Förskolorna Framtidsfolket AB , Rödklövern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern"

Transkript

1 Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB , Rödklövern

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd... 6 Traditioner och högtider... 7 Datum under läsåret när vi har stängt och stänger tidigare... 8 Information om tystnadsplikt m.m Information om lämning, hämtning, utrustning m.m Riktlinjer vid sjukdom m.m Telefonnummer alla förskolor Förskolorna Framtidsfolket AB

3 Inledning I det här häftet finns information om allt möjligt som är bra för dig som förälder att känna till om hur vi arbetar på Förskolorna Framtidsfolket. Här finns bland annat viktiga datum för läsåret att lägga på minnet, information om barnens utrustning, lämning och hämtning, riktlinjer vid sjukdom och mycket mer som allt sammantaget ska göra att ditt barns vistelse hos oss blir så bra som möjligt. En del av informationen finns även i vårt inskolningsmaterial, därför kommer några av er att känna igen en del. Vi har ytterligare ett häfte, Lokal arbetsplan för Förskolorna Framtidsfolket, där vi beskriver vår pedagogiska verksamhet. Där kan du läsa hur vi tänker att barn- och kunskapssyn, pedagogroll och organisation hänger ihop för en bra verksamhet. Den Lokala arbetsplanen finns uppsatt på anslagstavlan vid varje avdelning vill du ha ett eget exemplar ordnar vi det när du säger till. På höstens föräldramöte kommer pedagogerna på ditt barns avdelning att berätta mer om innehållet i verksamheten utifrån arbetsplanen. Vi ser fram emot en fortsatt trevlig tid tillsammans på förskolan! Förskolorna Framtidsfolket AB

4 Dagsrutiner på våra förskolor Förskolan öppnar på en avdelning Frukost serveras Lek lärande utforskande skapande upplevelser samtal smågrupper inne- och utevistelse projekt Lunch i olika matlag för små och stora barn, därefter vila eller lugn aktivitet Lek lärande utforskande skapande upplevelser samtal smågrupper inne- och utevistelse projekt Mellanmål i olika matlag för små och stora barn Ca Barnen avslutar dagen på en avdelning där vi stänger Förskolan stänger De här dagsrutinerna har vi på alla våra förskolor, några klockslag varierar från förskola till förskola, hör med din förskola vad som gäller där. På måndagarna har vi gemensam verksamhet på gården för alla barn på förskolan. Barnen tas emot från kl utomhus. Under hela måndagen har då pedagogerna schemalagd reflektionstid i sina olika arbetslag. Förskolorna Framtidsfolket AB

5 Föräldrasamverkan Hösten 2010 Fixardag/kväll september på några av våra förskolor Föräldramöte v. 40 och/eller v.41 på kvällen på samtliga förskolor Föräldrarådsmöte v. 43 på kvällen på samtliga förskolor Utvecklingssamtal oktober november dagtid på samtliga förskolor Våren 2011 Enkäter delas ut på våren i någon form Utställning april maj barnens olika projekt visas i Åkermyntans Centrum Utvecklingssamtal april maj dagtid på samtliga förskolor Föräldramöte april/maj på kvällen på samtliga förskolor Föräldrarådsmöte tisd 25 jan samtliga föräldraråd, kontoret Vårfest maj/juni på kvällen på samtliga förskolor Fixardag/kväll maj på några av våra förskolor Information för nya föräldrar juni kvällstid på kontoret med ledningen. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal har vi under hösten och våren för alla föräldrar. Föräldramöten I oktober har varje avdelning ett föräldramöte där pedagogerna berättar och presenterar hur de ska arbeta med barnen under året utifrån den lokala arbetsplanen. Föräldrasamverkan under våren kan se olika ut på de olika avdelningarna t.ex. föräldramöte, drop in eller olika utställningar. Förskolorna Framtidsfolket AB

6 Föräldraråd Målsättning Målet med ett föräldraråd på varje förskola är att ledning, personal och föräldrarepresentanter gemensamt verkar för en trygg, positiv och utvecklande förskolemiljö för våra barn. Föräldrarådets arbetsuppgifter o Vara språkrör mellan föräldrar, personal och ledning o Medverka i diskussion tillsammans med ledning och personal för att uppnå en positiv pedagogisk utveckling på förskolorna o Medverka som påtryckningsorgan gentemot myndighet o Arbeta med och medverka till kvalitetshöjande aktiviteter för verksamheten o Se till att synpunkter från föräldramöten och övriga möten följs upp Frågor som inte diskuteras på möten o Enskilda barn och föräldrar o Enskilda personalärenden Organisation o Två föräldrarepresentanter från varje avdelning o Enhetsansvarig sammankallande o Dagordning fastställs och delas ut en vecka innan aktuellt möte o Pedagogrepresentanter o Minnesanteckningar skrivs av en förälder och delas sedan ut till alla familjer Förskolorna Framtidsfolket AB

7 Traditioner och högtider Augusti I slutet av augusti varje år har vi en gemensam fest alla förskolor för att fira Förskolorna Framtidsfolkets årsdag. Vi firar tillsammans med barnen på Rödklöverns gård det är en fest med olika spännande uppträdanden från scenen uppe på kullen. I år har vi 10-årsjubileum! December Förberedelser inför julen, luciafirande, jullunch med barnen Januari Julgransplundring Mars april Påsklunch Utställning i Åkermyntans Centrum med barnens olika projekt Maj Förskolans dag firar förskolorna på olika sätt. Vårfest Maj juni Avslutningsfest för de barn som ska börja sexårsverksamheten. Juni Midsommarfirande med dans runt stången och därefter midsommarlunch Egna fester och skapade traditioner på den egna avdelningen och förskolan tillkommer som till exempel fixardagar och buffémiddag. Hör med avdelningen vad de har för egna traditioner! De svenska högtiderna påsk, midsommar och jul firar vi tillsammans med barnen för att de ska bli medvetna om traditionerna vi har i vårt land, men också för att stärka gemenskapen på förskolan. Förskolorna Framtidsfolket AB

8 Datum under läsåret när vi har stängt och stänger tidigare Hösten 2010 Förskolan stängd för planeringsdagar september Vi kan ordna tillsyn vid behov på en kommunal förskola, meddela oss cirka en vecka i förväg om du har tillsynsbehov. Vi har två sammanhängande planeringsdagar i september, en utbildningsdag i mars och en utvärderingsdag i maj. Detta för att kunna behålla kvaliteten och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet så att ditt barns vistelse på förskolan blir så bra som möjligt. Under höstens dagar gör pedagogerna en planering hur de ska arbeta under läsåret med barngruppen utifrån vår lokala arbetsplan. Föreläsningar och studiebesök förekommer också. Vårens utvärderingar ligger till grund för det fortsatta arbetet under hösten. Förskolan stänger kl för personalmöten onsdag 25 augusti onsdag 15 september OBS! stänger vi den dagen onsdag 13 oktober onsdag 10 november onsdag 8 december En gång i månaden har vi personalmöten. På mötena delges information och vi diskuterar pedagogiska frågor som rör hela förskolan/hela Framtidsfolket för att skapa en bra förskolemiljö för ditt barn. Jouröppet jul december 2010, 3 5 januari 2011 samt 7 januari 2011 Under semestertider, lov och helgdagar har vi endast en förskola öppen, vi utgår från behovet av tillsyn och bestämmer därefter vilken förskola som blir jouröppen. Under dessa perioder, då många barn är lediga, har pedagogerna sina semestrar. Eftersom julplaneringen respektive sommarplaneringen bygger på barnens närvaro, är det viktigt att vi så tidigt som möjligt får veta när ditt barn ska vara ledigt. Tänk på att barn precis som vuxna behöver en tids sammanhängande ledighet för att orka med den övriga tiden på året. (10 januari är alla förskolor öppna igen) Våren 2011 Förskolan stänger kl för personalmöten onsdag 12 januari onsdag 2 februari onsdag 30 mars onsdag 25 maj Förskolorna Framtidsfolket AB

9 Förskolan stängd för utbildningsdag 9 mars Tillsyn kan ordnas vid behov på en kommunal förskola. Förskolan stängd för utvärderingsdag 4 maj Tillsyn kan ordnas vid behov på en kommunal förskola. Förskolan stängd Kristi Himmelsfärdshelgen fredag 3 juni Vi har verksamhet på endast en förskola, det är inte bestämt i förväg, vi utgår ifrån behovet. Jouröppet sommar vecka Se information under jouröppet jul Förskolorna Framtidsfolket AB

10 Information om tystnadsplikt m.m. Tystnadsplikt Vi som arbetar inom förskolan omfattas av den sekretess som regleras i sekretesslagen i Socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat att personal bara diskuterar med dig vad som rör ditt barn, och att information som lämnas över till skolan i samband med skolstart görs i samråd med enskild förälder. Ansvar för barnet Ni föräldrar har ansvar för ert barn på förskolan så länge ni är kvar på förskolan på morgonen, och ni tar över ansvaret igen när ni har hälsat på ert barn vid hämtning. Ändring av inkomst Vid ändring av inkomst och vistelsetid ska detta meddelas till respektive förskola. Blankett finns på respektive förskola och på hemsidan. Vid frågor kontakta Karin Johnson på telefon Vid ändring av avtal ska detta meddelas en månad i förväg. Ändringen gäller från den 1:a i varje månad. Nytt småsyskon Om ni får småsyskon i familjen blir vistelsetiden 6 timmar/dag. Tiden blir då kl varje dag. Ordinarie vistelsetid kan kvarstå en hel kalendermånad efter barnets födelse. Ändring av överenskommelse måste lämnas in. När småsyskonet börjar på förskolan, tänk då på att göra en ändring av överenskommelsen för det äldre barnet. Maxtaxa Maxtaxa är 12 månaders betalning. Försäkring Alla barn är försäkrade under vistelsen på förskolan. Övergång förskola förskoleklass Ni föräldrar ansvarar för inskolningen av ert barn till förskoleklass samt fritidshem. Ytterligare information lämnar förskolepersonalen hösten innan övergång. Uppsägning av plats Uppsägningstid av plats är en månad. Blankett finns på respektive förskola och på hemsidan. Vid övergång till sexårsverksamheten måste platsen sägas upp. Anmälningsplikt Enligt Socialtjänstlagen har vi inom förskolan skyldighet att göra en anmälan när vi misstänker att ett barn far illa, fysiskt eller psykiskt. Förskolorna Framtidsfolket AB

11 Information om lämning, hämtning, utrustning m.m. Lämning och hämtning Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan dig som föräldrar och oss pedagoger och vill gärna ha en kort dialog med dig varje dag för att informera om hur dagen på förskolan varit. Det är även viktigt att du har tid att informera oss om något speciellt har hänt på morgonen som kan påverka ditt barns vistelse hos oss. Har du frågor, synpunkter eller vill diskutera något vill vi avsätta en tid när vi kan sitta ner och prata i lugn och ro. När du lämnar ditt barn utomhus vill vi att barnet är färdigklätt för att kunna delta i leken. Är det t.ex. blött ute vill vi att du sätter på ditt barn regnkläder. Tänk på att alltid lämna över ditt barn till en pedagog när du går. När du hämtar gäller samma rutiner. Information Det är viktigt att du som förälder känner förtroende för oss pedagoger och att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum. Information om ditt barn får du vid lämning/hämtning, och på utvecklingssamtal vi har varje höst och vår. Annan information från oss på avdelningen, från ledningen och övrig information lägger vi i ditt barns postbox eller liknande som varje barn har, ofta i hallen. För att vi alltid ska kunna nå dig under dagen, med information eller om det händer ditt barn något, är det viktigt att du fyller i blanketten Personuppgifter med era aktuella telefonnummer varje höst, och lämnar till oss på avdelningen. Tider För ditt barns skull är det viktigt att du så fort som möjligt uppger vilka tider ditt barn ska vara på förskolan, så att vi kan anpassa pedagogernas schema på förskolan efter barnens tider. Lämning och hämtning ska ske inom den tid du uppgett. Fyll i blanketten Schema och lämna till avdelningen. Om du tillfälligt behöver ändra ditt barns tid en dag kan du prata med pedagogerna på avdelningen. Blir du försenad när du ska hämta ditt barn vill vi att du ringer och meddelar oss. Om det är någon annan än ni föräldrar som hämtar ert barn ska ni meddela oss på morgonen eller genom ett telefonsamtal under dagen. Detta för att vi ska kunna lämna ert barn till personen som hämtar. Om ditt barn ska vara ledigt eller är sjukt vill vi att du ringer så tidigt som möjligt, helst innan kl på morgonen. När barnet blivit friskt vill vi att du ringer innan kl dagen innan ditt barn ska gå till förskolan. Detta är viktigt då vi planerar pedagogernas tider och lunchen efter antalet barn på förskolan. Förskolorna Framtidsfolket AB

12 Barnets kläder och utrustning För att ditt barn ska ha det roligt och utvecklande på förskolan är det viktigt med rätt utrustning. Ditt barn har ett stort rörelsebehov och tränar ständigt sin motorik därför är det viktigt med bekväma och oömma kläder. På förskolan målar vi, leker med vatten, sand och lera som också kräver oömma kläder. Alla kläder utomhus och inomhus ska vara utan huvor, remmar och spännen som barnet kan fastna i. Vi är ute varje dag, ditt barn behöver kläder för alla väder. När det regnar eller är blött utomhus behövs regnkläder. De bör vara tunna och rymliga så att ditt barn har full rörlighet även när jacka och byxa finns under. Gummistövlar, sydväst (regnmössa), galonvantar och regnbyxor med gummiband att dra under stöveln, allt i rätt storlek, är en förutsättning för att hålla sig torr under utomhusleken. I avdelningens hall har ditt barn en egen plats där du kan förvara ditt barns kläder och skor. Då väderleken ibland växlar från morgon till eftermiddag kan det vara bra att under en period ha olika kläder som passar för både varmt/kallt väder på förskolan. Vi vill att du tömmer och rensar ditt barns hylla/låda vid behov. En plats för ditt barns extrakläder finns också alltid på avdelningen. För att ditt barn ska slippa frysa eller vara blöt under dagen är det viktigt att du fyller på med extrakläder när du märker att det saknas. Vi rekommenderar att det finns minst två uppsättningar av extrakläder av trosor/kalsonger, strumpor, tröjor och byxor. Det underlättar mycket om du märker ditt barns kläder, nappar och annan utrustning. Enklast är att använda märkpennor, annars finns det namnlappar att beställa som du kan stryka eller sy fast i kläderna (vi har broschyrer). Kläder och annan utrustning som vi inte känner igen lägger vi på en speciell plats som är märkt med Vems kläder eller liknande. Om du saknar något av ditt barns kläder eller annan utrustning kan du oftast hitta det där. Grindarna Flera gator i närheten av förskolorna är hårt trafikerade under de tider föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Många barn visar intresse för att lära sig öppna grindarna själva, av säkerhetsskäl är det viktigt att det är de vuxna som öppnar och stänger grindarna. Av säkerhetsskäl är det också viktigt att du som förälder alltid stänger grinden efter dig, samt hakar på kedjan, under den tid då förskolan är öppen, från cirka på morgonen till på kvällen. Frukost Vi vill att du meddelar oss om ditt barn ska äta frukost, och att du i så fall lämnar ditt barn i god tid på morgonen på avdelningen. Detta för att vi ska kunna ta emot ditt barn på ett bra sätt innan frukosten börjar. Förskolorna Framtidsfolket AB

13 Riktlinjer vid sjukdom m.m. Vi har här gjort en sammanställning av råd och riktlinjer vid smitta och några av de vanligaste sjukdomarna som riktar sig till barn och föräldrar i förskolan. Hur ska man då göra? Det är ibland svårt att veta hur man ska göra när ens barn blir sjukt och man ska bestämma om det ska gå till förskolan eller vara hemma. En tumregel vi har på förskolan är att barnet ska orka delta i de ordinarie aktiviteterna på förskolan, alltså även orka vistas utomhus, annars ska man stanna hemma. Barnets allmäntillstånd är alltså avgörande för om barnet bör vara på förskolan. I tveksamma fall tala med personalen. Vid feber ska ditt barn alltid stanna hemma, på förskolan ska ditt barn orka delta utan febernedsättande medel. Den vanligaste årstiden för infektioner är under senhösten och på vårkanten, man är oftare inomhus och därmed tätare inpå varandra, vilket ökar smittrisken. Studier visar att utevistelse är bra. Det blir inte lika trångt och då minskar risken för smittspridning. För att ditt barn ska kunna bygga upp sitt immunförsvar är det viktigt att barnet får vara hemma och tillfriskna i lugn och ro, dvs. att det får en extra dag hemma efter sjukdomens slut, annars är det lätt att barnet drabbas av ytterligare en sjukdom. Om ditt barn blir sjukt under vistelsen på förskolan med feber, eller av annan anledning inte orkar delta i förskolans ordinarie aktiviteter, kontaktar vi dig så att du kan hämta ditt barn. Att barn i förskoleåldern ofta är sjuka, t.ex. i mag-tarminfektioner med diarréer och /eller kräkningar, och luftvägsinfektioner som förkylning med eller utan hosta eller öroninflammation, är normalt och något som man som småbarnsförälder kan behöva räkna med. Förskolebarn kan ha 7 8 infektioner per år eftersom att när många barn vistas på samma ställe ökar risken för att få eller sprida infektioner. Närmare skolstart sjunker oftast antalet infektioner då det egna immunförsvaret är mer tränat och mognat. Det är bra om du informerar pedagogerna om eventuella sjukdomar så att vi på förskolan kan informera vidare för att om möjligt kunna minska smittspridningen. Här följer några råd vid vanliga sjukdomar, och information om fästingbett, mediciner och barns säkerhet. Förkylning Vid lättare förkylning kan barnet, trots sin infektion, vistas på förskolan men bör orka delta i det som händer under dagen. Barnet ska vara feberfritt utan hjälp av febernedsättande läkemedel. Maginfluensa Om barnet har maginfluensa, kräks och har diarré ska man absolut stanna hemma med barnet. Risken för spridning till andra är mycket stor och alla vinner på att Förskolorna Framtidsfolket AB

14 försöka bryta smittan i god tid. Man bör stanna hemma tills barnet är helt friskt, dvs. 24 timmar (ett dygn) efter sista kräkning eller diarré, och gärna en extra dag. Vinterkräksjuka Vid vinterkräksjuka gäller särskilda regler, då bör man stanna hemma två dygn (48 timmar) efter senaste symptomet eftersom man smittar så länge. Ögoninflammation Barnet bör stanna hemma när ögoninflammationen ger variga, rinnande ögon. Halsfluss Under de första dagarnas antibiotikabehandling för halsfluss bör barnet stanna hemma då det fortfarande smittar under den här tiden. Vi ger inte barnen antibiotika eller liknande på förskolan, så det kan vara klokt att be läkaren om medicinering 2 gånger/dygn så barnen inte behöver medicin mitt på dagen. Rutiner vid fästingbett 1. Vi avlägsnar eventuell fästing som vi upptäcker 2. Vi ritar en cirkel runt fästingområdet 3. Vi lämnar på så sätt över ansvaret till er föräldrar att hålla koll på eventuell borelia Mediciner På förskolan ger vi inte barnen någon form av medicin eller liknande behandling. Undantaget är svår allergi, astma eller kronisk sjukdom där vi ger den medicin barnet behöver. Barns säkerhet o Vi på förskolan säger nej till tuggummi ur säkerhetssynpunkt. Det är du som förälder som ser till att ditt barn inte har tuggummi. o Alla barnets kläder inomhus och utomhus ska vara utan huvor, remmar och spännen som barnet kan fastna i.. Materialet om sjukdomar är delvis hämtat från broschyrerna Smitta mindre i förskolan, information till föräldrar och personal, framtagen av Stockholms stad, Kompetensfonden och Karolinska Institutet Education. Förskolorna Framtidsfolket AB

15 Telefonnummer alla förskolor Ledning Karin Johnson och Ulla-Britt Larsson Kontor Rödklövervägen Hässelby Karin Johnson vd, chef Framtidsfolket eller mobil Ulla-Britt Larsson vd, chef Framtidsfolket eller mobil Karin Sjöberg, pedagogista, chef Kärleksörten eller mobil Kerstin Nyberg, it-ansvarig Kärleksörten Enhetsansvarig Annika Karlsson Blomodlarvägen Hässelby Telefonnr: , välj avdelning genom knapptryckning Sköldpaddan 1-2-årsavdelning tryck 1 Pingvinen 2-3-årsavdelning tryck 2 Delfinen 4-5-årsavdelning tryck 3 Köket tryck 4 Förskolorna Framtidsfolket AB

16 Rödklövern Enhetsansvarig Susanne Ohlsson Rödklövervägen Hässelby Telefonnr: , välj avdelning genom knapptryckning Nyckelpigan 1-årsavdelning tryck 1 Ekorren 2-årsavdelning tryck 2 Ugglan 3-årsavdelning tryck 3 Grodan 4-årsavdelning tryck 4 Draken 5-årsavdelning tryck 5 Köket tryck 6 Strandrågen Enhetsansvarig Anneli Lenneborg-Enhage Fagerstrand Hässelby Telefonnr: , välj avdelning genom knapptryckning Snigeln 1-3-årsavdelning tryck 1 Spindeln 4-5-årsavdelning tryck 2 Köket tryck 3 Sunnanäng Enhetsansvarig Margareta Klevemo Loviselundsvägen Hässelby Telefonnr: , välj avdelning genom knapptryckning Grodan 1-årsavdelning tryck 1 Humlan 2-årsavdelning tryck 2 Nyckelpigan 3-årsavdelning tryck 3 Igelkotten 4-årsavdelning tryck 4 Femårsavdelning 5-årsavdelning tryck 5 Köket tryck 6 Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer