Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt"

Transkript

1 Affärsutbildning kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy kurser för ditt företag Kunskap för bättre affärer

2 Välkommen till Svea Ekonomi Affärsutbildning GRUND sidan 4 sidan 5 sidan 6 Säkra Affärer bättre processer på en halv dag Kreditbedömning 1 grundutbildning i kredithantering Krav och Inkasso 1 effektiv fordringshantering Kunskap för bättre affärer Ett av de snabbaste, bästa och billigaste sätten att få betalt i rätt tid och få ökad likviditet, är en praktisk och professionell kreditutbildning. Utbildning ger kunskap kunskap hjälper dig att göra bättre affärer. I år lägger vi extra fokus på att informera, utbilda och diskutera kring aktuella ämnen som e-handel och även bena ut de komplikationer som kan upplevas vara förenat med internationella affärer. Internationellt FÖRDJUPNING sidan 7 sidan 8 sidan 9 sidan 10 sidan 11 sidan 12 sidan 13 sidan 14 sidan 15 Kreditbedömning 2 förkovring och fördjupning Krav och Inkasso 2 avtal, domstol och konkurs Framgångsrik e-handel i Sverige och utomlands Internationell Inkasso effektiva rutiner Internationell Moms effekt vid EU-handel Incoterms villkor och momseffekter Anpassade kurser Mer kunskap Seminarier Anmälan Varför Svea Ekonomi Affärsutbildning? Våra kurser är praktiska och aktuella och våra kurs ledare är proffs hämtade direkt från närings livet in i kurslokalen. Du får kunskap och tips som du direkt kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Dessutom har vi valt att hålla nere deltagarantalet per kurs för att skapa en personlig atmosfär som vi upplever ökar engagemanget och diskussionen inom gruppen! Veta mer eller kanske skräddarsy? Ta kontakt med oss om du vill veta mer om våra kurser. Vi informerar gärna om våra erfarenheter av att före tags - anpassa kursupplägg mot specifika branscher och företag. Du är även välkommen att maila dina fråge ställningar innan kursen så tar vi upp svaren under kursdagen, detta gäller alla våra kurser. Välkommen i våra kompetensgrupper Som en extra förmån erbjuder vi slutna Facebook grupper för er kursdeltagare. Här har ni tillgång till kursledare och andra kursdeltagare, både innan och efter kurstillfället. Inom grupperna kan ni bolla idéer, dela med er av och diskutera utmaningar som ni själva stöter på i vardagen ordet är fritt vi ses på Facebook! Följ oss i sociala media! sidan 2 Affärsutbildning 2015

3 Kommentarer från tidigare deltagare Pedagogiskt och roligt! Mycket fakta blandat med roliga och intressanta personliga erfarenheter Kompetent och påläst kursledare Jobbar med detta dagligen, har nu mer på fötterna gentemot kund. Mycket bra Pedagogiskt upplägg, lättsamt Mycket nöjd med kursens innehåll samt kursledarens engagemang Väldigt bra! Jag kommer att ha nytta av de kunskaper jag förvärvat. Mycket bra att vi var en liten grupp = kvalitet Bra! Ett förbisett område Många bra tips och kunniga kursledare Överträffade mina förväntningar Här är vi som håller i kurserna Stefan Ericson Jan Fredrik Richardson Stefan Lindberg Satu Goldbech Erik Berglöf Stefan Ekmark Ann-Charlotte Pettersson Återigen, varmt välkommen till Svea Ekonomi Affärsutbildning Ann-Charlotte Pettersson Stefan Ericson Affärsutbildning 2015 sidan 3

4 säkra affärer bättre processer på en halv dag I ett allt tuffare företagsklimat, där kreditförluster och antalet konkurser ökar behöver riskerna mini meras genom enkla metoder i både kreditbedömning, avtalshantering och villkorsformulering. Under en förmiddag ger vi er mängder av användbara knep och verktyg för att i det yttersta ha en säker hantering av korta fordringar. Kursens sättning är att deltagaren ska kunna applicera nya rutiner omgående och därmed kunna säkerställa större möjligheter att i framtiden och vid behov kunna driva in sina fordringar genom olika kanaler. Vikten av bra rutiner vid nykundsförsäljning Alternativa säkerheter vid exempelvis nystartade företag Hur formulerar man villkor och avtal för att säkerställa betalning i tid? Varningssignaler Vad kostar det att ha pengarna i någon annans plånbok? Lämpliga åtgärder för att ha en bra kontroll på befintlig kundstock Hur mycket måste jag merförsälja för att täcka en kreditförlust? EU-direktiv för förseningsersättning Hur ser kravkedjan ut när fakturan behöver drivas in? Dig som har ett behov av att förbättra rutinerna i din kundreskontrahantering. Vi ser även att många säljavdelningar blir hjälpta av dessa handfasta råd och förslag för bättre kontroll. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår frukost, lunch samt kursdokumentation. Stockholm Malmö 19 februari 7 maj 20 maj 16 september 14 oktober Göteborg 12 mars 10 november sidan 4 Affärsutbildning ,5 av 6 Kurserna hålls inklusive avslutande lunch Säkra Affärer

5 Kreditbedömning 1 grundutbildning i kredithantering Soliditet, kassalikviditet, scoring, limit och riskbuffert. Uttrycken och benämningarna inom kreditgivning är många och kan verka krångliga. Vi ägnar en heldag åt att gå igenom grunderna för en effektiv och god hantering av korta krediter. Lär dig säga ja och nej till rätt affärer. Dig som arbetar med eller kommer arbeta med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning på företag som säljer varor eller tjänster mot faktura eller andra krediter. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation. Stockholm 3 mars 19 mars 12 maj 8 september 23 september 15 oktober Göteborg 24 februari 13 oktober 11 november Malmö 5 mars 7 oktober 4 november övrigt Deltagarna ska kunna förstå och värdera kreditinformation, kunna beräkna och jämföra nyckeltal samt vara observanta på varningssignaler. Efter kursen ska beslut i den egna verksamheten kunna motiveras och vara väl underbyggda. När får vi betalt? Varningssignaler inför obestånd Bokslutsanalys Nyckeltal som underlag för bedömning Krediter och säkerheter vid olika bolagsformer Limitsättningar? Olika verktyg för effektiv kreditgivning Diverse praktikfall Maila gärna frågor till oss innan kursen. Ni är även välkomna att ta med exempel på kreditupplysningar som ni vill diskutera närmare och få rekommendation till. I kursavgiften ingår även uppföljning hos dig där vi under 2 timmar ser över era rutiner Kurserna hålls Kreditbedömning 1 5,2 av 6 Affärsutbildning 2015 sidan 5

6 Krav och inkasso 1 effektiv fordringshantering Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom fordringshantering och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör. Deltagarna ska kunna förebygga tvistigheter och förkorta hanteringen av utestående fordringar. Lagar och förordningar som påverkar kreditgivningen Kreditpolicy ett styrverktyg Att avtala rätt villkor med kunden Faktura utformning Betalningspåminnelser och Dröjssränta EU-direktiv för förseningsersättning Åtgärder före inkasso Inkassokrav utformning Betalningsvilja betalningsförmåga Att välja rätt processform Utmätning Efterbevakning Preskriptionsregler Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå? Dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation. Stockholm 17 februari 22 april 21 maj 3 juni 3 september 1 oktober 19 november 2 december Göteborg 11 mars 26 maj 24 september 11 november Malmö 3 mars 6 maj 17 september 27 oktober övrigt Ny lagstiftning gällande förseningsersättning kom under våren Detta påverkar betaltider, dröjssräntor, inkassokostnader och påminnelseavgifter. sidan 6 Affärsutbildning ,5 av 6 Kurserna hålls Krav och Inkasso 1

7 Kreditbedömning 2 förkovring och fördjupning Kursen för dig som kan din kreditbedömning, men som vill öka din förståelse för helheten i verksamheten. Vi fördjupar oss i effektiviseringsåtgärder och policyfrågor. Hur kan risker styras och förluster budgeteras? Vi kommer även beröra skillnader och likheter i bedömningen av utländska bolag. Dig som gått vår grundutbildning; Kreditbedömning 1, och/eller arbetat ett par år med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation, mallar och checklistor. Stockholm 5 maj 2 juni 20 oktober 18 november Göteborg 26 mars 26 november Malmö 16 april 25 november övrigt Deltagarna ska kunna upprätta en kreditpolicy med ansvar och befogenheter, lära sig arbeta med precision i kreditbedömningen samt i bedömning av förlustrisker i reskontran. Ni ska dessutom kunna bidra med att föreslå och genomföra förbättringar i den egna verksamheten. Vilka risker finns i reskontran? Hur lägger man upp en egen kreditpolicy? Riskstyrning och förlustbudgetering Kreditmallar och scorekort Säkrare limitsättning Internationell försäljning Olika arbetssätt för effektiv kreditgivning Diverse praktikfall Maila gärna frågor till oss innan kursen. Ni är även välkomna att ta med exempel på kreditupplysningar som ni vill diskutera närmare och få rekommendation till. Kurserna hålls Kreditbedömning 2 5,1 av 6 Affärsutbildning 2015 sidan 7

8 Krav och inkasso 2 avtal, domslut och konkurs Kursen syftar till att ge deltagaren en introduktion i de viktigaste rättsreglerna inom avtals- och köprätt. Vi uppmärksammar även de vanligaste fallgroparna vid ingåendet i affärsförbindelser och i efterföljande domstolsprocess. Deltagarna ska få ökad kunskap gällande avtalstecknande, domstolsprocesser och konkursförfarande. Deltagarna ska öka sin förståelse för vilka frågor som ofta uppkommer i domstolsprocesser och kunna överväga dessa redan på ett tidigt stadium. Hur ska ett bra avtal se ut? Hur kan man bemöta okynnesinvändningar? Vad innebär en fullmakt, vem kan man kräva betalning av? Vilka lagar styr mina affärer? Vad händer i domstol? Hur kan jag påskynda dom och betalning? Hur kan jag säkerställa betalning? Vad innebär en konkurs? Vilka möjligheter och rättigheter har jag att få betalt i en konkurs? Nya viktiga rättsfall och ny lagstiftning. Dig som har gått Krav och Inkasso 1 eller har arbetat med krav verksamhet några år och vill ha fördjupande kunskaper. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kurs dokumentation. Stockholm 17 mars 26 maj 22 oktober 9 december Göteborg 21 maj 12 november Malmö 24 mars 5 november sidan 8 Affärsutbildning ,4 av 6 Kurserna hålls Krav och Inkasso 2

9 Framgångsrik e-handel i Sverige och utomlands Brukar du analysera din egen verksamhet? Vilka faktorer påverkar egentligen konverteringsgraden i din e-butik? Hur kan man med enkla medel öka sin omsättning och få mer lojala och nöjda kunder? När den internationella lanseringen hägrar gäller det att vara insatt i de momsfrågor som kommer bli aktuella. Ofta gäller det att göra rätt från första Kronan, Euron eller Pundet. Dig som jobbar med e-handel idag och vill ta din butik till nästa nivå, alternativt planerar att börja med e-handel. Dessutom är kursen bra för dig som planerar att gå ut på en ny marknad, utanför Sverige. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation. Stockholm Göteborg 15 april 18 februari 24 november 23 september Malmö 3 juni 21 oktober övrigt Kursens sättning är att du som e-handlare ska få verktygen att ta din butik till en ny nivå. Du ska kunna åka hem och omgående se över och förbättra såväl funktioner som ditt erbjudande. Du kommer även vara väl förberedd och ha kontroll på vad som gäller på marknader utanför Sverige. Faktorer som påverkar konvertering Konsumenters köpbeteenden Hur skapar man lojalitet och trygghet? Internationell moms, tröskelvärden Distansförsäljning ur ett momsperspektiv EU:s faktureringsdirektiv Var ska moms registreras och av vem? Praktikfall Kursen sker i samarbete med Svea Ekonomis dotterbolag Svea VAT Adviser samt vår samarbetspartner Search Integration Kurserna hålls Framgångsrik E-handel 4,9 av 6 Affärsutbildning 2015 sidan 9

10 Internationell inkasso effektiva rutiner I en allt mer globaliserad värld får vi betrakta hemmamarknaden till att gradvis ha flyttat utanför Sveriges gränser. Dock kommer vi i kontakt med andra regler, kutymer och utmaningar när vi exporterar. Behöver vi anpassa våra villkor för att möta kunden på dennes hemmaplan och vad händer när förfallodagen passerar utan betalning? Målsättningen är att ge inblick i olika länders betalningsvanor samt att övergripande belysa vilka vägar som finns för en effektiv hantering av sina kundfordringar mot utlandet genom inkasso. Betalningsvillkor i andra länder Vad innebär inkassohantering utanför Sveriges gränser Specifika regler inom krav-/inkassohantering i vissa länder Dröjssränta betalas det i utlandet? Kan jag använda en svensk dom i andra länder? European Payment Order Europeiskt betalningsföreläggande European Small Claims Procedure Europeiskt Småsförfarande Andra EU-direktiv som påverkar möjligheten att få betalt Dig som redan jobbar med kundfordringar mot andra länder eller är på väg att börja med export. Dessutom till dig som vill få en inblick i förutsättningarna att få en effektivare hantering av kundfordringar utanför Sveriges gränser. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår frukost, lunch samt kursdokumentation. Stockholm Malmö 18 februari 21 april 10 september 17 november Göteborg 25 mars 28 oktober sidan 10 Affärsutbildning ,2 av 6 Kurserna hålls inklusive avslutande lunch Internationell Inkasso

11 Internationell moms effekt vid EU-handel Vad är moms? Var ska moms redovisas? När ska moms redovisas? Vem ska redovisa momsen? Frågorna är många och krångliga när man börjar planera för att sälja utanför Sverige. Svea Ekonomis dotterbolag, Svea VAT Adviser, håller i denna kurs som rätar ut de flesta av dessa frågetecken samt ger dig verktyg för att kunna välja rätt affärsmodell. Ekonomipersonal. Allt från ekonomichefer till reskontrapersonal. Även säljare, projektledare m.fl. har stor nytta av kursen då en ökad förståelse för vilka momseffekter olika affärsupplägg medför, är till stor nytta för företaget som helhet. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation, mallar och checklistor. Stockholm Malmö 11 mars 8 april 3 november 6 oktober Kursens är att du som deltagare ska få en grundläggande kunskap kring internationell moms och veta när, hur och till vem du ska ställa frågor kring ämnet samt hur olika affärsupplägg påverkar hanteringen av moms. Genomgång av skillnader i momshantering mellan enstaka inköp och varulager. Hur hanteras moms vid tjänstehandel? I vilket land konsumeras tjänsten var redovisas då momsen? Installationsleveranser, försäljning av varor inklusive installation ger speciella momseffekter. Vilka effekter har olika affärsupplägg på momsen och hur ska dessa redovisas? Verktyg för detta? När är momsregistrering i ett annat land nödvändig? Göteborg 17 februari 29 oktober Kurserna hålls Internationell Moms 4,9 av 6 Affärsutbildning 2015 sidan 11

12 incoterms villkor och momseffekter Moms i samband med Incoterms upplever vi som ett stort dolt problem hos många företag, då man aldrig talar om de här sambanden. Väljer du fel så kan det kosta företaget väldigt mycket pengar eftersom man riskerar att av misstag redovisa momsen i fel land. Något som tyvärr är mycket vanligt. Svea Ekonomis dotterbolag Svea VAT Adviser håller denna kurs och utbildar med utgångspunkt från deras mångåriga arbete som internationella momskonsulter för svensk storindustri. Kursens är att du som deltagare ska få en grundläggande kunskap kring hur Incoterms påverkar internationell moms och veta när, hur och till vem du ska ställa frågor kring ämnet. Du ska även få verktyg som hjälper dig att välja en affärsmodell som passar både företaget och dess redovisning. Vad är moms samt, när och av vem ska den redovisas? Genomgång av Incoterms 2010 Vi reder ut begreppen samt går igenom alla villkor och dess påverkan på momsen Internationella säljare, projektledare, inköpare och ekonomipersonal. Alla har stor nytta av kursen då en ökad förståelse för vilka momseffekter olika Incoterms medför, är till stor nytta för företaget som helhet. Pris per kursdeltagare: kr I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation. Stockholm Malmö 18 mars 23 april 13 oktober 15 september Göteborg 26 februari 10 november sidan 12 Affärsutbildning ,0 av 6 Kurserna hålls Incoterms

13 Företagsanpassade kurser hos dig på ditt företag Svea Ekonomi Affärsutbildning har stor erfarenhet av att branschanpassa och skräddarsy utbildningar för företag. Målsättning, innehåll och upplägg resoneras fram tillsammans. Kontakta oss för offert. Nedan följer ett axplock av företag som tidigare valt att skräddarsy sin kompetensutveckling genom Svea Ekonomi Affärsutbildning. mer kunskap med Svea Ekonomi Branschträffar De senaste åren har vi arrangerat träffar för bland annat energi- och fastighetsbolag samt kommuner där vi ordnat föreläsningar och gruppdiskussioner. Gästföre läsarna är kunniga, aktuella och inspirerande. Då vi finns representerade i hela Norden och dessutom i tio europeiska länder genomför vi gärna branschträffar över nationsgränserna tillsammans med er! Update Nyhetsbrevet Update tar bland annat upp frågor inom kredithantering där vi via intervjuer med våra kunder beskriver fördelen med att till exempel outsourca sin fakturaadministration och inkassohantering. Update ges ut via webben, som pdf och även i tryckt version. Vill du starta en prenumeration kontakta oss via e-post: Prenumerationen är kostnadsfri. Senaste numren finns även på vår hemsida. Affärsutbildning 2015 sidan 13

14 Seminarier inklusive frukost eller lunch IntErvju tidigare deltagare företagsekonomi Handlar ditt jobb om att ha koll på företagets ekonomi, krediter eller övrig administration? Gör som företag gjort genom åren och besök något av våra frukostseminarier helt gratis! Hagmans Tak Norr befinner sig för tillfället i en stor expansionsfas och riggar om för att ta marknadsandelar i hela norra Sverige. För att kunna göra det är det A och O att ha ordning på rutinerna och säkerställa att det viktiga kapitalet inte är låst i reskontran. SVERIGE PORtO betalt b Frukost seminarium I höstas besökte jag därför Svea Ekonomis frukostseminarium, jag var nyfiken på att se om de skulle kunna vara en potentiell framtida leverantör av finansiella tjänster och därmed ett stöd i vårt bolags cash management. Efterföljande möten med Svea Ekonomis representant och vår externa Business Controller har varit väldigt givande. Uppfattningen är att de alltid ställer upp och är redo att svara på frågor och ge handfasta råd. Frukostseminariet la en bra grund att stå på och fick oss att fortsätta kontakten, jag ser fram emot det framtida Över en god frukost berättar vi hur det står till med betalningsförmågan i Sverige just nu. En del branscher är värre utsatta än andra och det kan rädda stora pengar åt ditt företag att veta vilka de är. Vi lär dig också hur man kortar kredittider och minskar kundfordringsriskerna. På ser du när vi kommer till din stad, boka redan idag för att vara säker på att få plats! samarbetet. e-handel Har du en egen webshop? Då kanske du är intresserad av att lära dig mer om vikten av rätt betallösningar inom e-handeln. Gör ett klokt val du också och besök något av våra seminarium under 2015 helt kostnadsfritt! Myles Dean Extern VD Hagmans tak Norr IntErvju tidigare deltagare Över en frukost får du veta hur du ska tänka i valet av betalleverantör och vad som är viktigt att tänka på när du säljer varor eller tjänster på webben. Som e-handlare måste du hela tiden hitta nya strategier för att stärka din position bland konsumenter och mitt i den hårda konkurrensen - där finns vi för att hjälpa dig att hitta rätt betallösning för dina kunder. Hagmans Tak Norr befinner sig för tillfället i en stor expansionsfas och riggar om för att ta marknadsandelar i hela norra Sverige. För att kunna göra det är det A och O att ha ordning på rutinerna och säkerställa att det viktiga kapitalet inte är låst i reskontran. sagt om seminarierna I höstas besökte jag därför Svea Ekonomis frukostseminarium, jag var nyfiken på att se om de skulle kunna vara en potentiell framtida leverantör av finansiella tjänster och därmed ett stöd i vårt bolags cash management. Svea Ekonomis frukostseminarium är alltid informativa och lättsamma, man känner sig alltid varmt välkommen när man blir bemött av glada och trevliga medarbetare och externa föreläsare. Det finns alltid utrymme till frågor och diskussioner under en god frukost. Kort sagt, en trevlig Efterföljande möten med Svea Ekonomis representant och vår externa Business Controller har varit väldigt givande. Uppfattningen är att de alltid ställer upp och är redo att svara på frågor och ge handfasta råd. Frukostseminariet la en bra grund att stå på och fick oss att fortsätta kontakten, jag ser fram emot det framtida samarbetet. Bra tips för att jobba smartare och effektivt frigöra kaptial och lärorik stund på morgonen där man får ta del av både nya lagändringar och bra tips för att jobba smartare och effektivt frigöra kapital! Anna-Lena Nordström Kreditansvaring Jetpak Sverige AB Myles Dean Extern VD Hagmans tak Norr b SVERIGE PORtO betalt Org. nr: Svea Ekonomi AB SE Solna Evenemangsgatan 31 Org. nr: Svea Ekonomi AB SE Solna Evenemangsgatan 31 våren 2015 Seminarium om E-handel Kunskap för bättre affärer Kunskap för bättre affärer våren 2015 sidan 14 Affärsutbildning 2015

15 Anmäl dig idag på Här står allt du behöver veta för att anmäla dig till våra kurser under Anmälan Anmälan görs senast 14 dagar före kursstart. Enklast är att anmäla dig på under fliken Utbildning. Det går även utmärkt att ringa oss på Bekräftelse och plats När vi mottagit din anmälan skickar vi en kvittens per post eller e-post där beställningen bekräftas. 14 dagar innan kursdatum återkommer vi med exakta detaljer om plats och lokal Betalningsvillkor Betalning 10 dagar från fakturans utskrifts datum. Faktureringsavgift 25 kronor. Vid försenad betalning debiteras dröjs sränta med 2 procent per månad samt lagstadgad påminnelseavgift. er och rabatter Samtliga kursavgifter är exklusive moms. Om ni är fler deltagare från samma företag eller koncern kontakta oss för separat offert. Återbud Eventuella återbud vill vi ha skriftligen, per e-post eller brev. Vid återbud som lämnas senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om ersättare ordnas debiteras inget extra. Vid frånvaro utan återbud debiteras hela kursavgiften. Följ oss i sociala media! Affärsutbildning 2015 sidan 15

16 B SVERIGE Porto betalt Sagt om Svea Ekonomi Utan Svea Ekonomi hade vi haft mycket mer problem med att få in våra pengar. Vi hade fått jaga på våra kunder och det i sig är väldigt tidskrävande. Klubbkompis Det känns ibland inte ens som man sitter på två olika företag utan man jobbar ihop helt enkelt för att få in pengarna så snabbt som möjligt och det funkar väldigt bra SJ Innan Svea Ekonomi kom in i bilden var det ett ständigt trixande med likviditeten för att få det att gå ihop. Nu känner vi att vi verkligen har tryggheten i en stark partner som hjälper oss Qall Fakturaköp Sälj dina fakturor och få betalt direkt. Ett enkelt sätt att snabbt frigöra kapital och öka likviditeten. Factoring Belåna dina fakturor och frigör kapital till nya affärer samtidigt som du minskar dina kreditrisker. Betallösningar för e-handeln Smarta och säkra betallösningar för e-handel, butik och telefoni. Säljfinansiering Sälj mer till fler genom att erbjuda dina kunder delbetalning. Inkasso Få betalt av dina kunder samtidigt som du behåller en god kundrelation. Utlandsinkasso Med egna bolag i Europa och partners i hela världen ser vi till att du får betalt. Efterbevakning Vi återvinner dina kundförluster med en aktiv och effektiv bearbetning. Köp av förfallna fordringsstockar Få betalt direkt för hela eller delar av dina gamla fordringsstockar. Juridisk Service Våra egna affärsjurister företräder dig under hela rättsprocessen. Faktura- och reskontraservice Korta ned dina kredittider genom att låta oss ta hand om din reskontra. Leasing Smidiga hyres- och leasinglösningar för dig och dina kunder. Kreditupplysning Väl underbyggda kreditbeslut med dagsfärsk information. Kreditbevakning En billig försäkring mot överraskande och kostsamma kreditförluster. Billing Förenkla din fakturering och kundhantering med vårt unika billingsystem. Moms Vi hjälper företag och koncerner att hantera och återvinna internationell moms. Kapitalläckage Säkrar identifikation och återvinning av kapitalläckage (Recovery Audit). In- och utlåning privatpersoner Sparande med hög ränta och insättningsgaranti samt lån för alla tillfällen. Valutaväxling och Giroservice Köp och sälj över 50 olika valutor och utför enklare banktjänster över disk i butik samt hos flera hundra ombud över hela Sverige. Utbildning och seminarier Vi ger dig de rätta verktygen så att du kan fatta rätt beslut i din verksamhet

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent December 2012 Svea Update - December 2012 Julens ord är m-handel Nu blir det dyrare att betala för sent Som det ser ut idag, blir det den 16 mars lag på högst 30 dagars betalningstid mellan företag. Beslut

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten Juni 2010 Svea Update - Juni 2010 Boksluten kan bli sämre när revisionsplikten försvinner Den 1 november försvinner revisionsplikten för 72 procent av landets aktiebolag. Då kan det bli svårare att bedöma

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän Oktober 2011 Svea Update - Oktober 2011 Snart betalar alla med mobilen Ingen generell utbildning av delgivningsmän Den 1 april kom en ny delgivningslag, som ger privata delgivningsmän större befogenheter.

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Oktober 2008 Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Våga vara offensiv! Det finns affärsmöjligheter även i dåliga tider, säger ekonomijournalisten Anders Andersson. Läs hans tre bästa råd inför lågkonjunkturen.

Läs mer

Små lätta moln på konjunkturhimlen

Små lätta moln på konjunkturhimlen Juni 2011 Svea Update - Juni 2011 Små lätta moln på konjunkturhimlen Betalningar: Frankrike går före I Frankrike har företagarna tröttnat. Där finns numera en lag som säger att 30 dagars betalningstid

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Ta greppet om kassaflödet!

Ta greppet om kassaflödet! December 2009 Ta greppet om kassaflödet! Ibland kan det kännas som om någon har hällt bromsvätska i företagets betalningsströmmar. Det går trögt att få in pengar, lagret växer och leverantörerna kräver

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Nu funkar leasing av funktioner

Nu funkar leasing av funktioner #3 2013 Nej till 30-dagarsregel för alla Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Likviditetsbrist Starkare likviditet i ett nafs E-handeln rusar men lönsamheten sjunker s.6 s.9 s.12 KOLLA IN höstens KURSER

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer