I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA"

Transkript

1 I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA BOSTADSRÄTTSSKOLAN VÅREN 2014

2 Kunskap gör livet i bostadsrättsföreningen lättare, roligare och tryggare. 2

3 Välkommen till vårterminen 2014 och våra utbildningar Vi på Bostadsrättsskolan brinner för lärande och utveckling. Vi tror att alla, individer likaväl som bostadsrättsföreningar, kontinuerligt behöver utvecklas med hjälp av nya kunskaper. Kompetens och kunnande är färskvara och behöver hela tiden byggas på. Under våren 2014 har vi en ny kurs om att sälja av råvinden med allt vad ett sådant projekt innebär. Vi tar också upp hur man fördjupar sig i föreningens ekonomi så att styrelsen är väl förberedd inför årsmötet. Kurs för internrevisorer finns också med i vår, liksom en kurs om hur man tekniskt går till väga för att bygga föreningens webbplats med hjälp av den plattform som ingår i medlemskapet i Bostadsrätterna. Vi borrar även djupare i en ny kurs som tar upp tre vanliga problem i bostadsrättsföreningar, nämligen medlemmar som inte betalar avgiften i tid, medlemmar som hyr ut i andra hand utan samtycke från föreningen samt medlemmar som är störande på olika sätt. Vi har utökat antalet kursorter under våren 2014 med Kalmar, Karlstad, Örebro, Västerås och Sundsvall. Se alla kursorter på sid 19. Bostadsrätterna kan även anordna specialkurser i visst ämne på begäran av en eller flera föreningar, så kallade skräddarsydda kurser. Begär offert. KURSANMÄLAN: Anmälan sker via Bostadsrätternas webb, Föreningar som inte är medlemmar i Bostadsrätterna kan delta i mån av plats, men betalar full kursavgift. Kom ihåg att notera om föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Vi behöver ha din anmälan senast 14 dagar före utbildningsdagen. Tänk dock på att en del kurser blir fulltecknade mycket snabbt. För kurser med stor efterfrågan kan vi också tvingas begränsa antal deltagare till högst två från samma förening för att kunna bereda plats för så många föreningar som möjligt. Tillsammans med den automatiska bekräftelsen eller den automatiska påminnelsen får du också uppgift om lokal för kursen. En smörgås och en kopp kaffe eller te serveras under den första pausen. KURSMATERIAL: Finns för utskrift på under respektive kurs några dagar före kurstillfället. AVBOKNING: Vid avbokning senare än en vecka före kurstillfället debiteras full avgift för icke medlemsförening. För medlemsförening debiteras en administrationsavgift om 500 kronor. Vid förhinder kan plats alltid överlåtas till någon annan i föreningen. Varmt välkommen till vårens kursaktiviteter i Bostadsrättsskolan. Peder Halling Bostadsrättsskolan 3

4 INNEHÅLL Sid Kursanmälan 3 GRUNDKURSER 1. Ny i styrelsen 5 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 6 3. Ekonomin i fokus 7 4. Lyckas med årsmötet 9 5. Stadgarna föreningens rättesnöre Fungerande fastigheter 11 SPECIALKURSER 7. Vattenskador och försäkring Att vara revisor Att sälja råvinden Skapa föreningens egen webbplats med 17 Bostadsrätternas verktyg Fler medlemsförmåner 18 Kursprogram Tablå 19 4

5 BOSTADSRÄTTSSKOLANS KURSER GRUNDKURS 1. Ny i styrelsen Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar Kursen är en bred redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde för främst nya styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer. Under kurskvällen behandlas grunderna och själva syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur man genomför ändring av dem, hur likabehandlingsprincipen tillämpas i föreningens vardag, förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer, vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av både själva huset och medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Hur man handlar upp byggnadsarbeten behandlas översiktligt liksom grunderna kring ekonomi och skatter för förening och medlemmar. Målgrupp: Styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer. Målsättning: Kursen tar ett samlat grepp om vad man som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar. Ur innehållet: - stadgar - styrelsemöte - protokoll - andrahandsuthyrning - pantsättning av lägenhet och fastighet - medlemskapsprövning - misskötsamma medlemmar - valberedningens arbete Kurstillfällen: Stockholm, 15 maj, 27 maj, 11 juni Göteborg, 21 maj, 16 juni Malmö, 22 maj Sundsvall, 26 maj Umeå, 20 maj Norrköping, 2 juni Örebro, 4 juni Kalmar, 12 juni Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 5

6 GRUNDKURS 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Om dåliga betalare, otillåten andrahandsuthyrning och störning Att inte betala sin årsavgift till föreningen eller göra det för sent är ett allvarligt övertramp från medlemmens sida. Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift, i annat fall är det de betalande medlemmarna som subventionerar den icke betalande medlemmens boende. Vilka är reglerna i lag och stadgar om indrivning av avgifter och hur hanterar styrelsen en eventuell uppsägning av medlemmen för avflyttning? Att hyra ut sin lägenhet till annan person förutsätter samtycke från styrelsen. När har man rätt till uthyrning även om styrelsen skulle säga nej och vad händer den som hyr ut utan samtycke? Vilka nya uthyrningsregler kan vi förvänta oss under 2014? Regeringen har aviserat ändringar i lagstiftningen. En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med medlemmar som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de bör hanteras. Kursen redovisar hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer i bostadsrättsföreningar Målsättning: Att kunna förmå medlemmar att följa reglerna och framgångsrikt kunna driva ett ärende till uppsägning och avflyttning från föreningen om detta misslyckas. Ur innehållet: - när måste avgiften senast vara betald? - vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist? - kan andrahandshyresgästen få besittningsskydd till lägenheten? - måste styrelsen kräva in andrahandskontraktet? - får föreningen ta ut dröjsmålsränta? - upprepade betalningsförsummelser - vad innebär föreningens legala panträtt? - beaktansvärda skäl för uthyrning - befogad anledning att säga nej till uthyrning - störningar som försämrar bostadsmiljön Kurstillfällen: Stockholm, 19 feb Göteborg, 3 feb Malmö, 4 feb Norrköping, 5 mars Karlstad, 12 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 6

7 GRUNDKURS 3. Ekonomin i fokus Hur optimerar föreningen sin ekonomi? Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i föreningens bokslut. På denna kurs lär man sig hur man ska tolka siffrorna i årsredovisningen. Många föreningar har stora lån. Ibland förekommer det att medlemmar tröttnar på de höga avgifterna och att behöva betala räntekostnader på föreningens lån utan att kunna dra av räntan i sin egen deklaration. Medlemmarna kan ta över föreningens lån genom insatshöjning och på så vis sänka sina boendekostnader. Då får föreningen lägre årsavgifter och bättre balans mellan tillgångar och skulder och då blir marknadsvärdet på lägenheterna högre. Ett beslut om insatshöjning måste fattas på föreningsstämma och ska godkännas av hyresnämnden. Under kursen diskuteras också mer allmänt vad man bör tänka på för att kunna förbättra föreningsekonomin. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Deltagaren lär sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar och får även verktyg för att kunna göra egna kalkyler över hur ett övertagande av föreningens lån påverkar totalekonomin. Ur innehållet: - är bokslutet pålitligt? - soliditet och likviditet - viktiga nyckeltal - vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden - avgifter, lån och insatshöjning - vilka förändringar kan göras? - hur mycket pengar ska vi ha på banken? - vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder? - placeringsinriktning Kurstillfällen: Stockholm, 13 feb Göteborg, 24 feb Malmö, 25 feb Sundsvall, 3 mars Västerås, 26 mars Umeå, 2 april Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 7

8 22

9 GRUNDKURS 4. Lyckas med årsmötet Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret. Det är viktigt att stämman arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. Men minst lika viktigt är att mötet arrangeras med omtanke om medlemmarna och deras familjer. En viktig aspekt är hur man kan få fler medlemmar att delta i stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Målgrupp: Främst styrelsen i föreningen. Målsättning: Att förmedla kunskaper och ge praktiska råd och tips om hur en föreningsstämma förbereds och genomförs. Med denna kurs ökar förståelsen för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och trivseln. Ur innehållet: Kursen utgår från en sedvanlig dagordning, där varje punkt lyfts fram och får sin egen uppmärksamhet, särskilt i fråga om punkternas mötestekniska behandling. Hur formulerar sig stämmans ordförande? Hur avslutas de olika dagordningspunkterna? Hur avrundar man vidlyftiga diskussioner på ett snyggt sätt? Vad menas med bordläggning och ajournering? Hur behandlar man besvärliga deltagare på stämman? Hur ska en röstlängd se ut? Vilka får rösta? Dessa och många fler frågor kring stämman behandlas under kursen. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet. - tidsfrister, årsredovisningens färdigställande och revisorernas granskning - hur avslutar man en lång debatt för att komma till beslut? - möteslokalens utformning - ska man ha övriga frågor med på dagordningen? - vem får delta i mötet föreningens hyresgäster eller andrahandshyresgäster? - vad gäller om röstlängd och fullmakter? - öppen och sluten omröstning - förslag från medlemmar (motioner) - bordläggning och ajournering - om justerare inte vill skriva under protokollet Kurstillfällen: Stockholm, 30 jan Göteborg, 13 feb Malmö, 12 feb Norrköping, 11 feb Karlstad, 20 feb Umeå, 27 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 9

10 GRUNDKURS 5. Stadgarna föreningens rättesnöre Alla bostadsrättsföreningar måste ha registrerade stadgar. Stadgarna är föreningens styr- och reglerinstrument på det administrativa området. I stadgarna ges svar på en mängd frågor, inte minst vad gäller ordningen i föreningen. Att ha ändamålsenliga stadgar är naturligtvis av stor betydelse för både styrelse och medlemmar i vardagen men stadgarna ger också en bild av hur föreningen ser på sin egen tillvaro. Vad får en medlem göra och när ska styrelsen tillfrågas? Många regler i lagstiftningen är sådana att reglerna kan ändras i stadgarna efter föreningens behov. Här redovisas också hur en stadgeändring går till och vilka krav Bolagsverket som registreringsmyndighet ställer på ett korrekt registreringsunderlag. Bostadsrätterna lanserade under våren 2008 nya så kallade mönsterstadgar. Dessa har sedan dess genomgått smärre justeringar de senaste under våren Under kursen presenteras mönsterstadgarna. Kursen lyfter fram och förklarar vad man särskilt ska fästa avseende vid när man funderar över att ändra stadgarna. Målgrupp: Nya och gamla styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Målsättning: Efter genomgången kurs har deltagaren fått klarhet i vikten av ändamålsenliga stadgar och att föreningens medlemmar känner trygghet i att stadgarna reglerar vad som gäller i föreningen. Ur innehållet: - vad regleras i föreningens stadgar? - dokumenten som styr entreprenaden - vem beslutar om stadgeändring? - registrering/tillgång till föreningens stadgar - Bostadsrätternas mönsterstadgar Kurstillfällen: Stockholm, 17 mars Göteborg, 27 mars Malmö, 26 mars Kalmar, 25 mars Uppsala, 31 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 10

11 GRUNDKURS 6. Fungerande fastigheter Om fastighetsteknik ur styrelsens perspektiv Ett väl fungerande hus är basen för ett gott boende. På denna kurs lyfter vi fram några av de viktigaste frågorna för en god innemiljö de som nästan alltid diskuteras uppvärmningen och ventilationen av huset. Vi går också igenom husets övriga tekniska system, underhållsplanering och vilka krav som kan ställas från de boende och i lagar och förordningar. Målgrupp: Styrelseledamöter och andra som har ansvar för fastighetens teknik. Målsättning: Att ge en grundläggande förståelse för de vanligaste husproblemen, kunskap om när professionell hjälp erfordras och tips om hur styrelsen då gör. Ur innehållet: - organisation för och planering av underhållet - regelverken för nya och äldre hus - dokumenten som styr entreprenaden - energideklarationer och egenkontroll - ventilation, problem och lösningar, OVK - uppvärmningssystem och injustering av värmen - vatten, våtrum och el - individuell mätning och debitering - sophantering - hissar, dörrar och skalskydd - buller och störningar - brandskydd och sotning Kurstillfällen: Stockholm, 10 mars Göteborg, 20 mars Malmö, 19 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 11

12 16

13 SPECIALKURS 7. Vattenskador och försäkring Kan vi förebygga skador? Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader för föreningen och medlemmarna. Den genomsnittliga vattenskadan kostar minst kronor. Det går dock att förebygga och se till att minimera riskerna. Bostadsrätterna arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar för både bostadsrättsföreningen och de boende. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Målsättning: Kursen tar ett samlat grepp om vad man som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna. Om det är en försäkringsskada gäller det att förstå hur försäkringsbolaget reglerar olika typer av vattenskador samt självriskens och åldersavdragets betydelse. Ur innehållet: - ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar - ansvaret för underhåll av våtutrymmen - vilken försäkring gäller vid olika skadeorsaker? - vem skall betala självrisk och åldersavdrag? - vilken betydelse har bostadsrättstillägget? Kurstillfällen: Stockholm, 5 feb Göteborg, 17 feb Malmö, 18 feb Västerås, 4 mars Norrköping, 24 mars Sundsvall, 8 april Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 13

14 SPECIALKURS 8. Att vara revisor Om den förtroendevalda revisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sina åtaganden och som sådan är revisorn en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att detta på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen. Målgrupp: Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer. Målsättning: Att ge dig som förtroendevald revisor (internrevisor) kunskaper och rätt verktyg för att kunna genomföra en effektiv revision och i förekommande fall i samverkan med föreningens yrkesrevisor. Du ska veta vad du behöver granska och vilka särskilda kontroller du behöver göra för att vara säker på att inte missa något väsentligt. Ur innehållet: Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening. Kurstillfällen: Stockholm, 20 jan Göteborg, 11 feb Malmö, 3 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 14

15 SPECIALKURS 9. Att sälja råvinden Att exploatera råvindsyta i fastigheten och inreda en eller flera bostäder på vinden kan ge föreningen ett inte oväsentligt kassatillskott som kan användas till huset eller till amortering på lån. Vägen fram till den färdiginredda vinden är dock i allmänhet för alla inblandade lång och kantad med en mängd fallgropar. Kursen ger en god inblick i det noggranna förberedelsearbetet som krävs och vilka strategiska resonemang och beslut som styrelsen har att ta ställning till för ett lyckat slutresultat. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Deltagarna lär sig vilka möjligheterna är, men också vilka risker som finns när föreningen vill avyttra råvinden och bygga om den till bostäder. Ur innehållet: - varför inleda ett vindsprojekt? - är det alltid en lönande affär? - ingen vind är den andra lik - bygglovsprocessen - vägval och metod - den formella beslutsgången - medlemmar med vindskontor motsätter sig en vindsombyggnad - affärsmässiga och skattemässiga aspekter Kurstillfällen: Stockholm, 18 mars Göteborg, 11 mars Malmö, 12 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 15

16

17 SPECIALKURS 10. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg För er som har Bostadsrätternas webbplatslösning eller funderar på den Webbplatsen är föreningens skyltfönster både gentemot medlemmarna och utomstående besökare. Denna kurs handlar om hur redaktören rent praktiskt använder Bostadsrätternas publiceringsverktyg. Syftet är att ge redaktören bättre inblick i hur detta publiceringsverktyg fungerar. Målgrupp: Redaktörer i bostadsrättsföreningar som använder eller funderar på att använda Bostadsrätternas verktyg för att skapa en egen webbplats. Målsättning: Seminariet utgår från den tekniska plattform som Bostadsrätterna har och som kostnadsfritt ingår i medlemskapet i Bostadsrätterna. Det innebär att specialkursen på ett pedagogiskt sätt visar hur redaktören använder verktyget på bästa sätt. Egen dator: Rekommendation, men inte ett krav, är att ta med sig egen dator så att deltagaren själv kan prova samtidigt som publiceringsverktyget demonstreras genom projektorn. Ur innehållet: - webbplatsens uppbyggnad och syfte - övergripande hur webbplatsen administreras - menyer och undermenyer - utseende och mobilanpassning - bilder, länkar och interaktivitet - hantera filer - valfria finesser Kurstillfällen: Stockholm, 22 jan, 28 jan Göteborg, 10 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 17

18 FLER MEDLEMSFÖRMÅNER Som medlem i Bostadsrätterna får ni tillgång till en rad förmåner. Här presenteras en del av dem kort. Du är alltid välkommen att kontakta medlemsservice för ytterligare information på eller på För medlemsföreningar som fått användarnamn och lösenord finns mer fakta och beställningsmöjligheter på vår webb. Styrelserådgivning per telefon Kostnadsfri kort rådgivning under vardagar. Styrelserådgivning via Internet Avgiftsfri fråga/svar service för korta frågor via Bostadsrätterna Direkt Nyhetsblad till föreningens styrelse tolv gånger per år. Finns även som nätversion. Tidningen Din Bostadsrätt Distribueras fyra gånger per år till alla hushåll i våra medlemsföreningar samt till Bostadsrätternas bosparare. Värdefulla hjälpmedel på webbplatsens medlemssidor Föreningen har fri tillgång till och kan lätt hämta en rad viktiga dokument och blanketter. Ordförande på föreningsstämma I mån av tillgängliga resurser mot särskilt arvode. Tvättstugeutrustning Förmånliga rabattvillkor hos Miele Professional. Fuktlarm Dropp-Stop Erbjuds till ett fördelaktigt medlemspris. Kabel-TV och Internetnätverk Pressa föreningens och de boendes kostnader för TV, internetsurfning och telefonanvändning genom Tele2. Egen webbplats för föreningen Vi erbjuder medlemsföreningar att via ett enkelt publiceringsverktyg skapa föreningens egen webbplats. Med en utvecklad webbplats kan styrelsen lättare kommunicera med medlemmarna. Den kan även fungera som marknadsföring av föreningen mot mäklare, tilltänkta nya medlemmar eller andra. Säkerhetsdörrar Genom Secor erbjuds våra medlemsföreningar ett kvalitetssäkrat koncept för byte till Dalocs dörrar. Hemförsäkring Bosparmedlemmar och boende i våra medlemsföreningar erbjuds en komplett hemförsäkring med fullvärde till marknadens bästa pris av Moderna Försäkringar. Fastighetsförsäkring Genom vårt samarbete med Moderna Försäkringar genom Allians Försäkringsmäklare erbjuds fastighetsförsäkringar speciellt anpassade till bostadsrättsföreningar till ett fördelaktigt pris. Förnyat kök Genom NordDesign Kök kan hushållen i Bostadsrätternas medlemsföreningar få en rabatt på gängse pris om 10 procent avseende kök och installation. 18

19 KURSPROGRAM VÅREN 2014 Stad 1. Ny i styrelsen 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 3. Ekonomin i fokus 4. Lyckas med årsmötet 5. Stadgarna föreningens rättesnöre 6. Fungerande fastigheter 7. Vattenskador och försäkring 8. Att vara revisor 9. Att sälja råvinden 10. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrättenas verktyg Stockholm 15 maj, 27 maj, 11 juni 19 feb 13 feb 30 jan 17 mars 10 mars 5 feb 20 jan 18 mars 22 jan, 28 jan Göteborg 21 maj, 16 juni 3 feb 24 feb 13 feb 27 mars 20 mars 17 feb 11 feb 11 mars 10 feb Malmö 22 maj 4 feb 25 feb 12 feb 26 mars 19 mars 18 feb 3 feb 12 mars Sundsvall 26 maj 3 mars 8 april Umeå 20 maj 2 april 27 feb Norrköping 2 juni 5 mars 11 feb 24 mars Örebro 4 juni Kalmar 12 juni 25 mars Karlstad 12 mars 20 feb Västerås 26 mars 4 mars Uppsala 31 mars KURSANMÄLAN: Anmälan sker via Bostadsrätternas webb, Föreningar som inte är medlemmar i Bostadsrätterna kan delta i mån av plats, men betalar full kursavgift. Kom ihåg att notera om föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Vi behöver ha din anmälan senast 14 dagar före utbildningsdagen. För kurser med stor efterfrågan kan vi tvingas begränsa antal deltagare till högst två från samma förening för att kunna bereda plats för så många föreningar som möjligt. Tillsammans med den automatiska bekräftelsen eller den automatiska påminnelsen får du också uppgift om lokal för kursen. En smörgås och en kopp kaffe eller te serveras under den första pausen. 19

20 Posttidning B Returneras vid obeställbarhet till: Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm Ett medlemskap i Bostadsrätterna innebär: - Kostnadsfri styrelserådgivning per telefon eller e-post - Kostnadsfri styrelseutbildning - Medlemsförmåner i form av rabatter och erbjudanden - Egen gratis webbplats för föreningen - Nyhetsblad till styrelsen cirka en gång per månad - Tidning till alla boende i medlemsföreningen - Tillgång till faktabank och blankettförråd - Omvärldsbevakning av bostadsrättens villkor och opinionsbildning för bostadsrättens bästa

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan.

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan. Innehåll Därför måste avgiften betalas Viktigt att tänka på vid en uppsägning Andrahandsuthyrning vad händer? Undvik huvudnyckel i föreningen Nummer 12 December 2012 Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

sbcdirekt Ny hemförsäkring för SBC medlemmar. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se

sbcdirekt Ny hemförsäkring för SBC medlemmar. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se sbcdirekt Nummer 2 februari 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Ny hemförsäkring för SBCs medlemmar Efter framgångarna med Fastighetsförsäkringen introduceras nu en fördelaktig

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Bostadsrätterna kräver förändring

Bostadsrätterna kräver förändring INNEHÅLL Så här förvaltar du förtroendet Skapa säkra lekplatser Avgift vid andrahandsuthyrning Vindar ger fler lägenheter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Nya tider nytt namn. cerades. Förvaltningsbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, där bostadsrättsorganisationen

Nya tider nytt namn. cerades. Förvaltningsbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, där bostadsrättsorganisationen INNEHÅLL Minskad reavinst genom kapitaltillskott Ökad konkurrens ska ge lägre kostnader Så regleras nyttjandet av marken Höstens engagerande kursutbud Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Infrastrukturministern: Brevinkasten får finnas kvar. toriska boxarna, säger Göran Olsson, VD.

Infrastrukturministern: Brevinkasten får finnas kvar. toriska boxarna, säger Göran Olsson, VD. sbcdirekt Nummer 6 juni 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Infrastrukturministern: Brevinkasten får finnas kvar Installera fastighetsboxar senast 2011 annars delar vi inte

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

sbcdirekt Källaren värd omsorg

sbcdirekt Källaren värd omsorg sbcdirekt Nr 1 februari 2004 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se KEROLD KLANG Från golv till tak Källaren värd omsorg I källaren ska allt som inte ryms i lägenheterna få plats:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

domstolarna acceptera att kommunala avgifter kan vara beroende på om man bor i den ena eller andra boendeformen kan det få långtgående konsekvenser.

domstolarna acceptera att kommunala avgifter kan vara beroende på om man bor i den ena eller andra boendeformen kan det få långtgående konsekvenser. sbcdirekt Nummer 7 augusti 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Kommunen får inte ta högre markhyra av bostadsrätter Under sommaren kom domen i Kammarrätten som många bostadsrättsföreningar

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer