Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet."

Transkript

1 TJÄNSTBESKRIVNING FÖR WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab Allmänt Webhosting tjänsten ger kunden plats på en av SurfNets servers för att publicera material på Internet. En uppkoppling mot Internet ingår inte i Tjänsten men är nödvändig om Kunden själv vill uppdatera sitt material. Tjänsten innehåller ett varierande antal egenskaper beroende på vilken version som köpts. I alla versioner ingår: en domän inkluderande registreringsavgifter möjlighet att använda SurfNets webmail för alla e postkonton som ingår möjlighet att uppdatera materialet med FTP, SCP, SFTP, SSH och telnet stöd för HTML stöd för PHP stöd för PERL stöd för CGI scripts stöd för WML (WAP sidor) stöd för SSI obegränsad trafikmängd I Starter paketet ingår dessutom: 30 MB hårdskiveutrymme 1 e postkonto 1 e postalias eller vidareskickning 1 FTP konto för uppdatering av material I Standard paketet ingår dessutom: 150 MB hårdskiveutrymme 20 e postkonton 1 e postlista 1 FTP konto för uppdatering av material I Professional paketet ingår dessutom: 250 MB hårdskiveutrymme stöd för subdomäner, t.ex e postkonton 10 e postlistor 5 FTP konton för uppdatering av material 1 MySQL databas 1 databasanvändare www gränssnitt till MySQL DNS Management, möjlighet att själv ändra DNS uppgifter för en domän SSL stöd, känsligt material kan hämtas över en krypterad förbindelse statistiktjänst tillgång till loggfiler I Enterprise paketet ingår dessutom: 500 MB hårdskiveutrymme stöd för subdomäner, t.ex e postkonton 25 e postlistor 10 FTP konton för uppdatering av material 5 MySQL databaser 5 databasanvändare www gränssnitt till MySQL DNS Management, möjlighet att själv ändra DNS uppgifter för en domän SSL stöd, känsligt material kan hämtas över en krypterad förbindelse statistiktjänst tillgång till loggfiler Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet. 1/5

2 2. Teknik som finns till förfogande, materialformat För att publicera material på utrymmet som finns till förfogande på SurfNets server måste materialet på ett eller annat sätt flyttas över till SurfNets servers. Detta kan ske med traditionell FTP kontakt, med SCP eller SFTP eller genom att logga in på servern med SSH eller Telnet och ändra på materialet med de program som finns till förfogande där (joe, pico, vi mfl). Vanligen går adressen ftp.domain.com att använda som server för alla dessa protokoll, förutsatt att denna adress inte ändrats eller tagits bort i Domain managern. Diskutrymmet som man har till förfogande finns dels på SurfNets webserver och dels på den SSL skyddade servern, förutsatt att denna egenskap finns med i hostingvarianten. Det är alltså det sammanlagda använda utrymmet som inte får överskrida gränsen. Mer uppgifter om SSL finns längre ner. Standardadressen för en hemsida är och katalogen på ftp.domain.com där man ska placera filerna till denna är /home/huvudanvändarnamn/domain.com/ Om inget filnamn anges i sidadressen kommer följande filnamn att testas i nämnd ordning: index.html, index.php, index.shtml, index.wml. HTML (HyperText Markup Langauge) HTML är standardspråket som man oftast använder sig av för att skapa hemsidor. Det finns ett antal färdiga program för att skapa HTML kod, endel mer grafiska och andra mer kod inriktade. Det har ingen betydelse vilket program som används för att skapa de sidor som ska lagras på SurfNet. Alla sidor som ska tolkas som html bör sluta på.html. Officiella specifikationer för HTML: CGI (Common Gateway Interface) Katalogen där cgi scripts ska placeras på servern ftp.domain.com är /home/huvudanvändarnamn/cgi bin. Katalogen är gemensam för alla domäner som hör ihop med webhosting paketet. Programmen som används som cgi scripts måste vara körbara (+x) av användaren själv och katalogen som programmen finns i måste ge körrättigheter åt alla användare. Som cgi scripts kan vilket program som helst användas, förutsatt att det kan köras på servern. Bl.a. shell scripts, perl scripts och kompilerade program av olika slag kan användas. Programmen körs med användarens egna rättigheter. Alla cgi scripts som används bör vara namngivna med ändelsen.cgi eller.pl för Perl scripts för att fungera. Mer information om perl finns längre ner. SSI (Server Side Include) Server Side Include är en uppsättning enkla kommandon som kan användas för att infoga dynamiskt innehåll i websidor. För att SurfNets server ska köra sidorna igenom SSI tolken krävs det att de har ändelsen.shtml. Mer information om SSI och kommandon som kan användas finns på adressen: PHP SurfNet har som standard stöd för PHP kod på sina webservers. PHP är ett programmeringsspråk som ger mycket stora möjligheter att bygga websites med dynamiskt innehåll och har blivit mycket populärt under de senaste åren. För att PHP koden ska tolkas korrekt bör filerna ha ändelsen.html eller.php. Mer information om PHP finns på: Perl SurfNet har en Perl tolk installerad som /usr/bin/perl på sina webservers. Det är möjligt att använda sig av denna då man kör cgi scripts i samband med sin website. Observera att filerna måste ha ändelsen.cgi eller.pl för att tolkas som cgi scripts. Mer information om Perl finns på: WML (WAP) På SurfNet finns det också möjlighet att lagra WAP sidor, som kan läsas med t.ex. mobiltelefon. De vanligaste ändelserna för WAP sidor understöds. Mer information om WAP och WML finns på: 2/5

3 SSL access (Secure Socket Layer) I vissa versioner av tjänsten ingår möjligheten att placera en del av materialet bakom ett 128 bits SSL certifikat. Information som hämtas från detta område kommer att vara krypterat på vägen till mottagaren, och det är därför mycket svårt för utomstående att snappa upp trafiken. T.ex. alla finländska bankers nättjänster använder sig av samma teknik för att skydda transaktionerna kunderna gör. Krypteringen kan med fördel utnyttjas tillsammans med lösenordsskydd för att dela ut material till en liten, utvald grupp. Tjänsten fungerar i övrigt lika som det normala hemområdet, förutom att då kontakten öppnas till server ska alltid adressen ssl.surfnet.fi användas. Användarnamn och lösenord är desamma som vanligt. Adressen till detta område blir i stil med https://ssl.surfnet.fi/foretag.com/ och filerna bör ligga i /home/huvudanvändarnamn/foretag.com/ för att synas på denhär sidan. Eventuella cgi scripts som används här ska refereras med adressen https://ssl.surfnet.fi/foretag.com/cgi bin/script.cgi och bör finnas i katalogen /home/huvudanvändarnamn/cgi bin/foretag.com/ på servern. Raw log files I de paket där raw log files ingår finns loggarna från webservern i underkataloger till /home/användarnamn/logs. Varje domän loggas skilt för sig i egen katalog. Loggarna delas upp i en fil per dag och månadsvis packas loggarna för den gångna månad ihop med tar och gzip. 3. E post I tjänsten ingår ett antal e postlådor på SurfNets server. Mottagna meddelanden kan läsas med program som stöder protokollen POP3, IMAP, IMAPS och POP3S (ex. Netscape Messenger, Mozilla Mail, Outlook Express, Eudora mfl). E post skickas via SurfNets e postserver via SMTP protokollet. En enskild postlådas storlek är begränsad till 25 MB (i detta ingår både Inboxen och ev. IMAP mappar på servern). Mera utrymme kan köpas vid behov. Det är också möjligt att läsa och skicka e post via SurfNets webmail. Mer information om detta finns på adressen som nämns nedan. POP3 server: pop.surfnet.fi IMAP server: imap.surfnet.fi POP3S och IMAPS server: secure.surfnet.fi SMTP server: mail.surfnet.fi Webmail: Användarnamn och lösenord: enligt inställda uppgifter 4. Admin interfacet SurfNet erbjuder ett www baserat gränssnitt för administration av tjänsten. Adressen till dessa sidor är https://secure.surfnet.fi/hosting/. Sidorna kräver att man fyller i användarnamn och lösenord före användning av dessa kan påbörjas. Alla de verktyg som beskrivs här finns inte nödvändigtvis tillgängliga för alla hosting typer. De olika verktygen beskrivs skilt för sig härunder. Verktygens utseende och de exakta namnen på de olika menyvalen kan förändras från tid till annan. Nya funktioner kan också komma till. Domain manager Domain managern ger kunden möjlighet att själv administrera DNS informationen för de domäner som finns med i hosting paketet. Före man kan göra någonting bör man välja vilken domän man vill administrera ur listan som visas. Efter detta listas alla existerande DNS rader för den domänen. Rader kan ändras genom att fylla i nya uppgifter och klicka på Uppdatera knappen samt tas bort via Radera knappen. Nya rader kan läggas till genom att fylla i nya uppgifter under "Lägg till" rubriken och klicka på respektive "Lägg till" knapp. A och CNAME data Vid behov kan man helt manuellt lägga till rader som förknippar DNS namn med IP adresser. Obeservera att man INTE separat behöver sätta till A rader för att styra t.ex till ett SurfNet konto, utan bör i detta fall använda sig av Webhosting rader. MX data, för e post Med MX rader styr man till vilken server e post till en viss domän ska gå. Det krävs att server vars namn man fyllt i är rätt konfigurerad för att ta emot e post för den domänen. Väljer man att e post ska finnas "Hos SurfNet" kommer SurfNets servers automatiskt att konfigureras för att understöda detta. Siffervärdet man kan fylla i för varje rad gör att man kan preferera en server framför en annan, eftersom post i första hand levereras till den server med det lägsta värdet och om den inte svarar kommer servrarna att testas i stigande preferensordning. Webhosting En webhosting rad styr dels trafiken för denna adress till SurfNet server och konfigurerar dels denna så att HTTP förfrågningar för aktuell adress styrs till den katalog som fyllts i. Övrigt Under länken "Visa DNS serverns zonfil" kan man få fram den aktuella zon filen så som SurfNet DNS servers ser den. Här kan man inte göra ändringar, men om man är bekant med zonfiler är det ett bra verktyg för att kontrollera att alla uppgifter är så som 3/5

4 man vill ha dem. Notera att trots att alla ändringar träder i kraft på SurfNet inom 24 timmar, kan det ta upp till fyra dagar före den nya informationen finns på hela internet. Detta är den tid det tar för gammal information att föråldras samt för gamla zon filer att tas bort från alla DNS servers hos alla ISP:n överallt på internet. Detta är en process som SurfNet inte kan påverka. Observera att SurfNet inte ansvarar för eventuella driftproblem som kan uppstå om kunden själv har ändrat på DNS uppgifterna. Kontohantering Under länken Konton finns ett verktyg för att hantera de e postkonton, ftp konton, e postaliases och vidareskickningar som ingår i paketet. På sidan finns ett sökverktyg som man kan använda för att söka bland de konton som hör ihop med hostingen. Länkar för att visa alla konton eller alla konton av en viss typ finns också att tillgå. E postkonton För att en användare ska kunna skicka och ta emot e post bör ett e postkonto skapas för denna. Kontot kan skapas genom att klicka på "Lägg till nytt e postkonto". Uppgifter om ett konto kan ändras genom att söka fram kontot med någon av metoderna ovan och klicka på användarnamnet. Uppgifter som kan ställas in för ett konto är: användarnamn: det namn som ska användas för identifiering vid inloggning. Namnet kommer alltid att börja på en tre bokstävers kod som är specifik för en viss hosting. Användarnamnet fylls automatiskt i om det lämnas tomt. Detta fält kan inte ändras efter att ett konto skapats. namn på personen som ska använda kontot företaget/organisationen som användaren är anknuten till (måste inte fyllas i) användarens mobiltelefonnummer lösenord: det lösenord som ska användas för identifiering vid inloggning. e postadresser: e post till adresserna som listas här kommer att levereras till detta konto. e post till dessa adresser levereras till detta konto: här kan man ställa in om e post till dethär kontot ska levereras till postlådan på SurfNets server eller om meddelandena ska skickas vidare till en adress som fylls i adress får finnas med i e postkatalogen: SurfNet upprätthåller en e postkatalog, och med detta alternativ kan man välja om denna adress ska finnas med där eller inte aktivt konto: ett konto kan tillfälligt inaktiveras vid behov kommentarer: ett textfält för fria anteckningar angående kontot Webmail: då ett konto skapas kan man genom att kryssa för detta alternativt automatiskt skapa ett webmail konto i SurfNets webmail för detta konto Då man går in och ändrar på ett konto kan man förutom att ändra dessa uppgifter också ta bort kontot med "Ta bort kontot" länken samt byta lösenord för kontot. Användarna kan också själva ändra sina lösenord genom att gå in på SurfNets användarsidor på adressen https://secure.surfnet.fi/user och klicka på "Byt lösenord" länken. Mera information om användning av e post finns under rubriken E post ovan. FTP konton För att kunna uppdatera material som finns på SurfNets server behövs ett eller flera FTP konton. Dessa kan skapas genom att klicka på "Lägg till nytt FTP konto". Uppgifter om ett konto kan ändras genom att söka fram kontot med någon av metoderna ovan och klicka på användarnamnet. I praktiken är ett FTP konto också giltigt för SSH,SCP och SFTP. Uppgifter som kan ställas in för ett konto är: användarnamn: det namn som ska användas för identifiering vid inloggning. Namnet kommer alltid att börja på en tre bokstävers kod som är specifik för en viss hosting. Användarnamnet fylls automatiskt i om det lämnas tomt. Detta fält kan inte ändras efter att ett konto skapats. namn på personen som ska använda kontot företaget/organisationen som användaren är anknuten till (måste inte fyllas i) lösenord: det lösenord som ska användas för identifiering vid inloggning. aktivt konto: ett konto kan tillfälligt inaktiveras vid behov kommentarer: ett textfält för fria anteckningar angående kontot Då man går in och ändrar på ett konto kan man förutom att ändra dessa uppgifter också ta bort kontot med "Ta bort kontot" länken samt byta lösenord för kontot. Användarna kan också själva ändra sina lösenord genom att gå in på SurfNets användarsidor på adressen https://secure.surfnet.fi/user och klicka på "Byt lösenord" länken. E postlistor En e postlista är egentligen en e postadress som vidarebefordrar meddelanden som sänts till denna adress till alla adresser som finns listade för denna. E postlistor kan bl.a vara nyttiga för att sprida information internt till de anställda på ett företag eller externt t.ex. i form av kundinformation till stamkunder. E postlistor kan också vara bra om flera personer tillsammans vill diskutera någonting per e post och inte vill fylla i alla diskussionsdeltagares adress för varje meddelande. Det finns två typer av listor, öppna och slutna. Slutna listor kan man skicka e post till bara via "Skicka till en lista" länken i admin interfacet medan en öppen lista tillåter att vem som helst skickar meddelanden till adressen via sitt normala e postprogram. Nya listor läggs till via formuläret längst ner på sidan. I samband med detta ska en e postadress definieras för listan (t.ex. ett namn på listan (t.ex. Stamkunder) och så bör man välja om listan ska vara öppen eller sluten. 4/5

5 Existerande listor presenteras också i en lista på denna sida. Man kommer åt att ändra uppgifter och adresser för en lista genom att klicka på namnet. På sidan som framträder finns högst upp de allmänna uppgifterna för listan samt "Uppdatera" och "Ta bort" knappar. Efter det listas alla adresser som just nu finns i listan. Man kan ta bort adresser genom att klicka på adressen i listan. Nya adresser kan läggas till i listan genom att fylla i adressen i formuläret längst ner och klicka på "Lägg till". Skicka till en lista Under länken "Skicka till en lista" visas alla definierade e postlistor. Genom att klicka på en lista får man fram ett formulär där man kan fylla i avsändaruppgifter, en rubrik för meddelandet samt själva innehållet. Då man klickar på Förhandsgranska knappen kommer meddelandet att visas på skärmen så man ska kunna kontrollera att allt är korrekt. Meddelandet skickas till listans adresser först då man klickar på Skicka knappen på denhär sidan. SQL databas Varje databas som hör ihop med en webhosting har ett eget användarnamn och ett eget lösenord. För att en databas skall kunna användas krävs det att ett lösenord har definierats för den. Se nedan hur man byter ett lösenord för en databas. SQL databasen som SurfNet erbjuder är en MySQL databas, och har de egenskaper en sådan innehåller. MySQL stöder de vanligaste SQL kommandona, men queries som skrivits för t.ex. PostgreSQL behöver ibland skrivas om för att fungera. Mera information om MySQL och SQL kommandon i allmänhet finns på adressen: Anslutning Som standard kan man bara ansluta till en databas lokalt från den server där hemsidorna också finns, samt från servern där SSL sidorna finns, ifall SSL tjänsten ingår i paketet. PHP syntax: $db=mysql_connect("localhost","username","password"); mysql_select_db("my_dbase",$db); Perl DBI syntax: $db=dbi >connect("dbi:mysql:my_dbase:localhost:3306","username","password",{autocommit => 1}); WWW gränssnitt SurfNet erbjuder ett web baserat gränssnitt för administration av databaserna som hör ihop med en hosting. Verktyget finns länkat från admin interfacet och innehåller online dokumentation på engelska. Byte av lösenord Från administrationsverktyget finns en länk med texten "Byt databaslösenord". Genom att klicka på den kommer man till en sida där alla databaser som hör till kontot finns listade. För att byta lösenord för en viss databasanvändare är det bara att välja användaren i dropdown listan, fylla i nytt lösenord och klicka ok. Lösenordet byts omedelbart, så observera att eventuella PHP sidor eller andra program som använder sig av detta användarnamn inte kommer att fungera före lösenordet bytts också där. Ett lösenord måste vara minst fem tecken långt för att godkännas. Statistiktjänst Statistiktjänsten ger dig tillgång till statistik om din website. Informationen presenteras i lättförståeligt format på en lösenordsskyddad sida på Internet eller alternativt som ett MS Word eller MS Excel dokument som e postas till dig varje vecka. Du kan bl.a. få uppgifter om varifrån besökarna hittar till dina sidor, vilka sökord de använt, vilka program de använder, vilka de mest populära sidorna är och mycket mer. Sidan där statistiken finns är länkad med namnet Statistik för hemsidor. Informationen uppdateras varje natt och innehåller således alltid uppdaterad information. Då man går in på sidan presenteras en lista på de domäner som statistik finns tillgängligt för. Genom att klicka på ett domän namn delas rutan i två delar med en lista på de olika tillgängliga rapporterna till vänster, samt allmän information till höger. De olika rapporterna visas då man klickar på deras namn. Graferna och tabellena som presenteras i de olika rapporterna förklaras på respektive sidor. För tillfället fungerar statistiksidan på Internet åtminstone med Netscape 4.7 samt Internet Explorer 4.0 och senare versioner. 5. Övrigt Denna tjänstbeskrivning träder i kraft och ersätter tidigare tjänstbeskrivningar för denna tjänst. Senare versioner av detta dokument publiceras på SurfNets hemsida. Kundsupport: vardagar 8 18 lördag söndag Telefonväxel: SurfNets hemsida: Oy Nyttab Ab / SurfNet, Bangatan 10, Ekenäs. Tel: Fax: e post: hemsida: Nyttab Ab. All Rights Reserved. Technical Information in this publication is subject to change without notice. 5/5

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets

Läs mer