Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner"

Transkript

1 Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

2 Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella Kompetenser Deltagande Nybörjare Motion Den generella kompetensen blir specifik när den tillämpas med en specifik målgrupp i en specifik idrott, t.ex. att träna utvecklingsidrottare i tennis

3 Generellt tillämpbara kompetens domäner i tränarutbildning(gtkd) Oavsett domän är alla kompetens domäner med i utbildningen. De är allmänt skrivna vilket betyder att kan anges både till en specifik idrott och ett specifik tränar domän Ytterligare utveckling och anpassning måste göras inom området för kompetens och fysiska egenskaper (nivå 3 och 4) för att passa områdena nybörjare och motions deltagare Praktiskt & Didaktiskt Färdigheter & Fysiska Kvaliteter Utbildning Forskning & Utveckling Första hjälpen & Management & Administration Säkerhet

4 Nivå 1 Assistant coach (15 ECTS) Visa prov på praktisk tränarskap i idrottsliga situationer, med tydliga didaktiska och mångsfaldsaspekter Ur ett perspektiv av psykologisk och fysisk mognad genomföra aktiviteter som syftar till att förbättra de praktiska färdigheter och fysiska egenskaper för en person i en särskild sport Aktivt delta i akuta situationer och kunna garantera säkerheten för idrottsmän i en specifik sport Genomföra administrativa rutiner i förhållande till träning och tävling i en specifik sport. Sammanställa relevant data och information från träning och tävling i en specifik sport

5 Nivå 2 Coach (30 ECTS) Visa prov på praktisk ett tränarskap, med tydliga didaktiska och inkluderande aspekter, som tillämpas i en specifik idrott med syfte att utveckla praktiska färdigheter både på individnivå och gruppnivå. Planera, genomföra och motivera aktiviteter som syftar till att förbättra de praktiska färdigheterna och fysiska kvaliteterna för individer och grupper i en specifik idrott. Utvärdera och effektivt assisterar i akuta situationer, visa hur man skall agera för att garantera säkerheten i och identifiera risker i olika idrottsliga miljöer. Organisera och genomföra icke-sanktionerade tävlingar i enlighet med regler och förordningar för en specifik idrott Hjälpa till att organisera stöd-funktioner för idrottare i en specifik idrott och identifiera på vilken nivå utvecklingsmässigt idrottaren utnyttja dessa funktioner. Baserat på individen och domänen, identifiera, kommunicera och skapa enighet om en plan för individuell utveckling. Analysera träningens effekter och dess förändringar av både fysiologiska och psykologiska faktorer.

6 Nivå 3- Senior Coach (75 ECTS) Analysera effekten av ditt eget tränarskap i relation till idrottarens utveckling, design åtgärder med didaktisk anpassning och kommunicera resultatet av dessa förändringar i lämpliga sammanhang. Ur ett perspektiv av psykologiska och fysiska mognad, utvärdera effekten av en längre perioder av träning och tävling på utveckling av praktiska färdigheter och fysiska kvaliteter på ett individuellt och lag nivå i en specifik idrott. Lär hur man kan bistå i akuta situationer, utveckla en säkerhetsplan i både träningoch tävlingssituationer, och föreslå åtgärder för att minimera risksituationer i idrottsliga miljöer. Aktivt delta i att organisera och genomföra en tävlingh på regional eller nationell nivå som bidrar till den individuella utvecklingen av idrottare i en specifik sport Skapa en årlig tävling och träningsstruktur för en organisations verksamhet. Identifiera och använda faktorer om den personliga motivationen, för att skapa en plan för personlig utveckling en tränare, och kommunicera och skapa acceptans för en sådan handlingsplan Använd passande och giltiga metoder för att samla relevanta kvalitativa och kvantitativa data från träning och tävling i en specifik idrott.

7 Nivå 4 Master Coach (60 ECTS) Analysera andras praktiska tränarskap, dess inverkan på individuella idrottarens utveckling och föreslå alternativa åtgärder för att förbättra lärandet och miljön. I ett långsiktigt perspektiv utvärdera effekten av fysiska och psykiska utveckling på utveckling av praktiska färdigheter och fysiska kvaliteter på ett individuellt och lag nivå i en specifik idrott. Lära ut hur man agera effektivt i akuta situationer, utvärdera säkerhetsplaner i en specifik idrott och miljö, samt beskriva och motivera nödvändiga åtgärder som behövs. Använda lämpliga metoder för analysera och utvärdera en organisations tävlings och träningsverksamhet Agera som mentor i för andra tränare i andra domäner och bidra till utvecklingen av tränaryrket. Identifiera och analysera resultaten av både träning och tävling från ett sociologiskt, psykologiskt, fysiologiska och taktisk natur i en specifik idrott. Använda teorier och giltig erfarenhetsbaserade bevis för att lösa prestationsutvecklings problem ur ett helhetsperspektiv.

8 Bedömnings kriterier för nivå 1 (15 ECTS) Typ av kriterier Vetenskapligt domän Erfarenhetsbaserat domän Besluts process Egen bedömning Bedömningsform och innehåll Form Formen bestäms av deskriptorerna i lärande målen Innehåll Att kunna identifiera faktorer från de två domänerna vetenskap och erfarenhetsbaserat utan att kunna klargöra dess inbördes relation vetenskapliga bevis. erfarenhetsbaserade bevis Ut linjera beslutsprocessen för hur relationen domänerna emellan kan tolkas

9 Bedömnings kriterier för nivå - 2 (30ECTS) Typ av kriterier Vetenskapligt domän Erfarenhetsbaserat domän Besluts process Egen bedömning Bedömningsform och innehåll Form Formen bestäms av deskriptorerna i lärande målen Innehåll Att kunna identifiera faktorer från de två domänerna vetenskap och erfarenhetsbaserat utan att kunna klargöra dess inbördes relation vetenskapliga bevis. erfarenhetsbaserade bevis Ut linjera beslutsprocessen för hur relationen domänerna emellan kan tolkas Egen bedömning baserad på kriterier fr.o.m. 15 ECTS

10 Bedömnings kriterier för nivå 3 (75 ECTS) Typ av kriterier Vetenskapligt domän Erfarenhetsbaserat domän Besluts process Egen bedömning Bedömningsform och innehåll Form Formen bestäms av de primära deskriptorerna i lärande målen Innehåll Att visa på tydliga samband mellan faktorer inom och från olika domän vetenskapliga bevis. erfarenhetsbaserade bevis Ut linjera beslutsprocessen för hur relationen domänerna emellan kan tolkas Egen bedömning baserad på kriterier

11 Bedömnings kriterier för nivå 4 (60 ECTS) Typ av kriterier Vetenskapligt domän Erfarenhetsbaserat domän Besluts process Egen bedömning Bedömningsform och innehåll Form Formen bestäms av de primära deskriptorerna i lärande målen Innehåll Visa på komplexa samband mellan flera olika typer av faktorer vetenskapliga bevis. erfarenhetsbaserade bevis Ut linjera beslutsprocessen för hur relationen domänerna emellan kan tolkas Egen bedömning baserad på kriterier

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Kunskapsöversikt Beslutsstöd Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Förord Denna kunskapsöversikt beskriver utmaningar och forskningsbehov för beslutsstöd inom MSBs

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer