Svea Affärsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svea Affärsutbildning"

Transkript

1 Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer

2 Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste, bästa och billigaste sätten att få betalt i rätt tid och få ökad likviditet, är en praktisk och professionell kreditutbildning. Utbildning ger kunskap. Kunskap hjälper dig att göra bättre affärer. Varför Svea Affärsutbildning? Våra kurser är praktiska och aktuella och våra kursledare är proffs hämtade direkt från näringslivet in i kurslokalen. Du får kunskap och tips som du direkt kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Veta mer eller kanske skräddarsy? Ta kontakt med mig om du vill veta mer om våra kurser. Jag informerar gärna om våra erfarenheter av att skräddarsy kursupplägg mot specifika branscher och företag. Du är även välkommen att maila dina egna frågeställningar innan kursen så tar vi upp svaren under kursdagen, detta gäller alla våra kurser. INNEHÅLL Referenser 3 Kreditbedömning 1 4 Kreditbedömning 2 5 Krav och Inkasso 1 6 Krav och Inkasso 2 7 Exportförsäljning 8 Öka försäljningen med säkrare affärer 9 Skräddarsydda kurser 10 Mer kunskap med Svea Ekonomi 10 Så här anmäler du dig 11 Stefan Ericson Ansvarig Svea Affärsutbildning e-post: Tel: Svea Affärsutbildning

3 Kommentarer från tidigare deltagare Bra exempel från verkliga livet Det bästa var alla bra exempel från det verkliga livet. Jag fick en inblick i hur viktigt det är att hjälpa kunderna så att de slipper hamna i en inkassosituation. Genom kurserna fick jag massor Det bästa var alla bra exempel från det verkliga livet. av tips och idéer om hur vi kan utforma fakturor och påminnelser på ett sätt som underlättar för kunden att betala rätt summa i rätt tid. Nu kan jag ge bättre service till våra kunder. Dessutom var lärarna underhållande och trevliga. Det är viktigt att man har roligt, särskilt när ämnet är så pass tungt. Linda Abrahamsson, Ekonomiassistent på Kopparbergs Bryggeri Krav och Inkasso Jättenyttig inblick i andra sidan Helt suverän kurs! Det var helt fritt att ställa frågor, och jag fick massor med svar. En av de bästa utbildningar jag har gått, och då har jag ändå gått på högskola. Det här var mer konkret och verklighetsbaserat. Jag hade även stor glädje av de andra kursdeltagarna, för de En av de bästa utbildningar jag har gått flesta arbetade på kundsidan, medan jag själv är på leverantörs sidan. Det var jättenyttigt att få en inblick i hur de tänker. Den här kursen gav verkligen inspiration, både för mitt nuvarande jobb och för framtiden. Veronica Liljegren, Ekonomiassistent på Peab Krav och Inkasso Bättre förståelse för nyckeltal Kursen var bra, särskilt för oss som jobbar mot byggbranschen där kreditbedömning är mycket viktigt. Här händer saker hela tiden. En kund som har bra kreditvärdighet ett år, kan se helt annorlunda ut nästa. Vi måste ligga steget före, och det fick jag hjälp med. Vi fick lära oss att genomskåda nyckeltalen och se bakom dem, och vi fick konkreta råd om vad man ska hålla ögonen på i ett bolag. Therese Ayoub, Credit controller på Cramo Kreditbedömning Vi fick konkreta råd om vad man ska hålla ögonen på Svea Affärsutbildning 3

4 Kreditbedömning 1 basutbildning i kredithantering En grundutbildning som ger en bred bas i praktiskt kreditarbete med klara riktlinjer för hur kreditbedömningen kan genomföras. En omfattande kursdokumentation ingår i kurs avgiften. Mål: Deltagarna ska kunna förstå och värdera kreditinformation samt sätta in den i ett större sammanhang. Deltagarna ska kunna beräkna nyckeltal, bedöma bakgrunden till ratingnivåer och bedöma förlustrisker bland sina kunder. Besluten ska kunna motiveras och vara väl underbyggda. Innehåll: När blir kreditvärdiga företag ej kreditvärdiga? Vilka nyckeltalsnivåer indikerar vägen mot obestånd? Vilka varningssignaler kan man vanligen se före en konkurs? Varför kan ett bolag få olika rating hos olika kreditupplysningsföretag? Vilka risker bör vi ta respektive inte ta i vårt företag? Hur påverkar olika bolagsformer riskerna i vår kreditgivning? När bör vi begära säkerheter som komplement i affärsupplägget? Mallar för egen kreditbedömning. Bedömning av nystartade företag utan bokslut. Varför är kreditlimitar ofta fel? Praktikfallsbedömning tre olika bolags kreditvärdighet diskuteras. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning på företag som säljer varor eller tjänster mot faktura eller kredit. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation. 21 februari Göteborg 7 mars Malmö 12 mars Stockholm 26 mars Göteborg 16 april Stockholm 18 april Malmö 22 maj Stockholm Kurserna hålls Övrigt: Tag gärna med exempel på upplysningar som du vill diskutera närmare och få en rekommendation till. 4 Svea Affärsutbildning

5 Kreditbedömning 2 fördjupning och praktik Kursen ger fördjupade kunskaper inom området kreditbedömning samt en bredare koppling mot verksamheten som helhet, exempelvis via effektiviseringsåtgärder och policyfrågor. Kursen innehåller också praktiska tillämpningar. Mål: Deltagarna ska kunna beräkna ett 10-tal kritiska nyckeltalsnivåer, bedöma rating- och limitprecision inför sina kreditbeslut samt bedöma förlustriskerna i reskontran. Deltagarna ska aktivt kunna föreslå och genomföra förbättringsåtgärder för den egna verksamheten. Deltagarna ska kunna utarbeta en egen kreditpolicy. Deltagarna ska kunna välja bland olika arbetsmetoder för sitt dagliga arbete. Innehåll: Hur läser och jämför man nyckeltal? A rbeta fram och slutför en egen kreditbedömningsmall och limitmodell. Hjälp företagets säljare till bättre affärer. Hur kan vi öka precisionen i kreditbedömningen? Kursen vänder sig till dig som gått vår kurs Kreditbedömning 1 eller som arbetat ett par år med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation, mallar och checklistor. 14 mars Göteborg 3 april Malmö 11 april Stockholm 5 juni Stockholm Kurserna hålls Kreditmallar och scorekort för företag. Hur arbetar andra företag med sin kreditbedömning? Nya metoder i kreditbedömningen. Aldrig nej till en affär om rätt typ av säkerhet kompletterar. Aldrig nej till en affär Vi bygger en egen kreditlimitmodell. Utländska företag skillnader och likheter. Tre praktikfall bedöms och diskuteras gemensamt i gruppen. Övrigt: Anmäler du dig till Kreditbedömning 2 utan att ha gått den första kursen rekommenderar vi dig att läsa igenom kursdokumentationen från Kreditbedömning 1 som vi tillsänder dig. Svea Affärsutbildning 5

6 Krav och Inkasso 1 effektiv fordringshantering Att avtala rätt med kunden redan från början är en förutsättning för en effektiv fordringshantering. Kursen ger grundläggande kunskap inom kreditgivning och du får användbara tips för din fakturahantering. Vi går även igenom inkassoförfarandet, vad lagstiftningen säger och vad Kronofogden och inkassobyrån gör. Mål: Deltagarna ska kunna förebygga tvistigheter och förkorta hanteringen av utestående fordringar. Innehåll: Lagar och förordningar som påverkar kreditgivningen. Kreditpolicy ett styrverktyg. Att avtala rätt villkor med kunden. Faktura utformning. Betalningspåminnelser. NYA EU-DIREKTIV för Förseningsavgifter Dröjsmålsränta. Åtgärder före inkasso. Inkassokrav utformning. Betalningsvilja betalningsförmåga. Processformer. Utmätning. Efterbevakning. Preskriptionsregler. Vilka krav kan jag ställa på min inkassobyrå? Kursen vänder sig till dig som arbetar med kreditfrågor, ekonomi eller försäljning och som kommer i kontakt med kunder som inte betalar i tid. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation. 13 februari Stockholm 27 februari Göteborg 20 mars Malmö 9 april Stockholm 25 april Malmö 14 maj Stockholm 29 maj Göteborg 4 juni Stockholm Kurserna hålls Förseningsavgifter Ny lagstiftning gällande förseningsavgifter kommer under våren Detta påverkar betaltider, dröjsmålsräntor, inkassokostnader och påminnelseavgifter. 6 Svea Affärsutbildning

7 Krav och Inkasso 2 avtal, domstol och konkurs Kursen syftar till att ge deltagaren en introduktion i de viktigaste rättsreglerna inom avtals- och köprätt. Vi uppmärksammar även de vanligaste fallgroparna vid ingåendet i affärsförbindelser och i efterföljande domstolsprocess. Mål: Deltagarna ska få ökad kunskap gällande avtalstecknande, domstolsprocesser och konkursförfarande. Deltagarna ska öka sin förståelse för vilka frågor som ofta uppkommer i domstolsprocesser och kunna överväga dessa redan på ett tidigt stadium. Innehåll: Hur ska ett bra avtal se ut? Hur kan man bemöta okynnesinvändningar? Vad innebär en fullmakt, vem kan man kräva betalning av? Vilka lagar styr mina affärer? Vad händer i domstol? Hur kan jag påskynda dom och betalning? Hur kan jag säkerställa betalning? Vad innebär en konkurs? Vilka möjligheter och rättigheter har jag att få betalt i konkurs? Nya viktiga rättsfall och ny lagstiftning. Kursen vänder sig till dig som har gått Krav och Inkasso 1 eller har arbetat med kravverksamhet några år och vill ha fördjupande kunskaper. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch samt kursdokumentation. 10 april Malmö 24 april Stockholm 16 maj Göteborg 28 maj Stockholm Kurserna hålls Svea Affärsutbildning 7

8 EXPORTFörsäljning nya marknader och möjligheter Även om du hittills inte haft så mycket export i ditt företag kan du nu enkelt komma igång genom vår exportkurs. Den är praktiskt inriktad och under kursen går vi igenom tio prospekts på de länder du själv väljer att bearbeta. Innan kursen har du därför berättat hur du vill lägga upp din bearbetning där du utgår från dina kunder i deras specifika branscher, deras normala villkor m.m. Före kursen får du gärna ange: En beskrivning av de produkter/tjänster som du säljer till dina huvudkunder. Prioritering av olika länder som du vill bearbeta. Förutsättningar och olika typer av villkor till olika kunder. Innehåll: För att kunna ge rätt pris- och rabattvillkor behövs färsk information om kunden, inte bara årsgamla bokslut, hur håller man sig uppdaterad? Om kunden nyligen har förlorat sin höga rating men samtidigt vill höja kreditlimiten hos oss, hur ska vi då agera? Hur kan vi tillmötesgå krav på förlängda betaltider utan att öka risken? Varför drar kunden numera på betalningen till andra kunder? Vad är normalt respektive inte normalt för vår bransch i landet? Hur kan vi veta vilka villkor som gäller i vår bransch i ett visst land? Vilka villkor kan konkurrenterna tänkas ge? Varför har vissa leverantörer slutat att leverera? Hur kan vi säkra betalningen av vår faktura? Hur kan, och bör, vi förhandla när vi begär olika säkerheter från kunden? När vi ändå åker så långt, vilka andra goda prospekts skulle vi kunna besöka i området? Hur lyckas andra exportföretag och varför lyckas inte alla? varför lyckas inte alla? Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller vill ha för djupade kunskaper i att bedöma utländska bolags kreditvärdighet. Kursen riktar sig även till säljare som jobbar mot utlandet. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch, omfattande dokumentation per land samt mallar och checklistor. 23 april Stockholm 15 maj Göteborg Kursen hålls Övrigt: En omfattande dokumentation anpassad för varje deltagares bransch och land ingår också. Kom ihåg att ange din inriktning och vad du är intresserad av i din anmälan! 8 Svea Affärsutbildning

9 ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med säkrare affärer För att lyckas ro i hamn lönsammare och säkrare affärer ställs idag större krav på säljaren. Här följer ett axplock: Rating på kunden, kreditlimit på kunden, prisförändringar, rabatter, marginaler, krav på längre betalningstider, kundens allt svagare betalningsförmåga, val av säkerheter, offert- och avtalsformuleringar, leveransvillkor med mera. Mål: Kursens målsättning är att deltagarna ska kunna öka sin avslutsfrekvens och förbättra sin förhandlingssituation och därmed nå de ekonomiska målen inom sitt företag. Innehåll: Hur slår den nuvarande finansiella oron mot mina kunder och mitt företag? Hur ska jag förhandla med gamla fina kunder som nu bara är gamla? Vilken är rätt limit att sätta på kunden? Hur ska jag tolka en kreditupplysning om en kund eller ett prospect? Vilka säkerheter kan jag föreslå utan att genera kunden? Hur mycket måste jag merförsälja för att täcka en kreditförlust? Hur påverkar informationen i kreditupplysningen min förhandlingssits? Kursen vänder sig till säljare som vill förbättra sin förhandlingssituation och göra säkrare och mer lönsamma affärer. Pris per kursdeltagare: kr (exkl moms). I avgiften ingår lunch, kursdokumentation samt mallar och checklistor. 5 mars Stockholm 17 april Malmö Kurserna hålls Dokumentation och hjälpmedel: Argument vid förhandling med kunder. Praktikfall. Checklistor att använda inför offert- och avtalsarbete. Handbok i affärs- och kreditbedömning för säljare. Svea Affärsutbildning 9

10 Skräddarsydda kurser för företag Svea Affärsutbildning har stor erfarenhet av att branschanpassa och skräddarsy utbildningar för företag. Målsättning, innehåll och upplägg resoneras fram tillsammans. Kontakta oss för offert. Nedan följer ett axplock av företag som skräddarsytt sin kompetensutveckling inom kreditbedömning samt krav- och inkassohantering genom Svea Affärsutbildning: Sollentunahem Coop Stockholm Q-Park Coca Cola Göteborgs Stads Parkering Sundsvalls Kommun Bildeve Colly Company Beijer Byggmaterial DHL Returpack LG Electronics Svenska Spel STIM Sandvik Material Technology Lernia Fujitsu Services ABB Mittmedia Martin & Servera Haglöfs Scandinavia Sten & Ström Götene Vatten och Värme Vasakronan Företag eller koncerner med behov av anpassad kompetensutveckling inom området kredit- och kravhantering. Enligt separat offert. Enligt överenskommelse. Halv-, hel- eller flerdagsutbildning. Mer kunskap med Svea Ekonomi Utöver våra kurser och skräddarsydda utbildningar har vi mer kunskap vi gärna delar med oss av. På denna sida hittar du ett axplock av vad vi har att erbjuda. Svea Update Nyhetsbrevet Svea Update tar bland annat upp frågor inom kredithantering där vi via intervjuer med våra kunder beskriver fördelen med att till exempel outsourca sin fakturaadministration och inkassohantering. Svea Update ges ut via webben, som pdf och även i tryckt version. Vill du starta en prenumeration kontakta oss via e-post: Prenumerationen är kostnadsfri. Senaste numren finns även på vår hemsida. Frukostseminarier Våra populära frukostseminarier rullar på för 19:e året i rad! Ta chansen att både få en god frukost och matnyttiga idéer om hur du som företagare kan öka din likviditet och förbättra din lönsamhet. Vårens planerade frukostseminarier hittar du på vår hemsida, där är du välkommen med din anmälan. Branschträffar De senaste åren har vi arrangerat träffar för bland annat energi- och fastighetsbolag samt kommuner där vi ordnat föreläsningar och gruppdiskussioner. Gästföreläsarna är kunniga, aktuella och inspirerande. Diskussionsforum på Linkedin Vi finns numera även på Linkedin där vi erbjuder tips och idéer kring ekonomi i stort. Ett stort antal av våra kursdeltagare har anslutit sig och spännande diskussioner pågår i detta nu. Linkedingruppen heter Ekonomi och finans - råd, tips, kunskap och nätverkande. Sök på namnet eller skriv in: 10 Svea Affärsutbildning

11 ANMÄL DIG IDAG! på där kan du läsa mer om våra kurser och seminarier Så här anmäler du dig till kurserna! Här står allt du behöver veta för att anmäla dig till våra kurser under våren Anmälan Anmälan görs senast 14 dagar före kursstart. Enklast är att anmäla dig på under Utbildning. Det går även utmärkt att ringa oss på Bekräftelse och plats När vi mottagit din anmälan skickar vi en kvittens per post eller e-post där beställningen bekräftas. Av kvittensen framgår även information om tid, plats och lokal för kursen. Betalningsvillkor Betalning 10 dagar från fakturans utskriftsdatum. Faktureringsavgift 25 kronor. Vid försenad betalning debiteras dröjs målsränta med 2 procent per månad samt lagstadgad påminnelseavgift. Kursavgifter och rabatter Samtliga kursavgifter är exklusive moms. Om ni är fler deltagare från samma företag eller koncern kontakta oss för separat offert. Återbud Eventuella återbud vill vi ha skriftligen, per e-post eller brev. Vid återbud som lämnas senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om ersättare ordnas debiteras inget extra. Vid frånvaro utan återbud debiteras hela kursavgiften. Svea Affärsutbildning 11

12 B SVERIGE Porto betalt Öka likviditeten och minska kreditförlusterna! Vi är en komplett leverantör av finansiella och administrativa tjänster. Med kreativa och anpassade lösningar för din kredithantering frigör vi kapital som du kan använda i din dagliga verksamhet. Här nedan presenterar vi exempel på våra tjänster. Fakturaköp Sälj dina fakturor och få betalt direkt samtidigt undviker du kreditrisken. Factoring Belåna dina fakturor Svea Ekonomi tar hand om administrationen. SveaWebPay Smarta och säkra betallösningar för dig som driver e-handel. Säljfinansiering Sälj mer till fler genom att erbjuda dina kunder delbetalning. Inkasso Få betalt av dina kunder och behåll en god kundrelation. Utlandsinkasso Med egna bolag i Europa och partners i hela världen ser vi till att du får betalt. Efterbevakning Återvinn dina kundförluster med en aktiv och effektiv bearbetning. Köp av förfallna fordringar Få betalt direkt för hela eller delar av dina obetalda fordringar. Faktura- och reskontraservice Korta ned dina kredittider genom att låta Svea Ekonomi ta hand om din reskontra. Leasing Få kontroll över dina kostnader med våra smidiga hyres- och leasinglösningar. Kreditupplysning Gör säkrare affärer kreditinformation för väl underbyggda kreditbeslut. Kreditbevakning En billig försäkring mot kostsamma kreditförluster. Billing Förenkla fakturering och kundhantering med vårt unika billingsystem. Juridisk Service Våra egna affärsjurister företräder dig under hela rättsprocessen. Kostnadsfri kalkyl Vi räknar ut och visar hur mycket du tjänar på ett samarbete med oss. Kurser och frukostseminarier Vi ger dig de rätta verktygen så att du kan fatta rätt beslut i din verksamhet. Om Svea Ekonomi Svea Ekonomi är en ledande aktör i Norden som sedan 1981 erbjuder finansiering, reskontrahantering och inkasso. Vi är ett auktoriserat kreditmarknads bolag med verksamhet i ett flertal europeiska länder och sam arbets partners över hela världen. Ring oss så berättar vi mer! Svea Ekonomi ditt val av samarbetspartner inom finansiering, inkasso och kreditfrågor Svea Ekonomi AB SE Solna Tel Org.nr

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent

m-handel Julens ord är Nya regler för fakturor 2013 I5 - SveaWebCollect December 2012 Nu blir det dyrare att betala för sent December 2012 Svea Update - December 2012 Julens ord är m-handel Nu blir det dyrare att betala för sent Som det ser ut idag, blir det den 16 mars lag på högst 30 dagars betalningstid mellan företag. Beslut

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten Juni 2010 Svea Update - Juni 2010 Boksluten kan bli sämre när revisionsplikten försvinner Den 1 november försvinner revisionsplikten för 72 procent av landets aktiebolag. Då kan det bli svårare att bedöma

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Ta greppet om kassaflödet!

Ta greppet om kassaflödet! December 2009 Ta greppet om kassaflödet! Ibland kan det kännas som om någon har hällt bromsvätska i företagets betalningsströmmar. Det går trögt att få in pengar, lagret växer och leverantörerna kräver

Läs mer

Små lätta moln på konjunkturhimlen

Små lätta moln på konjunkturhimlen Juni 2011 Svea Update - Juni 2011 Små lätta moln på konjunkturhimlen Betalningar: Frankrike går före I Frankrike har företagarna tröttnat. Där finns numera en lag som säger att 30 dagars betalningstid

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän Oktober 2011 Svea Update - Oktober 2011 Snart betalar alla med mobilen Ingen generell utbildning av delgivningsmän Den 1 april kom en ny delgivningslag, som ger privata delgivningsmän större befogenheter.

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst

Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Oktober 2008 Företagen som klarar lågkonjunkturen bäst Våga vara offensiv! Det finns affärsmöjligheter även i dåliga tider, säger ekonomijournalisten Anders Andersson. Läs hans tre bästa råd inför lågkonjunkturen.

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år

Trygghet viktigast i webbhandeln #4 2013. Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år #4 2013 Så får du bättre kontroll över företagets pengar Ekonomin ljusnar långsamt nästa år Råden som sänker företagets räntekostnader s.3 s.6 s.8 Trygghet viktigast i webbhandeln Patrick Ohlsson, vd Cyberphoto

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Nu funkar leasing av funktioner

Nu funkar leasing av funktioner #3 2013 Nej till 30-dagarsregel för alla Antalet sedlar i omlopp minskar snabbt Likviditetsbrist Starkare likviditet i ett nafs E-handeln rusar men lönsamheten sjunker s.6 s.9 s.12 KOLLA IN höstens KURSER

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Hogia Fakturahantering

Hogia Fakturahantering Hogia Fakturahantering En rationell och säker hantering av kundfordringar Rätt betalt i rätt tid Kundreskontran är designad för en effektiv och säker hantering av både dina kunder och fordringar med utgångspunkt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer