Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare"

Transkript

1 Slutredovisning av förstudien Integrering av utländska fastighetsägare och företagare 1. Ärendeuppgifter Journalnr Projekttid: Stödmottagare: Älmhults, Markaryds och Osby kommun Kontaktperson: Tina Larsen, (tel ) 2. Sammanfattning Förstudien skulle kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna (Markaryd, Osby, Älmhult) samt att stärka kommunernas samarbete över gränserna. Genom utskick av cirka personliga brev och enkäter inventerades utländska fastighetsägares intresse för permanent boende och svarskvoten på 58 % var hög. Utvärdering av enkäterna visade ett stort intresse för inflyttning, ett 30-tal hade redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent i Tvärledskommunerna och ytterligare nästan 300 hade funderat på detta. 59 personliga intervjuer genomfördes med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. Informationsbehovet var stort, framförallt kring skatter, person nummer, lediga jobb, språkkurser och kontaktpersoner inom kommunerna. Projektet har förutom analys av inflyttningsintresse satsat på framställning av material och nätverksbyggande. Genom intervjuer med lokalpressen, kvällsmöten med lokala föreningar och öppet hus dagar i samband med evenemang i kommunerna spreds information till allmänheten. Förstudiens resultat visar att utländska fastighetsägare är en potential för kommunernas framtida befolkningsutveckling. Ett nytt projekt med målgruppsanpassade aktiviteter skulle också gynna det lokala näringslivet och lokala föreningar. 3. Syfte och mål. Beskriv syftet/målet, bakgrunden till projektet 3.1. Bakgrundinformation En tidningsartikel i Smålandsposten den 1 april 2010 handlade om utländska fastighetsägare och väckte kommunernas (Markaryd, Osby, Älmhult) intresse för ett samarbete. Det resulterade i ett gemensamt beslut att genomföra en förprojektering som ska leda till ett större projekt där småkommunerna tar ett samlat grepp för att uppmuntra till inflyttning. De som redan har en fastighet här stannar ofta ganska länge och kommer hit vid olika tillfällen under året. En del har

2 även egna företag i sina hemländer och skulle, med lite hjälp, kunna etablera sina företag i våra kommuner, med resultatet att vi utökar utbudet av varor, tjänster och fastboende. Tillsammans har Osby, Markaryds och Älmhults kommuner ca danska och 275 tyska fastighetsägare. Varje fastighet genererar mellan 1-4 personer. 3.2 Syfte och mål Syftet med projektet var att aktiviteterna skulle leda till Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter Analys av vilka aktiviteter, informationer och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Kontakter med lokala föreningar Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningarna och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien skulle förse styrgruppen (6 ledamöter, 2 tjänstemän i varje kommun) med grundläggande material och analyser till en mer omfattande projektansökan. Den projektansökan skulle leda till att stärka kommunernas samarbete över gränserna samt till en mängd aktiviteter som gynnar befolkningsutvecklingen i Tvärledskommunerna. 4. Genomförandet och resultat 4.1. Genomförandet Varje kommun levererade en Excel-fil (sophämtningsregister) med utländska fastighetsägares adresser (hemadresser och fritidshusadresser). I Osby kommun var antalet adresser betydligt färre än förväntat eftersom Hässleholms reningsverk ansvarar för adressförvaltningen och hade besvär med att skilja ur Östra Göinges och Osbys adresser. Adressfilerna blev i första steget manuellt bearbetade (postnummerkontroll, borttag av dubbletter osv.). Samtidigt togs en enkät och ett personligt brev fram, båda översattes till danska, tyska och engelska (för holländska husägare). Adresserna, enkäterna och breven fick en individuell kod för att underlätta matchning av inkommande svar. Med syfte att öka svarskvoten installerades enkäten också som online-version (med tillgångskod). I april (7-19) skickades materialet ut till fastighetsägarnas hemadresser. I slutet av maj skickades en påminnelse ut till alla som inte hade svarat än, denna gång till deras (fritidshus)adress i Sverige. Inkomna enkäter klassades enligt intresse att bosätta sig permanent i kommunerna resp. intresse av personlig intervju. Totalt skickades enkäter och personliga brev ut. Därav svarade 819 (se tabeller).

3 Skickat: Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 6-5 total Inkommande svar: 819 (= 58 %). Markaryd Osby Älmhult danska tyska engelska 4-4 total På detta underlag byggdes en databas med uppdaterade adressuppgifter och 596 e-post adresser (och ännu flera telefonnummer). 4.2 Aktiviteter Intervjuer 103 utländska fastighetsägare önskade en personlig intervju för närmare diskussion. Hittills har projektledaren genomfört 59 personliga intervjuer (Status ) med fastighetsägare från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. De flesta intervjuer genomfördes på deras tomter, resten i kommunala lokaler i Älmhult, Markaryd och Osby. En del fastighetsägare träffade projektledaren ytterligare en gång huvudsakligen på grund av de hade begärt hjälp med administrativa ärenden (t.ex. gemensamma bankbesök, kontakt med Telia). Genomförda intervjuer Markaryd Osby Älmhult DK D/AU/CH NL Övriga aktiviteter Januari: Mars: April: Maj: Juni: - Intervju/ reportage om projektet i Smålänningen och Norra Skåne - Kvällsmöte (projektpresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Intervju med Radio France International (reportage om utländska fastighetsägare) - Informationsträffar kontakt med Skatteverket - Informationsträffar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan - Kvällsmöte i Osby med representanter från kommunen och tyska studenter i förbindelse med regelbundet studiebesök, projektpresentation - Informationsmöte med Kenneth Füreder i Markaryd angående vindkraft i kommunen

4 Juli: Augusti: - Informationsmöte med Karin Bovin i Älmhult angående LIS-planer (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i kommunen - Ta fram en inflyttarguide på tyska - Projektpresentation till politiker i Älmhults kommun - Informationsmöte Hans Lundgren, Arbetsförmedlingen - Möte med Lars Arent, Kanslichef Danske Torpare (förening av danskar fritidshusägare i Sverige, medlemmar), avtal om tätt samarbete - Deltagande vid invigningen av tvärleden - Intervju/ reportage i Norra Skåne - Möte med företaget Immigration Office (Växjö), avtal om samarbete kring inflyttningsfrågor - Intervju/ reportage i Smålandsposten - Organisation av Öppet hus dag i Strömsnäsbruk (i samband med Strömsnäsfestivalen) och Älmhult (Älmhultsdagarna), inbjudan av alla utländska fastighetsägare och Danske Torpare representanter till seminarium September: - Öppet hus dag i Osby (Bomässa) Oktober: - Möte och avtal om samarbete med Ikett och Uniflex (bemanningsföretag) - Kvällsmöte (statuspresentation) med lokala föreningar i Älmhults kommun - Informationsmöte Björn Wigårde i Osby angående regler för enskilda avlopp - Reportage i tysk Sverige forum på internet (www.treffpunkt-schweden.de) December: - Träff med 110 utländska fastighetsägare från Osby, Markaryds och Älmhults kommun. Gemensamt besök på IKEA-muséet och julmingel i kommunhuset i Älmhult Månadsvis genomfördes styrgruppsmöten med tjänstemän från Tvärledskommunerna Inför sommarsäsongen hjälpte projektledaren till med översättning av turistiskt material Arbete med Älmhult kommuns inflyttarservice, kontakt med intressenter 4.3. Måluppfyllelse Att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent i den kommun där deras fastighet är belägen Vald design av studien visade sig som absolut lämplig och en svarskvot på 58 % är högre än förväntat. Kategorisering av inkomna svar gav följande resultat: 31 utländska fastighetsägare har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent här 271 utländska fastighetsägare har funderat på att bosätta sig permanent här Genom personliga intervjuer granskades intresset i detalj. Inventering för att öka kunskapen om de tre kommunernas egna utvecklingsmöjligheter

5 Se kapitel 5, Reflektioner och slutsatser Analys av vilka aktiviteter, information och stöd som fastighetsägarna önskar. Här menas vilka behov de har av utbildning i svenska, starta eget företag, lagstiftningen i Sverige, moms och skatter, socialförsäkringen, sjukvård mm Utvärdering av enkäter och personliga intervjuer visade att många utländska fastighetsägare har informationsbehov kring - Språkkurser - Vindkraft - Kulturella aktiviteter, evenemang - Kontaktinformationer (t.ex. enskilda avlopp, bygglov, vårdcentral) - Få kontakt med andra fastighetsägare Projektledaren tog fram en kommunindividuell lista med relevanta kontaktpersoner och skickade den via och brev i samband med inbjudan till Öppet hus dagarna. Fastighetsägare som har redan konkreta avsikter att flytta hit är dessutom intresserad av - Skatt (pension/ förmögenhet) - Arbete/ lediga jobb - Personnummer För att stödja intressenternas jobbsökning har projektledaren tagit emot CV och vidarebefordrad materialet till rekryteringsföretag som projektet samarbetar med. Kontakter med lokala föreningar Två kvällsmöten med lokala föreningar och dessutom etablering av ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Inventering och sammanställning av det gemensamma områdets alla attraktioner, besöksmål, naturvärden, aktiviteter samt utvecklingspotential Under förstudien inventerades en del besöksmål och aktiviteter: IKEA museum, Älmhult Linnés Råshult, Diö Smålands Militärhistoriska Centrum, Delary Dressincykling, Strömsnäsbruk Gräddhyllan Lantcafé, Ryd JA Ranch, Gunghult Stockhultgårdens Tebod, Stockhult Älgsafari Drive-In, Misterhult Brio Lekomuseum, Osby Svarta Bergen, Hägghult Kullaro Form & Inredning AB, Lönsboda Kanotleden Helgeå

6 Ett nytt projekt ska marknadsföra dessa aktiviteter/ besöksmål (se kapitel 4) och dessutom inventera ytterligare attraktioner. Inventering av vad olika ideella föreningarna, företagsföreningar och nätverken kan hjälpa till med vid en introduktion av de nyinflyttade Allt som underlättar kontakter mellan inflyttare och lokala befolkningen är uppskattad. Det kan t.ex. handla om inbjudan till evenemang på landsbygden. Vi fick bra återkoppling beträffande språkkurser. Studieförbundet informerar projektledaren om kurser som anses vara intressant för utländska fastighetsägare. Översatt information skickas ut via e-post. Det finns ett stort intresse bland fastighetsägarna att delta i olika kurser. Speciellt information om språkkurser men också kurser om svenska traditioner är uppskattad. Problematiskt är kursernas längd eftersom utländska fastighetsägare oftast stannar under en kortare tid. Ett annat exempel är fritidshusrelaterade tjänster som efterfrågas (t.ex. gräsklippning och tillsyn). I de fallen kan byföreningar hjälpa till att förmedla kontakter. Att öka befolkningsutvecklingen i kommunerna Förstudien visar att flera (31 adresser ~ 80 personer) utländska fastighetsägare håller på att flytta till Sverige eller har redan konkreta avsikter att göra så inom kort. En betydlig potential kan dessutom tänka sig eller har åtminstone en gång funderat på att flytta (271 adresser ~ 800 personer). Här gäller det att hålla kontakten, främja integrationen och skapa en trivsel-atmosfär. 5. Reflektioner och slutsatser Förstudien hade som överordnat mål att kartlägga utländska fastighetsägares intresse att bosätta sig permanent. Återkopplingen var betydligt bättre än förväntat och bekräftade tanken att utländska fastighetsägare är en resurs för framtida befolkningsutvecklingen på landsbygden. Informationsbehovet och antalet önskade intervjuer var stort. Enligt projektplanen skulle förstudien endast inventera intressen att bosätta sig permanent men det blev uppenbart att en stor andel operativt arbete krävs. För att inte göra målgruppen besviken och matcha förväntningarna ägnade projektledaren stor del av projekttiden till att sätta sig in i olika relevanta ämnen (t.ex. fastighetsrelevanta områden) och besvara frågor. Även under intervjuer har det uppstått många olika frågor med krav på utredning. Tiden räckte inte för att träffa alla som hade önskat närmare diskussion. Detta kunde fortsättas under ett nytt projekt. Som tillägg fanns det många som mailade eller ringde och begärde hjälp med olika ämnen, ofta relaterade till kommunen. Det fanns också ett stort intresse för en kontaktperson som tar hand om sommarhusägarnas ärenden, det gäller framförallt tyskar som ofta har brist på språkkunskaper. Det finns ca. 30 utländska fastighetsägare som redan har konkreta avsikter att bosätta sig permanent. Många av dem har projektledaren träffat och ibland kunnat hjälpa direkt (t.ex. Familjen Prinz som har bestämt sig att flytta till Strömsnäsbruk i 2012). Se från oktober 2011: Hallo Herr Hardtke, vielen Dank für ihre Bemühungen. Wir sind mit ihrer Info einen grossen Schritt weitergekommen.

7 Tack för din insats. Vi har kommit ett stort steg vidare tack vare informationen du gav oss. Da hier in Berlin noch sehr viel zu erledigen ist, werden wir Anfang Januar 2012 erst die Swedbank kontaktieren. Natürlich benötigen wir Hilfe bei der Verständigung und werden gerne auf sie zurückkommen. Det finns mycket kvar att avsluta här i Berlin, vi kommer att kontakta Swedbank i januari Tyvärr har vi problem med kommunikation (språket) och vill gärna be om din hjälp. Auch bei der Anmeldung in Schweden beim Finanzamt, Krankenversicherung etc. sind wir aufgrund der noch geringen Sprachkenntnisse sehr auf ihre Hilfe angewiesen. Pga språkkunskapsbrist uppstår samma problem angående Skatteverket, Förrsäkringskassan osv och vi är ganska beroende på ditt stöd. Auf jeden Fall steht fest, dass ich als erstes einen bzw. mehrere Sprachkurse besuchen werde, wenn ich vor Ort bin. I alla fall kommer jag genast att ta svenskkurser när vi är permanent bosatt. Dank meines Nachbarn, der sehr gut deutsch spricht, habe ich immer jemanden, der mit mir lernen wird. Er freut sich bereits darauf! Tack vare min granne, som pratar hyfsad tyska, har jag redan hittat en som pluggar med mig. Han ser redan fram emot! Viele Grüsse auch von meinem Mann, bis zum nächsten Mal!! Hälsningar (också från min make), vi ses snart! Kathrin Prinz Det finns dessutom ca 270 utländska fastighetsägare som har funderat på att bosätta sig permanent. Bland gruppen finns många som har för avsikt att bosätta sig permanent här när de blir pensionärer. Det gäller framförallt danskar. Under intervjuer uppgavs den fina naturen, utrymme och ro, ett mindre avstånd till barn/ barnbarn och de förmånliga levnadskostnader som bra skäl. Som hot anses ibland vindkraftsplaner och det är viktigt att löpande informera om detta. Bland tyskar är det också yngre familjer som är intresserade av att flytta hit och i så fall är det jobbet och språket som är nyckeln. Genom nätverksbyggande inom projektet kunde t.ex. en anställningsintervju för en tysk ingenjör ordnas. En annan viktig samarbetspartner är Danske torpare föreningen, där nästan alla danskar som har sommarhus i de tre kommunerna är medlemmar. Föreningen sprider information som är bra för sommarhusägare. De erbjuder olika språk- och hantverkskurser och rabatter på resor. Föreningens representanter var med under Strömsnäsfestivalen och Älmhultsdagarna och presenterade sin verksamhet. Tvärledsprojektet stödjer i gengäld aktivt Danske Torpares förberedelse för en liknande förening med tyska fastighetsägare som medlemmar. De flesta tyska fastighetsägarna är väldigt intresserade av att få tillgång till föreningens förmåner. Under intervjuerna visade det sig, att den stora majoriteten av fastighetsägarna har mycket bra erfarenhet av kommunerna och den lokala befolkningen. De mötte bra service och generellt tillmötesgående människor. Många uppskattar motsatsen till det hektiska livet i storstadsområdet i sina hemländer. Livet förväntas generellt vara tryggare och mindre stressande i Sverige. Lokalbefolkningen uppfattas som vänliga (t.ex. nämndes ofta bemötande i butiker som skiljer sig från Danmark eller Tyskland genom att kassörskan hälsar välkommen). De flesta fastighetsägare berättade om hjälpsamma grannar fast det uppfattas ofta svårt att få mer kontakt. Speciellt yngre fastighetsägare tvekar att flytta på grund av misstänkta svårigheter att få kontakt. Några fastighetsägare är med i byföreningar och har berättat om kulturella skillnader mellan svenskar och utländska fastighetsägare. Under möten är svenskar mer konsensusorienterad och konfliktundvikande än tyskar, danskar och holländare. Beträffande företagare så har projektledaren träffat två danskar som har för avsikt att driva en egen verksamhet i Sverige. Den ena behöver information om hur man överför sitt konsultföretag till Sverige och kontakten vidarebefordras till kommunens näringslivsutvecklare. Den andre sökte en lokal snickare/ samarbetspartner för att starta produktion och inom projektet förmedlades en lämplig kontakt (samtalet är på gång). Dessutom förklarade två tyskar och en österrikare att de kan mycket väl tänka sig starta eget och håller på att fundera kring en passande affärsidé. För lokala företag finns affärsmöjligheter kring alla husrelaterade tjänster. Utländska fritidshusägare efterfrågar olika hantverks- och husskötningstjänster men tvekar ibland pga osäkerhet.

8 Sammanfattningsvis visar förstudien att intresset bland utländska fastighetsägare att bosätta sig permanent är tillräckligt stort för att motivera en ny ansökan för ett mer omfattande projekt. 6. Nytt projekt Möjliga aktiviteter i ett fortsatt projekt: - Fortsätta att bygga nätverk o fokus på aktiviteter/(språk)kurser/evenemang o utöka samarbete med befintliga partner (t.ex. Danske Torpare förening, treffpunkt-schweden forum) och marknadsföra kommunerna/projektet - Inrätta en egen projekt-webbsida o löpande information om aktiviteter/evenemang/kurser o uppdaterade informationer om kontaktpersoner och viktiga ämnen i kommunerna o register av lokala företag (med länk) som erbjuder fritidshusrelevanta tjänster o register av intressanta besöksmål (med länk) o länkar till nätverkspartner och lokala föreningar - Hjälpa utländska entreprenörer att starta eget/ flytta sin verksamhet o förmedla kurser och kontakter - Arrangera egna aktiviteter/ träffar med fritidshusägare o mötesplats för idéutbyte - Kontakt med lokala företag o möjlighet att marknadsföra (fritidshus- eller turismrelevanta) tjänster o inventera behov av arbetskraft (efterfrågad kompetens) o skaffa en lista med befintliga företag som kan tas över (t.ex. generationsskifte) - Delta i utvandringsmässa (t.ex. EURES Skandinaviendag) - Fortsätta med intervjuer/besök - Skaffa nytt adressregister o jämföra med eget register och kontakta nya utländska fritidshusägare Förstudien har kartlagt ett stort intresse för inflyttning bland utländska fastighetsägare och är därmed ett framstående underlag för ett nytt projekt. På grund av olika tidpunkter och konkretiseringsgrad beträffande intressenternas inflyttning krävs olika tillvägagångssätt. Den ena gruppen har redan konkreta avsikter att bosätta sig permanent (enligt studie är det 31 fastighetsägare). Det är viktigt att hålla täta kontakter och stå till förfogande vid behov av information eller praktisk hjälp. Den andra (271 fastighetsägare) gruppen har redan funderat på att bosätta sig permanent här. Genom aktiviteter som gynnar integreringen och trivsel gäller det att skapa bästa förutsättningar för framtida inflyttningsbeslut.

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Praktikuppdrag 8-21 februari

Praktikuppdrag 8-21 februari Intervju (förberett och klart onsdag v. 8) Boka in en tid för intervju med någon ansvarig på din praktikplats. Be att få sitta på en lugn plats där ni inte blir störda. Förbered dina frågor noggrant innan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adress Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanskt adressformat: Företagsnamn Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer Mr. J.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Välkommen till Kramfors!

Välkommen till Kramfors! Välkommen till Kramfors! VÄLKOMMEN TILL KRAMFORS! Uppehållsrätt För att vistas i Sverige längre än tre månader måste du söka uppehållsrätt. Detta gör du genom att skicka inblanketten Registrering av uppehållsrätt

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Schule 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över.

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Finde zurück nach Hause Wo bin ich Bauernhof Bahnhof rechts Zug Entschuldigung

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personligt Brev. Brev - Adress. Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adress Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna BILAGA 7 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 24 962 kronor för delprojektet Mossadammarna Projektets namn: Mossadammarna Sökande kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

Ich rufe Sie morgen um zehn an!

Ich rufe Sie morgen um zehn an! KAPITEL Ich rufe Sie morgen um zehn an! L = Frau Lindholm, Borlänge B = Herr Baumeister, Hannover B: Hallo, Frau Lindholm! Wie geht s? L: Hallo, Herr Baumeister! Danke, gut, und Ihnen? B: Danke, auch gut.

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Söder om sjön Örlen 2011-10-19

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Söder om sjön Örlen 2011-10-19 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar Söder om sjön Örlen 2011-10-19 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax

2014-149 S. Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Mobil 0703-29 6267 Fax Leadercheck 2014-149 S Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. A Sökande Namn och adress Gesebols Fiber Ekonomiskförening Organisations/personnummer

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare

Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare BILAGA 3 050309 Ansökan om bidrag för delprojekt 3 - Natur för nyanlända invandrare Olofströms kommun ansöker om bidrag med 194 649 kronor för delprojektet Natur för nyanlända invandrare. Projektets namn:

Läs mer