Sveriges Civilförsvarsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Civilförsvarsförbund"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2014 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(8)

2 Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren Allmänt Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Företagsförsäkring Europ Assistance Folksam Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Avtalstid: 1 mars 2 år Företagsförsäkring 1 mars 2 år Tjänstereseförsäkring 1 mars 1 år Olycksfallsförsäkring Medförsäkrade: I Företagsförsäkring och Tjänstereseförsäkring är Civil AB, Svenska Blå Stjärnan och samtliga länsförbund, föreningar och ungdoms-avdelningar medförsäkrade. Företagsförsäkring Moderna Försäkringar, Försäkring nr Egendomsförsäkring Allrisk, Brand-, Vatten-, Inbrott Centrala Kansliet, Solna, kv. Yrket 4, Smidesvägen 12 Gårda 2:1, Borås, Stationsvägen Omfattning Självrisk Försäkringsbelopp Maskinerier/Inventarier 0,5 Bb kr inkl kopiator Datorer 0,5 Bb kr Varor 0,5 Bb kr Ritningar, arkivalier och datamedia inkl licensrättigheter 0,5 Bb kr Första risk Varor 0,5 Pbb kr 2(8)

3 Var som helst i Sverige Maskinerier/inventarier 0,2 Pbb kr Datorer 0,2 Pbb kr Ritningar arkivalier och datamedia 0,2 Pbb kr Första risk Rån 0,5 Pbb Max 2 Pbb Glas 1 Pbb Max 5 kvm /glas Max 1 Pbb / skylt Extrakostnadsförsäkring Ansvarstid 12 månader 0,5 Pbb kr Första risk Förmögenhetsbrott Ekonomiska brott 0,5 Pbb kr Första risk Ansvarsförsäkring Sak- och/ eller personsk. 0,2 Bb kr / skada och inklusive skada på förhyrd lokal max kr / år Rättsskyddsförsäkring Ombudskostnader tvist och 5 Pbb skattemål 0,2 Pbb samt 20% av överskjutande kostnad Säkerhetsföreskrifter företagsförsäkring 1. Offentliga föreskrifter 2. Larm 3. Brandredskap 4. Heta Arbeten 5. Tobaksrökning 6. Branddörr / brandsektion 7. Uppvärmningsanordning 8. Motordrivet fordon 9. Nyckel, kod, eller motsvarande 10. Datamedia 11. Maskininstruktioner tillverkare 3(8)

4 Skyddskrav inbrottssäkerhet Skyddsklass: 1 Kv Yrket 4, Smidesvägen 12 För försäkringsställe Yrket 4, Smidesvägen 12 gäller att lokalen ska vara skyddad med med inbrottslarmanläggning enligt villkor V 215, lägst larmklass 2 Skyddsklass 1 Övriga försäkringsställen Åsidosättande av skyddskrav: Om lokalen vid inträffad skada inte uppfyller skyddskraven, gäller försäkringen endast om den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven uppfyllts. Skaderapportering Egendomsskada Inom 6 månader i annat fall preskriberad skada Förebyggande arbete inkl rivning och / eller röjning Ingår Ansvarsskada Inom 6 månader från det att krav framställts skriftligt eller muntligt Skadereglering under självrisk Ingår ej Rättsskydd Inom 6 månader från det att tvisten uppkom 4(8)

5 Tjänstereseförsäkring Europ Assistance förs.nr TJ Försäkringen gäller i hela världen. För att försäkringen skall gälla vid resa till Ryssland skall business visa sökas (ej turistvisa). Skador hanteras av Falck TravelCare. Begränsningar + gemensamma undantag se villkor EA 2009_1 Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkrade: Samtliga anställda och förtroendevalda medlemmar på förbunds- och distriktsnivå samt instruktörer och personer som medverkar vid särskilda projekt, möten, konferenser etc. Vid särskilda projekt som anordnas av förbundet kan tilläggsförsäkring göras avseende personer som medverkar i projektet, möten, konferenser etc. Utöver ovan nämnda personer omfattas även deltagare i FRG-verksamhet (Frivilliga Resursgrupper). Ett krav för försäkringens giltighet är att vid tjänsteresor med större antal deltagare än 50 personer skall följande uppgifter anmälas in till försäkringsbolaget minst tre veckor innan resan; hur många deltagare, var de skall resa och under vilken period. Omfattning: Stöldbegärlig egendom skall vara inlåst om denna egendom transporteras i flygplan etc. Datorer etc. måste tas med som handbagage om denna försäkring skall gälla. Självriskskyddet gäller även rullande fordon vid tjänsteresa inom Sverige. Vård- och resekostnader Vårdkostnader vid sjukdom Nödvändiga / skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader vid olycksfall Nödvändiga / skäliga kostnader under högst 3 år Resekostnader i samband med sjuk- och tandvård Nödvändiga / skäliga kostnader Merkostnad för hemtransport Nödvändiga / skäliga kostnader Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden Nödvändiga / skäliga kostnader Hemtransport av avliden Nödvändiga / skäliga kostnader SEK :- - eller begravning på platsen Merkostnader för kost och logi Nödvändiga / skäliga kostnader max 60 dgr Extra kostnader vid sjukhusvistelse utomlands SEK :- Konvalescensersättning under högst 6 månader SEK :- 5(8)

6 Invaliditet- och dödsfallsersättning Invaliditet till följd av olycksfall SEK :- Dödsfall till följd av olycksfall SEK :- Ersättning för hjälpmedel vid invaliditet SEK :- Dödsfallsersättning för person under 18 år SEK :- Reseavbrott Hemresa p g a nödsituation, ersättningseller ersättares utresa Nödvändiga / skäliga kostnader Kidnappningsersättning Kidnappningsersättning SEK 2.500:-/dygn högst 90 dagar Anhörigs resa och boende SEK :- Eftersökning och räddning Sök- och räddningsinsatser Sek :- Överfallsskydd Vid personskada SEK :- Rättsskydd För den försäkrade som privatperson SEK :- Anhörigs resa och boende SEK :- Ansvarsskydd - Privatansvar Person- eller egendomsskada SEK :- Resgodsskydd Förlust av eller skada på resgods, personlig lös egendom SEK :- - varav stöldbegärlig samt uppdrags eller arbetsgivares egendom SEK :- Pengar (gångbara mynt och sedlar) SEK 8.000:- Förlust värdehandlingar SEK :- Självriskskydd Hem-/villahemförsäkring, hyrt fortsaffningsmedel på destinationen SEK :- Förseningsersättning Resgodsförsäkring vid utresa SEK 6.000:- - efter ytterligare 24 timmar SEK 6.000:- - vid tjänseresa inom 24 timmar SEK 6.000:- Försening av allänt färdmedel mer än 3 timmar SEK 5.000:- Resestartskydd SEK :- Sportvillkor Hyra av sportutrustning SEK 2.000:- Semesterskydd 10 dgr semester i anslutning till tjänsteresa 6(8)

7 Olycksfallsförsäkring Folksam förs.nr KF (avtalsnummer K ) Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 1 Pbb 2014 = kr Försäkrade Samtliga medlemmar, instruktörer, deltagare FRG (Frivilliga Resursgrupper), kursdeltagare och deras medföljande barn under deltagande i av försäkrad organisation anordnad mötes- konferens- eller lägerverksamhet eller under deltagande i av förbundet anordnad verksamhet med direkt anknytning till förbundets verksamhet. Anordnar förbundet möte, kurs, lägerverksamhet eller konferens, där även icke medlemmar deltar, är också dessa personer och deras medföljande barn försäkrade. Försäkringen gäller under den tid mötet, kursen, konferensen eller lägret pågår. Försäkringen omfattar även medlem och deltagare FRG (Frivilliga resursgruppen) som deltar i en frivillig aktivitet, som organiserats av annan part än förbundet. Med aktivitet menas utbildning, information eller räddningsinsats där förbundets specialister används. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar i ovanstående aktiviteter. Undantag Annan försäkring ersätter såsom exvis TFA. Skada som uppkommit genom smitta av bakterie eller virus. Dock gäller smitta i samband med sårskada enligt följande: Om man får en sårskada i huden och får ett smittämne överfört vid skadetillfället så accepteras infektionen som en direkt följd av sårskadan. Har man en befintlig sårskada och får den infekterad så ersätts inte infektionen eftersom olycksfallsmomentet saknas. Uppkommer en sårskada på huden av t ex en klorivning, bitskada eller nålstick betraktas detta som olycksfall. Fågelinfluensa är inte att jämställas med olycksfallsskada. Försäkring Omfattning Försäkringsbelopp Akutersättning 6% av Pbb per år i högst 5 år Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader ingår Merkostnader Högst 3 Pbb Medicinsk invaliditet Beräknas på högst 10 Pbb Ekonomisk invaliditet Beräknas på högst 20 Pbb Dödsfall pga olycksfallskada - engångsbelopp 0,5 Pbb 7(8)

8 Företagsförsäkring - försäkring nr Skadeanmälan Adress Telefon Moderna försäkringar Företag & Industri FE Stockholm Telefon Sverige: dygnet rut Telefon utlandet: E-post: Tjänstereseförsäkring försäkring nr TJ (skador hanteras av Falck TravelCare) Europ Assistance Box STOCKHOLM Telefon Telefon JOUR Olycksfallsförsäkring, förs.nr KF (avtalsnummer K ) Folksam reglerar olycksfallskador per telefon. Ring Folksams växel och be dem koppla till den skadegrupp som ligger rent geografiskt närmast den skadelidandes bostadsadress. Försäkringsfrågor Marie Åberg tfn Klara Norra Kyrkogata Stockholm Eleonora Lukaras tfn (8)

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 Vid svårare sjukdom, olycksfall eller om försäkrad behöver hjälp utomlands, kontakta: SOS-International A/S, Danmark (ange alltid försäkringsnummer)

Läs mer

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 Stockholm, 1 november 2013 Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar,

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer