Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga nr. 3) 6 Gåvobrev å vägmark 7 Kommunal vaktmästare för Lunnevi (bilaga nr. 4) 8 Elevavgifter (bilaga nr. 5) 9 Möruddens badplats (bilaga nr. 6) 10 Grundskolans genomförande (bilaga nr. 7) 11 Högstadiets placering (bilaga nr. 7) 12 Central byggnadskommitté 13 Bostäder för brandmanskapet (bilaga nr. 8) 14 Bidrag till väg Östanås (bilaga nr. 9) 15 Förvärv av markområde (bilaga nr. 10) 16 Inköp av reflexband 17 Anslag till musikafton (bilaga nr. 11) 18 Upphävning av beslut angående reglemente 19 Upplåtelse av Länkarnas lokal till pensionärsföreningen (bilaga nr. 12) 20 Instrumentalundervisning i skolan (bilaga nr. 13) 21 Båtplatsavgifter 22 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 14) 23 Idrottsinstruktör för sommaren (bilaga nr 15) 24 Kontorsbiträdestjänsten (heltid) (bilaga nr 16) 25 Avsägelse (bilaga nr. 17) 26 Motion 27 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 21 april Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr. 18) 31 Bebyggelse i södra Haga ( bilaga nr. 19) 32 Förvärv av område i Fiskvik Östanås 1:3 (bilaga nr 20) 33 Minnesplakett till Cykel-SM (bilaga nr. 21) 1(25)

2 34 Organisationsutredningen (bilaga nr. 22) 35 Centrala byggnadskommittén (bilaga nr 23) 36 Stadsbidrag till projekteringskostnader för reningsverk mm (bilaga nr. 24) 37 Brännugn för sopor och avfall (bilaga nr. 25) 38 Anslag till två skissförslag (ålderdomshem) (bilaga nr. 26) 39 Pensionsärende (bilaga nr. 27) 40 Höjning av familjedaghemstaxan ( bilaga nr. 28) 41 Motion angående utgivande av anslag och dylikt (bilaga nr. 29) 42 Angående badskjutsar för skolbarn (bilaga nr. 30) 43 Underskottet å skoghallstvätten (bilaga nr. 31) 44 Förvärv av konsum fastighet i Lillängsskogen (bilaga nr. 32) 45 Lekplats vid Lövnäs (bilaga nr. 33) 46 Lekskola i Lövnäs (bilaga nr. 34) 47 Anslag till Folkets Park (bilaga nr. 35) 48 Inköp av ergometercykel (bilaga nr. 36) 49 Anslag till fotoalbum (bilaga nr. 37) 50 Anslag till Hammarö Missionsförsamling (bilaga nr. 38) 51 Frälsningsarméns söndagsskola (bilaga nr 39) 52 Sällskapet Länkarna (bilaga nr. 40) 53 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 41) 54 Beslut angående bidrag till brunnsborrning 55 Motionsgymnastik å vårdhemmet (bilaga nr. 42) 56 Stadsplanen för Götetorp m.fl. (bilaga nr. 43) 57 Höjning av övervakningsarvodet (bilaga nr. 44) 58 Tackskrivelser (bilaga nr. 45) 59 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 16 juni Fastighetstaxeringsnämnd (bilaga nr. 46) 63 Arvode till ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd 64 Fyllnadsval (bilaga nr. 46) 65 Suppleant i beredningsutskottet 66 Stadsplan för område vid Vattentornet (bilaga nr. 47) 67 Bemyndigande till lönenämnden (bilaga nr. 48 2(25)

3 68 Organisationsutredning å skolexpedition (bilaga nr. 49) 69 Yrkesskolan 2-årig kontorskurs (bilaga nr. 50) 70 Yrkesskolan El-teknisk linje (bilaga nr. 51) 71 Ny taxa för familjedaghemsvård (bilaga nr. 52) 72 Borgensteckning för byggnadskreditiv HSB (bilaga nr. 53) 73 Gymnastikföreningen (bilaga nr. 54) 74 Vägbidrag till Östanås 1:20 (bilaga nr. 55) 75 Anslagsansökan till sångkurs (bilaga nr. 56) 76 Skolstyrelsen diverse anslag (bilaga nr. 57) 77 Simskolarna (bilaga nr. 57) 78 Angående badskjutsar (bilaga nr. 58) 79 Anslag till parkleksverksamheten (bilaga nr. 59) 80 Taxan för hemhjälp (bilaga nr. 60) 81 Förvärv av Östanås 1:16 (bilaga nr. 61) 82 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr. 62) 83 Tilläggsanslag Skolersättningar 84 Förvärv av sjukkassans byggnad 85 Förvärv av lägenhet i HSB 86 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 63) 87 Cykel-SM 88 Anslag till bryggor vid Mörudden (bilaga nr. 64) 89 Tackskrivelser (bilaga nr. 65) 90 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 8 september Stadsplanen vid Odenparken 94 Byggnadsplan vid Hästviken 95 Förvärv av Helltorp 1:37 96 Markområde till kyrkogårdens utbyggnad å Hammar (bilaga nr. 66) 97 Gåvobrev å markområde av Jonsbol 1:3 98 Diverse anslag i staten för år 1965 (bilaga nr. 67) 99 Idrottsplatsförening (bilaga nr. 68) 100 Gymnastikföreningen (bilaga nr. 69) 101 Kommunalamusikskolan (bilaga nr. 70) 3(25)

4 102 Telefonersättning till v. brandcheferna (bilaga nr. 71) 103 NTO-distriktet (bilaga nr. 72) 104 Musikkurs å Ingesund (bilaga nr. 73) 105 Hallersruds gymnastikgrupp (bilaga nr. 74) 106 Barndanslaget (bilaga nr. 75) 107 Mödra- och barnavärnet (bilaga nr. 76) 108 Arbetarekvinnornas Semesterhem (bilaga nr. 77) 109 Skoghalls hemgård (bilaga nr. 78) 110 Avsägelse (bilaga nr. 79) 111 Tackskrivelser (bilaga nr. 80) 112 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 29 oktober Ny ledamot av fullmäktige (bilaga nr. 81) 116 Ombud för val av polisnämnd (bilaga nr. 82) 117 Överförmyndare (bilaga nr. 83) 118 Brandordning (bilaga nr. 84) 119 Sotningsavgifter (bilaga nr. 85) 120 Fortsatt hyresreglering (bilaga nr. 86) 121 AB Mälarhus exploatering vid Lövnäs (bilaga nr. 87) 122 Högstadiets lokalisering (bilaga nr. 88) 123 Lokalbehovsprövning Högstadiet (bilaga nr. 88) 124 Biblioteksarvoden (bilaga nr. 89) 125 Organisationsutredning av skoladministrationen (bilaga nr. 89) 126 Tillbyggnad av idrottshallen (bilaga nr. 89) 127 Anslag till undervisning av sjuk elev (bilaga nr. 89) 128 Toaletter vid Hallersruds skola (bilaga nr. 89) 129 Entledigande av skolbyggnadskommittén (bilaga nr. 90) 130 Underhåll och nyanskaffning (se budgetförslaget) 131 Planering av brandstationen (bilaga nr. 91) 132 Förvärv av Helltorp 1:9 m.fl. (bilaga nr. 91 ½) 133 Avloppsdike i Gråberg (bilaga nr. 92) 134 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr. 93) 135 Hammarö Rosen (bilaga nr. 94) 4(25)

5 136 Skolans Idrottsförening (bilaga nr. 95) 137 Anslag till kurs (bilaga nr. 96) 138 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 97) 139 Friska Vindar (bilaga nr. 98) 140 MHF-avdelningen (bilaga nr. 99) 141 Frisksportstugan å Trollholmen 142 Överförmyndarens arvode 143 Yrkesskolan (bilaga nr. 100) 144 Barnavårdsnämnd (bilaga nr. 101) 145 Hemhjälpsnämnden (bilaga nr. 102) 146 Socialnämnden (bilaga nr. 103) 147 Socialnämnden (bilaga nr. 104) 148 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 105) 149 IOGT:s scoutkår (bilaga nr. 106) 150 Logen 4544 Skoghall (bilaga nr. 107) 151 Sällskapet Länkarna (bilaga nr. 108) 152 Konstkommittén (bilaga nr 109) 153 CFN:s anslag (bilaga nr. 110) 154 Folkpensionärsförening (bilaga nr. 111) 155 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr. 112) 156 Nykterhetsförbund (bilaga nr. 113) 157 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr. 114) 158 Skoghalls Hemgård stat (bilaga nr. 115) 159 Utgifts- och inkomststaten för år 1965 (bilaga nr. 116) 160 Tackskrivelse (bilaga nr. 117) Sammanträdesdatum: tisdagen 18 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 118) 164 Avsägelse som ordförande i Barnavårdsnämnden samt val av ny ordförande (bilaga nr. 118 ½) 165 Ordförande och vice ordförande i Kommunalfullmäktige år Val av beredningsutskott för år Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för år (25)

6 168 Inrättande av en idrotts- och fritidsstyrelse (bilaga nr ) 169 Vatten och avlopp till Sätter (bilaga nr ) 170 Exploatering av Götetorpsområdet (bilaga nr ) 171 Höjning av traktamentsersättning (bilaga nr. 120) 172 Höjning av bidraget till slamtömning (bilaga nr. 120 och 127) 173 Stadgar för kommunal musikskola och instruktion för musikledare och musiklärare (bilaga 120, ) 174 Telefon till musikledaren (bilaga 120,130) 175 Tilläggsanslag för barnavårdsnämnden (bilaga nr. 120, 131) 176 Tilläggsanslag för socialnämnden (bilaga nr. 120, 132) 177 Tilläggsanslag för hemhjälpsnämnden (bilaga nr 120, 133.) 178 Driftbidrag till Stiftelsen Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 120, 134) 179 Kommunala realskolans föräldraförening (bilaga nr. 120, 135) 180 NTO-föreningen Fyrbåkens juniorverksamhet (bilaga nr. 120, 136) 181 TBV-avdelningen i Skoghall (bilaga nr. 120, 137) 182 Soldaternas vänner i Värmland (bilaga nr. 120, 138) 183 Bostadsrätt i HSB-bebyggelsen (bilaga nr. 120, 139) 184 Utställning av köpingens konstverk (bilaga nr. 120, 140) 185 Vatten till Tynäs (bilaga nr. 120, 141) 186 Sopförbränning i Mosstorp (bilaga nr. 120, 142) 187 Skoghalls Allmänna Mototklubbs Luciafest (bilaga 120, 143) 188 Karlstads Ornitologiska förenings fågelstation vid Skagens Fyr (bilaga nr. 120, ) 189 Tilläggsstat (bilaga nr. 120, 148) 190 Vatten och avlopp till Rosenlundsområdet 191 Val av trafiknämnd (bilaga nr ) 192 Bemyndigande till skolstyrelsen angående lokal m.m. för skolassistent 193 Tackskrivelser (bilaga nr ) 194 Jul- och Nyårshälsningar 6(25)

7 Sammanträdesdatum: fredagen 12 februari Utskänkningstillstånd för Tynäs 4 Utskänkningstillstånd för Konsumrestaurant 5 Stadsplaneändring, Lövnäs (bilaga nr. 1) 6 Anslag till bostadsrättslägenhet (bilaga nr. 2) 7 Telefon till skolsköterskan (bilaga nr. 3) 8 Skolstyrelsens Anslag till vissa ändringsarbeten m.m. (bilaga nr. 4) 9 Byggnadsnämndens ordförande arvode (bilaga nr. 5) 10 Folkpensionärsförening Studieanslag (bilaga nr. 6) 11 Skoghalls musikkår (bilaga nr. 7) 12 Frälsningsarméns Anslag till ungdomsverksamhet (bilaga nr. 8) 13 Skoghalls Tennisklubb (bilaga nr. 9) 14 Överklagning av ärendet angående tilläggssubventioneringen Götetorpsplanen 15 Torghandelsstadga (bilaga nr. 10) 16 Taxa för torghandel (bilaga nr. 10) 17 Ersättningstaxa för hemhjälp (bilaga nr. 11) 18 Arvode till skolbibliotekarier (bilaga nr. 12) 19 Allmän hälsoundersökning (bilaga nr. 13) 20 Lån av Uddeholms Aktiebolag 21 Återstående delen av lånet till Mörmoskolan (bilaga nr. 14) 22 Tackskrivelser (bilaga nr. 15) 23 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 26 mars Stadsplanen vid Lillängstorget (bilaga nr. 16) 27 Byggnadsplanen å område i Bråten med Kärrängen 28 Yrkesskolestyrelsen Kurs för ritbiträden (bilaga nr. 17) 29 Högstadiet (bilaga nr. 18) 30 Stipendium (bilaga nr. 19) 31 Anslag till skolans exkursioner (bilaga nr. 20) 32 Kommunbibliotekariens arbetsuppgifter (bilaga nr. 21) 33 Renhållningstaxan (bilaga nr. 22) 34 Underskottet på Skoghallstvätten (bilaga nr. 23) 7(25)

8 35 Förvärv av Götetorp 1: Konstfryst isbana (bilaga nr. 24) 37 Ålderdomshemmet (bilaga nr. 25) 38 Ledningarna till Sätter (bilaga nr. 26) 39 Dubbeldörrar i Mörmskolans läkarmottagning (bilaga nr. 27) 40 Schackklubben (bilaga nr. 28) 41 Anslag till vassbesprutning (bilaga nr. 29) 42 Anslag till internationell ungdomsvecka (bilaga nr. 30) 43 Reglemente för centrala byggnadskommittén (bilaga nr. 31) 44 Ersättning för utredningen av åldringsbostäder 45 Val av nämndemän (bilaga nr. 32) 46 Ledamot jämte suppleant i bostadsrättsföreningen (bilaga nr. 33) 47 Tackskrivelser (bilaga nr. 34) 48 Motion angående pensionärshem m.m. 49 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 11 juni Kommunala bostadstilläggen (bilaga nr ) 53 Pensionärslägenheter i hyreshus jämte uppförande av pensionärshem (bilaga nr , 40) 54 Torghandelstaxa för Lillängstorget (bilaga nr ) 55 Asfaltering av vissa vägar (bilaga nr ) 56 Iordningställandet av del av Jonsbolsvägen 57 Anslag till fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr ) 58 Besvär över föreläggande av ålderdomshemmet till område vid Gunnarskärs gård 59 Besvär över beslut om uppförande av ishockeyhall i Skoghall 60 Iordningställande av lekplats och inköp av lekmateriel (bilaga nr ) 61 Höjning av ersättning för eldning, städning och tillsyn vid toaletterna på Lillängstorget 62a Inköp av radhus vid Lövnäs för lärare vid Hägensberg 62b Överenskommelse med Konsum om exploateringskostnader vid nybyggnation vid Björkhagsgatan och förvärv av Skogåsen 14:1 (bilaga nr. 50) 63 Förslag till byggnadsplan vid Räggårdsviken (bilaga nr. 51) 8(25)

9 64 Anslag till Hammarö Hemvärn (bilaga nr. 52) 65 Byggnadschefens framställning om löneförhöjning (bilaga nr. 53) 66 Delegering till Sv. Kommunförbundets förhandlingsdelegation av vissa kollektivavtalsfrågor (bilaga nr. 54) 67 DVR:s Lokalavdelning i Karlstads, transportservice (bilaga nr. 55) 68 Vatten och avlopp till mekaniskverkstad i Jonsbol (bilaga nr. 56) 69 Logen 4544 av IOGT demonstration av alkoholfria drycker (bilaga nr. 57) 70 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr ) 71 IF Kamraterna hyra för idrottshallen (bilaga nr. 60) 72 Hammarö unglottaavdelning resebidrag (bilaga nr. 61) 73 Nytt reglemente för kommunala musikskolan (bilaga nr ) 74 Handhavande av förskolornas verksamhet (bilaga nr. 64) 75 Bidrag till pianistkurs (bilaga nr. 65) 76 Hammarö Folkdanslag resebidrag (bilaga nr. 66) 77 Skolstyrelsen, reparationer vid Skoghalls skola (bilaga nr. 67) 78 Inköp av skolbänkar för realskolan (bilaga nr ) 79 Utlåtande angående utskänkning av rusdrycker under kommande oktrojperiod (bilaga nr ) 80 Bidrag till Nordiska Sommarkursen i Lund (bilaga nr. 71) 81 Sommarkurs på Ingesund för 13 elever i Kommunala musikskolan (bilaga nr. 72) 82 Fyllnadsval av revisor (bilaga nr. 73) 83 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 74) 84 Utslag på besvär (bilaga nr. 75) 85 Resolution angående statsplanen för område vid Lillängstorget (bilaga nr. 76) 86 Tackskrivelser (bilaga nr ) 87 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 24 augusti Oljeskyddsutredningen (bilaga nr. 79a) 91 Organisationsplan för civilförsvaret bilaga nr. 79b) 92 Torghandelstadgan 93 Förvärv av bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 80) 94 Markbyte Götetorp (bilaga nr. 81) 9(25)

10 95 Överenskommelse angående kollektivavtal för tjänstemän (bilaga nr. 82) 96 Telefonersättning (bilaga nr. 83) 97 Utfyllnadsbidrag till ålderspension (bilaga nr. 84) 98 Studiestipendierna (bilaga nr. 85) 99 Tomtpris Götetorp (bilaga nr. 86) 100 Bilersättning (bilaga nr. 87) 101 Skoghalls Tvätten (bilaga nr. 88) 102 Studieförbundet Medborgarskolan (bilaga nr. 89) 103 Diverse anslag att upptagas i staten för år 1966 (bilaga nr. 90) 104 Hammarö barndanslag (bilaga nr. 91) 105 Inackorderingskostnader på vårdhemmet (bilaga nr. 92) 106 Sysselsättningssamarit (bilaga nr. 93) 107 Polisens skyddssektion övervaktningsverksamhet (bilaga nr. 94) 108 Förvärv av 45 öre skatt av Hovlanda V:a 1:7 109 Stadsplanen för Götetorpsområdet 110 Förvärv av markområde från Hallersrud 1:6 (bilaga nr. 95) 111 Reparation av Nyskolan (bilaga nr. 96) 112 Undertecknande av bostadslåneärenden 113 Tackskrivelser 114 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 24 september Överklagning av beslut att inköpa 45 öre skatt av Hovlanda V:a 1:7 118 Anslag till ABF (bilaga nr ) 119 Hammarö lokalavdelning av MHF (bilaga nr. 101) 120 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr. 102) 121 Skoghall Hammarö Folkpensionärsförening (bilaga nr. 103) 122 Skoghalls Schackklubb (bilaga nr. 104) 123 Värmlands läns Mödra- och barnavärn (bilaga nr. 105) 124 Riksföreningen mot Polio (bilaga nr. 106) 125 Gåvobrev av ägaren till Gunnarskär Fyllnadsval (bilaga nr. 107) 127 Köpingens borgen på lånehandlingar 128 Utslag på besvär (bilaga nr. 108) 10(25)

11 129 Utslag på besvär (bilaga nr. 109) 130 Tackskrivelse från Hammarö hemvärn (bilaga nr. 110) 131 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: torsdagen 28 oktober års Bostadsutredning (bilaga nr. 111) 135 Besvär över torghandelsstadgan 136 Arvode för Schemaläggning vid realskolan och folkskolan (bilaga nr. 112) 137 Skolans underhåll och nyanskaffning under Arvoden för förtroendeuppdrag och dyl. (bilaga nr. 113) 139 Ytterligare en hemvårdarinna (bilaga nr. 114) 140 Arbetsledare för hemhjälpen (bilaga nr. 115) 141 Slopande av skottpengar på skadedjur 142a Idrotts- och fritidsnämnd (bilaga nr. 116) 142b Central upphandling och centralförråd Transportfordon (bilaga nr. 117) 143 Förvärv av hemskogskiftet av Nolgård 1:2 och Junioravdelningen Virvelvinden (bilaga nr. 118) 145 Hammarö folkskolors idrottsförening (bilaga nr. 119) 146 Ungdomslogen Hammarö Rosen(bilaga nr. 120) 147 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 121) 148 Junioravdelningen Friska Vindar (bilaga nr. 122) 149 Diverse anslag i staten för 1966 (bilaga nr. 123) 150 Skoghalls Missionsförsamlings ungdoms- och scoutverksamhet (bilaga nr. 124) 151 Utgifts- och inkomststat för Stiftelsen Skoghalls Hemgård (bilaga nr. 125) 152 Hammarö folkdanslag (bilaga nr. 126) 153 DKSN:s kurs i Hammarö under februari 1966 (bilaga nr. 127) 154 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr. 128) 155 Badrum i lägenheter Wennbergsvägen 4 (bilaga nr. 129) 156 Asfaltering av Hagavägen och Herleniusvägen (bilaga nr. 130) 157 Direktiv för beräkning av bostadskostnaden för best. av kommunala bostadstillägg (bilaga nr. 131) 158 Stugan på Trollholmen, Unga örnar 159 Ny avloppstub i Gunnarskärsviken 160 Utgifts- och inkomststaten för år 1965 (bilaga nr. 132) 11(25)

12 161 Sockenstugans renovering 162 Utslag på besvär (bilaga nr. 133) 163 Tackskrivelser från Hem- och skola föreningen (bilaga nr. 134) 164 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: lördagen 18 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 135) 168 Diverse fyllnadsval (bilaga nr. 135) 169 Idrotts- och fritidsnämnden (bilaga nr. 135) 170 Beredningsutskottet 171 Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 172 Ny chef för Hammarö hemvärnsområde (bilaga nr. 136) 173 Överklagningsärende 174 Adresser för området söder om Ålkärrsvägen (bilaga nr. 137) 175 Förvärv av 10 öre skatt av V:a Hovlanda 1:7 (bilaga nr. 138) 176 Förvärv av Hovlanda V:a 1:5 (bilaga nr. 139) 177 Utträde ur Värmlands Socialvårdsförbund (bilaga nr. 140) 178 Inköp av traktor (bilaga nr. 141) 179 Skärmtak vid bilparkeringen vid Dahlgrensvägen (bilaga nr. 142) st. bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 143) 181 Extra kontoristtjänst (bilaga nr. 144) 182 Anslag till diverse inköp för musikskolan (bilaga nr. 145) 183 Gåvobrev på mark Jonsbol 1:18 (bilaga nr. 146) 184 Gåvobrev på mark del av Nolgård 1: Angående bildandet av bostadsstiftelse alternativt bostadsaktiebolag (bilaga nr. 147) 186 Bidrag till anskaffande av ett reningsfilter (bilaga nr. 148) 187 Hammarö Nykterhetsföbund (bilaga nr. 149) 188 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr. 150) 189 Hammarö Bridgeklubb (bilaga nr. 151) 190 Logen Fyrbåken av NTO (bilaga nr. 152) 191 Vidöns Unga Örnar (bilaga nr. 153) 192 IOGT:s sommarhem (bilaga nr. 154) 12(25)

13 193 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr. 155) 194 Förvärv av markområde vid Gunnarskärsgård (bilaga nr. 156) 195 NTO-distriktet (bilaga nr. 157) 196 Ytterbelysningen (bilaga nr. 158) 197 Stadsplan för Prästgårdsvägen m.m. (bilaga nr. 159) 198 Tilläggsstat för år 1965 (bilaga nr. 160) 199 Tackskrivelser (bilaga nr. 161) 200 Jul- och Nyårshälsningar 201 Bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr. 135) 13(25)

14 Sammanträdesdatum: tisdagen 8 februari Brandordningen (bilaga nr. 1) 4 Upphävande av beslutet om affärernas lunchstängning (bilaga nr. 2) 5 Tilläggsanslag Kommunala musikskolan 6 Skolmåltider till elever vid skolor i Karlstad (bilaga nr. 4) 7 Simskolarna (bilaga nr. 5) 8 Angående sommarens simundervisning (bilaga nr. 5) 9 Idrottshallen (bilaga nr. 6) 10 Källarlokal vid Clevebebyggelsen (bilaga nr. 7) 11 Fluoridering av vattenledningsvattnet (bilaga nr. 8) 12 Bidrag till filteranläggningar (bilaga nr. 9) 13 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 10) 14 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr. 11) 15 Värmlands Skridskoförbund (bilaga nr. 12) 16 Festspelen 1966 (bilaga nr. 13) 17 Anslag till bostadsrättslägenheter (bilaga nr 13a) 18 Utredning angående elverk 19 Tillägg på löner och pensioner (bilaga nr. 14) 20 Kanslibiträde vid yrkesskolan (bilaga nr. 15) 21 Angående tandvårdstaxan (bilaga nr. 16) 22 Stadsplan för del av Lillängsskogen 23 Folkets Hus m.m. Ölutskänkning 24 Musiklärartjänst (bilaga nr. 17) 25 Tackskrivelser (bilaga nr. 18) 26 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 25 mars Svenska Stadsförbundets kongress (bilaga nr. 19) 30 Avsägelse (bilaga nr. 20) 31 Reglemente för taxitrafiken (bilaga nr. 21) 32 Maximitaxa för biltrafik med personbefordran (bilaga nr. 22) 33 Sysselsättningsverksamhet för pensionärer (bilaga nr. 23) 34 Borgensteckning Socialnämnden (bilaga nr. 24) 14(25)

15 35 Trappstädning i pensionärshemmen (bilaga nr. 25) 36 Lönenämnden ABT och ABTD (bilaga nr. 26) 37 Kommunernas huvudavtal (bilaga nr. 27) 38 Stadsplan för område vid Gunnarskärsgård (bilaga nr. 28) 39 Provisoriska skollokaler (bilaga nr. 29) 40 Oljeledning i gymnastikhuset och Vidö skola (bilaga nr. 30) 41 Byggnadsfrågan för Vidö skola (bilaga nr 31) 42 Ersättning för valsedlar (bilaga nr. 32) 43 NTO-föreningen Anslag till reparation av orgel och piano (bilaga nr. 33) 44 Föräldraföreningen (Realskolan) angående skolskjutsar (bilaga nr. 34) 45 Hammarö Lottakår (bilaga nr. 35) 46 Stadsplanen för Prästgårdsvägen (bilaga nr. 36) 47 Tackskrivelser (bilaga nr. 37) 48 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 9 maj Parentation 49 Nya röstsammanräkningar (bilaga nr.38) 52 Fyllnadsval Försäkringskassan (bilaga nr. 39) 53 Stadsplanen för område öster om Vattentornet (bilaga nr. 40) 54 Släckningsavtalet med UHB - Uddeholmsbolaget (bilaga nr. 41) 55 Bemyndigande (bilaga nr. 41½) 56 Förvärv av 2 bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 42) 57 Budget för Idrotts- och fritidsnämnd (bilaga nr. 43) 58 Maskiner och diverse redskap till Idrotts- och fritidsnämnden (bilaga nr. 44) 59 Instruktion för intendenten (bilaga nr. 45) 60 Lönenämnden angående PRL och PRLD (bilaga nr. 46) 61 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr. 47) 62 Namnförslag vid Vattentornet (bilaga nr. 48) 63 Domarevägen namnändring (bilaga nr. 49) 64 Terminsavgifter för tekniska fackskolor (bilaga nr. 50) 65 Ansökan om bidrag till pianokurs (bilaga nr. 51) 66 Frälsningsarmén Anslag (bilaga nr. 52) 67 TBV Anslag (bilaga nr. 53) 15(25)

16 68 Brandkårens medverkan i akuta nödlägen (bilaga nr. 54) 69 Grunderna för kommunala bostadstillägget 70 Inköp av manskapsvagnar 71 Angående Skogåsen 14:1 72 Sommarstugan å Hammar 73 Tack 74 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 17 juni Slopande av punkt 27 i föredragningslistan 78 Val av fullmäktige och suppleant samt revisor och suppleant i HSB för Hammarö (bilaga nr. 55) 79 Fyllnadsval 80 Fyllnadsval (bilaga nr. 56) 81 Val av ledamöter och suppleanter i Yrkesskolstyrelsen (bilaga nr. 57) 82 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 58) 83 Filialbutik för Systembolaget (bilaga nr. 59) 84 Asfaltering av vissa vägar (bilaga nr. 60) 85 Avgiften vid lekskolorna (bilaga nr. 61) 86 Vissa naturvårdsuppgifter (bilaga nr. 62) 87 Detaljplan för idrottsplatsområde (bilaga nr. 63) 88 Stödundervisning (bilaga nr. 64) 89 Frivilligt 8:e läsår (bilaga nr. 65) 90 Skolans lokalbehov för nästa läsår (bilaga nr. 66) 91 Inventarier för skolbarnsbespisningen (bilaga nr. 67) 92 Föräldraföreningen vid realskolan framställning om resebidrag (bilaga nr. 68) 93 Lokaler för Skoghalls Musikkår (bilaga nr. 69) 94 Offert och anbud vid inköp och tjänster (bilaga nr. 70) 95 Reglemente för lönenämnden (bilaga nr. 71) 96 Ändrad lönegradsplacering för arbetsledare (bilaga nr. 72) 97 Persienner i köpingens lägenheter (bilaga nr. 73) 98 Hammarö unglottaavdelning (bilaga nr. 74) 99 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr. 75) 100 Balkong för slöjdsalen i Vidö skola (bilaga nr. 76) 16(25)

17 101 Fritidsområdet i Folkets park (bilaga nr. 77) 102 Försäljning av Släggan Iordningställande av Björkhagsgatan (bilaga nr. 78) 104 Förvärv av Hälltorp 1:35 och viss del av fastigheten Mörmon med Djupsundet 105 Inköp av pumpar 106 Skyddstaket vid Götetorps skola 107 Cancerinsamlingen (bilaga nr. 79) 108 Nationalinsamlingen för Vietnam (bilaga nr. 80) 109 Tryckning av valsedlar (bilaga nr. 81) 110 Tackskrivelser (bilaga nr. 82) 111 Kommunalfullmäktiges ordförande förklarade sammanträdet avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 26 augusti Välkomsthälsning 115 Fyllnadsval (bilaga nr. 83) 116 Yttrande över taxitrafiken (bilaga nr. 84) 117 Yrkesskolan Elevhem (bilaga nr. 85) 118 Förvärv av två bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 86) 119 Upphörande av vägbidragen (bilaga nr. 87) 120 Klöveruds skola (bilaga nr. 88) 121 Utredning av sopsäcksystemet (bilaga nr. 89) 122 Avvattning av södra Hammarön (bilaga nr. 90) 123 Domarringen (bilaga nr. 91) 124 Virvelvinden (bilaga nr. 92) 125 Fågelstationen på Hammarös sydspets (bilaga nr. 93) 126 Bidrag till balettutbildning (bilaga nr. 94) 127 V:a Skagene Vägsamfällighet (bilaga nr. 95) 128 Diverse anslag att upptas i budgeten för år 1967 (bilaga nr. 96) 129 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 97) 130 Belysning av Bruksgatan (bilaga nr. 98) 131 Oljeeldning i Dahlgrensvägen Namnförslag på vägar inom Götetorpsområdet 133 Ersättning för familjedaghem (bilaga nr. 99) 134 Tilläggsanslag Fritidsnämnden (bilaga nr. 100) 17(25)

18 135 Nytt avtal med Bylunds - Tvätt (bilaga nr. 101) 136 Familjebostadsbidragen (bilaga nr. 102) 137 Förvärv av Mörmon/Djupsundet m.m. (bilaga nr. 103) 138 Förvärv av Hult 1:2 och 1:7 139 Flerårsbudgeten (bilaga nr. 104) 140 Valmän för val av vattenrättsnämndeman (bilaga nr. 105) 141 Konsums fastighet i Haga 142 Kommunalfullmäktiges sammanträde förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 28 oktober Suppleant i yrkesskolstyrelsen (bilaga nr. 106) 146 Kontoristtjänst Socialbyrån (bilaga nr. 107) 147 Specialinredda lägenheter för rörelsehindrade (bilaga nr. 108) 148 Musikkurs på Ingesund (bilaga nr. 109) 149 Barndanslaget (bilaga nr. 110) 150 Hammarö Rosen (bilaga nr. 111) 151 NTO:s ungdomsloger (bilaga nr. 112) 152 Idrotts- och Fritidsnämnden (bilaga nr. 113) 153 Idrotts- och Fritidsnämnden (bilaga nr. 114) 154 Hammarö Fäste (bilaga nr. 115) 155 Insatslägenhet 156 Angående förvärv av lägenheter 157 Fadderortsrörelse (bilaga nr. 116) 158 Sotningstaxa (bilaga nr. 117) 159 Skolstyrelsen Införande av fri skolmateriel (bilaga nr. 118) 160 Disposition av lokalerna i Mörmon 6:1 161 Skolstyrelsen AV-föreståndaren (bilaga nr. 119) 162 Skolidrottsförbundet (bilaga nr. 120) 163 Avloppsreningsverket (bilaga nr. 121) 164 1: e socialassistent (bilaga nr. 122) 165 Subventionering av hyreshusbebyggelsen 166 Nya tjänster på byggnadskontoret (bilaga nr. 123) 167 Siffergranskare på deltid (bilaga nr. 124) 168 Idrotts- och fritidsnämnden anslagsäskande (bilaga nr. 125) 18(25)

19 169 Yrkesskolstyrelsens äskanden (bilaga nr. 126) 170 Skolstyrelsen (bilaga nr. 127) 171 Anslag till vägar och gator, ytterbelysning (bilaga nr. 128) 172 Vattenverkstyrelsen Utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (bilaga nr. 129) 173 Hallersruds Blåsorkester (bilaga nr. 130) 174 Mödra- och Barnavärnet (bilaga nr. 131) 175 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr. 132) 176 Hammarö Hembygdsförening (bilaga nr. 133) 177 Skoghalls ABF (bilaga nr. 134) 178 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr. 135) 179 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr. 136) 180 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr. 137) 181 Utgifts- och inkomststaten för år 1967 (bilaga nr. 138) 182 IF Kamraterna (bilaga nr. 139) 183 Folkets Husförening Anslag (bilaga nr. 140) 184 Tackskrivelser (bilaga nr. 141) 185 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 22 november Nya Ålderdomshemmet (bilaga nr. 142) 190 Borgensteckning för HSB-bebyggelse Brf Bergåsen (bilaga nr. 143) 191 Borgensteckning för HSB:s exploateringskredit Brf Bergåsen (bilaga nr. 144) 192 Insatslägenhet (bilaga nr. 145) 193 Bemyndigande om förvärv av insatslägenhet (bilaga nr. 146) 194 Kommunikationsradioanläggning (bilaga nr. 147) 195 Hyressubventioneringen (bilaga nr. 148) 196 Lokaler i kommunalhuset 197 Snabbtelefonanläggning 198 Kilene fritidsgård vägbidrag (bilaga nr. 149) 199 Unga Örnars Värmlandsdistrikt (bilaga nr. 150) 200 Kungl. Maj:ts beslut angående Hovlanda V:a 1:7 (bilaga nr. 151) 201 Tackskrivelser (bilaga nr. 152) 19(25)

20 Sammanträdesdatum: fredagen 16 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 153) 205 Fyllnadsval (bilaga nr. 153) 206 Angående ANV - HÖK (bilaga nr. 154) 207 Höjning av pensionen (bilaga nr. 155) 208 Kanslitjänster (bilaga nr. 156) 209 Kommunalassistenttjänsten ändring till kamrersassistenttjänst (bilaga nr. 157) 210 1: e idrottsvaktmästare (bilaga nr. 157) 211 Värmlands - Dals Nation Göteborg (bilaga nr. 159) 212 NY DAG Annons (bilaga nr. 160) 213 Sjuktransporttaxa (bilaga nr. 161) 214 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 162) 215 Musterisektionens hemställan (bilaga nr. 163) 216 Tilläggsstaten för 1966 (bilaga nr. 164) 217 Sammankallande Kommunalfullmäktige 218 Tillstånd att försälja öl 219 Tackskrivelse (bilaga nr. 165) 220 Interpellation pensionärsbostäder inom Lövnäsområdet 221 Brunnsborrning vid Larbergs skola 222 Tack- och julhälsningar 20(25)

21 Sammanträdesdatum: onsdagen 1 februari Protokoll över röstsammanräkning av de nya fullmäktige (bilaga nr. 1) 3 Ordförande och vice ordförande i fullmäktige 4 Beredningsutskott för år Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 6 Brunnsborrning Solbacka skola (bilaga nr. 2) 7 Vidö skola (bilaga nr. 3) 8 Normer för skolskjutsar (bilaga nr. 4) 9 Skolskjutsar för elever i realskolan (bilaga nr. 5) 10 Fri skolmateriel till elev i gymnasiala skolor (bilaga nr. 6) 11 Bron över allmänna vägen vid kommunalhuset (bilaga nr. 7) 12 Skoghalls Musikkår (bilaga nr. 8) 13 Frälsningsarméns ungdomsverksamhet 14 Skoghalls Tennisklubb (bilaga nr. 9) 15 Uppteckning av fornminnen 16 Hovlanda 1:7 17 Förvärv av två bostadshus vid Björkhagsgatan (bilaga nr. 10) 18 Ortsombud för bosättningslånen 19 Tackskrivelser (bilaga nr. 11) 20 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 14 april Bergslagskretsen av Stadsförbundet (bilaga nr. 12) 24 Kommittén för Vänerns Vattenvård (bilaga nr. 13) 25 Högstadieskolan (bilaga nr. 14) 26 Affärs- och bostadshuset i Kv. Affärsmannen 2 (bilaga nr. 15) 27 Valnämndsarvoden 28 Lärarbostaden i Svenshult 29 Ruds vägförening (bilaga nr. 16) 30 Fiskevattensarrenden (bilaga nr. 17) 31 Interkommunala skolersättningar 32 Teckningsbord Realskolan (bilaga nr. 18) 33 Anslag till Dennicketorp (bilaga nr. 19) 21(25)

22 34 Landskapsvårdande verksamhet (bilaga nr. 20) 35 ABF - kören Pro Musica (bilaga nr. 21) 36 Cykelklubben (bilaga nr. 22) 37 Nya affärstidslagen 38 Utsträckt utskänkningstid å Tynäs restaurant (bilaga nr. 23) 39 Ändring av 3 i grunder för utgivande av kommunalt bostadstillägg (bilaga nr. 24) 40 Förslag till verksamhet vid fritidsgården (bilaga nr. 25) 41 Brandstyrelsen Brandlarmsanläggning (bilaga nr. 26) 42 Avjärningsfilter Svenshult (bilaga nr. 26a) 43 Inredning av fritidsgården (bilaga nr. 27) 44 Biblioteksstyrelsen (bilaga nr. 28) 45 Yrkesskolstyrelsen Tjänster på expeditionen (bilaga nr. 29) 46 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 30) 47 Interpellation pensionärsbostäder inom Lövnäsområdet 48 Interpellation översvämningar Hagaområdet 49 Flykting 67 (bilaga nr. 32) 50 Stadsplanen för Gunnarskär(bilaga nr. 33) 51 Tackskrivelser (bilaga nr. 34) 52 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 16 juni Verksamhetsberättelser Ansvarsfrihet (bilaga nr. 35) 56 Uppförande av högstadieskola (bilaga nr. 36) 57 Anläggning för mottagning av oljehaltig blandning från fartyg (bilaga nr. 37) 58 Avtal om översiktlig planläggning och upprättande av vattenvårdsplan för Karlstads planeringsregion. (bilaga nr. 38) 59 Hammarö Renhållnings framställning om höjda taxor (bilaga nr. 39) 60 Pensionstillägg för förre kommunalarbetaren (bilaga nr. 40) 61 Reparation av gymnastikhuset vid Skoghalls skola (bilaga nr. 41) 62 Ändring av organisationsplan för Karlstads civilförsvarsområde (bilaga nr. 42) 63 Ytterligare en extra musiklärartjänst vid kommunala musikskolan (bilaga nr. 43) 64 Ändring av extra musiklärartjänst till ordinarie (bilaga nr. 44) 65 Anslag till Röda Korsföreningen med anledning av Flykting 67 (bilaga nr. 45) 22(25)

23 66 Hörselfrämjandets Föräldraförening i Värmlands län (bilaga nr. 46) 67 Information angående länsplaneringen (bilaga nr. 47) 68 Fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr. 48) 69 Interpellation översvämningar Hagaområdet 70 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 25 augusti Fyllnadsval (bilaga nr. 49) 74 Måltidsfri utskänkning av spritdrycker (bilaga nr. 50) 75 Höjning av vattenavgifterna 76 Pensionärslägenheter i Lövnäs (bilaga nr. 51) 77 Höjning av ersättningen till familjedaghem (bilaga nr.52) 78 Familjedaghemstaxa (bilaga nr. 53) 79 Bråten med Kärrängen 1:2 (bilaga nr. 54) 80 Traktamentsersättning (bilaga nr. 55) 81 Sammanträdesarvoden (bilaga nr. 56) 82 Hembygdsföreningen (bilaga nr. 57) 83 Värmlands socialdemokratiska ungdomsdistrikt (bilaga nr. 58) 84 Centerns Ungdomsförbund (bilaga nr. 59) 85 Ny brandtankbil (bilaga nr. 60) 86 Mödra- och Barnavärnet (bilaga nr. 61) 87 Frykenstrands semesterhem (bilaga nr. 62) 88 Diverse anslag att upptagas i budgeten för år 1968 (bilaga nr. 63) 89 Inbjudan till Sätters vårdhem 90 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen den 31 oktober Vägombud (bilaga nr. 64) 94 Ombud för polisnämndsval (bilaga nr. 65) 95 Förvärv av paviljongen för elevhem (bilaga nr. 66) 96 Skoghalls Fritidsgård (bilaga nr. 67) 97 Asfaltering vid pensionärshemmen mm vid Karlavägen och Dahlgrensvägen 98 Tvättmaskiner för pensionärshemmen 23(25)

24 99 Tvättmaskiner för Larberg 1:10 och Svenshult 1: Badrum å lärarbacken 101 Bidrag till deltagare i musikkurs å Ingesund (bilaga nr. 68) 102 Utställningen Vår Polis (bilaga nr. 69) 103 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 70) 104 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 71) 105 Diverse anslag i 1968 års budget (bilaga nr. 72) 106 Diverse arvodeshöjningar (bilaga nr. 73) 107 Arvode till trafiksäkerhetskommitténs ordförande 108 Musteriföreningens överlåtelse av tomt i Jonsbol 109 Toveruds vägsamfällighet (bilaga nr. 74) 110 Idrotts- och fritidsnämndens Tilläggsanslag (bilaga nr. 75) 111 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 76) 112 Hembygdsföreningens hemställan angående Kilene 1:2 m.fl. (bilaga nr. 77) 113 Pensionskostnader för polisväsendet 114 Skolstyrelsens anslagsäskanden 115 Trafiksäkerhetskommittén (bilaga nr. 78) 116 Värmlands skolidrottsförbund (bilaga nr. 79) 117 Bygdegården i Svenshult (bilaga nr. 80) 118 Medborgarskolan Hyresbidrag (bilaga nr. 81) 119 Kommunalnämnden Diverse anslag 120 Vattenverksstyrelsen Anslag 121 Yrkesskolstyrelsen Anslag 122 Barnavårdsnämnden Anslag 123 Idrotts- och fritidsnämnden Diverse anslag (bilaga nr. 82) 124 Fritidsgården i Skoghall (bilaga nr. 83) 125 Bibliotekets organisation (bilaga nr. 84) 126 Sopsäcksystem för renhållning (bilaga nr. 85) 127 Utgifts- och inkomststaten för år 1968 (bilaga nr. 86) 128 Hemhjälpsnämnden Tilläggsanslag (bilaga nr. 87) 129 Medborgarskolan Lekskoleverksamhet (bilaga nr. 88) 130 Byggnadsplan för Kiviksudden mm (bilaga nr. 89) 131 Förvärv av markområde inom Mörmo och Lunden (bilaga nr. 90) 132 Förvärv av Rud med Rudstorp 1:8 133 Dragdiket i Bråten (bilaga nr. 91) 24(25)

25 134 Pro Musica (bilaga nr. 92) 135 Interpellation Svar översvämningar Hagaområdet 136 Stadsförbundets kongress (bilaga nr. 93) 137 Interpellation Avvattning av södra Hammarön 138 Bonäsområdet 139 Tackskrivelser (bilaga nr. 95) 140 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen den 15 december Kommunalnämndsvalet (bilaga nr. 96) 144 Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 96) 145 Beredningsutskottet för år Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 147 Klarälvens vattenvårdsförbund (bilaga nr. 98) 148 Högstadieskolan (bilaga nr. 99) 149 Förvärv av Bonäsområdet 150 Hammar 1:105 (bilaga nr. 100) 151 Lönenämnden Reglementsändring (bilaga nr. 101) 152 Tryckavloppsledning från Haga (bilaga nr. 102) 153 Va-serviser till Hallersrud (bilaga nr. 103) 154 Skoghalls musikkår (bilaga nr. 104) 155 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr. 105) 156 Hammarö barndanslag (bilaga nr. 106) 157 Ekeskolans Föräldraförening (bilaga nr. 107) 158 EFS Kretsförening i Värmland (bilaga nr. 108) 159 Skoghalls Varmbadhus (bilaga nr. 109) 160 Sopsäcksystemet (bilaga nr. 110) 161 Förvärv av Hallersrud 1:9 162 Folkets Husföreningen (bilaga nr. 111) 163 Tilläggsstaten för år 1967 (bilaga nr. 112) 164 Parkeringsplatser vid Björkhagsgatan (bilaga nr. 113) 165 Interpellation Svar Avvattning av södra Hammarön 166 Tackskrivelser (bilaga nr. 114) 167 Tack- och julhälsningar 25(25)

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Folkrörelser Missionsförbundet

Folkrörelser Missionsförbundet Folkrörelser Enligt Nationalencyklopedien är folkrörelser en, i Sverige sedan sekelskiftet 1900, vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Dag Tisdagen den 2 juni 2009 Tid Kl 18.30 Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ekonomiansvarige Mats Brolin

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

DAGA KOMMUN 1950 1973

DAGA KOMMUN 1950 1973 Sammanträdesdatum 1950 11 26 1 Kommunalfullmäktige öppnande 2 Utlysning 3 Verkställande upprop 4 Val av ordf. för dagens möte 5 Val av justeringsmän 6 Val av kommunalfullmäktiges ordf. 7 Val av fullmäktiges

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer