7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA 7TIPS RESULTAT Johan Skarborg, grundare Academic Work: Passion slår alltid kunskap på sikt. Du går långt på att vara extremt försäljnings- och kundinriktad. Ny lag om revisor Slopad revisionsplikt ger större frihet till många företagare Budgetarbete Låt budgeten bli en levande del av verksamheten JAN BERGSTRAND, ADJUNGERAD PROFESSOR I REDOVISNING VID HANDELSHÖGSKOLORNA I STOCKHOLM OCH BERGEN. ENTREPRENÖR? FINANSIÄR! Drömmer du om att starta företag? Eller är du på väg att köpa ett? Du kanske redan driver ett företag som behöver utvecklas? Ett framgångsrikt företag behöver mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Kontakta oss på ALMI.

2 2 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Riksdagen har nu fattat beslut om ett slopande av revisionsplikten, och detta ger mer än företag en möjlighet att själva välja om man vill ha revision eller inte. Auktorisationen av redovisningskonsulter ger lönsammare företag VI REKOMMENDERAR SIDA 14 Fredrik Ivarson Key Account Manager på Anoto Group och säljansvarig för södra Europa och Afrika. Sydafrika och Kenya såg vi som intressanta marknader. Byta till affärssystem s. 6 För att kunna realisera nyttan måste man trimma om både systemet och organisationen under en längre tid. Cash Management s. 18 Man kan skapa betydande vinster av en förhållandevis liten resursinsats. Parallellt med detta har yrkesrollen som redovisningskonsult kvalitetssäkrats genom en auktorisation, och en ny svensk standard för redovisningstjänster, Reko, har införts. Den som är auktoriserad och arbetar enligt Reko kan lämna en bokslutsrapport över sitt arbete, och för många företag kommer detta att bli den nya bekräftelsen på att redovisningen och bokslutet håller en hög kvalitet. Helt nytt sätt Men den viktigaste förändringen är att auktorisationen och Reko lyfter fram yrkesrollen på ett helt nytt sätt, där redovisningskonsulten står för kvalitet i produktionen och skall vara proaktiv i sitt arbete med kundföretaget. Och för redovisningskonsulten som möter företaget fortlöpande under året kommer en starkare roll och större förväntningar att medföra nya möjligheter att lämna råd och förslag till hur företaget kan förbättra sin lönsamhet och likviditet, till exempel genom att verka för snabbare betalningar från kunder, lägre kapitalbindning i varulager och ökad konsekvensanalys av ekonomiska beslut. Lägre risknivå Denna typ av affärsrådgivning leder till en ökad medvetenhet om de ekonomiska sambanden hos ägare och ledning, och till lönsammare företagande. Mikael Carlson Förbundsordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. MINA BÄSTA TIPS November 2010 Revisionsplikten avskaffas 1 i november 2010 gör ett aktivt val för ditt egna företag. Affärsrådgivning Diskutera företagets affärer och lönsamhet 2 med din redovisningskonsult det kommer att löna sig. Sammantaget är detta starka krafter som leder till lägre risknivå på ett mera aktivt sätt än retroaktiva kontroller och bestyrkanden. Jävsreglerna förhindrar revisorerna att utföra dessa tjänster, och i det nya klimat som följer av en avskaffad revisionsplikt kommer dessa arbetsuppgifter att bli vanligare för redovisningskonsulterna. Det ingår även i den nya Rekostandarden att vara proaktiv och verka för ökad kundnytta på detta sätt. Reko-standard Reformens huvudsyfte har varit att minska de administrativa kostnaderna, men en av de viktigaste effekterna kan bli en sänkt risknivå genom ökat självständigt ansvar för redovisningskonsulterna, och den fortlöpande affärsrådgivning som ingår i den nya yrkesrollen enligt Reko-standarden. Frågan är om inte denna bieffekt är den allra viktigaste. Vi får våra läsare att lyckas! EKONOMI FÖR FÖRETAGARE NR 28, SEPTEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Madeleine Beyer Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, september 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Dorhmann Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Har ditt företag råd att låta benbrott leda till avbrott? Teckna vår företagarförsäkring så kan du bland annat skydda företaget vid avbrott om någon av de anställda blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Vi ersätter inte bara de fasta kostnaderna utan också utebliven vinst. En ovanlig försäkring för vanliga småföretagare, helt enkelt. Läs mer om vår enkla och förmånliga företagarförsäkring på dina.se/foretag, eller ring oss på så berättar vi mer. När vi lanserade vår filosofi Pengarna tillbaka. Och kunden. för ett par år sedan var det många i vår bransch som smålog. Eller hånlog, snarare. Vad var det för nys att vi kunde lova våra uppdragsgivare pengarna tillbaka utan att äventyra deras kundrelationer? Ute bland företagen lät det annorlunda. Vår kombination av välförpackade tjänster, professionella medarbetare och avancerat teknikstöd gjorde nämligen att vi kunde infria vårt löfte med råge. I dag är vi det inkassobolag i Sverige som har högst lyckandegrad något vi dessutom garanterar dig som är kund. Alektum Inkasso är också det näst största svenska inkasso bolaget i Europa numera finns vi i hela 15 länder. Även det har sin förklaring i våra många nöjda kunder. Vi har helt enkelt vuxit ut i världen i den takt de har önskat. På det hela taget tycker vi att det börjar likna något. Samtidigt tänker vi fortsätta kämpa för att bli ännu bättre på allt vi gör. Först när du tycker att Alektum Inkasso är det enda tänkbara valet blir vi riktigt nöjda.

4 4 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Hur kan du förbättra budgetarbetet för att styra företaget mot tillväxt och framgång? Svar: Genom att budgeten blir en levande del av verksamheten flyttas fokus från dåtid till framtid. 1TIPS FÖRBÄTTRA TRA BUDGETARBETET SÅ KAN EN LEVANDE BUDGET BIDRA TILL FRAMGÅNG Omkring millennieskiftet höjde många sina röster för att slänga ut budgeten och ersätta den med så kallade rullande prognoser. I dag har en del företag börjat använda sig av rullande prognoser, men budgeten lever fortfarande kvar i hög grad. Jan Bergstrand, som är adjungerad professor i redovisning vid Handelshögskolorna i Stockholm och Bergen, förespråkar en medelväg. Kritiken som förts fram mot budgeten är bland annat att företagen lägger ned för mycket tid på budgetarbetet och gräver ned sig för mycket i detaljer. Många företagare överarbetar sina budgetar eftersom de så gärna vill att det ska vara rätt. Men lägger du ned för mycket arbete blir det i stället svårare att se det viktiga, säger Jan Bergstrand. Jan Bergstrand Adjungerad professor i redovisning vid Handelshögskolorna i Stockholm och Bergen. Genom att anpassa budgeten när det fi nns behov så blir den en levande del av verksamheten. Argument mot budgeten Dessutom leder budgeteringen ofta till för hög resursförbrukning då man använder hela den beräknade kostnadsbudgeten i stället för att använda det som krävs för ett bra resultat. Alla tycker att deras område är så viktigt att de gör av med det de får dessutom kanske de får mindre nästa år om de inte förbrukar årets budget, fortsätter han. Andra argument mot budgeten är att den kan styra fel om vi tror att budgeten inte kan ändras, samt att den leder till en tokig periodindelning. Budgetarbete under lågsäsong Nästan alla företagsledare som jag har pratat med budgeterar för kalenderår och genomför sitt budgetarbete i oktober-november. Samtidigt är denna period en av de mest hektiska för de allra flesta. Det innebär att det tidskrävande budgetarbetet får ta fokus från produktion och försäljning under högsäsongen, säger Jan Bergstrand som anser att budgetarbetet i huvudsak bör genomföras under lågsäsong. Jan Bergstrands råd är att förändra och förbättra den traditionella budgeten genom att plocka in de bästa delarna från rullande prognoser. Rullande prognoser innebär att man gör nya planer varje kvartal, eller vid större förändringar. Planen justeras varje gång så att den alltid gäller 12 månader framåt. Genom att anpassa budgeten när det finns behov så blir den en levande del av verksamheten. Det kan vara en praktisk rutin att gå igenom den varje kvartal. Har man en helårsbudget som räcker till kalenderårets slut så blir framtidsperspektivet kortare och kortare. I slutet av året har man inget fokus alls på vad som händer längre fram. Därför är det lämpligt att alltid ha perspektivet 12 månader framåt, säger han. Demokratiska beslut Jan Bergstrand framhåller att budgeten har sitt ursprung i den statliga verksamheten och bygger på demokratiska beslut. Nu har även staten förstått att man inte kan förutse allt och börjat göra höst- och vårbudgetar. Ett företag är ingen demokrati och inte ens styrelsen kan kräva att budgeten ska hållas. Den som ser budgeten som ett kontrakt är helt fel ute. Om företagsledaren upptäcker att någon förutsättning har ändrats måste den ekonomiska planeringen justeras om företaget ska kunna bli framgångsrikt, avslutar Jan Bergstrand. EVA GUSTIN BUDG UTFAL

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Uppföljning i olika system 5 ET L RULLANDE PROGNOSER Så här var förra prognosen för nästa kvartal. Varför tror vi något annat nu? Bilden visar skillnaden mellan traditionell budgetuppföljning som fokuserar på hur det gick med rullande prognoser där man flyttar blicken framåt. JAN BERGSTRAND RÅD INFÖR BUDGETARBETET Precisera inte för mycket Var försiktig med detaljerna i budgeten. Försök att 1 inte precisera för mycket. Eftersom det handlar om framtiden, som alltid är osäker, kan det ändå aldrig bli exakt. Löpande budgetprocess Risken att budgeten leder 2 till för hög resursförbrukning uppstår så fort det införs en mellanchefsnivå. Då är det viktigt att formalisera hur den löpande budgetprocessen ska se ut och att dokumentera instruktioner och mallar. Budgetarbete Budgetarbetet bör genomföras när man har gått ige- 3 nom en högsäsong och kan överblicka den. När det är lågsäsong för företaget är högsäsongen avslutad och man vet hur det gick. Under sommarmånaderna har mindre företag ofta stiltje. Då är en bra tid att passa på och ta tag i budgetarbetet. Blicka framåt Låt budgeten bli ett levande styrdokument. Övergå 4 från att se bakåt till att fokusera på framtiden. Det viktigaste är inte att titta på hur det gick om bugetmålen nåddes utan vad som krävs framöver. Med hjälp av en 12-månaders rullande prognos kan du i stället jämföra tidigare prognoser med de nya. Så här gick det! Vad trodde vi när året började? Se vidare i Jan Bergstrands bok Ekonomisk analys och styrning, kapitel 5-7 i fjärde upplagan. Modern inkasso Behåll de rätta kunderna med bra och effektiva rutiner. Bättre resultat med modern inkassoservice Har ni svårt att få betalt, får ni oväntade och höga fakturor från ert inkassobolag? Tänker ni: Det är ingen idé med inkasso. Det är det dags att ni kontaktar Payer! Payer Financial Services AB Norstedts Bokslut Företag uppskattat för sin enkelhet. Norstedts Bokslut är ett omtyckt program för professionella bokslut och årsredovisningar och får högsta betyg av medlemmarna i SRF för sin användarvänlighet. Företagsversionen av programmet innehåller alla funktioner från Norstedts Bokslut samt tilläggsmodulen Anläggningsregister. Det har allt du behöver i ditt bokslutsarbete och tar dig i mål utan problem. Läs mer på eller ring för mer information. Norstedts Juridik främst för de främsta.

6 6 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Prioritera systembytet och uppnå resultat Fråga: Kommer de förväntade resultaten direkt efter installation av det nya affärssystemet? Svar: För att kunna realisera den förväntade nyttan måste man trimma om både systemet och organisationen under en längre tid efter installationen. SRF utför varje år en medlemsundersökning om deras förhållande till sina leverantörer och deras produkter. Frågorna gäller program för redovisning, bokslut, deklaration,skatt samt löneadministration, det vill säga ekonomisystem. Betydelsen av att bevaka utvecklingen, kunderna och konkurrenterna har aldrig varit större då affärsmodellen för både konsulter och deras leverantörer förändras. Många av de funktioner som dagens program innehåller är direkta resultat av feedback från aktiva kunder. Att ha en fungerande kommunikation med kunder kommer även i framtiden vara något att satsa på. Ett programbyte är oftast mycket kostsamt och leder till merarbete. Som användare är det då viktigt att tänka framåt och att försöka göra en uppskattning av framtida behov vid val av programvara. Affärssystem ger resultat Ekonomisystem har på senare år börjat ge vika för affärssystem som har tagit utvecklingen ett steg längre. I dag är situationen sådan att TIPS Att införa ett nytt affärssystem är ett projekt som alltid utmärks av turbulens med många utmaningar och stridigheter under genomförandet. Det finns många fallgropar och det gäller att känna till dem för att kunna förebygga eller undvika dem. Införandet och det nya systemet påverkar samtliga anställda i en organisation. Allt för många företag driver systembytet som endast ett bland många andra projekt. Att byta affärssystem är en av de Många ser tyvärr detta som en IT aktivitet när det egentligen är en verksamhetsfråga. Jonas Andersson Vd och partner på HerbertNathan & Co. det inte finns så många renodlade ekonomisystem kvar på marknaden längre. Anledningen är att ekonomisystem enbart täcker de basala delarna kring redovisning och reskontror och enklare former av order och fakturering. För att få en komplett lösning krävs därför ett mer utvecklat systemstöd som kan stödja även lager, inköp och produktion. De flesta kunder vill inte arbeta med flera system och försöka integrera dessa då detta ofta skapar problem. Affärssystem till skillnad från ekonomisystem, täcker merparten av kundens verksamhet, inklusive ekonomidelarna, förklarar Jonas Andersson, vd och partner på HerbertNathan & Co, ett analysoch konsultföretag med inriktning på affärssystem. Den svenska marknaden erbjuder i dagens läge allt ifrån gigantiska system för flera tusen användare till mycket enkla system för en mest krävande och riskfyllda förändringarna ett företag kan genomföra. För att lyckas krävs det att systembytet är en högt prioriterad aktivitet i affärsplanen. Det är en mycket vanlig missuppfattning att leverantören till affärssystemet kan användas som garant till att införandet blir framgångsrikt när den egentligen bara är en verktygslåda. Varje installation är unik och att syna och kopiera konkurrenterna kan innebära dödsstöten för företaget. 2TIPS PLANERA INFÖR SYSTEMBYTE enda användare. Dessvärre rubriceras samtliga system som affärssystem, vilket är väldigt missledande. För att kunna se skillnader på systemen måste man göra en djupare analys. Det är viktigt att kunden försöker hitta sin framtida lösning i rätt segment, annars riskerar företaget att få ett för stort eller ett för litet system. Kvarstår dock ett problem Efter många år börjar nu äntligen installationerna av affärssystem ge resultat. Både kunderna och leverantörerna har börjat lära sig hur man ska planera och genomföra dessa projekt. Det kvarstår dock ett stort problem, kunderna har fortfarande inte förstått betydelsen av att kontinuerligt underhålla och vidareförädla systemet. Vid driftstarten har många endast uppnått kanske högst tio procent av den affärsnytta man planerat att uppnå. Det krävs alltid intrimning av både system och organisation i minst ett till två år för att realisera den förväntade nyttan av systemet. Många ser tyvärr detta som en IT aktivitet när det egentligen är en verksamhetsfråga. Därför borde det drivas av processägarna i stället för systemanvändarna. Att byta affärssystem handlar inte om teknik, utan om förmåga att kunna analysera, förstå och utveckla sina verksamhetsprocesser. ANNIKA GAVRIC HÅLLBARHETSREDOVISNING När fi nansiell redovisning inte räcker till Det blir allt viktigare för företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Framtidens vinnare redovisar tydligt hur de arbetar med miljöfrågor och socialt ansvarstagande och för en lyhörd dialog med sina intressenter. En bra hållbarhetsredovisning ger en trovärdig bild av ett företags hela verksamhet och värde. Finansiella nyckeltal blir för snäva mått när kraven på hållbarhet ökar och perspektiven blir längre än till nästa kvartalsrapport. Ett företag som redovisar fakta på ett tydligt sätt öppnar också för dialog med sina intressenter. Ställer allt högre krav Medarbetare, kunder, investerare och intresseorganisationer ställer allt högre krav på insyn. Organisationer som förstår det och vågar bjuda in intressenterna i arbetet kommer att öka sin trovärdighet och där med sitt marknadsvärde, säger Magnus Ljungberg, seniorkonsult på Goodpoint AB. En bra hållbarhetsredovisning har flera värden. Dels ger den intressenterna beslutsunderlag och stärker förtroendet för organisationen, dels är redovisningsprocessen i sig ett viktigt verktyg för att driva och utveckla själva arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande, avslutar Magnus Ljungberg. Världen kan bara bli bättre. Ska vi hjälpas åt?

7 ALLT OM AFFÄRSSYSTEM - PRESENTATIONER OCH MÄSSUTSTÄLLNING Forum affärssystem Stockholmsmässan 30/11-1/12 Kompetensgruppen i Sverige AB Årets viktigaste kunskapslyft för dig som arbetar med lön och ekonomi 30 nov - 1 dec 2010 på Stockholmsmässan i Älvsjö Nordens största mässa inom Ledarskap, Personal- och Affärsutveckling Utveckla dig och din organisation! KompetensMässan anlitar Sveriges bästa och mest efterfrågade föreläsare Inledningstalare Kvällsarrangemang Susanne Pettersson Kinna Jonsson Björne Sjökvist Aktuellt inom arbetsrätten för det privata näringslivet, Konflikthantering i praktiken, Skatter och arbetsgivaravgifter, Moms på förmåner - mums för anställda. Läs mer på eller ring Johan Rheborg Inger Jansdotter Fackmässa - lön - ekonomi - affärssystem En utställning om löne- och ekonomifrågor samt forum Affärssystem, Stockholm 30 nov 1 dec. Sveriges mötesplats för leverantörer och kunder inom affärssystem. Läs mer på Lars Nihlen Christer Olsson Elaine Bergqvist Göran Smedberg Elizabeth Gummesson Stavros Louca KompetensMässan 2010 STOCKHOLM, GÖTEBORG & MALMÖ Stockholm nov Göteborg 25 nov Malmö 9 nov Beställ kostnadsfri seminarieprogram eller ring Arrangör: Palakom i samarbete med KompetensGruppen PALAKOM Stockholm, , KompetensGruppen i Sverige AB Allt du behöver veta om elektronisk fakturahantering och e-faktura på tre timmar. Träffa flera av marknadens ledande aktörer och se hur deras lösningar kan öka kontrollen och sänka kostnaderna för din fakturahantering. Tisdagen den 26 oktober i Göteborg Anmäl dig på Sponsorer GODKÄND KASSA SKATTEVERKET Arrangör

8 8 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS BYT TILL SMIDIGARE BOKFÖRING FRÅGOR & SVAR 1. Innebär det någon risk eller något problem att revisionsplikten för aktiebolag slopas i höst? 2. Vilken typ av åtgärder kan behöva vidtas med anledning av att revisionen blir frivillig? Anna-Stina Nordmark Nilsson Vd för Företagarna. FOTO: FÖRETAGARNA Med webbaserat system blir bokföringen smidigare Fråga: Vad kan en webbaserad ekonomiportal tillföra företaget? Svar: Den underlättar bokföringsarbetet och sparar både tid och pengar samtidigt som tillgängligheten ökar. SHOWCASE Falkenbergföretaget Hytorc Power Systems har nyligen gått över till en ekonomiportal för företagare. För oss som ett litet företag har det inneburit en stor vinst både ekonomiskt och tidsmässigt. Vi slipper de tunga investeringarna i servrar och bokföringsarbetet går mycket smidigare, säger Elisabet Matzén, platsansvarig på Hytorc Power Systems. Hytorc är verksamma inom hydraulisk momentdragning eller enkelt uttryckt precisionsverktyg för åtdragning och lossning av skruv. Bolaget valde att lägga sin bokföring i en ekonomiportal redan i höstas. Vi använder främst CRM-tjänsten, ordermodul, fakturering, bokföring och arkivplats, säger Elisabet Matzén. Sparar tid och pengar Det främsta skälet till att Hytorc gick över till portalen är att den ligger på webben. Det spar både tid och pengar samtidigt som tillgängligheten ökar. Säljarna har sina bärbara datorer med sig och kan koppla upp sig mot systemet närsomhelst. Har de bara tillgång till en dator STOR VINST. Hytorc Power Systems, verksamma inom hydraulisk momentdragning, använder en webbaserad ekonomiportal för bland annat bokföringarbetet som därmed löper smidigare. FOTO: HYTORC med internetuppkoppling så har de snabbt tillgång till alla system och all information, säger Elisabet Matzén. Tillgängligt system Hon pekar också på att när det uppstår frågetecken kring ekonomin kan de snabbt rätas ut genom ett enkelt telefonsamtal till revisorn när alla siffror är tillgängliga på webben. Arbetet löper smidigare och effektivare när inga pärmar behöver köras fram och tillbaka. Ringer jag revisorn så kan de snabbt gå in och titta på våra siffror, eller om vår revisionsbyrå har några frågor om ekonomin kan vi väldigt lätt gå in gemensamt och titta på siffror och rapporter, säger Elisabet Matzén. Webbaserade system är under HYTORC POWER SYSTEMS AB Verksamhet: Hydraulisk momentdragning. Omsättning: 23 miljoner kronor ständig utveckling och uppdateras fortlöpande med nya funktioner och hjälpmedel. Elisabet Matzén skulle gärna se att portalen kompletteras med någon form av lagerhanteringssystem. Ett annat önskemål är möjligheten att sköta bankärenden via portalen. Hennes råd till andra företag som överväger att börja använda en ekonomiportal är att inte tveka. Var inte oroliga för att välja en webbaserad lösning. För oss har det enbart varit positivt, säger Elisabet Matzén. Antal anställda: 8. Viktigaste kunder: Inom tung industri och gruvindustri men även energi och petrokemi. DUBBEL VINST MED EKONOMIPORTAL För oss som litet företag har det inneburit en stor vinst både ekonomiskt och tidsmässigt, säger Elisabet Matzén, platsansvarig på Hytorc Power Systems som bland annat har genomfört projekt inom vindkraft. FOTO: LEE KEARNY Så har arbetet förändrats Ekonomiportalen har inneburit att Hytorc Power Systems nu har mindre arbete med att hantera leverantörsfakturorna. När Hytorc gick över till webblösningen frigjorde det mycket tid för både oss och dem. Kunden kan numera ägna mer tid åt sin verksamhet, säger kundansvarig på bolagets revisionsbyrå. Löpande kontakt Den webbaserade lösningen har till exempel inneburit att Hytorc leverantörsfakturor inte längre bokförs lokalt via revisionsbyrån. Tidigare var företagets revisor tvungen att åka till Hytorc en dag i veckan och sköta bokföringen på plats. De uppgifter vi behöver varje månad från bankkontot går vi in och hämtar via kundens internetbank. Övriga duplikat skickar Hytorc till oss. Vi åker inte ut till kunden annat än i undantagsfall. Vi har löpande kontakt vad gäller ekonomin men också om till exempel personalfrågor. Sådant som går vid sidan om portalen. Slipp trassel Eftersom ekonomiportalen ligger på webben görs uppdateringar automatiskt och kunden slipper själv allt trassel med att hålla sina program aktuella. Om den som startar företag går ut och köper ett redovisningsprogram kan det bli problem när företaget börjar växa och får en ökad omfattning på verksamheten. I ekonomiportalen går vi in och ser till att företaget alltid har rätt stöd oavsett vilket läge de befinner sig i. KÄLLA: KUNDTIDNINGEN INPUT 1. Jag ser inte problem utan möjligheter när det blir valfrihet. Man kan använda pengarna till att fortsatt köpa revision, köpa annan konsulttjänst eller låta dem finnas kvar i bolaget. De som ser problem är regeringen, som plockar in 1,3 miljarder i extra skatt eftersom man tror på ökat fifflande i företagen. 2. Det behövs en del information kring det faktum att ett bolag som vill slopa revisionen måste ändra i bolagsordning genom beslut vid bolagstämma. Alla känner inte till detta. Jan-Erik Bäckman Analyschef vid Skatteverket. FOTO: JOAKIM FOLKE 1. Revisionsplikten syftar till att säkerställa tillförlitlig bokföring, så att bolagets intressenter kan lita på dess ställning och resultat. Det finns risk att kvaliteten på bokföringen för vissa företag försämras, vilket bland annat kan påverka beskattningsunderlaget. 2. För oss blir det främst fråga om att informera företagen så att det blir rätt från början. Vi kommer att göra bokföringskontroller, dock inte så omfattande att det motverkar syftet med lagstiftningen, att minska den administrativa bördan för företagen. Suzanne Sandler Vd StyrelseAkademien FOTO: MARIA LINDVALL 1. Risken är om bolagen helt väljer att avstå från professionell redovisning och kontroll. Det får konsekvenser för ägare och styrelse om man gör fel som först upptäcks i samband med till exempel en skatterevision. Redovisningsreglernas komplicitet ökar hela tiden och det är omöjligt att behärska detta område som företagare. 2. Information och utbildning om vad som gäller när företagen väljer eller väljer bort revision. Styrelserna måste ta aktivt beslut om vilken nivå av professionell hjälp som passar företaget.

9 Vi är auktoriserade! Byrån med det personliga engagemanget Bokslut Bolagsbildning Deklaration Löner, personaladministration Outsourcing Redovisning och rådgivning Din framgång är viktig för oss! För ert kvalificerade affärsstöd Redovisningstjänster, lönehantering, affärssystem, beslutstöd, IT-drift. Kontakta oss redan idag på Box 316 (Antennvägen 10) Tyresö Tel: STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO VÄSTERÅS SÖDERHAMN VÄXJÖ TEL NYTTAN MED REVISION Vad möjliggör värdetillväxt i ditt företag? Vad ger trygghet i organisationen, skapar förtroende på marknaden och gör att du kan lyfta över mängden? Jo, det är precis den nytta revisionen kan göra. Vill du veta mer? Kontakta Sveriges ledande revisionsbyrå på 020-VISION ( ) eller gå in på pwc.com/se pwc.com/se

10 10 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION TIPS E-BOKFÖRING Snabb, enkel och säker I E-bokföring kopplas bokföringen till ditt företagskonto och du kan där med utnyttja kontohändelserna för att bygga upp din bokföring. Bokföringen är alltid avstämd mot bankkontot och du riskerar inte att glömma att bokföra en bankhändelse. Det är enklare att fördela arbetet då du kan sköta den löpande bokföringen själv och överlåta andra delar åt en redovisningskonsult. Det innebär att ni kan vara flera användare. E-bokföring gör bokföringen snabb, enkel och säker eftersom den är integrerad med banktjänster online. Grundidén men e-bokföring är att företagaren ska få en direktkoppling mellan företagskontot, sina internetbetalningar och bokföringen. Bra affärer börjar med en bra affär. Bättre Affärer gör din vardag som företagare enklare. Paketet innehåller alla banktjänster du behöver och kanske ett par som du inte visste att du har användning för. Med Bättre Affärer får du rätt tjänster och mer service för bara 900 kr/år. Skaffa Bättre Affärer och e-bokföring på närmaste bankkontor eller på swedbank.se/smaforetag Fler tips på bra affärer! Skaffa e-bokföring! Minska administrationen med 80 % med e-bokföring det kompletta bokföringsprogrammet som är kopplat till företagets konton i internetbanken. Läs mer på swedbank.se/smaforetag I Bättre Affärer ingår: Årlig ekonomisk genomgång, Telefonbanken Företag, Internetbanken Företag eller Firma, Trygghetsanalys, Företagskonto, Bankgiro, Bankkort Business, Placeringskonto Företag, e-nyhetsbrev.

11 Hogia hjälper byråer att utvecklas Som egenföretagare är det viktigt att välja programvaror som hjälper dig till en enkel vardag. Med marknadens bredaste programutbud för byråproduktion ger vi dig möjlighet att växa med dina program. Hogia Ekonomi Compact Edition Byrå Ett integrerat och modernt ekonomisystem anpassat för den mindre redovisningsbyråns behov. Passa på! Nu bjuder vi på: Fri installation & utbildning Det handlar om pengar. Dina pengar. Läs mer, testa och beställ på eller ring oss på telefon Färska fakta. Dygnet runt. Sök företagsfakta BOLAGSORDNING 40 kr/st* PERSONS UPPDRAG 40 kr/st REGISTRERINGSBEVIS 75 kr/st ÅRSREDOVISNING 40 kr/st* I affärer är det viktigt att veta vem du har att göra med. För att göra trygga affärer är det bra att kolla fakta om företaget. I vår nya e-tjänst Sök företagsfakta laddar du exempelvis ner registreringsbevis, årsredovisningar och bolagsordningar till ett betydligt lägre pris än vad de kostar att beställa i pappersformat. Du betalar med kontokort och dokumenten leve reras direkt till din e-postadress. * Pris, exkl. moms

12 12 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur når man snabbast största möjliga framgång med sitt företag? Svar: Genom att vara smartare och hungrigare än andra och att vara extremt försäljnings- och kundinriktad. Extremt fokus på kundens behov skapade Nordens största förmedling LEDARE TILL LEDARE STOCKHOLM Det säger entreprenören Johan Skarborg, som vann titeln Årets Grundare 2009 tillsammans med Jeremias Andersson för bemanningsföretaget Academic Work. Tävlingen arrangeras av Founders Alliance. På tolv år har han byggt ett företag som omsätter över en miljard kronor och det är, hävdar han, bara början. När vi startade 1998 handlade det om att ordna jobb och arbetslivserfarenhet åt kompisar innan de gick ut sin utbildning. Det var när IT-branschen växte explosionsartat och man betalade sjukt bra även för enkla IT-tjänster. Vi var tre kompanjoner och vi hade ett gäng kompisar som var oerhört bra, berättar Johan Skarborg. Nordens största Med tiden utvidgades verksamheten att gälla både att hitta deltidsjobb vid sidan av studierna för unga studenter och att ordna permanenta jobb åt de färdiga akademikarna. I dag är de två kompanjoner i företaget och Johan Skarborg är den enda som verkar operativt. Vår långa erfarenhet, överlägsna målgruppskännedom och gedigna kandidatdatabas ger oss ett övertag. Inga andra i Sverige kan som vi matcha företags personalbehov med unga, ambitiösa och kompetenta akademiker, hävdar han. Academic Work är Nordens största bemanningsföretag för studenter och unga akademiker. Läs gärna den meningen igen, säger Johan Skarborg. Vi gör det ibland, när vi behöver påminna oss om vilken resa vi faktiskt gjort. Det är viktigt som företagare att klappa sig själv på axeln emellanåt. Vi arbetar med människor i början på karriären. Det vi erbjuder kundföretag är kraft i form av energi, kompetens och innovation. Förskonade från bakslag Företaget beräknas i år omsätta 1,2 miljarder kronor i Norden och Tyskland och hjälpa cirka studenter och unga akademiker till sysselsättning någon gång under året. Visst har det gått både upp och ned, bekräftar Johan Skarborg. Men vi har PROFIL Johan Skarborg Ålder: 37 år. Aktuell: En av grundarna och koncernchef i bemanningsföretaget Academic Work. Familj: Fru och tre barn, 3, 5 och 8 år. Bor: Stockholm. Kommer från: Norr köping. Bakgrund: Jur kand från Uppsala Universitet. Recept för framgång: Hårt arbete, passion, fokus och uthållighet. byggt en struktur för att klara både och. Att det fungerar fick vi bevis för under förra året. Medan bemanningsbranschen som helhet rasade 25 procent klarade sig Academic Work undan med ett tapp på tio procent. Vi har varit ganska förskonade från svåra bakslag. Nyckeln till framgång är enligt Johan Skarborg att man är extremt försäljnings- och kundinriktad och att man för en nära dialog med kunden. Och så är det självklart att man är beredd att arbeta oerhört hårt. Temporär framgång kan alla ha, men för kontinuerlig framgång krävs att man uthålligt lägger ner mycket kraft. Du måste vara snabbare, smartare och hungrigare. Man måste brinna för det man gör. Bäst medarbetare vinner Han har fler nycklar till framgång: Man måste ha oerhört skickliga medarbetare. Två olika företag kan se identiska ut för köparen, men ändå redovisar ett av företagen dubbelt så hög vinstmarginal, nöjdare kunder etcetera. Detta beror alltid på att ett av företagen har litet vassare, litet mer motiverade medarbetare än konkurrenten. Oavsett bransch handlar det alltid om att bäst medarbetare vinner. Johan Skarborg medger också att det är ganska tacksamt att arbeta med unga akademiker, som redan är inne i en lärandeprocess, som är vana vid att ta in mycket information och att omsätta instruktioner. Arbetsgivarna har också en positiv syn på att ta in unga akademiker. Om framtiden är Johan Skarborg förstås optimistisk. Den ständiga frågan För oss har resan bara börjat. Vi har fått en bra bas att stå på. Det finns enorma möjligheter i Sverige och andra länder. Vi är bara i begynnelsen av vad vi kan göra, säger han och betonar vikten av att vara fokuserad, smal och vass och att göra det allra bästa inom sin nisch inom vad han kallar young professionals. Den ständiga frågan är, hur ska vi bli bättre mot kund? avslutar Johan Skarborg. GÖSTA LÖFSTRÖM Vem har haft mer än styrelseuppdrag? AB Grundstenen Genom att köpa ett av våra färdiga aktiebolag, AB Grundstenen, får ni tillgång till Sveriges mest sålda lagerbolag, välkänt inom svenskt näringsliv och bland de intressenter ni kan tänkas komma i kontakt med. Våra Grundstenenbolag finns med samtliga räkenskapsår och säten över hela landet. De är alltid bildade med kr eller insatta på svensk bank. Anita Berggren är styrelseledamot i våra lagerbolag. Slutstenen är den ledande avvecklingstjänsten. Vi har avvecklat mer än aktiebolag sedan Sälj det vilande bolaget till oss så avvecklar vi det. Ni får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats. Optioner...lagerbolaget AB Grundstenen, konvertibler, varumärken, fusioner, stiftelser, avvecklingstjänsten Slutstenen, ekonomiska föreningar, aktieägaravtal, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar... Med vår samlade kompetens inom bolagsjuridikens alla områden kan vi erbjuda er ett komplett sortiment av bolagstjänster till konkurrenskraftiga fasta priser. Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än tillfällen. Lagerbolaget AB Grundstenen är vår största tjänst och mer än svenska företag har startats med ett AB Grundstenen. FALUN MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG E-POST: HEMSIDA: LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER NYCKELN TILL FRAMGÅNG Det är självklart att man är beredd att arbeta oerhört hårt. Temporär framgång kan alla ha, men för kontinuerlig framgång krävs att man uthålligt lägger ner mycket kraft, säger Johan Skarborg. 5 TIPS FRÅN JOHAN SKARBORG Var passionerad Passion slår alltid kunskap 1 på sikt. Det finns inget så farligt som konkurrenter som brinner för det de gör och som dessutom är uthålliga. Bäst personal vinner Inse att det över tid inte 2 finns några unika produkter, tjänster, smarta lösningar etcetera. Lägg därför mycket tid på att hitta rätt medarbetare och få dem att stanna. Det är det viktigaste framgångsreceptet i alla branscher. Jobba med kompisar Ska man starta företag och 3 växa genom att anställa är det oerhört viktigt vilka som är de första man tar in i bolaget. En del hävdar att man inte ska jobba med kompisar eller familj, vilket jag tycker är en för enkel och bekväm syn. Man ska jobba med människor som man känner till och vet är duktiga och då kan det gärna vara kompisar. Var försäljningsinriktad För att nå framgång behöver 4 man vara extremt försäljnings- och kundinriktad. Involvera dina kunder i ert erbjudande och prata mycket med kunden. Inte ett åtta till fem-jobb Skall du starta upp ett företag måste du vara beredd att 5 arbeta tio gånger så hårt som annars. Att driva ett företag handlar inte om något åtta till fem-jobb. Det är engagemang dygnet runt, året runt som gäller. Har du en idé? Vill du starta företag? Vill du utveckla ditt företag? Möjligheterna är större än du tror! Entrepreneur Sthlm finns för dig som har en idé och vill starta företag. Och för dig som redan är igång men vill utveckla ditt företag. Vill du veta hur andra har gjort för att lyckas och hur du söker lån för att finansiera ditt företag? Skulle du vilja ha en egen rådgivare som kan hjälpa dig med allt från affärsplan, regelverk inom branschen, marknadsinforma tion, hur du skyddar din innovation till att stödja dig i ditt företagande? Blir du förvånad om det är gratis? Entrepreneur Sthlm erbjuder kvalitetssäkrad rådgivning för ingen eller en låg kostnad för dig som vill starta, driva och utveckla företag. Oavsett kön, bakgrund, bransch och företagsform, ska du som behöver få rådgivning på lika villkor. Innovatör, nyföretagare, entreprenör, kreatör, designer, uppfinnare, du med viljan att starta företag eller utveckla ditt företag är välkommen att kontakta en rådgivare via: Ett gemensamt EU-projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development med syfte att långsiktigt stärka och öka rådgivningen till entreprenörer och innovatörer i Stockholms län. Samverkande kommuner är Järfälla, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Vallentuna. entrepreneur STHLM

14 14 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 4TIPS ETABLERA PÅ EN NY MARKNAD FRÅGOR & SVAR Carina Nordström Kreditchef vid Almi Företagspartner. BRA SAMARBETE 1. Fredrik Ivarson tog hjälp av Exportrådet i Afrika. 2. Anotos koncept används bland annat vid djurinventering i Kenya. Det går att få hjälp till satsningar på export Fråga: Vad gör man för att som litet eller medelstort svenskt företag etablera sig på en stor, avlägsen och ny marknad? Svar: Man kan ta hjälp av Exportrådet och utnyttja dess kontakter. SÅ LYCKADES VI SYDAFRIKA Vi bestämde oss för att satsa mer på Afrika och insåg att en enda partner, som vi hade sedan tidigare, inte kunde täcka en så stor marknad. Därför vände vi oss till Exportrådet för att identifiera både slutkunder och potentiella partners, berättar Fredrik Ivarson, Key Account Manager på Anoto Group och säljansvarig för södra Europa och Afrika. Lundaföretaget Anoto Group utvecklar en unik teknologi för digital penna och papper, som gör det möjligt att snabbt, pålitligt och i realtid föra över handskriven text till digitalt format. Potentiell marknad Sydafrika och Kenya såg vi som intressanta marknader. Vi har redan några tusen användare där och det finns ett stort behov av våra produkter. I dessa länder finns mycket personal som arbetar ute på fältet med att samla in uppgifter om till exempel HIV, djursjukdomar, antal invånare etcetera. Nu används vanliga formulär, som det kan ta tid att samla in och kan vara problem att tyda och registrera. Ofta ligger man upp till sex månader back, vilket gör att statistiken inte är aktuell och leder till att man inte kan agera i tid. Lokalkännedom viktig FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation använder redan idag FAKTA Anoto Group utvecklar en unik teknologi för digital penna och papper, som gör det möjligt att snabbt, pålitligt och i realtid föra över handskriven text till digitalt format. Den underlättar till exempel för säljaren och inspektören på fältet. Anteckningar görs på papper, men överförs till digital form och behöver därför aldrig skrivas in på nytt. Grunden är en digital kulspetspenna som med en inbyggd kamera läser det som skrivs på ett vanligt papper. Informationen lagras i pennan och Intresset var över förväntan. En partner signerades redan någon vecka efter besöket Fredrik Ivarson Key Account Manager på Anoto Group och säljansvarig för södra Europa och Afrika. Anotos lösning i sju afrikanska länder och kan med information i realtid förebygga utbrott av djursjukdomar. Exportrådets lokalkännedom och tyngd var till god hjälp. Vi hade tolv möten i veckan och fick mycket uträttat, berättar Fredrik Ivarson, som efter sommaren kan notera att man redan har ett överförs via mobiltelefon till valda affärssystem. Handstil konverteras till maskinskriven text. Anoto fokuserar på bland annat vårdsektorn, bank och finans, transport, logistik och utbildning. Företaget startades 1996 av Christer Fåhraeus i Lund. Det är i dag noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Det har drygt 100 anställda och omsätter 206 miljoner kronor. Egna kontor finns i Lund, Boston och Tokyo och fler än 300 partners i över 50 länder. par stora privata sjukhuskedjor på gång med pilotprojekt, där det till exempel gäller att snabbt föra över fakturaunderlag till försäkringsbolag som betalar för patientinsatser. Intresset är stort Anoto ville hitta partners som arbetar mot stora slutkunder inom sektorer där potentialen i form av antal användare bedöms vara störst. Viktiga urvalskriterier för slutkunder var ett visst antal potentiella användare, ett identifierat problem vid datainsamling, samt att Anoto fick träffa den person på företaget som ägde problemet. Intresset var över förväntan. En partner signerades redan någon vecka efter besöket, en annan efter ytterligare ett par månader och fler verkar vara på väg. Mycket västerländskt Fredrik Ivarson upplever Sydafrika som ett väl så bra land att etablera sig i som flera sydeuropeiska. Det känns väldigt västerländskt, det är ordning och reda, man talar bra engelska, relationerna och attityderna är avslappnade. De har visserligen en valuta som drabbats hårt, vilket man får ta i beaktande vid prissättning, men potentialen är väldigt stor. GÖSTA LÖFSTRÖM Vilket är ditt bästa råd till svenska små och medelstora företag som vill etablera sig utomlands? Förbered dig väl, undersök dina möjligheter och välj marknad baserat på din internationella konkurrenskraft. Välj sedan den bästa strategi som passar din valda marknad. Säkra dina affärer så du får betalt. I exportfrågor samarbetar vi med SEK, EKN, Exportrådet samt Swedfund. Vilken enskild generell åtgärd skulle underlätta mest för företag som vill etablera sig utomlands? Att man lär sig den lokala marknadens affärskultur och dess regelverk. Etablera relation med lokal kompetens, det vill säga ha lokal närvaro själv eller via samarbetspartner. Robert Wickman Chef Marknad och utveckling, små och medelstora företag, Exportkreditnämnden. Hur kan EKN hjälpa företag som vill börja exportera? Vår uppgift är att främja svensk export med garantier. Med dessa kan företagen stärka sin konkurrenskraft och därigenom öka sina affärsmöjligheter. Garantierna skyddar mot betalningsrisker under hela affären, från förhandling tills den är avslutad och betald. Garantierna underlättar även en föredelaktig finansiering hos banken. Vilket råd kan ni ge exportföretagen för att lyckas? Det är svårt att ge ett enskilt specifikt råd. Generellt gäller att vara väl förberedd. Det är därför viktigt att exportföretagen kontaktar oss tidigt i affären för att få veta förutsättningarna för att få en garanti. Den kunskapen är värdefull inför förhandlingarna med kunden.

15 DEN LUGNA BLICKEN DET TRYGGA LEENDET Det märks när du är säker. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management < DET FASTA HANDSLAGET FLER OCH SÄKRARE EXPORTAFFÄRER MED GARANTERAD BETALNING. Kroppsspråket säger mycket, oavsett var i världen du befinner dig. När du känner dig säker på din sak utstrålar du förtroende och trygghet på ett sätt som inte går att ta miste på. Med EKN:s garantier för betalning och finansiering har du en grundtrygghet i din affär som gör det möjligt för dig att koncentrera dig på kunden, produktionen och leveransen. Resultatet? Fler och säkrare exportaffärer även på marknader som du inte trodde var möjliga för dig.

16 16 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER KVALITETSSTÄMPEL TÄM ÄVEN UTAN GRANSKNINGG 5TIPS FÅ MER FRIHET Fråga: Hur kan ditt företag får samma status hos kreditgivare om du väljer bort din revisor? Svar: Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som känner ditt företag utan och innan. Om du uppfyller vissa kriterier gällande omsättning, antal anställda och balansomslutning kan du höra till de cirka företagare som efter den 1 november i år kan besluta om att inte längre ha någon revisor som granskar bolagets räkenskaper. Några jublar, andra känner oro. Förändringen har också satt fokus på en annan yrkeskår, auktoriserade redovisningskonsulter. Stora skillnader Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är betydligt större än de flesta företagare inser, det är två helt olika yrken. Enkelt förklarat så är det redovisningskonsulten som gör det löpande arbetet under året bokföring, redovisning, deklarationer och årsbokslut. Revisorn i sin tur granskar att detta arbete utförts enligt gällande regler. Har du anlitat en duktig redovisningskonsult som, förutom att ge dig löpande redovisningshjälp, även förser dig med affärsutvecklande rådgivning behöver du förmodligen ingen ytterligare hjälp eller granskning. Branschorganisationen SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, har i dagsläget strax över medlemmar varav ungefär är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi har beslutat att alla våra aktiva medlemmar ska vara auktoriserade, säger förbundsdirektör Fredrik Dahlberg. En auktorisation innebär att du som redovisningskonsult har en gedigen utbildning och den kunskap som krävs för att kunna utföra ett kvalificerat arbete. Den företagare som väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult får därmed tjänster och rådgivning av hög kvalitet. För att ytterligare stärka den auktoriserade redovisningskonsultens arbete gentemot olika kreditgivare har SRF, tillsammans med branschkollegan Far, tagit fram något som kallas bokslutsrapport. En bokslutsrapport kan endast lämnas av en redovisningskonsult Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör, SRF som är auktoriserad och den bekräftar att företagets redovisning uppfyller alla krav enligt gällande lagar och normer. Den är dessutom ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet och tillförlitlighet, fortsätter Fredrik Dahlberg. I princip kommer bokslutrapporten att uppfylla samma syfte som revisionsberättelsen genom att bekräfta kvaliteten på de rapporter som intressenter använder i sin bedömning av företaget. Får hög kvalitet Att revisionsplikten för mindre företag avskaffas betyder alltså inte att de som väljer bort sin revisor har sämre kontroll på företagets ekonomiska affärer. Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult får man hög kvalitet genom hela produktionen som så småningom leder fram till en årsredovisning. För de företag som har möjlighet att välja bort revision blir den nya bokslutsrapporten ett effektivt verktyg som till stor del kommer att uppfylla det faktiska behov av kvalitet och förtroende som tidigare legat på revision och revisionsberättelsen, avslutar Fredrik Dahlberg. TINA SJÖSTRÖM Tid är pengar Vår tid- och projektredovisning är lättarbetad och helt integrerad med alla övriga funktioner du behöver för en kvalificerad redovisning. Det är viktigt att vi inte tappar bort några timmar eftersom våra intäkter helt baseras på nedlagd tid. Carina Lundmark ekonomichef Parameter Revision Likviditetsbudgeten är oersättlig, särskilt för oss som expanderat kraftigt. Carl Hjertberg VD Looström & Gelin Med alla ingångsdata tar vi enkelt fram efterkalkyler och konsulternas beläggningsgrad. Cecilia Bergner ekonomiansvarig DOT Arkitekter En återförsäljare finns alltid till hands vid installationer och ser till att det fungerar. Per Holmqvist återförsäljare Briljant Hör av dig så berättar vi mer. TEL: O

17 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Våga ställa krav på din konsult TIPS AFFÄRSUTVECKLANDE RÅDGIVNING Har du anlitat en duktig redovisningskonsult som, förutom att ge dig löpande redovisningshjälp, även förser dig med affärsutvecklande rådgivning behöver du förmodligen ingen ytterligare hjälp eller granskning. FOTO: SHUTTERSTOCK När den lagstadgade revisionsplikten för mindre bolag försvinner kommer redovisningskonsultens roll i ett nytt fokus. En proaktiv konsult kan bli din bästa rådgivare, säger SRF:s sakkunnige Benny Wedberg. Att kalla sig för redovisningskonsult och hjälpa företag med bokföring kräver ingen som helst utbildning. Det kan vem som helst med viss förståelse för debet och kredit göra. Att däremot bli en auktoriserad redovisningskonsult är någon helt annat. Titeln borgar för kvalificerad utbildning och hög kunskapsnivå, något som kan vara värt att tänka på om du har bestämt dig för att välja bort revisorns granskning. Bra investering Att välja en auktoriserad redovisningskonsult som sin ekonomiska rådgivare är en bra investering, säger Benny Wedberg. Redovisningskonsulten är den som bäst känner ditt företag eftersom han eller hon kontinuerligt jobbar med alla ekonomiska transaktioner. Många småföretag som omfattas av de nya reglerna har en ytterst sporadisk kontakt med sin revisor så genom att anlita en kvalificerad redovisningskonsult kan man ändå få de ekonomiska rapporter Benny Wedberg Sekreterare i SRF:s Redovisningsgrupp. som till exempel banken kräver. SRF och Far, de två organisationer i Sverige som genomför auktorisation av redovisningskonsulter, har tillsammans utarbetat en standard för redovisningstjänster som kallas för Reko. Genom att redovisningskonsulten jobbar enligt Reko får kunden ett kvitto på att redovisningstjänsterna är av hög kvalitet och att konsulten följer gällande lagar och regler. Alla som är verksamma som redovisningskonsulter får använda sig av detta regelverk men det är bara de som är auktoriserade som får lämna en bokslutsrapport. Dessutom medför auktorisationen att redovisningskonsulten fortbildar sig regelbundet och är försäkrad. Våga ställa krav För en företagare är det inte enbart en kvalitativ redovisning som är viktigt, det återspeglar bara företagets historia. För de flesta är framtiden det avgörande, hur man ska ta till vara på sina förmågor för att göra bästa möjliga affärer. Det är mycket viktigt att du som företagare vågar ställa krav på din redovisningskonsult, fortsätter Benny Wedberg. En bra redovisningskonsult ska till exempel kunna presentera nyckeltal som är relevanta för just din verksamhet. Du ska också begära att få rapporter som du enkelt kan förstå. Tillsammans kan ni öka lönsamheten för ditt företag. Med hög kvalitet genom hela redovisningen och bra rådgivning behövs förmodligen inte revisorns granskning. TINA SJÖSTRÖM Vad innebär revisionspliktens avskaffande rent praktiskt för de företag som omfattas av reformen? Enklare En enda part som känner ditt företag utan och innan och som även blir din förlängda arm vid kontakter med banker och andra kreditinstitut. Billigare Kostnaden för redovisningstjänsterna är i stort sett detsamma oavsett om du har en revisor eller inte. Väljer du bort revisorns granskning får du troligen betala en summa för redovisningskonsulten ska ta fram en bokslutsrapport, den kommer dock inte att hamna i samma storlek som ett revisionsarvode. Valfrihet Du som företagare kan själv välja att köpa revisionstjänst. Känner du dig trygg med arbetet som din redovisningskonsult gör för dig är du inte tvingad enligt lag att även anlita en revisor. Vi handlägger ditt ärende inom 2h Vi är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. Våra tjänster riktar sig till dig som är revisor, redovisningskonsult, advokat eller entreprenör. Vi ger snabb och professionell hjälp vid administrativa processer som handlar om att bilda eller avveckla bolag. Är du smått otålig över att omgivningen inte håller jämna steg med dig i frågor som berör ovan? Kontakta oss så hjälper vi dig inom två timmar. För mer info besök Smått otålig?» Lagerbolag» Snabbavveckling (likvid omgående)» Aktiebolagsändringar BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX GÖTEBORG TEL FAX

18 18 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Tjäna tid och pengar på att effektivisera verksamheten Fråga: Kan man styra kunden till att betala snabbt för utförda tjänster? Svar: Med tydliga fakturor som skickas i tid blir det enklare för kunden att betala så snabbt som möjligt. Det finns olika sätt att definiera Cash Management på. Ett exempel på en definition är att tjäna pengar på pengar vilket är korrekt men kan utökas till att även omfatta och att tjäna pengar på effektiva rutiner och administrativa system. En vanlig svensk översättning är likviditetshantering. Detta svenska begrepp omfattar dock inte hela innebörden av Cash Management, varför det amerikanska begreppet används även i Sverige. Skapar betydande vinster Motivet till att arbeta med Cash Management är att man kan skapa betydande vinster av en förhållandevis liten resursinsats. Dessa vinster kan vara frigjort kapital, besparingar, ränteintäkter och ökad riskkompensation eller minskad risk. Lars Hammarlund Affärsrådgivare, BGC Bankgirocentralen AB För att detta ska vara möjligt krävs att företaget ökar tidseffektiviteten i hela verksamheten samt att det arbetar framåt i tiden. Det är viktigt att göra bra prognoser för att kunna hantera och påverka företagets framtida likviditetsflöden. De delar av balansräkningen som inbegrips i Cash Management är likvida medel; kassa, bank, kortfristiga placeringar och kundfordringar samt kortfristiga skulder, det vill säga leverantörsskulder och kortfristig finansiering. Vad innebär Cash Management? Kort och gott kan man säga att det för ett företag handlar om att TIPS FRÅN LARS HAMMARLUND Skicka fakturan till kunden så snabbt som möjligt, helst redan på leveransdagen. Ju snabbare du fakturerar desto större chans har du att få in pengar snabbt. Styr inbetalningen till rätt bankkonto. Kundinbetalningar ska in på samma konto som du gör dina utbetalningar på. Du får lättare överblick över verksamhetens ekonomi om dessa möts på samma konto. Skapa en likviditetsbudget så att du slipper onödiga överraskningar. Ta fram en betalningsberedskap men fundera på hur stor den ska vara. Om det går ta betalt så snabbt som möjligt. Det gäller att hålla en så god betalningsförmåga som möjligt samtidigt som en bra avkastning ska erhållas på likvida medel. Ett företag stärker sin likviditet genom att få in pengar snabbt och att betala räkningar sent. Det är dock viktigt att påpeka att det är du som bestämmer när du får in pengar för utförda tjänster. Genom att skicka ut fakturor som är enkla att överblicka och tydliga har du kommit långt, menar Lars Hammarlund, affärsrådgivare på BGC BankgirocentralenAB och medförfattare till boken Cash Management för företag. Det är framför allt fyra saker bra för verksamheten skapas överlikviditet. Se till att placera denna fördelaktigt. Se över kvaliteten på dina fakturor. Är de tydliga så blir det enklare för kunden att snabbt kunna föra över pengar till dig. Diskutera Cash Management med din bank. Bankerna är inte bara till för att diskutera kredit. De kan hjälpa dig att upprätta betalningstjänster som är kopplade till rätt konto. Ställ krav på din programleverantör. Programvaran ska vara enkel att hantera och inte ta för mycket tid. 6TIPS CASH MANAGEMENT man bör tänka på när man utformar en faktura. Med fakturan styr du kassaflödet. Bankgironumret ska vara enkelt att hitta. Styrning av informationskvalitén. Fakturanumret ska vara tydligt. OCR referensen kan kontrolleras. Instruktion till betalaren. Tydligt och enkelt, detta sparar tid. Underlätta för betalaren. Erbjud autogiro, kortinlösen, bifoga inbetalningskort. De flesta stora företag är någorlunda bra på att utforma fakturor. Mindre företag har fortfarande mycket att tjäna på att höja fakturakvalitén. Dessa har oftast mindre resurser och mindre tid. Minska på onödiga kostnader Frigjort kapital förbättrar lönsamheten och frigjord tid minskar onödiga administrativa kostnader. Utbetalningar är inte så svårt att ha koll på, knepet är att få in pengar snabbt och rätt till företaget och innan utbetalningarna behöver göras. Bevaka förfallodagen för utbetalningarna till leverantörerna, de anställda och Skatteverket och betala dessa i sista stund, upplyser Lars Hammarlund om. ANNIKA GAVRIC SKATTEPLANERA Dags att skatteplanera För många är skatteplanering ett laddat ord. Men att planera din egen och företagets skatt är inte olagligt. I många fall är det till och med så att lagstiftaren tänkt att du ska skatteplanera. Ett exempel är införandet av ROT-avdraget. Syftet med reglerna är att göra svarta jobb till vita i byggbranschen och skapa arbetstillfällen. Om du som äger din bostad utnyttjar reglerna och anlitar en hantverkare med F-skattsedel, kan du få sänkt skatt. Att reparera blir alltså en form av skatteplanering, säger Jonas Sjulgård, skattejurist på SRF. Ett stående planeringstips för sänkt skatt är att pensionsspara. Som privatperson får du normalt dra av kronor. Ett belopp som ska vara inbetalt före årsskiftet. Att inte betala in mer i pensionspremie än vad du kan få avdrag för är ett sätt att skatteplanera, berättar Jonas Sjulgård. Gör rätt För företagare är reglerna krångligare. Både vad gäller hur stort belopp som får dras av och när premien senast ska vara betald. Att göra rätt är också en form av skatteplanering. Är du delägare i ett handelsbolag måste du själv stå för försäkringen och betala premien. Om bolaget gör det får varken du eller bolaget något avdrag. Planera därför din och företagets skatt i samråd med en skattejurist eller auktoriserad redovisningskonsult, avslutar Jonas Sjulgård. Swinx ScanLev Skanna fakturor till Vismas och Mamuts ekonomiprogram! Liteversion från 3.900,- Programmet Swinx ScanLev förbättrar och förenklar hanteringen av leverantörsfakturor. Man skannar fakturan vid ankomst, registrerar, konterar och distribuerar den elektroniskt i företaget. Efter godkännande och attest för man över, och kan klicka fram fakturan, i Vismas ekonomisystem. Därefter har man ett elektroniskt arkiv där man enkelt letar, hittar och skriver ut fakturor för att kolla priser, garanti etc Kostnadsfri demo och support..! Just nu erbjuder vi 6 månaders kostnadsfritt serviceabonnemang vid köp av Swinx ScanLev. Ring och boka tid för demo , maila: eller via På vår hemsida kan du även se en film (ca 3 min) som enkelt beskriver arbetet i programmet! Swinx ScanLev 2.0, ny version i höst..! Automatkonteringar Notisar Excel-export Projekturval Swinx - Trendator AB, Malmö

19 Fler bra kunder till ditt företag Besök Offerta.se idag och se vilka kunder som vill bli kontaktade av ditt företag! Offerta.se ger dig gratis bevakning av offertförfrågningar som passar din profil. Du betalar bara för de förfrågningar som intresserar dig. Varje månad förmedlas ca affärer i tjänstesektorn via oss. Anslut dig gratis idag! Kredithantering är att få betalt så snabbt som möjligt PayEx gör det möjligt för dig att erbjuda dina kunder precis de betalsätt de önskar. Det innebär att dina kunders benägenhet att betala innan fakturan förfaller ökar. Skulle det inte räcka kan vi även hjälpa dig med kravhantering. PayEx hjälper dig med allt från online-betalningar och fakturering till inkasso och långtidsbevakning. PayEx hjälper dig att ta betalt och din kund att betala. Kontakta oss så berättar vi hur enkelt det är. VI ÄR EXPERTER PÅ BETALNINGAR. Mellan företag. Mellan människor. Mellan människor och företag. Ring eller besök Våra kunder lägger 50 % mindre tid på fakturahantering ÖPPNA POST ANKOMST- REGISTRERING KOPIERING MANUELL KONTROLL FYSISK DISTRIBUTION KONTERING ATTEST FAKTURA ÅTER EKONOMI SLUTATTEST ÖPPNA POST SCANNING/ TOLKNING ATTEST/ KONTERING SLUTATTEST ATTEST/ KONTERING SLUTATTEST Medius är marknadsledande i Norden på elektronisk fakturahantering. Stockholm Linköping Göteborg Oslo Köpenhamn +46(0) (0) (0)

20 20 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Tina Catarina Björlund AO Chef Ekonomi- och lönetjänster Sundit AB. Lennart Samsson Vd, Specter AB Magnus Nilselid Vd, SpeedLedger AB Fråga 1: Hur kan företagare göra kostnadsbesparingar på sina affärsprocesser? Genom att lägga ut sin redovisning eller lönehantering till en byrå som är ISO-certifierade och auktoriserade redovisningskonsulter säkerställer man sina processer vilket direkt medför säkra underlag för beslut och kostnadsbesparingar då företagaren kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Affärssystemsstöd för hela företagets processer kan ge rejäla besparingar, med förbättrad kvalitet. Ökad försäljning med säljstöd, rätt leveranser till både kunder och från leverantörer på rätt tid, felsälj på grund av osäkra lagersaldon minimeras. Överflödiga manuella moment tas bort. Information tillgänglig för hela personalen vid rätt tid och plats. Ger snabbare och säkrare besked, ger nöjdare kunder och sparar tid och pengar. Webbaserade system gör det enklare att flytta arbetet till källan, säljaren kan direkt ute på fältet mata in sin order. Mindre felkällor, snabbare leveranser. Framför allt finns det stor potential att spara hos de minsta företagen. De jobbar till exempel ofta med betalningar och bokföring var för sig, utan kopplingar. Det finns nu lösningar på marknaden som gör det väldigt enkelt för små företag och enmansföretagare att automatisera merparten av bokföringsarbetet genom till exempel koppling till internetbank. För att det ska fungera bra måste det vara super enkelt att använda. Småföretagare är mångsysslare och sällan användare av ekonomiprogram. Fråga 2: Vad är fördelarna med behovsanpassade system? Affärssystem eller ekonomisystemet ses i många fall som ryggraden i företagets IT-stöd, det är dock viktigt att varje företag ser över sina processer och organisation vid byte av affärssystem. Det har i undersökningar visats att endast byta affärssystem ofta inte ger den förväntade vinsten i effektivitet. De företag som samtidigt ser över arbetsmetoder, organisation och IT-stöd uppnår bästa ROI, return on investment. Detta ställer stora krav på valet av leverantör av ett anpassat affärssystem. I fallet med affärssystem kan det innebära att systemet innehåller enbart de funktioner användarna behöver. Härigenom förenklas inlärningen och man kan snabbare räkna hem sin investering. I vissa fall är det lönsamt att göra anpassningar i affärssystemet, men ofta är de processer som finns i affärssystemen utprovade på många företag. Ta en ordentlig funderare på om det verkligen är så att er nuvarande process är den optimala, det kanske är bättre att anpassa er process efter affärssystemet i stället för tvärtom. Det är ofta en nödvändighet med behovsanpassade program. Många programtillverkare har tryckt in så många finesser i sina program att de blivit svåra att använda. Det får till följd alla användare har för många menyval. Detta är oftast ett mindre problem för ekonomipersonal som arbetar dagligen med sina system men drabbar framför allt dem som arbetar då och då i sitt program. De får en alltför lång inlärningskurva varje gång det är dags att sitta ner och bokföra, betala eller fakturera. Erbjudande från PEAK-IT Vårt timpris för Supporttekniker: Vårt timpris för Systemadministratörer: Vårt timpris för Nätverkstekniker: Vårt timpris för Systemutvecklare: Vårt timpris för Helpdesk Managers: PS. Vi har alltid röda priser på våra IT-konsulter. Stockholm Göteborg Malmö

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn

FÖRETAG&AFFÄRER. Martin Lidberg: Företagandet ger mig kickar. Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6. Så väljer du företagsnamn ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG&AFFÄRER Samarbete förenklar för nyföretagare sidan 6 Så väljer du företagsnamn sidan 12 Riv ur och spara! Bolagsverket i nya lokaler

Läs mer

4TIPS FÖR ATT NÅ DINA MÅL

4TIPS FÖR ATT NÅ DINA MÅL ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE 4TIPS FÖR ATT NÅ DINA

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE DIN GUIDE TILL EKONOMI OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER * +37% har Sveriges industriproduktion ökat de sista 10 åren. * 2490

Läs mer