Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror (bilaga nr.3) 7 Lärartjänster vid realskolan (bilaga nr.4) 8 Ordinarie gymnastiklärartjänst (bilaga nr.5) 9 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.6) 10 Ledamot i Stiftelsen Kilene Fritidsgård 11 Yrkesutbildning i länet 12 Representant i utredning angående yrkesutbildningsfrågan 13 Ungdomsledarverksamheten (bilaga nr.7) 14 Förbättringsbidrag (bilaga nr.8) 15 Brunnsborrning (bilaga nr.9) 16 Kommunal borgen till HSB-bygge (bilaga nr.10) 17 Socialetisk kurs (bilaga nr.11) 18 Anslag till Länkarna (bilaga nr.12) 19 Anslag till musiksällskapet (bilaga nr.13) 20 Tillsynslärarnas arvoden (bilaga nr.14) 21 Anslag till gemensamma skolstyrelsen (bilaga nr.15) 22 Gemensamma skolväsendets organisation (bilaga nr.16) 23 Angående allmänna vägarna inom köpingen (bilaga nr.17) 24 Interpellation angående Hammarö Missionsförsamlings ansökan om tomt till kyrka Sammanträdesdatum: fredag 28 mars, Markområde för utvidgning av S:a kyrkogården (bilaga nr.18) Landers reservation (bilaga nr.18) 28 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.19) 29 Redaktionskommittén för Hammaröboken (bilaga nr.20) 30 Värmlands Kammarorkester (bilaga nr.21) 31 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 32 Fria bostadstelefonerna 33 Markförsäljning 34 Trappstädning i pensionärshemmen (bilaga nr.23) 1(31)

2 35 Kedjehusbebyggelse (bilaga nr.24) 36 Stadsplaneändring vid Clevegården (bilaga nr.25) 37 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.26) 38 Realskolan, Anslag till gardiner (bilaga nr.27) 39 Pension (bilaga nr.28) 40 Yrkeslärarlöner (bilaga nr.29) 41 Yrkesutbildning ordnande inom Karlstadsområdet (bilaga nr.30) års Vänerkommitté (bilaga nr.31) 43 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.32) 44 Kvinnoklubben (bilaga nr.33) 45 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.34) 46 Karlstads kanotförening (bilaga nr.35) 47 Brunnsborrningar (bilaga nr.36) 48 Hyresregleringslagstiftningen (bilaga nr.37) 49 Tackskrivelse (bilaga nr.38) 50 Filmförevisning, Segling Sammanträdesdatum: tisdag 10 juni, Revisionsberättelsen, Ansvarsfrihet (bilaga nr.39) 54 Förvärv av Lövnäs 1:70 55 Missionsförsamlingens ansökan om tomt 56 Utskänkningstiden på Tynäs 57 Anslag till sotaren (bilaga nr.40) 58 Tecknande av köpingens förbindelser vid lån (bilaga nr.41) 59 Avhämtningsförsäljning av öl 60 Inventarieanskaffning till husmodersskolan (bilaga nr.42) 61 Folkskolestyrelsens anslag till Götetorp (bilaga nr.43) 62 Nykterhetsnämndens anslag till resa (bilaga nr.44) 63 Arvodet till Pensionsnämndens ordförande (bilaga nr.45) 64 Länsproj. Kontor (bilaga nr.46) 65 Ungdomslokaler i Folkets Hus (bilaga nr.47) 66 Skandinavisk loggbok 67 Kioskfråga 68 Hammarö Andelstvättförening (bilaga nr.48) 69 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.49) 70 Unga Örnar å Vidön (bilaga nr.50) 2(31)

3 71 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 72 Skoghalls IF (bilaga nr.52) 73 Logen 4544:s IK (bilaga nr.53) 74 Tjänstetidsbefordran (bilaga nr.54) 75 Musiklärarlöner (bilaga nr.55) 76 Badmästarens ersättning (bilaga nr.56) 77 Biträdande föreståndarinnan (bilaga nr.57) 78 Skolstyrelsens förslag till delegering av ärenden (bilaga nr.58) 79 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.59) 80 Folkets Hus, Anslag (bilaga nr.60) 81 Brunnsborrningar (bilaga nr.61) 82 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.62) 83 Bemyndigande, Kommunalnämnden i vägmarksfrågor 84 Anslag till avloppsledning (bilaga nr.63) 85 Skatteskuld (bilaga nr.64) 86 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.65) 87 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.66) 88 Ringledning vid Götetorps skola (bilaga nr.67) 89 Återkallelse av renhållningsstadga (bilaga nr.67½) 90 Realskolans organisation (bilaga nr.68) Sammanträdesdatum: fredag 15 augusti, Lokal ordningsstadga (bilaga nr.69) 96 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.70) 97 Folkskolestyrelsens anslag (bilaga nr.71) 98 Skrivbiträde å skolexpeditionen (bilaga nr.72) 99 Avloppsledning i Torp (bilaga nr.73) 100 Brunnsborrningar (bilaga nr.74) 101 Bostadsförbättringsverksamheten och köpingens bidrag härför 102 Ansökningar om bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.75) 103 Anslag till Hammarö Missionsförsamling (bilaga nr.76) 104 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.77) 105 Tennisklubben (bilaga nr.78) 106 Idrottsplats i Svenshult (bilaga nr.79) 107 Kustsanatoriet i Vejbystrand (bilaga nr.80) 108 Företagareföreningen (bilaga nr.81) 3(31)

4 109 Hembygdsvård (bilaga nr.82) 110 Soldaternas Vänner (bilaga nr.83) 111 Frälsningsarmén (bilaga nr.84) 112 Tal- och hörselskadade barn (bilaga nr.85) 113 Värmlands Distriktsloge av IOGT (bilaga nr.86) 114 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.87) 115 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.88) 116 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.89) 117 Karlstadsortens Jaktvårdsgille (bilaga nr.90) 118 Folkets Park (bilaga nr.91) 119 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.92) 120 Borgen å kronor till bostadsrättsförening Lunna (bilaga nr.93) 121 Diverse skrivelser (bilaga nr.94) Sammanträdesdatum: torsdag 30 oktober, Val av nämndeman (bilaga nr.95) 125 Fyllnadsval (bilaga nr.96) 126 Skinnkavajer till polisdistriktet (bilaga nr.97) 127 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 128 Brunnsborrningar (bilaga nr.99) 129 Blindföreningen (bilaga nr.100) 130 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.101) 131 Skoghalls musikkår (bilaga nr.102) 132 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.103) 133 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr.104) 134 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.105) 135 Karlstadsortens Biodlareförening (bilaga nr.106) 136 ABF:s lokalavdelning (bilaga nr.107) 137 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.108) 138 Hammarö Rosen (bilaga nr.109) 139 Renovering av Norra Flygeln vid Gunnarskärs gård (bilaga nr.110) 140 Rivning av södra flygeln vid Gunnarskär 141 Kommunal ledamot i Folkets Husstyrelse (bilaga nr.111) 142 Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.112) 143 Höjning av arvodet till roteombud (bilaga nr.113) 144 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.114) 4(31)

5 145 Avtal angående arrestlokaler (bilaga nr.115) 146 Iordningställande av vägar (bilaga nr.116) 147 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.117) 148 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.118) 149 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.119) 150 Väg- och gatunamn (bilaga nr.120) 151 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.121) 152 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.122) 153 Anslag till musteriet (bilaga nr.123) 154 Anslag till kommunalkurs (bilaga nr.124) 155 Lekplatser inom Skoghall (bilaga nr.124) 156 MHF-avdelningen (bilaga nr.126) 157 Alarmeringsanordning, Brandstyrelsen (bilaga nr.127) 158 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.128) 159 Yrkesskolan, Ordinarie skrivbiträdestjänst (bilaga nr.129) 160 Nykterhetsnämnden, Ordförandearvodet (bilaga nr.130) 161 Avsättning till allmänna investeringsfonden 162 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.131) 163 Utgifts- och inkomststaten för år 1959 (bilaga nr.132) 164 Avloppsfrågan för Svenshultsområdet (bilaga nr.133) 165 Bruksgatan Sammanträdesdatum: fredag 19 december, Valärenden (bilaga nr.134) 169 Fyllnadsval 170 Yrkesskolans styrelse, Tilläggsanslag (bilaga nr.135) 171 Yrkesskolestyrelsen, Yrkeslärartjänst (bilaga nr.136) 172 Ölförsäljning 173 Skolstyrelsen (bilaga nr.137) 174 Utredning om oljeeldning (bilaga nr.138) 175 Vatten och avlopp, Lövnäs (bilaga nr.139) 176 Byggnadskreditiv, Kedjehusen 177 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.140) 178 Brunnsborrning (bilaga nr.141) 179 Ytterbelysning i Jonsbol (bilaga nr.142) 180 Cykelklubben (bilaga nr.143) 5(31)

6 181 Mödra- och Barnavärnets ansökan (bilaga nr.144) 182 Vidöns IK (bilaga nr.145) 183 SSUH-föreningen (bilaga nr.146) 184 Jazzklubben Indigo (bilaga nr.147) 185 Virvelvinden (bilaga nr.148) 186 Friska Vindar (bilaga nr.149) 187 Vägbyggnad, Gunnarskär 1:137 (bilaga nr.150) 188 Borgensteckning för Utsikten (bilaga nr.151) 189 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.152) 190 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.153) 191 Logen 4544 Skoghall (bilaga nr.154) 192 Tilläggsstaten (bilaga nr.155) 193 Tackskrivelser (bilaga nr.156) 194 Sammankallande av Kommunalfullmäktige år Jul- och nyårshälsningar Sammanträdesdatum: fredag 16 januari, Protokoll över röstsammanräkningen (bilaga nr.1) 5 Val av ordförande 6 Val av vice ordförande 7 Beredningsutskott för år Vattenvårdsförbund för Klarälven (bilaga nr.2) 9 Omskolningskurser för arbetslösa m.fl. 10 Ungdomsledare (bilaga nr.3) 11 Förbättringsbidrag (bilaga nr.4) 12 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.5) 13 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr.6) 14 Biblioteket i Svenshult (bilaga nr.7) 15 Lönerna för 1959 (bilaga nr.8) 16 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.9) 17 Tackskrivelser (bilaga nr.10) Sammanträdesdatum: onsdag 25 mars, Avsägelse (Kommunalnämnden) (bilaga nr.11) 21 Val av ny ledamot i Kommunalnämnden (bilaga nr.11½) 22 Fyllnadsval i Skolstyrelsen (bilaga nr.11½) 6(31)

7 23 Centralantenn för tv i HSB-husen 24 Kommunala stipendieverksamheten (bilaga nr.12) 25 Skolstyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.13) 26 Prenumeration av tidningar, Skolstyrelsen (bilaga nr.14) 27 Ny hemvärnsområdeschef (bilaga nr.15) 28 Värmlands Spelmansförbund (bilaga nr.16) 29 Social-Etiska kursen i Hagfors (bilaga nr.17) 30 De Vanföras Lokalavdelning, Anslag (bilaga nr.18) 31 Västerbygdens Vattendomstol angående Hammar 1:90 (bilaga nr.18½) 32 Sällskapet Länkarna, Anslag (bilaga nr.19) 33 Skoghalls musiksällskap (bilaga nr.20) 34 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.21) 35 Brunnsborrningar (bilaga nr.22) 36 Teknisk aftonskola i Karlstad 37 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.23) 38 Interpellation 39 Fråga angående utställningen i kedjehusen Sammanträdesdatum: torsdag 4 juni, Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.24) 43 Fyllnadsval, Kommunalnämnden (bilaga nr 25) 44 Ytterbelysningen inom Skoghall (bilaga nr.26) 45 Idrottshall å Mörmogärdet (bilaga nr.27) 46 Delegering av ärenden (bilaga nr.28) 47 Skolstyrelsen (bilaga nr.29) 48 Servitutsavtal för Hammars gård (bilaga nr.29½) 49 Förvärv av Skoghalls skola (bilaga nr.30) 50 Teknisk aftonskola i Karlstad (bilaga nr.31) 51 Borgen för Utsikten (bilaga nr.32) 52 Fritidsparken (bilaga nr.35) 53 Anslag till passagerartrafik på Söön (bilaga nr.34) 54 Folkpensionärsföreningen, Anslag (bilaga nr.35) 55 Skoghalls IF, Anslag (bilaga nr.36) 56 Baptistförsamlingen, Anslag (bilaga nr.37) 57 Manskören, Anslag (bilaga nr.38) 58 Döva Barns Målsmän (bilaga nr.39) 7(31)

8 59 Frisksportklubb (bilaga nr.40) 60 Brunnsborrningar (bilaga nr.41) 61 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.42) 62 Planering vid Dahlgrensvägen 63 Prenumeration av skoltidningar (bilaga nr.43) 64 Sammanträdesersättning till fackrepresentanterna (bilaga nr.44) 65 Dränering i Larberg och Svenshult (bilaga nr.45) 66 Inköp av dammsugare, Skolan (bilaga nr.46) 67 Flyttning av vägg å skolexpeditionen å Skoghalls skola (bilaga nr.47) 68 Ölförsäljning 69 Central överenskommelse angående löner och pensioner (bilaga nr.48) 70 Ändringar i PRL (bilaga nr.49) 71 Bostadsfråga (bilaga nr.50) 72 Anslag till reparation av ordenshuset i Hallersrud (bilaga nr.51) 73 Tackskrivelser (bilaga nr.52) 74 Interpellation angående brandberedskapen (bilaga nr.53) Sammanträdesdatum: torsdag 20 augusti, Avsägelse (bilaga nr.54) 78 Fyllnadsval (bilaga nr.55) 79 Budgetberedning (bilaga nr.56) 80 Pensionsärende (bilaga nr.57) 81 Vertikalskåp till Nykterhetsnämnden (bilaga nr.58) 82 Utsträckt tid å Tynäs restaurant 83 Avhämtningsförsäljning av öl 84 Lånansökan från Socialnämnden (bilaga nr.59) 85 Angående eventuellt förvärv av Sätter m.fl. (bilaga nr.60) 86 Kvarteret Affärsmannen (bilaga nr.61) 87 Förbättringsbidrag (bilaga nr.62) 88 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 89 Värmlands Läns Företagareförening (bilaga nr.64) 90 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.65) 91 Folkrörelsernas arkiv (bilaga nr.66) 92 Centralorganisation för lungsjuka (bilaga nr.67) 93 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr.68) 94 Riksföreningen Mot Reumatism (bilaga nr.69) 8(31)

9 95 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.70) 96 Värmlands Läns Mödra- och Barnavärn (bilaga nr.71) 97 Soldaternas Vänner (bilaga nr.72) 98 Karlstads-Ortens Biodlareförening (bilaga nr.73) 99 Värmlands distriktsloge av IOGT (bilaga nr.74) 100 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.75) 101 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.76) 102 Värmlands Nation i Lund (bilaga nr.77) 103 De vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.78) 104 Flick- och Pojkscouternas läger (bilaga nr.79) 105 MHF:s damklubb (bilaga nr.80) 106 Värmlands läns filmotek (bilaga nr.81) 107 Frälsningsarméns skolhem Sundsgården (bilaga nr.82) 108 Skolstyrelsen (bilaga nr.83) 109 Berättelse: granskning av räkenskaper (bilaga nr.84) 110 Tackskrivelser (bilaga nr.85) 111 Asfaltering av Tallvägen Sammanträdesdatum: fredag 30 oktober, Vägnämndsombud (bilaga nr.86) 115 Asfaltering av Tallvägen (bilaga nr.87) 116 Ölutskänkning 117 Upphävande av matvarustadga (bilaga nr.88) 118 Markförvärv i Västra Skagene (bilaga nr.89) 119 Skolstyrelsens framställningar (bilaga nr.90) 120 Utredning av avloppsreningsfrågan (bilaga nr.91) 121 Väv- och sömnadslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 122 Extra ämneslärartjänst vid Yrkesskolan (bilaga nr.93) 123 Stadsarkitektdistriktet (bilaga nr.94) 124 Brandstyrelsen (bilaga nr.95) 125 Biblioteksarvoden (bilaga nr.96) 126 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.97) 127 Brunnsborrningar (bilaga nr.98) 128 Förbättringsbidrag (bilaga nr.99) 129 Diverse anslag (bilaga nr.100) 130 Diverse anslag för år 1959 (bilaga nr.101) 9(31)

10 131 Kvinnoklubbens skrivelse angående änkor och likställda (bilaga nr.102) 132 Pensionärerna i Clevebebyggelsen (bilaga nr.103) 133 Centralantenner vid Dahlgrensvägen (bilaga nr.105) 134 Statförslag för Skoghalls Hemgård (bilaga nr.105) 135 Avsättning till allmänna investeringsfonden 136 Utgifts- och inkomststat för år 1960 (bilaga nr.106) 137 Tackskrivelser (bilaga nr.107) 138 Socialnämnden, Lån till fastighetsförvärv Sammanträdesdatum, tisdag 22 december, Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.108) 143 Utökning av polispersonalen (bilaga nr.109) 144 Markområde i Jonsbol 145 Tilläggsanslag, Clevegården (bilaga nr.110) 146 Skolskötersketjänst (bilaga nr.111) 147 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.112) 148 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.113) 149 Skolstyrelsen, Organisationsplan (bilaga nr.114) 150 Skolstyrelsen, Vidö skola (bilaga nr.115) 151 Vatten och avlopp till Nolgård m.m. (bilaga nr.116) 152 Roteombud för Lunden m.fl. (bilaga nr.116) 153 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.118) 154 Förbättringsbidrag (bilaga nr.119) 155 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.120) 156 Hammarö Andelstvätt ( 152) (bilaga nr.121) 157 Virvelvinden ( 153) (bilaga nr.122) 158 Gymnastikföreningen ( 154) (bilaga nr.123) 159 Skoghalls ABF ( 155) (bilaga nr.124) 160 Jaktvårdsgillet ( 156) (bilaga nr.125) 161 Hammarö-Rosen och idrottssektionen ( 157) (bilaga nr.126) 162 Värmland musikcirkelförbund ( 158) (bilaga nr.127) 163 Rädda Barnen, Anslag ( 159) (bilaga nr.128) 164 ABF-kören, Anslag ( 160) (bilaga nr.129) 165 Resereglementet, Höjning av traktamentet ( 161) (bilaga nr.130) 166 Schackklubben ( 162) (bilaga nr.130) 10(31)

11 167 Lånet för vatten och avlopp till Lövnäs ( 163) 168 Tilläggsstaten ( 164) (bilaga nr.131) 168a Tackskrivelser ( 164a) (bilaga nr.132) 169 Arvodet till beredningsutskottets ordförande ( 165) 170 Sunnefallet ( 166) 171 Jul- och nyårshälsning ( 167) Sammanträdesdatum: tisdag 23 februari, Arvode till beredningsutskottets ordförande (bilaga nr.1) 4 Teknisk aftonskola (bilaga nr.2) 5 Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.3) 6 Kommunal borgen vid egnahemsbyggande 7 Ansvarsteckning kronor 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.4) 9 Förbättringsbidrag (bilaga nr.5) 10 Förbättringsbidrag (bilaga nr.6) 11 Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.7) 12 SSUH-föreningen (bilaga nr.8) 13 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.9) 14 Former för minnesgåvan 15 Tillägg å löner och pensioner (bilaga nr.10) 16 Axelssons m.fl:s pension (bilaga nr.11) 17 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.12) 18 Tackskrivelse (bilaga nr.13) 19 Telegramhälsning (bilaga nr.14) Sammanträdesdatum: fredag 8 april, Avsägelse i Familjebidragsnämnden, Fyllnadsval (bilaga nr.15) 24 Trafiksäkerhetskommittén, Fyllnadsval 25 Ombud till Stadsförbundets kongress (bilaga nr.16) 26 Besvär över beslut om anslag till tvättstuga 27 Överklagande ärendet angående anslag till Estniska Hjälpcentralen 30 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.17) 31 Kunskapstävling i alkoholfrågor (bilaga nr.18) 32 Iordningställande av vissa vägar (bilaga nr.19) 33 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.20) 11(31)

12 34 Skolstyrelsen (bilaga nr.21) 35 Solstickans Barnkoloni i Edane (bilaga nr.22) 36 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.23) 37 Utvecklingsstörda barn, Anslag (bilaga nr.24) 38 Anslag till scoutkurs i Rättvik (bilaga nr.25) 39 Förbättringsbidrag (bilaga nr.26) 40 Förbättringsbidrag (bilaga nr.27) 41 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.28) 42 Skoghalls IF (bilaga nr.29) 43 Yrkeslärare (bilaga nr.30) 44 Överlämnande av markområde vid Södra kyrkogården (bilaga nr.31) 45 Avsägelse från fullmäktigeuppdraget (bilaga nr.32) 46 Tackskrivelse (bilaga nr.35) Sammanträdesdatum: 30 maj, Ny kommunalfullmäktige (bilaga nr.34) 50 Vattenrättsnämndeman (bilaga nr.35) 51 Verksamhetsberättelserna, Ansvarsfrihet (bilaga nr.36) 52 Statens Hyresråds skrivelse (bilaga nr.37) 53 Ny flygplats i Karlstadsområdet (bilaga nr.38) 54 Ölförsäljning 55 Ölförsäljning 56 Ansvarsteckning å egnahemslån (bilaga nr.39) 57 Ytterbelysning å Vidön (bilaga nr.40) 58 Mörmoskolan (bilaga nr.41) 59 Renhållningsavgifterna (bilaga nr.42) 60 Slamtömning (bilaga nr.43) 61 Lekplan vid HSB (bilaga nr.44) 62 Gåvobrev å vägmark 63 Gåvobrev å vägmark 64 Änkepensionerna (bilaga nr.45) 65 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.46) 66 Brunnsborrning (bilaga nr.47) 67 Hörselfrämjandets föräldraförening (bilaga nr.48) 68 Folkpensionärsförening (bilaga nr.49) 69 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.50) 12(31)

13 70 Skoghalls manskör (bilaga nr.51) 71 Sotningstaxan (bilaga nr.52) 72 Central överenskommelse angående löner, pensioner m.m. (bilaga nr.53) 73 Tillfartsväg till tomt å Gunnarskär 74 Tackskrivelser (bilaga nr.54) 75 Överklagat ärende (bilaga nr.55) Sammanträdesdatum: tisdag 30 augusti, Damströms utlåtande angående bokslutet (bilaga nr.56) 79 Fyllnadsval (bilaga nr.57) 80 Samarbetsorgan i brottsförebyggande syfte (bilaga nr.58) 81 Ny hälsovårdsordning (bilaga nr.59) 82 Arrestlokaler i Skoghall (bilaga nr.60) 83 Avloppsrening i Svenshult (bilaga nr.61) 84 Pensionsrätt för deltidsanställda (bilaga nr.62) 85 Lönegradsuppflyttningar (bilaga nr.63) 86 Anslag till yrkesskolan (bilaga nr.86) 87 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.64) 88 Skolskötersketjänsten (bilaga nr.65) 89 Förbättringsbidrag (bilaga nr.66) 90 Hammarö Fästes idrottssektion (bilaga nr.67) 91 Hammarö Rosen (bilaga nr.68) 92 Hammarö folkdanslag (bilaga nr.69) 93 Värmlands blindförening (bilaga nr.70) 94 Värmlands idrottsförbund (bilaga nr.71) 95 Sommarsol DVR:s Barnkoloni (bilaga nr.72) 96 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.73) 97 Turisttrafikförbundet (bilaga nr.74) 98 Riksföreningen mot Reumatism (bilaga nr.75) 99 Mödra- och Barnavärnet i Värmland (bilaga nr.76) 100 Logen Hammarö Fästes Teatergrupp (bilaga nr.77) 101 Stipendier till musikkurs (bilaga nr.76) 102 Specialskolan i Örebro (bilaga nr.79) 103 Värmlands distriktsloge (bilaga nr.80) 104 Stipendium till körsångare (bilaga nr.81) 105 De Vanföras Lokalavdelning (bilaga nr.82) 13(31)

14 106 Hammarö Jaktklubb (bilaga nr.83) 107 Folkrörelsernas arkiv för Värmland (bilaga nr.84) 108 Biodlareförening (bilaga nr.85) 109 Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.86) 110 Företagareförening (bilaga nr.87) 111 Centralorganisation för Lungsjuka (bilaga nr.88) 112 Samfundet för Hembygdsvård (bilaga nr.89) 113 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.90) 114 Skolhemmet Sundsgården (bilaga nr.91) 115 Soldaternas Vänner i Värmland (bilaga nr.92) 116 Värmlands-Dals nation i Göteborg (bilaga nr.93) 117 Anslag till båttrafik, Olsson (bilaga nr.94) 118 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.95) 119 Centralförbundet för nykterhetsundervisning (bilaga nr.96) 120 Överklagande beslut, Hammarö Andelstvätt (bilaga nr.97) 121 Förbättringsbidrag (bilaga nr.98) 122 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.99) 123 Bostadslån till eget hem (bilaga nr.100) 124 Fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr.101) 125 Anslag till teaterverksamheten (bilaga nr.102) 126 Tackskrivelser (bilaga nr.103) Sammanträdesdatum: fredag 28 oktober, Avsägelse (bilaga nr.104) 130 Suppleant i Skolstyrelsen 131 Skrivbiträde å socialvårdsbyrån 132 Badmästarens arvode (bilaga nr.105) 133 Nya tjänster å skolexpeditionen (bilaga nr.106) 134 Skärmbildsundersökning vid skolorna (bilaga nr.107) 135 Oljekaminer i Hägensbergs och Larbergs skolor (bilaga nr.108) 136 Telefoner i Clevelokalerna m.m. (bilaga nr.109) 137 Anslag till 1 veckotimme i instrumentalmusik (bilaga nr.110) 138 Föreningen Konst i Skolan (bilaga nr.111) 139 Diverse anslag till skolstyrelsen (bilaga nr.112) 140 Skolmåltider å lördagar (bilaga nr.113) 141 Exploatering av Lövnäsområdet, Anslutningsavgifter m.m. (bilaga nr.114) 14(31)

15 142 Förvärv av tomt vid Parkvägen 143 Yrkeslärartjänster (bilaga nr.115) 144 Tjänster vid yrkesskolan (bilaga nr.115) 145 Skoghalls ABF (bilaga nr.116) 146 Unga Örnar (bilaga nr.117) 147 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.118) 148 Höjning av ersättningen till valnämnderna (bilaga nr.119) 149 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.120) 150 Cykelklubben (bilaga nr.121) 151 Jaktvårdsgillet (bilaga nr.122) 152 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.123) 153 Anslag till tandvård för barn (bilaga nr.124) 154 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.125) 155 Brandväsendets omorganisation (bilaga nr.126) 156 HSB - BORO (bilaga nr.127) 157 Arvodet till ordförande i byggnadsnämnden (bilaga nr.128) 158 Arvodet till ordföranden i familjebidragsnämnden (bilaga nr.129) 159 Förbättringsbidrag (bilaga nr.130) 160 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.131) 161 Skoghalls Hemgårds stat för 1961 (bilaga nr.132) 162 Avsättning till allmänna investeringsfonden 163 Utgifts- och inkomststaten för 1961 (bilaga nr.133) Sammanträdesdatum: fredag 16 december, Val av ledamöter och suppleanter i styrelser, nämnder och delegationer (bilaga nr.134) 168 Fyllnadsval 169 Arbetslöshetsnämnd (bilaga nr.135) 170 Beredningsutskott för år Brandordningen (bilaga nr.136) 172 Filialapotek i Skoghall 173 Konsumrestaurangen 174 Tynäs restaurang 175 Enrumslägenhet i Dahlgrensvägen 1 (bilaga nr.137) 176 Lärarnas tjänstebostäder (bilaga nr.138) 177 Lönegradsuppflyttning (bilaga nr.139) 15(31)

16 178 Vägnamnsförslag (bilaga nr.140) 179 Avloppsförhållandena i Svenshult (bilaga nr.141) 180 Skärmbildsundersökning, Yrkesskolan (bilaga nr.142) 181 Avskrivningar (bilaga nr.143) 182 Kommunal borgen, Folkets Husförening (bilaga nr.144) 183 Hammarökarta 184 Lokalavdelning av MHF (bilaga nr.145) 185 Nykterhetsförbundet (bilaga nr.146) 186 Vidöns IK (bilaga nr.147) 187 Föreningen för Utvecklingsstörda Barn (bilaga nr.148) 188 ABF-lokalerna (bilaga nr.149) 189 Stud. verksamheten på Hammarö (bilaga nr.150) 190 Friska Vindar (bilaga nr.151) 191 Vägbelysning (bilaga nr.152) 192 Kilene Fritidsgård (bilaga nr.153) 193 Sällskapet Länkarna (bilaga nr.154) 194 Musiksällskapet (bilaga nr.155) 195 Rädda Barnen (bilaga nr.156) 196 Stadsdispensärens Barnkoloniförening (bilaga nr.157) 197 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.158) 198 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.159) 199 Tilläggsstaten (bilaga nr.160) 200 Tack för uppvaktning 201 Jul- och nyårshälsningar 202 Byggmästare Diös gåva till Hammarö köping Sammanträdesdatum: fredag 20 januari, Allmän tilläggspension, Kommunala arvoden 4 Deltidsanställda tjänstemäns löneförhållanden (bilaga nr.1) 5 Yrkesutbildningen inom Karlstadsområdet (bilaga nr.2) 6 Anslag till nya yrkesskolan (bilaga nr.3) 7 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.4) 8 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.5) 9 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.6) 10 Förhandlingskommitté angående interkommunala skolkostnader (bilaga nr.7) 11 Apoteksfilialen i Skoghall (bilaga nr.8) 16(31)

17 Sammanträdesprotokoll: fredag 24 mars, Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.9) 15 Stadsplan för Åstorpsområdet (bilaga nr.10) 16 Brandordningen 17 Barnavårdsnämnden, Delegation (bilaga nr.11) 18 Barndaghemsavgifter (bilaga nr.12) 19 Idrottsanslagen (bilaga nr.13) 20 Idrottsplatsfrågan för Skoghall (bilaga nr.14) 21 Hyrorna i köpingens bostäder (bilaga nr.15) 22 Pensionärsföreningen (bilaga nr.16) 23 Schackklubben (bilaga nr.17) 24 Skoghalls IF (bilaga nr.18) 25 Värmlands cykelförbund (bilaga nr.19) 26 Sundholmens vägsamfällighet (bilaga nr.20) 27 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.21) 28 Förbättringsbidrag (bilaga nr.22) 29 Frysskåp å ålderdomshemmet (bilaga nr.23) 30 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.24) 31 Representant i styrelsen för bostadsrättsföreningen Furan samt revisor (bilaga nr.25) 32 Tackskrivelser (bilaga nr.26) Sammanträdesdatum: fredag 9 juni, Verksamhetsberättelser och revisionsberättelse för 1960 (bilaga nr.27) 36 Tilläggsöverenskommelse för yrkesskolan (bilaga nr.28) 37 Verksamhetsberättelse för Skoghalls hemgård (bilaga nr.27) 38 Rusdrycksförsäljning under oktrojperioden 1/ / (bilaga nr.28½) 39 Ölförsäljning 40 Ölförsäljning 41 Besvär beträffande Östra Söön 42 Köttbesiktningsbyrå i Karlstad (bilaga nr.29) 43 Skolstyrelsen, Anslag (bilaga nr.30) 44 Skolskötersketjänst (bilaga nr.31) 45 Insamlingen Sverige Hjälper (bilaga nr.32) 46 Inteckningar å subventioner (bilaga nr.33) 17(31)

18 47 Stockholms Samgymnasium (bilaga nr.34) 48 Anslag till passagerartrafik till Västra Söön (bilaga nr.35) 49 Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.36) 50 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.37) 51 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.38) 52 Semesterstipendiet, höjning till 90 : 53 Utbyte av snabbtelefonerna 54 Mantalsskrivningsärenden, Östhage 55 Apotekets öppethållande (Bilaga nr.39) 56 Bostadsrättsföreningen Tallen i Skoghall (bilaga nr.40) 57 Byggnadsplaner för Rud med Rudstorp 58 Polislönerna (bilaga nr.41) 59 Landstingets valkretsindelning (bilaga nr.42) 60 Springvikarie vid skolorna (bilaga nr.43) 61 Folkets Park (bilaga nr.44) 62 Geteruds vägsamfällighet (bilaga nr.45) 63 Skoghalls gymnastikförening (bilaga nr.46) 64 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.47) 65 Tackskrivelser (bilaga nr.48) 66 Hakondis gåva Sammanträdesdatum: torsdag 31 augusti, Polisväsendets förstatligande 70 Skolberedningens betänkanden (bilaga nr.48½) 71 Makarna Westbergs testamente 72 Höjning av kommunala bostadstilläggen (bilaga nr.49) 73 Höjning av hyrorna i pensionärshemmen (bilaga nr.49) 74 Skolavtal med karlstads stad (bilaga nr.50) 75 Elevavgift för skolgosse i klass 9 i Karlstad (bilaga nr.51) 76 Skolstyrelsen, Tilläggsanslag (bilaga nr.52) 77 Slamtömningen ute på Hammarön (bilaga nr.53) 78 Resebidrag till CP-barn (bilaga nr.54) 79 Cykelklubben (bilaga nr.55) 80 ABF-kören Pro Musica (bilaga nr.56) 81 IOGT:s scoutkår (bilaga nr.57) 82 Skottpengar på snöskator (bilaga nr.58) 18(31)

19 83 Musikkurs vid Ingesund (bilaga nr.59) 84 Tennisklubben (bilaga nr.60) 85 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.61) 86 Diverse anslag att upptagas i staten för år 1962 (bilaga nr.62) 87 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.63) 88 Förbättringsbidrag (bilaga nr.64) 89 Folkets Husförening (bilaga nr.65) 90 Tackskrivelser (bilaga nr.66) Sammanträdesprotokoll: tisdag 31 oktober, Försäkringsnämnd (bilaga nr.67) 94 Borgen för Bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr.68) 95 Skoltandvården (bilaga nr.68½) 96 Ändring av folktandvårdslokalerna (bilaga nr.69) 97 Kv. Klippan i Skoghall (bilaga nr.70) 98 Socialnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.71) 99 Socialnämnden, Borgensteckning (bilaga nr.72) 100 Nykterhetsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.73) 101 Barnavårdsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.74) 102 Hemhjälpsnämnden, Tilläggsanslag (bilaga nr.75) 103 Brandstationen (bilaga nr.76) 104 Oljeeldning i Lunden 328 (bilaga nr.77) 105 Förbättringsbidrag (bilaga nr.78) 106 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.79) 107 Avloppsledning i Bärstad (bilaga nr.80) 108 Bidrag till möblering av elevrum för seminariestuderande (bilaga nr.81) 109 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.82) 110 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr.83) 111 Skoghalls manskör (bilaga nr.84) 112 Unga Örnar (bilaga nr.85) 113 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.86) 114 Hammarö Rosen (bilaga nr.87) 115 Hammarö MHF-avdelning (bilaga nr.88) 116 Turisttrafikförbund (bilaga nr.89) 117 Karlstadsbygdens Turisttrafikförening (bilaga nr.90) 118 IOGT:s scoutkårer (bilaga nr.91) 19(31)

20 119 Skoghalls ABF (bilaga nr.92) 120 Unga Örnar (bilaga nr.93) 121 Revisorernas arvode (bilaga nr.94) 122 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.95) 123 Arvodet till Valnämnderna (bilaga nr.96) 124 Sammanträdesarvodet 125 Skolskötersketjänst (bilaga nr.97) 126 Rese- och traktamentsersättning åt lärare (bilaga nr.98) 127 Extraläsning (bilaga nr.99) 128 Underhåll och nyanskaffningar (bilaga nr.100) 129 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 130 Ämneslärare i Yrkesskolan (bilaga nr.101) 131 Kontorsbiträde å yrkesskoleexpeditionen (bilaga nr.101) 132 Avsättning till allmänna investeringsfonden 133 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.102) 134 Utgifts- och inkomststaten för år 1962 (bilaga nr.103) 135 Ombudsval till allmänna sjukkassan (bilaga nr.104) 136 Befrielse från uppdraget som ledamöter av fullmäktige (bilaga nr.105) 137 Köttbesiktning (bilaga nr.106) 138 Tackskrivelser (bilaga nr.107) Sammanträdesprotokoll: 15 december, Nya ledamöter (bilaga nr.108) 143 Val av ledamöter och suppleanter i diverse nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr.109) 144 Beredningsutskottet 145 Makarna Westbergs donation 146 Omorganisation av socialvårdsbyrån (bilaga nr.110) 147 Uppflyttning av kommunalkontorets skrivbiträden till kontorsbiträden (bilaga nr.111) 148 Tillägg för 1962 (bilaga nr.112) 149 Gator, torg och parker i centrala Skoghall (bilaga nr.113) 150 Byggnadsplan å del av Vidön 1:49 (bilaga nr.114) 151 Reseanslag till mongolida barn (bilaga nr.115) 152 Förvärv av Lövnäs 1: Avskrivning av fordringar (bilaga nr.116) 20(31)

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari 1964 1 Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 3 Yttrande över förslag till enhetlig kommuntyp 4 Representant i kommittén för Vänerns vattenvård (bilaga nr. 1) 5 Ändring av civilförsvarsplanen (bilaga nr.

Läs mer

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959*

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Sammanträdesdatum måndag den 17 januari 1955 1 2 Ny ledamot 3 Justering 4 Hemkunskap i 7: e klass Bilaga nr 1 5 Lärartjänster Bilaga nr. 2 6 Löneklassplaceringar Bilaga nr. 2 7 Tjänstledigt för deltagande

Läs mer

DAGA KOMMUN 1950 1973

DAGA KOMMUN 1950 1973 Sammanträdesdatum 1950 11 26 1 Kommunalfullmäktige öppnande 2 Utlysning 3 Verkställande upprop 4 Val av ordf. för dagens möte 5 Val av justeringsmän 6 Val av kommunalfullmäktiges ordf. 7 Val av fullmäktiges

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Arkiv förvarade hos Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg

Arkiv förvarade hos Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arkiv förvarade hos Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arkivbildare Handl starttid Handl sluttid Volymer AB Hå-De tvätt, Trelleborg 1966 1970 - AB Trelleborgshem 1961 1997 1 ABF Anderslöv 1937 1964 1

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Folkrörelser Missionsförbundet

Folkrörelser Missionsförbundet Folkrörelser Enligt Nationalencyklopedien är folkrörelser en, i Sverige sedan sekelskiftet 1900, vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1919 06 15 1 Kungl. Befallningshavandes kungörelse om valet av kommunalfullmäktige 2 Frånvaro 3 Val av ordf, och vice ordf. i kommunalfullmäktige 4 Nya kommunalförordningen, kungörelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013

ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013 ANSLAG TILL FÖRENINGAR : BIDRAGSUNDERLAG 2013 Ansökningar gjorda 2012 för utbetalning 2013 FÖRENINGAR 280 000 kr Omräknade bidragsnivåer Lokalbidrag max belopp 11 100 kr BJUVS TK s T-HALL 180 000 kr Anläggningbidrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad

Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare våren 2015 Kristianstad Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning 1448 i Fjälkinge kommun 1949 1964 - Ja ABF:s

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer