Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden"

Transkript

1 Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi ligger i täten när det gäller ny teknik och nya energilösningar Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon

2 Den allra bästa energin aldrig används, den

3 ur miljösynpunkt är den som näst bästa är den återvunna Vårt ansvar är att skapa de bästa förutsättningarna för framtidens energiförsörjning för dig och alla andra göteborgare. Samtidigt är det en särskild utmaning att erbjuda smarta, energieffektiva lösningar som aktivt bidrar till ett hållbart Göteborgssamhälle. Här kan du läsa om de steg vi på Göteborg Energi har tagit under 2006 och om hur vi ser på framtiden.

4 Innehåll GÖTEBORG ENERGI AB i korthet 3 VD har ordet Detta är Göteborg Energi Göteborg Energi är göteborgarnas eget energibolag eftersom det ägs av Göteborgs kommun. Det innebär också att de pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare till godo i framtiden. Läs mer på sidorna Detta är Göteborg Energi 8 11 Produkter och tjänster Våra produkter och tjänster Elnät Fjärrvärme Färdig värme Gas Kyla Energitjänster Kommunikation Omvärld Produkter och tjänster Idag har vi ett sammanhängande fjärrvärmenät med cirka 100 mil ledning. Det gör det till Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Läs mer om alla våra erbjudanden på sidorna Medarbetare Ett hållbart Göteborg Medarbetare Göteborg Energi är en attraktiv arbetsplats som ligger i täten när det gäller ny teknik och nya energilösningar. Vi behöver successivt rekrytera nya medarbetare på alla nivåer och på alla funktioner. Läs mer på sidorna

5 2006 i korthet Förra året tog vi några viktiga steg mot ett framtida hållbart Göteborg. Naturgasdrivna Rya Kraftvärmeverk och världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal är två exempel. Detta är vi stolta över 2006 Den 15 november invigde vi Rya Kraftvärmeverk som kommer tillgodose göteborgarna med cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av fjärrvärmebehovet. Vi tog fram etiska riktlinjer för alla anställda på Göteborg Energi som ska hjälpa oss i kontakten med våra kunder. Den 31 oktober invigde vi två konstverk på Rya Kraftvärmeverk av konstnärerna Helen Gibson och Pål Svensson. Vi invigde 15 solcellspaneler på Ekocentrum. Under året kopplade vi ihop Ales fjärrvärmenät med Göteborgs nät. Vi påbörjade utbyggnaden av vårt kylanät till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När utbyggnaden är klar har vi möjlighet att leverera 120 GWh kyla i centrala Göteborg. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö Energi och forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme skapat ett hus där så många energiberoende applikationer som möjligt drivs av fjärrvärme. Vi byggde världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal som tas i drift våren Göteborg Energi har efter ansökan godkänts som Reko fjärrvärmeleverantör 1 maj Vi har påbörjat nedgrävningen av luftburna elledningar och kommer, när arbetet är klart, att ha 95 procent nedgrävt. Vi deltar i en utredning för att undersöka möjligheten till en norsk gasledning till Sverige. Vi installerade nya elmätare för att kunna göra timvis avläsning för kunder med en större mätarsäkring än 63 ampere. Vi avslutade projektet Öka takten för fjärrvärme till villor. Nyckeltal EKONOMI Nettoomsättning (Mkr) 3 567, , ,2 Rörelseresultat (Mkr) 714,0 685,3 663,8 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 626,3 614,8 572,0 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,8 8,6 9,5 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 14,2 15,3 15,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 8,7 9,7 10,8 Soliditet (%) 33,4 34,3 36,8 Investeringar (Mkr) 1 345, , ,4 Produktion av el, totalt (GWh) Transport av el, totalt (GWh) Försäljning av fjärrvärme, totalt (GWh) Försäljning av gas, totalt (GWh) PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 70,3 70,6 70,6 Andel kvinnor (%) 29,7 29,4 29,4 Medelålder MILJÖ Utsläpp av koldioxid fossilt (ton) Utsläpp av kväveoxider (ton) Utsläpp av svavel (ton)

6 Fakta Anders Hedenstedt Verkställande direktör Födelseår: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Världsenergirådets (WEC) svenska kommitté Ordförande i Market Design-programmet Medlem i IVA Ordförande i FordonsGas Sverige AB Vice ordförande i Plusenergi Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Partille Energi AB 4

7 VD-ordet 2006 var det år när energipriserna löpte amok. Oljepriser över 70 dollar/fat och elpriser på spotmarknaden över 75 öre/kwh låg två, tre gånger högre än det vi varit vana vid de senaste åren var också det år då klimatfrågan blev allmänt accepterad som ett stort problem. Vi forsätter skapa goda exempel för ett hållbart Göteborg I Sverige blev klimatfrågan förstasidestoff till och med i kvällspressen och i England fick premiärministern en egen specialrapport av en före detta ekonom vid Världsbanken som varnade för en katastrof om vi inget gör. Den förre presidentkandidaten i USA Al Gores film En obehaglig sanning har visats över hela världen. Mot den bakgrunden känns det extra bra att vi invigde vårt nya kraftvärmeverk Rya i november Med vårt naturgaseldade Rya Kraftvärmeverk minskar utsläppen av koldioxid från Europas elsystem med ton per år. Det motsvarar ungefär en procent av de totala svenska koldioxidutsläppen. Att det blir så beror på att den här anläggningen är så oerhört effektiv jämfört med andra bränslebaserade elproduktionsanläggningar som annars skulle producerat den el Rya Kraftvärmeverk ger. Vi bygger framtiden Rya Kraftvärmeverk kommer också under många årtionden att producera el och värme motsvarande procent av Göteborgs förbrukning och det till låga kostnader. Anläggningen är den första stora elproduktionsanläggningen som byggts i Sverige på 20 år och den kommer helt rätt i tiden. Den svenska energidebatten handlar ju till stor del om svårigheten att få fram mer kommersiellt gångbar svensk elproduktion och vår anläggning är ett utmärkt exempel på sådan produktion. Vår anläggning är byggd för gas och den ger dubbelt så mycket el på samma värmeunderlag som konventionella kraftvärmeanläggningar. Vi arbetar nu med ett spännande projekt för att kunna producera stora mängder biogas genom att förgasa restprodukter från skogen. Genom att använda gasen i vår högeffektiva anläggning får vi ut mer grön el än vi skulle få med konventionell teknik och vi tycker det är framsynt att vi byggt en anläggning som ger oss den möjligheten. Gasen kan givetvis också användas i de gastankställen som vårt dotterbolag FordonsGas fortsätter att bygga ut i rask takt. Framsynt ägare Att Rya Kraftvärmeverk byggdes trots alla osäkerheter kring koldioxidskatter och utsläppsrätter beror på att vi på Göteborg Energi också har en framsynt ägare och styrelse. En ägare som var beredd att lita på de politiska intentioner som fanns om att få skatteregler som inte motverkade kraftvärme. En ägare som dessutom ställde Goda insatser från mycket kompetenta medarbetare har gjort att vi trots de extrema energipriserna kunnat kombinera mycket små prishöjningar med en fortsatt stabil ekonomi. kravet på att anläggningen i framtiden skulle kunna köras på biogas i stället för naturgas när biogasen finns tillgänglig, men också en ägare som insåg att anläggningen även med naturgas som bränsle är överlägsen andra bränslebaserade produktionsanläggningar. 5

8 Bra miljöval Vi har också många framsynta kunder. Dit hör AB Volvo som tidigt bestämde sig för att halvera sin samlade energiförbrukning och koldioxidutsläppen från alla produktionsanläggningar. För att starta med ett konkret projekt som kunde tjäna som ett exempel för deras anläggningar över hela världen diskuterade Volvo med oss om vad man kunde göra i Tuvefabriken. Vi skapade under 2006 tillsammans ett paket med vindkraftel, koldioxidneutral värmeförsörjning och energieffektivisering. De kommande åren blir spännande. Vi kommer att få helt nya möjligheter att serva våra kunder. Andra framsynta kunder har skrivit avtal med oss om fjärrkyla. Vi levererar kyla som huvudsakligen produceras med spillvärme i absorbtionskylamaskiner. Jämfört med konventionella kylanläggningar ger det både minskad elanvändning och mindre buller i stadsmiljön till konkurrenskraftiga priser. Allt fler kunder har upptäckt fördelarna och det börjar nästan likna en ketchupeffekt. Våra investeringar i biobränsleanläggningar de senaste åren och en mängd goda insatser från mycket kompetenta medarbetare har gjort att vi trots de extrema energipriserna kunnat kombinera mycket små prishöjningar med en fortsatt stabil ekonomi. Våra fjärrvärmepriser sjunker jämfört med rikssnittet och vår ekonomi tillåter fortsatt stora investeringar i Göteborgs infrastruktur. Vi investerar cirka 1,5 miljarder kronor per år och mer än 70 procent går till företag med verksamhet inom den region vi verkar. Det gör oss till en viktig drivkraft i Göteborgsekonomin. Resultatet 2006 blev bra trots mycket varma november- och decembermånader då våra värmeleveranser låg långt under det normala. Vårt årsresultat på 626 Mkr före skatt behövs för att orka med våra investeringar i framtidens infrastruktur. Man måste vara långsiktig De kommande åren blir spännande. Vi kommer att få helt nya möjligheter att serva våra kunder och speciellt våra elnätskunder. Nya elmätare som kan ge både kunderna och oss snabb och korrekt information, ett nytt kundinformationssystem och ett nytt nätinformationssystem gör att vi om två, tre år bland annat kan ge våra kunder fler valmöjligheter, tydligare och enklare fakturor, bättre svar vid problem och större möjligheter att påverka sina kostnader. Två, tre år låter kanske långt bort, men Rya Kraftvärmeverk som vi tog i drift förra året har varit planerat i mer än tio år och beslutat i nästan fyra år. Man måste vara långsiktig för att medverka till ett hållbart Göteborgssamhälle. Anders Hedenstedt Verkställande Direktör 6

9 I nära kontakt med våra kunder erbjuder vi framsynta energilösningar för ett hållbart Göteborg.

10 Detta är Göteborg Energi Vi är Sveriges fjärde största energibolag. Med kunder, drygt anställda och en omsättning 2006 på 3,8 miljarder kronor är vi dessutom ledande i Västsverige. Ett framsynt energibolag med omtanke Vi använder en väl utbyggd infrastruktur och erbjuder elnät, fjärrvärme, Färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vår vision och vår drivkraft är att skapa långsiktigt stabila lösningar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Långsiktighet kräver lönsamhet Vår vision och vår drivkraft är att vara med och skapa ett hållbart Göteborgssamhälle. Det innebär att vi är rädda om de pengar vi förvaltar, vi värnar om miljön och respekterar människan våra kunder, medarbetare och Göteborgs invånare. Ekonomin är grunden för allt vi gör. Vi strävar efter att Göteborg Energi ska vara stabilt och lönsamt. För om vi inte är lönsamma kan vi inte vara långsiktiga. Varje år investerar vi för cirka 1,5 miljarder kronor i Göteborgsregionen. I år har vi till exempel invigt Rya Kraftvärmeverk som producerar cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av fjärrvärmebehovet. Vi byggde också världens största uppgraderingsanläggning för biogas i Arendal. Vi är medvetna om att vi påverkar miljön och därför ska vi inte bara följa utan även överträffa miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav. På lång sikt vill vi att all vår energiproduktion ska vara förnyelsebar. Goda samhällsutvecklare 8 Vi påverkar också människor. Därför är det viktigt att vi är ett företag där medarbetarna kan utvecklas och må bra. En förutsättning för framgång är att medarbetarna samverkar för vår vision. Vi arbetar med att skapa tillfällen till kompetensutveckling, ändra utformningen av arbetsuppgifter så att de blir meningsfulla och ger utrymme för kreativitet, exempelvis samarbetar vi med Ångpanneföreningen. Genom detta samarbete ges Göteborg Energis personal möjlighet att delta i internationella projekt, bland annat ett projekt i Belgrad för att utveckla fjärrvärmenät. Men det räcker inte med att utveckla medarbetarnas kompetens och trivsel. Vi vill även bygga upp och stärka vår roll som goda samhällsutvecklare. Därför har Göteborg Energi en omfattande sponsringsverksamhet eller, som vi hellre kallar det, samarbetsavtal. Vi arbetar med fyra delar: miljö, kultur, idrott och socialt ansvar. Alla våra samarbetsavtal är långsiktiga, och involverar motprestationer. Att öka bekvämligheten och att hitta den mest kostnadseffektiva och samtidigt den mest uthålliga energilösningen är vår strävan. Det viktigaste för oss är naturligtvis hälsa och miljö. Därför är samarbeten med idrottsklubbar och organisationer som arbetar med att hjälpa människor naturligt för oss, till exempel IFK Göteborg, BRIS och Stadsmissionen. Men vi samarbetar även med många andra så som Ostindiska Companiet och Chalmers Kårhus. Basen i vårt erbjudande är infrastrukturen Vi arbetar ständigt med att ge våra kunder hög leveranssäkerhet. Basen i vårt erbjudande är infrastrukturen där alla våra produkter och tjänster ingår. Dessa syftar till att hjälpa och stötta kunden, att öka bekvämligheten och att hitta den mest kostnadseffektiva och samtidigt den mest uthålliga energilösningen.

11 Vision Göteborg Energi ska aktivt bidra till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Kärnvärden Framsynthet Stabilitet Kompetens Miljöfokus Göteborg Energi med dotterbolag VD Stab 100 % Göteborg Energi Nät AB Stöd Service Marknad Energi 100 % Göteborg Energi GothNet AB 100 % Göteborg Energi Gasnät AB 91 % Ale Energi AB 100 % Falbygdens Energi AB 50 % Partille Energi AB 50 % Plusenergi AB 50 % FordonsGas Sverige AB Aktiebolag Organisationsenheter

12 Kl Fredag Så fint ni har fått det, och allt är på plats efter flytten. Är det Jonna som har bakat pizzorna? Vilket härligt kök, här kommer ni att trivas. Fjärrvärme; emissioner i förhållande till leveranser och produktion Ton emissioner GWh leveranser Totalt Egenproducerad S (ton) NO x (ton) CO 2 (kton) Vår energiverksamhet är certifierad enligt ISO Sedan 1970-talet har vi halverat koldioxidutsläppen. När energianvändningen i samhället ökar svarar vi med att bli effektivare och hushålla bättre.

13 Våra erbjudanden är elnät, fjärrvärme, Färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vår största produkt är fjärrvärme men nu växer områdena energitjänster, kommunikation och kyla. Allt fler kunder vill rationalisera sin egen energiverksamhet och söker sig till oss av kostnads- och bekvämlighetsskäl. Man har sällan egen kompetens inom området och vi kan då hjälpa kunderna att effektivisera och driftoptimera sin anläggning. För många kunder är det också ett bekymmer med resurskrävande och mindre miljövänliga kylanläggningar. Genom att använda vår kyla minskar användandet av freoner och andra miljöskadliga köldmedier då vi återvinner spillvärme till kyla. Dessutom minskar elbehovet med cirka 70 procent jämfört med traditionella kylanläggningar. Vi ser hela tiden över tjänsteutbudet och produktmixen utifrån visionen om det hållbara Göteborgssamhället. Kompetenta, drivande och omtänksamma Göteborg Energi verkar i en bransch som under senare år ifrågasatts. Därför är det viktigt för oss att vi i alla sammanhang är ett öppet och tillförlitligt företag. Det betyder att alla frågor oavsett målgrupp ska besvaras snabbt, öppet och vänligt. Vår företagskultur präglas av vår vilja att vara flexibla, lära oss göra saker på ett nytt sätt och arbeta förutseende med blicken riktad långt fram. Ett exempel på att vi ligger steget före är när vi redan på 1980-talet valde fjärrvärme med spillvärme i stället för dåtidens standard, kol. Vi visar också omtanke och ödmjukhet i våra kontakter med omvärlden. Vi är övertygade om att detta går väl att förena med en bestämd hållning och klara ståndpunkter i frågor där meningarna går isär. För oss är det också viktigt att inspirera våra kollegor och konkurrenter och därför arbetar vi i ett antal branschorganisationer: Världsenergirådet (WEC), Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Gasföreningens, Vindkraftföreningen, Svenska Stadsnätsföreningen och Näringslivets miljöchefer (NMC). Vi tror inte på avancerade organisationsscheman Vi har två mål med vår organisation: Den ska vara tydlig och någon ska vara ansvarig. Vi har en tydlig rollfördelning mellan ägare och utförare. Göteborg Energi Gasnät AB, Ale Energi AB, Partille Energi AB är personallösa bolag som köper sitt behov av tekniska och administrativa tjänster i huvudsak från moderbolaget. Varje område har en egen ansvarig chef. Övergripande frågor ligger nära beslut och vardag. Det finns ingen central enhet med det totala ekonomiska ansvaret utan alla delar bär sig själva. Styrelsen representerar göteborgarna Styrelsen i Göteborg Energi utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammansättningen speglar de politiska förhållandena i fullmäktige och styrelsen består av nio ledamöter. VD sköter och ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med ledningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen givit. Koncernens räntabilitet på totalt respektive eget kapital % Vi strävar efter att Göteborg Energi ska vara lönsamt. För om vi inte är lönsamma kan vi inte vara långsiktiga och stabila. Vårt mål är att upprätthålla en räntabilitet på bokfört värde på lägst 7 procent. Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Mål för räntabilitet på totalt kapital Koncernens soliditet % Mål > 30% Vi strävar efter att vara långsiktiga och stabila. Därför har vi ett mål att soliditeten ska vara över 30 procent. Investeringen i Rya Kraftvärmeverk har bidragit till en lägre soliditet. 11

14 Våra produkter och tjänster Göteborg Energi är ett stabilt företag som satsar långsiktigt på hållbara lösningar. Våra produkter och tjänster hjälper till att göra ditt liv lite mer bekymmersfritt. Erbjudanden Elnät Vi ansluter kunden till elnätet och transporterar el till hushåll, kontor och industri. Dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB äger nätet samt projekterar, sköter drift och underhåll. Nettoomsättning 23,4% 820 Mkr Fjärrvärme Vi använder spillvärme från olika industriprocesser samt egen produktion för att värma upp vatten som skickas ut i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och lokaler samt till varmvatten. 59,4% Mkr Färdig värme Används ofta till fastigheter som inte kan utnyttja fjärrvärme. Ofta i ett närvärmenät med en lokal panncentral, där man har möjlighet att använda olika bränslen. Gas Naturgas, biogas och stadsgas. Naturgas importeras från Danmark, biogas är ett förnyelsebart bränsle och utvinns bland annat ur avloppsslam och kompost. Dotterbolaget Göteborg Energi Gas Nät AB äger nätet och ansvarar för distribution. Diagrammet avser både försäljning och transport av gas. Kyla Fjärrkyla produceras centralt och distribueras i ett fjärrkylanät. Färdig kyla är en kylanläggning som installeras i en enskild fastighet eller för flera fastigheter. Energitjänster Vi hjälper kunderna att energieffektivisera sina fastigheter. Allt från klimatavtal där vi garanterar önskat inomhusklimat till fastighetsdrift, energideklarationer, energistatistik och övervakningstjänster. Kommunikation Via dotterföretaget GothNet AB säljer vi kommunikationstjänster via tjänsteleverantörer. Vi äger och driver stadsnätet som ger både invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster som internet, fast telefoni, TV och lagringstjänster. 0,7% 23 Mkr 6,9% 240 Mkr 0,5% 19 Mkr 2,6% 92 Mkr 3,3% 115 Mkr 12

15 Investeringar Projekt under ,9% 251 Mkr Vi har anslutit en 130 kw kabel och en 10 kw kabel till Rya Kraftvärmeverk för distribution av el I vår mottagningsstation K9 har vi byggt 130 kv gasisolerat ställverk I mottagningsstationen K13 har vi byggt ett nytt 10 kv ställverk och dragit en ny 130 kv ledning till mottagningsstationen K20 Alla säkringskunder >63 A har fått timmätare 64,1% 808 Mkr 1,0% 13 Mkr Upprustning av Bö-föreningarnas eget fjärrvärmenät, så kallat sekundärnät med leverans direkt till deras kunder Utbyggnad av fjärrvärmenätet till Medichus i Lillhagsparken, vilket gör att deras befintliga gaspanna kan tas ur bruk inom 2 3 år Utbyggnad av fjärrvärmenätet till Norra Älvstranden. När Västra Eriksberg är utbyggt 2016 levererar vi totalt 12 GWh fjärrvärme Avtal har slutits med flera kunder i Göteborgs Hamn Avtal med Lear och Excel om en ny pelletspanna Projekt i S:t Jörgen och Lillhagen där Färdig värme-anläggningen ger underlag till framtida fjärrvärmeutbyggnad 5,6% 70 Mkr Beslut om att bygga reningsanläggning i Falköping för biogas som produceras av avfall, beräknad renad biogas 5 10 GWh/år Samarbete med Lidköpings kommun och Svensk Biogas om möjligheter för rötning och rening av restprodukter från industrin, cirka 30 GWh biogas per år 1,7% 22 Mkr Utbyggnad av kylanätet till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, som är en ny stor kund Vasakronans utbyggnad av Polishuset med ca kvm, där vi tillgodoser deras kylbehov på cirka 4,9 MW Kyla för kontor och lägenheter i f.d. Hasselbladshuset vid Lilla Bommen 0,4% 5 Mkr 7,3% 92 Mkr Avtal med Volvo Lastvagnar i Tuve för energieffektiviserande och energisparande åtgärder Åttaårigt samarbetsavtal med NYK Logistics för miljö- och klimatförbättrande åtgärder samt effektivare elanvändning Klimatavtal, värt 7,7 Mkr med Newsec för en yta på kvm Avtal med LFF (Lokalförsörjningsförvaltningen) om e-rapporter för 400 fastigheter och mätare Implementering av Göteborgs Stads datakommunikationsnät med över förbindelser Vi har kommit i gång med öppet stadsnät med över aktiva portar 13

16 Elnät Tänk dig 800 mil starkströmsledning och transformatorstationer och andra större nätanläggningar. Det är i runda tal vad som krävs för att invånare och företag i Göteborg ska få den el de behöver. Tätare avläsningar har många fördelar Eftersom mer än 90 procent av elnätet är nedgrävt är det mycket ovanligt med elavbrott i Göteborg. När det händer blir avbrotten korta tack vare att det finns omkopplingsbara reserver att ta till. Vid så kallade extraordinära händelser, som stormen Gudrun, har vi idag en helt annan beredskap än tidigare, och vi fortsätter givetvis att gräva ner ledningarna under jord där det är möjligt. Målet är att gräva ner ytterligare 5 procent, en investering på 180 miljoner kronor, som beräknas vara klar Fördelen med månadsvis avläsning är att du varje gång betalar för faktisk förbrukning. Tätare avläsning Regeringen har beslutat att vi måste införa tätare och mer detaljerad avläsning av elförbrukningen. Skälet är dels att vi ska få säkrare mätvärden att rapportera till elleverantören, dels att kunderna själva får bättre kontroll över sin elanvändning. Därför har vi under 2006 bytt elmätare och infört timvis avläsning för alla kunder med en mätarsäkring över 63 ampere. Från 2009 kommer övriga kunder att få avläsning varje månad. Under året har vi därför startat en upphandling av nya mätare och bytet kommer att ske successivt de kommande två åren. Fördelen med månadsvis avläsning är att du varje gång betalar för faktisk förbrukning. De nya mätarna kan fjärravläsas, vilket är en stor fördel både för dig som kund och för oss. Bättre kundservice I vår ambition att göra livet lättare för dig förbättrar vi ständigt vår kundservice. Sedan 2006 har vi dygnet runtbemanning på vår kundservice så du alltid kan nå oss, oavsett om det gäller strömavbrott eller problem med din villapanna. Vi har även förbättrat svarsberedskapen så att du kan få ett snabbt besked. Med hjälp av vår webbtjänst Mina Energisidor kan du enkelt följa din användning av elnät, fjärrvärme, gas och kabel-tv. Du kan jämföra dina fakturor, teckna och säga upp avtal samt lämna din mätarställning. Tryggare elförsörjning Under slutet av 2006 togs Rya Kraftvärmeverk i bruk. Det innebär att vi har tryggat göteborgarnas värme- och elförsörjning för lång tid framöver. Anläggningen ska tillgodose 35 procent av fjärrvärmebehovet och 30 procent av elbehovet. Tack vare Rya Kraftvärmeverk Elnät kan vi vid större elavbrott i stamnätet, genom ö-drift, försörja viktiga funktioner som sjukhus, brandförsvar, kollektivtrafik etc. med ström. Den tryggare elförsörjningen kommer sannolikt också att leda till fortsatt tillväxt i Göteborgsregionen. 14

17 Kl Lördag Hinner vi ta något i baren? Filmen börjar inte förrän halv sju och jag är sugen på en caipirinha. Du ser strålande ut. Total energiomsättning, GWh/år Hushåll Säkringskunder Lågspänning Effekt Gatubelysning 10 kv kunder 130 kv kunder Avkopplingsbara elpannor Nätförluster Fördelning av energiomsättningen per kundkategori. Samtliga är företagskunder förutom hushåll.

18 Fjärrvärme Fjärrvärme är otroligt smart. Vi utnyttjar i första hand värme som annars skulle ha gått till spillo vid elproduktion, sopförbränning och i raffinaderier. Det varma vattnet skickar vi iväg via rör i marken till bostäder, lokaler och industrier. Bekvämt och enkelt och bra för miljön. Behagligt klimat och inget krångel Idag har vi ett sammanhängande fjärrvärmenät från Lindome i söder till Älvängen i norr, från Arendal i väster till Partille i öster, cirka 100 mil ledning. Det gör det till Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Detta betyder givetvis att Göteborg är en riktig fjärrvärmestad. När det gäller flerfamiljshus och lokaler har ungefär 90 procent fjärrvärme idag. Tack vare att Göteborg Energi var en av pionjärerna när det gäller fjärrvärme har vi idag ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med extremt hög driftsäkerhet. Med Rya Kraftvärmeverk tryggar vi göteborgarnas värmeleveranser ytterligare då anläggningen kommer att tillgodose 35 procent av fjärrvärmebehovet. Ökad takt ger resultat Under 2006 har vi fortsatt att erbjuda villakunder att ansluta sin bostad till fjärrvärme. Redan 2005 anslöt vi villor och under året har vi ökat anslutningstakten och kunnat teckna ytterligare cirka nya avtal. Det betyder att ännu ett stort antal miljöskadliga oljepannor försvinner och fler kunder får ett bekymmersfriare liv. Eftersom fjärrvärme inte är beroende av bara ett bränsle, kan vi alltid välja det mest ekonomiska och det mest miljövänliga alternativet. Under 2006 har Göteborg Energi bland annat skrivit avtal om leverans till kvadratmeter nya bostäder på Västra Eriksberg. Byggnationen kommer att ske i området under ett antal år framöver. Detta visar tydligt fjärrvärmens konkurrenskraft. Ingen annan kan leverera värme på ett så fördelaktigt och flexibelt sätt. Vi är Reko Vår branschorganisation Svensk Fjärrvärme införde under 2005 ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko Fjärrvärme. För dig som kund innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar samt en öppnare dialog. I början av 2006 blev Göteborg Energi Reko-certifierat. Sveriges största sammanhängande nät och ett av de större i Europa. Hopkopplat med Ale I slutet av året fick alla fjärrvärmeanslutna Alebor tillgång till Göteborg Energis fjärrvärme. Det befintliga systemet i Ale blev då hopkopplat med Göteborgs fjärrvärmenät, vilket innebär en kraftig minskning av eldning i lokala oljepannor. Det nya systemet ökar leveranssäkerheten och man räknar också med att öka takten i anslutningen, framför allt när det gäller villakunder. Framtiden ska vara koldioxidfri Växthuseffekten betraktas som ett av de största hoten på jorden i dag. Förbränningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen har utpekats som ett mycket allvarligt miljöproblem. Göteborg Energi gör redan idag stora insatser för att minska förbränningen av fossila bränslen, och vår ambition är att i framtiden göra alla våra produkter koldioxidfria. Fjärrvärme är i det perspektivet på god väg. 16

19 Kl Torsdag Titta så fin mamma ska bli på festen. Nu får du och Ville ha pappa för er själva hela kvällen. Och glöm inte att borsta tänderna. Bränslemix för fjärrvärmeproduktion, % Vår bränslemix består av 76 procent spillvärme. Totalt är 44 procent egenproducerad värme, varav biobränsle svarar för den största delen.

20 Färdig värme Det finns en lösning som innebär att vi producerar värmen lokalt hos dig. Färdig värme passar kommuner, landsting, industrier och bostadsbolag som har behov av uppvärmning i en eller flera fastigheter. Den smarta och säkra värmelösningen Med Färdig värme tar vi hand om din anläggning, drift, service, bränsleinköp och underhåll. Du slipper att göra stora investeringar i nya anläggningar och får precis så mycket värme som verksamheten kräver och du kan därigenom ägna dig helt åt din verksamhet och annan skötsel av fastigheten. Om det finns flera fastigheter i området kan vi bygga ett lokalt värmenät som kopplas till Färdig värmeanläggningen. Detta kallar vi för närvärme. Skräddarsydd värme Vi börjar alltid med en grundlig genomgång av vilka förutsättningar som gäller för fastigheten. Det betyder att vi kartlägger energiförbrukning och undersöker vilka möjliga förbättringar vi kan göra. Därefter renoverar vi, bygger om eller byter ut värmeanläggningen, och du får på så vis en skräddarsydd lösning helt efter dina behov och förutsättningar. Sedan är det vi som ansvarar för drift och underhåll. Ett miljöklokt val Färdig värme är ett mycket miljöklokt uppvärmningsalternativ. Varje anläggning är unik och vi väljer i första hand förnyelsebara energislag eftersom de är mest gynnsamma både ekonomiskt och miljömässigt. Främst används träpellets, som tillverkas av såg- och kutterspån från sågverksindustrin och som har naturliga bindemedel och inga tillsatser. Eftersom pellets är ett fast bränsle är det svårt att få en fullständig förbränning, men vår erfarna driftpersonal ser till att anläggningen kan drivas så effektivt och miljövänligt som möjligt. Pellets ger också minimal rökutveckling på grund av den höga torrhalten. Du får på så vis en skräddarsydd lösning helt efter dina behov. Monteringsfärdig värme eller nybygge Hur själva anläggningen byggs och placeras kan variera. Den kan standardiseras och byggas samman på en verkstad och transporteras färdigmonterad och provad, eller också kan den byggas upp från grunden och placeras separat eller i en befintlig byggnad. Under år 2006 har flera kunder i Göteborgs hamn anslutit sig till Färdig värme och i takt med att allt fler ser möjligheterna med denna energilösning minskar vi beroendet av olja och el. Fördel Färdig värme Oljehamnen i Göteborg bytte i maj 2006 ut fossil värmeproduktion till Färdig värme. Innan dess var värmeförsörjningen ett sårbart och dyrt problem. Hela uppvärmningen sköts nu av Göteborg Energi till 30 procent lägre pris, och med en minskad miljöpåverkan. 18

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011

Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 Arbetsglädje och samverkan. Årsredovisning 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 Året i korthet Flyttar ihop för bättre service Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om 2002 5 Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer