Linköpings centrala griftegårdar 200 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings centrala griftegårdar 200 år"

Transkript

1 2011 Linköpings centrala griftegårdar 200 år Projektrapport

2 Projektrapport 2011 Linköpings Centrala griftegårdar 200 år Projekttid: 1/ / Inledning och bakgrund Redan för ett antal år sedan dök tanken på att fira Centrala griftegårdarnas 200-årsjubileum upp. Det gäller ju att ta tillvara alla tillfällen man får till positiv publicitet i en bransch som kantats av skandaler och granskning i media är det 200 år sedan Linköpings centrala griftegårdar togs i bruk av Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling. Då gamla griftegården anlades var platsen rena landsbygden och kor betade i hagarna intill. Griftegårdarna har under årens lopp utvidgats och rymmer idag gravar. Idag finns också en begravningsplats i Lilla Aska. Det finns flera anledningar till att uppmärksamma ett jubileum. Dels är det en möjlighet att sätta griftegårdarna i Linköping på kartan och att få Linköpingsborna att förstå vilken kulturskatt som finns mitt i staden. De är i första hand en plats för de levande, en rofylld och lugn oas. Centrala griftegårdarna är ett stycke kulturhistoria, som berättar för oss om livet och döden under tvåhundra år. Det andra skälet är att ge en positiv bild av begravningsverksamheten som ju hamnat i skottgluggen vid flera tillfällen de senaste åren. Vi behöver visa människor att vi sköter våra åtaganden på ett etiskt riktigt och värdigt sätt. Projekttid Ekonomi För projektet var budgeterat för 2010 och för Projektledning Projektledare 10 tim/vecka, Maria Bruto Ellhar Projektgrupp, förutom projektledare bestående av Gunnar Forsberg, griftegårdschef Håkan Westerlund, landskapsingenjör (t o m ) Jörgen Silverstig, miljösamordnare Susanne Sjöberg, Ewa Carlsson och Eva Nordgren, expeditionen Arbetssätt Redan från början var avsikten att så många som möjligt av de anställda på griftegårdarna skulle kunna ta del i projektet. Redan innan projektet startade gjordes en insamling av idéer ute i arbetslagen och detta blev grunden för projektplanen. En projektgrupp tillsattes för att regelbundet stämma av att tidplanen följdes. Projektet kom att vila på tre ben, aktivitet, miljö och kommunikation. Inom dessa temagrupper utvecklades konkreta arbetsgrupper för varje delprojekt. 2

3 tema aktivitet Musik Två konserter genomfördes i Ljusets kapell i Lilla Aska i mitten av maj. En körkonsert med kammarkören och flickkören från Folkungaskolans musikgymnasium och en gitarrkonsert med Linköpings gitarrtrio. Körkonserten samlade ett hundratal åhörare, varav de flesta var anhöriga och vänner till kören. Gitarrkonserten samlade 21 åhörare. Ansvarig: Sten Bäckman Folkungaskolans kör, Linköpings gitarrtrio, förfriskning Summa kostnader ,00 Föredrag Tre föredrag planerades, men bara två genomfördes. Det första föredraget hölls redan den 10 maj. Ämnet var Seder och bruk vid död och begravning och inbjuden föredragshållare var Ronny Holm, från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. (ca 20 deltagare) I september medverkade domkyrkolektor Björn Frennesson med ett fördrag om Uppståndelsen döden och sedan? ( ca 15 deltagare) Det tredje fördraget fick ställas in på grund av ett alltför lågt deltagarantal. Inbjuden vara Svante Hultengren från Naturcentrum. Ansvarig: Maria Bruto Ellhar Studiebesök Vid några tillfällen har guidade turer genomförts i samband med besök från andra kyrkogårdsförvaltningar i Sverige. Ansvarig: Gunnar Forsberg 3

4 Invigning Invigningen genomfördes den 7 maj och samlade ett hundratal personer. Evenemanget startade vid Domkyrkan med musik av Östgötamusiken, tal, en sketch och så småningom ett tåg lett av likvagn dragen av två hästar till Gamla griftegården. Likvagnen lånades från Vagnsmuséet i Valla. Där bjöds kaffe och östgötakringlor, musik och ett tal av domprost Peter Lundborg. Många anställda deltog som statister, i tidsenlig klädsel. Medverkande: projektgruppen, Thomas Malm, Peter Lundborg, anställda på griftegården. Polistillstånd, musik, hästar och kusk, rekvisita och förtäring Summa kostnader ,00 4

5 Dramatiserade vandringar Under sommaren genomfördes sju dramatiserade vandringar. Vandringarna utgick från Alla helgonskapell och avslutades vid gamla Minneslunden. Varje vandring tog ca 1 tim och 45 min och samlade ett stort antal deltagare. Eftersom vi fick säga nej när antalet översteg 40, fick vi arrangera en extra vandring i slutet av september. Vandringarna genomfördes i samarbete med Linköpings guideklubb. Medverkande: Maria Bruto Ellhar, Malin Moldvik, Thomas Malm, Linköpings guideklubb Servering Summa intäkter 600,00 Guideklubben, rekvisita Summa kostnader ,00 Kyrkogårdens dag Kyrkogårdens dag har arrangerats under många år och har blivit en etablerad och uppskattad dag för såväl linköpingsbor som för utsocknes. Dagen anordnas på Alla helgons dag och många passar på att besöka gravplatser och minneslundar för att lägga en krans eller tända ett ljus. Kanske deltar man också i någon av minnesgudstjänsterna i våra begravningskapell. Under hela dagen finns personalen på plats för att svara på frågor och servera kaffe. De senaste åren har Rude Glantz, när mörkret sänkt sig, spelat flygelhorn vid minneslundarna, vilket varit mycket uppskattat. Nytt för 2011 var en guidad vandring på de centrala griftegårdarna. Den samlade ca 15 deltagare. Kyrkogårdens dag är på många sätt en avslutning av året på begravningsplatsen. De säsongsanställda kyrkogårdsarbetarna slutar för att återkomma i april, och för den fasta personalen innebär vintermånaderna delvis andra arbetsuppgifter. Medverkande: Maria Bruto Ellhar (sammankallande), Helén Qvist, Peder Qvist, Arne Bringnäs, Susanne Bremer Sjöberg, Madelene Fredriksson, Sten Bäckman, Ewa Carlsson samt anställda vid griftegårdarna i Linköping, Lilla Aska och Landeryds kyrkogård. Kostnaderna för kyrkogårdens dag belastar inte denna verksamhet. 5

6 Tema miljö Miljödiplomering Den stora händelsen under rubriken miljö var miljödiplomeringen i april. Diplomeringsgenomgång ägde rum 5 april och diplomerare var Cristina Virdung, hortonom och präst, Skillingaryd, och Anders Mårtensson, teknolog, Linköping. Själva diplomeringen ägde rum i Domkyrkan den 29 april och diplomet delades ut av den nye biskopen, Martin Modéus. I stort sett alla anställda på kyrkoförvaltningen har varit delaktiga i miljöarbetet. Miljösamordnare: Jörgen Silverstig Miljögruppen: Jörgen Silverstig, Gunnar Forsberg, Pia Ruthgård, Kerstin Bergman, Michaël Ehrenborg, Ingar Lundqvist, Berton Nyström, Susanne Bremer Sjöberg Diplomeringstexten i sin helhet finns att läsa på vår webb Kostnader för miljödiplomeringen ligger inte under jubileumsprojektet. Idégravar Redan från början fanns planer på att göra vissa återtagna eller återlämnade gravplatser till idégravar. Tanken var ursprungligen att elever och/eller studenter vid trädgårdsutbildningar skulle ges möjlighet att utforma och smycka en gravplats på ett litet annorlunda sätt. Syftet var att kunna visa hur man kan smycka en gravplats med andra material och växter än de traditionella. Tyvärr var det svårt att få någon att nappa och det blev istället två av de anställda på griftegårdarna som själva tog initiativet till att göra iordning fyra gravplatser på Gamla. 6

7 Medverkande: Hans Axén och Bert Wilzén Material Summa kostnader ,00 Övrigt Under jubileumsåret anlades en del nya planteringar. Kostnaderna för dessa ligger inte under jubileumsprojektet. Tema kommunikation Utställning Maj till oktober har man kunnat se utställningen Mångfaldens viloplats i Alla helgonskapell på Norra griftegården. Utställningen fokuserar på miljöarbetet och begravning. Medverkande: Jörgen Silverstig och Susanne Bremer Sjöberg Material Summa kostnader ,00 Skyltning vid gravar Inför invigningen sattes skyltar med information om den gravsatte upp vid historiskt kända gravar och vid idégravarna. Material Summa kostnader ,00 7

8 Jubileumsbok Lagom till påsk kom jubileumsboken om Centrala griftegårdarna i Linköping ut under namnet Minnenas Park. Boken handlar om griftegårdarnas framväxt och historia under 200 år. Boken skrevs av Maria Bruto Ellhar, utom två kapitel som författades av Catharina Helmersson och Jörgen Silverstig. Bilderna togs av anställda vid griftegårdarna. För layout, illustrationer och originalarbete anlitades Zonreklam i Linköping och boken trycktes i 1500 exemplar av Fälth & Hässler i Värnamo. Minnenas park anmäldes som bidrag till Svenska Publishingpriset 2011 och gick till final i kategorin Jubileumsskrifter. Medverkande: Maria Bruto Ellhar, Jörgen Silverstig, Catharina Helmersson (Ryds församling), Camilla Venerot, Roland Jemander och Håkan Westerlund. Zon reklambyrå. Försäljning Summa intäkter 9 120,00 Layout och original, tryck Summa kostnader ,00 8

9 Marknadsföring och information Redan under våren 2010 togs kontakter med Zon reklambyrå för att få ett visuellt koncept för marknadsföringen av projektet. Ett antal illustrationer, en brevmall och mallar för foldrar och affischer togs fram. Vi tog också fram en förvärmare, en liten folder med kort information om jubileumsåret. Genom att i allt material använda illustrationer och signalelement tillsammans med Svenska kyrkans logotyp, skapades igenkänning. Under våren 2011 tog vi fram en programfolder med planerade aktiviteter under året. Foldern har lagts ut på biblioteket och på turistbyrån i Linköping och delats ut vid alla tänkbara tillfällen. Ett brev om jubiléet skickades ut till gravrättsinnehavare tillsammans med fakturorna. Det har funnits information och formulär för anmälan på vår webb. Information till medarbetare har också funnits att tillgå på intranätet. Vi har inför varje evenemang annonserat i pagang. se, en digital evenemangskalender för Östergötland. Vi har även affischerat på griftegårdarna och i våra församlingar. Inför invigningen skickades pressmeddelanden ut via My NewsDesk, en gratissite där journalister söker material dagligen. Genom att ange särskilda sökord når man intresserade tidningar och andra media. Bland annat gjorde Corren ett stort reportage både före och efter invigningen. Östnytt deltog under en dramatiserad vandring och gjorde ett bra reportage som gjorde att vi fick många anmälningar till de återstående vandringarna. Radio Östergötland gjorde också ett inslag. Annonsering, dekaler, illustrationer och mallar, tryck av foldrar, brevpapper och mappar utskick, godis, gatupratare Griftegårdsförvaltningen, vxl Summa kostnader ,00 Kyrkogårdens dag Alla helgons dag 5 november Öppet hus på de centrala griftegårdarna, griftegården i Lilla Aska och Landeryds kyrkogård. Vi bjuder på kaffe och svarar på frågor Alla helgons kapell. Guidad vandring på centrala giftegårdarna. Minnesgudstjänster Uppståndelsens kapell och Lilla Aska och Den 7 maj inviger vi vårt jubileumsår! Samling i Domkyrkoparken kl Följ processionen till Gamla griftegården. Vi bjuder på musik, dramatik och förtäring. Välkommen! Under jubileumsåret 2011 bjuder vi på Dramatiserade vandringar, konserter och föreläsningar. Håll utkik i annonser, på affischer och på vår hemsida. 9

10 Övriga kostnader Summa ,00 Resultat Totalt intäkter 9 720,00 Totalt verksamhetskostnader ,00 Personalkostnader ,00 Totalt kostnader ,00 Resultat ,00 10

11 Till sist Med tanke på hur stort och omfattande projektet varit måste man nog säga att det var en lyckad satsning. Många människor har visat intresse och även personalen har varit med i processerna, i mindre eller större omfattning. En del av evenemangen kommer att få en fortsättning. Till sommaren 2012 planerar vi fyra nya dramatiserade vandringar på Centrala griftegårdarna. Det kommer i grunden att bli samma utformning som tidigare, men en del scener ska skrivas om. Vi kommer också att ändra sträckningen är det fyrtio år sedan griftegården i Lilla Aska invigdes och visst är det värt att uppmärksamma om än inte i samma omfattning. Invävt i miljödiplomeringen finns planer på en meditationsstig och så småningom kanske en historisk utställning av gravar i naturlig storlek. Idéer föder idéer och det gäller att smida medan järnet är varmt och det finns människor med ett stort engagemang. Det finns också planer på och medel för en bok om Lilla Aska. Konserterna i Lilla Aska var uppskattade, men det är möjligt att körkonserten mest attraherade släkt och vänner och inte riktigt nådde ut till allmänheten. Gitarrkonserten var finstämd och passade väl in i omgivningen. Antalet åhörare vare inte så stort, men det kan växa om det blir etablerat. Idégravarna levde länge farligt och riskerade att bli till intet. Av de fyra gravar som gjordes var det en som fick göras om eftersom växtvalet inte passade den valda platsen. Jag har redan fått önskemål från personal om att jobba med nya gravplatser på Norra, så intresset finns. Föredragen drog inte heller någon större publik. Det kan möjligen vara en idé att förlägga dem till dagtid istället för på kvällen. Det hade också varit trevligt om fler förtroendevalda visat intresse för projektet och evenemangen. Det finns några saker man kan tänka på inför nya satsningar: Det är svårt att driva projekt om man inte är ansvarig för budgeten, man har helt enkelt inte samma överblick och känner möjligen inte heller samma ansvar för utgifterna. Det är också svårt att be medarbetare om att ställa upp utan att ha koll på vad de har att göra i övrigt och vilka regler för ersättning som gäller. Större tydlighet vore bra. Det har varit en ära och ett nöje att få arbeta med 200-årsjubiléet. Jag hoppas att den här rapporten visar på värdet av att arbeta med den här typen av i projekt. Linköping Maria Bruto Ellhar Projektledare 11

12

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering

HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering 3 HÄRLIG ÄR JORDEN Miljödiplomering av kyrkoförvaltningen i Linköping Fas 1 2011-04-05 4 Förord Vinstlotten i det mångtusenåriga kulturlotteriet har tillfallit mig. Jag

Läs mer

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn ARKEOLOGIE4 projektrapport för informationsinsatserna Ylva Fontell & Katja Jahn INNEHÅLL 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 2:1 E4-bygget 3 2:2 Arkeologi E4 3 2:3 Att informera allmänheten 4 3. Projektbeskrivning

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Föreningens adminstration s.2-4 Medverkan i evenemang och medlemsaktiviteter s.4 Radio Lilith s.5-6 Lilith Eve 8 mars s.7-8 Lilith Eve i Kungsan 10-årsjubileum s.8-9 Lilith Live

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

NYHETSBREv MARS 2013 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Slumpen fick oss att halka in på extremsport

NYHETSBREv MARS 2013 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Slumpen fick oss att halka in på extremsport Nyhetsbrev för näringslivet Pendlaraktivitet NYHETSBREv MARS 2013 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Kim Amb entreprenörskap i skolan. Läs mer på sid 7 Slumpen fick oss att halka in på extremsport

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer