Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: 21 januari, Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1) 7 Minnesgåvan till Amerika 8 Brandordningen och släckningsavtal med UHB 9 Angående resor till och från sammanträden 10 Angående granskning av verksamheten 11 Anslutning till stadsförbundet 12 Pianolektioner i skolan 13 Angående badskjutsar 14 Bostadsförbättringsbidrag 15 Anslag till ljusfilmsprojektor 16 Anslag till ytterbelysning 17 Bostadssubvention (bilaga nr.2) 18 Remissyttrande, golfbana 19 Remissyttrande, kiosk 20 Stipendier till folkhögskolekurser (bilaga nr.3) 21 Stipendier till yrkesutbildning (bilaga nr.4) 22 Angående fartbegränsning m.m. inom Skoghall 23 Angående köpingens lokalhyra, Folkets Hus 24 Angående avstängning av Clevevägen för motorfordonstrafik 25 Avskrivning av vedfordringar (Kristidsnämnden) 26 Angående postbäringen i Skoghall 27 Angående posten på Hammarön 28 Bostadsbidrag 29 Restaurering av sockenstugan 30 Angående ändring av den räntefria delen å egnahemslån 31 Iordningställande av vissa vägar å Gunnarskär Sammanträdesprotokoll: 7 februari, Angående fasadteglet i kommunalhuset 35 Val av arbetsutskott inom byggnadskommittén 36 Indragning av telefon till vaktmästare 1(39)

2 37 Bostadssubvention Sammanträdesdatum: 29 februari, Angående överklagning av taxeringen för tomtförsäljning å Götetorp 1:13 41 Angående Hovlandavägen m.m. 43 Angående försäljningen av Vidön 1:43 (bilaga nr.5) 44 Stipendium till yrkesundervisning (bilaga nr.6) 45 Stipendium till yrkesundervisning (bilaga nr.7) 46 Angående enkelriktning av väg 47 Överkonstapelns hemställan om lön under tjänstledighet (bilaga nr.8) 48 Inköp av konst 50 Angående eventuellt förvärv av Jonsbol 1:30 m.fl. 51 Utlåning av Hammaröfilmen 52 Angående stiftelsen Skoghalls Hemgårds räkenskaper 53 Subvention (bilaga nr.9) 54 Löneklassuppflyttning 55 Bostadsbidrag 56 Instruktion för tillfällig spritutskänkning å Tynäs 57 Angående hyrorna av köpingens lokaler i Folkets Hus Sammanträdesdatum: 13 mars, Angående återkallande av statsbidragsansökan till vatten- och avloppsanläggning 61 Angående köpingens åtagande i samband med egnahemslån 62 Angående medverkan till statlig belåning av flerfamiljshus å Vidön 63 Bidrag till fritidslokaler i Skoghalls Hemgårds regi 64 Landstingets arbetsvårdsnämnds skrivelse 65 Pensionsfråga 66 Folkskolestyrelsens anslagsäskanden 67 Kommunala mellanskolans anslagsäskanden 68 Angående inköp av s.k. skarvmaskin för filmlagning o.d. 69 Anslag till gymnastikföreningen 70 Anslag till djupbrunnsborrning i Hovlanda 71 Anslag till Estniska Hjälpcentralen 72 Tilläggsanslag till byggnadskostnaderna för bostäderna vid Parkvägen 73 Angående tillsynen av skogarna 2(39)

3 74 Fiskevattensarrenden för tiden (bilaga nr.10) 75 Värmlands Musei Vandringsutställning (bilaga nr.11) 76 Utseende av ledare för Kristidsnämnd (bilaga nr.12) 77 Angående väg över Hammar 1:32 (bilaga nr.13) 78 Nöjesskatteärende, Hagfors Teateramatörer (bilaga nr.14) 79 Angående byggnadskostnaden för pensionärshemmet vid Parkvägen 80 Bostadssubventioner 81 Angående de postala förhållandena i Skoghall 82 Turordningsförslag om bostadsbyggande Sammanträdesdatum: 28 mars, Höjning av sotningstaxan 87 Elektrisk duplikator (bilaga nr.15) 88 Prenumeration å Tidskrift För Sveriges Civilförsvar 89 Telefonapparat i pensionärshemmen 90 Anslag till fritidslokaler i regnbågen (för Stiftelsen Skoghalls Hemgård) 91 Lön till polisman under tjänstledighet (bilaga nr.16) 92 Placering av inköpt konstverk 93 Redogörelse för 1951 års räkenskaper och resultat 94 Planeringen kring pensionärshemmen vid Karlavägen Sammanträdesdatum: 21 april, Angående revisorernas yttrande över försäkringarna 98 Angående lokalbehovsprövningen 99 Angående utredningen av tjänsteläkarbostad för köpingen 100 Riksheraldikerämbetets förslag till vapen 101 Pilsnerrättigheter för Hammarsudde 102 Pilsnerrättigheter för Brukshotellet Skoghall 103 Pilsnerrättigheter å Tynäs restaurant 104 Trafikkurs å Tollare 105 Lön till polisman under kurs vid Statens Polisskola 106 Anslag till sortering av taxeringsmaterialet 107 Anslag till Skoghalls Musiksällskap 108 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 109 D:o 110 Bidrag till brunnsborrning 3(39)

4 111 Anslag till anläggande av vattenledning m.m. i Djupsundet 112 Subventionsärende 113 Angående plats för skjutbana åt pistolskytteklubben (bilaga nr.17) 114 Angående avstängning av Clevevägen (bilaga nr.18) 115 Bostadssubventioner (bilaga nr.19) 116 Förrättningsman vid insyning av offentliga lokaler 117 Rapport angående bolagets bidrag till pensionärshemmen 118 Rapport angående kommunalhuset Sammanträdesdatum: 20 maj, Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr.20) 124 Yttrande angående miniatyrgolfbana i Jonsbol 125 Angående framdragande av högspänningsledning inomvissa delar av köpingen (bilaga nr.21) 126 Inköp av parksoffor 127 Lön under tjänstledighet (bilaga nr.22) 128 Befrielse från nöjesskatt (bilaga nr.23) 129 Angående vandringsutställningen av konst 130 Sommartiden å kommunalkontoret m.m. 131 Anbud å kommunalhuset 132 Snabbtelefon i kommunalhuset 133 Förmedling av bostadslån m.m. 134 Egnahemslån till förbättringsarbeten 135 Deltagande i Kommunaltekniska föreningens kongress 136 Angående inhägnad av pensionärshemstomterna å Mörmon 137 Angående svårighet att få viss lägenhet i Änkehemmen ledig Sammanträdesdatum: 13 juni, Överenskommelse i lönefrågan för personalen (bilaga nr.24) 141 Kommunalnämndsordförandens arvode 142 Maskinisternas och grovarbetarnas löner 143 Skolmåltids-, städnings- och vårdhemspersonalens löner 144 Sveriges folkskollärarförbunds meddelande om förhandlingsrätt 145 Inköp av mark i Gråberg 146 Tilläggsanslag för trädgården i Götetorp 147 Anslag till diverse reparationer m.m. i skolorna 4(39)

5 148 Skolkökskurs i kommunala mellanskolan 149 Arvodet till Hemhjälpsnämndens ordförande 150 Arvodet till Överförmyndaren 151 Lokalerna i nuvarande kommunalhuset 153 Ytterbelysning 154 Svensk-norska studieutbytet 155 Bostadsförbättringsbidrag 156 Bostadsförbättringsbidrag 157 Vattenförsörjning å Djupsundet 158 Länsavdelning av Landskommunernas förbund 159 Extra anslag till länsavdelningen 160 Anslag till Folkets park 161 Anslag till Skoghalls IF 162 Anslag till Skoghalls Idrottsplatsförening 163 Anslag till Templet 2283 Hammarö av NTO 164 Anslag till skyltar vid minnesmärken 165 Skottpengar för skjutna skadedjur 166 Anslag till De Lungsjukas Konvalescentförening 167 Nordisk kurs å Bohusgården (bilaga nr.25) 168 Arbeten å Mörudden 169 Antagna entreprenörer för kommunalhuset 170 Förmedling av egnahemslån 171 Löneklassuppflyttning Sammanträdesdatum: 15 augusti, Brandordning 175 Telefon till skorstensfejare 176 Markförvärv i Jonsbol 177 Markförvärv i Jonsbol 178 Anslag till dövstumsundervisning 179 Musikundervisningen vid skolorna (bilaga nr.26) 180 Hyran för skolorna i Skoghall 181 Bostadslägenheter i Clevebebyggelsen 182 Biträde å rektorsexpeditionen 183 Anslag till inköp av piano 185 Ny kommunallag 5(39)

6 186 Anslag till Logen 4544, Skoghall 187 Höjning av kapitaltaket för kommunala bostadstillägg 188 Inköp av möbler m.m. till kommunalhuset 189 Inköp av bokföringsmaskin 190 Åtagande angående bostadslån 191 Anslag till Pensionärsföreningen 192 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 193 Diverse anslag 194 Arbetstider å kontoren 195 Framdragande av högspänning vid Getingsberget (bilaga nr.27) 196 Bostadssubventioner (bilaga nr.28) 197 Tackskrivelse (bilaga nr.29) 198 Inköp av motordriven gräsklippningsmaskin 199 Lägenhet i pensionärshemmen 200 Källare i pensionärshemmet 201 Bostadsbidrag m.m. i hyreshus 202 Preliminär ansökan för Clevebebyggelsen 203 Egnahemslån 204 Ombyggnadslån 205 Förbättringslån 206 Angående maskintvättstugan Sammanträdesdatum: 16 september, Rapport från konferensen i Sånga - Säby angående nya pens. lagen (bilaga nr.30) 210 Angående arbetet för Nykterhetsnämndens ordförande 211 Bostadssubventioner (bilaga nr.31) 212 Anslag till studiecirklar (bilaga nr.32) 213 Slagg till väg å Nolgård 214 Angående telefonstolpe vid Jonsbol 215 Angående inventering av sommarstugetomter Sammanträdesprotokoll: 10 oktober, Möbler till kommunalhuset 219 De nya kommunala bostadstilläggen 220 Tilläggsanslag Fattigvårdsstyrelsen 6(39)

7 221 Försäljning av möbler 222 Anslag till Erkända Sjukkassan 223 Anslag till Framtidsförbundets sjukkassa 224 Anslag till Begravningskassan Arbetaren 225 Anslag till Hammarö Rosen 226 Anslag till Skoghalls Musikkår 227 Anslag till Skoghalls Manskör 228 Anslag till Sinnessjukvårdens Hjälpförening 229 Ytterbelysning till Kyrkan m.m. 230 Anslag till brunnsborrning 231 Angående anslag till ungdomsledare 232 Anslag till Gymnastikförening 233 Anslag till Värmlands Idrottsförbund 234 Anslag till ABF 235 Anslag till tandvårdspropaganda 236 Nyanskaffning Brandstyrelsen 237 Diverse anslag Folkskolestyrelsen 238 Höjning av biblioteksarvoden 239 Anslag till tillfällig arbetskraft, Hemhjälpsnämnden 240 Avsättningar till fonder m.m. 241 Utgifts- och inkomststaten (bilaga nr.33) 242 Förslag till vapen för köpingen 244 Ombud till bostadskonferens (bilaga nr.34) 245 Stipendium för folkhögskolekurs (bilaga nr.35) 246 Ersättningar till elever i Karlstads Yrkesskola (bilaga nr.36) 247 Slagg till vissa väggar (bilaga nr.37) 248 Ytterbelysning (bilaga nr.38) 249 Vänthytter vid busshållsplatserna ute på ön 250 Bostadssubvention (bilaga nr.39) 251 Löneklassuppflyttning 252 Andelsteckning, Hammarötvätten 253 Utannonsering av kontorsbiträdestjänsten å byggnadskontoret 255 Rapport om socialvårdsbyråns arbetsformer 256 Taklagsfest 7(39)

8 Sammanträdesdatum: 24 oktober, Strandlagens tillämpning 260 Grundkartearbetet 261 Möbelfrågan 262 Inköp av konst Sammanträdesdatum: 5 november, Ansökan om stipendium (bilaga nr.40) 266 Bostadssubvention (bilaga nr.41) 267 Bostadsbidrag 268 Förbättringslån 269 Egnahemslån för nybyggnad 270 Möbler till nya kommunalhuset 271 Angående kallelser till sammanträde 272 Utsmyckningen av kommunalhuset 273 Ytterbelysningen 274 Lägenhet i pensionärshemmet, Karlavägen Sammanträdesdatum: 28 november, Polismans lön 279 Lönegradsjusteringar 280 Socialvårdsbyråns omorganisation 281 Kommunala realskolans anslagsäskanden 283 Pensionärshem å Lövnäs 284 Anslag till hemgård å Vidön 285 Angående tomt för läkarmottagningen 286 Bostadsförbättringsbidrag 287 Anslag till djupbrunnsborrning 288 Anslag till Kustsanatoriet Vejbystrand 289 Anslag till ungdomstemplet 290 Anslag till ungdomsverksamhet 291 Anslag till gymnastikverksamhet 292 Anslag till cykelklubben 293 Gymnastikklubbens anhållan om anslag 294 Tilläggsstat för år 1952 (bilaga nr.42) 295 Rödakorskårens framställning 8(39)

9 296 Angående skadegörelse å säden 297 Tidningsprenumeration (bilaga nr.43) 298 Anslag till studiecirkel (bilaga nr.44) 299 Angående lägenhet i tjänstemannabostad (bilaga nr.45) 300 Högspänningslinje i Hallersrud (bilaga nr.46) 301 Tillstånd till bergssprängning (bilaga nr.47) 302 Angående bespisning av skolbarn 303 Anläggande av skridskobanor 304 Brandordningen 305 Vaktmästarbostad 306 Vägen till Getingsberget 307 Vägförvaltningens hemställan angående Mörmon Hovlanda Sammanträdesdatum: 2 december, Tjänstledighetsansökan 311 Personalbostad för ålderdomshemmet 313 Anslag till Friska Vindar 314 Anslag till djupbrunnsborrning 315 Förskottslikvid å möbelleverans 316 Ombud vid lantmäteriförrättning (bilaga nr.48) 317 Länsarbetsnämndens framställning om lokal Sammanträdesdatum: 5 december, Angående lönetillägget för år 1953 Sammanträdesdatum: 18 februari, Spritutskänkning å Tynäs 4 Anslag till Hollandsinsamlingen 5 Anslag till brunnsborrningar 6 Anslag till skärmbildsundersökningar 7 Kommunalt förbättringsbidrag 8 Byggnadsordningen 9 Öppethållande av miniatyrgolfbana 10 Anslag till folkhögskoleelev (bilaga nr.1) 11 Fiskevattensarrende 9(39)

10 12 Inträdesansökan Hemvärnet 13 Socialvårdsassistentbefattningen (bilaga nr.2) 14 Angående bostad åt assistenten 15 Angående anbuden å gardiner, mattor 16 Kommunal medverkan till uppförande av hyreshus 17 Bryggan vid Lövnäs (bilaga nr.3) 18 Övertagande av eget hem, Götetorp 1:88 (bilaga nr.4) 19 Kommunal subvention (bilaga nr.5) 20 Tjänstledighet enligt 30 normaltjänstereglementet (bilaga nr.6) 21 Vandringsutställning 22 Hovlandavägen (bilaga nr.7) 23 Skrivelse i vägfrågan (bilaga nr.8) 24 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.9) 25 Trappstädning i pensionärshemmen 26 Planering av tomten kring kommunalhuset 27 Utställningslokal för konst 28 Fiskebod vid Getingberget Sammanträdesdatum: 11 mars, Djupbrunnsborrning 32 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 33 Gratifikation till skolsköterskorna 34 Anslag till sexualundervisning 35 D:o 36 Anslag till Skoghalls IF 37 Anslag till Vidöns IK 38 Anslag till TBV 39 Angående kommitté för fördelning av anslagen till idrottsrörelser 40 Markförvärv 41 Bryggan vid Lövnäs 42 Medlemskap i Simfrämjandet (bilaga nr.10) 43 Inbjudan till simkonferens i Karlstad (bilaga nr.11) 44 Ansökningar till hemvärnet 45 Röda Korskårens ansökan om stuga å Mörudden (bilaga nr.12) 46 Förskott å tertiärlån 47 D:o 10(39)

11 48 Nöjesskattebefrielse 49 Förskott å möbelleverans 50 Markförvärv 51 Inflyttningen i nya kommunalhuset 52 Kontorens öppethållande 53 Städerskor för nya kommunalhuset (bilaga nr.13) 54 Egnahemslån för ombyggnad Sammanträdesdatum: 17 mars, Kontorsbiträden å byggnadskontoret (bilaga nr.14) 57 Konferens i arbetslöshetsfrågor (bilaga nr.15) 58 Simkonferens 59 Båtbryggan vid Lövnäs Sammanträdesdatum: 13 april, Remissärende i skyddsrumsfråga 64 Ändringsarbeten (gamla kommunalhuset) (bilaga nr.16) 65 Arkivinredning (bilaga nr.17) 66 Inköp av skrivmaskin 67 Brandförsäkring, Nya Kommunalhuset (bilaga nr.19) 68 De Lungsjukas Konvalescentförening 69 Kommunalkamrerarekonferens 70 Tecknande av bankkonton m.m. 71 Bostadssubventioner (bilaga nr.21) 72 Sotarmästarens framställning angående bostaden (bilaga nr.22) 73 Inköp av konst 74 Båtbryggan vid Lövnäs 75 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.25) 76 Ombyggnads- och nybyggnadslån Sammanträdesdatum: 18maj, Byggnadsordning 81 Stiftelsen Skoghalls Hemgård 82 Sandning av enskilda vägar 83 Göterstavägen 84 Vikingavägen 85 Gyllenflyktsvägen 11(39)

12 86 Badhytt i V:a Skagene 87 Renhållningsstadgans tillämpning 88 Kommunala bostadstillägg 89 Skrivmaskin till Kommunala Realskolan 90 Fria tandvården 91 3-årig yrkesutbildning 92 Kulvertnedläggning 93 Kulvertnedläggning 94 Avloppsledning å Nolgård Norra 95 Telefon till Biblioteket 96 Bostadsförbättringsbidrag 97 Djupbrunnsborrning 98 Estniska Nationalrådet 99 NTF:s trafikkurser 100 Anslag till sortering m.m. av deklarationer 101 Gesällkurs för skorstensfejare 102 Hemvärnsgård 103 Kylskåp m.m. till pensionärshemmen 104 Båthamnar 105 Barnkoloniverksamhet 106 Taxorna på ålderdomshemmet 107 Schaktmästare 108 Lövnäs gård 109 Pensionsfrågan 110 Pensionsärende 111 Vaktmästare för kommunalhuset m.m. 112 Konstutställning 113 Bostadsärende 114 Anhållan om garage m.m. 115 Länsledare för bekämpning av råttor m.m. (bilaga nr.24) 116 Rapport från Jaktvårdsnämnden (bilaga nr.25) 117 Husmodersstipendier (bilaga nr.26) 118 Brandmateriel 119 Anslag till Missionskyrkan 120 Verksamhetsberättelsen (bilaga nr.27) 121 Minnesgåvan till direktören 12(39)

13 122 Kaminen i Sockenstugan 123 Möbler till Sockenstugan 124 Egnahemslån för nybyggnad 125 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.28) 126 Göterstavägen Protokoll fört vid sammanträde med intresserade för uppförande av bostadshus i Lillängsskogen den 2 juni Sammanträdesdatum: måndag 15 juni, Pensionsavgifter till vissa yrkeslärare 130 Bostadsförbättringsbidrag 131 Anslag till Skoghalls Missionsförsamling 132 Anslag till Skoghalls Musikkår 133 Sommartid för personalen 134 Folkhögskolestipendium (bilaga nr.29) 135 Val av extra schaktmästare (bilaga nr.30) 136 Bostadssubvention (bilaga nr.31) 137 Hemvärnsgård (bilaga nr.32) 138 Kylskåp m.m. i pensionärshemmen (bilaga nr.33) 139 Lön till vaktmästaren i sockenstugan 140 Lön till städerskorna i nya kommunalhuset 141 Byggnadschefens semester år Lokal för skolbruk i sockenstugan 143 Framdragande av kraftledningar (bilaga nr.34) 144 Tjänstledighet för fröken under 3 månader 145 Arneheds lägenhet (bilaga nr.35) 146 Lövnäs gård 147 Fastighetsärende 148 Nybyggnadslån (bilaga nr.36) 149 Ombyggnadslån (bilaga nr.36) 150 Familjebostads- och bränslebidrag (bilaga nr.37) 13(39)

14 Sammanträdesdatum: tisdag 14 juli, Landstingsval, Ny valkretsindelning 154 Angående fastighetsredovisningen (bilaga nr.38) 155 Inköp av mark, Lillängsskogen 156 Markförvärv i Lillängsskogen 157 El. installationer, Svenshults skola 158 Anslag till prov. Skollokaler 159 Hyreskostnad m.m. för lokal å vinden i Skoghalls skola 160 Vaktmästare vid ålderdomshemmet 161 Anslag till tätningslist å ålderdomshemmet 162 Vaktmästare vid kommunalhuset m.m. 163 Pensionsärende 164 Småbåtshamnar 165 Gunnarskärs gård 166 Musikcirkelförbund, Anslag 167 Folkrörelsernas arkiv, Anslag 168 Resebidrag till Folkpensionärsföreningen 169 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 170 Folkets park, Anslag 171 Hembygdsföreningen, Anslag 172 Avloppsledning i Lövnäs 173 JUF:s framställning, Rikstävling Min Hemsocken (bilaga nr.39) 174 Anhållan om korvförsäljning 175 Hovlandavägen 21 (bilaga nr.40) 176 Angående branddammar 177 Lövnäs gård 178 Tomt i Gunnarskär 179 Angående skyddsrum 180 Kommunalhuset, Slutredovisning, Byggmästare 181 Avhysningsärende 182 Belysning vägkorsningen Ringvägen - Domarevägen 183 Egnahemslån 184 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.43) 14(39)

15 Sammanträdesdatum: tisdagen den 21 juli, Arvode åt semestervikarie för överläraren Sammanträdesdatum: fredag 21 augusti, Skrivelse till delegationer o.d. angående budgetberedning (bilaga nr.44) 191 Bostadsärende (bilaga nr.45) 192 Stipendium (bilaga nr.46) 193 Stipendium (bilaga nr.47) 194 Bostadssubventioner (bilaga nr.48) 195 Arkitektanbud, Planering (bilaga nr.49) 196 Ytterbelysningen, Entreprenör (bilaga nr.50) 197 Reparation av Lillstugan 198 Lövnäs gård 199 Östra Söön 200 Branddammar (bilaga nr.51) 201 Telefonkiosk i Lövnäs 202 Fastighetsförvaltare 203 Pensionärshemmet i Lövnäs 204 Bostadsbidrag m.m. (bilaga nr.52) 205 Egnahemslån 206 Göterstavägen 207 Vaktmästare för kommunalhuset m.fl. byggnader (bilaga nr.53) Sammanträdesdatum: 17 september, Inköp av markområden i Lillängsskogen, Skoltomten 210 D:o för hyreshusbebyggelse 211 Lågstadieskolan 212 Vatten och avlopp vid Hägensbergs skola 213 Ersättning till vik. Skrivbiträde å folkskoleexpeditionen 214 Tilläggsanslag, Nykterhetsnämnd 216 Tilläggsanslag, fattigvårdsstyrelsen 217 Renhållningsstadgans tillämpningsområde 218 Aktieteckning i KAB 219 Djupbrunnsborrning 220 Kommunala förbättringsbidrag 221 Bidrag till sjukkassor 15(39)

16 222 Anslag till hemvärnsgård 223 Behovet av samlingslokaler 224 Anslag till Lövnäs IF 225 Anslag till Jaktvårdsgille 226 Anslag till trafikpropaganda 227 Anslag till ungdomsloger 228 Anslag till scoutkårer 229 Tackskrivelse 230 Ensk. utfartsvägar 231 Inbjudan till konferens i Karlstad 3-4 oktober (bilaga nr.54) 232 Besök av kommunalmän d. 4/ Angående förmedling av brännved (bilaga nr.55) 234 Inköp av bonapparat 235 Inköp av folioskåp 236 Fiskeredskapsbod 237 Hemvärnet 238 Kioskförsäljning 239 Korvförsäljning 240 Markupplåtelse, Korvförsäljning 241 Angående kommunal Idrottsstyrelse årsjubileum, Brandkåren 243 Tillfartsvägarna efter Göterstavägen (bilaga nr.56) 244 Skolbarnsbespisningslokaler i Skoghall 245 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.57) 246 Egnahemslån Sammanträdesdatum: fredag 9 oktober, Djupbrunnsborrning 251 Förbättringsbidrag 252 Tilläggsanslag, Realskolan 253 Föreståndarinnans pensionsavgift 254 Rektorsbostad 255 Skolmåltidslokaler i Skoghall 256 Pensionsärende, Vidön 257 Brandmanskapets m.fl. löner och arvoden 258 Husmodersskola 16(39)

17 259 Axelsonsvägen 260 Skoghalls Manskör 261 ABF:s anslag 262 Begravningskassan Arbetarens anslag 263 Skolhemmet Sundsgårdens anslag 265 Värmlands Blindförening 266 Föreningen För reumatiskt Sjuka 267 De vanföras avdelnings anslag 268 Soldaternas Vänners anslag 269 Turisttrafikföreningens anslag 270 Företagareföreningens anslag 271 Kustsanatorium, Vejbystrand 272 Sinnessjukvårdens Hjälpförening 273 Anslaget till biblioteket i Svenshult 274 Anslag till kristliga ungdomsföreningar 275 Skoghalls Hemgård 276 Nyanskaffningar 277 Skatteregleringsfonden 278 Utgifts- och inkomststaten för år 1954 (bilaga nr.58) 279 Anslag till studiecirklar på ön (bilaga nr.59) 280 Spritutskänkning å Tynäs 281 Spritutskänkning å Tynäs 282 Tobaksförsäljning 283 Bostadssubvention (bilaga nr.60) 284 Bostadssubvention (bilaga nr.61) 285 Kriminalpolisutställning i Göteborg (bilaga nr.62) 286 Ytterbelysning 287 Stipendium (bilaga nr.63) 288 Klöveruds egendom 289 Familjebostadsbidrag 290 Anbud å pensionärshemmet i Lövnäs (bilaga nr.64) Sammanträdesdatum: 11 december, Parentation 293 Arvodet till taxeringsledamöterna 294 Avloppsledningarna i Skoghall 17(39)

18 295 Vägarna i Haga och på Vidöåsen 296 Inköp av mark i Lövnäs 297 Inköp av mark 298 Pensionsmyndighet 299 Pensioner 300 Angående hyresort i Skoghall och Vidön 301 Rektorsbostaden 302 Ersättning för sortering av deklarationer 303 Skolmusikkåren 304 Anslag till cykelklubben 305 Anslag till gymnastikföreningen 306 Friska Vindar och Virvelvinden 307 Anslag till lungsjuka 308 Idrottsplatsen Lunnevi 309 Kommunala bostadstillägget 310 Kylskåp i pensionärshemmen samt hyresändring 311 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 312 Hallersruds skola 313 Tilläggsanslag, Folkskolestyrelsen 314 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 315 Tilläggsstat för år 1953 (bilaga nr.65) 316 Anslag till livbåt för Vänern 317 Tackskrivelser 318 Angående restitution av hundskatt (bilaga nr.66) 319 Bidrag till Göterstavägen 320 Telefon till vaktmästare (bilaga nr.67) 321 Kontorsutrymme i sotarkammaren (bilaga nr.68) 322 Kurskostnader (bilaga nr.69) 323 Kurskostnader (bilaga nr.70) 324 Stipendier för utbildning i yrken (bilaga nr.71) 325 Stipendium för utbildning i yrken (bilaga nr.72) 326 Hemvärnsansökan 327 Skattenytt (bilaga nr.73) 328 Kontorsmaskiner 329 Befrielse från nöjesskatt (bilaga nr.74) 330 Skrivelse från fattigvårdsstyrelsen (bilaga nr.75) 18(39)

19 331 Ingenjörs avgång ur tjänsten 332 Anställning av schaktmästare 333 Skrivelse angående familj som bebor sommarstuga (bilaga nr.76) 334 Deltagande i länsråd i Karlstad (bilaga nr.77) 335 Besvärsskrivelse i kioskfrågan 336 Nöjesskatt Tynäs 337 Arkivutrymmen 338 Vägen i Helltorp 339 Egnahemslån 340 Övertagande av egnahemslån 341 Bostads- och bränslebidrag (bilaga nr.78) 342 Protokollsjustering 343 Julhälsningar Sammanträdesdatum: tisdag 26 januari, Kommunal folkomröstning 4 Ny hälsovårdsstadga 5 Renhållningsstadgans tillämpningsområde 6 Lönetillägget för år Planering vid kommunalhuset 8 Ansvarsteckning kr 9 Anslag till hörselundersökning av skolbarn 10 Tjänstledighet 11 Anslag till hållningsgymnastik 12 Anslag för omräkningsarbete, Pensionsnämnden 13 Rikstävlingen Min Hemsocken 14 Trafiksäkerhetskommitté 15 Räknemaskin till poliskontoret 16 Anslag till rörnedläggning i dike 17 Ytterbelysning i Rud 18 Kommunala bostadsförbättringsbidrag 19 Läkarmottagning, Folktandvårdspoliklinik 20 Tackskrivelse 21 Miniatyrgolfbana 22 Subventioner (bilaga nr.1) 23 Konstinköp 19(39)

20 24 Anslag till inköp av polismärken (bilaga nr.2) 25 Anslag till kurskostnader i oljeeldningsservice (bilaga nr.3) 26 Eldningskurser (bilaga nr.4) 27 Nöjesskatten för Tynäs Restaurang 28 Hyrorna för tjänstemannabostäder 29 Anslag till biblioteksbiträde 30 Bostadslån 30 Bostadsbidrag (bilaga nr.5) Sammanträdesdatum: fredag 12 februari, Snöplogning 35 Inköp av utrustning till maskinbokföringen (bilaga nr.6) 36 Löneklassuppflyttningar (bilaga nr.7) 37 Ombud vid sammanträde i karlstad 38 Koncession för elledningar 39 Insatslägenheter i HSB-huset 40 Angående person- och postbefordran å järnvägen Karlstad Skoghall 41 Angående fastighetstaxering (bilaga nr.8) 42 Landstingets Jaktvårdsnämnd (bilaga nr.9) 43 Stipendium till yrkesutbildning (bilaga nr.10) 44 Markområde 45 Lägenhet i Dahlgrensvägen 4 46 Försäljning av markområde 47 Anslag till Skoghalls Musiksällskap 48 Bostadslån 49 Bostadsbidrag (bilaga nr.11) Sammanträdesdatum: fredag 19 mars, Bostadssubvention (bilaga nr.12-13) 53 Restitution av nöjesskatt (bilaga nr.14) 54 Planeringen vid kommunalhuset (bilaga nr.15-18) 55 Gatubelysning i Jonsbolsfallet (bilaga nr.19) 56 Rätt till vattentäkt vid Lövnäs 57 Övertagande av lägenhet i Dahlgrensvägen 1 58 Landstingsvalkretsar (bilaga nr.20) 59 Fartbegränsning inom tät bebyggelse 20(39)

21 60 Omläggning av vägen Biografen Brukshotellet 61 Upphandling för köpingens räkning 62 Eventuellt inköp av lastbil för köpingen 63 Subvention av bostadshyra för vaktmästare (bilaga nr.21) 64 Minnesgåva till ingenjör 65 Resebidrag till elever ur Kommunala Realskolans avgångsklass 66 Ersättning till ombud vid stadsförbundets kongress 67 Stadsplan för område vid Sörviken 68 Inventarier för skolmåltidsverksamhet i Skoghall och Vidön 69 Ändringsarbeten vid ålderdomshemmet 70 Nyanläggning av Frödingsvägen och Lagerlöfsvägen på vissa sträckor 71 Försäljning av fastighet vid Lövnäs 72 Anslag till TBV 73 Inredning av ett rum på vinden i Larbergs skola 74 Varmvattensberedare i Skoghalls skola 75 Om - och tillbyggnad av Götetorps skola 76 Inköp av Skandex - skåp för skolan 77 Inköp av kylskåp för skolans tjänstebostäder 78 Förbättringsbidrag 79 Familjebostads- och bränslebidrag (bilaga nr.22) 80 Ansökan om egnahemslån (bilaga nr.23) 81 Ansökan om egnahemslån (bilaga nr.23) 82 Ansökan om övertagande av egnahemslån (bilaga nr.23) 83 (bilaga nr.23) Sammanträdesdatum: tisdag 20 april, Personalstat för polisväsendet (bilaga nr.24) 87 Upphandling av materiell m.m. (bilaga nr.25) 88 Trafikkurs (bilaga nr.26) 89 Inköp av hyllor (bilaga nr.27) 90 Vandringsutställningen Fotot genom 100 år (bilaga nr.28) 91 Tjänstledighet för bevistande av kurs (bilaga nr.29) 92 Tackskrivelse, Ingenjör (bilaga nr.30) 93 Inköp av tavla till poliskontoret 94 Tavelinköp till kommunalhuset 95 Planering vid pensionärshemmen, Skogåsen 21(39)

22 96 Egnahemslån 97 Bostadsbidrag (bilaga nr.31) 98 Kommunaltekniska föreningens årsmöte 99 Folkrörelsernas Arkiv i Värmland, Rapport 101 Pilsnerservering å Lövnäs restaurang 102 Framställning 103 Bostadsförbättringsbidrag 104 Skoghalls IF 105 Skoghalls Idrottsplats Sammanträdesdatum: fredag 14 maj, Verksamhetsberättelsen (bilaga nr.32) 108 Bostadshyra 109 Realskolans bibliotek, Anslag 110 Realskolan, Inrättande av tjänster 111 Realskolan, Anslag till skrivbiträdeshjälp 112 Folkskolan, Anslag till hyra m.m. av lokaler 113 Folkskolan, Anslag till anskaffning av möbler m.m. 114 Utredning av toaletter för samhället 115 Anslag till Hammarö Erkända Sjukkassa 116 Skoghalls Musikkår 117 Hammarö Skytteförening 118 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 119 Föreståndarinnans lön, Ålderdomshemmet 120 Biträdande föreståndarinna 121 Vakttjänsten å ålderdomshemmet 122 Fritidsområdet, Folkets park 123 Utbyggande av ytterbelysningen 124 Konsulents anhållan 125 Tjänstledighetsbegäran för kommunalkassören 126 Gräsklippningsmaskin 127 Utvändig målning av fastigheterna 128 Plats för vedkapning (bilaga nr.33) 129 Angående försäljning av stuga å Lövnäs 130 Inteckningarna i Lövnäs gård 131 Uthyrning av bostad (bilaga nr.34) 22(39)

23 132 Stipendieansökan (bilaga nr.35) 133 Stipendieansökan, Folkhögskola (bilaga nr.36) 134 Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr.37) 135 Bostadssubventioner (bilaga nr.38) 136 Bostadsbidrag (bilaga nr.39) 137 Egnahemslån 138 Anbud å planering omkring kommunalhuset 139 Lönejustering 140 Vaktmästarnas anhållan om overalls m.m. Sammanträdesdatum: måndag 14 juni, Personalstat för polisväsendet 144 Gångbana vid Dingelsundet 145 Anslag till Lövnäs IF 146 Anslag till skolhemmet Sundsgården 147 Anslag till folkpensionärsföreningen 148 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag 149 D:o bidrag 150 Bidrag till avloppsledning 151 Angående Mosstorp, Landstinget 152 Husmodersstipendier (bilaga nr.40) 153 Val av jordbruk sakkunnig person (bilaga nr.41) 154 Befrielse från nöjesskatt 155 Löneklassuppflyttning (bilaga nr.42) 156 Bostadssubvention (bilaga nr.43) 157 Hemvärnsansökan 158 Tynäs restaurang, Nöjesskatt 159 Bostadsfastigheten å Lövnäs (bilaga nr.44) 160 Sommartid 161 Invigning av konsumrestaurangen (bilaga nr.44½) 162 Egnahemslån 163 Bostadsbidrag (bilaga nr.45) Sammanträdesdatum: fredag 16 juli, Tjänstledighet 167 Hyra för bibliotekets lokaler i Skoghall 23(39)

24 168 Anslag till el. stekpanna till vårdhemmet 169 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 170 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen 171 Erkända Sjukkassan 172 Turisttrafikföreningen 173 Värmlands Företagareförening 174 Djupbrunnsborrningar 175 Kommunala förbättringsbidrag 176 Överklagning av anslaget till Folkets park (bilaga nr.46) 177 Nykterhetsvården (bilaga nr.47) 178 Biblioteksstyrelsen, Kursdeltagares besök i Hammarö (bilaga nr.48) 179 Tobaksförsäljning från kiosk å Vidöåsen 180 Bidrag till väg (bilaga nr.49) 181 Anslag till studiecirkel (bilaga nr.50) 182 Rengöring av kontorsmaskiner (bilaga nr.51) 183 Brunn, Lövnäs 184 Bostadssubvention (bilaga nr.52) 185 Eldsläckningsavtalet med Skoghallsverken (bilaga nr.53) 186 Kontraktet med Konsum angående maskintvättstugan (bilaga n.54) 187 Polisförordnanden 188 Polislönereglementet m.m. (bilaga nr.55) 189 Polislönereglementet (bilaga nr.56) 190 Resereglementet (bilaga nr.56) 191 Resereglemente (bilaga nr.57) 192 Lägenhet 193 Bostadsbidrag (bilaga nr.58) 194 Egnahemslån 195 Sjukkasseombud Sammanträdesdatum: torsdag 29 juli, Kortfilm av Hammaröfilmen (bilaga nr.59) 199 Anslag till Folkrörelsernas Arkiv för Värmland 200 Tackskrivelse 201 Fotot genom 100 år, vandringsutställning (bilaga nr.60) 202 Bostadssubvention (bilaga nr.61) 203 Tertiärlån m.m. till HSB bebyggelsen 24(39)

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007 Landstinget Dalarna Landstinget och konsten 2007 Kulturnämnden 76/2007 Bakgrund Vid sammanträde 2002-06-10 beslutade landstingsstyrelsens regionala utskott att låta utreda Landstinget Dalarnas ansvar för

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2010 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Gör ett aktivt val se till att inte lägga något farligt avfall i soporna! - Vi verkar för en alkoholoch drogfri tonårstid.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer