FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal "[Ev underrubrik/beskrivning]" Magnus Karlström Vätgas Sverige Göteborg

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Magnus Karlström, Vätgas Sverige Utgåva: 01.00, oktober 2009 Foton och illustrationer: Magnus Karlström, Vätgas Sverige 2

3 SAMMANFATTNING Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal med Innovatum som huvudman. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. Förstudiens resultat är att Innovatum inte behöver ta på sig en samordnade roll för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Men Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt driva produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Syfte Metod Nulägesanalys Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Svensk bränslecellsindustri Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Globala bränslecellsmarknader Pågående planer för bränsleceller Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Vätgasstrategi i Sverige Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Bränsleceller i Danmark Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Resultat Slutsatser / Rekommendationer

6 6

7 1 Bakgrund Under 2009 har totalt tio förstudier inom energi- och miljöteknik pågått på Innovatum. Förstudierna har tillkommit i syfte att: motverka lågkonjunkturens negativa effekter hitta nya affärsmöjligheter för nya och befintliga företag stärka Fyrbodal och dess företag inom detta växande område Samtliga tio förstudier är finansierade av Fyrbodals kommunalförbund. Ett av områdena som har studerats med en förstudie är bränsleceller. Bränsleceller är en energieffektiv energiomvandlare med en potential att användas för t ex kraftvärme, fordon eller i mobiltelefoner. Bränsleceller uppfanns 1839, men det är de senaste femton-tjugo åren som teknikutvecklingen tagit fart och bränsleceller är numera kommersiella i några applikationer som t ex för back-up kraft. Samt det pågår ett arbete att kommersiella BC i många stora marknader som t ex fordon och kraftvärme. Sverige har haft ett antal forskningsprogram inom bränslecellsområdet, men de kommer alla ta slut Det finns ett antal bränslecellsföretag i Sverige som bygger bränslecellsystem och det finns företag som säljer komponenter och material till bränsleceller. I många andra länder finns stora forsknings- och utvecklingsprogram för vätgas och bränsleceller. Men i Sverige finns inget samlat program. Flera aktörer i Sverige efterfrågar en samling av aktörer i Sverige för att stärka Sveriges nationella konkurrenskraft inom bränslecellsområdet. För en bra samling krävs det att det finns en aktör som koordinerar satsningarna. Skulle Fyrbodal ta en sådan roll? 2 Syfte Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal. Under förstudien har frågan tolkats som om det är Innovatum i Fyrbodal som skulle kunna ta en roll som koordinator för en nationell arena för bränslecellsutveckling. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. För att kunna svara på om det finns ett behov för en nationell arena i Fyrbodal undersöktes hur och var bränslecellsutvecklingen bedrivs idag i Sverige. 7

8 Förstudie skulle också svara på hur den nationella arenan skulle kunna vara organiserad och finansierad samt undersöka hur den skulle kunna samarbeta med andra bränslecellsprojekt i Sverige. 3 Metod Förstudien utfördes i tre delar. En faktainsamlande del för att få en bild av nuläget (A) samt diskussioner med några av de mest aktiva aktörerna inom området (B) samt (C) en studieresa till Danmark för undersöka hur de arbetar och diskutera möjliga samarbeten. Den faktainsamlade delen gjordes med en litteratursökning samt en workshop som gjordes den 3 mars hos PowerCell på Chalmers Industripark. Medverkande på workshopen den 3 mars var Bengt Ridell Grontmij, Lars Avellan Swerea IVF, Anderas Bodén Volvo Technology, Jörgen Pagerup JDP-Konsult AB, Magnus Karlström Vätgas Sverige, Lillemor Lindberg och Helena Bredin Innovatum. Under workshopen den 3 mars diskuterades och presenterades huvudsakligen vad som görs i Sverige och vilka som driver bränslecellsutvecklingen. Workshop A A/ Nuläge: Bränslecellsutvecklingen i Sverige? Vad har hänt och vad planeras? Litteratur Presentation Elforsk Workshop A Intervjuer Elforsk B/ Behövs en nationell arena för BC i Sverige och har Innovatum en roll att spela. Samt hur skulle det organiseras? Studiebesök Danmark C/ Extrafråga: Kan Innovatum ha något samarbete med den danska BC industrin? För att diskutera om det finns ett behov av en nationell arena i Fyrbodal har frågan diskuterats med flera aktörer i Sverige samt gjort en presentation för styrgruppen för Teknikbevakningsprogrammet för bränsleceller den 3 juni Medverkande på mötet var Energimyndigheten, Elforsk, KTH, Swerea IVF och Grontmij. Frågan har även diskuterats med programledningen för MISTRAs bränslecellsprogram samt Vätgas Sveriges kansli. En idé som dök upp under förstudiens genomförande var att undersöka möjligheten om den framväxande danska bränslecellsindustrin har ett behov av samarbeten kring produktionsteknik. En annan fråga som undersöktes var om den danska bränslecellsindustrin efterfrågar att svenska 8

9 underleverantörer börjar sälja till dem och om det finns behov av någon offentlig aktör för att underlätta den processen. 4 Nulägesanalys 4.1 Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Sverige saknar ett större forsknings- och utvecklingsprogram för bränsleceller. Med ett större menas ett program i storleksklassen 100 miljoner SEK/år. Flera av våra grannländer har program i den storleksklassen. Det finns dock program och organisationer som har offentligt stöd. De är: Mistras bränslecellsprogram Forskningsprogram som startade 1997 och tar slut halvsårskiftet Fokus på polymerelektrolytbränsleceller. Mer än miljoner har satsas under de här åren (både privata och statliga medel). Offentliga medel har huvudsakligen gått till doktorander och högskolor. Hemsidan är Energimyndighetens/Elforsks omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller Elforsk är värdar för ett omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller som energimyndigheten är huvudfinansiär för. Budget är på ca 3 miljoner per år. Ett årligt seminarium per år där arbetet presenteras. Vätgas Sverige Vätgas Sverige är ett partnerskap med mer än 30 medlemmar. Syfte att främja vätgas som energibärare i Sverige. Aktiviteter är informationsspridning, lobbning, nätverksstöd, stöd för demonstrationsprojekt. Arbetar också med bränsleceller som en viktig vätgasteknologi. Innovatum är medlemmar i Vätgas Sverige. Swerea IVF Swerea IVF är det enda svenska institut som kontinuerligt är aktiv inom bränsleceller. Institutet gör utredningar och driver industrialiseringsfrågor med breda kontakter mot BC-industrin i Sverige och Europa. Kontaktperson är Lars Avellan. 4.2 Svensk bränslecellsindustri Det finns ett antal företag i Sverige som gör bränslecellssystem, bränslecellsstackar, komponenter eller material. De är: Cellkraft - är ett start-up företag som gör bränsleceller och bränslecellssystem för back-up framförallt till telecom. Är lokaliserade i Stockholm. Morphic gör bränslecellskomponenter och material men också hela bränslecellssystem. Är lokaliserade i Karlskoga. myfc gör mikrobränsleceller. Baserat i Stockholm. PowerCell gör bränslecellsstackar, men även hela bränslecellssystem för hjälpkraftsystem till båtar och lastbilar. Är lokaliserade i Göteborg. Volvoägda Powercell tog in 200 miljoner kronor i riskkapital under sommaren GETT Fuel Cells International AB gör bränslecellsstackar av fastoxidtyp. 9

10 Flera svenska företag är också underleverantörer till den internationella bränslecellsindustrin. De är b la Catator, Nolato, TIMCAL, Tanso, Morphic, Opcon, Sandvik, Outokompou och Permascand. Se figur 2 nedan. Figur 2. Svenska BC företag Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Sverige har mycket lägre statligt och regionalt stöd än många länder. Länder som Tyskland och Danmark har miljoner SEK/år i stöd. Många europeiska regioner försöker locka till sig BC företag till deras region med fördelaktiga villkor. Många länder har en vätgas och BC strategi som tydligt pekar ut vilken fokus satsningar ska ha. Dessa strategier bakas upp av en rejäl budget från staten. Sverige saknar en strategi. 4.4 Globala bränslecellsmarknader Bränsleceller börjar bli kommersiella nu. De marknader som växer är gaffeltruckar, back-up, leksaker,och hjälpkraftssystem (speciellt till små system). Det är dock ingen stor marknad för bränsleceller i dagsläget och när och hur bränsleceller slår igenom i stor skala är en osäker fråga. Marknaden växer med 60-70%/år men från mycket små volymer. Ännu är det ovanligt med lönsamma bränslecellsföretag, vilket dock är naturligt för en ung teknik. Riktigt stora volymer blir det inte förrän BC-bilarna kommer, vilket förväntas till Ungefär bränslecellsbilar/år kommer att produceras globalt någon gång efter Däremot är det många underleverantörer som börjar positionera sig nu för att de ska kunna producera och sälja bränslecellskomponenter i storleksordningen per år efter

11 5 Pågående planer för bränsleceller I diskussion med aktörer i Sverige har åsikten att Innovatum inte behöver vara en samlande kraft för en nationell arena för bränsleceller kommit fram. Anledningen är att det redan finns planer för en nationell samling för bränsleceller i Sverige. Däremot så tror många att Innovatum kan ta en kompletterande roll. De olika arbetena som pågår är: 5.1 Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Ett arbete för att få fram ett nationellt bränslecellscentrum med fokus på forskning och utveckling from Elforsk och Mistras BC-program samverkar för att skriva en ansökan under Bengt Ridell Grontmij, Bengt Steen (Chalmers), Göran Johansson (Volvo Technology, ETC) utgör arbetsgruppen. Målet är att centrumet ska vara igång sommaren Fokusområden för centret kommer att vara att stödja svensk exportindustri, biobränslen(biogas) för stationära bränsleceller samt APU för lastbilar och telecom. Utmärkande för centrumet är att satsningar kommer att vara fokuserade på vissa nischområden där Sverige kan konkurrera. Målsättningen med centrumet är att det ska ha en budget på ca 30 miljoner SEK/år varav 10 miljoner kommer från företag, 10 miljoner från högskolan och 10 miljoner från Energimyndigheten. Troligtvis kommer centrumet börja i mindre skala med en storleksordning på ca 6 miljoner /år under 2010 för att sedan successivt växa till 30 miljoner SEK/år. 5.2 Vätgasstrategi i Sverige Vätgas Sverige kommer fokusera på att få till en vätgas- och bränslecellsstrategi i Sverige under Lobbar mot politiker, departement, företag och myndigheter. Sven Wolf på Vätgas Sverige leder arbetet. 5.3 Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Grontmij kommer arbeta med att ta fram förslag på BC demoprojekt i Sverige. Är en del av Elforsks omvärldsbevakningsprogram för BC. Presenteras under september Bränsleceller i Danmark På grund av närheten till Danmark och att de har en imponerande satsning på bränsleceller åkte projektgruppen på studiebesök till Danmark för att höra vad de arbetar med samt diskutera våra idéer med dem. De statliga och privata investeringarna inom bränslecellsområdet i Danmark har ökat mycket. En förklaring är att det bildats en strategi och samarbetsorganisation inom bränslecellsområdet som heter Brint og brændselsceller i Danmark Partnerskabet. De finns två områden som danskarna satsar mycket på. Det ena fokusområdet är fastoxidbränsleceller och det andra är högtemperatur polymerelektrolytbränsleceller. När vi åkte över träffade vi den gruppering som håller på med fastoxidbränsleceller. Det är forskningsinstitut på Risö och Topsö Fuel Cells. Den gruppering som b la håller på med 11

12 högtemperaturpolymerelektrolytbränsleceller träffade vi inte. De består av Serenergy, DTU Ålborg universitet, Danfoss och Dantherm bränslecellssystem. Den danska staten satsade ca 130 MDKK per år inom bränslecellsområdet Det är huvudsakligen via Energistyrelsens EUDP program samt via Energinet.dk ForskEl program som pengarna kommer ifrån. 130 MDKK motsvarar ca 200 MSEK. I figur 3 finns en bild på hur danskarnas satsningar har ökat. Figur 3. Danska satsningar på bränsleceller och vätgas (miljoner DKK/år). 6.1 Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Studiebesöket började med ett besök på Topsoe Fuel Cell i Lyngby utanför Köpenhamn. Topsoe Fuel Cell är en bränslecellsstacktillverkare som håller på med fastoxidbränsleceller. De är helägda av bolaget Haldor Topsoe som i sin tur är helägt av privatpersonen Haldor Topsoe. Topsoe Fuel Cell bygger enbart bränslecellsstackar och behöver därför samarbeta med systembyggare för att det ska vara möjligt att sälja till slutkund. De samarbetar t ex med Wärtsilä för att bygga hjälpkraftssystem till större båtar. Topsoe Fuel Cell har ungefär 130 personer anställda och de har byggt en protypproduktionslina. Under vårt studiebesök blev vi imponerade av deras professionella attityd och deras stora kunnande. De känns som en mycket spännande samarbetspartner. Med Topsoe Fuel Cell diskuterades möjliga samarbeten med Innovatum. 12

13 De hade inget behov att samarbeta om produktionsteknik. Eftersom de upplevde att de har bra kompetens om produktionsteknik. Behovet av renrumsteknik var inte så stor. De framförde också att de inte har så stort behov att hitta underleverantörer med avseende på material till bränslecellsstacksproduktion. De upplevde att underleverantörerna tog kontakt med dem. De är dock möjligt att när de går från deras prototypproduktionslina till riktigt stor produktion kan de komma att behöva underleverantörer som kan leverera stora volymer av god kvalité fast ändå kostnadseffektivt. Däremot skulle de gärna samarbeta med en svensk systembyggare som arbetar med något speciellt applikationsområde. Topsoe Fuel Cell behöver också samarbeta med komponenttillverkare som t ex företag som bygger värmeväxlare, reformers eller luftfiltreringssystem. En idé som diskuterades var därför ett produktutvecklingsprojekt mellan svenska komponenttillverkare, systembyggare och Topsoe Fuel Cell. En möjlighet skulle vara att göra ett produktutvecklingsprojekt som handlar om att använda biogas för att producera el och värme. Vi besökte också Risö som är ett energiinstitut. Där arbetar över 100 personer med forskning och utveckling av bränsleceller. Vi mötte professor Soeren Linderoth. Han var mycket tillmötesgående. Han berättade att han gärna skulle komma upp till Sverige för att presentera Risös forskningsarbete. Risö var också en imponerande organisation. 7 Resultat Ett kort sammanfattande resultat av förstudien är: Bränsleceller är tidigt i utvecklingen men vissa marknader börjar bli kommersiella och det kan bli en riktigt stor marknad framför allt om det blir bränsleceller i bilar. Frågan är dock när det är rätt timing att ge sig i arbetet med stor kraft. Innovatum behöver ej ta en samordnande roll för bränslecellsutvecklingen i Sverige eftersom det redan pågår arbete för att skapa en nationell samling. Däremot skulle Innovatum kunna ta en roll i utvecklingen. Under förstudien har framkommit rekommendationer på att Innovatum arbetar med följande områden: Produktionsteknik speciellt renrumsteknik och ytproduktionsteknik. Att underlätta för svenska underleverantörer att börja intressera sig för bränsleceller samt stödja kontaktskapandet mellan svenska underleverantörer och internationell och svensk bränslecellsindustri. Speciellt intressant är det att skapa ett samarbete med dansk bränslecellsindustri kring ett produktutvecklingsprojekt. Ett företag som vi efter vårt studiebesök fick mycket god erfarenhet av är Topsoe Fuel Cell. Ett möjligt samarbetsområde är biogas och fastoxidbränsleceller. 13

14 8 Slutsatser / Rekommendationer Innovatum behöver inte ta på sig en samordnade rollen för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Ett första steg för att stödja svenska underleverantörer är att göra en mer detaljerad förstudie om bränslecellsindustrin framtida behov. Det görs antagligen bäst genom att besöka varje enskilt BCföretag för mer utförliga diskussioner. Efter besöken kan en karta på deras behov mappas mot svenska underleverantörers kompetens. För ett produktutvecklingsprojekt krävs att en bränslecellstillverkare är med i processen från början. Ett förslag är att skicka ett brev till t ex Topsoe Fuel Cell för att förklara projektet och hur de skulle gynnas att vara med. När de accepterar att vara med kan ett projekt i detalj planeras. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Eftersom bränsleceller är ett tekniktungt område behövs med god sannolikhet viss specialkompetens för att driva ett projekt inom området. Därför rekommenderas ett förfarande som bygger på att Innovatum söker pengar till ett projekt och sedan hyr in någon/några med specialkompetens inom produktionsteknik, underleverantörer och bränsleceller för att driva projekten. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 14

15 15

16

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

nyhetsbrev nr 2 2009

nyhetsbrev nr 2 2009 nyhetsbrev nr 2 2009 Bränslecellsbilar är också elbilar! Som vi tidigare berättat har den svenska regeringen formellt uttalat sitt stöd för utvecklingen av vätgas och bränslecellsteknik och att man delar

Läs mer

vätgasen ut på vägarna

vätgasen ut på vägarna Illustration: Vätgas Sverige SKANDINAVIEN ska bli en av Europas första regioner med ett nätverk av tankstationer för vätgas. SID5 EN TIDNING OM RENA OCH SÄKRA ENERGILÖSNINGAR Nu kan du LADDA MOBILEN med

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik - rapport från workshop vid konferensen Energisession 2010

Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik - rapport från workshop vid konferensen Energisession 2010 Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik - rapport från workshop vid konferensen Energisession 2010 Remissversion: Detta är en remissversion av rapporten för att ge alla deltagare vid workshopen

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Automotive Sweden. Rapport: Analys av det västsvenska Automotiveklustret. April 2012, Markör Marknad och Kommunikation AB

Automotive Sweden. Rapport: Analys av det västsvenska Automotiveklustret. April 2012, Markör Marknad och Kommunikation AB Automotive Sweden Rapport: Analys av det västsvenska Automotiveklustret April 2012, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Klimatsmart innovation i Region Skåne

Klimatsmart innovation i Region Skåne Klimatsmart innovation i Region Skåne Kandidatuppsats i Miljövetenskap, 15 HP Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet Författare: Samuel Börjesson Handledare: Carl Dalhammar, International

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer