Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer."

Transkript

1 Vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Sveriges chefer är avgörande för samhället Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Vår resa, från att vara en fackförening för arbetsledare i verkstadsindustrin, till att bli en modern och relevant organisation som bevakar alla chefers intressen på en mycket bredare arena än bara arbetsplatsen, har inte varit slumpartad. Den är resultatet av ett medvetet och strategiskt arbete under ett par decennier.

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det första viktiga steget togs 1994 då vi bytte namn till Ledarna. Men frågan är om inte de beslut som kongressen 2014 tog, kommer bli det som varit mest avgörande för vår utveckling. De beslut som fattades avseende medlemskap, företrädarutveckling och lönepolitik kommer att stärka vårt arbete med att vara chefens röst på arbetsplatser, i partssamtalen och i samhällsdebatten. brist är nära, inte bara i Sverige, utan i stora delar av Europa, om vi inte ändrar vår syn på vem som är lämplig att vara chef. Under 2014 genomförde CEC, i partnerskap med bland andra Ledarna, ett stort projekt för att kartlägga förutsättningar för kvinnor att arbeta som chefer på högre positioner. Projektet avslutades vid årsskiftet och kommer att presenteras såväl nationellt som på EU-nivå under våren Byggt på de diskussioner som fördes på kongressen har Ledarna sjösatt ett omfattande lönebildningsprojekt. I samhällsdebatten vill vi prata om att lönesättning efter prestation på sikt ska gälla för alla på arbetsmarknaden. En bra genomförd löneprocess är ett kraftfullt verktyg i chefens uppdrag att skapa effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter. I Almedalen lyfte vi i ett uppmärksammat seminarium frågan om märkets negativa inverkan på möjligheten att skapa en verkligt individuell lönesättning. På företagsnivå, och med våra motparter, vill vi se ett bättre gemensamt ansvar för de avtal om chefers lönesättning som vi tecknat sedan länge, men där tillämpningen brister på sina håll. Frågan om hur vi tillsammans ska skapa ett mer hållbart samhälle har på intet sätt minskat i betydelse utan tvärtom, för många av Ledarnas medlemmar är det nu en central uppgift i chefsuppdraget. Vi har under året utvecklat stöd och råd till medlemmar som ska ta sig an denna fråga, samtidigt som vi genom rapporten Cheferna nyckeln till hållbar utveckling lyft hur viktig chefen är för att skapa verkliga resultat. Utan att chefen får mandat och förutsättningar tid, resurser och kunskap kommer företagets fina hållbarhetspolicy bara bli tomma ord på ett papper. Många chefer har upplevt effekterna av den europeiska ekonomiska krisen på sina arbetsplatser. Ledarna deltar i den europeiska partsdialogen genom vårt medlemskap och vårt engagemang i CEC European Managers. Tillsammans med medlemsorganisationer från femton andra länder är vi chefens röst i Europa. En av de viktigaste frågorna för att få fart på ekonomin igen är tillgång på välutbildad arbetskraft och kompetenta chefer. Demografiska undersökningar visar att en chefs- Sveriges chefer är avgörande för en bra arbetsmiljö, företagens konkurrenskraft och effektivitet och samhällets innovationsförmåga. Allt fler chefer ser nyttan av ett medlemskap i en organisation som står upp för värdet av det goda ledarskapet och utvecklingskraften i verksamheter som sätter fokus på chefens förutsättningar. Vår fortsatta tillväxt är ett kvitto på att Ledarna förtjänat sin ställning som Sveriges chefsorganisation. ANNIKA ELIAS, ORDFÖRANDE LEDARNA

4 Ledarna har ett högt förtroende och relevans i målgruppen chefer I Ledarnas värld blev kongressåret 2014 ett avgörande år på många sätt, med flera viktiga beslut. Ett av de viktigaste besluten som togs under kongressdagarna i Göteborg handlade om vårt medlemskap, där kongressen beslutade att endast chefer kan bli medlemmar i Ledarna. Det kommer att göra vårt uppdrag att utveckla tjänster som stöttar och utvecklar Sveriges chefer tydligare.

5 VD HAR ORDET Det gör det också tydligare för våra medlemmar varför vi finns. Vi får en starkare röst när vi som Sveriges chefsorganisation framhäver betydelsen av det goda ledarskapet. Samtidigt vill jag betona att beslutet handlar om nya medlemmar och inte påverkar våra medlemmar som i dag inte är chefer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för och stötta dem, precis som idag. Vi kan återigen se tillbaka på ett år med medlemstillväxt. Vi har fått runt nya medlemmar under året och vårt medlemsantal passerade och trenden visar på fortsatt tillväxt. På den marknad där vi verkar har vi sett en rad andra aktörer utveckla sina erbjudanden till chefsmarknaden. Under 2014 genomförde vi en varumärkesundersökning som dock visade att Ledarna har ett högt förtroende och relevans i målgruppen chefer. Vi har under 2014 förändrat Ledarnas inkomstförsäkring så att den bättre möter behoven hos våra medlemmar. Under året slutförde vi också flytten av medlemmarnas personförsäkringar till den nya försäkringsgivaren Bliwa. Genom Ledarnas olika trygghetsfunktioner står våra medlemmar därmed väl rustade för de oförutsedda händelser som kan inträffa. Vi vill att våra medlemmar ska stanna länge. Genom att fler använder våra tjänster får vi fler nöjda medlemmar. Våra kontinuerliga mätningar visar att Ledarnas medlemmar generellt är väldigt nöjda med sitt medlemskap. De som använt Ledarnas service är mer nöjda och allra mest nöjda är de som gått våra kurser. Under 2014 tog vi avgörande steg för att bredda vårt erbjudande till hela chefsmarknaden. Ledarnas strategi är bland annat att utveckla tjänster och produkter för chefens behov och att leverera dessa i egna bolag i en samverkande koncern. Med Ledarnas köp av utbildningsföretaget Mgruppen blev Ledarna under 2014 ägare till en stark utbildningsleverantör som riktar sig till hela chefsmarkanden. Mgruppen och Ledarnas andra dotterbolag Chef blir nu två aktörer som kommer att fokusera på olika delar av chefsmarknaden. Chef är en väletablerad och framgångsrik tidning som möter en stor del av Sveriges chefer varje månad och driver event som Chefgalan och Stora Chefsdagen. Genom den koncernstrategi som Ledarna valt kommer bolagen fortsätta att utvecklas enligt de ägardirektiv som Ledarna tagit fram. Under flera år har vi satsat på att utveckla vårt digitala erbjudande och den satsningen har fortsatt under 2014 med bland annat lansering av den nya tjänsten Ledarna Play, som samlar filmer och podcasts. Samtidigt är det viktigt för oss att vi finns ute bland våra medlemmar och vi ökade under året antalet kurstillfällen. Vi har också gjort det möjligt för fler medlemmar att prata med någon av våra rådgivare genom våra telefonbaserade tjänster chefscoaching och karriärrådgivning. Att skapa olika typer av mötesplatser för chefer kommer alltid att vara en viktig del i Ledarnas erbjudande. I mötet skapas nya idéer och inspiration som utvecklar ledarskapet. Hos oss blir du en bättre chef. PER HEDELIN, VD LEDARNA

6 Chefsutveckling på egna villkor Ledarna tror på individens vilja och förmåga att ständigt utvecklas. För chefer är det särskilt viktigt att känna engagemang och lust att ta sig an ledarskapets utmaningar. Ledarna jobbar med individens utveckling och chefsrollens omvandling ur ett större perspektiv. 103 CHEFSAKTIVITETER 97% AV DELTAGARNA KAN REKOMMENDERA EN CHEFSKOLLEGA ATT GÅ EN KURS

7 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE NYHETER 2014 Medlemmar i Ledarna har fri tillgång till ett brett utbud av kurser och seminarier som ska utveckla ledarskapet och skapa personlig utveckling. Ledarnas kurser ges över hela landet och på webben. Den analys som Ledarna gjort av medlemmarnas behov visar på en allt större efterfrågan på kurser och seminarier. Under 2014 har Ledarna breddat sitt utbud och spridit material i fler digitala kanaler. Det har också funnits fler kurstillfällen tillgängliga. Utbudet är resultatet av ett målmedvetet arbete där efterfrågan från medlemmar påverkar ämnesval och geografisk placering av kurser. Under året togs konceptet med chefssalonger bort ur utbudet. Dessa medlemsträffar hade lägst beläggningsgrad av alla aktiviteter, vilket visade sig ha ett samband med tidpunkten för aktiviteten, som var sen eftermiddag/kväll. Det är Ledarnas medarbetare som både utvecklar och genomför kurserna. På så sätt stärks den personliga relationen till medlemmarna, samtidigt som medarbetarna får mer kunskap om chefers dilemma och situation. Kunskapen används för att förbättra befintliga kurser och utveckla nytt material. För att förbättra och effektivisera lärandet får medlemmarna göra uppgifter före och efter utbildningsdagen. Det fyller flera syften, dels uppmanas medlemmen att redan före kursstart ställa in sig på vad som ska behandlas, dels fyller vi på kunskap som vi inte senare behöver lägga tid på under själva kursdagen. Det ger oss också möjlighet att leda in medlemmarna på ledarna.se, där medlemmen kan fördjupa, repetera eller uppdatera sina kunskaper. Ledarna.se är samlingsplatsen för information, utbildning, rådgivning och inspiration. Innehållet är uppdelat på ämnen och situationer. Sedan 2013 finns också mer omfattande digitala kurser inom sex ämnen. Under 2014 släpptes de digitala kurserna: Motiverande lönesättning, Planera din karriär och Leda hållbar utveckling. NY KURS CHEFEN SOM REKRYTERARE Hur chefer rekryterar och blir rekryterade hänger direkt ihop med frågan om vem som får vara chef i framtiden utifrån chefsförsörjningsfrågan. I Ledarnas idépolitiska plattform är frågan om vem som får vara chef i framtiden central. Genom att erbjuda kurser i ämnet rekrytering vill vi ge chefer mer kunskap. Detta kan bidra till minskad diskriminering och säkra att rätt personer finns på plats, både som chefer och som de medarbetare som chefer rekryterar. SATSNING PÅ KARRIÄRUTVECKLING Vi har under året nyutvecklat kurserna Söka jobb och Chefens karriär så att de utgår från ett tydligare chefsfokus samt förbinder det digitala med det fysiska. Karriärrådgivning på telefon är en del av konceptet där digitala produkter ger medlemmen inspiration, tips samt möjlighet till självskattning och reflektion kring hur det är möjligt att planera och agera i sin karriär. Det stöttar vår tanke kring att chefen tar professionellt och personligt ansvar för sin utveckling, en trygg chef på rätt plats blir en bra ledare DELTAGARE PÅ 27 ORTER I SVERIGE FRAMTIDSSÄKRA DITT LEDARSKAP Under året var Framtidssäkra ditt ledarskap det övergripande temat för Ledarnas seminarier och frukostföreläsningar. Detta tema ställer krav på att Ledarnas ska erbjuda relevanta tjänster och kunskap för morgondagens chefer. Det som är unikt med Ledarnas erbjudande är kombinationen av att se chefen som chef och chefen som anställd. LEDARNA PLAY KUNSKAP OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM CHEF Under 2014 lanserades den nya tjänsten Ledarna Play, som samlar inspiration och utbildning i filmer podcasts och ljudböcker.

8 Hos oss blir du en bättre chef Oavsett om det handlar om inspiration i vardagens ledarskap, personlig utveckling eller stöd i en arbetsrättslig konflikt kan Ledarna erbjuda medlemmarna professionella tjänster. Att via telefon eller mail kontakta Ledarnas Chefsservice är ofta förstahandsvalet för medlemmar som söker svar på frågor. Målet är att fler medlemmar ska kunna hitta svar på enklare frågor på ledarna.se och därmed frigöra tid för att hantera fler komplicerade ärenden på telefon. Därför sker en kontinuerlig utveckling av innehållet på ledarna.se. Under 2014 infördes möjligheten att bli uppringd när det är kö till chefsrådgivarna. En tjänst som ökat tillgängligheten för Chefsservice betydligt. Det blev också enklare att logga in på ledarna.se, där medlemmar kan göra ändringar i sina medlemsuppgifter, se personlig information och boka tider för rådgivningstjänster. träda in i ärenden där arbetssituationen skapat missförhållanden och psykosocial ohälsa. Sett till alla ärenden var omorganisation det vanligaste ämnet hos Ledarnas förhandlare. En tjänst som efterfrågas allt mer är avtalsgranskning, där medlemmar med stöd och råd från Ledarna sluter egna avtal kopplade till sin anställning. Antalet granskningar ökade med 60 procent jämfört med Chefer ringer för att diskutera frågor som rör chefsrollen och ledarskapet. Det ökade behovet av personlig rådgivningen bekräftas av att samtalen har blivit längre och mer utförliga. Särskilt nytillkomna medlemmar ser Ledarna som ett bollplank. Bland de ämnen som chefer får råd inom ökade tyvärr ärenden om psykosocial arbetsmiljö. Ett ökande antal chefer påverkas negativt av sin arbetsmiljö. Detta märks i de samtal som kommer till Ledarnas Chefsservice. Det märks också bland Ledarnas förhandlare, som allt oftare får

9 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE MEDLEMMAR MÖTER OSS I SOCIALA MEDIER LinkedIn och Facebook har under 2014 fått en allt större betydelse för att sprida kunskap och inspiration och skapa ett ökat intresset för innehållet på ledarna.se. LinkedIn har en särskilt viktig roll inom karriärområdet. MEDLEMS- KONTAKTER 2014 LEDARNAS JURISTER Våra jurister kan vara ombud inför domstolar och andra myndigheter i tvister på grund av anställningen eller medlemskapet. Under 2014 var juristerna ombud i närmare 20 mål. I 5 av 6 meddelade domar vann Ledarna framgång. Antalet processer som rör uteslutning ur Ledarnas a-kassa ökar i omfattning. En annan tydlig trend är att medlemmarna i allt högre grad blir stämda av tidigare arbetsgivare med skadeståndskrav på grund av illojalitet eller brott mot företagshemlighetslagen. LEDARAVTALSAKUTEN Den som behöver stöd i frågor som rör implementeringen av Ledaravtalet kan vända sig till en särskild stödtjänst för ledaravtalsfrågor. Tjänsten har ett eget knappval för den som ringer till Ledarnas Chefsservice. Den startades som ett svar på efterfrågan hos Ledarnas företrädare. LEDARNAS FÖRETRÄDARE Drygt en fjärdedel av Ledarnas medlemmar har en företrädare som Ledarnas och medlemmens representant på arbetsplatserna. En företrädare är mer av en coach än en traditionellt facklig företrädare, exempelvis är det vanligt att medlemmar genomför förhandlingar på egen hand. De kurser och utbildningar som utvecklats för företrädarna har gjort att kunskapen om uppdraget att företräda chefer har ökat. Under 2014 hade 55 procent av företrädarna genomgått Ledarnas certifieringsutbildning för företrädare MEDLEMMAR SAMTAL TILL LEDARNAS CHEFSRÅDGIVARE 85,8 % KAN REKOMMENDERA LEDARNA EFTER KONTAKT MED CHEFSRÅDGIVARE BOKINGSBARA TJÄNSTER Under 2014 erbjöd Ledarna två olika tjänster där medlemmarna kunde boka rådgivning. Den nyaste, karriärrådgivning, blev snabbt fullbokad när den lanserades i juni. Genom karriärrådgivarnas erfarenhet får medlemmarna möjlighet att utvärdera sin nuvarande situation och verktyg för att utvecklas. Chefscoaching är den andra bokningsbara tjänsten. Den riktar sig till chefer som bestämt sig för att utvecklas inom någon del av sitt ledarskap och vill få stöd att genomföra det. Detta sker under tre bokade samtal med samma chefsrådgivare. Undersökning hos medlemmar som använt tjänsten visar på stor nöjdhet. Dock har användningen inte varit så hög som förväntat. MEDLEMSBILAGA I CHEF I varje nummer av tidningen Chef får Ledarnas medlemmar en bilaga där Ledarnas ledarskapsexperter och chefsrådgivare medverkar. Under 2014 fick medlemsbilagan en ny form och delvis nytt innehåll. Detta för att erbjuda fördjupade analyser i aktuella chefsfrågor och samtidigt ge tydligare hänvisning till Ledarnas utbud av rådgivningstjänster ÄRENDEN HOS LEDARNAS FÖRHANDLARE

10 LEDARNAS MEDLEMSERBJUDANDE Ett försäkringsskydd anpassat till Ledarnas medlemmar LEDARNAS INKOMSTFÖRSÄKRING Ledarna vill att alla medlemmar ska ha en bra inkomstförsäkring om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa. Bliwa är vår samarbetspartner för inkomstförsäkring. För att stärka skyddsnätet för våra medlemmar skedde viktiga förändringar av Ledarnas inkomstförsäkring den 1 juli Kravet på medlemskap i a-kassa togs bort. Ledarnas inkomstförsäkring är ensam om att ge ersättning även om man endast får rätt till det lägre grundbeloppet som administreras av Alfa-kassan för dem som inte är medlem i en a-kassa. Det blev lättare att ta med kvalificeringstid från annat förbund. Medlemmar som tidigare inte haft inkomstförsäkringen omfattades från och med den 1 juli av en basförsäkring. Nytt inkomstintervall i basförsäkringen infördes för nya medlemmar för att minska risken att få för låg ersättning. Medlemsavgiften höjdes med 75 kronor per månad för medlemmar som tidigare inte haft inkomstförsäkring. De som redan haft basförsäkringen fick en höjd medlemsavgift med 20 kronor per månad. PERSONFÖRSÄKRINGAR Bliwa är sedan 2014 Ledarnas nya samarbetspartner även för personförsäkringar, efter en upphandling som tidigare genomförts. Den 1 januari flyttades försäkringar för cirka medlemmar och cirka medförsäkrade från Trygg-Hansa till Bliwa. Flytten gick som planerat. Att flytta försäkringarna är det första steget i utvecklingen av medlemserbjudandet för chefer som innebar att försäkringarna ska var lika bra eller bättre än tidigare, till samma kostnad för medlemmen. Förbättringar i villkoren har skett i stort sett i samtliga försäkringar, genom exempelvis högre försäkringsbelopp och höjd slutålder för vissa produkter. Medlemmarna kan nu se de försäkringar de tecknat och ansöka om fler genom att logga in på ledarna.se och välja Mina försäkringar. En kundtjänst hos Bliwa hanterar frågor om både inkomstförsäkring och personförsäkring. Försäkringar som sedan 2014 erbjuds i samarbete med Bliwa: livförsäkring livförsäkring för arbetslösa sjukförsäkring sjukkapital diagnosförsäkring olycksfallsförsäkring barnförsäkring sjukvårdsförsäkring med och utan självrisk sjukvårdsförsäkring olycksfall senior seniorförsäkring liv seniorförsäkring olycksfall FÖRBÄTTRINGAR I HEMFÖRSÄKRING OCH BILFÖRSÄKRING Genom Trygg-Hansa, som är vår samarbetspartner för sakförsäkringar, har nu nya medlemmar 20 procent rabatt första året på hemförsäkring och därefter den ordinarie rabatten på 10 procent. Premiebefrielse på grund av långvarig arbetslöshet gäller nu också för bilförsäkring.

11 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA AUGUSTI 2014 KLINIKCHEFEN KAJSA LJUNGSTRÖM OM KONFLIKTHANTERING Ta det inte personligt Att vinna är inte allt speciellt inte när det handlar om att lösa en konflikt. Det är något som Kajsa Ljungström, klinikchef på Smådjurskliniken, har lärt sig med tiden. Jag är innerst inne en tävlingsmänniska, men i en konflikthantering är det alltid bättre att sträva efter att båda parter ska bli nöjda, säger hon. För att utveckla sina kunskaper inom konflikthantering har Kajsa Ljungström använt sig av sitt medlemskap i Ledarna där hon gick en kurs i ämnet våren Förutom att hon fick upp ögonen för att det inte handlar om att vinna tycker hon att det var givande att träffa människor från andra branscher. Det blev även tydligt för henne att det inte alltid är bra att kompromissa när det handlar om konflikter. Risken finns att båda parter blir mer missnöjda än de var innan, säger hon. I Kajsa Ljungströms personalgrupp uppstår sällan konflikter. Men även där har hon haft nytta av sina kunskaper om konflikthantering, exempelvis när det har uppstått oenigheter om hur en semester ska förläggas. Annars använder hon mest sina färdigheter i kontakten med de djurägare hon träffar i sitt jobb. Inte sällan befinner de sig i ett tillstånd där det är svårt att resonera logiskt. Det är mycket känslor inblandade när det handlar om djur. De är ju som familjemedlemmar. Vi står alltid på djurens sida, men djurägarna förstår inte alltid varför vi ska göra vissa behandlingar eller varför det kostar som det gör, säger Kajsa Ljungström. Tidigare hade hon svårt med tålamodet när hon hamnade i den typen av diskussioner. Men nuförtiden är hon mån om att lyssna. Inte minst för att det är ett bra sätt att förstå vad motparten vill. En del djurägare vill ha väldigt mycket fakta, medan andra bara vill bli lyssnade på. Det viktiga är att bemöta människor på deras sätt, inte mitt, säger hon.

12 Chefens röst i samhället Genom att driva frågor och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är vi chefernas röst i samhällsdebatten. Med den utgångspunkten driver Ledarna debatt i ämnen som chefers lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap samt attityder till chefer och chefsrollen. 3 INSLAG OM DAGEN 86 MILJONER EXPONERINGS- TILLFÄLLEN

13 LEDARNAS PROFILFRÅGOR PRISTAGARE OCH AMBASSADÖRER Ledarna har under året publicerat fyra omfattande kunskapsrapporter i syfte att lyfta chefsfrågor på dagordningen. Rapporterna samlar fakta och statistik om chefer och beskriver Ledarnas syn på lön och ledarskap. Ledarnas barometrar om jämställdhet, hållbarhet, och framtiden har presenterats på välbesökta seminarier och fått stor spridning i medier och bland medlemmar. De sociala kanalerna är allt viktigare för Ledarnas profilfrågor, synlighet och varumärke. En medveten satsning för att stärka Ledarnas synlighet i sociala medier har genomförts under året. Genom ökat engagemang och fler aktiviteter har ännu fler medlemmar och intressenter tagit del av våra budskap och erbjudanden. Ledarnas ordförande och talespersoner är synliga i debatten genom den egna kanalen Chefsblogg. För många infaller opinionsårets höjdpunkt i början av juli i Almedalen på Gotland. För sjätte året i rad var Ledarna på plats i Almedalen som chefernas röst. Under två dagar hölls seminarier i Ledarnas Hus, där Ledarnas branschföreningar och även andra organisationer medverkade med ledarskapsrelaterade seminarier. Ledarnas chefslönestatistik, som är den mest omfattande undersökningen av vad chefer tjänar i Sverige, fick som vanligt stor uppmärksamhet i media. Undersökningen utgör rådata till en av Ledarnas mest uppskattade tjänster, Lönekollen, där medlemmar enkelt får tillgång till lönenivåer för chefsbefattningar inom en rad olika branscher. LEDARUTVECKLARE 2014 CHEFGALAN Ledarna delar varje år ut utmärkelser som särskilt uppmärksammar det goda ledarskapet. Priset till årets Ledarutvecklare delas ut på Chefgalan, som arrangeras av tidningen Chef. Det har som syfte att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidra till att föra ledarskapet i Sverige framåt gick priset till Peter Grönberg, då Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar, med motiveringen: En varm ledare som format ett ledarskap som innebär snabb förändring med långsiktigt perspektiv. Han vurmar för mätning av utveckling, vilket gör det lättare att spåra ohälsa. Peter Grönbergs arbete har förbättrat resultatet på alla plan i en global konkurrensutsatt verksamhet. FRAMTIDENS KVINNLIGA LEDARE FKL-GALAN För åttonde året i rad presenterade Ledarna listan över Framtidens kvinnliga ledare en lista över 75 tongivande kvinnliga ledare under 36 år. Listan över Framtidens kvinnliga ledare tas fram för att modernisera synen på den svenska chefsmarknaden och visa på den potential som finns bland unga kvinnliga ledare. Eliza Kücükaslan, då VD för Milvik i Ghana, korades till Framtidens kvinnliga ledare 2014 med motiveringen: Hon personifierar framtidens ledarskap. Med stark vilja och ännu starkare välvilja bygger hon ett företag med värdegrunden som kompass. Hon sprider också sitt ledarskap i ett land där människor är ovana vid att chefen ens vet vad de heter. Som VD för Milvik i Ghana inspirerar hon som ledare. 8 AV 10 INSLAG HANDLAR OM LEDARSKAP, LÖN OCH CHEFERS VILLKOR INSPIRATION FÖR MEDLEMMAR Tillsammans har Eliza Kücükaslan och Peter Grönberg delat med sig av sina erfarenheter och träffat Ledarnas medlemmar under frukostföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtalet om det framgångsrika ledarskapet i vardagen tog de upp frågan om vilka kompetenser som dagens och framtidens ledarskap kräver.

14 ELIZA KÜCÜKASLANS CHEFSTIPS Delegera mycket, inte enbart för att avlasta dig själv utan även för att få andra att utvecklas. Tillåt dina medarbetare att göra fel det lär de sig av. Var noggrann och kommunicera hur viktigt det är med struktur och ordning och reda för en effektiv tillväxt.

15 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA MAJ 2014 FRAMTIDENS KVINNLIGA LEDARE 2014 ELIZA KÜCÜKASLAN Man blir briljant när man får göra fel I grund och botten är Eliza Kücükaslan inte så förtjust i att tänka i termer av kvinnligt och manligt ledarskap. En ledare är en ledare, oavsett kön, menar hon. Men hon är övertygad om att en lista som FKL behövs. Det är helt obegripligt att det fortfarande finns folk som säger att det inte finns tillräckligt många kvinnor som vill bli chefer eller att det saknas kompetens. Den långsamma utvecklingen när det gäller jämställdhet har även ändrat hennes syn på kvotering. Tidigare var hon mer tveksam, men inte nu. Jag tycker att det är värt att prova eftersom det är så svårt att få något att hända. Sedan två år tillbaka har hon sin bas i Sverige, men en gång i månaden reser hon till Ghana där hon är landschef. En av de saker som har påverkat hennes ledarskap mest under tiden i Afrika är insikten om hur viktigt det är att få varje medarbetare att känna sig sedd. När jag kom till Ghana lärde jag mig namnen på alla medarbetare. Det var självklart för mig och ingenting som jag tänkte på. Men i flera avgångsintervjuer framkom det att det var något som många medarbetare hade satt stort värde på. Det är lika viktigt överallt men det var i Ghana jag fick höra det först. En annan aspekt av ledarskapet som Eliza Kücükaslan vill lyfta fram är delegering, som hon tycker är ett bra sätt att få människor att utvecklas. Samtidigt menar hon att det är viktigt att medarbetarna tillåts göra misstag. Misstagen måste självklart ske inom vissa ramar. Men jag minns själv hur det var när jag var ny man blir briljant när man får göra fel och får möjlighet att reflektera över hur man kan göra saker bättre.

16 Hållbarhet mer efterfrågat bland chefer Ledarna spelar en viktig roll för att Sveriges chefer kan agera för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Vi arbetar för att stärka möjligheterna för chefer att driva ett aktivt hållbarhetsarbete genom att erbjuda kunskap och mötesplatser. Vi bedriver också ett kontinuerligt förbättringsarbete för vår egen verksamhet där målet är att Ledarnas verksamhet ska bidra aktivt i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Under hösten 2014 genomförde undersökningsföretaget Novus en opinionsundersökning bland nästan svenska chefer om hållbarhet och ledarskap. Resultatet presenterades i chefsbarometern Cheferna nyckeln till hållbar utveckling. Den visade att nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Den visade också att chefer har bristande förutsättningar att bedriva hållbarhetsarbete. Ofta saknas tydliga mål och strategier för att genomföra arbetet. Bristande kunskap anges också ofta som ett skäl. Ledarnas medlemmar har under 2014 kunnat ta del av flera kurser inom hållbarhet och ledarskap, och en digital utbildning. Det finns också ett omfattande material på ledarna.se. För att ge medlemmarna goda exempel på hur chefer kan arbeta med hållbarhetsfrågor genomfördes samarbeten med Världsnaturfonden WWF och Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Ledarna har också under 2014 genomfört två uppdragsutbildningar inom hållbarhet.

17 LEDARNAS PROFILFRÅGOR LEDARNAS KLIMATPÅVERKAN 26% LOKALER Under året har Ledarna minskat sina utsläpp av koldioxid med 11 procent, från 685 ton 2013 till 606 ton Vi ser en markant ökning i antal resor och möten, främst orsakat av kongressen Med en omfattande kurs- och seminarieverksamhet står Ledarnas möten och resor för en hög andel av organisationens klimat- och miljöpåverkan. Under året beslutade Ledarna om inköp av laddhybrider som tjänstebilar. 73% MÖTEN OCH RESOR 1% KONTORS- MATERIAL Ledarna klimatkompenserar i det Plan Vivo-certifierade skogsprojekt Trees for global Benefits i Uganda. Förutom klimatnytta bidrar skogsprojektet till social hållbarhet då involverade småbrukare genom att plantera träd får hjälp att bruka sin mark långsiktigt. Plan Vivo är en organisation som säkerställer att trädåterplanteringsprojekt uppfyller de krav som ställs för klimatkompensation. 11% SÅ MYCKET MINSKADE LEDARNA SINA KOLDIOXID- UTSLÄPP UNDER 2014 Ledarnas delägda vindkraftverk i Bösjövarden i Dalarna var klart att driftsättas i början av Produktionen täcker energibehovet för Ledarnas kansli och kommersiella fastigheter. Under året har fastigheten där Ledarna har sitt kansli byggts om, vilket förväntas ge minskade koldioxidutsläpp på sikt.

18 CHEFSINTERVJU FRÅN LEDARNAS MEDLEMSBILAGA NOVEMBER 2014 INKÖPSCHEFEN ODD ANDSBERG OM HÅLLBARHET Det måste göra skillnad I det långa loppet handlar hållbarhet om överlevnad. Det menar Odd Andsberg, produkt och inköpschef på Wilhelmsen Technical Solutions. Den del av Wilhelmsen som han arbetar på har till uppgift att konstruera, leverera och installera produkter och system till luftkonditioneringsanläggningar. Målgruppen är varv samt kryssnings- och passagerarrederier. Företaget har utvecklat lösningar som gör att fartygen kan spara stora mängder energi, vilket gör att bränsleförbrukningen minskar. Det leder i sin tur till minskade koldioxidutsläpp och lägre kostnader. Vårt erbjudande till våra kunder innebär att vi förbinder oss att spara en viss mängd energi med en bestämd återbetalningstid. En ombyggnation av ett kryssningsfartyg ligger på omkring 20 till 30 miljoner kronor och betalar igen sig på cirka två år. Det är viktigt att hållbarhetsarbete skapar kundnytta som går att mäta, säger Odd Andsberg. I takt med att beställarna i omvärlden får upp ögonen för miljöfrågan och ställer krav på sina leverantörer tror han att hållbarhet kommer att bli allt viktigare. I det långa loppet handlar det om vår kunds och därmed vårt eget företags överlevnad samtidigt som vi bidrar till att minska miljöpåverkan, säger han. Förutom det miljöarbete som Wilhelmsen gör för sina kunder har företaget sett över sitt interna hållbarhetsarbete. Bolaget har bland annat kartlagt verksamhetens viktigaste miljöaspekter och blivit ISO certifierade. Utöver detta har Odd Andsberg och hans chefskollegor tagit fram utbildningar om hållbarhet, både för sina kunder och sina anställda. I sitt hållbarhetsarbete har Odd Andsberg haft nytta av sitt medlemskap i Ledarna. Under våren har han varit på ett seminarium om hållbarhet och tycker att det gav honom en bredare bild av ämnet. Seminariet inleddes med frågan Vad innebär hållbarhet för er?, som gav många olika typer av svar. Min definition är att det handlar om överlevnad i olika former, men andra presenterade en annan bild. Det gjorde min syn på hållbarhet mer nyanserad, säger han.

19 ODD ANDSBERGS HÅLLBARHETSTIPS Innovation är en nyckelfaktor. Tänk framåt och var öppen för ändrade lagkrav, ny teknik och kostnadsutveckling. Se till att det går att mäta kundnyttan som hållbarhetsarbetet skapar. För att det ska ge effekt måste det göra skillnad. Var uthållig med ditt hållbarhetsbudskap, både inom och utanför din egen organisation. Hållbarhetsarbete måste få ta tid.

20 Internationellt samarbete för jämställdhet och mångfald Ledarna har engagemang i internationella frågor på flera nivåer, som Sveriges representant i CEC European Managers och genom branschföreningars medlemskap i flera andra internationella organisationer. CEC European Managers, Confédération Européenne des Cadres, är en europeisk sammanslutning av chefsorganisationer som representerar över en miljon chefer och andra högre tjänstemän i EU-länderna. Ledarnas ordförande Annika Elias valdes 2012 till ordförande i CEC och uppdraget har bidragit till att stärka Ledarnas internationella närvaro. Annika Elias är en ofta anlitad talare på internationella konferenser, något som skapar viktiga kontakter för Ledarna. I takt med att arbetsmarknaden internationaliseras har behovet av samarbete över länder ökat. I egenskap av ordförande för CEC deltar Ledarna i den sociala dialogen, trepartssamtal med arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen. Projektet Promoting Women s Leadership har på samhälls- och företagsnivå undersökt hinder och möjligheter för kvinnor att avancera till ledande befattningar. Projektet pågick under året och Ledarna deltog bland annat vid en internationell konferens i Frankrike. För Ledarna har projektet inneburit ökade kunskaper om jämställdhet på internationell nivå som kommer att spridas till våra medlemmar genom bland annat seminarier. Bland de sammanslutningar som representerar chefer på branschnivå kan nämnas kemiområdet, FECCIA, de skogliga näringarna, Union of European Foresters, och Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, dess europeiska motsvarighet ETF och Nordiska Transportarbetarefederationen, NTF. Branschföreningen Kost & Näring har bland annat internationellt engagemang inom European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), International Confederation of Dietietic Associations (ICDA) och Healthcare Caterers International (HCI).

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Valutskottets förslag till kongressen

Valutskottets förslag till kongressen 2014 Valutskottets förslag till kongressen 2014 Ledarna 1 valutskottet Valutskottet har en mycket viktig uppgift inom alla demokratiska organisationer. Inom Ledarna ställs valutskottet inför utmaningen

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP.

ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP. ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 LEDARNA 1 Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Rapport Ledaravtalet och lönebildning

Rapport Ledaravtalet och lönebildning Rapport Ledaravtalet och lönebildning Bakgrund Inför kongressen 2010 tog Ledarna fram en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med Ledaravtalet och lönebildning skulle bedrivas under perioden 2010-2013.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik

Lönlöst. Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Lönlöst Hur omodern lönesättning gör cheferna sämre, medarbetarna missnöjda och verksamheten mindre framgångsrik Ledarnas Lönlöst, Chefsbarometer Ledarna 2011 1 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Flertalet

Läs mer

Ordförande har ordet. Vd har ordet. Medlemsnytta. Marknadsandelar. Opinionsbildning. Avtal. Demokrati. Statistik

Ordförande har ordet. Vd har ordet. Medlemsnytta. Marknadsandelar. Opinionsbildning. Avtal. Demokrati. Statistik Verksamhetsberättelse Ledarna 2011 Innehåll Ledarnas verksamhetsberättelse 2011 3 Ordförande har ordet Ledarna - en kraftfull röst för Sveriges chefer 4 Vd har ordet Utveckling en förutsättning för fortsatt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 2012 Ledarna 1 ALLA TJÄNAR PÅ EN BRA CHEF. 02 Ledarna 2012 LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ordförande har ordet ledarnas röst bidrar till utveckling 08 medlemsnytta Konjunkturen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Samhället förändras. Goda ledare gör det till det bättre. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Samhället förändras. Goda ledare gör det till det bättre. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Samhället förändras. Goda ledare gör det till det bättre. LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 LEDARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Samhället förändras. Goda ledare gör det till det bättre. Bra chefer

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Nominerad Nominerad av Vad ser du för framtidsutmaningar för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig?

Nominerad Nominerad av Vad ser du för framtidsutmaningar för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig? Nominerad till ordförande för Ledarna Nominerad Nominerad av Vad ser du för framtidsutmaningar för Ledarna framöver? Vilka frågor engagerar dig? Annika Elias Teknik & Motor Privat Tjänstesektor Interimsstyrelsen

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

förslag och kongressuppdrag

förslag och kongressuppdrag förslag och kongressuppdrag RS 2013 3# 2 Innehållsförteckning Utveckling av ändamålsenliga föreningar...4 Ledarnas grundfond - storlek och konstruktion...6 Påverkansvägar och ökad synlighet - lägesrapport...8

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer