1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, * Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut i familjebostadsärenden (bilaga nr. 1) 9 Utomplanbestämmelser för köpingen 10 Fastställelse av stadsplan av Lövnäs 11 Tandvårdsarbetet Läsåret 1962/63 (bilaga nr. 2) 12 Redogörelse från polisen i Hammarö (bilaga nr. 3) 13 Arkivarbete (bilaga nr. 4) 14 Studiestipendium (bilaga nr. 5) 15 Bostadssubvention (bilaga nr. 6-7) 16 Löneklassuppflyttning (bilaga nr. 8) 17 Löneklassuppflyttning (bilaga nr. 9) 18 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 10) 19 Förvärv av markområde från Helltorp 1:27 20 Angående öppet dike vid Sörviken 21 Årsberättelse Brandkåren (bilaga nr. 11) 22 Kommuninstruktör för sommaren 1964 (bilaga nr. 12) 23 Heltidsanställning av kontorsbiträde 24 Tjänstledighet (bilaga nr. 13) 25 Beträffande Gunnarskär 1: Sammanträde angående Hammar 1:90 m.m. 27 Byggnadskontoret 28 Idrottsinstruktör 29 Egnahemslån (bilaga nr. 14) 30 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 14) 31 Lägenhet Dahlgrensvägen 4 (bilaga nr. 14) 32 Lägenhet Dahlgrensvägen 4 (bilaga nr. 14) 33 Lunserudsvägen 34 Vårdhemsbygget 35 Vidö skola 36 Central byggnadskommitté 1(33)

2 37 Tackskrivelse 38 Avslutning Sammanträdesdatum: torsdagen 29 januari, Arbetsutskottet 3 Reglemente för kommunalnämnden 4 Rapporter angående vidtagna åtgärder (bilaga nr. 16) 5 Retroaktivt räntebidrag för Tallen (bilaga nr. 17) 6 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 18) 7 Förbättringsbidrag (bilaga nr. 19) 8 Angående arbetslöshetsnämnden (bilaga nr. 20a) 9 Studiestipendier 10 Andelar i Företagareföreningen (bilaga nr. 20a) 11 Socialassistenttjänsten 12 Hammar 1:90 m.m. 13 Gåvobrev angående vägmark 14 Kommunal vaktmästare för Lunnevi 15 Interkommunala skolersättning 16 Mörudden 17 Införande av grundskola 18 Högstadiet 19 Central byggnadskommitté 20 Bostadshus för brandpersonal 21 Vägbidrag 22 Markförvärv Helltorp 1:27 23 Inköp av reflexband 24 Anslag till konsert i Skoghalls kyrka 25 Upphävande av reglemente av den 18/ Viss mark vid Folkungaparken 27 Stadsplan för del av Götetorp, Jonsbol o Nolgård Sammanträdesdatum: måndagen 3 februari, Reglemente för kommunalnämnden 42 Arbetsutskottets beslut 43 Bostadsförbättringsbidrag 44 Länsarbetsnämnd 2(33)

3 45 Studiestipendier (bilaga nr. 21) 46 Socialassistenttjänst (bilaga nr. 22) 47 Kurs vid Sigtuna (Kommunskolan) (bilaga nr. 23) 48 Deltagande i lantmäterikostnad 49 Stadsplan för Götetorp m.m. 50 Bostadssubvention (bilaga nr. 24) 51 Kommuninstruktör 52 Hammar 1:24 och 1:90 53 Gåvobrev å gatumark 54 Vaktmästartjänst för Lunnevi 55 Elevavgifter 56 Angående Mörudden 57 Grundskola 58 Högstadiets förläggande m.m. (bilaga nr. 25) 59 Central byggnadskommitté 60 Bostadshus för brandmännen 61 Bidrag till utfartsväg 62 Förvärv av markområde i Helltorp 63 Inköp av reflexband 64 Musikafton. Anslag 65 Upphävande av äldre reglemente 66 Sällskapet Länkarnas lokal 67 Anslag till musikundervisning 68 Avgifter för båtplatser 69 Kilene Fritidsgård Sammanträdesdatum: fredagen 28 februari, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 26) 4 Skogshuggning å Hammar 5 Arrendelagsutredningen (bilaga nr. 27) 6 Markvärdesutredning 7 Angående förvärv av del av Östanås 1:3 8 Annons i Dagens Debatt (bilaga nr. 28) 9 Bostadssubvention (bilaga nr. 29) 10 Angående telefonsamtal i Idrottshallen (bilaga nr. 30) 3(33)

4 11 Studiestipendier (bilaga nr. 31) 12 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 32) 13 Bidrag till reparation (bilaga nr. 33) 14 Hyra av lägenhet (bilaga nr. 34) 15 Lägenhet i Domarvägen 32 (bilaga nr. 35) 16 Arkivarbetets påbörjande (bilaga nr. 36) 17 Båtplatser vid båthamnarna Klarälven och Sörviken (bilaga nr. 37) 18 El-ström till Getingberget 19 Fiskevattensarrendena 20 Avslutning Sammanträdesdatum: torsdagen 12 mars, Arbetsutskottets beslut 73 Maskintvättstugan, Skoghall 74 Förhyrd lägenhet i HSB 75 Ansökningar till korv- och glasskiosken (bilaga nr. 38) 76 Kontorsbiträdestjänst (bilaga nr. 39) 77 Kurs i bostadsbyggnadsprogram (bilaga nr. 40) 78 Konferens angående databehandling (bilaga nr. 41) 79 Byggnadsplan för Bråten 1:2 m.fl. 80 Stoppskyldighet m.m. å vissa vägar 81 Naturvårdsverksamhet 82 Preventivautomat å Lillängstorget (bilaga nr. 43) 83 Representant vid Företagarföreningens sammanträden (bilaga nr. 44) 84 Ålderdomshemmets placering 85 Stadsplan (Hammaröleden) (bilaga nr. 45) 86 Vägrättsupplåtelse (bilaga nr. 46) 87 Studiestipendium (bilaga nr. 47) 88 Bostadssubvention (bilaga nr. 48) 89 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 49) 90 Elevavgifter (bilaga nr. 50) 91 Mörudden (bilaga nr. 51) 92 Lägenhet i HSB (bilaga nr. 51½) 93 Vidö skola (bilaga nr. 52) 94 TBV-kommittén (bilaga nr. 53) 4(33)

5 95 Subvention till bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr. 54) 96 Lånerätt (fri) (bilaga nr. 55) 97 Fiskevattensarrenden (bilaga nr. 56) 98 Idrottskurser (bilaga nr. 57) 99 Utarrendering av Hammar 100 Syn å Hammar 101 Transformatorstation å Lövnäs 1:166 (bilaga nr. 58) 102 Tomt i Lövnäs (bilaga nr. 59) 103 Telefonersättning till lönenämndens och hälsovårdsnämndens ordförande 104 Villabebyggelse å Trumberget 105 Förvärv av mark från Östanås 1:3 106 Egnahemslån (bilaga nr. 60) 107 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 60) 108 Inköp av ved (bilaga nr. 60½) 109 Ytterbelysningen 110 Båtplats vid Sörviken (bilaga nr. 61) 111 Tjänstebostadshyrorna (bilaga nr. 61½) 112 Konferens i Karlstad (bilaga nr. 61a) 113 Tomtförsäljning Kv. Spaden nr 9 (bilaga nr. 62) 114 Fastighet 115 framdragning av elledningar (bilaga nr. 63) 116 Anslag till priser vid cykel-sm 117 Avslutning 118 Tillägg: Bostadskonferens i Stockholm Sammanträdesdatum: måndag 23 mars, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 64) 4 Organisationsutredningen 5 Central byggnadskommitté (bilaga nr. 65) 6 Ansökan om tomter (bilaga nr. 66) 7 Nya affischpelare 8 Lekplats vid Lövnäs 9 Lekskola vid Lövnäs 10 Ansökan rivning av uthus (bilaga nr. 67) 11 Kommunernas Konsultbyrå LBF (bilaga nr. 68) 5(33)

6 12 Driftvärnsman 13 Möruddens upprustning 14 Egnahemslån (bilaga nr. 70) 15 Båtplatser (bilaga nr. 71) 16 Sockenstugans restaurering 17 Avslutning Sammanträdesdatum: tisdag, 17 maj, Organisationsutredning kommunalkontoret (bilaga nr. 72) 122 Central byggnadskommitté (bilaga nr. 73) 123 Statsbidrag till projektkostnader för avloppsreningsverk m.m. 124 Utredning angående brännugn eller dylikt för sopor 125 Nya ålderdomshemmet 126 Övervakningsarvodet 127 Pensionsärende 128 Taxan för familjedaghemsvård 129 Motion 130 Skjutsar till badläger 131 Underskott å Skoghallstvätten 132 Konsum i Lillängsskogen 133 Lekplats vid Lövnäs 134 Lekskola vid Lövnäs 135 Anslag till Folkets Park 136 Inköp av testcykel 137 Anslag till kortalbum 138 Hammarö Missionsförsamling 139 Frälsningsarméns söndagsskola 140 Länkarna i Karlstad 141 Brunnsborrningsbidrag 142 Bemyndigande till kommunalnämnden angående brunnsborrningsbidrag 143 Motionsgymnastik för pensionärer 144 Arbetsutskottets åtgärder 145 Lånet till Folkets Hus (bilaga nr. 74) 146 Öppethållande av korv- och glasskiosk 147 Parkeringsförbud å del av Hovlandavägen (bilaga nr. 75) 6(33)

7 148 Åldringarnas bostadsfråga (bilaga nr. 76) 149 Bostadsriksdag i Hälsingborg 150 Nyttjande av köpingens mark för väg (bilaga nr. 77) 151 Elevavgifter (bilaga nr. 78) 152 Offert för tryckning av verksamhetsberättelsen (bilaga nr. 79) 153 Praktikantlön (bilaga nr. 80) 154 Praktikant (bilaga nr. 81) 155 Ägoutbyte i Lövnäs (bilaga nr. 82) 156 Arkitektfirma (bilaga nr. 83) 157 Småbåtshamnarna 158 Uthyrning av lägenhet 159 Lägenhet vid Vidö skola 160 Bostadsfråga 161 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 84) 162 Bostadssubvention (bilaga nr. 85) 163 Fordringar (bilaga nr. 86) 164 Upplaget vid Domarevägen (bilaga nr. 87) 165 Motorsåg 166 Inköp av moped 167 Vägguttag i änkehemmen 168 Annonspelare å Lillängstorget 169 Trottoar på Lillängstorget 170 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 17 april, Stadsplan för Götetorpsområdet m.fl. Sammanträdesdatum: onsdagen 29 april, Vikarierande kanslibiträde (bilaga nr. 88) 178 Överenskommelse angående löner (bilaga nr. 89) 179 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 90) 180 Utarrenderingen av Hammar 181 Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr. 91) 182 Arbetsmarknadsverket (bilaga nr. 92) 183 Inköp av bokföringsmaskin (bilaga nr. 93) 7(33)

8 184 Telefonväxel 185 Databehandling (bilaga nr. 94) 186 Tältplats vid Domarringen 187 Lägenhet i HSB (bilaga nr. 95) 188 Studiestipendium (bilaga nr. 96) 189 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 97) 190 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 98) 191 Ombud vid lantmäteriförrättning 192 Tackskrivelse (bilaga nr. 99) 193 Ledamöter i utredningskommitté angående brännugn 194 Övertagande av egnahemslån 195 Båtplatser Klarälven och Sörviken (bilaga nr. 100) 196 Stadsplanen för Lövnäs 197 Möruddens badplats 198 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 15 maj, Arbetsutskottet 3 Kontoristtjänsten 4 Lekparken å Skogåsen 5 Övertagande av egnahemslån 6 Ansökan om båtplats 7 Semesterlistor (bilaga nr. 101) 8 Studiestipendier (bilaga nr. 102) 9 Hammarö hemvärn 10 Påpekanden angående revisionen för år Angående vägarna 553 och Idrottsinstruktör 13 Vidöns Unga Örnar (bilaga nr. 103) 14 Pensionärer i Björkbo (bilaga nr. 104) 15 Nedskräpning i naturen (bilaga nr. 105) 16 Invigningen av Karlstads stadshus 17 Kontorsmaskiner (bilaga nr. 106) 18 Avslutning 19 Tillägg: Svenska Riksbyggens skrivelse 8(33)

9 Sammanträdesdatum: torsdagen 21 maj, Högstadiets lokalisering 202 Förvärv av fastighet å Hälltorp 203 Öppethållande av affär 204 Kontoristtjänsten (bilaga nr. 107) 205 Arbetsutskottets beslut och åtgärder (bilaga nr.108) 206 Begäran om hamnplats 207 Vägarna 553 och 555 (bilaga nr. 109) 208 Städning av vägar och parker 209 Svenska Riksbyggen (bilaga nr. 110) 210 Ombud till årsmöte med Folkrörelsernas Arkiv 211 Naturskyddsföreningens skrivelse 212 Angående arkivarbetet (bilaga nr. 111) 213 Hälsovårdstjänstemannaförbundets skrivelse (bilaga nr. 112) 214 Studiecirkelbidrag (bilaga nr. 113) 215 Förvärv av Nolgård 1: Hammars gård 217 Vägunderhåll Nolgårdsholmarna (bilaga nr. 114) 218 Angående flyttningsstatistik (bilaga nr. 115) 219 Förlängning av arkivarbetet (bilaga nr 116) 220 Bostadssubvention (bilaga nr. 117) 221 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 118) 222 Anslag till parkleksverksamheten (bilaga nr. 119) 223 Tackskrivelse (bilaga nr. 120) 224 Ledamot i utredningskommittén för isbana 225 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 121) 226 Köpingens ombud 227 Byggnadsplan för Bråten m.m. 228 Stadsplan för område vid Vattentornet Sammanträdesdatum: torsdagen 4 juni, Fastighetstaxeringsnämnden arvodet 232 Stadsplan vid vattentornet 233 Bemyndigande till lönenämnden 234 Organisationsutredning å skolkansliet 9(33)

10 235 2-årig kontorskurs vid yrkesskolan 236 El-teknisk linje vid yrkesskolan 237 Ny taxa för familjedaghemshjälp 238 Borgensteckning för bostadsrättsföreningen Skogsgläntan 239 Gymnastikföreningen 240 Anslag till vägförbättring i Östanås 1: Anslag till sång- och körledarkurs 242 Skolstyrelsens förslag och framställning 243 Simundervisningen vid badlägret 244 Angående badskjutsar till Mörudden 245 Ersättningstaxan för hemhjälp 246 Förvärv av Östanås 1:16 (bilaga nr. 122) 247 Anslag till Skoghalls Missionskyrkas restaurering 248 Övertagande av sjukkassans byggnad 249 Inköp av lägenhet i HSB vid Vändgatan 250 Revisionsberättelsen (bilaga nr. 123) 251 Cykel SM 252 Stadsplan vid Lillängstorget 253 Hammars Vägsamfällighet (bilaga nr. 124) 254 Gunnarskärs gård (bilaga nr. 125) 255 Flyttningskostnader (bilaga nr. 126) 256 Skrivelse musikutbildning (bilaga nr. 127) 257 Studiecirkelanslag (bilaga nr. 128) 258 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 129) 259 Fastighetsingenjörstjänsten (bilaga nr. 130) 260 Utannonsering av arbetsledartjänsten 261 Överlåtelse av egnahemslån (bilaga nr. 130) 262 Varmbadhuset (bilaga nr. 130) 263 Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 130) 264 Skolersättningar. Tilläggsanslag 265 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 3 juli, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 131) 4 HSB:s bostadsrättsförening Skogsgläntan 10(33)

11 5 Lantmäterikostnad för Östanås 1:3 (bilaga nr. 132) 6 Kommunalkamrerarkurs i Sigtuna (bilaga nr. 133) 7 Livräddningsbåt (bilaga nr. 134) 8 Fordran (bilaga nr 135) 9 Statliga lånet till Folkets Hus (bilaga nr. 136) 10 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 137) 11 Grusning av vägen till Lilla Skagene 12 Sommarstuga å Hammar (bilaga nr. 138) 13 Fiskarstuga vid Getingberget (bilaga nr. 139) 14 Nya Hovlandavägens sträckning 15 Föräldrakampanj (bilaga nr. 140) 16 Västerbygdens Vattendomstols dom angående småbåtshamnarna 17 Kommuninstruktören (bilaga nr. 141) 18 Bostadsärende (bilaga nr. 142) 19 Tvättpriserna (bilaga nr. 143) 20 Angående arbetskraften (bilaga nr. 144) 21 Skolmåltider (bilaga nr. 145) 22 Angående arkivarbete (bilaga nr. 146) 23 Torgplatser (bilaga nr. 147) 24 Vatten till Tynäs 25 Ansökningar till arbetsledartjänsten 26 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 148) 27 Egnahemslån till nybyggnader (bilaga nr. 148) Sammanträdesdatum: onsdagen 8 juli, Arbetsutskottets beslut och åtgärder (bilaga nr. 149) 269 Bostadsförbättringsbidrag 270 Grusning av väg till Lilla Skagene 271 Ansökan om hyresrätt vid Getingberget 272 Hovlandavägens planerande sträckning 273 Föräldrakampanj Lägenhet till gymnastiklärare 275 Rapport angående upplåtelse av tre bostäder 276 Torgplatser 277 Vattenfrågan vid Tynäs 11(33)

12 278 Arbetsledartjänsten (bilaga nr. 150) 279 Angående bostadsstiftelse i HSB:s regi (bilaga nr. 151) 280 Stadsplan vid Odenparken 281 Tomtindelningar vid Lövnäs 282 Studiestipendium (bilaga nr. 152) 283 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 153) 284 Skolersättningar (bilaga nr. 154) 285 Korkmatta i lägenhet Domarevägen Anslag till renovering hemgårdarna samt inköp av piano 287 Markområdena Östanås 1:3 och 1:16 vid Möviken Sammanträdesdatum: måndagen 27 juli, Diverse anslag att upptagas i staten för år NTO-distriktet. Anslag 292 Telefonersättning till v. brandcheferna 293 Gåvobrev å område från Jonsbol 1:3 294 Markområde till utbyggnad av norra kyrkogården 295 Anslag till elever vid musikkurs å Ingesund 296 Anslag till gymnastikgrupp i Hallersrud 297 Barndanslaget. Anslag 298 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 155) 299 Löneklassuppflyttningar. Polisen (bilaga nr. 156) 300 D:o löneklassuppflyttning (bilaga nr. 157) 301 Hastighetsbegränsning i Hammarö 302 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 158) 303 Instruktion till arkivet (bilaga nr. 159) 304 Angående förvärv av fast egendom 305 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 160) 306 Studiecirkelsbidrag (bilaga nr. 161) 307 Båtplatser 308 Stadsplan för Hammar 309 Lillängstorget (bilaga nr. 162) 310 Torgplatserna 311 Överlåtelse av egnahemslån (bilaga nr. 162) 312 Bostadslån (bilaga nr. 162) 313 Avslutning 12(33)

13 Sammanträdesdatum: tisdagen 18 augusti, Stadsplan vid Odenparken 317 Byggnadsplan vid Hästviken 318 Förvärv av fastighet Björkliden Helltorp 1: Värmlands Läns Mödra- och Barnavärn 320 Musikkurs på Ingesund 321 Värmlands Arbetarkvinnors Semesterhem 322 Diverse anslag i staten för år Idrottsplatsföreningen 324 Skoghalls Gymnastikförening 325 Kommunal musikskola 326 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 163) 327 Förvärv av fast egendom 328 Angående filmanslaget till Turisttrafikförbundet (bilaga nr. 164) 329 Bostadssubvention (bilaga nr. 165) 330 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 166) 331 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 167) 332 Skrivelse Nolgård 1:55 (bilaga nr. 168) 333 Studiestipendier (bilaga nr. 169) 334 Angående bebyggelse av Gunnarskär 1: Övertagande av egnahemslån 336 Angående Larberg 1:1 337 Angående eventuellt byte av mark med kyrkan 338 Avslutning Protokoll fört vid sammanträde den 9 september 1964 med representanter för Värmlands läns landsting och Hammarö köping Information om landstingets projekterade byggnadsföretag av skol- och vårdhem vid Sätter Sammanträdesdatum: torsdagen 10 september, 1964 Arbetsutskottet 3 Anbud å fastighet i Helltorp 4 Hembjudan om förvärv av Lövnäs 1:31 5 Studiestipendier (bilaga nr. 170) 6 Grunderna för utgivning av studiestipendier 7 Utseende av arkivvårdare 13(33)

14 8 Skrivelse angående iordningställande av vägarna inom Lövnäs (bilaga nr. 171) 9 Utestående fordringar (bilaga nr. 172) 10 Bostadssubvention (bilaga nr. 173) 11 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 174) 12 Uthyrning av bostad (bilaga nr. 175) 13 Uthyrning av bostad (bilaga nr. 176) 14 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 177) 15 Studiecirkelsbidrag (bilaga nr. 178) 16 Idrottsinstruktörens rapport (bilaga nr. 179) 17 Övertagande av egnahemslån 18 Överförande av egnahemslån 19 Belysning på Odenvägen 20 Angående installerande av avfallskvarn 21 Angående Domarevägen Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 180) Sammanträdesdatum: måndagen 28 september, 1964 Budgetberedning 3 Redogörelse års budget Sammanträdesdatum: onsdagen 7 oktober, Ny brandordning (bilaga nr. 181) 342 Sotningsavgifterna 343 Hyresregleringslagens fortsatta tillämpning i Hammarö 344 Skånska Cementgjuteriets exploateringsavtal angående Lövnäs 345 Placering av högstadieskolan (bilaga nr. 182) 346 Lokalbehovsprövning för högstadiet (bilaga nr. 183) 347 Biblioteksarvodet 348 Organisering av skoladministrationen (bilaga nr. 184) 349 Materielrum för Idrottshallen 350 Anslag till hemundervisning för sjuk elev 351 Toaletter vid Hallersruds skola 352 Entledigande av skolbyggnadskommittén 353 Skolstyrelsen. Underhåll och nyanskaffningar 354 Planering vid brandstationen 14(33)

15 355 Fastighet Helltorp 1:9, 1:23 och 1: Dragdike i Gråberg 357 Hammarö Folkdanslag 358 Hammarö Rosen 359 Hammarö Folkskolors Idrottsförening 360 Vidöns Unga Örnar 361 NTO i Svenshult 362 Friska Vindar 363 Frisksportstugan å Trollholmen 364 MHF: s lokalavdelning 365 Överförmyndarens arvode 366 Yrkesskolans personalfråga 367 Barnavårdsnämndens anslagsäskanden 368 Hemhjälpsnämnden ordförandens arvode 369 Socialnämnden ordförandens arvode 370 Socialnämndens Avgifterna för ålderdomshemmet 371 Skoghalls Manskör 372 IOGT: s scouter 373 Logen 4544 av IOGT 374 Länkarna i Karlstad 375 Konstkommittén 376 Centralförbundet för Nykterhetsundervisning 377 Skoghall - Hammarö Folkpensionsförening 378 DVR: s Barnkoloni Sommarsol 379 Hammarö Nykterhetsförbund 380 Begravningskassan Arbetaren 381 Stiftelsen Skoghalls hemgårds statförslag (bilaga nr. 185) 382 Förslag till budget för år 1965 (bilaga nr. 186) 383 Förvärv av fast egendom 384 Korv- och glasskiosken å Lillängstorget 385 Arbetsutskottets beslut 10/ Bostad å Vidön (bilaga nr. 188) 387 Bostad Dahlgrensvägen 1 (bilaga nr. 189) 388 Bostadsfråga 389 Hyreskontrakt med staten angående polislokaler (bilaga nr. 190) 15(33)

16 390 Studiestipendier (bilaga nr. 191) 391 Hyrorna i Domarvägen 32 (bilaga nr. 192) 392 Uppsägning av personal på poliskontoret (bilaga nr. 193) 393 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 194) 394 Anslag till pump (bilaga nr. 195) 395 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 196) 396 Grusning av väg i Helltorp (bilaga nr. 197) 397 Anskaffande av en lämplig bostad (bilaga nr. 198) 398 Hammarö Jaktklubb. Köpingens jaktmarker (bilaga nr. 199) 399 AMS-rapport (bilaga nr. 200) 400 Angående Kiviksudden (bilaga nr. 201) 401 Ersättningsanspråk 402 Avskrivning av fordran 403 Studiecirkelbidrag (bilaga nr. 202) 404 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 203) 405 Landisbanorna 406 Avslutning Sammanträdesdatum: tisdagen 27 oktober, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 204) 4 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 205) 5 Konferens å Wermlandia (bilaga nr. 206) 6 Grusning av väg i Helltorp 7 Angående lokal till mindre industri (bilaga nr. 207) 8 Arbetsrapport (bilaga nr. 208) 9 Beredskapsarbete (bilaga nr. 209) 10 Nykterhetsnämndens skrivelse angående arbete (bilaga nr. 210) 11 Korv- och Glasskiosk Lillängstorget (bilaga nr. 211) 12 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 212) 13 Studiestipendier (bilaga nr. 213) 14 Busstabeller för vinterhalvåret (bilaga nr. 214) 15 Gränsbestämning samt ägoutbyte vid Möviken 16 Telefonersättningar (bilaga nr. 215) 17 Exploateringskalkyl för Götetorp (bilaga nr. 216) 16(33)

17 Sammanträdesdatum: torsdagen 19 november, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 217) 4 Familjebostadsbidrag för år 1965 (bilaga nr. 218) 5 Indragande av stipendium (bilaga nr. 219) 6 Studiestipendium (bilaga nr. 220) 7 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 221) 8 Grusning av väg till Kilene fritidsgård (bilaga nr 222) 9 Ordförande och ersättare i eventuell Kristidsnämnd (bilaga nr. 223) 10 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 224) 11 Cirkulärskrivelse från Riksförbundet för Hjärt- och lungsjuka (bilaga nr. 225) 12 Annonsering om industrilokalisering (bilaga nr. 226) 13 Förslag till hyreskontrakt för kontor till polispersonal (bilaga nr. 227) 14 Städning av poliskontoret 15 Bidrag till gymnastik - idrottshall (bilaga nr. 228) 16 Avskrivning av räntefri stående del av lån (bilaga nr. 229) 17 Invaliditetsbostäder i kv. Lillängsskogen (bilaga nr. 230) 18 Flaggstång till kommunalhuset (bilaga nr 231) 19 Konstutställning 20 Offert angående köpingens försäkringar 21 Skötsel av isbanorna 22 Egnahemslån till nybyggnad 23 Bostadslån för ombyggnad 24 Förbättringslån 25 Övertagande av egnahemslån 26 Anslutning av vägen till kyrkan 27 Bostadsförsörjningsprogram (bilaga nr. 232) 28 Stadsplaneändring av Lövnäs 29 Ytterbelysning 30 Arbetsförhållanden för vaktmästarna 31 Kommunalkontorets arbetstider 32 Arbetstidsförläggning för kommunalarbetarna (bilaga nr. 233) 33 Traktamentsersättning 17(33)

18 Sammanträdesdatum: tisdagen 1 december, Idrotts- och fritidsstyrelse 410 Vatten och avlopp till Sätter 411 Exploateringskalkyl för Götetorps stadsplaneområde 412 Traktamentsersättningen 413 Slamsugningsersättningen 414 Stadgar m.m. för kommunala musikskolan 415 Telefon till musikledaren 416 Barnavårdsnämnden. Tilläggsanslag 417 Socialnämnden. Tilläggsanslag 418 Hemhjälpsnämnden. Tilläggsanslag 419 Kilene Fritidsgård 420 Realskolans Föräldraförening 421 NTO-föreningen Fyrbåken, Skoghall 422 TBV-kommittén. Anslag till lokalhyra 423 Soldaternas Vänner i Värmland 424 Bostadsrättslägenheter 425 Utställning av köpingens konstverk 426 Vatten till Tynäs restaurant 427 Sopförbränningsbur 428 Allmänna Motorklubben, Skoghall 429 Ornitologföreningen 430 Tilläggsstat för år 1964 (bilaga nr. 234) 431 Stadsplaneändring av Lövnäsområdet 432 Förslag till tomtindelning för Lövnäsområdet 433 Arbetsutskottets beslut 27/10 och 19/ (bilaga nr. 235) 434 Telefonersättning 435 Ytterbelysning 436 Arbetsförhållanden för vaktmästarna 437 Kommunalkontorets arbetstider 438 Arbetstidsförläggning för kommunalarbetare 439 Studiestipendier (bilaga nr. 236) 440 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 237) 441 Ändring av pensionärslägenheter vid Lövnäs 442 Anslutning av vägen till kyrkan 18(33)

19 443 Inventering av åldringsbostäder 444 Disposition av konstverken (bilaga nr. 238) 445 Friställande av bibliotekarien (bilaga nr. 239) 446 Betalningsskyldighet (bilaga nr. 240) 447 Uthyrning av brandstationen vid Lövnäs (bilaga nr. 241) 448 Förbättringsbidrag (bilaga nr. 242) 449 Justering av arvoden (bilaga nr. 243) 450 Ersättning till deltagare i konferens i emigrantforskning (bilaga nr. 244) 451 Kursverksamhet vid Skoghalls yrkesskola (bilaga nr. 245) 452 Skoghalls gymnastikförenings verksamhet (bilaga nr. 246) 453 IF Kamraternas verksamhet (bilaga nr. 247) 454 Avslag å framställning om påbörjande av undergrundsarbeten (bilaga nr. 248) 455 Fritids- och daghem (bilaga nr. 249) 456 Markförvärv Västra Skagene 457 Förvärv av markremsa vid Folkets Hus 458 Anslag till pump 459 Restaurering av sockenstugan 460 Jul- och nyårshälsning Sammanträdesdatum: tisdagen 8 december, Arbetsutskottet 2 Anbud å köpingens försäkringar 3 Yttrande. Handel med bilskrot 4 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 250) 5 Rapport. Samarbetsnämnden i Karlstadsblocket (bilaga nr. 251) 6 Placering av konstverk (bilaga nr. 252) 7 Konstutställning 8 Hyresbelopp. Helltorp 1:37 9 Attesträtt för fastighetsingenjör 10 Skrivelse angående kioskhandel med livsmedel (bilaga nr. 253) 11 Skolersättning 12 Skolersättning förbindelse 13 Konvertering av lån (bilaga nr. 254) 14 Rapport om studiecirklar. Fyrbåken (bilaga nr. 255) 15 Arbetsrapport (bilaga nr. 256) 16 Studiestipendium (bilaga nr. 257) 19(33)

20 17 Familjebostadsbidrag ändring 1965 (bilaga nr. 258) 18 Egnahemslån till nybyggnad 19 Utfärdande av servitut. Gunnarskär 1: Egnahemslån till nybyggnad 21 Checklön Sammanträdesdatum: torsdagen 21 januari, Välkomna 3 Justerare 4 Utskänkning å Tynäs 5 Utskänkning å Konsumrestaurangen 6 Stadsplaneändring å Lövnäs 7 Anslag till bostadsrättslägenhet (bilaga nr. 1) 8 Telefon till skolsköterskan 9 Inredning m.m. av rum för skolassistenten 10 Byggnadsnämndens ordförandearvode 11 Anslag till folkpensionärsförenings studier 12 Skoghalls Musikkår 13 Frälsningsarméns ungdomsarbete 14 Skoghalls Tennisklubb 15 Val av arbetsutskott 16 Arbetsutskottet (bilaga nr. 2) Angående banklån (bilaga nr. 3) 17 Arbetsutskottet (bilaga nr. 4) 18 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 4) 19 Möruddens badbryggor (bilaga nr. 4) 20 Ansökan om tomt 21 Dödsbos hembjudan (bilaga nr. 5) 22 Kioskansökan 23 Musteriföreningens framställning 24 Vattenvårdsdag i Mariestad 25 Personalfunktionärskonferens å Sigtuna kommunskola (bilaga nr. 6) 26 Stadsplan vid Odenparken, ägodelningsärende, tomtindelning (bilaga nr. 7) 27 Angående vatten och avlopp, Kärrängen 28 Konstfrusen isbana. Interpellation 29 Avslutning 20(33)

21 Sammanträdesdatum: tisdagen 2 februari, Överklagande ärendet angående tilläggssubventioneringen 32 Hemhjälpstaxa (bilaga nr. 8) 33 Skolbibliotekariernas arvode 34 Torghandelsstadga (bilaga nr. 9) 35 Torghandelstaxa 36 Allmän hälsoundersökning 37 Tillfälligt lån av UHB 38 Angående banklån 39 Ansökan om tomt (bilaga nr 8½) 40 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 9½) 41 Studiestipendier (bilaga nr. 10½) 42 Avsyning av småbåtshamn i Sörviken (bilaga nr. 11) 43 Diskussion om inköp av konst (bilaga nr. 12) 44 Resolution angående Götetorpsplanen (bilaga nr. 13) års folk- och bostadsräkning granskningsledare (bilaga nr. 14) 46 Återtagande av ansökan om bostad (bilaga nr. 15) 47 Entledigande (bilaga nr. 16) 48 Bemyndigande. Köpebrev (bilaga nr. 17) 49 Exekutiv försäljning (bilaga nr. 18) 50 Andaktsrum i pensionärshemmen Parkvägen 30 (bilaga nr. 19) 51 Anspråk p.g.a. brott (bilaga nr. 20) 52 Vattenledning till Tynäs (bilaga nr. 21) 53 Tomtindelning Kvarteret Lien, Lövnäs (bilaga nr. 21) 54 Byggnadskvot 1965 (bilaga nr. 21) 55 Avstyckning av tomter (bilaga nr. 21) 56 Uthyrning av lägenhet i maskinistbostaden (bilaga nr. 21) 57 Egnahemslån till nybyggnad (bilaga nr. 21) 58 Ägoutbyte (bilaga nr. 21) Sammanträdesdatum: onsdagen 17 februari, Skoghallstvättens verksamhet 61 Fiskevattensarrende (bilaga nr. 22) 62 Uthyrning av lägenheter (bilaga nr. 23) 63 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 24) 21(33)

22 64 Formen för utbetalning av bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 24) 65 Bostadssubvention (bilaga nr. 25) 66 Ersättning för extra städning (bilaga nr. 26) 67 Lokalbehov Karlstads Sparbank. (bilaga nr. 27) 68 Kommuninstruktör (bilaga nr. 28) 69 Återtagande av framställning Musteriföreningen (bilaga nr. 29) 70 Omändring av pensionärslägenhet (bilaga nr. 30) 71 PR-utrymme Scandinavian Logbook (bilaga nr. 31) 72 Antagning i hemvärnet 73 Ant. från sammanträde med kyrkogårdsbyggnadskommittén (bilaga nr. 32) 74 Årsrapport från badhuset (bilaga nr. 33) 75 Tillståndsbevis Kioskhandel (bilaga nr. 34) 76 Inrikesdepartementet Skrivelse angående förbättringslån 77 Debitering av kostnaden för städning av polisens lokaler (bilaga nr. 35) 78 Hyreskontrakt för polisens lokaler (bilaga nr. 36) 79 Polisens handhavande av brandalarmering (bilaga nr. 37) 80 Samarbetsgrupp för dag- och fritidshem (bilaga nr. 38) 81 Angående fritidsverksamheten i Folkets Hus 82 Övertagande av bostadssubvention (bilaga nr. 39) 83 Revisor och suppleant i arbetslöshetsnämnden (bilaga nr. 40) 84 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 41) 85 Arkivarbete (bilaga nr. 42) 86 Varsel vid personalinskränkningar (bilaga nr. 43) 87 Byggnadsplan för fritidsbebyggelsen, Räggårdsviken (bilaga nr. 44) 88 Ersättning till planförfattare - Fritidsbebyggelsen 89 Ansökan om tomter för fritidsbebyggelse, Räggårdsviken 90 Återstående del av lån till Mörmoskolan 91 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 45) 92 Kurs för avlöningsförrättare 93 Sandning av vägar 94 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 46) 95 Utvidgning och ändring av stadsplanen vid Lillängstorget (bilaga nr. 47) 96 Ansökningar om tomter inom Götetorpsområdet - Bifall och Avslag 22(33)

23 Sammanträdesdatum: fredagen 26 februari, Kommuninstruktör (bilaga nr. 48) 100 Ledamöter i lokalkommittén för hälsoundersökning (bilaga nr. 49) 101 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 50) 102 Studiestipendier (bilaga nr. 51) 103 Angående torghandelsstadgan Husmodersföreningen (bilaga nr. 52) 104 Fastighet Götetorp 1:175 (bilaga nr. 53) 105 Angående Sätterledningen 106 Skolstyrelsen Anslag. Dubbeldörrar 107 Schackklubben Anslag 108 Hammarö Fiskeriförening 109 Esperantoklubben 110 Reglemente för centrala byggnadskommittén (bilaga nr. 54) 111 Åldringsutredning 112 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 55) 113 Musteriföreningen 114 Anslaget till badstugan å Lövnäs 115 Konstverkens placering 116 Klarälvens vattenvårdsförbund Sammanträdesdatum: måndagen 22 mars, Förvärv av fast egendom 119 Stadsplanen vid Lillängstorget 120 Byggnadsplanen för område vid Bråten med Kärrängen 121 Inrättande av kurs för ritbiträden 122 Lokalbehovet för högstadiet 123 Stipendium 124 Anslag till exkursion i hembygden 125 Bibliotekariens friställande för enbart biblioteket 126 Renhållningstaxan 127 Underskottet å Skoghallstvätten 128 Förvärvet av Götetorp 1: Konstfryst isbana (bilaga nr. 56) 130 Ålderdomshemmet å Gunnarskär (bilaga nr. 57) 131 Arbetsutskottet (bilaga nr. 58) 23(33)

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1976 INNEHÅLL 2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Åtvidaberg Rekordtidig brandutryckning (årets första brandlarm) Svartbygget

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson)

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson) Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1974 INNEHÅLL: 2/1 Åtvidaberg Grebo, Värna och Björsäter ökar (folkmängden) I Åtvids gamla kyrka (nyårsbön och nyårsvaka) Frikyrkorna i Åtvidaberg (gemensam

Läs mer

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1973 INNEHÅLL 2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen 3/1 Åtvidaberg Varm

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Köper mest köper allt Förslag i Åtvidaberg till nya inköpsrutiner

Köper mest köper allt Förslag i Åtvidaberg till nya inköpsrutiner Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1 jan. 1981 till 22 dec. 1981 INNEHÅLL 8/1 Åtvidssopor till Linköping Kommunal sommartid avslås Köper mest köper allt Förslag i Åtvidaberg till nya inköpsrutiner

Läs mer

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL-.. _FORVALTNING N 1953 Kommunalnämnden. Kommun:dnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökcrberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer