1. Systembeskrivning Administration av deltagare Konferensadministration Deltagarformulär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Systembeskrivning Administration av deltagare Konferensadministration Deltagarformulär"

Transkript

1 Frida Sida 1 av 35

2 1. Systembeskrivning Frida består av tre delar. En deltagaradministration, en konferensadministration samt publik deltagarregistrering. Samtliga delar nås via Internet. Administration av deltagare Deltagaradministrationen är den del av systemet där administratören kan se vilka deltagare som registrerat sig, redigera enskilda deltagares val, skicka mail till deltagare, skapa och skicka fakturor, söka ut deltagarinformation och ta ut listor och rapporter. Konferensadministration I gränssnittet för konferensadministrationen sätts grunderna för konferensen. Här bestäms bl.a. hur många kategorier och aktiviteter det ska finnas, vad dessa ska heta, vilka uppgifter en deltagare ska ange i registreringsformuläret osv. Deltagarformulär För varje konferens (formulär) som skapas lägger systemet upp Internet länkar, en till grundformuläret, där deltagaren kan välja att registrera sig som någon av de kategorier som finns upplagda på konferensen, och en länk direkt till varje kategori. På dessa direktlänkar ser deltagaren bara den specifika kategorin och de val som ev. är kopplade till just den kategorin. För att det ska vara tydligt var man är i processen, oavsett när man bygger ett formulär, administrerar deltagare, eller som deltagare anmäler sig, är systemet uppbyggt på flikar. 2

3 2.2 Deltagarformulär Deltagarformuläret är uppbyggt på olika flikar. Hur många flikar som syns och vad dom heter beror på hur konferensen är uppsatt i konferensadministrationen Allmänna uppgifter På fliken allmänna uppgifter uppger deltagaren sina personliga uppgifter, väljer kategori, samt svarar på eventuella frågor som är knutna mot fliken i konferensadministrationen 3

4 2.2.2 Kategorier På den allmänna länken kan deltagare välja vilken kategori han/hon ska registreras som. Vilka kategorier som ska synas på den allmänna länken bestäms när man sätter upp formuläret. Använder deltagaren en direktlänk syns bara den specifika kategorin (förvald) och eventuella frågor knutna till den kategorin. 4

5 2.2.3 Aktiviteter Här syns de aktiviteter och pass som är upplagda på konferensen. Vilka aktiviteter som visas beror på vilken kategori deltagaren tillhör. 5

6 2.2.4 Hotell Här syns de hotellrum som finns upplagda i formuläret. när man sätter upp ett formulär anger man hur många rum som ska vara bokningsbara för varje natt. De rum deltagaren kan välja bland baseras på vilka in- och utcheckningsdatum som angetts. Om deltagaren valt dubbelrum visas alternativet att ange om rummet ska delas med någon annan konferensdeltagare och dennes e-post adress. Om den deltagaren sedan väljer hotellrum, varnar systemet att ett rum redan bokats för denne av en annan deltagare. På så sätt minskas risken för dubbelbokningar. deltagaren kan även här skriva önskemål rörande boendet. 6

7 2.2.5 Betalningar De betalningsalternativ man sätter upp för formuläret visas på fliken betalningar. Utländska deltagre kan bara välja mellan kreditkort och banktransfer. Om administrativ avgift är satt för fakturor, kommer den att lägga till automatiskt om deltagaren väljer faktura som betalningsalternativ. Om fakturan ska skickas till annan adress än den som uppgetts på första fliken under personliga uppgifter, kan fakturaadressen anges här. 7

8 2.2.6 Sammanställning Innan deltagaren skickar sin anmälan visas en sammanställning på alla uppgifter och de val som gjorts. Här kan deltagaren backa och ändra i sitt formulär innan det slutligen skickas. 3. Inloggning Inloggning i systemet sker via Internet på adress: Man loggar in med hjälp av användarnamn (din e-post) och lösenord 8

9 4. Konferenslista Första vyn man kommer till är konferenslistan. Som grundinställning visas alla konferenser du har tillgång till och som har ett startdatum senare en månad tillbaks i tiden. Konferenslistan visar koden för konferensen, vilken grupp den tillhör, när den startar, hur många dagar den pågår, antal registrerade deltagare och antalet deltagardagar (deltagare x konferensdagar) Deltagare (nyinkomna inom parantes) 4.1 Sök konferens Man kan söka fram specifika konferenser genom att söka på konferenskod (namn), eller ett urval av konferenser som startar inom ett visst datumspann (start, slut). 4.2 Administrera konferens För att administrera en konferens eller ett register, klickar man på konferenskoden. 9

10 5. Inkorgen 5.1 Översikt Kriterie Filter Sök fram urval Rapporter/listor Mailfunktion Urval (deltagare) Expansionsval 10

11 5.2 Sök kriterier Kriteriet är själva urvalet för en sökning i databasen Status Status används för att söka ut en eller flera grupper av deltagare. Det finns fem olika statusar i systemet. Påbörjad Så fort en deltagare gått från första fliken i deltagarformuläret finns de uppgifter han/hon fyllt i sparade i databasen under status: påbörjad. Nyinkommen När deltagaren klickat på skicka registrering finns registreringen sparad i databasen med status: Nyinkommen Godkänd När en deltagare är kontrollerad och godkänd byter administratören status till: Godkänd Avbokad Om en deltagare vill avboka sitt deltagande, kan administratören ändra statusen till avbokad. No show En status för att hålla reda på de deltagare som inte kom till konferensen fast dom var registrerade. Grundinställningen när inkorgen öppnas är att Nyinkomna, godkända och no show visas. 11

12 5.2.2 Kategori Fritt antal kategorier kan läggas upp i systemet. Det går att söka fram en specifik kategori eller ett urval av kategorier (Alla kategorier och sedan filtrera i filtervalen. Se filter). Kategorinamnen som läggs upp får automatiskt samma namn i inkorgen. Grundinställningen är att alla kategorier visas Aktiviteter Fritt antal aktiviteter kan läggas upp i systemet. Det går att söka fram en specifik aktivitet eller ett urval av aktiviteter (Alla aktiviteter och sedan filtrera i filtervalen. Se filter). Aktivitetsnamnen som läggs upp får automatiskt samma namn i inkorgen. Grundinställningen är att alla aktiviteter visas Hotell De hotell som lagts upp för konferensen visas i kriterievalet hotell. Det går att söka på alla deltagare som bokat hotell, eller deltagare som bokat ett specifikt hotell. Grundinställningen är att alla deltagare visas. 12

13 5.2.5 Frågor De frågor som satts för konferensen är sökbara i kriterievalet frågor. Det går att söka på en specifik fråga eller ett urval av frågor (Alla frågor och sedan filtrera i filtervalen, se filter). Grundinställningen är att alla frågor visas. 5.3 Filterval Filtervalen används för att filtrera inom ett sökkriterium. Filtervalen består av fyra identiska dropdownlister. Det finns två typer av datafält att filtrera på: Nummer/datumfält och textfält. Nummer/datumfält. Man kan filtrera på t.ex. ett datum eller ett datumspann. Om man väljer datafält: Inlagd datum och skriver filtreras ut alla som har detta datum i det datafältet. Om man vill filtrera ut ett intervall anger man t.ex så filtreras alla som finns inom det spannet ut. observera att det ska vara två (2) bindestreck mellan datumen! Asterix (stjärna) * går att använda t. ex * visar alla som har datum som börjar på De fält i filtren som är nummer/datumfält är: Bekräftelsebrevsdatum Betalningstyp Fakturadatum Fakturanummer Inlagt datum Inlagt datum (ursprungligt) Kvar att betala Ordningsnummer Postnummer summa Övriga fält är textfält. Asterix (stjärna) * går att använda både före och efter ett ord eller fras, för att filtrera fram alla som har det ordet med. T.ex. om man väljer datafält aktivitetsnamn och skriver *middag* filtreras alla som gjort något/några aktivitetsval där middag finns med i texten. 13

14 5.4 Sök När man gjort sina val klickar man på sök. då söks ett urval av deltagare fram, baserat på de val man gjort. Visa alla återställer alla val och söker fram ett urval enligt grundinställningarna. 5.5 Listor/rapporter Vilka listor och rapporter som ska vara tillgängliga och användas bestäms för varje enskild konferens. Samtliga listor/rapporter genereras i PDF format. Exempel på listor och rapporter: 14

15 5.6 Mailfunktion Det går att skicka mail direkt från systemet till deltagare. I mailen går det att bifoga bekräftelsebrev och/eller faktura. Det går att skicka mail till enskilda deltagare eller till ett urval av deltagare. Om rutan för bekräftelsebrev och/eller faktura är ikryssad får varje deltagare sitt specifika bekräftelsebrev och/eller faktura. Mailens ämne Brödtext Bilagor Skickar mail till samtliga deltagare i framsökt urval Funktion för att skicka testmail till sin egen mailadress. Administratören får ett mail med bilagor för varje person i urvalet. På så sätt kan man kontrollera hur mailen som går till deltagare kommer att se ut. 15

16 5.7 Urval Urvalet är den framsökta listan på deltagare i konferensen. Listan baseras på vilka kriterium och filtreringsval som gjorts Översikt Antal deltagare i urvalet Expansionsval 16

17 5.7.2 Kolumner Namn, Deltagarens för- och efternamn. , Deltagarens mailadress Organisation, Organisation/företag deltagaren kommer från Kategori, Den kategori deltagaren tillhör Inlagd, Det datum deltagaren registrerades i databasen samt deltagarens ordningsnummer M, Visar flagga (ett litet kuvert) om deltagare skrivit något i rutan för meddelande Bet, Betalningstyp. Det finns följande typer: 2 = bankbetalning, 3 = faktura, 5 = kreditkort B, Visar med ett kryss om deltagaren är bekräftad F, Visar med ett kryss om deltagaren är fakturerad (gäller betalningstyp 2 och 3) Expansionsval, Dessa två dropdown listor innehåller samma val som filtervalen. Innehållet i valt datafält visas. För att data ska visas måste man klicka på sök efter att man valt fält i expansionsvalen Sortering Samtliga kolumner i urvalslistan är sorterbara. Det går att göra 1:a, 2:a och 3:e hands sortering. Den kolumn man klickar sist på blir 1:a hand. näst sist blir 2: hand osv. 5.8 Registrera ny deltagare Administratörer har möjlighet att lägga till en deltagare direkt från ingorgen. I administratörsvyn av deltagarformuläret går det att registrera en deltagare utan att alla tvingande fält är ifyllda. Samtliga kategorier, aktiviteter, pass och frågor syns i formuläret, oavsett om dom är knutna till specifika kategorier eller inte. 17

18 6. Administrera deltagare För att administrera en deltagare och öppna deltagarens anmälningsformulär klickar man på deltagarens namn. 6.1 Deltagarformulär - Administration Administratören ser precis samma saker som deltagaren gjorde när formuläret fylldes i, fast för administratören finns inga begränsningar så som tvingande fält etc. Administratören ser allt oberoende av vad respektive deltagare tillåtits se när formuläret fylldes i. Administratören har även ett antal funktioner överst i formuläret, så som Spara och kopiera, spara, återställ, ta bort och status. Spara och kopiera, Skapar en ny anmälan och kopierar över adressuppgifterna från förstasidan. Spara, sparar alla ändringar. Återställ, återställer formuläret till senast sparade version. Ta bort, Tar bort registreringen. Endas registreringar utan ekonomiska transaktioner går att ta bort. Om en faktura är skapad eller ett kort draget går det inte att ta bort deltagaren ur databasen. Då får man sätta status till avbokad i stället. Status, här byter administratören status på deltagaren. Följande statusar finns: påbörjad, nyinkommen, godkänd, no show och avbokad. Funktioner 18

19 6.2 Deltagarformulär Flik: Administrera Fliken administrera är det enda som skiljer sig från vad deltagaren sett. detta är administratörens egen flik. Här kan man skapa nya fakturor eller andra betaltyper, dra kreditkort, ändra momssatsen, anmälningsdatum, administrationsavgift och markera deltagaren som betald. Fakturor och banktransfers har fyra olika statusar. N, Nytt underlag. Det går att ändra i ett underlag som har status N via töm och fyll på knapparna, extra betalrader måste tas bort separat. K, Klart för fakturering. Underlaget fryses och tillåter systemet att skapa faktura av underlaget. F, Fakturerad. Underlaget flaggas automatiskt om till status F när en faktura skapas, faktura- och betalningsdatum sätts samt förfallodatum (fakturadatum + 30 dagar) Fakturaunderlaget går inte att redigera M, Makulerad. Makulerar fakturan. En makulerad faktura räknas inte med i sökningar som har med summor och betalningar att göra. 19

20 Det går att ändra status K till N så att man kan redigera underlaget. Det går att ändra status F till M för att makulera en faktura. det går inte att backa en faktura som har status F. Funktionen Markera som fullständigt betald uppdaterar rutan betalat med beloppet totalt att betala Man måste ange betalningsdatum, klocka på ok och sedan klicka på uppdatera för att data ska sparas i databasen. Det datum man valt sätts som betalningsdatum. Har det gjorts en delbetalning fyller man i betalat belopp i rutan betalat, väljer datum och uppdaterar enligt ovan. Summan kvar att betala uppdateras och visar resterande skuld. Extra betalrad. Det går att lägga till en extra betalrad fall deltagaren ska betala något ytterligare som inte är valbart i formuläret t.ex. om man säljer något i samband med konferensen, eller om deltagaren ska ha nån form av rabatt. Man skriver betalradstext och belopp (minusbelopp går att använda) och klickar på Lägg till betalrad. Administratören kan skapa nya underlag och redigera dessa beroende på vilken status som sätts för underlagen. Här finn även administratören egen loggruta OBS-listan. Här kan man skriva information om registreringen. informationen kan visas direkt i inkorgen så att man inte behöver öppna ett formulär för att se informationen. 20

21 7. Konferensadministration I konferensadministrationen sätter man upp själva formuläret. Konferensadministrationen nås via länken Redigera i konferenslistan. 7.1 Konferensinformation På fliken konferensinformation sätt grunden för vad konferensen ska heta, vilken kod, ort och plats, start- och slutdatum, vilka betalningsalternativ som ska finnas. Här bestäms även när priser och avgifter ska höjas automatiskt, om det ska vara moms, administrativ avgift på fakturor samt vilket språk formuläret ska vara på. Här finns även möjlighet att ange ett formulär som register. Det är viktigt att ange ett projektnummer, eftersom det blir en del av fakturanumret. Här kan man även ange förklarande texter som visas i formuläret. Texterna går att färgformatera och länka. 7.2 Uppdragsgivare Det går att låta ytterligare en person få access till formuläret via en s.k. uppdragsgivaraccess. accessen finns i två nivåer. read och edit access. Med read access kan uppdragsgivaren se anmälningsläget, ta ut rapporter men inte ändra något. Edit accessen tillåter att uppdragsgivaren även redigerar deltagares val. 21

22 7.3 deltagarinformation Här bestäms vilka fält som deltagaren ser på sin första flik och vilka fält som ska vara tvingande. Det går även att koppla fält till specifika kategorier så att olika kategorier ser olika fält i samma formulär. Man kan låta systemet generera en lista i realtid på Internet. Listan kan innehålla tre kolumner och genereras varje gång någon klickar på länken Deltagaren kan ges möjlighet att inte vara med i listor, dels på Internetlistan, men även i papperslistor. Om Internetlista används måste alternativet att tacka nej till att vara med i listan finnas. Generatorn hoppar då över dessa namn när listan skapas. 22

23 7.4 Layout På layoutfliken bestäms utseendet på formuläret. Här kan man ändra rubrik och bakgrundsfärger. Det går även att döpa om flikar och block samt ändra visningsordningen i flikarna. 23

24 7.5 Kategorier Det finns fem typer av kategorier. deltagare, Medföljare, Gäst, Föreläsare och Utställare/sponsorer. Här bestämmer man vilka som ska visas på den allmänna länken till formuläret. Om konferensdeltagandet är avgiftsbelagt sätter man grundpriset och vad priset ska höjas till vid ev. avgiftsdatum (dessa bestäms på fliken konferensinformation). Det går inte att ta bort en kategori om det finns deltagare anmälda på kategorin. 7.6 Bekräftelsebrev Det går att lägga in text för bekräftelsebrev på två nivåer. Generell text och anpassad text per kategori. Den generella texten får alla som inte har en specifik text inlagd. alla deltagare får ett personligt bekräftelsebrev med sitt namn osv. 7.7 Enkäter frågor och enkäter kan kopplas till varje kategori. På så sätt kan deltagaren behöva svara på helt olika frågor beroende på vilken kategori man tillhör. 7.8 Gäster och medföljare Kategorityperna Deltagare, Föreläsare och utställare/sponsor kan tillåtas anmäla gäster och medföljare. Gäster läggs till på deltagarens första flik och medföljare på deltagaren andra flik. Här bestäms hur många och av vilken typ deltagare för de olika kategorierna får anmäla. 24

25 7.9 Länkar Förutom den allmänna länken till formuläret, skapas en direktlänk till varje kategori. Om rutan visa i formulär inte är markerad kan kategorin endast nås via direktlänken. På så sätt kan man använda hemliga kategorier. 25

26 FLIK: AKTIVITETER 8 Aktiviteter Fyra aktiviteter läggs automatiskt upp när formuläret skapas, Byte av deltagare, On-site registrering, Återbetalning deltagaravgift och Adm.avgift belastar projektet. dessa visas inte för deltagare, utan är endast till för statistik, så att administratören kan redogöra för hur många av dessa som behandlats (om behov av detta finns). Rutan visa anger vilka aktiviteter som kan visas i formuläret. Allotment kan sättas för varje kategori.. När antalet anmälda nått siffran i allottment stängs aktiviteten och inga fler kan anmäla sig till den. Alla aktiviteter kan kopplas till en eller flera kategorier. Här anger man även om aktiviteten är avgiftsbelagd och om priset ska höjas enligt datum för prishöjningar. det går även att ge alias-namn för aktiviteterna. Om ett alias-namn finns är det detta som visas för deltagaren. Default är alla aktiviteter tillgängliga för samtliga kategorier. Siffran före aktivitetsnamnet (sort.) anger i vilken ordning aktiviteterna visas för deltagaren. Siffran i kolumnen används visar hur många som anmält sig till en aktivitet. 26

27 9 Pass Skillnaden mellan aktiviteter och pass är att passen kan sättas som tvingande och att man kan ange svarsalternativ som deltagaren kan välja. Det går att ändra ordningen på passen genom att flytta upp och ner. Man kan låta deltagaren önska 1:a, 2:a, 3:dje handsval för i alternativen under ett pass. Systemet klarar upp till tio handsval. Pris kan sättas, antingen på passet som sådant, eller på varje alternativ under passet. Kopplingen mot kategorier och eventuella priser och prishöjningar fungerar precis som för aktiviteter. Ett av alternativen under ett pass kan sättas som förvalt. 27

28 10 Frågor och enkäter Frågor kan göras tvingande och med följande svarsalternativ: Fritextruta, radioknappar och rullgardin. Valet finns att visa fråga och svar på deltagarens sammanställningssida. Systemet visar hur många som svarat på en fråga eller ett alternativ. Varje fråga får ett unikt ID nummer. Det är detta nummer som kopplas till T.ex. en rapport. Det går inte att ta bort en fråga eller ett alternativ om någon har svarat på frågan eller alternativet. 28

29 11 textrutor Under respektive block för Aktiviteter och pass finns en textruta. Den text som skrivs in här visas ovanför blocket på anmälningsformulärets aktivitetsflik. Eftersom det är HTML text kan man länka och formatera texten med HTML kod. Vid varje ruta finns en länk till manualen för HTML kommandon. 29

30 FLIK: Hotell 12 Hotell Om hotellgaranti ska krävas måste rutan för detta vara markerad, (Deltagaren tvingas ange sitt kortnummer för att kunna gå vidare och boka hotell) Om rutan för att visa hotellpriser i sammanställningen är markerad, visas detta på anmälningsformuläret. Texten som skrivs i textrutan visas överst på hotellfliken i anmälningsformuläret. Via knappen Lägg till/ Ta bort hotellrum bestäms vilka hotell som ska synas i anmälningsformuläret. De hotell man lagt till listas upp 30

31 Alla hotellrum som lagts till visas, en flik för varje hotellnatt. Det är valet för hotelldatum på fliken Konferensinformation, som bestämmer vilka för vilka nätter det går att boka hotellrum. OBS! Antalet bokningsbara rum måste fyllas i för varje natt som rummet är upplagt! Bokn.bara = Antalet rum som går att boka. När antalet är uppnått försvinner alternativet från anmälningsformuläret. Bokade = Visar hur många rum som bokats hittills. Lediga = Visar hur många rum som finns kvar. Reserverade = Här kan administratören lägga ett antal rum som inte syns för deltagaren, men som administratören kan boka på för deltagare via deltagaradministrationen. Konf.pris = Om pris för hotellrum ska visas på anmälningsformulärets sammanställning, måste priset för rummet fyllas i 31

32 FLIK: Rapportmallar 13 Rapportmallar Det går att special anpassa rapporter och listor för projektet. Mallen laddas upp mot projektet och påverkar inga andra projekt eller system mallar. exempel på anpassad rapportmall 32

33 FLIK: Placering 14 Placering Placeringslayouter kan kopplas på flera nivåer i projektet. Till själva konferensen = alla som anmält sig går att placera i en layout. Till aktivitet och pass = bara dom som anmält sig till respektive aktivitet eller pass går att placera. Alternativ under pass = bara dom som anmält sig till ett specifikt alternativ går att placera. För att komma till verktyget för att skapa/redigera placeringslayouter klickar man på Redigera layouter 33

34 Skapa/Redigera placeringslayouter Huvudvyn visar en lista på alla layouter som går att redigera. För att redigera en layout klickar man på namnet. 34

35 35

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Systemadministration... 8 Användaröversikt... 8 Logglista användaraktivitet... 8 Grundparametrar... 9 Ändra text... 9 Ändra vanligt förekommande texter...

Läs mer