FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal "[Ev underrubrik/beskrivning]" Magnus Karlström Vätgas Sverige Göteborg

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Magnus Karlström, Vätgas Sverige Utgåva: 01.00, oktober 2009 Foton och illustrationer: Magnus Karlström, Vätgas Sverige 2

3 SAMMANFATTNING Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal med Innovatum som huvudman. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. Förstudiens resultat är att Innovatum inte behöver ta på sig en samordnade roll för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Men Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt driva produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Syfte Metod Nulägesanalys Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Svensk bränslecellsindustri Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Globala bränslecellsmarknader Pågående planer för bränsleceller Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Vätgasstrategi i Sverige Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Bränsleceller i Danmark Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Resultat Slutsatser / Rekommendationer

6 6

7 1 Bakgrund Under 2009 har totalt tio förstudier inom energi- och miljöteknik pågått på Innovatum. Förstudierna har tillkommit i syfte att: motverka lågkonjunkturens negativa effekter hitta nya affärsmöjligheter för nya och befintliga företag stärka Fyrbodal och dess företag inom detta växande område Samtliga tio förstudier är finansierade av Fyrbodals kommunalförbund. Ett av områdena som har studerats med en förstudie är bränsleceller. Bränsleceller är en energieffektiv energiomvandlare med en potential att användas för t ex kraftvärme, fordon eller i mobiltelefoner. Bränsleceller uppfanns 1839, men det är de senaste femton-tjugo åren som teknikutvecklingen tagit fart och bränsleceller är numera kommersiella i några applikationer som t ex för back-up kraft. Samt det pågår ett arbete att kommersiella BC i många stora marknader som t ex fordon och kraftvärme. Sverige har haft ett antal forskningsprogram inom bränslecellsområdet, men de kommer alla ta slut Det finns ett antal bränslecellsföretag i Sverige som bygger bränslecellsystem och det finns företag som säljer komponenter och material till bränsleceller. I många andra länder finns stora forsknings- och utvecklingsprogram för vätgas och bränsleceller. Men i Sverige finns inget samlat program. Flera aktörer i Sverige efterfrågar en samling av aktörer i Sverige för att stärka Sveriges nationella konkurrenskraft inom bränslecellsområdet. För en bra samling krävs det att det finns en aktör som koordinerar satsningarna. Skulle Fyrbodal ta en sådan roll? 2 Syfte Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal. Under förstudien har frågan tolkats som om det är Innovatum i Fyrbodal som skulle kunna ta en roll som koordinator för en nationell arena för bränslecellsutveckling. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. För att kunna svara på om det finns ett behov för en nationell arena i Fyrbodal undersöktes hur och var bränslecellsutvecklingen bedrivs idag i Sverige. 7

8 Förstudie skulle också svara på hur den nationella arenan skulle kunna vara organiserad och finansierad samt undersöka hur den skulle kunna samarbeta med andra bränslecellsprojekt i Sverige. 3 Metod Förstudien utfördes i tre delar. En faktainsamlande del för att få en bild av nuläget (A) samt diskussioner med några av de mest aktiva aktörerna inom området (B) samt (C) en studieresa till Danmark för undersöka hur de arbetar och diskutera möjliga samarbeten. Den faktainsamlade delen gjordes med en litteratursökning samt en workshop som gjordes den 3 mars hos PowerCell på Chalmers Industripark. Medverkande på workshopen den 3 mars var Bengt Ridell Grontmij, Lars Avellan Swerea IVF, Anderas Bodén Volvo Technology, Jörgen Pagerup JDP-Konsult AB, Magnus Karlström Vätgas Sverige, Lillemor Lindberg och Helena Bredin Innovatum. Under workshopen den 3 mars diskuterades och presenterades huvudsakligen vad som görs i Sverige och vilka som driver bränslecellsutvecklingen. Workshop A A/ Nuläge: Bränslecellsutvecklingen i Sverige? Vad har hänt och vad planeras? Litteratur Presentation Elforsk Workshop A Intervjuer Elforsk B/ Behövs en nationell arena för BC i Sverige och har Innovatum en roll att spela. Samt hur skulle det organiseras? Studiebesök Danmark C/ Extrafråga: Kan Innovatum ha något samarbete med den danska BC industrin? För att diskutera om det finns ett behov av en nationell arena i Fyrbodal har frågan diskuterats med flera aktörer i Sverige samt gjort en presentation för styrgruppen för Teknikbevakningsprogrammet för bränsleceller den 3 juni Medverkande på mötet var Energimyndigheten, Elforsk, KTH, Swerea IVF och Grontmij. Frågan har även diskuterats med programledningen för MISTRAs bränslecellsprogram samt Vätgas Sveriges kansli. En idé som dök upp under förstudiens genomförande var att undersöka möjligheten om den framväxande danska bränslecellsindustrin har ett behov av samarbeten kring produktionsteknik. En annan fråga som undersöktes var om den danska bränslecellsindustrin efterfrågar att svenska 8

9 underleverantörer börjar sälja till dem och om det finns behov av någon offentlig aktör för att underlätta den processen. 4 Nulägesanalys 4.1 Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Sverige saknar ett större forsknings- och utvecklingsprogram för bränsleceller. Med ett större menas ett program i storleksklassen 100 miljoner SEK/år. Flera av våra grannländer har program i den storleksklassen. Det finns dock program och organisationer som har offentligt stöd. De är: Mistras bränslecellsprogram Forskningsprogram som startade 1997 och tar slut halvsårskiftet Fokus på polymerelektrolytbränsleceller. Mer än miljoner har satsas under de här åren (både privata och statliga medel). Offentliga medel har huvudsakligen gått till doktorander och högskolor. Hemsidan är Energimyndighetens/Elforsks omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller Elforsk är värdar för ett omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller som energimyndigheten är huvudfinansiär för. Budget är på ca 3 miljoner per år. Ett årligt seminarium per år där arbetet presenteras. Vätgas Sverige Vätgas Sverige är ett partnerskap med mer än 30 medlemmar. Syfte att främja vätgas som energibärare i Sverige. Aktiviteter är informationsspridning, lobbning, nätverksstöd, stöd för demonstrationsprojekt. Arbetar också med bränsleceller som en viktig vätgasteknologi. Innovatum är medlemmar i Vätgas Sverige. Swerea IVF Swerea IVF är det enda svenska institut som kontinuerligt är aktiv inom bränsleceller. Institutet gör utredningar och driver industrialiseringsfrågor med breda kontakter mot BC-industrin i Sverige och Europa. Kontaktperson är Lars Avellan. 4.2 Svensk bränslecellsindustri Det finns ett antal företag i Sverige som gör bränslecellssystem, bränslecellsstackar, komponenter eller material. De är: Cellkraft - är ett start-up företag som gör bränsleceller och bränslecellssystem för back-up framförallt till telecom. Är lokaliserade i Stockholm. Morphic gör bränslecellskomponenter och material men också hela bränslecellssystem. Är lokaliserade i Karlskoga. myfc gör mikrobränsleceller. Baserat i Stockholm. PowerCell gör bränslecellsstackar, men även hela bränslecellssystem för hjälpkraftsystem till båtar och lastbilar. Är lokaliserade i Göteborg. Volvoägda Powercell tog in 200 miljoner kronor i riskkapital under sommaren GETT Fuel Cells International AB gör bränslecellsstackar av fastoxidtyp. 9

10 Flera svenska företag är också underleverantörer till den internationella bränslecellsindustrin. De är b la Catator, Nolato, TIMCAL, Tanso, Morphic, Opcon, Sandvik, Outokompou och Permascand. Se figur 2 nedan. Figur 2. Svenska BC företag Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Sverige har mycket lägre statligt och regionalt stöd än många länder. Länder som Tyskland och Danmark har miljoner SEK/år i stöd. Många europeiska regioner försöker locka till sig BC företag till deras region med fördelaktiga villkor. Många länder har en vätgas och BC strategi som tydligt pekar ut vilken fokus satsningar ska ha. Dessa strategier bakas upp av en rejäl budget från staten. Sverige saknar en strategi. 4.4 Globala bränslecellsmarknader Bränsleceller börjar bli kommersiella nu. De marknader som växer är gaffeltruckar, back-up, leksaker,och hjälpkraftssystem (speciellt till små system). Det är dock ingen stor marknad för bränsleceller i dagsläget och när och hur bränsleceller slår igenom i stor skala är en osäker fråga. Marknaden växer med 60-70%/år men från mycket små volymer. Ännu är det ovanligt med lönsamma bränslecellsföretag, vilket dock är naturligt för en ung teknik. Riktigt stora volymer blir det inte förrän BC-bilarna kommer, vilket förväntas till Ungefär bränslecellsbilar/år kommer att produceras globalt någon gång efter Däremot är det många underleverantörer som börjar positionera sig nu för att de ska kunna producera och sälja bränslecellskomponenter i storleksordningen per år efter

11 5 Pågående planer för bränsleceller I diskussion med aktörer i Sverige har åsikten att Innovatum inte behöver vara en samlande kraft för en nationell arena för bränsleceller kommit fram. Anledningen är att det redan finns planer för en nationell samling för bränsleceller i Sverige. Däremot så tror många att Innovatum kan ta en kompletterande roll. De olika arbetena som pågår är: 5.1 Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Ett arbete för att få fram ett nationellt bränslecellscentrum med fokus på forskning och utveckling from Elforsk och Mistras BC-program samverkar för att skriva en ansökan under Bengt Ridell Grontmij, Bengt Steen (Chalmers), Göran Johansson (Volvo Technology, ETC) utgör arbetsgruppen. Målet är att centrumet ska vara igång sommaren Fokusområden för centret kommer att vara att stödja svensk exportindustri, biobränslen(biogas) för stationära bränsleceller samt APU för lastbilar och telecom. Utmärkande för centrumet är att satsningar kommer att vara fokuserade på vissa nischområden där Sverige kan konkurrera. Målsättningen med centrumet är att det ska ha en budget på ca 30 miljoner SEK/år varav 10 miljoner kommer från företag, 10 miljoner från högskolan och 10 miljoner från Energimyndigheten. Troligtvis kommer centrumet börja i mindre skala med en storleksordning på ca 6 miljoner /år under 2010 för att sedan successivt växa till 30 miljoner SEK/år. 5.2 Vätgasstrategi i Sverige Vätgas Sverige kommer fokusera på att få till en vätgas- och bränslecellsstrategi i Sverige under Lobbar mot politiker, departement, företag och myndigheter. Sven Wolf på Vätgas Sverige leder arbetet. 5.3 Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Grontmij kommer arbeta med att ta fram förslag på BC demoprojekt i Sverige. Är en del av Elforsks omvärldsbevakningsprogram för BC. Presenteras under september Bränsleceller i Danmark På grund av närheten till Danmark och att de har en imponerande satsning på bränsleceller åkte projektgruppen på studiebesök till Danmark för att höra vad de arbetar med samt diskutera våra idéer med dem. De statliga och privata investeringarna inom bränslecellsområdet i Danmark har ökat mycket. En förklaring är att det bildats en strategi och samarbetsorganisation inom bränslecellsområdet som heter Brint og brændselsceller i Danmark Partnerskabet. De finns två områden som danskarna satsar mycket på. Det ena fokusområdet är fastoxidbränsleceller och det andra är högtemperatur polymerelektrolytbränsleceller. När vi åkte över träffade vi den gruppering som håller på med fastoxidbränsleceller. Det är forskningsinstitut på Risö och Topsö Fuel Cells. Den gruppering som b la håller på med 11

12 högtemperaturpolymerelektrolytbränsleceller träffade vi inte. De består av Serenergy, DTU Ålborg universitet, Danfoss och Dantherm bränslecellssystem. Den danska staten satsade ca 130 MDKK per år inom bränslecellsområdet Det är huvudsakligen via Energistyrelsens EUDP program samt via Energinet.dk ForskEl program som pengarna kommer ifrån. 130 MDKK motsvarar ca 200 MSEK. I figur 3 finns en bild på hur danskarnas satsningar har ökat. Figur 3. Danska satsningar på bränsleceller och vätgas (miljoner DKK/år). 6.1 Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Studiebesöket började med ett besök på Topsoe Fuel Cell i Lyngby utanför Köpenhamn. Topsoe Fuel Cell är en bränslecellsstacktillverkare som håller på med fastoxidbränsleceller. De är helägda av bolaget Haldor Topsoe som i sin tur är helägt av privatpersonen Haldor Topsoe. Topsoe Fuel Cell bygger enbart bränslecellsstackar och behöver därför samarbeta med systembyggare för att det ska vara möjligt att sälja till slutkund. De samarbetar t ex med Wärtsilä för att bygga hjälpkraftssystem till större båtar. Topsoe Fuel Cell har ungefär 130 personer anställda och de har byggt en protypproduktionslina. Under vårt studiebesök blev vi imponerade av deras professionella attityd och deras stora kunnande. De känns som en mycket spännande samarbetspartner. Med Topsoe Fuel Cell diskuterades möjliga samarbeten med Innovatum. 12

13 De hade inget behov att samarbeta om produktionsteknik. Eftersom de upplevde att de har bra kompetens om produktionsteknik. Behovet av renrumsteknik var inte så stor. De framförde också att de inte har så stort behov att hitta underleverantörer med avseende på material till bränslecellsstacksproduktion. De upplevde att underleverantörerna tog kontakt med dem. De är dock möjligt att när de går från deras prototypproduktionslina till riktigt stor produktion kan de komma att behöva underleverantörer som kan leverera stora volymer av god kvalité fast ändå kostnadseffektivt. Däremot skulle de gärna samarbeta med en svensk systembyggare som arbetar med något speciellt applikationsområde. Topsoe Fuel Cell behöver också samarbeta med komponenttillverkare som t ex företag som bygger värmeväxlare, reformers eller luftfiltreringssystem. En idé som diskuterades var därför ett produktutvecklingsprojekt mellan svenska komponenttillverkare, systembyggare och Topsoe Fuel Cell. En möjlighet skulle vara att göra ett produktutvecklingsprojekt som handlar om att använda biogas för att producera el och värme. Vi besökte också Risö som är ett energiinstitut. Där arbetar över 100 personer med forskning och utveckling av bränsleceller. Vi mötte professor Soeren Linderoth. Han var mycket tillmötesgående. Han berättade att han gärna skulle komma upp till Sverige för att presentera Risös forskningsarbete. Risö var också en imponerande organisation. 7 Resultat Ett kort sammanfattande resultat av förstudien är: Bränsleceller är tidigt i utvecklingen men vissa marknader börjar bli kommersiella och det kan bli en riktigt stor marknad framför allt om det blir bränsleceller i bilar. Frågan är dock när det är rätt timing att ge sig i arbetet med stor kraft. Innovatum behöver ej ta en samordnande roll för bränslecellsutvecklingen i Sverige eftersom det redan pågår arbete för att skapa en nationell samling. Däremot skulle Innovatum kunna ta en roll i utvecklingen. Under förstudien har framkommit rekommendationer på att Innovatum arbetar med följande områden: Produktionsteknik speciellt renrumsteknik och ytproduktionsteknik. Att underlätta för svenska underleverantörer att börja intressera sig för bränsleceller samt stödja kontaktskapandet mellan svenska underleverantörer och internationell och svensk bränslecellsindustri. Speciellt intressant är det att skapa ett samarbete med dansk bränslecellsindustri kring ett produktutvecklingsprojekt. Ett företag som vi efter vårt studiebesök fick mycket god erfarenhet av är Topsoe Fuel Cell. Ett möjligt samarbetsområde är biogas och fastoxidbränsleceller. 13

14 8 Slutsatser / Rekommendationer Innovatum behöver inte ta på sig en samordnade rollen för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Ett första steg för att stödja svenska underleverantörer är att göra en mer detaljerad förstudie om bränslecellsindustrin framtida behov. Det görs antagligen bäst genom att besöka varje enskilt BCföretag för mer utförliga diskussioner. Efter besöken kan en karta på deras behov mappas mot svenska underleverantörers kompetens. För ett produktutvecklingsprojekt krävs att en bränslecellstillverkare är med i processen från början. Ett förslag är att skicka ett brev till t ex Topsoe Fuel Cell för att förklara projektet och hur de skulle gynnas att vara med. När de accepterar att vara med kan ett projekt i detalj planeras. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Eftersom bränsleceller är ett tekniktungt område behövs med god sannolikhet viss specialkompetens för att driva ett projekt inom området. Därför rekommenderas ett förfarande som bygger på att Innovatum söker pengar till ett projekt och sedan hyr in någon/några med specialkompetens inom produktionsteknik, underleverantörer och bränsleceller för att driva projekten. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 14

15 15

16

Ø Rekommendation avseende nischer för olika fordon

Ø Rekommendation avseende nischer för olika fordon 2016-12-01 1 en beskrivning av innovationsområdets tillväxtpotential, hinder och möjligheter för utveckling samt konkurrensförhållanden såväl nationellt som internationellt en nulägesbeskrivning av innovationsområdet

Läs mer

Rundabordssamtal om vätgas. IVA 15:e februari 2007

Rundabordssamtal om vätgas. IVA 15:e februari 2007 Rundabordssamtal om vätgas IVA 15:e februari 2007 Deltagare Universitet/högskola Per Alvfors, KTH Peter Lindblad, Uppsala Universitet Dag Noréus, Stockholms Universitet Bengt Steen, Chalmers Lars Stenmark,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal Mats Vikholm Pininfarina Sverige AB Uddevalla 2009-09-02 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni 2009 Textförfattare:

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Mohsen Assadi Januari 2008 Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007 - Stationära fastoxidbränsleceller

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 S NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 Dagens program 9.30 På gång inom Biogas Väst halvtidsrapport Hanna Jönsson, Biogas Väst 10.10 Vad händer egentligen i förgasningsprojektet GoBiGas? Åsa Burman, projektchef/vd

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Det danska bränslecellsprogrammet

Det danska bränslecellsprogrammet Det danska bränslecellsprogrammet Mikael Näslund, DGC mna@dgc.dk Översikt Vad är DGC? Allmänt om bränsleceller och vätgas i Danmark Kraftvärme och mikrokraftvärme i Danmark DGC:s internationella aktiviteter

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Internationella program för stationära bränsleceller. Elforsk rapport

Internationella program för stationära bränsleceller. Elforsk rapport Internationella program för stationära bränsleceller Elforsk rapport Bengt Ridell, Grontmij AB December 2007 Internationella program för stationära bränsleceller Elforsk rapport Bengt Ridell, Grontmij

Läs mer

Seminarium batterier och bränsleceller

Seminarium batterier och bränsleceller Seminarium batterier och bränsleceller Skillnader och hur de kompletterar varandra Elforsk rapport 13:54 Erik Wiberg Mars 2013 Seminarium batterier och bränsleceller Skillnader och hur de kompletterar

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Bränsleceller och material

Bränsleceller och material Bränsleceller och material Rapport från arbetsseminarium 16 juni 2011 Elforsk rapport 11:46 Rakel Wreland Lindström Augusti 2011 Bränsleceller och material Rapport från arbetsseminarium 16 juni 2011 Elforsk

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Martin Andersson & Bengt Sundén Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet Innehåll Generell introduktion

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015

FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015 FULL VERSION H2 Skåne: Kunskapssatsning vätgas 2014-2015 Uppdaterad 2014-06-27 Kontaktperson Anna Tibbelin Projektledare Energikontoret Skåne anna.tibbelin@kfsk.se 0709 71 99 97 Sökande: Energikontoret

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Program och hålltider

Program och hålltider Program och hålltider 9.30 Registrering och kaffe 10.00 Linnéuniversitetet aktuell forskning Projekt: Energi från skogen, sammanfattning och nuläge Sune Bengtsson Projekt: Mätning och analys av heta rökgaser

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Kraftsamling Smarta Nät. John Rune Nielsen SP

Kraftsamling Smarta Nät. John Rune Nielsen SP Kraftsamling Smarta Nät John Rune Nielsen SP Drivkraft för smarta nät Underlättar introduktion av förnybar elproduktion som vind, våg och sol Underlättar introduktion av eldrivna fordon Idag producerar

Läs mer

SLUTRAPPORT. H2Skåne. Vätgassamverkan i Skåne

SLUTRAPPORT. H2Skåne. Vätgassamverkan i Skåne SLUTRAPPORT H2Skåne Vätgassamverkan i Skåne Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H2-Solution HULteberg hydrogen solution Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Information, Inspiration och nätverksbyggande

Läs mer

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl Energisession 2010 Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl.15.00 17.00 Ur programmet: Europas framtida energimarknad för transport och elproduktion Strategiska

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering

Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Åtgärd 8. Vetenskaplig utvärdering Sammanfattning Den vetenskapliga utvärderingen av Halmstads kommuns Klimp-program kommer att genomföras av högskolan i Halmstad, som också utvärderar kommunens Lokala

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Referat från rundabordsmöte om vätgas 15 februari 2007

Referat från rundabordsmöte om vätgas 15 februari 2007 Åforsk och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Referat från rundabordsmöte om vätgas 15 februari 2007 2007-03-20 ÅF-Process Ellenor Grundfelt Granskad av: Josefin Ekman, ÅF-Process Kristina Haraldsson,

Läs mer

Bli en del av Skandinaviens high-tech!

Bli en del av Skandinaviens high-tech! Bli en del av Skandinaviens high-tech! Framtida leveranser Spjutspetskompetens för konkurrenskraft Unik möjlighet inom acceleratorteknik Professionell handledning på ditt företag Samverkan mellan industri

Läs mer

VÄTGAS SOM DRIVMEDEL. Infrastruktur för ett fossilfritt alternativ utan skadliga utsläpp. Green Hyway

VÄTGAS SOM DRIVMEDEL. Infrastruktur för ett fossilfritt alternativ utan skadliga utsläpp. Green Hyway VÄTGAS SOM DRIVMEDEL Infrastruktur för ett fossilfritt alternativ utan skadliga utsläpp Green Hyway Björn Aronsson, Vätgas Sverige 20/9 2016 MEMBERS & PARTNERS Hydrogen & Fuel Cells Transport Energy Engineering

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09 Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten Bengt Ridell 2011-11-09 Uppdraget Statusrapport teknikläget, marknadsläget, forskningsområden mm solkraft och solväte Solceller kisel, tunnfilm, dye

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Peter Eriksson Innovatum

Peter Eriksson Innovatum Peter Eriksson Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB - en regional satsning på bioenergi för värme och el. Kort info vid seminarium den 21 mars 2012, LNU. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden

Läs mer

Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi Författare Ulf Karlsson Datum 24/6 2014 Delprogram Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund...

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Vindenergi till havs

Vindenergi till havs Vindenergi till havs Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för Vindenergi till havs Stefan Ivarsson, Scandinavian Wind AB Vindenergi till havs agendan..

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Innovatum Teknikpark Där kunskap möter kunskap

Innovatum Teknikpark Där kunskap möter kunskap Innovatum Teknikpark Där kunskap möter kunskap Innovatumområdet Kartan är Trollhättan Tomt AB:s strategiska plan för Innovatumområdets utveckling. Kartan är framtagen av Contekton. Innovatum Teknikpark

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Finansierat av Västra Götalandsregionen Miljönämnden och Länsstyrelsen Västra Götalands Län Projektsammanfattning Mål:

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer