I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA"

Transkript

1 I broschyren kan du även läsa om fler medlemsförmåner. UTBILDNING FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR I BOSTADSRÄTTERNA BOSTADSRÄTTSSKOLAN VÅREN 2014

2 Kunskap gör livet i bostadsrättsföreningen lättare, roligare och tryggare. 2

3 Välkommen till vårterminen 2014 och våra utbildningar Vi på Bostadsrättsskolan brinner för lärande och utveckling. Vi tror att alla, individer likaväl som bostadsrättsföreningar, kontinuerligt behöver utvecklas med hjälp av nya kunskaper. Kompetens och kunnande är färskvara och behöver hela tiden byggas på. Under våren 2014 har vi en ny kurs om att sälja av råvinden med allt vad ett sådant projekt innebär. Vi tar också upp hur man fördjupar sig i föreningens ekonomi så att styrelsen är väl förberedd inför årsmötet. Kurs för internrevisorer finns också med i vår, liksom en kurs om hur man tekniskt går till väga för att bygga föreningens webbplats med hjälp av den plattform som ingår i medlemskapet i Bostadsrätterna. Vi borrar även djupare i en ny kurs som tar upp tre vanliga problem i bostadsrättsföreningar, nämligen medlemmar som inte betalar avgiften i tid, medlemmar som hyr ut i andra hand utan samtycke från föreningen samt medlemmar som är störande på olika sätt. Vi har utökat antalet kursorter under våren 2014 med Kalmar, Karlstad, Örebro, Västerås och Sundsvall. Se alla kursorter på sid 19. Bostadsrätterna kan även anordna specialkurser i visst ämne på begäran av en eller flera föreningar, så kallade skräddarsydda kurser. Begär offert. KURSANMÄLAN: Anmälan sker via Bostadsrätternas webb, Föreningar som inte är medlemmar i Bostadsrätterna kan delta i mån av plats, men betalar full kursavgift. Kom ihåg att notera om föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Vi behöver ha din anmälan senast 14 dagar före utbildningsdagen. Tänk dock på att en del kurser blir fulltecknade mycket snabbt. För kurser med stor efterfrågan kan vi också tvingas begränsa antal deltagare till högst två från samma förening för att kunna bereda plats för så många föreningar som möjligt. Tillsammans med den automatiska bekräftelsen eller den automatiska påminnelsen får du också uppgift om lokal för kursen. En smörgås och en kopp kaffe eller te serveras under den första pausen. KURSMATERIAL: Finns för utskrift på under respektive kurs några dagar före kurstillfället. AVBOKNING: Vid avbokning senare än en vecka före kurstillfället debiteras full avgift för icke medlemsförening. För medlemsförening debiteras en administrationsavgift om 500 kronor. Vid förhinder kan plats alltid överlåtas till någon annan i föreningen. Varmt välkommen till vårens kursaktiviteter i Bostadsrättsskolan. Peder Halling Bostadsrättsskolan 3

4 INNEHÅLL Sid Kursanmälan 3 GRUNDKURSER 1. Ny i styrelsen 5 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 6 3. Ekonomin i fokus 7 4. Lyckas med årsmötet 9 5. Stadgarna föreningens rättesnöre Fungerande fastigheter 11 SPECIALKURSER 7. Vattenskador och försäkring Att vara revisor Att sälja råvinden Skapa föreningens egen webbplats med 17 Bostadsrätternas verktyg Fler medlemsförmåner 18 Kursprogram Tablå 19 4

5 BOSTADSRÄTTSSKOLANS KURSER GRUNDKURS 1. Ny i styrelsen Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar Kursen är en bred redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde för främst nya styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer. Under kurskvällen behandlas grunderna och själva syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur man genomför ändring av dem, hur likabehandlingsprincipen tillämpas i föreningens vardag, förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer, vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av både själva huset och medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Hur man handlar upp byggnadsarbeten behandlas översiktligt liksom grunderna kring ekonomi och skatter för förening och medlemmar. Målgrupp: Styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer. Målsättning: Kursen tar ett samlat grepp om vad man som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar. Ur innehållet: - stadgar - styrelsemöte - protokoll - andrahandsuthyrning - pantsättning av lägenhet och fastighet - medlemskapsprövning - misskötsamma medlemmar - valberedningens arbete Kurstillfällen: Stockholm, 15 maj, 27 maj, 11 juni Göteborg, 21 maj, 16 juni Malmö, 22 maj Sundsvall, 26 maj Umeå, 20 maj Norrköping, 2 juni Örebro, 4 juni Kalmar, 12 juni Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 5

6 GRUNDKURS 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Om dåliga betalare, otillåten andrahandsuthyrning och störning Att inte betala sin årsavgift till föreningen eller göra det för sent är ett allvarligt övertramp från medlemmens sida. Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift, i annat fall är det de betalande medlemmarna som subventionerar den icke betalande medlemmens boende. Vilka är reglerna i lag och stadgar om indrivning av avgifter och hur hanterar styrelsen en eventuell uppsägning av medlemmen för avflyttning? Att hyra ut sin lägenhet till annan person förutsätter samtycke från styrelsen. När har man rätt till uthyrning även om styrelsen skulle säga nej och vad händer den som hyr ut utan samtycke? Vilka nya uthyrningsregler kan vi förvänta oss under 2014? Regeringen har aviserat ändringar i lagstiftningen. En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med medlemmar som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de bör hanteras. Kursen redovisar hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer i bostadsrättsföreningar Målsättning: Att kunna förmå medlemmar att följa reglerna och framgångsrikt kunna driva ett ärende till uppsägning och avflyttning från föreningen om detta misslyckas. Ur innehållet: - när måste avgiften senast vara betald? - vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist? - kan andrahandshyresgästen få besittningsskydd till lägenheten? - måste styrelsen kräva in andrahandskontraktet? - får föreningen ta ut dröjsmålsränta? - upprepade betalningsförsummelser - vad innebär föreningens legala panträtt? - beaktansvärda skäl för uthyrning - befogad anledning att säga nej till uthyrning - störningar som försämrar bostadsmiljön Kurstillfällen: Stockholm, 19 feb Göteborg, 3 feb Malmö, 4 feb Norrköping, 5 mars Karlstad, 12 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 6

7 GRUNDKURS 3. Ekonomin i fokus Hur optimerar föreningen sin ekonomi? Det är viktigt att förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt resultat och faktiskt resultat i föreningens bokslut. På denna kurs lär man sig hur man ska tolka siffrorna i årsredovisningen. Många föreningar har stora lån. Ibland förekommer det att medlemmar tröttnar på de höga avgifterna och att behöva betala räntekostnader på föreningens lån utan att kunna dra av räntan i sin egen deklaration. Medlemmarna kan ta över föreningens lån genom insatshöjning och på så vis sänka sina boendekostnader. Då får föreningen lägre årsavgifter och bättre balans mellan tillgångar och skulder och då blir marknadsvärdet på lägenheterna högre. Ett beslut om insatshöjning måste fattas på föreningsstämma och ska godkännas av hyresnämnden. Under kursen diskuteras också mer allmänt vad man bör tänka på för att kunna förbättra föreningsekonomin. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Deltagaren lär sig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar och får även verktyg för att kunna göra egna kalkyler över hur ett övertagande av föreningens lån påverkar totalekonomin. Ur innehållet: - är bokslutet pålitligt? - soliditet och likviditet - viktiga nyckeltal - vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden - avgifter, lån och insatshöjning - vilka förändringar kan göras? - hur mycket pengar ska vi ha på banken? - vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder? - placeringsinriktning Kurstillfällen: Stockholm, 13 feb Göteborg, 24 feb Malmö, 25 feb Sundsvall, 3 mars Västerås, 26 mars Umeå, 2 april Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 7

8 22

9 GRUNDKURS 4. Lyckas med årsmötet Föreningsstämman utgör kulmen på föreningsåret. Det är viktigt att stämman arrangeras med kunskap om vad mötet kräver enligt stadgarna och övriga bestämmelser. Men minst lika viktigt är att mötet arrangeras med omtanke om medlemmarna och deras familjer. En viktig aspekt är hur man kan få fler medlemmar att delta i stämman och känna sig delaktiga i föreningens verksamhet. Målgrupp: Främst styrelsen i föreningen. Målsättning: Att förmedla kunskaper och ge praktiska råd och tips om hur en föreningsstämma förbereds och genomförs. Med denna kurs ökar förståelsen för hur föreningsstämman kan användas för att öka engagemanget och trivseln. Ur innehållet: Kursen utgår från en sedvanlig dagordning, där varje punkt lyfts fram och får sin egen uppmärksamhet, särskilt i fråga om punkternas mötestekniska behandling. Hur formulerar sig stämmans ordförande? Hur avslutas de olika dagordningspunkterna? Hur avrundar man vidlyftiga diskussioner på ett snyggt sätt? Vad menas med bordläggning och ajournering? Hur behandlar man besvärliga deltagare på stämman? Hur ska en röstlängd se ut? Vilka får rösta? Dessa och många fler frågor kring stämman behandlas under kursen. Att leda stämman bör anförtros någon som har viss erfarenhet av mötesteknik. I allmänhet är det lämpligt att någon som inte sitter i styrelsen leder mötet. - tidsfrister, årsredovisningens färdigställande och revisorernas granskning - hur avslutar man en lång debatt för att komma till beslut? - möteslokalens utformning - ska man ha övriga frågor med på dagordningen? - vem får delta i mötet föreningens hyresgäster eller andrahandshyresgäster? - vad gäller om röstlängd och fullmakter? - öppen och sluten omröstning - förslag från medlemmar (motioner) - bordläggning och ajournering - om justerare inte vill skriva under protokollet Kurstillfällen: Stockholm, 30 jan Göteborg, 13 feb Malmö, 12 feb Norrköping, 11 feb Karlstad, 20 feb Umeå, 27 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 9

10 GRUNDKURS 5. Stadgarna föreningens rättesnöre Alla bostadsrättsföreningar måste ha registrerade stadgar. Stadgarna är föreningens styr- och reglerinstrument på det administrativa området. I stadgarna ges svar på en mängd frågor, inte minst vad gäller ordningen i föreningen. Att ha ändamålsenliga stadgar är naturligtvis av stor betydelse för både styrelse och medlemmar i vardagen men stadgarna ger också en bild av hur föreningen ser på sin egen tillvaro. Vad får en medlem göra och när ska styrelsen tillfrågas? Många regler i lagstiftningen är sådana att reglerna kan ändras i stadgarna efter föreningens behov. Här redovisas också hur en stadgeändring går till och vilka krav Bolagsverket som registreringsmyndighet ställer på ett korrekt registreringsunderlag. Bostadsrätterna lanserade under våren 2008 nya så kallade mönsterstadgar. Dessa har sedan dess genomgått smärre justeringar de senaste under våren Under kursen presenteras mönsterstadgarna. Kursen lyfter fram och förklarar vad man särskilt ska fästa avseende vid när man funderar över att ändra stadgarna. Målgrupp: Nya och gamla styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Målsättning: Efter genomgången kurs har deltagaren fått klarhet i vikten av ändamålsenliga stadgar och att föreningens medlemmar känner trygghet i att stadgarna reglerar vad som gäller i föreningen. Ur innehållet: - vad regleras i föreningens stadgar? - dokumenten som styr entreprenaden - vem beslutar om stadgeändring? - registrering/tillgång till föreningens stadgar - Bostadsrätternas mönsterstadgar Kurstillfällen: Stockholm, 17 mars Göteborg, 27 mars Malmö, 26 mars Kalmar, 25 mars Uppsala, 31 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 10

11 GRUNDKURS 6. Fungerande fastigheter Om fastighetsteknik ur styrelsens perspektiv Ett väl fungerande hus är basen för ett gott boende. På denna kurs lyfter vi fram några av de viktigaste frågorna för en god innemiljö de som nästan alltid diskuteras uppvärmningen och ventilationen av huset. Vi går också igenom husets övriga tekniska system, underhållsplanering och vilka krav som kan ställas från de boende och i lagar och förordningar. Målgrupp: Styrelseledamöter och andra som har ansvar för fastighetens teknik. Målsättning: Att ge en grundläggande förståelse för de vanligaste husproblemen, kunskap om när professionell hjälp erfordras och tips om hur styrelsen då gör. Ur innehållet: - organisation för och planering av underhållet - regelverken för nya och äldre hus - dokumenten som styr entreprenaden - energideklarationer och egenkontroll - ventilation, problem och lösningar, OVK - uppvärmningssystem och injustering av värmen - vatten, våtrum och el - individuell mätning och debitering - sophantering - hissar, dörrar och skalskydd - buller och störningar - brandskydd och sotning Kurstillfällen: Stockholm, 10 mars Göteborg, 20 mars Malmö, 19 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 11

12 16

13 SPECIALKURS 7. Vattenskador och försäkring Kan vi förebygga skador? Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader för föreningen och medlemmarna. Den genomsnittliga vattenskadan kostar minst kronor. Det går dock att förebygga och se till att minimera riskerna. Bostadsrätterna arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar för både bostadsrättsföreningen och de boende. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Målsättning: Kursen tar ett samlat grepp om vad man som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna. Om det är en försäkringsskada gäller det att förstå hur försäkringsbolaget reglerar olika typer av vattenskador samt självriskens och åldersavdragets betydelse. Ur innehållet: - ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar - ansvaret för underhåll av våtutrymmen - vilken försäkring gäller vid olika skadeorsaker? - vem skall betala självrisk och åldersavdrag? - vilken betydelse har bostadsrättstillägget? Kurstillfällen: Stockholm, 5 feb Göteborg, 17 feb Malmö, 18 feb Västerås, 4 mars Norrköping, 24 mars Sundsvall, 8 april Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 13

14 SPECIALKURS 8. Att vara revisor Om den förtroendevalda revisorns roll och ansvar i en bostadsrättsförening Revisorn är medlemmarnas kontrollant i fråga om hur styrelsen sköter sina åtaganden och som sådan är revisorn en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att en revisor förstår hur uppdraget ska utföras för att detta på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen. Målgrupp: Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer. Målsättning: Att ge dig som förtroendevald revisor (internrevisor) kunskaper och rätt verktyg för att kunna genomföra en effektiv revision och i förekommande fall i samverkan med föreningens yrkesrevisor. Du ska veta vad du behöver granska och vilka särskilda kontroller du behöver göra för att vara säker på att inte missa något väsentligt. Ur innehållet: Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt i en bostadsrättsförening. Kurstillfällen: Stockholm, 20 jan Göteborg, 11 feb Malmö, 3 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 14

15 SPECIALKURS 9. Att sälja råvinden Att exploatera råvindsyta i fastigheten och inreda en eller flera bostäder på vinden kan ge föreningen ett inte oväsentligt kassatillskott som kan användas till huset eller till amortering på lån. Vägen fram till den färdiginredda vinden är dock i allmänhet för alla inblandade lång och kantad med en mängd fallgropar. Kursen ger en god inblick i det noggranna förberedelsearbetet som krävs och vilka strategiska resonemang och beslut som styrelsen har att ta ställning till för ett lyckat slutresultat. Målgrupp: Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Deltagarna lär sig vilka möjligheterna är, men också vilka risker som finns när föreningen vill avyttra råvinden och bygga om den till bostäder. Ur innehållet: - varför inleda ett vindsprojekt? - är det alltid en lönande affär? - ingen vind är den andra lik - bygglovsprocessen - vägval och metod - den formella beslutsgången - medlemmar med vindskontor motsätter sig en vindsombyggnad - affärsmässiga och skattemässiga aspekter Kurstillfällen: Stockholm, 18 mars Göteborg, 11 mars Malmö, 12 mars Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Kursmaterial: Se sid 3. Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 15

16

17 SPECIALKURS 10. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg För er som har Bostadsrätternas webbplatslösning eller funderar på den Webbplatsen är föreningens skyltfönster både gentemot medlemmarna och utomstående besökare. Denna kurs handlar om hur redaktören rent praktiskt använder Bostadsrätternas publiceringsverktyg. Syftet är att ge redaktören bättre inblick i hur detta publiceringsverktyg fungerar. Målgrupp: Redaktörer i bostadsrättsföreningar som använder eller funderar på att använda Bostadsrätternas verktyg för att skapa en egen webbplats. Målsättning: Seminariet utgår från den tekniska plattform som Bostadsrätterna har och som kostnadsfritt ingår i medlemskapet i Bostadsrätterna. Det innebär att specialkursen på ett pedagogiskt sätt visar hur redaktören använder verktyget på bästa sätt. Egen dator: Rekommendation, men inte ett krav, är att ta med sig egen dator så att deltagaren själv kan prova samtidigt som publiceringsverktyget demonstreras genom projektorn. Ur innehållet: - webbplatsens uppbyggnad och syfte - övergripande hur webbplatsen administreras - menyer och undermenyer - utseende och mobilanpassning - bilder, länkar och interaktivitet - hantera filer - valfria finesser Kurstillfällen: Stockholm, 22 jan, 28 jan Göteborg, 10 feb Kurstid: Kl inklusive paus. Göteborg kl Kursavgift: Ingen kursavgift för medlemmar i Bostadsrätterna (icke medlemmar betalar kronor inklusive moms). Lokal: Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen. 17

18 FLER MEDLEMSFÖRMÅNER Som medlem i Bostadsrätterna får ni tillgång till en rad förmåner. Här presenteras en del av dem kort. Du är alltid välkommen att kontakta medlemsservice för ytterligare information på eller på För medlemsföreningar som fått användarnamn och lösenord finns mer fakta och beställningsmöjligheter på vår webb. Styrelserådgivning per telefon Kostnadsfri kort rådgivning under vardagar. Styrelserådgivning via Internet Avgiftsfri fråga/svar service för korta frågor via Bostadsrätterna Direkt Nyhetsblad till föreningens styrelse tolv gånger per år. Finns även som nätversion. Tidningen Din Bostadsrätt Distribueras fyra gånger per år till alla hushåll i våra medlemsföreningar samt till Bostadsrätternas bosparare. Värdefulla hjälpmedel på webbplatsens medlemssidor Föreningen har fri tillgång till och kan lätt hämta en rad viktiga dokument och blanketter. Ordförande på föreningsstämma I mån av tillgängliga resurser mot särskilt arvode. Tvättstugeutrustning Förmånliga rabattvillkor hos Miele Professional. Fuktlarm Dropp-Stop Erbjuds till ett fördelaktigt medlemspris. Kabel-TV och Internetnätverk Pressa föreningens och de boendes kostnader för TV, internetsurfning och telefonanvändning genom Tele2. Egen webbplats för föreningen Vi erbjuder medlemsföreningar att via ett enkelt publiceringsverktyg skapa föreningens egen webbplats. Med en utvecklad webbplats kan styrelsen lättare kommunicera med medlemmarna. Den kan även fungera som marknadsföring av föreningen mot mäklare, tilltänkta nya medlemmar eller andra. Säkerhetsdörrar Genom Secor erbjuds våra medlemsföreningar ett kvalitetssäkrat koncept för byte till Dalocs dörrar. Hemförsäkring Bosparmedlemmar och boende i våra medlemsföreningar erbjuds en komplett hemförsäkring med fullvärde till marknadens bästa pris av Moderna Försäkringar. Fastighetsförsäkring Genom vårt samarbete med Moderna Försäkringar genom Allians Försäkringsmäklare erbjuds fastighetsförsäkringar speciellt anpassade till bostadsrättsföreningar till ett fördelaktigt pris. Förnyat kök Genom NordDesign Kök kan hushållen i Bostadsrätternas medlemsföreningar få en rabatt på gängse pris om 10 procent avseende kök och installation. 18

19 KURSPROGRAM VÅREN 2014 Stad 1. Ny i styrelsen 2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 3. Ekonomin i fokus 4. Lyckas med årsmötet 5. Stadgarna föreningens rättesnöre 6. Fungerande fastigheter 7. Vattenskador och försäkring 8. Att vara revisor 9. Att sälja råvinden 10. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrättenas verktyg Stockholm 15 maj, 27 maj, 11 juni 19 feb 13 feb 30 jan 17 mars 10 mars 5 feb 20 jan 18 mars 22 jan, 28 jan Göteborg 21 maj, 16 juni 3 feb 24 feb 13 feb 27 mars 20 mars 17 feb 11 feb 11 mars 10 feb Malmö 22 maj 4 feb 25 feb 12 feb 26 mars 19 mars 18 feb 3 feb 12 mars Sundsvall 26 maj 3 mars 8 april Umeå 20 maj 2 april 27 feb Norrköping 2 juni 5 mars 11 feb 24 mars Örebro 4 juni Kalmar 12 juni 25 mars Karlstad 12 mars 20 feb Västerås 26 mars 4 mars Uppsala 31 mars KURSANMÄLAN: Anmälan sker via Bostadsrätternas webb, Föreningar som inte är medlemmar i Bostadsrätterna kan delta i mån av plats, men betalar full kursavgift. Kom ihåg att notera om föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Vi behöver ha din anmälan senast 14 dagar före utbildningsdagen. För kurser med stor efterfrågan kan vi tvingas begränsa antal deltagare till högst två från samma förening för att kunna bereda plats för så många föreningar som möjligt. Tillsammans med den automatiska bekräftelsen eller den automatiska påminnelsen får du också uppgift om lokal för kursen. En smörgås och en kopp kaffe eller te serveras under den första pausen. 19

20 Posttidning B Returneras vid obeställbarhet till: Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm Ett medlemskap i Bostadsrätterna innebär: - Kostnadsfri styrelserådgivning per telefon eller e-post - Kostnadsfri styrelseutbildning - Medlemsförmåner i form av rabatter och erbjudanden - Egen gratis webbplats för föreningen - Nyhetsblad till styrelsen cirka en gång per månad - Tidning till alla boende i medlemsföreningen - Tillgång till faktabank och blankettförråd - Omvärldsbevakning av bostadsrättens villkor och opinionsbildning för bostadsrättens bästa

SKOLAN. Våren Bostadsrätts- kurser. 2 seminarier. Utbildning för medlemsföreningar i Bostadsrätterna

SKOLAN. Våren Bostadsrätts- kurser. 2 seminarier. Utbildning för medlemsföreningar i Bostadsrätterna Bostadsrätts- SKOLAN Stockholm GÖTEBORG / MALMÖ KARLSTAD / Helsingborg UPPSALA / ESKILSTUNA östersund 11 kurser Våren 2017 Utbildning för medlemsföreningar i Bostadsrätterna 2 seminarier 1 Välkommen till

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Välkommen till kursen. Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kursinnehåll

Välkommen till kursen. Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kursinnehåll Välkommen till kursen Ny i styrelsen Varför ingår utbildning i medlemskapet i Bostadsrätterna? Kunskaper är a och o när man leder en bostadsrättsförening! Skötseln effektiviseras, trivseln ökar och pengar

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ Text UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ HSB Umeå 1 INLEDNING Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Skräddarsydd kurs... 4 Grundkurser...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KURSEN

VÄLKOMMEN TILL KURSEN VÄLKOMMEN TILL KURSEN Vad står det i stadgarna Var hittar jag mer information? www.bostadsratterna.se Logga in med användarnamn och lösenord Styrelserådgivning per telefon. Tfn nr 0775 200 100 Ställ din

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

Ändrade avskrivningsregler: Vad är det som gäller?

Ändrade avskrivningsregler: Vad är det som gäller? Innehåll Avgift för uthyrning i andra hand 11 viktiga frågor Vässa styrelsearbetet gå en kurs Så bestäms styrelsearvodet Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen.

VÄLKOMNA. Lyckas med årsmötet. För information och frågor. Kursens upplägg. till kursen. VÄLKOMNA till kursen Lyckas med årsmötet För information och frågor www.bostadsratterna.se telefonsupport kl 9-12 och kl 13-15, tel. 0775 200 100 webbsupport Fråga Bostadsrätterna (vardagar, svar inom

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Tisdagen den 30 juni 2009 klockan 19.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017 - VÅREN 2018 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB! Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt?

VÄLKOMNA TILL KURSEN. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening. Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: Vad är bostadsrätt? VÄLKOMNA TILL KURSEN Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening Frågor kan alltid ställas på något av följande sätt: www.bostadsratterna.se Telefonsupport: 0775 200 100 Webbsupport: fraga@bostadsratterna.se

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ändrade avskrivningsregler?

Ändrade avskrivningsregler? Innehåll Allt du vill veta om Valberedningen Skyddad identitet vad gäller? Spara på medlemskapet Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 1 Januari

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Så kan avskrivningarna lösas

Så kan avskrivningarna lösas INNEHÅLL Stor special om stadgar! Nya mönsterstadgar klara Kom igång med en egen webbplats Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA.

Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. Stadgar för Svensk Förening för Regionalanestesi 1. Firma Föreningens firma är Svensk Förening för Regionalanestesi, ideell förening, förkortad SFRA. 2. Ändamål och verksamhet Föreningens ändamål är att

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård.

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. 1 Firma Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. Föreningens firma är Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer