SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF"

Transkript

1 PARENTERAL NUTRITION SmofKabiven ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF nyhet! finns nu i högkostnadsskyddet* - med en unik kombination av fyra fetter *Gäller SmofKabiven och SmofKabiven Perifer. Ej SmofKabiven EF (elektrolytfri).

2 SmofKabiven med en balanserad sammansättning Balanserat innehåll av fett, protein och glukos SmofKabiven är sammansatt enligt internationella rekommendationer 1-4 SMOFlipid en unik kombination av fyra viktiga fetter Ger en balanserad fettprofil med en rad positiva effekter för patienten 5-18 Med extra vitamin E (ca 200 mg alfa-tokoferol/l) för att motverka fettperoxidation och oxidativ stress 5,6,9,11,14,15 Enda registrerade fettemulsionen för obegränsad långtidsanvändning till prematurer, spädbarn, barn och vuxna 5,6 Fiskolja (15 %) ger omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som bidrar till en optimal omega3:omega-6 kvot Olivolja (25 %) - ger enkelomättade fettsyror som bidrar till ett balanserat fettsyramönster Sojabönsolja (30 %) täcker behovet av essentiella fettsyror Medellånga fettsyror (30 %) för snabbt tillgänglig energi och effektiv fetteliminering Aminoven Komplett aminosyralösning som täcker proteinbehovet även vid förhöjda behov Möjlighet att lägga till glutamin vid behov Enda 3CB med taurin för att motverkar taurinbrist Glukos Enligt rekommenderad mängd kolhydrater och energikvot glukos:fett Tillsatser Enkelt att tillsätta essentiella vitaminer och spårelement i form av Soluvit, Vitalipid och Tracel Omfattande blandbarhetsdata finns tillgänglig, se

3 SmofKabiven för att möta dina patienters behov SmofKabiven ger patienterna det de behöver Sammansättning av fetter, aminosyror och glukos som med fördel kan ges till alla typer av patienter Användning finns dokumenterad för alla typer av patienter från nyfödda till vuxna Passar speciellt väl till kritiskt sjuka patienter och patienter med leverproblematik såväl som inflammatoriska tillstånd SmofKabiven är godkänd för långtidsanvändning SMOFlipid balanserar viktiga funktioner Jämfört med fettemulsioner baserade på sojabönsolja eller oliv/sojabönsolja visar SMOFlipid: Positiva effekter på immunförsvar och inflammatoriskt svar 7-9 Positiva effekter på leverfunktion 5-7,10,11 Kontrollerade triglyceridnivåer 5,7,11-14 Förbättrat antioxidativ status genom högre alfa-tokoferolnivåer 5,6,9,11,14,15 SMOFlipid förbättrar det kliniska utfallet Jämfört med fettemulsioner baserade på sojabönsolja eller oliv/sojabönsolja visar SMOFlipid: Färre infektioner 16,17 Kortare vårdtid 9,16,17 Kostnadsbesparande 18 Aminoven innehåller taurin Taurin är semiessentiell hos kritiskt sjuka, kirurgi- och cancerpatienter Kan reducera TPN-inducerad kolestas 26,27 Ger immunomodulatoriska effekter 28

4 SmofKabiven påverkar det kliniska utfallet Balanserar immunförsvaret och inflammatoriska svaret Lägre nivåer av de pro-inflammatoriska cytokinerna TNF-alfa och IL-6 med SMOFlipid jämfört med en emulsion baserad på oliv/sojabönsolja 8 Lägre nivåer av E-selektin, som spelar en viktig roll för migrering av leucocyter med SMOFlipid jämfört med en emulsion baserad på oliv/sojabönsolja 8 Påverkar leverfunktionen positivt Lägre nivåer av ALT, AST och total bilirubin med SMOFlipid jämfört med en fettemulsion baserad på sojabönsolja 5 Ingen skillnad i triglyceridnivåer efter 4 veckors behandling med SMOFlipid jämfört med en emulsion baserad på sojabönsolja 5 U/l ALT AST µmol/l Bilirubin 60 * 18 * * SMOFlipid soybean oil emulsion Baseline after 4 Weeks Baseline after 4 Weeks 0 Baseline after 4 Weeks Mean difference (random) 95 % confidence interval (days) ICU patients Not ICU patients Total Test for overall effect: Z=3.50 (p=0.0005) RR=-5.17 (-8.35, -1.99) RR=-1.86 (-3.13, -0.59) RR=-3.29 (-5.13, -1.45) Förbättrar det kliniska utfallet 39 % minskad risk för infektion hos IVA- och kirurgipatienter som fått PN berikad med fiskolja 16 * 3,29 dygn kortare vårdtid på sjukhus för IVA- och kirurgipatienter som fått PN med fiskolja 16 * 1,92 dygn kortare vårdtid på IVA för patienter som fått PN med fiskolja 16 * Favours ω-3 fatty acid enriched PN Favours control Ger kostnadsbesparingar i hälsoekonomiska modeller SmofKabiven har genomgående visat sig vara det mest kostnadsbesparande alternativet i hälsoekonomiska modeller: 18,29 PN till IVA- och kirurgipatienter PN till patienter som vårdas i hemmet Vid jämförelse med andra 3CB inom förmånen *data genererade från meta-analys med fiskolje-berikade fettemulsioner (SMOFlipid, Omegaven, Lipoplus/Lipidem)

5 SmofKabiven gör det lätt att välja Med en balanserad sammansättning Och en unik kombination av 4 viktiga fetter För att möta dina patienters behov Det bästa hälsoekonomiska valet SmofKabiven finns nu i högkostnadsskyddet Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket bedömer mot bakgrund av en kostnadsjämförelse att SmofKabiven och SmofKabiven Perifer ger lika stor patientnytta som StructoKabiven och StructoKabiven Perifer till en lägre kostnad enligt TLV beslut 29 augusti, 2013 Därmed är nu SmofKabiven* subventionerat för användning i hemsjukvården Intensivvård Grad B rekommendationer 3 ESPENs riktlinjer stödjer användning av emulsioner med tillsats av fiskolja Fiskoljeberikade fettemulsioner kan sannolikt förkorta vårdtiden för kritiskt sjuka patienter Kirurgi Grad C rekommendation 4 Den optimala parenterala sammansättningen för kritiskt sjuka kirurgipatienter skall sannolikt innehålla tillskott av omega-3 från fisk Berikning med fettsyrorna EPA och DHA i fettemulsioner har påvisade effekter på cellmembran och inflammatoriska processer *Gäller SmofKabiven och SmofKabiven Perifer. Gäller ej SmofKabiven Elektrolytfri.

6 Referenser 1. ESPEN guidelines on parenteral nutrition. Clinical Nutrition 2009;28(4). 2. Carpentier Y in: Sobotka L (Editor-in-Chief): Basics in Clinical Nutrition, 3rd Edition. Galen 2004; Singer P et al. ESPEN guidelines on parenteral nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition 2009;28: Braga M etal. ESPEN guidelines on parenteral nutrition: Surgery. Clinical Nutrition 2009;28: Klek S et al. Clin Nutr 2013;32: Goulet O et al. J Parenter Enteral Nutr 2010;34(5): Piper SN et al Eur J Anaesthesiol 2009;26(12): Schade I et al. Crit Care 2008;12(suppl2):S56-S57 9. Grimm H et al. Eur J Nutr 2006;45(1): Hallay J et al. Hepatogastroenterology 2010;57: Antébi H et al. J Parenter Enteral Nutr 2004;28: Mertes N et al. Ann Nutr Metab 2006;50: Rayyan M et al. J Parenter Enteral Nutr 2012;36(1suppl):81S-94S 14. Tomsits E et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;51(4): Skouroliakou M et al. Eur J Clin Nutr 2010;64(9): Pradelli L et al. Crit Care 2012;16(5):R Chen B et al. J Parenter Enteral Nutr 2010;34: Pradelli L et al. ISPOR 15th Annual European Meeting, 3-7 Nov 2012, Berlin, Germany, Poster no. PIH Vermeulen M et al. Clin Nutr Supll 2009;4(2) 20. Stapleton PP et al. Clin Nutr 1997;16: Desai TK et al. Am J Clin Nutr 1992;55: Paauw JD et al. Am Clin Nutr 1990;52: Chiarla C et al. J Nutr 2000;130: Geggel HS et al. N Engl J Med 1985;312: Kopple JD et al. Am J Clin Nutr 1990;52: Wang L et al. JPEN 1991;15: Cooper A et al. J ped Surg 1984;19: Redmond HP et al. Nutrition 1998;14: SmofKabiven, Internrapport, TLV ansökan om att ingå i läkemedels förmånen 2013; beslut se SmofKabiven Rx, EF, ATC-kod: B05BA10. Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé Näringslösning med glukos, aminosyralösning med elektrolyter och fettemulsion. För intravenös nutrition i central ven. Indikationer Parenteral nutrition till vuxna patienter när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad. Kontraindikationer Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot någon aktiv substans eller hjälpämne, Svår hyperlipidemi, Svår leversvikt, Svåra koagulationsrubbningar, Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen, Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys, Akut chock, Okontrollerad hyperglykemi, Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående elektrolyterna, Allmänna kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem, övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens, Hemofagocytotiskt syndrom, Instabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär koma). För mer information, se SmofKabiven Elektrolytfri, Rx, EF, ATC-kod: B05BA10. Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé Näringslösning med glukos, aminosyralösning och fettemulsion. För intravenös nutrition i central ven. Indikationer Parenteral nutrition till vuxna patienter när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad. Kontraindikationer Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein eller mot någon aktiv substans eller hjälpämne, Svår hyperlipidemi, Svår leversvikt, Svåra koagulationsrubbningar, Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen, Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys, Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys, Akut chock, Okontrollerad hyperglykemi, Allmänna kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem, övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens, Hemofagocytotiskt syndrom, Instabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär koma). För mer information, se SmofKabiven Perifer, Rx, EF, ATC-kod: B05BA10. Utdrag av fasstext, baserad på produktresumé Näringslösning med glukos, aminosyralösning med elektrolyter och fettemulsion. Indikationer Parenteral nutrition till vuxna patienter när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad. Kontraindikationer Överkänslighet mot fisk-, ägg-, soja- eller jordnötsprotein, eller mot något aktivt innehållsämne eller hjälpämne i SMOFKABIVEN PERIFER, Svår hyperlipidemi, Svår leversvikt, Svåra koagulationsrubbningar, Medfödd rubbning av aminosyrametabolismen, Svår njursvikt utan tillgång till hemofiltration eller dialys, Akut chock, Okontrollerad hyperglykemi, Patologiskt förhöjda serumnivåer av någon av de ingående elektrolyterna, Allmänna kontraindikationer mot infusionsterapi: akut lungödem, övervätskning och okompenserad hjärtinsufficiens, Hemofagocytotiskt syndrom, Instabila tillstånd (t.ex. svåra posttraumatiska tillstånd, okompenserad diabetes mellitus, akut hjärtinfarkt, stroke, embolism, metabolisk acidos, allvarlig sepsis, hypoton dehydrering och hyperosmolär koma) För mer information, se Fresenius Kabi AB, Marknadsbolaget, Uppsala Tel: , FKS /13

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F Parenteral Nutrition en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven, ATC-kod: B5XB2, Rx, F Dipeptiven en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven används för att förebygga eller behandla glutaminbrist

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg 3 2006, 2:a utgåvan, plan4.se DENNA SKRIFT ÄR FRAMTAGEN AV Dietisternas Riksförbund Nutritionsnätet för sjuksköterskor Svensk Förening för Klinisk Nutrition (Svenska Läkaresällskapet) SWESPEN Swedish Society

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

XIX NUMMER 1 FEBRUARI

XIX NUMMER 1 FEBRUARI ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av

Läs mer

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr.

Procalcitonin vid akuta infektioner. - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Procalcitonin vid akuta infektioner - Kan det minska onödig antibiotikaförskrivning? Anders Ternhag, specialistläkare, med.dr. Innehåll Inledning... 3 Procalcitonin som biomarkör: en kortfattad bakgrund...

Läs mer

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa

Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Hälsomässiga effekter av palmolja från vetenskap till folkhälsa Utredningsprojekt av SNF 2014 Hälsomässiga effekter av palmolja- från vetenskap till folkhälsa December 2014, SNF Swedish Nutrition Foundation,

Läs mer

Omega-3. Mycket viktigt för barnets normala utveckling / sid 2. Omega-3 till gravida och ammande kan minska risk för allergier

Omega-3. Mycket viktigt för barnets normala utveckling / sid 2. Omega-3 till gravida och ammande kan minska risk för allergier Published by Mead Johnson Scandinavia No 1/2008 Omega-3 Mycket viktigt för barnets normala utveckling / sid 2 Nutritionisten Katrine bjuder BVC-personalen på lättlagad och allergianpassad lunch! / sid

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012 Tema: Pediatrik NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har ett ökat

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Institutionen för naturvetenskap Examensarbete En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Hanna Nilsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O32 Abstrakt Titel: En

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett medicazine iqnyhetsbrev med fokus på livets fett Utgåva 4 2006 Fettsyrors betydelse vid graviditet och amning Ny klinisk studie Naturlig fiskolja eller syntetisk? GLA vid torra och sköra slemhinnor Tillverkare

Läs mer

DIETER. Sjukdomsdieter. Hälsodieter. J-E Sundström Matera medica

DIETER. Sjukdomsdieter. Hälsodieter. J-E Sundström Matera medica DIETER Sjukdomsdieter Hälsodieter Allmänt, naturmedicin och kost Råkost Konsumtion av frukt/grönsaker och förebyggande av sjukdomar Typer av dieter eller dietistiska inriktningar Diettyper Lågkaloridieter

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma

Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma Kunskapsunderlag: Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma 2 Projektgrupp: Delprojektledare och medicinsk utredare Mia Levén, hälsoekonomerna Ann-Charlotte Dorange och Ingrid Tredal

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2013 Volym 29 Nr 4 Viktiga diabetesnyheter: Rapport från EASD, färska kliniska studier på DPP-4-hämmare och nya behandlingsrön

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter Nyttiga fakta om ägg & näring Fakta om ägg från Svenska Ägg Förord Den här skriftens titel Ett ägg är mer än fyra morötter är ett sätt att säga att ägg är mer

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

BLODTRYCKET. Diabetes mellitus en hjärtsjukdom? Trombocyter och trombocythämmande läkemedel STENO 2 en landmarkstudie i tiden

BLODTRYCKET. Diabetes mellitus en hjärtsjukdom? Trombocyter och trombocythämmande läkemedel STENO 2 en landmarkstudie i tiden BLODTRYCKET Svenska föreningen för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2008 Volym 24 Nr 1 Diabetes mellitus en hjärtsjukdom? Trombocyter och trombocythämmande läkemedel STENO 2 en landmarkstudie i tiden

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011 tema: ögon solen ledare... 4 tema ögon Prematuritetsretinopati... 6 Barns syn...12 Att vara barn och ha glasögon...16 Omega-3 barns

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen Vol 6 2014 Nr 3 Nefromedia är en tidskrift om dialys och njursjukvård, utgiven av Fresenius Medical Care Sverige AB. Refererade artiklar är publicerade i erkända internationella medicinska facktidskrifter.

Läs mer