Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: 21 januari, Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1) 7 Minnesgåvan till Amerika 8 Brandordningen och släckningsavtal med UHB 9 Angående resor till och från sammanträden 10 Angående granskning av verksamheten 11 Anslutning till stadsförbundet 12 Pianolektioner i skolan 13 Angående badskjutsar 14 Bostadsförbättringsbidrag 15 Anslag till ljusfilmsprojektor 16 Anslag till ytterbelysning 17 Bostadssubvention (bilaga nr.2) 18 Remissyttrande, golfbana 19 Remissyttrande, kiosk 20 Stipendier till folkhögskolekurser (bilaga nr.3) 21 Stipendier till yrkesutbildning (bilaga nr.4) 22 Angående fartbegränsning m.m. inom Skoghall 23 Angående köpingens lokalhyra, Folkets Hus 24 Angående avstängning av Clevevägen för motorfordonstrafik 25 Avskrivning av vedfordringar (Kristidsnämnden) 26 Angående postbäringen i Skoghall 27 Angående posten på Hammarön 28 Bostadsbidrag 29 Restaurering av sockenstugan 30 Angående ändring av den räntefria delen å egnahemslån 31 Iordningställande av vissa vägar å Gunnarskär Sammanträdesprotokoll: 7 februari, Angående fasadteglet i kommunalhuset 35 Val av arbetsutskott inom byggnadskommittén 36 Indragning av telefon till vaktmästare 1(39)

2 37 Bostadssubvention Sammanträdesdatum: 29 februari, Angående överklagning av taxeringen för tomtförsäljning å Götetorp 1:13 41 Angående Hovlandavägen m.m. 43 Angående försäljningen av Vidön 1:43 (bilaga nr.5) 44 Stipendium till yrkesundervisning (bilaga nr.6) 45 Stipendium till yrkesundervisning (bilaga nr.7) 46 Angående enkelriktning av väg 47 Överkonstapelns hemställan om lön under tjänstledighet (bilaga nr.8) 48 Inköp av konst 50 Angående eventuellt förvärv av Jonsbol 1:30 m.fl. 51 Utlåning av Hammaröfilmen 52 Angående stiftelsen Skoghalls Hemgårds räkenskaper 53 Subvention (bilaga nr.9) 54 Löneklassuppflyttning 55 Bostadsbidrag 56 Instruktion för tillfällig spritutskänkning å Tynäs 57 Angående hyrorna av köpingens lokaler i Folkets Hus Sammanträdesdatum: 13 mars, Angående återkallande av statsbidragsansökan till vatten- och avloppsanläggning 61 Angående köpingens åtagande i samband med egnahemslån 62 Angående medverkan till statlig belåning av flerfamiljshus å Vidön 63 Bidrag till fritidslokaler i Skoghalls Hemgårds regi 64 Landstingets arbetsvårdsnämnds skrivelse 65 Pensionsfråga 66 Folkskolestyrelsens anslagsäskanden 67 Kommunala mellanskolans anslagsäskanden 68 Angående inköp av s.k. skarvmaskin för filmlagning o.d. 69 Anslag till gymnastikföreningen 70 Anslag till djupbrunnsborrning i Hovlanda 71 Anslag till Estniska Hjälpcentralen 72 Tilläggsanslag till byggnadskostnaderna för bostäderna vid Parkvägen 73 Angående tillsynen av skogarna 2(39)

3 74 Fiskevattensarrenden för tiden (bilaga nr.10) 75 Värmlands Musei Vandringsutställning (bilaga nr.11) 76 Utseende av ledare för Kristidsnämnd (bilaga nr.12) 77 Angående väg över Hammar 1:32 (bilaga nr.13) 78 Nöjesskatteärende, Hagfors Teateramatörer (bilaga nr.14) 79 Angående byggnadskostnaden för pensionärshemmet vid Parkvägen 80 Bostadssubventioner 81 Angående de postala förhållandena i Skoghall 82 Turordningsförslag om bostadsbyggande Sammanträdesdatum: 28 mars, Höjning av sotningstaxan 87 Elektrisk duplikator (bilaga nr.15) 88 Prenumeration å Tidskrift För Sveriges Civilförsvar 89 Telefonapparat i pensionärshemmen 90 Anslag till fritidslokaler i regnbågen (för Stiftelsen Skoghalls Hemgård) 91 Lön till polisman under tjänstledighet (bilaga nr.16) 92 Placering av inköpt konstverk 93 Redogörelse för 1951 års räkenskaper och resultat 94 Planeringen kring pensionärshemmen vid Karlavägen Sammanträdesdatum: 21 april, Angående revisorernas yttrande över försäkringarna 98 Angående lokalbehovsprövningen 99 Angående utredningen av tjänsteläkarbostad för köpingen 100 Riksheraldikerämbetets förslag till vapen 101 Pilsnerrättigheter för Hammarsudde 102 Pilsnerrättigheter för Brukshotellet Skoghall 103 Pilsnerrättigheter å Tynäs restaurant 104 Trafikkurs å Tollare 105 Lön till polisman under kurs vid Statens Polisskola 106 Anslag till sortering av taxeringsmaterialet 107 Anslag till Skoghalls Musiksällskap 108 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 109 D:o 110 Bidrag till brunnsborrning 3(39)

4 111 Anslag till anläggande av vattenledning m.m. i Djupsundet 112 Subventionsärende 113 Angående plats för skjutbana åt pistolskytteklubben (bilaga nr.17) 114 Angående avstängning av Clevevägen (bilaga nr.18) 115 Bostadssubventioner (bilaga nr.19) 116 Förrättningsman vid insyning av offentliga lokaler 117 Rapport angående bolagets bidrag till pensionärshemmen 118 Rapport angående kommunalhuset Sammanträdesdatum: 20 maj, Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr.20) 124 Yttrande angående miniatyrgolfbana i Jonsbol 125 Angående framdragande av högspänningsledning inomvissa delar av köpingen (bilaga nr.21) 126 Inköp av parksoffor 127 Lön under tjänstledighet (bilaga nr.22) 128 Befrielse från nöjesskatt (bilaga nr.23) 129 Angående vandringsutställningen av konst 130 Sommartiden å kommunalkontoret m.m. 131 Anbud å kommunalhuset 132 Snabbtelefon i kommunalhuset 133 Förmedling av bostadslån m.m. 134 Egnahemslån till förbättringsarbeten 135 Deltagande i Kommunaltekniska föreningens kongress 136 Angående inhägnad av pensionärshemstomterna å Mörmon 137 Angående svårighet att få viss lägenhet i Änkehemmen ledig Sammanträdesdatum: 13 juni, Överenskommelse i lönefrågan för personalen (bilaga nr.24) 141 Kommunalnämndsordförandens arvode 142 Maskinisternas och grovarbetarnas löner 143 Skolmåltids-, städnings- och vårdhemspersonalens löner 144 Sveriges folkskollärarförbunds meddelande om förhandlingsrätt 145 Inköp av mark i Gråberg 146 Tilläggsanslag för trädgården i Götetorp 147 Anslag till diverse reparationer m.m. i skolorna 4(39)

5 148 Skolkökskurs i kommunala mellanskolan 149 Arvodet till Hemhjälpsnämndens ordförande 150 Arvodet till Överförmyndaren 151 Lokalerna i nuvarande kommunalhuset 153 Ytterbelysning 154 Svensk-norska studieutbytet 155 Bostadsförbättringsbidrag 156 Bostadsförbättringsbidrag 157 Vattenförsörjning å Djupsundet 158 Länsavdelning av Landskommunernas förbund 159 Extra anslag till länsavdelningen 160 Anslag till Folkets park 161 Anslag till Skoghalls IF 162 Anslag till Skoghalls Idrottsplatsförening 163 Anslag till Templet 2283 Hammarö av NTO 164 Anslag till skyltar vid minnesmärken 165 Skottpengar för skjutna skadedjur 166 Anslag till De Lungsjukas Konvalescentförening 167 Nordisk kurs å Bohusgården (bilaga nr.25) 168 Arbeten å Mörudden 169 Antagna entreprenörer för kommunalhuset 170 Förmedling av egnahemslån 171 Löneklassuppflyttning Sammanträdesdatum: 15 augusti, Brandordning 175 Telefon till skorstensfejare 176 Markförvärv i Jonsbol 177 Markförvärv i Jonsbol 178 Anslag till dövstumsundervisning 179 Musikundervisningen vid skolorna (bilaga nr.26) 180 Hyran för skolorna i Skoghall 181 Bostadslägenheter i Clevebebyggelsen 182 Biträde å rektorsexpeditionen 183 Anslag till inköp av piano 185 Ny kommunallag 5(39)

6 186 Anslag till Logen 4544, Skoghall 187 Höjning av kapitaltaket för kommunala bostadstillägg 188 Inköp av möbler m.m. till kommunalhuset 189 Inköp av bokföringsmaskin 190 Åtagande angående bostadslån 191 Anslag till Pensionärsföreningen 192 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 193 Diverse anslag 194 Arbetstider å kontoren 195 Framdragande av högspänning vid Getingsberget (bilaga nr.27) 196 Bostadssubventioner (bilaga nr.28) 197 Tackskrivelse (bilaga nr.29) 198 Inköp av motordriven gräsklippningsmaskin 199 Lägenhet i pensionärshemmen 200 Källare i pensionärshemmet 201 Bostadsbidrag m.m. i hyreshus 202 Preliminär ansökan för Clevebebyggelsen 203 Egnahemslån 204 Ombyggnadslån 205 Förbättringslån 206 Angående maskintvättstugan Sammanträdesdatum: 16 september, Rapport från konferensen i Sånga - Säby angående nya pens. lagen (bilaga nr.30) 210 Angående arbetet för Nykterhetsnämndens ordförande 211 Bostadssubventioner (bilaga nr.31) 212 Anslag till studiecirklar (bilaga nr.32) 213 Slagg till väg å Nolgård 214 Angående telefonstolpe vid Jonsbol 215 Angående inventering av sommarstugetomter Sammanträdesprotokoll: 10 oktober, Möbler till kommunalhuset 219 De nya kommunala bostadstilläggen 220 Tilläggsanslag Fattigvårdsstyrelsen 6(39)

7 221 Försäljning av möbler 222 Anslag till Erkända Sjukkassan 223 Anslag till Framtidsförbundets sjukkassa 224 Anslag till Begravningskassan Arbetaren 225 Anslag till Hammarö Rosen 226 Anslag till Skoghalls Musikkår 227 Anslag till Skoghalls Manskör 228 Anslag till Sinnessjukvårdens Hjälpförening 229 Ytterbelysning till Kyrkan m.m. 230 Anslag till brunnsborrning 231 Angående anslag till ungdomsledare 232 Anslag till Gymnastikförening 233 Anslag till Värmlands Idrottsförbund 234 Anslag till ABF 235 Anslag till tandvårdspropaganda 236 Nyanskaffning Brandstyrelsen 237 Diverse anslag Folkskolestyrelsen 238 Höjning av biblioteksarvoden 239 Anslag till tillfällig arbetskraft, Hemhjälpsnämnden 240 Avsättningar till fonder m.m. 241 Utgifts- och inkomststaten (bilaga nr.33) 242 Förslag till vapen för köpingen 244 Ombud till bostadskonferens (bilaga nr.34) 245 Stipendium för folkhögskolekurs (bilaga nr.35) 246 Ersättningar till elever i Karlstads Yrkesskola (bilaga nr.36) 247 Slagg till vissa väggar (bilaga nr.37) 248 Ytterbelysning (bilaga nr.38) 249 Vänthytter vid busshållsplatserna ute på ön 250 Bostadssubvention (bilaga nr.39) 251 Löneklassuppflyttning 252 Andelsteckning, Hammarötvätten 253 Utannonsering av kontorsbiträdestjänsten å byggnadskontoret 255 Rapport om socialvårdsbyråns arbetsformer 256 Taklagsfest 7(39)

8 Sammanträdesdatum: 24 oktober, Strandlagens tillämpning 260 Grundkartearbetet 261 Möbelfrågan 262 Inköp av konst Sammanträdesdatum: 5 november, Ansökan om stipendium (bilaga nr.40) 266 Bostadssubvention (bilaga nr.41) 267 Bostadsbidrag 268 Förbättringslån 269 Egnahemslån för nybyggnad 270 Möbler till nya kommunalhuset 271 Angående kallelser till sammanträde 272 Utsmyckningen av kommunalhuset 273 Ytterbelysningen 274 Lägenhet i pensionärshemmet, Karlavägen Sammanträdesdatum: 28 november, Polismans lön 279 Lönegradsjusteringar 280 Socialvårdsbyråns omorganisation 281 Kommunala realskolans anslagsäskanden 283 Pensionärshem å Lövnäs 284 Anslag till hemgård å Vidön 285 Angående tomt för läkarmottagningen 286 Bostadsförbättringsbidrag 287 Anslag till djupbrunnsborrning 288 Anslag till Kustsanatoriet Vejbystrand 289 Anslag till ungdomstemplet 290 Anslag till ungdomsverksamhet 291 Anslag till gymnastikverksamhet 292 Anslag till cykelklubben 293 Gymnastikklubbens anhållan om anslag 294 Tilläggsstat för år 1952 (bilaga nr.42) 295 Rödakorskårens framställning 8(39)

9 296 Angående skadegörelse å säden 297 Tidningsprenumeration (bilaga nr.43) 298 Anslag till studiecirkel (bilaga nr.44) 299 Angående lägenhet i tjänstemannabostad (bilaga nr.45) 300 Högspänningslinje i Hallersrud (bilaga nr.46) 301 Tillstånd till bergssprängning (bilaga nr.47) 302 Angående bespisning av skolbarn 303 Anläggande av skridskobanor 304 Brandordningen 305 Vaktmästarbostad 306 Vägen till Getingsberget 307 Vägförvaltningens hemställan angående Mörmon Hovlanda Sammanträdesdatum: 2 december, Tjänstledighetsansökan 311 Personalbostad för ålderdomshemmet 313 Anslag till Friska Vindar 314 Anslag till djupbrunnsborrning 315 Förskottslikvid å möbelleverans 316 Ombud vid lantmäteriförrättning (bilaga nr.48) 317 Länsarbetsnämndens framställning om lokal Sammanträdesdatum: 5 december, Angående lönetillägget för år 1953 Sammanträdesdatum: 18 februari, Spritutskänkning å Tynäs 4 Anslag till Hollandsinsamlingen 5 Anslag till brunnsborrningar 6 Anslag till skärmbildsundersökningar 7 Kommunalt förbättringsbidrag 8 Byggnadsordningen 9 Öppethållande av miniatyrgolfbana 10 Anslag till folkhögskoleelev (bilaga nr.1) 11 Fiskevattensarrende 9(39)

10 12 Inträdesansökan Hemvärnet 13 Socialvårdsassistentbefattningen (bilaga nr.2) 14 Angående bostad åt assistenten 15 Angående anbuden å gardiner, mattor 16 Kommunal medverkan till uppförande av hyreshus 17 Bryggan vid Lövnäs (bilaga nr.3) 18 Övertagande av eget hem, Götetorp 1:88 (bilaga nr.4) 19 Kommunal subvention (bilaga nr.5) 20 Tjänstledighet enligt 30 normaltjänstereglementet (bilaga nr.6) 21 Vandringsutställning 22 Hovlandavägen (bilaga nr.7) 23 Skrivelse i vägfrågan (bilaga nr.8) 24 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.9) 25 Trappstädning i pensionärshemmen 26 Planering av tomten kring kommunalhuset 27 Utställningslokal för konst 28 Fiskebod vid Getingberget Sammanträdesdatum: 11 mars, Djupbrunnsborrning 32 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 33 Gratifikation till skolsköterskorna 34 Anslag till sexualundervisning 35 D:o 36 Anslag till Skoghalls IF 37 Anslag till Vidöns IK 38 Anslag till TBV 39 Angående kommitté för fördelning av anslagen till idrottsrörelser 40 Markförvärv 41 Bryggan vid Lövnäs 42 Medlemskap i Simfrämjandet (bilaga nr.10) 43 Inbjudan till simkonferens i Karlstad (bilaga nr.11) 44 Ansökningar till hemvärnet 45 Röda Korskårens ansökan om stuga å Mörudden (bilaga nr.12) 46 Förskott å tertiärlån 47 D:o 10(39)

11 48 Nöjesskattebefrielse 49 Förskott å möbelleverans 50 Markförvärv 51 Inflyttningen i nya kommunalhuset 52 Kontorens öppethållande 53 Städerskor för nya kommunalhuset (bilaga nr.13) 54 Egnahemslån för ombyggnad Sammanträdesdatum: 17 mars, Kontorsbiträden å byggnadskontoret (bilaga nr.14) 57 Konferens i arbetslöshetsfrågor (bilaga nr.15) 58 Simkonferens 59 Båtbryggan vid Lövnäs Sammanträdesdatum: 13 april, Remissärende i skyddsrumsfråga 64 Ändringsarbeten (gamla kommunalhuset) (bilaga nr.16) 65 Arkivinredning (bilaga nr.17) 66 Inköp av skrivmaskin 67 Brandförsäkring, Nya Kommunalhuset (bilaga nr.19) 68 De Lungsjukas Konvalescentförening 69 Kommunalkamrerarekonferens 70 Tecknande av bankkonton m.m. 71 Bostadssubventioner (bilaga nr.21) 72 Sotarmästarens framställning angående bostaden (bilaga nr.22) 73 Inköp av konst 74 Båtbryggan vid Lövnäs 75 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.25) 76 Ombyggnads- och nybyggnadslån Sammanträdesdatum: 18maj, Byggnadsordning 81 Stiftelsen Skoghalls Hemgård 82 Sandning av enskilda vägar 83 Göterstavägen 84 Vikingavägen 85 Gyllenflyktsvägen 11(39)

12 86 Badhytt i V:a Skagene 87 Renhållningsstadgans tillämpning 88 Kommunala bostadstillägg 89 Skrivmaskin till Kommunala Realskolan 90 Fria tandvården 91 3-årig yrkesutbildning 92 Kulvertnedläggning 93 Kulvertnedläggning 94 Avloppsledning å Nolgård Norra 95 Telefon till Biblioteket 96 Bostadsförbättringsbidrag 97 Djupbrunnsborrning 98 Estniska Nationalrådet 99 NTF:s trafikkurser 100 Anslag till sortering m.m. av deklarationer 101 Gesällkurs för skorstensfejare 102 Hemvärnsgård 103 Kylskåp m.m. till pensionärshemmen 104 Båthamnar 105 Barnkoloniverksamhet 106 Taxorna på ålderdomshemmet 107 Schaktmästare 108 Lövnäs gård 109 Pensionsfrågan 110 Pensionsärende 111 Vaktmästare för kommunalhuset m.m. 112 Konstutställning 113 Bostadsärende 114 Anhållan om garage m.m. 115 Länsledare för bekämpning av råttor m.m. (bilaga nr.24) 116 Rapport från Jaktvårdsnämnden (bilaga nr.25) 117 Husmodersstipendier (bilaga nr.26) 118 Brandmateriel 119 Anslag till Missionskyrkan 120 Verksamhetsberättelsen (bilaga nr.27) 121 Minnesgåvan till direktören 12(39)

13 122 Kaminen i Sockenstugan 123 Möbler till Sockenstugan 124 Egnahemslån för nybyggnad 125 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.28) 126 Göterstavägen Protokoll fört vid sammanträde med intresserade för uppförande av bostadshus i Lillängsskogen den 2 juni Sammanträdesdatum: måndag 15 juni, Pensionsavgifter till vissa yrkeslärare 130 Bostadsförbättringsbidrag 131 Anslag till Skoghalls Missionsförsamling 132 Anslag till Skoghalls Musikkår 133 Sommartid för personalen 134 Folkhögskolestipendium (bilaga nr.29) 135 Val av extra schaktmästare (bilaga nr.30) 136 Bostadssubvention (bilaga nr.31) 137 Hemvärnsgård (bilaga nr.32) 138 Kylskåp m.m. i pensionärshemmen (bilaga nr.33) 139 Lön till vaktmästaren i sockenstugan 140 Lön till städerskorna i nya kommunalhuset 141 Byggnadschefens semester år Lokal för skolbruk i sockenstugan 143 Framdragande av kraftledningar (bilaga nr.34) 144 Tjänstledighet för fröken under 3 månader 145 Arneheds lägenhet (bilaga nr.35) 146 Lövnäs gård 147 Fastighetsärende 148 Nybyggnadslån (bilaga nr.36) 149 Ombyggnadslån (bilaga nr.36) 150 Familjebostads- och bränslebidrag (bilaga nr.37) 13(39)

14 Sammanträdesdatum: tisdag 14 juli, Landstingsval, Ny valkretsindelning 154 Angående fastighetsredovisningen (bilaga nr.38) 155 Inköp av mark, Lillängsskogen 156 Markförvärv i Lillängsskogen 157 El. installationer, Svenshults skola 158 Anslag till prov. Skollokaler 159 Hyreskostnad m.m. för lokal å vinden i Skoghalls skola 160 Vaktmästare vid ålderdomshemmet 161 Anslag till tätningslist å ålderdomshemmet 162 Vaktmästare vid kommunalhuset m.m. 163 Pensionsärende 164 Småbåtshamnar 165 Gunnarskärs gård 166 Musikcirkelförbund, Anslag 167 Folkrörelsernas arkiv, Anslag 168 Resebidrag till Folkpensionärsföreningen 169 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 170 Folkets park, Anslag 171 Hembygdsföreningen, Anslag 172 Avloppsledning i Lövnäs 173 JUF:s framställning, Rikstävling Min Hemsocken (bilaga nr.39) 174 Anhållan om korvförsäljning 175 Hovlandavägen 21 (bilaga nr.40) 176 Angående branddammar 177 Lövnäs gård 178 Tomt i Gunnarskär 179 Angående skyddsrum 180 Kommunalhuset, Slutredovisning, Byggmästare 181 Avhysningsärende 182 Belysning vägkorsningen Ringvägen - Domarevägen 183 Egnahemslån 184 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.43) 14(39)

15 Sammanträdesdatum: tisdagen den 21 juli, Arvode åt semestervikarie för överläraren Sammanträdesdatum: fredag 21 augusti, Skrivelse till delegationer o.d. angående budgetberedning (bilaga nr.44) 191 Bostadsärende (bilaga nr.45) 192 Stipendium (bilaga nr.46) 193 Stipendium (bilaga nr.47) 194 Bostadssubventioner (bilaga nr.48) 195 Arkitektanbud, Planering (bilaga nr.49) 196 Ytterbelysningen, Entreprenör (bilaga nr.50) 197 Reparation av Lillstugan 198 Lövnäs gård 199 Östra Söön 200 Branddammar (bilaga nr.51) 201 Telefonkiosk i Lövnäs 202 Fastighetsförvaltare 203 Pensionärshemmet i Lövnäs 204 Bostadsbidrag m.m. (bilaga nr.52) 205 Egnahemslån 206 Göterstavägen 207 Vaktmästare för kommunalhuset m.fl. byggnader (bilaga nr.53) Sammanträdesdatum: 17 september, Inköp av markområden i Lillängsskogen, Skoltomten 210 D:o för hyreshusbebyggelse 211 Lågstadieskolan 212 Vatten och avlopp vid Hägensbergs skola 213 Ersättning till vik. Skrivbiträde å folkskoleexpeditionen 214 Tilläggsanslag, Nykterhetsnämnd 216 Tilläggsanslag, fattigvårdsstyrelsen 217 Renhållningsstadgans tillämpningsområde 218 Aktieteckning i KAB 219 Djupbrunnsborrning 220 Kommunala förbättringsbidrag 221 Bidrag till sjukkassor 15(39)

16 222 Anslag till hemvärnsgård 223 Behovet av samlingslokaler 224 Anslag till Lövnäs IF 225 Anslag till Jaktvårdsgille 226 Anslag till trafikpropaganda 227 Anslag till ungdomsloger 228 Anslag till scoutkårer 229 Tackskrivelse 230 Ensk. utfartsvägar 231 Inbjudan till konferens i Karlstad 3-4 oktober (bilaga nr.54) 232 Besök av kommunalmän d. 4/ Angående förmedling av brännved (bilaga nr.55) 234 Inköp av bonapparat 235 Inköp av folioskåp 236 Fiskeredskapsbod 237 Hemvärnet 238 Kioskförsäljning 239 Korvförsäljning 240 Markupplåtelse, Korvförsäljning 241 Angående kommunal Idrottsstyrelse årsjubileum, Brandkåren 243 Tillfartsvägarna efter Göterstavägen (bilaga nr.56) 244 Skolbarnsbespisningslokaler i Skoghall 245 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.57) 246 Egnahemslån Sammanträdesdatum: fredag 9 oktober, Djupbrunnsborrning 251 Förbättringsbidrag 252 Tilläggsanslag, Realskolan 253 Föreståndarinnans pensionsavgift 254 Rektorsbostad 255 Skolmåltidslokaler i Skoghall 256 Pensionsärende, Vidön 257 Brandmanskapets m.fl. löner och arvoden 258 Husmodersskola 16(39)

17 259 Axelsonsvägen 260 Skoghalls Manskör 261 ABF:s anslag 262 Begravningskassan Arbetarens anslag 263 Skolhemmet Sundsgårdens anslag 265 Värmlands Blindförening 266 Föreningen För reumatiskt Sjuka 267 De vanföras avdelnings anslag 268 Soldaternas Vänners anslag 269 Turisttrafikföreningens anslag 270 Företagareföreningens anslag 271 Kustsanatorium, Vejbystrand 272 Sinnessjukvårdens Hjälpförening 273 Anslaget till biblioteket i Svenshult 274 Anslag till kristliga ungdomsföreningar 275 Skoghalls Hemgård 276 Nyanskaffningar 277 Skatteregleringsfonden 278 Utgifts- och inkomststaten för år 1954 (bilaga nr.58) 279 Anslag till studiecirklar på ön (bilaga nr.59) 280 Spritutskänkning å Tynäs 281 Spritutskänkning å Tynäs 282 Tobaksförsäljning 283 Bostadssubvention (bilaga nr.60) 284 Bostadssubvention (bilaga nr.61) 285 Kriminalpolisutställning i Göteborg (bilaga nr.62) 286 Ytterbelysning 287 Stipendium (bilaga nr.63) 288 Klöveruds egendom 289 Familjebostadsbidrag 290 Anbud å pensionärshemmet i Lövnäs (bilaga nr.64) Sammanträdesdatum: 11 december, Parentation 293 Arvodet till taxeringsledamöterna 294 Avloppsledningarna i Skoghall 17(39)

18 295 Vägarna i Haga och på Vidöåsen 296 Inköp av mark i Lövnäs 297 Inköp av mark 298 Pensionsmyndighet 299 Pensioner 300 Angående hyresort i Skoghall och Vidön 301 Rektorsbostaden 302 Ersättning för sortering av deklarationer 303 Skolmusikkåren 304 Anslag till cykelklubben 305 Anslag till gymnastikföreningen 306 Friska Vindar och Virvelvinden 307 Anslag till lungsjuka 308 Idrottsplatsen Lunnevi 309 Kommunala bostadstillägget 310 Kylskåp i pensionärshemmen samt hyresändring 311 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 312 Hallersruds skola 313 Tilläggsanslag, Folkskolestyrelsen 314 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 315 Tilläggsstat för år 1953 (bilaga nr.65) 316 Anslag till livbåt för Vänern 317 Tackskrivelser 318 Angående restitution av hundskatt (bilaga nr.66) 319 Bidrag till Göterstavägen 320 Telefon till vaktmästare (bilaga nr.67) 321 Kontorsutrymme i sotarkammaren (bilaga nr.68) 322 Kurskostnader (bilaga nr.69) 323 Kurskostnader (bilaga nr.70) 324 Stipendier för utbildning i yrken (bilaga nr.71) 325 Stipendium för utbildning i yrken (bilaga nr.72) 326 Hemvärnsansökan 327 Skattenytt (bilaga nr.73) 328 Kontorsmaskiner 329 Befrielse från nöjesskatt (bilaga nr.74) 330 Skrivelse från fattigvårdsstyrelsen (bilaga nr.75) 18(39)

19 331 Ingenjörs avgång ur tjänsten 332 Anställning av schaktmästare 333 Skrivelse angående familj som bebor sommarstuga (bilaga nr.76) 334 Deltagande i länsråd i Karlstad (bilaga nr.77) 335 Besvärsskrivelse i kioskfrågan 336 Nöjesskatt Tynäs 337 Arkivutrymmen 338 Vägen i Helltorp 339 Egnahemslån 340 Övertagande av egnahemslån 341 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.78) 342 Protokollsjustering 343 Julhälsningar Sammanträdesdatum: tisdag 26 januari, Kommunal folkomröstning 4 Ny hälsovårdsstadga 5 Renhållningsstadgans tillämpningsområde 6 Lönetillägget för år Planering vid kommunalhuset 8 Ansvarsteckning kr 9 Anslag till hörselundersökning av skolbarn 10 Tjänstledighet 11 Anslag till hållningsgymnastik 12 Anslag för omräkningsarbete, Pensionsnämnden 13 Rikstävlingen Min Hemsocken 14 Trafiksäkerhetskommitté 15 Räknemaskin till poliskontoret 16 Anslag till rörnedläggning i dike 17 Ytterbelysning i Rud 18 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 19 Läkarmottagning, Folktandvårdspoliklinik 20 Tackskrivelse 21 Miniatyrgolfbana 22 Subventioner (bilaga nr.1) 23 Konstinköp 19(39)

20 24 Anslag till inköp av polismärken (bilaga nr.2) 25 Anslag till kurskostnader i oljeeldningsservice (bilaga nr.3) 26 Eldningskurser (bilaga nr.4) 27 Nöjesskatten för Tynäs Restaurang 28 Hyrorna för tjänstemannabostäder 29 Anslag till biblioteksbiträde 30 Bostadslån 30 Bostadsbidrag (bilaga nr.5) Sammanträdesdatum: fredag 12 februari, Snöplogning 35 Inköp av utrustning till maskinbokföringen (bilaga nr.6) 36 Löneklassuppflyttningar (bilaga nr.7) 37 Ombud vid sammanträde i karlstad 38 Koncession för elledningar 39 Insatslägenheter i HSB-huset 40 Angående person- och postbefordran å järnvägen Karlstad Skoghall 41 Angående fastighetstaxering (bilaga nr.8) 42 Landstingets Jaktvårdsnämnd (bilaga nr.9) 43 Stipendium till yrkesutbildning (bilaga nr.10) 44 Markområde 45 Lägenhet i Dahlgrensvägen 4 46 Försäljning av markområde 47 Anslag till Skoghalls Musiksällskap 48 Bostadslån 49 Bostadsbidrag (bilaga nr.11) Sammanträdesdatum: fredag 19 mars, Bostadssubvention (bilaga nr.12-13) 53 Restitution av nöjesskatt (bilaga nr.14) 54 Planeringen vid kommunalhuset (bilaga nr.15-18) 55 Gatubelysning i Jonsbolsfallet (bilaga nr.19) 56 Rätt till vattentäkt vid Lövnäs 57 Övertagande av lägenhet i Dahlgrensvägen 1 58 Landstingsvalkretsar (bilaga nr.20) 59 Fartbegränsning inom tät bebyggelse 20(39)

21 60 Omläggning av vägen Biografen Brukshotellet 61 Upphandling för köpingens räkning 62 Eventuellt inköp av lastbil för köpingen 63 Subvention av bostadshyra för vaktmästare (bilaga nr.21) 64 Minnesgåva till ingenjör 65 Resebidrag till elever ur Kommunala Realskolans avgångsklass 66 Ersättning till ombud vid stadsförbundets kongress 67 Stadsplan för område vid Sörviken 68 Inventarier för skolmåltidsverksamhet i Skoghall och Vidön 69 Ändringsarbeten vid ålderdomshemmet 70 Nyanläggning av Frödingsvägen och Lagerlöfsvägen på vissa sträckor 71 Försäljning av fastighet vid Lövnäs 72 Anslag till TBV 73 Inredning av ett rum på vinden i Larbergs skola 74 Varmvattensberedare i Skoghalls skola 75 Om - och tillbyggnad av Götetorps skola 76 Inköp av Skandex - skåp för skolan 77 Inköp av kylskåp för skolans tjänstebostäder 78 Förbättringsbidrag 79 Familjebostads- och bränslebidrag (bilaga nr.22) 80 Ansökan om egnahemslån (bilaga nr.23) 81 Ansökan om egnahemslån (bilaga nr.23) 82 Ansökan om övertagande av egnahemslån (bilaga nr.23) 83 (bilaga nr.23) Sammanträdesdatum: tisdag 20 april, Personalstat för polisväsendet (bilaga nr.24) 87 Upphandling av materiell m.m. (bilaga nr.25) 88 Trafikkurs (bilaga nr.26) 89 Inköp av hyllor (bilaga nr.27) 90 Vandringsutställningen Fotot genom 100 år (bilaga nr.28) 91 Tjänstledighet för bevistande av kurs (bilaga nr.29) 92 Tackskrivelse, Ingenjör (bilaga nr.30) 93 Inköp av tavla till poliskontoret 94 Tavelinköp till kommunalhuset 95 Planering vid pensionärshemmen, Skogåsen 21(39)

22 96 Egnahemslån 97 Bostadsbidrag (bilaga nr.31) 98 Kommunaltekniska föreningens årsmöte 99 Folkrörelsernas Arkiv i Värmland, Rapport 101 Pilsnerservering å Lövnäs restaurang 102 Framställning 103 Bostadsförbättringsbidrag 104 Skoghalls IF 105 Skoghalls Idrottsplats Sammanträdesdatum: fredag 14 maj, Verksamhetsberättelsen (bilaga nr.32) 108 Bostadshyra 109 Realskolans bibliotek, Anslag 110 Realskolan, Inrättande av tjänster 111 Realskolan, Anslag till skrivbiträdeshjälp 112 Folkskolan, Anslag till hyra m.m. av lokaler 113 Folkskolan, Anslag till anskaffning av möbler m.m. 114 Utredning av toaletter för samhället 115 Anslag till Hammarö Erkända Sjukkassa 116 Skoghalls Musikkår 117 Hammarö Skytteförening 118 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 119 Föreståndarinnans lön, Ålderdomshemmet 120 Biträdande föreståndarinna 121 Vakttjänsten å ålderdomshemmet 122 Fritidsområdet, Folkets park 123 Utbyggande av ytterbelysningen 124 Konsulents anhållan 125 Tjänstledighetsbegäran för kommunalkassören 126 Gräsklippningsmaskin 127 Utvändig målning av fastigheterna 128 Plats för vedkapning (bilaga nr.33) 129 Angående försäljning av stuga å Lövnäs 130 Inteckningarna i Lövnäs gård 131 Uthyrning av bostad (bilaga nr.34) 22(39)

23 132 Stipendieansökan (bilaga nr.35) 133 Stipendieansökan, Folkhögskola (bilaga nr.36) 134 Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr.37) 135 Bostadssubventioner (bilaga nr.38) 136 Bostadsbidrag (bilaga nr.39) 137 Egnahemslån 138 Anbud å planering omkring kommunalhuset 139 Lönejustering 140 Vaktmästarnas anhållan om overalls m.m. Sammanträdesdatum: måndag 14 juni, Personalstat för polisväsendet 144 Gångbana vid Dingelsundet 145 Anslag till Lövnäs IF 146 Anslag till skolhemmet Sundsgården 147 Anslag till folkpensionärsföreningen 148 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 149 D:o bidrag 150 Bidrag till avloppsledning 151 Angående Mosstorp, Landstinget 152 Husmodersstipendier (bilaga nr.40) 153 Val av jordbruk sakkunnig person (bilaga nr.41) 154 Befrielse från nöjesskatt 155 Löneklassuppflyttning (bilaga nr.42) 156 Bostadssubvention (bilaga nr.43) 157 Hemvärnsansökan 158 Tynäs restaurang, Nöjesskatt 159 Bostadsfastigheten å Lövnäs (bilaga nr.44) 160 Sommartid 161 Invigning av konsumrestaurangen (bilaga nr.44½) 162 Egnahemslån 163 Bostadsbidrag (bilaga nr.45) Sammanträdesdatum: fredag 16 juli, Tjänstledighet 167 Hyra för bibliotekets lokaler i Skoghall 23(39)

24 168 Anslag till el. stekpanna till vårdhemmet 169 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 170 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 171 Erkända Sjukkassan 172 Turisttrafikföreningen 173 Värmlands Företagareförening 174 Djupbrunnsborrningar 175 Kommunala förbättringsbidrag 176 Överklagning av anslaget till Folkets park (bilaga nr.46) 177 Nykterhetsvården (bilaga nr.47) 178 Biblioteksstyrelsen, Kursdeltagares besök i Hammarö (bilaga nr.48) 179 Tobaksförsäljning från kiosk å Vidöåsen 180 Bidrag till väg (bilaga nr.49) 181 Anslag till studiecirkel (bilaga nr.50) 182 Rengöring av kontorsmaskiner (bilaga nr.51) 183 Brunn, Lövnäs 184 Bostadssubvention (bilaga nr.52) 185 Eldsläckningsavtalet med Skoghallsverken (bilaga nr.53) 186 Kontraktet med Konsum angående maskintvättstugan (bilaga n.54) 187 Polisförordnanden 188 Polislönereglementet m.m. (bilaga nr.55) 189 Polislönereglementet (bilaga nr.56) 190 Resereglementet (bilaga nr.56) 191 Resereglemente (bilaga nr.57) 192 Lägenhet 193 Bostadsbidrag (bilaga nr.58) 194 Egnahemslån 195 Sjukkasseombud Sammanträdesdatum: torsdag 29 juli, Kortfilm av Hammaröfilmen (bilaga nr.59) 199 Anslag till Folkrörelsernas Arkiv för Värmland 200 Tackskrivelse 201 Fotot genom 100 år, vandringsutställning (bilaga nr.60) 202 Bostadssubvention (bilaga nr.61) 203 Tertiärlån m.m. till HSB bebyggelsen 24(39)

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari 1964 1 Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga

Läs mer

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 3 Yttrande över förslag till enhetlig kommuntyp 4 Representant i kommittén för Vänerns vattenvård (bilaga nr. 1) 5 Ändring av civilförsvarsplanen (bilaga nr.

Läs mer

DAGA KOMMUN 1950 1973

DAGA KOMMUN 1950 1973 Sammanträdesdatum 1950 11 26 1 Kommunalfullmäktige öppnande 2 Utlysning 3 Verkställande upprop 4 Val av ordf. för dagens möte 5 Val av justeringsmän 6 Val av kommunalfullmäktiges ordf. 7 Val av fullmäktiges

Läs mer

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959*

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Sammanträdesdatum måndag den 17 januari 1955 1 2 Ny ledamot 3 Justering 4 Hemkunskap i 7: e klass Bilaga nr 1 5 Lärartjänster Bilaga nr. 2 6 Löneklassplaceringar Bilaga nr. 2 7 Tjänstledigt för deltagande

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1919 06 15 1 Kungl. Befallningshavandes kungörelse om valet av kommunalfullmäktige 2 Frånvaro 3 Val av ordf, och vice ordf. i kommunalfullmäktige 4 Nya kommunalförordningen, kungörelse

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare Ev. ställföreträdare

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Du är i trygga händer

Du är i trygga händer OMBYGGNAD Mindre ombyggnader och reparationer inom lägenheten bestämmer du själv över medan större ombyggnader och reparationer måste du bli överens med styrelsen om. Samtliga förändringar på utsidan av

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare

REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år ... Huvudman Personnummer. Ställföreträdare Box 500 343 23 Älmhult REDOGÖRELSE FÖR UPPDRAGET SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för år. Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1) 1 (6) Huvudman Namn Personnummer Ställföreträdare Namn Personnummer Överförmyndaren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen)

Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse (8 kap 12 alkohollagen) När man söker stadigvarande serveringstillstånd ska den finansiering styrkas som redovisas i finansieringsplanen. Du måste visa

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen delegerar till nedan nämnda politiska organ, politiker eller arbetstagare hos kommunen att på styrelsens vägnar - med iakttagande av de begränsningar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Folkrörelser Missionsförbundet

Folkrörelser Missionsförbundet Folkrörelser Enligt Nationalencyklopedien är folkrörelser en, i Sverige sedan sekelskiftet 1900, vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening

FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening Förenade Solhem Stadgar reviderade 2008-05-14 1(6) STADGAR TILL FÖRENADE SOLHEM kooperativa hyresrättsförening 1 Firma Föreningens firma är Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson 1(14) Plats och tid: Kommunkontoret Färgelanda, kl. 14.00 17.30 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Henrik Axelsson (c) Eva Nör (s) Ove Qvick (s) Leif A Westbom Karl-Erik Johansson (c) Bo Johansson

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer