Landsting Nord L7 1(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsting Nord L7 1(10)"

Transkript

1 (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser. En specialist ser sjukdomsbilden direkt behöver inte behandla symtomen. Detta spar tid både för den sjuke samt flera läkare blir tillgängliga. Mer tid till patienten inte ut och in på en kvart hos läkaren. Gör läkarna mera tillgängliga för patienten. (2128) Anders Westelind, 50, Fastighetsmäklare, Solna Sjukvård och kommunikationer är viktigt för Stockholm. Vi har den del av landet som ökar kanske snabbast i befolkning varje dag. Vänsterns lösningar bygger som bekant bara på skatter... Bra åtgärder kommer om man lyssnar, tänker och använder lösningar som sporrar enskilda till att vara en del av lösningen... SL måste hela tiden anpassas till moderna lösningar, en trafikminskande åtgärd kan vara att införa enhetstaxa i hela SL-nätet, idag svär resenärer över att man måste ställa nya korten på en viss taxa, jobbigt om den dyraste råkar vara på när du åker i innerstan...(viktigt att det är billigare än bil) Sjukvården ska inte vara centraliserad till stora sjukhus, ett bra exempel är väl att oroliga barnfamiljer ska inte vara på samma akut som svårt sjuka, barns förkylningar kan ju döda svårt sjuka, inget illa ment av oroliga föräldern MEN..! Jag tror mycket på närakuter för lindrigare åkommor. Viktigt också att svårt sjuka inte får samtal om att det är "dags att börja jobba igen". (2020) Arion Chryssafis, 43, Skolkommunalråd, Solna För mig är det viktigt att sjukvården blir bättre på att stötta grupper som riskerar att hamna i utanförskap och att kollektivtrafiksatsningar får en tydligare tillväxtlinje. Infrastrukturprojekt inom kollektivtrafiken måste få en tydligare tillväxtfrämjande inriktning. Jag vill att infrastrukturprojekt som är vitala för tillväxten ska prioriteras. Sjukskrivningarna ökar, särskilt bland kvinnor, och vissa grupper ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag vill därför att primärvården ska ta ett större ansvar i det förebyggande folkhälsoarbetet och att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser får rätt stöd. (1192) Bo Nilsson, 47, Civilingenjör, Solna Jag är suppleant i styrelsen för Överjärva gård AB i Solna och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom det privata näringslivet. Dessutom har jag erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika föreningar. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av dessa erfarenheter om jag blir utvald till kandidat och invald i landstingsfullmäktige. Moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen på ett antal områden åstadkommit mycket som är bra för landstinget i Stockholm. Jag vill gärna bidra till det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet i landstingsfullmäktige, och fortsätta den positiva utvecklingen för landstinget i Stockholm. (1976) Christer Sundström, 30, Civilekonom/Logistiker, Sundbyberg Det växer i länet och vi behöver väva samman de olika delarna, vi behöver en tätare och framför allt punktligare kollektivtrafik. Tvärbanor och tvärlinjer måste förbättras och initieras, men vi får dock inte missa alla pendlare som bor i Stockholms län men jobbar i grannlänen och vise versa, gemensamt med dessa måste vi arbeta för smarta kommunikationslösningar och förbindelser. Med bra cykelvägar och kollektivtrafik kan vi minska belastningen på våra vägar som då kan bli ett smidigare och i många fall ett billigare alternativ för företag som arbetar med leveranser, vilka vårt samhälle är beroende av för att kunna utvecklas vidare. Kollektivtrafiken bör drivas som ett företag med vinstintressen, med vision att klara sig utan skattemedel men med detta i åtanke måste vi på sikt se lägre pris för att locka till oss nya resenärer. De som löser biljett skall inte betala mer, vi skall få alla som nyttjar kollektivtrafiken att betala för sig på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt! L7 1(10)

2 (2517) Christoffer Roos, 34, Egen företagare, Sollentuna Med uppväxt i Skåne, boende utomlands samt i andra svenska kommuner så präglas jag av en stark känsla av att ha hittat hem. För mig kombinerar Sollentuna det bästa av världar med närhet till natur och stad. Jag anser dock att vi kan göra mer för att stärka och göra Sollentuna än mer attraktivt. Vår kommun har alla förutsättningar att bli det naturliga valet för individer/familjer där trygghet och trivsamt boende är prioriterat i kombination med närhet till arbete och fritidsaktiviteter. Som pappa till två söner, 1 år och 3 år blir det naturligt för mig att värna om fortsatt hög kvalitet i skola och barnomsorg, ett viktigt område där vi har stor potential enligt mig. Jag hoppas min bakgrund inom näringslivet och som entreprenör, tillsammans med min passion för politik och att förbättra saker kan bidra till en ännu bättre framtida utveckling för Sollentuna kommun (1688) Dora Abdennabi, 22, Civilekonom, Solna (1209) Douglas Lithborn, 47, Kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna Sedan 2010 är jag ledamot i landstingsfullmäktige. Jag kandiderar för att jag vill fortsätta arbetet med att skapa framtidens sjukvård och en bättre, fungerande kollektivtrafik. När regionen växer är det än mer viktigt att landstinget prioriterar sina kärnuppgifter hälso-/sjukvård och trafik. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med hög kvalitet och goda valmöjligheter för länets invånare. Vårdvalet ska fortsätta att utvecklas. Stora utmaningar väntar när nya Karolinska Universitetssjukhuset blir färdigt med förändrad sjukhusorganisation. Den ska utformas så att länets sjukvård är lättillgänglig och serviceinriktad. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, inte minst tvärförbindelserna, och ska vara miljövänlig, punktlig och tillgänglig. Den politiska organisationen kan effektiviseras, bl a genom att minska på antalet ledamöter i landstingsfullmäktige. (1937) Edvin Alam, 24, Studerande, Sollentuna (1945) Einar Söderlind, 20, Studerande, Sundbyberg Mina politiska värderingar grundas på frihet, ansvar och rationella beslut och jag hoppas att kunna implementera dessa i Stockholms norra landsting. Jag har varit politiskt aktiv sen 2011 i MUF och har suttit både i styrelsen för MUF Sundbyberg och arbetat i Grundskole- gymnasienämnden i Sundbyberg. I övrigt så tror jag att jag kan lära mig mycket av att jobba inom kommunfullmäktige samt har mycket att bidra med både som student, ungdom och politisk intressent. L7 2(10)

3 (2012) Elena Mihaela Arvilander, 38, Lärare, Solna Elena Mihaela Arvilander, lärare, 38 år. Efter studierna jobbade jag inom Regeringskansliet i Rumänien med planering och genomförande av externa kontakter, stadsbesök mm. Jag är därmed väl förtrogen med administration, handläggning och sekreteriella uppgifter. Har även arbetat som egen företagare och inom vård och omsorg, samt inom hotellbranschen. Jag är mycket intresserad av sociala frågor och integration för att bidra till utvecklingen av effektiva och kvalitativa arbetsmetoder. För mig är det viktigt att i mitt dagliga arbete ha kontakt med människor, att kunna få stödja och hjälpa, samt på ett effektivt sätt kunna lösa de eventuella problem som uppstår. Jag är en engagerad person som alltid lägger ner mitt hjärta i allt jag företar mig. (1165) Eli Hanna, 48, Elias Hanna, Solna Jag heter Eli/Elias och är 49 år gammal. Är uppvuxen i Syrien och Libanon tillhör den lilla kristna gruppen syrianer/assyrier. En grupp numera är en av de största invandrargrupperna i Sverige. Sedan 1987 bor jag i Sverige. Är sambo med Marika och har två barn och två katter. Jag är jobbar som boendestödjare på Västerort stödboende. I mitt yrkesliv har jag alltid haft som mål att arbeta och hjälpa människor i en utsatt situation. Jag är utbildad fredsvetare vid Uppsala universitet. Jag har även studier inom political psychology i USA. Jag har varit aktiv medlem i M i Solna de senaste tio åren och har haft olika uppdrag i kompetensnämnden, kultur-och fritidsnämnden, omvårdnadens nämnden samt lika behandlingskommittén. Är ledamot i kommunfullmäktige. Är medlem i Humanisterna. (1083) Eva Stein, 51, Auktoriserad revisor, Sundbyberg (1815) Fredrik Lidby, 53, Affärsutvecklare/kommunikatör, Sollentuna Jag vill arbeta för de moderata ideerna om att driva Landstinget på ett bättre sätt, med fokus på vad kunden vill ha, dvs alla som betalar skatt hos oss. Dessutom ska vi se till att det ges tillfälle till ett fungerande samarbete med närliggande landsting. Det senare blir alltmer viktigt i ett land som är exportberoende, som är beroende av vår infrastruktur för att kunna blomma ut. Om vi ska ha Landstingen kvar, vilket jag ser som alldeles övervägande troligt, måste de fungera till invånarnas belåtenhet och behov. I annat fall undermineras både trovärdigheten och politiken. Jag vill gärna vara med och påverka landstinget i en positiv riktning för våra uppdragsgivare, det vill säga väljare och medborgare. (1731) Gustaf Reinfeldt, 20, Ordförande MUF Solna, Solna Jag kandiderar till Stockholm läns landsting eftersom att Stockholm är Sveriges och nordens främsta tillväxt region. Det händer extremt mycket spännande i Stockholm just nu - jag vill vara en del av den utvecklingen. Jag kandiderar till landstinget för att jag vill arbeta för arbeta för fler infrastruktursatsningar till Stockholmsregionen och framför allt till Sundbyberg, Solna och Sollentuna. Mycket viktiga infrastruktursatsningar görs just nu i Stockholmsområdet men så mycket mer kan göras. Jag vill jobba för en större och snabbare utbyggnad av tunnelbanesystemet. Om det ska bli attraktivt för en ungdom att bosätta sig norr om Stockholm måste det finns lättillgängliga och snabba kollektivmedel att röra sig med - jag vill jobba för att detta ska bli verklighet. L7 3(10)

4 (1803) Göran Beckius, 65, Fil dr, Solna Landstinget domineras av två frågor, båda lika viktiga för en god framtida utveckling. Sjukvården utvecklas i rätt riktning, men mer av insatserna måste ske i primärvården, så att värdefulla specialistresurser kan tillvaratas där de gör bäst nytta. Ett program för en mer utvecklad egenvård kan avlasta sjukvården vad gäller mer triviala frågor. Stockholm växer och det är av stor betydelse att man kan knyta ihop de olika delarna på ett smart sätt, så framförallt tiden för arbetsresor minimeras. Fritid är en knapp resurs. Kostnadsfokus och väl genomarbetade förslag är av stor vikt eftersom infrastruktur inte bara är dyrt, utan även ska vara i bruk under lång tid. Ökad intäktsfinansiering är i högsta grad önskvärt och på båda områdena gäller att s k OPS-lösningar bör sökas så långt möjligt är. Landstingsskatten behöver också trimmas en del. Jag jobbar gärna i riktning mot en ökad effektivitet både vad gäller prestation och kostnader. (947) Göran Delvin, 55, Civilekonom, Solna Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i ca. 20 år och har nu valt att även kandidera till Landstinget. Patientstyrd sjukvård ligger mig varmt om hjärtat. Att flytta alla beslut närmare den enskilde ser jag som en kärnpunkt i moderat politik. Ökade investeringar i spårbunden trafik är nödvändigt i ett växande Stockholm. Att kombinera ovanstående utan att öka utdebiteringen är en utmaning som kräver ett större moderat inflytande över landstingspolitiken. Jag kandiderar för att öka detta inflytande och på så sätt garantera en balanserad utveckling av Stockholms Län. (2460) Hamada Sidqi, 48, Leg. gymnasielärare, Sundbyberg (1994) Heinz Glöckler, 56, Verksamhetschef Gymnasiet Vuxenutbildning, Sollentuna (635) Jan Hjelmér, 66, Företagare, Solna Jag är en engagerad, välutbildad och nyfiken samhällsutvecklare som har lång erfarenhet av företagsledande arbete i svenska exportföretag och hos amerikanska datorleverantörer. Jag brinner för småföretagen och eget ansvarstagande och vill gärna engagera mej i utvecklingen av det lokala samhället och samhällsservicen. Jag har ett förflutet som ledare och ordförande inom svenska scoutrörelsen. Jag är från början utbildad till byggnadsingenjör, men har numera bara som hobby att snickra på egna och barnen hus. Som nybliven pensionär ägnar jag mej åt att vara farfar till 4 barnbarn och är engagerad i ett flertal styrelser inom fastighetsbranschen och i organisationen Företagarna lokalt i Solna. Jag vill vara med och driva Solnas och regionens utveckling av såväl infrastruktur som bostäder och samhällsservice framåt. L7 4(10)

5 (616) Jan Kvistrum, 66, Civilekonom, Sollentuna Har arbetat inom privat och kommunal vård och omsorg där jag har upplevt brister och problem i kontakt mellan sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vård i alla former skall vara lättillgänglig och serviceinriktad. Vill arbeta för en bättre, enklare och mer lättillgänglig vård. En utveckling av ett antal vårdcentraler till mindre "sjukhus" där möjlighet ges till enklare ingrepp/operationer, röntgen och provtagningar, kompletterat med ett begränsat utbud av specialistkompetens. Att få "enklare" vård på ett och samma ställe. Utveckla ett rikstäckande patientjournalsystem. Fortsatt satsning på psykiatrivården där tillgängligheten av akutvård måste förstärkas. Ingen skall behöva riskera att skada sig själv eller andra. Hjälp skall gå att få när det behövs, dygnet runt. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken med nya och/eller utbyggda tunnelbanelinjer. (922) Jenny Segeljakt, 56, jurist, Sundbyberg Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige och Europa. Det är bra för Stockholmarna och företagen i regionen. Stockholm ska fortsätta vara tillväxtregion och ett växthus för Sverige. Vi har under de senaste åren byggt bort många hinder för tillväxten och företagande. Vi behöver fortsätta det arbetet. Det tre faktorer som jag ser som särskild viktiga för Stockholms fortsatta tillväxt. Vi ska fortsätta att ha god ordning på ekonomin. Skattebetalarna har rätt att ställa krav på att vi tar ansvar för ekonomin på såväl kort som lång sikt. Vi ska fortsätta med vår tydliga arbetslinje. Det är nödvändigt för att värna om välfärden som vi alla på något sätt någon gång i livet behöver ha. Vi ska fortsätta att bygga ut valfriheten inom vård och omsorg. Vård och omsorg ska anpassas efter individens behov och önskemål. Vi ska bygga bort systemen inom vården och omsorgen. Jag är en ledamot i kommunfullmäktige i Sundbyberg och kandiderar nu till landstinget. (2269) Karolina Fyrek, 26, Statsvetenskapsstuderande/Account Manager, Sundbyberg Att vara sjuk är något som ibland kan vara svårt och tungt. Det är en självklarhet att alla personer som är svaga och söker sig till vården ska bli behandlade med rätt kompetens och bli väl omhändertagna. Jag har själv varit väldigt sjuk och opererats för exostoser alldeles för många gånger att hålla reda på. Att bli väl mottagen av exempelvis läkare och känna att man är i trygga händer är därför en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. För att som patient kunna känna sig i trygga händer i sitt svagaste tillstånd, är det viktigt med individperspektiv. Man ska ha rätt att välja sin vård och känna sig viktig för att snabbt kunna studsa tillbaka från sjukdom till tillfrisknande. Detta kan ske genom en mer stöttande verksamhet och mer öppen kommunikation mellan patient och vårdgivare. Om jag genom mitt politiska engagemang bidrar till att en enda människa känner sig sedd och trygg i vården, är det värt allt jag har gått igenom för att få dessa viktiga erfarenheter. (1513) Lars Rådén, 32, Kommunalråd, Solna Vi måste fortsätta arbetet med att göra vården tillgänglig. Vi ska inte tillbaka till tiden då man fick vänta i dagar eller veckor för att träffa en läkare. Genom vårdvalet och vår tro på valfrihet kan vården finnas till för alla som behöver den. Det finns också utmaningar som är svåra inom sjukvården. Akutsjukhusen pressas hårt och trycket på akutmottagningarna är ofta högt. Jag vill jobba för lösningar på att akuterna ska klara av det tryck som ofta finns. Det måste finnas alternativ som avlastar akuterna och i de fall det krävs måste de byggas ut. Stockholmsregionen växer så det knakar. Vi måste klara av att möta de bohov som uppstår när Stockholmsregionen växer. Jag tycker att Karolinskaområdet och Arenastaden som växer fram behöver en tunnelbana så att de blir tillgängliga för alla som bor i vårt län. (724) Lars-Erik Salminen, 63, Poliskommissarie, Solna L7 5(10)

6 (335) Leif Bergmark, 71, Marknadsekonom, Solna Jag vill ha ett fortsatt förtroende att påverka regionens kulturpolitik. Det är viktigt att kommunerna som ligger en bit från Stockholms centrum ska ha tillräckliga förutsättningar att erbjuda kulturaktiviteter på "hemmaplan". Man ska inte behöva resa in till Stockholms innerstad för vanlig enkel vardagskultur. I Stockholms centrum ska ges förutsättningar till större gemensamma satsningar t.ex. konserthusets verksamheter. Det som ligger mig allra närmast är kultur i vården. Att kunna erbjuda ett meningsfullt avbrott i en vårdfylld dag för en sjukhuspatient eller en boende på äldreboende, är att erbjuda en ökad livskvalité, och många gånger även en snabbare väg till tillfrisknande. Detta är några av de frågor jag gärna vill ha ett fortsatt frötroende att jobba med i fyra år till. (1684) Magdalena Schröder, 23, Tjänsteman, Sundbyberg Människor flyttar till Stockholm från hela landet för att förverkliga sina drömmar. Framförallt kommer unga människor hit med ett enormt framtidshopp. Stockholmsregionen ska vara den plats där drömmarna om framtiden förverkligas. För Stockholms unga är kollektivtrafiken direkt avgörande för att få vardagen att gå ihop. Många unga väljer bort körkortet och bilen och är helt beroende av buss, tåg och båt för att ta sig fritt mellan hem, jobb, studier och hobbies. Många upplever kollektivtrafiken i Stockholm som otrygg. När pendeln slutar gå på natten hänvisas många unga till omständliga nattbussar med långa och mörka promenader hem från hållplatsen. Vissa väljer till och med bort nattbussen till förmån för svarttaxi. Så ska det inte vara i Sveriges huvudstad! Jag kandiderar till Landstinget i Stockholms län att skapa möjligheter för fler ungdomar att förverkliga sina drömmar och arbeta för en bättre kollektivtrafik i alla delar av länet, alla timmar om dygnet. (1029) Magnus Nilsson, 53, Rådgivare inom samhällsfrågor, Solna Har lång partipolitisk bakgrund. Är ordförande i moderatföreningen i Solna, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Råsunda förstads AB (fastighetsbolag inom Solna stad som bland annat äger stadshuset och Överjärva gård). Sitter också i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och i styrelserna för SÖRAB (avfall) och Käppala (reningsverk). Har en varit journalist, förlagsredaktör och konsult inom samhällsfrågor och politisk påverkan. Är nu lobbyist inom utveckling av Stockholmsregionen samt för Sveriges Vattenkraftförening -- de småskaliga vattenkraftverkens intresseorganisation. Har studerat filosofi, socialantropologi och historia vid Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Viktigaste politiska frågor: patientsäkerhet, individuell integritet inom vårdsystemet och att kombinera valfrihet med rationella och kostnadseffektiva styr- och utvärderingssystem. (172) Maria Olovsson, 48, Landstingsrådssekreterare (M), Sollentuna Jag kandiderar till landstinget eftersom jag gärna vill vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Det är viktigt att fortsätta stärka patientens makt och jobba vidare med vårdvalet för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Länet växer och vården behöver flytta närmare patienterna, inte tvärtom. I en region som utvecklas är tillgången på kollektivtrafik viktig. Olika trafikslag som kompletterar varandra skapar möjlighet för oss alla att på ett säkert sätt ta oss till jobb och fritidsaktiviteter med minsta möjliga miljöpåverkan. (1895) Maria Stockhaus, 50, Kommunalråd, Sollentuna Jag tycker det är viktigt att planering av vård och trafik utgår ifrån invånarna i Stockholms län och deras behov. Det är inte minst viktigt när vi prioriterar resurser inom landstinget. Tid är en bristvara för oss alla och det är därför viktigt att det går lätt att komma i kontakt med vården och få en tid som passar. Det är lika viktigt att kollektivtrafiken fungerar väl och att det är lätt och smidigt att välja det som ett alternativ istället för bilen. Som kommunpolitiker har jag lagt mycket tid på att besöka verksamheter och prata med de som arbetar där, det är något jag tycker är viktigt oavsett vilken politisk nivå man arbetar på. L7 6(10)

7 (189) Marie Hård, 61, Projektledare, Sollentuna Jag skulle vilja vara med och påverka infrastrukturen i vårt län, vad avser vägar och infartsleder, en ytterligare utbyggd kollektivtrafik genom bl.a. utbyggnad av tunnelbanan och ytterligare infartsparkeringar. Vill att dessa satsningar och effektivare byggprocesser ska leda till möjligheter att bygga fler bostäder i länet. Jag skulle också vilja arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor inom psykiatrin, bl.a. för att kunna påverka så att vårdkedjan mellan landstinget och kommunerna, vad avser psykiskt funktionshindrade fungerar bättre. Till vardags är jag anställd som specialisthandläggare, projektledare för förvaltnings-, energi- och kyrkobyggnadsfrågor samt kyrkoantikvarisk ersättning vid Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala. Har tidigare arbetat som kanslichef inom Svenska kyrkan och Stockholms kommun. Är sambo, har tre vuxna barn, två barnbarn, två bonusbarn och tre bonusbarnbarn. På fritiden ägnar jag mig, utöver politiken, åt familjen, fritidshuset och våra husdjur. (2286) Martin Warg, 24, Nattreceptionist, Solna Jag vill stärka moderaternas ställning och öka förståelsen för hur landstinget fungerar. (1635) Micaela Molin, 25, Statsvetare, Solna I en region som växer med närmare personer varje år är behovet av ett exceptionellt väl fungerande interregionalt samarbete stort. Jag vill bidra till att vidareutveckla det långsiktiga planerandet av regionen och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt, innovation och kvalitet. Jag ser flera styrkor i länets olika kommuner, styrkor som genom samarbete kan leda till en ännu bättre vardag för alla de som väljer att bosätta sig i länet. Nya bostadsområden av hög kvalitet, goda kommunikationer och en levande arbetsmarknad leder till att fler människor kan flytta till Sveriges nav och bidra till fortsatt tillväxt och förbättrad välfärd. Jag har övertygelsen om att livskvalitet måste få komma i första rummet. Jag kandiderar till landstinget för att jag tror att min politiska drivkraft och övertygelse kan bidra till en ännu bättre region. (1595) Mikael T. Eriksson, 28, Oppositionsråd, Sundbyberg Utveckling är omöjlig utan tillväxt, det visar inte minst min hemstad Sundbyberg. En annan lärdom är att tillväxt skapar utmaningar som måste mötas om utvecklingen ska kunna fortsätta. Fler människor som lever och arbetar i Stockholms län innebär ett tryck på fortsatta investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Jag vill vara en del av ett parti som tar ansvar för att hela länet ska leva, och där det är lätt att resa. Jag vill samarbeta med andra som förstår vikten av fortsatt tillväxt och de utmaningar som följer, för att få till stånd arbetstillfällen, samhällsservice och goda levnadsförutsättningar i Sveriges tillväxtmotor. (159) Morgan Lindqvist, 43, Civilingenjör, Sundbyberg Vi moderater och Alliansen har under de senaste två mandatperioderna gjort många bra saker inom sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting. I Sverige idag dör det dock tusentals med personer varje år till följd av vårdskador som är möjliga att undvika. Förutom att fortsätta Alliansens arbete med att förbättra tillgängligheten till sjukvården vill jag att vi skall storsatsa på att minska antalet onödiga dödsfall som sker i sjukvården. Patienterna skall kunna lita på att den sjukvård som de får av oss är av en sådan bra kvalitet att de inte kommer att dö eller skadas på grund av saker som kunde ha förhindrats. Inom trafiken har vi en nollvision, vi borde ha det inom sjukvården också! När jag inte är fritidspolitiker så jobbar jag på Ericssons forskningsavdelning för ljud, bild och video i Kista. Jag har suttit i landstinget i två mandatperioder och ser fram emot att få jobba med ytterligare en mandatperiod med att förbättra livet för Stockholmarna. L7 7(10)

8 (1115) Oscar Nyströmer, 50, Avdelningschef på SEB IT, Sollentuna För mig är politik att ta ansvar och att våga fatta beslut. Jag ser till helheten och skaffar mig kunskap innan jag fattar beslut. Jag lyssnar och kommunicerar med människor för att kunna fatta rätt beslut. Möten och människor betyder allt. Ibland lyckas vi inte uppfylla allas önskemål, då är det bl.a. mitt ansvar att förklara hur beslut fattas och varför. Jag vill att alla människor och företag - stora som små - ska ges samma, och gärna fler, rättigheter och möjligheter. Jag är politiker för att jag bryr mig om Sollentuna och Stockholms län samt för att jag vill göra skillnad. (211) Pehr Granfalk, 37, Kommunstyrelsens ordförande, Solna Kommunstyrelsens ordförande i Solna samt ledamot av landstingsfullmäktige. Söker ditt stöd för att fortsätta utveckla Stockholms län som dynamisk tillväxtregion. Där människor ska kunna växa och utvecklas. Jag vill vara med och utveckla det arbete vi inlett med en politik som lägger tyngdpunkten på vård och infrastruktur. Kvalitet ska vara i fokus och organisationen ska följas upp så byråkratin kan minskas ytterligare. Det är så våra skattepengar används på bästa sätt. Det är så vi kan förstärka vården, möjliggöra bättre kollektivtrafik med utbyggd tunnelbana. Jag tror på hårt arbete och värderingar om frihet, trygghet och ansvar. Tillsammans kan vi göra ett bra Stockholm bättre. (1873) Pelle Johansson, 36, Platschef, Solna För att Stockholm ska ha en chans att uppnå framtida miljömål behöver vi satsa på kollektivtrafiken och göra den till det självklara valet framför bilen. För detta krävs att kollektivtrafiken lever upp till de förväntningar resenärerna har. En framgångsrik kollektivtrafik måste vara tillgänglig för alla, tillförlitlig oavsett väder och trygg på dygnets alla timmar för både resenärer och medarbetare. Vare sig det är spår, buss eller båt behöver trafiken prioriteras och ej sinkas av hinder. Med de förutsättningar som finns idag måste vi börja våga tänka nytt och se lösningar utanför ramarna. Med över 15 års erfarenhet från befattningar inom olika kollektivtrafikslag kommer jag medverka till att Stockholms kollektivtrafik blir en föregångare i Europa. När vi nått dit kommer kollektivtrafiken vara attraktivare än bilen alla dagar. Det finns idag inga alternativ, vi måste dit för att ha en chans att hantera den trafikinfarkt och miljöbelastning som idag råder i länet. (150) Per Hådell, 74, Ingenjör, Sollentuna Vi skall säkra välfärden inom primärvården och psykiatrin. Vi skall ta hand om de äldre så att vi får ett bra liv även i hög ålder! Vi alla, oavsett ålder, skall kunna vara ute i samhället och nyttja dess resurser. Regionplaneringen skall se till att vi får en utvecklad infrastruktur för transporter och bostäder. Stockholmsregionen expanderar befolkningsmässigt! Det är då viktigt att bostäder kombineras med grönområden där möjligheter till bad finns. Vatten omger oss, skydda det! Ledstjärnan beträffande prioriteringar i landstingets verksamheter skall vara att hög kvalitet erhålles. Jag har arbetat inom Stockholm Vatten AB samt vatten- och avloppsverk i Litauen efter Sovjetunionens fall. Tidigare reservofficer inom pansartrupperna. Guvernör i Uppland för organisationen Lions, , 45 föreningar med 1200 medlemmar.genomförde projektet "Vattenskydd för Östra Mälaren", vars uppgift är att säkra dricksvattenförsörjningen för 1,6 miljoner personer i länet. (2410) Rickard Truedsson, 46, Projektledare, Sollentuna Min vision som Moderat politiker i Stockholms län är att regionen skall vara en av de mest dynamiska regionerna i Europa med en sjukvård i världsklass. Detta vill jag förverkliga genom att erbjuda flera olika bra alternativ inom sjukvården och en tydlig och effektiv anskaffning av tjänster från flera olika utförare. Under innevarande mandat period har jag varit aktiv i Barn och Ungdomsnämnden och varit med och skapa förutsättningar för lärare och tjänstemän att skapa Sveriges bästa skola i Sollentuna. Nu vill jag ta ett större ansvar genom att bli en del av Lanstingsmäktige i Stockholms län. Jag har en djup och bred erfarenhet från mitt yrke att sätta mål, driva förändring och uppnå resultat och detta har jag och kommer att fortsätta att ta in i mitt politiska uppdrag. L7 8(10)

9 (2488) Soley Aksöz Lithborn, 42, Marknadsförings- och redovisningskonsult, Sollentuna Bland de största framtida utmaningarna är en väl fungerande sjukvård i Stockholms län. Det är viktigt att den kommande sjukvårdsorganisationen (med nya Karolinska) har ett fokus på den enskilda patienten. Nya metoder, arbetssätt och organisering av verksamheterna krävs för att klara behoven. Individens önskemål och möjligheter att välja är grundläggande. Efter att ha arbetat flera år i USA med marknadsföring inom vårdsektorn, tror jag att har en del att dela med mig av mina erfarenheter därifrån. Jag vill vara med och dra mitt strå till stacken för en sjukvård som bygger på våra moderata, mänskliga värderingar. (2559) Sonja Leikrans, 70, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Solna Arbetat inom sjukvården c:a 50 år, drygt 40 år som psykolog inom psykiatrin. De första c:a 35 åren anställd inom Stockholms läns landsting. Under åren inom landstinget arbetat fackligt. Under de sista 10 åren som sekreterare i Centrala SACO-rådet vilket inneburit att jag kommit i kontakt med de frågor som hanteras i landstinget. Under mer än 20 år i min anställning i landstinget aktivt arbetat med psykosociala arbetsmiljöfrågor och fick 1992 Föreningen för Arbetarskydds förtjänsttecken. De senast c:a 15 åren arbetat privat med uppdrag från bl a vårdcentraler. Fr o m 2007 uppdrag som nämndeman i Svea Hovrätt. (1053) Stellan Schultz, 52, Lärare, Solna Jag sitter idag i kommunfullmäktige i Solna som ersättare och i kompetensnämnden som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit i miljönämnden ett antal år och samtidigt som ordinarie i kommunfullmäktige ca 16 år. Jag har också i många år representerat moderaterna i Svenska kyrkan, Solna församling. Nu är jag med i Borgerligt alternativ som ersätter moderaterna i Svenska kyrkan efter kyrkovalet Moderaterna som parti drar sig ur men vi är några som vill vara kvar. Jag ställer upp för moderaterna eftersom jag vill att människor ska få det så bra som möjligt. Jag tycker också att man skall göra vad man kan och inte bara prata. Jag är också lekmannarevisor i Ulriksdals Rödakorskrets. Jag har erfarenhet och tycker att jag kan tillföra något och göra ett bra jobb. Det är viktigt att kunna göra något för människor nära en, på det lokala planet. (2256) Sven-Olof Sköld, 66, pensionär, Solna Kandiderar till : Kommunfullmäktige och Landsting Pensionär, 66 år, gift, Solnabo sedan 15 år. Utbildning civilekonom (Handelshögskolan i Sto) och med ett yrkesliv som omfattar 15 år i större internationella företag och över 20 år inom bankvärlden. Som pensionär har den knappa resursen tid blivit större. Jag känner idag det som angeläget att aktivt engagera mig politiskt och söka bidra med min livs- och näringslivserfarenhet på det lokala planet. Speciellt intresserad är jag av näringslivsfrågor, bostadspolitik, kommunikationsfrågor samt vård och omsorg. (693) Torbjörn Rosdahl, 64, Finanslandstingsråd, Sollentuna Vi moderater kan vara stolta över ett välskött landsting. Vi har byggt 40 nya vårdcentraler, infört vårdval inom 25 områden, byggt ut och moderniserat sjukhus, vi har ökat SL:s kundnöjdhet från 64 % till 73 %, vi gör den största satsningen på tunnelbanan på 30 år. Men jag är inte nöjd. Som finanslandstingsråd har jag varit noggrann med att varje krona till sjukvården och kollektivtrafiken är beroende av ett fortsatt gynnsamt företagsklimat där fler arbetar. Europas snabbast växande storstadsregion står inför stora utmaningar Dessa vill jag möta med mer moderat politik och dra fördel av mina 18 års erfarenheter som kommun- och landstingspolitiker. Jag vill sänka Sveriges högsta landstingsskatt, minska byråkratin, utöka vårdvalet, bygga nya sjukhus, bygga ut tunnelbanan, satsa på forskning och framförallt skapa en enklare vardag för Stockholms läns 2,1 miljoner invånare. Med ditt stöd kan vi tillsammans fortsätta att utveckla Stockholms läns landsting! L7 9(10)

10 (1107) Torsten Svenonius, 50, Civilingenjör, Solna Under de år jag arbetat kommunalt med olika stadsbyggnadsfrågor har jag blivit mer och mer medveten om att det krävs ett helhetsgrepp över regionen. Jag vill därför gärna bidra efter bästa förmåga även inom landstingspolitiken. De kommande fyra åren står vi inför stora utmaningar vad gäller trafik- och bostadsförsörjningen. Tidigare och nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige i Solna Ersättare i kommunstyrelsen i Solna Viceordf Norrenergi Förste vice ordf stadsbyggnadsnämnden Förste vice ordf byggnadsnämnden Ordf i bostadsstiftelsen Signalisten Ledamot av förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms län Ordförande MUF Stockholm (1489) Veronica ström, 34, Grafisk formgivare, Solna Jag vill arbeta för att sprida budskapet om att moderat landstingspolitik inte bara ska innefatta en skattesänkning - vår politik innebär också bättre och flexiblare sjukvård, kortare köer, utbyggd kollektivtrafik och smarta lösningar på framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för bättre sjukhusmat, för utbyggnad av tunnelbanesystemet och för ett kulturliv på marknadsmässiga villkor. På sikt bör landstinget avskaffas. Jag tror på individen och vill som förtroendevald föra en politik som stödjer människor i deras livsval, men som inte styr vad de väljer. (2582) Viktor enson, 23, Civilingenjör, Solna Målmedveten och utåtriktad ung man som studerar till civilingenjör och jobbar extra som studiecoach samt med analyser av cancer. Har engagerat mig en del i MUF Solna. Är övertygad om att jag är lämpad för uppdraget då jag alltid har haft en mycket god förmåga att övertala människor. Med min vinnarinstinkt vill jag vara med och bidra till valsegern (1576) Zanna Mårtensson, 29, Civilingenjör, Solna Invånarna i Stockholms län ställer höga krav på vården. Höga krav är något vi ska bejaka. En fungerande arbetslinje börjar med att människor är friska och kan få sitt livspussel att gå ihop. Om du blir sjuk ska inte sjukskrivningen dra ut på tiden för att du väntar på den vård du behöver. Vårdvalet i Stockholm har förbättrat tillgängligheten till vården. Men arbetet med korta köerna till vården måste fortsätta. Vården måste också ges på människors villkor. Läkarbesök måste kunna ske på tider som passar i livspusslet. Valfriheten måste finnas att gå till vårdcentralen nära jobbet ena dagen för att besöka dem nära hemmet den andra. Vården ska finnas till för oss som behöver den, inte tvärt om. Jag tror även att vi kan göra mer för att förenkla vården. Möjligheterna med att genom mobilen boka besök, få recept och dela information kan effektivisera vården. Många läkarbesök kan ersättas om vi utvecklar IT inom vården. L7 10(10)

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Stockholms stad. Landstingskandidater

Stockholms stad. Landstingskandidater Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer