Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, 1966-1968*"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: måndag 24 januari, Val av vaktmästare för Lunnevi 4 Val av kontorsbiträde 5 Val av intendent, bordläggning 6 Uppdelning av nämnden i två sektioner 7 Sportlovsveckan 8 Nästa sammanträde 9 Vikarierande intendent 10 Avslutning Sammanträdesdatum: måndag 31 januari, Arvode till intendenten 4 Deltidsanställning skrivbiträde 5 Förslag till intendent 6 Utökning av arbetsutskottet (au) 7 Intendentfrågan 8 Trafiklekskolan 9 Avslutning Sammanträdesdatum: 7 februari, Val av intendent 4 Nästa sammanträde 5 Avslutning Sammanträdesdatum: 25 februari, Reglemente för intendenten, bordläggning 4 Kansliets öppethållande 5 Maskininköp 6 Utredning angående simundervisning och badplatser 7 Besök på fritidsnämnder 8 Skollovsveckan 9 Bemyndigande för intendenten 10 Avslutning 1 (16)

2 Sammanträdesdatum: 21 mars, Reglemente för intendenten 4 Reglemente för vaktmästaren 5 Upplåtelse av Skoghalls Hemgård 6 Budgetförslag 7 Vikarierande intendentens arvode 8 Medlemskap 9 Parkleken 10 Hyra för fritidslokalerna i Folkets Hus 11 Garaget i Folkets Hus 12 Uthyrning av lokaler - Hyresbelopp 13 Löner 14 Rapport 15 Kurs för idrottsplatsvaktmästare 16 Arbetstidsschema 17 Information 18 Offert 19 Ungdomsgrupp på Lövnäs 20 Rapport om sportlovsveckan 21 Avslutning Sammanträdesdatum: 12 april, Intendentens rapporter: Information Trafiklekskola Intresseundersökning Lövnäs Föreningsbesök Kurs Mulleskolan Lunnevi Kretsmästerskap i friidrott UDM terränglöpning 4 Maskininköp 5 Simlärare 6 Personalärende 7 Intendentens deltagande i konferens 8 Kilandagården 2 (16)

3 9 Fritidslokalerna 10 Avslutning Sammanträdesdatum: 9 maj, Intendentens rapporter: Konferens Lövnäs Kilanda Ungdomslokal Föreningskontakter Parkförvaltningen 4 Maskininköp 5 Parkleken 6 Protokollsutdrag angående vikarierande intendent samt reglemente för vaktmästare 7 Personal 8 Skoghalls Cykelklubb 9 Mörudden 10 Tennisbanorna 11 Skoghalls Båtsällskap 12 Hammarö Unglottaavdelning 13 Tidningen Skola och Hem 14 Information anslagsgivning 15 Delegation från Idrottsplatskommittén 16 Inbjudan till möte 17 Avslutning Sammanträdesdatum: 22 juni, Intendentens rapporter: Lövnäs idrottsplats Ungdomslokalerna i Folkets Hus Verkställt maskininköp Parkleksverksamheten Simskolorna börjar 28 juni Tennisbanorna Tidningen Skola och Hem 3 (16)

4 Former för föreningsbidrag Sammanträde nya idrottsplatser Informationskonferens Iordningställning av spår Kilene Friluftslivets Dag Personal 4 Vassbekämpning 5 Ordningsvaktsförordnande 6 Reparation av lekskolans lokaler 7 Reparation av Skoghalls Hemgård 8 Garagebyggnad vid Lunnevi 9 Besök på Mörudden 10 Belysningen på Lunnevi 11 Avslutning Sammanträdesdatum: 18 augusti, Intendentens rapporter: Simskolorna avslutades 29 juli Parkleksverksamheten Vassbekämpning Reparationsarbeten Trafiklekskolan Kommun -5- kampen Friluftslivets Dag 4 Ansökan om övertidsersättning 5 Ansökan om resebidrag 6 Resebidrag 7 Hyror 8 Tillläggsbudget års budget, information Sammanträdesdatum: 8 september, Arvode till ordförande 4 Ny tjänst som vaktmästare 5 Högertrafiken 4 (16)

5 6 Bidragsformer 7 Park vid Lövnäs 8 Inköp av moped 9 Inköp av skrivmaskin 10 Belysning på Lunnevi 11 Inköp av inventarier för Lunnevi 12 Uppförande av kiosk vid Mörudden 13 Framdragning av elkraft (Mörudden) 14 Inköp av livbåtar 14a Budget Kurs för intendenten 16 Ungdomslokaler 17 Avslutning Sammanträdesdatum: 28 september, Parkanläggning vid Lövnäs 5 Belysningen på Lunnevi 6 Budget Ungdomsverksamheten i Skoghall 8 Ungdomsverksamhet vid Lövnäs 9 Högertrafikkonferens 10 Isbanor 11 Yttranderätt över stadsplaner 12 Systembolagets filial 13 Avslutning Sammanträdesdatum: 10 november, Intendentens rapporter: Reparation av förrådsbyggnad Lunnevi Reparationer av ishockeyrinken Belysningen på Lunnevi Övrigt Lunnevi Ungdomsverksamhet Nya lokaler Lillängskonsum Röjning av fritidsområden 5 (16)

6 Parkanläggningen vid Lövnäs 4 Skrivelse till skolstyrelsen 5 Pensionärsgymnastik 6 Garaget i Folkets Hus 7 Tillsättande av tjänst 8 Allmänna bestämmelser för bidrag 9 Flyttning av telefon 10 Uppvaktning 11 Ledigförklara vaktmästartjänst 12 Avslutning Sammanträdesdatum: 12 december, Intendentens rapporter: H-trafikmöte, MHF tassenatta, ungdomsafton på församlingshemmet i Skoghall, ungdomsträff på Lövnäs. Pensionärsgymnastiken Belysningen på Lunnevi Dispositionsplanen för Hammarö Köping Personalärenden Konferens Landskapsvårdande röjning Röjning strax öster om polisstationen 4 Studieresa till Västerås 5 Landskapsvårdande röjning 6 Tillsättande av tjänst 7 Erbjudande om köp av markområde 8 Idrottshallen 9 Ombyggnad av Mörmon 6:1 10 Fritidsgårdens verksamhet 11 Getingberget 12 Vägfrågan till Getingberget 13 Avslutning 6 (16)

7 Sammanträdesdatum: 4 januari, Ordförande och vice ordförande Tillsättande av tjänst som vaktmästare 5 Tillsättande av tjänst som 1:ste vaktmästare 6 Sportlovet 7 Verksamheten vid Fritidsgården 8 Informationsträff 9 Busshållplats 10 Intendentens rapporter: Belysningen på Lunnevi Belysningen på Lövnäs idrottsplats Uppspolningen av isbanorna 11 Ansökan om bidrag från IFK Skoghall 12 Utbetalning av grund- och lokalbidrag samt fritidsgruppsbidrag Sammanträdesdatum: 8 februari, Intendentens rapporter 16 Hyra för ungdomslokalerna 17 Landskapsvård 18 Sportlovsprogrammet 19 Kurs för intendenter 20 Praktiktjänstgöring 21 Bordlagt ärende 22 Ansökan om bidrag IFK Skoghall 23 Avslutning Sammanträdesdatum: 27 februari, Intendentens rapporter 27 Inköp av kiosk 28 Inköp av maskiner 29 Förslag till verksamhet vid Fritidsgården 30 Avslutning Sammanträdesdatum: 20 mars, Intendentens rapporter 7 (16)

8 34 Kurs för idrottsplatsvaktmästare 35 Anställning av personal 36 Inredning och möblering av fritidsgården 37 Kommitté 38 Gymnastiklokal 39 Avslutning Sammanträdesdatum: 25 april, Intendentens rapporter 43 Bidrag 44 Inköp av toaletter 45 Inköp av kiosk 46 Inköp av inredning till fritidsgården 47 Parken vid Lövnäs 48 Läger 49 Fritidsgården och verksamheten där 50 Avslutning Sammanträdesdatum: 5 juni, Intendentens rapporter 54 Ansökan om bidrag från IFK Skoghall 55 Ledarutbildningsbidrag 56 Ledarutbildningsbidrag 57 Ansökan om bidrag från Skoghalls båtsällskap 58 Ledarutbildningsbidrag 59 Utarrendering av Möruddens kiosk 60 Användningen av Vidö Hemgård 61 Bidrag till Skid- och Friluftsfrämjandet 62 Camping på Mörudden 63 Skoghalls Cykelklubb internationella tävling 64 Avslutning Sammanträdesdatum: 24 augusti, Intendentens rapporter 8 (16)

9 68 a, b Fritidsgården 69 Påpekande från revisorerna 70 Central fastighetsförvaltning 71 Alle Man Ut 72 Ansökan om bidrag till lekskola 73 Sveriges idrottsplatsförbunds kongress 74 Ansökan om bidrag från Hammarö Unglottaavdelning års budget 76 Avslutning Sammanträdesdatum: 12 september, Intendentens rapporter 80 Tillsättande av deltidstjänster 81 Tillsättande av deltidstjänster 82 Tillsättande av deltidstjänster 83 Bidrag 84 Ansökan om specialbidrag 85 Kommuninstuktör Ombyggnad av entré till Lunnevi 87 Borrning av källa (Getingberget) 88 Landskapsvårdande röjning 89 Kilene Fritidsgård 90 Bidraget till föreningarna 91 Verksamheten vid Skoghalls Fritidsgård 92 Lekstuga vid Lövnäs 93 Maskininköp 94 Ny Ishockeysarg 95 Inköp av maskiner till Lunnevi 96 Fotbollsplan på Mörmogärdet 97 Anläggande av kvartersidrottsplaner 98 Inköp av isskrapa och snöplog 99 Omklädningshytter vid Rud och Getingbergets badplatser 100 Elljusbana vid Kilene 101 Tilläggsanslag för Lunnevi 9 (16)

10 102 Budgetförslaget Kurs 104 Hammaröguide 105 Uthyrning av lokalerna i Skoghalls Fritidsgård 106 Ungdomskaféet 107 Avslutning Sammanträdesdatum: 9 november, Intendentens rapporter 111 Instruktion för Fritidsgårdsföreståndaren 112 Ordningsregler 113 Hyror för Fritidsgården 114 Bidrag 115 Bidrag till hyra 116 Kurs i Skövde 117 Fritidsgårdens öppethållande 118 Uthyrning av Vidö Hemgård 119 Planhyra för Idrottshallen 120 Isbanor vintern 67/ Anställning av traktorförare 122 Ledarträff 123 Skjutbanan vid Larberg 124 Avslutning Sammanträdesdatum: 30 november, Intendentens rapporter 128 Ansökan från Hammarö Folkskolors IF om bidrag till hyreskostnader för idrottshallen 129 Fritidsgårdens öppethållande 130 Tillsättning av tjänsten som föreståndare för Skoghalls Fritidsgården 131 Uthyrning av Fritidsgården 132 Anställningsvillkor för föreståndaren för Fritidsgården 133 Uthyrning av Fritidsgården för offentlig dans 134 Avslutning 10 (16)

11 Sammanträdesdatum: 19 januari, Val av ordförande och vice ordförande Intendentens rapporter 5 Personal 6 Telefonersättning 7 Tjänstgöringsschema, fritidsgården 8 Tjänstgöringsschema, Lunnevi 9 Vinterlovet 10 Avstängningar 11 Bidrag 12 Bidrag 13 Höjning av timlön 14 Priser på ungdomskaféet 15 Instruktörer Vinterlovet 16 Inköp av slipmaskin 17 Gårdskort 18 Isracing 19 Förskott på bidrag 20 Hyra för sarg 21 Lövnäs IF 22 Avslutning Sammanträdesdatum: 8 mars, Föredragningslista 25 Justerare 26 Intendentens rapporter 27 Ersättning för släpkärra 28 Naturvårdsröjning vid Kilene 29 Stipendium för studieresa till Sovjet 30 Bidragsansökan från Karlstads Simsällskap 31 Tjänsten som kommuninstruktör 32 Tillsättande av personal för parkleken och simskolorna Tider för parklek och simskolor 34 Nybörjarkurs i simning 11 (16)

12 35 Kurs för idrottsplatsvaktmästare 36 Badplatsen vid Rud 37 Vägen till Kilene 38 Avslutning Sammanträdesdatum: 4 april, Intendentens rapporter 42 Kommuninstruktör 43 Bidragsärenden 44 Ansökan om bidrag från MHF 45 Ansökan om bidrag från Logen 4544 av IOGT 46 Miljövårdskonferens 47 Omklädningshytter 48 Valborgsmässofirandet 49 Hyror vid Kilene Friluftsgård 50 Tennisbanan Lövnäs 51 Verksamhet vid Vidö Hemgård 52 Ansökan om specialanslag från IFK Skoghalls ishockeysektion 53 Avslutning Sammanträdesdatum: 10 maj, Intendentens rapporter 57 Ansökan om lägerbidrag 58 Beviljat statsbidrag för beredskapsarbete 59 Beredskapsarbeten 60 Löner till simlärare Inköp av Stencilapparat 62 Simkurser 63 Vidö Hemgård 64 Avslutning 12 (16)

13 Sammanträdesdatum: 6 juni, 1968 Ur Protokoll, Idrotts- och fritidsnämnden, Volym A1: 1, * 67 Intendentens rapporter 68 Kommunalt beredskapsarbete 69 Sommararbete vid kansliet 70 Kommunal garanti till Skoghalls Cykelklubb 71 Supé för utländska cyklister m.fl. 72 Medverkan för genomförande av vissa cykeltävlingar 73 Kurs i naturvård 74 Sveriges idrottsplatsförbuds kongress 75 Arbetsschema för kommuninstruktören 76 Hyra i Folkets Hus 77 Tempererat bad 78 Avslutning Sammanträdesdatum: 9 augusti, Föredragningslistan 81 Intendentens rapporter 82 Tempererat bad 83 Fotbollsplan Mörmogärdet 84 Kvarteridrottsplats Lillängen 85 Skoghalls Hemgård 86 Lunnevi IP 87 AU inom nämnden 88 Ändrad lydelse reglemente 89 Reparationer vid Kilene 90 Öppethållande Kilene 91 Fasta sammanträdesdagar 92 Avslutning Sammanträdesdatum: 29 augusti, Dagordning 95 Justeringsman 96 Intendentens rapporter 97 Idrottsplan Mörmogärdet 13 (16)

14 98 Skada vid Kilenegården 99 Idrottsplats lekpark Lillängen 100 AU 101 Sammanträdesdagar 102 Kursavgift 103 Budgetfrågor 104 Tennis Idrottshallen 105 Gåvor från Solna och Vireberg 106 Avslutning Sammanträdesdatum: 16 september, Intendentens rapport 111 Lekpark i Lillängsområdet 112 Lekpark Guntavägen 113 Idrottsplan Mörmogärdet 114 Skol- och kvartersidrottsplats vid Lillängsskolan 115 Inköp av tankvagn 116 Omklädningshytt vid Getingberget 117 Elljusspår Kilene års budget 119 Regler för ärende upptagande 120 Tempererat friluftsbad i Folkets Park 121 Ersättning för obekväm arbetstid 122 Beredskapsarbete 123 Regnbågens ungdomslokaler 124 Avslutning Sammanträdesdatum: 30 oktober, Dagordning 127 Justeringsman 128 Intendentens rapporter 129 Friluftsverksamheten vid Kilene 130 Ledarutbildningsbidrag 14 (16)

15 131 Instruktörs och specialanslag 132 Tillsättning av tjänst som städerska 133 Disposition av idrottshallen 134 Beredskapsarbete 135 Naturvårdsröjning 136 Spolning av isbanor 68/ Avgång ur tjänst 138 Ordinarieanställning av GS-anställning 139 Befrielse från planhyra 140 Antagande av anbud beträffande traktor 141 Inköp av skivspelare 142 Turistkonferens 143 Mottagande av stadsbidrag 143a Avslutning Sammanträdesdatum: 11 november, Intendentens rapporter 147 Hyresavgifter Kursavgift 149 Priser, föreningsservice 150 Inventarier Folkets Park 151 Tjänstledighet 152 Kurs, Storlien 153 Julgran, Lövnäs 154 Städerska Sporthallen 155 Omklädningsrum Lövnäs 156 Avslutning Sammanträdesdatum: 16 december, Intendentens rapporter 161 Inköp av möbler 162 Studiebesök 163 Mörmoplanen 15 (16)

16 164 Lillängsplanen 165 Byte av räknemaskin 166 Kurs för förvaltningschefer 167 Tjänst som vikarierande kontorist 168 ledarutbildningsbidrag 169 Sportlov 170 Information beträffande Kilene 171 Skada 172 Jul och nyårshälsningar 173 Avslutning 16 (16)

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen

b) Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska donationen K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för behandla följande ärenden:

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 ande Klas Holmgren (s), ordförande Bernd Lass, (s) Per Eriksson, (s) Botolf Brandebo, (v) Sune

Läs mer

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli 1936.

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt ( utdrag ur protokoll ) 9 augusti 1939 Det första styrelsemötet i Kristinebergs Folkets Hus-förening hölls den 9 augusti 1939. Mötet öppnades av Ruben Lundgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer