Frågor och svar om arbetstid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om arbetstid"

Transkript

1 Frågor och svar om arbetstid 1

2 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var och när tar egentligen arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmejl på helgen och läser jobbpapper till och från arbetet? Eller funderar på en jobbfråga när du cyklar, städar eller somnar? Älskar du ditt jobb betyder det gränslösa arbetslivet en möjlighet att styra din egen tid. Men det kan också bli lite för mycket av det roliga. Är arbetsbelastningen hög kan jobb-bitarna i livspusslet bli många. Vi behöver alla stänga av ibland och ladda batterierna. Vi i Unionen är experter på arbetsmiljö och har koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester. Din arbetsgivare ska se till att du mår bra på och av jobbet men om så inte är fallet kan du vända dig till oss för hjälp och stöd. Dessutom förhandlar vi fram bra villkor så att du inte behöver jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men vi kan hjälpa dig hitta balansen mellan arbetslivet och resten av livet. Läs mer eller bli medlem direkt på unionen.se/balans eller fyll i och skicka in ansökan som du hittar i slutat av detta material. Du kan också ringa

3 Alltid tillgänglig I vissa fall ger din arbetsgivare dig möjlighet att koppla upp dig hemifrån till jobbet. Det finns då en del att tänka på. Det finns väl stora fördelar med att jag får jobbmobil och uppkoppling till jobbet? Javisst har det sina fördelar. I vissa situationer kan det vara en frihet att du kan utföra en del arbetsuppgifter hemma. Men det finns risker med att du blir tillgänglig för arbetsgivaren en allt större del av dygnets timmar. Din frihet kan övergå till obalans, när du upptäcker att du arbetar mer än du har betalt för och att du får för lite tid för avkoppling och återhämtning. Vad kan jag göra för att jobbet inte ska ta för stor plats på min fritid? Anteckna i en liten arbetsdagbok hur ofta, och hur länge du blir störd på din fritid. Blir det för tätt och för mycket kan det vara läge att fråga om din arbetsgivare vill ha ett avtal om beredskapstjänst (läs mer på sidan 12) i hemmet, inklusive ersättning. Annars gäller alltid att du är ledig på din fritid. Tänk på att dina ambitioner när det gäller att göra ett bra jobb kan vara en hälsofara, om du pressar dig allt mer till att alltid ställa upp. Sätt upp tider på dygnet då du inte svarar i jobbmobilen och på din e-post som hör till jobbet. Även om du är ansvarig för någon del av verksamheten på jobbet är det viktigt att du tar dig tid att vila. Se till att skaffa dig tid med absolut arbetsförbud! När du åker på semester lämna jobbmobilen på jobbet, tillsammans med jobbtankarna! Kom ihåg får du ingen riktig återhämtning så kan du inte göra ett riktigt bra jobb. 3

4 Övertid Ibland kör det ihop sig och arbetstiden räcker liksom inte till. Men arbetsgivaren förfogar inte fritt över din tid när arbetsdagen är slut. Det finns regler i avtal och arbetstidslagen som både du och din arbetsgivare ska hålla er till. Chefen säger åt mig att jobba över måste jag det? Ja om chefen kan redovisa särskilda skäl och arbetsuppgifterna är oförutsedda, kortvariga och tillfälliga. Om du själv har sakliga skäl för att inte jobba över kan du säga nej. Ibland kan det räcka med att du hänvisar till privata angelägenheter. Andra gånger måste du kunna visa förhinder, som gör att du inte kan ta dig till arbetsplatsen. Måste jag arbeta över hur mycket som helst? Nej! Du får säga nej till en beordrad övertid om du har passerat vissa tidsgränser. I nästan alla Unionens kollektivavtal finns en gräns på 150 timmars övertid per kalenderår, med en begränsning på 48 timmars övertid under en fyraveckorsperiod. Har du inte kollektivavtal på din arbetsplats sätter arbetstidslagen ett tak på 200 övertidstimmar under ett kalenderår och 50 timmar under en kalendermånad. Under en fyraveckorsperiod får du enligt lagen inte arbeta mer än i genomsnitt 48 timmar under en sjudagarsperiod (en dags övertid per vecka). Lagen ställer också krav på sammanhängande ledighet per dygn och veckovila. Du kan vända dig till Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynen över hur arbetsgivarna efterlever arbetstidslagen. Vid särskilda behov kan övertiden utökas ytterligare enligt både lag och avtal. Då krävs dock en särskild överenskommelse med Arbetsmiljöverket för arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Har ni kollektivavtal krävs en överenskommelse med din klubb. 4

5 Vad gäller om jag själv vill jobba över för att hinna med det jag ska? Jobba inte över på eget initiativ. Arbetsgivaren kan ge sitt godkännande efteråt men är inte skyldig att göra det. Be därför alltid om klartecken i förväg. Hur fungerar övertid för mig om jag har en deltidsanställning? På en del avtalsområden får inga deltidsanställda beordras till övertid, eller mertid som övertid ibland kallas, oavsett vilka skäl de har för övertiden. Är du deltidssjukskriven finns det hälsoskäl till att du inte ska arbeta mer än din deltid. Och är du deltidare för att ta hand om barn kan du med stöd av föräldraledighetslagen neka övertid. Har du föräldra- eller sjukpenning på deltid? Tänk på att övertid kan innebära en förändring av ersättningen från Försäkringskassan. För att undvika detta ska du i princip anmäla att du på grund av övertid har utökat din sysselsättningsgrad och därmed ska ha sänkt ersättning. 5

6 Övertidsersättningen Tjänstemän med ledande befattning har ofta själva frihet att bestämma när de ska jobba. Även de som har en arbetstid som inte går att kontrollera kan komma överens med arbetsgivaren om att ta bort övertidsersättningen, och i vissa fall även taket för hur mycket övertid man får ta ut. I utbyte får de högre lön och längre semester. Det finns mycket att tänka på innan man tackar ja till ett sådant erbjudande. Och även efter. Vi har alla olika typer av jobb. I vissa fall passar det bra att ha en förutbestämd övertidsersättning. Då kan du eller din arbetsgivare ta initiativ till ett avtal om det. I våra kollektivavtal finns skrivningar som ger dig rätt till tre eller fem extra semesterdagar och/ eller högre lön beroende på arbetsuppgifter, om ni vill teckna ett sådant avtal. Vilka risker finns? Den största risken är för mycket övertid och därmed för lite återhämtning i vardagen, vilket är en hälsofara. En sämre hälsa kan inte kompenseras av lönehöjningar och semesterdagar. Därför bör ett avtal om slopad övertidsersättning innehålla en riskbedömning, där parterna beskriver hälsoriskerna. De berörda måste få såväl kunskaper om hur de förebygger farlig stress, som befogenheter att styra sin arbetstid. Kan arbetsgivaren kräva hur mycket övertidsarbete som helst? Nej, fortfarande gäller arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren att organisera arbetet så att arbetsbelastningen inte riskerar att orsaka olycksfall och ohälsa. Hur mycket är lagom som kompensation? Det beror på hur mycket övertid det blir och det kan blir mer än de extra semesterdagarna och eventuella lönetillägg. I ett avtal bör det ingå en gemensam bedömning av förväntad övertid, utifrån 6

7 det senaste årets övertid. Det blir en grund för att beräkna en rimlig kompensation och för att vid årets slut stämma av hur det gick och vid behov omförhandla avtalet eller upphäva det. Det ska finnas tydliga regler för giltighetstid och hur avtalet sägs upp. Se till att avtalet anger tydliga lönetillägg för utebliven övertidsersättning, så att arbetsgivaren inte bara allmänt kompenserar med högre lön! Som nyanställd är det klokt att arbeta som vanligt det första året arbeta för att se hur mycket övertid det blir och vad ersättningen ger. Hör av dig till Unionen om du är osäker på vilken kompensation som kan vara lämplig. 7

8 Flextid och flexiblare arbetstid En flexibel arbetstid kan betyda olika saker. Som anställd kan du flexa in och ut på jobbet genom att anpassa när du börjar och slutar på dagen till vad som passar dig. Flextid är då en arbetstid som är flexibel för dig. Du kan också som anställd behöva anpassa dig till arbetsgivarens skiftande behov och önskemål när det gäller arbetstid och då ofta få oregelbundna och obekväma arbetstider. Detta kallar vissa arbetsgivare för flexiblare arbetstider. Är flextid och flexiblare arbetstider olika saker? Ja, så är det. Flextid är något som i mer än 30 år har underlättat tillvaron för väldigt många anställda. Istället för att stressa till jobbet exempelvis klockan åtta, kan du med flextid komma när som helst mellan sju och nio och motsvarande vid dagens slut. Många kan också flexa vid lunchen. Huvudsaken är att du i långa loppet arbetar den arbetstid du har betalt för. Flextiden ser lite olika ut med dagsflex, veckoflex eller månadsflex med flexsaldo beroende på vilket avtal som gäller. Ju mer du som anställd själv kan påverka dina arbetstider desto mindre är risken för att du ska drabbas av stressrelaterad ohälsa. När det handlar om flexibilitet ur arbetsgivarens synvinkel är det en önskan att ytterligare kunna variera arbetstiden under året utifrån verksamheten, exempelvis efter säsong eller konjunktur. Det finns också krav från vissa arbetsgivare på exempelvis delade arbetspass eller att ett arbetsschema planeras utan inflytande från de anställda. Unionen anser att arbetstiden inte bara kan förläggas utifrån arbetsgivarens perspektiv, utan att de anställdas perspektiv också väger tungt. Är det inte redan arbetsgivarna som själva bestämmer arbetstiderna? Nej, de kan inte riktigt göra hur som helst om det finns arbetstidsavtal på arbetsplatsen. I arbetstidsavtalet har man enats om vissa grundregler som de måste ta hänsyn till. 8

9 Arbetsgivaren måste meddela dig minst två veckor i förväg, om din arbetstid ska ändras, så att du får tid att ställa om dig och lösa praktiska frågor som kan uppstå med ett nytt schema. Om det är stora förändringar måste arbetsgivaren också förhandla med fackklubben. I avtalen säger man också att det måste finnas en balans mellan å ena sidan arbetsgivarens behov av att anpassa arbetstiden efter verksamheten och å andra sidan efter de anställdas behov och önskemål. Det är viktigt att man alltid ser till att ha arbetstider som ger hälsosamma arbetsvillkor, möjlighet till återhämtning, ett jämställt familjeliv och ett fungerande socialt liv. Vi måste väl anpassa arbetstiden till det som behöver göras annars kan vi ju riskera jobben? Javisst, men det går redan att anpassa arbetstiden inom ramen för de arbetstidsavtal som finns. Och så sker också, i ordnade former, där anställda och deras företrädare kommer överens med arbetsgivare i lokala överenskommelser och med arbetstidsavtalet som grund. 9

10 Så är det många gånger i verksamheter som pågår dygnet runt som till exempel energiproduktion, flyg-, buss- och andra transporter. Det finns också exempel på hur anställda och arbetsgivare kommer överens om att jobba mer vissa delar av året och mindre andra delar, som på golfbanor, eventföretag och inom turistnäringen. Lokalt löser man nästan alltid de här frågorna i samförstånd. Man hittar förnuftiga kompromisslösningar där man ger och tar. Det förekommer till exempel ofta att man enas om att kompensera oregelbundna och obekväma arbetstider med förkortad arbetstid och längre perioder för återhämtning. När arbetstider behöver förändras vilka risker finns det med att låta arbetsgivaren avgöra vad som är flexiblare arbetstider? Forskning visar att oregelbundna arbetstider och verksamheter där den anställde har lite inflytande över arbetstiden ökar risken för ohälsa. Om du arbetar på oregelbunden arbetstid och på natten blir du helt klart utsatt för en fysisk, psykisk och social påfrestning. Jämfört med om du arbetar regelbundna tider på dagen löper du större risk för ohälsa. Det finns också risker för ditt privatliv. För oss är det naturligtvis också en fråga om makt och din rätt till en god balans mellan arbete och fritid. Därför måste det finnas utrymme för dig och dina arbetskamrater, antingen direkt eller genom ombud, att granska och diskutera motiven och ifrågasätta om balansen blir rimlig mellan dina behov och det som arbetsgivaren ser som verksamhetens behov. Men det kan finnas flera alternativ för hur man löser sådana behov, inte bara en enda lösning. Hur kan arbetstider som saknar balans mellan de två parternas behov se ut? Ett exempel på arbetstid som är helt och hållet anpassad efter arbetsgivarens behov är uppsplittrade arbetspass (split-shift). På ett sådant schema kan du vara tvungen att först arbeta några timmar på morgonen, kl , och sedan några timmar på eftermiddagen kl Då står du med ett antal håltimmar på dagen och missar både frukost och middag ihop med din 10

11 familj. Din ledighet på dagen är ofta svår att använda för att återhämta dig och för att umgås med familj och vänner. Det blir också sammanlagt många timmar från att du först börjar arbeta, tills du är färdig för dagen. Här finns ingen rimlig balans mellan arbetsgivarens behov och dina behov. Unionen arbetar febrilt för att vi ska slippa den typen av arbetstider. Kom ihåg att du behöver mer återhämtning än när du arbetar hela veckan, året runt. Finns det inte något positivt för mig som anställd med flexiblare arbetstider? För dig kan det naturligtvis vara bra att arbetstiderna inte är så låsta. Det är ju lättare att till exempel ta en akut tandläkartid eller ställa upp på aktiviteter med barnen, även om det är på dagtid. I gengäld kan du arbeta igen tiden då det passar dig, även om det är en kväll. Detta blir som en sorts utbyggd flextid. Detta förutsätter att det finns en balans när det gäller att anpassa tider, mellan de anställda och arbetsgivaren, som arbetstidsavtalen styr. Utan avtal om arbetstid finns risken att det bara blir du som får anpassa dig, och inte tvärtom. 11

12 Jour och beredskap Du jobbar inte men finns tillgänglig om arbetsgivaren behöver din insats. Detta kallas jour och beredskap. Vad är skillnaden mellan jour och beredskap? Om du har jour finns du på arbetsplatsen och väntar på att dina tjänster behövs. Har du beredskap är du hemma eller någon annanstans, men är beredd att rycka in och börja arbeta om det behövs. Ofta talar man om jour fast det bara är beredskap. Bland Unionens medlemmar är det ovanligt med verkligt jourarbete. Varför har man beredskap? Beredskap är till exempel när transportledare är beredda att rycka in vid väderkaos eller när ansvariga på IT-avdelningar kan ställa upp vid datorhaveri. Får jag betalt för att vara beredd? Det varierar mellan olika branscher och företag. Ofta får den anställde ett mindre belopp för att vara tillgänglig när man har reglerat beredskapen i avtal. Det är viktigt att beredskapen regleras, så att både du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Vad händer när jag går från att vara beredd till att jag börjar arbeta? Då får du normalt övertidsersättning. Hur mycket kan variera, ofta två eller tre timmar som ett minimum. Det finns också olika praxis när det gäller vad som räknas som att gå i tjänst på natten. I en del avtal talar man om att inställa sig på arbetsplatsen. I andra att du går i tjänst så fort du lyfter på telefonen om du har beredskap. Finns det någon gräns för hur ofta jag måste vara beredd? Nej men det gäller att se upp så att det inte blir för ofta som du tvingas gå upp och jobba på natten. Det är ofta svårt att somna om efter att man blivit väckt mitt i natten och upprepad sömnbrist är en förstås en hälsorisk. Kom ihåg att när beredskapen leder till arbete så bryts också din dygnsviloperiod. 12

13 Nattarbete Arbete på natten är ibland nödvändigt. Men kroppen mår bättre av att sova på natten. Därför gäller det att försöka minska de problem som kan uppstå. När går kväll över till natt, och natt över till morgon? Om detta finns olika besked. Enligt arbetstidslagen är nattarbete när man arbetar mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Men i flera av Unionens avtal är natten längre och kan vara förlagd annorlunda. När blir jag nattarbetare? Som nattarbetare räknas du när ditt arbetspass omfattar minst tre timmar på natten eller du beräknas arbeta nattetid en tredjedel av alla dina timmar under ett år. Ett nattpass kan alltså börja på kvällen och avslutas under natten. Men det kan också börja mitt i natten och avslutas på morgonen. Man tjänar ju bra på natten så vad är problemet? Vi är alla olika men för de flesta sliter nattarbete på kropp och själ. Det kan ingen högre lön kompensera. Men om du får färre antal arbetspass per vecka, eller kortare arbetstid per dygn, kan det mildra den psykiska och fysiska påfrestningen och förbättra din återhämtning. Sådana överenskommelser är vanliga vid nattarbete. Den högre lönen för nattarbete kan bli ett dilemma. Det är vanligt att det blir svårare att klara nattarbete när man blir äldre. Om man då vant sig vid den högre inkomstnivån som nattarbete ger, kan man frestas att streta på med nattjobbet trots att kroppen börjar säga ifrån. 13

14 Rätten till semester Semestern är lagstadgad. Men det kan uppstå diskussioner på arbetsplatsen om när och hur de anställda ska ta ut den. För att kunna koppla av ordentligt behöver jag vara borta från jobbet länge vad har jag rätt till? Av de fem veckor som du har enligt semesterlagen, har du rätt att ta ut fyra veckor i sträck under juni-augusti och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut ledigheten. Du och arbetsgivaren kan göra överenskommelser om annat men fyra veckor i sträck har du rätt till, om det är det du vill. Det är ju på sommaren man vill vara ledig har jag rätt till det? Ja, det normala är att semestern ska läggas ut under juni-augusti. Men i en del branscher och företag där merparten av arbetet sker just under sommaren har parterna lokalt ofta kommit överens om att man tar ut en mindre del av semestern då och mer under resten av året. Många tycker också att det är bra att exempelvis få ledig tid kvar till skidsemester eller för att åka till värme och sol under vintern. Allt handlar om att komma överens. Arbetsgivaren kan inte ensam bestämma när du ska ta ut din semester. Ibland kan man bestämma om mer semester i utbyte mot att man avstår från att ta ut semester under sommarmånaderna, helt eller delvis. 14

15 Läs mer på unionen.se Just nu bjuder vi på 3 månader Läs mer på unionen.se Just nu bjuder vi på 3 månader Du är väl med i Unionen? Läs mer på unionen.se Avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift tillkommer. Om inte, välkommen att öka din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter i arbetslivet tillsammans med oss. Som medlem har du alltid någon att fråga om dina rättigheter och får förhandlingshjälp om det skulle uppstå problem. Du kan också vara med och påverka i frågor som engagerar dig på ditt jobb eller i samhället i stort. Du blir tryggare mellan jobben tack vare vår inkomstförsäkring och kan använda våra karriärcoacher och övriga karriärtjänster när du vill ta nästa steg i arbetslivet. Söker du jobb granskar vi dina handlingar, ska du ha lönesamtal bidrar vi med statistiken och argumenten. Dessutom är det tack vare att vi är många medlemmar som vi kan förhandla fram värdefulla villkor i kollektivavtalet, som rätten till löneökning, övertidsersättning och tjänstepension. Unionen är Sveriges största fackförbund för dig i det privata näringslivet med cirka en halv miljon medlemmar. Oroa dig lite mindre. Utvecklas mycket mer. Bli medlem direkt på unionen.se eller Eller fyll i och skicka in blanketten här intill. Är du redan medlem, berätta för en kompis eller kollega om allt bra vi gör i Unionen! JAG VILL BLI MEDLEM I UNIONEN mina PersonuppgifteR Arbetsgivare Förnamn Efternamn Personnummer Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Anställd fr o m ÅÅ MM Adress Postnr Ort Arbetsplatsadress E-postadress Telefon kontakt/dagtid Postnr Ort mina Löneuppgifter och arbetsuppgifter unionens ARBETSLÖSHETSKASSA Total lön, kronor per månad Jag är chef Din ansökan om medlemskap i Unionens A-kassa gör du på en separat blankett. Är du inte medlem i Unionens A-kassa skickar vi en blankett till dig inom en vecka. På kan du skriva ut blanketten och läsa mer om inträdesvillkoren. Medlemskap i A-kassan kan tidigast börja gälla samma månad som inträdesansökan kommit in. Beskrivning av mina arbetsuppgifter och mitt ansvar 15 Jag vill bli Medlem min underskrift Jag vill bli medlem fr o m ÅÅ MM Datum Namnteckning Jag godkänner samtidigt att mina personuppgifter behandlas och utlämnas för sådana ändamål som har med itt medlemskap att göra.

16 Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg Småland Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Väst Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland /Gotland Södertälje Visby Arbetslöshetskassa Medlemsförsäkring AB facklig rådgivning Medlemsregister Tnr: 1366:3 ISBN: Upplaga: Foto: Lena Granefelt Tryck: NRS April 2011 Olof Palmes Gata Stockholm 16 KLIPP HÄR

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad 1 Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad www.kommunal.se 2 Bearbetning av dispensansökningar:

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Att förlägga sin tid. om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid

Att förlägga sin tid. om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid Att förlägga sin tid om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid 1 Att förlägga sin tid om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer