AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR En (H)ELRÄTT kampanj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR En (H)ELRÄTT kampanj Annonskampanjen för ELRÄTT rullar nu för fullt i valda medier. Snart syns vi utomhus framför varje kommunhus med budskapet att Det är till elektrikern man ska ringa för att energieffektivisera och spara ström. Kampanjen är slagkraftig och hjälper till att skapa en bild av elektrikern som som kvalificerad kunskapare och leder förhoppningsvis till fler välbetalda uppdrag. Ytterligare två kampanjer följer i höst och förstärker budskapet. Läs mer på sid 6 Vad händer egentligen efter en elolycka? Ett betydelsefullt och omfattande forskningsprojekt om Sena följder vid strömgenomgång har påbörjats och ett urval av elekt ri ker har fått hem en enkät. Konjunkturrapporten september 2011 Sveriges ekonomi visar en viss återhämtning efter finanskrisen men en ny avmattning väntas under BNP väntas växa med 4 procent i år men når bara 1,5 procent under EU-medlemskap kommer med nya utmaningar Läs mer på sid 2 Läs mer på sid 4 Läs mer på sid 3 EIO-AKTUELLT nr eio.se Vi finns alltid på

2 INLEDAREN Ny förstasida på EIO:s webbplats Foto: Peter Hoelstad Jan Siezing, vd, tel , Vi kan inte vrida EUklockan baklänges I England drev motståndare till ett EU-medlemskap skrämselkampanjer med den polske rörmokaren som frontfigur. Inför den svenska omröstningen var dumpade löner, inte bara för polska arbetare, ett av argumenten mot EU. Nu är vi EU-medlemmar, förändringen är ett faktum och vi har en ny arbetsmarknad med byggjobbare från Lettland, polska läkare och elektriker från Estland. Den förändringen är jobbig. Inom vår bransch hör jag allt oftare tal om billiga jobb och om dåliga jobb. Det talas om bristande säkerhet, om risiga arbetsförhållanden och företag som inte känner till vare sig lagar eller regelverk. Det finns uppenbarligen problem, på vissa håll stora problem. Styrkan i en medlemsorganisation som EIO är att vi tillsammans kan agera effektivt utåt - i avtalsrörelsen och i olika samhällsfrågor - för våra intressen. Men vi behöver också arbeta inåt, stärka oss själva genom att lyfta upp de problem vi har gemensamt i fullt dagsljus för att möta morgondagen. Effekterna av EU-medlemskapet är just nu ett sådant problem. Eller är de kanske möjligheter? Jag vill ställa en fråga: Finns det en väg tillbaka, kan vi vrida EU-klockan baklänges? Vi som inte tror det behöver på allvar börja diskutera hur vi på lång sikt kan komma till rätta med de knutar vi vill lösa upp. Vi skulle kunna börja så här: Aktivt arbeta för att företag från andra EUländer blir integrerade delar i den svenska företagsvärlden. Där har vi egenmakt. Vi kan leta upp bra samarbetspartners, skriva avtal, bygga upp grupper av underentreprenörer inom olika områden. Då behöver vi aktivt se över vad vi själva är bra på, vad vi kan utveckla strategiskt. Det leder till att också de områden där vi kan dra in andra, och bjuda in nya underleverantörer, blir synliga. Vår bransch är i stark utveckling. Nya arbetsområden som kräver nya kompetenser växer fram i snabb takt. Vår egen överlevnad och fortsatta utveckling kommer att innebära specialisering inom energieffektivisering, trygghetssystem, miljö- och inte minst produktivitetsfrågor samt installationssamordning. Min uppfattning är att det är här vi skall lägga kraften, bli aktiva, skapa nya affärsområden. Då kan företag från andra EU-länder bli viktiga partners. Hur avtal kan skrivas, och överenskommelser formuleras, hjälper självklart EIO till med. Jag ser fram emot en intressant diskussion i en för branschen mycket angelägen fråga. Det är dags för en ansiktslyftning av EIO:s hemsida. I slutet av september lanserades en ny förstasida, som möjliggör ett snabbare och mer strukturerat informationsflöde. Tanken är också förstås att den ska underlätta sökandet av information. Layouten av EIO:s hemsida har nu några år på nacken och det är många som tycker att det kan vara svårt att hitta rätt. Den nya förstasidan har därför fått en helt ny layout och är indelad i tre tydliga avdelningar: Elteknikbranschen, Privatperson och Företag samt För arbetsgivare, säger Ida Olsson, webbansvarig på EIO. Varje avdelning rymmer ett antal puffar för de senaste nyheterna. Under puffarna i varje avdelning finns också tre länkar. Informationen i dem kan varieras efter behov. När besökarna klickar på en nyhet inom exempelvis För arbetsgivare kommer de till en startsida för denna avdelning. Alla tre avdelningar har en sådan startsida. Dessa starsidor lanserar inom några veckor. Fram till dess går länkarna i puffarna direkt till den sida där nyheten presenteras. Inom kort lanserar vi också nya webbsidor för Avtal 2012 och ELRÄTT. All information under avtalsrörelsen kommer att ske på den nya avtalssidan. På den nya informationssidan om ELRÄTT kommer vi löpande presentera allt det som händer i projekt ELRÄTT. I dag är information fördelad på eio.se, medlemssidorna och EIO:s intranät och en ny ELRÄTT-sida skapas för all information till elteknikföretagen, förtroendevalda och EIO-anställda. Intresset för ELRÄTT-kampanjen och de många dagliga kontakterna kräver ett samlat grepp, vilket vi snabbt möter med en EL- RÄTT-sida som lätt kan anpassas efter de olika stegen i kampanjen och informationsbehoven som finns säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO. EIO:s första app är här EIO har tagit fram sin första app, alltså en applikation för så kallade smarta telefoner. Appen heter El & Elektriker version 1.0, och lanseras på Hem & Villa-mässan i oktober. Appen vänder sig i första hand till konsumenter och kommer att finnas för både iphone och Android. EIO:s app är den första i sitt slag och innehåller kontaktuppgifter till EIO:s över medlemsföretag. Det blir nu ännu enklare att hitta och kontakta sitt elteknik- eller teleteknikföretag. Via en GPSfunktion går det även att se vilket företag som ligger närmast rent geografiskt, säger Johan Lysholm på EIO. I appen finns även en funktion där konsumenten kan testa elsäkerheten i sitt boende samt en sökfunktion för de cirka 450 elteknikföretag som utför tjänsten EIO Eltest. Johan Lysholm funderar redan på nästa version av appen: Vi kommer att jobba vidare med funktionerna och i nästa version kommer appen att utökas med mer innehåll. Appen kan hämtas från och med 13 oktober via App Store eller Android Market. Du hittar den lättast genom att skriva in sökordet EIO. Vill du veta mer? Kontakta Johan Lysholm, EIO, , 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Konjunkturrapport september 2011: Ökad osäkerhet på elteknikmarknaden Den svenska ekonomin visar en viss återhämtning efter finanskrisen men en ny avmattning väntas under BNP väntas växa med 4 procent i år men når bara 1,5 procent under Byggandet har ökat och med det installationsvolymerna. Installationsbranschernas senaste konjunkturrapport talar om en ökning med 8 procent i år och men endast med 1 procent under Under 2010 uppgick den totala volymen elinstallationer till 53,6 miljarder kronor, en ökning med drygt 2 procent jämfört med 2009 och under 2011 förväntas den totala volymen uppgå till ca 58 miljarder vilket är en ökning med 8 procent. Nybyggnad av flerbostadshus ser ut att minska kraftigt under 2012 och hamnar på 2009 års nivå. Samtidigt väntas det ske en ökning för industrins investeringar under 2011 men med en kraftig avmattning under När det gäller marknadsmöjligheter är det främst energieffektivisering och driftoptimering som nämns bland de undersökta företagen. De starkaste utvecklingstrenderna när det gäller teknik och funktion finns för närvarande inom energieffektivisering, automation, belysning samt styr och regler. Installationsbranschen är inne i en strukturomvandling där de stora bolagen växer via förvärv. Bakom den här utvecklingen ligger en ökad efterfrågan på helhetslösningar inom samordnade installationer som kräver flera olika yrkesdiscipliner. När det gäller larm och säkerhet så inväntar elteknikbranschen den nya kameraövervakningslagen. En annan aktuell fråga är hur infrastrukturen för laddning av elbilar kommer att utvecklas framöver. Prognosen för det totala anläggningsbyggandet visar på en svag nedgång under 2012, vilket främst förklaras av minskade investeringar pekar dock prognosen på en total volymökning för anläggningsbyggandet med cirka 3 procent per år. De undersökta installationsföretagen är sammanfattningsvis generellt positiva i sina framtidsbedömningar. Det främsta hotet mot tillväxt uppges dock vara svårigheten att hitta rätt utbildad personal. Redan nu uppger 9 av 10 undersökta företag att man har stora svårigheter med sin rekrytering. - Det är glädjande att även våra prognoser bekräftar verkligheten. Det är, i kronor räknat, framför allt inom olika segment det händer beroende på var i landet du är etablerad och jag hoppas att våra medlemmar har rustat sig organisatoriskt och kompetensmässigt för dessa marknader. Vi är emellertid fortfarande långt från 2008 i volym och inte förrän 2014 är vi tillbaka på den nivån om inget oförutsett händer. Dessvärre kan vi i dessa dagar med det ofattbara som inträffar i övriga Europa, konstatera att det finns faktorer som är omöjliga att ta med i prognoser, säger Jan Siezing, vd för EIO. Vill du veta mer? Läs rapporten i sin helhet på EIO:s webbplats På EIO:s medlemssidor finns även lokala konjunkturrapporter som visar på utvecklingen länsvis. ELINSTALLATIONER Hela riket, Mkr, 2010 års priser 2012, vilket medför att volymerna minskar för elteknikbranschen under senare hälften av De påbörjade ROT-investeringarna av befintliga bostäder ökar med hela 15 procent under 2011 och prognoserna tyder på fortsatt tillväxt. För den offentliga sektorn väntas en negativ rekyl under 2012, vilket bidrar till en svag inbromsning av det offentliga byggandet framöver. Ny- och ombyggnad av kontor och handel ökar med drygt 8 procent 2011 men sektorn visar en nedåtgående trend och den förväntade volymen ökar endast med 2 procent under Byggnadsunderhållet ökar med 2 procent i år och 3 procent nästa år vilket visar att denna sektor är en stabil tillväxtmarknad för eltekniksbranschen. Miljoner kronor Årlig förändring Sektor Påbörjade objekt Procent Kv Bostäder, nybyggnad Flerbostadshus, ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnadsunderhåll Industriinstallationer Tele/data/säkerhet TOTALT Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2 Varav data/tele/kabel-tv cirka 45 procent, styr och regler i byggnader cirka 20 procent och larm/säkerhet cirka 35 procent. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2010 har beräknats till 2,6 procent Observera att det dröjer två fyra kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden. Källa: Industrifakta EIO-AKTUELLT nr

4 Nu pågår ett av årets viktigaste forskningsprojekt: Vad händer egentligen efter en elolycka? Elolyckor i arbetet en undersökning av följderna efter strömgenomgång 4 Under september månad har ett urval av elektriker fått hem en enkätundersökning i brevlådan. Undersökningen är en del av ett betydelsefullt och omfattande forskningsprojekt om Sena följder vid strömgenomgång. Studiens syfte är att ge ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång, besvärens art och skademekanismer. Varje år rapporteras cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag till Arbetsmiljöverket, men viktigt för oss att komma ihåg är att dessa 100 fall kommer från alla branscher. Men det är i snitt en olycka nästan var tredje dag året om. Och ofta är det förstås elektriker som drabbats under sin yrkesutövning. Men det finns inte så mycket forskning i den här frågan, och ibland kan det till och med vara så att sjukvården inte riktigt vet hur man Lisa Corwi ska ta hand om patienter som drabbats av elolyckor, berättar Lisa Corwi, sjukgymnast vid Universitetssjukhuset i Örebro. Särskilt kan det då röra sig om symptom som kanske dyker upp långt efter själva olyckstillfället. Lisa Corwi är en av dem som deltar i forskningsprojektet om elolyckor. Hon har också för avsikt att doktorera i ämnet. Projektledare för undersökningen är Kristina Jakobsson, docent och överläkare i Lund, och undersökningen pågår i sin helhet fram till och med december Ansvarig för studien är även Lars-Gunnar Gunnarsson, docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. MÖRKERTAL OM ELOYCKOR I Sverige finns det ett mörkertal om antalet elolyckor på årsbasis, samtidigt som den medicinska vetenskapen behöver veta mer om vad som egentligen händer med människokroppen när den utsätts för el. I den djupstudie som Elsäkerhetsverket gjorde redan 2005 bland 400 elyrkesmän visade det sig att var femte elektriker utsatts för ljusbåge eller ström genom kroppen. Ändå ledde endast 16 procent av dessa händelser till en anmälan till arbetsgivaren. Ett problem med elolyckor är just att strömgenomgång kan ge skador både akut och på längre sikt, berättar Lisa Corwi. Välkända akuta skador efter elolycksfall är till exempel brännskador, hjärtpåverkan eller besvär i muskler och skelett. Även vid elolyckor som kan förefalla lindriga i ett första skede, kan senare besvär uppstå, till exempel neurologiska besvär som domningar och känselstörningar. Andra besvär som kan uppstå är till exempel hörselnedsättning, långvariga smärttillstånd, sömnproblem, oro och koncentrationssvårigheter. Att elolyckor som i ett första skede inte gett påtagliga skador dock i ett senare skede kan orsaka besvär, är inte allmänt känt inom vare sig hälso- och sjukvården eller elbranschen. Det gör att behovet av ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång är stort. Därför har också referensgrupper med parter från olika berörda myndigheter, försäkringskassa och företagshälsovård knutits till projektet som dessutom har beviljats forskningsmedel från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Ett av målen är ett förbättrat initialt medicinskt omhändertagande, en riktig hantering på arbetsplatsen efter en olycka och inte minst förbättrad diagnostik och adekvat behandling vid uppträdande av svårförklarliga och sena symtom, säger Lisa Corwi. Detta kommer också sammantaget att kunna förebygga långvarig fysisk och psykisk funktionsstörning och lidande. Om en elolycka inträffar Första hjälpen kan rädda liv, glöm inte att undersöka hela kroppen. Hjärtats funktion Vid hjärtstopp, starta hjärt- lungräddning. Brännskador Kyl omedelbart brännskador. Fallskador Orsaken till en fallolycka kan vara en elolycka. KOM OCKSÅ IHÅG! Att alltid snarast anmäla en strömgenomgång, ett tillbud eller en olycka till din arbetsgivare. Källa: Elolyckor, en informationsbroschyr från Elsäkerhetsverket, Svenska Elektrikerförbundet, Röda Korset och Elektriska Installatörsorganisationen EIO. EIO-AKTUELLT nr Foto ambulans: Jan Håkan Dahlström/Scanpix

5 Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Kroppen är en strömledare och alla vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström. Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga Senor, fettvävnader och brosk har låg ledningsförmåga i dessa vävnader blir värmeutvecklingen högre Strömmen kan leda till muskelkramp och vätskeförlust Strömmen kan påverka hjärtrytmen Strömmen kan ge skador på nervbanorna Skadornas omfattning påverkas av: Strömstyrkan och varaktigheten av strömgenomgången Kroppens ledningsförmåga Strömmens väg genom kroppen ENKÄT TILL BERÖRDA Studiens övergripande syfte är att ge ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång, besvärens art och skademekanismer. Till alla som anmält en elolycka mellan 2004 och 2011 skickas en enkät via posten. Uppgifterna hämtas från informationssystemet om arbetsskador (ISA). Samtidigt skickas samma enkät till ett slumpmässigt urval bland medlemmar i Elektrikerförbundet. På grundval av de uppgifter som inkommer beräknas förekomsten av sena besvär. De som uppgett sena besvär i den första enkäten, som till exempel neurologiska besvär, neuropsykologiska besvär eller muskuloskeletala besvär, får en fördjupad enkät att besvara. Syftet med detta är att kartlägga besvärens art och förändring över tid, samt hur välbefinnande, fysisk funktionsförmåga och arbetsförmåga påverkats. Frågor ställs också om omständigheter kring olyckan, hälsotillståndet före olyckan och socioekonomiska och livsstilsrelaterade faktorer. Därpå följer kliniska undersökningar. Ett fyrtiotal personer som rapporterat sena besvär kommer att erbjudas klinisk undersökning vid närmaste arbets- och medicinska klinik i, berättar Lisa vidare. Undersökningen omfattar neurologiska och neuropsykologiska metoder samt en intervju om upplevelser kring olyckan och efterförloppet. Personer med initialt vårdkrävande skador inkluderas inte i detta sammanhang. Behovet av ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång har klart påtalats av både myndigheter, sjukvården och flera olika företrädare för elbranschen. Ett förbättrat medicinskt omhändertagande direkt vid olyckstillfället, korrekt hantering på arbetsplatsen i efterförloppet av en olycka och förbättrad diagnostik och behandling när svårförklarliga sena symptom uppträder, kommer som ett resultat av detta arbete att kunna förebygga långvarig fysiska och psykisk funktionsstörning. Och det är något som minskar mänskligt lidande, gynnar den enskilda individen och dessutom gynnar samhället i stort, säger Lisa Corwi. Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på EIO, instämmer och pekar på att en av de viktigaste uppgifterna just nu också är just att uppmärksamma sjukvården på vikten av ett korrekt och omsorgsfullt omhändertagande och likaså en ordentlig uppföljning av den som drabbats. Det är dessutom oerhört viktigt, inte minst för den som drabbats, att det görs en anmälan om tillbudet eller olyckan till arbetsgivaren. Den här undersökningen kommer också förhoppningsvis att resultera i att vi alla får en bättre kunskap, och det gäller naturligtvis både oss på EIO, alla våra medlemsföretag och sist men inte minst berörda parter inom sjukvården, och det båda gott inför en framtida tryggare arbetsmiljö, säger Rickard avslutningsvis. Vi återkommer med fortlöpande rapportering om hur detta viktiga arbete fortskrider. Läs mer i broschyren Elolyckor, som finna att beställa via Elförlaget (www. elforlaget.se), artikelnummer Branschekonomens bästa tips För att underlätta för dig som medlemsföretag kommer vi här att löpande presentera tips och råd inom området företagsekonomi och de regler och förordningar som gäller. Det blir en blandning av korta kom-i-håg och länkar till närmare information. Vad är viktigt för dig när det gäller företagsekonomi? Ställ din fråga till vår branschekonom Hans Heldring, via e-post till EIO:S MEDLEMSSIDOR På EIO:s medlemssidor hittar du viktiga rapporter och statistik som kan förenkla ditt arbete med planeringen inför Har du glömt ditt lösenord eller har problem att logga in, kontakta Åsa Anderberg, eller skicka e-post till Använd EIO:s konjunkturrapport i företagets affärsplanering På uppdrag av EIO presenterar Industrifakta varje kvartal en konjunkturrapport, ett unikt material som visar på elteknikmarknadens utfall och tendenser. Materialet ger en viktig insyn i det ekonomiska läget och genom att ta del av rapporten kan EIO:s medlemsföretag rusta sig för framtiden. Använd rapporten i din affärsplanering för 2012, och skapa ett försprång gentemot konkurrenterna. På så sätt får du ett bättre underlag för valet av organisation och kundsegment inför de närmaste åren. Som exempel ur den senaste konjunkturrapporten kan nämnas att Nyproduktionen av bostäder sjunker kraftigt i hela landet under medan ROT samt om- och tillbyggnadsarbeten förväntas öka. Det kommer att bli ännu svårare än tidigare att rekrytera specialister och välutbildad arbetskraft framöver. Det är därför viktigt att se över företagets rekryteringsbehov och titta på ålderstrukturen och inte minst pensionsavgångarna. Det kommer att ta längre tid att rekrytera rätt personal till rätt kostnad HÖSTENS UTBILDNINGAR Det går nu att anmäla sig till höstens utbildningar i företagsekonomi och kalkylering. Datum för kurserna samt anmälan sker via EUU:s webbsida och det är först till kvarn som gäller. Se även kalendariet på sidan 8.? MÅNADENS FRÅGA: Moms på ekonomisk ersättning? Vi ska få ekonomisk ersättning från ett fraktföretag som skadade vårt material i en leverans vid en transport. Ska vi redovisa moms på ersättningen? Svar: Nej, denna ersättning är ett skadestånd och räknas inte som någon omsättning enligt momslagen. Ni ska alltså inte redovisa någon moms på ersättningen. EIO-AKTUELLT nr

6 EIO:s bransch- och affärsutvecklingschef Johan Martinsson: Dags för medlemskampanjen för Annonskampanjen rullar nu för fullt i valda medier och snart syns vi utomhus framför varje kommunhus och ger förhoppningsvis en minnesbild av att Det är till elektrikern man skall ringa för att energieffektivisera och spara ström. Det stora arbetet med att skapa en trend som kan påverka våra målgrupper har inletts och med vår kraft och tro på oss själva kan vi skapa en bild av elektrikern som leder till mer kvalificerade och välbetalda uppdrag. En del av detta förändringsarbete kommer EIO att arbeta med under projektets inledande tre år och glädjande nog kan vi nu meddela att styrgruppen för projektet nyligen tagit beslut om att skjuta till de medel som planerats för arbetet under Vad det kommer att landa i för kampanjer vet vi inte ännu, men genom arbetsgrupper under hösten ska vi få till två kampanjer tillsammans med SEG, och en egen kampanj för att ytterligare förstärka budskapet. Den andra delen av förändringsarbetet ligger hos er medlemmar. Det är först när ni visat det som vi redan vet att en elektriker kan så mycket mer än att dra kablar och koppla ström som vi får full effekt i vårt förändringsarbete. Glädjande nog har flera medlemsföretag redan dragit i gång sina egna ELRÄTT-kampanjer och beställt så mycket broschyrer att vi fått trycka fler, vilket vi gör med glädje. Men ni skall inte stå ensamma i detta arbete! Vi drar nu igång EIO:s egen medlemskampanj med devisen VÄLKOMMEN TILL EN (H)ELRÄTT EFTERMIDDAG! Vi, tillsammans med många andra, vet att kombinationen av utbildning och marknadsföring ger högre lönsamhet. Vi reser därför på en medlemsmötesturné genom landet under perioden oktober till mars och informerar medlemsföretagens ledningar om just vikten av marknadsföring och utbildning samt dess koppling till lönsamhet. EIO bjuder dig och en kollega på en inspirerande eftermiddag där vi berättar om elteknikbranschens stora marknadssatsning ELRÄTT, fördelarna för dig som medlemsföretag men framförallt vad du kan göra för att förbättra ditt företags arbete. Vi bjuder på praktiska tips, verktyg och lösningar som ni kan använda er av direkt i er vardag. På många platser avslutar vi eftermiddagen med god mat och dryck samt en (H)ELRÄTT aktivitet, som vi vet att många uppskattar. Så ta chansen och häng med i utvecklingen, ju fler desto bättre! För bokning av en plats på dessa medlems- möten kontaktar du din företagsrådgivare eller någon av de förtroendevalda i distriktet. Väl mött i en anda av förändring av våra förutsättningar! Vill du veta mer? Kontakta Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO, , (H)ELRÄTT KALENDARIUM EIO bjuder in medlemsföretagen till En (H)ELRÄTT eftermiddag för företagsledare med temat Marknadsföring och utbildning, samt dess koppling till lönsamhet. 27 oktober Sundsvall 1 november Örnsköldsvik 14 november Skellefteå 17 november Boden 22 november Umeå 25 november Karlskrona 29 november Örebro 1 december Östersund 5 december Karlstad 6 december Sunne En kortare (H)ELRÄTT information för medlemmar i samband med medlemsmöte, 45 minuter. Inbjudan och anmälan sker via din lokala företagsrådgivare. 26 oktober Eskilstuna 2 december Malmö Nio av tio nöjda med elektriker En av fem svenskar känner till EIO, visar en färsk undersökning. Det är en siffra som vi självfallet inte kan vara nöjda med. Men vi räknar med att höja den avsevärt genom kampanjstarten av Elrätt-projektet och ett aktivt varumärkesarbete, säger Henrik Nygård, kommunikationschef för EIO. Inför höstens Elrätt-annonsering har EIO mätt allmänhetens kännedom om varumärkena EIO och Elrätt samt attityden till elektriker. Opinionsföretaget Novus genomförde i september drygt 1100 telefonintervjuer. Där ingick 500 intervjuer med fastighetsägare med en inkomst över kronor och 150 samtal med fastighetsägare. De intervjuade fick bland annat frågan om sin allmänna inställning till elektriker. Svaren visar att en stor majoritet, 6 av 10 i gruppen allmänhet/villaägare och hela 9 av 10 fastighetsägare, är positiva till elektriker. Vidare hade 7 av 10 husägare och nästan alla fastighetsägare anlitat en elektriker de tre senaste åren. Den absoluta merparten fick kontakt med elektrikern genom kontakter, grannar och bekanta. 9 av 10 av de som anlitat en elektriker anser att de har blivit väl bemötta och är nöjda med det utförda arbetet. Det tycker vi är ett mycket glädjande resultat, särskilt mot bakgrund av den debatt som varit kring dåligt bemötande från hantverkare, säger Henrik Nygård. De intervjuade fick frågan vad de helst ville förbättra i sin nuvarande elinstallation. 9 av 10 villaägare pekade ut energieffektivisering som det viktigaste området. Det visar att vår satsning på Elrätt ligger helt rätt i tiden. I det projektet fokuserar vi ju mycket på vad en kan elektriker hjälpa till med för att minska elförbrukningen i en elanläggning. På andra respektive tredje plats som de viktigaste områden att förbättra kom elsäkerhet och belysning. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Håll företaget rullande med rätt försäkring EIO har genom samarbete med försäkringsmäklarna Rosén och Partner och Moderna Försäkringar tagit fram en förmånlig bilförsäkring för medlemsföretagen. Om företagets fordon står still, påverkar det ofta hela företagets verksamhet. Dessutom är skillnaden mellan att ha en försäkring och vara rätt försäkrad ibland stor. Därför har vi på EIO tagit fram en branschanpassad bilförsäkring för EIO:s medlemsföretag. Intresset för försäkringen har varit stort och många medlemsföretag är redan anslutna. Försäkringen kan tecknas för firmabilar, men även utnyttjas av företagets ägares privata bil. Det går att teckna antingen hel- eller halvförsäkring. Försäkringen gäller obegränsad körsträcka, självriskreducering vid viltolycka samt maskinskadeförsäkring även för lätta lastbilar. För företag med fler än tio bilar finns även en vagnparksrabatt. Försäkringen kan tecknas för företagets samtliga fordonstyper. Du som tecknar EIO:s bilförsäkring kan även teckna följande tillval: Avbrott hyrbilskostnader Egendom i bil Trafikolycksfall Vill du veta mer? Kontakta Lars Törnberg, EIO, , MEDLEMSERBJUDANDE Ta del av försäkringen genom att begära in en offert via Rosén & Partners webbplats nu/eio.html. Där hittar du även mer information om villkoren. Du kan även kontakta Johan Rosén eller Per Ackerfors på Rosén och Partner, telefon: eller e-post: Ny bok för enklare rutiner Byggförlagets Så arbetar du med AMA EL 09 är en praktisk handbok för att underlätta arbetet för den som upprättar beskrivningar, och för de som läser dem. Författarna vill bidra till en enhetlig användning av AMA EL 09 och öka förståelsen för och ge en bakgrund till dess utformning. Boken belyser även några av de förändringar som infördes i senaste versionen av AMA EL 09. AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. Boken kan beställas hos Elförlaget, artikelnummer Välkommen till EIO! Nya medlemmar i augusti och september 2011 GÄVLE-DALA Installationsgruppen i Malung AB, Malung VBT El & Belysningsinstallationer AB, Valbo MELLERSTA NORRLAND Voltab AB, Östersund SKÅNE Eltjänst i Veberöd AB, Veberöd Lindstens Elektriska AB, filial Malmö Ljus - El & Ljusteknik i Skåne AB, Höllviken Pan-El AB, Lomma Vinci Energies Sweden AB, filial Lund UPPSALA-VÄSTERÅS Browik Installation i Stockholm AB, filial Uppsala Kumlins Elektriska AB, Uppsala Rosendal El AB, Enköping SA El & Säkerhet i Mälardalen AB, Västerås SYDÖSTRA SVERIGE ELAJO Elteknik AB, filial Hult STOCKHOLM DB-El AB, Tyresö Fiber Telecom Sverige AB, Ösmo Mats Björklund Elinstallationer AB, Ekerö Witsel AB, Grödinge VÄSTRA SVERIGES El-Akuten i Väst AB, Kungsbacka Eltaktik i Sverige AB, Grästorp Falköpings Elservice och Installationer, Falköping Kajdo Sound Machine, Töreboda NEA Installation AB, filial Varberg ÖREBRO-VÄRMLAND Browik Installation i Örebro AB, filial Kumla Browik Installation i Örebro AB, filial Lindesberg ÖSTGÖTA-SÖRMLAND Magnus Rydh, Eskilstuna PLW Elteknik i Norrköping AB, Norrköping ÖVRE NORRLAND Lapplands Eltjänst AB, Jokkmokk EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM KALENDARIUM Vässa kompetensen med EIO Kurskalendarium hösten Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på där du även kan göra intresseanmälan till ej tidsatta kurser. Fler kurser hittar du även via EUU, ARBETSGIVARKURSER Anmälan görs till (på grund av tekniska problem med våra formulär på hemsidan.) I mejlet vill vi att du anger - Ditt namn och företagsnamn - Vilken kurs, datum samt kursort - Adress samt faktureringsort - Telefon samt E-postadress Kurs i ATL för projektledare, chefer och kalkylatorer, november Kursen är nyskapad och behandlar ett fiktivt projekt. Kursen hålls på Nova Park i Knivsta vid Arlanda. Kontakta Kenneth Andersson, , för närmare detaljer om kursinnehållet och gällande praktiska detaljer. Mer information finns på Installationsavtalet för chefer, 15 november Extrainsatt kurs på Radisson SAS Arlandia Blu, Arlanda. För information kontakta som också tar emot intresseanmälan. Installationsavtalet för chefer, oktober (Region Väst) Kursen kommer att hållas från lunch till lunch. Kontaktperson är Jeanette Lundgren, Avtalskurs för löneadministratörer, 5-6 november (Region Väst) Kontaktperson är Jeanette Lundgren, Arbetsrätt för chefer, endagskurs, november, (Region Väst) Kursen kommer att hållas från lunch till lunch. Kontaktperson är Jeanette Lundgren BRANSCHKURSER EIO-Q Ledningssystem Totalt sex kursträffar: 1 nov, nov, 31 jan, 6 mars, april, 22 maj Plats: Nordic Sea Hotel, Stockholm Kursen EIO-Q Systemutveckling består av sex träffar om totalt åtta kursdagar för att bygga upp och få fart på ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Se närmare beskrivning och anmäl dig via Frågor besvaras av Maria Edström, KURSER VIA EUU EIO Företagsekonomi, november Kursen ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi för analys av företagets ekonomiska läge. Inga speciella förkunskaper krävs. För info och anmälan, kontakta EUU, Professionell kalkylering med EIO Stockholm 7 dec, Umeå 16 nov, Växjö 26 okt Lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt och få ett bättre ekonomisk utfall. Lär dig även tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Målgrupp: Chefer, kalkylatorer och projektledare. Inga särskilda förkunskaper krävs. För info och anmälan, kontakta EUU, Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U (endagskurs) Olika datum och orter, 15 sept 15 dec För dig som ska vara BAS P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande befattning. Frågor om kursen besvaras av Rickard Lindberg, MÄSSOR & EVENT Här ser du några av årets mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. I den digitala versionen av EIO-Aktuellt kan du klicka dig vidare till närmare information om de olika aktiviteterna. HÖSTEN okt-6 dec En (H)ELRÄTT eftermiddag, medlemsmöten på olika orter runtom i landet, se även sidan aug-19 okt Svenskt Näringslivs regionala möten om lön och belöning 4-7 okt Tekniska Mässan, Stockholmsmässan, Älvsjö 5-6 okt easyfairs Elmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö 5-8 okt Yrkes-VM/World Skills, ExCel, London okt Hem & Villa, Stockholmsmässan, Älvsjö okt SECTECH Expo & Seminars, Rica Talk Hotel, Älvsjö/Stockholm okt Yrkesbilmässan Bilar som jobbar, Inframässan, Upplands Väsby okt Hem & Villa, Svenska Mässan, Göteborg OBS! EIO:s Teledag har nytt datum. Höstens träff är flyttad till 6 mars Mer info kommer. AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Redaktör: Camilla Marké, , Webbadress: För uppdatering av medlems uppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på Produktion: ODELIUS. 8 EIO-AKTUELLT nr

9 EIO-AKTUELLT nr

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Vill du kontakta villaägare kan du t. ex. välja efter dessa kriterier: Nyinflyttade till villa

Vill du kontakta villaägare kan du t. ex. välja efter dessa kriterier: Nyinflyttade till villa Hej elektriker! En (H)ELRÄTT satsning. Det sker stora förändringar i elteknikbranschen. För att få marknaden uppmärksam på detta går EIO och SEG nu gemensamt ut i en stor kampanj som ska upplysa, inspirera

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Elsäkerhetsdagen 14 oktober 2015 Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Sara Thomée, psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset sara.thomee@amm.gu.se Arbets- och

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD

KONJUNKTURRAPPORT. Stockholm. Norrland. V:a Götaland +7% Sydsverige. Mellansverige 153,5 142,3 133,2. 90 Kv 1 2:06 ELTEKNIKMARKNAD KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 0 000 0 000 000 0 60 066 Elinstallationer Mkr, 0 års priser 5 40 5 60 56 80 +6% 60 800 +% 008 00 0 011 01 Regional utveckling Ackumulerad prognos 011 01, 4

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 29 oktober 2013 Kl. 10:45-11:45 Samling för incheckning Viking Lines terminal, Statsgårdskajen Kl.12:00-13:00 Lunch ombord på M/S

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Vändning i elteknikbranschen. Konjunkturrapport september 2013

Vändning i elteknikbranschen. Konjunkturrapport september 2013 Vändning i elteknikbranschen Konjunkturrapport september 2013 Utvecklingsprognos för de olika regionerna 2013 och 2014. Stockholm = Stockholms län Västra Götaland = Västra Götalands län Skåne = Skåne län

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Jag kan börja med att säga att jag fick en stöt i handen idag från en underskåpsarmatur. Var väldigt länge sen sist nu.

Jag kan börja med att säga att jag fick en stöt i handen idag från en underskåpsarmatur. Var väldigt länge sen sist nu. Idag fick jag en stöt! Postad av Patrik Hedlund - 15 sep 2011 21:27 Skulle vara lite kul att se hur ofta det händer att elektriker åker på en stöt, så tänkte att har det hänt under dagen att man åkt på

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Du, dina nära och kära får hundradelarna på rätt sida Varje år dör människor genom elolyckor och många skadas svårt. Olyckorna beror på att man av olika

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

upn. Elektriska Installatörsorganisationen

upn. Elektriska Installatörsorganisationen 1 2011-03-16 upn Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation ca 2600 företag över 60% har färre än 5 anställda Ca 20 000 elektriker med en medelålder på 37 år Ca

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL KONJUNKTURRAPPORT 0 000 60 000 50 000 40 000 30 000 0 000 10 000 0 Elinstallationer 59 00 58 544 51 081 54 150 +6% 00 008 009 010 011 5 400 +6% Regional utveckling Ackumulerad prognos 010-011, 4 månader

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

Stark installationsmarknad

Stark installationsmarknad Konjunkturrapport oktober 2017 Stark installationsmarknad Nya möjligheter inom smart teknik och energieffektivisering FOTO: COLOURBOX Konjunkturrapport oktober 2017 IN 1 INLEDNING 3 RIKSNIVÅ EL 6 RIKSNIVÅ

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010. Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2010 Välkommen till nya digitala EIO-Aktuellt Vi har fått både ros och ris för nya digitala EIO-Aktuellt. Den största

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen 2017-05-30 2017/025994 1 (5) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för region nord Elisabeth Åkerlund, 010-730 9956 Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer