Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. Eva Brunne, sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. Eva Brunne, sid 5"

Transkript

1 Klasserna måste bli mindre n fter snart sju år med moderatledd regering står det klart att effekten av den borgerliga skolpolitiken är sjunkande kunskapsresultat. Lärarna har en oerhört svår uppgift när vissa klasser har 0 elever. Politiken måste våga prioritera skolan ekonomiskt. Ledare, sid Foto: Caroline Hedin Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. va Brunne, sid Huddinge under stormaktstiden n Under medeltiden ägdes nästan hela Huddinge av biskopen i trängnäs. Men stormaktstiden förändrade kommunen i grunden och nya samhällsklasser bildades. Bo Beckman fortsätter att guida oss genom Huddinges historia. id HUDDI YH H april juni 0 00 H Huddingesonen Linus Klasen i Luleås dräkt. alangfabriken Huddinge IK n Han tog sitt Luleå till M-final i ishockey men det blev en tung förlust mot kellefteå. Besvikelsen har nu lagt sig och summerar man Linus Klasens säsong kan han inte vara annat än nöjd. Han fick förtroendet att spela i landslagströjan och hans fina insatser i litserien har gjort honom till ett hett villebråd på spelarmarknaden. pekulationerna placerar honom i den ryska proffsligan men inget är klart ännu. Foto: obert Hedlund Jag har kontrakt med Luleå för nästa säsong och räknar med att spela där. Men, det är klart att det kan hända något nytt. Vi får se id Inga gratis L-kort n ocialdemokraterna i Huddinge har föreslagit att sexkilometersgränsen för avstånd mellan hemmet och skolan ska tas bort så att alla gymnasieelever får gratis Lkort. Detta vann inte gehör i fullmäktige och frågan skjuts på framtiden. id Vandring med Per Wirtén n Per Wirténs bok Där jag kommer från kriget mot förorten har fått stor publicitet och uppskattning. Huddinge yheter tar dig med på en vandring genom en kommun som har mer att erbjuda än vad många tror. id oger Karlsson ser tecken & spår n 0 år efter sin första skiva som soloartist är det dags igen. oger Karlsson från Huddinge kommer ut med en ny skiva, ecken & spår, som för tankarna till Winnerbäck och håström. id urrande bumlingar n Visste du att det på en kvadratmeter orörd ängsmark kan finnas 0 olika växtarter och att förr fanns 0 olika sorters humlor? ichard Vestin har besökt en av naturens viktigaste arbetare. id rattis till VM-guldet! n Jhonas nroth, fostrad i Huddinge Hockey, var bäste målvakt i ishockey-vm. Ytterligare fyra av världsmästarna har spelat i Huddinge IK, nämligen Dick xelsson, lias Fälth, iklas Persson och landslagskaptenen taffan Kronwall. id uide till kyrkovalet Det är inte alla som är medvetna om det men en majoritet av den svenska befolkningen har möjlighet att gå till valurnorna redan i år. Kyrkovalet äger rum den september och Huddinge yheter har pratat med ett antal kandidater som ställer upp i valet. Jag vill vara med och påverka venska kyrkan till att vara och förbli en öppen, tolerant och kristen folkkyrka både lokalt och nationellt, säger Louise Callenberg från rångsund, som är en av ocialdemokraternas kandidater i kyrkovalet. id I rättvisans tjänst Britt Björneke förenar sitt uppdrag som Vänsterpartiets främsta företrädare i kommunen med jobbet som rådman på ödertörns ingsrätt. ättvisan är ett återkommande tema i hennes arbete och en röd tråd i hennes politiska engagemang. om oppositionsråd driver hon framför allt på byggandet av hyresrätter till rimliga priser. Hon försöker också vända utvecklingen med lägre lärartäthet och större ojämlikhet i skolan. Och hon har ett tydligt svar på vilken valfråga som blir viktigast. ka vi fortsätta utvecklingen med allt fler friskolor med låg personaltäthet och bristande resurser eller ska vi skapa en likvärdig skola för alla Huddinges barn och unga? säger hon. id Foto: Cecilia Palmsäter

2 Juni 0 Ledare Det står efter sex år av borgerligt styre klart att effekten av deras politik är att kunskapsresultaten har sjunkit. Forskningen är tydlig det är undervisningens kvalitet som ger resultat, men Huddinges lärares uppdrag är mycket svårt och klasserna är alldeles för stora. Mer tid för undervisning är avgörande och för det krävs mer resurser. Mindre klasser och mer tid att undervisa! Illustration: obert yberg vensk skolas problem är uppenbara för alla. esultaten är för låga, alltför många elever når inte kunskapsmålen och alldeles för få presterar toppresultat. killnaderna mellan skolor ökar. Huddinge är inget undantag. fter sex år med borgerlig skolpolitik syns ingen ljusning tvärtom sjunker resultaten för varje år. Missnöjet bland lärarna ökar, och det redan förut låga antalet ansökningar till lärarutbildningen sjunker ytterligare. Den senaste tiden har den ökande administrativa bördan för lärarna diskuterats. Det är uppenbart att de borgerliga har lagt för mycket fokus på dokumentation och för lite på undervisning. Forskningen om lärande är tydlig det är undervisningens kvalitet som ger resultat. llt har dock inte varit dåligt i de senaste årens politik. xempelvis är det bra med de karriärtjänster som nu rullas ut i skolan. kickliga lärare måste kunna göra karriär och vi måste ha sätt att få fler elever att få glädje av dessa lärares kvaliteter. Det vore bra om vi i Huddinge kunde säkerställa att de elever som har störst behov av en särskilt skicklig pedagog också fick tillgång till en sådan. Men, det som förhoppningsvis blir en parentes är de värsta förenklingarna och den mest oförblommerade populismen. Vi kanske slipper tal om att vädra ut flumskolan och att återupprätta kunskapsskolan i något slags påstådd konflikt med den politiska vänstern. För det första har de borgerliga ett stort ansvar för den hittillsvarande skolpolitiken. edan har exempelvis samtliga läroplaner antagits av borgerliga regeringar. Och för det andra har som sagt effekten av politiken varit att kunskapsresultaten har sjunkit. ffekt skulle det däremot ha om politiken vågade prioritera skolan ekonomiskt. Idag gör stora klasser i årskurserna arbetet mycket svårt för Huddinges lärare. Klasser med uppemot 0 elever är inte någon ovanlighet. Med sådana förutsättningar blir jobbet med att hjälpa alla att nå målen och stötta elever som har förutsättningar att nå toppresultat närmast omöjligt. Med en socialdemokratisk regering och en ()-ledd majoritet i Huddinge skulle markant mindre skolklasser i de lägre årskurserna stå högt på dagordningen. Det skulle på riktigt kunna göra skillnad för Huddinges elever. Dålig koll Huddinge kommun har under flera år genomfört en rad olagliga upphandlingar av byggentreprenader. Det är kontrakt för sammanlagt flera miljoner kronor, som har tilldelats företag utan att de har prövats i en upphandling. Det är svårt att förstå hur det här har kunnat pågå utan att någon har satt stopp. edaktören har ordet Vilken massa begåvningar det finns här i Huddinge! Vi uppmärksammar i detta nummer musikern oger Karlsson och barnboksförfattarinnan nn-kristin Lundmark. Vi gratulerar fem nyblivna ishockeyvärldsmästare och skriver om spelgeniet Linus Klasen. Vi presenterar ett lokalt familjeföretag och berättar om samhällsnyttiga verksamheter. Upphandlingar genomförs för att kommunen ska hushålla med skattepengarna och för att upprätthålla en schyst konkurrens mellan olika företag. Ytterst faller förstås ansvaret tungt på de politiker, som har det yttersta ansvaret i det här fallet kommunalråden Daniel Dronjak ordqvist (M) och omas Hansson (KD). Bluff om äldreomsorgen I sitt förord till kommunens årsredovisning för 0 gör kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak ordqvist (M) ett stort nummer av hur PO:s äldrebarometer har bedömt Huddinge kommun. Han skriver att den visar ett glädjande resultat och att Huddinges äldreomsorg är bäst i länet!. Onekligen en fjäder i hatten för kommunen om det hade varit sant. I själva verket visar undersökningen från PO att Huddinges äldreomsorg är på en medelnivå i länet. Det är begripligt om Moderaterna är oroliga för hur deras nedskärningar i äldreomsorgen har påverkat förtroendet för deras äldrepolitik. Men, att putsa på Daniel Dronjak ordqvist. Foto: Huddinge kommun sanningen är väl ändå lite väl desperat? Prioritet att uppfylla lagen?! I kollagens åttonde kapitels fjortonde paragraf står att kommunen ska erbjuda föräldrarna en plats i förskolan fyra månader efter att de har ställt sitt barn i kö. Inte någon gång under årets fyra första månader har Huddinge kommun uppfyllt lagens krav. I april var det fjorton barn som hade stått i kö i mer än fyra månader som inte fick någon plats. I den borgerliga kommunledningens förslag till budget för 0 slår de fast ambitionerna. De vill att förskolenämnden ska jobba särskilt med att erbjuda alla en plats i förskolan. ftersom skollagen faktiskt gäller i Huddinge också borde ett sådant uppdrag vara överflödigt Huddinge yheter har just ambitionen att spegla det lokala. Vi vill stärka identiteten Huddinge. Det som beslutas i Huddinges kommunalhus har stor betydelse för hur kommunen utvecklas och vilken kvalitet du och jag möter i förskola, skola och äldreomsorg. Fler borde glädjas när Huddinge IF leder sin serie i fotbollen och när en aktiv i Huddinge I vinner M på den långa distansen 00 kilometer. Vi vill berätta om Huddinges intressanta historia. Huddinge yheter vill alltså ge en bred spegling av lokal politik, kultur, sport med mera. Vi lyfter fram profiler och eldsjälar. Vi presenterar företag och föreningar. Vi skildrar den viktiga kommunalpolitiken inifrån kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Huddinge yheter har ocialdemokratiska förtecken. Det innebär att vi som arbetar ideellt med tidningen är socialdemokrater. Det innebär inte att tidningen är en megafon för vårt eget parti. Vi speglar också andra partiers företrädare och förslag. Huddinge yheter är öppen för er läsare. Vi har en sida för debatt och insändare, och där välkomnar vi ditt bidrag. Vi vill ha tips om eldsjälar, evenemang och nyheter. Vad tycker du om tidningen? Hör av dig! Kommunalvägen, Huddinge elefon: 0- -post: nsvarig utgivare & chefredaktör: rling Karlsson. edaktion: Michaela Lööf, odney ngman och eva Laine. Bildansvarig: Dina venéus. nnonser: odney ngman tel 00-. Layout: Macunnar Info & Media. Huddinge yheter planeras utkomma med nummer under 0 och delas ut gratis till alla hushåll i Huddinge. ryck: V-B, orrtälje. Upplaga: exemplar. Huddinge yheter är en lokaltidning med socialdemokratiska förtecken. idningen är en efterföljare till tidningen Vårdkasen, som startade redan 0. ästa nummer planeras att komma ut i början av oktober 0. Manusstopp september 0. Vid utebliven tidning: Kontakta oss.

3 Juni 0 nyhetstips: hemsida: yheter Britt kämpar för rättvisa Porträtt ättvisa. Britt Björnekes hjärta klappar för samma sak idag som när hon först blev politiskt aktiv i undsvall på 0-talet. Vid ett maktskifte 0 vill Vänsterpartiets oppositionsråd att rättvisefrågorna åter ska genomsyra Huddinges politik. Valet 0 närmar sig snabbt. Vänsterpartiets oppositionsråd Britt Björneke ser många skäl till varför det behövs ett maktskifte i Huddinge. Vi är alla medvetna om hur mycket kommunen växer, men den styrande majoriteten hänger inte alls med i utvecklingen. Huddinge har idag en allvarlig bostadsbrist. Det byggs helt enkelt för lite och framför allt saknar kommunen hyresrätter med rimliga hyror, menar Björneke. Björneke anser att det inte bara finns ett behov av att det byggs utan också av ett modernt tänk kring formerna för nybyggnation. Hon ser bostadsfrågan som en rättvisefråga och pekar på att det idag råder en stor ojämlikhet mellan Huddinges olika kommundelar och bostadsområden. Bostadsbrist och undermåliga bostäder förstärker segregeringen, menar Vänsterledaren. en måste även miljöaspekten alltid finnas med i planeringen. Vi ska bygga på ställen där det finns utbyggd kollektivtrafik så att människor ska kunna ta sig till och från hemmet, skolan och jobbet utan att vara beroende av bil. Passiva borgare Det är nu snart sju år sedan Vänsterpartiet var med i en rödgrön majoritet i Huddinge. Det nuvarande alliansstyret upplever Britt Björneke framför allt som passivt. De utvecklar inte Huddinge. De är nöjda med att tillåta utförsäljningar av kommunens tillgångar och att släppa in entreprenörer inom vården så länge kommunen går med plus. Privatisering leder dock till strama Förskola Den maj firades Förskolans dag överallt i kommunen. I rångsund fortsatte traditionen att flytta ut firandet till torget och lyfta fram rångsundsbarnen för sjätte året i rad. I år var temat nergi och man samarbetade med Konstföreningen Bellis från rångsund. trax efter klockan åtta på morgonen började förberedelserna på torget. rångsundsbor på väg till pendeltåget och bussar kunde se hur olika konstverk och arbeten växte fram. Flera kommenterade glatt är det dags för Förskolans dag igen ågra, som kanske såg detta för första gången, stannade en kort stund och frågade vad som skulle ske. Det här är så roligt att se. Jag har själv inga barn i förskoleåldern, men tycker det är så trevligt att man på det här sättet visar att Britt Björneke i tryggt sällskap med Flicka med fruktkorg av Bror Hjorth. ramar inom både skola och äldreomsorg, anser hon. Björneke själv ser gärna en omvänd politik. Vänsterpartiet vill skapa jämlika villkor i kommunen. De gör vi bland annat genom att ge socioekonomiska bidrag till skolor, ta bort avgifter inom skolan, stoppa utförsäljningar och bygga hyresrätter med rimliga hyror. Vill samarbeta Vänsterpartiet kommer att gå fram som ett eget alternativ i valet, men ser inga hinder för att samarbeta med andra partier. Vi har samarbetat väl tillsammans med ocialdemokraterna det bor många barn här i rångsund. Jag önskar nästan själv att jag vore ett barn och fick vara med i det här, sa en förbipasserande trångsundsbo. jätte året i rad firar förskolorna i rångsunds förskolor sin dag på torget i rångsund med en utställning, som hänger ihop med det barnen arbetat med under året. ema energi I år handlade allt om energi på olika sätt. Vindenergi, vattenenergi, energi man återvinner. Hur man kan få rörelse med energi. Hur man kan förflytta sig med hjälp av energi. ill varje energikonstverk hörde en dokumentation, där man kunde läsa om bakgrunden till just det arbetet och en fråga, som speglade energitanken barnen hade haft. Besökare på utställningen kunde gå en energitipsrunda och och Miljöpartiet. Det kan vi göra igen. Kanske finns det även andra partier som skulle kunna ingå i ett samarbete om de är intresserade av att utveckla kommunen, säger Björneke. Hon har också klart för sig vilka frågor hon tror kommer vara avgörande för huddingeborna när de går till val i september nästa år. Bostadsfrågan kommer att vara viktig, men också frågan om välfärdens framtid. ka vi fortsätta utvecklingen med allt fler friskolor med låg personaltäthet och bristande resurser eller ska vi skapa en likvärdig skola för alla Huddinges barn och unga? Hjärnan behöver energi för att komma på saker ngagerade barn. lära sig om energi som barnen hade gjort under sitt arbete. Besökaren kunde också hitta en färglad gryta full med Vänliga ord som hör till utställningen varje år. Britt Björneke. Foto: Cecilia Palmsäter Foto: eva Laine Barnen har funderat på vad som är vänligt och trevligt och vill på det här viset välkomna varje besökare till utställningen. I barnens vänskapslotteri är alla vinnare! Britt Björneke Foto: Cecilia Palmsäter Uppdrag: Oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge Bor: Ängsnäs Familj: Hunden ddie Fritidsintresse: räning, kultur och vandring utomlands enast lästa bok: Det måste finnas en väg ut ur det här samhället av öran reider. n väldigt bra analys av den svenska samhällsutvecklingen. Hjärtefrågor: ättvisefrågor och genusfrågor I år samarbetade förskolorna för första gången med Konstföreningen Bellis från rångsund. Medlemmar från Bellis erbjöd alla möjlighet till att måla och skapa med penslar och färger. tt samarbete som båda partner hoppas kan fortsätta och utvecklas. Önskan kvarstår Hos förskolorna i rångsund kvarstår en önskan att kunna ha kvar något bestående av barnens skapande på torget eller i olika platser. På husväggar, på gatuplattor, vid pendeltåget, busshållsplatser, lite överallt. Konst som varje dag påminner om att det är många barn som bor i rångsund och det är de barnen som bygger framtiden. Än har man inte lyckats. Om ett år kommer vi att se nya konstverk växa fram så håll koll på när man firar Förskolans dag 0.

4 Juni 0 insändare med mera el: 0- Dags att ta ansvar för barnfattigdomen i Huddinge ädda Barnens senaste rapport visar att barn lever i barnfattigdom i Huddinge. Vem bär då ansvaret för att åtgärda barnfattigdomen? Vi tycker att alla har ett ansvar när det gäller att lindra och minska barnfattigdomen och dess konsekvenser. Men ansvarsområdena är olika beroende var man verkar, nationellt, regionalt eller kommunalt. Jag har förlorat många vänner på grund av att vi inte har tillräckligt med pengar. De tror inte att jag vill umgås med dem på grund av att jag inte kan följa med på saker. Men det vill jag! Jag har bara inte råd. å beskriver en tonåring i verige sin situation för ädda Barnen. tt leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar barnets hela vardag. Det ökar risken för mobbning, sämre resultat i skolan, sämre hälsa och färre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen. Bara 0 på Häradsvägen! Huddinge kommun har tydligen mycket pengar till att byta hastighetsgränser, bygga gupp och getingmidjor på våra vägar. n del av detta är bra, men att tvingas köra i högst 0 kilometer i timmen på till exempel Häradsvägen är inte rimligt. Jag vet att jag inte är ensam om min åsikt. Jag tror att de berättigade 0-gränserna kring skolorna skulle respekteras bättre om inte hela sträckan skulle ha en så hård hastighetsbegränsning som den har fått nu. Vilka bilar är byggda för att köras så sakta i flera kilometer. Det leder till onödiga utsläpp av koldioxid, är jag övertygad om. De får inte samma möjligheter som andra. Därmed berör frågan många verksamheter som utbildning, social omsorg, fritidsverksamhet, barnomsorg, sysselsättning, kollektivtrafik med mera. rbetet måste genomsyra samtliga områden och samverkan är nödvändig. Lösningen finns delvis inom arbetsmarknadspolitiken, men det kommer alltid att finnas föräldrar som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Deras barn har samma rättigheter och ska ha samma möjligheter till utveckling och tillgång till välfärd som andra barn. För att alla barns rätt till en skälig levnadsstandard ska bli en realitet i Huddinge behövs en långsiktig handlingsplan med Huddinge har köpt många skyltar. Foto: rling Karlsson Lägg pengar på att laga potthål i stället! OK till trafiksäkerhet kapande sommarworkshop med dans och konst för dig som är år på Fullersta ård. Prova på skate med skateinstruktörer, brännbollsturneringar. Prova på olika bollsporter och vattenlek med rutschbana på gräset, basket- och fotbollsturneringar.,, och juni. Prova på teater vid Vistaskolans fritids med gruppen age ranit. juni, kl ackartygarna i ådsparken, juni, klockan. 0 år. Orkesterpop parkturné jödalsparken, juni kl.. tortorpsparken, juni kl.. eater- och clownföreställning he Macks på Vistaskolans gård juni, kl..0. Prova på umobrottning juni, kl. ytorps mosse juni, kl. Vårbystranden ör din röst hörd i din lokala tidning! kriv en insändare eller en debattartikel i Huddinge yheter. Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men insändare kan publiceras under signatur (redaktionen måste dock veta ditt namn). H förbehåller sig rätten att korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till Huddinge. kicka in ditt alster till: Debatt/Insändare, Huddinge yheter, Kommunalvägen, Huddinge ller e-posta till: insatser inom flera områden. n handlingsplan, och ett politiskt redskap i form av tydligt uppsatta mål, aktiviteter, tidsramar och uppföljningssystem. Den måste följas av resurser för genomförandet, såväl finansiella som personella. tt aktivt redskap som gör skillnad för barn. ädda Barnens rapport är ett verktyg för att kunna arbeta med frågan. Det är inte den kommun som toppar listan med lägst barnfattigdom som självklart gör det bästa arbetet. Förutsättningarna är så olika. Det är de kommuner som strategiskt, långsiktigt och aktivt arbetar för att minska konsekvenserna och andelen barnfattigdom, som är de verkligt goda förebilderna. Vi förväntar oss att Huddinge tar det ansvar som krävs för att barnen ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. ädda Barnen i Huddinge Inga-Lill ingström Lena Lindqvist Ordförande Vice ordförande ädda Barnen värnar om alla barn. Foto: Linda Håkansson n ros till HU Jag bor på ågstuvägen i Visättra. ack vare Huge har vi fått vår lägenhet grundligt renoverad. Det har varit jobbiga månader, och nu väntar vi bara på att det ska bli trevligt utomhus också. Vi har bekanta som bor i hus som Huge sålde, och de väntar förgäves på upprustning. Deras fastighetsägare har möjligen skickat hyresintäkterna till något skatteparadis istället för att rusts upp lägenheterna. om nytt igen eaterworkshops på Fullersta gård med gruppen age ranit. För dig 0 år. Onsdag juni, kl.0.0 orsdag juni, kl.0.0 Fyra dagar skapande av konst För barn år. juni juni kl. 0, Fullersta ård Pris: 0 kr/dag. llt material, fika, dryck och lunch ingår i priset tt roligt sätt att följa vad som händer i Huddingepolitiken är att följa några av de aktiva politikerna på twitter. I korta och koncisa inlägg på max 0 tecken kommenterar de förslag och utspel eller helt enkelt vad de sysslar med för stunden. Här följer några så kallade tweets från den senaste (M-politikern rik Ottoson): Har en behaglig kväll på kontoret med en rojalistisk kopp kaffe, budgetpresentationen på datorn och bra musik i högtalarna. #arbetslinjen mars Hur sköter sig Huddinge? Mitt i Huddinge har i omgångar skrivit om allvarliga missförhållanden inom kommunen. Vi har läst om upphandlingar för flera miljoner kronor utan konkurrens. Man har helt enkelt bara beställt stora jobb utan att fråga fler om pris och kvalitet. Det är upprörande, tycker jag. edan har någon chef låtit makens konsultföretag få uppdrag inom hennes domäner. Jag tror att det fanns ytterligare någon affär där en anställd hade svårt att skilja på sitt avlönade jobb och sitt egna företag. Jag blir besviken på Huddinge kommun, som jag hade högre Öppen konstverkstad på lördagar lla åldrar är välkomna! varje lördag i augusti, kl. Peter pop parkturné Vårbystranden, augusti kl. Flemingsbergsparken, aug kl.. jödalsparken, aug kl. tortorpsparken, aug kl.. Huddinge på (-politikern atalie ial): I #Huddinge kommunfulläktige är det tydligt är taggade och att Huddingemoderaterna är trötta förvaltare. #hupol #svpol #0pol (-oppositionsrådet mil Högberg):, i KOP och, i Demoskop. u bränns det för KD. De kvarvarande bör nog fundera på om de vill kasta bort sin röst. (C-kommunalrådet Christian Ottosson): Det finns helt klart mycket att Foto: Cecilia Palmsäter tankar om. Var finns kontrollen? Vart har moralen och omdömet tagit vägen? Jag förutsätter att de ansvariga tar krafttag för att inget liknande ska kunna inträffa igen. Besviken skattebetalare Djurovison ong Contest tortorpsparken augusti kl.. Komamman i Flemingsberg köna dar för hela familjen startar juni. Komamman-festivalen i Flemingsbergsparken / /, från kl.. göra inom svensk polis, varför inte skapa en mer lokal styrning av den? #debatt (MP-oppositionsrådet Marica Lindblad): Ingen ersättning för de två stall i lömsta som läggs ner och ska rivas! Föreningslivet blir lottlöst! #hupol #mitti (MP:s politiske sekreterare Marie Åkesdotter): un Lindblad från Huddingepartiet gör ett mycket starkt och empatiskt inlägg i frågan om bostäder för utsatta. pplåder! april

5 Juni 0 yheter ratis L-kort till alla gymnasister? esor ej, den rättvisereformen får Huddinges elever vänta på. ocialdemokraten Marie Fors föreslog i en motion att samtliga gymnasieelever från Huddinge ska få gratis L-kort. Den borgerliga majoriteten hade ingen egen uppfattning, och därför lever den så kallade sexkilometersgränsen vidare. Marie Fors fick i alla fall till en laddad debatt under maj månads kommunfullmäktige. Hon utgick med kraft från det orättvisa i att bara två tredjedelar av eleverna får kostnadsfri tillgång till Lkort under sin studietid. De som har kortare avstånd än sex kilometer till sin gymnasieskola får med hjälp av sina föräldrar stå för resor och kostnader själva. Är det rättvist och är sex kilometer ett rimligt gångavstånd, frågade Marie. Är Huddinge för snåla i hemtjänsten? Hemtjänst HB omsorg har varit verksamt i Huddinge i tio år. För ett tag sedan meddelade företaget att de säger upp hemtjänstavtalet med Huddinge kommun. De upplever att de inte kan bedriva verksamheten med god kvalitet utifrån den ersättning de får. Oppositionsrådet mil Högberg () frågar därför ordföranden i äldreomsorgsnämnden, va Carlsson-Paulsén (M), om hon är beredd att ompröva ersättningsnivåer och kvalitetskrav. Verkställande direktören i HB omsorg, Karin halén, är i ett pressmeddelande på företaget webbsida inte nådig i sin kritik av kommunerna: Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla konomin styr Beslutet om den aktuella kilometergränsen fattades redan när Folkpartiet hade ordförandeskapet i dåvarande utbildningsnämnden. Då handlade det om att minska kostnader. tt gå med på förslaget idag skulle kunna kosta två miljoner kronor. Då ska man ha i minnet att många skolaktiviteter som praktik, studiebesök med mera kostar extra för skolorna. Dessutom innebär dagens gränsdragning en administration, som upplevs omfattande och krånglig. Den verkliga merkostnaden är alltså betydligt lägre än miljoner. vvaktar regionalt förslag Christina klund, moderat ordförande i gymnasienämnden, hävdade att det är klokt att vänta på ett gemensamt förslag för hela storstadsregionen. Hon lovade acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare. tänka till, när det förslaget kommer. Hennes partikamrat Henrik Boltenstål vågade redan nu resonera sig fram till att sex kilometer är en orimlig gräns, men att också noll meter är en orimlig regel. (M)-ordföranden svarar I sitt skriftliga svar hävdar va Carlsson-Paulsén (M) att brukarna inte ska behöva oroa sig för en bristande kvalitet oavsett om man väljer privat eller kommunal utförare. Kommunen betalar samma ersättning oavsett utförare. Hon uppger att det enbart är HB omsorg, som sagt upp sitt avtal här i Huddinge. Carlsson-Paulsén redovisar en lång rad kvalitetsmått, som går ut på att brukarna i stor utsträckning är nöjda med sin hemtjänst. är det gäller personalkontinuitet anses den vara hög i Huddinge. På en tvåveckorsperiod är den i genomsnitt, anställda hos varje kund, men det är en märkbar försämring jämfört med tidigare mätning. Den som blir nyfiken på debatten i detta ämne bör bevaka kommunfullmäktiges heldag måndagen den 0 juni och tisdagskvällen den juni. Fortsatt oreda för kulturen i Huddinge Kultur Under ett och ett halvt år har frågan om lokaler för Huddinges förenings- och kulturliv oroat och skapat frustration. u upplevs det att det finns risk för att ett antal uppskattade kulturaktiviteter inte kommer att få tillräckligt stöd. ill kommunfullmäktige i maj frågade nn-marie Högberg () om den borgerliga kommunledningen har sänkt ambitionerna för kulturen i Huddinge. Hon efterlyste åtgärder från kommunstyrelsens ordförande för att rädda återkommande kulturevenemang som Istid, 000 meter konst och Vårbyspelen. nn-marie efterlyste beslut om kulturbyggnader som till exempel Centrumkyrkan och Vattenvaktarstugan, som ingår i vårt lokala kulturarv. 000 meter konst fortsätter Ja, det var ett av beskeden från Daniel Dronjak ordqvist (M). är det gäller Centrumkyrkan och Vattenvaktarstugan kommer Får vi se fler kommunala hemtjänstbilar? Foto: rling Karlsson ansvaret att ligga kvar hos Huge Fastigheter B, eftersom kommunen inte ser något naturligt verksamhetsbehov där. För Vårbyspelen, som eater láva har drivit i många år, kan det bli ett mindre kommunalt bidrag. Daniel hänvisade mycket till det tänkta konstcentrat i Fullersta gård, och berättade att Konstnärsklubben nu har erbjudits att flytta in i ena flygeln. Vad vill Konstnärsklubben? I debatten ifrågasattes om klubben kommer att acceptera en flytt från Fullersta bio till en flygel vid Fullersta gård. Lars Björkman (HP) visste att klubben inte har accepterat förslaget. KF-veteranen olf Carlsson () ansåg att majoriteten talade maktspråk. Det som behövs är ett samlat grepp, men inte strypgrepp på föreningar, avslutade olf. Britt Björneke (V) varnade för att allt mer samlas i centrala Huddinge. nn-marie Högberg () tyckte att satsningen på Fullersta gård är bra, men att den inte ratis? Foto: Dina venéus nn-marie Högberg. Foto: Dina venéus får göras på bekostnad av annan kultur. Förresten ansåg hon att Fullersta bio mycket väl kan ingå i ett Konstcentrum utan att Konstnärsklubben ska tvingas flytta dit. Huddinge yheter har sökt Konstnärsklubbens ordförande för en kommentar. un Lindblad säger att HKK har sagt nej till flygelbyggnaden i den form den har nu. För att klubben ska kunna använda lokalen krävs både tillbyggnad och omfattande ombyggnad. Bland annat är takhöjden oacceptabelt låg. Krönika: Vårda demokratin Huddinge yheter har bett va Brunne skriva krönikan i det här numret med tanke på kyrkovalet i höst. va är sedan 00 biskop i tockholms stift. Hon har varit kyrkoherde i Flemingsberg i nio år från. va älskar demokratin och venska kyrkan. Hennes biskopsmotto är ör inte skillnad på människor. Hon snickrar gärna på sin fritid, och läser deckare och teologi. Foto: Caroline Hedin Min mormor var väl vuxen när hon fick rösträtt. Då hade hon varit verksam i ett par år som sjuksköterska. Kapabel att handskas med liv och död, men inte betrodd med att påverka utvecklingen i vårt land. Myndig var hon sedan länge. är hon gifte sig med min morfar hade året passerat. Om de hade gift sig tidigare skulle hon återigen blivit omyndig. å såg det ut för mindre än hundra år sedan. Jag är stolt över den demokrati som har odlats och vuxit sig stark sedan dess, men jag inser också att vi behöver vårda och värna demokratin. Den är inte självklar. Den behöver odlas. Den växer och lever genom människor som vill den. Jag har många demokratiminnen från mina åtta år som kyrkoherde i Flemingsberg. Människor som ville och fortsätter att vilja alla människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Kunskap och lyssnande och myndiggörande i en god blandning. Många människor i kommundel, kyrka och skola som bär en vilja att göra livet så bra som möjligt tillsammans med människor där. Inte ett uppifrånperspektiv, men just lyssnande öron och seende ögon för att forma strategier för gemensam framtid. Och så fortsätter det. Vad vill vi tillsammans i vår bygd? Hur kan vi bidra var och en och gemensamt i vår del av Huddinge? ldrig luta oss tillbaka och tänka att nu är det klart eller att det är någon annan som ska ordna det. Demokrati handlar om det gemensamma ansvaret och vi är många som har plikten att vara möjliggörare. Jag är stolt över att leva och verka i en kyrka som är genomdemokratisk. De som väljs med förtroende är de som tar de viktiga besluten om hur kyrkan ska verka och vara. Vart fjärde år får alla medlemmar i venska kyrkan möjlighet att påverka vilka som ska staka ut framtiden. Och myndig i detta val är varje -åring som är kyrkotillhörig. Vi väljer människor som vi har förtroende för och som vi vill ska företräda oss. Den september är det dags igen för kyrkoval. Vad ska församlingen satsa på? Hur ska den utföra sitt uppdrag att fira gudstjänst, nå fler med undervisning, utöva diakoni och mission? Hur ska kyrkan vårda sin tradition och samtidigt leva med den i nuet och in i framtiden? Det är du som är med och bestämmer det genom din röst. Jag tror att vi är världsunika med vår genomdemokratiska kyrka. Därför är den livsviktig att vårda. Ju fler som röstar, desto säkrare blir vi att vår kyrka fortsätter att vara en kyrka mitt i nuet och talar tydligt om Jesus. tt tala tydligt om Jesus idag innebär bland annat att vara rösten som säger: varje människa har ett unikt värde som aldrig kan ifrågasättas. Han visade det själv genom att samtala med dem som ingen annan samtalade med. Den sjuke, den utstötta kvinnan, den rike mannen. Berättelserna om detta blir goda exempel för hur vi ska leva och vara. Mitt biskopsvalspråk är en mening ur Jakobs brev i ya testamentet, ör inte skillnad på människor. Varje dag behöver jag påminna mig själv och andra om det. I en demokrati gör vi inte skillnad på människor. va Brunne biskop Jag tror att vi är världsunika med vår genomdemokratiska kyrka.

6 Juni 0 Kommunalpolitik nyhetstips: hemsida: Dags för beslut om Huddinges budget för 0 Budget För ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige (KF) infaller årets första julafton redan i juni. Den 0 juni diskuteras och beslutas nämligen budgeten för nästa år. Huddinge är ju en stor kommun och har en stor ekonomi. Omsättningen under nästa år är faktiskt nästan miljarder kronor. mil Högberg. Foto: Dina venéus Huddinges ekonomi påverkas starkt av hur det går för svensk och europeisk ekonomi, och därmed svår att bedöma. Kommunen räknar med att intäkterna kommer att öka ganska lite de båda närmaste åren runt procent. Den viktigaste faktorn för alla kommuners och landstings ekonomi är sysselsättningen i verige. Där räknar de flesta med fortsatta problem. rbetslösheten är hög i landet. rbetslösheten märks också på utgiftssidan, eftersom allt fler behöver försörjningsstöd. tt problem för kommunen är att regeringen drar in flera miljoner kronor från gymnasiet, eftersom de menar att vi bör kunna effektivisera en bedömning som inte delas av något parti lokalt. Majoritetens förslag I början på maj lade Huddinges borgerliga majoritet (Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centern) sitt förslag till budget. De föreslår oförändrad kommunalskatt och uppräkningar på grund av kostnader för att vi blir fler Huddingebor och andra förväntade kostnadsökningar. De statliga utjämningssystemen ändras till nästa år, och där blir Huddinge en av de största förlorarna. edan till 0 försvinner miljoner, och två år senare tappar kommunen miljoner. atsningen på barnomsorg på obekväm arbetstid ska starta i höst. De 00 Huddingejobben ska nästa år öka till 0. Äldreomsorgen får ett påslag med totalt fyra miljoner, medan socialnämnden drabbas av en mindre satsning än i år. ämnderna ska effektivisera med, miljoner kronor tillsammans. Mindre skolklasser i Huddinge töd uppropet på facebook.com/mindreklasserihuddinge ocialdemokraternas profil Huddinge yheter har frågat oppositionsrådet mil Högberg () vilken huvudinriktning partiets budgetförslag kommer att ha när det lämnas i början av juni. ocialdemokraterna prioriterar satsningar på jobb, skola och förebyggande arbete i sin så kalllade skuggbudget. I jämförelse med de borgerligas förslag satsar () bland annat mer på skolor med extra stora behov och på att fler ungdomar ska få chansen till ett sommarjobb. De vill att kommunen ska bli bättre på att arbeta med förebyggande insatser för barn och unga. yftet är att undvika att många hamnar i situationer, som är svåra att ta sig ur och som kostar mycket både i lidande och i insatser från samhället. Det räcker inte att bara prata om fler jobb och kunskap i skolan, det handlar om att prioritera. Det bästa sättet att möta framtiden på är genom satsningar på barn och unga, deras utbildning och chanser att få ett jobb. Med vår budget skulle vi ta några viktiga steg och med en socialdemokratisk regering skulle vi dessutom få ekonomiska möjligheter att minska storleken på klasserna i skolan, vilket vore bra för allas rätt till kunskap, säger mil Högberg. Huddinge yheter önskar alla läsare en skön sommar! ngelägna frågor under debatt Politik Huddinge yheter berättade i förra numret om flera angelägna frågor, som väckts av den politiska oppositionen. Här nedan redovisar vi i korthet några av vårens debatter. Fritidshemmen För stora grupper på fritids. Foto: Cecilia Palmsäter ara Heelge Vikmång () ställde frågor mot bakgrund av att det finns sexton barn per anställd på Huddinges fritidshem. n del av tiden borde ägnas åt lärande, anser ara. Kommunalrådet Malin Danielsson (FP), ordförande i grundskolenämnden, hävdar att föräldrarna är nöjda. Hon hänvisar också till en utredning (initierad av ()). Den föreslog satsning på ökad kompetens, ökad andel högskoleutbildade och satsning på lokaler. Malin utlovar att man ska följa upp att det finns minst en anställd med högskoleutbildning på varje fritidshem. kolranking Lärarförbundet redovisar kvaliteten i landets skolor och Huddinge hamnar långt ner: plats av 0 kommuner! nneli jöberg och Peter ndersson () frågade Malin Danielsson (FP) om hon är beredd att öka resurserna och satsa för att få fler utbildade lärare i Huddinges förskolor och skolor. Malin skriver att försämringen av meritvärdet gett stort utslag i rankingen. Hon uppger att elevkullarna är stora och skolorna är fulla, och att det förklarar den lägre lärartätheten. Malin erkänner att lärartätheten har sjunkit sedan 00, men tröstar med att andelen behöriga har ökat. I debatten framfördes att behörigheten inte kan kompensera den lägre lärartätheten. Oppositionen varnade för att varsel om uppsägningar på skolor med dålig ekonomi kommer att försämra läget. ocialarbetarnas nödrop Peter ndersson, en glad debattör. Foto: Cecilia Palmsäter Marica Lindblad. Foto: Dina venéus De tre oppositionsråden nn- Marie Högberg, Marica Lindblad och Britt Björneke ställde frågor inspirerade av ett öppet brev från ett stort antal socialarbetare. Daniel Dronjak ordqvist (M) tröstade med god planberedskap, jourlägenheter och en kommande dialog med fastighetsägare. Britt noterade att majoriteten står maktlösa mot marknadskrafterna. Marica ansåg att det är allra mest synd om barnen lösningarna hittills är både dyra och dåliga. Marie Fors () hävdade med emfas att ensamstående med syskon och barn tvingas bo i en Friggebod eller i ett hotellrum utan fönster vecka efter vecka. Bostadsbristen Peter ndersson och nn-marie Högberg () krävde initiativ för att tillgodose behovet av hyresoch studentbostäder. 00 köar för studentbostad i Huddinge. De hänvisade till partiets förslag om att Huge bör driva minst ett bostadsprojekt varje år. Huge bör också få bygga för studenter i Flemingsbergsdalen. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak ordqvist (M) är nöjd med planberedskapen, som bäddar för 0 nya bostäder om året. tudent- och ungdomsbostäder är viktigast, men marknaden har haft ett begränsat intresse för hyreslägenheter, hävdar Daniel. Han avslöjar att Veidekke är på gång att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter i korsningen mellan Lännavägen och Huddingevägen just för att bostadsrätterna haft låg efterfrågan. nn- Marie bedömde att inget blir klart den här mandatperioden, trots att det lossnar på några håll. Peter vill stoppa ombildningar. Likvärdig bedömning? KOL ocialdemokraternas gruppledare mil Högberg har skrivit en motion, som syftar till att göra skolornas bedömningar mer likvärdiga och rättvisa. Han vill se ett utvecklingsarbete för bättre bedömningar och betygssättning. I underlagen står det att problemet med bristande likvärdighet har varit känt länge, men insatserna inte varit framgångsrika. rbetet med nya styrdokument ska leda till mer samstämmiga rättningar och betygssättning. Kommunalrådet Malin Danielsson (FP) tyckte inte att mils förslag var på rätt väg.

7 Juni 0 yheter Mycket behöver göras för vår gemensamma livsmiljö Miljö Vattenkvaliteten oroar, koldioxidutsläppen har slutat minska och avfallsmängderna ökar. Det är några av orosmolnen i kommunens miljöbokslut för 0. På pluskontot finns att andelen ekologiska livsmedel ökar stegvis samt att fler naturbetesmarker betas igen. Kommunfullmäktige diskuterade bokslutet i maj. Uppföljningen omfattar inte mindre än sidor med text, diagram och glada eller sura gubbar. Bara sju av ledamöterna deltog i debatten. kokommunen Huddinge Huddinge är en ekokommun sedan, när den dåvarande rödgröna majoriteten ansökte om att bli medlemmar i Föreningen veriges ekokommuner (ekom). Idag är av landets 0 kommuner med. ekom har tagit fram tolv nyckeltal så att alla kan läsa av sin utveckling och jämföra med andra. Koldioxidutsläppen ökar tt av de viktigaste målen i landet och Huddinge är att minska utsläppen av koldioxid. Det har också skett varje år sedan 0 fram till 00! nligt de senaste Betande får i Visättradalen. Foto: ickard Vestin uppgifterna har tyvärr utsläppen tvärtom ökat. Över hälften kommer från transporter. Här har Huddinge en stor utmaning för att nå ner till de ambitiösa och nödvändiga nivåerna. ämre källsortering Mängden insamlat och källsorterat material fortsätter att minska. ntalet återvinningsstationer fortsätter också att minska trots att vi blir fler invånare. Flera av talarna i debatten var kritiska mot FIB, som har det samlade ansvaret för hela förpackningsinsamlingen. Positiva inslag Fler naturbetesmarker betas nu. åväl i Vårby gårds anrika sluttningar som i Visättradalen finns betande får under sommarhalvåret. ndelen ekologiska livsmedel har nu ökat till ett genomsnitt på %. Det är troligen följden av politiska uppdrag under en följd av år. Det finns chans att öka ytterligare eftersom flera förskolor, skolor och äldreboenden ligger under snittet. Huddingehallen fick en solcellsanläggning i slutet av förra året. Debatten Miljönämndens ordförande llinor vsan (M) lyfte fram att det var det :e miljöbokslutet. Hon oroas över att avfallshanteringen försämrats. Marica Lindblad (MP) såg en chans att minska transporternas utsläpp nu när ödertörnsleden får en omstart. Hennes partikamrat Birgitta Ljung undrade varför samarbetet om Hanveden går så trögt. Peter ndersson () konstaterade att mycket görs, men att många åtgärder inte kommit igång och en hel del är försenat. Han hänvisade till miljödebattören tefan dman, som noterat att verige bara kommer att nå två av de sexton nationella miljömålen. Peters slutsats var att politikerna måste öka trycket i Flemingsbergsviken i sjön Orlången. Foto: ickard Vestin miljöfrågorna. Han beklagade också att de styrande partierna i Huddinge gång på gång röstat ner ocialdemokraternas förslag om en klimatkampanj. nn-marie Högberg () konstaterade att även på miljöområdet har Huddinge väldigt mycket planer, men på många områden är det långt kvar till målen det går till och med åt fel håll. Huddingeborna källsorterar till exempel allt mindre. Det beror säkert på att många återvinningsstationer lagts ner så det blir svårare att ta sig dit, men också på att det behövs mer information ansåg hon. rling Karlsson () påpekade att bara två skolor, Utsäljeskolan och Ängsnässkolan, har rön Flagg. Han noterade också att inget gjorts för att rensa bort den farliga jättebjörnlokan, som nu reser sig på några platser i kommunen. Hur mår sjöarna? De flesta anser att rent vatten är ett viktigt inslag i vår miljö. yvärr mår inte Huddinges sjöar bra. I rehörningen, som ligger mitt i Huddinge, har fosforhalten ökat fyra år i rad nu. Målet om siktdjup kommer att missas. Inte heller Orlången har några imponerande miljövärden. Kan verkligen den nya strategin för dagvatten göra underverk? Informera mer om avfall och återbruk VFLL De båda socialdemokraterna nn-marie Högberg och rling Karlsson har föreslagit att kommunen ska förbättra sin information till invånarna om avfallshantering och återanvändning. jälvklart bör det ske i samarbete med V återvinning B. Motionen blev bemött med ett njuggt anses besvarad av den borgerliga majoriteten. Lätt att göra rätt Ja, den utmärkta visionen ska prägla avfallsarbetet i Huddinge. Motionärerna hävdade i kommunfullmäktige att det krävs medvetande, kunskap och information för att vi invånare ska kunna göra rätt med allt vårt avfall. I underlagen från miljönämnden och kommunstyrelsen framgår att det behövs mer och lättillgängligare information. Det behövs mer samlad information. nsvarsfrågorna I yttrandet från V påpekas att ansvarsfrågorna för återvinningsstationerna (de som finns på många håll i kommunen) är något förvirrad. Idag är ansvaret för tömning uppdelat på inte mindre än tre entreprenörer, men det kan man inte läsa sig till någonstans. Vem ansvarar för att det töms i rätt tid, och vem ansvarar för att det hålls rent på stationerna? Återanvändning Återanvändning finns det information om i en trycksak, som kallas orteringsguiden. Den delas bara ut till villahushåll. Detta är inte Vs ansvar. amma sak gäller för passerkort till återvinningscentralerna, som övriga boende måste beställa på eget initiativ för att kunna lämna en tvättmaskin eller dylikt. Hur har man tänkt att alla som bor i lägenhet ska veta om möjligheterna att lämna och köpa saker Foto: rling Karlsson till återanvändning? Bengt äberg (M) lovade i alla fall att ta med sig den aspekten till V-styrelsen. Miljönämndens ordförande llinor vsan (M) ansåg att det är svårt att informera, och att alla invånare inte är intresserade.?vad är viktigast i förskolan? Foto: Cecilia Palmsäter Henry Martinez, rångsund Det viktigaste är att ha pedagoger med mycket erfarenhet. nita Johansson, kogås Jag tycker att det viktigaste i förskolan är gemenskapen. omar al aher, egeltorp Bra fråga! Jag tycker att det behöver finnas tillräckligt många vuxna som ser barnen. Det bästa man har i livet, sina barn, ska ha det tryggt och säkert. Åsa Hedberg, rångsund Jag brinner för att barnen i förskolan ska bli goda samhällsmedborgare. Det viktigaste vi kan lära våra barn är demokrati. nna Hammar, egeltorp Mycket personal! må barn behöver många vuxna omkring sig. Förskolan måste vara trygg för att barnen ska kunna utvecklas och må bra.

8 Juni 0 Kyrkovalet venska kyrkan omorganiserar KYK Kyrkomötet (venska kyrkans högsta beslutande organ) beslutade förra året om förändringar i kyrkans organisation. Huddinge samfällighet blir Huddinge pastorat med fyra församlingar. Ulf agnerstam är kanslichef för venska kyrkan i Huddinge. Han berättar att Huddinge tidigare var ett pastorat, där stora delar av södra tockholm ingick. är befolkningen ökade delades det upp i församlingar. Under 0- talet blev det fyra församlingar, som förenades i en samfällighet. n gemensam syn från både kyrkopolitiker och kyrkans personal är att det är viktigt att Huddinge behåller sina församlingar med de olikheter som finns. Vi valde därför att bilda Huddinge pastorat. Ulf betonar att venska kyrkan är en demokratisk organisation och man ska göra det bästa av det beslut som fattats. Både personal och förtroendevalda är nu sysselsatta med detta arbete. Församlingarna kvar Huddinge samfällighet blir alltså Huddinge pastorat med fyra församlingar. Istället för direktval till fullmäktige i varje församling Ulf agnerstam. Foto: Christina xelsson samt samfälligheten blir det nu bara ett direkval till pastoratet. fter valet ska Huddinges pastoratsfullmäktige utse fyra församlingsråd. ärmast gäller att få till en administrativ ledningsorganisation. Det ska tillsättas en kyrkoherde för hela pastoratet. jänsten har varit utlyst och en hearing med sökande inom kort. Men, säger Ulf, ytterst handlar allt om människor. u gäller det att hitta en ledare, som är lyhörd och som kan samarbeta med både tjänstemän och förtroendevalda och som ges förtroende och stöd i förändringsarbetet. Vårt pastorat blir ett av de största, kanske störst i vårt stift, säger Ulf agnerstam. Valmanifest kyrkoval 0 för en öppen folkkyrka med framtidstro Den september 0 går ocialdemokraterna till val. venska kyrkans över miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån. ocialdemokraterna vill att venska kyrkan utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka. om landets största ideella organisation med nära miljoner medlemmar och över anställda, är venska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt om i verige. om en del av den världsvida kyrkan bidrar venska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål. venska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!. Håll veriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade! venska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!. rbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism! venska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna. lå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!. vskaffa alla avgifter i venska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!. kapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna! venska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling 0. a vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!. kapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap! Vill du vara med och vinna valet? ästa år är det val till kommun, landsting och riksdag. Vi ska göra allt vi kan för att Huddinge ska ha mindre skolklasser, fler bostäder och jobb till unga. Men då behöver vi din hjälp. Bli medlem eller anmäl dig som volontär på socialdemokraterna.se/huddinge/valvinnare

9 Juni 0 Fyra ()-kandidater i kyrkovalet Kyrkovalet Barbro Bergstedt Louise Callenberg Margareta Lydén Lövkvist Benny Upphagen Jag ser mitt engagemang som både viktigt och ansvarsfullt. Jag vill på olika sätt bidra med min, numera rätt långa, erfarenhet av att vara en av ledarna i kyrkan. Det kommer att behövas när vi nu går in i förändringen med att organisera det nya pastoratet. Barbro tillhör Flemingsbergs församling. Kandiderar till Kyrkomötet, tockholms stift och Huddinge Pastorat. Änka med två utflugna barn och tre barnbarn. Är ordförande i Flemingsbergs församlingsfullmäktige, där () har majoritet. ybliven pensionär efter ett yrkesliv som sjuksköterska med specialisering astma/kol och allergi. Mångfald och tolerans ska vara ledord. Olika åsikter måste uttryckas i en öppen folkkyrka. Det ställer krav på ledarskapet. är medarbetare vet vart en organisation är på väg och vilka värdegrunder vilar på kommer verksamheten att blomstra. För oss politiker är det en viktig uppgift att fatta bra beslut i venska kyrkans demokratiska organisation. Louise tillhör rångsunds församling. Kandiderar till Kyrkomötet och till pastoratet i Huddinge. Bor i rångsund dit hon flyttat från Lysekil via studier i religionskunskap i Uppsala. ift och har tre barn år, år och 0 månader. Ägare till storpudeln Vigo. Kanslichef på U-förbundet. Den politisk-demokratiska dimensionen i kyrkan är för diskret det kan förklara det låga valdeltagandet i kyrkovalen. Jag ser framför mig en period med många initiativ från oss socialdemokrater. Vårt handlingsprogram är mycket bra och jag vill göra det verkligt typ erbjuda fler sommarjobb åt ungdomar. Margareta tillhör Huddinge församling. Kandiderar till Kyrkomötet, tockholms stift och Huddinge Pastorat. Bor i Hörningsnäs. ingel med två vuxna barn, två barnbarn och två bonusbarnbarn. lutade högstadiet för ett år sedan, där jag tillbringat drygt 0 år. Är adjunkt i svenska och engelska och tjänstgjorde många år som skolledare. För mig är möjligheten till möte mellan människor det allra viktigaste. Kyrkan behöver finnas för att ge plats dit du kan komma för att få egen tid och ro, till reflektion i dagens stressade tillvaro. Men församlingen ska också bjuda in till samtal och gemenskap. Det finns alltför få icke kommersiella platser i dagens samhälle där vi kan ses och prata lite. Men vi har kyrkan! Benny tillhör :t Mikaels församling. Kandiderar till Kyrkomötet, tockholms stift och Huddinge pastorat. Bor i egeltorp. ift och har tre utflugna barn och tre barnbarn. yligen gått i pension från sitt arbete som hjälpmedelstekniker på Hjälpmedel tockholm. Varför engagerar du dig i kyrkopolitiken: Jag riktade mitt politiska engagemang till kyrkan redan när vi bildade församling i Flemingsberg. För mig är det demokratiska inslaget drivkraften. ndast genom medlemmarnas engagemang kan vi säkerställa venska kyrkans särart som folkkyrka. Därför vill jag fortsätta och utveckla demokratin. Hur vill du se venska kyrkan: venska kyrkan är den nu äldsta och största föreningen i verige. I Huddinge har vi över 000 medlemmar. Jag vill att kyrkan ska behålla och utveckla sin kraft som aktör i samhället. Förr talade man om kyrkan mitt i byn, jag vill vara med och forma kyrkan till ett kitt i samhället, en kraft för människor som annars har svårt att få sina röster hörda. Det är inte minst viktigt i mångfaldens Flemingsberg. Kyrkans värderingar om alla människors lika värde stämmer väl överens med min politiska övertygelse och jag vill arbeta för att kyrkan än mer arbetar utåtriktat för att nå fler. Därför är kulturaktiviteter ett viktigt inslag, inte minst för att föra samman människor från världens alla hörn. Jag slår vakt om det ideella engagemanget med kyrkans volontärverksamhet, som riktar sig till både gamla och unga, Komamman som vänder sig till nyanlända barn och ungdomar samt vårt miljöarbete med econd hand-affären i Flemingsberg. Varför engagerar du dig i kyrkopolitiken: Jag är en förändringsaktör ser alltid efter vad som behöver göras för att en verksamhet ska nå sin fulla potential utifrån ändamålen. Jag vill vara med och påverka venska kyrkan till att vara och förbli en öppen, tolerant och kristen folkkyrka. Jag har tidigare studerat för att bli präst, men jag insåg tidigt att det är svårt att som ung, kvinna och anställd att driva förändringsarbete inom kyrkan. Därför valde jag att tillsvidare lägga prästbanan åt sidan. Jag vill hitta min roll i kyrkan inom kyrkopolitiken. För mig är det viktigt att venska kyrkan är en modern tolerant kyrka, mitt i människors liv samtidigt som den är trogen sin identitet och sitt syfte som folkkyrka som levandegör kärleksbudskapet. Hur vill du se venska kyrkan: Jag vill ha en levande kyrka mitt i människors liv. Kyrkan ska ta ställning för vår framtid visa vägen i frågor som rör vår relation till varandra, till jorden och till oss själva. Kyrklig verksamhet måste vara relevant för dem som bor här och anpassas till lokala förutsättningar en folkkyrka är en gemenskap i mångfald. omliga söker eller har en längtan efter andlighet. Vissa vill ha andrummet kyrkan kan vara som ett sammanhang till uppbyggelse och livsluft. Ytterligare andra söker en plats för att leva ett troende liv. Ytterligare några trivs i kyrkans verksamhet för att den vilar på värderingar. Vissa vill att kyrkan bara är en del av deras liv vid speciella tillfällen. Det är också viktigt att kyrkan är bra för unga. Varför engagerar du dig i kyrkopolitiken: Jag är djupt troende och ser venska kyrkan som en viktig del av vårt samhälle. Men kyrkan behöver höja tonläget och höras och synas mer, kyrklig verksamhet får inte bli en egen del av vår värld. Jag vill vara med och ta ansvar för den demokratiska delen av kyrkan, som är en viktig del för att bevara vår kyrka som folkkyrka. Kyrkans vardagsarbete engagerar mig, och det är viktigt att politiskt vara med i styrningen av kyrkans resurser. Hur vill du se venska kyrkan: Jag känner stolthet över den breda verksamhet som kyrkan i Huddinge idag bedriver. Jag gläds av att se hur bra människor mår av att delta i eller lyssna till kyrkans musikverksamhet exempelvis. Vi har sju mycket duktiga körer och många musiker i professionell klass. För mig är verksamheten som riktar sig till barn och unga allra viktigast. Jag hoppas att den nya organisationen kommer att öka möjligheter för församlingarna att samarbeta och specialisera sig på ungdomsarbete. Personalen är vår viktigaste resurs för att möta människor, unga och gamla, de som är troende och de som söker. Kyrkan i Huddinge har många kreativa anställda, som arbetar målmedvetet. Det är därför konstruktivt och roligt att vara kyrkopolitiskt engagerad. Vi har utvecklat ett positivt samarbetsklimat mellan valda och anställda. Varför engagerar du dig i kyrkopolitiken: venska kyrkan är veriges största förening och jag är stolt att ha fått vara förtroendevald för () här i över tio år och det vill jag fortsätta vara. Kyrkan förenar människor och är en trevlig plats att mötas på. Jag är mån om att bevara kyrkan som folkkyrka, samtidigt som jag nu vill vara med och forma Huddinge pastorat. Hur vill du se venska kyrkan: Jag vill se en fortsatt satsning på den diakonala verksamheten ett viktigt komplement till kommunens välfärdsarbete. Många ensamma får stöd och hjälp från kyrkan. Jag har varit med och drivit fram en krisgrupp i :t Mikaels församling. Jag är representant i Hela Människan, där många organisationer är inblandade och som vänder sig till dem i vår närhet som har det sämst. Kyrkans miljöarbete är också en angelägen fråga. Kyrkan behöver vara ett föredöme. enom vårt miljöengagemang kan vi visa att även gamla byggnader kan använda modern teknik för uppvärmning med mera. Jag har varit med och fattat beslut så att Pastoratet har andelar i ett vindkraftverk i Vänern. Den el venska Kyrkan i Huddinge använder är numera förnybar. Jag vill vara med och driva på för att kyrkans verksamhet fortsatt ska anpassas till dagens samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt. De olika verksamheterna ska självklart attrahera personer i alla åldrar. Vi bör därför fortsätta med den mångfald av aktiviteter vi bedriver. yheter i korthet Fler kvinnor i gatunamn Vänsterpartiets oppositionsråd, Britt Björneke, fick i maj uppleva hur det känns att få en motion bifallen av kommunfullmäktige. Motionen hade rubriken ör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge!, och hennes förslag var att könsperspektivet ska beaktas vid namngivning av framtida gator och fastigheter. ill debatten hade Britt fått fram en lista, som visade att Huddinge har gator med mansnamn, men bara nitton med kvinnonamn. Männen har ofta fått sin titel med också. Britt Björneke framhöll att även manliga yrkesgrupper dominerar i namnarbetet. lla talare instämde i förslaget, och därmed blev motionen bifallen. krämmande många fambos tockholmstidningen redovisar en undersökning från Hyresgästföreningen. Den visar att av alla unga vuxna i åldern 0 år i tockholms län bor inte mindre än procent ofrivilligt kvar hos sina föräldrar! Bostadsbristen slår allra värst mot unga stockholmare som inte kan flytta hemifrån och mot de unga människor som vill flytta hit men inte kan på grund av bostadsbristen. tt majoriteten av våra unga vuxna är ofrivilliga fambos är ett allvarligt problem, säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd () i tockholms stad. kydda naturen vid gränsen Miljöpartiets Marica Lindblad och Vänsterpartiets Britt Björneke har föreslagit att Huddinge och tockholm bör arbeta fram ett naturskydd i området mellan ågsved och tuvsta. ill svar får de att Kynäsberget på Huddingesidan har höga natur- och rekreationsvärden och därför sannolikt läggs in i nästa projektplan. ågon dialog med tockholms stad kommer inte att ske, eftersom man fått veta att majoriteten avser att börja bygga bostäder där med start redan i vår. Förskola i mista Kommunfullmäktige beslöt i maj att får beställa en förskola av Huge Fastigheter B. Man hoppas att förskolan ska kunna öppna i oktober nästa år. Den ska byggas i två plan och rymma fem avdelningar. Man räknar med att förskolan ska kosta över miljoner kronor att bygga. Därför gavs ett särskilt uppdrag om att projektet ska bevakas löpande för att möjligen kunna minska kostnaderna. Kommunen ställer höga krav på energieffektivitet. Fler bostäder i tuvsta På västra sidan om tuvsta centrum ligger kvarteret Odin. På ett par tomter mittemot Jeansbutiken planeras nu ett -tal nya lägenheter. tt av husen kommer att bli fem våningar högt ut mot Häradsvägen.

10 0 Juni 0 Huddinges historia Huddinge under veriges stormaktstid Under medeltiden (år 00-00) ägdes nästan all jord i Huddinge av biskopen i trängnäs. fter beslut drog landets nye kung, ustav Vasa, in alltihop till staten och började fördela de stora ägorna till sina egna ämbetsmän och trogna vänner. Hans son, rik XIV, stiftade en lag om att så kallade säterier, storgårdar som var privatägda mest av adelsmän, skulle byggas Bo Beckman Bo Beckman har varit lärare, förlagsredaktör och skolpolitiker. Han har varit ordförande i kommunfullmäktige och skolstyrelsen. Han bor nu i Visättra och tidigare i egeltorp. Han är fortfarande aktiv inom HB och i kommunens pensionärsråd. Johan dler alvius, diplomat. om till ståtliga fastigheter med vackert utseende och välskötta åkrar och trädgårdar. om tack beviljade kungen skattefrihet, medan gårdsägaren fick möjlighet att beskatta samtliga bönder som brukade storgårdens jord. De gamla byarna, till exempel Ågesta, undby, ndersta, Fullersta och Vårby fick nya ägare. Visserligen byggde de inte några slottsliknande stenhus, men uppförde ändå imponerande herrgårdar i den tidens stil. Kung Karl IX lät sin viceamiral Henrik Fleming inköpa ndersta. ården byggdes ut, speciellt av sonen Henrik Fleming den yngre, som var överste i svenska armén, med en ståtlig trädgård och terrasser. amtidigt bytte säteriet namn till Flemingsberg. iksrådet och amiralen Claes Bielkenstierna kom under ustav II dolfs regering att bli ägare av Fullersta och kungens hovpredikant, Johannes Botvidi, tilldelades ett antal gårdar i Lissma. Den mest kända av alla säteriägare i Huddinge socken under 00-talet var dock Johan dler alvius. Han hade gjort en strålande karriär under trettioåriga kriget. Karriären som kröntes av hans framgångsrika diplomatiska arbete som svensk chefsförhandlare i städerna Münster och Osnabrück inför den Westfaliska freden. Den minderåriga drottning Kristinas förmyndarregering hopade formligen gårdar och marker över alvius, som bildade säteriet Balingsta. I säteriet ingick så småningom Ågesta, Vidja, tora och Lilla Orlångsjö, Vistaberg och tuvsta (och detta bara i Huddinge: han ägde mer mark i hela vartlösa härad och en rad gårdar i Mellansverige och i Finland!) Frågan är om alvius någonsin ens hann besöka Huddinge? Vårby, som under ustav Vasas tid byggdes ut av kungens skrivare, favoriten Clemet Hansson, kom att ägas av släkten (adlad Oliveblad) långt in på 00-talet. ära gården fanns en källa, som sedan lång tid varit känd för sitt rena och välsmakande vatten. 0 besöktes säteriet av en lärd församling, ledd av Kunglig Livmedicus, medicine doktor med mera, Urban Hiärne. esultatet av besöket blev invigning av en offentlig hälsokälla året efter, försedd med en vacker trädgård, lämplig för brunnsgästernas korta spatserturer. tt dricka brunn hade blivit populärt. Vårbys tid som brunnsort blev dock intensiv men kort. edan upphörde verksamheten, men från Vårby levererades friskt vatten till den kungliga familjen långt in på 00-talet. Under kung Karl XI drogs många av säterierna åter in till staten. Många adelsmän ruinerades och en ny samhällsklass kom att under sjutton- och artonhundratalen dominera som markägare i Huddinge: de framgångsrika borgarna, köpmän och entreprenörer. lussen hjälper ungdomar till jobb eller utbildning Ungdom lussen kallas en viktig verksamhet, som arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma igång med studier, praktik eller arbete. lussen arbetar med åldersgruppen år. lussen är en del i samverkan mellan Huddinge kommun, landstinget, rbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den faktiska ungdomsarbetslösheten är betydligt större än den andel inskrivna, som arbetsförmedlingen mäter. Det är en del av verkligheten, som de verksamma inom lussen möter. ästan 0 procent av 0 -åringar utan gymnasieexamen saknar arbete! Vad är lussen? lussen vänder sig till unga vuxna, som varken jobbar eller studerar. amtidigt ska de ha behov av extra hjälp för att komma vidare. För målgruppen finns ett behov av att få stärkt självkänsla och ökad tilltro till sin egen förmåga. Många har en komplex problembild och oftast låg utbildningsnivå. I lussen ingår bland annat studie- och yrkesvägledning, gruppaktiviteter och studiebesök. lussen har ett högt satt mål, nämligen att hälften av ungdomarna ska få ett arbete eller börja studera. re vägar in Ungdomar kan vända sig direkt till lussen. lternativen är att en handläggare på någon av myndigheterna remitterar deltagare, eller att man kommer med tack vare lussens uppsökande verksamhet för elever, som hoppar av skolan. Hur jobbar lussen? Huddinge yheter träffade två medarbetare, Jonas Fridell och Marie Fors, på Patron Pehrs väg vid Huddinge station. Båda har varit med från starten 00. Jonas och Marie, hur många arbetar inom lussen? Fem medarbetare inom ramen fyra helårsarbetare. Vilka olika kompetenser har ni här? vå studie- och yrkesvägledare, Jonas Fridell. Foto: rling Karlsson Marie Fors. Foto: rling Karlsson Jennifer söker efter jobb eller praktik. Jonas med bakgrund från Försäkringskassan samt handläggare från rbetsförmedlingen. Hur ser en vanlig vecka ut i ert jobb? tt informationsmöte, individuella möten med ungdomarna, jobbsökeri en eftermiddag, arbetsgivarkontakter med mera. rbetsförmedlingen redovisar att endast, procent är öppet arbetslösa. Vad har ni för uppfattning? Många går arbetslösa länge utan att skriva in sig på F. Deras statistik visar bara en mindre del av den verkliga arbetslösheten. Foto: rling Karlsson Lyckas ni nå ert höga mål? Vi har överträffat målen och tagit in fler (cirka per år). Vi jobbar för att undanröja alla arbetshinder. Hur arbetar ni uppsökande? Dem under 0 år skickar vi brev till. I övrigt är vi på fritidsgårdar och har kontakter med fältassistenter, studie- och yrkesvägledare med flera. Hur ser ni på framtiden för lussen? umera är detta en löpande verksamhet. Oron för framtiden ligger i att vi får minskade resurser så att vi inte kan göra lika mycket nytta. Kämpar mer när andra lyckas Huddinge yheter fick möjlighet att träffa några ungdomar, som är med i lussen. Jennifer är år och bor i Visättra. Hur kom du med i lussen? Jag fick en lapp i brevlådan. Jag har varit med i ungefär ett år nu. Vad har du för utbildning? Jag har bara gått i grundskolan. Vad har du fått hjälp med i lussen? Jag har fått hjälp med allt möjligt. ågon att prata med, hjälp med papper och kontakter. Jag är med på två gruppträffar i veckan och ett eget möte. Man kämpar mer när andra lyckas. Vad vill du jobba med? iktar på något inom café och service. Har haft praktik som barnskötare. Jennifer avrundar samtalet för att skynda till en intervju i en butik. Fakta om HUM HUM är ett finansiellt samordningsförbund mellan Huddinge kommun, tockholms läns landsting, rbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fram till i sommar har uropeiska ocialfonden bidragit. Hittills har lussen arbetat med cirka 00 ungdomar. Från den första juli finansieras lussen av Huddinge Botkyrka amordningsförbund.

11 Juni 0 Kultur/nöje I Per Wirténs fotspår Där jag kommer från edslag Huddinge yheter anmälde i förra numret Per Wirténs bok Där jag kommer från Kriget mot förorten. Det är hans sjätte bok. Vi får följa Pers egen historia genom femtio år, men också en tidsresa genom samhällsutvecklingen. I denna artikel gör vi några nedslag i den vandring Per Wirtén gjorde genom Huddinge och fram till ullmarsplan innan han skrev boken. I denna reseskildring väver Per Wirtén in iakttagelser, historia, reflektioner med anknytning till hans gångväg. Det är tydligt att Per Wirtén är intresserad och kunnig i samhällsbygget i vid bemärkelse. Varför ser det ut som det gör där jag kommer från? och Varför detta massiva förakt för förorten? är två frågor Per söker svar på. ina och Zlatan CIO nn-kristin Lundmark, legitimerad psykoterapeut från Huddinge, har tidigare gett ut en bok om sorg; orgens olika ansikten. u debuterar Lundmark inom barnboksgenren med sin bok om ina och Zlatan. Boken berättar om ina som går i andra klass. inas klasskamrat ndy älskar Zlatan och samlar på allt med Zlatan på. ina lovar ndy att fixa Zlatans autograf till honom. inas plan är att fixa autografen via sin pappa, som kan träffa Zlatan genom sitt arbete. Men just då byter inas pappa arbete och möjligheten att träffa Zlatan försvinner. Det var ingenting ina kunde veta då hon lovade ndy. u rasar inas hela värld samman. Hur ska hon kunna förklara för den snällle ndy att hon kanske inte kan hålla sitt löfte för honom? ur att mormor finns. rovärdig berättelse Boken är en mycket trovärdig och enkel berättelse om hur hela ens värld kan gå under. I inas ålder har skolan och skolkamraterna en mycket stor och viktig del i ens liv. n andraklassare har ofta inte hunnit skaffa sig så mycket erfarenhet om när livet rasar och ofta gör man nog som ina. Man tiger och tror att aldrig någonsin kan livet bli ok igen. Det är lätt att känna igen sig i berättelsen. Många av oss har haft en egen ina hemma. Man ser Kungens kurva Per startar sin vandring i Heron City i Kungens kurva. Han har med sig karta, termos, fältflora, sittunderlag, kikare, enkel matsäck och en svart anteckningsbok. tartpunkten är i storstadens källare med köplador, P-platser och motorleder. Per anser att Kungens kurva lider brist på fantasi, och under sin vandring där överväldigas han av dysterhet. igantiskt markbyte Per ger en mycket intressant skildring från tidigt 0-tal när Huddingekungen, det vill säga den legendariske socialdemokratiske ledaren ils liasson, gjorde en stor markaffär med tockholms stad. taden ägde Vårby herrgård med stora skogar och betesmarker, bland annat dagens Kungens kurva, och allt detta bytte Huddinge till sig. I utbyte fick tockholm bland annat den mark, där kärholmen ligger idag. ffären gjordes delvis upp på plats i blötsnö senvintern. Kartor, pennor och ett långt måttband var redskap. På den mark Huddinge bytte bort bodde att ens barn har sorg eller hemligheter, som de inte vill dela med en förälder. Men hur kan man då som förälder hjälpa till om inte ditt barn vill berätta. Då är det bra att ha en moreller farförälder till hands, som ina har i boken. Den varma och förstående nn-kristin Lundmark Bor: I centrala Huddinge sedan. Familj: ift, tre barn och fem barnbarn. Bakgrund: Psykolog med inriktning kris, sorg och trauma. rbete: Är privatpraktiserande psykoterapeut, föreläsare och författare. Är med i Utrikesdepartementets stödstyrka för kriser. Foto: Cecilia Palmsäter vid den tiden endast personer, men också 0 svin några hästar. Idag kostar en kvadratmeter cirka 000 gånger mer än priset då. IK I avtalet stod det att gärdena vid kurvan skulle bevaras som friluftsmark. Första arbetsdagen träffade ils liasson en möbelhandlare från måland vid namn Ingvar Kamprad. Det ledde till att Kamprad köpte en stor ekbacke i Kungens kurva. invigde IK sitt nya och stora varuhus vid en motorväg och med gratis parkering. I samma veva hade Huddinge också sålt mark till sso och Metro centrallager. Masmo ils liasson hade en idé om att skapa ett bilistcentrum i Vårby, men det var inte tiden mogen för. I stället övertygades KF att bygga ett trekantigt Obs!-varuhus där. liasson uppdrog åt en arkitekt att rita ett 00 meter långt niovåningshus i Masmo det blev Ormen Långe. Obs! blev torstockholms första köplada. Idag femtio år senare har lokalerna flera användare, som ryms i begreppet bilistcentrum. mormor, som beskrivs, blir nog räddningen för många som upplever liknande händelser som ina gör. n mormor som har tid och som kan sätta sig in i inas problem, så att problemet till slut försvinner och ina kan återgå till sitt liv som en glad och sorglös andraklassare. I alla fall tills nästa stora livshändelse står på tröskeln. nkelt och rart fter att ha läst nn-kristin Lundmarks bok om ina och Zlatan tror vi att många föräldrar till skolbarn kan få glädje och nytta av boken. å mycket barnpsykologi på ett enkelt och rart sätt har Lundmark lyckats få med i den trovärdiga och varma berättelsen om ina och hennes stora livskris. u är det bara att önska att Lundmark fortsätter med sin nya författargenre och skriver fler böcker om ina eller andra ungdomar där ute i vår stora värld. Per Wirtén Per är författare och frilansskribent. Han föddes och bor i Fullersta. Hans senaste bok heter Där jag kommer från med underrubriken Kriget mot förorten. Det är hans sjätte bok. Hans senaste bok är en biografi över Herbert ingsten. Per är en av grundarna till Dagens arena, där han varit chefredaktör och fortfarande medverkar. Per skriver till kultursidorna i xpressen och ydsvenska Dagbladet. Han har tidigare skrivit två krönikor här i Huddinge yheter. ågra av Wirténs tidigare böcker: uropas ansikte, Populisterna, Kosmopolitik nu! och Hellre fattig än arbetslös? ömmarskogen Per Wirtén slås av den skarpa kontrasten när han lämnar Kungens kurva och ger sig in i naturreservatet. Han kallar skogen runt ömmaren för Huddinges Central Park. Den passar in på det som kallats naturpark, det vill säga skogsmarker med sjöar, hagar och ängar genomkorsade av promenadleder. Per sätter sig på en berghäll vid ömmaren med utsikt mot badplatsen och dricker kaffe. tigarna är hårt slitna, och storstadens ljud tränger sig på. Man är aldrig ensam. Per går vidare mot Masmobergets högsta punkt. Han hittar ett konstverk i form av ett meterhögt röse av knöliga stenar. Det är en anonym konstnär bakom verket och omistligt vackert. lömstadalen Per kommer ner till lömstavägen, där trafiken är tät. Det är svårt att hitta en lucka mellan bilar och oger Karlsson Musik Huddingebaserade oger Karlsson släppte för ett tag sedan sitt femte studioalbum med titeln ecken & spår. Inspelad under tio hektiska dagar någonstans i urskogen utanför undsvall fortsätter Karlssons musikkarriär med stora framsteg. Karlsson debuterade redan på 0-talet, då i alternativrockbandet Inferno. Karriären snappades ytterligare upp när han på 0-talet frontade folk-punk-popkvintetten uk uk ally, med vilket han turnerade runt på många av landets livescener. edan släppte han sitt första soloalbum och nu, nästan tjugo år senare, är det dags för hans femte soloplatta. Det går inte att undgå att tänka på håström och för den delen Lars Winnerbäck, när man lyssnar på ecken & spår. externa ter sig hämtade ur vardagliga känslor, men sjungs av Karlsson på ett målande och emotionellt sätt. Det är inget tvivel om att Karlsson är en mästare på att gripa sig an lyssnarens inre på det allra mest makalösa sätt. Låtarna och deras sound skiljer sig och plattan kan verkligen betraktas som högst variationsrik. Det finns en låt för dygnets alla timmar: en att lyssna på vid frukostbordet när du läser morgontidningen, en när du sitter på pendeln på väg in till city och inte orkar lyssna på medresenärernas tjatter, en när du stressar från möte till möte under arbetsdagen och en när du känner dig som mest nere efter ett gräl med en vän eller livskamrat. Plattan innehåller en hel del guldkorn och några favoriter är Vilsna stackars jag, Ända fram och inte minst lby. Vad alla låtar har gemensamt är Foto: Bokförlaget tlas bussar. Han har fascinerad och skräckslagen studerat kartor från det glada 0-talet. Där skulle Huddinge strimlas av fyra feta parallella leder. n skulle heta Fläsklösaleden och den skulle gå rakt igenom naturreservatet. Per hamnar vid verkers runsten, som Huddinge yheter tidigare berättat om. Han konstaterar att han står vid en tusen år gammal trafikapparat. Han tycker att det känns naturligt att en ny väg ska byggas här i dalen. Han älskar inte trafikleder, men han lever med dem. u när Wirtén närmar sig Flemingsberg och senare Fullersta och tuvsta avslutar vi vår vandring för att återkomma i kommande tidningar. att de alla går att känna igen sig i. De speglar vårt samhälle och vårt mänskliga undrande över det förflutna och över tidigare relationer och vänner. Detta visar inte minst låten itton långa år prov på, vilken handlar om undrandet över hur en människa ur ens tidigare liv har det, mår, lever och är. å banala och enkla vardagligheter fångar Karlsson upp, sätter ord på och sjunger ut. tillsamt, förundrande och ljuvligt! Foto: Karin amuelsson oger Karlsson amn: oger Karlsson Bor: med familjen i Ågesta ör: arbetar på Kungsklippeskolan i tuvsta som fritidspedagog och musiklärare ktuell: med plattan ecken & spår

12 Juni 0 port/fritid Linus Klasen en hockeytalang utöver det vanliga IHOCKY ågot M-guld i ishockey med Luleå blev det inte i år, men Linus Klasen från Huddinge har gjort en mycket fin insats både i elitserien och i slutspelet. om belöning förlängdes hans säsong med framgångsrika landskamper i den blågula dressen mot Finland, yssland och jeckien. n i raden av svenska ishockeyspelare, som har fostrats i Huddinge Hockey, är teknikern Linus Klasen. fter att ha fört sitt Luleå Hockey till deras första M-final på många år fortsatte hans säsong genom spel i Czech Hockey ames med landslaget som uppladdning för det framgångsrika världsmästerskapet. Fighting face. Foto: obert Hedlund Huddinge yheter har fått tag på Linus Klasen, som är påtagligt nöjd med att ha fått säsongen förlängd genom landslagsuttagningen. Det är riktigt roligt att få spela fler matcher mot bra motstånd. är vi pratade med Linus hade det gått en vecka sedan den sista finalförlusten mot kellefteå och den värsta besvikelsen hade lagt sig. u finns det nya uppgifter att ta sig an och det känns skönt. I och med att M-medaljerna har delats ut inleds också den tid på året då spekulationerna om eventuella klubbyten är många. Det gäller även Linus Klasen, som har placerats i den ryska storligan KHL. Jag har kontrakt med Luleå för nästa säsong och räknar med att spela där. Men, det är klart att det kan hända något nytt. Vi får se Hockeyvirtuos Linus Klasen är en klassisk hockeyvirtuos, som är mycket populär för sin vägvinnande och tekniska stil. Det finns flera sevärda klipp på hans puckbehandling på Youube. Min teknik beror delvis på eknikern Linus Klasen. ett spelsinne som jag inte vet hur jag har fått, men till största delen beror den förstås på hård träning. Moderklubben är Huddinge Hockey och Linus spelade sina hemmamatcher i Björkängshallen ända fram till 00. edan bar det av till i tur och ordning ödertälje, ashville och Malmö innan han landade i Luleå. Han har fortfarande koll på hur det går för Huddinge Hockey och både hoppas och tror att klubben ska kunna komma tillbaka till allsvenskan snart. Jag tror på de nya tränarna (bland annat den gamle HIK- och djurgårdslegendaren ichlas Falk). Jag hoppas att de unga duktiga spelarna stannar i klubben så länge att en stabil stomme kan föra laget upp till allsvenskan. Huddinge yheter önskar Linus Klasen stort lycka till i den framtida karriären. Linus Klasen Foto: obert Hedlund Född Har gått i Ängsnäs- och Hörningsnässkolan pelar i Luleå Hockey Är mycket duktig inlinehockeyspelare vunnit VM två gånger landskamper Webbtips: youtube.com/watch?v=- tmlqo rattis till fem världsmästare! Jhonas nroth. Foto: Huddinge Hockey Dick xelsson. Foto: Huddinge Hockey lias Fälth. Foto: Huddinge Hockey IHOCKY Hela fem av de nykorade världsmästarna i ishockey har tidigare under sin karriär spelat i Huddinges ishockeylag en av veriges förnämligaste talangfabriker. År efter år skrinnar det ut nya stjärnskott på Björkängshallens is. Inte sällan fortsätter de i litserien och i re Kronor. Det enda lag, som har eller har haft fler av de nyligen utsedda världsmästarna i sin trupp än Huddinge, är Frölunda. re av guldmedaljörerna är dessutom fostrade i Huddinge. Det handlar om målvakten Jhonas nroth, backen lias Fälth och forwarden Dick xelsson. Även iklas Persson och taffan Kronwall har spelat i Huddinge. Från säker källa har vi hört att backen Jonas hnelöv var snubblande nära att få plats i VM-truppen. Linus Klasen var ju med i landslagsturneringen så sent som ett par veckor före VM, men en skada satte stopp för att han skulle kunna tas ut. Lite extra speciellt är det att Jhonas nroth under den här säsongen faktiskt har spelat seriematcher i division för Huddinge. Det var under HL-lockouten, som Buffalo-målvakten nroth tränade med sin moderklubb och även spelade två matcher. fter det blev det även fjorton matcher med lmtuna i llsvenskan innan spelet kom igång igen i ordamerika. Och säsongen som började med matcher mot acka och Vallentuna i division avslutades alltså med en helt avgörande roll på re Kronors väg mot VM-guldet, Jhonas fick ju utmärkelsen som turneringens bäste målvakt. Huddinge yheter gratulerar Jhonas och de andra fyra världsmästarna med Huddingeförflutet lite extra! Även i båset finns viktiga kuggar från Huddinge. Den legendariske materialförvaltaren Mats Pudding Weiderstål gör sitt jobb åt re Kronor år efter år. Backcoachen och taktikern ikard rönborg har spelat back i Huddinge Hockey.

13 Juni 0 Pangstart för Huddinge IF port/fritid tafett-m på Källbrink Fotboll Vi har tidigare uppmärksammat att Huddinge IFs herrlag i fotboll vann serien och därmed flyttades upp till division. Där har laget fått en kanonstart. Man vann sina fem första matcher innan det var dags för förlust mot Kvarnsveden i Borlänge. ista söndagen i maj blev det oavgjort i en tidig seriefinal borta mot kropolis. Huddinge IF leder Div. orra vealand efter sju spelade matcher. Patrick Hultman är tillsammans med Johan Ländin tränare för herrlaget. Patrick, vi gissar att ni är hyfsat nöjda med starten i den högre serien? Vi är väldigt tacksamma för den fina start vi fått som nykomlingar. Vi jobbar hårt på träningar och får utdelning på matcherna. Det gäller att fortsätta Patrick Hultman. Foto: HIF att ta varje uppgift med full respekt och med full energi. Vill du framhålla någon särskild spelare bakom framgången? ej! Vi har gått runt på spelare på sju matcher. Vi har en bra lagmoral och en bra sammanhållning i truppen. Vi jobbar mycket med att gruppen ska må bra. Vi har massor av talang som blommar ut när laget mår bra. Har publiken börjat hitta till Källbrinks IP? Ja! Det börjar komma mer attvandring publik till vår hemmaarena. Vi har nog fått ett hundratal mer i snitt. Hoppas vi kan locka fler med vår roliga fotboll. Vass målskytt rido Poli har visat framfötterna ordentligt och är lagets främste målspottare. Han har redan på sju matcher gjort tretton rido Poli. Foto: HIF av lagets totalt sjutton mål! Han leder seriens skytteliga överlägset. Det måste vara skönt med en sådan forward i sitt lag. Patrick? Ja, han har fått en kanonstart i årets serie. Han har en otrolig utveckling just nu. Men det är också en kille som lyssnar och jobbar hårt på sina träningar. n mycket bra målskytt som kan bli riktigt stor. öjd ordförande Per Brick, som ofta har ett leende på läpparna, har nu anledning att glädjas över seniorlagets framgångsrika vår. Per, hur ser du på lagets framfart? Mycket glad men också lite förvånad över att det gått så bra. Vi är ju trots allt nykomlingar. Vi vet att HIF är med på nattvandringar. Berätta? Vi körde igång Football Friday redan i fredags i Vårby och Flemingsberg och kommer att fortsätta med det ytterligare några veckor. Vi gick ut via våra kanaler klockan på eftermiddagen och på kvällen var det fullt med ungdomar som spelade. Våra ledare Jonas Wikman och regory Quantz var givetvis också med om nattvandringarna. ågra andra nyheter inom föreningen? öndagen den juni klockan.00 kommer IK till Källbrink för att spela träningsmatch mot Huddinge IF. De har aviserat att de kommer med bästa laget. kottlands fotbollförbund besökte nyligen Huddinge IF och Källbrink med en delegation på personer för att utbyta erfarenheter. De uppskattade verkligen Källbrinks IP, som ligger oerhört vackert och har många möjligheter. Per Brick. Hemmamatcher: Foto: rling Karlsson juni.0 HIF nköping juni.00 HIF IK juli.00 HIF Konyaspor 0 aug.00 HIF Karlberg å gick det i vinteridrotterna äsongsslut rots att skolavslutningarna och midsommaren närmar sig så vill Huddinge yheter ge er läsare en uppföljning av några av vinteridrotterna. Innebandy Huddinge IKs damlag kämpade länge för en slutspelsplats i uperligan, men fick åter nöja sig med att hamna precis under strecket. Man kan konstatera att laget ändå nu är etablerat i den högsta serien. I herrarnas llsvenskan norra lyckades Huddinge IB nå en femteplats. Man skrapade ihop poäng på matcher. lada silvermedaljörer från HI. Friidrott Den och maj arrangerade Huddinge I stafett-m på Källbrinks IP. Under en solig och en regnig dag tävlade 00(!) lag i stafettlöpning. Och Huddinges friidrottare är inte bara duktiga på tävlingsbanan. De är också erkänt skickliga arrangörer av stora tävlingar. På de vanliga mästerskapen finns det en kort ( x 00 meter) och en lång stafett ( x 00 meter). Under det särskilda stafett-m tävlas det i fler varianter som exempelvis x 00 meter och i så kallade 000-metersstafetter där sträckorna är olika långa. tämningen på Källbrinks IP präglades av att det den här gången bara var lagtävlingar klubbkänsla och samarbete stod verkligen i centrum. Många frivilliga Huddinge I är vana vid att arrangera stora tävlingar och har en stor skara frivilliga som gör det möjligt. n friidrottstävling kräver stora mängder funktionärer och andra som hjälper till med olika praktiska sysslor. Ishockey egeltorp IFs damlag hade ambitionen att nå en av de sex slutspelsplatserna, men det unga och orutinerade laget hamnade bara på sjunde plats. I stället för slutspel blev det kval för att stanna kvar i högsta divisionen, och det lyckades man med. I herrarnas llettan visade Huddinge Hockey bättre takter än under hösten. Man toppade tillsammans med Visby/oma och gick sedan igenom alla playoffsteg. I kvalserien till llsvenskan stannade man på femte plats med tio poäng. I sista matchen vann man över Karlskrona, som Foto: nders jögren/decabild På tävlingsbanan syntes flera stora svenska friidrottare som exempelvis europamästarinnan Moa Hjelmer, storsprintern Johan Wissman, häcklöparen Philip ossmy och den gamle Mattias unneborn ( år), som tog två guldmedaljer med sitt lag pårvägen. Hemmahopp Huddinges -åriga killar var de av hemmahoppen som nådde störst framgångar med silvermedaljer både i 000-metersstafetten och på x 00 meter. Årets tävlingar filmades n nyhet vid årets tävlingar var att loppen filmades och lades ut i princip omgående på webben. Under den fortsatta tävlingssäsongen kommer Huddinge I bland annat att arrangera en mång kampslandskamp mellan verige, Finland och stland samt nordiska mästerskap för ungdom och juniorer. Om vi känner dem rätt kommer de att göra det med den äran. ändå tog sig tillbaka till den högre serien. Bandy Huddinge Bandys herrar hade ingen bra säsong, men klarade nytt kontrakt i division tockholm tack vare dubbla segrar mot Wermdö i kvalet. Badminton kogås badmintonklubbs herrlag i elitserien hamnade till sist på sjunde och nästsista plats. lva poäng på fjorton matcher erövrade BK. Metin ürbüz instruerar nattvandrarna. Foto: eva Laine kogås-rångsunds FF 0 år Huddinge yheter är med och nattvandrar i kogås-rångsund. kogås-rångsunds FF har samlat ihop ett fyrtiotal vuxna på ytorps mosse på fredagskvällen i den oroliga vecka som upplevts. tyrelsen för kogås-rångsund FF, fältassistenter och ungdomar från U, fältsekreterare från Huddinge kommun, aktiva i fotbollsföreningen och föräldrar deltar i nattvandringen. Metin ürbüz från kogås- rångsund FF ger oss en sammanfattning av hur det ser ut inför kvällen. apporter från kommundelen berättar om en lugn start på fredagskvällen utan några förväntade oroligheter. är Huddinge yheter går hem vid ettiden, är en indicent med stenkastning vid kogåsskolan det enda som rapporterats. Den juni firar kogås-rångsund FF 0 år med en fotbollsdag på ytorps Mosse. Klockan Fotbollsmatcher, livemusik, lotteri, bolltrixarna, godisregn, hamburgare och korvgrillning.

14 Juni 0 Huddinge runt lla Haddys elever drömmer om riktiga jobb Utbildning Våga tala svenska är en av BF Huddinges uppdragsverksamheter. Undervisningen är ett komplement till FI (svenska för invandrare). Haddy Johansson heter en av lärarna, och hon leder grupperna med stor inlevelse och entusiasm. emensamt för alla elever är att de drömmer om att kunna tala svenska och få ett riktigt jobb i sitt nya hemland. Huddinge yheter deltar på en tvåtimmarslektion med eftermiddagsgruppen. Haddy, som själv kommer från ambia, leder ytterligare två grupper. pråket nödvändigt tt kunna läsa och tala god svenska är nödvändigt för att gå utbildningar, få praktik eller jobb och Haddy Johansson. Foto: rling Karlsson för att delta aktivt i samhället. i kan mer än ni tror, påstår Haddy i sin ambition att stärka och stötta samtliga elever. Under dagens lektion läser eleverna varsin bit om intervjuer ur Vett och etikett i arbetslivet. Haddy råder eleverna att läsa långsamt och tydligt. Vad har du läst, frågar Haddy. Mycket handlar om att lära nya ord och att bygga meningar. ågra ord man fastnade på var reflektera, ofördelaktigt, kollektivavtal och lagstadgat. eamet högläser. Foto: rling Karlsson lla drömmer om jobb Det är mycket svårt att få jobb, vittnar samtliga i gruppen om. Oftast kommer man inte längre än till praktik. Därför vill man ha riktiga jobb. rbetsgivarna ställer mycket höga krav på språkkunskap. Under eftermiddagen berättar deltagarna om sin bakgrund, erfarenheter och vad man vill jobba med här i verige. Från många olika länder I den grupp vi träffar kommer de flesta från Irak, men det finns också elever med ursprung i lfenbenskusten, Marocko och Kongo. tt flera har arabiska som modersmål leder till att de lättare kan hjälpa varandra med att förstå svenska ord. Olika bakgrund och drömmar eamet kommer från Irak och bor i Visättra. Där var han ekonom och chef för 0 anställda på skattemyndigheten. Han har bott här i fyra år. Han vill gärna bli revisor eller börja köra taxi eller buss. Mboli kommer från Kongo. Hon bor i kogås och vill bli undersköterska. ahira har varit lärare i matematik i femton år i Irak och bor nu i rantorp. fter sju år i verige har hon nu blivit utförsäkrad efter Fas. Hon vill bli bussförare, men rbetsförmedlingen anser att hon behöver kunna bättre svenska. Ytterligare en av eleverna från Irak talar flytande italienska och franska utöver arabiska. Det borde vara väldigt nyttiga språkkunskaper! ågra glada elever runt Haddy. Levande sätt att lära BF ser till att grupperna är små för att alla ska få utrymme och kunna prata. Haddy berättar att hon vill ge information och träna kommunikation. idningar är ett läromedel, och man besöker biblioteken och ser svenska filmer. Haddy tipsar eleverna om att lyssna på radio, titta på V och att läsa böcker på svenska. Hon bjuder också in folk från olika funktioner i närsamhället som skola, fritidsgårdar och kvinnojouren. Foto: rling Karlsson FI räcker inte amtliga elever har erfarenhet av svenska för invandrare, men de anser att det inte är tillräckligt. Många lärare är bra, men undervisningen fungerar inte bra om det är 0 elever i samma klassrum. iden räcker inte till för att stötta varje elev. På FI får man mycket papper och uppmaningen att Jobba själv! Vi lämnar eleverna med känslor av både framtidstro och hopplöshet. rångsunds centrum fyller femtio år Årsdag Hur många av er var med när rångsunds torg invigdes? Då minns ni att Hep tars spelade på torget. De röda bokstäverna högst upp på rånkan-huset tändes och Wive Larssons fontänskulptur Vattenträdet stänkte vatten på folket för första gången? är vi skyndar oss över torget, till biblioteket, till pendeltåget eller till någon av affärerna vid centrumet, inte slår det oss att i 0 år har folk skyndat sig över torget i rångsund. På 0-talet förvärvade kommunen mark norr och öster om rångsunds station. Här skulle det byggas flerbostadshus. tadsplanen fastställdes hösten och visade sju åttavåningspunkthus, flera tre- och fyrvåningslängor samt en skoltomt. Det följde flera stadsplaner och i början av 0-talet byggdes det både flerfamiljshus och småhus i rångsund. Under 0-talet fick rångsund sitt centrum med det då vanliga utbudet av affärer och samhällsservice. Idag domineras rångsunds centrum av de två höghusen och inom kort byggs två höghus till alldeles i närheten av centrum. Huddingeföretag: tuvsta rädgård Blommor tuvsta trädgård är ett familjeägt företag i tredje generationen sedan. yskonen Lasse Carlsson och Lotta tengård tog över efter föräldrarna. rädgårdsmästeriet har dock anor sedan sent 0-tal, då odlades mest perenna växter, grönsaker och sommarblommor. Idag driver man upp egna tomater och det finns många sorter att välja på. Vad man ska tänka på om man köper populära medelhavsväxter som olivträd och vindruvor så måste man ta in dem under vintern. Det enda man kan ha utomhus är vindruvor, men då måste man gräva ner dem. Idag hittar du det mesta i odlingsväg hos tuvsta rädgård. Där finns buskar och träd, perenner, sommarplantor, jord, gödning, gräsfrö, fröer, krukor och krukväxter. Man säljer även snittblommor och gör arrangemang och sorgbinderier. De har även egen import av växter från Holland och Danmark. ill trädgården hörde tidigare även en blomsteraffär som låg vid tuvsta station, men den är sedan länge borta. tt vackert blomsterhav. Foto: odney ngman ipsruta Vattenträdet fyller 0. Foto: eva Laine Vid plantering av sommarblomster i krukor, blomlådor och så vidare så täck lådorna med fiberduk eller ta in dem. Det kan ju bli kallt även så här års. Lasse Carlsson framför butiken. Foto: odney ngman

15 I I I I Kultur/nöje Poesi Man kan inte tävla i poesi, det är därför vi gör det stod det lite kaxigt på Huddinge Folkets Hus affischer under våren. Där arrangerades nämligen evenemanget Huddinge Poetry lam under fem lördagar med avslutning och final i april. Under fyra lördagar utsågs två vinnare, av åtta tävlande, att gå vidare till finalen, och det med siktet inställt på Mfinalen i Malmö i maj. Poetry lam är ju en alldeles speciell form av poetisk framställning. Poeterna läser sin egen poesi under högst tre minuter, ingen rekvisita är tillåten och en jury utses bland publiken. Juryn poängbedömer varje tävlandes dikter, och publiken får reagera på juryns poängsättning genom att applådera eller bua. Det finns kritiker som menar, att den här tävlingsformen mer liknar teater och stå upp och att den därför gör poesin ytlig. Medan förstås påhejarna ser den här poetiska uttrycksformen som något speciellt som ger detta med poesi ytterligare en dimension. ant är i alla fall att Huddinge Poetry lam samlade en intresserad och lyssnande publik. tämningen var varje gång lugn och positiv, om än poeterna själva, förstås, fick kämpa lite med tävlingsnerver och svettiga pannor. nders Petterson, ledamot i Folkets Hus-styrelsen, var ceremonimästare under tävlingarna. Han skriver själv poesi och har tidigare erfarenhet av Poetry lam. Han tog initiativ till arrangemanget och ansvarade för genomförandet. På finaldagen var spänning och förväntan på topp. De åtta tidigare vinnarna möttes; fyra av dem skulle få äran att åka till Malmö och tävla för Huddinge i M. De fyra finalister, som samlade flest poäng, blev Michael Horvath, Ingrid ilsson, Louise ildemark och Johan Wretman. Den maj anträddes färden per buss mot Malmö, där man mötte lag från hela verige. Och Huddinge tävlade med den äran! Michael Horvath blev trea i den individuella tävlingen, och Huddingelaget blev trea i lagtävlingen. Huddinge Poetry lam stod på pallen! Och nästa gång blir det nog silver. För det låter som om Folkets Hus-föreningen vill fortsätta med den här spännande underhållningen, antingen man nu ser den som stå upp eller som uttryck för sann poesi. Kanske blir det redan till hösten. Även om man inte kan tävla i poesi ertie Lux UDOKU medium POP / ÅD JOD BK- M MÅ Y- Ö J PÅ FÄ LLV O M- B- UPP KIV- D KULDB- LÄ ÄK O JOD DIÉ - VÅ U- MÄK K M ILL VID I MI KM OCH PU ÅKDO, CHÄ JOD D OM VILL H HÖ LÖ? HD- BY- L HÅLL U VM K V DIIL O LDOMÅD DP- HÄ FICK KL XII BI I Ä K Å FIK D B- HÖV ÅD Ä IBLD I Ö ICK BU ÅD BK FÖ IVD V HU M Y LI Ö D L PÅ LIO Ö MI- LYCK Å KO VÄLI FÖFLY- I V IV LDD- I BUK KI U- BHOV ÄMD YP V KO KUD M I ÄIL LOKL MFÄLL Ä OF ILL VÄ - P VILL M D K Ö I MD PÅ BDI PILPP YK YPP- LI BY KIK OPP D YMM MÅ P BLV KK HÄ Y DL. LLHD UD IOD- I- ÄLL FFÄ OM ÅKÖP; U KÅ Ö D I P ÅD Ä ÖD HÄ- Å- FÖL Ä O BK V ÖVLU BUK FÖ- IKI PÅ MY YMM MÅ BY MUIK 0 FÖ OM I- IK ÄM Ä Ö OCH KUL U Å Ä V MLL Ä MD K Ä- PI F PÅ Å O M Ä LÖJLI VI VÄ YFIK Ö K M MD ÅP Kryss nr re vinnare får vardera fem Femmanlotter som kan ge vinst upp till kronor. kicka din lös ning tillsammans med ditt namn och adress senast den september 0 till: Huddinge yheter Kommunalvägen Huddinge Märk kuvertet H-kryss nr -0. rattis till vinnarna i kryss nr, 0 Kerstin vensson, Loftv, kogås. ustav Johansson, erapiv, Huddinge. eino Heikkinen, öntgenv, Huddinge. POP / Bilder: 0 Jupiterimages Corp I LÄ PL DUM BUK BLV KK LD UDOM OD I LÅ BO M K LÖV OCH KVI IHOP D H FÅ FOLK UL KLOCKLIK LÖMM BLOMMO VD K ÅD KUD P FIDL BLIVI FÖD BK LJU Ä VLÖ O D P Ö I PO- O B L Ä JU IL I O- C K VÄL LÅ ILL- BK I LL- LIK - ODI Y FL MLL IHOP V- DU- I FLYK OCH FÖ- VI FÄ- LÄ DI, YKI Ä D OM Ö MI- ÄKD K O DOJU MÅ D Ä HJÄ- KIP- D ätta lösningen på kryss nr, 0. I V HÖ LD Ö Å M Ä I B U V Å IK V Å VLI Ö D OM Ä I VK M HO VI VÄX D- ÖK MD DY FLICK I Juni 0 Bronsmedaljer för Huddinge i Poetry lam udoku lätt UDOKU lätt udoku medel udoku svår nders Pettersson. UDOKU svår Foto: eva Laine Lösningarna hittar du längst ned på sista sidan. Bildgåtan re vinnare får vardera fem Femmanlotter som kan ge vinst upp till kronor. Vad är det du ser genom nyckelhålet? Har du något kul minne från den här platsen? Kan du berätta något om motivet? Märk svaret H-bildgåta nr -0 och skicka senast den september 0 till: Huddinge yheter Kommunalvägen Huddinge eller mejla till huddingenyheter.se Vinnare bildgåta nr, 0 Ingegerd ngstrand, Kyrkängsbacken, Huddinge. nita othin, ådsvägen, Huddinge. nna Johansson Mermer, Jordbro. ätt svar: näckan vid Huddinge station. Foto: Dina véneus Foto: Dina véneus FLÄK K V HLD- OM- IDD UKIK D F F Ä B L X M U H D Ä B BÖJ BI... I LODO Ä BLOCK OM LD ÅVIK ÅLB F K Ö F Ä L Ö K HD FI KÖLD L K V Ö I IDI JÄ FÖO- - I I LUF M Ä K PÄD, U HO Ä LK YP Ö D HD- KVI PP ÄD ILD- Ö MD BÖMD ÖJO; K M VID Å PIPPI D LV PÅ Y ZLD OO PÅ BV BUK ÄV KYLDI BY LV D HÄLF FÖLJ VÄ FUK Å O D O D LÄCK V M MM- BID- D OD K Å YCK LI Ä LÅ ID H VÅ HÅLL KU K L PL M VÄV J U FÖ VI UPPIF ÖV- HU I U L V HÅLL I UPP Ä D V

16 Juni 0 Huddinge runt ichard Vestin Huddinges natur surrande bumlingar! Foto: ichard Vestin Åkerhumla, arbetare. Vi är mitt i en härlig blomstertid. lla har vi slagit hål på sanningen om humlans oförmåga att flyga Kroppens tyngd i förhållande till vingarnas ringa bärkraft gör det omöjligt för humlorna att flyga. Men de veta det icke, och därför flyga de Hussnylthumla, hane. Åkerhumla, hane. Blommor en förutsättning för biologisk mångfald Det flyger och surrar på blommande ängsmarker i Huddinge. u är det full fart på insekterna i gräslandskapet. Humlorna brummar godmodigt fram mellan begärliga blommor. n gång i tiden fanns det 0 arter humlor i verige. umera har antalet sjunkit i avsaknad av ett blommande landskap. Vart är vi på väg? illar vi inte blommor i naturen? Ängar så ymnigt blommande hela sommaren De kloka säger att 0 arter växter går att finna på varje kvadratmeter ogödslad hävdad äng. Våra humlor, bin och så även våra tambin drar nytta av detta. De levererar ovärderliga ekosystemtjänster. De pollinerar våra frukter, våra bär och jordbruksgrödor. Men pollinatörerna behöver också den blommande ängen för det fortsatta livet efter våra grödors tidiga blomning. ommaren är inte slut för att våra nyttoväxter slutat blomma. På ängen hittar de den nektar och det pollen som behövs för att föra livet vidare till nästa års humlesamhällen. Vi får ta hand om våra nyttiga vänner Cred åt Humlor naturens flitigaste Värdet av den utförda pollineringen uppgår enligt bruttonationalprodukten (BP) till cirka 00 miljoner kronor. Då finns inte värdet med på alla skogens bär som inte säljs, ej heller värdet av all frukt och bär i våra trädgårdar Kanske är det dags att uppskatta värdet på de medvarelser som surrar och far i ommar-huddinges blomstermarker. tenhumla, arbetare. ichard Vestin. Foto: Olov yhus Hushumla. Förverkliga insikten! För att citera LU-forskaren iccardo Bommarco när det gäller värdet av vilda pollinatörer: kötseln av nyttodjur och de ekosystemtjänster som de tillhandahåller måste integreras i modernt jordbruk för att säkerställa en framtida hållbar jordbruksproduktion och livsmedelsförsörjning. Forskning och kunskap är viktig. Det är därför humlan fortfarande kan flyga! Ängshumla, arbetare. Mörk jordhumla, arbetare. Ljus jordhumla, arbetare. Ordkrusidullfest JUOM! MIDOMMLK Om jag var ett djur ville jag vara en liten ekorre som gillar att busa. Ville jag vara en hamster som var fri och bo i ett varmt land. Ville jag vara en havssköldpadda som simmar runt i salt havsvatten. Den här dikten är skriven av barn i Lönneberga förskoleklass från tenmoskolan. Den är en av över 00 dikter, som skickats in till barnpoesifestivalen Ordkrusidull i år. Festivalen, som är ett samarbete mellan kommunen och Folkets Hus, arrangerades nu för sjätte gången. I höstas bjöds barn mellan och år via skolorna att skicka in dikter. I mars blev det stor fest med diktuppläsning, musik och upptåg på biblioteken, i kogåsskolans aula och på Folkets Hus. Invigningen skedde i kogås centrum med poesi, musik och lek, under ledning av Linda app, som dessutom komponerat en Ordkrusidullsång. Den kommer från och med i år att bli festivalens signaturmelodi. Den stora avslutningsfesten hölls på Folkets Hus i Huddinge, och där fanns även alla dikter utställda i original. om vanligt var det en stor upplevelse att läsa och höra alla dessa dikter, fyllda av glädje och vemod, drömmar och fantasier och sann poetisk ordrikedom. ertie Lux jungom studenten och konfirmation, sjungom momenten av absolution! jungom de unga, som sprängt sina höljen, låt ej betunga dess,jublande följen! jungom det glömda och tiden som var, sjungom det drömda, om något finns kvar! jungom dess bloss! jung ock för oss som ska ha vår pension och är eländigt svaga i tron! ertie Lux Lösningar UDOKU lätt Ljus är sommarhimlens mått, som om aldrig skuggor rått. Men när barnen gläds och skrattar i sin fria lek, så fattar redan mörkret grymt sitt tag om vår fagra junidag. rygg är jordens välvda bana, tiden blott en mänsklig vana. UDOKU medium lösning UDOKU svår lösning ertie Lux

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett

TYRESÖ RUNT. Tryggare miljö. i Tyresö strand. Kommunen startar ett 2 mars 2006 1972 2006 Ulf Looström tycker att den här rampen i yresö centrum är föredömligt bra. F: U FLL leganta lösningar i centrum et kommunala handikapprådet arbetar med att förbättra miljön i yresö

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA

Porträttet Ola brinner för mat. I Kästa byggs nya tidens skola. PåveRKA Vem vill du prisa 2013? Succé för Wild Camp SONJA Nr 4 2013 Tidningen för oss i HuddinGE SKOLA I Kästa byggs nya tidens skola SOMMARLÄGER Succé för Wild Camp Porträttet Ola brinner för mat PåveRKA Vem vill du prisa 2013? SONJA tar täten i Körslaget! KULTUR

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

TRYGGHET. Vårt. Huddinge2015. så lurar du tjuven! Mötesplats för unga. Detta gör våra politiker i sommar. Efterlängtat ja i Sjödalsparken

TRYGGHET. Vårt. Huddinge2015. så lurar du tjuven! Mötesplats för unga. Detta gör våra politiker i sommar. Efterlängtat ja i Sjödalsparken Vårt #3 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE SEMESTER Detta gör våra politiker i sommar HUDDINGEDAGARNA Efterlängtat ja i Sjödalsparken DIGITALT Mötesplats för unga FOTA OCH VINN EN HALVDAGSKURS I

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

visar vägen Håll budget eller gå eller gå SID Julklappar till dina anställda SID Kommuner lockar inte yngre SID 4

visar vägen Håll budget eller gå eller gå SID Julklappar till dina anställda SID Kommuner lockar inte yngre SID 4 En tidning om ledarskap från fackförbundet SKTF Kommuner lockar inte yngre SID 4 nr 6 december 2007 Lösnummerpris 39 kr TIPS & REGLER. Julklappar till dina anställda SID 10 Strul kostar, klagomål är gratis

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Finns det fattigdom. Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att det finns fattiga barn här, mitt ibland oss.

Finns det fattigdom. Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att det finns fattiga barn här, mitt ibland oss. barn LEDARE INNEHÅLL Finns det fattigdom i Sverige? Det är en laddad fråga som får olika svar beroende på vem man frågar. fattigdom i fokus Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att

Läs mer

medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: ecept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad et på på är «de ç i sig ç på ro vid ç på är i är är ut i i 2 partisekreteraren

Läs mer