hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR# Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 lärande Vad spelandets värld kan lära oss om lärande och utveckling. s. 8 Chefsintervju Man måste engagera sig på individnivå för att alla ska känna närhet och ägarskap. Aksel Ringvold, vd på svenska Hilti s.10 nyheter Utvecklingsmatris synliggör dolda kompetenser på Trafikverket s. 12 employer branding Sara Sterner: Arbetsgivare måste göra chefsrollen mycket mer attraktiv Mats Tyrstrup, forskare vid CASL Spädbarnsdödligheten bland idéer är hög. De flesta dödas bara några sekunder efter att de har uttalats. I många organisationer klagar man över idétorka, men Mats Tyrstrup som sedan tio år tillbaka forskar på ledarskapets betydelse för innovation och förnyelse, menar att den bilden s.16 inte stämmer. s.18 Tema: Arbetsklimat för innovation s InsightLab,

2 trender & analys Trend #1 HR + IT = Sant Kommentar: Vi har redan kunnat följa framväxten av IT-tjänster under ett antal år. Som inom många andra områden ökar användandet av olika teknologier och HR-relaterade IT-tjänster i en snabbare takt. Samarbetet mellan HR och IT eller rekrytering av specialister inom ovan områden till HR-funktionen blir med andra ord allt mer angelägen. Branschfolk, forskare, opinionsbildare och experter har nyligen sammanträtt i årliga HR-eventet Annual Society for Human Resource Management Conference i Chicago. Syftet var bland annat att identifiera vilka teknologitrender som i störst utsträckning väntas påverka både organisationer och anställda under kommande året. Tillsammans listade man ett antal avgörande tekonologitrender som med stor sannolikhet kommer att prägla HR-arbetet under kommande år. Lagring av HR-relaterad information i olika molntjänster. Gamification det vill säga olika former av spelliknande funktioner i rekrytering och utbildning har visat sig vara ett av de effektivaste sätten att kommunicera med den yngre generationens medarbetare. Att integrera social media i organisationens interna kommunikationsplattformar förbättrar drastiskt både kommunikation och samarbete medarbetare emellan. Mjukvara som integrerar sociala mediefunktioner i dagliga arbetsprocesser skapar bättre samarbete och kommunikation än separata plattformar. Ett faktum som blir allt viktigare inom organisationer med stor geografisk spridning. Distansledarskap och samarbete på distans blir allt vanligare. Organisationer och medarbetare blir därför alltmer beroende av effektiva samarbetsverktyg som dessutom fungerar väl på distans. Multifunktionella team blir ett allt vanligare inslag inom HR. För att förbättra kreativiteten, produktiviteten och innovationsförmågan bör HR i högre grad börja samarbeta med andra avdelningar, och inspireras av deras framgångsexempel när det gäller teknik och sociala medier. Mobila kommunikationsverktyg blir allt viktigare. Ständig mobil tillgång till all nödvändig information snabbar upp rekryteringsprocesser, ökar produktiviteten och förenklar för både ledning, anställda och kunder. Det mobila är definitivt här för att stanna. Källa: Trend #2 Vetenskapliga verktyg för att matcha personlighet och organisationskultur Att matchningen mellan en medarbetares personlighet och organisationskulturen är avgörande för personens möjlighet att nå framgång i sin roll är det få som argumenterar emot. Det finns sedan länge väldokumenterade och beprövade tester för att kartlägga en persons personlighet. Inte alltid har dock de som genomfört och tolkat dessa tester vetat exakt hur väl den matchar med organisationskulturen. Ett nystartat företag som heter Good.co har givit sig på att skapa en modell som försöker förutsäga just detta. Med hjälp av psykosometriska tester har man skapat 16 personlighetsprofiler och 8 arketyper av organisationskulturer. Modellen tar även hänsyn till de senare årens forskning kring lycka för att hitta de faktorer som genererar motivation och engagemang. Tjänsten som ännu bara finns i en betaversion hoppas kunna öka precisionen i att matcha personlighet och kultur. Källa: Fast Company; Kommentar: Vi ser just nu en utveckling där intresset för och forskningen kring abstrakta frågor som rör motivation, kreativitet, lycka och kultur tar fart. Anledningen är helt enkelt att, trots att de är svåra och svårgreppbara frågor, så är det denna typ av variabler som avgör människors engagemang, motivation som i sin tur avgör organisationers utveckling och framgång. Det lär dyka upp en lång rad verktyg och tjänster framöver, inte sällan med forskningsbaserad grund, som hjälper individer och organisationer bättre förstå och ta tillvara och utveckla sina förmågor och styrkor. Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området InsightLab

3 hr&leadership:briefing nr: Trend #3 Fokus på att skapa kulturer för lärande och innovation HR & LEADERSHIP BRIEFING E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Ylva Munkhammar. Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. Att skapa en kultur som främjar förnyelse och innovation är temat för detta nummer. Det finns naturligtvis många nycklar för att lyckas med den ambitionen. Ledarskapet är en av de viktigaste. Eric McNulty, Research Director vid National Preparedness Leadership Initiative i USA, har i deras studier sett ett antal viktiga värderingar och synsätt hos de ledare som lyckas skapa utvecklingsorienterade kulturer. De fokuserar på samarbete och lärande i team. Dessa ledare vet att ingen enskild person sitter inne med lösningen. De utgår också ifrån att varje anställd har ett viktigt bidrag att ge för att kunna nå den bästa lösningen. De uppmuntrar multidimensionell problemlösning. Om det uppstår en situation med två alternativa lösningar tenderar dessa ledare att ge båda alternativen en chans att utvecklas. Som regel ökar lärandet och nya insikter nås som främjar helheten. De är tuffa mot idéer men omtänksamma mot människor. Dessa ledare gör en tydlig skillnad mellan någons idé, misstag eller uppnådda resultat och personen i sig. De skapar på så sätt en trygg miljö där människor vågar prova och misslyckas, något som är en förutsättning för utveckling. Källa: Strategy & Business; Innovation Kommentar: Chefer och ledare som vill skapa mer innovativa miljöer står även inför en annan stor utmaning, vilken är att allt mer effektiviserade verksamheter ger minimalt med utrymme åt samarbeten, utforskande projekt och initiativ som ligger utanför den direkta dagliga verksamheten. Innovation, nytänkande och utveckling frodas sällan i miljöer som till stor del handlar om att få tiden att räcka till, till de mest akuta frågorna. HR&Leadership:Briefing 2013 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande omvärldstjänst inom strategisk HR och ledarskap och vänder sig till dig som är personal ansvarig, chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tjänsten en årlig trendrapport samt ett onlineverktyg (www.hrleadership.se) för att underlätta beslutsunderlag och egna presentationer. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. Varje nummer innhåller även det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. Om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight Lab Inspirationsboxen Enklare vardag Onlinetjänst (www.inspirationsboxen.se) och nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration för en enklare och mer produktiv vardag. InsightGuide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 International Briefing Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India effectively. Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review colleges. Strategy & Business The new rules of strategic planning Companies must adapt their long-range strategic planning to the changing business environment, contends Harvard professor James L. Heskett. Factors such as industry forces, type of competition and change in business climate must be considered when working on long-range planning. What s more, in today s business environment, where any competitive advantage is transient at best, companies have no choice but to be more agile than ever when it comes to long-range strategic planning. Companies should not see long-range planning Companies that encourage respect for others as a core value tend to do better than companies that don t, argues author/speaker Paul Meshanko. In his latest book, The Respect Effect, Meshanko demonstrates how organisations that are respect-driven are able to attract and retain superior talent. They are also more likely to innovate continually and serve customer needs more Here are some of Meshanko s tips on how to develop respect in the workplace: Mind non-verbal cues: Body language can communicate hostility and lack of respect. So as something ceremonial or as something on a checklist that needs to be done on a periodic basis. Long-range planning needs to be like shape-shifting, argues Heskett. It needs to be seamless and highly responsive for it to have a real impact on business success. Assumptions must be tested constantly, emerging factors taken into consideration and things must be done faster even they are just rough drafts. Source: HBS Working Knowledge Building a culture of respect to attract talent Closing the skills gap difficult but doable It s an oft-repeated concern talent managers just can t find the right kind of talent and enough of it to ensure a strong pipeline for their company. In fact, according to Manpower Group s 2012 Talent Shortage Survey, about half of all American businesses are finding it difficult to find people for critical jobs. In addition, only about 40% of employers feel as though fresh graduates have been prepared for the workforce by schools and In response, many companies are now starting to employees should be mindful of actions like frowning and glaring at others. Learn from others: Employees should seek input and help from colleagues and assume that they can always learn something from coworkers. Listen well: Employees must listen well and with an open mind when a co-worker talks no head shaking or eye rolling. Source: HR Daily ream=all&selkey=2749&hlc=2&hlw= partner with local colleges in an effort to train students, give them work-specific knowledge (e.g., high tech) and in the process, identify potential new hires. In addition to recruiting external talent, many companies are now becoming more committed to learning and development initiatives within the organisation to make sure that existing employees are well qualified to take on more responsibility. Source: TalentManagement.com InsightLab

5 hr&leadership:briefing nr: Employees who meditate are more productive Ray Dalio, founder of Bridgewater, attributes much of his success to meditation, as do Lord Myners, ex-chairman of M&S and Pimco founder Bill Gross. Dalio, Myners and Gross, along with dozens of other successful executives, agree that meditation helps them gain peace of mind, perspective, a sense of calm, and a better understanding of the big picture. Even business schools are joining the bandwagon, offering meditation classes for students, based on research that suggests that meditation can make people more mindful, aware, and even ethical. Communication key to sustaining organisational change Results from the recently published Towers Watson Change and Communication ROI Survey found that more than 50% of company executives feel that their change management initiatives meet preliminary goals. Interestingly, however, only about 25% of respondents report that their company is able to actually sustain that change in the long-term. So what s impeding change management in the long-run? A distinct lack of communication, says Towers Watson s senior change management consultant, Nicola Cull. In Cull s experience, firms that are able to maintain It is no wonder therefore, that companies around the world are putting wellness programmes in place for their employees with meditation being a core component. Companies such as Google, for example, who offer free meditation sessions to its employees report that employees benefit from these classes. They become more attentive and creative, which in turn helps the company do better. Source: Financial Times feab7de.html#axzz2f7kWKdB2 the momentum of change are those that focus on the basics: clear communication, effective training, and engaging leadership. Senior leaders therefore need to clearly communicate to managers the reasons for change and equip them (through training) to embrace change. Lastly, leaders must inspire and engage managers to champion the change and also explain how they will benefit from change initiatives. Source: Management Issues Is too much flexibility in benefits bad for your employees? According to the recently gathered CIPD Forum in the UK, many companies struggle to communicate to their employees how to make their benefits choices effectively. As a result, several companies are now refocusing their benefits programmes, moving away from a completely flexible approach to one where they target specific employee segments with a limited range of benefits that are tailored to their needs. This makes sense for organisations, contends Duncan Brown, Principal at Aon Hewitt, because employees often find it confusing to choose benefits options that would work best for them. As a result, many employees don t even take advantage of the full menu of benefits available to them. Brown suggests that companies would have a more successful benefits programme if they could group employees based on attributes (e.g., demographic) and offer them benefits that address their needs and expectations. Source: People Management archive/2013/09/03/flexibility-too-much-too-little-or-just-right. aspx Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 5

6 International Briefing Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times in People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia offer? Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Digital enterprise trends on the rise McKinsey Global Survey results There has been a significant upswing in the rate at which executives are embracing digital programmes and technologies, as per McKinsey s Global Survey results. The survey focused on trends such as digitally engaging customers and employees, digital innovation, big data, and analytics. About 38% of respondents reported that such methods have been deployed in their firms across the enterprise, compared to approximately 31% in Also, 46% of survey respondents are using big data analytics across the enterprise for budgeting, forecasting, and planning, compared to just 34% The questions that every HR manager should be able to answer In recent years, there has been a growing need for HR to become more aligned with overall company strategy and vision. Although administrative functions performed by HR managers are vital, they also need to be able to make meaningful contributions to their company by being business-focused. The first step towards doing that is to know the answers to the following key questions, says Tang Seok Hian, Head of Talent Management (SEA) at Starcom MediaVest: What is your company s business model? That is, how does it generate revenue? What products/services does your company These are encouraging trends, argue McKinsey s Brad Brown, Johnson Sikes and Paul Willmott. But digital outcomes are heavily dependent on good management, CEO involvement, and organisational support. They even recommend having a Chief Digital Officer in the C-Suite to make sure that the company is chasing all the right digital goals. Source: McKinsey Quarterly Who are your competitors and what is your company s market share? Who are your customers and how does your company manage relationships with them? Who are your primary business partners and vendors? How diverse is your talent pool and what changes need to ensure a strong talent pipeline for the future? Give employees freedom to select their projects Source: HRM Asia InsightLab

7 Ledarskap Vad spelandets värld kan lära oss om lärande och utveckling Vi vet att många, i alla åldrar och med alla typer av bakgrund, lägger många timmar av sin fritid på datorspel. Visst, många spel är tidsfördriv, men de innehåller också ofta samarbete och ibland lärande. Framför allt är de utformade på ett sätt så att den som spelar hela tiden vill fortsätta att tävla mot sig själv och andra. Spelutmaningar är välstrukturerade med fokus på ett klart utsatt mål. Tristess genom repetition eller frustration genom för svåra utmaningar existerar inte - då utmaningar ökar efter förmåga. Många som arbetar med kompetensutveckling och lärande inom organisationer sneglar med visst avund mot spelens värld och det engagemang som de lyckas åstadkomma hos så stora grupper. Så vad är hemligheten, och vad kan vi lära av dem? 1. Allt ger poäng och alla startar från noll. Utmaning efter utmaning ger mer erfarenhetspoäng vilket leder till nya nivåer. 2. Synlig status och utveckling. Alla måste veta exakt var de är och hur de ska nå nästa mål. Feedback om en deltagare lyckats eller ej måste komma direkt tillsammans med förslag på förbättringar. 3. Ett långsiktigt mål, flera delmål och många kortsiktiga mål. Varje mål innebär en konkret lärdomsutmaning av varierande karaktär. Komplexiteten ökar med varje mål och varje utmaning är knuten till en verklig uppgift. 4. Det slutgiltiga målet kan nås på flera olika sätt. Självstyre är ett imperativ för ett bra spel. Deltagare kan själva välja i vilken takt och hur de vill fortskrida, du blir en mentor istället för en övervakare. 5. Möjlighet att misslyckas. Varje utmaning måste kunna göras om till dess att deltagaren har bemästrat den. 6. Konkurrens och samarbete. Motverka fripassagerare och skapa tillhörighet genom att ge deltagare specifika roller i ett lag. 7. Börja spela, även i ofullständiga versioner. Lämna ritbordet och förverkliga spelet. God speldesign kommer genom konstanta förbättringar och justeringar av alla detaljer. Källa: Gameful design for learning, T+D, juli Framgångsexempel: NTT Data ökar engagemanget i den interna samarbetsplattformen med Karma points Många organisationer brottas med bristande engagemang i sina interna samarbets- och kunskapsplattformar. Så också NTT Data som när de lanserade sin interna plattform Socially inriktad på att snabbare hitta lösningar på kunders problem. Endast 400 av 7000 medarbetare anslöt sig initialt. Man bestämde sig då för att att införa ett gamification -inslag i form av Karma points. Det innebar att varje gång någon bidrog på något sätt med lösningar, förslag etc i plattformen tjänande man poäng. Man kunde i realtid se vilka som var med och bidrog mest. Man delade också ut priser varje månad, bland annat ipads, till de som bidragit mest. Inom fem månader hade anslutit sig. Källa: go?taxonomyid=128&pagenumber= InsightLab 7

8 Sociala medier Smidigare videorekrytering med appen HireVue Hur vore det att vid nästa rekryteringstillfälle ha tillgång till en bank av korta videointervjuer, inspelade av kandidaterna själva? HireVue är en rekryteringsapp som gör det möjligt att utföra videointervjuer utan vare sig tidsbokning, resväg eller dyr utrustning. Med HireVue går det bland annat att snabbspola, pausa eller upprepa utvalda stycken i en anställningsintervju. Genom att skicka ut ett antal frågor via mejl till kandidaten kan denne sedan spela in sina svar direkt i sin smartphone eller webbkamera. Klippet kan sedan spelas upp i både dator och smartphone, och delas till berörda medarbetare och teammedlemmar världen över för utvärdering och synpunkter. Genom att spara utvalda klipp tillsammans med kommentarer och feedback blir det desto enklare att få en översikt över möjliga kandidater nästa gång en tjänst behöver tillsättas. HireVue finns i flera olika prisklasser och även i en gratisversion på itunes och Google Play. Mer information om appen finns på com/what-is-hirevue/. Källa: 5-apps-for-recruiting-in-hr/ Trendbarometern: Undersökning: 8 bevisat effektiva Twitter-strategier för organisationer och varumärken Genom att analysera 320 Twitterkonton drivna av olika organisationer och varumärken har mjukvaruföretaget Buddy Media kunnat identifiera åtta dokumenterat effektiva Twitterstrategier för att öka spridningen och engagera följare. I undersökningen fokuserade man huvudsakligen på tre frågeställningar: när är bästa tiden att twittra på, hur ökar man enklast graden av engagemang och hur får man sina följare att retweeta innehållet? Resultatet visade svart på vitt vad som verkligen fungerar i jakten på engagemang och spridning: #1: Håll tweetsen korta. Tweets bestående av upp till 100 tecken får 17 procent mer uppmärksamhet än längre inlägg, och ger dessutom följarna utrymme att bifoga en egen kommentar till retweeten. #2: Lägg till en länk för ökat antal retweets. Tweets med länkar får 86 procent fler retweets än de utan. Länkarna står dessutom för 92 procent av all interaktion följare och organisationer emellan. #3: Twittra högst fyra gånger per dag. Ju fler tweets, desto mindre uppmärksamhet per inlägg. #4: Undvik slarvfel: kom ihåg mellanslag mellan text och länk Länkar som inte fungerar är den största källan till minskat engagemang. 92 procent av dessa fel berodde i undersökningen på att man helt enkelt missat mellanslaget mellan text och bifogad länk. #5: Använd en eller två hashtags Tweets med en till två hashtags ger dubbelt så mycket respons som de utan. Ta dock inte i för mycket responsen minskar rejält när tweeten innehåller tre eller fler hashtags. #6: Twittra på helger. De flesta organisationer twittrar som flitigast under vardagarna detta trots att användarna är som mest aktiva under helgen. #7: Twittra med bilder. En tweet med bifogad bild skapar dubbelt så mycket engagemang som en med enbart textinnehåll. #8: Be om retweets bokstavligen. Genom att be om retweets kan en organisation öka följarnas engagemang 23 gånger om. Att be om en RT gav i undersökningen i snitt 12 gånger högre engagemang, medan siffran steg till 23 när man skrev ut ordet retweet. Källa: Twitter-Posting-Best-Practices-for-Better-Big-Brand- Engagement-Interaction-Study InsightLab

9 hr&leadership:briefing nr: Ny rapport: svenska företag kontrollerar mer än de rekryterar i sociala medier Slipp CV-kaos: appen Submittable förenklar ansökningsadministrationen En färsk rapport från StepStone visar att Sverige ligger efter andra europeiska länder när det gäller användandet av sociala medier i HR-arbetet. Många organisationer använder sociala medier för att kontrollera kandidater snarare än i rekryteringssyfte. Undersökningen inkluderar förutom Sverige även Belgien, Danmark, Österrike, Tyskland, Frankrike, Holland och England. 61 procent av medverkande organisationer i dessa länder använder sig av sociala medier i HR-arbetet, detta jämfört med Sverige där siffran ligger på 44 procent. Detta trots att närmare 65 procent av svenska jobbsökare anger att de idag använder sociala medier oftare än för ett år sedan. Kandidaternas online-image viktig i personbedömningen 73 procent av organisationerna i undersökningen använder sig av sociala medier för att kontrollera kandidater. Hälften av organisationerna anställer kandidater enbart om de tillsammans med rätt egenskaper dessutom har bra beskrivna kvalifikationer och goda referenser från tredje part online. Dessutom vägs kandidatens kommunikationsförmåga i de olika sociala nätverken in som en avgörande faktor för om personen blir anställd eller inte. 25 procent av organisationerna i undersökningen nekar kandidater på grund av olämpliga bilder, kommentarer, bristande språkbruk eller motsägelser i personens CV och information som går att hitta online. Hälften av organisationerna saknar budget för social rekrytering I rapporten konstateras även att sociala medier genererar färre kandidater än exempelvis jobbsajter, tryckta medier, rekryteringsföretag och interna resurser. Samtidigt läggs generellt sett inga eller minimala resurser på rekrytering via sociala medier; hälften av organisationerna i rapporten har ingen budget alls för social rekrytering, och 71 procent av desamma saknar dedikerad personal för området. Källor: getfile&pageid=22562?cid=b2c_clc_sys19 Att ta emot ansökningar via mejl kan som bekant vara en administrativ mardröm. Submittable är en (hittills enbart engelskspråkig) app som gör rekryteringsprocessen mindre krånglig, bland annat genom att förenkla förvaringen och hanteringen av inkommande ansökningshandlingar. Som rekryteringsansvarig kan du i appen bland annat rösta på inkommande ansökningar genom att klicka på yes, no eller maybe. Submittable lagrar information och låter användaren skapa olika former av filter baserat på valfria variabler; exempelvis utbildningsnivå, personliga egenskaper, geografiska lägen eller nuvarande anställningssituation. Submittable gör det enklare att bläddra bland inkomna ansökningshandlingar, få en överblick över statistik och siffror, snabbt identifiera redan hanterade handlingar och samtidigt på ett smidigt sätt kunna ta del av medarbetares skriftliga kommentarer och omdömen. Appen är gratis för en användare. För två användare kostar den omkring motsvarande 160 kronor per månad. Mer information om appen och övriga prissättningar finns på submittable.com. Källa: blog/ InsightLab 9

10 MIN ERFAREN- HET SOM CHEF Chefsintervju med Aksel Ringvold, vd på svenska Hil Man måste engagera sig alla ska känna närhet och Aksel Ringvold, vd på svenska Hilti Aksel Ringvold och Hilti Hur ser du på chefens roll i olika länder och utvecklingen över tid? Mitt intryck är att chefens roll har blivit mindre hierarkisk och att förändringen har gått ganska fort. När jag började jobba för 20 år sedan, var strukturen fortfarande ganska strikt hierarkiskt. Sedan upplever jag en stor skillnad mellan olika länder. Aksel Ringvold är född och uppväxt i Oslo, men studerade psykologi, social-antropologi, sociologi och politik vid Cambridge University i England. Istället för att som många med motsvarande examen satsa på en karriär inom politik eller akademi, kände Aksel en dragning till näringslivets snabbare tempo. Aksel började på Procter & Gamble där han kunde dra nytta av sin utbildning inom marknadsföring och försäljning. Till att börja med var Aksel stationerad i Oslo, men arbetade sedan även i Österrike, Schweiz och Stockholm. Aksel trivdes mycket bra och hade inga tankar på att sluta. Men 2005, när han hade varit drygt 8 år på P&G, blev han kontaktad av Hilti och det slutade med att Aksel antog utmaningen med ett nytt jobb i en ny bransch. Aksel lockades dels av att Hilti, till skillnad från P&G, äger hela värdekedjan från egen forskning och utveckling, tillverkning, och marknadsföring till försäljning och kundsupport. Dessutom slogs han av den ödmjuka attityd som Hilti uppvisade. Aksel, som då var 31 år, kände att de trodde på honom och såg hans styrkor. Sedan 2009 är Aksel Ringvold vd för Hilti Svenska AB. Hilti tillhandahåller maskiner och material till företag inom byggnation, industri och installation och elektrobranschen. Fokus ligger på infästningar. Exempel på maskiner är borrmaskiner och spikpistoler och typiska material är bultar, beslag och expander. Familjen Hilti från Lichtenstein grundade företaget 1941 och äger det fortfarande genom en stiftelse. Huvudkontoret ligger i Lichtenstein, men man har verksamhet i 120 länder och har anställda världen över. I Sverige arbetar 260 personer, varav 100 är utesäljare. Förutom utesäljarna har Hilti även 15 butiker från Kiruna i norr till Malmö i söder. Dessutom sker cirka 30 procent av försäljningen online. Kundtjänsten svarar för transaktioner om dagen och många av kunderna är uppkopplade via B2Bsystem. På verkstaden reparerar man maskiner om året. Den svenska ledningsgruppen består av 7 personer. Förutom Aksel finns där 2 personer som ansvarar för försäljningen via utesäljarna, 1 person som ansvarar för övrig försäljning samt marknadsföring, 1 HR-ansvarig, 1 ekonomiansvarig och 1 person som ansvarar för nya affärsområden, stora kunder och specialuppdrag. I Skandinavien måste cheferna förklara sig och motivera sina beslut väldigt tydligt. Det hänger ihop med vår kultur och samhällsstruktur. Vi har en stor välutbildad medelklass som förväntar sig att bli involverad. I de germanska länderna är det fortfarande betydligt mer formellt och hierarkiskt, men det håller på att luckras upp även där. Hilti är grundat i Lichtenstein men har en mycket mer informell kultur än andra företag i området. Det är till exempel mycket sällan man niar någon inom koncernen. Jag tror dels att det beror på att byggbranschen i sig är lite mer informell, men också på att Hilti är ett familjeägt företag och att familjen Hilti har satt sin prägel på företaget. Man satsar stora summor på forskning och utveckling och man väljer medvetet ledare som man tror klarar av att skapa närhet till sina medarbetare. Och just det att skapa närhet tror jag är chefens allra viktigaste uppgift. Det gäller även mig som vd, även om jag förstås har en hel del affärsstrategiska uppgifter också. Vilken typ av ledarskap tror du på? Vad är viktigt för att vara en bra chef? Det viktigaste är att man är sig själv och att man är ärlig och uppriktig. Man behöver också vara en god lyssnare och man får inte tro att man har alla svaren själv. En coachande ledarstil fungerar ofta bra, men man kan inte kategoriskt säga att det alltid är det bästa. För att vara en bra chef måste man klara av att situationsanpassa sitt ledarskap. I vissa lägen behöver man coacha och ge medarbetarna stort spelrum, i andra situationer måste man ge mer konkreta anvisningar. Det gäller att vara lyhörd så att man ger medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att ge människor större ramar än vad de har förutsättningar att hantera är kanske inte schysst, men de måste samtidigt få chansen att växa. Och så snart förutsättningar finns bör man delegera ansvaret. Och när man delegerar måste man acceptera att saker görs på ett annat sätt än det som man själv tror är det rätta. Även om det kortsiktigt leder till en del misslyckanden så är det på lång sikt ändå rätt väg att gå. Ta till exempel en kontraktsförhandling med en stor kund där vår målsättning är InsightLab

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr#5 2012 aktuella utmaningar och lösningar InoM HR och ledarskap DELRAPPORT #5: ATT leda och MoTIVERA den YNgRE generationen NYHETER: gallup: därför är många

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

TALANGMARKNADEN 2014

TALANGMARKNADEN 2014 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De

Läs mer

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entrepreneurs and their leadership - A qualitative study of how entrepreneurs can develop their leadership

Läs mer

Från innovatör till entreprenör

Från innovatör till entreprenör Från innovatör till entreprenör Författare: Göran Ahlstrand och Peter Pileryd Handledare: Carl Johan Asplund Examinator: Bengt Horndahl Examensarbete inom produktionsekonomi Titel: Från innovatör till

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete EXAMENSARBETE Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan Om rationaliseringssystem inom HR-arbete Staffan Svensson 2013 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Projektledning för kreativitet

Projektledning för kreativitet Jonas Albonius och Monica Hagbok Projektledning för kreativitet En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt Project Management

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida.

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida. EXAMENSARBETE En attraktiv arbetsplats En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft Lillemor Vikander Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie

Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie Can recruitment create equality? - a case study Kajsa Matsson & Sophia Bergkvist Arbetsrapport 397 2013 Examensarbete 15hp G2E Jägmästarprogrammet Handledare:

Läs mer