Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv Sid 1(8) Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75"

Transkript

1 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv

2 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för snabbladdning av elfordon - Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen författad av Gordon Strömfelt på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hösten 2013 ägnades åt utformning av laddstationen samt utvärdering och upphandling av snabbladdare. Inledande kundbesök genomfördes, bland annat hos Trollhättan Energi som tidigt beställde en snabbladdningsstation för placering på Överby köpcentrum i Trollhättan. Potentiella kunder för snabbladdningsstationer bedömdes främst vara elnätbolag och kommuner. Ytterligare kundbesök gjordes därför hos Tanums kommun, Strömstads kommun, Swedavia, Göteborgs Gatubolag, Göteborg Energi, Kungälv Energi, Kungälvs kommun för att nämna några. Mycket tid under hösten upptogs av att ta fram en profilstation med väderskydd och plats för två eller tre snabbladdare för ökad tillgängligheten. Laddstationen utrustades även med en pekskärm för att visa information om hur laddning utförs, sökfunktion för att visa andra snabbladdare addare samt reklam. Parallellt med den praktiska utformningen av laddstationen utvecklades även ett backoffice system för individuell övervakning av snabbladdare. Utifrån detta övervakningssystem togs det även fram en webbaserad kartfunktion samt en mobilapplikation som visar status för snabbladdarna för att informera elbilsåkare om geografiskt läge samt om laddarna är tillgängliga för laddning. Hemsidan utarbetades och startades. Laddpunktens första laddstation uppfördes på Överby köpcentrum i Trollhättan i mitten av januari 2014 och den invigdes officiellt den 6 februari. Stationen har tre olika snabbladdare med två olika laddstandarder vardera. Dessa har loggats sedan våren 2014 för att utvärdera användning och drift. Fabrikat Laddstandard 1 Laddstandard 2 DBT Chademo Typ2/Mode3 43kW Delta Chademo CCS Garo Chademo CCS Bild 1. Laddstationen i Trollhättan.

3 Sid 3(8) Laddpunktens andra laddstation sattes upp i början av september 2014 i Kungälv med två stycken snabbladdare; Fabrikat Laddstandard 1 Laddstandard 2 DBT Chademo Typ2/Mode3 43kW Delta Chademo CCS Dessa laddare har loggats sedan början av oktober. Invigning av stationen skedde den 17 oktober. Bild 2. Laddstationen i Kungälv. Förhandlingar med kommunen i Munkedal har pågått under 2014 och har precis blivit klara. Snabbladdningsstation station kommer att sättas upp i Håby, Munkedal under januari av Laddstationen kommer att vara bestyckad med samma antal och slags snabbladdare som stationen i Kungälv Detta medför att norra E6 byggs ihop med Norges laddinfrastruktur och tillåter därmed elbilsåkande norrmän att åka in i Sverige mot Göteborg och vidare ner mot Köpenhamn.

4 Sid 4(8) Användning Antal laddningar DBT Thn Delta Thn Delta Klv DBT Klv Diagram 1, Antal loggade snabbladdningar per månad i Trollhättan och Kungälv. I grafen kan man utläsa att DBTn började loggas i mars. Det var initialt en del kommunikationsproblem med Deltan som därför inte kom igång förrän slutet av maj. Garon har vi till dags dato fortfarande kommunikationsproblem med. Den har överhuvudtaget inte loggats vilket medför att denna inte är representerad i laddstatistiken. Vi förmodar dock att det laddas på den i paritet med övriga laddare i Överby. Även om snabbladdarna är utrustade med kommunikationsmodul så betyder det inte att det bara är att tanka över informationen till ett backoffice system som vi trodde från början. Mycket tid har fått läggas på att lösa denna kommunikation. Det som också gör det besvärligt är att de OCPP-prot protokoll som finns i de olika laddarna inte har samma dialekt även om det är samma utgåvenummer, vilket medför att varje fabrikat behöver konfigureras separat. Vi har lagt ansenligt mycket tid på detta. Varje laddfabrikat har dessutom sin egen RFID-lösning för att öppna/starta laddaren vilket har gjort att vi har valt att koppla bort RFID-läsaren för att göra laddarna tillgängliga för alla. Dessutom bjuder Trollhättan Energi och Kungälv Energi på strömmen. För att få en laddstation att fungera behövs en snabb och tät kontakt med alla involverade leverantörer och kunder. Vårt övervakningssystem har medfört att vi kunnat meddela Trollhättan och Kungälv om laddarna fallerar och vi har snabbt kunnat skicka dit felsökningsteam för analys, uppdateringar och/eller reparation. Vi har sett en stor skillnad i servicegraden hos de olika laddstolpsleverantörerna.

5 Sid 5(8) Snitt antal laddningar/månad 17% 18% 22% 16% DBT Thn Delta Thn Delta Klv DBT Klv Uppskattat antal Garo 27% Diagram 2, Snitt antal laddningar per månad Här har vi antagit att det laddas på Garon i paritet med de andra laddarna i Trollhättan. Kungälv har bara loggats två månader. Enligt geografisk karta med antal registrerade elbilar på Laddinfra.se är antalet elbilar ungefär likvärdigt i Trollhättan- och Kungälvsregionen n vilket i detta fall syns i laddstatistiken. Det syns ännu inte om placeringen vid motorvägen i Kungälv lockar fler passerande elbilar att stanna. Vi tänker att stationen varit i drift alldeles för kort tid för att påvisa sådana effekter då elbilsåkare skall lära sig att den finns. Vi dristar också att tro att antalet passerande bilar kommer att öka när de nya snabbladdarna i Tanum och Munkedal kommer att börja användas av norrmännen som då kan ta sig ner i Sverige. Antalet Garoladdningar har framräknats som ett genomsnitt av de andra två snabbladdarna i Trollhättan.

6 Sid 6(8) Laddningar per veckodag 10% 14% 15% 10% 15% 20% 16% Söndag Lördag Fredag Torsdag Onsdag Tisdag Måndag Diagram 3, Laddningar per veckodag Diagram 3 visar att det laddas ganska jämt över veckan. Utifrån detta drar vi slutsatsen att elbilsåkare som inte jobbar eller bor i området kring laddstationen kör till köpcentrumen i närheten av stationerna för att handla på helgerna och få laddning samtidigt. Vårt antagande innan laddarna sattes upp var att antalet laddningar skulle sjunka en hel del på helgerna men statistiken visar på motsatsen. Detta medför att det bör vara intressant för kommersiella köpcentrum att kunna erbjuda snabbladdning.

7 Sid 7(8) Antal kw per laddtillfälle 11% 5% 7% 12% 0,01-0,5 0, % 12% % 20- Diagram 4, Antal kw per laddtillfälle I diagram 4 visas antalet kw per laddtillfälle. De laddningar som går upp till 2 kw förmodar vi härrör från laddhybrider som fyllt sina bilar. 65 % av elbilsåkarna laddar mellan 2-15 kw. Vi antar att detta beror på att de bara toppar upp sina bilar så att de klarar sig till nästa destination, inte många laddar fullt. De som laddar 20kW och uppåt tror vi är Teslor. Sedan Teslastationen i Uddevalla sattes upp är det få laddningar med högt kw tal på stationen i Trollhättan. Vi hade antagit att fler bilar skulle vara tomma när de laddade innan stationerna sattes upp. Att det tar minuter att ladda upp bilen till 80 % som brukar vara den gängse kommunikationen om laddstationer är således inte så snabbladdning används av elbilsåkare i stort. Vi har konstaterat att det finns laddningar där 0 kw har erhållits. I många fall beror detta på felaktig kommunikationen mellan elbilen och laddstolpen. Framförallt har det gällt CCS och Typ 2. Vid vissa tidsperioder har felfrekvensen i laddningar varit hög. Vi ser samband med att mjukvaran uppdaterats i bilarna och att kommunikationen har brustit mellan laddstolpsleverantörer och biltillverkare. Bilarna har då inte rätt kommunikation med laddarna och ingen laddning mottas. Efter laddarna uppdaterats sjunker felfrekvensen ordentligt. Vid de tillfällen det har varit driftstörningar på en laddare ser vi vikten av att ha flera laddare på samma station samt ett fungerande övervakningssystem som fort larmar om något inte står rätt till. I flera fall kan det också vara inkörningsproblem med nya elbilsåkare som inte är bekanta med snabbladdning. Vi kan se i loggarna att elbilen kunnat ladda efter några försök och därav drar vi slutsatsen att det är ovana laddkunder.

8 Sid 8(8) Summering Det har varit en del igångkörningsproblem vid stationen, framförallt gällande kommunikationsdelen. Vi ser det som mycket viktigt att ha bra laddstolpsleverantörer leverantörer med hög servicegrad för att få det att fungera på ett tillfredställande sätt. Idén med att ha flera laddstolpar på varje laddplats har visat sig vara viktigt för redundansen. Vi tycker också att ett övervakningssystem är oumbärligt då det ger snabb feed back i de fall något fallerar. Detta för att skyndsamt kunna skicka rätt servicetekniker till platsen beroende på vari felet består. Väderskyddet som ingår i det koncept som vi valt för våra laddstationer fungerar mycket bra. Det skyddar tekniken samt att elbilsåkarna slipper stå ute i ösregnet vid start av laddarna. Vår idé att laddplatsen skulle vara lättetablerad, har fallit väl ut på de stationer vi satt upp vilka snabbt kunnat tas i bruk efter installation. Vi kan också se att informationsskärmen på stationerna används en hel del. För att få en station som fungerar kommunikationsmässigt mellan bil och laddstolpe är det angeläget att snabba kanaler mellan billeverantörer och laddstolpsleverantörer leverantörer etableras så erforderliga uppdateringar på laddstolparna utförs utan fördröjning då mjukvaran i bilarna förändras. Både bilen och laddplatsen kommer i dålig dager då denna kommunikation och informationsutbyte mellan aktörerna brister. Det kan också avskräcka potentiella elbilsköpare. Vi finner att det fortfarande finns oförståelse och ett kunskapsglapp om elbilar och laddinfrastruktur, i både offentlig och privat sektor samt bland privatpersoner. Väldigt ofta möts vi fortfarande av frågor som visar på okunskap. Det är därför av stor vikt att fortsatt lägga fokus på att informera och föra ut kunskap. Där anser vi att projekt som Ecoast fyller en mycket viktig funktion. Vi menar därför att det är angeläget att sådana projekt även framgent finns för att vara kunskapsbärare ut i samhället. Elbilsåkare idag är fortfarande Early Adopters vilket gör att de är mycket tålmodiga och entusiastiska trots att problem ibland uppstår vid laddningar. För att kunna komma in i fasen Early Majority samt Late Majority och stort öka antalet elbilar behövs en stabil och enkel teknik för att få acceptans i den stora massan. Häri ligger ett stort ansvar på biltillverkare och laddstolpsleverantörer att samverka på ett effektivt sätt för att stabilisera och förenkla tekniken och därigenom möjliggöra en ökning av elbilsåkandet. Denna ökning är essentiellt för att klimatmålen 2020 och 2030 skall kunna uppfyllas.

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Upphandla laddbilar i bilpool

Upphandla laddbilar i bilpool Upphandla laddbilar i bilpool en guide från Gröna Bilister Gröna Bilister Mars 2013 Inledning Vi kommer att vilja ha tillgång till bil också i framtiden, i vårt glest befolkade och avlånga land. Men kommer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer