TEMAVISNING MED VERKSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMAVISNING MED VERKSTAD"

Transkript

1 KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967, efter sexton års arbete. Precis som flera andra av Bror Hjorths konstverk i offentlig miljö föregicks den av debatt. Tillsammans undersöker vi skulpturgruppens tillkomst, innehåll och form genom att titta närmare på några skisser och förlagorna och jämför med den färdiga skulpturen. Gruppen får veta mer om hur Bror Hjorth har gått till väga för att göra skulpturen. De får en utmärkt inblick i en konstnärs arbete. Vi samtalar också om det som Bror Hjorth kallar livskraften, den kraft som är grundförutsättningen för allt liv i naturen, och om folktro, näcken och huldran, och spänningen och fantasin i sagor och myter. Utifrån Bror Hjorths skulpturgrupp låter vi oss inspireras till att forma egna näckar och huldror, spelmän eller dansande människor. Besöket avslutas med att varje elev får berätta om sin skulptur för de andra.

2 KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER [1 besök. Visning och måleriverkstad] Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper. Varje grupp får sig tilldelad ett av Bror Hjorths konstverk/historiska konstbilder med tillhörande frågeställningar som gruppen skall se på och diskutera. Därefter får grupperna redovisa för varandra och tillsammans diskuterar vi kring de manliga och kvinnliga förebilder som speglas och har speglats i konsten och andra bilder i olika tider. Temat handlar om drömmar och verklighet och rätten att bara vara oavsett kön. Vi omges av bilder och budskap i olika former. Ungdomar ser och lär av t.ex. tv-program, musik-videos, filmer, tidningar, böcker och vuxnas sätt att vara. Hur påverkas vi av alla olika bilder, ideal och budskap? Vi vill genom samtal kring Bror Hjorths konst visa på sådant som försöker tala om för oss hur män och kvinnor är eller borde vara. I verkstan fortsätter diskussionen genom att gruppen gör en motbild på de bilder som varit deras. Med utgångspunkt från deras bilder samtalar vi sedan om olika sätt att framställa män och kvinnor om hur de t ex används som symboler för olika saker. Tjejbilder-Killbilder har vi arbetet med sedan 2004, inspirerade av Socialdepartementets projekt FLICKA.

3 KONST/FILOSOFI HUR BLIR MAN VAD MAN ÄR? [1 besök. Visning och skulpturverkstad] Bror Hjorth uttryckte sig och sina tankar, idéer och värderingar i bilder av olika slag. Hans konst har formats av vad han sett, hört och läst och av människor han mött. Han återkommer ofta till personer som betydde mycket för honom: familjen, Jesus, Gandhi, Engelbrekt, Chaplin, Nietzsche, Schweitzer m fl. Vi samtalar om vad dessa personer stod för - fred, frihetskamp, kärleksbudskapet, vördnad för livet med mera. Vi utgår framför allt från skisserna till altartavlan i Jukkasjärvi med Laestadius och lagen och evangeliet, skisserna till ABF-reliefen och Visdomens brunn. Klassen delas till en början upp i små grupper som samtalar kring vissa givna frågeställningar, t ex Hur kan man komma fram till en egen åsikt och hitta sig själv? Vilka ger oss grunderna för vår moral och etik? Vad är gott och vad är ont? Därefter tittar vi gemensamt på konstverken och diskuterar vad vi kommit fram till i de olika grupperna. I verkstan får ungdomarna uttrycka sina tankar i en konstnärlig form. I lera formar de en egen skulptur där gestalter/symboler visar något som format/påverkat dem själva. Med utgångspunkt från elevernas skulpturer samtalar vi kring deras olika erfarenheter och känslor. Samtalen kring konsten och elevernas egna skulpturer leds av en av Bror Hjorths Hus erfarna konstpedagoger. Hösten 2004 startade Bror Hjorths Hus, i samverkan med Studiefrämjandet och Fyrisgården, ett konstpedagogiska försöksprojektet Konst och filosofi för ungdomar med hjälp av pengar från Barn- och Ungdomsnämnden, Uppsala kommun. Ungdomar har utifrån konsten tillsammans med en konstpedagog och en filosof fört samtal kring människan jaget, etik och moral. Under hösten 2005 slutfördes projektet med att i första hand bjuda in fritidsgårdar i Uppsala och sedan även gymnasieskolor i Uppsala. Ni har nu möjlighet att boka en grupp eller klass för ett besök med visning/samtal och skulpturverkstad/samtal där en konstpedagog leder samtalen kring olika livsåskådningsfrågor.

4 KONST/SVENSKA & MUSIK BROR HJORTH OCH FÖRFATTARNA [1 besök. Visning och måleriverkstad] Bror Hjorth läste väldigt mycket och var nära vän med flera författare. I hans produktion finns flera porträtt av författare som han beundrade, bland andra August Strindberg, Gustav Fröding, Stina Aronsson och Walt Whitman. Tillsammans tittar vi på några av dessa porträtt och diskuterar hur Bror Hjorth har framställt dem, om attribut och olika sätt att porträttera. Vi berättar kort om författarna och placerar in dem och deras verk i historien. Vi tittar också på några av de bokomslag Bror Hjorth gjorde och samtalar om tolkning och hur man kan illustrera en text. I verkstan läser vi en kortare text och målar en illustration till den. Besöket avslutas med att varje elev får berätta om sin bild. BROR HJORTH OCH MUSIKEN [1 besök. Visning och måleri- eller skulpturverkstad] Jag har känt mig som en spelman i trä, sten och lera med spelmannens begränsning men också med hans inlevelse i naturens mystik. Bror Hjorth ansåg att konsten, liksom musiken, måste ha melodi och rytm. Spelmännen och folkmusiken betydde mycket för hans konst. Tillsammans tittar vi på och samtalar om några av Bror Hjorths skulpturer och målningar som präglas av hans kärlek till musiken. Mästerspelmännen såg han som konstnärer, mästare, som skapade något nytt och levande och folkmusiken de spelade var att betrakta som konst. Vi berättar kort om folkmusikens historia och lyssnar på lite folkmusik. Vi funderar också över om man kan lyssna på en målning, om färger har en ton och hur några utvalda målningar skulle kunna låta. Hur ljudsätter man en bild och hur illustrerar man musik? I verkstan skildrar gör vi antingen en bild av ett musikstycke eller en bild av en musiker vi beundrar. Besöket avslutas med att varje elev får berätta om sitt verk för de andra.

5 KONST/FILOSOFI & RELIGION KÄRLEKEN, FREDEN OCH ARBETET [1 besök. Visning och skulpturverkstad] Kärleken, freden och arbetet är namnet på ett av Bror Hjorths verk. Bror Hjorth har i det utgått ifrån en dikt av poeten Walt Whitman som handlar om människans kärlek till sin kamrat och fredlig samexistens mellan världens folk. I den högra bildhalvan återfinns Albert Schweitzer, vars liv får bli utgångspunkt för ett samtal kring hans valspråk Vördnad för livet. Är varje liv viktigt oavsett var och av vem det levs? Vi tittar också på andra verk där Bror Hjorth skildrat personer som han beundrade för att de på olika sätt arbetat för fred och frihet. Personer som offrat sig för att skapa en bättre värld. Här får diskussionen kretsa kring vad som är värt att kämpa för och vilka medel som är tillåtna i kampen. I verkstan formar vi en skulptur som symboliserar något som vi tycker är viktigt i vårt liv och som vi är beredda att stå upp för. Besöket avslutas med att varje elev får berätta för de andra om sin skulptur. KÄRLEKEN OCH MÄNNISKAN [1 besök. Visning och skulpturverkstad] Kärleken och människan är centrala teman i Bror Hjorths konst. I sina kärleksbilder framhåller han samspelet mellan två människor, samhörigheten och omtanken, men också den kraft som finns i omfamningen. Vi tittar på kring några av Bror Hjorths kärleksbilder och låter samtalen kretsar kring kärleken mellan man och kvinna och hur den gestaltas av Bror Hjorth. Vi diskuterar hur kärleken kan och får uttryckas, vad och vem man kan älska och om ordet alltid har samma betydelse. Vi ser också på bilder som berättar om Bror Hjorths kärlek till familjen, för honom betydelsefulla personer och till djur och natur. I verkstan formar varje elev en egen kärleksbild i lera. Det kan vara en bild av den fysiskt uttryckta kärleken mellan två personer eller ett porträtt av någon man tycker om. Besöket avslutas med att var och en får berätta de andra om sin skulptur.

6 KONST/KULTURHISTORIA TEMAVISNINGAR JAG KAN BARA MÅLA DET JAG ÄLSKAR [1 besök] Visningen ger en översikt av Bror Hjorths konst och liv, om hans uppväxten i Dalboda, studietiden i Paris på 1920-talet och hans stora offentliga uppdrag. Vi tittar på teckningar, målningar och skulpturer och samtalar utifrån några av dem. Vi förklarar också en del grundläggande kosntnärliga termer och ord som kubism, naturalism och naivism. VOLYMENS HEMLIGHET - OM SKULPTUR [1 besök] Visningen inriktar sig på Bror Hjorths skulpturer. Vi berättar om hans tid på skulpturskola i Paris och om hans arbete med och sökande efter form. Vi tittar på Kubistisk flicka, ett av hans experiment med det kubistiska formspråket, och diskuterar den fortsatta utvecklingen över fyrtiotalets naturalistiska period fram till det han kallar sin egen kubism. Vi ser också på ett par av hans reliefer. Vi berättar om förebilder och influenser och förklara en del grundläggande kosntnärliga termer och vad som menas med kubism och primitivism. BROR HJORTH OCH FOLKKONSTEN - KULTURARV OCH NYA INFLUENSER [1 besök] Visningen diskuterar Bror Hjorths konst utifrån hans kulturarv och influenser. Vi berättar om uppväxten i Dalboda i Uppland och folkkonstens betydelse för Bror Hjorth. Och hur han finner nya inspirationskällor i Paris, såväl i den moderna, som den äldre konsten. Vi berättar om Bror Hjorths Paris på 1920-talet och olika konstriktningar. Tillsammans tittar vi på verk som anknyter till folkliga traditioner och samtalar om vad Bror Hjorth vill föra vidare genom sin konst.