Kyrkogårdar & begravningsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkogårdar & begravningsplatser"

Transkript

1 Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge

2 Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar, S:t Botvids och Trångsunds begravningsplatser. Det finns också information om de kyrkor och kapell som tillhör Flemingsbergs, Huddinge, Sankt Mikaels och Trångsunds församlingar, det vill säga Svenska kyrkan i Huddinge. Begravning Begravningsgudstjänst bokas genom kyrkogårdsförvaltningen eller via kontakt med en begravningsbyrå. Prästen tar sedan kontakt med de anhöriga för samtal och psalmval. Man kan även själv kontakta kyrkomusikern när begravningen är bokad. Begravningsgudstjänst kan man ha i alla kyrkor, även de som saknar egen begravningsplats. För borgerliga begravningar liksom begravningar i annat trossamfunds ordning används Tomtberga kapell och det lilla kapellet på S:t Botvids begravningsplats. I anslutning till alla kyrkor/kapell finns lokaler att låna/hyra för minnesstund/begravningskaffe. Mer information finns i tidningen Himmel & Jord som kan beställas av kyrkogårdsförvaltningen. På finns också information under menyn Kyrkogård. Gravsättning På Huddinges begravningsplatser gravsätts idag cirka tio procent av de avlidna med kista i en kistgrav. Övriga kremeras och gravsättning sker i urngrav eller minneslund. I en minneslund kan askan grävas ner eller spridas. Efter särskilt tillstånd av länsstyrelsen kan en avlidens aska spridas någon annanstans, till exempel över havet. På Huddinges begravningsplatser kan man inte se ut en gravplats i förväg, utan först när en person är avliden. För att välja ut en gravplats och boka gravsättning kontaktas kyrkogårdsförvaltningen eller en begravningsbyrå. 2

3 Gravskötsel Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick. Det går också att teckna ett gravskötselavtal. Det betyder att kyrkogårdspersonalen rensar ogräs, klipper gräs och tar bort vissna blommor med mera. Kartor På finns kartor under menyn Kontakt, som hjälper dig att hitta. 1. Huddinge kyrkogård 2. Huddinge kyrka 3. Tomtberga kyrkogård 4. Tomtberga kapell 5. S:t Botvids begravningsplats 6. S:t Botvids kapell 7. Trångsunds begravningsplats 8. Tacksägelsekyrkan 9. Mariakyrkan 10. Vårby gårds kyrka 11. Segeltorps kyrka 12. Flemingsbergs kyrka 3

4 Huddinge kyrkogård Huddinge kyrka och dess kyrkogård är belägna i centrala Huddinge. Kyrkogården har anor från 1100-talet och fick sitt nuvarande utseende Då revs kyrkogårdsmuren och kyrkogården utvidgades åt söder och nordost anlades minneslund och urngravsområde. De äldsta gravstenarna på kyrkogården är från 1800-talet. Dessa bevaras nu av kulturhistoriska skäl. Kistbegravningar förekommer här endast i befintliga familjegravar. I övrigt gravsätts endast urnor. Det finns en urnlund där gravarna är placerade i grupper. Vid entrén till kyrkogården finns en urnnisch med arton gravar. Minneslunden som ligger bredvid kyrkan har endast nedgrävning av aska. Kyrkan Huddinge kyrka har en lång historia med ursprung på 1200-talet. Den har en vacker, ljus interiör och bland sevärdheterna finns ett altarskåp från 1480 och en predikstol från Klockargården I Klockargården, intill kyrkan, finns ett par församlingssalar. Det är lilla och stora salen samt Klubbrummet, som bland annat kan använ- 4

5 das för begravningskaffe. Lilla och stora salen är åtskilda med en vikvägg. Om denna dras åt sidan får man en större sal som då rymmer upp till 180 personer. HUDDINGE KYRKA Sittplatser 270 Bårtäcke Piano Handikappanpassat: Entré Bil till entré Parkering Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssalar: Lilla salen 40 platser Stora salen 140/ 180 Klubbrummet platser (församlingssalarna är handikappanpassade) 5

6 Tomtberga kyrkogård När jordbruksbygden övergick till villabebyggelse ökade folkmängden kraftigt och i början av 1900-talet blev Huddinge kyrkogård för trång. Församlingen ägde redan mark där man nu kunde anlägga en ny kyrkogård. Tomtberga kyrkogård och kapell invigdes Redan på talet konstaterades att Tomtberga kyrkogård inte heller skulle räcka till och man anlade S:t Botvids begravningsplats. Numera är Tomtberga kyrkogård fullbelagd och kistgravsättningar sker enbart i familjegravar. Urngravsättningar sker i familjegravar eller i återupplåtna gravar. Kapellet Kapellet ligger på en liten kulle och omges av många höga träd som sommartid ger en behaglig halvskugga. Det är en vitputsad byggnad med spåntäckt sadeltak. Inredningen är mycket enkel. Kapellet kan användas till kristna och borgerliga begravningar. 6

7 Begravningskaffe/minnesstund I Klockargården vid Huddinge kyrka finns lilla och stora salen och Klubbrummet som kan användas för begravningskaffe. Lilla och stora salen kan slås ihop till en större sal som rymmer 180 personer. Tomtberga kapell Sittplatser 35 Bårtäcke Församlingssalar: Lilla salen 40 platser Stora salen 140/180 platser Klubbrummet platser (församlingssalarna är handikappanpassade) 7

8 S:t Botvids begravningsplats Huddinge kommun fick många nya invånare under första halvan av 1900-talet och Tomtberga kyrkogård blev fullbelagd tidigare än förväntat. På 1940-talet bestämdes att Huddinge församling skulle anlägga en ny begravningsplats. Området man valde ligger naturskönt i skogen ovanför Albysjön. S:t Botvids begravningsplats invigdes 1956, kapellbyggnaden och ekonomibyggnader År 1973 uppfördes serveringsbyggnaden och en minneslund anlades. Minneslunden är vackert belägen i skogen vid en liten tjärn. Nya gravkvarter Begravningsplatsen blev nästan dubbelt så stor 2002, då den nya delen färdigställdes i ett natur- och skogsområde. Här finns bland annat en ny minneslund och icke-kristna gravkvarter. Denna nya del är en öppen plats med gräsmattor och planteringar. Från en damm rinner en bäck genom området. På våren blommar träd och buskar i vitt. Gravsättning Det finns kistgrav- och urngravkvarter på både gamla och nya delen av begravningsplatsen. I minneslundarna kan askorna spridas eller grävas ner. 8

9 Muslimska delen Kommunerna söder om Stockholm saknade begravningsplats för muslimer. Därför anlades på S:t Botvid, i samarbete med olika muslimska föreningar och imamer, en muslimsk begravningplats. Dessa kvarter togs i bruk hösten De omfattar cirka 980 gravplatser som ligger avskilt på den nya delen av begravningsplatsen mellan två skogspartier. Med skogen och naturen runt om är det en rofylld plats. I södra delen finns ett ceremonibord i grov granit. S:t Botvids Bahá í-kvarter Sommaren 2003 invigdes ett kvarter för avlidna bahá íer. 9

10 S:t Botvids stora och lilla kapell S:t Botvids kapell ligger på begravningsplatsen med samma namn i det natursköna området vid Albysjön. Kapellet är en låg vit byggnad klädd med slammat tegel. Framför byggnaden står tre klocktorn klädda med vit ekebergsmarmor. Tornen speglar sig i en intilliggande damm. I byggnaden finns ett större och ett mindre kapell, entréhall liksom kontor. I nedre planet finns krematoriet. Entréhallen binder samman de två kapellen och har glasade långsidor vilket ger en vidsträckt utsikt över naturområdet och sjön. Det stora kapellet har en fem meter hög gobeläng som hänger över altaret. Takfönstren ger ett vackert ljusspel över de smidda fåglar som dekorerar väggen i det lilla kapellet. I entréhallen finns en ljusbärare i form av ett träd. När en avliden är gravsatt i minneslund kan dennes namn skrivas in i en vacker minnesbok som förvaras i en monter i entréhallen. Kapellen kan användas för både kristna och borgerliga begravningar. I det lilla kapellet kan de kristna symbolerna tas bort. Begravningskaffe kan ordnas i serveringsbyggnaden. 10

11 Stora kapellet Sittplatser 150 Bårtäcke Piano cd-spelare Handikappanpassat: Entré Bil till entrén Parkering Toalett Hörselslinga Högtalare Serveringen 70 platser (handikappanpassad) Lilla kapellet Sittplatser 50 Bårtäcke Handikappanpassat: Entré Bil till entrén Parkering Toalett Hörselslinga Serveringen 70 platser (handikappanpassad) 11

12 Trångsunds begravningsplats Trångsunds begravningsplats invigdes Den ligger i skogspartiet bakom Tacksägelsekyrkan. Denna begravningsplats är endast för urngravar. En minneslund finns för nedgrävning av aska. Tacksägelsekyrkan Tacksägelsekyrkan ligger på en kulle nära Trångsunds centrum. Den invigdes på Tacksägelsedagen Då var östra Huddinge, där Tacksägelsekyrkan ligger, en del av Huddinge församling. Församlingen delades 1974 och Trångsunds församling bildades. Kyrkan har ljus puts och ett brant skifferklätt sadeltak. Ena långsidan består av fönster, varav tre har glasmålningar. Begravningskaffe kan serveras i församlingssalen. 12

13 Tacksägelsekyrkan Sittplatser 115 Bårtäcke Handikappanpassat: Entré Bil till entré Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssal: 30/50 platser (ej handikappanpassad) Foto: Kickifotograf 13

14 Kyrkor utan egen kyrkogård Vårby gårds kyrka Sittplatser 150 Bårtäcke (kan lånas) Flygel Handikappanpassat Entré Bil till entré Parkering Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssal: Mälarsalen 100 platser Segeltorps kyrka Sittplatser 60/150 Bårtäcke (kan lånas) Piano Handikappanpassat: Entré Bil till entré Parkering Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssal: Café Mikael 60/100 platser 14

15 Mariakyrkan Sittplatser 250 Bårtäcke Flygel Handikappanpassat: Entré Bil till entré Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssal: 100 platser (handikappanpassad) Läs mer om kyrkorna... på internet: www. svenskakyrkanihuddinge.nu under menyn Du kan... eller i broschyren Kyrkor och kapell i Huddinge (beställ på ). Flemingsbergs kyrka Sittplatser 150 Bårtäcke (kan lånas) Piano Handikappanpassat: Entré Bil till entré Parkering Toalett Hörselslinga Högtalare Församlingssal: Malmstensrummet 45 platser Församlingssalen 100 platser (handikappanpassade) 15

16 KONTAKTUPPGIFTER Kyrkogårdsförvaltningen Telefon (växel): Fax: Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109, Huddinge E-postadress: Webbplats: Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att: boka begravningsgudstjänst välja gravplats beställa gravskötsel annat som gäller grav och kyrkogård Adresser: S:t Botvid, Häggstavägen 6 S:t Botvids begravningsplats och kapell S:t Botvid; Serveringsbyggnaden Flemingsbergs kyrka, Diagnosvägen Huddinge kyrka, Kommunalvägen 21 Huddinge kyrkogård, intill Huddinge kyrka Klockargården, Kommunalvägen 21 Tomtberga kapell och kyrkogård, Kyrkogårdsvägen 3-5 Mariakyrkan, Skogåstorget 10 Tacksägelsekyrkan, Dalarövägen 8 Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8 Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5 Segeltorps kyrka, Kapellvägen 9 Kontakta präst eller diakon: Vill du tala med en präst, diakon eller kanske delta i en sorgegrupp, kontaktar du din församling (Jourhavande präst finns på 112) Denna broschyr: Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kyrkogårdsförvaltningen (illustrationer och foto: Charlotte Lindtrup)

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Levande skyltar efter döden

Levande skyltar efter döden Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Levande skyltar efter döden Informationstavlor vid begravningsplatser Keeping

Läs mer

Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation

Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA. Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation 16 Nummer 30 2007 SKÄRGÅRDSBIODLARNA Beatelund öppnar den 6:e maj med varroainformation 2 Styrelse 2006 15 SKÄRGÅRDSBIODLARNA Denna tidning är utgiven av Skärgårdsbiodlarna. En medlemstidning skall vara

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Lätt att ta sig fram i det gröna!

Lätt att ta sig fram i det gröna! Lätt att ta sig fram i det gröna! orebro.se Hitta ut! I Örebro kommun finns många vackra naturområden att besöka. Denna broschyr visar områden där det är särskilt lätt att ta sig fram. Den visar också

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Kraftverkssamhället PORJUS

Kraftverkssamhället PORJUS Kraftverkssamhället PORJUS Innehåll Förord 2 Norrbottens teknologiska megasystem 3 Vad är riksintresse? Varför är Porjus riksintresse? 4 Vad är kulturhistoriskt värdefullt i Porjus? Bygden idag 5 Utveckling

Läs mer

Bli en del av Lövstabruk

Bli en del av Lövstabruk PROSPEKT Bli en del av Lövstabruk Visste du att du som småföretagare kan hyra enkla, charmiga lokaler i en av Upplands vackraste bruksmiljöer? Sommartid är Lövstabruk är ett populärt turistmål med sevärdheter,

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Besök kyrkorna i Eslövs kommun

Besök kyrkorna i Eslövs kommun Besök kyrkorna i Eslövs kommun För många är kyrkor ett självklart besöksmål när man besöker nya platser. na speglar både historia och nutid och är en del av vårt kulturarv. För generationer människor har

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghet kan vara att känna att någon finns där. Någon som bryr sig. Någon som ser mig. Någon som hör mig. Vi vill skapa en trygg miljö för dig som bor här. En miljö, präglad

Läs mer