Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare"

Transkript

1 Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare 1. Ärendeuppgifter Journalnr Projekttid: Stödmottagare: Älmhults, Markaryds och Osby kommun Kontaktperson: Tina Larsen, (tel ) 2. Sammanfattning Förstudien skulle kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna (Markaryd, Osby, Älmhult) samt att stärka kommunernas samarbete över gränserna. Genom utskick av cirka personliga brev och enkäter inventerades utländska fastighetsägares intresse för permanent boende och svarskvoten på 58 % var hög. Utvärdering av enkäterna visade ett stort intresse för inflyttning, ett 30-tal hade redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna och ytterligare nästan 300 hade funderat på detta. 59 personliga intervjuer genomfördes med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. Informationsbehovet var stort, framförallt kring skatter, person nummer, lediga jobb, språkkurser och kontaktpersoner inom kommunerna. Projektet har förutom analys av inflyttningsintresse satsat på framställning av material och nätverksbyggande. Genom intervjuer med lokalpressen, kvällsmöten med lokala föreningar och öppet hus dagar i samband med evenemang i kommunerna spreds information till allmänheten. Förstudiens resultat visar att utländska fastighetsägare är en potential för kommunernas framtida befolkningsutveckling. Ett nytt projekt med målgruppsanpassade aktiviteter skulle också gynna det lokala näringslivet och lokala föreningar. 3. Syfte och mål. Beskriv syftet/målet, bakgrunden till projektet 3.1. Bakgrundinformation En tidningsartikel i Smålandsposten den 1 april 2010 handlade om utländska fastighetsägare och väckte kommunernas (Markaryd, Osby, Älmhult) intresse för ett samarbete. Det resulterade i ett gemensamt beslut att genomföra en förprojektering som ska leda till ett större projekt där småkommunerna tar ett samlat grepp för att uppmuntra till inflyttning. De som redan har en fastighet här stannar ofta ganska länge och kommer hit vid olika tillfällen under året. En del har

2 även egna företag i sina hemländer och skulle, med lite hjälp, kunna etablera sina företag i våra kommuner, med resultatet att vi utökar utbudet av varor, tjänster och fastboende. Tillsammans har Osby, Markaryds och Älmhults kommuner ca danska och 275 tyska fastighetsägare. Varje fastighet genererar mellan 1-4 personer. 3.2 Syfte och mål Syftet med projektet var att aktiviteterna skulle leda till Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter Analys av vilka aktiviteter, informationer och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Kontakter med lokala föreningar Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningarna och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien skulle förse styrgruppen (6 ledamöter, 2 tjänstemän i varje kommun) med grundläggande material och analyser till en mer omfattande projektansökan. Den projektansökan skulle leda till att stärka kommunernas samarbete över gränserna samt till en mängd aktiviteter som gynnar befolkningsutvecklingen i Tvärledskommunerna. 4. Genomförandet och resultat 4.1. Genomförandet Varje kommun levererade en Excel-fil (sophämtningsregister) med utländska fastighetsägares adresser (hemadresser och fritidshusadresser). I Osby kommun var antalet adresser betydligt färre än förväntat eftersom Hässleholms reningsverk ansvarar för adressförvaltningen och hade besvär med att skilja ur Östra Göinges och Osbys adresser. Adressfilerna blev i första steget manuellt bearbetade (postnummerkontroll, borttag av dubbletter osv.). Samtidigt togs en enkät och ett personligt brev fram, båda översattes till danska, tyska och engelska (för holländska husägare). Adresserna, enkäterna och breven fick en individuell kod för att underlätta matchning av inkommande svar. Med syfte att öka svarskvoten installerades enkäten också som online-version (med tillgångskod). I april (7-19) skickades materialet ut till fastighetsägarnas hemadresser. I slutet av maj skickades en påminnelse ut till alla som inte hade svarat än, denna gång till deras (fritidshus)adress i Sverige. Inkomna enkäter klassades enligt intresse att bosätta sig permanent i kommunerna resp. intresse av personlig intervju. Totalt skickades enkäter och personliga brev ut. Därav svarade 819 (se tabeller).

3 Skickat: Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 6-5 total Inkommande svar: 819 (= 58 %). Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 4-4 total På detta underlag byggdes en databas med uppdaterade adressuppgifter och 596 e-post adresser (och ännu flera telefonnummer). 4.2 Aktiviteter Intervjuer 103 utländska fastighetsägare önskade en personlig intervju för närmare diskussion. Hittills har projektledaren genomfört 59 personliga intervjuer (Status ) med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. De flesta intervjuer genomfördes på deras tomter, resten i kommunala lokaler i Älmhult, Markaryd och Osby. En del fastighetsägare träffade projektledaren ytterligare en gång huvudsakligen på grund av de hade begärt hjälp med administrativa ärenden (t.ex. gemensamma bankbesök, kontakt med Telia). Genomförda intervjuer Markaryd Osby Älmhult DK D/AU/CH NL Övriga aktiviteter Januari: Mars: April: Maj: Juni: - Intervju/ reportage om projektet i Smålänningen och Norra Skåne - Kvällsmöte (projektpresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Intervju med Radio France International (reportage om utländska fastighetsägare) - Informationsträffar kontakt med Skatteverket - Informationsträffar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan - Kvällsmöte i Osby med representanter från kommunen och tyska studenter i förbindelse med regelbundet studiebesök, projektpresentation - Informationsmöte med Kenneth Füreder i Markaryd angående vindkraft i kommunen

4 Juli: Augusti: - Informationsmöte med Karin Bovin i Älmhult angående LIS-planer (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i kommunen - Ta fram en inflyttarguide på tyska - Projektpresentation till politiker i Älmhults kommun - Informationsmöte Hans Lundgren, Arbetsförmedlingen - Möte med Lars Arent, Kanslichef Danske Torpare (förening av danskar fritidshusägare i Sverige, medlemmar), avtal om tätt samarbete - Deltagande vid invigningen av tvärleden - Intervju/ reportage i Norra Skåne - Möte med företaget Immigration Office (Växjö), avtal om samarbete kring inflyttningsfrågor - Intervju/ reportage i Smålandsposten - Organisation av Öppet hus dag i Strömsnäsbruk (i samband med Strömsnäsfestivalen) och Älmhult (Älmhultsdagarna), inbjudan av alla utländska fastighetsägare och Danske Torpare representanter till seminarium September: - Öppet hus dag i Osby (Bomässa) Oktober: - Möte och avtal om samarbete med Ikett och Uniflex (bemanningsföretag) - Kvällsmöte (statuspresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Informationsmöte Björn Wigårde i Osby angående regler för enskilda avlopp - Reportage i tysk Sverige forum på internet (www.treffpunkt-schweden.de) December: - Träff med 110 utländska fastighetsägare från Osby, Markaryds och Älmhults kommun. Gemensamt besök på IKEA-muséet och julmingel i kommunhuset i Älmhult Månadsvis genomfördes styrgruppsmöten med tjänstemän från Tvärledskommunerna Inför sommarsäsongen hjälpte projektledaren till med översättning av turistiskt material Arbete med Älmhult kommuns inflyttarservice, kontakt med intressenter 4.3. Måluppfyllelse Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Vald design av studien visade sig som absolut lämplig och en svarskvot på 58 % är högre än förväntat. Kategorisering av inkomna svar gav följande resultat: 31 utländska fastighetsägare har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent här 271 utländska fastighetsägare har funderat på att bosätta sig permanent här Genom personliga intervjuer granskades intresset i detalj. Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter

5 Se kapitel 5, Reflektioner och slutsatser Analys av vilka aktiviteter, information och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Utvärdering av enkäter och personliga intervjuer visade att många utländska fastighetsägare har informationsbehov kring - Språkkurser - Vindkraft - Kulturella aktiviteter, evenemang - Kontaktinformationer (t.ex. enskilda avlopp, bygglov, vårdcentral) - Få kontakt med andra fastighetsägare Projektledaren tog fram en kommunindividuell lista med relevanta kontaktpersoner och skickade den via och brev i samband med inbjudan till Öppet hus dagarna. Fastighetsägare som har redan konkreta avsikter att flytta hit är dessutom intresserad av - Skatt (pension/ förmögenhet) - Arbete/ lediga jobb - Personnummer För att stödja intressenternas jobbsökning har projektledaren tagit emot CV och vidarebefordrad materialet till rekryteringsföretag som projektet samarbetar med. Kontakter med lokala föreningar Två kvällsmöten med lokala föreningar och dessutom etablering av ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Under förstudien inventerades en del besöksmål och aktiviteter: IKEA museum, Älmhult Linnés Råshult, Diö Smålands Militärhistoriska Centrum, Delary Dressincykling, Strömsnäsbruk Gräddhyllan Lantcafé, Ryd JA Ranch, Gunghult Stockhultgårdens Tebod, Stockhult Älgsafari Drive-In, Misterhult Brio Lekomuseum, Osby Svarta Bergen, Hägghult Kullaro Form & Inredning AB, Lönsboda Kanotleden Helgeå

6 Ett nytt projekt ska marknadsföra dessa aktiviteter/ besöksmål (se kapitel 4) och dessutom inventera ytterligare attraktioner. Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningar och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Allt som underlättar kontakter mellan inflyttare och lokala befolkningen är uppskattad. Det kan t.ex. handla om inbjudan till evenemang på landsbygden. Vi fick bra återkoppling beträffande språkkurser. Studieförbundet informerar projektledaren om kurser som anses vara intressant för utländska fastighetsägare. Översatt information skickas ut via e-post. Det finns ett stort intresse bland fastighetsägarna att delta i olika kurser. Speciellt information om språkkurser men också kurser om svenska traditioner är uppskattad. Problematiskt är kursernas längd eftersom utländska fastighetsägare oftast stannar under en kortare tid. Ett annat exempel är fritidshusrelaterade tjänster som efterfrågas (t.ex. gräsklippning och tillsyn). I de fallen kan byföreningar hjälpa till att förmedla kontakter. Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien visar att flera (31 adresser ~ 80 personer) utländska fastighetsägare håller på att flytta till Sverige eller har redan konkreta avsikter att göra så inom kort. En betydlig potential kan dessutom tänka sig eller har åtminstone en gång funderat på att flytta (271 adresser ~ 800 personer). Här gäller det att hålla kontakten, främja integrationen och skapa en trivsel-atmosfär. 5. Reflektioner och slutsatser Förstudien hade som överordnat mål att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent. Återkopplingen var betydligt bättre än förväntat och bekräftade tanken att utländska fastighetsägare är en resurs för framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden. Informationsbehovet och antalet önskade intervjuer var stort. Enligt projektplanen skulle förstudien endast inventera intressen att bosätta sig permanent men det blev uppenbart att en stor andel operativt arbete krävs. För att inte göra målgruppen besviken och matcha förväntningarna ägnade projektledaren stor del av projekttiden till att sätta sig in i olika relevanta ämnen (t.ex. fastighetsrelevanta områden) och besvara frågor. Även under intervjuer har det uppstått många olika frågor med krav på utredning. Tiden räckte inte för att träffa alla som hade önskat närmare diskussion. Detta kunde fortsättas under ett nytt projekt. Som tillägg fanns det många som mailade eller ringde och begärde hjälp med olika ämnen, ofta relaterade till kommunen. Det fanns också ett stort intresse för en kontaktperson som tar hand om sommarhusägarnas ärenden, det gäller framförallt tyskar som ofta har brist på språkkunskaper. Det finns ca. 30 utländska fastighetsägare som redan har konkreta avsikter att bosätta sig permanent. Många av dem har projektledaren träffat och ibland kunnat hjälpa direkt (t.ex. Familjen Prinz som har bestämt sig att flytta till Strömsnäsbruk i 2012). Se från oktober 2011: Hallo Herr Hardtke, vielen Dank für ihre Bemühungen. Wir sind mit ihrer Info einen grossen Schritt weitergekommen.

7 Tack för din insats. Vi har kommit ett stort steg vidare tack vare informationen du gav oss. Da hier in Berlin noch sehr viel zu erledigen ist, werden wir Anfang Januar 2012 erst die Swedbank kontaktieren. Natürlich benötigen wir Hilfe bei der Verständigung und werden gerne auf sie zurückkommen. Det finns mycket kvar att avsluta här i Berlin, vi kommer att kontakta Swedbank i januari Tyvärr har vi problem med kommunikation (språket) och vill gärna be om din hjälp. Auch bei der Anmeldung in Schweden beim Finanzamt, Krankenversicherung etc. sind wir aufgrund der noch geringen Sprachkenntnisse sehr auf ihre Hilfe angewiesen. Pga språkkunskapsbrist uppstår samma problem angående Skatteverket, Förrsäkringskassan osv och vi är ganska beroende på ditt stöd. Auf jeden Fall steht fest, dass ich als erstes einen bzw. mehrere Sprachkurse besuchen werde, wenn ich vor Ort bin. I alla fall kommer jag genast att ta svenskkurser när vi är permanent bosatt. Dank meines Nachbarn, der sehr gut deutsch spricht, habe ich immer jemanden, der mit mir lernen wird. Er freut sich bereits darauf! Tack vare min granne, som pratar hyfsad tyska, har jag redan hittat en som pluggar med mig. Han ser redan fram emot! Viele Grüsse auch von meinem Mann, bis zum nächsten Mal!! Hälsningar (också från min make), vi ses snart! Kathrin Prinz Det finns dessutom ca 270 utländska fastighetsägare som har funderat på att bosätta sig permanent. Bland gruppen finns många som har för avsikt att bosätta sig permanent här när de blir pensionärer. Det gäller framförallt danskar. Under intervjuer uppgavs den fina naturen, utrymme och ro, ett mindre avstånd till barn/ barnbarn och de förmånliga levnadskostnader som bra skäl. Som hot anses ibland vindkraftsplaner och det är viktigt att löpande informera om detta. Bland tyskar är det också yngre familjer som är intresserade av att flytta hit och i så fall är det jobbet och språket som är nyckeln. Genom nätverksbyggande inom projektet kunde t.ex. en anställningsintervju för en tysk ingenjör ordnas. En annan viktig samarbetspartner är Danske torpare föreningen, där nästan alla danskar som har sommarhus i de tre kommunerna är medlemmar. Föreningen sprider information som är bra för sommarhusägare. De erbjuder olika språk- och hantverkskurser och rabatter på resor. Föreningens representanter var med under Strömsnäsfestivalen och Älmhultsdagarna och presenterade sin verksamhet. Tvärledsprojektet stödjer i gengäld aktivt Danske Torpares förberedelse för en liknande förening med tyska fastighetsägare som medlemmar. De flesta tyska fastighetsägarna är väldigt intresserade av att få tillgång till föreningens förmåner. Under intervjuerna visade det sig, att den stora majoriteten av fastighetsägarna har mycket bra erfarenhet av kommunerna och den lokala befolkningen. De mötte bra service och generellt tillmötesgående människor. Många uppskattar motsatsen till det hektiska livet i storstadsområdet i sina hemländer. Livet förväntas generellt vara tryggare och mindre stressande i Sverige. Lokalbefolkningen uppfattas som vänliga (t.ex. nämndes ofta bemötande i butiker som skiljer sig från Danmark eller Tyskland genom att kassörskan hälsar välkommen). De flesta fastighetsägare berättade om hjälpsamma grannar fast det uppfattas ofta svårt att få mer kontakt. Speciellt yngre fastighetsägare tvekar att flytta på grund av misstänkta svårigheter att få kontakt. Några fastighetsägare är med i byföreningar och har berättat om kulturella skillnader mellan svenskar och utländska fastighetsägare. Under möten är svenskar mer konsensusorienterad och konfliktundvikande än tyskar, danskar och holländare. Beträffande företagare så har projektledaren träffat två danskar som har för avsikt att driva en egen verksamhet i Sverige. Den ena behöver information om hur man överför sitt konsultföretag till Sverige och kontakten vidarebefordras till kommunens näringslivsutvecklare. Den andre sökte en lokal snickare/ samarbetspartner för att starta produktion och inom projektet förmedlades en lämplig kontakt (samtalet är på gång). Dessutom förklarade två tyskar och en österrikare att de kan mycket väl tänka sig starta eget och håller på att fundera kring en passande affärsidé. För lokala företag finns affärsmöjligheter kring alla husrelaterade tjänster. Utländska fritidshusägare efterfrågar olika hantverks- och husskötningstjänster men tvekar ibland pga osäkerhet.

8 Sammanfattningsvis visar förstudien att intresset bland utländska fastighetsägare att bosätta sig permanent är tillräckligt stort för att motivera en ny ansökan för ett mer omfattande projekt. 6. Nytt projekt Möjliga aktiviteter i ett fortsatt projekt: - Fortsätta att bygga nätverk o fokus på aktiviteter/(språk)kurser/evenemang o utöka samarbete med befintliga partner (t.ex. Danske Torpare förening, treffpunkt-schweden forum) och marknadsföra kommunerna/projektet - Inrätta en egen projekt-webbsida o löpande information om aktiviteter/evenemang/kurser o uppdaterade informationer om kontaktpersoner och viktiga ämnen i kommunerna o register av lokala företag (med länk) som erbjuder fritidshusrelevanta tjänster o register av intressanta besöksmål (med länk) o länkar till nätverkspartner och lokala föreningar - Hjälpa utländska entreprenörer att starta eget/ flytta sin verksamhet o förmedla kurser och kontakter - Arrangera egna aktiviteter/ träffar med fritidshusägare o mötesplats för idéutbyte - Kontakt med lokala företag o möjlighet att marknadsföra (fritidshus- eller turismrelevanta) tjänster o inventera behov av arbetskraft (efterfrågad kompetens) o skaffa en lista med befintliga företag som kan tas över (t.ex. generationsskifte) - Delta i utvandringsmässa (t.ex. EURES Skandinaviendag) - Fortsätta med intervjuer/besök - Skaffa nytt adressregister o jämföra med eget register och kontakta nya utländska fritidshusägare Förstudien har kartlagt ett stort intresse för inflyttning bland utländska fastighetsägare och är därmed ett framstående underlag för ett nytt projekt. På grund av olika tidpunkter och konkretiseringsgrad beträffande intressenternas inflyttning krävs olika tillvägagångssätt. Den ena gruppen har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent (enligt studie är det 31 fastighetsägare). Det är viktigt att hålla täta kontakter och stå till förfogande vid behov av information eller praktisk hjälp. Den andra (271 fastighetsägare) gruppen har redan funderat på att bosätta sig permanent här. Genom aktiviteter som gynnar integreringen och trivsel gäller det att skapa bästa förutsättningar för framtida inflyttningsbeslut.

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer