Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror (bilaga nr.3) 7 Lärartjänster vid realskolan (bilaga nr.4) 8 Ordinarie gymnastiklärartjänst (bilaga nr.5) 9 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.6) 10 Ledamot i Stiftelsen Kilene Fritidsgård 11 Yrkesutbildning i länet 12 Representant i utredning angående yrkesutbildningsfrågan 13 Ungdomsledarverksamheten (bilaga nr.7) 14 Förbättringsbidrag (bilaga nr.8) 15 Brunnsborrning (bilaga nr.9) 16 Kommunal borgen till HSB-bygge (bilaga nr.10) 17 Socialetisk kurs (bilaga nr.11) 18 Anslag till Länkarna (bilaga nr.12) 19 Anslag till musiksällskapet (bilaga nr.13) 20 Tillsynslärarnas arvoden (bilaga nr.14) 21 Anslag till gemensamma skolstyrelsen (bilaga nr.15) 22 Gemensamma skolväsendets organisation (bilaga nr.16) 23 Angående allmänna vägarna inom köpingen (bilaga nr.17) 24 Interpellation angående Hammarö Missionsförsamlings ansökan om tomt till kyrka Sammanträdesdatum: fredag 28 mars, Markområde för utvidgning av S:a kyrkogården (bilaga nr.18) Landers reservation (bilaga nr.18) 28 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.19) 29 Redaktionskommittén för Hammaröboken (bilaga nr.20) 30 Värmlands Kammarorkester (bilaga nr.21) 31 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 32 Fria bostadstelefonerna 33 Markförsäljning 34 Trappstädning i pensionärshemmen (bilaga nr.23) 1(31)

2 35 Kedjehusbebyggelse (bilaga nr.24) 36 Stadsplaneändring vid Clevegården (bilaga nr.25) 37 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.26) 38 Realskolan, Anslag till gardiner (bilaga nr.27) 39 Pension (bilaga nr.28) 40 Yrkeslärarlöner (bilaga nr.29) 41 Yrkesutbildning ordnande inom Karlstadsområdet (bilaga nr.30) års Vänerkommitté (bilaga nr.31) 43 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.32) 44 Kvinnoklubben (bilaga nr.33) 45 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.34) 46 Karlstads kanotförening (bilaga nr.35) 47 Brunnsborrningar (bilaga nr.36) 48 Hyresregleringslagstiftningen (bilaga nr.37) 49 Tackskrivelse (bilaga nr.38) 50 Filmförevisning, Segling Sammanträdesdatum: tisdag 10 juni, Revisionsberättelsen, Ansvarsfrihet (bilaga nr.39) 54 Förvärv av Lövnäs 1:70 55 Missionsförsamlingens ansökan om tomt 56 Utskänkningstiden på Tynäs 57 Anslag till sotaren (bilaga nr.40) 58 Tecknande av köpingens förbindelser vid lån (bilaga nr.41) 59 Avhämtningsförsäljning av öl 60 Inventarieanskaffning till husmodersskolan (bilaga nr.42) 61 Folkskolestyrelsens anslag till Götetorp (bilaga nr.43) 62 Nykterhetsnämndens anslag till resa (bilaga nr.44) 63 Arvodet till Pensionsnämndens ordförande (bilaga nr.45) 64 Länsproj. Kontor (bilaga nr.46) 65 Ungdomslokaler i Folkets Hus (bilaga nr.47) 66 Skandinavisk loggbok 67 Kioskfråga 68 Hammarö Andelstvättförening (bilaga nr.48) 69 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.49) 70 Unga Örnar å Vidön (bilaga nr.50) 2(31)

3 71 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 72 Skoghalls IF (bilaga nr.52) 73 Logen 4544:s IK (bilaga nr.53) 74 Tjänstetidsbefordran (bilaga nr.54) 75 Musiklärarlöner (bilaga nr.55) 76 Badmästarens ersättning (bilaga nr.56) 77 Biträdande föreståndarinnan (bilaga nr.57) 78 Skolstyrelsens förslag till delegering av ärenden (bilaga nr.58) 79 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.59) 80 Folkets Hus, Anslag (bilaga nr.60) 81 Brunnsborrningar (bilaga nr.61) 82 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.62) 83 Bemyndigande, Kommunalnämnden i vägmarksfrågor 84 Anslag till avloppsledning (bilaga nr.63) 85 Skatteskuld (bilaga nr.64) 86 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.65) 87 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.66) 88 Ringledning vid Götetorps skola (bilaga nr.67) 89 Återkallelse av renhållningsstadga (bilaga nr.67½) 90 Realskolans organisation (bilaga nr.68) Sammanträdesdatum: fredag 15 augusti, Lokal ordningsstadga (bilaga nr.69) 96 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.70) 97 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.71) 98 Skrivbiträde å skolexpeditionen (bilaga nr.72) 99 Avloppsledning i Torp (bilaga nr.73) 100 Brunnsborrningar (bilaga nr.74) 101 Bostadsförbättringsverksamheten och köpingens bidrag härför 102 Ansökningar om bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.75) 103 Anslag till Hammarö Missionsförsamling (bilaga nr.76) 104 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.77) 105 Tennisklubben (bilaga nr.78) 106 Idrottsplats i Svenshult (bilaga nr.79) 107 Kustsanatoriet i Vejbystrand (bilaga nr.80) 108 Företagareföreningen (bilaga nr.81) 3(31)

4 109 Hembygdsvård (bilaga nr.82) 110 Soldaternas Vänner (bilaga nr.83) 111 Frälsningsarmén (bilaga nr.84) 112 Tal- och hörselskadade barn (bilaga nr.85) 113 Värmlands Distriktsloge av IOGT (bilaga nr.86) 114 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.87) 115 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.88) 116 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.89) 117 Karlstadsortens Jaktvårdsgille (bilaga nr.90) 118 Folkets Park (bilaga nr.91) 119 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.92) 120 Borgen å kronor till bostadsrättsförening Lunna (bilaga nr.93) 121 Diverse skrivelser (bilaga nr.94) Sammanträdesdatum: torsdag 30 oktober, Val av nämndeman (bilaga nr.95) 125 Fyllnadsval (bilaga nr.96) 126 Skinnkavajer till polisdistriktet (bilaga nr.97) 127 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 128 Brunnsborrningar (bilaga nr.99) 129 Blindföreningen (bilaga nr.100) 130 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.101) 131 Skoghalls musikkår (bilaga nr.102) 132 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.103) 133 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr.104) 134 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.105) 135 Karlstadsortens Biodlareförening (bilaga nr.106) 136 ABF:s lokalavdelning (bilaga nr.107) 137 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.108) 138 Hammarö Rosen (bilaga nr.109) 139 Renovering av Norra Flygeln vid Gunnarskärs gård (bilaga nr.110) 140 Rivning av södra flygeln vid Gunnarskär 141 Kommunal ledamot i Folkets Husstyrelse (bilaga nr.111) 142 Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.112) 143 Höjning av arvodet till roteombud (bilaga nr.113) 144 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.114) 4(31)

5 145 Avtal angående arrestlokaler (bilaga nr.115) 146 Iordningställande av vägar (bilaga nr.116) 147 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.117) 148 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.118) 149 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.119) 150 Väg- och gatunamn (bilaga nr.120) 151 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.121) 152 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.122) 153 Anslag till musteriet (bilaga nr.123) 154 Anslag till kommunalkurs (bilaga nr.124) 155 Lekplatser inom Skoghall (bilaga nr.124) 156 MHF-avdelningen (bilaga nr.126) 157 Alarmeringsanordning, Brandstyrelsen (bilaga nr.127) 158 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.128) 159 Yrkesskolan, Ordinarie skrivbiträdestjänst (bilaga nr.129) 160 Nykterhetsnämnden, Ordförandearvodet (bilaga nr.130) 161 Avsättning till allmänna investeringsfonden 162 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.131) 163 Utgifts- och inkomststaten för år 1959 (bilaga nr.132) 164 Avloppsfrågan för Svenshultsområdet (bilaga nr.133) 165 Bruksgatan Sammanträdesdatum: fredag 19 december, Valärenden (bilaga nr.134) 169 Fyllnadsval 170 Yrkesskolans styrelse, Tilläggsanslag (bilaga nr.135) 171 Yrkesskolestyrelsen, Yrkeslärartjänst (bilaga nr.136) 172 Ölförsäljning 173 Skolstyrelsen (bilaga nr.137) 174 Utredning om oljeeldning (bilaga nr.138) 175 Vatten och avlopp, Lövnäs (bilaga nr.139) 176 Byggnadskreditiv, Kedjehusen 177 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.140) 178 Brunnsborrning (bilaga nr.141) 179 Ytterbelysning i Jonsbol (bilaga nr.142) 180 Cykelklubben (bilaga nr.143) 5(31)

6 181 Mödra- och Barnavärnets ansökan (bilaga nr.144) 182 Vidöns IK (bilaga nr.145) 183 SSUH-föreningen (bilaga nr.146) 184 Jazzklubben Indigo (bilaga nr.147) 185 Virvelvinden (bilaga nr.148) 186 Friska Vindar (bilaga nr.149) 187 Vägbyggnad, Gunnarskär 1:137 (bilaga nr.150) 188 Borgensteckning för Utsikten (bilaga nr.151) 189 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.152) 190 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.153) 191 Logen 4544 Skoghall (bilaga nr.154) 192 Tilläggsstaten (bilaga nr.155) 193 Tackskrivelser (bilaga nr.156) 194 Sammankallande av Kommunalfullmäktige år Jul- och nyårshälsningar Sammanträdesdatum: fredag 16 januari, Protokoll över röstsammanräkningen (bilaga nr.1) 5 Val av ordförande 6 Val av vice ordförande 7 Beredningsutskott för år Vattenvårdsförbund för Klarälven (bilaga nr.2) 9 Omskolningskurser för arbetslösa m.fl. 10 Ungdomsledare (bilaga nr.3) 11 Förbättringsbidrag (bilaga nr.4) 12 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.5) 13 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr.6) 14 Biblioteket i Svenshult (bilaga nr.7) 15 Lönerna för 1959 (bilaga nr.8) 16 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.9) 17 Tackskrivelser (bilaga nr.10) Sammanträdesdatum: onsdag 25 mars, Avsägelse (Kommunalnämnden) (bilaga nr.11) 21 Val av ny ledamot i Kommunalnämnden (bilaga nr.11½) 22 Fyllnadsval i Skolstyrelsen (bilaga nr.11½) 6(31)

7 23 Centralantenn för tv i HSB-husen 24 Kommunala stipendieverksamheten (bilaga nr.12) 25 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.13) 26 Prenumeration av tidningar, Skolstyrelsen (bilaga nr.14) 27 Ny hemvärnsområdeschef (bilaga nr.15) 28 Värmlands Spelmansförbund (bilaga nr.16) 29 Social-Etiska kursen i Hagfors (bilaga nr.17) 30 De Vanföras Lokalavdelning, Anslag (bilaga nr.18) 31 Västerbygdens Vattendomstol angående Hammar 1:90 (bilaga nr.18½) 32 Sällskapet Länkarna, Anslag (bilaga nr.19) 33 Skoghalls musiksällskap (bilaga nr.20) 34 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.21) 35 Brunnsborrningar (bilaga nr.22) 36 Teknisk aftonskola i Karlstad 37 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.23) 38 Interpellation 39 Fråga angående utställningen i kedjehusen Sammanträdesdatum: torsdag 4 juni, Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.24) 43 Fyllnadsval, Kommunalnämnden (bilaga nr 25) 44 Ytterbelysningen inom Skoghall (bilaga nr.26) 45 Idrottshall å Mörmogärdet (bilaga nr.27) 46 Delegering av ärenden (bilaga nr.28) 47 Skolstyrelsen (bilaga nr.29) 48 Servitutsavtal för Hammars gård (bilaga nr.29½) 49 Förvärv av Skoghalls skola (bilaga nr.30) 50 Teknisk aftonskola i Karlstad (bilaga nr.31) 51 Borgen för Utsikten (bilaga nr.32) 52 Fritidsparken (bilaga nr.35) 53 Anslag till passagerartrafik på Söön (bilaga nr.34) 54 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.35) 55 Skoghalls IF, Anslag (bilaga nr.36) 56 Baptistförsamlingen, Anslag (bilaga nr.37) 57 Manskören, Anslag (bilaga nr.38) 58 Döva Barns Målsmän (bilaga nr.39) 7(31)

8 59 Frisksportklubb (bilaga nr.40) 60 Brunnsborrningar (bilaga nr.41) 61 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.42) 62 Planering vid Dahlgrensvägen 63 Prenumeration av skoltidningar (bilaga nr.43) 64 Sammanträdesersättning till fackrepresentanterna (bilaga nr.44) 65 Dränering i Larberg och Svenshult (bilaga nr.45) 66 Inköp av dammsugare, Skolan (bilaga nr.46) 67 Flyttning av vägg å skolexpeditionen å Skoghalls skola (bilaga nr.47) 68 Ölförsäljning 69 Central överenskommelse angående löner och pensioner (bilaga nr.48) 70 Ändringar i PRL (bilaga nr.49) 71 Bostadsfråga (bilaga nr.50) 72 Anslag till reparation av ordenshuset i Hallersrud (bilaga nr.51) 73 Tackskrivelser (bilaga nr.52) 74 Interpellation angående brandberedskapen (bilaga nr.53) Sammanträdesdatum: torsdag 20 augusti, Avsägelse (bilaga nr.54) 78 Fyllnadsval (bilaga nr.55) 79 Budgetberedning (bilaga nr.56) 80 Pensionsärende (bilaga nr.57) 81 Vertikalskåp till Nykterhetsnämnden (bilaga nr.58) 82 Utsträckt tid å Tynäs restaurant 83 Avhämtningsförsäljning av öl 84 Lånansökan från Socialnämnden (bilaga nr.59) 85 Angående eventuellt förvärv av Sätter m.fl. (bilaga nr.60) 86 Kvarteret Affärsmannen (bilaga nr.61) 87 Förbättringsbidrag (bilaga nr.62) 88 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 89 Värmlands Läns Företagareförening (bilaga nr.64) 90 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.65) 91 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.66) 92 Centralorganisation för lungsjuka (bilaga nr.67) 93 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.68) 94 Riksföreningen Mot Reumatism (bilaga nr.69) 8(31)

9 95 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.70) 96 Värmlands Läns Mödra- och Barnavärn (bilaga nr.71) 97 Soldaternas Vänner (bilaga nr.72) 98 Karlstads-Ortens Biodlareförening (bilaga nr.73) 99 Värmlands distriktsloge av IOGT (bilaga nr.74) 100 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.75) 101 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.76) 102 Värmlands Nation i Lund (bilaga nr.77) 103 De vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.78) 104 Flick- och Pojkscouternas läger (bilaga nr.79) 105 MHF:s damklubb (bilaga nr.80) 106 Värmlands läns filmotek (bilaga nr.81) 107 Frälsningsarméns skolhem Sundsgården (bilaga nr.82) 108 Skolstyrelsen (bilaga nr.83) 109 Berättelse: granskning av räkenskaper (bilaga nr.84) 110 Tackskrivelser (bilaga nr.85) 111 Asfaltering av Tallvägen Sammanträdesdatum: fredag 30 oktober, Vägnämndsombud (bilaga nr.86) 115 Asfaltering av Tallvägen (bilaga nr.87) 116 Ölutskänkning 117 Upphävande av matvarustadga (bilaga nr.88) 118 Markförvärv i Västra Skagene (bilaga nr.89) 119 Skolstyrelsens framställningar (bilaga nr.90) 120 Utredning av avloppsreningsfrågan (bilaga nr.91) 121 Väv- och sömnadslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 122 Extra ämneslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 123 Stadsarkitektdistriktet (bilaga nr.94) 124 Brandstyrelsen (bilaga nr.95) 125 Biblioteksarvoden (bilaga nr.96) 126 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.97) 127 Brunnsborrningar (bilaga nr.98) 128 Förbättringsbidrag (bilaga nr.99) 129 Diverse anslag (bilaga nr.100) 130 Diverse anslag för år 1959 (bilaga nr.101) 9(31)

10 131 Kvinnoklubbens skrivelse angående änkor och likställda (bilaga nr.102) 132 Pensionärerna i Clevebebyggelsen (bilaga nr.103) 133 Centralantenner vid Dahlgrensvägen (bilaga nr.105) 134 Statförslag för Skoghalls Hemgård (bilaga nr.105) 135 Avsättning till allmänna investeringsfonden 136 Utgifts- och inkomststat för år 1960 (bilaga nr.106) 137 Tackskrivelser (bilaga nr.107) 138 Socialnämnden, Lån till fastighetsförvärv Sammanträdesdatum, tisdag 22 december, Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.108) 143 Utökning av polispersonalen (bilaga nr.109) 144 Markområde i Jonsbol 145 Tilläggsanslag, Clevegården (bilaga nr.110) 146 Skolskötersketjänst (bilaga nr.111) 147 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.112) 148 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.113) 149 Skolstyrelsen, Organisationsplan (bilaga nr.114) 150 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.115) 151 Vatten och avlopp till Nolgård m.m. (bilaga nr.116) 152 Roteombud för Lunden m.fl. (bilaga nr.116) 153 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.118) 154 Förbättringsbidrag (bilaga nr.119) 155 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.120) 156 Hammarö Andelstvätt ( 152) (bilaga nr.121) 157 Virvelvinden ( 153) (bilaga nr.122) 158 Gymnastikföreningen ( 154) (bilaga nr.123) 159 Skoghalls ABF ( 155) (bilaga nr.124) 160 Jaktvårdsgillet ( 156) (bilaga nr.125) 161 Hammarö-Rosen och idrottssektionen ( 157) (bilaga nr.126) 162 Värmland musikcirkelförbund ( 158) (bilaga nr.127) 163 Rädda Barnen, Anslag ( 159) (bilaga nr.128) 164 ABF-kören, Anslag ( 160) (bilaga nr.129) 165 Resereglementet, Höjning av traktamentet ( 161) (bilaga nr.130) 166 Schackklubben ( 162) (bilaga nr.130) 10(31)

11 167 Lånet för vatten och avlopp till Lövnäs ( 163) 168 Tilläggsstaten ( 164) (bilaga nr.131) 168a Tackskrivelser ( 164a) (bilaga nr.132) 169 Arvodet till beredningsutskottets ordförande ( 165) 170 Sunnefallet ( 166) 171 Jul- och nyårshälsning ( 167) Sammanträdesdatum: tisdag 23 februari, Arvode till beredningsutskottets ordförande (bilaga nr.1) 4 Teknisk aftonskola (bilaga nr.2) 5 Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.3) 6 Kommunal borgen vid egnahemsbyggande 7 Ansvarsteckning kronor 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.4) 9 Förbättringsbidrag (bilaga nr.5) 10 Förbättringsbidrag (bilaga nr.6) 11 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.7) 12 SSUH-föreningen (bilaga nr.8) 13 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.9) 14 Former för minnesgåvan 15 Tillägg å löner och pensioner (bilaga nr.10) 16 Axelssons m.fl:s pension (bilaga nr.11) 17 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.12) 18 Tackskrivelse (bilaga nr.13) 19 Telegramhälsning (bilaga nr.14) Sammanträdesdatum: fredag 8 april, Avsägelse i Familjebidragsnämnden, Fyllnadsval (bilaga nr.15) 24 Trafiksäkerhetskommittén, Fyllnadsval 25 Ombud till Stadsförbundets kongress (bilaga nr.16) 26 Besvär över beslut om anslag till tvättstuga 27 Överklagande ärendet angående anslag till Estniska Hjälpcentralen 30 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.17) 31 Kunskapstävling i alkoholfrågor (bilaga nr.18) 32 Iordningställande av vissa vägar (bilaga nr.19) 33 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.20) 11(31)

12 34 Skolstyrelsen (bilaga nr.21) 35 Solstickans Barnkoloni i Edane (bilaga nr.22) 36 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.23) 37 Utvecklingsstörda barn, Anslag (bilaga nr.24) 38 Anslag till scoutkurs i Rättvik (bilaga nr.25) 39 Förbättringsbidrag (bilaga nr.26) 40 Förbättringsbidrag (bilaga nr.27) 41 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.28) 42 Skoghalls IF (bilaga nr.29) 43 Yrkeslärare (bilaga nr.30) 44 Överlämnande av markområde vid Södra kyrkogården (bilaga nr.31) 45 Avsägelse från fullmäktigeuppdraget (bilaga nr.32) 46 Tackskrivelse (bilaga nr.35) Sammanträdesdatum: 30 maj, Ny kommunalfullmäktige (bilaga nr.34) 50 Vattenrättsnämndeman (bilaga nr.35) 51 Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.36) 52 Statens Hyresråds skrivelse (bilaga nr.37) 53 Ny flygplats i Karlstadsområdet (bilaga nr.38) 54 Ölförsäljning 55 Ölförsäljning 56 Ansvarsteckning å egnahemslån (bilaga nr.39) 57 Ytterbelysning å Vidön (bilaga nr.40) 58 Mörmoskolan (bilaga nr.41) 59 Renhållningsavgifterna (bilaga nr.42) 60 Slamtömning (bilaga nr.43) 61 Lekplan vid HSB (bilaga nr.44) 62 Gåvobrev å vägmark 63 Gåvobrev å vägmark 64 Änkepensionerna (bilaga nr.45) 65 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.46) 66 Brunnsborrning (bilaga nr.47) 67 Hörselfrämjandets föräldraförening (bilaga nr.48) 68 Folkpensionärsförening (bilaga nr.49) 69 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.50) 12(31)

13 70 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 71 Sotningstaxan (bilaga nr.52) 72 Central överenskommelse angående löner, pensioner m.m. (bilaga nr.53) 73 Tillfartsväg till tomt å Gunnarskär 74 Tackskrivelser (bilaga nr.54) 75 Överklagat ärende (bilaga nr.55) Sammanträdesdatum: tisdag 30 augusti, Damströms utlåtande angående bokslutet (bilaga nr.56) 79 Fyllnadsval (bilaga nr.57) 80 Samarbetsorgan i brottsförebyggande syfte (bilaga nr.58) 81 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.59) 82 Arrestlokaler i Skoghall (bilaga nr.60) 83 Avloppsrening i Svenshult (bilaga nr.61) 84 Pensionsrätt för deltidsanställda (bilaga nr.62) 85 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.63) 86 Anslag till yrkesskolan (bilaga nr.86) 87 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.64) 88 Skolskötersketjänsten (bilaga nr.65) 89 Förbättringsbidrag (bilaga nr.66) 90 Hammarö Fästes idrottssektion (bilaga nr.67) 91 Hammarö Rosen (bilaga nr.68) 92 Hammarö folkdanslag (bilaga nr.69) 93 Värmlands blindförening (bilaga nr.70) 94 Värmlands idrottsförbund (bilaga nr.71) 95 Sommarsol DVR:s Barnkoloni (bilaga nr.72) 96 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.73) 97 Turisttrafikförbundet (bilaga nr.74) 98 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.75) 99 Mödra- och Barnavärnet i Värmland (bilaga nr.76) 100 Logen Hammarö Fästes Teatergrupp (bilaga nr.77) 101 Stipendier till musikkurs (bilaga nr.76) 102 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.79) 103 Värmlands distriktsloge (bilaga nr.80) 104 Stipendium till körsångare (bilaga nr.81) 105 De Vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.82) 13(31)

14 106 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.83) 107 Folkrörelsernas arkiv för Värmland (bilaga nr.84) 108 Biodlareförening (bilaga nr.85) 109 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.86) 110 Företagareförening (bilaga nr.87) 111 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.88) 112 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.89) 113 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.90) 114 Skolhemmet Sundsgården (bilaga nr.91) 115 Soldaternas Vänner i Värmland (bilaga nr.92) 116 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.93) 117 Anslag till båttrafik, Olsson (bilaga nr.94) 118 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.95) 119 Centralförbundet för nykterhetsundervisning (bilaga nr.96) 120 Överklagande beslut, Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.97) 121 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 122 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.99) 123 Bostadslån till eget hem (bilaga nr.100) 124 Fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr.101) 125 Anslag till teaterverksamheten (bilaga nr.102) 126 Tackskrivelser (bilaga nr.103) Sammanträdesdatum: fredag 28 oktober, Avsägelse (bilaga nr.104) 130 Suppleant i Skolstyrelsen 131 Skrivbiträde å socialvårdsbyrån 132 Badmästarens arvode (bilaga nr.105) 133 Nya tjänster å skolexpeditionen (bilaga nr.106) 134 Skärmbildsundersökning vid skolorna (bilaga nr.107) 135 Oljekaminer i Hägensbergs och Larbergs skolor (bilaga nr.108) 136 Telefoner i Clevelokalerna m.m. (bilaga nr.109) 137 Anslag till 1 veckotimme i instrumentalmusik (bilaga nr.110) 138 Föreningen Konst i Skolan (bilaga nr.111) 139 Diverse anslag till skolstyrelsen (bilaga nr.112) 140 Skolmåltider å lördagar (bilaga nr.113) 141 Exploatering av Lövnäsområdet, Anslutningsavgifter m.m. (bilaga nr.114) 14(31)

15 142 Förvärv av tomt vid Parkvägen 143 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.115) 144 Tjänster vid yrkesskolan (bilaga nr.115) 145 Skoghalls ABF (bilaga nr.116) 146 Unga Örnar (bilaga nr.117) 147 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.118) 148 Höjning av ersättningen till valnämnderna (bilaga nr.119) 149 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.120) 150 Cykelklubben (bilaga nr.121) 151 Jaktvårdsgillet (bilaga nr.122) 152 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.123) 153 Anslag till tandvård för barn (bilaga nr.124) 154 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.125) 155 Brandväsendets omorganisation (bilaga nr.126) 156 HSB - BORO (bilaga nr.127) 157 Arvodet till ordförande i byggnadsnämnden (bilaga nr.128) 158 Arvodet till ordföranden i familjebidragsnämnden (bilaga nr.129) 159 Förbättringsbidrag (bilaga nr.130) 160 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.131) 161 Skoghalls Hemgårds stat för 1961 (bilaga nr.132) 162 Avsättning till allmänna investeringsfonden 163 Utgifts- och inkomststaten för 1961 (bilaga nr.133) Sammanträdesdatum: fredag 16 december, Val av ledamöter och suppleanter i styrelser, nämnder och delegationer (bilaga nr.134) 168 Fyllnadsval 169 Arbetslöshetsnämnd (bilaga nr.135) 170 Beredningsutskott för år Brandordningen (bilaga nr.136) 172 Filialapotek i Skoghall 173 Konsumrestaurangen 174 Tynäs restaurang 175 Enrumslägenhet i Dahlgrensvägen 1 (bilaga nr.137) 176 Lärarnas tjänstebostäder (bilaga nr.138) 177 Lönegradsuppflyttning (bilaga nr.139) 15(31)

16 178 Vägnamnsförslag (bilaga nr.140) 179 Avloppsförhållandena i Svenshult (bilaga nr.141) 180 Skärmbildsundersökning, Yrkesskolan (bilaga nr.142) 181 Avskrivningar (bilaga nr.143) 182 Kommunal borgen, Folkets Husförening (bilaga nr.144) 183 Hammarökarta 184 Lokalavdelning av MHF (bilaga nr.145) 185 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.146) 186 Vidöns IK (bilaga nr.147) 187 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (bilaga nr.148) 188 ABF-lokalerna (bilaga nr.149) 189 Stud. verksamheten på Hammarö (bilaga nr.150) 190 Friska Vindar (bilaga nr.151) 191 Vägbelysning (bilaga nr.152) 192 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.153) 193 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.154) 194 Musiksällskapet (bilaga nr.155) 195 Rädda Barnen (bilaga nr.156) 196 Stadsdispensärens Barnkoloniförening (bilaga nr.157) 197 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.158) 198 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.159) 199 Tilläggsstaten (bilaga nr.160) 200 Tack för uppvaktning 201 Jul- och nyårshälsningar 202 Byggmästare Diös gåva till Hammarö köping Sammanträdesdatum: fredag 20 januari, Allmän tilläggspension, Kommunala arvoden 4 Deltidsanställda tjänstemäns löneförhållanden (bilaga nr.1) 5 Yrkesutbildningen inom Karlstadsområdet (bilaga nr.2) 6 Anslag till nya yrkesskolan (bilaga nr.3) 7 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.4) 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.5) 9 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.6) 10 Förhandlingskommitté angående interkommunala skolkostnader (bilaga nr.7) 11 Apoteksfilialen i Skoghall (bilaga nr.8) 16(31)

17 Sammanträdesprotokoll: fredag 24 mars, Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.9) 15 Stadsplan för Åstorpsområdet (bilaga nr.10) 16 Brandordningen 17 Barnavårdsnämnden, Delegation (bilaga nr.11) 18 Barndaghemsavgifter (bilaga nr.12) 19 Idrottsanslagen (bilaga nr.13) 20 Idrottsplatsfrågan för Skoghall (bilaga nr.14) 21 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.15) 22 Pensionärsföreningen (bilaga nr.16) 23 Schackklubben (bilaga nr.17) 24 Skoghalls IF (bilaga nr.18) 25 Värmlands cykelförbund (bilaga nr.19) 26 Sundholmens vägsamfällighet (bilaga nr.20) 27 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.21) 28 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 29 Frysskåp å ålderdomshemmet (bilaga nr.23) 30 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.24) 31 Representant i styrelsen för bostadsrättsföreningen Furan samt revisor (bilaga nr.25) 32 Tackskrivelser (bilaga nr.26) Sammanträdesdatum: fredag 9 juni, Verksamhetsberättelser och revisionsberättelse för 1960 (bilaga nr.27) 36 Tilläggsöverenskommelse för yrkesskolan (bilaga nr.28) 37 Verksamhetsberättelse för Skoghalls hemgård (bilaga nr.27) 38 Rusdrycksförsäljning under oktrojperioden 1/ / (bilaga nr.28½) 39 Ölförsäljning 40 Ölförsäljning 41 Besvär beträffande Östra Söön 42 Köttbesiktningsbyrå i Karlstad (bilaga nr.29) 43 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.30) 44 Skolskötersketjänst (bilaga nr.31) 45 Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.32) 46 Inteckningar å subventioner (bilaga nr.33) 17(31)

18 47 Stockholms Samgymnasium (bilaga nr.34) 48 Anslag till passagerartrafik till Västra Söön (bilaga nr.35) 49 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.36) 50 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.37) 51 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.38) 52 Semesterstipendiet, höjning till 90 : 53 Utbyte av snabbtelefonerna 54 Mantalsskrivningsärenden, Östhage 55 Apotekets öppethållande (Bilaga nr.39) 56 Bostadsrättsföreningen Tallen i Skoghall (bilaga nr.40) 57 Byggnadsplaner för Rud med Rudstorp 58 Polislönerna (bilaga nr.41) 59 Landstingets valkretsindelning (bilaga nr.42) 60 Springvikarie vid skolorna (bilaga nr.43) 61 Folkets Park (bilaga nr.44) 62 Geteruds vägsamfällighet (bilaga nr.45) 63 Skoghalls gymnastikförening (bilaga nr.46) 64 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.47) 65 Tackskrivelser (bilaga nr.48) 66 Hakondis gåva Sammanträdesdatum: torsdag 31 augusti, Polisväsendets förstatligande 70 Skolberedningens betänkanden (bilaga nr.48½) 71 Makarna Westbergs testamente 72 Höjning av kommunala bostadstilläggen (bilaga nr.49) 73 Höjning av hyrorna i pensionärshemmen (bilaga nr.49) 74 Skolavtal med karlstads stad (bilaga nr.50) 75 Elevavgift för skolgosse i klass 9 i Karlstad (bilaga nr.51) 76 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.52) 77 Slamtömningen ute på Hammarön (bilaga nr.53) 78 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.54) 79 Cykelklubben (bilaga nr.55) 80 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.56) 81 IOGT:s scoutkår (bilaga nr.57) 82 Skottpengar på snöskator (bilaga nr.58) 18(31)

19 83 Musikkurs vid Ingesund (bilaga nr.59) 84 Tennisklubben (bilaga nr.60) 85 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.61) 86 Diverse anslag att upptagas i staten för år 1962 (bilaga nr.62) 87 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 88 Förbättringsbidrag (bilaga nr.64) 89 Folkets Husförening (bilaga nr.65) 90 Tackskrivelser (bilaga nr.66) Sammanträdesprotokoll: tisdag 31 oktober, Försäkringsnämnd (bilaga nr.67) 94 Borgen för Bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr.68) 95 Skoltandvården (bilaga nr.68½) 96 Ändring av folktandvårdslokalerna (bilaga nr.69) 97 Kv. Klippan i Skoghall (bilaga nr.70) 98 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.71) 99 Socialnämnden, Borgensteckning (bilaga nr.72) 100 Nykterhetsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.73) 101 Barnavårdsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.74) 102 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.75) 103 Brandstationen (bilaga nr.76) 104 Oljeeldning i Lunden 328 (bilaga nr.77) 105 Förbättringsbidrag (bilaga nr.78) 106 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.79) 107 Avloppsledning i Bärstad (bilaga nr.80) 108 Bidrag till möblering av elevrum för seminariestuderande (bilaga nr.81) 109 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.82) 110 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.83) 111 Skoghalls manskör (bilaga nr.84) 112 Unga Örnar (bilaga nr.85) 113 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.86) 114 Hammarö Rosen (bilaga nr.87) 115 Hammarö MHF-avdelning (bilaga nr.88) 116 Turisttrafikförbund (bilaga nr.89) 117 Karlstadsbygdens Turisttrafikförening (bilaga nr.90) 118 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.91) 19(31)

20 119 Skoghalls ABF (bilaga nr.92) 120 Unga Örnar (bilaga nr.93) 121 Revisorernas arvode (bilaga nr.94) 122 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.95) 123 Arvodet till Valnämnderna (bilaga nr.96) 124 Sammanträdesarvodet 125 Skolskötersketjänst (bilaga nr.97) 126 Rese- och traktamentsersättning åt lärare (bilaga nr.98) 127 Extraläsning (bilaga nr.99) 128 Underhåll och nyanskaffningar (bilaga nr.100) 129 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 130 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 131 Kontorsbiträde å yrkesskoleexpeditionen (bilaga nr.101) 132 Avsättning till allmänna investeringsfonden 133 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.102) 134 Utgifts- och inkomststaten för år 1962 (bilaga nr.103) 135 Ombudsval till allmänna sjukkassan (bilaga nr.104) 136 Befrielse från uppdraget som ledamöter av fullmäktige (bilaga nr.105) 137 Köttbesiktning (bilaga nr.106) 138 Tackskrivelser (bilaga nr.107) Sammanträdesprotokoll: 15 december, Nya ledamöter (bilaga nr.108) 143 Val av ledamöter och suppleanter i diverse nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.109) 144 Beredningsutskottet 145 Makarna Westbergs donation 146 Omorganisation av socialvårdsbyrån (bilaga nr.110) 147 Uppflyttning av kommunalkontorets skrivbiträden till kontorsbiträden (bilaga nr.111) 148 Tillägg för 1962 (bilaga nr.112) 149 Gator, torg och parker i centrala Skoghall (bilaga nr.113) 150 Byggnadsplan å del av Vidön 1:49 (bilaga nr.114) 151 Reseanslag till mongolida barn (bilaga nr.115) 152 Förvärv av Lövnäs 1: Avskrivning av fordringar (bilaga nr.116) 20(31)

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 11, 1960-1963* Protokoll fört vid sammanträde den 13 januari 1960 med delegerade för behandling av ansökningar om familjebostadsbidrag 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr.1) Protokoll fört vid sammanträde den 2 februari

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari 1964 1 Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 3 Yttrande över förslag till enhetlig kommuntyp 4 Representant i kommittén för Vänerns vattenvård (bilaga nr. 1) 5 Ändring av civilförsvarsplanen (bilaga nr.

Läs mer

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:9, *

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:9, * Sammanträdesdatum: tisdag 29 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset (bilaga nr.1) 4 Nämndeman Landers mandattid 5 Suppleant val i pensionsnämnden 6 Hyresnämnden för år 1952 7 Folkskolestyrelsens förslag

Läs mer

Ur Protokoll, Kulturnämnden, Volym A1: 1, 1971-1973*

Ur Protokoll, Kulturnämnden, Volym A1: 1, 1971-1973* Sammanträdesdatum: tisdag 19 januari, 1971 3 Reglementet 4 Vägnamnsförslag inom stadsplanen i Hammarö kommun 5 Kurs i Sigtuna 6 Interna konserter, Teatercentrum, Kommunalnämndens beslut i organisationsfrågor

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN bildare Katrineholms kommunarkiv ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN 4 KATRINEHOLMS KOMMUN DUVEHOLMSSKOLAN DUVEHOLMSSKOLAN 5 KATRINEHOLMS KOMMUN, UNGDOMSUPPFÖLJNINGEN KATRINEHOLMS

Läs mer

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun Kommunarkivet HYLTE KOMMUNTRÄD Femsjö kommun Färgaryds kommun Hylte kommun 1952-1973 Långaryds kommun Drängsereds kommun Kinnareds kommun Torups kommun Jälluntofta kommun Södra Unnaryds kommun Torups kommun

Läs mer

Förteckning över de kommunala arkiven

Förteckning över de kommunala arkiven 2016-11-23 Förteckning över de kommunala arkiven 1971- Kommunfullmäktige 1971- Kommunstyrelsen 1971- Barn- och utbildningsnämnden/barn- och ungdomsnämnden 2003- Byggnadsnämnden 1971-1991 Centrala byggnadskommittén

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

DAGA KOMMUN 1950 1973

DAGA KOMMUN 1950 1973 Sammanträdesdatum 1960 01 22 1 Val av justeringsmän 2 Inköp av Rörstrand 3 Försäljning av Solviks lärarbostad 4 Omändring i Strandgården 5 Avverkning i Sörtorpsskogen 6 Kylskåp till Blacksta sköterskemottagning

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG 2 VÄNERSBORG KOMMUNARKIV Postadress Kommunarkivet Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Besöksadresser (Kontakta arkivarie först) 1) Arkiv och arkivkontor Vänersborg kommun Sundsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-21 Innehållsförteckning Ärende 1 Ansökan investeringsbidrag 2014... 2 2 Ansökan om projektbidrag till studieförbund... 4 3 Ansökan om föreningsanslag 2014... 5 4 Informationsärenden

Läs mer

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959*

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Sammanträdesdatum måndag den 17 januari 1955 1 2 Ny ledamot 3 Justering 4 Hemkunskap i 7: e klass Bilaga nr 1 5 Lärartjänster Bilaga nr. 2 6 Löneklassplaceringar Bilaga nr. 2 7 Tjänstledigt för deltagande

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN Kommunarkivet i Östra Göinge 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN 44 BROBY KOMMUN BARNAVÅRDSNÄMNDEN 67 BROBY KOMMUN BIBLIOTEKSSTYRELSEN 45 BROBY KOMMUN BRANDSTYRELSEN 75

Läs mer

Landstingets protokollsregister

Landstingets protokollsregister Abortrådgivningsbyrån, motion ang. vissa anslag 1967 260 41 Abortrådgivningsbyrån, statförslag 1966 68 14 Abortrådgivningsbyrån, statförslag 1967 111 15 Abortrådgivningsbyrån, statförslag 1968 132 11 Abortrådgivningsbyrån,

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Förenings- och företagsarkiv

Förenings- och företagsarkiv AB Edsvikens vatten- och avloppsverk 1920-1950 AB Erik Sundberg 1947- AB Gillbo vatten- och avloppsverk 1943-1950 AB Norrvikens Villastad 1906-1965 AB Rotebro Egna Hem 1906-1921 AB Sollentunaholm 1962-1984

Läs mer

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973)

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973) REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD 1863-1970 (1973) Stadsfullmäktige 1863-1970 Drätselkammaren 1863-1970 Sammanläggningsdelegerade Söderk.-Aspveden 1970 Lönenämnden 1947-1970 Hälsovårdsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

DAGA KOMMUN 1950 1973

DAGA KOMMUN 1950 1973 Sammanträdesdatum 1950 11 26 1 Kommunalfullmäktige öppnande 2 Utlysning 3 Verkställande upprop 4 Val av ordf. för dagens möte 5 Val av justeringsmän 6 Val av kommunalfullmäktiges ordf. 7 Val av fullmäktiges

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN 1 YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN Senast uppdaterad 2001-09-13. Landskommuner 1863-1950, storkommuner 1951-1970. Handlingar kan ha överförts till Ystads kommun.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-20 Innehållsförteckning Ärende 1 Val av ersättare i presidiet... 2 2 Val av ledamot och ersättare i kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning...

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Föreningsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka föreningsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv,

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer