Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror (bilaga nr.3) 7 Lärartjänster vid realskolan (bilaga nr.4) 8 Ordinarie gymnastiklärartjänst (bilaga nr.5) 9 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.6) 10 Ledamot i Stiftelsen Kilene Fritidsgård 11 Yrkesutbildning i länet 12 Representant i utredning angående yrkesutbildningsfrågan 13 Ungdomsledarverksamheten (bilaga nr.7) 14 Förbättringsbidrag (bilaga nr.8) 15 Brunnsborrning (bilaga nr.9) 16 Kommunal borgen till HSB-bygge (bilaga nr.10) 17 Socialetisk kurs (bilaga nr.11) 18 Anslag till Länkarna (bilaga nr.12) 19 Anslag till musiksällskapet (bilaga nr.13) 20 Tillsynslärarnas arvoden (bilaga nr.14) 21 Anslag till gemensamma skolstyrelsen (bilaga nr.15) 22 Gemensamma skolväsendets organisation (bilaga nr.16) 23 Angående allmänna vägarna inom köpingen (bilaga nr.17) 24 Interpellation angående Hammarö Missionsförsamlings ansökan om tomt till kyrka Sammanträdesdatum: fredag 28 mars, Markområde för utvidgning av S:a kyrkogården (bilaga nr.18) Landers reservation (bilaga nr.18) 28 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.19) 29 Redaktionskommittén för Hammaröboken (bilaga nr.20) 30 Värmlands Kammarorkester (bilaga nr.21) 31 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 32 Fria bostadstelefonerna 33 Markförsäljning 34 Trappstädning i pensionärshemmen (bilaga nr.23) 1(31)

2 35 Kedjehusbebyggelse (bilaga nr.24) 36 Stadsplaneändring vid Clevegården (bilaga nr.25) 37 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.26) 38 Realskolan, Anslag till gardiner (bilaga nr.27) 39 Pension (bilaga nr.28) 40 Yrkeslärarlöner (bilaga nr.29) 41 Yrkesutbildning ordnande inom Karlstadsområdet (bilaga nr.30) års Vänerkommitté (bilaga nr.31) 43 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.32) 44 Kvinnoklubben (bilaga nr.33) 45 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.34) 46 Karlstads kanotförening (bilaga nr.35) 47 Brunnsborrningar (bilaga nr.36) 48 Hyresregleringslagstiftningen (bilaga nr.37) 49 Tackskrivelse (bilaga nr.38) 50 Filmförevisning, Segling Sammanträdesdatum: tisdag 10 juni, Revisionsberättelsen, Ansvarsfrihet (bilaga nr.39) 54 Förvärv av Lövnäs 1:70 55 Missionsförsamlingens ansökan om tomt 56 Utskänkningstiden på Tynäs 57 Anslag till sotaren (bilaga nr.40) 58 Tecknande av köpingens förbindelser vid lån (bilaga nr.41) 59 Avhämtningsförsäljning av öl 60 Inventarieanskaffning till husmodersskolan (bilaga nr.42) 61 Folkskolestyrelsens anslag till Götetorp (bilaga nr.43) 62 Nykterhetsnämndens anslag till resa (bilaga nr.44) 63 Arvodet till Pensionsnämndens ordförande (bilaga nr.45) 64 Länsproj. Kontor (bilaga nr.46) 65 Ungdomslokaler i Folkets Hus (bilaga nr.47) 66 Skandinavisk loggbok 67 Kioskfråga 68 Hammarö Andelstvättförening (bilaga nr.48) 69 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.49) 70 Unga Örnar å Vidön (bilaga nr.50) 2(31)

3 71 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 72 Skoghalls IF (bilaga nr.52) 73 Logen 4544:s IK (bilaga nr.53) 74 Tjänstetidsbefordran (bilaga nr.54) 75 Musiklärarlöner (bilaga nr.55) 76 Badmästarens ersättning (bilaga nr.56) 77 Biträdande föreståndarinnan (bilaga nr.57) 78 Skolstyrelsens förslag till delegering av ärenden (bilaga nr.58) 79 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.59) 80 Folkets Hus, Anslag (bilaga nr.60) 81 Brunnsborrningar (bilaga nr.61) 82 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.62) 83 Bemyndigande, Kommunalnämnden i vägmarksfrågor 84 Anslag till avloppsledning (bilaga nr.63) 85 Skatteskuld (bilaga nr.64) 86 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.65) 87 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.66) 88 Ringledning vid Götetorps skola (bilaga nr.67) 89 Återkallelse av renhållningsstadga (bilaga nr.67½) 90 Realskolans organisation (bilaga nr.68) Sammanträdesdatum: fredag 15 augusti, Lokal ordningsstadga (bilaga nr.69) 96 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.70) 97 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.71) 98 Skrivbiträde å skolexpeditionen (bilaga nr.72) 99 Avloppsledning i Torp (bilaga nr.73) 100 Brunnsborrningar (bilaga nr.74) 101 Bostadsförbättringsverksamheten och köpingens bidrag härför 102 Ansökningar om bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.75) 103 Anslag till Hammarö Missionsförsamling (bilaga nr.76) 104 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.77) 105 Tennisklubben (bilaga nr.78) 106 Idrottsplats i Svenshult (bilaga nr.79) 107 Kustsanatoriet i Vejbystrand (bilaga nr.80) 108 Företagareföreningen (bilaga nr.81) 3(31)

4 109 Hembygdsvård (bilaga nr.82) 110 Soldaternas Vänner (bilaga nr.83) 111 Frälsningsarmén (bilaga nr.84) 112 Tal- och hörselskadade barn (bilaga nr.85) 113 Värmlands Distriktsloge av IOGT (bilaga nr.86) 114 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.87) 115 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.88) 116 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.89) 117 Karlstadsortens Jaktvårdsgille (bilaga nr.90) 118 Folkets Park (bilaga nr.91) 119 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.92) 120 Borgen å kronor till bostadsrättsförening Lunna (bilaga nr.93) 121 Diverse skrivelser (bilaga nr.94) Sammanträdesdatum: torsdag 30 oktober, Val av nämndeman (bilaga nr.95) 125 Fyllnadsval (bilaga nr.96) 126 Skinnkavajer till polisdistriktet (bilaga nr.97) 127 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 128 Brunnsborrningar (bilaga nr.99) 129 Blindföreningen (bilaga nr.100) 130 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.101) 131 Skoghalls musikkår (bilaga nr.102) 132 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.103) 133 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr.104) 134 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.105) 135 Karlstadsortens Biodlareförening (bilaga nr.106) 136 ABF:s lokalavdelning (bilaga nr.107) 137 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.108) 138 Hammarö Rosen (bilaga nr.109) 139 Renovering av Norra Flygeln vid Gunnarskärs gård (bilaga nr.110) 140 Rivning av södra flygeln vid Gunnarskär 141 Kommunal ledamot i Folkets Husstyrelse (bilaga nr.111) 142 Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.112) 143 Höjning av arvodet till roteombud (bilaga nr.113) 144 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.114) 4(31)

5 145 Avtal angående arrestlokaler (bilaga nr.115) 146 Iordningställande av vägar (bilaga nr.116) 147 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.117) 148 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.118) 149 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.119) 150 Väg- och gatunamn (bilaga nr.120) 151 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.121) 152 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.122) 153 Anslag till musteriet (bilaga nr.123) 154 Anslag till kommunalkurs (bilaga nr.124) 155 Lekplatser inom Skoghall (bilaga nr.124) 156 MHF-avdelningen (bilaga nr.126) 157 Alarmeringsanordning, Brandstyrelsen (bilaga nr.127) 158 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.128) 159 Yrkesskolan, Ordinarie skrivbiträdestjänst (bilaga nr.129) 160 Nykterhetsnämnden, Ordförandearvodet (bilaga nr.130) 161 Avsättning till allmänna investeringsfonden 162 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.131) 163 Utgifts- och inkomststaten för år 1959 (bilaga nr.132) 164 Avloppsfrågan för Svenshultsområdet (bilaga nr.133) 165 Bruksgatan Sammanträdesdatum: fredag 19 december, Valärenden (bilaga nr.134) 169 Fyllnadsval 170 Yrkesskolans styrelse, Tilläggsanslag (bilaga nr.135) 171 Yrkesskolestyrelsen, Yrkeslärartjänst (bilaga nr.136) 172 Ölförsäljning 173 Skolstyrelsen (bilaga nr.137) 174 Utredning om oljeeldning (bilaga nr.138) 175 Vatten och avlopp, Lövnäs (bilaga nr.139) 176 Byggnadskreditiv, Kedjehusen 177 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.140) 178 Brunnsborrning (bilaga nr.141) 179 Ytterbelysning i Jonsbol (bilaga nr.142) 180 Cykelklubben (bilaga nr.143) 5(31)

6 181 Mödra- och Barnavärnets ansökan (bilaga nr.144) 182 Vidöns IK (bilaga nr.145) 183 SSUH-föreningen (bilaga nr.146) 184 Jazzklubben Indigo (bilaga nr.147) 185 Virvelvinden (bilaga nr.148) 186 Friska Vindar (bilaga nr.149) 187 Vägbyggnad, Gunnarskär 1:137 (bilaga nr.150) 188 Borgensteckning för Utsikten (bilaga nr.151) 189 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.152) 190 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.153) 191 Logen 4544 Skoghall (bilaga nr.154) 192 Tilläggsstaten (bilaga nr.155) 193 Tackskrivelser (bilaga nr.156) 194 Sammankallande av Kommunalfullmäktige år Jul- och nyårshälsningar Sammanträdesdatum: fredag 16 januari, Protokoll över röstsammanräkningen (bilaga nr.1) 5 Val av ordförande 6 Val av vice ordförande 7 Beredningsutskott för år Vattenvårdsförbund för Klarälven (bilaga nr.2) 9 Omskolningskurser för arbetslösa m.fl. 10 Ungdomsledare (bilaga nr.3) 11 Förbättringsbidrag (bilaga nr.4) 12 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.5) 13 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr.6) 14 Biblioteket i Svenshult (bilaga nr.7) 15 Lönerna för 1959 (bilaga nr.8) 16 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.9) 17 Tackskrivelser (bilaga nr.10) Sammanträdesdatum: onsdag 25 mars, Avsägelse (Kommunalnämnden) (bilaga nr.11) 21 Val av ny ledamot i Kommunalnämnden (bilaga nr.11½) 22 Fyllnadsval i Skolstyrelsen (bilaga nr.11½) 6(31)

7 23 Centralantenn för tv i HSB-husen 24 Kommunala stipendieverksamheten (bilaga nr.12) 25 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.13) 26 Prenumeration av tidningar, Skolstyrelsen (bilaga nr.14) 27 Ny hemvärnsområdeschef (bilaga nr.15) 28 Värmlands Spelmansförbund (bilaga nr.16) 29 Social-Etiska kursen i Hagfors (bilaga nr.17) 30 De Vanföras Lokalavdelning, Anslag (bilaga nr.18) 31 Västerbygdens Vattendomstol angående Hammar 1:90 (bilaga nr.18½) 32 Sällskapet Länkarna, Anslag (bilaga nr.19) 33 Skoghalls musiksällskap (bilaga nr.20) 34 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.21) 35 Brunnsborrningar (bilaga nr.22) 36 Teknisk aftonskola i Karlstad 37 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.23) 38 Interpellation 39 Fråga angående utställningen i kedjehusen Sammanträdesdatum: torsdag 4 juni, Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.24) 43 Fyllnadsval, Kommunalnämnden (bilaga nr 25) 44 Ytterbelysningen inom Skoghall (bilaga nr.26) 45 Idrottshall å Mörmogärdet (bilaga nr.27) 46 Delegering av ärenden (bilaga nr.28) 47 Skolstyrelsen (bilaga nr.29) 48 Servitutsavtal för Hammars gård (bilaga nr.29½) 49 Förvärv av Skoghalls skola (bilaga nr.30) 50 Teknisk aftonskola i Karlstad (bilaga nr.31) 51 Borgen för Utsikten (bilaga nr.32) 52 Fritidsparken (bilaga nr.35) 53 Anslag till passagerartrafik på Söön (bilaga nr.34) 54 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.35) 55 Skoghalls IF, Anslag (bilaga nr.36) 56 Baptistförsamlingen, Anslag (bilaga nr.37) 57 Manskören, Anslag (bilaga nr.38) 58 Döva Barns Målsmän (bilaga nr.39) 7(31)

8 59 Frisksportklubb (bilaga nr.40) 60 Brunnsborrningar (bilaga nr.41) 61 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.42) 62 Planering vid Dahlgrensvägen 63 Prenumeration av skoltidningar (bilaga nr.43) 64 Sammanträdesersättning till fackrepresentanterna (bilaga nr.44) 65 Dränering i Larberg och Svenshult (bilaga nr.45) 66 Inköp av dammsugare, Skolan (bilaga nr.46) 67 Flyttning av vägg å skolexpeditionen å Skoghalls skola (bilaga nr.47) 68 Ölförsäljning 69 Central överenskommelse angående löner och pensioner (bilaga nr.48) 70 Ändringar i PRL (bilaga nr.49) 71 Bostadsfråga (bilaga nr.50) 72 Anslag till reparation av ordenshuset i Hallersrud (bilaga nr.51) 73 Tackskrivelser (bilaga nr.52) 74 Interpellation angående brandberedskapen (bilaga nr.53) Sammanträdesdatum: torsdag 20 augusti, Avsägelse (bilaga nr.54) 78 Fyllnadsval (bilaga nr.55) 79 Budgetberedning (bilaga nr.56) 80 Pensionsärende (bilaga nr.57) 81 Vertikalskåp till Nykterhetsnämnden (bilaga nr.58) 82 Utsträckt tid å Tynäs restaurant 83 Avhämtningsförsäljning av öl 84 Lånansökan från Socialnämnden (bilaga nr.59) 85 Angående eventuellt förvärv av Sätter m.fl. (bilaga nr.60) 86 Kvarteret Affärsmannen (bilaga nr.61) 87 Förbättringsbidrag (bilaga nr.62) 88 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 89 Värmlands Läns Företagareförening (bilaga nr.64) 90 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.65) 91 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.66) 92 Centralorganisation för lungsjuka (bilaga nr.67) 93 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.68) 94 Riksföreningen Mot Reumatism (bilaga nr.69) 8(31)

9 95 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.70) 96 Värmlands Läns Mödra- och Barnavärn (bilaga nr.71) 97 Soldaternas Vänner (bilaga nr.72) 98 Karlstads-Ortens Biodlareförening (bilaga nr.73) 99 Värmlands distriktsloge av IOGT (bilaga nr.74) 100 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.75) 101 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.76) 102 Värmlands Nation i Lund (bilaga nr.77) 103 De vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.78) 104 Flick- och Pojkscouternas läger (bilaga nr.79) 105 MHF:s damklubb (bilaga nr.80) 106 Värmlands läns filmotek (bilaga nr.81) 107 Frälsningsarméns skolhem Sundsgården (bilaga nr.82) 108 Skolstyrelsen (bilaga nr.83) 109 Berättelse: granskning av räkenskaper (bilaga nr.84) 110 Tackskrivelser (bilaga nr.85) 111 Asfaltering av Tallvägen Sammanträdesdatum: fredag 30 oktober, Vägnämndsombud (bilaga nr.86) 115 Asfaltering av Tallvägen (bilaga nr.87) 116 Ölutskänkning 117 Upphävande av matvarustadga (bilaga nr.88) 118 Markförvärv i Västra Skagene (bilaga nr.89) 119 Skolstyrelsens framställningar (bilaga nr.90) 120 Utredning av avloppsreningsfrågan (bilaga nr.91) 121 Väv- och sömnadslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 122 Extra ämneslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 123 Stadsarkitektdistriktet (bilaga nr.94) 124 Brandstyrelsen (bilaga nr.95) 125 Biblioteksarvoden (bilaga nr.96) 126 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.97) 127 Brunnsborrningar (bilaga nr.98) 128 Förbättringsbidrag (bilaga nr.99) 129 Diverse anslag (bilaga nr.100) 130 Diverse anslag för år 1959 (bilaga nr.101) 9(31)

10 131 Kvinnoklubbens skrivelse angående änkor och likställda (bilaga nr.102) 132 Pensionärerna i Clevebebyggelsen (bilaga nr.103) 133 Centralantenner vid Dahlgrensvägen (bilaga nr.105) 134 Statförslag för Skoghalls Hemgård (bilaga nr.105) 135 Avsättning till allmänna investeringsfonden 136 Utgifts- och inkomststat för år 1960 (bilaga nr.106) 137 Tackskrivelser (bilaga nr.107) 138 Socialnämnden, Lån till fastighetsförvärv Sammanträdesdatum, tisdag 22 december, Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.108) 143 Utökning av polispersonalen (bilaga nr.109) 144 Markområde i Jonsbol 145 Tilläggsanslag, Clevegården (bilaga nr.110) 146 Skolskötersketjänst (bilaga nr.111) 147 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.112) 148 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.113) 149 Skolstyrelsen, Organisationsplan (bilaga nr.114) 150 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.115) 151 Vatten och avlopp till Nolgård m.m. (bilaga nr.116) 152 Roteombud för Lunden m.fl. (bilaga nr.116) 153 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.118) 154 Förbättringsbidrag (bilaga nr.119) 155 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.120) 156 Hammarö Andelstvätt ( 152) (bilaga nr.121) 157 Virvelvinden ( 153) (bilaga nr.122) 158 Gymnastikföreningen ( 154) (bilaga nr.123) 159 Skoghalls ABF ( 155) (bilaga nr.124) 160 Jaktvårdsgillet ( 156) (bilaga nr.125) 161 Hammarö-Rosen och idrottssektionen ( 157) (bilaga nr.126) 162 Värmland musikcirkelförbund ( 158) (bilaga nr.127) 163 Rädda Barnen, Anslag ( 159) (bilaga nr.128) 164 ABF-kören, Anslag ( 160) (bilaga nr.129) 165 Resereglementet, Höjning av traktamentet ( 161) (bilaga nr.130) 166 Schackklubben ( 162) (bilaga nr.130) 10(31)

11 167 Lånet för vatten och avlopp till Lövnäs ( 163) 168 Tilläggsstaten ( 164) (bilaga nr.131) 168a Tackskrivelser ( 164a) (bilaga nr.132) 169 Arvodet till beredningsutskottets ordförande ( 165) 170 Sunnefallet ( 166) 171 Jul- och nyårshälsning ( 167) Sammanträdesdatum: tisdag 23 februari, Arvode till beredningsutskottets ordförande (bilaga nr.1) 4 Teknisk aftonskola (bilaga nr.2) 5 Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.3) 6 Kommunal borgen vid egnahemsbyggande 7 Ansvarsteckning kronor 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.4) 9 Förbättringsbidrag (bilaga nr.5) 10 Förbättringsbidrag (bilaga nr.6) 11 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.7) 12 SSUH-föreningen (bilaga nr.8) 13 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.9) 14 Former för minnesgåvan 15 Tillägg å löner och pensioner (bilaga nr.10) 16 Axelssons m.fl:s pension (bilaga nr.11) 17 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.12) 18 Tackskrivelse (bilaga nr.13) 19 Telegramhälsning (bilaga nr.14) Sammanträdesdatum: fredag 8 april, Avsägelse i Familjebidragsnämnden, Fyllnadsval (bilaga nr.15) 24 Trafiksäkerhetskommittén, Fyllnadsval 25 Ombud till Stadsförbundets kongress (bilaga nr.16) 26 Besvär över beslut om anslag till tvättstuga 27 Överklagande ärendet angående anslag till Estniska Hjälpcentralen 30 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.17) 31 Kunskapstävling i alkoholfrågor (bilaga nr.18) 32 Iordningställande av vissa vägar (bilaga nr.19) 33 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.20) 11(31)

12 34 Skolstyrelsen (bilaga nr.21) 35 Solstickans Barnkoloni i Edane (bilaga nr.22) 36 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.23) 37 Utvecklingsstörda barn, Anslag (bilaga nr.24) 38 Anslag till scoutkurs i Rättvik (bilaga nr.25) 39 Förbättringsbidrag (bilaga nr.26) 40 Förbättringsbidrag (bilaga nr.27) 41 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.28) 42 Skoghalls IF (bilaga nr.29) 43 Yrkeslärare (bilaga nr.30) 44 Överlämnande av markområde vid Södra kyrkogården (bilaga nr.31) 45 Avsägelse från fullmäktigeuppdraget (bilaga nr.32) 46 Tackskrivelse (bilaga nr.35) Sammanträdesdatum: 30 maj, Ny kommunalfullmäktige (bilaga nr.34) 50 Vattenrättsnämndeman (bilaga nr.35) 51 Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.36) 52 Statens Hyresråds skrivelse (bilaga nr.37) 53 Ny flygplats i Karlstadsområdet (bilaga nr.38) 54 Ölförsäljning 55 Ölförsäljning 56 Ansvarsteckning å egnahemslån (bilaga nr.39) 57 Ytterbelysning å Vidön (bilaga nr.40) 58 Mörmoskolan (bilaga nr.41) 59 Renhållningsavgifterna (bilaga nr.42) 60 Slamtömning (bilaga nr.43) 61 Lekplan vid HSB (bilaga nr.44) 62 Gåvobrev å vägmark 63 Gåvobrev å vägmark 64 Änkepensionerna (bilaga nr.45) 65 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.46) 66 Brunnsborrning (bilaga nr.47) 67 Hörselfrämjandets föräldraförening (bilaga nr.48) 68 Folkpensionärsförening (bilaga nr.49) 69 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.50) 12(31)

13 70 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 71 Sotningstaxan (bilaga nr.52) 72 Central överenskommelse angående löner, pensioner m.m. (bilaga nr.53) 73 Tillfartsväg till tomt å Gunnarskär 74 Tackskrivelser (bilaga nr.54) 75 Överklagat ärende (bilaga nr.55) Sammanträdesdatum: tisdag 30 augusti, Damströms utlåtande angående bokslutet (bilaga nr.56) 79 Fyllnadsval (bilaga nr.57) 80 Samarbetsorgan i brottsförebyggande syfte (bilaga nr.58) 81 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.59) 82 Arrestlokaler i Skoghall (bilaga nr.60) 83 Avloppsrening i Svenshult (bilaga nr.61) 84 Pensionsrätt för deltidsanställda (bilaga nr.62) 85 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.63) 86 Anslag till yrkesskolan (bilaga nr.86) 87 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.64) 88 Skolskötersketjänsten (bilaga nr.65) 89 Förbättringsbidrag (bilaga nr.66) 90 Hammarö Fästes idrottssektion (bilaga nr.67) 91 Hammarö Rosen (bilaga nr.68) 92 Hammarö folkdanslag (bilaga nr.69) 93 Värmlands blindförening (bilaga nr.70) 94 Värmlands idrottsförbund (bilaga nr.71) 95 Sommarsol DVR:s Barnkoloni (bilaga nr.72) 96 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.73) 97 Turisttrafikförbundet (bilaga nr.74) 98 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.75) 99 Mödra- och Barnavärnet i Värmland (bilaga nr.76) 100 Logen Hammarö Fästes Teatergrupp (bilaga nr.77) 101 Stipendier till musikkurs (bilaga nr.76) 102 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.79) 103 Värmlands distriktsloge (bilaga nr.80) 104 Stipendium till körsångare (bilaga nr.81) 105 De Vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.82) 13(31)

14 106 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.83) 107 Folkrörelsernas arkiv för Värmland (bilaga nr.84) 108 Biodlareförening (bilaga nr.85) 109 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.86) 110 Företagareförening (bilaga nr.87) 111 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.88) 112 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.89) 113 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.90) 114 Skolhemmet Sundsgården (bilaga nr.91) 115 Soldaternas Vänner i Värmland (bilaga nr.92) 116 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.93) 117 Anslag till båttrafik, Olsson (bilaga nr.94) 118 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.95) 119 Centralförbundet för nykterhetsundervisning (bilaga nr.96) 120 Överklagande beslut, Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.97) 121 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 122 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.99) 123 Bostadslån till eget hem (bilaga nr.100) 124 Fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr.101) 125 Anslag till teaterverksamheten (bilaga nr.102) 126 Tackskrivelser (bilaga nr.103) Sammanträdesdatum: fredag 28 oktober, Avsägelse (bilaga nr.104) 130 Suppleant i Skolstyrelsen 131 Skrivbiträde å socialvårdsbyrån 132 Badmästarens arvode (bilaga nr.105) 133 Nya tjänster å skolexpeditionen (bilaga nr.106) 134 Skärmbildsundersökning vid skolorna (bilaga nr.107) 135 Oljekaminer i Hägensbergs och Larbergs skolor (bilaga nr.108) 136 Telefoner i Clevelokalerna m.m. (bilaga nr.109) 137 Anslag till 1 veckotimme i instrumentalmusik (bilaga nr.110) 138 Föreningen Konst i Skolan (bilaga nr.111) 139 Diverse anslag till skolstyrelsen (bilaga nr.112) 140 Skolmåltider å lördagar (bilaga nr.113) 141 Exploatering av Lövnäsområdet, Anslutningsavgifter m.m. (bilaga nr.114) 14(31)

15 142 Förvärv av tomt vid Parkvägen 143 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.115) 144 Tjänster vid yrkesskolan (bilaga nr.115) 145 Skoghalls ABF (bilaga nr.116) 146 Unga Örnar (bilaga nr.117) 147 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.118) 148 Höjning av ersättningen till valnämnderna (bilaga nr.119) 149 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.120) 150 Cykelklubben (bilaga nr.121) 151 Jaktvårdsgillet (bilaga nr.122) 152 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.123) 153 Anslag till tandvård för barn (bilaga nr.124) 154 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.125) 155 Brandväsendets omorganisation (bilaga nr.126) 156 HSB - BORO (bilaga nr.127) 157 Arvodet till ordförande i byggnadsnämnden (bilaga nr.128) 158 Arvodet till ordföranden i familjebidragsnämnden (bilaga nr.129) 159 Förbättringsbidrag (bilaga nr.130) 160 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.131) 161 Skoghalls Hemgårds stat för 1961 (bilaga nr.132) 162 Avsättning till allmänna investeringsfonden 163 Utgifts- och inkomststaten för 1961 (bilaga nr.133) Sammanträdesdatum: fredag 16 december, Val av ledamöter och suppleanter i styrelser, nämnder och delegationer (bilaga nr.134) 168 Fyllnadsval 169 Arbetslöshetsnämnd (bilaga nr.135) 170 Beredningsutskott för år Brandordningen (bilaga nr.136) 172 Filialapotek i Skoghall 173 Konsumrestaurangen 174 Tynäs restaurang 175 Enrumslägenhet i Dahlgrensvägen 1 (bilaga nr.137) 176 Lärarnas tjänstebostäder (bilaga nr.138) 177 Lönegradsuppflyttning (bilaga nr.139) 15(31)

16 178 Vägnamnsförslag (bilaga nr.140) 179 Avloppsförhållandena i Svenshult (bilaga nr.141) 180 Skärmbildsundersökning, Yrkesskolan (bilaga nr.142) 181 Avskrivningar (bilaga nr.143) 182 Kommunal borgen, Folkets Husförening (bilaga nr.144) 183 Hammarökarta 184 Lokalavdelning av MHF (bilaga nr.145) 185 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.146) 186 Vidöns IK (bilaga nr.147) 187 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (bilaga nr.148) 188 ABF-lokalerna (bilaga nr.149) 189 Stud. verksamheten på Hammarö (bilaga nr.150) 190 Friska Vindar (bilaga nr.151) 191 Vägbelysning (bilaga nr.152) 192 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.153) 193 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.154) 194 Musiksällskapet (bilaga nr.155) 195 Rädda Barnen (bilaga nr.156) 196 Stadsdispensärens Barnkoloniförening (bilaga nr.157) 197 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.158) 198 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.159) 199 Tilläggsstaten (bilaga nr.160) 200 Tack för uppvaktning 201 Jul- och nyårshälsningar 202 Byggmästare Diös gåva till Hammarö köping Sammanträdesdatum: fredag 20 januari, Allmän tilläggspension, Kommunala arvoden 4 Deltidsanställda tjänstemäns löneförhållanden (bilaga nr.1) 5 Yrkesutbildningen inom Karlstadsområdet (bilaga nr.2) 6 Anslag till nya yrkesskolan (bilaga nr.3) 7 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.4) 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.5) 9 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.6) 10 Förhandlingskommitté angående interkommunala skolkostnader (bilaga nr.7) 11 Apoteksfilialen i Skoghall (bilaga nr.8) 16(31)

17 Sammanträdesprotokoll: fredag 24 mars, Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.9) 15 Stadsplan för Åstorpsområdet (bilaga nr.10) 16 Brandordningen 17 Barnavårdsnämnden, Delegation (bilaga nr.11) 18 Barndaghemsavgifter (bilaga nr.12) 19 Idrottsanslagen (bilaga nr.13) 20 Idrottsplatsfrågan för Skoghall (bilaga nr.14) 21 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.15) 22 Pensionärsföreningen (bilaga nr.16) 23 Schackklubben (bilaga nr.17) 24 Skoghalls IF (bilaga nr.18) 25 Värmlands cykelförbund (bilaga nr.19) 26 Sundholmens vägsamfällighet (bilaga nr.20) 27 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.21) 28 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 29 Frysskåp å ålderdomshemmet (bilaga nr.23) 30 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.24) 31 Representant i styrelsen för bostadsrättsföreningen Furan samt revisor (bilaga nr.25) 32 Tackskrivelser (bilaga nr.26) Sammanträdesdatum: fredag 9 juni, Verksamhetsberättelser och revisionsberättelse för 1960 (bilaga nr.27) 36 Tilläggsöverenskommelse för yrkesskolan (bilaga nr.28) 37 Verksamhetsberättelse för Skoghalls hemgård (bilaga nr.27) 38 Rusdrycksförsäljning under oktrojperioden 1/ / (bilaga nr.28½) 39 Ölförsäljning 40 Ölförsäljning 41 Besvär beträffande Östra Söön 42 Köttbesiktningsbyrå i Karlstad (bilaga nr.29) 43 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.30) 44 Skolskötersketjänst (bilaga nr.31) 45 Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.32) 46 Inteckningar å subventioner (bilaga nr.33) 17(31)

18 47 Stockholms Samgymnasium (bilaga nr.34) 48 Anslag till passagerartrafik till Västra Söön (bilaga nr.35) 49 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.36) 50 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.37) 51 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.38) 52 Semesterstipendiet, höjning till 90 : 53 Utbyte av snabbtelefonerna 54 Mantalsskrivningsärenden, Östhage 55 Apotekets öppethållande (Bilaga nr.39) 56 Bostadsrättsföreningen Tallen i Skoghall (bilaga nr.40) 57 Byggnadsplaner för Rud med Rudstorp 58 Polislönerna (bilaga nr.41) 59 Landstingets valkretsindelning (bilaga nr.42) 60 Springvikarie vid skolorna (bilaga nr.43) 61 Folkets Park (bilaga nr.44) 62 Geteruds vägsamfällighet (bilaga nr.45) 63 Skoghalls gymnastikförening (bilaga nr.46) 64 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.47) 65 Tackskrivelser (bilaga nr.48) 66 Hakondis gåva Sammanträdesdatum: torsdag 31 augusti, Polisväsendets förstatligande 70 Skolberedningens betänkanden (bilaga nr.48½) 71 Makarna Westbergs testamente 72 Höjning av kommunala bostadstilläggen (bilaga nr.49) 73 Höjning av hyrorna i pensionärshemmen (bilaga nr.49) 74 Skolavtal med karlstads stad (bilaga nr.50) 75 Elevavgift för skolgosse i klass 9 i Karlstad (bilaga nr.51) 76 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.52) 77 Slamtömningen ute på Hammarön (bilaga nr.53) 78 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.54) 79 Cykelklubben (bilaga nr.55) 80 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.56) 81 IOGT:s scoutkår (bilaga nr.57) 82 Skottpengar på snöskator (bilaga nr.58) 18(31)

19 83 Musikkurs vid Ingesund (bilaga nr.59) 84 Tennisklubben (bilaga nr.60) 85 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.61) 86 Diverse anslag att upptagas i staten för år 1962 (bilaga nr.62) 87 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 88 Förbättringsbidrag (bilaga nr.64) 89 Folkets Husförening (bilaga nr.65) 90 Tackskrivelser (bilaga nr.66) Sammanträdesprotokoll: tisdag 31 oktober, Försäkringsnämnd (bilaga nr.67) 94 Borgen för Bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr.68) 95 Skoltandvården (bilaga nr.68½) 96 Ändring av folktandvårdslokalerna (bilaga nr.69) 97 Kv. Klippan i Skoghall (bilaga nr.70) 98 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.71) 99 Socialnämnden, Borgensteckning (bilaga nr.72) 100 Nykterhetsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.73) 101 Barnavårdsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.74) 102 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.75) 103 Brandstationen (bilaga nr.76) 104 Oljeeldning i Lunden 328 (bilaga nr.77) 105 Förbättringsbidrag (bilaga nr.78) 106 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.79) 107 Avloppsledning i Bärstad (bilaga nr.80) 108 Bidrag till möblering av elevrum för seminariestuderande (bilaga nr.81) 109 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.82) 110 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.83) 111 Skoghalls manskör (bilaga nr.84) 112 Unga Örnar (bilaga nr.85) 113 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.86) 114 Hammarö Rosen (bilaga nr.87) 115 Hammarö MHF-avdelning (bilaga nr.88) 116 Turisttrafikförbund (bilaga nr.89) 117 Karlstadsbygdens Turisttrafikförening (bilaga nr.90) 118 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.91) 19(31)

20 119 Skoghalls ABF (bilaga nr.92) 120 Unga Örnar (bilaga nr.93) 121 Revisorernas arvode (bilaga nr.94) 122 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.95) 123 Arvodet till Valnämnderna (bilaga nr.96) 124 Sammanträdesarvodet 125 Skolskötersketjänst (bilaga nr.97) 126 Rese- och traktamentsersättning åt lärare (bilaga nr.98) 127 Extraläsning (bilaga nr.99) 128 Underhåll och nyanskaffningar (bilaga nr.100) 129 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 130 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 131 Kontorsbiträde å yrkesskoleexpeditionen (bilaga nr.101) 132 Avsättning till allmänna investeringsfonden 133 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.102) 134 Utgifts- och inkomststaten för år 1962 (bilaga nr.103) 135 Ombudsval till allmänna sjukkassan (bilaga nr.104) 136 Befrielse från uppdraget som ledamöter av fullmäktige (bilaga nr.105) 137 Köttbesiktning (bilaga nr.106) 138 Tackskrivelser (bilaga nr.107) Sammanträdesprotokoll: 15 december, Nya ledamöter (bilaga nr.108) 143 Val av ledamöter och suppleanter i diverse nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.109) 144 Beredningsutskottet 145 Makarna Westbergs donation 146 Omorganisation av socialvårdsbyrån (bilaga nr.110) 147 Uppflyttning av kommunalkontorets skrivbiträden till kontorsbiträden (bilaga nr.111) 148 Tillägg för 1962 (bilaga nr.112) 149 Gator, torg och parker i centrala Skoghall (bilaga nr.113) 150 Byggnadsplan å del av Vidön 1:49 (bilaga nr.114) 151 Reseanslag till mongolida barn (bilaga nr.115) 152 Förvärv av Lövnäs 1: Avskrivning av fordringar (bilaga nr.116) 20(31)

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson)

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson) Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1974 INNEHÅLL: 2/1 Åtvidaberg Grebo, Värna och Björsäter ökar (folkmängden) I Åtvids gamla kyrka (nyårsbön och nyårsvaka) Frikyrkorna i Åtvidaberg (gemensam

Läs mer

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1976 INNEHÅLL 2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Åtvidaberg Rekordtidig brandutryckning (årets första brandlarm) Svartbygget

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL-.. _FORVALTNING N 1953 Kommunalnämnden. Kommun:dnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökcrberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen,

Läs mer

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1973 INNEHÅLL 2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen 3/1 Åtvidaberg Varm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti.

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Register till Mellerud. Från gästgiveri till järnvägsknut av Bror Engvall, 1975

Register till Mellerud. Från gästgiveri till järnvägsknut av Bror Engvall, 1975 1 Register till Mellerud. Från gästgiveri till järnvägsknut av Bror Engvall, 1975 ABF:s bibliotek 201 Adliga ätter 181 Aftonskola 134 Agda Johanssons Café 198 Ahlberg (Johansson), Aron, handelsman 49,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli 1936.

Läs mer

Datum 2014-01-29. Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad av Rasbokils bygdegård.

Datum 2014-01-29. Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad av Rasbokils bygdegård. KS 11 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-01-29 Diarienummer KSN-2014-0056 Kommunstyrelsen Ansökan om kommunalt ekonomiskt stöd till statsbidragsfinansierad omoch tillbyggnad

Läs mer