Forskarna Maria Strømme och Johan Forsgren på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet behöver hjälp med att hitta nya sorters guldnanopartiklar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarna Maria Strømme och Johan Forsgren på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet behöver hjälp med att hitta nya sorters guldnanopartiklar."

Transkript

1 Forskarna Maria Strømme och Johan Forsgren på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet behöver hjälp med att hitta nya sorters guldnanopartiklar. I samarbetet mellan Nobelmuseets Forskarhjälpen och Ångströmlaboratoriet vänder vi oss nu till er högstadieelever som är intresserade av nanoteknologi! Det finns en liten chans att ni i detta projekt lyckas framställa nya, okända nanopartiklar som inte beskrivits förut! Projektet innebär också att du som elev får: fundera på tillämpningsområden för nanopartiklarna, lära dig föra forskningsprotokoll, samt tillverka en vetenskaplig forskningsposter Det praktiska arbetet med projektet kommer att dra igång efter sommarlovet och pågå större delen av hösten 2012 i nära kontakt med Nobelmuseet och Ångströmlaboratoriet, via hemsidan, mail och facebook. Tanken är att detta projekt skall kunna ingå i ordinarie undervisning till stor del, eventuellt i samarbete mellan ämnena natur och bild, så att det inte kräver för mycket extraarbete. Avslutningskonferensen kommer att bli fredagen den 7 dec Nanopartiklar har många spännande egenskaper som gör att de just nu utvecklas i en mängd olika applikationer, som allt från att bota cancer, skapa antibakteriella och självrengörande ytor till att kunna tillverka nya typer av lysdioder. Vi kommer bland annat att testa guldnanopartiklarnas förmåga att tillsammans med andra nanomaterial rengöra ytor och döda bakterier i så kallade fotokatalytiska processer. Experimenterandet kommer att ske i nära samarbete med forskarna i Uppsala framförallt via Forskarhjälpens hemsida. Analyserna av proverna kommer att till viss del kunna göras av dig och din klass, men Johan kommer att behöva göra några analyser separat och resultaten återkopplas på bästa sätt till er. Säkerhetsrisker med ett ökande antal nanopartiklar i miljön och för vår hälsa har diskuterats mer eller mindre livligt, och detta är något vi också skall fundera över, vilka faror finns och hur kan man hantera dessa på ett bra sätt?

2 Vad? Forskarhjälpens projekt 2012 heter Guldjakten och kommer att röra sig i gränslandet mellan kemi och fysik och handla om nanopartiklar och nanoteknik. Nanoteknik har koppling till ett flertal Nobelpris i både fysik och kemi. Nobelmuseet samarbetar i Guldjakten med Maria Strømme som är professor i nanoteknologi och forskaren Johan Forsgren vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Projektet kommer att innebära att du tillsammans med din klass skall försöka tillverka egna nanopartiklar genom att blanda ett guldklorid, ett guldhaltigt salt, med en detergent, ett rengöringsmedel. Det finns en liten chans att det bildas nya nanopartiklar som inte beskrivits tidigare, vilket kan leda till nya användningsområden för partiklarna eller förbättrade egenskaper i de tillämpningar som redan finns. Inom forskningen har man tidigare fokuserat på att blanda guldklorid med välkaraktäriserade surfaktanter (som finns i rengöringsmedel) för att få fram guldnanopartiklar. När? Det praktiska arbetet med projektet kommer att dra igång efter sommarlovet och pågå större delen av hösten 2012 i nära kontakt med Nobelmuseet och Ångströmlaboratoriet via hemsidan, mail och facebook. Tanken är att detta projekt skall kunna ingå i ordinarie undervisning till stor del, eventuellt i samarbete mellan ämnena NO, teknik och bild, så att det inte kräver för mycket extraarbete. Perioden maj-juni kan användas till att läsa in bakgrundsfakta om nanopartiklar och nanoteknologi. En avslutningskonferens kommer att äga rum den 7 dec 2012 då lärare samt två elever från varje deltagande klass kommer till Nobelmuseet för att lyssna till forskarnas sammanfattning av projektet och andra föreläsningar i nanoteknik. Konferensen kommer även att bestå av elevredovisningar av det egna arbetet med utgångspunkt från postern som valts att representera klassen.

3 Hur? Först ska ni lära er om nanopartiklar. Därefter kommer ni att genomföra ett experiment. Efter att ha blandat ämnena skrivs ett protokoll: namn på rengöringsmedel, exakt mängd som blandats, tidsangivelse, ph (surhetsgraden) och färg på lösningen. Protokollföringen/dokumentationen är viktig, för att kunna jämföra olika resultat. Därefter ska de bildade partiklarna testas, först gör ni själva en analys och därefter skickas ett prov in till Ångströmlaboratoriet. Där testas bland annat partiklarnas förmåga att tillsammans med andra nanomaterial rengöra ytor och döda bakterier i så kallade fotokatalytiska processer. Instruktion för tillverkning av guldnanopartiklar 1. Mät upp 200ml vatten i en E-kolv. 2. Tillsätt vald reagent (t.ex. 3ml Yes diskmedel) och vispa runt lösningen. Notera mängd tillsatt reagent. Notera färg på lösning. Mät och notera ph hos lösning. 3. Ställ E-kolven på en värmeplatta och stoppa i en magnetloppa. 4. Ställ in rotationen på 400 rpm. 5. Tillsätt 1 ml 1% guldkloridlösning i E-kolven. 6. Slå på värmen på värmeplattan. Notera alla färgförändringar som sker hos vätskan i E-kolven under resten av laborationen. 7. Låt vattnet koka upp och slå sedan av värmen. 8. Låt lösningen svalna till rumstemperatur. 9. Mät och notera ph igen. 10. Dagen efter laborationen noteras återigen eventuella färgförändringar hos vätskan. Forskningsprotokoll hittar du sist i kompendiet!

4 Vetenskapliga postrar När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slutsatser måste de dela med sig av detta till andra forskare och till allmänheten. Detta görs bland annat via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete eller så har de gjort en affisch - en poster - som de har med sig till konferensen och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på konferensen är det postertid då står forskarna vid sina postrar och berättar och svarar på frågor om dem. Ert arbete ska också redovisas i form av vetenskapliga postrar. Ni arbetar två och två med uppgiften och bestämmer själva om ni vill måla, använda foton eller andra verktyg då ni utformar postern. Postern ska vara i stående A1-format och det ska framgå namn, skola, bakgrund, vad ni fått fram för resultat och så vidare. Om ni väljer att måla, rita och skriva för hand måste den färdiga postern fotograferas eller skannas så att vi kan lägga ut den på nätet. Läraren ansvarar tillsammans med Nobelmuseet för att säkerställa att er poster inte innehåller direkta felaktigheter. Vi diskuterar gärna postern under arbetets gång När arbetet är färdigt väljer klassen/skolan gemensamt ut EN affisch/poster som får representera klassen och skolan i en tävling. Om röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet för granskning. Endast en poster per skola kan skickas in. Postern presenteras med klass, skolans namn och ort. De ca 20 posters som är med i tävlingen Giltiga bidrag trycks upp som affischer och visas dels på forskarhjälpens hemsida samt under Guldjaktens avslutningskonferens och eventuellt på någon mer plats. Därmed tävlar postern i flera olika tävlingsgrenar. Först och främst en bästa postern -tävling där allmänheten kan rösta på sitt favoritbidrag genom facebook flest "gilla" vinner! Den vinnande postern, som fått flest röster, belönas med tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stockholms konserthus den 10:e december I form -tävlingen kommer en jury att välja ut den bästa postern vad gäller utseende och i den sista grenen innehåll, kommer annan jury att välja den bästa postern ur ett vetenskapligt och innehållsmässigt perspektiv.

5 Postertävling, sammanfattning Arbetet som gjorts ska redovisas i form av vetenskapliga postrar. En poster väljs ut av klassen själv med hjälp av en omröstning, och denna valda poster kommer att representera klassen i en postertävling. Om flera klasser från samma skola deltar får skolan välja ut en representerande poster från skolan. Klassernas postrar läggs upp på Forskarhjälpens hemsida där man via facebook röstar på den poster man tycker bäst om. Den poster som fått flest röster vid ett givet datum vinner och priset är tre biljetter till Nobelprisutdelningen den 10 dec En jury kommer att välja den bästa postern vad gäller posterns utformning. Pris meddelas senare. En annan jury kommer att välja den bästa postern ur ett vetenskapligt, innehållsmässigt perspektiv. Pris meddelas senare. Postertävling, begränsningsregler. Alla posters ska vara av storleken A1, dvs 59,4 X 84,1 cm. Postern ska vara i stående format! Alla posters som vill vara med i tävlingen SKA innehålla: o En titel o Namn på författare, klass samt namnet på skolan o En kort teoretisk bakgrund om nanopartiklar/nanoteknik samt om ett eller flera relaterade Nobelpris. o Vad som gjorts och vilka resultat som erhållits. o Förslag på vad Guldnanopartiklar skulle kunna användas till. o Bilder (helst egna) o Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Uppsala universitet och Stiftelsen för strategisk forskning). Viktiga datum: Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 15:e oktober Deadline för korrektur (om det uppäcks fel i postern): 29 oktober Röstning på postrarna från den 5:e november till den 16:e november klockan (då stänger vi röstningen). Vinnarna utses under eftermiddagen fredagen den 16:e november 2012.

6 Om Du hittar en artikel som diskuterar nanoteknik, tipsa oss gärna på så lägger vi en länk till artikeln på hemsidan! Där finns redan nu förslag på artiklar att läsa. Nobelpris om nanoteknik Det finns en mängd Nobelpris som är kopplade till utvecklingen och möjliggörandet av nanoteknologin, t ex Nobelpriset i fysik 1986 som gick till prof. Ernst Ruska för utvecklingen av elektronmikroskopet. Nobelpriset i kemi 1991 till prof. Richard R. Ernst för utvecklingen av röntgenkristallografi (NMR). Nobelpriset i kemi 1996 som gick till prof. Robert F Curl Jr, prof. Sir Harold W. Croto, och prof. Richard E. Smalley för upptäckten av fullerener, grundämnet kol i form av nanopartiklar som har formen av en liten fotboll. Nobelpriset i fysik år 2010 till André Geim och Konstantin Novoselov för experiment med det tvådimensionella materialet grafen.. Guldnanopartiklar, bild tagen av Kathryn Grandfied på Ångströmlaboratoriet via ett transmissionselektronmikroskop

7 Vad är en nanopartikel? En nanopartikel kan beskrivas som ett mycket litet objekt med en diameter mellan 1 och 100 nanometer. Objekt mindre än 1 nanometer anses inte vara partiklar utan bara enskilda atomer och molekyler som fritt svävar omkring. Nano betyder dvärg på grekiska. 1 nanometer är 1 miljarddels meter och motsvarar längden av ca 10 atomer som ligger på rad och sätter man ihop ett antal atomer till objekt som är större än 1 nanometer börjar de bete sig annorlunda än vad de gör som fria atomer, de har bildat ett material! Dessa små partiklar uppför sig ofta väldigt annorlunda än de som vi kan se med ögonen, eftersom de är så små och inte väger så mycket påverkas de t.ex. inte av gravitationen på det sätt som vi är vana vid att saker och ting gör. Elektronerna i dessa små partiklar kan också röra sig också annorlunda än vad de gör i större objekt eftersom antalet elektroner i varje enskild partikel är väldigt få. Detta gör att elektronerna t.ex. inte riskerar att kollidera med varandra och därför kan röra sig friare, eller absorbera och sända ut ljus på ett sätt som elektroner hos större partiklar inte gör. Storleken hos nanopartiklar gör även att de kan tas upp av celler och därmed t.ex. leverera läkemedel. I början på 1980-talet gjordes en rad tekniska och vetenskapliga genombrott, såsom upptäckten av så kallade fullerener och kolnanorör (Nobelpriset i kemi 1996), som banade väg för ett ökat intresse för nanoteknologin. Fullerener och kolnanorör är i grunden samma sak, nanopartiklar som helt består av kol, där fullerener kan beskrivas som mycket små fotbollar medan kolnanorör är just små rör av kol. Fullerener bildas när grundämnet kol förångas och kondenseras i ett vakuum av trög gas. Nanoteknologi Begreppet nanoteknologi myntades redan 1974 av den japanske forskaren Norio Taniguchi då han vid en konferens använde uttrycket för att beskriva vissa processer som används inom halvledarteknologin. Nanoteknik, eller atomslöjd som det kallades i början, är en medveten framställning av strukturer som tar till vara de fysikalisk-kemiska egenskaper som uppstår på nanometernivå. En sådan definition rymmer en mängd olika tekniker från skilda vetenskapliga discipliner. Till nanoteknik räknas idag tillämpningar inom de flesta tekniska områdena, t ex datateknik, bioteknik och materialforskning. Inom biotekniken har man använt sig av nanoteknologi sedan 1970-talet då man lärde sig att klippa och klistra i genmaterialet, och biotekniken är därmed äldst inom nanoteknologin.

8 Ibland kan det vara svårt att förstå att det är just nanoteknik som ett visst forskningsområde ägnar sig åt, då begreppet "nanoteknik" inte alltid används i forskningsförklaringarna. Nanomaterial används idag i en mängd applikationer, såsom elektronisk utrustning, bilar, kosmetik, hygienartiklar, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker. En sökbar sida som samlar alla nanoprodukter hittar du på adressen Vad är så speciellt med nanomaterial? Hos nanomaterial är andelen ytatomer betydligt högre än hos material som vi vanligtvis stöter på och dessa ytatomer beter sig annorlunda än atomerna inuti materialet. Omgivningen vid ytan skiljer sig radikalt från omgivningen inuti det studerade materialet. Ytatomer återfinns hos alla material men det är bara hos nanomaterial som deras egenskaper börjar styra över hur materialet beter sig. Andelen atomer som sitter på ytan jämfört med de som befinner sig "inne" i materialet hos nanopartiklar är också mycket större än vad som är fallet för större partiklar, och dessa ytatomer reagerar gärna med sin omgivning vilket gör nanopartiklar intressanta i t.ex. filter, sensorer, katalysatorer eller bärare av molekyler. Ett exempel på detta beskrivs i figuren nedan där en sockerbit delas upp i mindre delar. Sidan på den ursprungliga sockerbiten är 1cm vilket gör att ytan hos sockerbiten är 6cm2. Om denna sockerbit skärs itu till 8 stycken lika stora bitar blir den sammanlagda ytan hos sockerbitarna 12cm2, även om mängden socker fortfarande är den samma. Om man fortsätter att dela sockerbitarna ökar den totala ytarean hos sockret och när sockerbitarna inte är större än några nanometer blir den totala ytarean flera hundra kvadratmeter, det vill säga flera miljoner gånger större än hos den ursprungliga sockerbiten!

9 Naturliga nanopartiklar? I naturen finns många exempel på nanopartiklar och nanostrukturer, till exempel består ytan hos bladen på lotusblomman av nanometertunna hår. Dessa hår står rakt ut från bladen och gör att vatten inte stannar kvar på dem, vilket leder till att bladen alltid hålls rena genom att damm och smuts sköljs bort av det vatten som hamnar på bladen och sedan rullar av. Många nanoforskare får sin inspiration från biologin och letar efter sätt att härma naturens egna nanomaterial för att till exempel skapa nya självrengörande ytor. I stort sett alla processer i alla levande organismers celler sker på nanonivå. Arvsmassans (DNA) dubblering vid celldelning, de processer som tillverkar proteiner efter receptet i DNA i våra celler, samt förvandlingen av den föda vi intar till energi och byggstenar åt vår kropp. Kombinationen av nya analysmetoder och metoder för att tillverka material med nanodimensioner har lett till en explosion för nanoteknologin under 2000-talet eftersom det nu går att skräddarsy material som utnyttjar de unika fenomen som erbjuds hos nanomaterial. Det senaste nanoteknologiska genombrottet är upptäckten av grafen (Nobelpriset i fysik 2010), ett kolbaserat material som bara är ett atomlager tjockt men starkt, och som leder elektroner extremt bra och är tillräckligt stabilt för att kunna bilda filmer synliga för blotta ögat! Guldnanopartiklar Guldnanopartiklar är kända sedan mitten på 1800-talet då Michael Faraday förklarade varför glas innehållande guld fick en rödaktig färg. Det var helt enkelt så att glaset innehöll små partiklar av guld och dessa partiklar absorberar ljus så att glaset såg rött ut. Senare har det visat sig att nanopartiklar av guld med varierande storlek absorberar ljus med olika våglängd och därför ser ut att ha olika färg vilket har att göra med hur ytelektronerna hos guldet interagerar med ljuset. Guldnanopartiklar har idag en mängd olika användningsområden där bl.a. deras unika optiska egenskaper används. Det utnyttjas t.ex. i sensorer för detektion av olika molekyler som kan fästa på ytan hos guldpartiklarna och därför påverka de optiska egenskaperna hos partiklarna. De kan också användas i applikationer för att fånga in ljus i t.ex. solceller, eller i fiberoptiska sammanhang för informationsöverföring.

10 Vi på Nobelmuseet Från Nobelmuseet deltar Katarina Nordqvist, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, Andreas Lündin och Perina Stjernlöf. Vi som forskar Vi är två forskare som medverkar i Guldjakten, det andra projektet av Forskarhjälpen, Maria Strømme, professor i nanoteknologi och forskaren Johan Forsgren, från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. På Ångströmlaboratoriet finns också Sara Frykstrand. Vi som finansierar Forskarhjälpen finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). SSF har som uppgift att stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Deltagande skolor Adolfsbergskolan i Örebro Bleketskolan på Tjörn Edsbergsskolan i Sollentuna Ekebyskolan i Sala Frillesåsskolan i Kungsbacka Futuraskolan i Täby Gudmundråskolan i Kramfors Hedebyskolan i Trosa Hovsjöskolan i Södertälje Kyrkskolan i Ludvika Lunaskolan i Stockholm Nya Påvelundsskolan i Västra Frölunda Roslagsskolan i Norrtälje Sigtunaskolan i Sigtuna Storsjöskolan i Östersund Tranängsskolan i Tranemo Vällingbyskolan i Stockholm Wämöskolan i Karlskrona

11 Nedanför finns et protokoll som ni fyller i under experimentets gång. När det är klart ska informationen rapporteras på rapporteringssidan under Datum för laboration Val av reagent Mängd reagent Färg på vätskan innan uppvärmning ph hos vätskan innan uppvärmning Färgförändringar under uppvärmning

12 Färg på vätska efter uppvärmning ph hos vätskan efter uppvärmning (sval) Färg på vätska 1 dag efter laboration Övriga observationer

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014

DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 DNA-jakten Uppstartskonferens 28 april 2014 Nobelmuseet 2014 Box 2245, 103 16 Stockholm Kontaktperson: Anna Johanna Lindqvist Forsberg Telefon: 08 534 818 41, 070 618 63 44 anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Utgivare: SwedNanoTceh, 2012 Intervjuer, fakta & research: Björkskär Communication Fotografier: Bildmakarna, Jan-Olof Yxell, Holger Motzkau, Mikael

Utgivare: SwedNanoTceh, 2012 Intervjuer, fakta & research: Björkskär Communication Fotografier: Bildmakarna, Jan-Olof Yxell, Holger Motzkau, Mikael Utgivare: SwedNanoTceh, 2012 Intervjuer, fakta & research: Björkskär Communication Fotografier: Bildmakarna, Jan-Olof Yxell, Holger Motzkau, Mikael Risedal, Lasse Hejdenberg & Jörgen Appelgren Tryck: Edita

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige 1901 fick hon en fråga om hon ville skriva en ny läsebok i geografi för folkskolan. Selma tackade ja. Hon hade en idé om att boken skulle bli lärorik men också spännande och rolig. Selma hade ju själv

Läs mer

Barn ser på framtiden

Barn ser på framtiden Barn ser på framtiden En utvärdering hur projektet Barn ser på framtiden införlivas i NTA Anders Jakobsson Lund, januari 2007 Copyright Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA Tryck: tryckeriet

Läs mer

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Informationsbrev 37 Februari 2006

Informationsbrev 37 Februari 2006 Informationsbrev 37 Februari 2006 Grund/Gymnasiet/KomVux OBS! Detta nummer även för lärare F-7 Kemilärarnas Resurscentrum är ett nationellt centrum Vi stöds bl.a. av Stockholms Universitet, Karolinska

Läs mer

En storyline om energi

En storyline om energi En storyline om energi Energistorylinen är framställd av Ylva Lundin, konsult i storyline och Annika Källvik, energirådgivare, Konsument Göteborg. Sammanfattningen och planeringsmatrisen för denna storyline

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG Innehåll Introduktion 3 Syfte och mål 3 Materialet består av 3 Kopplingar till Lgr 11 4 Entreprenörer till mänsklighetens största nytta

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Användningen av nanomaterial i Sverige 2008

Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 PM 1/09 Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 analys och prognos Kemikalieinspektionen www.kemi.se En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som en fotbolls storlek till jordens.

Läs mer