Förskolorna Framtidsfolket AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolorna Framtidsfolket AB"

Transkript

1 Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad augusti 2014

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd... 6 Traditioner och högtider... 7 Information om när vi har stängt och stänger tidigare... 8 Information om tystnadsplikt m.m Information om lämning, hämtning, utrustning m.m Riktlinjer vid sjukdom m.m Telefonnummer alla förskolor Förskolorna Framtidsfolket AB

3 Inledning I det här häftet finns information om allt möjligt som är bra för dig som förälder att känna till om hur vi arbetar på Förskolorna Framtidsfolket, fyra förskolor i Hässelby. Här finns årsplanering med information om bland annat planeringsdagar, information om barnens utrustning, lämning och hämtning, riktlinjer vid sjukdom och mycket mer som allt sammantaget ska göra att ditt barns vistelse hos oss blir så bra som möjligt. En del av informationen finns även i vårt inskolningsmaterial, därför kommer några av er att känna igen en del. Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan, Stockholm stads förskoleplan och FN:s barnkonvention. Vi har i vår verksamhet hämtat inspiration från Reggio Emilia filosofin. På höstens föräldramöte kommer pedagogerna på ditt barns avdelning att berätta mer om innehållet i verksamheten utifrån våra styrdokument. Vi ser fram emot en fortsatt trevlig tid tillsammans på förskolan! Vår hemsida Besök gärna vår hemsida där all information finns samlad. Här hittar du även blanketter, veckans matsedel och annat som kan vara både bra och roligt att ta del av. Förskolorna Framtidsfolket AB

4 Dagsrutiner på våra förskolor Förskolan öppnar på en avdelning Frukost serveras Lek lärande utforskande skapande upplevelser samtal smågrupper inne- och utevistelse projekt Lunch i olika matlag för små och stora barn, därefter vila eller lugn aktivitet Lek lärande utforskande skapande upplevelser samtal smågrupper inne- och utevistelse projekt Mellanmål i olika matlag för små och stora barn Ca Barnen avslutar dagen på en avdelning där vi stänger Förskolan stänger De här dagsrutinerna har vi på alla våra förskolor, några klockslag varierar från förskola till förskola, hör med din förskola vad som gäller där. På måndagarna har vi gemensam verksamhet på gården för alla barn på förskolan. Barnen tas emot från kl utomhus. Under hela måndagen har då pedagogerna schemalagd reflektionstid i sina olika arbetslag. Förskolorna Framtidsfolket AB

5 Föräldrasamverkan Dessa olika former för föräldrasamverkan har vi på förskolorna. Enkäter Enkäter med frågor om verksamheten delas ut till alla föräldrar under våren. Fixardag/kväll På förskolorna ordnar vi fixardagar/kvällar under hösten och/eller våren. Det är tillfällen då föräldrar, barn och personal tillsammans arbetar praktiskt för att göra förskolornas miljöer ännu bättre. Föräldramöten Under hösten har varje avdelning ett föräldramöte på kvällstid där pedagogerna, utifrån våra styrdokument, berättar om verksamheten och presenterar hur de ska arbeta med barnen under året. Föräldrarådsmöte Se information som följer på nästa sida. Information för nya föräldrar I slutet av vårterminen ordnar ledningen en informationskväll för nya föräldrar som börjar i augusti. Mötet hålls på kontoret på Rödklöverns förskola. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal har vi under våren med alla föräldrar. Vårfest/sommarfest På våra förskolor ordnas olika fester med personal, föräldrar och barn som en trevlig samvaro under vårterminen. Förskolorna Framtidsfolket AB

6 Föräldraråd Mål och syfte Målet med ett föräldraråd på varje förskola är att ledning, personal och föräldrarepresentanter gemensamt verkar för en trygg, positiv och utvecklande förskolemiljö för våra barn. Föräldrarådets syfte är att endast vara vägledande, inte beslutande, i frågor som rör barnen. En eller ett par gånger per läsår samlas samtliga föräldraråd till möte på kontoret på förskolan Rödklövern. Organisation o Två föräldrarepresentanter från varje avdelning o Chef/enhetsansvarig är sammankallande o Dagordning fastställs och delas ut en vecka innan aktuellt möte o Pedagogrepresentanter o Minnesanteckningar skrivs av en förälder och delas sedan ut till alla familjer Föräldrarådets arbetsuppgifter o Vara språkrör mellan föräldrar, personal och ledning o Lyfta fram förslag, synpunkter och aktuella frågor från övriga föräldrar o Medverka som påtryckningsorgan gentemot myndighet o Arbeta med och medverka till kvalitetshöjande aktiviteter för verksamheten o Se till att synpunkter från föräldramöten och övriga möten följs upp Frågor som inte diskuteras på möten o Enskilda barn och föräldrar o Enskilda personalärenden Förskolorna Framtidsfolket AB

7 Traditioner och högtider December Förberedelser inför julen, luciafirande, jullunch med barnen Januari Julgransplundring Mars april Påsklunch Utställning i Åkermyntans Centrum med barnens olika projekt Maj Förskolans dag firar förskolorna på olika sätt Vårfest Maj juni Avslutningsfest för de barn som ska börja sexårsverksamheten. Juni Midsommarfirande med dans runt stången och därefter midsommarlunch Egna fester och skapade traditioner på den egna avdelningen och förskolan tillkommer. Hör med avdelningen vad de har för egna traditioner! Förskolorna Framtidsfolket AB

8 Information om när vi har stängt och stänger tidigare Förskolan stängd för planeringsdagar på hösten, utbildningsdag och utvärderingsdag på våren Vi har två sammanhängande planeringsdagar i september/oktober, en utbildningsdag i mars och en utvärderingsdag i maj då förskolan är stängd. Detta för att kunna behålla kvaliteten och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet så att ditt barns vistelse på förskolan blir så bra som möjligt. Under höstens dagar gör pedagogerna en planering hur de ska arbeta under läsåret med barngruppen utifrån våra styrdokument. Föreläsningar och studiebesök förekommer också. Vårens utvärderingar ligger till grund för det fortsatta arbetet under hösten. Vi kan ordna tillsyn vid behov under dessa dagar, meddela kontoret, tel eller senast 2 veckor i förväg om du har tillsynsbehov. Förskolan stänger kl för personalmöte En gång i månaden har vi personalmöte, och förskolan stänger då kl På mötena delges information och vi diskuterar pedagogiska frågor för att skapa en bra förskoleverksamhet för ditt barn. Öppet under sommaren och julen Under semestertider, lov och helgdagar har vi endast en förskola öppen, vi utgår från behovet av tillsyn och bestämmer därefter vilken förskola som blir öppen. Under dessa perioder, då många barn är lediga, har pedagogerna sina semestrar. Eftersom sommarplaneringen respektive julplaneringen bygger på barnens närvaro, är det viktigt att vi så tidigt som möjligt får veta när ditt barn ska vara ledigt. Förskolan stängd fredagen i Kristi Himmelsfärdshelgen På fredagen i Kristi Himmelsfärdshelgen har vi verksamhet på endast en förskola. Det är inte bestämt i förväg vilken förskola som är öppen, vi utgår från behovet av tillsyn och bestämmer därefter. Separat information med datum för läsåret delas ut i pappersform till alla förälder varje höst, och finns från hösten även på hemsidans kalendarium. Förskolorna Framtidsfolket AB

9 Information om tystnadsplikt, avgift, försäkring m.m Tystnadsplikt Vi som arbetar inom förskolan omfattas av den sekretess som regleras i sekretesslagen i Socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat att personal bara diskuterar med dig vad som rör ditt barn, och att information som lämnas över till skolan i samband med skolstart görs i samråd med enskild förälder. Ansvar för barnet Ni föräldrar har ansvar för ert barn på förskolan så länge ni är kvar på förskolan på morgonen, och ni tar över ansvaret igen när ni har hälsat på ert barn vid hämtning. Avgift Avgiften betalas 12 månader per år. Vi följer kommunens tillämpningsföreskrifter för kommunal taxa för förskoleverksamhet. Ändring av inkomst/vistelsetid Vid ändring av inkomst och vistelsetid ska detta meddelas till respektive förskola. Blankett finns på respektive förskola och på hemsidan. Vid frågor kontakta Caroline Krantz på telefon Vid ändring av avtal ska detta meddelas en månad i förväg. Ändringen gäller från den 1:a i varje månad. Nytt småsyskon Om ni får småsyskon i familjen blir vistelsetiden 30 timmar/vecka. Barnet kan då gå 30 timmar i veckan fördelat på 4 eller 5 dagar och mellan 8-9 och Schema görs upp för en termin/halvår i taget. Ordinarie vistelsetid kan kvarstå en hel kalendermånad efter barnets födelse. Ändring av överenskommelse måste lämnas in. När småsyskonet börjar på förskolan, tänk då på att göra en ändring av överenskommelsen för det äldre barnet. Försäkring Alla barn är försäkrade under vistelsen på förskolan. S:t Erik försäkring, skadeanmälan görs av vårdnadshavare på blankett som finns på Blanketten finns även att hämta på förskolan. Övergång förskola förskoleklass Ni föräldrar ansvarar för inskolningen av ert barn till förskoleklass samt fritidshem. Ytterligare information lämnar förskolepersonalen hösten innan övergång. Uppsägning av plats Uppsägningstid av plats är en månad. Blankett finns på respektive förskola och på hemsidan. Förskolorna Framtidsfolket AB

10 Anmälningsplikt Enligt Socialtjänstlagen har vi inom förskolan skyldighet att göra en anmälan när vi misstänker att ett barn far illa, fysiskt eller psykiskt. Förskolorna Framtidsfolket AB

11 Information om lämning, hämtning, utrustning m.m. Lämning och hämtning Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan dig som föräldrar och oss pedagoger och vill gärna ha en kort dialog med dig varje dag för att informera om hur dagen på förskolan varit. Det är även viktigt att du har tid att informera oss om något speciellt har hänt på morgonen som kan påverka ditt barns vistelse hos oss. Har du frågor, synpunkter eller vill diskutera något vill vi avsätta en tid när vi kan sitta ner och prata i lugn och ro. När du lämnar ditt barn utomhus vill vi att barnet är färdigklätt för att kunna delta i leken. Är det t.ex. blött ute vill vi att du sätter på ditt barn regnkläder. Tänk på att alltid lämna över ditt barn till en pedagog när du går. När du hämtar gäller samma rutiner. Information Det är viktigt att du som förälder känner förtroende för oss pedagoger och att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum. Information om ditt barn får du vid lämning/hämtning, och på utvecklingssamtal vi har varje höst och vår. Annan information från oss på avdelningen, från ledningen och övrig information mailar/lägger vi i ditt barns postfack. För att vi alltid ska kunna nå dig under dagen, med information eller om det händer ditt barn något, är det viktigt att du fyller i blanketten Personuppgifter med era aktuella telefonnummer varje höst, och lämnar till oss på avdelningen. Tider För ditt barns skull är det viktigt att du så fort som möjligt uppger vilka tider ditt barn ska vara på förskolan, så att vi kan anpassa pedagogernas schema på förskolan efter barnens tider. Lämning och hämtning ska ske inom den tid du uppgett. Fyll i blanketten Schema och lämna till avdelningen. Om du tillfälligt behöver ändra ditt barns tid en dag kan du prata med pedagogerna på avdelningen. Blir du försenad när du ska hämta ditt barn vill vi att du ringer och meddelar oss. Om det är någon annan än ni föräldrar som hämtar ert barn ska ni meddela oss på morgonen eller genom ett telefonsamtal under dagen. Detta för att vi ska kunna lämna ert barn till personen som hämtar. Om ditt barn ska vara ledigt eller är sjukt vill vi att du ringer så tidigt som möjligt, helst innan kl på morgonen. När barnet blivit friskt vill vi att du ringer innan kl dagen innan ditt barn ska gå till förskolan. Detta är viktigt då vi planerar pedagogernas tider och lunchen efter antalet barn på förskolan. Förskolorna Framtidsfolket AB

12 Barnets kläder och utrustning För att ditt barn ska ha det roligt och utvecklande på förskolan är det viktigt med rätt utrustning. Ditt barn har ett stort rörelsebehov och tränar ständigt sin motorik därför är det viktigt med bekväma och oömma kläder. På förskolan målar vi, leker med vatten, sand och lera som också kräver oömma kläder. Alla kläder utomhus och inomhus bör vara utan huvor, remmar och spännen som barnet kan fastna i. Vi är ute varje dag, ditt barn behöver kläder för alla väder. När det regnar eller är blött utomhus behövs regnkläder. De bör vara tunna och rymliga så att ditt barn har full rörlighet även när jacka och byxa finns under. Gummistövlar, sydväst (regnmössa), galonvantar och regnbyxor med gummiband att dra under stöveln, allt i rätt storlek, är en förutsättning för att hålla sig torr under utomhusleken. I avdelningens hall har ditt barn en egen plats där du kan förvara ditt barns kläder och skor. Då väderleken ibland växlar från morgon till eftermiddag kan det vara bra att under en period ha olika kläder som passar för både varmt/kallt väder på förskolan. Vi vill att du tömmer och rensar ditt barns hylla/låda vid behov. En plats för ditt barns extrakläder finns också alltid på avdelningen. För att ditt barn ska slippa frysa eller vara blöt under dagen är det viktigt att du fyller på med extrakläder när du märker att det saknas. Vi rekommenderar att det finns minst två uppsättningar av extrakläder av trosor/kalsonger, strumpor, tröjor och byxor. Det underlättar mycket om du märker ditt barns kläder, nappar och annan utrustning. Enklast är att använda märkpennor, annars finns det namnlappar att beställa som du kan stryka eller sy fast i kläderna. Kläder och annan utrustning som vi inte känner igen lägger vi på en speciell plats som är märkt med Vems kläder eller liknande. Om du saknar något av ditt barns kläder eller annan utrustning kan du oftast hitta det där. Grindarna Flera gator i närheten av förskolorna är hårt trafikerade under de tider föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Många barn visar intresse för att lära sig öppna grindarna själva, av säkerhetsskäl är det viktigt att det är de vuxna som öppnar och stänger grindarna. Av säkerhetsskäl är det också viktigt att du som förälder alltid stänger grinden efter dig, samt hakar på kedjan, under den tid då förskolan är öppen, från cirka 6.30 på morgonen till på kvällen. Frukost Vi vill att du meddelar oss om ditt barn ska äta frukost, och att du i så fall lämnar ditt barn i god tid på morgonen på avdelningen. Detta för att vi ska kunna ta emot ditt barn på ett bra sätt innan frukosten börjar. Förskolorna Framtidsfolket AB

13 Riktlinjer vid sjukdom m.m. Vi har här gjort en sammanställning av råd och riktlinjer vid smitta och några av de vanligaste sjukdomarna som riktar sig till barn och föräldrar i förskolan. Hur ska man då göra? Det är ibland svårt att veta hur man ska göra när ens barn blir sjukt och man ska bestämma om det ska gå till förskolan eller vara hemma. En tumregel vi har på förskolan är att barnet ska orka delta i de ordinarie aktiviteterna på förskolan, alltså även orka vistas utomhus, annars ska man stanna hemma. Barnets allmäntillstånd är alltså avgörande för om barnet bör vara på förskolan. I tveksamma fall tala med personalen. Vid feber ska ditt barn alltid stanna hemma, på förskolan ska ditt barn orka delta utan febernedsättande medel. Den vanligaste årstiden för infektioner är under senhösten och på vårkanten, man är oftare inomhus och därmed tätare inpå varandra, vilket ökar smittrisken. Studier visar att utevistelse är bra. Det blir inte lika trångt och då minskar risken för smittspridning. För att ditt barn ska kunna bygga upp sitt immunförsvar är det viktigt att barnet får vara hemma och tillfriskna i lugn och ro, dvs. att det får en extra dag hemma efter sjukdomens slut, annars är det lätt att barnet drabbas av ytterligare en sjukdom. Om ditt barn blir sjukt under vistelsen på förskolan med feber, eller av annan anledning inte orkar delta i förskolans ordinarie aktiviteter, kontaktar vi dig så att du kan hämta ditt barn. Att barn i förskoleåldern ofta är sjuka, t.ex. i mag-tarminfektioner med diarréer och /eller kräkningar, och luftvägsinfektioner som förkylning med eller utan hosta eller öroninflammation, är normalt och något som man som småbarnsförälder kan behöva räkna med. Förskolebarn kan ha 7 8 infektioner per år eftersom att när många barn vistas på samma ställe ökar risken för att få eller sprida infektioner. Närmare skolstart sjunker oftast antalet infektioner då det egna immunförsvaret är mer tränat och mognat. Det är bra om du informerar pedagogerna om eventuella sjukdomar så att vi på förskolan kan informera vidare för att om möjligt kunna minska smittspridningen. Här följer några råd vid vanliga sjukdomar, och information om fästingbett, mediciner och barns säkerhet. Förkylning Vid lättare förkylning kan barnet, trots sin infektion, vistas på förskolan men bör orka delta i det som händer under dagen. Barnet ska vara feberfritt utan hjälp av febernedsättande läkemedel. Förskolorna Framtidsfolket AB

14 Vinterkräksjuka/Maginfluensa Om barnet har maginfluensa, kräks och har diarré ska man absolut stanna hemma med barnet. Risken för spridning till andra är mycket stor och alla vinner på att försöka bryta smittan i god tid. Man bör stanna hemma tills barnet är helt friskt, dvs. 48 timmar (två dygn)) efter sista kräkning eller diarré, och gärna en extra dag. Ögoninflammation Barnet bör stanna hemma när ögoninflammationen ger variga, rinnande ögon. Halsfluss Under de första dagarnas antibiotikabehandling för halsfluss bör barnet stanna hemma då det fortfarande smittar under den här tiden. Vi ger inte barnen antibiotika eller liknande på förskolan, så det kan vara klokt att be läkaren om medicinering 2 gånger/dygn så barnen inte behöver medicin mitt på dagen. Rutiner vid fästingbett 1. Vi avlägsnar eventuell fästing som vi upptäcker 2. Vi ritar en cirkel runt fästingområdet 3. Vi lämnar på så sätt över ansvaret till er föräldrar att hålla koll på eventuell borrelia Mediciner På förskolan ger vi inte barnen någon form av medicin eller liknande behandling. Undantaget är svår allergi, astma eller kronisk sjukdom där vi ger den medicin barnet behöver utifrån ett läkarintyg. Barns säkerhet o Vi på förskolan säger nej till tuggummi ur säkerhetssynpunkt. Det är du som förälder som ser till att ditt barn inte har tuggummi. o Alla barnets kläder inomhus och utomhus bör vara utan huvor, remmar och spännen som barnet kan fastna i.. Materialet om sjukdomar är delvis hämtat från broschyrerna Smitta mindre i förskolan, information till föräldrar och personal, framtagen av Stockholms stad, Kompetensfonden och Karolinska Institutet Education. Förskolorna Framtidsfolket AB

15 Telefonnummer alla förskolor Ledning Karin Sjöberg och Susanne Wadelius Kontor Rödklövervägen Hässelby Karin Sjöberg VD Framtidsfolket, förskolechef eller mobil Susanne Wadelius, förskolechef eller mobil Rina Andersson, pedagogista Kärleksörten Enhetsansvarig Annika Karlsson Blomodlarvägen Hässelby Telefonnr: Sköldpaddan 1-2-årsavdelning tryck 1 Pingvinen 2-3-årsavdelning tryck 2 Delfinen 4-5-årsavdelning tryck 3 Köket tryck 4 Förskolorna Framtidsfolket AB

16 Rödklövern Enhetsansvarig Annelie Örtlund Rödklövervägen Hässelby Telefonnr: , mobil: Nyckelpigan 1-årsavdelning tryck 1 Ekorren 2-årsavdelning tryck 2 Ugglan 3-årsavdelning tryck 3 Grodan 4-årsavdelning tryck 4 Draken 5-årsavdelning tryck 5 Köket tryck 6 Strandrågen Enhetsansvarig Nahla Sulaka Georges Fagerstrand Hässelby Telefonnr: , mobil: Snigeln 1-3-årsavdelning tryck 1 Spindeln 4-5-årsavdelning tryck 2 Köket tryck 3 Sunnanäng Enhetsansvarig Sussi Molinsky Loviselundsvägen Hässelby Telefonnr: , mobil: Grodan 1-årsavdelning tryck 1 Humlan 2-årsavdelning tryck 2 Nyckelpigan 3-årsavdelning tryck 3 Igelkotten 4-årsavdelning tryck 4 Femårsavdelning 5-årsavdelning tryck 5 Köket tryck 6 Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Pedagoger Arbetslag...5 Schemalagd arbetstid

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer