RK Närvaro- och medlemsstatistik Lennart Wikfalk Helsingborg-Landborgen RK Jan E Ericsson Höganäs-Kullen RK New Generation ansvarig Bent Williams Skurup RK Kontaktperson Rotaract Ulrica Oscarsson Rotaract Malmö Lagrådsrepresentant Kurt Boström Landskrona-Citadell RK Kontaktperson U-Fonden Kjell-Åke Åkesson Hörby RK / Ordförande Kontaktperson Läkarbanken Björn Åkerman Malmöhus RK Tillträdande distriktssekreterare Ingrid Lyckefors Helsingborg-Kärnan RK Sidan 9

10 Assisterande Guvernörer Söderslättsgruppen Trelleborg Sjöormen arrangerade gruppens DOmöte med presidenter och inkommande presidenter. Det är viktigt att presidenterna får insikt i Distrikts-organisationen och de olika funktionärernas ansvarsområde. Under året har det genomförts en gemensam utbildning av nya medlemmar. Presidenterna måste bli bättre på att marknadsföra utbildningen, det krävs individuella samtal med de nya medlemmarna. Jan Grevendahl Norra Skåne Söderslättsgruppen består av 8 klubbar (Trelleborg, Trelleborg St.Nicolai, Trelleborg Sjöormen, Skurup, Svedala, Svedala-Sturup, Falsterbo-Vellinge och Falsterbo-Skytts) i sydvästra Skåne med totalt 386 medlemmar. Nettoökning blev 2 medlemmar. Alla klubbar måste rekrytera nya medlemmar, därför behövs det ännu mer träning/utbildning/ medlemsrekrytering. Förutom DG och AG-besök i klubbarna har vi haft 3 presidentmöte, varav 1 med inkommande presidenter. Samtliga presidenter har varit närvarande på mötena. Samtliga presidenter och lokalstyrelser tycker att yrkesnätverket är det viktigaste i Rotary. Därför har vi för andra året genomfört Rotary BusinesNetwork Yrkesnätverket på Sturup med ca 40 deltagare. Vi har även genomfört seminarium på distriktskonferensen. Distriktsorganisationen måste bli mycket bättre på att lyfta fram yrkesnätverket. De 3 Trelleborgsklubbaran har under året startat upp med frukostmöte 1 gång per månad. Anslutningen har varit god av yngre yrkesverksamma medlemmar. Mitt AG-år Jag har haft ansvaret för klubbarna uppe i det nordvästraste hörnet av distriktet, och klubbarna är Helsingborg RK, Helsingborg-Berga RK, Helsingborg-kärnan RK, Helsingborg-Landborgen RK, Helsingborg-Magnus Stenbock RK, Helsingborg- Råå Ramlösa RK, Helsingborg-Sofiero RK Höganäs RK, Höganäs-Kullen RK samt Mölle-Arild RK. Tillsammans kallar vi oss för 10-klubbarna, och vi har sedan mer än tio år haft gemensamma träffar för Presidenter, där även Tillträdande Presidenter bjuds in. Träffarna har kommit till för att utbyta information och erfarenheter mellan klubbarna, och samtidigt är det en hjälp att skapa kontinuitet i klubbarna. Vi kan också stämma av diverse projekt och arrangemang så att de inte kolliderar med varandra. Under det gångna verksamhetsåret har det startats upp After Work-träffar i Helsingborg, en gång Sidan 10

11 Assisterande Guvernörer per månad med undantag för sommarmånaderna. Träffarna har alltid varit på olika restauranger och de har blivit en succé, med rekorddeltagande. Det har kommit många vänner och bekanta, som inte är med i Rotary. Några har efterhand även blivit medlemmar. Vidare så har vi varit och presenterat Rotary på ett möte hos Marknadsföreningen i Helsingborg den utan konkurrens största och mest aktiva Marknadsföreningen i Sverige. Detta ska vi försöka göra till årligt återkommande. Vi hade i våras en gemensam träff för nyare Rotarianer, och denna blev välbesökt. En ny träff håller på att planeras. Vi har just påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen angående Ungdomspraktikplatser. Det ska bli spännande att se vad detta kommer att resultera i. Vi har fyra protokollförda möten per år i 10-klubbarna. Jag har besökt samtliga mina klubbar minst tre gånger varje verksamhetsår, och därutöver deltagit i de flesta möten och konferenser, som Distriktet och DG har anordnat. Till detta kommer mötena med 10-klubbarna. Jag menar att klubbarna inom mitt område fungerar väl, och att det finns en stor vilja och ett stort engagemang hos Presidenterna och deras medhjälpare för att ha en välskött och omtyckt klubb. Klubbarna driver såväl lokala, som internationella projekt. För min del tackar jag för tre mycket fina AG-år. Jag kommer fortsättningsvis att ansvara för mötena inom 10-klubbarna, och naturligtvis delta och hjälpa till i de gemensamma projekt som drivs. Samtidigt vill jag önska min efterträdare, Lennart Wikfalk, riktigt mycket lycka till. Du kommer att få ett roligt och intressant Rotaryår. Lennart Sjöström AG område mellan Malmö och Hbg (Landskrona s tre klubbar, Eslövs två klubbar, Bjuv, Svalöv, Höör och Hörby) Året som AG innebar 37 antal möten med de 9 olika klubbarna i deldistriktet, inklusive både ordinarie klubbmöten och andra relaterade möten. Närvaron är något ojämnt fördelad över klubbarna. Att Landskronaklubbarna har fått flest möten är en kombination av följande faktorer: Här finns den klubb som behövde mest support och hjälp under verksamhetsåret. Dessa klubbar har varit mest aktiva med att bjuda in AG (och DG) till Klubb respektive sidoarrangemang. Även ett geografiskt hänseende kan ha spelat, med bästa tillgängligheten från Malmö. Två av dessa klubbpresidenter har sökt en aktiv kontakt och dialog med AG, övriga klubbar har i princip varit mer självständiga utan tydligt behov av kontakt med Distriktet eller dess utsända. Klubbarna har överlag fungerat väl, till mycket väl. Glädjande att se att de allra flesta klubbar har stöttat och avlastat de presidenter som varit yrkesverksamma och i tjänstens vägnar inte kunnat hantera Presidentuppdraget med 100% närvaro och fokus. Där skall framförallt Landskrona Glumslövs klubbmedlemmar ha en speciell eloge för att de på alla sätt stöttat sin President som under långa Sidan 11

12 Assisterande Guvernörer perioder varit verksam i Stockholm under året. Genom att rycka in som president, ordförande m.m. har klubbens verksamhet löpt på utan alltför stora störningar. Verksamheten i de mindre klubbarna, bl.a. Bjuv och Svalöv har tuffat på som de viktiga samhällsbärarna de är, med både lokalt engagemang och delvis internationell verksamhet. Många klubbar i detta deldistrikt är även mycket generösa, vilket bl.a. framgår av Henrik Diedens redogörelse av hjälpverksamheten i Distriktet, presenterat på DK i maj. Distriktsorganisationen välkomnades till denna del av Distriktet den 13 mars, platsen var vackra Örenäs Slott med Glumslövs RK som värd. Ett mycket givande och konstruktivt möte. Många festliga event har ägt rum i de berörda klubbarnas regi, det som framförallt stannar kvar i minnet var den 20 mars 2013 när Staden Landskrona firade sitt 600 år jubileum med HM Kung Carl XIV Gustaf som hedersgäst och invigningstalare. De tre Rotaryklubbarna hade tillsammans med Frimurarorden i Landskrona arbetat hårt och mycket engagerat på sitt eget projekt, Walk of Fame. Det här var det enda inslaget som invigdes under jubileumsdagen som inte var producerat eller finansierat av Landskrona stad. DG och AG representerade Rotary och tjänstgjorde som avtäckare av Rotarys egen Sten. Ett innehållsrikt och stimulerande år går fort, så även ett år som AG. Nu är ansvaret för detta AG distrikt överlämnat till Jan Nimmermark, Glumslövs RK, som kommer att föra stafettpinnen vidare alldeles galant och initierat. Jacob Faxe 9 Malmö klubbar AG-rollen utgör en service funktion för klubbarna. Detta år utvecklades samarbetet inom denna AGgrupp mycket positivt. Grunden var väl utformade PETS där presidenterna träffades för diskussioner inom respektive grupp. Dessutom har AG-gruppen träffats ytterligare ett antal gånger. Dessa möten var uppskattade och innebär ett kreativt idéutbyte för klubbarna. Nytt för i år var den workshop som varje presidentgrupp skulle svara för vid Distriktskonferensen. Detta engagerade många medlemmar både i den intensiva förberedelsefasen och vid förverkligandet. Ämnet var Yrkesnätverk och etik baserat på Rotarys värdegrund och det lockade också extra många åhörare. I utbildningen av nya Rotarianer deltog ungefär tre Rotarianer från varje klubb. Utbildningen innebar inte bara fördjupad kunskap utan även social samvaro där de nya kunde utöka sitt yrkesnätverk. Inför slutet av året slog sig Malmö Kirseberg RK och Malmö Ellenbogen RK ihop till Malmöhus RK. Denna sammanslagning var slutet på en process som hade pågått på ett förtjänstfullt sätt under två år. Här finns goda erfarenheter att hämta. Kerstin Algéus Sidan 12

13 Assisterande Guvernörer AG-område Lund med omnejd Område Burlöv, Malmö och Staffanstorp En av de trevligaste uppgifterna man har som Assisterande Guvernör är besöken i klubbarna, att lära känna dess medlemmar, klubbens projekt och aktiviteter mm. Men att under mitt andra AG - år få vara med om att starta en ny rotaryklubb överträffar det mesta. Processen startade redan under PDG Hugos guvernörsår då jag fick uppdraget att hjälpa till med kontakter med Zürich och hantera formalia. Lund Laurentius RK ställde helhjärtat upp som supportklubb, och den 9 november 2012 fick den nya klubben, Lund International RC sitt certifikat. Charterceremonin avhölls tisdagen den 20 november 2012 på Grand Hotel i Lund med förre presidenten i Rotary International, Carl Wilhelm Stenhammar, som hedersgäst. Antalet chartermedlemmar var 27 varav 22 var nya rotarianer. Lund International RC är en till 100 procent engelskspråkig klubb och har sina möten tisdagar kl. 07:30 på Grand Hotel i Lund. Östen Tordenmalm Inom området finns nio klubbar som är en mix av klubbar i Malmö och i Malmös närområde - de två Staffanstorpsklubbar, de två Burlövsklubbarna samt fem av Malmös 14 klubbar. Förutom Malmö International (MIRC) är alla klubbarna lunchklubbar. MIRC har sitt veckomöte på kvällstid. MIRC utmärker sig dessutom genom att man använder engelska som basspråk vid alla möten och träffar. Året var mitt första som AG och har därigenom inneburit en hel del nytt och många intressanta möten. Genom att AG-skiftet kom sent hade jag inte tillfälle att delta på eftermiddagens arbetsmöte under PETSII. Det innebar att mitt första möte med inkommande presidenter var vid presidentmöte i Staffanstorp den 29 maj. Utöver detta presidentmöte har vi haft två, dvs sammanlagt tre. Behovet har fått styras av presidenternas önskemål men tre möten per presidentår verkar passa i detta AGområde. Agendan vid presidentmötena har gett utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner vilket uppskattats av de närvarande. Jag har besökt klubbarna dels genom ett förberedande guvernörsbesök vid ordinarie veckomöte, dels vid guvernörsbesöket. Utöver det har jag besökt några klubbar vid andra tillfällen och av andra skäl. Till detta hade jag med hustru och tillsammans med guvernören förmånen att bli bjudna till Staffanstorps-Stanstorps tjugoårsjubileum. Medlemsrekrytering, medlemsvård samt yrkesnätverkande har varit genomgående teman bland Sidan 13

14 Assisterande Guvernörer klubbarna under året. Som ett led i medlemsvård och yrkesnätverkande genomfördes under året två klubbövergripande introduktionskurser för nya medlemmar. Utbildningarna uppfattades mycket positivt av deltagarna och därför har vi beslutat att permanenta denna aktivitet. Det blir ett utbildningstillfälle på hösten och ett tillfälle på våren. Mixen av klubbar inom AG-området, mellan Malmö-klubbar och klubbar i Malmös närområde, är spännande. Generellt sett verkar klubbarna i Malmös närområde ha bättre förutsättningar att rekrytera och engagera nya medlemmar än Malmös centrumklubbar. Man kan också se att närvaron är högre i klubbarna utanför Malmö där ett par av dessa ligger i topp inom distriktet. Två av klubbarnas presidenter var valda ett andra år men inför det nya verksamhetsåret har nya presidenter valts. Klubbarnas verksamhet fungerar bra och har överlag bra föredrag. Några av centrumklubbarna har klara ambitioner att höja sin närvaro vid veckomötena dels med hänsyn till fördragshållarna, dels med hänsyn till restaurangens krav för att ställa lokalen till förfogande. Hög närvaro är ju dessutom en förutsättning för ett aktivt nätverkande. Vid årets distriktskonferens svarade AG-området för två grupparbeten som visade på projekt inom klubbarna. Det ena grupparbetet visade på hur man genom olika aktiviteter kan fördjupa nätverkandet inom klubben och utnyttja medlemmarnas olika kompetenser. Det andra projektet visade på erfarenhet och möjlighet att arbeta med internationella projekt samt hur Rotary ekonomiskt kan stötta denna typ av projekt. Stellan Larsson AG område Österlen Rotaryåret var mitt andra år som AG för 8 klubbar på Österlen. Året förbereddes med en planeringsträff med Guvernören som informerade om sina tankar, planering och önskemål inför året. Även ett förberedande möte hölls med de inkommande presidenterna för genomgång av presidentuppgifterna och planering av året. Under augusti månad besökte jag samtliga klubbar och förberedde guvernörens besök som genomfördes under hösten 2012 och som jag deltog i. Liksom föregående år har jag efter önskemål haft information och utbildning för nya och presumtiva medlemmar. En utbildning som uppskattats och som inför har utökats med ett tillfälle. Förutom deltagande i styrelsemöten, veckomöten har jag också deltagit i det rikliga utbud av olika aktiviteter som ordnats av klubbarna på Österlen: Nyårsbön, Kyrkokonsert, Aktiviteter i samband med Äppelmarknad, Mikaelimarknad, Vårmarknad, Firande av Sveriges Nationaldag, Grillfest, Tipsrunda, Utställning och Utdelning av stipendium m.m. Flera av ovanstående aktiviteter har varit öppna för allmänheten för att sprida information om Rotary. Efter önskemål från p-presidenterna ordnades en träff där bl.a. samarbetet klubbarna emellan diskuterades. Genomgående frågor och diskussioner under året har varit: Hur kan vi utöka medlemskapet i klubbarna med Sidan 14

15 Assisterande Guvernörer yngre medlemmar? Hur kan vi få alla medlemmar engagerade i de olika arbetsgrupperna? Närvarokravet 50 % eller ej? Jag har vid flera tillfällen fungerat som ett bollplank för Presidenten och har känt mig mycket välkommen till klubbarna. Presidenterna har påpekat att det var nytt och intressant att få delta i DO-mötet och hoppas att detta initiativ blir permanent. Solveig Svensson Sidan 15

16 TRF Kommitténs sammansättning under det gångna året Ordförande Lars Strömberg Helsingborg Råå-RamlösaRK GSE/Ansvarig projekt Viveca Serder Malmö-Möllevången RK AnsvarigPolio+ Henrik Dieden Lund-Kloster RK Ansvarig Ekonomi Anna Ternéus Malmö-Västra HamnenRK Studenter/Stipendier Christina Gyland Lund-S:t Knut RK Projekt Birgitta Ilestam Malmö-Triangeln RK Projekt Inga Christensen Kivik RK Projekt Alice Berg Helsingborg-Berga RK Möten: Kommittén har sammanträtt vid 10 tillfällen under verksamhetsåret. Kommittén har besökt ett flertal klubbar och DO-möten under året. Utbildning: Under hösten genomfördes tre utbildningar i Helsingborg, Malmö och Ystad med tonvikt på Future Vision Plan. Under våren utbildades alla Inkommande Presidenter på PETS 2. Alla klubbar i distriktet har genomgått utbildning som gör dem kvalificerade enligt TRF-Future Vision Plan. Distriktet står sig mycket bra internattionellt Projekt: Svalöv RK Landskrona.Citadell RK Malmö RK Hammenhög RK Kärlekens Barn Mozambique Asiatiska Sjömän Vattenprojekt i Guinea Bissau Kartläggning av insamlade medel i distriktet : Henrik Dieden har förtjänstfullt kartlagt alla klubbars projekt och funnit att i snitt skänker varje medlem i distriktet 107$ till TRF, Läkarbanken, U-Fonden och lokala projekt. Engagemang: Jag har fått ett fantastiskt stöd från Kommittémedlemmarna, Distrikt Organisation och Klubbar. Med detta stöd har vi genomfört TRF-Future Vision Plan i världsklass. Lars Strömberg TRF-Chair 2390 Sidan 16

17 GSE Verksamhetsberättelse GSE-kommittén GSE-kommittén Kommittén har under året haft följande medlemmar: Viveca Serder Malmö-Möllevången RK, ordförande Cecilia Höglund, Ystad-St Petri RK Kerstin Hedelin Lund-St Knut RK Britt-Marie Linde Landskrona RK Jan Leisdal Helsingborg Kärnan RK Anders Olsson Malmö Södra RK Vårt Team Team-leader för vårt GSE-team var Miomir Serbinson, Malmö Staffanstorp-Stanstorp RK (14 26/9) och Viveca Serder, Malmö Möllevången RK (27/9 5/10). De fyra medlemmarna i teamet var Disa Holgersson (Malmö Möllevången RK), Sasa Farkas (Falsterbo Skytts RK), Magnus Ingvarsson (Lund RK) och Jörgen Vinberg (Landskrona RK). Teamet från 2483 Teamet från distrikt 2483, Serbien Montenegro, bestod av team-leadern Miroslav Sovran med sina fyra teammembers Nemanja Djordjević, Vladimir Miloradovic, Sanja Panjeskovic och Petar Stojiljković. Program mm Det serbiska teamet var här den 13 april till och med den 11 maj. Av vissa planeringsproblem i Serbien fick vi skjuta upp vårt besök där till i höst och vi gästade deras distrikt den 14 september till och med den 5 oktober. Som vanligt tog medlemmarna i vår kommitté hand om var sin vecka. Teamet gästade först nordvästra delen av vårt distrikt, därefter området kring Lund, sedan Ystad och Österlen och till sist sydvästra delen av Skåne. Under sista veckan deltog teamet i distriktskonferensen och vi hade också glädjen att ha distrikt 2483:s guvernör Nikola Obradovic med hustru Vera som gäster på konferensen. Som vanligt bodde teamet hemma hos rotarianer i distriktet. Närmare tjugo familjer var värdar! I hela det digra programmet var säkert åtminstone sjuttiofem personer involverade! Tack för fantastiskt arbete! Sidan 17

18 GSE Eftersom det blivit allt svårare för GSE-stipendiaterna att få ledigt från sina arbeten under en längre tid minskade vi i år utbytet till tre veckor. Tidigare har det varit fem veckor. Den första veckan tillbringades i norra Serbien med Subotica som huvudort, därefter var teamet en vecka i Belgrad och utbytet avslutades med en vecka i sydöstra Serbien med Nis som utgångspunkt. Vi bjöds också på ett digert program med omväxlande kulturella, historiska och professionella inslag. En mycket stor gästfrihet och generositet mötte oss. Intervjuer av TV blev det flera gånger. Vi kände hela tiden att vi är en viktig del i den stora rotaryfamiljen och får möta människor och göra aktiviteter som man annars aldrig skulle ha fått möjlighet att göra. En fantastisk upplevelse, som det kommer att ta lång tid att smälta! Nästa utbyte GSE ersätts från och med den 1 juli 2013 med Vocational Training Exchange (VTE) och ett sådant utbyte kommer vi att ha med distrikt 2072 kring Bologna i Italien i april juni Inriktningen kommer att vara agriculture. Viveca Serder Ordf. GSE-kommittén Sidan 18

19 Rotaract Club Malmö Rotaract Club Malmö har under det gångna året genomfört olika projekt och evenemang till förmån för Rotaract Sveriges polioprojekt i Pakistan. Det ena evenemanget var en föreläsning om Eons arbete för en bättre miljö och det andra en middag med temat Dinner and mingle for a cause. Dessa två projekt samlade tillsammans in ca 4000 kr. I december anordnades även den årliga julklappsinslagningen på IKEA Svågertorp till förmån Rädda Barnen. Klubben har under året inlett ett samarbete med Malmö Stadsmission. Rotaract Club Malmö har varit representerad på Nordact i Odense (Danmark), på Rotaracts Sverigekonferens RiS i Kalmar samt på distriktskonferensen för Rotary distrikt Rotaract Club Malmö har också varit engagerade i RYLA 2012 i Rotary distrikt Klubben har hållit formella och informella möten i såväl Malmö som Lund. Rotaract Club Malmö har 9 medlemmar och har under året även haft gästande medlemmar från Nederländerna, Italien och Rumänien. Ulrica Oscarsson På IKEA Sidan 19

20 RYLA 2012 års RYLA-utbildning genomfördes på Agardhgymnasiet i Lund den oktober. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) erbjuder grupper av unga personer i åldrarna år att utveckla sina ledarfärdigheter under ett seminarium där Rotary står för värdskapet. I år hade rektorer och lärare från olika Gymnasieskolor samt Rotarianer i vårt Distrikt föreslagit och rekommenderat de 22 deltagarna i års åldern. De verkligt engagerade deltagarna fick lära känna sina starka och mindre starka sidor i en rad praktiska team- och ledarutvecklingsövningar. Deltagarna fick som avslutning sina Awards, sina bevis på genomförd utbildning och nästan samtliga anmälde sitt intresse till ROTARACT möten. RYLA och ROTARACT-ungdomar är utmärkta exempel på utvecklingsbara och erfarna ledarämnen som kan vara en tillgång framöver i Rotaryklubbarna. Vi måste tillsammans vårda denna resurs väl! Har du kontakt med ungdomar med utvecklingsbara ledaregenskaper så ge dem en chans att utveckla sina kunskaper i en konstruktiv miljö! Kontakta i så fall någon i RYLA-kommittén eller maila mig Leif Mazetti-Nissen District Chair RYLA Utbildningen genomfördes av vår RYLA - guru George Smidelik med god assistans av Ulrica Oscarsson från ROTARACT. Vi tackar särskilt de Rotarianer som ställde upp och inspirerade deltagarna med sina personliga ledarerfarenheter. Vår Guvernör Larry Servin och inkommande Guvernör Birgitta Arnving-Friberg bidrog med att sätta sin prägel på utbildningen. På studiebesök hos oss var Presidenten i Skövde Rotaryklubb, Håkan Johansson, som var imponerad av vad han upplevde. Resultatet blir en RYLAutbildning i Skövde-området till våren 2013 med assistans från D 2390! Ett fint exempel på Rotarysamarbete och erfarenhetsutbyte. Sidan 20

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1964-2004 INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer