PM Parenteral nutrition, barn och ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Parenteral nutrition, barn och ungdom"

Transkript

1 PM Parenteral Nutrition, barn och ungdom Författare: Lovisa Telborn, Ann-Christine Lussagnet, Gunnar Westbacke, Lotta Söderberg, Pia Karlsland-Åkeson, Caroline Jeppsson, Maria Molin och Irene Axelsson PM Parenteral nutrition, barn och ungdom Innehåll Översikt... 2 Barn < 2 år:... 2 Barn > 2 år:... 2 Indikationer för parenteral nutrition... 2 Behov... 2 Ordination av parenteral nutrition för barn < 2 år... 4 Central infart... 4 Perifer infart... 5 Ordination av parenteral nutrition för barn > 2 år... 6 Central infart... 6 Perifer infart... 6 Komplikationer, orsaker och åtgärder... 7 Monitorering vid parenteral nutrition... 8 Parenteral nutrition i hemmet (HPN)... 9 Anpassning av parenteral nutrition vid speciella behov... 9 Cystisk fibros... 9 Leverpåverkan... 9 Tillsatser... 9 Järn... 9 Soluvit... 9 Vitalipid infant och adult Peditrace Tracel Karnitin Glutamin SMOFlipid Omegaven Läkemedel Referenser Bilaga 1. SMOFlipid och Evalac till barn < 2 år Bilaga 2. Evalac olika lösningar Bilaga 3. OLIMEL olika lösningar Bilaga 4. Läkemedel kompatibla med OLIMEL... 14

2 2 Översikt Barn < 2 år: Välj Barn TPN 2011, ordineras via Skånes universitetssjukhus intranät, under Barnkirurgiska kliniken. Barn > 2 år: Välj OLIMEL N7E, trekammarpåse tillsätt vitaminer, mineraler och spårelement. Indikationer för parenteral nutrition Parenteral nutrition (PN) startas när barnets nutritionsbehov inte kan tillgodoses med oral och/eller enteral nutrition. Starta PN om näringsintaget är mindre än 50 % av behovet under längre tid än den som anges i tabell 1 (gäller ej prematurer). Överväg alltid central infart eftersom användning av perifer infart ger fler komplikationer och perifera lösningar ger oftast inte fullvärdig nutrition. För prematura barn se neonatalklinikens PM. Om barnet inte har något oralt intag finns behov av oralmotorisk stimulering, framför allt till de små barnen. Tabell 1. Maximal tidsperiod med näringsintag < 50 % av behov innan PN startas. Barnets ålder Dygn < 1 mån 2 1 mån-12 mån 3 > 1år 4-5 Behov Barnets sjukdomstillstånd, energi-, närings- och vätskebehov samt typ av infart styr vilken mängd och sort PN som ordineras. Om barnet är dehydrerat bör barnet rehydreras innan total parenteral nutrition (TPN) startar. Energibehovet påverkas av nutritionsstatus, graden av katabolism, eventuellt trauma och sedering. Ett djupt sederat barn och/eller ett barn i metabol stress behöver ungefär hälften av sitt normala energibehov. Ökat energibehov kan ses t.ex. vid hjärtsjukdom, lungpåverkan och vid önskemål av catch up tillväxt. Justera beräkningen vid behov. Vid central infart bedöms volymen av parenteral nutrition i första hand utifrån barnets energibehov, se tabell 2. Det är även viktigt att se till att patientens totala vätskebehov är tillfredställt, se tabell 3. Vid perifer infart bedöms volymen utifrån vätskebehovet, se tabell 3, och barnets nutritionsbehov blir oftast inte tillfredställt. Vid bedömning av mängd av PN/TPN dras volymen för oralt, enteralt intag samt eventuella andra intravenösa lösningar bort. Vitaminer och spårämnen ingår eller måste tillsättas i de parenterala lösningarna. Elektrolyter ingår i alla lösningar, förutom i de elektrolytfria. Barnets parenterala behov av aminosyror anges i tabell 4, glukos i tabell 5 samt lipider i tabell 6. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

3 3 Tabell 2. Parenteralt normalbehov av energi (ESPGHAN guidelines). Ålder Kcal/kg kroppsvikt/dygn 0-1 år * 1-7 år 90-75* 7-12 år 75-60* år 60-30* *Energibehovet per kilo minskar med stigande ålder. Tabell 3. Vätskebehov enligt kroppsvikt (Holliday-Segar). Vikt Mängd/dygn < 5 kg 150 ml/kg 5-10 kg 100 ml/kg kg 1000 ml + 50 ml för varje kg över 10 kg > 20 kg 1500 ml + 20 ml för varje kg över 20 kg Tabell 4. Parenteralt behov av aminosyror (ESPGHAN guidelines). Ålder g/kg/dygn 0-2 mån 1,5-3,0 2 mån-3 år 1,0-2, år 1,0-2,0 Tabell 5. Parenteralt behov av glukos (ESPGHAN guidelines). Vikt g/kg kroppsvikt/dygn** < 3 kg 18* 3-10 kg 16-18* kg 12-14* kg 10-12* kg < 12* > 30 kg < 10* *Slutmängd, ska trappas upp. Tillförselhastigheten av glukos bör inte överstiga 1,2 g/kg/timme. **Mängden glukos per dygn bör inte underskrida den egna produktionen, som är mellan 11,5 g/kg/dygn för prematura till 3 g/kg/dygn för vuxna. Tabell 6. Maximalt parenteralt intag av lipider (ESPGHAN guidelines). Ålder g/kg/dygn Hastighet, g/kg/timme 0-1 år 3-4* 0,13-0,17 > 1 år 2-3* 0,08-0,13 *Slutmängd, ska trappas upp. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

4 4 Ordination av parenteral nutrition för barn < 2 år Central infart Som förstahandsval används en apoteksblandad sammansättning, TPN Barn 2011, med en komposition som ger en komplett näringstillförsel vid normaltillstånd. TPN Barn 2011 Ordinera TPN Barn 2011 via Skånes universitetssjukhus intranät, under Barnkirurgiska kliniken, Lund, Vårddokument, TPN-beräkning. Tillvägagångssätt: 1. Öppna dokumentet TPN beräkning. 2. Ett Excel ark öppnas: a) Fyll i samtliga röda fält under rubrik Energiberäkningar. Programmet beräknar barnets energibehov vid normaltillstånd. Skriv även i rätt kostnadsställe och leveransadress. b) För barn 0-1 år beräknas energibehovet till en något högre nivå än rekommendationen, kcal/kg/dygn. Det lägre energibehovet anges i kolumn B och det högre i kolumn D. c) För barn över 1 år beräknas energibehovet enligt Wallace och anges i kolumn C. d) Beräknas barnet ha ett lägre eller högre energibehov än vad programmet anger, räkna ut det manuellt och skriv in i kolumn B eller C beroende av barnets ålder. Dra bort mängd för eventuellt oralt och/eller enteralt energiintag. e) I kolumn F, G eller H framgår den volym TPN som motsvarar barnets energibehov. f) Välj volym och skriv in det i det röda fältet under rubrik TPN. g) Programmet räknar ut sammansättningen i TPN-blandningen. Innehållet av vitaminer, mineraler och elektrolyter kan inte ändras. 3. Upptrappning sker utifrån barnets tillstånd: a) Välj upptrappning för tre dagar (vid ingen eller kortvarig svält) eller fem dagar (vid långvarig svält och vid första levnadsmånaden) eller välj fulldos (när upptrappning skett), se flikar. Under upptrappning skall den resterande vätska som fattas för att uppnå vätskebehovet ges separat. b) Barnets behov av fett- och vattenlösliga vitaminer finns i lösningen och ges med fulldos från dag ett. 4. Ordinationen skrivs ut, signeras och faxas till apoteket för beställning: a) Fax nummer till beredningen (telefon nummer ). b) PN ordineras för 5-7 dagar och ska beställas på vardagar senast kl. 14, för leveransen före kl. 12 nästa vardag. Vid beställning före kl på vardagar kan leverans ske till avdelningen samma eftermiddag, till en extra kostnad. Akutbeställning, på vardagar, kan göras vid undantagsfall. 5. TPN påsarna förvaras i kylskåp och tas fram innan användning för uppvärmning till rumstemperatur. Hängtid 24 timmar. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

5 5 Hastighet: Ordinerad mängd skall ges på så stor del av dygnet som möjligt, idealt 24 timmar. Om mängden måste ges på kortare tid och hastigheten ska ökas görs det först när ordinerad fullmängd PN/TPN har uppnåtts och barnet är stabilt. Full dygnsvolym bör inte ges på kortare tid än 20 timmar/dygn, förutsatt att barnet kan försörja sig oralt/enteralt under frånkopplings tid. Ibland kan det vara önskvärt att ge infusionen under ännu kortare tid, vilket kan medföra att den rekommenderade infusionshastigheten kan komma att överskridas, full dygnsvolym på kortare tid än 16 timmar/dygn är inte lämpligt. Annan sammansättning av PN Behöver barnet en annan sammansättning av PN kan olika komponenter ges separat, exempelvis SMOFlipid och Evalac. För ordination se bilaga 1. Förstahandsval är Evalac 10 %, för innehåll och maxtillsatser se bilaga 2. När barnet behöver påbörja PN under en helg, ordinera SMOFlipid och Evalac, förutsatt att dessa produkter finns hemma, för att övergå till TPN Barn 2011 på måndag. Perifer infart Överväg alltid att sätta central infart till barn som behöver PN. Perifera lösningar ger oftast inte fullvärdig nutrition och ger ofta komplikationer. Evalac 10 % utan Ca kan ges perifert och i undantagsfall kan SMOFlipid ges perifert. För ordination se bilaga 1. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

6 6 Ordination av parenteral nutrition för barn > 2 år Som förstahandsval används OLIMEL som är ett trekammarsystem. Den innehåller kolhydrater, fett (olivolja och sojaolja), proteiner och elektrolyter. Vitaminer (fett- och vattenlösliga) och spårämnen måste tillsättas. För innehåll av elektrolyter och maximal mängd tillsatser, se bilaga 3. För kontraindikationer, var god se FASS. För läkemedel kompatibla med OLIMEL, se bilaga 4. Central infart Tillvägagångssätt: 1. Energibehov: Beräkna barnets energibehov, se tabell 2, ta även hänsyn till patientens tillstånd för att bestämma volym av parenteral nutrition. Minska mängden för eventuellt oralt och/eller enteralt energiintag. För att tillfredställa energibehovet måste tillåtna maximal dygnsvolym, enligt FASS, ofta överskridas. 2. Välj lösning, för innehåll och maxtillsatser, se bilaga 3. a) OLIMEL N7E, förstahands val. b) Andra sammansättningar finns att beställa vid speciella behov: - OLIMEL N5E har ett lägre proteininnehåll. - OLIMEL N9E har ett högre proteininnehåll. 3. Vitaminer och mineraler: Tillsätts i OLIMEL, direkt i anslutande till användande. a) För barn < 11 år tillsätts: En ampull Soluvit blandas i 10 ml Vitalipid infant. Barn < 15 kg: Peditrace 1 ml/kg/dygn. Barn 15 kg: 15 ml Peditrace eller Tracel 0,1 ml/kg/dygn. b) För barn > 11 år tillsätts: En ampull Soluvit blandas i 10 ml Vitalipid adult. Tracel 0,1 ml/kg/dygn. c) Hängtid 24 timmar. 4. Upptrappning och hastighet: a) Ordinerad mängd skall ges på så stor del av dygnet som möjligt, idealt 24 timmar. Börja med långsam infusionshastighet 12,5-25 ml/kg/dygn, upptrappning under 3-5 dagar. Under upptrappning skall den resterande vätska som fattas för att uppnå vätskebehovet ges separat. b) Maximal infusionshastighet vid OLIMEL N7E är 4,3 ml/kg/timme till barn 2-11 år och 2,7 ml/kg/timme till barn år. Ibland kan det vara önskvärt att ge infusionen under en kortare tid vilket kan medföra att den rekommenderade infusionshastigheten enligt FASS kan komma att överskridas. Detta bör endast göras i undantagsfall och under bevakning av patientens kliniska tillstånd. För övriga OLIMEL lösningar och hastigheter var god se FASS. Perifer infart Överväg alltid att sätta central infart till barn som behöver PN. Perifera lösningar ger oftast inte fullvärdig nutrition, tillräckligt med elektrolyter och volym samt ger ofta komplikationer. Tillvägagångssätt: 1. Räkna ut patientens vätskebehov, se tabell 3, för att bestämma volym. Dra bort mängd för eventuellt oralt-, enteralt intag samt övrig intravenöst vätska. Tillåtna maximal dygnsvolym enligt FASS överskrids ofta. 2. Välj OLIMEL N4, för innehåll och maxtillsatser se bilaga Vitaminer och mineraler: enligt anvisningar centralinfart, se punkt 3 ovan. 4. Upptrappning och hastighet: Ordinerad mängd skall ges på så stor del av dygnet som möjligt, idealt 24 timmar. Börja med långsam infusionshastighet 12,5-25 ml/kg/dygn, upptrappning under 3-5 dagar. Hastigheten kan sedan ökas gradvis till maxhastighet 5,7 ml/kg/timme för barn 2-11 år och till max 4,3 ml/kg/timme för barn år. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

7 7 Komplikationer, orsaker och åtgärder Komplikation Möjlig orsak Förslag till åtgärd Hyperglykemi Hög glukostillförsel. För snabb tillförsel. Diabetes Illamående Takykardi, feber, snabb viktökning Stigande levervärden Stigande urea Tromboflebit För snabb tillförsel. För hög energinivå. Dehydrering Refeeding syndrome (överbelastningssyndrom) Njursvikt Infektion Långvarigt TPN. Kolestas Leversteatos Hypertriglyceridemi Kronisk inflammation. Nedsatt njurfunktion. För hög kvävetillförsel. Får låg energitillförsel. Hyperosmolär lösning. Skötselteknik För grov PVK. Sänk tillförselhastigheten. Ge ev. insulin. Uteslut annan orsak än PN. Sänk energinivå och hastighet. Ge lösning med lägre osmolalitet. Ev. antiemetika. Sänk energinivå och hastighet. Viktkontroll 1g/dygn. Tempkontroller Kontrollera elektrolyter. Sepsis utredning, infektionsprover. Stimulera tarmen med enteral nutrition. Minska fettmängd och hastighet. Byt fettemulsion (till t.ex. Omegaven). Sätt in Ursofalk. Överväg antibiotika behandling. Minska tillförsel av kväve. Öka tillförsel av energi. Kontrollera att lösning för perifert bruk används. PVK ska bytas dagligen. Mindre PVK. Indikation för CVK eller PAC. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

8 8 Monitorering vid parenteral nutrition Detta är ett förslag och kan modifieras efter behov. Före PN Under upptrappning Vid stabilt läge Dagligen 2 g/v 1 g/v 1 g/4-8 v Serum Hb x x x x x Na x x K x x Ca x x syrabas x x x x x B-glukos x x x x x TG * x x x x albumin x x klorider x x kreatinin x x konjugerat bilirubin x x x okonjugerat bilirubin x x x ASAT x x x x ALAT x x x x ALP x x x x GT x x x x magnesium x x fosfat x x zink x x selen x x järn x x leukocyter x x x trombocyter x x x CRP x x x reticulocyter x x MCV x x ferritin x x PK x x urea x x PTH x x retinol x x kobalaminer x x folat x x tokoferol x x löslig transferrinreceptor x x aldosteron x x s-1,25 dihydroxi vit D x x s-25- OH vit D3 x x karnitin x x fettsyror, vid t.ex. vb vb Omegaven behandling Urin Ca x x Na x x Kalium x Kreatinin x u-sticka x x Övrigt vikt x x x vb x längd x x HO < 2 år < 2 år bukomfång x x blodtryck x x *TG, se nästa sida. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

9 9 *s-tg Vid följande tillstånd finns det anledning att vara extra försiktig med noggrann och eventuell tidigare kontroll av s-tg: prematura SGA-barn, svår lungsjukdom framförallt med pulmonell hypertension, cirkulationssvikt med chock, akut sepsis, leverskada, corticosteroidbehandling, trombocyter < 20 x 10 9 /L. Toleransen av intravenöst tillfört fett beror på intaget per timme och inte totala dygnsmängden. Genom att tillföra fettet under en längre tid minskar risken för hyperlipidemi. s-tg tas alltid efter fyra timmars fettkarens. Vid parenteral tillförsel tolereras högre s-tg än vid enteral tillförsel, enligt ESPGHAN accepteras för spädbarn 2,8 mmol/l och för större barn 4,5 mmol/l. Parenteral nutrition i hemmet (HPN) Vid långtidsbehov av parenteral nutrition kan tillförsel ske i hemmet. Målsmän och eventuella assistenter skall utbildas i handhavande. Hembesök för bedömning av sterilrum skall göras av erfaren sjuksköterska. Regelbundna kontroller med bedömning av månadsprover och patientens tillstånd görs av TPN-team på kliniken. Anpassning av parenteral nutrition vid speciella behov Cystisk fibros Vid cystisk fibros kan det vara fördelaktigt att välja parenteral lösning med Intralipid som fettemulsion för att öka intaget av linolsyra. Leverpåverkan Vid nutritionell leverpåverkan kan Omegaven användas som enda fettkälla för att bryta tillstånd av kolestas. Omegaven ges då som parenteral fettemulsion till en volym av målet 1 g fett/kg/dygn motsvarar 10 ml Omegaven/kg/dygn. Bör ges under timmar. Tillsatser I TPN Barn 2011 får inga extra tillsatser göras. För maximala doser av tillsatser i Evalac, var god se bilaga 2. För maximala doser av tillsatser i OLIMEL, se bilaga 3 och FASS. Järn Det är svårt att komma upp i tillräckligt järnbehov vid TPN. Barn med TPN > 3 veckor bör få tillskott. Om möjligt ge järn peroralt till de mindre barnen som får TPN 2011, till barn över 15 kg kan Tracel ges i OLIMEL istället för Peditrace, men då måste de övriga spårelement ses över. Långtidsbehandling med TPN innehållande Tracel räcker oftast inte för att tillfredställa järnbehovet. Intravenöst järn (Ferinject) kan ges vid behov till äldre barn. Soluvit Soluvit innehåller de vattenlösliga vitaminerna tiamin (B1), riboflavin (B2), nikotinamid/niacin (B3), pantotensyra (B5), pyridoxin (B6), biotin (B7), folsyra, cyanokobalamin (B12) och askorbinsyra (C). PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

10 Vitalipid infant och adult Vitalipid innehåller de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. För barn upp till 11 år används Vitalipid infant, från 11 år används Vitalipid adult. 10 Peditrace Peditrace är anpassad till barn och innehåller spårelementen kalium, koppar, mangan, natrium, selen och zink. Innehåller inte järn. Tracel Tracel innehåller spårelementen järn (täcker inte järn behovet under längre tids behandling), kalium, koppar, krom, mangan, natrium, selen och zink. Kan användas till barn med en vikt över 15 kg. Karnitin Barn med TPN > 4 veckor rekommenderas tillskott av karnitin (ingår i cellernas energiomsättning) i sina TPN lösning. Karnitin ingår i TPN Barn För äldre barn görs en individuell bedömning om behov av karnitinsupplementering. Karnitin kan tillsättas i parenteral nutritionslösning med rekommenderad dos 10 mg/kg/dygn. Glutamin Glutamin utgör substrat för lymfocyter och enterocyter och deltar i upprätthållande av syrabasbalansen. Vid studier av vuxna kirurg- och intensivvårdspatienter har man sett goda resultat vid intravenös tillförsel, men det finns inte evidens för rutinmässig användning hos barn. Glutamin kan tillföras parenteralt och/eller enteralt vid speciella behov. SMOFlipid SMOFlipid 200 mg/ml är en fettemulsion med fyra olika fetter: sojaolja, medellånga fettsyror, olivolja och fiskolja. Innehåller bland annat de essentiella omega n-6- och omega n-3-fettsyrorna samt de långkedjiga omega-3- fettsyrorna samt tokoferoler (E-vitamin). Energiinnehåll 2 kcal/ml. SMOFlipid är den fettemulsionen som ingår i TPN barn Omegaven Omegaven är en fettemulsion för parenteralt bruk som ger en tillförsel av långkedjiga omega-3- fettsyror. Ges endast på specifik ordination då den generellt inte rekommenderas till barn på grund av begränsad erfarenhet. Kan kombineras med andra fettemulsioner, t.ex. ClinOleic eller som tillsats i OLIMEL, för att öka det parenterala fettintaget och därmed energiintaget. Mängd 1-2 ml Omegaven/kg/dygn. SMOFlipid innehåller långkedjiga omega-3-fettstyror. För hastighet se FASS. Läkemedel För läkemedel kompatibla med OLIMEL, se bilaga 4. Referenser Pediatrisk parenteral nutrition Nordisk handbok. Red Yigael Finkel. Fresenius Kabi Koletzko B, Goulet O, Hunt J, Krohn K, Shamir R. Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), supported by the European Society of Paediatric Research (ESPR). J Pediatr Gastroenterol Nutr Nov;41 Suppl 2:S1-87. FASS Puder M, Valim C, Mesel J, mfl. Parenteral fish oil improves outcomes in patients with parenteral Nutrition-associated liver injury. Annals of Surgery, Volym 250, Nr. 3, September PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

11 11 Bilaga 1. SMOFlipid och Evalac till barn < 2 år Central infart och i undantagsfall perifer infart SMOFlipid och Evalac kan ges i kombination som alternativ till apoteksblandad TPN Barn Evalc beställs från Apotekets beredning, se öppettider sidan 4 punkt 4. Tillvägagångssätt: 1. Ordinera upp till barnets vätskebehov (även vid centralinfart), se tabell 3. Evalac 10 % vid central infart och Evalac 10 % utan Ca vid perifer infart, för innehåll bilaga 2. a) Upptrappning till slutvolym under 3-5 dagar (på BIVA kan ev. upptrappningen gå snabbare). 2. Ordinera volym SMOFlipid (200 mg/ml) utifrån upptrappningsschema nedan, välj mellan tre eller fem dagar, se tabell 7 eller tabell 8. a) Infusionshastighet och upptrappning: SMOFlipid ska administreras som en kontinuerlig infusion under timmar/dygn. Det rekommenderas att inte överstiga en infusionshastighet på 0,15 g lipider/kg kroppsvikt/timme och max till 3 g/kg/dag. SMOFlipid kan ges perifert med samma hastigheter. 3. Tillsätt Soluvit och Vitalipid (S-V): a) För barn < 10 kg: 1 ampull Soluvit spädes med 10 ml sterilt vatten eller glukoslösning. 1 ml/kg/dygn av den spädda lösningen tillsättes i Evalac. 10 ml Vitalipid infant tillsättes i SMOFlipid. b) Barn >10 kg: En ampull Soluvit blandas i 10 ml Vitalipid infant och tillsättes i SMOFlipid. 4. Färdigblandad SMOFlipid är hållbart i 24 timmar. För monitorering se sidan 8. Tabell 7. Upptrappning under tre dagar. Infusions dag SMOFlipid + S-V, ml/kg/dygn Sedan 15 Tabell 8. Upptrappning under fem dagar. Infusions dag SMOFlipid + S-V, ml/kg/dygn , ,5 Sedan 15 PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

12 Bilaga 2. Evalac olika lösningar EVALAC 10 % EVALAC 10 % utan Ca EVALAC 10 % elektrolytfri 12 Ursprung Polberger EVLAC EVALAC 5 % 5 % elektrolytfri 100 ml lösning består av (ml) Vaminolac Glucos 50 mg/ml 23,5 40 Glucos 100 mg/ml 17,8 26, ,3 30 Glucos 200 mg/ml Addex-NaCl 0,5 0,5 0,5 Addex-KCl Calcium Sandoz 4,5 4,5 Glycophos Addex-Mg 0,2 0,2 0,2 Peditrace 1 1 0,5 Totalvolym, ml ,5 100 Innehåll per 100 ml lösning Protein, g 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 Glukos, g 10,6 10,6 10,6 5 5 Energi, kcal Na, mmol K, mmol Ca, mmol 1 1 Fosfat, mmol Mg, mmol 0,2 0,2 0,2 Cl, mmol Sulfat, mmol 0,2 0,2 0,2 Mn, µmol 0,02 0,02 0,01 Zn, µmol 3,82 3,82 1,91 Cu, µmol 0,32 0,32 0,16 F, µmol 3 3 1,5 I, µmol 0,008 0,008 0,004 Se, µmol 0,025 0,025 0,013 Maxtillsats ml i totalt 100 ml lösning Addex-NaCl 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 Addex-KCl Ca Sandoz 2,2 6,7 6,7 2,2 6,7 NaCl+KCl 1,5+4 1,5+4 2,2+4,7 1,5+4 2,3+4,6 NaCl+Ca Sandoz 1,5+2,2 1,25+5,45 2,2+4,7 1,5+2,2 2+4,9 KCl+Ca Sandoz 4+2,2 2,2+4,5 3,5+3,5 4+2,2 3+3,9 NaCl+KCl+ Ca Sandoz 1,3+3,6+1,9 1,25+2,95+2,5 2+2,5+2,5 1,5+3,9+2,1 1,5+2,1+3 Hållbarhetstid i kylskåp är 7 dagar (elektrolytfri 30 dagar). Hängtid är 24 tim. PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

13 13 Bilaga 3. OLIMEL olika lösningar Central infart Perifer infart N7E N5E N9E N9 N4E Innehåll per påse Volym (ml) Kcal totalt Aminosyror (g) 44,3 66,4 88,6 65,8 56,9 56,9 25, ,6 63,3 Kväve (g) 7 10, , Glukos (g) , ,5 Lipid (g) Icke-protein kcal/kväve Elektrolyter (mmol) Natrium , ,5 Kalium Magnesium ,2 3,3 4,4 5,5 Kalcium 3,5 5, , Fosfat 15 22, ,5 12, ,2 Osmolaritet (mosm/l) Maximala tillsatser/påse Elektrolyter (mmol): Natrium Kalium Magnesium 1,6 2,4 3,2 3,2 1,6 5,6 3,4 5,1 6,8 8,5 Kalcium 1,5 2,2 3,0 3,0 1,5 5,0 3,0 4,5 6,0 7,5 Fosfat (organ) , ,5 Fosfat (oorgan) 3 4, Vitaminer: Soluvit 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp Vitalipid Adult 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml Vitalipid Infant 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml Spårämnen: Tracel 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp 1amp Peditrace 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml 15 ml Övrigt (ml): Dipeptiven Omegaven PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

14 14 Bilaga 4. Läkemedel kompatibla med OLIMEL PM Parenteral Nutrition/Skånes universitetssjukhus/

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition

Parenteral nutrition Enteral nutrition Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf Leg. sjuksköterska, adjunkt För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 200 mg/ml infusionsvätska, emulsion. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller:

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 200 mg/ml infusionsvätska, emulsion. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 200 mg/ml infusionsvätska, emulsion 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: Sojaolja, raffinerad 200 g Energiinnehåll: 8,4 MJ (2000 kcal)/1000

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen

Habilitering och Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen Habilitering och Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen PM 2016-04-20 Sida 1 (6) PM vid enteral nutrition Bakgrund Dietister och läkare, som arbetar med nutrition och habilitering har gjort en genomgång

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 300 mg/ml infusionsvätska, emulsion. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller:

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 300 mg/ml infusionsvätska, emulsion. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Intralipid 300 mg/ml infusionsvätska, emulsion 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1000 ml innehåller: Sojaolja, raffinerad 300 g Energiinnehåll: 12,6 MJ (3000

Läs mer

Total Parenteral Nutrition Gäller för: Region Kronoberg

Total Parenteral Nutrition Gäller för: Region Kronoberg Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna

Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av Dietisternas riksförbunds referensgrupp för enteral och parenteral nutrition Inger Nilsen Marie Backman Åsa Pettersson

Läs mer

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie enteral Nutrition signifikant förbättring av POSTPRANDIELL glykemisk respons Långvarig glykemisk kontroll Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie Glucose T Result Patients Double-blind

Läs mer

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 9 Bilaga 2 (till SLVFS 2000:15) Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 1. Sådana näringsmässigt kompletta livsmedel för speciella medicinska

Läs mer

Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna

Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna Riktlinjer för parenteral nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av Dietisternas riksförbunds referensgrupp för enteral och parenteral nutrition Inger Nilsen Marie Backman Åsa Pettersson

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 RUTIN Magnesium, fosfat och calcium - riktlinjer på BIVA

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 RUTIN Magnesium, fosfat och calcium - riktlinjer på BIVA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 Innehållsansvarig: Ola Ingemansson, Sektionschef, Läkare AN OP IVA barn (olain) Godkänd av: Eira Stokland, Verksamhetschef,

Läs mer

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna

Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Parenteral Nutritionsbehandling för vuxna Sammanställning utarbetad av DRFs referensgrupp för Enteral och Parenteral Nutrition Maria Sundberg Hjelm Inger Nygårds Marie Backman Anki Book Uppsala 17 januari

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Frebini. gör barnnutrition lekande lätt!

ENTERAL NUTRITION. Frebini. gör barnnutrition lekande lätt! ENTERAL NUTRITION Frebini gör barnnutrition lekande lätt! Gör barnnutrition lekande lätt! Ett komplett sortiment Balanserat proteinkoncept Motverkar inflammation, balanserande effekt på immunsystemet Frebini

Läs mer

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan sondnäring från fresenius kabi original original fibre* energy energy fibre* HP energy 1000 complete 1200 complete Komplett sondnäring med* och utan fiber. 1 kcal/ml. Fr e s u b i n o r i g i n a l 500

Läs mer

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg.

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Kapitel Vätsketerapi De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Basala behov per dygn Vätska 25-30

Läs mer

NUTRITION AV NYFÖDDA BARN

NUTRITION AV NYFÖDDA BARN NUTRITION AV NYFÖDDA BARN Eftersträvad tillväxt hos alla barn från 30 40 graviditetsveckor : Vikt: Längd: Huvudomfång: 25 30 g/dygn 0.9 1.2 cm/vecka 0.9 1.2 cm/vecka I första hand ges bröstmjölk från barnets

Läs mer

SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF

SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF PARENTERAL NUTRITION SmofKabiven ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF nyhet! finns nu i högkostnadsskyddet* - med en unik kombination av fyra fetter *Gäller SmofKabiven och SmofKabiven Perifer. Ej SmofKabiven EF (elektrolytfri).

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Numeta G13E, Numeta G16E och Numeta G19E infusionsvätska, emulsion OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Numeta G13E, Numeta G16E och Numeta G19E infusionsvätska, emulsion OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G13E, Numeta G16E och Numeta G19E infusionsvätska, emulsion 31.3.2016, Version 4.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Eva Lena Andersson

Eva Lena Andersson Välkommen till en snabbgenomgång av begreppet Nutrition/Näringslära 1 Begreppet Nutrition/Näringslära Den vetenskap som behandlar: näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen men också kunskap

Läs mer

Fresubin 2 kcal HP Fibre

Fresubin 2 kcal HP Fibre Fresubin 2 kcal HP Fibre Komplett, extra energi- och proteinrik sondnäring med MCT-fett och fiber 2 kcal/ml och 1 protein per 100 ml Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov omega-3/omega-6

Läs mer

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Trekammarpåse, emulsion 3 x 2463 ml (Biofine) 4 x 1477 ml (Biofine)

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Trekammarpåse, emulsion 3 x 2463 ml (Biofine) 4 x 1477 ml (Biofine) 2013-08-29 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Fresenius Kabi AB Marknadsbolaget 751 74 Uppsala SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING LIQUIDS AR FÖR SONDMATNING KONVALESCENS INTENSIVVÅRD RENAL DIETARY MANAGEMENT ADAPTED ENERGY kcal COMPLETE NUTRITION ANTIOXIDANT COMPLEX Sammansatt för att stödja njurfunktionen vid njurinsufficiens: högkvalitativt

Läs mer

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning Vårdprocessprogramm Tarmsvikt Definition Tarmsvikt (korta tarmens syndrom, short bowel syndrome) innebär att upptag av näringsämnen och vatten från tarmen har reducerats till en nivå som kräver nutritions-

Läs mer

Sjukdom, terapi och komplikationer påverkar nutritionsstatus. Nutrition hos barn med cancer. Varför viktnedgång? Riskfaktorer. Malnutrition leder till

Sjukdom, terapi och komplikationer påverkar nutritionsstatus. Nutrition hos barn med cancer. Varför viktnedgång? Riskfaktorer. Malnutrition leder till Sjukdom, terapi och komplikationer påverkar nutritionsstatus Nutrition hos barn med cancer Strängnäs 2015-11-12 Överläkare Maja Ideström Leg. Dietist Erika Lidgren Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cancersjuka

Läs mer

Uppfödning/nutrition av nyfödda barn på sjukhus

Uppfödning/nutrition av nyfödda barn på sjukhus 1(6) sjukhus Gestationsvecka under 32 veckor eller 2000 gram Energibehov Varierar mellan 460 till 700 kj/kg/dygn (110-160 kcal/kg/dygn) beroende på hur sjukt barnet är eller har varit samt födelsevikt.

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml

Innehåller per 100 ml. Innehåller per 100 ml sondnärin Närinsmässit kompletta sondnärinar färdia att använda. finns i flera varianter för att kunna anpassas till varje patients behov. Ett säkert och enkelt system för enteral nutrition. sondnärin

Läs mer

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7090-P 2010-12-01 Den svenska mejerimjölkens sammansättning Sammanfattning av analysresultat Helena Lindmark Månsson Bakgrund En uppdatering av den svenska

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, vegetabilisk olja (majs, MCT), mineraler

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g Varav fleromättat fett: 1,4 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, kakao,

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sara Lundström, leg dietist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Bakgrund Riktlinjer för nutrition

Läs mer

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg.

De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Kapitel Vätsketerapi De vätskemängder som anges i avsnittet om vätsketerapi gäller vuxna patienter. Exemplen är uträknade till patienter med en ungefärlig vikt på 70 kg. Basala behov per dygn Vätska 25-30

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till

TENTAMEN KMB201. Anonymitetskod / KMB Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I. Lycka till TENTAMEN KMB201 Klinisk medicin vid somatisk ohälsa Läkemedelsberäkning I Datum 2017-02-11 Tid 9:15-12:15 Examinator Lärare Besök Ina Berndtsson Anna Kari Bromander Nej Telefon Kl. 10-11, 0705-41 68 57

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 10916 su/med 2015-03-11 2 RUTIN Parenteral Nutrition

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 10916 su/med 2015-03-11 2 RUTIN Parenteral Nutrition Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 10916 su/med 2015-03-11 2 Innehållsansvarig: Maria Lancha, Dietist, FoUU-enheten onkologi Sahlgrenska sjukhuset (marla104) Godkänd av: Marie Lindh,

Läs mer

Fyller kosttillskott någon funktion?

Fyller kosttillskott någon funktion? Fyller kosttillskott någon funktion? Eller räcker det med ett genomtänkt kostintag? Du blir vad du äter Erik Hellmén Ansvarig Nutrition/ANDT Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund Adjunkt institutionen

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN DECAN. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehåll per ml infusionslösning: 216 mg

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN DECAN. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehåll per ml infusionslösning: 216 mg PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN DECAN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehåll per 1 000 ml infusionslösning: Järnglukonat, 2H 2 0 Kopparglukonat Manganglukonat Zinkglukonat, 3H 2 0 Natriumfluorid

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 10 maj 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Hypoallergen specialnäring

Hypoallergen specialnäring Hypoallergen specialnäring Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB ALFARÉ Artikelbenämning: Hypoallergen specialnäring 1x400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, enzymatiskt hydrolyserat

Läs mer

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera?

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Emma Lundmark, leg. Dietist Sara Eklöf, specialistsjuksköterska Margareta Knowles, undersköterska Kirurgkliniken Gävle Sjukhus Hippokrates (440

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Nutritionspärm Region Skåne

Nutritionspärm Region Skåne Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 2 Näringsrekommendationer och näringsbehov Näringsrekommendationer 8 Energi- och näringsbehov vid sjukdom 11 Energi- och näringsbehov för barn 13 Riktlinjer för kost

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition Snabbguide Inledning B. Braun Melsungen AG är ett familjeägt företag som erbjuder förstklassiga produkter och processorienterade tjänster till sjukvården över hela världen. Vi strävar efter att vara en

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation ID nummer: SCT3.23 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Ronald Svensson, överläkare Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter Enteral nutrition barn Enteral nutrition barn Dietetik B 2009 Leg. Dietist Agnes Pal Akademiska Barnsjukhuset Vilka barn? Tillfartsvägar Produkter Val av produkt Beräkna behov Tillförselsätt Upptrappningsschema

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F

Parenteral Nutrition. en aminosyra som skyddar och försvarar. Dipeptiven, ATC-kod: B05XB02, Rx, F Parenteral Nutrition en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven, ATC-kod: B5XB2, Rx, F Dipeptiven en aminosyra som skyddar och försvarar Dipeptiven används för att förebygga eller behandla glutaminbrist

Läs mer

Näringslära Meri Hakkarainen

Näringslära Meri Hakkarainen Näringslära Meri Hakkarainen Lupus Foder AB Djurskyddsföreningen Enköping 5 sept 2015 Grundläggande näringslära för katt och kattens matbeteende Innehållsförteckningar vad står det på påsen egentligen?

Läs mer

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING LIQUIDS AR FÖR SONDMATNING KONVALESCENS INTENSIVVÅRD HIGH PROTEIN ADAPTED ENERGY kcal COMPLETE NUTRITION ANTIOXIDANT COMPLEX Högt proteininnehåll för att bibehålla muskelmassa under sjukhusvistelse och

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lipoplus 15.12.2014, Version v2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Konstgjord näring kan vara nödvändig

Läs mer

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4X200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, vegetabilisk olja, galaktooligosackarider,

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Akut njursvikt - nutrition

Akut njursvikt - nutrition Akut njursvikt - nutrition Max Bell MD, PhD Karolinska University Hospital Solna/Karolinska Institutet Sanning 1 Akut njurskada hos en intensivvårdspatient får aldrig innebära restriktioner i givandet

Läs mer

Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004

Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004 Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2004 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av Läkemedeskommitténs expertgrupp för vätske- och nutrionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Anestesiavdelningen

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Kosttillägg Pulver Fettred Vanilj

Kosttillägg Pulver Fettred Vanilj Kosttillägg Pulver Fettred Vanilj Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE MCT Artikelbenämning: Kosttillägg Pulver Fettred Vanilj Storlek: 1X480g Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Anestesi- och Intensivvårdsklin Länssjukhuset Kalmar Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Antal sidor: 3 Sid C 10:1 D-nr: 06-06 CRRT MED PRISMOCITRATE 18/0 CRRT med Prismocitrate 18/0

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

ANELÄK CRRT med citrat

ANELÄK CRRT med citrat 1 (5) ANELÄK CRRT med citrat Prismocitrate 18/0 är en citratlösning för regional antikoagulation i systemets filter och slangar. Med Prismocitrate 18/0 infusion via Pre-blod pumpen (PBP) i Prismaflex-systemet

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

P a r e n t e r a l N u t r i t i o n. ACT-kod: B05BA02

P a r e n t e r a l N u t r i t i o n. ACT-kod: B05BA02 P a r e n t e r a l N u t r i t i o n SMOFlipid ACT-kod: B05BA02 pediatrisk inidikation Från prematur till barn SMOFlipid en unik kombination av fyra fetter Fiskolja för utveckling av hjärna och retina

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Proteinrik sondnäring med fiber

Proteinrik sondnäring med fiber Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, maltodextrin, MJÖLKPROTEINER/MÆLKEPROTEINER, vegetabiliska

Läs mer

Vätskebalans i praktiken

Vätskebalans i praktiken Vätskebalans i praktiken Erik Lindgren, Anestesi- och intensivvårdskliniken, UAS 2014-09-04 Målsättning Vilka vätskor har vi och hur skiljer de sig åt? Och när ska man använda vilken? Men hur mycket ska

Läs mer

JUNIOR ENERGY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: JUNIOR ENERGY.

JUNIOR ENERGY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: JUNIOR ENERGY. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Artikelbenämning: 500 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor (solros, rapsolja), mjölkprotein, mineraler (kalciumcitrat,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: PEPTAMEN. Artikelbenämning: AF SmartFlex. Storlek:

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: PEPTAMEN. Artikelbenämning: AF SmartFlex. Storlek: AF SmartFlex Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: PEPTAMEN Artikelbenämning: AF SmartFlex Storlek: Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, glukossirap, peptider från hydrolyserat vassleprotein*,

Läs mer

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG & UTFODRINGANVISNING

REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG & UTFODRINGANVISNING INDIKATIONER: bidrar till att bevara rörligheten hjälper till att understödja lederna efter ortopediska ingrepp eller trauma KONTRAINDIKATIONER: valpar under 8 månader digivning REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG

Läs mer

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija Revision nationella kvalitetsmål glukos Elisabet Eriksson Boija Användarmöte allmän klinisk kemi 10-11 november 2014 Nationella kvalitetsmål P-Glukos Nuvarande Guld: Jämförelsemetod, 95 % av glukosresultaten

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING

OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 1 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2013-12-21 09.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4x125 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: VVatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, rapsolja, fiber (oligofruktos, inulin),

Läs mer

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken Innehåll: Vad är enteral nutrition? Snabbguide för enteral nutrition Kalkylera patientens energi- och vätskebehov Olika typer av sondnäringar Att tänka på vid start av sondnäring Förskrivning av sondnäring

Läs mer

Parenteral nutrition

Parenteral nutrition Parenteral nutrition Leg Dietist Maria Bengtsson Överläkare Lars Ellegård Enheten för Klinisk Nutrition Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lars.Ellegard@vgregion.se

Läs mer

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Storlek: 4x200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten,

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer