Svea Affärsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svea Affärsutbildning"

Transkript

1 Våren 2012 Svea Affärsutbildning Kunskap för bättre affärer

2 Välkommen till Svea Affärsutbildning! Välkommen till Svea Affärsutbildningar för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste, bästa och billigaste sätten att få betalt i rätt tid och få ökad likviditet, är en praktisk och professionell kreditutbildning. Utbildning ger kunskap. Kunskap som hjälper dig att göra bättre affärer. Varför Svea Kreditskola? Våra kurser är praktiska och aktuella och våra kursledare är proffs hämtade direkt från näringslivet in i kurslokalen. Du får kunskap och tips som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete direkt efter kursen! Veta mer eller kanske skräddarsy? Tag gärna kontakt med mig om du vill veta mer om våra kurser. Jag informerar också gärna om våra erfarenheter av att skräddarsy kursupplägg mot specifika branscher och företag. INNEHÅLL u u Referenser u Kreditbedömning 1 u Kreditbedömning 2 u Kreditbedömning utländska företag u Lönsammare och säkrare affärer u Krav och Inkasso 1 u Krav och Inkasso 2 u Skräddarsydda kurser u Mer kunskap med Svea u Så här anmäler du dig Stefan Ericson Ansvarig Svea Affärsutbildning e-post: Tel:

3 Kommentarer från tidigare deltagare Bra exempel från verkliga livet Det bästa var alla bra exempel från det verkliga livet. Jag fick en inblick i hur viktigt det är att hjälpa kunderna så att de slipper hamna i en inkassosituation. Genom kurserna fick jag massor av tips och idéer om hur vi kan utforma fakturor och påminnelser på ett sätt som underlättar för kunden att betala rätt summa i rätt tid. Nu kan jag ge bättre service till våra kunder. Dessutom var lärarna underhållande och trevliga. Det är viktigt att man har roligt, särskilt när ämnet är så pass tungt. Linda Abrahamsson, Ekonomiassistent på Kopparbergs Bryggeri Krav och Inkasso I och II Det bästa var alla bra exempel från det verkliga livet. En av de bästa utbildningar jag har gått Jättenyttig inblick i andra sidan Helt suverän kurs! Det var helt fritt att ställa frågor, och jag fick massor med svar. En av de bästa utbildningar jag har gått, och då har jag ändå gått på högskola. Det här var mer konkret och verklighetsbaserat. Jag hade även stor glädje av de andra kursdeltagarna, för de flesta arbetade på kundsidan, medan jag själv är på leverantörs sidan. Det var jättenyttigt att få en inblick i hur de tänker. Den här kursen gav verkligen inspiration, både för mitt nuvarande jobb och för framtiden. Veronica Liljegren, Ekonomiassistent på Peab Krav och Inkasso I Bättre förståelse för nyckeltal Kursen var bra, särskilt för oss som jobbar mot byggbranschen där kreditbedömning är mycket viktigt. Här händer saker hela tiden. En kund som har bra kreditvärdighet ett år, kan se helt annorlunda ut nästa. Vi måste ligga steget före, och det fick jag hjälp med. Vi fick lära oss att genomskåda nyckeltalen och se bakom dem, och vi fick konkreta råd om vad man ska hålla ögonen på i ett bolag. Therese Ayoub, Credit controller på Cramo Kreditbedömning Vi fick konkreta råd om vad man ska hålla ögonen på

4 Kreditbedömning 1 En grundutbildning som ger en bred bas i praktiskt kreditarbete med klara riktlinjer för hur kreditbedömningen kan genomföras. En omfattande kursdokumentation ingår i kurs avgiften. Mål: u Deltagarna skall kunna förstå och värdera kreditinformation samt sätta in den i ett större sammanhang. u Deltagarna skall kunna beräkna nyckeltal, bedöma bakgrunden till ratingnivåer och bedöma förlustrisker bland sina kunder. u Besluten skall kunna motiveras och vara väl underbyggda. Innehåll: u När blir kreditvärdiga företag ej kreditvärdiga? u Vilka nyckeltalsnivåer indikerar vägen mot obestånd? u Vilka varningssignaler kan man vanligen se före en konkurs? u Varför kan ett bolag få olika rating hos olika kreditupplysningsföretag? u Vilka risker kan vi ta respektive inte ta i vårt bolag? u Hur påverkar olika bolagsformer riskerna i vår kreditgivning? u När bör vi begära säkerheter som komplement i affärsupplägget? u Mallar för egen kreditbedömning. u Bedömning av nystartade företag utan bokslut. u Varför är kreditlimitar ofta fel? u Praktikfallsbedömning tre olika bolags kreditvärdighet diskuteras. Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning på företag som säljer varor eller tjänster mot faktura eller kredit. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation. 23 februari Göteborg 6 mars Malmö 13 mars 17 april 19 april Malmö 10 maj 24 maj Göteborg Kurserna hålls

5 Kreditbedömning 2 Kursen ger fördjupade kunskaper inom området kreditbedömning samt en bredare koppling mot verksamheten som helhet, exempelvis via effektiviseringsåtgärder och policyfrågor. Kursen innehåller också praktiska tillämpningar. Mål: u Deltagarna skall kunna beräkna ett 10-tal kritiska nyckeltalsnivåer, bedöma rating- och limitprecision inför sina kreditbeslut samt bedöma förlustriskerna i reskontran. u Deltagarna skall aktivt kunna föreslå/genomföra förbättringsåtgärder för den egna verksamheten. u Deltagarna skall kunna utarbeta en egen kreditpolicy. u Deltagarna skall kunna välja bland olika arbetsmetoder för sitt dagliga arbete. Innehåll: u Hur läser och jämför man nyckeltal? u Arbeta fram och slutför en egen kreditbedömningsmall och limitmodell. u Hjälp företagets säljare till bättre affärer. u Hur kan vi öka precisionen i kreditbedömningen? u Kreditmallar och scorekort för företag. u Hur arbetar andra företag med sin kreditbedömning? u Nya metoder i kreditbedömningen. u Aldrig nej till en affär om rätt typ av säkerhet kompletterar. u Vi bygger en egen kreditlimitmodell. u Utländska företag skillnader och likheter. u Tre praktikfall bedöms och diskuteras gemensamt i gruppen. Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till dig som gått vår kurs Kreditbedömning 1 eller som arbetat ett par år med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation, mallar och checklistor. 15 mars 27 mars 12 april 22 maj 13 juni Göteborg Malmö Göteborg Kurserna hålls

6 Kreditbedömning utländska företag Bedömningen och riskvärderingen av utländska företag skiljer sig från bedömningen av svenska. Genom ett antal praktikfall visar vi på vilka skillnader och likheter som finns i kreditbedömningen mellan olika länder. Vi översätter och förklarar de viktigaste utländska begreppen i resultat- och balansräkningen. Vi bygger en nyckeltalsmall för kreditbeslut. Mål: u Kursen bygger på att deltagarna skall kunna välja land och bransch för sina egna frågor. Kursdokumentationen är också anpassad för respektive deltagares frågor. Innehåll: u Vilka olika risker innebär olika utländska bolagsformer? u Hur är den utländska ratingen uppbyggd? u Hur kan man fastställa betalrisker vid olika rating? u Hur läser man mellan raderna i kreditupplysningen? u Hur bygger man en egen modell för limitsättningen på utländska kunder? u Vilka säkerheter kan vi komplettera med? u Hur lägger man upp både riskanpassade och konkurrenskraftiga villkor? u Hur kan vi bedöma kunden i sin speciella bransch? u Hur kan vi stödja säljarna med nya kreditvärdiga prospects? u Hur gör vi en kreditpolicy för utländska marknader? Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller vill ha för - djupade kunskaper i att bedöma utländska bolags kreditvärdighet. Kursen riktar sig även till säljare som jobbar mot utlandet. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch, omfattande dokumentation per land samt mallar och checklistor. 24 april Malmö 8 maj Kursen hålls

7 Lönsammare och säkrare affärer För att lyckas ro i hamn lönsammare och säkrare affärer ställs idag större krav på säljaren. Här följer ett axplock: Rating på kunden, kreditlimit på kunden, prisförändringar, rabatter, marginaler, krav på längre betalningstider, kundens allt svagare betalningsförmåga, val av säkerheter, offert- och avtalsformuleringar, leveransvillkor med mera. Mål: u Kursens målsättning är att deltagarna skall kunna öka sin avslutsfrekvens och förbättra sin förhandlingssituation och därmed nå de ekonomiska målen inom sitt företag. Innehåll: u Hur slår den nuvarande finansiella oron mot mina kunder och mitt företag? u Hur förhandla med gamla fina kunder som nu bara är gamla? u Hur sätta rätt limit på kunden? u Hur läsa en kreditupplysning om en kund/prospect? u Vilka säkerheter kan jag föreslå utan att genera kunden? u Hur mycket måste jag merförsälja för att täcka en kreditförlust? u Hur påverkar informationen i kreditupplysningen min förhandlingssits? Dokumentation och hjälpmedel: u Argument vid förhandling med kunder. u Praktikfall. u Checklistor att använda inför offert- och avtalsarbete. u Handbok i affärs- och kreditbedömning för säljare. Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till säljare som vill förbättra sin förhandlingssituation. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch, kursdokumentation samt mallar och checklistor. 22 mars 18 april Göteborg Kurserna hålls

8 Krav och Inkasso 1 Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom kreditgivning och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör. Mål: u Deltagarna ska i sin yrkesutövning kunna förebygga tvistigheter och förkorta hanteringen av utestående fordringar. Innehåll: u Lagar och förordningar som påverkar kreditgivningen. u Kreditpolicy ett styrverktyg. u Att avtala rätt villkor med kunden. u Faktura utformning. u Betalningspåminnelser. u Dröjsmålsränta. u Åtgärder före inkasso. u Inkassokrav utformning. u Betalningsvilja betalningsförmåga. u Processformer. u Utmätning. u Efterbevakning. u Preskriptionsregler. u Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå? Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation. 15 februari 1 mars Göteborg 20 mars Malmö 11 april 26 april Malmö 3 maj 9 maj Göteborg 12 juni Kurserna hålls

9 Krav och Inkasso 2 Kursen syftar till att ge deltagarna en introduktion i de viktigaste rättsreglerna inom avtals- och köprätt. Vi uppmärksammar även de vanligaste fallgroparna vid ingåendet i affärsförbindelser och i efterföljande domstolsprocess. Mål: u Deltagarna skall få ökad kunskap i sin yrkesutövning gällande avtalstecknande, domstolsprocesser och konkursförfarande. u Deltagarna skall öka sin förståelse för vilka frågor som ofta uppkommer i domstolsprocesser och kunna överväga dessa redan på ett tidigt stadium. Innehåll: u Hur ska ett bra avtal se ut? u Hur kan man bemöta okynnesinvändningar? u Vad innebär en fullmakt, vem kan man kräva betalning av? u Vilka lagar styr mina affärer? u Vad måste jag känna till om dem? u Vad händer i domstol? u Hur kan jag påskynda dom och betalning? u Hur kan jag säkerställa betalning? u Vad innebär en konkurs? u Vilka möjligheter och rättigheter har jag att få betalt i konkurs? u Nya viktiga rättsfall och ny lagstiftning. Kursen vänder sig till: Kursen vänder sig till dig som gått Krav och Inkasso 1 eller har arbetat med kravverksamhet några år och vill ha fördjupade kunskaper. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). 21 mars 29 mars 23 maj 29 maj Malmö Göteborg Kurserna hålls

10 Skräddarsydda kurser för företag Svea Affärsutbildning har stor erfarenhet av att branschanpassa och skräddarsy utbildningar för företag. Målsättning, innehåll och upplägg resoneras fram tillsammans. Kontakta oss för offert. Nedan följer ett axplock av företag som skräddarsytt sin kompetensutveckling inom kreditbedömning samt kravoch inkassohantering genom Svea Affärsutbildning: u Sollentunahem u Coop u Carpark u Coca Cola u Göteborgs Stads Parkering u Sundsvalls Kommun u Bildeve u Colly Company u Beijer Byggmaterial u DHL u Returpack u Svenska Spel u STIM u Sandvik Material Technology u Lernia u Fujitsu Services u ABB u Mittmedia Kurserna vänder sig till: Företag eller koncerner med behov av anpassad kompetensutveckling inom området kredit- och kravhantering. Enligt separat offert. Enligt överenskommelse Halv-, hel- eller flerdagsutbildning. u Mer kunskap med Svea Ekonomi Utöver våra kurser och skräddarsydda utbildningar åt företag har vi mer kunskap vi gärna delar med oss av. På denna sida hittar du ett axplock av vad vi har att erbjuda. Svea Update Nyhetsbrevet Svea Update tar bland annat upp frågor inom kredithantering där vi via intervjuer med våra kunder beskriver fördelen med att till exempel outsourca sin fakturaadministration och inkassohantering. Svea Update ges ut via webben, som pdf och även i tryckt version. Vill du starta en prenumeration kontakta oss via e-post: Prenumerationen är kostnadsfri. Senaste numren finns även att läsa på vår hemsida. Frukostseminarier Våra populära frukostseminarier rullar på för 18:e året i rad! Ta chansen att både få en god frukost och matnyttiga idéer om hur du som företagare kan öka din likviditet och förbättra din lönsamhet. Vårens planerade frukostseminarier hittar du på vår hemsida, där är du välkommen med din anmälan. Saknar du någon stad är du välkommen att kontakta oss. Branschträffar De senaste åren har vi arrangerat branschträffar för bland annat energi- och fastighetsbolag samt kommuner. Träffarna genomförs som föreläsningar och gruppdiskussioner. Våra branschträffar är populära då gästföreläsarna är kunniga och inspirerande.

11 u Så här anmäler du dig till kurserna! Här står allt du behöver veta för att anmäla dig till våra kurser under våren Anmälan Anmälan görs senast 14 dagar före kursstart. Enklast är att registrera din anmälan på vår hemsida: under Marknad och Kurser. Det går naturligtvis utmärkt att ringa oss på Bekräftelse och plats När vi mottagit din anmälan skickar vi en kvittens per post eller e-post där beställningen bekräftas. Av kvittensen framgår även information om tid, plats och lokal för kursen. Återbud Eventuella återbud vill vi ha skriftligen, per e-post, post eller fax. Vid återbud som lämnas senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om ersättare ordnas debiteras inget extra. Vid frånvaro utan återbud debiteras hela kursavgiften. Betalningsvillkor Betalning 10 dagar från fakturans utskrifts datum. Faktureringsavgift 25 kronor. Vid försenad betalning debiteras dröjs målsränta med 2 procent per månad samt lagstadgad påminnelseavgift. Kursavgifter och rabatter Samtliga kursavgifter är exklusive moms. Om ni är fler deltagare från samma företag eller koncern kontakta oss för separat offert. Anmäl dig idag på där kan du läsa mer om våra kurser och seminarier

12 B SVERIGE Porto betalt Svea Ekonomi allt du behöver för att ditt företag ska må bra! Svea Ekonomi är din kompletta leverantör av finansiella och administrativa tjänster. Med kreativa och anpassade lösningar förenklar vi dina kredithanteringsfrågor och hjälper dig i det dagliga arbetet. Vi ökar likviditeten i ditt företag! Om Svea Ekonomi Svea Ekonomi är en ledande aktör i Norden som sedan 1981 erbjuder finansiering, reskontrahantering och inkasso. Vi är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med verksamhet i nio europeiska länder och sam arbetspartners över hela världen. Här nedan presenterar vi exempel på våra tjänster. u Fakturaköp Sälj dina fakturor och få betalt direkt samtidigt som du slipper kreditrisken. u Factoring Belåna dina fakturor Svea Ekonomi tar hand om administrationen. u Faktura- och reskontraservice Korta ned dina kredittider genom att låta Svea Ekonomi ta hand om din reskontra. u Leasing Få kontroll över dina kostnader med våra smidiga hyres- och leasinglösningar. Svea Ekonomi AB Box 100, SE Solna Tel Fax Org.nr u SveaWebPay Smarta och säkra betallösningar för dig som bedriver e-handel. u Säljfinansiering Sälj mer till fler genom att erbjuda dina kunder delbetalning. u Inkasso Få betalt av dina kunder samtidigt som du behåller en god kundrelation. u Utlandsinkasso Med egna bolag i Europa och partners i hela världen ser vi till att du får betalt. u Efterbevakning Återvinn dina kundförluster med en aktiv och effektiv bearbetning. u Köp av förfallna fordringsstockar Få betalt direkt för hela eller delar av dina gamla fordringsstockar. u Kreditupplysning Gör säkrare affärer kreditinformation för väl underbyggda kreditbeslut. u Kreditbevakning En billig försäkring mot kostsamma kreditförluster. u Billing Förenkla fakturering och kund hantering med vårt unika billingsystem. u Juridisk Service Våra egna affärsjurister företräder dig under hela rättsprocessen. u Kostnadsfri kalkyl Vi räknar ut och visar hur mycket du tjänar på ett samarbete med oss. u Kurser och frukostseminarier Vi ger dig de rätta verktygen så att du kan fatta rätt beslut i din verksamhet. Ring våra säljare! Svea Ekonomi ditt val av samarbetspartner inom finansiering, inkasso och kreditfrågor. Ring våra säljare så berättar vi mer!

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Snabbare betalning av skulder med ny tjänst

Snabbare betalning av skulder med ny tjänst Mars 2011 Svea Update - Mars 2011 Snabbare betalning av skulder med ny tjänst Mycket oklart runt ny delgivningslag Den 1 april träder en ny delgivningslag i kraft. Men än är mycket oklart kring den. Läs

Läs mer

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten Juni 2010 Svea Update - Juni 2010 Boksluten kan bli sämre när revisionsplikten försvinner Den 1 november försvinner revisionsplikten för 72 procent av landets aktiebolag. Då kan det bli svårare att bedöma

Läs mer

Små lätta moln på konjunkturhimlen

Små lätta moln på konjunkturhimlen Juni 2011 Svea Update - Juni 2011 Små lätta moln på konjunkturhimlen Betalningar: Frankrike går före I Frankrike har företagarna tröttnat. Där finns numera en lag som säger att 30 dagars betalningstid

Läs mer

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent December 2012 Svea Update - December 2012 Julens ord är m-handel Nu blir det dyrare att betala för sent Som det ser ut idag, blir det den 16 mars lag på högst 30 dagars betalningstid mellan företag. Beslut

Läs mer

Ta greppet om kassaflödet!

Ta greppet om kassaflödet! December 2009 Ta greppet om kassaflödet! Ibland kan det kännas som om någon har hällt bromsvätska i företagets betalningsströmmar. Det går trögt att få in pengar, lagret växer och leverantörerna kräver

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar. www.ucbs.se UC Business School 2015-2016

Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar. www.ucbs.se UC Business School 2015-2016 www.ucbs.se UC Business School 2015-2016 Arbetsgivarens investering ger mångfalt tillbaka Det absolut bästa jag gjort i mitt yrkesliv Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare

Läs mer

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Nu vill. svenskarna. Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Nu vill svenskarna spara Oktober 2012 Svea Ekonomi AB förvärvar Payson AB Svea Ekonomi AB förvärvar betaltjänstföretaget Payson AB och stärker därmed sin ställning inom e-handeln ytterligare. Med förvärvet

Läs mer

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän Oktober 2011 Svea Update - Oktober 2011 Snart betalar alla med mobilen Ingen generell utbildning av delgivningsmän Den 1 april kom en ny delgivningslag, som ger privata delgivningsmän större befogenheter.

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Oktober 2008 Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Våga vara offensiv! Det finns affärsmöjligheter även i dåliga tider, säger ekonomijournalisten Anders Andersson. Läs hans tre bästa råd inför lågkonjunkturen.

Läs mer

#1 2015. Günther Mårder. Betalningsmoralen. Dyr medicinteknik. Ny lag mot bilmålvakter. fick Stora Kreditpriset

#1 2015. Günther Mårder. Betalningsmoralen. Dyr medicinteknik. Ny lag mot bilmålvakter. fick Stora Kreditpriset #1 2015 s.3 Günther Mårder Snart ny vd i Företagarna s.11 Betalningsmoralen höjs med nya avgiften på 450 kronor s.4 Dyr medicinteknik nu tillgänglig med leasing s.12 Ny lag mot bilmålvakter Antalet skuldsatta

Läs mer

Vem gör du affärer med?

Vem gör du affärer med? Mars 2010 Vem gör du affärer med? Läs Äldre kvinnor allt mer skuldsatta Den största ökningen av skuldsatta består av kvinnor över 60 år. Även höginkomsttagare börjar nu få svårt att klara sina skulder.

Läs mer

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Nu funkar leasing av funktioner

Nu funkar leasing av funktioner #3 2013 Nej till 30-dagarsregel för alla Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Likviditetsbrist Starkare likviditet i ett nafs E-handeln rusar men lönsamheten sjunker s.6 s.9 s.12 KOLLA IN höstens KURSER

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

Så kom reklamfilmen om kulorna till #2 2015. företagets hjärta. ID-kapning. sommarbluffarna. Sveriges Mr Hållbarhet : fortsätter nedåt

Så kom reklamfilmen om kulorna till #2 2015. företagets hjärta. ID-kapning. sommarbluffarna. Sveriges Mr Hållbarhet : fortsätter nedåt #2 2015 s.4 Jeanette Emilsson är stolt över företagets hjärta s.6 ID-kapning lika vanligt s.8 som cykelstöld Sveriges Mr Hållbarhet : Transparens är det nya svarta s.10 s.16 Skydda dig från sommarbluffarna

Läs mer