Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare"

Transkript

1 Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare 1. Ärendeuppgifter Journalnr Projekttid: Stödmottagare: Älmhults, Markaryds och Osby kommun Kontaktperson: Tina Larsen, (tel ) 2. Sammanfattning Förstudien skulle kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna (Markaryd, Osby, Älmhult) samt att stärka kommunernas samarbete över gränserna. Genom utskick av cirka personliga brev och enkäter inventerades utländska fastighetsägares intresse för permanent boende och svarskvoten på 58 % var hög. Utvärdering av enkäterna visade ett stort intresse för inflyttning, ett 30-tal hade redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna och ytterligare nästan 300 hade funderat på detta. 59 personliga intervjuer genomfördes med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. Informationsbehovet var stort, framförallt kring skatter, person nummer, lediga jobb, språkkurser och kontaktpersoner inom kommunerna. Projektet har förutom analys av inflyttningsintresse satsat på framställning av material och nätverksbyggande. Genom intervjuer med lokalpressen, kvällsmöten med lokala föreningar och öppet hus dagar i samband med evenemang i kommunerna spreds information till allmänheten. Förstudiens resultat visar att utländska fastighetsägare är en potential för kommunernas framtida befolkningsutveckling. Ett nytt projekt med målgruppsanpassade aktiviteter skulle också gynna det lokala näringslivet och lokala föreningar. 3. Syfte och mål. Beskriv syftet/målet, bakgrunden till projektet 3.1. Bakgrundinformation En tidningsartikel i Smålandsposten den 1 april 2010 handlade om utländska fastighetsägare och väckte kommunernas (Markaryd, Osby, Älmhult) intresse för ett samarbete. Det resulterade i ett gemensamt beslut att genomföra en förprojektering som ska leda till ett större projekt där småkommunerna tar ett samlat grepp för att uppmuntra till inflyttning. De som redan har en fastighet här stannar ofta ganska länge och kommer hit vid olika tillfällen under året. En del har

2 även egna företag i sina hemländer och skulle, med lite hjälp, kunna etablera sina företag i våra kommuner, med resultatet att vi utökar utbudet av varor, tjänster och fastboende. Tillsammans har Osby, Markaryds och Älmhults kommuner ca danska och 275 tyska fastighetsägare. Varje fastighet genererar mellan 1-4 personer. 3.2 Syfte och mål Syftet med projektet var att aktiviteterna skulle leda till Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter Analys av vilka aktiviteter, informationer och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Kontakter med lokala föreningar Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningarna och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien skulle förse styrgruppen (6 ledamöter, 2 tjänstemän i varje kommun) med grundläggande material och analyser till en mer omfattande projektansökan. Den projektansökan skulle leda till att stärka kommunernas samarbete över gränserna samt till en mängd aktiviteter som gynnar befolkningsutvecklingen i Tvärledskommunerna. 4. Genomförandet och resultat 4.1. Genomförandet Varje kommun levererade en Excel-fil (sophämtningsregister) med utländska fastighetsägares adresser (hemadresser och fritidshusadresser). I Osby kommun var antalet adresser betydligt färre än förväntat eftersom Hässleholms reningsverk ansvarar för adressförvaltningen och hade besvär med att skilja ur Östra Göinges och Osbys adresser. Adressfilerna blev i första steget manuellt bearbetade (postnummerkontroll, borttag av dubbletter osv.). Samtidigt togs en enkät och ett personligt brev fram, båda översattes till danska, tyska och engelska (för holländska husägare). Adresserna, enkäterna och breven fick en individuell kod för att underlätta matchning av inkommande svar. Med syfte att öka svarskvoten installerades enkäten också som online-version (med tillgångskod). I april (7-19) skickades materialet ut till fastighetsägarnas hemadresser. I slutet av maj skickades en påminnelse ut till alla som inte hade svarat än, denna gång till deras (fritidshus)adress i Sverige. Inkomna enkäter klassades enligt intresse att bosätta sig permanent i kommunerna resp. intresse av personlig intervju. Totalt skickades enkäter och personliga brev ut. Därav svarade 819 (se tabeller).

3 Skickat: Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 6-5 total Inkommande svar: 819 (= 58 %). Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 4-4 total På detta underlag byggdes en databas med uppdaterade adressuppgifter och 596 e-post adresser (och ännu flera telefonnummer). 4.2 Aktiviteter Intervjuer 103 utländska fastighetsägare önskade en personlig intervju för närmare diskussion. Hittills har projektledaren genomfört 59 personliga intervjuer (Status ) med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. De flesta intervjuer genomfördes på deras tomter, resten i kommunala lokaler i Älmhult, Markaryd och Osby. En del fastighetsägare träffade projektledaren ytterligare en gång huvudsakligen på grund av de hade begärt hjälp med administrativa ärenden (t.ex. gemensamma bankbesök, kontakt med Telia). Genomförda intervjuer Markaryd Osby Älmhult DK D/AU/CH NL Övriga aktiviteter Januari: Mars: April: Maj: Juni: - Intervju/ reportage om projektet i Smålänningen och Norra Skåne - Kvällsmöte (projektpresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Intervju med Radio France International (reportage om utländska fastighetsägare) - Informationsträffar kontakt med Skatteverket - Informationsträffar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan - Kvällsmöte i Osby med representanter från kommunen och tyska studenter i förbindelse med regelbundet studiebesök, projektpresentation - Informationsmöte med Kenneth Füreder i Markaryd angående vindkraft i kommunen

4 Juli: Augusti: - Informationsmöte med Karin Bovin i Älmhult angående LIS-planer (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i kommunen - Ta fram en inflyttarguide på tyska - Projektpresentation till politiker i Älmhults kommun - Informationsmöte Hans Lundgren, Arbetsförmedlingen - Möte med Lars Arent, Kanslichef Danske Torpare (förening av danskar fritidshusägare i Sverige, medlemmar), avtal om tätt samarbete - Deltagande vid invigningen av tvärleden - Intervju/ reportage i Norra Skåne - Möte med företaget Immigration Office (Växjö), avtal om samarbete kring inflyttningsfrågor - Intervju/ reportage i Smålandsposten - Organisation av Öppet hus dag i Strömsnäsbruk (i samband med Strömsnäsfestivalen) och Älmhult (Älmhultsdagarna), inbjudan av alla utländska fastighetsägare och Danske Torpare representanter till seminarium September: - Öppet hus dag i Osby (Bomässa) Oktober: - Möte och avtal om samarbete med Ikett och Uniflex (bemanningsföretag) - Kvällsmöte (statuspresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Informationsmöte Björn Wigårde i Osby angående regler för enskilda avlopp - Reportage i tysk Sverige forum på internet (www.treffpunkt-schweden.de) December: - Träff med 110 utländska fastighetsägare från Osby, Markaryds och Älmhults kommun. Gemensamt besök på IKEA-muséet och julmingel i kommunhuset i Älmhult Månadsvis genomfördes styrgruppsmöten med tjänstemän från Tvärledskommunerna Inför sommarsäsongen hjälpte projektledaren till med översättning av turistiskt material Arbete med Älmhult kommuns inflyttarservice, kontakt med intressenter 4.3. Måluppfyllelse Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Vald design av studien visade sig som absolut lämplig och en svarskvot på 58 % är högre än förväntat. Kategorisering av inkomna svar gav följande resultat: 31 utländska fastighetsägare har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent här 271 utländska fastighetsägare har funderat på att bosätta sig permanent här Genom personliga intervjuer granskades intresset i detalj. Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter

5 Se kapitel 5, Reflektioner och slutsatser Analys av vilka aktiviteter, information och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Utvärdering av enkäter och personliga intervjuer visade att många utländska fastighetsägare har informationsbehov kring - Språkkurser - Vindkraft - Kulturella aktiviteter, evenemang - Kontaktinformationer (t.ex. enskilda avlopp, bygglov, vårdcentral) - Få kontakt med andra fastighetsägare Projektledaren tog fram en kommunindividuell lista med relevanta kontaktpersoner och skickade den via och brev i samband med inbjudan till Öppet hus dagarna. Fastighetsägare som har redan konkreta avsikter att flytta hit är dessutom intresserad av - Skatt (pension/ förmögenhet) - Arbete/ lediga jobb - Personnummer För att stödja intressenternas jobbsökning har projektledaren tagit emot CV och vidarebefordrad materialet till rekryteringsföretag som projektet samarbetar med. Kontakter med lokala föreningar Två kvällsmöten med lokala föreningar och dessutom etablering av ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Under förstudien inventerades en del besöksmål och aktiviteter: IKEA museum, Älmhult Linnés Råshult, Diö Smålands Militärhistoriska Centrum, Delary Dressincykling, Strömsnäsbruk Gräddhyllan Lantcafé, Ryd JA Ranch, Gunghult Stockhultgårdens Tebod, Stockhult Älgsafari Drive-In, Misterhult Brio Lekomuseum, Osby Svarta Bergen, Hägghult Kullaro Form & Inredning AB, Lönsboda Kanotleden Helgeå

6 Ett nytt projekt ska marknadsföra dessa aktiviteter/ besöksmål (se kapitel 4) och dessutom inventera ytterligare attraktioner. Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningar och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Allt som underlättar kontakter mellan inflyttare och lokala befolkningen är uppskattad. Det kan t.ex. handla om inbjudan till evenemang på landsbygden. Vi fick bra återkoppling beträffande språkkurser. Studieförbundet informerar projektledaren om kurser som anses vara intressant för utländska fastighetsägare. Översatt information skickas ut via e-post. Det finns ett stort intresse bland fastighetsägarna att delta i olika kurser. Speciellt information om språkkurser men också kurser om svenska traditioner är uppskattad. Problematiskt är kursernas längd eftersom utländska fastighetsägare oftast stannar under en kortare tid. Ett annat exempel är fritidshusrelaterade tjänster som efterfrågas (t.ex. gräsklippning och tillsyn). I de fallen kan byföreningar hjälpa till att förmedla kontakter. Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien visar att flera (31 adresser ~ 80 personer) utländska fastighetsägare håller på att flytta till Sverige eller har redan konkreta avsikter att göra så inom kort. En betydlig potential kan dessutom tänka sig eller har åtminstone en gång funderat på att flytta (271 adresser ~ 800 personer). Här gäller det att hålla kontakten, främja integrationen och skapa en trivsel-atmosfär. 5. Reflektioner och slutsatser Förstudien hade som överordnat mål att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent. Återkopplingen var betydligt bättre än förväntat och bekräftade tanken att utländska fastighetsägare är en resurs för framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden. Informationsbehovet och antalet önskade intervjuer var stort. Enligt projektplanen skulle förstudien endast inventera intressen att bosätta sig permanent men det blev uppenbart att en stor andel operativt arbete krävs. För att inte göra målgruppen besviken och matcha förväntningarna ägnade projektledaren stor del av projekttiden till att sätta sig in i olika relevanta ämnen (t.ex. fastighetsrelevanta områden) och besvara frågor. Även under intervjuer har det uppstått många olika frågor med krav på utredning. Tiden räckte inte för att träffa alla som hade önskat närmare diskussion. Detta kunde fortsättas under ett nytt projekt. Som tillägg fanns det många som mailade eller ringde och begärde hjälp med olika ämnen, ofta relaterade till kommunen. Det fanns också ett stort intresse för en kontaktperson som tar hand om sommarhusägarnas ärenden, det gäller framförallt tyskar som ofta har brist på språkkunskaper. Det finns ca. 30 utländska fastighetsägare som redan har konkreta avsikter att bosätta sig permanent. Många av dem har projektledaren träffat och ibland kunnat hjälpa direkt (t.ex. Familjen Prinz som har bestämt sig att flytta till Strömsnäsbruk i 2012). Se från oktober 2011: Hallo Herr Hardtke, vielen Dank für ihre Bemühungen. Wir sind mit ihrer Info einen grossen Schritt weitergekommen.

7 Tack för din insats. Vi har kommit ett stort steg vidare tack vare informationen du gav oss. Da hier in Berlin noch sehr viel zu erledigen ist, werden wir Anfang Januar 2012 erst die Swedbank kontaktieren. Natürlich benötigen wir Hilfe bei der Verständigung und werden gerne auf sie zurückkommen. Det finns mycket kvar att avsluta här i Berlin, vi kommer att kontakta Swedbank i januari Tyvärr har vi problem med kommunikation (språket) och vill gärna be om din hjälp. Auch bei der Anmeldung in Schweden beim Finanzamt, Krankenversicherung etc. sind wir aufgrund der noch geringen Sprachkenntnisse sehr auf ihre Hilfe angewiesen. Pga språkkunskapsbrist uppstår samma problem angående Skatteverket, Förrsäkringskassan osv och vi är ganska beroende på ditt stöd. Auf jeden Fall steht fest, dass ich als erstes einen bzw. mehrere Sprachkurse besuchen werde, wenn ich vor Ort bin. I alla fall kommer jag genast att ta svenskkurser när vi är permanent bosatt. Dank meines Nachbarn, der sehr gut deutsch spricht, habe ich immer jemanden, der mit mir lernen wird. Er freut sich bereits darauf! Tack vare min granne, som pratar hyfsad tyska, har jag redan hittat en som pluggar med mig. Han ser redan fram emot! Viele Grüsse auch von meinem Mann, bis zum nächsten Mal!! Hälsningar (också från min make), vi ses snart! Kathrin Prinz Det finns dessutom ca 270 utländska fastighetsägare som har funderat på att bosätta sig permanent. Bland gruppen finns många som har för avsikt att bosätta sig permanent här när de blir pensionärer. Det gäller framförallt danskar. Under intervjuer uppgavs den fina naturen, utrymme och ro, ett mindre avstånd till barn/ barnbarn och de förmånliga levnadskostnader som bra skäl. Som hot anses ibland vindkraftsplaner och det är viktigt att löpande informera om detta. Bland tyskar är det också yngre familjer som är intresserade av att flytta hit och i så fall är det jobbet och språket som är nyckeln. Genom nätverksbyggande inom projektet kunde t.ex. en anställningsintervju för en tysk ingenjör ordnas. En annan viktig samarbetspartner är Danske torpare föreningen, där nästan alla danskar som har sommarhus i de tre kommunerna är medlemmar. Föreningen sprider information som är bra för sommarhusägare. De erbjuder olika språk- och hantverkskurser och rabatter på resor. Föreningens representanter var med under Strömsnäsfestivalen och Älmhultsdagarna och presenterade sin verksamhet. Tvärledsprojektet stödjer i gengäld aktivt Danske Torpares förberedelse för en liknande förening med tyska fastighetsägare som medlemmar. De flesta tyska fastighetsägarna är väldigt intresserade av att få tillgång till föreningens förmåner. Under intervjuerna visade det sig, att den stora majoriteten av fastighetsägarna har mycket bra erfarenhet av kommunerna och den lokala befolkningen. De mötte bra service och generellt tillmötesgående människor. Många uppskattar motsatsen till det hektiska livet i storstadsområdet i sina hemländer. Livet förväntas generellt vara tryggare och mindre stressande i Sverige. Lokalbefolkningen uppfattas som vänliga (t.ex. nämndes ofta bemötande i butiker som skiljer sig från Danmark eller Tyskland genom att kassörskan hälsar välkommen). De flesta fastighetsägare berättade om hjälpsamma grannar fast det uppfattas ofta svårt att få mer kontakt. Speciellt yngre fastighetsägare tvekar att flytta på grund av misstänkta svårigheter att få kontakt. Några fastighetsägare är med i byföreningar och har berättat om kulturella skillnader mellan svenskar och utländska fastighetsägare. Under möten är svenskar mer konsensusorienterad och konfliktundvikande än tyskar, danskar och holländare. Beträffande företagare så har projektledaren träffat två danskar som har för avsikt att driva en egen verksamhet i Sverige. Den ena behöver information om hur man överför sitt konsultföretag till Sverige och kontakten vidarebefordras till kommunens näringslivsutvecklare. Den andre sökte en lokal snickare/ samarbetspartner för att starta produktion och inom projektet förmedlades en lämplig kontakt (samtalet är på gång). Dessutom förklarade två tyskar och en österrikare att de kan mycket väl tänka sig starta eget och håller på att fundera kring en passande affärsidé. För lokala företag finns affärsmöjligheter kring alla husrelaterade tjänster. Utländska fritidshusägare efterfrågar olika hantverks- och husskötningstjänster men tvekar ibland pga osäkerhet.

8 Sammanfattningsvis visar förstudien att intresset bland utländska fastighetsägare att bosätta sig permanent är tillräckligt stort för att motivera en ny ansökan för ett mer omfattande projekt. 6. Nytt projekt Möjliga aktiviteter i ett fortsatt projekt: - Fortsätta att bygga nätverk o fokus på aktiviteter/(språk)kurser/evenemang o utöka samarbete med befintliga partner (t.ex. Danske Torpare förening, treffpunkt-schweden forum) och marknadsföra kommunerna/projektet - Inrätta en egen projekt-webbsida o löpande information om aktiviteter/evenemang/kurser o uppdaterade informationer om kontaktpersoner och viktiga ämnen i kommunerna o register av lokala företag (med länk) som erbjuder fritidshusrelevanta tjänster o register av intressanta besöksmål (med länk) o länkar till nätverkspartner och lokala föreningar - Hjälpa utländska entreprenörer att starta eget/ flytta sin verksamhet o förmedla kurser och kontakter - Arrangera egna aktiviteter/ träffar med fritidshusägare o mötesplats för idéutbyte - Kontakt med lokala företag o möjlighet att marknadsföra (fritidshus- eller turismrelevanta) tjänster o inventera behov av arbetskraft (efterfrågad kompetens) o skaffa en lista med befintliga företag som kan tas över (t.ex. generationsskifte) - Delta i utvandringsmässa (t.ex. EURES Skandinaviendag) - Fortsätta med intervjuer/besök - Skaffa nytt adressregister o jämföra med eget register och kontakta nya utländska fritidshusägare Förstudien har kartlagt ett stort intresse för inflyttning bland utländska fastighetsägare och är därmed ett framstående underlag för ett nytt projekt. På grund av olika tidpunkter och konkretiseringsgrad beträffande intressenternas inflyttning krävs olika tillvägagångssätt. Den ena gruppen har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent (enligt studie är det 31 fastighetsägare). Det är viktigt att hålla täta kontakter och stå till förfogande vid behov av information eller praktisk hjälp. Den andra (271 fastighetsägare) gruppen har redan funderat på att bosätta sig permanent här. Genom aktiviteter som gynnar integreringen och trivsel gäller det att skapa bästa förutsättningar för framtida inflyttningsbeslut.

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016

Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016 Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016 Var med där målgruppen finns och låter sig inspireras! Sverigemagasinet och visitsweden.com är Sveriges två viktigaste verktyg när vi marknadsför oss

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Exempel på Kundklubbsrevision Exempel från klädkedja som vill vidareutveckla CRM Exempel på Kundklubbsrevision 1. När startade

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi i årskurs 9 med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter.. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer