patrik steorn Bilder i omlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "patrik steorn Bilder i omlopp"

Transkript

1 2

2 patrik steorn Bilder i omlopp Moderiktiga män och populärkulturens skiftande mansideal i Niclas Holtermans samling av europeiska karikatyrer kring år 1800 Arlaud (attr.), Sprethök / Spradebassen / A Spark, c KB KoB PLAF 50:18. R edan under 1700-talet kan man i Västeuropa se början till dagens globala mediaoch modeinriktade populärkultur i den alltmer inflytelserika borgerlighetens smak och konsumtionsmönster. Den visuella kulturen från opera- och teaterscener, modeillustrationer och populära romaner spreds genom tryckta blad och etsningar. Porträtt och andra målningar som hade en stor inverkan i populärkulturen flerfaldigades också i form av grafiska blad. Det fanns en allmän fascination för tryckta bilder under denna period, och de olika typerna av bilder cirkulerade över nationella gränser och hamnade därmed i nya miljöer och sammanhang. Den rika samling av europeiska karikatyrer som en gång tillhört Niclas Holterman ( ), svensk handelsman och godsägare, och som idag bevaras på Kungliga biblioteket i Stockholm, samt hans personliga arkiv på Riksarkivet i Stockholm utgör källorna för denna fallstudie om den tidigmoderna trycksakskulturens transnationella karaktär i Europa. Texten kontextualiserar Niclas Holtermans personliga och professionella bakgrund, liksom hans konsumtion och samlande av tryckta bilder, och ger en kort översikt av svenska karikatyrer under 1700-talet. Med en fallstudie om den moderiktiga mannen som en regelbundet karikerad figur i den kontinentala produktionen av trycksaker, är syftet med texten att studera spridningen av europeiska karikatyrer i Sverige omkring 1800, liksom de kulturella idéer om mode som spreds tillsammans med trycksakerna. Karikatyr i Sverige under 1700-talet Karikatyrer, med både politiska och sociala ämnen, var en viktig del av den livliga europeiska kulturen kring tryckta bilder. Engelska, tyska och franska karikatyrer från den här perioden finns representerade i många västerländska konstmuseer och presenteras regelbundet i utställningskataloger, men de nordiska länderna nämns sällan. 1 Produktionen av karikatyrer verkar ha varit mycket modest i Norden före år 1800, innan de moderna tryckteknikerna xylografi och litografi etablerades och innan förlagen, pressen och deras publik hade ökat i antal. 2 Karikatyr har snarare, åtminstone i Sverige, ansetts vara en teckningskonst som praktiserades inom en intim sfär av vänner och kollegor. Johan Tobias Sergels och Carl August Ehrensvärds satiriska teckningar debatterar politiska, sociala och privata frågor med en skarp penna. 3 Teckningarna kan anses vara av halvprivat karaktär, då de inte bara delades mellan de två vännerna. En större grupp av vänner och bekanta utgjorde en vidare krets av betraktare och flera av dessa män och kvinnor figurerade även som aktörer i de tecknade scenerna. I början av 1800-talet, hämtade konstnärer som Pehr Nordquist och Carl Jakob Mörk inspiration till sina bilder med ironisk underton från Stockholms urbana liv, och inledde därmed ett sekel med en riklig lokal produktion av karikatyrer. 4 3

3 Svenska karikatyrer publicerades sällan under 1700-talet, åtminstone har endast ett fåtal överlevt i arkiven. Karikatyrer förekom ändå i Sverige före 1800, eftersom de importerades från England, Frankrike och Tyskland. Niclas Holtermans samling som idag finns på Kungliga biblioteket har inte varit föremål för tidigare forskning i någon större utsträckning, men den innehåller cirka 400 tryckta separata karikatyrer, monterade i fem volymer. De är alla daterade till decennierna kring år 1800, c talen och de är främst av engelskt ursprung, även om några är franska. Den enda bilden i denna samling som verkar ha sitt ursprung i en svensk miljö är Mme. St. Romain, en bild av en dansare från Hamburg som uppträdde i Stockholm omkring 1800 graverad av Mårten Rudolf Heland. Detta motiv är tydligt kopplat till det kosmopolitiska och lockande livet som storstaden hade att erbjuda. Svenska kunder köpte inhemska och importerade tryckta blad genom lokala tryckerier och bokhandlare, men också under resor utomlands och genom internationella kontakter. Niclas Holterman arbetade i det svenska Ostindiska Kompaniet som bland annat importerade kinesiskt te, silke och porslin till Europa via Göteborg mellan 1731 och Bolaget hade avsevärd kommersiell framgång, särskilt under den senare delen av 1700-talet, vilket gjorde det möjligt för en grupp entreprenörer att etablera sig i Göteborg under denna period. 5 Fadern, Martin Holterman ( ), invandrade till Sverige från Hamburg, Tyskland, och var en av Kompaniets direktörer. Niclas bror Johan Peter ( ) var också verksam inom företaget. 6 Under senare delen av 1790-talet, lämnade Niclas Holterman Göteborg då han fick möjlighet att förvärva godset Forsby i Österåkers socken, utanför Vingåker i Södermanland. Förvärvet är ett tecken på att familjen Holterman gjorde en betydande social karriär. Det Ostindiska kompaniets resor tjänade inte bara kommersiella och ekonomiska syften. Som flera forskare har påpekat, fungerade de också som en plattform för internationella utbyten med Asien inom exempelvis naturvetenskap, skeppsbyggnad och navigation samt inredning och arkitektur. 7 En stor del av de varor som importerades till Göteborg återexporterades vidare inom Europa, det mesta till England, vilket i sin tur öppnade ytterligare kommunikationsvägar mellan köpmännen. Europeisk populärkultur, såsom tryckta bilder, kan förmodligen läggas till listan av utbyten som stimulerades av företagets handelsvägar. Ostindiska Kompaniets internationella miljö fungerade förmodligen som en plattform som gjorde det möjligt Niclas Holterman att utveckla en smak för engelska karikatyrer. Made. St. Romain. Graverad av Mårten Rudolf Heland, c KB KoB PLAF 50:75. Karikatyrernas nationella och transnationella rörlighet Holterman höll förmodligen främst till på den svenska landsbygden från och med 1790-talet, men han hade också en lägenhet på Norrlandsgatan 10 i centrala Stockholm. Det verkar som att han höll sig uppdaterad med tidens urbana underhållningskultur, inte bara i Sverige, utan även i andra delar Europa. England verkar ha haft en särskilt stark lockelse för honom. Ett porträtt före ställande Holterman från år 1797 visar att han hade anammat en informell och bekväm engelsk stil både när det gällde kläder och frisyr. Konstnären bakom verket, Carl Fredrik von 4

4 Carl Fredrik von Breda, Niclas Holterman, olja på duk, Österåkers kyrka, Södermanland. Kvitto från trycksaksförsäljaren Jonathan Watson, London, Riksarkivet, Stockholm. Breda var född och utbildad i Sverige men spenderade sex år i London och återvände år 1796 till Stockholm. 8 Konstnären hade arbetat i Joshua Reynolds ateljé, ställt ut på Royal Academy och målat porträtt av en framstående kundkrets bestående av både svenska och engelska modeller. Kopplingarna till London och den engelska estetiken gav säkert konstnären en kosmopolitisk tjuskraft som lockade modeller ur borgerligheten, såsom Holterman att anlita honom. På Riksarkivet i Stockholm finns en mängd dokument som avslöjar att Holterman stod i kontinuerlig kontakt inte bara med den svenska huvudstaden, utan även med andra städer i Sverige och i Europa. Arkivkällorna omfattar perioden , men det är mycket troligt att de återspeglar konsumtionsmönster och spridning av idéer och varor som förekommit i Sverige åtminstone sedan 1790-talet. Med utgångspunkt i det otal räkningar som finns i arkivet, kan det noteras att Holterman köpte trädgårdsväxter från Newcastle, te från Göteborg och biljetter till operan i Stockholm. 9 Karikatyrer och trycksaker, specialutgåvor av tidningar och tidskrifter, prenumerationer på tidningar, likväl som Mme de Staëls De l Allemagne, flera titlar av Walter Scott och andra aktuella böcker köptes in i Stockholm. 10 Kvitton från åren visar att han förvärvade konsttidskrifter, Costumes de France, en publikation kallad Voyages du Nord med tillhörande planscher, och ett antal franska porträtt i foliantformat, och år 1820 köptes tre karikatyrer från London via en agent i Göteborg som kallas A. A. Frödings änka. Det finns dessutom kvitton som visar att karikatyrer också införskaffades direkt på plats i England. Enligt dessa dokument köptes år 1822 tre karikatyrer från Jonathan Watson, gravör, trycksaksförsäljare och förläggare med adress Vere Street/Bond Street i London. 11 Detta ska ha varit ett av stadens mer fashionabla områden vid den här tiden. Förteckningen över samlingen på Kungliga biblioteket listar endast tre karikatyrer gjorda 1822, vilket tyder på att det var dessa som köptes in vid detta tillfälle: Draughts. Pl. 4. A Bad Move, Back-Gammon. Pl. 5. A Hit och Theatrical Pleasures. Pl. 6. Turning out half satisfied, alla utförda av Theodore Lane och publicerade av George Humphrey. 12 De två första bilderna illustrerar farorna med att spela brädspel; i den första faller en man av sin pall och tappar både peruk och glasögon. En bastant man kör in en tärningskopp i munnen på sin motståndare i den andra bilden. Den tredje visar en folksamling 5

5 Arlaud (attr.), Ah Dieu le Vent m emporte, c KB KoB PLAF 53:40. Theodore Lane Theatrical Pleasures. Pl. 6. Turning out half satisfied. Publicerat av George Humphrey, KB KoB PLAF 50:54. som är på väg att lämna en teater, och skildrar besvären med folkmassor; en högljudd nattvakt viftar vårdslöst med en flammande fackla och en ficktjuv försöker stjäla en näsduk ur en mans byxficka. Brädspel och teater var två populära fritidssysselsättningar i de välbärgade klasserna och får här tjäna som motiv för att illu strera det vanligtvis så välartade sociala livets mer oregerliga och våldsamma sidor. Slanka välklädda män utsätts för grovheter och förlöjligas i alla tre bilderna en blir rånad, en annan kvävs av en tärningskopp, och en tredje faller på golvet. Moderiktiga män utgör måltavlor för satir i dessa bilder, och framställs som en typ som representerar det sociala livets artiga konventioner. Denna typ av scener är rikligt förekommande i Holtermans samling och karakteristiska för tidens karikatyrer. Enligt ett bevarat kvitto i arkivet var det Holtermans systerson, Martin von Wahrendorff ( ) som köpte dessa karikatyrer i London och som förde dem till Sverige. Holterman samlade karikatyrerna systematiskt i särskilda album. Detta framgår av räkningar från en person vid namn Link i Stockholm, som år 1822 debiterade 16 Riksdaler för böcker och blad och karikatyrer som monterades i tre volymer. 13 I sitt testamente uppger Holterman en önskan om att samlingarna skulle hållas samman som en enhet inom familjen, även om godset en dag skulle säljas. 14 Karikatyrerna omnämns tillsammans med samlingar av böcker, praktvolymer och målningar som han önskade skulle behandlas med särskild omsorg, vilket ytterligare bekräftar att Holterman fäste stor vikt vid dessa tryckta bilder. Volymerna testamenterades till Kungliga biblioteket år 1863, efter att Holtermans systerson gått bort. 15 Det kan konstateras att samlandet av karikatyrer var ett intresse som Holterman delade med sina an höriga, vilka i sin tur ansåg dem betydande nog för att låta dem doneras till en offentlig institution. Moderiktiga män som karikatyr Produktionen av satiriska bilder i England under den georgianska perioden (c ) har varit i fokus för ett stort antal akademiska studier, sär- 6

6 Theodore Lane, Draughts. Pl. 4. A Bad Move. Publicerat av George Humphrey, KB KoB PLAF 50:52. Arlaud (attr.), Werfvare / Hververen / The Recruiter, c KB KoB PLAF 50:18. skilt från 1960-talet och framåt. 16 Däremot är det inte särskilt beforskat hur dessa bilder cirkulerade utanför Englands gränser. Holtermans samling i Sverige med bilder av Mary och Matthew Darly, Thomas Rowlandson, George Cruikshank, James Gillray och många andra, tyder på att det fanns en stor intresserad publik i Europa även om den engelska läsekretsen förmodligen ansågs vara den viktigaste. De politiska motiven utgör den största delen av bilderna i Holtermans album. Särskilt finns det många karikatyrer med referenser till aktuella politiska ämnen i England, eller till landets konflikter med Frankrike. En av hans volymer är helt tillägnad bilder av John Bull, en folklig figur som personifierade den engelska opinionen. 17 Även om ämnena kan tyckas interna och specialiserade avskräcktes inte intresserade kunder från övriga Europa såsom Holterman från att köpa in dem. Periodens karikatyrer med sociala ämnen är nära kopplade till aktuella händelser inom vardagslivets områden såsom modets förändringar, nya attityder, moral och folkliga vanor. De komiska och ibland även surrealistiska aspekterna av moderiktiga män och kvinnor, badhus, barberarsalonger och salongsunderhållning förlöjligas i många av bilderna i Holtermans samling. När dessa bilder cirkulerade bland en geografiskt spridd grupp av samlare, speglade de inte bara den sociala satiren, de var också en del av att sprida en skeptisk attityd mot modevärlden och mot de som ägnade sig åt den. Den moderiktiga mannen tillhör de mest förekommande motiven bland modekarikatyrerna. En fransk bild, förmodligen från slutet 1790-talet, visar en man i en graciös pose som håller en enorm muff, gjord av fjädrar. Med en bikorn (tvåhörnig hatt, även kallad båthatt), en lång jacka och värja vid sin sida, knäbyxor, randiga strumpor och klackskor med spännen, är mannens klädsel inte extremt överdriven för perioden. Skämtet är snarare att mannen är så tunn att vinden riskerar att svepa iväg honom om det blåser för starkt i accessoaren, under bildern står texten: Ah Dieu le Vent m emporte (Oh Gud vinden för bort mig). Den enkla kommentaren 7

7 klargör inte bara bildens visuella drama, den kan också läsas som en hänvisning till idén om att mode egentligen är en parodi på naturen och att naturen så småningom kommer att ta ut sin revansch. 18 I detta fall verkar det som att skämtet inte bara handlar om att vissa plagg eller accessoarer skulle förlöjliga naturen, utan att det även handlade om att en typ av maskulinitet, med omsorgsfullt arrangerad klädsel och moderiktigt utseende, också utmanade tidens föreställningar om det naturliga. De flesta bilderna i Holtermans samling är av engelskt eller franskt ursprung, men motivet med den vindpinade mannen finns faktiskt också med i en nordisk version. Kompositionen och motivet är mer eller mindre identiskt med den franska bilden, men den satiriska texten har ändrats till en flerspråkig förklaring av figuren på svenska, danska och engelska: Sprethök / Spradebassen / A Spark. Det finns ytterligare två likartade bilder i samlingen: Werfvare / Hververen / A Recruiter och Målare / Maleren / The Painter. Alla tre är förmodligen del av en bildserie. Den danska museiintendenten Frederik C. Krohn har i sin omfattande inventering av dansk grafik identifierat en serie av sex bilder med texter på både danska och franska: Den Glade / Le Rejoui, Apoteker / L Apothecaire, Hververen / Le Recruteur, Maleren / le Paintre, Sanger / le Chanteur, Spradebassen / le Petit-Maître. 19 Denna serie är, enligt Krohn, förmodligen kopior efter franska original, signerade av Arlaud och tryckta av den danske förläggaren Clemens Kobbere. Med tanke på likheterna i motiv och undertexter kan det antas att de trespråkiga bladen i Holtermans samling utförts vid samma tryckeri i Köpenhamn, även om de inte bär några signaturer alls. De tryckta bilderna verkar vara del av en alternativ version av den ovan beskrivna serien. I alla fall tyder de språkliga anpassningarna på att de riktats mot en nordisk målgrupp med intresse för satiriska blad. Förläggare och tryckare tycks ha ansträngt sig för att aktivt tillgodose dessa målgrupper och de översatta underrubrikerna kan betraktas som ett verktyg för att göra de tryckta karikatyrerna ännu mer attraktiva för lokala kunder och samlare. De olika versionerna av motivet visar på bildernas transnationella rörlighet i norra Europa i slutet av 1700-talet. En jämförelse mellan den franska och den nordiska bilden av mannen med muff visar att det finns några detaljer som skiljer dem från varandra. I den nordiska versionen är jackan blå och byxorna röda, medan färgerna är omvända i den aktuella franska bilden. Muffen är omsorgsfullt färglagd i olika nyanser av brunt och ser ut som den var gjord av päls. Den grå färgen i den franska versionen ger snarare intryck av att den skulle vara gjord av fjädrar. Skillnaden kan tolkas som en visuell anpassning till de lokala väderförhållandena i de nordiska länderna. Men i jämförelse med en modeplansch från Gallerie des Modes, den mest inflytelserika modepublikationen i Europa under slutet av 1700-talet, framgår att gråfärgad pälsmuff tillhörde den moderiktiga klädseln för män under den kalla årstiden kring år Karikatyren Ah Dieu le Vent m emporte är daterad till c. 1790, vilket skulle betyda att den visuellt citerar bilder från den franska modepressen med ett öga som ser bakåt, mot en nyligen svunnen tid. Den visuella referensen gör att bilden kan anses förlöjliga den roll som skönhet och kläder spelade för ett nyligen passerat mansideal. Samtidigt förlöjligas också de tryckta bildernas roll i tidens modekultur. Motivet presenterar Den moderiktiga mannen som en typ av maskulinitet som inte ansågs motsvara rådande ideal. De trespråkiga undertexterna i den nordiska versionen bekräftar ytterligare betraktarens kategoriska blick på denna figur. Genom den franska kvinno pressens framgångar blev mode alltmer förknippat med femininitet under slutet av 1700-talet. 21 Samtidigt ansågs mäns intresse för mode alltmer som tecken på snobbighet och femininitet, både bland personer som var kritiska till mode och bland de som hade en positiv inställning till den begynnande industrin. 22 Den moderiktiga mannen överskred onekligen föreställningen om en stabil uppdelning i två åtskilda kön, som långsamt etablerades i Europa under 1700-talet. Extravaganta och iögonfallande kläder och gestik tillhörde exempelvis beskrivningen av Macaroni, en sorts urban figur som var omtalad i England under denna period. Dessa män gestaltade en annorlunda uppfattning om manlig identitet i termer av kön, sexualitet och klass. 23 Modevetaren Peter McNeil menar att även stabila föreställningar om nationell identitet utmanades av Macaronins persona. Den nordiska karikatyren 8

8 stöder detta antagande; de översatta rubrikerna antyder att denna manstyp existerade oavsett, eller till och med i aktiv strid med nationella gränser. Bilderna etablerade Macaroni, Sprätthök, Petit Maître, Spradebassen och Spark som lokala varianter av en och samma manstyp. Deras feminina framställning tycks betona idén att en moderiktig man egentligen var en kosmopolitisk typ av internationellt snitt, och främmande för den inhemska traditionen. Trots detta hade diskussionen om ideal maskulinitet en viss tradition i Skandinavien. Kungliga Teatern i Stockholm satte år 1737 upp en pjäs med namnet Swenska Sprätthöken, skriven av diplomaten och politikern Carl Gyllenborg. 24 Den handlar om det franska inflytandet i Stockholms hovkretsar, både när det gällde språk och seder. Manuskriptets titelsida innehåller en satirisk bild av en uppklädd man omgiven av vackra föremål, till exempel ett dekorerat bord med teservis och kakfat och en spegel med tillhörande utensilier förmodligen från en necessär. Motivet blandar bildkonventioner från porträtt, karikatyr och handelskort och framställer en man som fångats i populärkulturens och modets heterogena konsumtionsmönster. Gyllenborg uppgav själv att han var inspirerad av en fransk pjäs av Louis de Boissy, Le François à Londres (1727), men diskussionen om manligt mode, nationalitet och klass hade redan existerat en tid i Skandinavien. Den dansk-norske författaren och dramatikern Ludvig Holberg skrev Jean de France Eller Hans Frandsen (1723), en pjäs med likartad tematik. 25 Then Swänska Argus, Olof von Dalins inflytelserika veckotidning, diskuterade redan under 1730-talet uppkomsten av sprätthökar i Sverige. 26 De flesta av texterna i denna publikation är dock översatta från engelska tidningar som The Tatler och The Spectator. 27 Med tanke på att den svenska termen myntades på 1720-talet, i översättning från engelskan, är det är svårt att säga om det någonsin har gått en levande svensk sprätthök på Stockholms gator. Oavsett, hade de kulturella föreställningarna ett stort genomslag och pekar på periodens flöde av idéer från Frankrike och England till de skandinaviska länderna. En sprätthök uppfattades som en svensk man som var så attraherad av franska seder, språk och mode att han övergav och ibland också kom att förakta sin egen nationella Titelsida till Carl Gyllenborg, Swenska sprätthöken, comédie uti 5. acter. Stockholm, bakgrund. 28 Termen handlar alltså i första hand om en kritik av den franska kulturens inflytande och om de pågående förhandlingarna om vad det innebar att vara svensk i det tidiga 1700-talet i fråga om språk, seder och kulturell identitet. Historikern Jonas Liliequist har noterat att moderiktiga män uppfattades som en omanlig och mindre viril typ av man och användes konsekvent i den offentliga debatten i Sverige som en retorisk motsats till manliga dygder. 29 Under loppet av 1700-talet förändrades de positiva attityderna gentemot män som uttryckte känslor och sensibilitet genom raffinerat tal och artiga manér till förmån för en ny typ av manlig respektabilitet som bestod dels av ett förakt för det lättsinniga, dels av att uppvisa styrka och kontroll över både kropp och själ. Liliequist hävdar att de tidigmoderna föreställningarna om omanlighet i Sverige är relaterade till en brist på fysisk och mental styrka, till skillnad från södra Europa där de mer förknippats med otillräcklig potens och brist på penetrerande sexualitet. 30 Mot bakgrund av dessa teorier kan det konstateras att mannen i karikatyrerna med sprätthöken förmodligen skulle diskvalificeras från den ideala maskuliniteten i både norr och söder. Den hånade, moderiktiga mannen var varken idrottsman eller förförare, men i rollen 9

9 som motbild lockade han ändå en europeisk publik, från Frankrike till Skandinavien. Slutsats Mot slutet av 1700-talet kodades modeintresse alltmer i termer av kön och nationell identitet i Europa. Trycksakskulturen bär spår av förändringarna i de maskulina idealen, vilket manifesteras i motivets mångsidighet när den moderiktiga mannen dök upp i olika skepnader över hela kontinenten. Att samla karikatyrer kan anses vara en praktik som tillhörde en typ av borgerlig, europeisk maskulinitet, som Niclas Holterman tycks ha anslutit sig till. Hans porträtt är helt i stil med den engelska romantikens stilideal och att döma av arkivmaterialet organiserade han ett bekvämt liv för sig själv. Holtermans samling av europeiska karikatyrer visar att publiken för visuell satir av sociala och politiska frågor sträckte sig långt utöver de inhemska läsargrupperna. Perspektivet öppnar upp för ett helt fält av forskning om det transnationella utbytet av karikatyrer hur förhöll sig de engelska konstnärerna, tryckerierna och förlagen till den utländska publiken? Även om den lokala produktionen i Sverige var i mindre skala, bidrog europeiska tryckta blad, inte minst karikatyrer, till den nordiska trycksakskulturen genom import. De sociala idéerna och kritiken som finns med i bilderna exporterades tillsammans med de materiella bilderna. Det är dock intressant att notera att bildernas migration kunde ändra deras innebörd på olika sätt. De svenska och danska texterna till bilden Ah Dieu le Vent m emporte tyder på att de tryckta bladen integrerades i nordisk kontext, men att det inte var fråga om ett passivt mottagande utan att det snarare handlade om en aktiv och kunnig anpassning till lokala förhållanden och traditioner. Genom att kombinera bilden av en smal man i åtsittande kläder med ordet sprätthök fördes också den inhemska svenska satiren (med engelskt ursprung) som hånade män som anslöt sig till utländska modetrender, ihop med en kontinental kritik av de förment franska aristokratiska idealen. Tillsammans med danska och engelska rubriker, smältes ord och bild samman till en eklektisk karikatyr som samtidigt talade om både lokalt svenska och globala europeiska debatter. Det tryckta bladets additiva bildspråk, där varje element verkar vara en kopia av en kopia av en kopia, men utan original, innehåller spår av de transnationella migrationer som präglade den tidigmoderna trycksakskulturen i Europa. NOTER 1. Donald (2002) och Rasche och Wolter, red. (2003) är utställningskataloger med fokus på karikatyrer från England, Frankrike och Tyskland. Porterfield och Contogouris, red. (2011) samt Kaenel och Reichardt, red. (2007) är exempel på litteratur som eftersträvar geografisk spridning inom forskningen kring karikatyrer och modeplanscher i europeisk trycksakskultur. 2. Berefelt (1971); Johannesson (1978). 3. Cederlöf, red. (1997); Frykenstedt (1972), s ; Frykenstedt (1974); Hökby och Cederlöf och Olausson, red. (1990); Laurin ( ), s Fehr, red. (1822), Linné (1930) s , Laurin ( ), s Magnusson (1989), s Andersson (1996), s Söderpalm, red. (2000). 8. Hultmark (1915), Riksarkivet, Stockholm: Hedensöarkivet, Nr Riksarkivet, Stockholm: Hedensöarkivet, Nr 115, Nr Riksarkivet, Stockholm: Hedensöarkivet, Nr Kungliga biblioteket, Stockholm: Planschsamlingen, Pl. AF 50:40, 50:51, 50: Riksarkivet, Stockholm: Hedensöarkivet, Nr Riksarkivet, Stockholm: Hedensöarkivet, Nr Carlander (1889), Vol. I, s Notera att Carlander felaktigt kallar Holterman för Nils istället för Niclas, och uppger att godset hette Torsby istället för Forsby. 16. Donald (1996); George (1967); Wood (1994). 17. Kungliga biblioteket, Stockholm: Planschsamlingen, Pl. AF 46. För mer om John Bull, se Wolf (2011), s Donald, (2002), s Krohn (1962), s Se exempelvis modebilden tecknad av Le Clerc: Redingotte en Bakmann ou à coqueluchon i Gallerie des Modes et Costumes Français. 20e. Cahier des Costumes Français, 14e Suite d Habillemens à la mode en 1779 (1779) Paris. 21. Roche (1994), s Jones (2004), s McNeil (1999), ; McNeil (2000), s Gyllenborg (1740). 25. Holberg (1969), s von Dalin ( ). 27. Karlsson (2007), s Karlsson (2007), s Liliequist (2004), s Liliequist (1999), s

10 källor Kart- och bildsamlingen, Kungliga biblioteket, Stockholm. Dalin, Olof von ( ) Then swänska Argus. Stockholm. Gallerie des Modes et Costumes Français. 20e. Cahier des Costumes Français, 14e Suite d Habillemens à la mode en 1779 (1779) Paris. Gyllenborg, Carl (1740) Swenska sprätthöken, comédie. Stockholm. Hedensöarkivet, Riksarkivet, Stockholm. litteratur Andersson, Bertil Göteborgs historia: Näringsliv och samhällsutveckling, 1, Från fästningsstad till handelsstad Stockholm: Nerenius & Santérus. Berefelt, Gunnar Med konsten för fosterlandet: En studie över konstlivet i Sverige på konung Karl XIV Johans tid. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Carlander, Carl Magnus Svenska bibliotek och ex-libris. Stockholm. Cederlöf, Ulf, red Carl August Ehrensvärd: : Tecknaren och arkitekten. Stockholm: Nationalmuseum. Donald, Diana The Age of Caricature: Satirical Prints in the Reign of George III. New Haven: Paul Mellon Centre for Studies in British Art. Donald, Diana Followers of Fashion: Graphic Satire from the Georgian Period. London: National Touring Exhibitions. Fehr, Ludvig, red Strödda handteckningar af Nordquist: Efter originalerna copierade och utgifne i stentryck af Ludew: Fehr. Göteborg. Frykenstedt, Holger Carl August Ehrensvärds svit Politiska skifvan. En ideologisk seglats i den gustavianska epokens bakvatten. I Gustaf III: En konstbok från Nationalmuseum, red. Ulf G. Johnsson, s Stockholm: Nationalmuseum. Frykenstedt, Holger Idé och verklighet i C. A. Ehrensvärds karikatyrer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. George, Dorothy M Hogarth to Cruikshank: Social Change in Graphic Satire. London: Allen Lane The Penguin Press. Holberg, Ludvig Værker i tolv bind, 3, Komedier. Köpenhamn: Rosenkilde og Bagger. Hultmark, Erik Carl Fredrik von Breda: Sein leben und sein Schaffen. Stockholm: Centraltryckeriet. Hökby, Nils-Göran, Ulf Cederlöf och Magnus Olausson, red Sergel. Stockholm: Nationalmuseum. Johannesson, Lena Den massproducerade bilden: Ur bildindustrialismens historia. Stockholm: AWE/Geber. Jones, Jennifer M Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France. New York och Oxford: Berg. BIBLIOGRAFI Kaenel, Philippe och Rolf Reichardt, red Interkulturelle Kommunikation in der europäischen Druck- graphik im 18. und 19. Jahrhundert / The European Print and Cultural Transfer in the 18th and 19th Centuries / Gravure et communication interculturelle en Europe aux 18e et 19e siècles. Hildesheim: Olms. Karlsson, Rickard Svensk-franska förhandlingar: Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal. Linköping: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Krohn, Frederik C Samlinger til en beskrivende fortegnelse over danske kobberstik, raderinger, illustrationer m.m. Köpenhamn: Rosenkilde og Bagger. Laurin, Carl G Skämtbilden och dess historia i konsten. Stockholm: P.A. Norstedt. Liliequist, Jonas Från niding till sprätt: En studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal. I Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren, s Stockholm: Forskningsrådsnämnden. Liliequist, Jonas Manlighet och virilitet i 1700-talets Sverige. I Sjuttonhundratal, s Linné, Sigvald Skämttecknaren och landskapsmålaren Per Nordqvist. I Axel L Romdahl 18 mars 1930, s Göteborg: O. Isacson. Magnusson, Thomas En borgarklass i vardande: Göteborgskapitalister 1780 och Historisk Tidskrift 109, nr 1, s McNeil, Peter That Doubtful Gender, Macaroni Dress and Male Sexualities. Fashion Theory 3, nr 4, s McNeil, Peter Macaroni Masculinities. Fashion Theory 4, nr 4, s Porterfield, Todd B. och Ersy Contogouris, red The Efflorescence of Caricature, Farnham: Ashgate. Rasche, Adelheid och Gundula Wolter, red Ridikül! Mode in der Karikatur 1600 bis Berlin: Staatliche Museen zu Berlin / DuMont. Roche, Daniel The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the ancien régime. Cambridge: Cambridge University Press. Söderpalm, Kristina red Ostindiska Compagniet: Affärer och föremål. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. Wolf, Reva John Bull, Liberty and Wit: How England Became Caricature. I The Efflorescence of Caricature, , red. Todd B. Porterfield och Ersy Contogouris, s Farnham: Ashgate. Wood, Marcus Radical Satire and Print Culture Oxford: Clarendon Press. Texten har tidigare publicerats på engelska under titeln Circulating Images of Unmanliness and Foreignness: Collector Niclas Holterman and European Caricatures in Sweden around 1800 i Fashionable Encounters: Perspectives and Trends in Textile and Dress in the Early Modern Nordic World, redigerad av Maj Ringgaard, Kirsten Toftegaard, Tove Engelhardt Mathiasen, Mikkel Venborg Pedersen, och Marie-Louise Nosch (Oxford: Oxbow Books, 2014). Red:s anm. I utställningen Mode på KB, som pågår t.o.m. den 17 oktober 2015, visas bland annat material ur Holtermanska samlingen. 11

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Med sina drygt 30 år i branschen

Med sina drygt 30 år i branschen Text: Erik Laquist Bild: Bruno Ehrs Bruno Ehrs: Född 1953 i Stockholm, bor i Bromma. Utbildning: Fotoskolan i Stockholm, 1974 1976. Karriär: Började efter utbildningen som arkitektur- och dokumentärfotograf

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger.

Strax innan publiken kommer för att se Molières Den girige intar Filip Alexanderson scenen. Han har spelat pjäsen runt 150 gånger. SCENEr Från andra sidan De kammar löshår, syr kläder, meckar med motorer, bygger, arkiverar pressklipp och tränar repliker. Det samlade resultatet av deras arbete kommer att mynna ut i ännu en pjäs på

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

F öre Sven Ewerts tid hade

F öre Sven Ewerts tid hade Den legendariske frimärksgravören Sven Ewert graverade nästan alla svenska frimärken mellan 1928 59. Här ser vi honom i arbete med gravyren till 10-öresvalören av Sparbanksfrimärkena 1945. Originalteckningen

Läs mer

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren

Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Aleksandra Parnes Jacques Montel Erik Sandgren Lessebo Handpappersbruk och respektive konstnär Utställningsansvarig: Lina Willman Text: Christian Kindblad, Beryl Sten och Lina Willman Foto: Magnus Palmér,

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Det är på museet det händer!

Det är på museet det händer! Det är på museet det händer! Kiviks hembygdsmuseum och den regionala utvecklingen. Museum & Arkiv på Kivik genomför under 2010 ett utvecklingsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

Interkulturellt förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt Interkulturellt förhållningssätt Professor Pirjo Lahdenperä Eskilstuna 1 Två sanningar Närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. (Tomas

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Om pasteller Historik

Om pasteller Historik Om pasteller Historik Pastellkritor tillverkades redan på 1500-talet, men pastellmåleri blev riktigt stort under 1700-talet. Den venetianska kvinnliga konstnären Rosalba Carriera (1674-1757) blev omåttligt

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26 http://kulturnav.org Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Digikult 2014 Ulf Bodin 2014-03-26 Ulf Bodin ulf.bodin@kulturit.se +46 723 614 444 - Digitala kulturavskoncept i praktiken

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Piprapport 1, Riksvapen

Piprapport 1, Riksvapen Piprapport 1, Riksvapen av Arne Åkerhagen Följande rapport är den första i en serie där jag vill presentera svenska kritpipor, där deras tillverkare har kunnat fastställas. Denna första avhandlar den sk

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag annorlunda nu Annorlunda nu Åtta sekel av finansiell dårskap Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff Översättning Gunnar Sandin SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax:

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare Lära för Livets Talarutbildning Introduktionskurs för dig som vill bli talare Utbildning för dig som vill bli talare Vissa talare talar så bra, så övertygande och med sådan inlevelse att deras ord betingar

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet

Molière 1622-1673. Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet 800 f.kr. 500 e.kr. 1500 1700 1790 1830 1900 Antiken Medeltiden Renässansen Upplysning en Romantiken Realismen 1900-talet Molière 1622-1673 Jean Baptiste Poquelin föddes i Paris 1622. Han var son till

Läs mer