1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, * Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut i familjebostadsärenden (bilaga nr. 1) 9 Utomplanbestämmelser för köpingen 10 Fastställelse av stadsplan av Lövnäs 11 Tandvårdsarbetet Läsåret 1962/63 (bilaga nr. 2) 12 Redogörelse från polisen i Hammarö (bilaga nr. 3) 13 Arkivarbete (bilaga nr. 4) 14 Studiestipendium (bilaga nr. 5) 15 Bostadssubvention (bilaga nr. 6-7) 16 Löneklassuppflyttning (bilaga nr. 8) 17 Löneklassuppflyttning (bilaga nr. 9) 18 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 10) 19 Förvärv av markområde från Helltorp 1:27 20 Angående öppet dike vid Sörviken 21 Årsberättelse Brandkåren (bilaga nr. 11) 22 Kommuninstruktör för sommaren 1964 (bilaga nr. 12) 23 Heltidsanställning av kontorsbiträde 24 Tjänstledighet (bilaga nr. 13) 25 Beträffande Gunnarskär 1: Sammanträde angående Hammar 1:90 m.m. 27 Byggnadskontoret 28 Idrottsinstruktör 29 Egnahemslån (bilaga nr. 14) 30 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 14) 31 Lägenhet Dahlgrensvägen 4 (bilaga nr. 14) 32 Lägenhet Dahlgrensvägen 4 (bilaga nr. 14) 33 Lunserudsvägen 34 Vårdhemsbygget 35 Vidö skola 36 Central byggnadskommitté 1(33)

2 37 Tackskrivelse 38 Avslutning Sammanträdesdatum: torsdagen 29 januari, Arbetsutskottet 3 Reglemente för kommunalnämnden 4 Rapporter angående vidtagna åtgärder (bilaga nr. 16) 5 Retroaktivt räntebidrag för Tallen (bilaga nr. 17) 6 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 18) 7 Förbättringsbidrag (bilaga nr. 19) 8 Angående arbetslöshetsnämnden (bilaga nr. 20a) 9 Studiestipendier 10 Andelar i Företagareföreningen (bilaga nr. 20a) 11 Socialassistenttjänsten 12 Hammar 1:90 m.m. 13 Gåvobrev angående vägmark 14 Kommunal vaktmästare för Lunnevi 15 Interkommunala skolersättning 16 Mörudden 17 Införande av grundskola 18 Högstadiet 19 Central byggnadskommitté 20 Bostadshus för brandpersonal 21 Vägbidrag 22 Markförvärv Helltorp 1:27 23 Inköp av reflexband 24 Anslag till konsert i Skoghalls kyrka 25 Upphävande av reglemente av den 18/ Viss mark vid Folkungaparken 27 Stadsplan för del av Götetorp, Jonsbol o Nolgård Sammanträdesdatum: måndagen 3 februari, Reglemente för kommunalnämnden 42 Arbetsutskottets beslut 43 Bostadsförbättringsbidrag 44 Länsarbetsnämnd 2(33)

3 45 Studiestipendier (bilaga nr. 21) 46 Socialassistenttjänst (bilaga nr. 22) 47 Kurs vid Sigtuna (Kommunskolan) (bilaga nr. 23) 48 Deltagande i lantmäterikostnad 49 Stadsplan för Götetorp m.m. 50 Bostadssubvention (bilaga nr. 24) 51 Kommuninstruktör 52 Hammar 1:24 och 1:90 53 Gåvobrev å gatumark 54 Vaktmästartjänst för Lunnevi 55 Elevavgifter 56 Angående Mörudden 57 Grundskola 58 Högstadiets förläggande m.m. (bilaga nr. 25) 59 Central byggnadskommitté 60 Bostadshus för brandmännen 61 Bidrag till utfartsväg 62 Förvärv av markområde i Helltorp 63 Inköp av reflexband 64 Musikafton. Anslag 65 Upphävande av äldre reglemente 66 Sällskapet Länkarnas lokal 67 Anslag till musikundervisning 68 Avgifter för båtplatser 69 Kilene Fritidsgård Sammanträdesdatum: fredagen 28 februari, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 26) 4 Skogshuggning å Hammar 5 Arrendelagsutredningen (bilaga nr. 27) 6 Markvärdesutredning 7 Angående förvärv av del av Östanås 1:3 8 Annons i Dagens Debatt (bilaga nr. 28) 9 Bostadssubvention (bilaga nr. 29) 10 Angående telefonsamtal i Idrottshallen (bilaga nr. 30) 3(33)

4 11 Studiestipendier (bilaga nr. 31) 12 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 32) 13 Bidrag till reparation (bilaga nr. 33) 14 Hyra av lägenhet (bilaga nr. 34) 15 Lägenhet i Domarvägen 32 (bilaga nr. 35) 16 Arkivarbetets påbörjande (bilaga nr. 36) 17 Båtplatser vid båthamnarna Klarälven och Sörviken (bilaga nr. 37) 18 El-ström till Getingberget 19 Fiskevattensarrendena 20 Avslutning Sammanträdesdatum: torsdagen 12 mars, Arbetsutskottets beslut 73 Maskintvättstugan, Skoghall 74 Förhyrd lägenhet i HSB 75 Ansökningar till korv- och glasskiosken (bilaga nr. 38) 76 Kontorsbiträdestjänst (bilaga nr. 39) 77 Kurs i bostadsbyggnadsprogram (bilaga nr. 40) 78 Konferens angående databehandling (bilaga nr. 41) 79 Byggnadsplan för Bråten 1:2 m.fl. 80 Stoppskyldighet m.m. å vissa vägar 81 Naturvårdsverksamhet 82 Preventivautomat å Lillängstorget (bilaga nr. 43) 83 Representant vid Företagarföreningens sammanträden (bilaga nr. 44) 84 Ålderdomshemmets placering 85 Stadsplan (Hammaröleden) (bilaga nr. 45) 86 Vägrättsupplåtelse (bilaga nr. 46) 87 Studiestipendium (bilaga nr. 47) 88 Bostadssubvention (bilaga nr. 48) 89 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 49) 90 Elevavgifter (bilaga nr. 50) 91 Mörudden (bilaga nr. 51) 92 Lägenhet i HSB (bilaga nr. 51½) 93 Vidö skola (bilaga nr. 52) 94 TBV-kommittén (bilaga nr. 53) 4(33)

5 95 Subvention till bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr. 54) 96 Lånerätt (fri) (bilaga nr. 55) 97 Fiskevattensarrenden (bilaga nr. 56) 98 Idrottskurser (bilaga nr. 57) 99 Utarrendering av Hammar 100 Syn å Hammar 101 Transformatorstation å Lövnäs 1:166 (bilaga nr. 58) 102 Tomt i Lövnäs (bilaga nr. 59) 103 Telefonersättning till lönenämndens och hälsovårdsnämndens ordförande 104 Villabebyggelse å Trumberget 105 Förvärv av mark från Östanås 1:3 106 Egnahemslån (bilaga nr. 60) 107 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 60) 108 Inköp av ved (bilaga nr. 60½) 109 Ytterbelysningen 110 Båtplats vid Sörviken (bilaga nr. 61) 111 Tjänstebostadshyrorna (bilaga nr. 61½) 112 Konferens i Karlstad (bilaga nr. 61a) 113 Tomtförsäljning Kv. Spaden nr 9 (bilaga nr. 62) 114 Fastighet 115 framdragning av elledningar (bilaga nr. 63) 116 Anslag till priser vid cykel-sm 117 Avslutning 118 Tillägg: Bostadskonferens i Stockholm Sammanträdesdatum: måndag 23 mars, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 64) 4 Organisationsutredningen 5 Central byggnadskommitté (bilaga nr. 65) 6 Ansökan om tomter (bilaga nr. 66) 7 Nya affischpelare 8 Lekplats vid Lövnäs 9 Lekskola vid Lövnäs 10 Ansökan rivning av uthus (bilaga nr. 67) 11 Kommunernas Konsultbyrå LBF (bilaga nr. 68) 5(33)

6 12 Driftvärnsman 13 Möruddens upprustning 14 Egnahemslån (bilaga nr. 70) 15 Båtplatser (bilaga nr. 71) 16 Sockenstugans restaurering 17 Avslutning Sammanträdesdatum: tisdag, 17 maj, Organisationsutredning kommunalkontoret (bilaga nr. 72) 122 Central byggnadskommitté (bilaga nr. 73) 123 Statsbidrag till projektkostnader för avloppsreningsverk m.m. 124 Utredning angående brännugn eller dylikt för sopor 125 Nya ålderdomshemmet 126 Övervakningsarvodet 127 Pensionsärende 128 Taxan för familjedaghemsvård 129 Motion 130 Skjutsar till badläger 131 Underskott å Skoghallstvätten 132 Konsum i Lillängsskogen 133 Lekplats vid Lövnäs 134 Lekskola vid Lövnäs 135 Anslag till Folkets Park 136 Inköp av testcykel 137 Anslag till kortalbum 138 Hammarö Missionsförsamling 139 Frälsningsarméns söndagsskola 140 Länkarna i Karlstad 141 Brunnsborrningsbidrag 142 Bemyndigande till kommunalnämnden angående brunnsborrningsbidrag 143 Motionsgymnastik för pensionärer 144 Arbetsutskottets åtgärder 145 Lånet till Folkets Hus (bilaga nr. 74) 146 Öppethållande av korv- och glasskiosk 147 Parkeringsförbud å del av Hovlandavägen (bilaga nr. 75) 6(33)

7 148 Åldringarnas bostadsfråga (bilaga nr. 76) 149 Bostadsriksdag i Hälsingborg 150 Nyttjande av köpingens mark för väg (bilaga nr. 77) 151 Elevavgifter (bilaga nr. 78) 152 Offert för tryckning av verksamhetsberättelsen (bilaga nr. 79) 153 Praktikantlön (bilaga nr. 80) 154 Praktikant (bilaga nr. 81) 155 Ägoutbyte i Lövnäs (bilaga nr. 82) 156 Arkitektfirma (bilaga nr. 83) 157 Småbåtshamnarna 158 Uthyrning av lägenhet 159 Lägenhet vid Vidö skola 160 Bostadsfråga 161 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 84) 162 Bostadssubvention (bilaga nr. 85) 163 Fordringar (bilaga nr. 86) 164 Upplaget vid Domarevägen (bilaga nr. 87) 165 Motorsåg 166 Inköp av moped 167 Vägguttag i änkehemmen 168 Annonspelare å Lillängstorget 169 Trottoar på Lillängstorget 170 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 17 april, Stadsplan för Götetorpsområdet m.fl. Sammanträdesdatum: onsdagen 29 april, Vikarierande kanslibiträde (bilaga nr. 88) 178 Överenskommelse angående löner (bilaga nr. 89) 179 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 90) 180 Utarrenderingen av Hammar 181 Semesterstipendier till husmödrar (bilaga nr. 91) 182 Arbetsmarknadsverket (bilaga nr. 92) 183 Inköp av bokföringsmaskin (bilaga nr. 93) 7(33)

8 184 Telefonväxel 185 Databehandling (bilaga nr. 94) 186 Tältplats vid Domarringen 187 Lägenhet i HSB (bilaga nr. 95) 188 Studiestipendium (bilaga nr. 96) 189 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 97) 190 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 98) 191 Ombud vid lantmäteriförrättning 192 Tackskrivelse (bilaga nr. 99) 193 Ledamöter i utredningskommitté angående brännugn 194 Övertagande av egnahemslån 195 Båtplatser Klarälven och Sörviken (bilaga nr. 100) 196 Stadsplanen för Lövnäs 197 Möruddens badplats 198 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 15 maj, Arbetsutskottet 3 Kontoristtjänsten 4 Lekparken å Skogåsen 5 Övertagande av egnahemslån 6 Ansökan om båtplats 7 Semesterlistor (bilaga nr. 101) 8 Studiestipendier (bilaga nr. 102) 9 Hammarö hemvärn 10 Påpekanden angående revisionen för år Angående vägarna 553 och Idrottsinstruktör 13 Vidöns Unga Örnar (bilaga nr. 103) 14 Pensionärer i Björkbo (bilaga nr. 104) 15 Nedskräpning i naturen (bilaga nr. 105) 16 Invigningen av Karlstads stadshus 17 Kontorsmaskiner (bilaga nr. 106) 18 Avslutning 19 Tillägg: Svenska Riksbyggens skrivelse 8(33)

9 Sammanträdesdatum: torsdagen 21 maj, Högstadiets lokalisering 202 Förvärv av fastighet å Hälltorp 203 Öppethållande av affär 204 Kontoristtjänsten (bilaga nr. 107) 205 Arbetsutskottets beslut och åtgärder (bilaga nr.108) 206 Begäran om hamnplats 207 Vägarna 553 och 555 (bilaga nr. 109) 208 Städning av vägar och parker 209 Svenska Riksbyggen (bilaga nr. 110) 210 Ombud till årsmöte med Folkrörelsernas Arkiv 211 Naturskyddsföreningens skrivelse 212 Angående arkivarbetet (bilaga nr. 111) 213 Hälsovårdstjänstemannaförbundets skrivelse (bilaga nr. 112) 214 Studiecirkelbidrag (bilaga nr. 113) 215 Förvärv av Nolgård 1: Hammars gård 217 Vägunderhåll Nolgårdsholmarna (bilaga nr. 114) 218 Angående flyttningsstatistik (bilaga nr. 115) 219 Förlängning av arkivarbetet (bilaga nr 116) 220 Bostadssubvention (bilaga nr. 117) 221 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 118) 222 Anslag till parkleksverksamheten (bilaga nr. 119) 223 Tackskrivelse (bilaga nr. 120) 224 Ledamot i utredningskommittén för isbana 225 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 121) 226 Köpingens ombud 227 Byggnadsplan för Bråten m.m. 228 Stadsplan för område vid Vattentornet Sammanträdesdatum: torsdagen 4 juni, Fastighetstaxeringsnämnden arvodet 232 Stadsplan vid vattentornet 233 Bemyndigande till lönenämnden 234 Organisationsutredning å skolkansliet 9(33)

10 235 2-årig kontorskurs vid yrkesskolan 236 El-teknisk linje vid yrkesskolan 237 Ny taxa för familjedaghemshjälp 238 Borgensteckning för bostadsrättsföreningen Skogsgläntan 239 Gymnastikföreningen 240 Anslag till vägförbättring i Östanås 1: Anslag till sång- och körledarkurs 242 Skolstyrelsens förslag och framställning 243 Simundervisningen vid badlägret 244 Angående badskjutsar till Mörudden 245 Ersättningstaxan för hemhjälp 246 Förvärv av Östanås 1:16 (bilaga nr. 122) 247 Anslag till Skoghalls Missionskyrkas restaurering 248 Övertagande av sjukkassans byggnad 249 Inköp av lägenhet i HSB vid Vändgatan 250 Revisionsberättelsen (bilaga nr. 123) 251 Cykel SM 252 Stadsplan vid Lillängstorget 253 Hammars Vägsamfällighet (bilaga nr. 124) 254 Gunnarskärs gård (bilaga nr. 125) 255 Flyttningskostnader (bilaga nr. 126) 256 Skrivelse musikutbildning (bilaga nr. 127) 257 Studiecirkelanslag (bilaga nr. 128) 258 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 129) 259 Fastighetsingenjörstjänsten (bilaga nr. 130) 260 Utannonsering av arbetsledartjänsten 261 Överlåtelse av egnahemslån (bilaga nr. 130) 262 Varmbadhuset (bilaga nr. 130) 263 Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 130) 264 Skolersättningar. Tilläggsanslag 265 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 3 juli, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 131) 4 HSB:s bostadsrättsförening Skogsgläntan 10(33)

11 5 Lantmäterikostnad för Östanås 1:3 (bilaga nr. 132) 6 Kommunalkamrerarkurs i Sigtuna (bilaga nr. 133) 7 Livräddningsbåt (bilaga nr. 134) 8 Fordran (bilaga nr 135) 9 Statliga lånet till Folkets Hus (bilaga nr. 136) 10 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 137) 11 Grusning av vägen till Lilla Skagene 12 Sommarstuga å Hammar (bilaga nr. 138) 13 Fiskarstuga vid Getingberget (bilaga nr. 139) 14 Nya Hovlandavägens sträckning 15 Föräldrakampanj (bilaga nr. 140) 16 Västerbygdens Vattendomstols dom angående småbåtshamnarna 17 Kommuninstruktören (bilaga nr. 141) 18 Bostadsärende (bilaga nr. 142) 19 Tvättpriserna (bilaga nr. 143) 20 Angående arbetskraften (bilaga nr. 144) 21 Skolmåltider (bilaga nr. 145) 22 Angående arkivarbete (bilaga nr. 146) 23 Torgplatser (bilaga nr. 147) 24 Vatten till Tynäs 25 Ansökningar till arbetsledartjänsten 26 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 148) 27 Egnahemslån till nybyggnader (bilaga nr. 148) Sammanträdesdatum: onsdagen 8 juli, Arbetsutskottets beslut och åtgärder (bilaga nr. 149) 269 Bostadsförbättringsbidrag 270 Grusning av väg till Lilla Skagene 271 Ansökan om hyresrätt vid Getingberget 272 Hovlandavägens planerande sträckning 273 Föräldrakampanj Lägenhet till gymnastiklärare 275 Rapport angående upplåtelse av tre bostäder 276 Torgplatser 277 Vattenfrågan vid Tynäs 11(33)

12 278 Arbetsledartjänsten (bilaga nr. 150) 279 Angående bostadsstiftelse i HSB:s regi (bilaga nr. 151) 280 Stadsplan vid Odenparken 281 Tomtindelningar vid Lövnäs 282 Studiestipendium (bilaga nr. 152) 283 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 153) 284 Skolersättningar (bilaga nr. 154) 285 Korkmatta i lägenhet Domarevägen Anslag till renovering hemgårdarna samt inköp av piano 287 Markområdena Östanås 1:3 och 1:16 vid Möviken Sammanträdesdatum: måndagen 27 juli, Diverse anslag att upptagas i staten för år NTO-distriktet. Anslag 292 Telefonersättning till v. brandcheferna 293 Gåvobrev å område från Jonsbol 1:3 294 Markområde till utbyggnad av norra kyrkogården 295 Anslag till elever vid musikkurs å Ingesund 296 Anslag till gymnastikgrupp i Hallersrud 297 Barndanslaget. Anslag 298 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 155) 299 Löneklassuppflyttningar. Polisen (bilaga nr. 156) 300 D:o löneklassuppflyttning (bilaga nr. 157) 301 Hastighetsbegränsning i Hammarö 302 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 158) 303 Instruktion till arkivet (bilaga nr. 159) 304 Angående förvärv av fast egendom 305 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 160) 306 Studiecirkelsbidrag (bilaga nr. 161) 307 Båtplatser 308 Stadsplan för Hammar 309 Lillängstorget (bilaga nr. 162) 310 Torgplatserna 311 Överlåtelse av egnahemslån (bilaga nr. 162) 312 Bostadslån (bilaga nr. 162) 313 Avslutning 12(33)

13 Sammanträdesdatum: tisdagen 18 augusti, Stadsplan vid Odenparken 317 Byggnadsplan vid Hästviken 318 Förvärv av fastighet Björkliden Helltorp 1: Värmlands Läns Mödra- och Barnavärn 320 Musikkurs på Ingesund 321 Värmlands Arbetarkvinnors Semesterhem 322 Diverse anslag i staten för år Idrottsplatsföreningen 324 Skoghalls Gymnastikförening 325 Kommunal musikskola 326 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 163) 327 Förvärv av fast egendom 328 Angående filmanslaget till Turisttrafikförbundet (bilaga nr. 164) 329 Bostadssubvention (bilaga nr. 165) 330 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 166) 331 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 167) 332 Skrivelse Nolgård 1:55 (bilaga nr. 168) 333 Studiestipendier (bilaga nr. 169) 334 Angående bebyggelse av Gunnarskär 1: Övertagande av egnahemslån 336 Angående Larberg 1:1 337 Angående eventuellt byte av mark med kyrkan 338 Avslutning Protokoll fört vid sammanträde den 9 september 1964 med representanter för Värmlands läns landsting och Hammarö köping Information om landstingets projekterade byggnadsföretag av skol- och vårdhem vid Sätter Sammanträdesdatum: torsdagen 10 september, 1964 Arbetsutskottet 3 Anbud å fastighet i Helltorp 4 Hembjudan om förvärv av Lövnäs 1:31 5 Studiestipendier (bilaga nr. 170) 6 Grunderna för utgivning av studiestipendier 7 Utseende av arkivvårdare 13(33)

14 8 Skrivelse angående iordningställande av vägarna inom Lövnäs (bilaga nr. 171) 9 Utestående fordringar (bilaga nr. 172) 10 Bostadssubvention (bilaga nr. 173) 11 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 174) 12 Uthyrning av bostad (bilaga nr. 175) 13 Uthyrning av bostad (bilaga nr. 176) 14 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 177) 15 Studiecirkelsbidrag (bilaga nr. 178) 16 Idrottsinstruktörens rapport (bilaga nr. 179) 17 Övertagande av egnahemslån 18 Överförande av egnahemslån 19 Belysning på Odenvägen 20 Angående installerande av avfallskvarn 21 Angående Domarevägen Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 180) Sammanträdesdatum: måndagen 28 september, 1964 Budgetberedning 3 Redogörelse års budget Sammanträdesdatum: onsdagen 7 oktober, Ny brandordning (bilaga nr. 181) 342 Sotningsavgifterna 343 Hyresregleringslagens fortsatta tillämpning i Hammarö 344 Skånska Cementgjuteriets exploateringsavtal angående Lövnäs 345 Placering av högstadieskolan (bilaga nr. 182) 346 Lokalbehovsprövning för högstadiet (bilaga nr. 183) 347 Biblioteksarvodet 348 Organisering av skoladministrationen (bilaga nr. 184) 349 Materielrum för Idrottshallen 350 Anslag till hemundervisning för sjuk elev 351 Toaletter vid Hallersruds skola 352 Entledigande av skolbyggnadskommittén 353 Skolstyrelsen. Underhåll och nyanskaffningar 354 Planering vid brandstationen 14(33)

15 355 Fastighet Helltorp 1:9, 1:23 och 1: Dragdike i Gråberg 357 Hammarö Folkdanslag 358 Hammarö Rosen 359 Hammarö Folkskolors Idrottsförening 360 Vidöns Unga Örnar 361 NTO i Svenshult 362 Friska Vindar 363 Frisksportstugan å Trollholmen 364 MHF: s lokalavdelning 365 Överförmyndarens arvode 366 Yrkesskolans personalfråga 367 Barnavårdsnämndens anslagsäskanden 368 Hemhjälpsnämnden ordförandens arvode 369 Socialnämnden ordförandens arvode 370 Socialnämndens Avgifterna för ålderdomshemmet 371 Skoghalls Manskör 372 IOGT: s scouter 373 Logen 4544 av IOGT 374 Länkarna i Karlstad 375 Konstkommittén 376 Centralförbundet för Nykterhetsundervisning 377 Skoghall - Hammarö Folkpensionsförening 378 DVR: s Barnkoloni Sommarsol 379 Hammarö Nykterhetsförbund 380 Begravningskassan Arbetaren 381 Stiftelsen Skoghalls hemgårds statförslag (bilaga nr. 185) 382 Förslag till budget för år 1965 (bilaga nr. 186) 383 Förvärv av fast egendom 384 Korv- och glasskiosken å Lillängstorget 385 Arbetsutskottets beslut 10/ Bostad å Vidön (bilaga nr. 188) 387 Bostad Dahlgrensvägen 1 (bilaga nr. 189) 388 Bostadsfråga 389 Hyreskontrakt med staten angående polislokaler (bilaga nr. 190) 15(33)

16 390 Studiestipendier (bilaga nr. 191) 391 Hyrorna i Domarvägen 32 (bilaga nr. 192) 392 Uppsägning av personal på poliskontoret (bilaga nr. 193) 393 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 194) 394 Anslag till pump (bilaga nr. 195) 395 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 196) 396 Grusning av väg i Helltorp (bilaga nr. 197) 397 Anskaffande av en lämplig bostad (bilaga nr. 198) 398 Hammarö Jaktklubb. Köpingens jaktmarker (bilaga nr. 199) 399 AMS-rapport (bilaga nr. 200) 400 Angående Kiviksudden (bilaga nr. 201) 401 Ersättningsanspråk 402 Avskrivning av fordran 403 Studiecirkelbidrag (bilaga nr. 202) 404 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 203) 405 Landisbanorna 406 Avslutning Sammanträdesdatum: tisdagen 27 oktober, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 204) 4 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 205) 5 Konferens å Wermlandia (bilaga nr. 206) 6 Grusning av väg i Helltorp 7 Angående lokal till mindre industri (bilaga nr. 207) 8 Arbetsrapport (bilaga nr. 208) 9 Beredskapsarbete (bilaga nr. 209) 10 Nykterhetsnämndens skrivelse angående arbete (bilaga nr. 210) 11 Korv- och Glasskiosk Lillängstorget (bilaga nr. 211) 12 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 212) 13 Studiestipendier (bilaga nr. 213) 14 Busstabeller för vinterhalvåret (bilaga nr. 214) 15 Gränsbestämning samt ägoutbyte vid Möviken 16 Telefonersättningar (bilaga nr. 215) 17 Exploateringskalkyl för Götetorp (bilaga nr. 216) 16(33)

17 Sammanträdesdatum: torsdagen 19 november, Arbetsutskottet 3 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 217) 4 Familjebostadsbidrag för år 1965 (bilaga nr. 218) 5 Indragande av stipendium (bilaga nr. 219) 6 Studiestipendium (bilaga nr. 220) 7 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 221) 8 Grusning av väg till Kilene fritidsgård (bilaga nr 222) 9 Ordförande och ersättare i eventuell Kristidsnämnd (bilaga nr. 223) 10 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 224) 11 Cirkulärskrivelse från Riksförbundet för Hjärt- och lungsjuka (bilaga nr. 225) 12 Annonsering om industrilokalisering (bilaga nr. 226) 13 Förslag till hyreskontrakt för kontor till polispersonal (bilaga nr. 227) 14 Städning av poliskontoret 15 Bidrag till gymnastik - idrottshall (bilaga nr. 228) 16 Avskrivning av räntefri stående del av lån (bilaga nr. 229) 17 Invaliditetsbostäder i kv. Lillängsskogen (bilaga nr. 230) 18 Flaggstång till kommunalhuset (bilaga nr 231) 19 Konstutställning 20 Offert angående köpingens försäkringar 21 Skötsel av isbanorna 22 Egnahemslån till nybyggnad 23 Bostadslån för ombyggnad 24 Förbättringslån 25 Övertagande av egnahemslån 26 Anslutning av vägen till kyrkan 27 Bostadsförsörjningsprogram (bilaga nr. 232) 28 Stadsplaneändring av Lövnäs 29 Ytterbelysning 30 Arbetsförhållanden för vaktmästarna 31 Kommunalkontorets arbetstider 32 Arbetstidsförläggning för kommunalarbetarna (bilaga nr. 233) 33 Traktamentsersättning 17(33)

18 Sammanträdesdatum: tisdagen 1 december, Idrotts- och fritidsstyrelse 410 Vatten och avlopp till Sätter 411 Exploateringskalkyl för Götetorps stadsplaneområde 412 Traktamentsersättningen 413 Slamsugningsersättningen 414 Stadgar m.m. för kommunala musikskolan 415 Telefon till musikledaren 416 Barnavårdsnämnden. Tilläggsanslag 417 Socialnämnden. Tilläggsanslag 418 Hemhjälpsnämnden. Tilläggsanslag 419 Kilene Fritidsgård 420 Realskolans Föräldraförening 421 NTO-föreningen Fyrbåken, Skoghall 422 TBV-kommittén. Anslag till lokalhyra 423 Soldaternas Vänner i Värmland 424 Bostadsrättslägenheter 425 Utställning av köpingens konstverk 426 Vatten till Tynäs restaurant 427 Sopförbränningsbur 428 Allmänna Motorklubben, Skoghall 429 Ornitologföreningen 430 Tilläggsstat för år 1964 (bilaga nr. 234) 431 Stadsplaneändring av Lövnäsområdet 432 Förslag till tomtindelning för Lövnäsområdet 433 Arbetsutskottets beslut 27/10 och 19/ (bilaga nr. 235) 434 Telefonersättning 435 Ytterbelysning 436 Arbetsförhållanden för vaktmästarna 437 Kommunalkontorets arbetstider 438 Arbetstidsförläggning för kommunalarbetare 439 Studiestipendier (bilaga nr. 236) 440 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 237) 441 Ändring av pensionärslägenheter vid Lövnäs 442 Anslutning av vägen till kyrkan 18(33)

19 443 Inventering av åldringsbostäder 444 Disposition av konstverken (bilaga nr. 238) 445 Friställande av bibliotekarien (bilaga nr. 239) 446 Betalningsskyldighet (bilaga nr. 240) 447 Uthyrning av brandstationen vid Lövnäs (bilaga nr. 241) 448 Förbättringsbidrag (bilaga nr. 242) 449 Justering av arvoden (bilaga nr. 243) 450 Ersättning till deltagare i konferens i emigrantforskning (bilaga nr. 244) 451 Kursverksamhet vid Skoghalls yrkesskola (bilaga nr. 245) 452 Skoghalls gymnastikförenings verksamhet (bilaga nr. 246) 453 IF Kamraternas verksamhet (bilaga nr. 247) 454 Avslag å framställning om påbörjande av undergrundsarbeten (bilaga nr. 248) 455 Fritids- och daghem (bilaga nr. 249) 456 Markförvärv Västra Skagene 457 Förvärv av markremsa vid Folkets Hus 458 Anslag till pump 459 Restaurering av sockenstugan 460 Jul- och nyårshälsning Sammanträdesdatum: tisdagen 8 december, Arbetsutskottet 2 Anbud å köpingens försäkringar 3 Yttrande. Handel med bilskrot 4 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 250) 5 Rapport. Samarbetsnämnden i Karlstadsblocket (bilaga nr. 251) 6 Placering av konstverk (bilaga nr. 252) 7 Konstutställning 8 Hyresbelopp. Helltorp 1:37 9 Attesträtt för fastighetsingenjör 10 Skrivelse angående kioskhandel med livsmedel (bilaga nr. 253) 11 Skolersättning 12 Skolersättning förbindelse 13 Konvertering av lån (bilaga nr. 254) 14 Rapport om studiecirklar. Fyrbåken (bilaga nr. 255) 15 Arbetsrapport (bilaga nr. 256) 16 Studiestipendium (bilaga nr. 257) 19(33)

20 17 Familjebostadsbidrag ändring 1965 (bilaga nr. 258) 18 Egnahemslån till nybyggnad 19 Utfärdande av servitut. Gunnarskär 1: Egnahemslån till nybyggnad 21 Checklön Sammanträdesdatum: torsdagen 21 januari, Välkomna 3 Justerare 4 Utskänkning å Tynäs 5 Utskänkning å Konsumrestaurangen 6 Stadsplaneändring å Lövnäs 7 Anslag till bostadsrättslägenhet (bilaga nr. 1) 8 Telefon till skolsköterskan 9 Inredning m.m. av rum för skolassistenten 10 Byggnadsnämndens ordförandearvode 11 Anslag till folkpensionärsförenings studier 12 Skoghalls Musikkår 13 Frälsningsarméns ungdomsarbete 14 Skoghalls Tennisklubb 15 Val av arbetsutskott 16 Arbetsutskottet (bilaga nr. 2) Angående banklån (bilaga nr. 3) 17 Arbetsutskottet (bilaga nr. 4) 18 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 4) 19 Möruddens badbryggor (bilaga nr. 4) 20 Ansökan om tomt 21 Dödsbos hembjudan (bilaga nr. 5) 22 Kioskansökan 23 Musteriföreningens framställning 24 Vattenvårdsdag i Mariestad 25 Personalfunktionärskonferens å Sigtuna kommunskola (bilaga nr. 6) 26 Stadsplan vid Odenparken, ägodelningsärende, tomtindelning (bilaga nr. 7) 27 Angående vatten och avlopp, Kärrängen 28 Konstfrusen isbana. Interpellation 29 Avslutning 20(33)

21 Sammanträdesdatum: tisdagen 2 februari, Överklagande ärendet angående tilläggssubventioneringen 32 Hemhjälpstaxa (bilaga nr. 8) 33 Skolbibliotekariernas arvode 34 Torghandelsstadga (bilaga nr. 9) 35 Torghandelstaxa 36 Allmän hälsoundersökning 37 Tillfälligt lån av UHB 38 Angående banklån 39 Ansökan om tomt (bilaga nr 8½) 40 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 9½) 41 Studiestipendier (bilaga nr. 10½) 42 Avsyning av småbåtshamn i Sörviken (bilaga nr. 11) 43 Diskussion om inköp av konst (bilaga nr. 12) 44 Resolution angående Götetorpsplanen (bilaga nr. 13) års folk- och bostadsräkning granskningsledare (bilaga nr. 14) 46 Återtagande av ansökan om bostad (bilaga nr. 15) 47 Entledigande (bilaga nr. 16) 48 Bemyndigande. Köpebrev (bilaga nr. 17) 49 Exekutiv försäljning (bilaga nr. 18) 50 Andaktsrum i pensionärshemmen Parkvägen 30 (bilaga nr. 19) 51 Anspråk p.g.a. brott (bilaga nr. 20) 52 Vattenledning till Tynäs (bilaga nr. 21) 53 Tomtindelning Kvarteret Lien, Lövnäs (bilaga nr. 21) 54 Byggnadskvot 1965 (bilaga nr. 21) 55 Avstyckning av tomter (bilaga nr. 21) 56 Uthyrning av lägenhet i maskinistbostaden (bilaga nr. 21) 57 Egnahemslån till nybyggnad (bilaga nr. 21) 58 Ägoutbyte (bilaga nr. 21) Sammanträdesdatum: onsdagen 17 februari, Skoghallstvättens verksamhet 61 Fiskevattensarrende (bilaga nr. 22) 62 Uthyrning av lägenheter (bilaga nr. 23) 63 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 24) 21(33)

22 64 Formen för utbetalning av bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 24) 65 Bostadssubvention (bilaga nr. 25) 66 Ersättning för extra städning (bilaga nr. 26) 67 Lokalbehov Karlstads Sparbank. (bilaga nr. 27) 68 Kommuninstruktör (bilaga nr. 28) 69 Återtagande av framställning Musteriföreningen (bilaga nr. 29) 70 Omändring av pensionärslägenhet (bilaga nr. 30) 71 PR-utrymme Scandinavian Logbook (bilaga nr. 31) 72 Antagning i hemvärnet 73 Ant. från sammanträde med kyrkogårdsbyggnadskommittén (bilaga nr. 32) 74 Årsrapport från badhuset (bilaga nr. 33) 75 Tillståndsbevis Kioskhandel (bilaga nr. 34) 76 Inrikesdepartementet Skrivelse angående förbättringslån 77 Debitering av kostnaden för städning av polisens lokaler (bilaga nr. 35) 78 Hyreskontrakt för polisens lokaler (bilaga nr. 36) 79 Polisens handhavande av brandalarmering (bilaga nr. 37) 80 Samarbetsgrupp för dag- och fritidshem (bilaga nr. 38) 81 Angående fritidsverksamheten i Folkets Hus 82 Övertagande av bostadssubvention (bilaga nr. 39) 83 Revisor och suppleant i arbetslöshetsnämnden (bilaga nr. 40) 84 Igångsättningstillstånd (bilaga nr. 41) 85 Arkivarbete (bilaga nr. 42) 86 Varsel vid personalinskränkningar (bilaga nr. 43) 87 Byggnadsplan för fritidsbebyggelsen, Räggårdsviken (bilaga nr. 44) 88 Ersättning till planförfattare - Fritidsbebyggelsen 89 Ansökan om tomter för fritidsbebyggelse, Räggårdsviken 90 Återstående del av lån till Mörmoskolan 91 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 45) 92 Kurs för avlöningsförrättare 93 Sandning av vägar 94 Övertagande av egnahemslån (bilaga nr. 46) 95 Utvidgning och ändring av stadsplanen vid Lillängstorget (bilaga nr. 47) 96 Ansökningar om tomter inom Götetorpsområdet - Bifall och Avslag 22(33)

23 Sammanträdesdatum: fredagen 26 februari, Kommuninstruktör (bilaga nr. 48) 100 Ledamöter i lokalkommittén för hälsoundersökning (bilaga nr. 49) 101 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr. 50) 102 Studiestipendier (bilaga nr. 51) 103 Angående torghandelsstadgan Husmodersföreningen (bilaga nr. 52) 104 Fastighet Götetorp 1:175 (bilaga nr. 53) 105 Angående Sätterledningen 106 Skolstyrelsen Anslag. Dubbeldörrar 107 Schackklubben Anslag 108 Hammarö Fiskeriförening 109 Esperantoklubben 110 Reglemente för centrala byggnadskommittén (bilaga nr. 54) 111 Åldringsutredning 112 Familjebostadsbidrag (bilaga nr. 55) 113 Musteriföreningen 114 Anslaget till badstugan å Lövnäs 115 Konstverkens placering 116 Klarälvens vattenvårdsförbund Sammanträdesdatum: måndagen 22 mars, Förvärv av fast egendom 119 Stadsplanen vid Lillängstorget 120 Byggnadsplanen för område vid Bråten med Kärrängen 121 Inrättande av kurs för ritbiträden 122 Lokalbehovet för högstadiet 123 Stipendium 124 Anslag till exkursion i hembygden 125 Bibliotekariens friställande för enbart biblioteket 126 Renhållningstaxan 127 Underskottet å Skoghallstvätten 128 Förvärvet av Götetorp 1: Konstfryst isbana (bilaga nr. 56) 130 Ålderdomshemmet å Gunnarskär (bilaga nr. 57) 131 Arbetsutskottet (bilaga nr. 58) 23(33)

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967* Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari 1964 1 Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:12, 1968-1970* Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 Sammanträdesdatum: måndag 12 februari, 1968 3 Yttrande över förslag till enhetlig kommuntyp 4 Representant i kommittén för Vänerns vattenvård (bilaga nr. 1) 5 Ändring av civilförsvarsplanen (bilaga nr.

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Folkrörelser Missionsförbundet

Folkrörelser Missionsförbundet Folkrörelser Enligt Nationalencyklopedien är folkrörelser en, i Sverige sedan sekelskiftet 1900, vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten 1995-03-14 1 Sven Gustavsson Laila Ekström Au 139 Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten Nybro kommun inbjuder politiker och tjänstemän till en utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson

Ordföranden: Owe Magnusson. Sekreterare: Per-Olof Johansson 1(14) Plats och tid: Kommunkontoret Färgelanda, kl. 14.00 17.30 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Henrik Axelsson (c) Eva Nör (s) Ove Qvick (s) Leif A Westbom Karl-Erik Johansson (c) Bo Johansson

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03)

KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D. KF 2. Motion om belysning av Stadshusets fasad samt justering av Stadsparkens belysning (43/03) Tid: Tisdag 9 november 2004, kl. 13.00 Plats: KS-rummet, Stadshuset plan 3, uppgång D KF 1. Överföring av anslag från investering till drift, fastighetsnämnden KF 2. Motion om belysning av Stadshusets

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959*

Ur Protokoll, Folkskolestyrelsen, Volym A1: 6, 1955-1959* Sammanträdesdatum måndag den 17 januari 1955 1 2 Ny ledamot 3 Justering 4 Hemkunskap i 7: e klass Bilaga nr 1 5 Lärartjänster Bilaga nr. 2 6 Löneklassplaceringar Bilaga nr. 2 7 Tjänstledigt för deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1 STYRELSEN 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer