Klimatpåverkan och livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatpåverkan och livskvalitet"

Transkript

1 Klimatpåverkan och livskvalitet Preliminära resultat från enkätundersökning på personer i Västra Götaland David Andersson Avdelningen för Fysisk resursteori Institutionen för Energi och miljö Chalmers

2 Forskargrupp Konsumtionsmönster Tidsanvändningsmönster Rebound-effekter Klimatomställning och livskvalitet John Holmberg Jonas Nässén David Andersson Jörgen Larsson

3 WISE Well-being In Sustainable cities Klimatomställning Göteborg Radikala styrmedel (trängselskatten) Beslutsmodeller för hållbar omställning Redefining urban progress

4 Utmaningen:

5 Utmaningen: 2. Koppla livskvalitet till ekonomisk tillväxt? Ekonomisk tillväxt 1. Frikoppling av miljöbelastning från ekonomisk tillväxt? Miljöbelastning Tid

6 Trade-linked carbon footprint (tco 2 e/cap/yr) y = 1.06x ε = R² = 0.87 GDP/cap (1000 USD PPP) Källor: Växthusgasutsläpp (Hertwich & Peters, 2009); GDP (Human Development Report)

7 Privat konsumtion och utsläpp: Svenska hushåll ε = 0.84 Växthusgasutsläpp (ton CO 2 e/k.e./år) Total konsumtion (1000 kr/k.e./år) Nässén, 2012; data: SCB-HUT, SCB-mirdata (input-output-analys)

8 En möjlig lösning? 2. Kopplar livskvalitet till ekonomisk tillväxt? Ekonomisk tillväxt 1. Frikoppling av miljöbelastning från ekonomisk tillväxt? Miljöbelastning Tid

9 Vilka faktorer är viktiga för att förklara ett hushålls växthusgasutsläpp? Hur kan en klimatomställning genomföras med bibehållet välbefinnande?

10 Enkätutskick till 2500 individer i Västra Götaland ålder Svarsfrekvens på 40% (cirka 1000 personer)

11 Skattning av hushållens växhusgasutsläpp: Transporter: Registerdata på körsträcka och bränsleeffektivitet Skattning av CO 2 från flyg och koll.trafik utifrån enkätsvar El/Uppvärmning: Registerdata från energibolag Kompletterande skattningar Livsmedel: Skattning från enkätsvar om kostvanor Övrig konsumtion: Skattning utifrån inkomst och utgifter/sparande

12 70 60 Genomsnittliga utsläpp: 8,3 ton CO 2 e per person. 50 n ton CO 2 e/cap/år

13 Växthusgasutsläpp ton CO 2 e/cap övrig konsumtion mat flyg kollektivtrafik bil hushållsel uppvärmning Q1 Q2 Q3 Q4 Inkomstkvartiler

14 CO 2 e-effekt av specifika variabler: n 40 Nettoinkomst 2.7 Starka miljönormer/miljöattityder 0.79 / 0,48 Närhet till arbete/service 0.44 Lägenhet (jämfört med villa) 1.4* ton CO 2 e/cap/år Effekten av en förändring från låg till hög för varje variabel (+/- 1 standardavvikelse, 68%) ton CO 2 e / person / år *EU elmix

15 Vilka bakomliggande variabler förklarar alltså skillnader i växthusgasutsläpp mellan individer? Låg nettinkomst Starka miljönormer/miljöattityder Närhet till arbete/service Lägenhetsboende

16 Välbefinnadevariabler: Livstillfredsställelse (Kognitivt välbefinnande) Lycka (Affektivt välbefinnande) n Subjektivt SWB välbefinnande scale (0 10) (0-10)

17 Koppling mellan växthusgasutsläpp och välbefinnande? 20 ton CO 2 e/cap/år SWB (0 10)

18 Koppling mellan växthusgasutsläpp och välbefinnande? 20 ton CO 2 e/cap/år SWB (0 10)

19 Faktorer som påverkar välbefinnandet Model B Std. E Background characteristics Variables proven to be connected to SWB GHG generating prerequisites/activities N R 2 adjusted (Constant) 1.55 (0.71) Children (0.12) Sex 0.13 (0.10) Education (0.03) Working or studying 0.31 (0.16) Partner 0.53 (0.14) Health 0.61 (0.04) Time pressure (0.03) Financial satisfaction 0.16 (0.03) Time with friends 0.17 (0.04) Time with family 0.14 (0.03) Size of dwelling (m 2 ) (0.002) Car use 0.04 (0.02) Flying (flights/y) 0.08 (0.03) Meat (meal/w) consumption 0.21 (0.31)

20 De lyckade exemplen Högt välbefinnande Låga utsläpp Höga utsläpp Lågt välbefinnande Mer materialistiska värderingar Mer tidspressade Ökad pendlingstid

21 Preliminära slutsatser: Inkomst, boendeform och pendling dominerar förklaringsfaktorerna för hushållens växthusgasutsläpp, men även miljönormer och attityder har effekt. Mycket svag korrelation mellan subjektivt välbefinnande och klimatpåverkan. Individer med låga utsläpp och högt välbefinnande kännetecknas av: Mindre materialistiska värderingar Mindre tidspress Pendlar i genomsnitt kortare

22 Frågor?

23 Tack för uppmärksamheten! Kontakta oss gärna om ni har frågor kring undersökningen eller datamaterialet.

24 På gång 4 artiklar skrivs på materialet, varav 3 ska presenteras på konferens i juni. Ansökan inskickad kring nytt högintressant projekt som bygger vidare på och fördjupar insikter från nuvarande forskning.

25 Territoriellt perspektiv Olika perspektiv på växthusgasutsläpp Konsumtionsperspektiv

26 Växthusgasutsläpp från svenskarnas konsumtion + 6 % / person mellan 2000 och 2008 Ljusblått = utsläpp i Sverige Mörkblått = utsläpp utomlands Källa: Naturvårdsverket (2012) Konsumtionsbaserade miljöindikatorer

Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand?

Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand? Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand? Jörgen Larsson Göteborgs universitet, sociologiska institutionen Chalmers, avdelningen för fysisk resursteori 500 450 400 350 300 250 200 150

Läs mer

Klimatomställningen och det goda livet

Klimatomställningen och det goda livet Klimatomställningen och det goda livet rapport 6458 NOVEMBER 2011 Klimatomställningen och det goda livet John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Sebastian Svenberg & David Andersson NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Dokumentation från konferensen Stadens sociala samband en konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling Bakgrund Delegationen för hållbara städer, Boverket, Folkhälsoinstitutet och

Läs mer

Kan mer tjänster. minska klimathotet. och skapa arbetstillfällen? BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319

Kan mer tjänster. minska klimathotet. och skapa arbetstillfällen? BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319 Kan mer tjänster minska klimathotet och skapa arbetstillfällen? En idéskrift från Carl Schlyter BY: Ian Hughes www.flickr.com/epredator/36177319 1 Förord Vi står inför stora utmaningar. Den gamla enkla

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader

Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 52 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader Författare: Sofie Jansson Handledare:

Läs mer

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling

Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Reports 2014:03 Perspektiv och målkonflikter inom hållbar stadsutveckling Sebastian Svenberg Mistra Urban Futures är ett internationell centrum som arbetar för att skapa en hållbar

Läs mer

Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? 1

Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? 1 Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? 1 En studie av Stockholms trängselskatt Andrea Mannberg, Runar Brännlund, Johan Jansson, Urban Lindgren och Thomas Pettersson Andréa Mannberg

Läs mer

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grund forskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Klimat- och energirådgivning till hushåll

Klimat- och energirådgivning till hushåll Klimat- och energirådgivning till hushåll Bakgrund Målgruppen är stockholmarna och dagens energirådgivning Av Stockholms 406 000 hushåll bor ca 85 % i flerbostadshus. Merparten av dessa hushåll omfattas

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha?

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Presentation av det dynamiska trafikalstringsverktyget Emeli Adell Trivector Traffic Mer lika skattningar av trafikalstringen Mål med ett dynamiskt trafikalstringsverktyg

Läs mer

Genusaspekter på transporter

Genusaspekter på transporter Genusaspekter på transporter litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, JANNE ÅKERSTRÖM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

C-UPPSATS. En ekonometrisk analys av miljöbilsförsäljningen i Sverige 2004-2007. Glenn Mickelsson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. En ekonometrisk analys av miljöbilsförsäljningen i Sverige 2004-2007. Glenn Mickelsson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:132 En ekonometrisk analys av miljöbilsförsäljningen i Sverige 2004-2007 Glenn Mickelsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Nationalekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv Hållbar konsumtion Mikael Ottosson, Fil. Dr., (Ph.D) Lektor marknadsföring Insitutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 2013 Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring Thomas Broberg Runar Brännlund Andrius Kazukaukas Lars Persson Mattias Vesterberg Centrum för miljö- och naturresursekonomi Outline Syfte med studien och rapporten Bakgrund, vad

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2012 konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN konsumtionsrapporten 1 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN 2009 2012 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid

Läs mer

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN

Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Vad kostar hållbara matvanor? Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över 2:a REVIDERADE UPPLAGAN STATENS

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning Annika Carlsson-Kanyama, Riitta Räty FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer