Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden"

Transkript

1 Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi ligger i täten när det gäller ny teknik och nya energilösningar Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

2 Den allra bästa energin aldrig används, den

3 ur miljösynpunkt är den som näst bästa är den återvunna Vårt ansvar är att skapa de bästa förutsättningarna för framtidens energiförsörjning för dig och alla andra göteborgare. Samtidigt är det en särskild utmaning att erbjuda smarta, energieffektiva lösningar som aktivt bidrar till ett hållbart Göteborgssamhälle. Här kan du läsa om de steg vi på Göteborg Energi har tagit under 2006 och om hur vi ser på framtiden.

4 Innehåll GÖTEBORG ENERGI AB i korthet 3 VD har ordet Detta är Göteborg Energi Göteborg Energi är göteborgarnas eget energibolag eftersom det ägs av Göteborgs kommun. Det innebär också att de pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare till godo i framtiden. Läs mer på sidorna Detta är Göteborg Energi 8 11 Produkter och tjänster Våra produkter och tjänster Elnät Fjärrvärme Färdig värme Gas Kyla Energitjänster Kommunikation Omvärld Produkter och tjänster Idag har vi ett sammanhängande fjärrvärmenät med cirka 100 mil ledning. Det gör det till Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Läs mer om alla våra erbjudanden på sidorna Medarbetare Ett hållbart Göteborg Medarbetare Göteborg Energi är en attraktiv arbetsplats som ligger i täten när det gäller ny teknik och nya energilösningar. Vi behöver successivt rekrytera nya medarbetare på alla nivåer och på alla funktioner. Läs mer på sidorna

5 2006 i korthet Förra året tog vi några viktiga steg mot ett framtida hållbart Göteborg. Naturgasdrivna Rya Kraftvärmeverk och världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal är två exempel. Detta är vi stolta över 2006 Den 15 november invigde vi Rya Kraftvärmeverk som kommer tillgodose göteborgarna med cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av fjärrvärmebehovet. Vi tog fram etiska riktlinjer för alla anställda på Göteborg Energi som ska hjälpa oss i kontakten med våra kunder. Den 31 oktober invigde vi två konstverk på Rya Kraftvärmeverk av konstnärerna Helen Gibson och Pål Svensson. Vi invigde 15 solcellspaneler på Ekocentrum. Under året kopplade vi ihop Ales fjärrvärmenät med Göteborgs nät. Vi påbörjade utbyggnaden av vårt kylanät till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När utbyggnaden är klar har vi möjlighet att leverera 120 GWh kyla i centrala Göteborg. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö Energi och forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme skapat ett hus där så många energiberoende applikationer som möjligt drivs av fjärrvärme. Vi byggde världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal som tas i drift våren Göteborg Energi har efter ansökan godkänts som Reko fjärrvärmeleverantör 1 maj Vi har påbörjat nedgrävningen av luftburna elledningar och kommer, när arbetet är klart, att ha 95 procent nedgrävt. Vi deltar i en utredning för att undersöka möjligheten till en norsk gasledning till Sverige. Vi installerade nya elmätare för att kunna göra timvis avläsning för kunder med en större mätarsäkring än 63 ampere. Vi avslutade projektet Öka takten för fjärrvärme till villor. Nyckeltal EKONOMI Nettoomsättning (Mkr) 3 567, , ,2 Rörelseresultat (Mkr) 714,0 685,3 663,8 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 626,3 614,8 572,0 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,8 8,6 9,5 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 14,2 15,3 15,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 8,7 9,7 10,8 Soliditet (%) 33,4 34,3 36,8 Investeringar (Mkr) 1 345, , ,4 Produktion av el, totalt (GWh) Transport av el, totalt (GWh) Försäljning av fjärrvärme, totalt (GWh) Försäljning av gas, totalt (GWh) PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 70,3 70,6 70,6 Andel kvinnor (%) 29,7 29,4 29,4 Medelålder MILJÖ Utsläpp av koldioxid fossilt (ton) Utsläpp av kväveoxider (ton) Utsläpp av svavel (ton)

6 Fakta Anders Hedenstedt Verkställande direktör Födelseår: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Världsenergirådets (WEC) svenska kommitté Ordförande i Market Design-programmet Medlem i IVA Ordförande i FordonsGas Sverige AB Vice ordförande i Plusenergi Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Partille Energi AB 4

7 VD-ordet 2006 var det år när energipriserna löpte amok. Oljepriser över 70 dollar/fat och elpriser på spotmarknaden över 75 öre/kwh låg två, tre gånger högre än det vi varit vana vid de senaste åren var också det år då klimatfrågan blev allmänt accepterad som ett stort problem. Vi forsätter skapa goda exempel för ett hållbart Göteborg I Sverige blev klimatfrågan förstasidestoff till och med i kvällspressen och i England fick premiärministern en egen specialrapport av en före detta ekonom vid Världsbanken som varnade för en katastrof om vi inget gör. Den förre presidentkandidaten i USA Al Gores film En obehaglig sanning har visats över hela världen. Mot den bakgrunden känns det extra bra att vi invigde vårt nya kraftvärmeverk Rya i november Med vårt naturgaseldade Rya Kraftvärmeverk minskar utsläppen av koldioxid från Europas elsystem med ton per år. Det motsvarar ungefär en procent av de totala svenska koldioxidutsläppen. Att det blir så beror på att den här anläggningen är så oerhört effektiv jämfört med andra bränslebaserade elproduktionsanläggningar som annars skulle producerat den el Rya Kraftvärmeverk ger. Vi bygger framtiden Rya Kraftvärmeverk kommer också under många årtionden att producera el och värme motsvarande procent av Göteborgs förbrukning och det till låga kostnader. Anläggningen är den första stora elproduktionsanläggningen som byggts i Sverige på 20 år och den kommer helt rätt i tiden. Den svenska energidebatten handlar ju till stor del om svårigheten att få fram mer kommersiellt gångbar svensk elproduktion och vår anläggning är ett utmärkt exempel på sådan produktion. Vår anläggning är byggd för gas och den ger dubbelt så mycket el på samma värmeunderlag som konventionella kraftvärmeanläggningar. Vi arbetar nu med ett spännande projekt för att kunna producera stora mängder biogas genom att förgasa restprodukter från skogen. Genom att använda gasen i vår högeffektiva anläggning får vi ut mer grön el än vi skulle få med konventionell teknik och vi tycker det är framsynt att vi byggt en anläggning som ger oss den möjligheten. Gasen kan givetvis också användas i de gastankställen som vårt dotterbolag FordonsGas fortsätter att bygga ut i rask takt. Framsynt ägare Att Rya Kraftvärmeverk byggdes trots alla osäkerheter kring koldioxidskatter och utsläppsrätter beror på att vi på Göteborg Energi också har en framsynt ägare och styrelse. En ägare som var beredd att lita på de politiska intentioner som fanns om att få skatteregler som inte motverkade kraftvärme. En ägare som dessutom ställde Goda insatser från mycket kompetenta medarbetare har gjort att vi trots de extrema energipriserna kunnat kombinera mycket små prishöjningar med en fortsatt stabil ekonomi. kravet på att anläggningen i framtiden skulle kunna köras på biogas i stället för naturgas när biogasen finns tillgänglig, men också en ägare som insåg att anläggningen även med naturgas som bränsle är överlägsen andra bränslebaserade produktionsanläggningar. 5

8 Bra miljöval Vi har också många framsynta kunder. Dit hör AB Volvo som tidigt bestämde sig för att halvera sin samlade energiförbrukning och koldioxidutsläppen från alla produktionsanläggningar. För att starta med ett konkret projekt som kunde tjäna som ett exempel för deras anläggningar över hela världen diskuterade Volvo med oss om vad man kunde göra i Tuvefabriken. Vi skapade under 2006 tillsammans ett paket med vindkraftel, koldioxidneutral värmeförsörjning och energieffektivisering. De kommande åren blir spännande. Vi kommer att få helt nya möjligheter att serva våra kunder. Andra framsynta kunder har skrivit avtal med oss om fjärrkyla. Vi levererar kyla som huvudsakligen produceras med spillvärme i absorbtionskylamaskiner. Jämfört med konventionella kylanläggningar ger det både minskad elanvändning och mindre buller i stadsmiljön till konkurrenskraftiga priser. Allt fler kunder har upptäckt fördelarna och det börjar nästan likna en ketchupeffekt. Våra investeringar i biobränsleanläggningar de senaste åren och en mängd goda insatser från mycket kompetenta medarbetare har gjort att vi trots de extrema energipriserna kunnat kombinera mycket små prishöjningar med en fortsatt stabil ekonomi. Våra fjärrvärmepriser sjunker jämfört med rikssnittet och vår ekonomi tillåter fortsatt stora investeringar i Göteborgs infrastruktur. Vi investerar cirka 1,5 miljarder kronor per år och mer än 70 procent går till företag med verksamhet inom den region vi verkar. Det gör oss till en viktig drivkraft i Göteborgsekonomin. Resultatet 2006 blev bra trots mycket varma november- och decembermånader då våra värmeleveranser låg långt under det normala. Vårt årsresultat på 626 Mkr före skatt behövs för att orka med våra investeringar i framtidens infrastruktur. Man måste vara långsiktig De kommande åren blir spännande. Vi kommer att få helt nya möjligheter att serva våra kunder och speciellt våra elnätskunder. Nya elmätare som kan ge både kunderna och oss snabb och korrekt information, ett nytt kundinformationssystem och ett nytt nätinformationssystem gör att vi om två, tre år bland annat kan ge våra kunder fler valmöjligheter, tydligare och enklare fakturor, bättre svar vid problem och större möjligheter att påverka sina kostnader. Två, tre år låter kanske långt bort, men Rya Kraftvärmeverk som vi tog i drift förra året har varit planerat i mer än tio år och beslutat i nästan fyra år. Man måste vara långsiktig för att medverka till ett hållbart Göteborgssamhälle. Anders Hedenstedt Verkställande Direktör 6

9 I nära kontakt med våra kunder erbjuder vi framsynta energilösningar för ett hållbart Göteborg.

10 Detta är Göteborg Energi Vi är Sveriges fjärde största energibolag. Med kunder, drygt anställda och en omsättning 2006 på 3,8 miljarder kronor är vi dessutom ledande i Västsverige. Ett framsynt energibolag med omtanke Vi använder en väl utbyggd infrastruktur och erbjuder elnät, fjärrvärme, Färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vår vision och vår drivkraft är att skapa långsiktigt stabila lösningar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Långsiktighet kräver lönsamhet Vår vision och vår drivkraft är att vara med och skapa ett hållbart Göteborgssamhälle. Det innebär att vi är rädda om de pengar vi förvaltar, vi värnar om miljön och respekterar människan våra kunder, medarbetare och Göteborgs invånare. Ekonomin är grunden för allt vi gör. Vi strävar efter att Göteborg Energi ska vara stabilt och lönsamt. För om vi inte är lönsamma kan vi inte vara långsiktiga. Varje år investerar vi för cirka 1,5 miljarder kronor i Göteborgsregionen. I år har vi till exempel invigt Rya Kraftvärmeverk som producerar cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av fjärrvärmebehovet. Vi byggde också världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal. Vi är medvetna om att vi påverkar miljön och därför ska vi inte bara följa utan även överträffa miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav. På lång sikt vill vi att all vår energiproduktion ska vara förnyelsebar. Goda samhällsutvecklare 8 Vi påverkar också människor. Därför är det viktigt att vi är ett företag där medarbetarna kan utvecklas och må bra. En förutsättning för framgång är att medarbetarna samverkar för vår vision. Vi arbetar med att skapa tillfällen till kompetensutveckling, ändra utformningen av arbetsuppgifter så att de blir meningsfulla och ger utrymme för kreativitet, exempelvis samarbetar vi med Ångpanneföreningen. Genom detta samarbete ges Göteborg Energis personal möjlighet att delta i internationella projekt, bland annat ett projekt i Belgrad för att utveckla fjärrvärmenät. Men det räcker inte med att utveckla medarbetarnas kompetens och trivsel. Vi vill även bygga upp och stärka vår roll som goda samhällsutvecklare. Därför har Göteborg Energi en omfattande sponsringsverksamhet eller, som vi hellre kallar det, samarbetsavtal. Vi arbetar med fyra delar: miljö, kultur, idrott och socialt ansvar. Alla våra samarbetsavtal är långsiktiga, och involverar motprestationer. Att öka bekvämligheten och att hitta den mest kostnadseffektiva och samtidigt den mest uthålliga energilösningen är vår strävan. Det viktigaste för oss är naturligtvis hälsa och miljö. Därför är samarbeten med idrottsklubbar och organisationer som arbetar med att hjälpa människor naturligt för oss, till exempel IFK Göteborg, BRIS och Stadsmissionen. Men vi samarbetar även med många andra så som Ostindiska Companiet och Chalmers Kårhus. Basen i vårt erbjudande är infrastrukturen Vi arbetar ständigt med att ge våra kunder hög leveranssäkerhet. Basen i vårt erbjudande är infrastrukturen där alla våra produkter och tjänster ingår. Dessa syftar till att hjälpa och stötta kunden, att öka bekvämligheten och att hitta den mest kostnadseffektiva och samtidigt den mest uthålliga energilösningen.

11 Vision Göteborg Energi ska aktivt bidra till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Kärnvärden Framsynthet Stabilitet Kompetens Miljöfokus Göteborg Energi med dotterbolag VD Stab 100 % Göteborg Energi Nät AB Stöd Service Marknad Energi 100 % Göteborg Energi GothNet AB 100 % Göteborg Energi Gasnät AB 91 % Ale Energi AB 100 % Falbygdens Energi AB 50 % Partille Energi AB 50 % Plusenergi AB 50 % FordonsGas Sverige AB Aktiebolag Organisationsenheter

12 Kl Fredag Så fint ni har fått det, och allt är på plats efter flytten. Är det Jonna som har bakat pizzorna? Vilket härligt kök, här kommer ni att trivas. Fjärrvärme; emissioner i förhållande till leveranser och produktion Ton emissioner GWh leveranser Totalt Egenproducerad S (ton) NO x (ton) CO 2 (kton) Vår energiverksamhet är certifierad enligt ISO Sedan 1970-talet har vi halverat koldioxidutsläppen. När energianvändningen i samhället ökar svarar vi med att bli effektivare och hushålla bättre.

13 Våra erbjudanden är elnät, fjärrvärme, Färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vår största produkt är fjärrvärme men nu växer områdena energitjänster, kommunikation och kyla. Allt fler kunder vill rationalisera sin egen energiverksamhet och söker sig till oss av kostnads- och bekvämlighetsskäl. Man har sällan egen kompetens inom området och vi kan då hjälpa kunderna att effektivisera och driftoptimera sin anläggning. För många kunder är det också ett bekymmer med resurskrävande och mindre miljövänliga kylanläggningar. Genom att använda vår kyla minskar användandet av freoner och andra miljöskadliga köldmedier då vi återvinner spillvärme till kyla. Dessutom minskar elbehovet med cirka 70 procent jämfört med traditionella kylanläggningar. Vi ser hela tiden över tjänsteutbudet och produktmixen utifrån visionen om det hållbara Göteborgssamhället. Kompetenta, drivande och omtänksamma Göteborg Energi verkar i en bransch som under senare år ifrågasatts. Därför är det viktigt för oss att vi i alla sammanhang är ett öppet och tillförlitligt företag. Det betyder att alla frågor oavsett målgrupp ska besvaras snabbt, öppet och vänligt. Vår företagskultur präglas av vår vilja att vara flexibla, lära oss göra saker på ett nytt sätt och arbeta förutseende med blicken riktad långt fram. Ett exempel på att vi ligger steget före är när vi redan på 1980-talet valde fjärrvärme med spillvärme i stället för dåtidens standard, kol. Vi visar också omtanke och ödmjukhet i våra kontakter med omvärlden. Vi är övertygade om att detta går väl att förena med en bestämd hållning och klara ståndpunkter i frågor där meningarna går isär. För oss är det också viktigt att inspirera våra kollegor och konkurrenter och därför arbetar vi i ett antal branschorganisationer: Världsenergirådet (WEC), Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Gasföreningens, Vindkraftföreningen, Svenska Stadsnätsföreningen och Näringslivets miljöchefer (NMC). Vi tror inte på avancerade organisationsscheman Vi har två mål med vår organisation: Den ska vara tydlig och någon ska vara ansvarig. Vi har en tydlig rollfördelning mellan ägare och utförare. Göteborg Energi Gasnät AB, Ale Energi AB, Partille Energi AB är personallösa bolag som köper sitt behov av tekniska och administrativa tjänster i huvudsak från moderbolaget. Varje område har en egen ansvarig chef. Övergripande frågor ligger nära beslut och vardag. Det finns ingen central enhet med det totala ekonomiska ansvaret utan alla delar bär sig själva. Styrelsen representerar göteborgarna Styrelsen i Göteborg Energi utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammansättningen speglar de politiska förhållandena i fullmäktige och styrelsen består av nio ledamöter. VD sköter och ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med ledningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen givit. Koncernens räntabilitet på totalt respektive eget kapital % Vi strävar efter att Göteborg Energi ska vara lönsamt. För om vi inte är lönsamma kan vi inte vara långsiktiga och stabila. Vårt mål är att upprätthålla en räntabilitet på bokfört värde på lägst 7 procent. Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Mål för räntabilitet på totalt kapital Koncernens soliditet % Mål > 30% Vi strävar efter att vara långsiktiga och stabila. Därför har vi ett mål att soliditeten ska vara över 30 procent. Investeringen i Rya Kraftvärmeverk har bidragit till en lägre soliditet. 11

14 Våra produkter och tjänster Göteborg Energi är ett stabilt företag som satsar långsiktigt på hållbara lösningar. Våra produkter och tjänster hjälper till att göra ditt liv lite mer bekymmersfritt. Erbjudanden Elnät Vi ansluter kunden till elnätet och transporterar el till hushåll, kontor och industri. Dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB äger nätet samt projekterar, sköter drift och underhåll. Nettoomsättning 23,4% 820 Mkr Fjärrvärme Vi använder spillvärme från olika industriprocesser samt egen produktion för att värma upp vatten som skickas ut i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och lokaler samt till varmvatten. 59,4% Mkr Färdig värme Används ofta till fastigheter som inte kan utnyttja fjärrvärme. Ofta i ett närvärmenät med en lokal panncentral, där man har möjlighet att använda olika bränslen. Gas Naturgas, biogas och stadsgas. Naturgas importeras från Danmark, biogas är ett förnyelsebart bränsle och utvinns bland annat ur avloppsslam och kompost. Dotterbolaget Göteborg Energi Gas Nät AB äger nätet och ansvarar för distribution. Diagrammet avser både försäljning och transport av gas. Kyla Fjärrkyla produceras centralt och distribueras i ett fjärrkylanät. Färdig kyla är en kylanläggning som installeras i en enskild fastighet eller för flera fastigheter. Energitjänster Vi hjälper kunderna att energieffektivisera sina fastigheter. Allt från klimatavtal där vi garanterar önskat inomhusklimat till fastighetsdrift, energideklarationer, energistatistik och övervakningstjänster. Kommunikation Via dotterföretaget GothNet AB säljer vi kommunikationstjänster via tjänsteleverantörer. Vi äger och driver stadsnätet som ger både invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster som internet, fast telefoni, TV och lagringstjänster. 0,7% 23 Mkr 6,9% 240 Mkr 0,5% 19 Mkr 2,6% 92 Mkr 3,3% 115 Mkr 12

15 Investeringar Projekt under ,9% 251 Mkr Vi har anslutit en 130 kw kabel och en 10 kw kabel till Rya Kraftvärmeverk för distribution av el I vår mottagningsstation K9 har vi byggt 130 kv gasisolerat ställverk I mottagningsstationen K13 har vi byggt ett nytt 10 kv ställverk och dragit en ny 130 kv ledning till mottagningsstationen K20 Alla säkringskunder >63 A har fått timmätare 64,1% 808 Mkr 1,0% 13 Mkr Upprustning av Bö-föreningarnas eget fjärrvärmenät, så kallat sekundärnät med leverans direkt till deras kunder Utbyggnad av fjärrvärmenätet till Medichus i Lillhagsparken, vilket gör att deras befintliga gaspanna kan tas ur bruk inom 2 3 år Utbyggnad av fjärrvärmenätet till Norra Älvstranden. När Västra Eriksberg är utbyggt 2016 levererar vi totalt 12 GWh fjärrvärme Avtal har slutits med flera kunder i Göteborgs Hamn Avtal med Lear och Excel om en ny pelletspanna Projekt i S:t Jörgen och Lillhagen där Färdig värme-anläggningen ger underlag till framtida fjärrvärmeutbyggnad 5,6% 70 Mkr Beslut om att bygga reningsanläggning i Falköping för biogas som produceras av avfall, beräknad renad biogas 5 10 GWh/år Samarbete med Lidköpings kommun och Svensk Biogas om möjligheter för rötning och rening av restprodukter från industrin, cirka 30 GWh biogas per år 1,7% 22 Mkr Utbyggnad av kylanätet till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, som är en ny stor kund Vasakronans utbyggnad av Polishuset med ca kvm, där vi tillgodoser deras kylbehov på cirka 4,9 MW Kyla för kontor och lägenheter i f.d. Hasselbladshuset vid Lilla Bommen 0,4% 5 Mkr 7,3% 92 Mkr Avtal med Volvo Lastvagnar i Tuve för energieffektiviserande och energisparande åtgärder Åttaårigt samarbetsavtal med NYK Logistics för miljö- och klimatförbättrande åtgärder samt effektivare elanvändning Klimatavtal, värt 7,7 Mkr med Newsec för en yta på kvm Avtal med LFF (Lokalförsörjningsförvaltningen) om e-rapporter för 400 fastigheter och mätare Implementering av Göteborgs Stads datakommunikationsnät med över förbindelser Vi har kommit i gång med öppet stadsnät med över aktiva portar 13

16 Elnät Tänk dig 800 mil starkströmsledning och transformatorstationer och andra större nätanläggningar. Det är i runda tal vad som krävs för att invånare och företag i Göteborg ska få den el de behöver. Tätare avläsningar har många fördelar Eftersom mer än 90 procent av elnätet är nedgrävt är det mycket ovanligt med elavbrott i Göteborg. När det händer blir avbrotten korta tack vare att det finns omkopplingsbara reserver att ta till. Vid så kallade extraordinära händelser, som stormen Gudrun, har vi idag en helt annan beredskap än tidigare, och vi fortsätter givetvis att gräva ner ledningarna under jord där det är möjligt. Målet är att gräva ner ytterligare 5 procent, en investering på 180 miljoner kronor, som beräknas vara klar Fördelen med månadsvis avläsning är att du varje gång betalar för faktisk förbrukning. Tätare avläsning Regeringen har beslutat att vi måste införa tätare och mer detaljerad avläsning av elförbrukningen. Skälet är dels att vi ska få säkrare mätvärden att rapportera till elleverantören, dels att kunderna själva får bättre kontroll över sin elanvändning. Därför har vi under 2006 bytt elmätare och infört timvis avläsning för alla kunder med en mätarsäkring över 63 ampere. Från 2009 kommer övriga kunder att få avläsning varje månad. Under året har vi därför startat en upphandling av nya mätare och bytet kommer att ske successivt de kommande två åren. Fördelen med månadsvis avläsning är att du varje gång betalar för faktisk förbrukning. De nya mätarna kan fjärravläsas, vilket är en stor fördel både för dig som kund och för oss. Bättre kundservice I vår ambition att göra livet lättare för dig förbättrar vi ständigt vår kundservice. Sedan 2006 har vi dygnet runtbemanning på vår kundservice så du alltid kan nå oss, oavsett om det gäller strömavbrott eller problem med din villapanna. Vi har även förbättrat svarsberedskapen så att du kan få ett snabbt besked. Med hjälp av vår webbtjänst Mina Energisidor kan du enkelt följa din användning av elnät, fjärrvärme, gas och kabel-tv. Du kan jämföra dina fakturor, teckna och säga upp avtal samt lämna din mätarställning. Tryggare elförsörjning Under slutet av 2006 togs Rya Kraftvärmeverk i bruk. Det innebär att vi har tryggat göteborgarnas värme- och elförsörjning för lång tid framöver. Anläggningen ska tillgodose 35 procent av fjärrvärmebehovet och 30 procent av elbehovet. Tack vare Rya Kraftvärmeverk Elnät kan vi vid större elavbrott i stamnätet, genom ö-drift, försörja viktiga funktioner som sjukhus, brandförsvar, kollektivtrafik etc. med ström. Den tryggare elförsörjningen kommer sannolikt också att leda till fortsatt tillväxt i Göteborgsregionen. 14

17 Kl Lördag Hinner vi ta något i baren? Filmen börjar inte förrän halv sju och jag är sugen på en caipirinha. Du ser strålande ut. Total energiomsättning, GWh/år Hushåll Säkringskunder Lågspänning Effekt Gatubelysning 10 kv kunder 130 kv kunder Avkopplingsbara elpannor Nätförluster Fördelning av energiomsättningen per kundkategori. Samtliga är företagskunder förutom hushåll.

18 Fjärrvärme Fjärrvärme är otroligt smart. Vi utnyttjar i första hand värme som annars skulle ha gått till spillo vid elproduktion, sopförbränning och i raffinaderier. Det varma vattnet skickar vi iväg via rör i marken till bostäder, lokaler och industrier. Bekvämt och enkelt och bra för miljön. Behagligt klimat och inget krångel Idag har vi ett sammanhängande fjärrvärmenät från Lindome i söder till Älvängen i norr, från Arendal i väster till Partille i öster, cirka 100 mil ledning. Det gör det till Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Detta betyder givetvis att Göteborg är en riktig fjärrvärmestad. När det gäller flerfamiljshus och lokaler har ungefär 90 procent fjärrvärme idag. Tack vare att Göteborg Energi var en av pionjärerna när det gäller fjärrvärme har vi idag ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med extremt hög driftsäkerhet. Med Rya Kraftvärmeverk tryggar vi göteborgarnas värmeleveranser ytterligare då anläggningen kommer att tillgodose 35 procent av fjärrvärmebehovet. Ökad takt ger resultat Under 2006 har vi fortsatt att erbjuda villakunder att ansluta sin bostad till fjärrvärme. Redan 2005 anslöt vi villor och under året har vi ökat anslutningstakten och kunnat teckna ytterligare cirka nya avtal. Det betyder att ännu ett stort antal miljöskadliga oljepannor försvinner och fler kunder får ett bekymmersfriare liv. Eftersom fjärrvärme inte är beroende av bara ett bränsle, kan vi alltid välja det mest ekonomiska och det mest miljövänliga alternativet. Under 2006 har Göteborg Energi bland annat skrivit avtal om leverans till kvadratmeter nya bostäder på Västra Eriksberg. Byggnationen kommer att ske i området under ett antal år framöver. Detta visar tydligt fjärrvärmens konkurrenskraft. Ingen annan kan leverera värme på ett så fördelaktigt och flexibelt sätt. Vi är Reko Vår branschorganisation Svensk Fjärrvärme införde under 2005 ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko Fjärrvärme. För dig som kund innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar samt en öppnare dialog. I början av 2006 blev Göteborg Energi Reko-certifierat. Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Hopkopplat med Ale I slutet av året fick alla fjärrvärmeanslutna Alebor tillgång till Göteborg Energis fjärrvärme. Det befintliga systemet i Ale blev då hopkopplat med Göteborgs fjärrvärmenät, vilket innebär en kraftig minskning av eldning i lokala oljepannor. Det nya systemet ökar leveranssäkerheten och man räknar också med att öka takten i anslutningen, framför allt när det gäller villakunder. Framtiden ska vara koldioxidfri Växthuseffekten betraktas som ett av de största hoten på jorden i dag. Förbränningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen har utpekats som ett mycket allvarligt miljöproblem. Göteborg Energi gör redan idag stora insatser för att minska förbränningen av fossila bränslen, och vår ambition är att i framtiden göra alla våra produkter koldioxidfria. Fjärrvärme är i det perspektivet på god väg. 16

19 Kl Torsdag Titta så fin mamma ska bli på festen. Nu får du och Ville ha pappa för er själva hela kvällen. Och glöm inte att borsta tänderna. Bränslemix för fjärrvärmeproduktion, % Vår bränslemix består av 76 procent spillvärme. Totalt är 44 procent egenproducerad värme, varav biobränsle svarar för den största delen.

20 Färdig värme Det finns en lösning som innebär att vi producerar värmen lokalt hos dig. Färdig värme passar kommuner, landsting, industrier och bostadsbolag som har behov av uppvärmning i en eller flera fastigheter. Den smarta och säkra värmelösningen Med Färdig värme tar vi hand om din anläggning, drift, service, bränsleinköp och underhåll. Du slipper att göra stora investeringar i nya anläggningar och får precis så mycket värme som verksamheten kräver och du kan därigenom ägna dig helt åt din verksamhet och annan skötsel av fastigheten. Om det finns flera fastigheter i området kan vi bygga ett lokalt värmenät som kopplas till Färdig värmeanläggningen. Detta kallar vi för närvärme. Skräddarsydd värme Vi börjar alltid med en grundlig genomgång av vilka förutsättningar som gäller för fastigheten. Det betyder att vi kartlägger energiförbrukning och undersöker vilka möjliga förbättringar vi kan göra. Därefter renoverar vi, bygger om eller byter ut värmeanläggningen, och du får på så vis en skräddarsydd lösning helt efter dina behov och förutsättningar. Sedan är det vi som ansvarar för drift och underhåll. Ett miljöklokt val Färdig värme är ett mycket miljöklokt uppvärmningsalternativ. Varje anläggning är unik och vi väljer i första hand förnyelsebara energislag eftersom de är mest gynnsamma både ekonomiskt och miljömässigt. Främst används träpellets, som tillverkas av såg- och kutterspån från sågverksindustrin och som har naturliga bindemedel och inga tillsatser. Eftersom pellets är ett fast bränsle är det svårt att få en fullständig förbränning, men vår erfarna driftpersonal ser till att anläggningen kan drivas så effektivt och miljövänligt som möjligt. Pellets ger också minimal rökutveckling på grund av den höga torrhalten. Du får på så vis en skräddarsydd lösning helt efter dina behov. Monteringsfärdig värme eller nybygge Hur själva anläggningen byggs och placeras kan variera. Den kan standardiseras och byggas samman på en verkstad och transporteras färdigmonterad och provad, eller också kan den byggas upp från grunden och placeras separat eller i en befintlig byggnad. Under år 2006 har flera kunder i Göteborgs hamn anslutit sig till Färdig värme och i takt med att allt fler ser möjligheterna med denna energilösning minskar vi beroendet av olja och el. Fördel Färdig värme Oljehamnen i Göteborg bytte i maj 2006 ut fossil värmeproduktion till Färdig värme. Innan dess var värmeförsörjningen ett sårbart och dyrt problem. Hela uppvärmningen sköts nu av Göteborg Energi till 30 procent lägre pris, och med en minskad miljöpåverkan. 18

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA FJÄRRKYLA BÄTTRE INOMHUSKLIMAT I DIN FASTIGHET Bättre inomhusklimat i din fastighet Fjärrkyla fungerar ungefär som fjärrvärme fast tvärtom. Kallt

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB 2006-05-30 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer