Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:11, 1964-1967*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: tisdagen 18 februari Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr.1) 4 Styrelseledamot och revisor i bostadsrättsföreningen Skogsgläntan (bilaga nr. 2) 5 Förvärv av Hammar 1:24 och 1:90 (bilaga nr. 3) 6 Gåvobrev å vägmark 7 Kommunal vaktmästare för Lunnevi (bilaga nr. 4) 8 Elevavgifter (bilaga nr. 5) 9 Möruddens badplats (bilaga nr. 6) 10 Grundskolans genomförande (bilaga nr. 7) 11 Högstadiets placering (bilaga nr. 7) 12 Central byggnadskommitté 13 Bostäder för brandmanskapet (bilaga nr. 8) 14 Bidrag till väg Östanås (bilaga nr. 9) 15 Förvärv av markområde (bilaga nr. 10) 16 Inköp av reflexband 17 Anslag till musikafton (bilaga nr. 11) 18 Upphävning av beslut angående reglemente 19 Upplåtelse av Länkarnas lokal till pensionärsföreningen (bilaga nr. 12) 20 Instrumentalundervisning i skolan (bilaga nr. 13) 21 Båtplatsavgifter 22 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 14) 23 Idrottsinstruktör för sommaren (bilaga nr 15) 24 Kontorsbiträdestjänsten (heltid) (bilaga nr 16) 25 Avsägelse (bilaga nr. 17) 26 Motion 27 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 21 april Ny fullmäktigeledamot (bilaga nr. 18) 31 Bebyggelse i södra Haga ( bilaga nr. 19) 32 Förvärv av område i Fiskvik Östanås 1:3 (bilaga nr 20) 33 Minnesplakett till Cykel-SM (bilaga nr. 21) 1(25)

2 34 Organisationsutredningen (bilaga nr. 22) 35 Centrala byggnadskommittén (bilaga nr 23) 36 Stadsbidrag till projekteringskostnader för reningsverk mm (bilaga nr. 24) 37 Brännugn för sopor och avfall (bilaga nr. 25) 38 Anslag till två skissförslag (ålderdomshem) (bilaga nr. 26) 39 Pensionsärende (bilaga nr. 27) 40 Höjning av familjedaghemstaxan ( bilaga nr. 28) 41 Motion angående utgivande av anslag och dylikt (bilaga nr. 29) 42 Angående badskjutsar för skolbarn (bilaga nr. 30) 43 Underskottet å skoghallstvätten (bilaga nr. 31) 44 Förvärv av konsum fastighet i Lillängsskogen (bilaga nr. 32) 45 Lekplats vid Lövnäs (bilaga nr. 33) 46 Lekskola i Lövnäs (bilaga nr. 34) 47 Anslag till Folkets Park (bilaga nr. 35) 48 Inköp av ergometercykel (bilaga nr. 36) 49 Anslag till fotoalbum (bilaga nr. 37) 50 Anslag till Hammarö Missionsförsamling (bilaga nr. 38) 51 Frälsningsarméns söndagsskola (bilaga nr 39) 52 Sällskapet Länkarna (bilaga nr. 40) 53 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr. 41) 54 Beslut angående bidrag till brunnsborrning 55 Motionsgymnastik å vårdhemmet (bilaga nr. 42) 56 Stadsplanen för Götetorp m.fl. (bilaga nr. 43) 57 Höjning av övervakningsarvodet (bilaga nr. 44) 58 Tackskrivelser (bilaga nr. 45) 59 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 16 juni Fastighetstaxeringsnämnd (bilaga nr. 46) 63 Arvode till ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd 64 Fyllnadsval (bilaga nr. 46) 65 Suppleant i beredningsutskottet 66 Stadsplan för område vid Vattentornet (bilaga nr. 47) 67 Bemyndigande till lönenämnden (bilaga nr. 48 2(25)

3 68 Organisationsutredning å skolexpedition (bilaga nr. 49) 69 Yrkesskolan 2-årig kontorskurs (bilaga nr. 50) 70 Yrkesskolan El-teknisk linje (bilaga nr. 51) 71 Ny taxa för familjedaghemsvård (bilaga nr. 52) 72 Borgensteckning för byggnadskreditiv HSB (bilaga nr. 53) 73 Gymnastikföreningen (bilaga nr. 54) 74 Vägbidrag till Östanås 1:20 (bilaga nr. 55) 75 Anslagsansökan till sångkurs (bilaga nr. 56) 76 Skolstyrelsen diverse anslag (bilaga nr. 57) 77 Simskolarna (bilaga nr. 57) 78 Angående badskjutsar (bilaga nr. 58) 79 Anslag till parkleksverksamheten (bilaga nr. 59) 80 Taxan för hemhjälp (bilaga nr. 60) 81 Förvärv av Östanås 1:16 (bilaga nr. 61) 82 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr. 62) 83 Tilläggsanslag Skolersättningar 84 Förvärv av sjukkassans byggnad 85 Förvärv av lägenhet i HSB 86 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 63) 87 Cykel-SM 88 Anslag till bryggor vid Mörudden (bilaga nr. 64) 89 Tackskrivelser (bilaga nr. 65) 90 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 8 september Stadsplanen vid Odenparken 94 Byggnadsplan vid Hästviken 95 Förvärv av Helltorp 1:37 96 Markområde till kyrkogårdens utbyggnad å Hammar (bilaga nr. 66) 97 Gåvobrev å markområde av Jonsbol 1:3 98 Diverse anslag i staten för år 1965 (bilaga nr. 67) 99 Idrottsplatsförening (bilaga nr. 68) 100 Gymnastikföreningen (bilaga nr. 69) 101 Kommunalamusikskolan (bilaga nr. 70) 3(25)

4 102 Telefonersättning till v. brandcheferna (bilaga nr. 71) 103 NTO-distriktet (bilaga nr. 72) 104 Musikkurs å Ingesund (bilaga nr. 73) 105 Hallersruds gymnastikgrupp (bilaga nr. 74) 106 Barndanslaget (bilaga nr. 75) 107 Mödra- och barnavärnet (bilaga nr. 76) 108 Arbetarekvinnornas Semesterhem (bilaga nr. 77) 109 Skoghalls hemgård (bilaga nr. 78) 110 Avsägelse (bilaga nr. 79) 111 Tackskrivelser (bilaga nr. 80) 112 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 29 oktober Ny ledamot av fullmäktige (bilaga nr. 81) 116 Ombud för val av polisnämnd (bilaga nr. 82) 117 Överförmyndare (bilaga nr. 83) 118 Brandordning (bilaga nr. 84) 119 Sotningsavgifter (bilaga nr. 85) 120 Fortsatt hyresreglering (bilaga nr. 86) 121 AB Mälarhus exploatering vid Lövnäs (bilaga nr. 87) 122 Högstadiets lokalisering (bilaga nr. 88) 123 Lokalbehovsprövning Högstadiet (bilaga nr. 88) 124 Biblioteksarvoden (bilaga nr. 89) 125 Organisationsutredning av skoladministrationen (bilaga nr. 89) 126 Tillbyggnad av idrottshallen (bilaga nr. 89) 127 Anslag till undervisning av sjuk elev (bilaga nr. 89) 128 Toaletter vid Hallersruds skola (bilaga nr. 89) 129 Entledigande av skolbyggnadskommittén (bilaga nr. 90) 130 Underhåll och nyanskaffning (se budgetförslaget) 131 Planering av brandstationen (bilaga nr. 91) 132 Förvärv av Helltorp 1:9 m.fl. (bilaga nr. 91 ½) 133 Avloppsdike i Gråberg (bilaga nr. 92) 134 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr. 93) 135 Hammarö Rosen (bilaga nr. 94) 4(25)

5 136 Skolans Idrottsförening (bilaga nr. 95) 137 Anslag till kurs (bilaga nr. 96) 138 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 97) 139 Friska Vindar (bilaga nr. 98) 140 MHF-avdelningen (bilaga nr. 99) 141 Frisksportstugan å Trollholmen 142 Överförmyndarens arvode 143 Yrkesskolan (bilaga nr. 100) 144 Barnavårdsnämnd (bilaga nr. 101) 145 Hemhjälpsnämnden (bilaga nr. 102) 146 Socialnämnden (bilaga nr. 103) 147 Socialnämnden (bilaga nr. 104) 148 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 105) 149 IOGT:s scoutkår (bilaga nr. 106) 150 Logen 4544 Skoghall (bilaga nr. 107) 151 Sällskapet Länkarna (bilaga nr. 108) 152 Konstkommittén (bilaga nr 109) 153 CFN:s anslag (bilaga nr. 110) 154 Folkpensionärsförening (bilaga nr. 111) 155 Stiftelsen Sommarsol (bilaga nr. 112) 156 Nykterhetsförbund (bilaga nr. 113) 157 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr. 114) 158 Skoghalls Hemgård stat (bilaga nr. 115) 159 Utgifts- och inkomststaten för år 1965 (bilaga nr. 116) 160 Tackskrivelse (bilaga nr. 117) Sammanträdesdatum: tisdagen 18 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 118) 164 Avsägelse som ordförande i Barnavårdsnämnden samt val av ny ordförande (bilaga nr. 118 ½) 165 Ordförande och vice ordförande i Kommunalfullmäktige år Val av beredningsutskott för år Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för år (25)

6 168 Inrättande av en idrotts- och fritidsstyrelse (bilaga nr ) 169 Vatten och avlopp till Sätter (bilaga nr ) 170 Exploatering av Götetorpsområdet (bilaga nr ) 171 Höjning av traktamentsersättning (bilaga nr. 120) 172 Höjning av bidraget till slamtömning (bilaga nr. 120 och 127) 173 Stadgar för kommunal musikskola och instruktion för musikledare och musiklärare (bilaga 120, ) 174 Telefon till musikledaren (bilaga 120,130) 175 Tilläggsanslag för barnavårdsnämnden (bilaga nr. 120, 131) 176 Tilläggsanslag för socialnämnden (bilaga nr. 120, 132) 177 Tilläggsanslag för hemhjälpsnämnden (bilaga nr 120, 133.) 178 Driftbidrag till Stiftelsen Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 120, 134) 179 Kommunala realskolans föräldraförening (bilaga nr. 120, 135) 180 NTO-föreningen Fyrbåkens juniorverksamhet (bilaga nr. 120, 136) 181 TBV-avdelningen i Skoghall (bilaga nr. 120, 137) 182 Soldaternas vänner i Värmland (bilaga nr. 120, 138) 183 Bostadsrätt i HSB-bebyggelsen (bilaga nr. 120, 139) 184 Utställning av köpingens konstverk (bilaga nr. 120, 140) 185 Vatten till Tynäs (bilaga nr. 120, 141) 186 Sopförbränning i Mosstorp (bilaga nr. 120, 142) 187 Skoghalls Allmänna Mototklubbs Luciafest (bilaga 120, 143) 188 Karlstads Ornitologiska förenings fågelstation vid Skagens Fyr (bilaga nr. 120, ) 189 Tilläggsstat (bilaga nr. 120, 148) 190 Vatten och avlopp till Rosenlundsområdet 191 Val av trafiknämnd (bilaga nr ) 192 Bemyndigande till skolstyrelsen angående lokal m.m. för skolassistent 193 Tackskrivelser (bilaga nr ) 194 Jul- och Nyårshälsningar 6(25)

7 Sammanträdesdatum: fredagen 12 februari Utskänkningstillstånd för Tynäs 4 Utskänkningstillstånd för Konsumrestaurant 5 Stadsplaneändring, Lövnäs (bilaga nr. 1) 6 Anslag till bostadsrättslägenhet (bilaga nr. 2) 7 Telefon till skolsköterskan (bilaga nr. 3) 8 Skolstyrelsens Anslag till vissa ändringsarbeten m.m. (bilaga nr. 4) 9 Byggnadsnämndens ordförande arvode (bilaga nr. 5) 10 Folkpensionärsförening Studieanslag (bilaga nr. 6) 11 Skoghalls musikkår (bilaga nr. 7) 12 Frälsningsarméns Anslag till ungdomsverksamhet (bilaga nr. 8) 13 Skoghalls Tennisklubb (bilaga nr. 9) 14 Överklagning av ärendet angående tilläggssubventioneringen Götetorpsplanen 15 Torghandelsstadga (bilaga nr. 10) 16 Taxa för torghandel (bilaga nr. 10) 17 Ersättningstaxa för hemhjälp (bilaga nr. 11) 18 Arvode till skolbibliotekarier (bilaga nr. 12) 19 Allmän hälsoundersökning (bilaga nr. 13) 20 Lån av Uddeholms Aktiebolag 21 Återstående delen av lånet till Mörmoskolan (bilaga nr. 14) 22 Tackskrivelser (bilaga nr. 15) 23 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 26 mars Stadsplanen vid Lillängstorget (bilaga nr. 16) 27 Byggnadsplanen å område i Bråten med Kärrängen 28 Yrkesskolestyrelsen Kurs för ritbiträden (bilaga nr. 17) 29 Högstadiet (bilaga nr. 18) 30 Stipendium (bilaga nr. 19) 31 Anslag till skolans exkursioner (bilaga nr. 20) 32 Kommunbibliotekariens arbetsuppgifter (bilaga nr. 21) 33 Renhållningstaxan (bilaga nr. 22) 34 Underskottet på Skoghallstvätten (bilaga nr. 23) 7(25)

8 35 Förvärv av Götetorp 1: Konstfryst isbana (bilaga nr. 24) 37 Ålderdomshemmet (bilaga nr. 25) 38 Ledningarna till Sätter (bilaga nr. 26) 39 Dubbeldörrar i Mörmskolans läkarmottagning (bilaga nr. 27) 40 Schackklubben (bilaga nr. 28) 41 Anslag till vassbesprutning (bilaga nr. 29) 42 Anslag till internationell ungdomsvecka (bilaga nr. 30) 43 Reglemente för centrala byggnadskommittén (bilaga nr. 31) 44 Ersättning för utredningen av åldringsbostäder 45 Val av nämndemän (bilaga nr. 32) 46 Ledamot jämte suppleant i bostadsrättsföreningen (bilaga nr. 33) 47 Tackskrivelser (bilaga nr. 34) 48 Motion angående pensionärshem m.m. 49 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 11 juni Kommunala bostadstilläggen (bilaga nr ) 53 Pensionärslägenheter i hyreshus jämte uppförande av pensionärshem (bilaga nr , 40) 54 Torghandelstaxa för Lillängstorget (bilaga nr ) 55 Asfaltering av vissa vägar (bilaga nr ) 56 Iordningställandet av del av Jonsbolsvägen 57 Anslag till fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr ) 58 Besvär över föreläggande av ålderdomshemmet till område vid Gunnarskärs gård 59 Besvär över beslut om uppförande av ishockeyhall i Skoghall 60 Iordningställande av lekplats och inköp av lekmateriel (bilaga nr ) 61 Höjning av ersättning för eldning, städning och tillsyn vid toaletterna på Lillängstorget 62a Inköp av radhus vid Lövnäs för lärare vid Hägensberg 62b Överenskommelse med Konsum om exploateringskostnader vid nybyggnation vid Björkhagsgatan och förvärv av Skogåsen 14:1 (bilaga nr. 50) 63 Förslag till byggnadsplan vid Räggårdsviken (bilaga nr. 51) 8(25)

9 64 Anslag till Hammarö Hemvärn (bilaga nr. 52) 65 Byggnadschefens framställning om löneförhöjning (bilaga nr. 53) 66 Delegering till Sv. Kommunförbundets förhandlingsdelegation av vissa kollektivavtalsfrågor (bilaga nr. 54) 67 DVR:s Lokalavdelning i Karlstads, transportservice (bilaga nr. 55) 68 Vatten och avlopp till mekaniskverkstad i Jonsbol (bilaga nr. 56) 69 Logen 4544 av IOGT demonstration av alkoholfria drycker (bilaga nr. 57) 70 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr ) 71 IF Kamraterna hyra för idrottshallen (bilaga nr. 60) 72 Hammarö unglottaavdelning resebidrag (bilaga nr. 61) 73 Nytt reglemente för kommunala musikskolan (bilaga nr ) 74 Handhavande av förskolornas verksamhet (bilaga nr. 64) 75 Bidrag till pianistkurs (bilaga nr. 65) 76 Hammarö Folkdanslag resebidrag (bilaga nr. 66) 77 Skolstyrelsen, reparationer vid Skoghalls skola (bilaga nr. 67) 78 Inköp av skolbänkar för realskolan (bilaga nr ) 79 Utlåtande angående utskänkning av rusdrycker under kommande oktrojperiod (bilaga nr ) 80 Bidrag till Nordiska Sommarkursen i Lund (bilaga nr. 71) 81 Sommarkurs på Ingesund för 13 elever i Kommunala musikskolan (bilaga nr. 72) 82 Fyllnadsval av revisor (bilaga nr. 73) 83 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 74) 84 Utslag på besvär (bilaga nr. 75) 85 Resolution angående statsplanen för område vid Lillängstorget (bilaga nr. 76) 86 Tackskrivelser (bilaga nr ) 87 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 24 augusti Oljeskyddsutredningen (bilaga nr. 79a) 91 Organisationsplan för civilförsvaret bilaga nr. 79b) 92 Torghandelstadgan 93 Förvärv av bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 80) 94 Markbyte Götetorp (bilaga nr. 81) 9(25)

10 95 Överenskommelse angående kollektivavtal för tjänstemän (bilaga nr. 82) 96 Telefonersättning (bilaga nr. 83) 97 Utfyllnadsbidrag till ålderspension (bilaga nr. 84) 98 Studiestipendierna (bilaga nr. 85) 99 Tomtpris Götetorp (bilaga nr. 86) 100 Bilersättning (bilaga nr. 87) 101 Skoghalls Tvätten (bilaga nr. 88) 102 Studieförbundet Medborgarskolan (bilaga nr. 89) 103 Diverse anslag att upptagas i staten för år 1966 (bilaga nr. 90) 104 Hammarö barndanslag (bilaga nr. 91) 105 Inackorderingskostnader på vårdhemmet (bilaga nr. 92) 106 Sysselsättningssamarit (bilaga nr. 93) 107 Polisens skyddssektion övervaktningsverksamhet (bilaga nr. 94) 108 Förvärv av 45 öre skatt av Hovlanda V:a 1:7 109 Stadsplanen för Götetorpsområdet 110 Förvärv av markområde från Hallersrud 1:6 (bilaga nr. 95) 111 Reparation av Nyskolan (bilaga nr. 96) 112 Undertecknande av bostadslåneärenden 113 Tackskrivelser 114 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 24 september Överklagning av beslut att inköpa 45 öre skatt av Hovlanda V:a 1:7 118 Anslag till ABF (bilaga nr ) 119 Hammarö lokalavdelning av MHF (bilaga nr. 101) 120 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr. 102) 121 Skoghall Hammarö Folkpensionärsförening (bilaga nr. 103) 122 Skoghalls Schackklubb (bilaga nr. 104) 123 Värmlands läns Mödra- och barnavärn (bilaga nr. 105) 124 Riksföreningen mot Polio (bilaga nr. 106) 125 Gåvobrev av ägaren till Gunnarskär Fyllnadsval (bilaga nr. 107) 127 Köpingens borgen på lånehandlingar 128 Utslag på besvär (bilaga nr. 108) 10(25)

11 129 Utslag på besvär (bilaga nr. 109) 130 Tackskrivelse från Hammarö hemvärn (bilaga nr. 110) 131 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: torsdagen 28 oktober års Bostadsutredning (bilaga nr. 111) 135 Besvär över torghandelsstadgan 136 Arvode för Schemaläggning vid realskolan och folkskolan (bilaga nr. 112) 137 Skolans underhåll och nyanskaffning under Arvoden för förtroendeuppdrag och dyl. (bilaga nr. 113) 139 Ytterligare en hemvårdarinna (bilaga nr. 114) 140 Arbetsledare för hemhjälpen (bilaga nr. 115) 141 Slopande av skottpengar på skadedjur 142a Idrotts- och fritidsnämnd (bilaga nr. 116) 142b Central upphandling och centralförråd Transportfordon (bilaga nr. 117) 143 Förvärv av hemskogskiftet av Nolgård 1:2 och Junioravdelningen Virvelvinden (bilaga nr. 118) 145 Hammarö folkskolors idrottsförening (bilaga nr. 119) 146 Ungdomslogen Hammarö Rosen(bilaga nr. 120) 147 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 121) 148 Junioravdelningen Friska Vindar (bilaga nr. 122) 149 Diverse anslag i staten för 1966 (bilaga nr. 123) 150 Skoghalls Missionsförsamlings ungdoms- och scoutverksamhet (bilaga nr. 124) 151 Utgifts- och inkomststat för Stiftelsen Skoghalls Hemgård (bilaga nr. 125) 152 Hammarö folkdanslag (bilaga nr. 126) 153 DKSN:s kurs i Hammarö under februari 1966 (bilaga nr. 127) 154 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr. 128) 155 Badrum i lägenheter Wennbergsvägen 4 (bilaga nr. 129) 156 Asfaltering av Hagavägen och Herleniusvägen (bilaga nr. 130) 157 Direktiv för beräkning av bostadskostnaden för best. av kommunala bostadstillägg (bilaga nr. 131) 158 Stugan på Trollholmen, Unga örnar 159 Ny avloppstub i Gunnarskärsviken 160 Utgifts- och inkomststaten för år 1965 (bilaga nr. 132) 11(25)

12 161 Sockenstugans renovering 162 Utslag på besvär (bilaga nr. 133) 163 Tackskrivelser från Hem- och skola föreningen (bilaga nr. 134) 164 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: lördagen 18 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 135) 168 Diverse fyllnadsval (bilaga nr. 135) 169 Idrotts- och fritidsnämnden (bilaga nr. 135) 170 Beredningsutskottet 171 Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 172 Ny chef för Hammarö hemvärnsområde (bilaga nr. 136) 173 Överklagningsärende 174 Adresser för området söder om Ålkärrsvägen (bilaga nr. 137) 175 Förvärv av 10 öre skatt av V:a Hovlanda 1:7 (bilaga nr. 138) 176 Förvärv av Hovlanda V:a 1:5 (bilaga nr. 139) 177 Utträde ur Värmlands Socialvårdsförbund (bilaga nr. 140) 178 Inköp av traktor (bilaga nr. 141) 179 Skärmtak vid bilparkeringen vid Dahlgrensvägen (bilaga nr. 142) st. bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 143) 181 Extra kontoristtjänst (bilaga nr. 144) 182 Anslag till diverse inköp för musikskolan (bilaga nr. 145) 183 Gåvobrev på mark Jonsbol 1:18 (bilaga nr. 146) 184 Gåvobrev på mark del av Nolgård 1: Angående bildandet av bostadsstiftelse alternativt bostadsaktiebolag (bilaga nr. 147) 186 Bidrag till anskaffande av ett reningsfilter (bilaga nr. 148) 187 Hammarö Nykterhetsföbund (bilaga nr. 149) 188 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr. 150) 189 Hammarö Bridgeklubb (bilaga nr. 151) 190 Logen Fyrbåken av NTO (bilaga nr. 152) 191 Vidöns Unga Örnar (bilaga nr. 153) 192 IOGT:s sommarhem (bilaga nr. 154) 12(25)

13 193 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr. 155) 194 Förvärv av markområde vid Gunnarskärsgård (bilaga nr. 156) 195 NTO-distriktet (bilaga nr. 157) 196 Ytterbelysningen (bilaga nr. 158) 197 Stadsplan för Prästgårdsvägen m.m. (bilaga nr. 159) 198 Tilläggsstat för år 1965 (bilaga nr. 160) 199 Tackskrivelser (bilaga nr. 161) 200 Jul- och Nyårshälsningar 201 Bostadsrättsföreningen Tallen (bilaga nr. 135) 13(25)

14 Sammanträdesdatum: tisdagen 8 februari Brandordningen (bilaga nr. 1) 4 Upphävande av beslutet om affärernas lunchstängning (bilaga nr. 2) 5 Tilläggsanslag Kommunala musikskolan 6 Skolmåltider till elever vid skolor i Karlstad (bilaga nr. 4) 7 Simskolarna (bilaga nr. 5) 8 Angående sommarens simundervisning (bilaga nr. 5) 9 Idrottshallen (bilaga nr. 6) 10 Källarlokal vid Clevebebyggelsen (bilaga nr. 7) 11 Fluoridering av vattenledningsvattnet (bilaga nr. 8) 12 Bidrag till filteranläggningar (bilaga nr. 9) 13 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 10) 14 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr. 11) 15 Värmlands Skridskoförbund (bilaga nr. 12) 16 Festspelen 1966 (bilaga nr. 13) 17 Anslag till bostadsrättslägenheter (bilaga nr 13a) 18 Utredning angående elverk 19 Tillägg på löner och pensioner (bilaga nr. 14) 20 Kanslibiträde vid yrkesskolan (bilaga nr. 15) 21 Angående tandvårdstaxan (bilaga nr. 16) 22 Stadsplan för del av Lillängsskogen 23 Folkets Hus m.m. Ölutskänkning 24 Musiklärartjänst (bilaga nr. 17) 25 Tackskrivelser (bilaga nr. 18) 26 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 25 mars Svenska Stadsförbundets kongress (bilaga nr. 19) 30 Avsägelse (bilaga nr. 20) 31 Reglemente för taxitrafiken (bilaga nr. 21) 32 Maximitaxa för biltrafik med personbefordran (bilaga nr. 22) 33 Sysselsättningsverksamhet för pensionärer (bilaga nr. 23) 34 Borgensteckning Socialnämnden (bilaga nr. 24) 14(25)

15 35 Trappstädning i pensionärshemmen (bilaga nr. 25) 36 Lönenämnden ABT och ABTD (bilaga nr. 26) 37 Kommunernas huvudavtal (bilaga nr. 27) 38 Stadsplan för område vid Gunnarskärsgård (bilaga nr. 28) 39 Provisoriska skollokaler (bilaga nr. 29) 40 Oljeledning i gymnastikhuset och Vidö skola (bilaga nr. 30) 41 Byggnadsfrågan för Vidö skola (bilaga nr 31) 42 Ersättning för valsedlar (bilaga nr. 32) 43 NTO-föreningen Anslag till reparation av orgel och piano (bilaga nr. 33) 44 Föräldraföreningen (Realskolan) angående skolskjutsar (bilaga nr. 34) 45 Hammarö Lottakår (bilaga nr. 35) 46 Stadsplanen för Prästgårdsvägen (bilaga nr. 36) 47 Tackskrivelser (bilaga nr. 37) 48 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 9 maj Parentation 49 Nya röstsammanräkningar (bilaga nr.38) 52 Fyllnadsval Försäkringskassan (bilaga nr. 39) 53 Stadsplanen för område öster om Vattentornet (bilaga nr. 40) 54 Släckningsavtalet med UHB - Uddeholmsbolaget (bilaga nr. 41) 55 Bemyndigande (bilaga nr. 41½) 56 Förvärv av 2 bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 42) 57 Budget för Idrotts- och fritidsnämnd (bilaga nr. 43) 58 Maskiner och diverse redskap till Idrotts- och fritidsnämnden (bilaga nr. 44) 59 Instruktion för intendenten (bilaga nr. 45) 60 Lönenämnden angående PRL och PRLD (bilaga nr. 46) 61 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr. 47) 62 Namnförslag vid Vattentornet (bilaga nr. 48) 63 Domarevägen namnändring (bilaga nr. 49) 64 Terminsavgifter för tekniska fackskolor (bilaga nr. 50) 65 Ansökan om bidrag till pianokurs (bilaga nr. 51) 66 Frälsningsarmén Anslag (bilaga nr. 52) 67 TBV Anslag (bilaga nr. 53) 15(25)

16 68 Brandkårens medverkan i akuta nödlägen (bilaga nr. 54) 69 Grunderna för kommunala bostadstillägget 70 Inköp av manskapsvagnar 71 Angående Skogåsen 14:1 72 Sommarstugan å Hammar 73 Tack 74 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 17 juni Slopande av punkt 27 i föredragningslistan 78 Val av fullmäktige och suppleant samt revisor och suppleant i HSB för Hammarö (bilaga nr. 55) 79 Fyllnadsval 80 Fyllnadsval (bilaga nr. 56) 81 Val av ledamöter och suppleanter i Yrkesskolstyrelsen (bilaga nr. 57) 82 Verksamhetsberättelserna Ansvarsfrihet (bilaga nr. 58) 83 Filialbutik för Systembolaget (bilaga nr. 59) 84 Asfaltering av vissa vägar (bilaga nr. 60) 85 Avgiften vid lekskolorna (bilaga nr. 61) 86 Vissa naturvårdsuppgifter (bilaga nr. 62) 87 Detaljplan för idrottsplatsområde (bilaga nr. 63) 88 Stödundervisning (bilaga nr. 64) 89 Frivilligt 8:e läsår (bilaga nr. 65) 90 Skolans lokalbehov för nästa läsår (bilaga nr. 66) 91 Inventarier för skolbarnsbespisningen (bilaga nr. 67) 92 Föräldraföreningen vid realskolan framställning om resebidrag (bilaga nr. 68) 93 Lokaler för Skoghalls Musikkår (bilaga nr. 69) 94 Offert och anbud vid inköp och tjänster (bilaga nr. 70) 95 Reglemente för lönenämnden (bilaga nr. 71) 96 Ändrad lönegradsplacering för arbetsledare (bilaga nr. 72) 97 Persienner i köpingens lägenheter (bilaga nr. 73) 98 Hammarö unglottaavdelning (bilaga nr. 74) 99 Skoghalls Båtsällskap (bilaga nr. 75) 100 Balkong för slöjdsalen i Vidö skola (bilaga nr. 76) 16(25)

17 101 Fritidsområdet i Folkets park (bilaga nr. 77) 102 Försäljning av Släggan Iordningställande av Björkhagsgatan (bilaga nr. 78) 104 Förvärv av Hälltorp 1:35 och viss del av fastigheten Mörmon med Djupsundet 105 Inköp av pumpar 106 Skyddstaket vid Götetorps skola 107 Cancerinsamlingen (bilaga nr. 79) 108 Nationalinsamlingen för Vietnam (bilaga nr. 80) 109 Tryckning av valsedlar (bilaga nr. 81) 110 Tackskrivelser (bilaga nr. 82) 111 Kommunalfullmäktiges ordförande förklarade sammanträdet avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 26 augusti Välkomsthälsning 115 Fyllnadsval (bilaga nr. 83) 116 Yttrande över taxitrafiken (bilaga nr. 84) 117 Yrkesskolan Elevhem (bilaga nr. 85) 118 Förvärv av två bostadsrättslägenheter (bilaga nr. 86) 119 Upphörande av vägbidragen (bilaga nr. 87) 120 Klöveruds skola (bilaga nr. 88) 121 Utredning av sopsäcksystemet (bilaga nr. 89) 122 Avvattning av södra Hammarön (bilaga nr. 90) 123 Domarringen (bilaga nr. 91) 124 Virvelvinden (bilaga nr. 92) 125 Fågelstationen på Hammarös sydspets (bilaga nr. 93) 126 Bidrag till balettutbildning (bilaga nr. 94) 127 V:a Skagene Vägsamfällighet (bilaga nr. 95) 128 Diverse anslag att upptas i budgeten för år 1967 (bilaga nr. 96) 129 NTO-föreningen 2283 Hammarö (bilaga nr. 97) 130 Belysning av Bruksgatan (bilaga nr. 98) 131 Oljeeldning i Dahlgrensvägen Namnförslag på vägar inom Götetorpsområdet 133 Ersättning för familjedaghem (bilaga nr. 99) 134 Tilläggsanslag Fritidsnämnden (bilaga nr. 100) 17(25)

18 135 Nytt avtal med Bylunds - Tvätt (bilaga nr. 101) 136 Familjebostadsbidragen (bilaga nr. 102) 137 Förvärv av Mörmon/Djupsundet m.m. (bilaga nr. 103) 138 Förvärv av Hult 1:2 och 1:7 139 Flerårsbudgeten (bilaga nr. 104) 140 Valmän för val av vattenrättsnämndeman (bilaga nr. 105) 141 Konsums fastighet i Haga 142 Kommunalfullmäktiges sammanträde förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 28 oktober Suppleant i yrkesskolstyrelsen (bilaga nr. 106) 146 Kontoristtjänst Socialbyrån (bilaga nr. 107) 147 Specialinredda lägenheter för rörelsehindrade (bilaga nr. 108) 148 Musikkurs på Ingesund (bilaga nr. 109) 149 Barndanslaget (bilaga nr. 110) 150 Hammarö Rosen (bilaga nr. 111) 151 NTO:s ungdomsloger (bilaga nr. 112) 152 Idrotts- och Fritidsnämnden (bilaga nr. 113) 153 Idrotts- och Fritidsnämnden (bilaga nr. 114) 154 Hammarö Fäste (bilaga nr. 115) 155 Insatslägenhet 156 Angående förvärv av lägenheter 157 Fadderortsrörelse (bilaga nr. 116) 158 Sotningstaxa (bilaga nr. 117) 159 Skolstyrelsen Införande av fri skolmateriel (bilaga nr. 118) 160 Disposition av lokalerna i Mörmon 6:1 161 Skolstyrelsen AV-föreståndaren (bilaga nr. 119) 162 Skolidrottsförbundet (bilaga nr. 120) 163 Avloppsreningsverket (bilaga nr. 121) 164 1: e socialassistent (bilaga nr. 122) 165 Subventionering av hyreshusbebyggelsen 166 Nya tjänster på byggnadskontoret (bilaga nr. 123) 167 Siffergranskare på deltid (bilaga nr. 124) 168 Idrotts- och fritidsnämnden anslagsäskande (bilaga nr. 125) 18(25)

19 169 Yrkesskolstyrelsens äskanden (bilaga nr. 126) 170 Skolstyrelsen (bilaga nr. 127) 171 Anslag till vägar och gator, ytterbelysning (bilaga nr. 128) 172 Vattenverkstyrelsen Utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (bilaga nr. 129) 173 Hallersruds Blåsorkester (bilaga nr. 130) 174 Mödra- och Barnavärnet (bilaga nr. 131) 175 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr. 132) 176 Hammarö Hembygdsförening (bilaga nr. 133) 177 Skoghalls ABF (bilaga nr. 134) 178 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr. 135) 179 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr. 136) 180 Värmlands Turisttrafikförbund (bilaga nr. 137) 181 Utgifts- och inkomststaten för år 1967 (bilaga nr. 138) 182 IF Kamraterna (bilaga nr. 139) 183 Folkets Husförening Anslag (bilaga nr. 140) 184 Tackskrivelser (bilaga nr. 141) 185 Sammanträdet förklarades härefter avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen 22 november Nya Ålderdomshemmet (bilaga nr. 142) 190 Borgensteckning för HSB-bebyggelse Brf Bergåsen (bilaga nr. 143) 191 Borgensteckning för HSB:s exploateringskredit Brf Bergåsen (bilaga nr. 144) 192 Insatslägenhet (bilaga nr. 145) 193 Bemyndigande om förvärv av insatslägenhet (bilaga nr. 146) 194 Kommunikationsradioanläggning (bilaga nr. 147) 195 Hyressubventioneringen (bilaga nr. 148) 196 Lokaler i kommunalhuset 197 Snabbtelefonanläggning 198 Kilene fritidsgård vägbidrag (bilaga nr. 149) 199 Unga Örnars Värmlandsdistrikt (bilaga nr. 150) 200 Kungl. Maj:ts beslut angående Hovlanda V:a 1:7 (bilaga nr. 151) 201 Tackskrivelser (bilaga nr. 152) 19(25)

20 Sammanträdesdatum: fredagen 16 december Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 153) 205 Fyllnadsval (bilaga nr. 153) 206 Angående ANV - HÖK (bilaga nr. 154) 207 Höjning av pensionen (bilaga nr. 155) 208 Kanslitjänster (bilaga nr. 156) 209 Kommunalassistenttjänsten ändring till kamrersassistenttjänst (bilaga nr. 157) 210 1: e idrottsvaktmästare (bilaga nr. 157) 211 Värmlands - Dals Nation Göteborg (bilaga nr. 159) 212 NY DAG Annons (bilaga nr. 160) 213 Sjuktransporttaxa (bilaga nr. 161) 214 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 162) 215 Musterisektionens hemställan (bilaga nr. 163) 216 Tilläggsstaten för 1966 (bilaga nr. 164) 217 Sammankallande Kommunalfullmäktige 218 Tillstånd att försälja öl 219 Tackskrivelse (bilaga nr. 165) 220 Interpellation pensionärsbostäder inom Lövnäsområdet 221 Brunnsborrning vid Larbergs skola 222 Tack- och julhälsningar 20(25)

21 Sammanträdesdatum: onsdagen 1 februari Protokoll över röstsammanräkning av de nya fullmäktige (bilaga nr. 1) 3 Ordförande och vice ordförande i fullmäktige 4 Beredningsutskott för år Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 6 Brunnsborrning Solbacka skola (bilaga nr. 2) 7 Vidö skola (bilaga nr. 3) 8 Normer för skolskjutsar (bilaga nr. 4) 9 Skolskjutsar för elever i realskolan (bilaga nr. 5) 10 Fri skolmateriel till elev i gymnasiala skolor (bilaga nr. 6) 11 Bron över allmänna vägen vid kommunalhuset (bilaga nr. 7) 12 Skoghalls Musikkår (bilaga nr. 8) 13 Frälsningsarméns ungdomsverksamhet 14 Skoghalls Tennisklubb (bilaga nr. 9) 15 Uppteckning av fornminnen 16 Hovlanda 1:7 17 Förvärv av två bostadshus vid Björkhagsgatan (bilaga nr. 10) 18 Ortsombud för bosättningslånen 19 Tackskrivelser (bilaga nr. 11) 20 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 14 april Bergslagskretsen av Stadsförbundet (bilaga nr. 12) 24 Kommittén för Vänerns Vattenvård (bilaga nr. 13) 25 Högstadieskolan (bilaga nr. 14) 26 Affärs- och bostadshuset i Kv. Affärsmannen 2 (bilaga nr. 15) 27 Valnämndsarvoden 28 Lärarbostaden i Svenshult 29 Ruds vägförening (bilaga nr. 16) 30 Fiskevattensarrenden (bilaga nr. 17) 31 Interkommunala skolersättningar 32 Teckningsbord Realskolan (bilaga nr. 18) 33 Anslag till Dennicketorp (bilaga nr. 19) 21(25)

22 34 Landskapsvårdande verksamhet (bilaga nr. 20) 35 ABF - kören Pro Musica (bilaga nr. 21) 36 Cykelklubben (bilaga nr. 22) 37 Nya affärstidslagen 38 Utsträckt utskänkningstid å Tynäs restaurant (bilaga nr. 23) 39 Ändring av 3 i grunder för utgivande av kommunalt bostadstillägg (bilaga nr. 24) 40 Förslag till verksamhet vid fritidsgården (bilaga nr. 25) 41 Brandstyrelsen Brandlarmsanläggning (bilaga nr. 26) 42 Avjärningsfilter Svenshult (bilaga nr. 26a) 43 Inredning av fritidsgården (bilaga nr. 27) 44 Biblioteksstyrelsen (bilaga nr. 28) 45 Yrkesskolstyrelsen Tjänster på expeditionen (bilaga nr. 29) 46 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 30) 47 Interpellation pensionärsbostäder inom Lövnäsområdet 48 Interpellation översvämningar Hagaområdet 49 Flykting 67 (bilaga nr. 32) 50 Stadsplanen för Gunnarskär(bilaga nr. 33) 51 Tackskrivelser (bilaga nr. 34) 52 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen 16 juni Verksamhetsberättelser Ansvarsfrihet (bilaga nr. 35) 56 Uppförande av högstadieskola (bilaga nr. 36) 57 Anläggning för mottagning av oljehaltig blandning från fartyg (bilaga nr. 37) 58 Avtal om översiktlig planläggning och upprättande av vattenvårdsplan för Karlstads planeringsregion. (bilaga nr. 38) 59 Hammarö Renhållnings framställning om höjda taxor (bilaga nr. 39) 60 Pensionstillägg för förre kommunalarbetaren (bilaga nr. 40) 61 Reparation av gymnastikhuset vid Skoghalls skola (bilaga nr. 41) 62 Ändring av organisationsplan för Karlstads civilförsvarsområde (bilaga nr. 42) 63 Ytterligare en extra musiklärartjänst vid kommunala musikskolan (bilaga nr. 43) 64 Ändring av extra musiklärartjänst till ordinarie (bilaga nr. 44) 65 Anslag till Röda Korsföreningen med anledning av Flykting 67 (bilaga nr. 45) 22(25)

23 66 Hörselfrämjandets Föräldraförening i Värmlands län (bilaga nr. 46) 67 Information angående länsplaneringen (bilaga nr. 47) 68 Fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr. 48) 69 Interpellation översvämningar Hagaområdet 70 Avslutning Sammanträdesdatum: fredagen 25 augusti Fyllnadsval (bilaga nr. 49) 74 Måltidsfri utskänkning av spritdrycker (bilaga nr. 50) 75 Höjning av vattenavgifterna 76 Pensionärslägenheter i Lövnäs (bilaga nr. 51) 77 Höjning av ersättningen till familjedaghem (bilaga nr.52) 78 Familjedaghemstaxa (bilaga nr. 53) 79 Bråten med Kärrängen 1:2 (bilaga nr. 54) 80 Traktamentsersättning (bilaga nr. 55) 81 Sammanträdesarvoden (bilaga nr. 56) 82 Hembygdsföreningen (bilaga nr. 57) 83 Värmlands socialdemokratiska ungdomsdistrikt (bilaga nr. 58) 84 Centerns Ungdomsförbund (bilaga nr. 59) 85 Ny brandtankbil (bilaga nr. 60) 86 Mödra- och Barnavärnet (bilaga nr. 61) 87 Frykenstrands semesterhem (bilaga nr. 62) 88 Diverse anslag att upptagas i budgeten för år 1968 (bilaga nr. 63) 89 Inbjudan till Sätters vårdhem 90 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: tisdagen den 31 oktober Vägombud (bilaga nr. 64) 94 Ombud för polisnämndsval (bilaga nr. 65) 95 Förvärv av paviljongen för elevhem (bilaga nr. 66) 96 Skoghalls Fritidsgård (bilaga nr. 67) 97 Asfaltering vid pensionärshemmen mm vid Karlavägen och Dahlgrensvägen 98 Tvättmaskiner för pensionärshemmen 23(25)

24 99 Tvättmaskiner för Larberg 1:10 och Svenshult 1: Badrum å lärarbacken 101 Bidrag till deltagare i musikkurs å Ingesund (bilaga nr. 68) 102 Utställningen Vår Polis (bilaga nr. 69) 103 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 70) 104 Skoghalls Manskör (bilaga nr. 71) 105 Diverse anslag i 1968 års budget (bilaga nr. 72) 106 Diverse arvodeshöjningar (bilaga nr. 73) 107 Arvode till trafiksäkerhetskommitténs ordförande 108 Musteriföreningens överlåtelse av tomt i Jonsbol 109 Toveruds vägsamfällighet (bilaga nr. 74) 110 Idrotts- och fritidsnämndens Tilläggsanslag (bilaga nr. 75) 111 Kilene Fritidsgård (bilaga nr. 76) 112 Hembygdsföreningens hemställan angående Kilene 1:2 m.fl. (bilaga nr. 77) 113 Pensionskostnader för polisväsendet 114 Skolstyrelsens anslagsäskanden 115 Trafiksäkerhetskommittén (bilaga nr. 78) 116 Värmlands skolidrottsförbund (bilaga nr. 79) 117 Bygdegården i Svenshult (bilaga nr. 80) 118 Medborgarskolan Hyresbidrag (bilaga nr. 81) 119 Kommunalnämnden Diverse anslag 120 Vattenverksstyrelsen Anslag 121 Yrkesskolstyrelsen Anslag 122 Barnavårdsnämnden Anslag 123 Idrotts- och fritidsnämnden Diverse anslag (bilaga nr. 82) 124 Fritidsgården i Skoghall (bilaga nr. 83) 125 Bibliotekets organisation (bilaga nr. 84) 126 Sopsäcksystem för renhållning (bilaga nr. 85) 127 Utgifts- och inkomststaten för år 1968 (bilaga nr. 86) 128 Hemhjälpsnämnden Tilläggsanslag (bilaga nr. 87) 129 Medborgarskolan Lekskoleverksamhet (bilaga nr. 88) 130 Byggnadsplan för Kiviksudden mm (bilaga nr. 89) 131 Förvärv av markområde inom Mörmo och Lunden (bilaga nr. 90) 132 Förvärv av Rud med Rudstorp 1:8 133 Dragdiket i Bråten (bilaga nr. 91) 24(25)

25 134 Pro Musica (bilaga nr. 92) 135 Interpellation Svar översvämningar Hagaområdet 136 Stadsförbundets kongress (bilaga nr. 93) 137 Interpellation Avvattning av södra Hammarön 138 Bonäsområdet 139 Tackskrivelser (bilaga nr. 95) 140 Sammanträdet förklarades avslutat Sammanträdesdatum: fredagen den 15 december Kommunalnämndsvalet (bilaga nr. 96) 144 Val av ledamöter och suppleanter i nämnder, styrelser och delegationer (bilaga nr. 96) 145 Beredningsutskottet för år Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 147 Klarälvens vattenvårdsförbund (bilaga nr. 98) 148 Högstadieskolan (bilaga nr. 99) 149 Förvärv av Bonäsområdet 150 Hammar 1:105 (bilaga nr. 100) 151 Lönenämnden Reglementsändring (bilaga nr. 101) 152 Tryckavloppsledning från Haga (bilaga nr. 102) 153 Va-serviser till Hallersrud (bilaga nr. 103) 154 Skoghalls musikkår (bilaga nr. 104) 155 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr. 105) 156 Hammarö barndanslag (bilaga nr. 106) 157 Ekeskolans Föräldraförening (bilaga nr. 107) 158 EFS Kretsförening i Värmland (bilaga nr. 108) 159 Skoghalls Varmbadhus (bilaga nr. 109) 160 Sopsäcksystemet (bilaga nr. 110) 161 Förvärv av Hallersrud 1:9 162 Folkets Husföreningen (bilaga nr. 111) 163 Tilläggsstaten för år 1967 (bilaga nr. 112) 164 Parkeringsplatser vid Björkhagsgatan (bilaga nr. 113) 165 Interpellation Svar Avvattning av södra Hammarön 166 Tackskrivelser (bilaga nr. 114) 167 Tack- och julhälsningar 25(25)

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*

Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968* Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, 1966 3 Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE 1883 1954 Sammanträdesdatum 1884 02 23 1 Förslag till ändring av brandstadga 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga Sammanträdesdatum 1884 07 20 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden

Läs mer

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut

2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1976 INNEHÅLL 2/1 Satsning i Åtvidaberg: Nu ska alla tomma lägenheter hyras ut Åtvidaberg Rekordtidig brandutryckning (årets första brandlarm) Svartbygget

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen

2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1973 INNEHÅLL 2/1 Åtvidaberg Museiföreningen Risten-Lakviks järnväg (skrivelse till kommunen om bidrag bemöttes negativt) Hemhjälpen 3/1 Åtvidaberg Varm

Läs mer

Strömavbrott. Forsaströms Kraftaktiebolag annons. 10/1 Humpaleden i Åtvidaberg: Skolstyrelsen för alternativ söder och får medhåll av lärare och SÖ

Strömavbrott. Forsaströms Kraftaktiebolag annons. 10/1 Humpaleden i Åtvidaberg: Skolstyrelsen för alternativ söder och får medhåll av lärare och SÖ Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1975 INNEHÅLL 2/1 Skidsektionen. ÅIF:are annons Åtvidabergs Sko - Centrum AB annons 8/1 Roger och Laila Drejstam vigda 9/1 Åtvidaberg Över 400 gymnaster

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson)

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson) Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1974 INNEHÅLL: 2/1 Åtvidaberg Grebo, Värna och Björsäter ökar (folkmängden) I Åtvids gamla kyrka (nyårsbön och nyårsvaka) Frikyrkorna i Åtvidaberg (gemensam

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt ( utdrag ur protokoll ) 9 augusti 1939 Det första styrelsemötet i Kristinebergs Folkets Hus-förening hölls den 9 augusti 1939. Mötet öppnades av Ruben Lundgren

Läs mer

Dagordning. Dagordning

Dagordning. Dagordning Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 2011 05 05 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 5. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Fastställande av 2011 05 05 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

GNESTA KOMMUN barnavårdsnämnden 1952 1973

GNESTA KOMMUN barnavårdsnämnden 1952 1973 Sammanträdesdatum 1951 09 19 1 Val av justeringsmän 2 Utgift- och inkomststat för barnavårdsnämnden 1952 Sammanträdesdatum 1952 02 12 2 Förordnande av barnavårdsmän 3 Förordnande av fosterbarnsinspektörer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232

Sammanträdesdatum 2013-06-04. kl. 15.00. 2 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2013 KS 13/232 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer