Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, 2009-11-10"

Transkript

1 Karo Bio AB Per Olof Wallström, VD Extra Bolagsstämma, Stockholm, Detta material utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper någonstans i världen eller en uppmaning till något sådant erbjudande.

2 Karo Bio ledande inom läkemedelsutveckling kring nukleära receptorer 2 6 F&U program 3 partnerprojekt Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Ca 750 MSEK i marknadsvärde Beläget i Stockholm på Karolinska Institutets södra campus 70 anställda (64 inom F&U)

3 Transaktionsöversikt 3 Struktur: Storlek: Marknadsplats: Pris: Joint Lead Managers: Övrigt: Företrädesemission (fullt garanterad) 166 MSEK totalt och 150 MSEK efter transaktionskostnader NASDAQ OMX Stockholm 4,30 SEK per aktie (ca 36,8% rabatt gentemot stängningskursen 23 oktober 2009) ABG Sundal Collier och Piper Jaffray Ltd. Den oberoende styrelseledamoten och enskilt största aktieägaren i Karo Bio, Bo Håkansson, garanterar totalt ca 71 MSEK Bo Håkansson tillsammans med andra delar av styrelsen och Bolagets ledning tecknar aktier prorata deras innehav, total ca 5 MSEK 90 MSEK garanteras av ett konsortium av investerare Nyemissionen garanterad till 100%

4 Preliminär tidsplan för viktiga händelser 4 Meddelande om fullt garanterad nyemission: 26 oktober 2009 Extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen: 10 november 2009 Publicering av prospektet: Omkring 11 november 2009 Företagspresentationer: 5 18 november 2009 Avstämningsdag: 17 november 2009 Teckningstid: 18 november 2 december 2009 Handel med teckningsrätter: november 2009 Offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen: Omkring 7 december 2009

5 Emissionslikvidens användning 5 Eprotirome Fortsätta diskussionerna med potentiella partners utifrån en finansiell styrkeposition Förbereda för kliniska fas III studier tillsammans med en strategisk partner Registreringsansökan, NDA (New Drug Application) planerad för 2013 ER-beta Utveckla den ledande substansen till start av kliniska prövningar Utlicensiera den ledande substansen till en partner och inleda kliniska studier för den första indikationen Välja en läkemedelskandidat för nästa indikation Strategiska samarbetet med Zydus Cadila Välja en läkemedelskandidat (inflammatoriska sjukdomar)

6 Nuvarande projekt-pipeline 6 Projekt Eprotirome TR, blodfetter Explorativ forskning och läkemedelsframtagning Preklinisk utveckling Klinisk fas I Klinisk fas II Klinisk fas III ER-beta agonister CNS, cancer, kvinnosjukdomar LXR, inflammation Partner: Wyeth ER, kvinnosjukdomar Partner: Merck GR, Inflammation Partner: Zydus Cadila KB3305 GR, Typ 2 diabetes/ andra indikationer Ingen ytterligare utveckling i egen regi

7 Eprotirome översikt 7 Ny behandlingsprincip för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom Adresserar en stor marknad Unik effektprofil med signifikant sänkning av ett flertal riskfaktorer Säkert och vältolererat efter 3 månaders behandling Tre kliniska fas II studier på 400 patienter har slutförts med positiva resultat (300 behandlade med eprotirome) Monoterapi Kombination med statin Kombination med ezetimib Nästa steg: Inleda kliniska fas III studier med en strategisk partner med målsättningen att lämna in en registreringsansökan för ett nytt läkemedel, NDA, under 2013 Blockbuster potential: Ledande leverselektiv aktiverare av sköldkörtelhormonreceptorn för behandling av höga blodfetter

8 Eprotirome klinisk profil 8 Signifikant minskning av flera viktiga riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom LDL-C, Icke-HDL-C & ApoB TG* Lp(a)* Poolade resultat för patienter som givits kliniskt relevanta doser, mkg, som kombination med antingen ezetimib eller statin Signifikant minskning av nyckelmarkörer för kardiovaskulär risk -25% Fullt additiv sänkning av blodfetter när den kombineras i behandling med statin eller ezetimib % % Eprotirome har en attraktiv effektprofil som tillägg till aktuell behandling för blodfettssänkning, särskilt för patienter med kombinerad dyslipidemi *Betecknar analyser av delmängder av subjekt med baslinjenivåer över behandlingsmålen

9 Eprotirome marknad och positionering 9 Dyslipidemi är en starkt bidragande orsak för hjärtsjukdomar och stroke Dyslipidemimarknaden är stor och har betydande otillfredsställda medicinska behov Ca. 100 miljoner dyslipidemipatienter behandlas, endast 35-40% når behandlingsmålen Ca. 300 miljoner människor med dyslipidemi får ej behandling Den årliga läkemedelsförsäljningen för behandling av dyslipidemi uppgår till ca 25 Mdr USD Växande patientpopulation Hårdare behandlingsmål håller på att implementeras Positionering på marknaden Kombination med statiner Förväntas konkurrera med ezetimib, nikotinsyra och fibrater För patienter som ej når sina behandlingsmål Monoterapi för patienter som inte tolererar statin Kombinerad dyslipidemi (LDL+TG), diabetisk dyslipidemi Många högriskpatienter når ej uppsatta behandlingsmål med nuvarande behandlingsformer Eprotiromes förmåga att på samma gång sänka LDL och TG, samt det växande antalet patienter med kombinerad dyslipidemi, skapar stora marknadsmöjligheter

10 Eprotirome tillgodoser otillfredsställda medicinska behov 10 Alsheikh-Ali et al, AM J Cardiol 2006; 98; 1231 % 100 Högt LDL och högt TG % patienter som ej nått behandlings målen efter behandling Högt LDL 67 Högt TG LDL icke-hdl Kombinerat blodfettsmål De flesta högriskspatienterna når inte de kombinerade målen för LDL-C och icke-hdl-c efter 12 månaders behandling

11 Eprotirome problemområden 11 Marknads- och regulatoriska faktorer Osäkerhet rörande FDAs framtida regulatoriska krav för godkännande Produktrelaterade säkerhetsfaktorer Respekt för analoger till sköldkörtelhormon (långsiktig säkerhet måste fortfarande bevisas) Säkert och vältolererat vid upp till 3 månaders behandling Potentiell reaktionsprodukt Preventionsstrategi: magsaftresistent dragerad tablett 300 patienter behandlade i fas II programmet Ingen reaktionsprodukt funnen vid kliniskt relevanta doser Faktorer som påverkar större läkemedelsbolag/ potentiella partners Motverka utvecklingsrisk Vissa läkemedelsbolag har flyttat fokus från läkemedel som inriktar sig på primärvården på grund av utvecklings- och marknadsföringskostnader Industrikonsolidering internt fokus på grund av samgåenden Beslutsfattande påverkat av flertalet faktorer

12 Eprotirome nuvarande status 12 Partnerprocessen Diskussioner med potentiella partners och due diligence-processer fortgår Idealt skall en partner delta i de slutliga fas II mötena med FDA Ledande opinionsbildare stödjer eprotirome Kommersialiseringsstrategi: marknadsföring av produkten mot opinionsbildare och specialistläkare minskar behovet av en större säljkår vid lansering Slutlig tablettformulering för kliniska fas III studier vald Prekliniska studier skall adressera möjlig oro för reaktionsprodukter Kliniska 3 Kliniska fas II studier slutförda utan bevis för någon reaktionsprodukt Massbalansstudie (fas I) slutförd utan några problem Bioekvivalensstudie (fas I) på den slutliga formuleringen ska utföras Förberedelse av fas III protokoll Säkerhetsprofilen för eprotirome har förstärkts signifikant genom nyligen framtagna prekliniska och kliniska data

13 Eprotirome planering framåt 13 Förberedelse för fas III programmet Inlämnande av IND till FDA för att underlätta dialog Planerings- och granskningsmöten med FDA och EMEA planerade för mitten av 2010 Karo Bio bedömer att en mortalitetssstudie för godkännande av eprotirome som tilläggsbehandling till statin troligen inte är nödvändig Troligt att en kardiovaskulär säkerhetsstudie är nödvändig för godkännande av NDA Utförande av fas III programmet Ändringar i planen efter synpunkter från Big Pharma och/eller FDA Planerad start: Q Q patienter inkluderas Flera effektstudier och en större klinisk säkerhetsstudie Beräknad kostnad för det kliniska programmet fram till NDA: ca MUSD Planerad NDA-inlämning: 2013 Mortalitets- och morbiditetsutfallsstudier efter lansering Fas III program utvecklat med den amerikanska kliniska utvecklingsorganisationen Medpace NDA planerat till 2013

14 ER-betaprogrammet översikt 14 Östrogenreceptorn ER-beta verkar mediera de positiva effekterna av östrogen men utan allvarliga biverkningar Första potentiella indikationen: CNS-relaterade sjukdomar (depression) Andra potentiella områden: cancer, smärta, inflammation, kvinnosjukdomar Potentiell marknad: 23 miljoner människor diagnostiserade med allvarlig depression (18 miljoner behandlade) Allvarlig depression: 7,7 Mdr USD (2008) Status: Första läkemedelskandidaten vald i oktober 2009 Oralt biotillgänglig Har en hög selektivitet för ER-beta och är farmakologiskt aktiv i hjärnan Prekliniska säkerhetsstudier har inletts Nästa steg: Slutföra licensieringsdiskussioner före inledandet av kliniska studier inom CNS indikation Karo Bio utforskar ER-betaplattformen med intentionen att ta fram substanser för behandling av flera sjukdomar ER-beta, ett av de 10 mest intressanta Neurovetenskapliga projekten möjliga för partnerskap : Windhover Information Inc., 2009

15 ER-betaprogrammet möjligheten 15 Östrogenreceptorer (ER) Aktiveras av det kvinnliga könshormonet östrogen Reglerar flera olika kroppsfunktioner Östrogen har positiva effekter men den medicinska användningen har begränsats på grund av risken att utveckla vissa former av cancer och blodproppar Risker kopplade till ER-alfareceptorn Ligander som aktiverar ER-betareceptorn verkar ha goda effekter på sinnesstämning Även visat på tumörhämmande effekt på vissa cancerformer Flera större läkemedelsföretag har program inom ER-beta ( Eli Lilly, Schering-Plough, Wyeth) Konkurrensen är i preklinik eller tidig klinisk fas Stort behov av nya selektiva substanser med färre sidoeffekter

16 ER-betaprogrammet initialt fokus på depression 16 Depression är en första marknadsmöjlighet för vår plattform av ER-betaselektiva agonister Nuvarande behandling är ineffektiv för många patienter tar lång tid innan verkan är associerad med biverkningar Tillägg till SSRIs och SNRIs Depression är ett svårt område Resultat från prekliniska studier lite förutsägbara för klinisk effekt Karo Bio har ingen bakgrund inom CNS Dyr utveckling genom kliniska fas II proof-of-concept studier Karo Bio söker ett prekliniskt partnerskap Blockbuster -möjlighet: ER-beta har en stor potential inom ett svårt område

17 ER-betaprogrammet planer 17 Utveckla ER-betaplattformen med avsikt att ta fram substanser för behandling av andra sjukdomar Första läkemedelskandidaten vald och preklinisk utveckling inledd Q Välja läkemedelskandidat som uppbackning till den första indikationen H Välja läkemedelskandidat för övriga indikationer H Första läkemedelskandidaten till IND / Inleda kliniska fas I studier H Vår avsikt är att utveckla ER-betasubstanser till kommersiellt attraktiva utlicensieringsmöjligheter inom de nästkommande 18 månaderna

18 Zydus Cadila samarbete översikt 18 Forskningssamarbete med riskdelning inleddes 2008 Ett nytt program med mycket selektiva antiinflammatoriska substanser som verkar på glukokortikoidreceptorn (GR) Effektivt Mindre biverkningar än befintliga kortikosteroider Indikation: inflammatoriska sjukdomar (e.g. IBD, lupus, RA, astma, psoriasis) Blockbuster -möjlighet Status: optimera substanser för val av läkemedelskandidat (H1 2011) Ett unikt program med mycket selektiva antiinflammatoriska läkemedel med färre biverkningar än normal kortisonbehandling

19 GR modulering marknad 19 Glukokortikoidmarknaden Systemiska glukokortikoider: ett alternativ för alla allvarliga inflammatoriska sjukdomar, samt vid immunosuppression (e.g. transplantationer). Biverkningar begränsar dosering och behandlingslängd Huvudsaklig konkurrens Antikroppsbaserade behandlingsformer som utvecklats de senaste åren: dyra och förbehållna allvarliga fall Marknadsmöjligheten Ersätta äldre, generiska kortikosteroider Behålla effektiviteten, men med signifikant färre sidoeffekter Möjligt att behandla fler patienter, längre behandling, bättre sjukdomskontroll En glukokortikoid med färre biverkningar bör vara mycket attraktiv för många potentiella partners

20 Mål för , strategi och vision 20 Mål : Eprotirome: - Uppnå godkännande från EMEA/FDA att starta fas III Förbereda kliniska fas III studier med en strategisk partner Fortsatt utvecklingsprocess mot läkemedelsregistrering, NDA, 2013 ER-beta: Fortsätta prekliniska studier för den första läkemedelskandidaten till IND Utlicensiera den första läkemedelskandidaten och inleda kliniska studier Välja läkemedelskandidat för nästa indikation Samarbetet med Zydus Cadila: Välja en läkemedelskandidat (inflammatoriska sjukdomar) Långsiktig strategi Skapa en attraktiv och välbalanserad portfölj av utvecklingsprojekt Utöka portföljen genom intern forskning, partnerskap och förvärv Vision Att bli ett ledande läkemedelsbolag som genererar långsiktigt uthålliga vinster med marknadsförda produkter och en konkurrenskraftig projektportfölj

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 8 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Vid Karolinska Institutet (south campus) Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 Pressmeddelande den 14 juli 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 FORTSATT FOKUS PÅ KÄRNPROJEKTEN Perioden januari juni i korthet Nettoomsättningen uppgick till 4,4 (7,2) MSEK, varav andra kvartalet 2,2

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 Pressmeddelande den 22 oktober 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 EPROTIROME OCH ER-BETA I FOKUS Perioden januari september i korthet Nettoomsättningen uppgick till 5,9 (8,9) MSEK, varav tredje

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008 Pressmeddelande den 6 februari 2009 BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2008 Året i korthet Koncernens nettoomsättning uppgick till 10,7 (7,5) MSEK Koncernens resultat uppgick till -174,8 (-203,4) MSEK Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2012

Kvartalsrapport 2, 2012 Kvartalsrapport 2, 2012 Karo Bio 13 juli 2012 Transformeringen av Karo Bio fortskrider Genomförda kostnadsbesparingar och säkrade intäkter sänker nettokostnadsnivån till 11-13 MSEK / kvartal i slutet av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 Pressmeddelande den 22 april 2009 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 Kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2,2 (1,7) MSEK Koncernens resultat för perioden uppgick till -45,9

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 Pressmeddelande den 13 juli 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 NISCHINDIKATION MED STORT MEDICINSKT BEHOV VALD SOM FÖRSTA INDIKATION FÖR EPROTIROME Delårsperioden januari juni och det andra kvartalet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (Publ) 2009 Viktig information Med Karo Bio, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt Karo Bio AB (publ) (organisationsnummer 556309-3359) inklusive,

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010

BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010 Pressmeddelande den 9 februari 2011 BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010 Helårsperioden januari december och det fjärde kvartalet 2010 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (5,9) MSEK, varav fjärde

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2012 i korthet Nettoomsättningen ökade till 24,6 (0,0) MSEK, varav tredje kvartalet ökade till 8,1 (0,0) MSEK Koncernens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Lead manager, bookrunner & financial advisor. Financial advisor

Inbjudan till teckning av aktier. Lead manager, bookrunner & financial advisor. Financial advisor Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) 2010 Lead manager, bookrunner & financial advisor Financial advisor Viktig information Med Karo Bio, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet

Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet händelserna företaget människorna Årsredovisning 2009 a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Karo Bio i korthet 1 VD kommenterar 2009

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 Kostnadssänkningar får fullt genomslag andra halvåret Nettoomsättningen ökade till 16,5 (0,0) MSEK, varav andra kvartalet ökade till 8,2 (0,0) MSEK Koncernens resultat förbättrades

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 Pressmeddelande 23 april 2004 KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 Betydande framsteg har gjorts i samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals genom framtagning av kandidatsubstanser som uppvisar betydande hämning

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Introduktion till Karo Bio

Introduktion till Karo Bio Årsredovisning 2006»Vår vision är att bli ett lönsamt och uthålligt läkemedelsföretag med produkter på marknaden och med en konkurrenskraftig produktportfölj som innehåller en blandning av samarbetsprojekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 Perioden januari-mars 2013 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 8,1 (8,3) MSEK Koncernens resultat var -10,7 (-54,0) MSEK Resultat per aktie var -0,02 (-0,14) SEK Kassaflödet

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Innehållsförteckning. Innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bio i korthet

Innehållsförteckning. Innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bio i korthet händelserna företaget människorna Årsredovisning 2010 c Innehållsförteckning Karo Bio i korthet» 2010 i korthet 2 VD har ordet 2 Projekt 4 Medarbetare 7 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2012 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 Projektportfölj 10 AKTIEN 12 Femårsöversikt 14 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens och moderbolagets

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

INNEHÅLL. Kort om 2004 3. Kort om Karo Bio 4. VD har ordet 5. Karo Bios strategi 6. Karo Bios forskning och utveckling 8

INNEHÅLL. Kort om 2004 3. Kort om Karo Bio 4. VD har ordet 5. Karo Bios strategi 6. Karo Bios forskning och utveckling 8 årsredovisning 2004 INNEHÅLL Kort om 2004 3 Kort om Karo Bio 4 VD har ordet 5 Karo Bios strategi 6 Karo Bios forskning och utveckling 8 Strategiskt samarbete östrogenreceptorer 9 Strategiskt samarbete

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Helåret 2014 och fjärde kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (47,0) MSEK, varav fjärde kvartalet 8,1 (9,7) MSEK Koncernens resultat var -59,3 (-22,1) MSEK, varav

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2003

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2003 Pressmeddelande 15 juli 2003 KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2003 En andra preklinisk milestone uppnådd och milestonebetalning erhållen i samarbetet med Merck. Lovande data i djurförsök framtagna i AR-prostatacancerprojektet.

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 10 Inbjudan till teckning av aktier 11 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Villkor och anvisningar 17 Marknad

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 P H A R M A Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma TECKNINGSPERIOD 19 MAJ 2 JUNI 2016 VIKTIG INFORMATION: Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I A1M Pharmas prospekt finns

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005 Pressmeddelande 13 juli 2005 KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2005 Fas Ia kliniska studier med KB2115 initierade och genomförda enligt plan Betydande framsteg i sköldkörtelhormonreceptorprojektet beträffande

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2013 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 37,4 (24,6) MSEK, varav tredje kvartalet 21,2 (8,1) MSEK Koncernens

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

PROJEKT FÖR LÄKEMEDELSUTVECKLING. Årsredovisning 2005

PROJEKT FÖR LÄKEMEDELSUTVECKLING. Årsredovisning 2005 PROJEKT FÖR LÄKEMEDELSUTVECKLING Årsredovisning 2005 A 2 Kort om Karo Bio 4 VD har ordet 6 Marknad 7 Affärsstrategi 8 Processen för läkemedelsutveckling 10 Karo Bios projekt 15 Teknologi och utvecklingskompetens

Läs mer

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR SANIONA FÖR AB SANIONA (PUBL) AB (PUBL) Perioden 2 556962-5345 Publicerad den 20 maj 2015 Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar Första kvartalet 2015*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 Perioden januari-september och tredje kvartalet 2014 i korthet Nettoomsättningen uppgick till 22,0 (37,4) MSEK, varav tredje kvartalet 8,8 (21,2) MSEK Koncernens resultat

Läs mer

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD

Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Sweden Bio, 2 december 2015 Anders Åberg, VD Bolaget i korthet Utvecklar läkemedel Cancermetabolism och typ 2 diabetes Bred projektportfölj Effektiv teknologiplattform Tidig kommersialisering Upfrontbetalning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Händelserna Företaget Människorna Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet. Global Reports LLC

Händelserna Företaget Människorna Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet. Global Reports LLC Karo Bios vision: Att bli ett läkemedelsföretag med långsiktigt uthållig lönsamhet Händelserna Företaget Människorna 2008 Karo Bio a Karo Bio i korthet Läs mer på sidan 3 Karo Bio är ett forsknings- och

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL) Företrädesemission 2014 Teckningsperiod 13/1 27/1 VIKTIG INFORMATION Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. KARO BIO AB (publ.) Pressmeddelande Org.nr JANUARI 30 SEPTEMBER, 2000

DELÅRSRAPPORT. KARO BIO AB (publ.) Pressmeddelande Org.nr JANUARI 30 SEPTEMBER, 2000 KARO BIO AB (publ.) Pressmeddelande 00-10-17 Org.nr. 556309-3359 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER, 2000 De prekliniska studierna i projektet med Bristol Myers Squibb (BMS) har framgångsrikt genomförts

Läs mer

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N

F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Januari 2014 F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N Stockholm, Göteborg, Lund E T T L E D A N D E F Ö R E T A G I N O M M I T O K O N D R I E L L M E D I C I N NeuroVive NYA PRODUKTER FÖR SJUKDOMSTILLSTÅND

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Helåret 2013 och fjärde kvartalet i korthet Nettoomsättningen ökade till 47,0 (33,2) MSEK, varav fjärde kvartalet 9,7 (8,6) MSEK Koncernens resultat förbättrades till -22,1 (-98,3)

Läs mer

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30

Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Kvartalsrapport 3 2013-06-30 till 2013-09-30 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD NYA LÄKEMEDEL HJÄLPER KROPPENS I M M UNFÖRSVAR BEKÄMPA CANCER A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD I M M UNONKOLOGISKA LÄKEMEDEL REVOLUTIONERAR BEHANDLINGEN AV CANCER

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 1 2015-01-01 till 2015-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att lansera eller utlicensiera läkemedel inom cancer,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att genomföra en nyemission av

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till 556970-5790 Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2016-04-01 2016-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017

AP en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Torbjørn Bjerke. Januari 2017 AP1189 - en ny behandling för psoriasisartrit och andra inflammatoriska sjukdomar Torbjørn Bjerke Januari 2017 SynAct Pharma ett svenskt läkemedelsbolag (Ticker SYNACT; aktietorget) AP1189 -mot akut försämring

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Yields intressebolag Isofol Medical har offentliggjort viktiga positiva resultat från prekliniska och kliniska studier gällande Modufolin. Isofol

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma och övrig information

Innehållsförteckning. Årsstämma och övrig information Årsredovisning 2011 c Innehållsförteckning VD har ordet 2 Verksamheten 4 Aktien 6 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 8 Femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernens och moderbolagets

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

Årsredovisning 2003 0

Årsredovisning 2003 0 Årsredovisning 2003 Innehåll Kort om 2003 3 Kort om Karo Bio 4 VD har ordet 6 Karo Bios forskningsprogram 10 Strategiskt samarbete - östrogenreceptorer 12 Strategiskt samarbete - åderförkalkning 13 Strategiskt

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport januari-mars 2007 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0). Resultat efter finansnetto för första kvartalet är -2,7 (-1,4) MSEK, resultat per aktie -0,10 (-0,12).

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Pressmeddelande 17 maj 2016 Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Styrelsen för Recipharm AB (publ) ( Recipharm eller Bolaget

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Stockholm, 21 september 2017 Inbjudan att teckna aktier i Vironova AB (publ) Vironova är ett innovativt teknikbolag som arbetar i gränslandet mellan teknik

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT

FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Publicerad fredagen den 22 augusti, 2014 FRAMGÅNGSRIK NOTERING BRA PLATTFORM FÖR FORTSATT FOKUS PÅ NYA AFFÄRER OCH UTVECKLINGSPROJEKT Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 9 201 KSEK. Resultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer