AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR En (H)ELRÄTT kampanj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR En (H)ELRÄTT kampanj Annonskampanjen för ELRÄTT rullar nu för fullt i valda medier. Snart syns vi utomhus framför varje kommunhus med budskapet att Det är till elektrikern man ska ringa för att energieffektivisera och spara ström. Kampanjen är slagkraftig och hjälper till att skapa en bild av elektrikern som som kvalificerad kunskapare och leder förhoppningsvis till fler välbetalda uppdrag. Ytterligare två kampanjer följer i höst och förstärker budskapet. Läs mer på sid 6 Vad händer egentligen efter en elolycka? Ett betydelsefullt och omfattande forskningsprojekt om Sena följder vid strömgenomgång har påbörjats och ett urval av elekt ri ker har fått hem en enkät. Konjunkturrapporten september 2011 Sveriges ekonomi visar en viss återhämtning efter finanskrisen men en ny avmattning väntas under BNP väntas växa med 4 procent i år men når bara 1,5 procent under EU-medlemskap kommer med nya utmaningar Läs mer på sid 2 Läs mer på sid 4 Läs mer på sid 3 EIO-AKTUELLT nr eio.se Vi finns alltid på

2 INLEDAREN Ny förstasida på EIO:s webbplats Foto: Peter Hoelstad Jan Siezing, vd, tel , Vi kan inte vrida EUklockan baklänges I England drev motståndare till ett EU-medlemskap skrämselkampanjer med den polske rörmokaren som frontfigur. Inför den svenska omröstningen var dumpade löner, inte bara för polska arbetare, ett av argumenten mot EU. Nu är vi EU-medlemmar, förändringen är ett faktum och vi har en ny arbetsmarknad med byggjobbare från Lettland, polska läkare och elektriker från Estland. Den förändringen är jobbig. Inom vår bransch hör jag allt oftare tal om billiga jobb och om dåliga jobb. Det talas om bristande säkerhet, om risiga arbetsförhållanden och företag som inte känner till vare sig lagar eller regelverk. Det finns uppenbarligen problem, på vissa håll stora problem. Styrkan i en medlemsorganisation som EIO är att vi tillsammans kan agera effektivt utåt - i avtalsrörelsen och i olika samhällsfrågor - för våra intressen. Men vi behöver också arbeta inåt, stärka oss själva genom att lyfta upp de problem vi har gemensamt i fullt dagsljus för att möta morgondagen. Effekterna av EU-medlemskapet är just nu ett sådant problem. Eller är de kanske möjligheter? Jag vill ställa en fråga: Finns det en väg tillbaka, kan vi vrida EU-klockan baklänges? Vi som inte tror det behöver på allvar börja diskutera hur vi på lång sikt kan komma till rätta med de knutar vi vill lösa upp. Vi skulle kunna börja så här: Aktivt arbeta för att företag från andra EUländer blir integrerade delar i den svenska företagsvärlden. Där har vi egenmakt. Vi kan leta upp bra samarbetspartners, skriva avtal, bygga upp grupper av underentreprenörer inom olika områden. Då behöver vi aktivt se över vad vi själva är bra på, vad vi kan utveckla strategiskt. Det leder till att också de områden där vi kan dra in andra, och bjuda in nya underleverantörer, blir synliga. Vår bransch är i stark utveckling. Nya arbetsområden som kräver nya kompetenser växer fram i snabb takt. Vår egen överlevnad och fortsatta utveckling kommer att innebära specialisering inom energieffektivisering, trygghetssystem, miljö- och inte minst produktivitetsfrågor samt installationssamordning. Min uppfattning är att det är här vi skall lägga kraften, bli aktiva, skapa nya affärsområden. Då kan företag från andra EU-länder bli viktiga partners. Hur avtal kan skrivas, och överenskommelser formuleras, hjälper självklart EIO till med. Jag ser fram emot en intressant diskussion i en för branschen mycket angelägen fråga. Det är dags för en ansiktslyftning av EIO:s hemsida. I slutet av september lanserades en ny förstasida, som möjliggör ett snabbare och mer strukturerat informationsflöde. Tanken är också förstås att den ska underlätta sökandet av information. Layouten av EIO:s hemsida har nu några år på nacken och det är många som tycker att det kan vara svårt att hitta rätt. Den nya förstasidan har därför fått en helt ny layout och är indelad i tre tydliga avdelningar: Elteknikbranschen, Privatperson och Företag samt För arbetsgivare, säger Ida Olsson, webbansvarig på EIO. Varje avdelning rymmer ett antal puffar för de senaste nyheterna. Under puffarna i varje avdelning finns också tre länkar. Informationen i dem kan varieras efter behov. När besökarna klickar på en nyhet inom exempelvis För arbetsgivare kommer de till en startsida för denna avdelning. Alla tre avdelningar har en sådan startsida. Dessa starsidor lanserar inom några veckor. Fram till dess går länkarna i puffarna direkt till den sida där nyheten presenteras. Inom kort lanserar vi också nya webbsidor för Avtal 2012 och ELRÄTT. All information under avtalsrörelsen kommer att ske på den nya avtalssidan. På den nya informationssidan om ELRÄTT kommer vi löpande presentera allt det som händer i projekt ELRÄTT. I dag är information fördelad på eio.se, medlemssidorna och EIO:s intranät och en ny ELRÄTT-sida skapas för all information till elteknikföretagen, förtroendevalda och EIO-anställda. Intresset för ELRÄTT-kampanjen och de många dagliga kontakterna kräver ett samlat grepp, vilket vi snabbt möter med en EL- RÄTT-sida som lätt kan anpassas efter de olika stegen i kampanjen och informationsbehoven som finns säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO. EIO:s första app är här EIO har tagit fram sin första app, alltså en applikation för så kallade smarta telefoner. Appen heter El & Elektriker version 1.0, och lanseras på Hem & Villa-mässan i oktober. Appen vänder sig i första hand till konsumenter och kommer att finnas för både iphone och Android. EIO:s app är den första i sitt slag och innehåller kontaktuppgifter till EIO:s över medlemsföretag. Det blir nu ännu enklare att hitta och kontakta sitt elteknik- eller teleteknikföretag. Via en GPSfunktion går det även att se vilket företag som ligger närmast rent geografiskt, säger Johan Lysholm på EIO. I appen finns även en funktion där konsumenten kan testa elsäkerheten i sitt boende samt en sökfunktion för de cirka 450 elteknikföretag som utför tjänsten EIO Eltest. Johan Lysholm funderar redan på nästa version av appen: Vi kommer att jobba vidare med funktionerna och i nästa version kommer appen att utökas med mer innehåll. Appen kan hämtas från och med 13 oktober via App Store eller Android Market. Du hittar den lättast genom att skriva in sökordet EIO. Vill du veta mer? Kontakta Johan Lysholm, EIO, , 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Konjunkturrapport september 2011: Ökad osäkerhet på elteknikmarknaden Den svenska ekonomin visar en viss återhämtning efter finanskrisen men en ny avmattning väntas under BNP väntas växa med 4 procent i år men når bara 1,5 procent under Byggandet har ökat och med det installationsvolymerna. Installationsbranschernas senaste konjunkturrapport talar om en ökning med 8 procent i år och men endast med 1 procent under Under 2010 uppgick den totala volymen elinstallationer till 53,6 miljarder kronor, en ökning med drygt 2 procent jämfört med 2009 och under 2011 förväntas den totala volymen uppgå till ca 58 miljarder vilket är en ökning med 8 procent. Nybyggnad av flerbostadshus ser ut att minska kraftigt under 2012 och hamnar på 2009 års nivå. Samtidigt väntas det ske en ökning för industrins investeringar under 2011 men med en kraftig avmattning under När det gäller marknadsmöjligheter är det främst energieffektivisering och driftoptimering som nämns bland de undersökta företagen. De starkaste utvecklingstrenderna när det gäller teknik och funktion finns för närvarande inom energieffektivisering, automation, belysning samt styr och regler. Installationsbranschen är inne i en strukturomvandling där de stora bolagen växer via förvärv. Bakom den här utvecklingen ligger en ökad efterfrågan på helhetslösningar inom samordnade installationer som kräver flera olika yrkesdiscipliner. När det gäller larm och säkerhet så inväntar elteknikbranschen den nya kameraövervakningslagen. En annan aktuell fråga är hur infrastrukturen för laddning av elbilar kommer att utvecklas framöver. Prognosen för det totala anläggningsbyggandet visar på en svag nedgång under 2012, vilket främst förklaras av minskade investeringar pekar dock prognosen på en total volymökning för anläggningsbyggandet med cirka 3 procent per år. De undersökta installationsföretagen är sammanfattningsvis generellt positiva i sina framtidsbedömningar. Det främsta hotet mot tillväxt uppges dock vara svårigheten att hitta rätt utbildad personal. Redan nu uppger 9 av 10 undersökta företag att man har stora svårigheter med sin rekrytering. - Det är glädjande att även våra prognoser bekräftar verkligheten. Det är, i kronor räknat, framför allt inom olika segment det händer beroende på var i landet du är etablerad och jag hoppas att våra medlemmar har rustat sig organisatoriskt och kompetensmässigt för dessa marknader. Vi är emellertid fortfarande långt från 2008 i volym och inte förrän 2014 är vi tillbaka på den nivån om inget oförutsett händer. Dessvärre kan vi i dessa dagar med det ofattbara som inträffar i övriga Europa, konstatera att det finns faktorer som är omöjliga att ta med i prognoser, säger Jan Siezing, vd för EIO. Vill du veta mer? Läs rapporten i sin helhet på EIO:s webbplats På EIO:s medlemssidor finns även lokala konjunkturrapporter som visar på utvecklingen länsvis. ELINSTALLATIONER Hela riket, Mkr, 2010 års priser 2012, vilket medför att volymerna minskar för elteknikbranschen under senare hälften av De påbörjade ROT-investeringarna av befintliga bostäder ökar med hela 15 procent under 2011 och prognoserna tyder på fortsatt tillväxt. För den offentliga sektorn väntas en negativ rekyl under 2012, vilket bidrar till en svag inbromsning av det offentliga byggandet framöver. Ny- och ombyggnad av kontor och handel ökar med drygt 8 procent 2011 men sektorn visar en nedåtgående trend och den förväntade volymen ökar endast med 2 procent under Byggnadsunderhållet ökar med 2 procent i år och 3 procent nästa år vilket visar att denna sektor är en stabil tillväxtmarknad för eltekniksbranschen. Miljoner kronor Årlig förändring Sektor Påbörjade objekt Procent Kv Bostäder, nybyggnad Flerbostadshus, ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnadsunderhåll Industriinstallationer Tele/data/säkerhet TOTALT Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2 Varav data/tele/kabel-tv cirka 45 procent, styr och regler i byggnader cirka 20 procent och larm/säkerhet cirka 35 procent. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2010 har beräknats till 2,6 procent Observera att det dröjer två fyra kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden. Källa: Industrifakta EIO-AKTUELLT nr

4 Nu pågår ett av årets viktigaste forskningsprojekt: Vad händer egentligen efter en elolycka? Elolyckor i arbetet en undersökning av följderna efter strömgenomgång 4 Under september månad har ett urval av elektriker fått hem en enkätundersökning i brevlådan. Undersökningen är en del av ett betydelsefullt och omfattande forskningsprojekt om Sena följder vid strömgenomgång. Studiens syfte är att ge ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång, besvärens art och skademekanismer. Varje år rapporteras cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag till Arbetsmiljöverket, men viktigt för oss att komma ihåg är att dessa 100 fall kommer från alla branscher. Men det är i snitt en olycka nästan var tredje dag året om. Och ofta är det förstås elektriker som drabbats under sin yrkesutövning. Men det finns inte så mycket forskning i den här frågan, och ibland kan det till och med vara så att sjukvården inte riktigt vet hur man Lisa Corwi ska ta hand om patienter som drabbats av elolyckor, berättar Lisa Corwi, sjukgymnast vid Universitetssjukhuset i Örebro. Särskilt kan det då röra sig om symptom som kanske dyker upp långt efter själva olyckstillfället. Lisa Corwi är en av dem som deltar i forskningsprojektet om elolyckor. Hon har också för avsikt att doktorera i ämnet. Projektledare för undersökningen är Kristina Jakobsson, docent och överläkare i Lund, och undersökningen pågår i sin helhet fram till och med december Ansvarig för studien är även Lars-Gunnar Gunnarsson, docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro. MÖRKERTAL OM ELOYCKOR I Sverige finns det ett mörkertal om antalet elolyckor på årsbasis, samtidigt som den medicinska vetenskapen behöver veta mer om vad som egentligen händer med människokroppen när den utsätts för el. I den djupstudie som Elsäkerhetsverket gjorde redan 2005 bland 400 elyrkesmän visade det sig att var femte elektriker utsatts för ljusbåge eller ström genom kroppen. Ändå ledde endast 16 procent av dessa händelser till en anmälan till arbetsgivaren. Ett problem med elolyckor är just att strömgenomgång kan ge skador både akut och på längre sikt, berättar Lisa Corwi. Välkända akuta skador efter elolycksfall är till exempel brännskador, hjärtpåverkan eller besvär i muskler och skelett. Även vid elolyckor som kan förefalla lindriga i ett första skede, kan senare besvär uppstå, till exempel neurologiska besvär som domningar och känselstörningar. Andra besvär som kan uppstå är till exempel hörselnedsättning, långvariga smärttillstånd, sömnproblem, oro och koncentrationssvårigheter. Att elolyckor som i ett första skede inte gett påtagliga skador dock i ett senare skede kan orsaka besvär, är inte allmänt känt inom vare sig hälso- och sjukvården eller elbranschen. Det gör att behovet av ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång är stort. Därför har också referensgrupper med parter från olika berörda myndigheter, försäkringskassa och företagshälsovård knutits till projektet som dessutom har beviljats forskningsmedel från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Ett av målen är ett förbättrat initialt medicinskt omhändertagande, en riktig hantering på arbetsplatsen efter en olycka och inte minst förbättrad diagnostik och adekvat behandling vid uppträdande av svårförklarliga och sena symtom, säger Lisa Corwi. Detta kommer också sammantaget att kunna förebygga långvarig fysisk och psykisk funktionsstörning och lidande. Om en elolycka inträffar Första hjälpen kan rädda liv, glöm inte att undersöka hela kroppen. Hjärtats funktion Vid hjärtstopp, starta hjärt- lungräddning. Brännskador Kyl omedelbart brännskador. Fallskador Orsaken till en fallolycka kan vara en elolycka. KOM OCKSÅ IHÅG! Att alltid snarast anmäla en strömgenomgång, ett tillbud eller en olycka till din arbetsgivare. Källa: Elolyckor, en informationsbroschyr från Elsäkerhetsverket, Svenska Elektrikerförbundet, Röda Korset och Elektriska Installatörsorganisationen EIO. EIO-AKTUELLT nr Foto ambulans: Jan Håkan Dahlström/Scanpix

5 Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Kroppen är en strömledare och alla vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström. Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga Senor, fettvävnader och brosk har låg ledningsförmåga i dessa vävnader blir värmeutvecklingen högre Strömmen kan leda till muskelkramp och vätskeförlust Strömmen kan påverka hjärtrytmen Strömmen kan ge skador på nervbanorna Skadornas omfattning påverkas av: Strömstyrkan och varaktigheten av strömgenomgången Kroppens ledningsförmåga Strömmens väg genom kroppen ENKÄT TILL BERÖRDA Studiens övergripande syfte är att ge ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång, besvärens art och skademekanismer. Till alla som anmält en elolycka mellan 2004 och 2011 skickas en enkät via posten. Uppgifterna hämtas från informationssystemet om arbetsskador (ISA). Samtidigt skickas samma enkät till ett slumpmässigt urval bland medlemmar i Elektrikerförbundet. På grundval av de uppgifter som inkommer beräknas förekomsten av sena besvär. De som uppgett sena besvär i den första enkäten, som till exempel neurologiska besvär, neuropsykologiska besvär eller muskuloskeletala besvär, får en fördjupad enkät att besvara. Syftet med detta är att kartlägga besvärens art och förändring över tid, samt hur välbefinnande, fysisk funktionsförmåga och arbetsförmåga påverkats. Frågor ställs också om omständigheter kring olyckan, hälsotillståndet före olyckan och socioekonomiska och livsstilsrelaterade faktorer. Därpå följer kliniska undersökningar. Ett fyrtiotal personer som rapporterat sena besvär kommer att erbjudas klinisk undersökning vid närmaste arbets- och medicinska klinik i, berättar Lisa vidare. Undersökningen omfattar neurologiska och neuropsykologiska metoder samt en intervju om upplevelser kring olyckan och efterförloppet. Personer med initialt vårdkrävande skador inkluderas inte i detta sammanhang. Behovet av ökad kunskap om sena följder av strömgenomgång har klart påtalats av både myndigheter, sjukvården och flera olika företrädare för elbranschen. Ett förbättrat medicinskt omhändertagande direkt vid olyckstillfället, korrekt hantering på arbetsplatsen i efterförloppet av en olycka och förbättrad diagnostik och behandling när svårförklarliga sena symptom uppträder, kommer som ett resultat av detta arbete att kunna förebygga långvarig fysiska och psykisk funktionsstörning. Och det är något som minskar mänskligt lidande, gynnar den enskilda individen och dessutom gynnar samhället i stort, säger Lisa Corwi. Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på EIO, instämmer och pekar på att en av de viktigaste uppgifterna just nu också är just att uppmärksamma sjukvården på vikten av ett korrekt och omsorgsfullt omhändertagande och likaså en ordentlig uppföljning av den som drabbats. Det är dessutom oerhört viktigt, inte minst för den som drabbats, att det görs en anmälan om tillbudet eller olyckan till arbetsgivaren. Den här undersökningen kommer också förhoppningsvis att resultera i att vi alla får en bättre kunskap, och det gäller naturligtvis både oss på EIO, alla våra medlemsföretag och sist men inte minst berörda parter inom sjukvården, och det båda gott inför en framtida tryggare arbetsmiljö, säger Rickard avslutningsvis. Vi återkommer med fortlöpande rapportering om hur detta viktiga arbete fortskrider. Läs mer i broschyren Elolyckor, som finna att beställa via Elförlaget (www. elforlaget.se), artikelnummer Branschekonomens bästa tips För att underlätta för dig som medlemsföretag kommer vi här att löpande presentera tips och råd inom området företagsekonomi och de regler och förordningar som gäller. Det blir en blandning av korta kom-i-håg och länkar till närmare information. Vad är viktigt för dig när det gäller företagsekonomi? Ställ din fråga till vår branschekonom Hans Heldring, via e-post till EIO:S MEDLEMSSIDOR På EIO:s medlemssidor hittar du viktiga rapporter och statistik som kan förenkla ditt arbete med planeringen inför Har du glömt ditt lösenord eller har problem att logga in, kontakta Åsa Anderberg, eller skicka e-post till Använd EIO:s konjunkturrapport i företagets affärsplanering På uppdrag av EIO presenterar Industrifakta varje kvartal en konjunkturrapport, ett unikt material som visar på elteknikmarknadens utfall och tendenser. Materialet ger en viktig insyn i det ekonomiska läget och genom att ta del av rapporten kan EIO:s medlemsföretag rusta sig för framtiden. Använd rapporten i din affärsplanering för 2012, och skapa ett försprång gentemot konkurrenterna. På så sätt får du ett bättre underlag för valet av organisation och kundsegment inför de närmaste åren. Som exempel ur den senaste konjunkturrapporten kan nämnas att Nyproduktionen av bostäder sjunker kraftigt i hela landet under medan ROT samt om- och tillbyggnadsarbeten förväntas öka. Det kommer att bli ännu svårare än tidigare att rekrytera specialister och välutbildad arbetskraft framöver. Det är därför viktigt att se över företagets rekryteringsbehov och titta på ålderstrukturen och inte minst pensionsavgångarna. Det kommer att ta längre tid att rekrytera rätt personal till rätt kostnad HÖSTENS UTBILDNINGAR Det går nu att anmäla sig till höstens utbildningar i företagsekonomi och kalkylering. Datum för kurserna samt anmälan sker via EUU:s webbsida och det är först till kvarn som gäller. Se även kalendariet på sidan 8.? MÅNADENS FRÅGA: Moms på ekonomisk ersättning? Vi ska få ekonomisk ersättning från ett fraktföretag som skadade vårt material i en leverans vid en transport. Ska vi redovisa moms på ersättningen? Svar: Nej, denna ersättning är ett skadestånd och räknas inte som någon omsättning enligt momslagen. Ni ska alltså inte redovisa någon moms på ersättningen. EIO-AKTUELLT nr

6 EIO:s bransch- och affärsutvecklingschef Johan Martinsson: Dags för medlemskampanjen för Annonskampanjen rullar nu för fullt i valda medier och snart syns vi utomhus framför varje kommunhus och ger förhoppningsvis en minnesbild av att Det är till elektrikern man skall ringa för att energieffektivisera och spara ström. Det stora arbetet med att skapa en trend som kan påverka våra målgrupper har inletts och med vår kraft och tro på oss själva kan vi skapa en bild av elektrikern som leder till mer kvalificerade och välbetalda uppdrag. En del av detta förändringsarbete kommer EIO att arbeta med under projektets inledande tre år och glädjande nog kan vi nu meddela att styrgruppen för projektet nyligen tagit beslut om att skjuta till de medel som planerats för arbetet under Vad det kommer att landa i för kampanjer vet vi inte ännu, men genom arbetsgrupper under hösten ska vi få till två kampanjer tillsammans med SEG, och en egen kampanj för att ytterligare förstärka budskapet. Den andra delen av förändringsarbetet ligger hos er medlemmar. Det är först när ni visat det som vi redan vet att en elektriker kan så mycket mer än att dra kablar och koppla ström som vi får full effekt i vårt förändringsarbete. Glädjande nog har flera medlemsföretag redan dragit i gång sina egna ELRÄTT-kampanjer och beställt så mycket broschyrer att vi fått trycka fler, vilket vi gör med glädje. Men ni skall inte stå ensamma i detta arbete! Vi drar nu igång EIO:s egen medlemskampanj med devisen VÄLKOMMEN TILL EN (H)ELRÄTT EFTERMIDDAG! Vi, tillsammans med många andra, vet att kombinationen av utbildning och marknadsföring ger högre lönsamhet. Vi reser därför på en medlemsmötesturné genom landet under perioden oktober till mars och informerar medlemsföretagens ledningar om just vikten av marknadsföring och utbildning samt dess koppling till lönsamhet. EIO bjuder dig och en kollega på en inspirerande eftermiddag där vi berättar om elteknikbranschens stora marknadssatsning ELRÄTT, fördelarna för dig som medlemsföretag men framförallt vad du kan göra för att förbättra ditt företags arbete. Vi bjuder på praktiska tips, verktyg och lösningar som ni kan använda er av direkt i er vardag. På många platser avslutar vi eftermiddagen med god mat och dryck samt en (H)ELRÄTT aktivitet, som vi vet att många uppskattar. Så ta chansen och häng med i utvecklingen, ju fler desto bättre! För bokning av en plats på dessa medlems- möten kontaktar du din företagsrådgivare eller någon av de förtroendevalda i distriktet. Väl mött i en anda av förändring av våra förutsättningar! Vill du veta mer? Kontakta Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO, , (H)ELRÄTT KALENDARIUM EIO bjuder in medlemsföretagen till En (H)ELRÄTT eftermiddag för företagsledare med temat Marknadsföring och utbildning, samt dess koppling till lönsamhet. 27 oktober Sundsvall 1 november Örnsköldsvik 14 november Skellefteå 17 november Boden 22 november Umeå 25 november Karlskrona 29 november Örebro 1 december Östersund 5 december Karlstad 6 december Sunne En kortare (H)ELRÄTT information för medlemmar i samband med medlemsmöte, 45 minuter. Inbjudan och anmälan sker via din lokala företagsrådgivare. 26 oktober Eskilstuna 2 december Malmö Nio av tio nöjda med elektriker En av fem svenskar känner till EIO, visar en färsk undersökning. Det är en siffra som vi självfallet inte kan vara nöjda med. Men vi räknar med att höja den avsevärt genom kampanjstarten av Elrätt-projektet och ett aktivt varumärkesarbete, säger Henrik Nygård, kommunikationschef för EIO. Inför höstens Elrätt-annonsering har EIO mätt allmänhetens kännedom om varumärkena EIO och Elrätt samt attityden till elektriker. Opinionsföretaget Novus genomförde i september drygt 1100 telefonintervjuer. Där ingick 500 intervjuer med fastighetsägare med en inkomst över kronor och 150 samtal med fastighetsägare. De intervjuade fick bland annat frågan om sin allmänna inställning till elektriker. Svaren visar att en stor majoritet, 6 av 10 i gruppen allmänhet/villaägare och hela 9 av 10 fastighetsägare, är positiva till elektriker. Vidare hade 7 av 10 husägare och nästan alla fastighetsägare anlitat en elektriker de tre senaste åren. Den absoluta merparten fick kontakt med elektrikern genom kontakter, grannar och bekanta. 9 av 10 av de som anlitat en elektriker anser att de har blivit väl bemötta och är nöjda med det utförda arbetet. Det tycker vi är ett mycket glädjande resultat, särskilt mot bakgrund av den debatt som varit kring dåligt bemötande från hantverkare, säger Henrik Nygård. De intervjuade fick frågan vad de helst ville förbättra i sin nuvarande elinstallation. 9 av 10 villaägare pekade ut energieffektivisering som det viktigaste området. Det visar att vår satsning på Elrätt ligger helt rätt i tiden. I det projektet fokuserar vi ju mycket på vad en kan elektriker hjälpa till med för att minska elförbrukningen i en elanläggning. På andra respektive tredje plats som de viktigaste områden att förbättra kom elsäkerhet och belysning. 6 EIO-AKTUELLT nr

7 Håll företaget rullande med rätt försäkring EIO har genom samarbete med försäkringsmäklarna Rosén och Partner och Moderna Försäkringar tagit fram en förmånlig bilförsäkring för medlemsföretagen. Om företagets fordon står still, påverkar det ofta hela företagets verksamhet. Dessutom är skillnaden mellan att ha en försäkring och vara rätt försäkrad ibland stor. Därför har vi på EIO tagit fram en branschanpassad bilförsäkring för EIO:s medlemsföretag. Intresset för försäkringen har varit stort och många medlemsföretag är redan anslutna. Försäkringen kan tecknas för firmabilar, men även utnyttjas av företagets ägares privata bil. Det går att teckna antingen hel- eller halvförsäkring. Försäkringen gäller obegränsad körsträcka, självriskreducering vid viltolycka samt maskinskadeförsäkring även för lätta lastbilar. För företag med fler än tio bilar finns även en vagnparksrabatt. Försäkringen kan tecknas för företagets samtliga fordonstyper. Du som tecknar EIO:s bilförsäkring kan även teckna följande tillval: Avbrott hyrbilskostnader Egendom i bil Trafikolycksfall Vill du veta mer? Kontakta Lars Törnberg, EIO, , MEDLEMSERBJUDANDE Ta del av försäkringen genom att begära in en offert via Rosén & Partners webbplats nu/eio.html. Där hittar du även mer information om villkoren. Du kan även kontakta Johan Rosén eller Per Ackerfors på Rosén och Partner, telefon: eller e-post: Ny bok för enklare rutiner Byggförlagets Så arbetar du med AMA EL 09 är en praktisk handbok för att underlätta arbetet för den som upprättar beskrivningar, och för de som läser dem. Författarna vill bidra till en enhetlig användning av AMA EL 09 och öka förståelsen för och ge en bakgrund till dess utformning. Boken belyser även några av de förändringar som infördes i senaste versionen av AMA EL 09. AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. Boken kan beställas hos Elförlaget, artikelnummer Välkommen till EIO! Nya medlemmar i augusti och september 2011 GÄVLE-DALA Installationsgruppen i Malung AB, Malung VBT El & Belysningsinstallationer AB, Valbo MELLERSTA NORRLAND Voltab AB, Östersund SKÅNE Eltjänst i Veberöd AB, Veberöd Lindstens Elektriska AB, filial Malmö Ljus - El & Ljusteknik i Skåne AB, Höllviken Pan-El AB, Lomma Vinci Energies Sweden AB, filial Lund UPPSALA-VÄSTERÅS Browik Installation i Stockholm AB, filial Uppsala Kumlins Elektriska AB, Uppsala Rosendal El AB, Enköping SA El & Säkerhet i Mälardalen AB, Västerås SYDÖSTRA SVERIGE ELAJO Elteknik AB, filial Hult STOCKHOLM DB-El AB, Tyresö Fiber Telecom Sverige AB, Ösmo Mats Björklund Elinstallationer AB, Ekerö Witsel AB, Grödinge VÄSTRA SVERIGES El-Akuten i Väst AB, Kungsbacka Eltaktik i Sverige AB, Grästorp Falköpings Elservice och Installationer, Falköping Kajdo Sound Machine, Töreboda NEA Installation AB, filial Varberg ÖREBRO-VÄRMLAND Browik Installation i Örebro AB, filial Kumla Browik Installation i Örebro AB, filial Lindesberg ÖSTGÖTA-SÖRMLAND Magnus Rydh, Eskilstuna PLW Elteknik i Norrköping AB, Norrköping ÖVRE NORRLAND Lapplands Eltjänst AB, Jokkmokk EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM KALENDARIUM Vässa kompetensen med EIO Kurskalendarium hösten Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på där du även kan göra intresseanmälan till ej tidsatta kurser. Fler kurser hittar du även via EUU, ARBETSGIVARKURSER Anmälan görs till (på grund av tekniska problem med våra formulär på hemsidan.) I mejlet vill vi att du anger - Ditt namn och företagsnamn - Vilken kurs, datum samt kursort - Adress samt faktureringsort - Telefon samt E-postadress Kurs i ATL för projektledare, chefer och kalkylatorer, november Kursen är nyskapad och behandlar ett fiktivt projekt. Kursen hålls på Nova Park i Knivsta vid Arlanda. Kontakta Kenneth Andersson, , för närmare detaljer om kursinnehållet och gällande praktiska detaljer. Mer information finns på Installationsavtalet för chefer, 15 november Extrainsatt kurs på Radisson SAS Arlandia Blu, Arlanda. För information kontakta som också tar emot intresseanmälan. Installationsavtalet för chefer, oktober (Region Väst) Kursen kommer att hållas från lunch till lunch. Kontaktperson är Jeanette Lundgren, Avtalskurs för löneadministratörer, 5-6 november (Region Väst) Kontaktperson är Jeanette Lundgren, Arbetsrätt för chefer, endagskurs, november, (Region Väst) Kursen kommer att hållas från lunch till lunch. Kontaktperson är Jeanette Lundgren BRANSCHKURSER EIO-Q Ledningssystem Totalt sex kursträffar: 1 nov, nov, 31 jan, 6 mars, april, 22 maj Plats: Nordic Sea Hotel, Stockholm Kursen EIO-Q Systemutveckling består av sex träffar om totalt åtta kursdagar för att bygga upp och få fart på ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Se närmare beskrivning och anmäl dig via Frågor besvaras av Maria Edström, KURSER VIA EUU EIO Företagsekonomi, november Kursen ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi för analys av företagets ekonomiska läge. Inga speciella förkunskaper krävs. För info och anmälan, kontakta EUU, Professionell kalkylering med EIO Stockholm 7 dec, Umeå 16 nov, Växjö 26 okt Lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt och få ett bättre ekonomisk utfall. Lär dig även tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Målgrupp: Chefer, kalkylatorer och projektledare. Inga särskilda förkunskaper krävs. För info och anmälan, kontakta EUU, Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U (endagskurs) Olika datum och orter, 15 sept 15 dec För dig som ska vara BAS P/U i projekt av normal art och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande befattning. Frågor om kursen besvaras av Rickard Lindberg, MÄSSOR & EVENT Här ser du några av årets mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. I den digitala versionen av EIO-Aktuellt kan du klicka dig vidare till närmare information om de olika aktiviteterna. HÖSTEN okt-6 dec En (H)ELRÄTT eftermiddag, medlemsmöten på olika orter runtom i landet, se även sidan aug-19 okt Svenskt Näringslivs regionala möten om lön och belöning 4-7 okt Tekniska Mässan, Stockholmsmässan, Älvsjö 5-6 okt easyfairs Elmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö 5-8 okt Yrkes-VM/World Skills, ExCel, London okt Hem & Villa, Stockholmsmässan, Älvsjö okt SECTECH Expo & Seminars, Rica Talk Hotel, Älvsjö/Stockholm okt Yrkesbilmässan Bilar som jobbar, Inframässan, Upplands Väsby okt Hem & Villa, Svenska Mässan, Göteborg OBS! EIO:s Teledag har nytt datum. Höstens träff är flyttad till 6 mars Mer info kommer. AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Redaktör: Camilla Marké, , Webbadress: För uppdatering av medlems uppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på Produktion: ODELIUS. 8 EIO-AKTUELLT nr

9 EIO-AKTUELLT nr

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport Noll Koll EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6 2014 Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Från Elsäkerhetsverket Nr 1 maj 2007 VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Stölder av kopparkablar ett växande problem. Sidan 4 Elbranschens framtid: Ljus men risk för kompetensbrist Elsäkerhet: Norge bättre än Sverige?

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer