Nanotekniken - både möjligheter och risker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nanotekniken - både möjligheter och risker"

Transkript

1 Nina Larsson 1/9 Nanotekniken - både möjligheter och risker Nanotekniken har kallats för en revolution och ett paradigmskifte inom vetenskapen. Genom att använda sig av oerhört små komponenter kan man tillverka material med helt nya och unika egenskaper. Tänk dig fönster som inte behöver putsas, kraftfulla solceller som lagrar dubbelt så mycket energi eller målsökande mediciner som förstör cancertumörer utan biverkningar. Det finns stora möjligheter men samtidigt har forskare visat på risker både för människa och miljö. Det lilla ordet nano- har väckt stor uppståndelse i världen de senaste tio åren. Möjligheterna med nanotekniken tycks vara oändliga. USA har varit föregångare och satsade förra året svindlande 7 miljarder kronor på att utveckla nanotekniken. Universitet över hela världen följer efter och bygger forskningscenter som är anpassade för nanoteknik. På KTH i Stockholm finns det i dagsläget 50 olika kurser inom nanoteknik (ktn.se). Man har förutspått att nanotekniken år 2015 omsätter cirka 1 trillion dollar på marknaden. Det gör den till den snabbast växande industrin i historien (Ratner, 2003). Bengt Kasemo är professor i kemisk fysik vid Chalmers, han tycker inte att man ska kalla nanotekniken för en revolution snarare en evolution inom forskningen. Men nanotekniken kommer att ha en stor betydelse och påverka utvecklingen av allt ifrån färger, kläder och läkemedel till hur vi bygger hus, skapar en ny energiteknologi och förhindrar miljöutsläpp. Men en fara är att företag kallar produkter för nano- fastän det inte rör sig om det, menar han. Det beror på att det idag råder en nano-hype och ordet nano- drar till sig intresse och framförallt forskningsanslag. ( I och med nanotekniken så har fysiker, biologer och elektroniker mycket i utbyte av varandra eftersom man nu arbetar i samma storleksskala och med likadana verktyg och tillämpningar menar Carl-Michael Zetterling, professor i nanoelektronik, KTH.

2 Nina Larsson 2/9 Bakgrunden Nanotekniken är inte en helt ny uppfinning. Redan år 1959 så lade fysikern och nobelpristagaren Robert Feyman grunden då han utmanade vetenskapssamhället att tänka litet på föreläsningen, det finns gott om plats på botten upptäckte Rusell Young det första mikroskopet som kunde se nanostrukturer och 1996 gick nobelpriset i fysik och kemi till uppfinningar inom nanotekniken så satsade USA stora pengar i det första forskningsprogrammet för nanoteknologi ( Vad är nanoteknik? I naturen är nanotekniken vanlig. Geckoödlan kan genom de miljontals nanostora stråna under fötterna utan problem gå uppför trädstammar (IVA nanoteknikens möjligheter och risker, 19 juni 2006, Ann Fernholm). Men för oss människor är tekniken relativt okänd. De flesta konsumenter vet inte vad nanoteknik är trots att det redan finns i närmare 300 varor på marknaden; i slitstarka däck, målarfärg, cement, UV-filter i solkräm och i färgat glas ( Vad är då nanoteknik? Jo, det är inte en utan många tekniker där man använder sig av oerhört små komponenter. Med byggstenar som är en miljarddels meter stora tillverkar man material med helt nya och unika egenskaper. Det kallas ofta för atomslöjd. Delar man en millimeter en miljon gånger blir det en nanometer och på en nanometer får det plats ungefär fem atomer. En nanometer är så litet att det inte kan ses i vanligt mikroskop. Nanoteknik är ett samlingsnamn för studier i storleken nanometer inom elektronik, fysik, biologi och materialfysik. När man arbetar med material i nanoskala så uppstår intressanta fenomen. Ämnets egenskaper ändras jämfört med när det är i normal skala. Partiklarnas ytor blir mycket stora i förhållande till volymen, ämnets reaktivitet ändras, materialet blir starkare och de elektriska, optiska och magnetiska egenskaperna ändras (

3 Nina Larsson 3/9 Allt förändras såsom färgen på guld, dess smältpunkt och kemiska egenskaper. Materialet kan användas på nya oväntade sätt såsom att kol får elektriska egenskaper, metaller som i vanliga fall är omagnetiska blir magnetiska och så vidare, menar Carl-Michael Zetterling, professor i nanoelektronik vid KTH. Tillverkningen Det är en komplicerad process att tillverka nanopartiklar. Antingen kan man bryta ner materialet i mindre bitar det kallas top-down tillverkning. Eller så bygger man upp nanostrukturen från grunden den kallas bottom-up tillverkning (Ratner, 2003). Det finns olika typer av nanostrukturer såsom fibrer, nanorör, nanopartiklar, komplexa nanopartiklar och nano-prickar ( Nanostrukturer kallas ibland för nanoprickar eftersom de ser ur som prickar i nanoskala. Denna process är inte helt ny, det användes exempelvis i färgen i glasrutor på medeltidskyrkor. De första nanoteknologerna var glasarbetarna under medeltiden. Det var inte förrän år 2000 som bottom-up filosofin började användas. Varför det dröjde med att utveckla nanotekniken var att man inte hade de rätta verktygen tidigare. Först nu kan man se, mäta och manipulera saker på nanoskalan. Man kan använda olika verktyg. Ett sätt är scanning instrument som gnids mot underlaget så scannar man in nanoskalan. Att scanna innebär inte bara att man ser nanostrukturerna utan också att man kan manipulera dem. Andra tekniker är mikro-litografi en slags stämpel som kan stämplas på en yta såsom metaller, poymer, oxider osv. Nanopenna innebär att man doppar i molekyl bladning för att skapa nya komplexa strukturer i små volymer. Det finns många fler tekniker (Ratner, 2003). Smarta material och andra möjligheter Exempel på användbara smarta material är fönster som inte behöver putsas, kläder som håller fläckarna borta, raffinerade läkemedel och tennisbollar som håller studsen längre (SvD, ). Nanoteknikens smarta material finns som biomedicinska applikationer, sensorer och optik/elektronik. Biomedicinska applikationer innebär implantat för att se blodets sammansättning och frisätta mediciner vid behov.

4 Nina Larsson 4/9 Sensorer är strukturer som indikerar när en särskild molekyl eller biologisk struktur förekommer. Ett exempel är förpackningar i livsmedelsaffären som visar om produktens bäst före datum gått ut. Det kan även vara att man kan ställa diagnos för olika sjukdomar snabbt och effektivt. Genom såkallade biosensorer så kan man mäta medicinskt relevanta processer. Fäster man en partikel av ett visst material på immunförsvarets antikroppar så ändrar de färg när ett sjukdomsprotein kopplas till den. Med en kamera kan man sedan se färgsignalen och var partiklarna befinner sig. Dessa små partiklar kan reagera på exempelvis cancer celler. Då kan man upptäcka cancer i ett skede då bara några tusen celler drabbats. I dagens läge kan du bara upptäcka cancer tumörer då de är cirka 2,5 centimeter stora och redan har en billion cancerceller. Nanoteknik attackerar cancercellen istället för hela patienten med cellgifter. En långsam utsöndring av medicinen kan ske i kroppen under en längre tid ( Det största området inom nanoteknik och det som är mest high-tech är optik/elektronik. Man kan utveckla datorer i kläder och väldigt små mikrochip, effektiva solceller med mera. Mikroelektroniken har blivit allt mindre. Man får in en miljon gånger fler transistorer på samma mikroprocessor. Datorer i dag har nanoelektronik i sig (Carl-Michael Zetterling, KTH). Dagens solceller fångar bara upp den synliga solstrålningen, men nanotekniken kan även fånga upp den infraröda strålningen och därmed lagras en dubbel energimängd i solcellerna ( Exempelvis U-länderna skulle kunna få stor hjälp av nanoprodukter. Det kan röra sig om effektivare energisystem, bördigare skördar, renare vatten och friskare människor. Energi kan lättare produceras, lagras och omvandlas genom effektivare solceller, billigare bränsleceller och hanterbara vätgaslager. Jordarna blir bördigare genom nanomaterial som används vid gödsling och vid medicinering av kreatur. Vatten kan renas genom nanomembran som avsaltar vattnet eller nanoleror som filtrerar bort sjukdomsalstrande bioorganismer. Billig och lätt diagnostik av sjukdomar; "lab-on-a-chip" är ett effektivt sätt att upptäcka en lång rad sjukdomstillstånd. Nanotekniken gör det möjligt att dosera ut medicinen under en längre period. Säkrare förpackningar och nanosensorer upptäckter smittoämnen i födan. Luften kan renas genom nanokatalysatorer. Möjligheterna är många! (Ny Teknik, ).

5 Nina Larsson 5/9 Kommersiellt värde i forskningen Nanotekniken ändrar forskarnas vardag på universiteten och högskolorna. Det behövs inte bara specialiserade forskningscentra utan de kommer också dräneras på bra forskare såsom under IT-bubblan. Är du en professionell nanoforskare så har du ett högt kommersiellt värde för företagen. Forskare ställs inför valet mellan att föra fram sin forskning till allmänheten eller låta sig köpas av företag som har nytta av forskningen. Det här kan leda till att det blir svårt för universiteten att behålla sina forskare (Ratner, 2003). Risker Nya teknologier erbjuder nya möjligheter att förbättra den mänskliga tillvaron, men de har också potentialen att skapa oförutsedda miljökonsekvenser, sa Mark Wiesner, direktör för Rice s Energy and Environmental Systems Institute i USA, 2001 (Wiesner cit i IVA-aktuellt, nr 8, 2006). Det har sedan dess hänt en del på många håll i världen. Men det gäller länder som har en nationell strategi för nanoforskning, vilket Sverige saknar!. Bengt Kasemo som är professor i kemisk fysik vid Chalmers menar att det som är skrämmande med nanotekniken är att partiklarna inte ens kan ses med vanligt mikroskop och ändå kan nå och påverka oss. Gränsen för vad vi kan se med blotta ögat är en tiondelsmillimeter cirka nanometer ( Han uttalade han sig i IVA aktuellt nr och menade att vi vet otroligt lite om hälsoeffekterna av nanopartiklar och i en nära framtid kommer det att finnas i en lång rad material och produkter. Därför behövs det forskning om riskerna med nanoteknik. Han uttryckte även en förvåning över att Sveriges myndigheter, med ansvar för nanosäkerhet inte gjort så mycket för att reglera nanotekniken. Sverige har mycket lägre aktivitet än exempelvis Nederländerna, Schweiz, Tyskland, England och Norge, menar han.

6 Nina Larsson 6/9 Varför är det så tyst om riskerna med nanoteknik? undrar Tomas Öberg, docent i miljökemi vid högskolan i Kalmar. Han menar att nanotekniken har ett brett användningsområde i hela samhället. Men tekniken kan innebära en risk för människa och miljö. Nanopartiklar är väldigt små och materialet får helt andra egenskaper på denna nivå. Ämnet får en större reaktivitet då den exponerande partikelytan ökar och på ytan sker de kemiska reaktionerna. Det kan vara bra för att eliminera miljöskadliga ämnen men kan vara farligt för kroppen och naturen. De små nanopartiklarna kan tränga igenom biologisk vävnad i en helt annan utsträckning än större partiklar. Nanopartiklar som vi andas in deponeras i hela andningssystemet från näsan till lungorna, de undgår de naturliga skyddsmekanismerna och når direkt ut i lymfa och blodomlopp, det kan tas upp av matsmältningssystem och även tränga igenom huden. Genom att partiklarna kan modifieras med olika typer av beläggningar kan det helt förändra deras egenskaper. Det gör det ännu svårare att göra riskbedömningar. (Ny Teknik, ). På ett seminarium om nanoteknikens möjligheter och risker på IVA den 19 Juni 2006 så höll Tomas Öberg en föreläsning. Han menar att vi måste göra en faroidentifiering för att ta reda på hur farliga nanomaterialen är och hur de skiljer sig från andra material. Det behövs även en exponeringsanalys för att reda ut hur nanopariklar frigörs och hur stor exponering det är i arbetsmiljöer och i samhället i stort. Slutligen behövs en riskkommunikation till allmänheten för transparens och delaktighet, menar han. Om partiklar är väldigt små så har de ofta en giftig effekt kom nederländska forskare fram till förra året. De menade också att dagens metoder för att bedöma ett ämnes toxicitet är otillräckliga när det gäller nanopartiklar. Forskarna rekommenderade mer forskning inom området och regleringar på EU-nivå. I dagens läge satsar USA mest på risk forskning men där är också marknaden störst. I Europa har en del länder börjat forska på riskerna med nanoteknik. Målet med forskningen är att kasta ljus över partiklar som påverkar arbetsmiljön samt att bedöma exponering av partiklar och deras hälsoeffekter (IVA aktuellt, nummer 8, 2006).

7 Nina Larsson 7/9 Jan Hammar vid kemikalieinspektionen uttalade sig i SvD den 1 Oktober Han menar att ingen lagstiftning idag hindrar att företag gör en nanopartikel av en ofarlig kemikalie och säljer den i en produkt. Detta trots en nanopartikel av exempelvis kol får helt andra egenskaper än kol normalt har och blir giftigare. Sten Flodström vid Kemikalieinspektionen menade i samma artikel att det är oroande att den nuvarande lagstiftningen inte tar hänsyn till detta. Särskilt som det är ny teknik under kraftig expansion. En del forskarrapporter som pekar på riskerna har publicerats. En studie rörde sig om kolnanorör som är rörformade nanopartiklar av kol. Det till exempel i tennisracketar för att få en styvare ram och i datorchips för att öka prestandan. När forskare utsatte möss för kolnanorören så inflammerades deras lungor. Mössen bildade sedan tumörer och sjuk vävnad. Denna process liknar det som asbets orsakar hos människor. Om kolnanorören ger cancer vet forskarna inte än. Från lungan kan också nanopartiklar nå andra delar av kroppen. När kolnanorören sitter fast i materialet i ett tennisracket så orsakar de ingen skada. Det är främst i tillverkningen och när man slänger tennisracket som nanopartiklarna läcker ut. Forskare har visat att fiskar som simmar i vatten med kolnanorör ansamlar dem i sina gälar. Nanopartiklar kan också nå hjärnan; de kan ta sig in via luktnerven som går från näsan upp till hjärnan. Forskare har visat att både manganoxid och guldpartiklar av nanostorlek kan ta sig in den vägen (IVA seminarium19/6, 2006). Lagstiftningen Den lagstiftning i Sverige som berör nanoteknik är Miljöbalken (MB). Där finns ett miljömål om en giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen och metallet som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Senast år 2010 ska det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. Det finns också en såkallad produktvalsprincip i MB där man ska bedöma produktens inneboende egenskaper och jämföras med andra alternativ när man ska göra ett val. Det minst farliga alternativet ska väljas (Ebbeson, 2000).

8 Nina Larsson 8/9 Ett problem när det gäller EU:s lagstiftning idag är att man skiljer mellan existerande ämnen dvs. de som fanns på marknaden september 1981 och nya ämnen de som släpps ut på marknaden efter detta datum. De nya ämnena måste testas enligt EG-direktiv medan de existerande ämnena som utgör 99% av marknaden i dag inte omfattas av samma test krav. (Ebbeson, 2000). Enligt en arbetsgrupp i EU-kommissionen som arbetar med lagstiftningen kring nanomaterial så ska nanomaterial som utvecklas av existerande ämnen räknas som en särskild användning av dessa och att övriga nanomaterial ska räknas som nya ämnen. Klassificeringssystemet ska också vara tillämpbart på nanomaterial (IVA seminarium19/6, 2006). Inom EU förbereder man nu en ny kemikalielagstiftning; REACH. Den har inte helt trätt i kraft den slutliga omröstningen sker i EU-parlamentet i mitten av december. Förslaget från början var att nya och existerande ämnen omfattas av samma regler och att försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen ska tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär att man ska ta det säkra före det osäkra om risk finns. Substitutionsprincipen innebär att man ska ersätta farliga ämnen med mindre farliga om alternativ finns. Nu i dagarna har den slutliga förhandlingen om REACH hållits. Enligt Miljöpartiet (MP) så kom man fram till att substitutionsprincipen ska tas bort. MP menar att denna kompromiss innebär att ministerrådet får sin vilja igenom om lägre krav på industrin att testa och informera om kemikalier och att byta ut dem när det är möjligt. Dessutom finns det en mängdgräns på ett ton; om ett företag tillverkar under ett ton av en kemikalie gäller lagen inte dem. Alltså gäller lagen inte ultralätta nanopartiklar ( ( Under IVA semineriet nanoteknikens möjligheter och risker den 19 juni 2006 så berättade Agneta Falk Filipsson från kemikalieinspektionen om lagstiftning kring nanoteknik. Slutsatsen blev att den nuvarande lagstiftningen för kemikalier i MB kan tillämpas på nanomaterial. Men att man på längre sikt bör utveckla befintliga test- och utvärderingsmetoder och kompletteras för att användas på nanomaterial, det bör ske på internationell nivå. Hon menade också att det behövs mer resurser till forskning om miljöoch hälsorisker, större samarbete mellan myndigheter, forskare och industrin, samt nyanserad information till allmänheten.

9 Nina Larsson 9/9 Något som verkar vara problem när det gäller nanopartiklar är hur man ska bedöma risken eller giftigheten hos dem. Detta påverkar även lagstiftningen. Tidigare utgick man från dosen i milligram vid riskbedömningar men nu måste man titta på skalan och vilken form nanopartikeln är i. Det är man inte van vid sedan tidigare, menar Louise Ungerth, konsumentföreningen i Stockholm. Problemet med EU:s kemikalie lagstiftning REACH är att nanotekniken inte passar in i det nuvarande regelverket. Eftersom det bara krävs en mindre mängd av ämnet så gäller inte de nivågränser som finns idag. Dagens testmetoder av giftighet måste även förändras, menar Agneta Falk Filipsson vid Kemikalieinspektionen. Vad ska man tro? Det är lätt att bli förblindad av alla de möjligheter som nanotekniken har. Tekniken erbjuder både möjlighet att lättare bota sjukdomar och att minska miljöförstöringen. Dessutom kan man tillverka smarta prylar som förenklar vår vardag.. Men samtidigt verkar riskerna vara större än vi vet idag. De ultralätta nanopartiklarna kan tränga igenom huden in i kroppen och påverkas oss på många olika sätt. Att forska mer om riskerna är väldigt nödvändigt. Det är förvånande att Sverige är de som satsar minst på forskning kring nanoteknikens risker. Regeringen och andra berörda myndigheter bör ta sitt ansvar. Under tiden bör man kanske tillämpa försiktighetsprincipen och ta det säkra före det osäkra.

10 Nina Larsson 10/9 Källförteckning Böcker Ebbeson Jonas, Internationell Miljörätt, Iustus Förlag AB, Ratner Daniel, Ratner Mark, Nanotechnology, a gentle introduction to the next big idea, 2003, Pearson education inc., New Jersey, USA. Hemsidor Chalmers nyheter, nr 3, 2005: IVA-aktuellt är kungliga vetenskaps akademins tidning IVA dokumentation från seminarium nanoteknikens möjligheter och risker den 19 juni IVA-aktuellt, nr 8, 2006: KTH Tidningsartiklar från mediearkivet (SvD, Ny Teknik) (SvD, ). (Ny Teknik, ).( Ny Teknik, ) Miljöpartiet Nationalgeographic Nanoprojekt i EU Regeringen Wikipedia

11 Nina Larsson 11/9 Telefonsamtal Falk Filipsson, Agneta, Kemikalieinspektionen Hammar Jan, Kemikalieinspektionen Ungerth Louise, Konsumentföreningen i Stockholm Öberg Tomas, Tomas Öberg Konsult AB Mailkontakt: Carl-Michael Zetterling, professor i nanoelektronik, KTH.

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik att medvetet och kontrollerat skapa funktionella strukturer och system med

Läs mer

26 juni 2006. Nanoteknikens möjligheter och risker. Dokumentation från seminarium på IVA den 19 juni 2006

26 juni 2006. Nanoteknikens möjligheter och risker. Dokumentation från seminarium på IVA den 19 juni 2006 26 juni 2006 Nanoteknikens möjligheter och risker Dokumentation från seminarium på IVA den 19 juni 2006 Häromdagen köpte jag ett nytt, effektivt vax till min bil. Innehållande nanopartiklar. Men det framgår

Läs mer

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK

Med Andra Metoder EU-FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 KAN ERSÄTTA DJURFÖRSÖK Med Andra Metoder Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2013 Med Andra Metoder ges ut av Forska Utan Djurförsök Ansvarig utgivare Cecilia Clemedson Redaktör Ingrid Lindmark Hemsida www.forskautandjurforsok.se

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK?

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Visst minns du att allting består av atomer? En sten, en penna, ett videospel, en tv, en hund och även du består av atomer. Atomer bildar molekyler eller

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

ML 130313. För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik:

ML 130313. För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik: ML 130313 Anförande offentlig upphandling 130314 - slutversionen Kemikaliepolitiken är en symfoniorkester För något år sedan ställde jag två frågor till en lång rad experter på svensk kemikaliepolitik:

Läs mer

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon?

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon? JONISERING Jonisering Vad är en jon? Alla atomkärnor innehåller ett bestämt antal protoner och varje proton är positivt laddad. Runt kärnan snurrar ett lika stort antal elektroner som är negativt laddade.

Läs mer

Emma Johansson 2010-01-09

Emma Johansson 2010-01-09 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Nanoteknik PM i kursen Produktutveckling 3, Emma Johansson 2010-01-09 1. Inledning 3 2. Syfte 4 2.1 Frågeställningar 4 2. Nanoteknik 4 3.1 Begreppsförklaring 4 3.2 Nanoteknologins

Läs mer

Yttrande. För att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till 2020 föreslår Läkemedelsverket följande kompletteringar:

Yttrande. För att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till 2020 föreslår Läkemedelsverket följande kompletteringar: Yttrande Charlotte Unger Verksamhetsområde Utveckling Datum:2012-09-17 Dnr: 56:2012/511675 Miljödepartementet Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Läs mer

Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu

Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu Presentation 2: Vad är nano? www.nanodiode.eu Vad är nano? Nanoteknologi är vetenskap, ingenjörsteknik och teknologi som bedrivs på nanonivå (ca 1 till 100 nanometer) Nano kan avse teknik, material, partiklar,

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning

Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning Stora risker med små partiklar - om hälsorisker med nanomaterial - riskbedömning och lagstiftning Maria Wallén, toxikolog Avdelningen Reach Kemikalieinspektionen Nationellt miljömedicinskt möte 2008 Karolinska

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-03-22

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson 2 Strålning

Läs mer

FRÅGOR. Tre lag vinner:

FRÅGOR. Tre lag vinner: Tre lag vinner: Kunskapsbox till klassen! Lunds universitet och Nationalencyklopedin i samarbete. Här följer frågor i kategorierna BIOLOGI, FYSIK och KEMI som en förberedelse till showerna. FRÅGOR Kunskapsböcker

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken

3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken Kemikalier 3. Kemikalier 3.1 Kemikalieförteckning 3.2 Miljöpåverkan av kemikalier 3.3 Förvaring av kemikalier 3.4 Köldmedium 3.5 Cisterner Sidan 69 i handboken 4. Giftfri miljö "Förekomsten av ämnen i

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Denna teori presenterades av Empedokles ca 450 f.kr.

Denna teori presenterades av Empedokles ca 450 f.kr. Människor har alltid funderat och klurat kring den värld de lever i. I den forna antikens Grekland byggde människorna upp sin världsbild utifrån att allting är blandningar av fyra odelbara grundelement:

Läs mer

Temperatur. Värme är rörelse

Temperatur. Värme är rörelse Temperatur NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET TEMPERATUR SKA DU veta vad som menas med värme veta hur värme påverkar olika material känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan känna till begreppet värmeenergi

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

Det fattas stora medicinska grävjobb

Det fattas stora medicinska grävjobb Det fattas stora medicinska grävjobb Ragnar Levi, författare, medicinjournalist med läkarexamen och informationschef på Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Tycker du att kvaliteten på medicinjournalistiken

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns. Facit till Kap 13 Grundboken s. 341-355 och Lightboken s. 213 222 (svart bok) även facit finalen. Testa Dig Själv 13.1TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Plasmonresonans I metaller så hålls atomerna ihop av

Plasmonresonans I metaller så hålls atomerna ihop av Nanoteknologi Begreppet nanoteknologi myntades redan 1974 av den japanske forskaren Norio Taniguchi då han vid en konferens använde uttrycket för att beskriva vissa processer som används inom halvledarteknologin.

Läs mer

FD Åsa Mickwitz, Språkcentrum

FD Åsa Mickwitz, Språkcentrum FD Åsa Mickwitz, Språkcentrum Populärvetenskap är en genre som har som syfte att göra komplexa vetenskapliga samband mer lättförståliga för en bredare publik. Populärvetenskap är en viktig del i spridandet

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Title Body text 1 Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Mats Alfredson Anna Jiremark Eskilstuna 14 mars 2013 2 3 Att agera för en framtid på en

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17)

Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17) Utlåtande 2003:9 RVIII (Dnr 242/01) Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunfullmäktige uttalar att stadens

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2014-5841 Sida 1 (7) 2015-03-16 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 281 63 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-14 p. 23 Smycken i detaljhandeln

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

MÄNNISKOKROPPEN. Biologi - V46- V3

MÄNNISKOKROPPEN. Biologi - V46- V3 MÄNNISKOKROPPEN Biologi - V46- V3 CELLEN Cellerna är aktiva hela livet, non stop. Encelliga organismer består av endast en cell. Hos människor finns det massa olika typer av celler. Muskelceller, ögonceller,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen naturens egna mikroorganismer - i form av goda bakterier

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Att återvinna metaller är TUFFT!

Att återvinna metaller är TUFFT! Att återvinna metaller är TUFFT! Metall kan återvinnas hur många gånger som helst METALLe r n a s l i v s c y k e l Tillverkning av metallprodukter Användning av metallprodukter När vi utnyttjar råmaterial

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft

Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1535 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Sten Bergheden (båda M) Snabbutredning av småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Kursansvarig: Björn Åkerman

Kursansvarig: Björn Åkerman Vad skall du bli när du blir stor? Jag vill bli ingenjör när jag blir stor, det är ett roligt arbete och lätt. Därför finns det så många ingenjörer idag, och varje dag blir det fler. Ingenjörer behöver

Läs mer

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon.

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon. FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se www.secon.se 2 SECONTITANIUM SECONTITANIUM Desinfektion av vatten med kemikalier har

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

GÖR ETT NYTT KLOKT VAL I SOMMAR!

GÖR ETT NYTT KLOKT VAL I SOMMAR! GÖR ETT NYTT KLOKT VAL I SOMMAR! Sjö&Hav låter dig uppleva naturen fullt ut, utan att lämna några spår. Det gäller också vårt mygg- och fästingmedel. En testvinnare som är fri från DEET, snällare och bättre

Läs mer

Med färgglatt pyssel kan man samtidigt ta in naturvetenskapliga begrepp, redan med de yngsta barnen.

Med färgglatt pyssel kan man samtidigt ta in naturvetenskapliga begrepp, redan med de yngsta barnen. Med färgglatt pyssel kan man samtidigt ta in naturvetenskapliga begrepp, redan med de yngsta barnen. Med litet äldre barn behöver man förklara vad färg är, och hur vi ser dem och visa hur de kan förändras

Läs mer

Båtliv i sjö och hav

Båtliv i sjö och hav Båtliv i sjö och hav I Olofströms kommun finns det mer än 200 sjöar som är större än en hektar - en av dem är Halen som är Blekinges största sjö. Genom kommunen flyter också flera åar. Många har en båt

Läs mer

E2001. Ett spel om tillsatser i livsmedel. www.grspeldatabas.se

E2001. Ett spel om tillsatser i livsmedel. www.grspeldatabas.se E2001 Ett spel om tillsatser i livsmedel. www.grspeldatabas.se Introduktion E2001 är en simulering där deltagarna får ta rollerna som tillverkare av chokladkakor. De kan göra två olika typer av chokladkakor

Läs mer

Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer

Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer Sjukvårdens betydelse för tonårsbarn som mister en förälder i cancer Tove Bylund Grenklo, PhD, beteendevetare 20 februari 2015 Tove Bylund Grenklo Oundvikligt Dödsfallet (förlusten) och sorgen Påverkbart

Läs mer

SSMFS 2012:5. Bilaga 1 Ansökan om tillstånd

SSMFS 2012:5. Bilaga 1 Ansökan om tillstånd Bilaga 1 Ansökan om tillstånd En ansökan om tillstånd ska ställas till Strålsäkerhetsmyndigheten och innehålla uppgifter om: 1. Sökandens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att...

Dagens tema 20160312: För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att... Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen den 14 mars 2016 14:09:50 Namn: Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det sjä... Sidan 1 av 7 Från: "Ulf Bittner" den 12 mars

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Re: Öppet Brev till minister Gabriel Wikström från allmänheten, begär att få detta brev besvarat...

Re: Öppet Brev till minister Gabriel Wikström från allmänheten, begär att få detta brev besvarat... Namn: Re: Öppet Brev till minister Gabriel Wikström från allmänhet... Sidan 1 av 6 Från: Ärende: Till: Region Jamtland Harjedalen Re: Öppet Brev till minister Gabriel Wikström från allmänheten, begär att

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14 SMAK- PROV Utkommer till ht 14 Tankar om biologi I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG: { något om vad biologi är ( hur man vet det man vet idag u hur man sorterar växter och djur och ger dem namn hur man gör en

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Remissyttrande. Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning

Remissyttrande. Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning Miljödepartementet Ert dnr M2003/3979/Knb 103 33 Stockholm Vårt dnr 327/2003 Stockholm, 2004-03-17 Remissyttrande Europeiska Kommissionens förslag om ny kemikalielagstiftning REACH Föreningen Svenskt Näringsliv

Läs mer

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09 Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten Bengt Ridell 2011-11-09 Uppdraget Statusrapport teknikläget, marknadsläget, forskningsområden mm solkraft och solväte Solceller kisel, tunnfilm, dye

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Sammanfattning - celler och hud

Sammanfattning - celler och hud Sammanfattning - celler och hud Celler Allt som lever byggs upp av pyttesmå delar. Dessa delar kallas för celler. (Ordet cell betyder litet rum.). En människa är uppbyggd av flera olika slags cellarter.

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie PRESSMEDDELANDE 2014-10-21 Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie Ansökan om marknadsgodkännande

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Bröstcancer. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Bröstcancer. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Bröstcancer Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Bröstcancer / Jonas Bergh. 2007, 128 s. En bok om vad som väntar en kvinna med diagnosen bröstcancer,

Läs mer

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) 1 (5) 2009-01-15 Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) Godkänd Redovisa elementära praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnenas olika Väl godkänd Redovisa goda praktiska och teoretiska

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer