Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer."

Transkript

1 Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Sveriges chefer är avgörande för samhället Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vår resa, från att vara en fackförening för arbetsledare i verkstadsindustrin, till att bli en modern och relevant organisation som bevakar alla chefers intressen på en mycket bredare arena än bara arbetsplatsen, har inte varit slumpartad. Den är resultatet av ett medvetet och strategiskt arbete under ett par decennier.

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det första viktiga steget togs 1994 då vi bytte namn till Ledarna. Men frågan är om inte de beslut som kongressen 2014 tog, kommer bli det som varit mest avgörande för vår utveckling. De beslut som fattades avseende medlemskap, företrädarutveckling och lönepolitik kommer att stärka vårt arbete med att vara chefens röst på arbetsplatser, i partssamtalen och i samhällsdebatten. brist är nära, inte bara i Sverige, utan i stora delar av Europa, om vi inte ändrar vår syn på vem som är lämplig att vara chef. Under 2014 genomförde CEC, i partnerskap med bland andra Ledarna, ett stort projekt för att kartlägga förutsättningar för kvinnor att arbeta som chefer på högre positioner. Projektet avslutades vid årsskiftet och kommer att presenteras såväl nationellt som på EU-nivå under våren Byggt på de diskussioner som fördes på kongressen har Ledarna sjösatt ett omfattande lönebildningsprojekt. I samhällsdebatten vill vi prata om att lönesättning efter prestation på sikt ska gälla för alla på arbetsmarknaden. En bra genomförd löneprocess är ett kraftfullt verktyg i chefens uppdrag att skapa effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter. I Almedalen lyfte vi i ett uppmärksammat seminarium frågan om märkets negativa inverkan på möjligheten att skapa en verkligt individuell lönesättning. På företagsnivå, och med våra motparter, vill vi se ett bättre gemensamt ansvar för de avtal om chefers lönesättning som vi tecknat sedan länge, men där tillämpningen brister på sina håll. Frågan om hur vi tillsammans ska skapa ett mer hållbart samhälle har på intet sätt minskat i betydelse utan tvärtom, för många av Ledarnas medlemmar är det nu en central uppgift i chefsuppdraget. Vi har under året utvecklat stöd och råd till medlemmar som ska ta sig an denna fråga, samtidigt som vi genom rapporten Cheferna nyckeln till hållbar utveckling lyft hur viktig chefen är för att skapa verkliga resultat. Utan att chefen får mandat och förutsättningar tid, resurser och kunskap kommer företagets fina hållbarhetspolicy bara bli tomma ord på ett papper. Många chefer har upplevt effekterna av den europeiska ekonomiska krisen på sina arbetsplatser. Ledarna deltar i den europeiska partsdialogen genom vårt medlemskap och vårt engagemang i CEC European Managers. Tillsammans med medlemsorganisationer från femton andra länder är vi chefens röst i Europa. En av de viktigaste frågorna för att få fart på ekonomin igen är tillgång på välutbildad arbetskraft och kompetenta chefer. Demografiska undersökningar visar att en chefs- Sveriges chefer är avgörande för en bra arbetsmiljö, företagens konkurrenskraft och effektivitet och samhällets innovationsförmåga. Allt fler chefer ser nyttan av ett medlemskap i en organisation som står upp för värdet av det goda ledarskapet och utvecklingskraften i verksamheter som sätter fokus på chefens förutsättningar. Vår fortsatta tillväxt är ett kvitto på att Ledarna förtjänat sin ställning som Sveriges chefsorganisation. ANNIKA ELIAS, ORDFÖRANDE LEDARNA

4 Ledarna har ett högt förtroende och relevans i målgruppen chefer I Ledarnas värld blev kongressåret 2014 ett avgörande år på många sätt, med flera viktiga beslut. Ett av de viktigaste besluten som togs under kongressdagarna i Göteborg handlade om vårt medlemskap, där kongressen beslutade att endast chefer kan bli medlemmar i Ledarna. Det kommer att göra vårt uppdrag att utveckla tjänster som stöttar och utvecklar Sveriges chefer tydligare.

5 VD HAR ORDET Det gör det också tydligare för våra medlemmar varför vi finns. Vi får en starkare röst när vi som Sveriges chefsorganisation framhäver betydelsen av det goda ledarskapet. Samtidigt vill jag betona att beslutet handlar om nya medlemmar och inte påverkar våra medlemmar som i dag inte är chefer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för och stötta dem, precis som idag. Vi kan återigen se tillbaka på ett år med medlemstillväxt. Vi har fått runt nya medlemmar under året och vårt medlemsantal passerade och trenden visar på fortsatt tillväxt. På den marknad där vi verkar har vi sett en rad andra aktörer utveckla sina erbjudanden till chefsmarknaden. Under 2014 genomförde vi en varumärkesundersökning som dock visade att Ledarna har ett högt förtroende och relevans i målgruppen chefer. Vi har under 2014 förändrat Ledarnas inkomstförsäkring så att den bättre möter behoven hos våra medlemmar. Under året slutförde vi också flytten av medlemmarnas personförsäkringar till den nya försäkringsgivaren Bliwa. Genom Ledarnas olika trygghetsfunktioner står våra medlemmar därmed väl rustade för de oförutsedda händelser som kan inträffa. Vi vill att våra medlemmar ska stanna länge. Genom att fler använder våra tjänster får vi fler nöjda medlemmar. Våra kontinuerliga mätningar visar att Ledarnas medlemmar generellt är väldigt nöjda med sitt medlemskap. De som använt Ledarnas service är mer nöjda och allra mest nöjda är de som gått våra kurser. Under 2014 tog vi avgörande steg för att bredda vårt erbjudande till hela chefsmarknaden. Ledarnas strategi är bland annat att utveckla tjänster och produkter för chefens behov och att leverera dessa i egna bolag i en samverkande koncern. Med Ledarnas köp av utbildningsföretaget Mgruppen blev Ledarna under 2014 ägare till en stark utbildningsleverantör som riktar sig till hela chefsmarkanden. Mgruppen och Ledarnas andra dotterbolag Chef blir nu två aktörer som kommer att fokusera på olika delar av chefsmarknaden. Chef är en väletablerad och framgångsrik tidning som möter en stor del av Sveriges chefer varje månad och driver event som Chefgalan och Stora Chefsdagen. Genom den koncernstrategi som Ledarna valt kommer bolagen fortsätta att utvecklas enligt de ägardirektiv som Ledarna tagit fram. Under flera år har vi satsat på att utveckla vårt digitala erbjudande och den satsningen har fortsatt under 2014 med bland annat lansering av den nya tjänsten Ledarna Play, som samlar filmer och podcasts. Samtidigt är det viktigt för oss att vi finns ute bland våra medlemmar och vi ökade under året antalet kurstillfällen. Vi har också gjort det möjligt för fler medlemmar att prata med någon av våra rådgivare genom våra telefonbaserade tjänster chefscoaching och karriärrådgivning. Att skapa olika typer av mötesplatser för chefer kommer alltid att vara en viktig del i Ledarnas erbjudande. I mötet skapas nya idéer och inspiration som utvecklar ledarskapet. Hos oss blir du en bättre chef. PER HEDELIN, VD LEDARNA

6 Chefsutveckling på egna villkor Ledarna tror på individens vilja och förmåga att ständigt utvecklas. För chefer är det särskilt viktigt att känna engagemang och lust att ta sig an ledarskapets utmaningar. Ledarna jobbar med individens utveckling och chefsrollens omvandling ur ett större perspektiv. 103 CHEFSAKTIVITETER 97% AV DELTAGARNA KAN REKOMMENDERA EN CHEFSKOLLEGA ATT GÅ EN KURS

7 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE NYHETER 2014 Medlemmar i Ledarna har fri tillgång till ett brett utbud av kurser och seminarier som ska utveckla ledarskapet och skapa personlig utveckling. Ledarnas kurser ges över hela landet och på webben. Den analys som Ledarna gjort av medlemmarnas behov visar på en allt större efterfrågan på kurser och seminarier. Under 2014 har Ledarna breddat sitt utbud och spridit material i fler digitala kanaler. Det har också funnits fler kurstillfällen tillgängliga. Utbudet är resultatet av ett målmedvetet arbete där efterfrågan från medlemmar påverkar ämnesval och geografisk placering av kurser. Under året togs konceptet med chefssalonger bort ur utbudet. Dessa medlemsträffar hade lägst beläggningsgrad av alla aktiviteter, vilket visade sig ha ett samband med tidpunkten för aktiviteten, som var sen eftermiddag/kväll. Det är Ledarnas medarbetare som både utvecklar och genomför kurserna. På så sätt stärks den personliga relationen till medlemmarna, samtidigt som medarbetarna får mer kunskap om chefers dilemma och situation. Kunskapen används för att förbättra befintliga kurser och utveckla nytt material. För att förbättra och effektivisera lärandet får medlemmarna göra uppgifter före och efter utbildningsdagen. Det fyller flera syften, dels uppmanas medlemmen att redan före kursstart ställa in sig på vad som ska behandlas, dels fyller vi på kunskap som vi inte senare behöver lägga tid på under själva kursdagen. Det ger oss också möjlighet att leda in medlemmarna på ledarna.se, där medlemmen kan fördjupa, repetera eller uppdatera sina kunskaper. Ledarna.se är samlingsplatsen för information, utbildning, rådgivning och inspiration. Innehållet är uppdelat på ämnen och situationer. Sedan 2013 finns också mer omfattande digitala kurser inom sex ämnen. Under 2014 släpptes de digitala kurserna: Motiverande lönesättning, Planera din karriär och Leda hållbar utveckling. NY KURS CHEFEN SOM REKRYTERARE Hur chefer rekryterar och blir rekryterade hänger direkt ihop med frågan om vem som får vara chef i framtiden utifrån chefsförsörjningsfrågan. I Ledarnas idépolitiska plattform är frågan om vem som får vara chef i framtiden central. Genom att erbjuda kurser i ämnet rekrytering vill vi ge chefer mer kunskap. Detta kan bidra till minskad diskriminering och säkra att rätt personer finns på plats, både som chefer och som de medarbetare som chefer rekryterar. SATSNING PÅ KARRIÄRUTVECKLING Vi har under året nyutvecklat kurserna Söka jobb och Chefens karriär så att de utgår från ett tydligare chefsfokus samt förbinder det digitala med det fysiska. Karriärrådgivning på telefon är en del av konceptet där digitala produkter ger medlemmen inspiration, tips samt möjlighet till självskattning och reflektion kring hur det är möjligt att planera och agera i sin karriär. Det stöttar vår tanke kring att chefen tar professionellt och personligt ansvar för sin utveckling, en trygg chef på rätt plats blir en bra ledare DELTAGARE PÅ 27 ORTER I SVERIGE FRAMTIDSSÄKRA DITT LEDARSKAP Under året var Framtidssäkra ditt ledarskap det övergripande temat för Ledarnas seminarier och frukostföreläsningar. Detta tema ställer krav på att Ledarnas ska erbjuda relevanta tjänster och kunskap för morgondagens chefer. Det som är unikt med Ledarnas erbjudande är kombinationen av att se chefen som chef och chefen som anställd. LEDARNA PLAY KUNSKAP OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM CHEF Under 2014 lanserades den nya tjänsten Ledarna Play, som samlar inspiration och utbildning i filmer podcasts och ljudböcker.

8 Hos oss blir du en bättre chef Oavsett om det handlar om inspiration i vardagens ledarskap, personlig utveckling eller stöd i en arbetsrättslig konflikt kan Ledarna erbjuda medlemmarna professionella tjänster. Att via telefon eller mail kontakta Ledarnas Chefsservice är ofta förstahandsvalet för medlemmar som söker svar på frågor. Målet är att fler medlemmar ska kunna hitta svar på enklare frågor på ledarna.se och därmed frigöra tid för att hantera fler komplicerade ärenden på telefon. Därför sker en kontinuerlig utveckling av innehållet på ledarna.se. Under 2014 infördes möjligheten att bli uppringd när det är kö till chefsrådgivarna. En tjänst som ökat tillgängligheten för Chefsservice betydligt. Det blev också enklare att logga in på ledarna.se, där medlemmar kan göra ändringar i sina medlemsuppgifter, se personlig information och boka tider för rådgivningstjänster. träda in i ärenden där arbetssituationen skapat missförhållanden och psykosocial ohälsa. Sett till alla ärenden var omorganisation det vanligaste ämnet hos Ledarnas förhandlare. En tjänst som efterfrågas allt mer är avtalsgranskning, där medlemmar med stöd och råd från Ledarna sluter egna avtal kopplade till sin anställning. Antalet granskningar ökade med 60 procent jämfört med Chefer ringer för att diskutera frågor som rör chefsrollen och ledarskapet. Det ökade behovet av personlig rådgivningen bekräftas av att samtalen har blivit längre och mer utförliga. Särskilt nytillkomna medlemmar ser Ledarna som ett bollplank. Bland de ämnen som chefer får råd inom ökade tyvärr ärenden om psykosocial arbetsmiljö. Ett ökande antal chefer påverkas negativt av sin arbetsmiljö. Detta märks i de samtal som kommer till Ledarnas Chefsservice. Det märks också bland Ledarnas förhandlare, som allt oftare får

9 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE MEDLEMMAR MÖTER OSS I SOCIALA MEDIER LinkedIn och Facebook har under 2014 fått en allt större betydelse för att sprida kunskap och inspiration och skapa ett ökat intresset för innehållet på ledarna.se. LinkedIn har en särskilt viktig roll inom karriärområdet. MEDLEMS- KONTAKTER 2014 LEDARNAS JURISTER Våra jurister kan vara ombud inför domstolar och andra myndigheter i tvister på grund av anställningen eller medlemskapet. Under 2014 var juristerna ombud i närmare 20 mål. I 5 av 6 meddelade domar vann Ledarna framgång. Antalet processer som rör uteslutning ur Ledarnas a-kassa ökar i omfattning. En annan tydlig trend är att medlemmarna i allt högre grad blir stämda av tidigare arbetsgivare med skadeståndskrav på grund av illojalitet eller brott mot företagshemlighetslagen. LEDARAVTALSAKUTEN Den som behöver stöd i frågor som rör implementeringen av Ledaravtalet kan vända sig till en särskild stödtjänst för ledaravtalsfrågor. Tjänsten har ett eget knappval för den som ringer till Ledarnas Chefsservice. Den startades som ett svar på efterfrågan hos Ledarnas företrädare. LEDARNAS FÖRETRÄDARE Drygt en fjärdedel av Ledarnas medlemmar har en företrädare som Ledarnas och medlemmens representant på arbetsplatserna. En företrädare är mer av en coach än en traditionellt facklig företrädare, exempelvis är det vanligt att medlemmar genomför förhandlingar på egen hand. De kurser och utbildningar som utvecklats för företrädarna har gjort att kunskapen om uppdraget att företräda chefer har ökat. Under 2014 hade 55 procent av företrädarna genomgått Ledarnas certifieringsutbildning för företrädare MEDLEMMAR SAMTAL TILL LEDARNAS CHEFSRÅDGIVARE 85,8 % KAN REKOMMENDERA LEDARNA EFTER KONTAKT MED CHEFSRÅDGIVARE BOKINGSBARA TJÄNSTER Under 2014 erbjöd Ledarna två olika tjänster där medlemmarna kunde boka rådgivning. Den nyaste, karriärrådgivning, blev snabbt fullbokad när den lanserades i juni. Genom karriärrådgivarnas erfarenhet får medlemmarna möjlighet att utvärdera sin nuvarande situation och verktyg för att utvecklas. Chefscoaching är den andra bokningsbara tjänsten. Den riktar sig till chefer som bestämt sig för att utvecklas inom någon del av sitt ledarskap och vill få stöd att genomföra det. Detta sker under tre bokade samtal med samma chefsrådgivare. Undersökning hos medlemmar som använt tjänsten visar på stor nöjdhet. Dock har användningen inte varit så hög som förväntat. MEDLEMSBILAGA I CHEF I varje nummer av tidningen Chef får Ledarnas medlemmar en bilaga där Ledarnas ledarskapsexperter och chefsrådgivare medverkar. Under 2014 fick medlemsbilagan en ny form och delvis nytt innehåll. Detta för att erbjuda fördjupade analyser i aktuella chefsfrågor och samtidigt ge tydligare hänvisning till Ledarnas utbud av rådgivningstjänster ÄRENDEN HOS LEDARNAS FÖRHANDLARE

10 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE Ett försäkringsskydd anpassat till Ledarnas medlemmar LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING Ledarna vill att alla medlemmar ska ha en bra inkomstförsäkring om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa. Bliwa är vår samarbetspartner för inkomstförsäkring. För att stärka skyddsnätet för våra medlemmar skedde viktiga förändringar av Ledarnas inkomstförsäkring den 1 juli Kravet på medlemskap i a-kassa togs bort. Ledarnas inkomstförsäkring är ensam om att ge ersättning även om man endast får rätt till det lägre grundbeloppet som administreras av Alfa-kassan för dem som inte är medlem i en a-kassa. Det blev lättare att ta med kvalificeringstid från annat förbund. Medlemmar som tidigare inte haft inkomstförsäkringen omfattades från och med den 1 juli av en basförsäkring. Nytt inkomstintervall i basförsäkringen infördes för nya medlemmar för att minska risken att få för låg ersättning. Medlemsavgiften höjdes med 75 kronor per månad för medlemmar som tidigare inte haft inkomstförsäkring. De som redan haft basförsäkringen fick en höjd medlemsavgift med 20 kronor per månad. PERSONFÖRSÄKRINGAR Bliwa är sedan 2014 Ledarnas nya samarbetspartner även för personförsäkringar, efter en upphandling som tidigare genomförts. Den 1 januari flyttades försäkringar för cirka medlemmar och cirka medförsäkrade från Trygg-Hansa till Bliwa. Flytten gick som planerat. Att flytta försäkringarna är det första steget i utvecklingen av medlemserbjudandet för chefer som innebar att försäkringarna ska var lika bra eller bättre än tidigare, till samma kostnad för medlemmen. Förbättringar i villkoren har skett i stort sett i samtliga försäkringar, genom exempelvis högre försäkringsbelopp och höjd slutålder för vissa produkter. Medlemmarna kan nu se de försäkringar de tecknat och ansöka om fler genom att logga in på ledarna.se och välja Mina försäkringar. En kundtjänst hos Bliwa hanterar frågor om både inkomstförsäkring och personförsäkring. Försäkringar som sedan 2014 erbjuds i samarbete med Bliwa: livförsäkring livförsäkring för arbetslösa sjukförsäkring sjukkapital diagnosförsäkring olycksfallsförsäkring barnförsäkring sjukvårdsförsäkring med och utan självrisk sjukvårdsförsäkring olycksfall senior seniorförsäkring liv seniorförsäkring olycksfall FÖRBÄTTRINGAR I HEMFÖRSÄKRING OCH BILFÖRSÄKRING Genom Trygg-Hansa, som är vår samarbetspartner för sakförsäkringar, har nu nya medlemmar 20 procent rabatt första året på hemförsäkring och därefter den ordinarie rabatten på 10 procent. Premiebefrielse på grund av långvarig arbetslöshet gäller nu också för bilförsäkring.

11 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA AUGUSTI 2014 KLINIKCHEFEN KAJSA LJUNGSTRÖM OM KONFLIKTHANTERING Ta det inte personligt Att vinna är inte allt speciellt inte när det handlar om att lösa en konflikt. Det är något som Kajsa Ljungström, klinikchef på Smådjurskliniken, har lärt sig med tiden. Jag är innerst inne en tävlingsmänniska, men i en konflikthantering är det alltid bättre att sträva efter att båda parter ska bli nöjda, säger hon. För att utveckla sina kunskaper inom konflikthantering har Kajsa Ljungström använt sig av sitt medlemskap i Ledarna där hon gick en kurs i ämnet våren Förutom att hon fick upp ögonen för att det inte handlar om att vinna tycker hon att det var givande att träffa människor från andra branscher. Det blev även tydligt för henne att det inte alltid är bra att kompromissa när det handlar om konflikter. Risken finns att båda parter blir mer missnöjda än de var innan, säger hon. I Kajsa Ljungströms personalgrupp uppstår sällan konflikter. Men även där har hon haft nytta av sina kunskaper om konflikthantering, exempelvis när det har uppstått oenigheter om hur en semester ska förläggas. Annars använder hon mest sina färdigheter i kontakten med de djurägare hon träffar i sitt jobb. Inte sällan befinner de sig i ett tillstånd där det är svårt att resonera logiskt. Det är mycket känslor inblandade när det handlar om djur. De är ju som familjemedlemmar. Vi står alltid på djurens sida, men djurägarna förstår inte alltid varför vi ska göra vissa behandlingar eller varför det kostar som det gör, säger Kajsa Ljungström. Tidigare hade hon svårt med tålamodet när hon hamnade i den typen av diskussioner. Men nuförtiden är hon mån om att lyssna. Inte minst för att det är ett bra sätt att förstå vad motparten vill. En del djurägare vill ha väldigt mycket fakta, medan andra bara vill bli lyssnade på. Det viktiga är att bemöta människor på deras sätt, inte mitt, säger hon.

12 Chefens röst i samhället Genom att driva frågor och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är vi chefernas röst i samhällsdebatten. Med den utgångspunkten driver Ledarna debatt i ämnen som chefers lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. 3 INSLAG OM DAGEN 86 MILJONER EXPONERINGS- TILLFÄLLEN

13 LEDARNAS PROFILFRÅGOR PRISTAGARE OCH AMBASSADÖRER Ledarna har under året publicerat fyra omfattande kunskapsrapporter i syfte att lyfta chefsfrågor på dagordningen. Rapporterna samlar fakta och statistik om chefer och beskriver Ledarnas syn på lön och ledarskap. Ledarnas barometrar om jämställdhet, hållbarhet, och framtiden har presenterats på välbesökta seminarier och fått stor spridning i medier och bland medlemmar. De sociala kanalerna är allt viktigare för Ledarnas profilfrågor, synlighet och varumärke. En medveten satsning för att stärka Ledarnas synlighet i sociala medier har genomförts under året. Genom ökat engagemang och fler aktiviteter har ännu fler medlemmar och intressenter tagit del av våra budskap och erbjudanden. Ledarnas ordförande och talespersoner är synliga i debatten genom den egna kanalen Chefsblogg. För många infaller opinionsårets höjdpunkt i början av juli i Almedalen på Gotland. För sjätte året i rad var Ledarna på plats i Almedalen som chefernas röst. Under två dagar hölls seminarier i Ledarnas Hus, där Ledarnas branschföreningar och även andra organisationer medverkade med ledarskapsrelaterade seminarier. Ledarnas chefslönestatistik, som är den mest omfattande undersökningen av vad chefer tjänar i Sverige, fick som vanligt stor uppmärksamhet i media. Undersökningen utgör rådata till en av Ledarnas mest uppskattade tjänster, Lönekollen, där medlemmar enkelt får tillgång till lönenivåer för chefsbefattningar inom en rad olika branscher. LEDARUTVECKLARE 2014 CHEFGALAN Ledarna delar varje år ut utmärkelser som särskilt uppmärksammar det goda ledarskapet. Priset till årets Ledarutvecklare delas ut på Chefgalan, som arrangeras av tidningen Chef. Det har som syfte att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidra till att föra ledarskapet i Sverige framåt gick priset till Peter Grönberg, då Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar, med motiveringen: En varm ledare som format ett ledarskap som innebär snabb förändring med långsiktigt perspektiv. Han vurmar för mätning av utveckling, vilket gör det lättare att spåra ohälsa. Peter Grönbergs arbete har förbättrat resultatet på alla plan i en global konkurrensutsatt verksamhet. FRAMTIDENS KVINNLIGA LEDARE FKL-GALAN För åttonde året i rad presenterade Ledarna listan över Framtidens kvinnliga ledare en lista över 75 tongivande kvinnliga ledare under 36 år. Listan över Framtidens kvinnliga ledare tas fram för att modernisera synen på den svenska chefsmarknaden och visa på den potential som finns bland unga kvinnliga ledare. Eliza Kücükaslan, då VD för Milvik i Ghana, korades till Framtidens kvinnliga ledare 2014 med motiveringen: Hon personifierar framtidens ledarskap. Med stark vilja och ännu starkare välvilja bygger hon ett företag med värdegrunden som kompass. Hon sprider också sitt ledarskap i ett land där människor är ovana vid att chefen ens vet vad de heter. Som VD för Milvik i Ghana inspirerar hon som ledare. 8 AV 10 INSLAG HANDLAR OM LEDARSKAP, LÖN OCH CHEFERS VILLKOR INSPIRATION FÖR MEDLEMMAR Tillsammans har Eliza Kücükaslan och Peter Grönberg delat med sig av sina erfarenheter och träffat Ledarnas medlemmar under frukostföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtalet om det framgångsrika ledarskapet i vardagen tog de upp frågan om vilka kompetenser som dagens och framtidens ledarskap kräver.

14 ELIZA KÜCÜKASLANS CHEFSTIPS Delegera mycket, inte enbart för att avlasta dig själv utan även för att få andra att utvecklas. Tillåt dina medarbetare att göra fel det lär de sig av. Var noggrann och kommunicera hur viktigt det är med struktur och ordning och reda för en effektiv tillväxt.

15 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA MAJ 2014 FRAMTIDENS KVINNLIGA LEDARE 2014 ELIZA KÜCÜKASLAN Man blir briljant när man får göra fel I grund och botten är Eliza Kücükaslan inte så förtjust i att tänka i termer av kvinnligt och manligt ledarskap. En ledare är en ledare, oavsett kön, menar hon. Men hon är övertygad om att en lista som FKL behövs. Det är helt obegripligt att det fortfarande finns folk som säger att det inte finns tillräckligt många kvinnor som vill bli chefer eller att det saknas kompetens. Den långsamma utvecklingen när det gäller jämställdhet har även ändrat hennes syn på kvotering. Tidigare var hon mer tveksam, men inte nu. Jag tycker att det är värt att prova eftersom det är så svårt att få något att hända. Sedan två år tillbaka har hon sin bas i Sverige, men en gång i månaden reser hon till Ghana där hon är landschef. En av de saker som har påverkat hennes ledarskap mest under tiden i Afrika är insikten om hur viktigt det är att få varje medarbetare att känna sig sedd. När jag kom till Ghana lärde jag mig namnen på alla medarbetare. Det var självklart för mig och ingenting som jag tänkte på. Men i flera avgångsintervjuer framkom det att det var något som många medarbetare hade satt stort värde på. Det är lika viktigt överallt men det var i Ghana jag fick höra det först. En annan aspekt av ledarskapet som Eliza Kücükaslan vill lyfta fram är delegering, som hon tycker är ett bra sätt att få människor att utvecklas. Samtidigt menar hon att det är viktigt att medarbetarna tillåts göra misstag. Misstagen måste självklart ske inom vissa ramar. Men jag minns själv hur det var när jag var ny man blir briljant när man får göra fel och får möjlighet att reflektera över hur man kan göra saker bättre.

16 Hållbarhet mer efterfrågat bland chefer Ledarna spelar en viktig roll för att Sveriges chefer kan agera för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Vi arbetar för att stärka möjligheterna för chefer att driva ett aktivt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kunskap och mötesplatser. Vi bedriver också ett kontinuerligt förbättringsarbete för vår egen verksamhet där målet är att Ledarnas verksamhet ska bidra aktivt i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Under hösten 2014 genomförde undersökningsföretaget Novus en opinionsundersökning bland nästan svenska chefer om hållbarhet och ledarskap. Resultatet presenterades i chefsbarometern Cheferna nyckeln till hållbar utveckling. Den visade att nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Den visade också att chefer har bristande förutsättningar att bedriva hållbarhetsarbete. Ofta saknas tydliga mål och strategier för att genomföra arbetet. Bristande kunskap anges också ofta som ett skäl. Ledarnas medlemmar har under 2014 kunnat ta del av flera kurser inom hållbarhet och ledarskap, och en digital utbildning. Det finns också ett omfattande material på ledarna.se. För att ge medlemmarna goda exempel på hur chefer kan arbeta med hållbarhetsfrågor genomfördes samarbeten med Världsnaturfonden WWF och Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Ledarna har också under 2014 genomfört två uppdragsutbildningar inom hållbarhet.

17 LEDARNAS PROFILFRÅGOR LEDARNAS KLIMATPÅVERKAN 26% LOKALER Under året har Ledarna minskat sina utsläpp av koldioxid med 11 procent, från 685 ton 2013 till 606 ton Vi ser en markant ökning i antal resor och möten, främst orsakat av kongressen Med en omfattande kurs- och seminarieverksamhet står Ledarnas möten och resor för en hög andel av organisationens klimat- och miljöpåverkan. Under året beslutade Ledarna om inköp av laddhybrider som tjänstebilar. 73% MÖTEN OCH RESOR 1% KONTORS- MATERIAL Ledarna klimatkompenserar i det Plan Vivo-certifierade skogsprojekt Trees for global Benefits i Uganda. Förutom klimatnytta bidrar skogsprojektet till social hållbarhet då involverade småbrukare genom att plantera träd får hjälp att bruka sin mark långsiktigt. Plan Vivo är en organisation som säkerställer att trädåterplanteringsprojekt uppfyller de krav som ställs för klimatkompensation. 11% SÅ MYCKET MINSKADE LEDARNA SINA KOLDIOXID- UTSLÄPP UNDER 2014 Ledarnas delägda vindkraftverk i Bösjövarden i Dalarna var klart att driftsättas i början av Produktionen täcker energibehovet för Ledarnas kansli och kommersiella fastigheter. Under året har fastigheten där Ledarna har sitt kansli byggts om, vilket förväntas ge minskade koldioxidutsläpp på sikt.

18 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA NOVEMBER 2014 INKÖPSCHEFEN ODD ANDSBERG OM HÅLLBARHET Det måste göra skillnad I det långa loppet handlar hållbarhet om överlevnad. Det menar Odd Andsberg, produkt och inköpschef på Wilhelmsen Technical Solutions. Den del av Wilhelmsen som han arbetar på har till uppgift att konstruera, leverera och installera produkter och system till luftkonditioneringsanläggningar. Målgruppen är varv samt kryssnings- och passagerarrederier. Företaget har utvecklat lösningar som gör att fartygen kan spara stora mängder energi, vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Det leder i sin tur till minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader. Vårt erbjudande till våra kunder innebär att vi förbinder oss att spara en viss mängd energi med en bestämd återbetalningstid. En ombyggnation av ett kryssningsfartyg ligger på omkring 20 till 30 miljoner kronor och betalar igen sig på cirka två år. Det är viktigt att hållbarhetsarbete skapar kundnytta som går att mäta, säger Odd Andsberg. I takt med att beställarna i omvärlden får upp ögonen för miljöfrågan och ställer krav på sina leverantörer tror han att hållbarhet kommer att bli allt viktigare. I det långa loppet handlar det om vår kunds och därmed vårt eget företags överlevnad samtidigt som vi bidrar till att minska miljöpåverkan, säger han. Förutom det miljöarbete som Wilhelmsen gör för sina kunder har företaget sett över sitt interna hållbarhetsarbete. Bolaget har bland annat kartlagt verksamhetens viktigaste miljöaspekter och blivit ISO certifierade. Utöver detta har Odd Andsberg och hans chefskollegor tagit fram utbildningar om hållbarhet, både för sina kunder och sina anställda. I sitt hållbarhetsarbete har Odd Andsberg haft nytta av sitt medlemskap i Ledarna. Under våren har han varit på ett seminarium om hållbarhet och tycker att det gav honom en bredare bild av ämnet. Seminariet inleddes med frågan Vad innebär hållbarhet för er?, som gav många olika typer av svar. Min definition är att det handlar om överlevnad i olika former, men andra presenterade en annan bild. Det gjorde min syn på hållbarhet mer nyanserad, säger han.

19 ODD ANDSBERGS HÅLLBARHETSTIPS Innovation är en nyckelfaktor. Tänk framåt och var öppen för ändrade lagkrav, ny teknik och kostnadsutveckling. Se till att det går att mäta kundnyttan som hållbarhetsarbetet skapar. För att det ska ge effekt måste det göra skillnad. Var uthållig med ditt hållbarhetsbudskap, både inom och utanför din egen organisation. Hållbarhetsarbete måste få ta tid.

20 Internationellt samarbete för jämställdhet och mångfald Ledarna har engagemang i internationella frågor på flera nivåer, som Sveriges representant i CEC European Managers och genom branschföreningars medlemskap i flera andra internationella organisationer. CEC European Managers, Confédération Européenne des Cadres, är en europeisk sammanslutning av chefsorganisationer som representerar över en miljon chefer och andra högre tjänstemän i EU-länderna. Ledarnas ordförande Annika Elias valdes 2012 till ordförande i CEC och uppdraget har bidragit till att stärka Ledarnas internationella närvaro. Annika Elias är en ofta anlitad talare på internationella konferenser, något som skapar viktiga kontakter för Ledarna. I takt med att arbetsmarknaden internationaliseras har behovet av samarbete över länder ökat. I egenskap av ordförande för CEC deltar Ledarna i den sociala dialogen, trepartssamtal med arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen. Projektet Promoting Women s Leadership har på samhälls- och företagsnivå undersökt hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar. Projektet pågick under året och Ledarna deltog bland annat vid en internationell konferens i Frankrike. För Ledarna har projektet inneburit ökade kunskaper om jämställdhet på internationell nivå som kommer att spridas till våra medlemmar genom bland annat seminarier. Bland de sammanslutningar som representerar chefer på branschnivå kan nämnas kemiområdet, FECCIA, de skogliga näringarna, Union of European Foresters, och Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, dess europeiska motsvarighet ETF och Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF. Branschföreningen Kost & Näring har bland annat internationellt engagemang inom European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), International Confederation of Dietietic Associations (ICDA) och Healthcare Caterers International (HCI).

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef.

Hos oss blir du en bättre chef. exklusivt för dig som är medlem Hos oss blir du en bättre chef. chefsutveckling på dina villkor ledarnas kurser & seminarier Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud av kurser och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer