1. Systembeskrivning Administration av deltagare Konferensadministration Deltagarformulär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Systembeskrivning Administration av deltagare Konferensadministration Deltagarformulär"

Transkript

1 Frida Sida 1 av 35

2 1. Systembeskrivning Frida består av tre delar. En deltagaradministration, en konferensadministration samt publik deltagarregistrering. Samtliga delar nås via Internet. Administration av deltagare Deltagaradministrationen är den del av systemet där administratören kan se vilka deltagare som registrerat sig, redigera enskilda deltagares val, skicka mail till deltagare, skapa och skicka fakturor, söka ut deltagarinformation och ta ut listor och rapporter. Konferensadministration I gränssnittet för konferensadministrationen sätts grunderna för konferensen. Här bestäms bl.a. hur många kategorier och aktiviteter det ska finnas, vad dessa ska heta, vilka uppgifter en deltagare ska ange i registreringsformuläret osv. Deltagarformulär För varje konferens (formulär) som skapas lägger systemet upp Internet länkar, en till grundformuläret, där deltagaren kan välja att registrera sig som någon av de kategorier som finns upplagda på konferensen, och en länk direkt till varje kategori. På dessa direktlänkar ser deltagaren bara den specifika kategorin och de val som ev. är kopplade till just den kategorin. För att det ska vara tydligt var man är i processen, oavsett när man bygger ett formulär, administrerar deltagare, eller som deltagare anmäler sig, är systemet uppbyggt på flikar. 2

3 2.2 Deltagarformulär Deltagarformuläret är uppbyggt på olika flikar. Hur många flikar som syns och vad dom heter beror på hur konferensen är uppsatt i konferensadministrationen Allmänna uppgifter På fliken allmänna uppgifter uppger deltagaren sina personliga uppgifter, väljer kategori, samt svarar på eventuella frågor som är knutna mot fliken i konferensadministrationen 3

4 2.2.2 Kategorier På den allmänna länken kan deltagare välja vilken kategori han/hon ska registreras som. Vilka kategorier som ska synas på den allmänna länken bestäms när man sätter upp formuläret. Använder deltagaren en direktlänk syns bara den specifika kategorin (förvald) och eventuella frågor knutna till den kategorin. 4

5 2.2.3 Aktiviteter Här syns de aktiviteter och pass som är upplagda på konferensen. Vilka aktiviteter som visas beror på vilken kategori deltagaren tillhör. 5

6 2.2.4 Hotell Här syns de hotellrum som finns upplagda i formuläret. när man sätter upp ett formulär anger man hur många rum som ska vara bokningsbara för varje natt. De rum deltagaren kan välja bland baseras på vilka in- och utcheckningsdatum som angetts. Om deltagaren valt dubbelrum visas alternativet att ange om rummet ska delas med någon annan konferensdeltagare och dennes e-post adress. Om den deltagaren sedan väljer hotellrum, varnar systemet att ett rum redan bokats för denne av en annan deltagare. På så sätt minskas risken för dubbelbokningar. deltagaren kan även här skriva önskemål rörande boendet. 6

7 2.2.5 Betalningar De betalningsalternativ man sätter upp för formuläret visas på fliken betalningar. Utländska deltagre kan bara välja mellan kreditkort och banktransfer. Om administrativ avgift är satt för fakturor, kommer den att lägga till automatiskt om deltagaren väljer faktura som betalningsalternativ. Om fakturan ska skickas till annan adress än den som uppgetts på första fliken under personliga uppgifter, kan fakturaadressen anges här. 7

8 2.2.6 Sammanställning Innan deltagaren skickar sin anmälan visas en sammanställning på alla uppgifter och de val som gjorts. Här kan deltagaren backa och ändra i sitt formulär innan det slutligen skickas. 3. Inloggning Inloggning i systemet sker via Internet på adress: Man loggar in med hjälp av användarnamn (din e-post) och lösenord 8

9 4. Konferenslista Första vyn man kommer till är konferenslistan. Som grundinställning visas alla konferenser du har tillgång till och som har ett startdatum senare en månad tillbaks i tiden. Konferenslistan visar koden för konferensen, vilken grupp den tillhör, när den startar, hur många dagar den pågår, antal registrerade deltagare och antalet deltagardagar (deltagare x konferensdagar) Deltagare (nyinkomna inom parantes) 4.1 Sök konferens Man kan söka fram specifika konferenser genom att söka på konferenskod (namn), eller ett urval av konferenser som startar inom ett visst datumspann (start, slut). 4.2 Administrera konferens För att administrera en konferens eller ett register, klickar man på konferenskoden. 9

10 5. Inkorgen 5.1 Översikt Kriterie Filter Sök fram urval Rapporter/listor Mailfunktion Urval (deltagare) Expansionsval 10

11 5.2 Sök kriterier Kriteriet är själva urvalet för en sökning i databasen Status Status används för att söka ut en eller flera grupper av deltagare. Det finns fem olika statusar i systemet. Påbörjad Så fort en deltagare gått från första fliken i deltagarformuläret finns de uppgifter han/hon fyllt i sparade i databasen under status: påbörjad. Nyinkommen När deltagaren klickat på skicka registrering finns registreringen sparad i databasen med status: Nyinkommen Godkänd När en deltagare är kontrollerad och godkänd byter administratören status till: Godkänd Avbokad Om en deltagare vill avboka sitt deltagande, kan administratören ändra statusen till avbokad. No show En status för att hålla reda på de deltagare som inte kom till konferensen fast dom var registrerade. Grundinställningen när inkorgen öppnas är att Nyinkomna, godkända och no show visas. 11

12 5.2.2 Kategori Fritt antal kategorier kan läggas upp i systemet. Det går att söka fram en specifik kategori eller ett urval av kategorier (Alla kategorier och sedan filtrera i filtervalen. Se filter). Kategorinamnen som läggs upp får automatiskt samma namn i inkorgen. Grundinställningen är att alla kategorier visas Aktiviteter Fritt antal aktiviteter kan läggas upp i systemet. Det går att söka fram en specifik aktivitet eller ett urval av aktiviteter (Alla aktiviteter och sedan filtrera i filtervalen. Se filter). Aktivitetsnamnen som läggs upp får automatiskt samma namn i inkorgen. Grundinställningen är att alla aktiviteter visas Hotell De hotell som lagts upp för konferensen visas i kriterievalet hotell. Det går att söka på alla deltagare som bokat hotell, eller deltagare som bokat ett specifikt hotell. Grundinställningen är att alla deltagare visas. 12

13 5.2.5 Frågor De frågor som satts för konferensen är sökbara i kriterievalet frågor. Det går att söka på en specifik fråga eller ett urval av frågor (Alla frågor och sedan filtrera i filtervalen, se filter). Grundinställningen är att alla frågor visas. 5.3 Filterval Filtervalen används för att filtrera inom ett sökkriterium. Filtervalen består av fyra identiska dropdownlister. Det finns två typer av datafält att filtrera på: Nummer/datumfält och textfält. Nummer/datumfält. Man kan filtrera på t.ex. ett datum eller ett datumspann. Om man väljer datafält: Inlagd datum och skriver filtreras ut alla som har detta datum i det datafältet. Om man vill filtrera ut ett intervall anger man t.ex så filtreras alla som finns inom det spannet ut. observera att det ska vara två (2) bindestreck mellan datumen! Asterix (stjärna) * går att använda t. ex * visar alla som har datum som börjar på De fält i filtren som är nummer/datumfält är: Bekräftelsebrevsdatum Betalningstyp Fakturadatum Fakturanummer Inlagt datum Inlagt datum (ursprungligt) Kvar att betala Ordningsnummer Postnummer summa Övriga fält är textfält. Asterix (stjärna) * går att använda både före och efter ett ord eller fras, för att filtrera fram alla som har det ordet med. T.ex. om man väljer datafält aktivitetsnamn och skriver *middag* filtreras alla som gjort något/några aktivitetsval där middag finns med i texten. 13

14 5.4 Sök När man gjort sina val klickar man på sök. då söks ett urval av deltagare fram, baserat på de val man gjort. Visa alla återställer alla val och söker fram ett urval enligt grundinställningarna. 5.5 Listor/rapporter Vilka listor och rapporter som ska vara tillgängliga och användas bestäms för varje enskild konferens. Samtliga listor/rapporter genereras i PDF format. Exempel på listor och rapporter: 14

15 5.6 Mailfunktion Det går att skicka mail direkt från systemet till deltagare. I mailen går det att bifoga bekräftelsebrev och/eller faktura. Det går att skicka mail till enskilda deltagare eller till ett urval av deltagare. Om rutan för bekräftelsebrev och/eller faktura är ikryssad får varje deltagare sitt specifika bekräftelsebrev och/eller faktura. Mailens ämne Brödtext Bilagor Skickar mail till samtliga deltagare i framsökt urval Funktion för att skicka testmail till sin egen mailadress. Administratören får ett mail med bilagor för varje person i urvalet. På så sätt kan man kontrollera hur mailen som går till deltagare kommer att se ut. 15

16 5.7 Urval Urvalet är den framsökta listan på deltagare i konferensen. Listan baseras på vilka kriterium och filtreringsval som gjorts Översikt Antal deltagare i urvalet Expansionsval 16

17 5.7.2 Kolumner Namn, Deltagarens för- och efternamn. , Deltagarens mailadress Organisation, Organisation/företag deltagaren kommer från Kategori, Den kategori deltagaren tillhör Inlagd, Det datum deltagaren registrerades i databasen samt deltagarens ordningsnummer M, Visar flagga (ett litet kuvert) om deltagare skrivit något i rutan för meddelande Bet, Betalningstyp. Det finns följande typer: 2 = bankbetalning, 3 = faktura, 5 = kreditkort B, Visar med ett kryss om deltagaren är bekräftad F, Visar med ett kryss om deltagaren är fakturerad (gäller betalningstyp 2 och 3) Expansionsval, Dessa två dropdown listor innehåller samma val som filtervalen. Innehållet i valt datafält visas. För att data ska visas måste man klicka på sök efter att man valt fält i expansionsvalen Sortering Samtliga kolumner i urvalslistan är sorterbara. Det går att göra 1:a, 2:a och 3:e hands sortering. Den kolumn man klickar sist på blir 1:a hand. näst sist blir 2: hand osv. 5.8 Registrera ny deltagare Administratörer har möjlighet att lägga till en deltagare direkt från ingorgen. I administratörsvyn av deltagarformuläret går det att registrera en deltagare utan att alla tvingande fält är ifyllda. Samtliga kategorier, aktiviteter, pass och frågor syns i formuläret, oavsett om dom är knutna till specifika kategorier eller inte. 17

18 6. Administrera deltagare För att administrera en deltagare och öppna deltagarens anmälningsformulär klickar man på deltagarens namn. 6.1 Deltagarformulär - Administration Administratören ser precis samma saker som deltagaren gjorde när formuläret fylldes i, fast för administratören finns inga begränsningar så som tvingande fält etc. Administratören ser allt oberoende av vad respektive deltagare tillåtits se när formuläret fylldes i. Administratören har även ett antal funktioner överst i formuläret, så som Spara och kopiera, spara, återställ, ta bort och status. Spara och kopiera, Skapar en ny anmälan och kopierar över adressuppgifterna från förstasidan. Spara, sparar alla ändringar. Återställ, återställer formuläret till senast sparade version. Ta bort, Tar bort registreringen. Endas registreringar utan ekonomiska transaktioner går att ta bort. Om en faktura är skapad eller ett kort draget går det inte att ta bort deltagaren ur databasen. Då får man sätta status till avbokad i stället. Status, här byter administratören status på deltagaren. Följande statusar finns: påbörjad, nyinkommen, godkänd, no show och avbokad. Funktioner 18

19 6.2 Deltagarformulär Flik: Administrera Fliken administrera är det enda som skiljer sig från vad deltagaren sett. detta är administratörens egen flik. Här kan man skapa nya fakturor eller andra betaltyper, dra kreditkort, ändra momssatsen, anmälningsdatum, administrationsavgift och markera deltagaren som betald. Fakturor och banktransfers har fyra olika statusar. N, Nytt underlag. Det går att ändra i ett underlag som har status N via töm och fyll på knapparna, extra betalrader måste tas bort separat. K, Klart för fakturering. Underlaget fryses och tillåter systemet att skapa faktura av underlaget. F, Fakturerad. Underlaget flaggas automatiskt om till status F när en faktura skapas, faktura- och betalningsdatum sätts samt förfallodatum (fakturadatum + 30 dagar) Fakturaunderlaget går inte att redigera M, Makulerad. Makulerar fakturan. En makulerad faktura räknas inte med i sökningar som har med summor och betalningar att göra. 19

20 Det går att ändra status K till N så att man kan redigera underlaget. Det går att ändra status F till M för att makulera en faktura. det går inte att backa en faktura som har status F. Funktionen Markera som fullständigt betald uppdaterar rutan betalat med beloppet totalt att betala Man måste ange betalningsdatum, klocka på ok och sedan klicka på uppdatera för att data ska sparas i databasen. Det datum man valt sätts som betalningsdatum. Har det gjorts en delbetalning fyller man i betalat belopp i rutan betalat, väljer datum och uppdaterar enligt ovan. Summan kvar att betala uppdateras och visar resterande skuld. Extra betalrad. Det går att lägga till en extra betalrad fall deltagaren ska betala något ytterligare som inte är valbart i formuläret t.ex. om man säljer något i samband med konferensen, eller om deltagaren ska ha nån form av rabatt. Man skriver betalradstext och belopp (minusbelopp går att använda) och klickar på Lägg till betalrad. Administratören kan skapa nya underlag och redigera dessa beroende på vilken status som sätts för underlagen. Här finn även administratören egen loggruta OBS-listan. Här kan man skriva information om registreringen. informationen kan visas direkt i inkorgen så att man inte behöver öppna ett formulär för att se informationen. 20

21 7. Konferensadministration I konferensadministrationen sätter man upp själva formuläret. Konferensadministrationen nås via länken Redigera i konferenslistan. 7.1 Konferensinformation På fliken konferensinformation sätt grunden för vad konferensen ska heta, vilken kod, ort och plats, start- och slutdatum, vilka betalningsalternativ som ska finnas. Här bestäms även när priser och avgifter ska höjas automatiskt, om det ska vara moms, administrativ avgift på fakturor samt vilket språk formuläret ska vara på. Här finns även möjlighet att ange ett formulär som register. Det är viktigt att ange ett projektnummer, eftersom det blir en del av fakturanumret. Här kan man även ange förklarande texter som visas i formuläret. Texterna går att färgformatera och länka. 7.2 Uppdragsgivare Det går att låta ytterligare en person få access till formuläret via en s.k. uppdragsgivaraccess. accessen finns i två nivåer. read och edit access. Med read access kan uppdragsgivaren se anmälningsläget, ta ut rapporter men inte ändra något. Edit accessen tillåter att uppdragsgivaren även redigerar deltagares val. 21

22 7.3 deltagarinformation Här bestäms vilka fält som deltagaren ser på sin första flik och vilka fält som ska vara tvingande. Det går även att koppla fält till specifika kategorier så att olika kategorier ser olika fält i samma formulär. Man kan låta systemet generera en lista i realtid på Internet. Listan kan innehålla tre kolumner och genereras varje gång någon klickar på länken Deltagaren kan ges möjlighet att inte vara med i listor, dels på Internetlistan, men även i papperslistor. Om Internetlista används måste alternativet att tacka nej till att vara med i listan finnas. Generatorn hoppar då över dessa namn när listan skapas. 22

23 7.4 Layout På layoutfliken bestäms utseendet på formuläret. Här kan man ändra rubrik och bakgrundsfärger. Det går även att döpa om flikar och block samt ändra visningsordningen i flikarna. 23

24 7.5 Kategorier Det finns fem typer av kategorier. deltagare, Medföljare, Gäst, Föreläsare och Utställare/sponsorer. Här bestämmer man vilka som ska visas på den allmänna länken till formuläret. Om konferensdeltagandet är avgiftsbelagt sätter man grundpriset och vad priset ska höjas till vid ev. avgiftsdatum (dessa bestäms på fliken konferensinformation). Det går inte att ta bort en kategori om det finns deltagare anmälda på kategorin. 7.6 Bekräftelsebrev Det går att lägga in text för bekräftelsebrev på två nivåer. Generell text och anpassad text per kategori. Den generella texten får alla som inte har en specifik text inlagd. alla deltagare får ett personligt bekräftelsebrev med sitt namn osv. 7.7 Enkäter frågor och enkäter kan kopplas till varje kategori. På så sätt kan deltagaren behöva svara på helt olika frågor beroende på vilken kategori man tillhör. 7.8 Gäster och medföljare Kategorityperna Deltagare, Föreläsare och utställare/sponsor kan tillåtas anmäla gäster och medföljare. Gäster läggs till på deltagarens första flik och medföljare på deltagaren andra flik. Här bestäms hur många och av vilken typ deltagare för de olika kategorierna får anmäla. 24

25 7.9 Länkar Förutom den allmänna länken till formuläret, skapas en direktlänk till varje kategori. Om rutan visa i formulär inte är markerad kan kategorin endast nås via direktlänken. På så sätt kan man använda hemliga kategorier. 25

26 FLIK: AKTIVITETER 8 Aktiviteter Fyra aktiviteter läggs automatiskt upp när formuläret skapas, Byte av deltagare, On-site registrering, Återbetalning deltagaravgift och Adm.avgift belastar projektet. dessa visas inte för deltagare, utan är endast till för statistik, så att administratören kan redogöra för hur många av dessa som behandlats (om behov av detta finns). Rutan visa anger vilka aktiviteter som kan visas i formuläret. Allotment kan sättas för varje kategori.. När antalet anmälda nått siffran i allottment stängs aktiviteten och inga fler kan anmäla sig till den. Alla aktiviteter kan kopplas till en eller flera kategorier. Här anger man även om aktiviteten är avgiftsbelagd och om priset ska höjas enligt datum för prishöjningar. det går även att ge alias-namn för aktiviteterna. Om ett alias-namn finns är det detta som visas för deltagaren. Default är alla aktiviteter tillgängliga för samtliga kategorier. Siffran före aktivitetsnamnet (sort.) anger i vilken ordning aktiviteterna visas för deltagaren. Siffran i kolumnen används visar hur många som anmält sig till en aktivitet. 26

27 9 Pass Skillnaden mellan aktiviteter och pass är att passen kan sättas som tvingande och att man kan ange svarsalternativ som deltagaren kan välja. Det går att ändra ordningen på passen genom att flytta upp och ner. Man kan låta deltagaren önska 1:a, 2:a, 3:dje handsval för i alternativen under ett pass. Systemet klarar upp till tio handsval. Pris kan sättas, antingen på passet som sådant, eller på varje alternativ under passet. Kopplingen mot kategorier och eventuella priser och prishöjningar fungerar precis som för aktiviteter. Ett av alternativen under ett pass kan sättas som förvalt. 27

28 10 Frågor och enkäter Frågor kan göras tvingande och med följande svarsalternativ: Fritextruta, radioknappar och rullgardin. Valet finns att visa fråga och svar på deltagarens sammanställningssida. Systemet visar hur många som svarat på en fråga eller ett alternativ. Varje fråga får ett unikt ID nummer. Det är detta nummer som kopplas till T.ex. en rapport. Det går inte att ta bort en fråga eller ett alternativ om någon har svarat på frågan eller alternativet. 28

29 11 textrutor Under respektive block för Aktiviteter och pass finns en textruta. Den text som skrivs in här visas ovanför blocket på anmälningsformulärets aktivitetsflik. Eftersom det är HTML text kan man länka och formatera texten med HTML kod. Vid varje ruta finns en länk till manualen för HTML kommandon. 29

30 FLIK: Hotell 12 Hotell Om hotellgaranti ska krävas måste rutan för detta vara markerad, (Deltagaren tvingas ange sitt kortnummer för att kunna gå vidare och boka hotell) Om rutan för att visa hotellpriser i sammanställningen är markerad, visas detta på anmälningsformuläret. Texten som skrivs i textrutan visas överst på hotellfliken i anmälningsformuläret. Via knappen Lägg till/ Ta bort hotellrum bestäms vilka hotell som ska synas i anmälningsformuläret. De hotell man lagt till listas upp 30

31 Alla hotellrum som lagts till visas, en flik för varje hotellnatt. Det är valet för hotelldatum på fliken Konferensinformation, som bestämmer vilka för vilka nätter det går att boka hotellrum. OBS! Antalet bokningsbara rum måste fyllas i för varje natt som rummet är upplagt! Bokn.bara = Antalet rum som går att boka. När antalet är uppnått försvinner alternativet från anmälningsformuläret. Bokade = Visar hur många rum som bokats hittills. Lediga = Visar hur många rum som finns kvar. Reserverade = Här kan administratören lägga ett antal rum som inte syns för deltagaren, men som administratören kan boka på för deltagare via deltagaradministrationen. Konf.pris = Om pris för hotellrum ska visas på anmälningsformulärets sammanställning, måste priset för rummet fyllas i 31

32 FLIK: Rapportmallar 13 Rapportmallar Det går att special anpassa rapporter och listor för projektet. Mallen laddas upp mot projektet och påverkar inga andra projekt eller system mallar. exempel på anpassad rapportmall 32

33 FLIK: Placering 14 Placering Placeringslayouter kan kopplas på flera nivåer i projektet. Till själva konferensen = alla som anmält sig går att placera i en layout. Till aktivitet och pass = bara dom som anmält sig till respektive aktivitet eller pass går att placera. Alternativ under pass = bara dom som anmält sig till ett specifikt alternativ går att placera. För att komma till verktyget för att skapa/redigera placeringslayouter klickar man på Redigera layouter 33

34 Skapa/Redigera placeringslayouter Huvudvyn visar en lista på alla layouter som går att redigera. För att redigera en layout klickar man på namnet. 34

35 35

Utbildning för administratörer i Frida

Utbildning för administratörer i Frida Utbildning för administratörer i Frida 1. Systembeskrivning Frida består av tre delar. En deltagaradministration, en konferensadministration samt publik deltagarregistrering. Samtliga delar nås via Internet.

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret.

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret. Manual för anmälan till Nordiskt Forum 2014. Det är enkelt att anmäla sig till Nordiskt Forum. För att spara din tid och underlätta så korrekt ifyllnad som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator Innehållsförteckning Väl organisation att skapa rapport för.... 1 Skapa rapport/mall... 3 Spara mall... 5 Skapa rapport... 7 Institutionens mallar... 8 Standardmallar... 9 Visa genererade rapporter...

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Introduktion BAS On-Line

Introduktion BAS On-Line Introduktion BAS On-Line Välkommen till Aon Hewitts portal för arbetsvärdering Innehåll Inloggning Din profil Värdering Filhantering Rankingtablå 3 4 5 9 12 Support 15 2 Inloggning För att logga in trycker

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30

Fraktjakt manual Privatperson. Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 Fraktjakt manual Privatperson Att komma igång! Version 1.1 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto...4 Sök fraktpriser, inrikes och utrikes...6

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida)

A. Söka fram de medlemmar som ska vara med i utskriften. (Börjar längre ned på denna sida) 14. Att göra utskrifter version 2006-11-29 14.1 14. Att göra utskrifter (etiketter, medlemslista, adresslista, kuvert och födelsedagslista) Den här dokumentationen beskriver hur man gör utskrifter i SPFs

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu. Gjord av SussCreations

Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu. Gjord av SussCreations Detta är en manual om hur man lägger in e-butiksystemet Ecwid på N.nu Gjord av SussCreations Registrera konto och Logga in 4 sidor Första steget är att gå in på www.ecwid.com. Sedan klickar du på Sign

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school 2016-12-18 Krister Holm Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 2 Det äldre formulärfunktionen 2 2.1 Redigera ditt nya formulär 4 2.2 Tabelllayout och Formulärfält 4 2.2.1 Flervalslista, alternativknapp,

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer