FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg Utgåva: 01.00, Juni 2009 Foton och illustrationer: Lillemor Lindberg 2

3 SAMMANFATTNING Denna förstudie har tittat på möjligheterna för en etablering av elfordonstillverkning i Fyrbodal. Genom diskussioner med den norska elbilstillverkaren Think har vi utrett vad som kan göras för att utveckla produktionen av elbilen Think och hur den kan förbättras vidare. Två potentiella aktörer i Fyrbodal, Pininfarina i Uddevalla och Saab Automobile i Trollhättan, har visat sig intressanta när det gäller elfordonstillverkning i Fyrbodal. Dessa har inkommit med offerter och efter utvärdering och granskning har Saab Automobile ansetts vara det mest konkurrenskraftiga alternativet. Djupare förhandlingar mellan Think och Saab Automobile kommer att ske så snart de båda bolagen genomfört sina respektive pågående rekonstruktioner. En kartläggning över vilka unika komponenter till elfordon som krävs, och vilka leverantörer i Fyrbodal som kan tillverka dessa, har påbörjats. 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Syfte Mål Upplägg Utredning av förutsättningarna för att få till stånd en tillverkning av elfordon i Fyrbodal Diskussioner med Think Två tänkbara tillverkningsorter Utredning av möjligheterna att få befintliga biltillverkare att utveckla och producera miljöfordon Initiativ till samverkan Stöd från FFI Tillverkning av elbilsprototyp och batterikoncept Kartläggning av vad som krävs av Fyrbodals underleverantörer för att kunna leverera till miljöfordonstillverkare Viktiga komponenter och tänkbara underleverantörer Övriga projekt Resultat Slutsatser...9 5

6 6

7 1 Bakgrund Innovatum Teknikpark fick för en tid sedan en förfrågan om att titta på en möjlig etablering av elfordonstillverkning i Fyrbodalområdet. Konkret gällde det att flytta över produktionen av den norska elbilen Think till Sverige, för att eventuellt låta en svensk biltillverkare ta över produktionen och utvecklingen av fordonet. Mot denna bakgrund beviljades Innovatum Teknikpark medel från Fyrbodals kommunalförbund till en förstudie. Denna förstudie skulle titta på förutsättningarna för produktion av elfordon och tillhörande komponenter i Fyrbodal. 2 Syfte Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för tillverkning och utveckling av elfordon och tillhörande komponenter i Fyrbodal. En sådan etablering skulle skapa arbetstillfällen och ge nya möjligheter för utvecklingen inom fordonsindustrin i regionen. 3 Mål Förstudien inkluderar tre mål: 1. Att studera förutsättningarna för att få till stånd en tillverkning av elfordon i Fyrbodal. 2. Att undersöka möjligheterna att få befintliga biltillverkare att utveckla och producera miljöfordon. 3. Att kartlägga vad som krävs av Fyrbodals underleverantörer för att kunna leverera till miljöfordonstillverkare. 4 Upplägg En mängd olika aktiviteter har gjorts för att nå förstudiens tre mål. Även aktiviteter utöver de tre konkreta målen har startats. 4.1 Utredning av förutsättningarna för att få till stånd en tillverkning av elfordon i Fyrbodal I förstudien har det lagts stor vikt vid att undersöka vilken eller vilka aktörer som anses ha bäst förutsättningar för tillverkning av elfordon i Fyrbodal Diskussioner med Think Vi inledde diskussioner med Think där vi framför allt undersökte hur mycket tekniskt arbete som återstår för att bilen ska anses färdigutvecklad. Syftet var att få fram vad vi kan göra för att rationalisera produktionen samt vilka resurser som krävs för att lyfta bilen egenskapsmässigt. 7

8 Denna kunskap skulle göra det möjligt att se vilka tillverkare som var bäst lämpade för att ta över produktionen Två tänkbara tillverkningsorter Ganska tidigt utkristalliserades två tänkbara aktörer på två olika orter: Pininfarina i Uddevalla och Saab Automobile i Trollhättan. Möten har arrangerats mellan ledningarna för Think respektive de två olika intressenterna. Det har också ordnats ett antal workshops i både Uddevalla och Trollhättan. Offerter har inkommit från både Pininfarina och Saab Automobile, vilka har värderats och prövats mot varandra. 4.2 Utredning av möjligheterna att få befintliga biltillverkare att utveckla och producera miljöfordon Ett stort initiativ har tagits för att få befintliga biltillverkare i Västsverige att samverka om utveckling och produktion av miljöfordon Initiativ till samverkan Vi har kontaktat och anordnat möten med biltillverkarna Volvo personvagnar i Göteborg och Saab Automobile i Trollhättan och erbjudit dem ett samverkansprojekt, kallat BLIXT. Projektet skulle innebära att de båda tillverkarna, genom gemensam basteknologi, producerade två olika typer av miljöfordon; en elbil och en hybridbil. Volvo avböjde så småningom att delta i projektet Stöd från FFI BLIXT-projektet reducerades till att endast omfatta utveckling och produktion av elbilar, ej hybridbilar. En ansökan om stöd på 10 miljoner SEK för ett utvecklingsprojekt kring elfordonstillverkning har lämnats till Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Projektets totala kostnad är beräknat till cirka 24 miljoner SEK Tillverkning av elbilsprototyp och batterikoncept Inom ramen för BLIXT-projektet har en elbilsprototyp tagits fram. För att verifiera och utvärdera elbilens funktion, har också en utredning av batterikonceptet gjorts. Denna utredning innefattade frågeställningar kring batteriteknik, laddning, motorstyrning samt gränssnittsanpassning av respektive styrsystem mot bilens normala system. 4.3 Kartläggning av vad som krävs av Fyrbodals underleverantörer för att kunna leverera till miljöfordonstillverkare En viktig del av syftet med att få till stånd en produktion av elfordon i Fyrbodal är att lyfta fram svenska underleverantörer inom fordonsindustrin Viktiga komponenter och tänkbara underleverantörer Vi kartlägger vilka komponenter som är unika för en elbil och ser över vilka aktörer inom Fyrbodal som kan vara tänkbara leverantörer av dessa komponenter. Det fortsatta arbetet med kartläggningen ingår i utvecklingsprojektet kring elfordonstillverkning som nämns under och omfattas därför av stödet på 10 miljoner SEK från FFI. 8

9 4.4 Övriga projekt Parallellt med FFI-ansökan har en ansökan om 155 miljoner SEK lämnats in till Näringsdepartementet för att skapa ett elbilsutvecklingscentrum i Fyrbodal. Just nu pågår förhandlingar med regeringen om detta projekt. En nationell målsättning är att minst elfordon ska finnas i Sverige år För att nå dit måste man först utreda och skapa konkreta kunskaper om hur en framtida elbilsmarknad kan se ut och fungera. Därför genomförs en satsning på att skapa ett elbilsutvecklingscentrum i Fyrbodal, där bland annat dessa frågeställningar kan besvaras. Ett sådant utvecklingscentrum skulle få ytterligare tyngd om en elbilsproduktion förläggs till Fyrbodal eftersom det även skapar möjligheter för mer specifik teknisk utveckling inom elbilsproduktion. 5 Resultat Vi anser att både Pininfarina och Saab Automobile är goda potentiella tillverkare av ett elfordon. Det mest intressanta och konkurrenskraftiga alternativet kommer från Saab Automobile och Trollhättans stad har därför skrivit till Think och hälsat dem välkomna. Både Think och Saab Automobile befinner sig för närvarande i rekonstruktioner. Först när båda dessa är genomförda är det möjligt att gå in i ett skarpt förhandlingsläge. För Trollhättans Stad och Saab Automobiles del är det viktigt att visa fortsatt intresse för att inte riskera att produktionen hamnar hos en annan tillverkare i ett annat land. Initiativ har tagits till ett samverkansprojekt mellan Volvo personvagnar och Saab Automobile för produktion av en elbil och en hybridbil. Volvo personvagnar valde dock att tacka nej till ett sådant samverkansprojekt. I juni förväntas ett godkännande på 10 miljoner SEK för ett utvecklingsprojekt kring elfordonstillverkning av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. En elbilsprototyp har tagits fram. Denna planerar vi att visa upp under Almedalsveckan på Gotland sommaren Utredningen kring batterikonceptet gav en bild av tänkt batterisystem samt packningsstudier inför prototypbyggnation. En kartläggning av vilka unika elbilskomponenter som krävs är påbörjad. Fortsättningsvis kommer tänkbara svenska leverantörer av dessa komponenter att ytterligare kartläggas inom ramen för utvecklingsprojektet kring elfordonstillverkning i Fyrbodal. 6 Slutsatser Under förstudien har vi sett att potentialen och förutsättningarna för att etablera en bra elfordonstillverkare i Fyrbodal är mycket goda. Anledningen är att vi inom Fyrbodal är duktiga på fordonstillverkning och integration, det vill säga att plocka ihop olika system och få dem att fungera. Fortsatta satsningar för att etablera en elfordonstillverkning i Fyrbodal anses vara av yttersta vikt, både i ett regionalt och nationellt perspektiv. Den svenska regeringens mål är att förnya den svenska bilmarknaden och göra Sverige till en ledande elbilsnation och vi anser att här ligger Fyrbodal på högsta nivå när det gäller etablering av en sådan industri. 9

10

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

I industrisamhällets förändring

I industrisamhällets förändring I industrisamhällets förändring The Changing Face of the Industrial World Projektbeskrivning/underlag till ansökan om medel till förstudie Problem Vi lever i en föränderlig tid. Industrisamhället, som

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer