FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal "[Ev underrubrik/beskrivning]" Magnus Karlström Vätgas Sverige Göteborg

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Magnus Karlström, Vätgas Sverige Utgåva: 01.00, oktober 2009 Foton och illustrationer: Magnus Karlström, Vätgas Sverige 2

3 SAMMANFATTNING Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal med Innovatum som huvudman. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. Förstudiens resultat är att Innovatum inte behöver ta på sig en samordnade roll för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Men Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt driva produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Syfte Metod Nulägesanalys Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Svensk bränslecellsindustri Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Globala bränslecellsmarknader Pågående planer för bränsleceller Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Vätgasstrategi i Sverige Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Bränsleceller i Danmark Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Resultat Slutsatser / Rekommendationer

6 6

7 1 Bakgrund Under 2009 har totalt tio förstudier inom energi- och miljöteknik pågått på Innovatum. Förstudierna har tillkommit i syfte att: motverka lågkonjunkturens negativa effekter hitta nya affärsmöjligheter för nya och befintliga företag stärka Fyrbodal och dess företag inom detta växande område Samtliga tio förstudier är finansierade av Fyrbodals kommunalförbund. Ett av områdena som har studerats med en förstudie är bränsleceller. Bränsleceller är en energieffektiv energiomvandlare med en potential att användas för t ex kraftvärme, fordon eller i mobiltelefoner. Bränsleceller uppfanns 1839, men det är de senaste femton-tjugo åren som teknikutvecklingen tagit fart och bränsleceller är numera kommersiella i några applikationer som t ex för back-up kraft. Samt det pågår ett arbete att kommersiella BC i många stora marknader som t ex fordon och kraftvärme. Sverige har haft ett antal forskningsprogram inom bränslecellsområdet, men de kommer alla ta slut Det finns ett antal bränslecellsföretag i Sverige som bygger bränslecellsystem och det finns företag som säljer komponenter och material till bränsleceller. I många andra länder finns stora forsknings- och utvecklingsprogram för vätgas och bränsleceller. Men i Sverige finns inget samlat program. Flera aktörer i Sverige efterfrågar en samling av aktörer i Sverige för att stärka Sveriges nationella konkurrenskraft inom bränslecellsområdet. För en bra samling krävs det att det finns en aktör som koordinerar satsningarna. Skulle Fyrbodal ta en sådan roll? 2 Syfte Förstudien hade som mål att utreda behovet och förutsättningarna för en nationell arena för bränslecellsutveckling förlagd i Fyrbodal. Under förstudien har frågan tolkats som om det är Innovatum i Fyrbodal som skulle kunna ta en roll som koordinator för en nationell arena för bränslecellsutveckling. Med en nationell arena menas ett långsiktigt projekt med målet att säkra bevakningen av all utveckling på området både nationellt och internationellt för att på ett aktivt och riktat sätt medverka till att ny teknik används och att kunskapsnivån inom bränslecellsteknik höjs i Sverige. Ett annat mål är att skapa grogrund för nya företag samt skapa möjligheter till ny inriktning hos befintliga. För att kunna svara på om det finns ett behov för en nationell arena i Fyrbodal undersöktes hur och var bränslecellsutvecklingen bedrivs idag i Sverige. 7

8 Förstudie skulle också svara på hur den nationella arenan skulle kunna vara organiserad och finansierad samt undersöka hur den skulle kunna samarbeta med andra bränslecellsprojekt i Sverige. 3 Metod Förstudien utfördes i tre delar. En faktainsamlande del för att få en bild av nuläget (A) samt diskussioner med några av de mest aktiva aktörerna inom området (B) samt (C) en studieresa till Danmark för undersöka hur de arbetar och diskutera möjliga samarbeten. Den faktainsamlade delen gjordes med en litteratursökning samt en workshop som gjordes den 3 mars hos PowerCell på Chalmers Industripark. Medverkande på workshopen den 3 mars var Bengt Ridell Grontmij, Lars Avellan Swerea IVF, Anderas Bodén Volvo Technology, Jörgen Pagerup JDP-Konsult AB, Magnus Karlström Vätgas Sverige, Lillemor Lindberg och Helena Bredin Innovatum. Under workshopen den 3 mars diskuterades och presenterades huvudsakligen vad som görs i Sverige och vilka som driver bränslecellsutvecklingen. Workshop A A/ Nuläge: Bränslecellsutvecklingen i Sverige? Vad har hänt och vad planeras? Litteratur Presentation Elforsk Workshop A Intervjuer Elforsk B/ Behövs en nationell arena för BC i Sverige och har Innovatum en roll att spela. Samt hur skulle det organiseras? Studiebesök Danmark C/ Extrafråga: Kan Innovatum ha något samarbete med den danska BC industrin? För att diskutera om det finns ett behov av en nationell arena i Fyrbodal har frågan diskuterats med flera aktörer i Sverige samt gjort en presentation för styrgruppen för Teknikbevakningsprogrammet för bränsleceller den 3 juni Medverkande på mötet var Energimyndigheten, Elforsk, KTH, Swerea IVF och Grontmij. Frågan har även diskuterats med programledningen för MISTRAs bränslecellsprogram samt Vätgas Sveriges kansli. En idé som dök upp under förstudiens genomförande var att undersöka möjligheten om den framväxande danska bränslecellsindustrin har ett behov av samarbeten kring produktionsteknik. En annan fråga som undersöktes var om den danska bränslecellsindustrin efterfrågar att svenska 8

9 underleverantörer börjar sälja till dem och om det finns behov av någon offentlig aktör för att underlätta den processen. 4 Nulägesanalys 4.1 Offentliga svenska bränslecellsaktiviteter Sverige saknar ett större forsknings- och utvecklingsprogram för bränsleceller. Med ett större menas ett program i storleksklassen 100 miljoner SEK/år. Flera av våra grannländer har program i den storleksklassen. Det finns dock program och organisationer som har offentligt stöd. De är: Mistras bränslecellsprogram Forskningsprogram som startade 1997 och tar slut halvsårskiftet Fokus på polymerelektrolytbränsleceller. Mer än miljoner har satsas under de här åren (både privata och statliga medel). Offentliga medel har huvudsakligen gått till doktorander och högskolor. Hemsidan är Energimyndighetens/Elforsks omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller Elforsk är värdar för ett omvärldsbevakningsprogram för bränsleceller som energimyndigheten är huvudfinansiär för. Budget är på ca 3 miljoner per år. Ett årligt seminarium per år där arbetet presenteras. Vätgas Sverige Vätgas Sverige är ett partnerskap med mer än 30 medlemmar. Syfte att främja vätgas som energibärare i Sverige. Aktiviteter är informationsspridning, lobbning, nätverksstöd, stöd för demonstrationsprojekt. Arbetar också med bränsleceller som en viktig vätgasteknologi. Innovatum är medlemmar i Vätgas Sverige. Swerea IVF Swerea IVF är det enda svenska institut som kontinuerligt är aktiv inom bränsleceller. Institutet gör utredningar och driver industrialiseringsfrågor med breda kontakter mot BC-industrin i Sverige och Europa. Kontaktperson är Lars Avellan. 4.2 Svensk bränslecellsindustri Det finns ett antal företag i Sverige som gör bränslecellssystem, bränslecellsstackar, komponenter eller material. De är: Cellkraft - är ett start-up företag som gör bränsleceller och bränslecellssystem för back-up framförallt till telecom. Är lokaliserade i Stockholm. Morphic gör bränslecellskomponenter och material men också hela bränslecellssystem. Är lokaliserade i Karlskoga. myfc gör mikrobränsleceller. Baserat i Stockholm. PowerCell gör bränslecellsstackar, men även hela bränslecellssystem för hjälpkraftsystem till båtar och lastbilar. Är lokaliserade i Göteborg. Volvoägda Powercell tog in 200 miljoner kronor i riskkapital under sommaren GETT Fuel Cells International AB gör bränslecellsstackar av fastoxidtyp. 9

10 Flera svenska företag är också underleverantörer till den internationella bränslecellsindustrin. De är b la Catator, Nolato, TIMCAL, Tanso, Morphic, Opcon, Sandvik, Outokompou och Permascand. Se figur 2 nedan. Figur 2. Svenska BC företag Svenska bränslecellssatsningar relativt andra länder Sverige har mycket lägre statligt och regionalt stöd än många länder. Länder som Tyskland och Danmark har miljoner SEK/år i stöd. Många europeiska regioner försöker locka till sig BC företag till deras region med fördelaktiga villkor. Många länder har en vätgas och BC strategi som tydligt pekar ut vilken fokus satsningar ska ha. Dessa strategier bakas upp av en rejäl budget från staten. Sverige saknar en strategi. 4.4 Globala bränslecellsmarknader Bränsleceller börjar bli kommersiella nu. De marknader som växer är gaffeltruckar, back-up, leksaker,och hjälpkraftssystem (speciellt till små system). Det är dock ingen stor marknad för bränsleceller i dagsläget och när och hur bränsleceller slår igenom i stor skala är en osäker fråga. Marknaden växer med 60-70%/år men från mycket små volymer. Ännu är det ovanligt med lönsamma bränslecellsföretag, vilket dock är naturligt för en ung teknik. Riktigt stora volymer blir det inte förrän BC-bilarna kommer, vilket förväntas till Ungefär bränslecellsbilar/år kommer att produceras globalt någon gång efter Däremot är det många underleverantörer som börjar positionera sig nu för att de ska kunna producera och sälja bränslecellskomponenter i storleksordningen per år efter

11 5 Pågående planer för bränsleceller I diskussion med aktörer i Sverige har åsikten att Innovatum inte behöver vara en samlande kraft för en nationell arena för bränsleceller kommit fram. Anledningen är att det redan finns planer för en nationell samling för bränsleceller i Sverige. Däremot så tror många att Innovatum kan ta en kompletterande roll. De olika arbetena som pågår är: 5.1 Skapandet av ett Nationellt BC centrum i Sverige Ett arbete för att få fram ett nationellt bränslecellscentrum med fokus på forskning och utveckling from Elforsk och Mistras BC-program samverkar för att skriva en ansökan under Bengt Ridell Grontmij, Bengt Steen (Chalmers), Göran Johansson (Volvo Technology, ETC) utgör arbetsgruppen. Målet är att centrumet ska vara igång sommaren Fokusområden för centret kommer att vara att stödja svensk exportindustri, biobränslen(biogas) för stationära bränsleceller samt APU för lastbilar och telecom. Utmärkande för centrumet är att satsningar kommer att vara fokuserade på vissa nischområden där Sverige kan konkurrera. Målsättningen med centrumet är att det ska ha en budget på ca 30 miljoner SEK/år varav 10 miljoner kommer från företag, 10 miljoner från högskolan och 10 miljoner från Energimyndigheten. Troligtvis kommer centrumet börja i mindre skala med en storleksordning på ca 6 miljoner /år under 2010 för att sedan successivt växa till 30 miljoner SEK/år. 5.2 Vätgasstrategi i Sverige Vätgas Sverige kommer fokusera på att få till en vätgas- och bränslecellsstrategi i Sverige under Lobbar mot politiker, departement, företag och myndigheter. Sven Wolf på Vätgas Sverige leder arbetet. 5.3 Möjliga BC demonstrationsprojekt i Sverige Grontmij kommer arbeta med att ta fram förslag på BC demoprojekt i Sverige. Är en del av Elforsks omvärldsbevakningsprogram för BC. Presenteras under september Bränsleceller i Danmark På grund av närheten till Danmark och att de har en imponerande satsning på bränsleceller åkte projektgruppen på studiebesök till Danmark för att höra vad de arbetar med samt diskutera våra idéer med dem. De statliga och privata investeringarna inom bränslecellsområdet i Danmark har ökat mycket. En förklaring är att det bildats en strategi och samarbetsorganisation inom bränslecellsområdet som heter Brint og brændselsceller i Danmark Partnerskabet. De finns två områden som danskarna satsar mycket på. Det ena fokusområdet är fastoxidbränsleceller och det andra är högtemperatur polymerelektrolytbränsleceller. När vi åkte över träffade vi den gruppering som håller på med fastoxidbränsleceller. Det är forskningsinstitut på Risö och Topsö Fuel Cells. Den gruppering som b la håller på med 11

12 högtemperaturpolymerelektrolytbränsleceller träffade vi inte. De består av Serenergy, DTU Ålborg universitet, Danfoss och Dantherm bränslecellssystem. Den danska staten satsade ca 130 MDKK per år inom bränslecellsområdet Det är huvudsakligen via Energistyrelsens EUDP program samt via Energinet.dk ForskEl program som pengarna kommer ifrån. 130 MDKK motsvarar ca 200 MSEK. I figur 3 finns en bild på hur danskarnas satsningar har ökat. Figur 3. Danska satsningar på bränsleceller och vätgas (miljoner DKK/år). 6.1 Möjliga samarbetsmöjligheter med Danmark Studiebesöket började med ett besök på Topsoe Fuel Cell i Lyngby utanför Köpenhamn. Topsoe Fuel Cell är en bränslecellsstacktillverkare som håller på med fastoxidbränsleceller. De är helägda av bolaget Haldor Topsoe som i sin tur är helägt av privatpersonen Haldor Topsoe. Topsoe Fuel Cell bygger enbart bränslecellsstackar och behöver därför samarbeta med systembyggare för att det ska vara möjligt att sälja till slutkund. De samarbetar t ex med Wärtsilä för att bygga hjälpkraftssystem till större båtar. Topsoe Fuel Cell har ungefär 130 personer anställda och de har byggt en protypproduktionslina. Under vårt studiebesök blev vi imponerade av deras professionella attityd och deras stora kunnande. De känns som en mycket spännande samarbetspartner. Med Topsoe Fuel Cell diskuterades möjliga samarbeten med Innovatum. 12

13 De hade inget behov att samarbeta om produktionsteknik. Eftersom de upplevde att de har bra kompetens om produktionsteknik. Behovet av renrumsteknik var inte så stor. De framförde också att de inte har så stort behov att hitta underleverantörer med avseende på material till bränslecellsstacksproduktion. De upplevde att underleverantörerna tog kontakt med dem. De är dock möjligt att när de går från deras prototypproduktionslina till riktigt stor produktion kan de komma att behöva underleverantörer som kan leverera stora volymer av god kvalité fast ändå kostnadseffektivt. Däremot skulle de gärna samarbeta med en svensk systembyggare som arbetar med något speciellt applikationsområde. Topsoe Fuel Cell behöver också samarbeta med komponenttillverkare som t ex företag som bygger värmeväxlare, reformers eller luftfiltreringssystem. En idé som diskuterades var därför ett produktutvecklingsprojekt mellan svenska komponenttillverkare, systembyggare och Topsoe Fuel Cell. En möjlighet skulle vara att göra ett produktutvecklingsprojekt som handlar om att använda biogas för att producera el och värme. Vi besökte också Risö som är ett energiinstitut. Där arbetar över 100 personer med forskning och utveckling av bränsleceller. Vi mötte professor Soeren Linderoth. Han var mycket tillmötesgående. Han berättade att han gärna skulle komma upp till Sverige för att presentera Risös forskningsarbete. Risö var också en imponerande organisation. 7 Resultat Ett kort sammanfattande resultat av förstudien är: Bränsleceller är tidigt i utvecklingen men vissa marknader börjar bli kommersiella och det kan bli en riktigt stor marknad framför allt om det blir bränsleceller i bilar. Frågan är dock när det är rätt timing att ge sig i arbetet med stor kraft. Innovatum behöver ej ta en samordnande roll för bränslecellsutvecklingen i Sverige eftersom det redan pågår arbete för att skapa en nationell samling. Däremot skulle Innovatum kunna ta en roll i utvecklingen. Under förstudien har framkommit rekommendationer på att Innovatum arbetar med följande områden: Produktionsteknik speciellt renrumsteknik och ytproduktionsteknik. Att underlätta för svenska underleverantörer att börja intressera sig för bränsleceller samt stödja kontaktskapandet mellan svenska underleverantörer och internationell och svensk bränslecellsindustri. Speciellt intressant är det att skapa ett samarbete med dansk bränslecellsindustri kring ett produktutvecklingsprojekt. Ett företag som vi efter vårt studiebesök fick mycket god erfarenhet av är Topsoe Fuel Cell. Ett möjligt samarbetsområde är biogas och fastoxidbränsleceller. 13

14 8 Slutsatser / Rekommendationer Innovatum behöver inte ta på sig en samordnade rollen för att driva en nationell arena för bränsleceller. Det arbetat pågår redan inom ramen för det nationella centrumet för bränsleceller i Sverige. Innovatum kan dock ta på sig en roll att driva projekt i samarbete med det nationella centrumet och Swerea IVF. Projekten skulle kunna ha fokus på produktionsteknik, att stödja svenska underleverantörer att leverera till internationell och svensk bränslecellsindustri samt produktutvecklingsprojekt tillsammans med dansk bränslecellsindustri. Ett första steg för att stödja svenska underleverantörer är att göra en mer detaljerad förstudie om bränslecellsindustrin framtida behov. Det görs antagligen bäst genom att besöka varje enskilt BCföretag för mer utförliga diskussioner. Efter besöken kan en karta på deras behov mappas mot svenska underleverantörers kompetens. För ett produktutvecklingsprojekt krävs att en bränslecellstillverkare är med i processen från början. Ett förslag är att skicka ett brev till t ex Topsoe Fuel Cell för att förklara projektet och hur de skulle gynnas att vara med. När de accepterar att vara med kan ett projekt i detalj planeras. Det är dock möjligt att det kan vara lite för tidigt att driva frågor om produktionsteknik och underleverantörshjälp eftersom bränslecellsmarknaden inte riktigt tagit fart. Eftersom bränsleceller är ett tekniktungt område behövs med god sannolikhet viss specialkompetens för att driva ett projekt inom området. Därför rekommenderas ett förfarande som bygger på att Innovatum söker pengar till ett projekt och sedan hyr in någon/några med specialkompetens inom produktionsteknik, underleverantörer och bränsleceller för att driva projekten. Möjliga finansieringsmöjligheter är Vinnova, InMotion och FFI. 14

15 15

16

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport

Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007- Stationära fastoxidbränsleceller (SOFC) Elforsk rapport Mohsen Assadi Januari 2008 Teknikbevakning av bränslecellsområdet under 2007 - Stationära fastoxidbränsleceller

Läs mer

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad

Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Teknikbevakning Fastoxidbränsleceller (SOFC) Högtemperaturbränsleceller med hög verkningsgrad Martin Andersson & Bengt Sundén Institutionen för Energivetenskaper Lunds Universitet Innehåll Generell introduktion

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi

3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi Protokoll EFFSYS 2 styrelsemöte 16, 091130 Plats: SVEP, Rosenlundsgatan 40, Stockholm Närvarande: Eric Granryd (EG), EFFSYS 2, ordförande Erik Björk (EB), EFFSYS 2, programsekreterare Ronny Bergens (RB),

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB - en regional satsning på bioenergi för värme och el. Kort info vid seminarium den 21 mars 2012, LNU. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden

Läs mer

Framtidens el- och värmeteknik

Framtidens el- och värmeteknik Framtidens el- och värmeteknik Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion Lars Wrangensten 1 Nytt Elforsk-projekt: "Inventering av Framtidens produktionstekniker för eloch värmeproduktion" Bakgrund

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Compraser Labs Medlemsprogram

Compraser Labs Medlemsprogram Version 141215 1 Compraser Labs Medlemsprogram Innehållsförteckning Visioner och målsättningar... 2 Inledning... 2 Avsikt... 2 Verksamhetsinriktning... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål för verksamhetens omfattning...

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Omotiverade medarbetare Dålig kommunikation Svårt att komma igång med förbättringsarbete Åtgärd/Aktivitet Kreativa medarbetarenkäter Nya intervjuer med fokus på

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Teknikbevakning och utredningar. Björn Kjellström Exergetics AB

Teknikbevakning och utredningar. Björn Kjellström Exergetics AB Teknikbevakning och utredningar Björn Kjellström Exergetics AB Teknikbevakning och utredningar Syfte: Bevaka utvecklingen och undersöka konkurrenskraften främst av småskalig kraftvärme men även flytande

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2015-06-17 Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Utlysning på 4 000 000 kronor till innovation av elektronik. Smartare Elektroniksystem är ett innovationsprogram med syfte

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix KNOP Lärande och kompetensdriven produktintroduktion Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix 6 oktober 2011 Helix-dagen, Linköping Agenda Om projektet KNOP Vad är en produktintroduktion?

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

vätgasen ut på vägarna

vätgasen ut på vägarna Illustration: Vätgas Sverige SKANDINAVIEN ska bli en av Europas första regioner med ett nätverk av tankstationer för vätgas. SID5 EN TIDNING OM RENA OCH SÄKRA ENERGILÖSNINGAR Nu kan du LADDA MOBILEN med

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Nu går tåget Slutrapport från Mistras bränslecellsprogram September 2010

Nu går tåget Slutrapport från Mistras bränslecellsprogram September 2010 Nu går tåget Slutrapport från Mistras bränslecellsprogram September 2010 Foto titelblad: Michael Jensen mj@world-photo.dk Nu går tåget Nu går tåget. Sakta men säkert rullar det ut från stationen med ökande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer