Landsting Nord L7 1(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsting Nord L7 1(10)"

Transkript

1 (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser. En specialist ser sjukdomsbilden direkt behöver inte behandla symtomen. Detta spar tid både för den sjuke samt flera läkare blir tillgängliga. Mer tid till patienten inte ut och in på en kvart hos läkaren. Gör läkarna mera tillgängliga för patienten. (2128) Anders Westelind, 50, Fastighetsmäklare, Solna Sjukvård och kommunikationer är viktigt för Stockholm. Vi har den del av landet som ökar kanske snabbast i befolkning varje dag. Vänsterns lösningar bygger som bekant bara på skatter... Bra åtgärder kommer om man lyssnar, tänker och använder lösningar som sporrar enskilda till att vara en del av lösningen... SL måste hela tiden anpassas till moderna lösningar, en trafikminskande åtgärd kan vara att införa enhetstaxa i hela SL-nätet, idag svär resenärer över att man måste ställa nya korten på en viss taxa, jobbigt om den dyraste råkar vara på när du åker i innerstan...(viktigt att det är billigare än bil) Sjukvården ska inte vara centraliserad till stora sjukhus, ett bra exempel är väl att oroliga barnfamiljer ska inte vara på samma akut som svårt sjuka, barns förkylningar kan ju döda svårt sjuka, inget illa ment av oroliga föräldern MEN..! Jag tror mycket på närakuter för lindrigare åkommor. Viktigt också att svårt sjuka inte får samtal om att det är "dags att börja jobba igen". (2020) Arion Chryssafis, 43, Skolkommunalråd, Solna För mig är det viktigt att sjukvården blir bättre på att stötta grupper som riskerar att hamna i utanförskap och att kollektivtrafiksatsningar får en tydligare tillväxtlinje. Infrastrukturprojekt inom kollektivtrafiken måste få en tydligare tillväxtfrämjande inriktning. Jag vill att infrastrukturprojekt som är vitala för tillväxten ska prioriteras. Sjukskrivningarna ökar, särskilt bland kvinnor, och vissa grupper ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag vill därför att primärvården ska ta ett större ansvar i det förebyggande folkhälsoarbetet och att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser får rätt stöd. (1192) Bo Nilsson, 47, Civilingenjör, Solna Jag är suppleant i styrelsen för Överjärva gård AB i Solna och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom det privata näringslivet. Dessutom har jag erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika föreningar. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av dessa erfarenheter om jag blir utvald till kandidat och invald i landstingsfullmäktige. Moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen på ett antal områden åstadkommit mycket som är bra för landstinget i Stockholm. Jag vill gärna bidra till det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet i landstingsfullmäktige, och fortsätta den positiva utvecklingen för landstinget i Stockholm. (1976) Christer Sundström, 30, Civilekonom/Logistiker, Sundbyberg Det växer i länet och vi behöver väva samman de olika delarna, vi behöver en tätare och framför allt punktligare kollektivtrafik. Tvärbanor och tvärlinjer måste förbättras och initieras, men vi får dock inte missa alla pendlare som bor i Stockholms län men jobbar i grannlänen och vise versa, gemensamt med dessa måste vi arbeta för smarta kommunikationslösningar och förbindelser. Med bra cykelvägar och kollektivtrafik kan vi minska belastningen på våra vägar som då kan bli ett smidigare och i många fall ett billigare alternativ för företag som arbetar med leveranser, vilka vårt samhälle är beroende av för att kunna utvecklas vidare. Kollektivtrafiken bör drivas som ett företag med vinstintressen, med vision att klara sig utan skattemedel men med detta i åtanke måste vi på sikt se lägre pris för att locka till oss nya resenärer. De som löser biljett skall inte betala mer, vi skall få alla som nyttjar kollektivtrafiken att betala för sig på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt! L7 1(10)

2 (2517) Christoffer Roos, 34, Egen företagare, Sollentuna Med uppväxt i Skåne, boende utomlands samt i andra svenska kommuner så präglas jag av en stark känsla av att ha hittat hem. För mig kombinerar Sollentuna det bästa av världar med närhet till natur och stad. Jag anser dock att vi kan göra mer för att stärka och göra Sollentuna än mer attraktivt. Vår kommun har alla förutsättningar att bli det naturliga valet för individer/familjer där trygghet och trivsamt boende är prioriterat i kombination med närhet till arbete och fritidsaktiviteter. Som pappa till två söner, 1 år och 3 år blir det naturligt för mig att värna om fortsatt hög kvalitet i skola och barnomsorg, ett viktigt område där vi har stor potential enligt mig. Jag hoppas min bakgrund inom näringslivet och som entreprenör, tillsammans med min passion för politik och att förbättra saker kan bidra till en ännu bättre framtida utveckling för Sollentuna kommun (1688) Dora Abdennabi, 22, Civilekonom, Solna (1209) Douglas Lithborn, 47, Kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna Sedan 2010 är jag ledamot i landstingsfullmäktige. Jag kandiderar för att jag vill fortsätta arbetet med att skapa framtidens sjukvård och en bättre, fungerande kollektivtrafik. När regionen växer är det än mer viktigt att landstinget prioriterar sina kärnuppgifter hälso-/sjukvård och trafik. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med hög kvalitet och goda valmöjligheter för länets invånare. Vårdvalet ska fortsätta att utvecklas. Stora utmaningar väntar när nya Karolinska Universitetssjukhuset blir färdigt med förändrad sjukhusorganisation. Den ska utformas så att länets sjukvård är lättillgänglig och serviceinriktad. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, inte minst tvärförbindelserna, och ska vara miljövänlig, punktlig och tillgänglig. Den politiska organisationen kan effektiviseras, bl a genom att minska på antalet ledamöter i landstingsfullmäktige. (1937) Edvin Alam, 24, Studerande, Sollentuna (1945) Einar Söderlind, 20, Studerande, Sundbyberg Mina politiska värderingar grundas på frihet, ansvar och rationella beslut och jag hoppas att kunna implementera dessa i Stockholms norra landsting. Jag har varit politiskt aktiv sen 2011 i MUF och har suttit både i styrelsen för MUF Sundbyberg och arbetat i Grundskole- gymnasienämnden i Sundbyberg. I övrigt så tror jag att jag kan lära mig mycket av att jobba inom kommunfullmäktige samt har mycket att bidra med både som student, ungdom och politisk intressent. L7 2(10)

3 (2012) Elena Mihaela Arvilander, 38, Lärare, Solna Elena Mihaela Arvilander, lärare, 38 år. Efter studierna jobbade jag inom Regeringskansliet i Rumänien med planering och genomförande av externa kontakter, stadsbesök mm. Jag är därmed väl förtrogen med administration, handläggning och sekreteriella uppgifter. Har även arbetat som egen företagare och inom vård och omsorg, samt inom hotellbranschen. Jag är mycket intresserad av sociala frågor och integration för att bidra till utvecklingen av effektiva och kvalitativa arbetsmetoder. För mig är det viktigt att i mitt dagliga arbete ha kontakt med människor, att kunna få stödja och hjälpa, samt på ett effektivt sätt kunna lösa de eventuella problem som uppstår. Jag är en engagerad person som alltid lägger ner mitt hjärta i allt jag företar mig. (1165) Eli Hanna, 48, Elias Hanna, Solna Jag heter Eli/Elias och är 49 år gammal. Är uppvuxen i Syrien och Libanon tillhör den lilla kristna gruppen syrianer/assyrier. En grupp numera är en av de största invandrargrupperna i Sverige. Sedan 1987 bor jag i Sverige. Är sambo med Marika och har två barn och två katter. Jag är jobbar som boendestödjare på Västerort stödboende. I mitt yrkesliv har jag alltid haft som mål att arbeta och hjälpa människor i en utsatt situation. Jag är utbildad fredsvetare vid Uppsala universitet. Jag har även studier inom political psychology i USA. Jag har varit aktiv medlem i M i Solna de senaste tio åren och har haft olika uppdrag i kompetensnämnden, kultur-och fritidsnämnden, omvårdnadens nämnden samt lika behandlingskommittén. Är ledamot i kommunfullmäktige. Är medlem i Humanisterna. (1083) Eva Stein, 51, Auktoriserad revisor, Sundbyberg (1815) Fredrik Lidby, 53, Affärsutvecklare/kommunikatör, Sollentuna Jag vill arbeta för de moderata ideerna om att driva Landstinget på ett bättre sätt, med fokus på vad kunden vill ha, dvs alla som betalar skatt hos oss. Dessutom ska vi se till att det ges tillfälle till ett fungerande samarbete med närliggande landsting. Det senare blir alltmer viktigt i ett land som är exportberoende, som är beroende av vår infrastruktur för att kunna blomma ut. Om vi ska ha Landstingen kvar, vilket jag ser som alldeles övervägande troligt, måste de fungera till invånarnas belåtenhet och behov. I annat fall undermineras både trovärdigheten och politiken. Jag vill gärna vara med och påverka landstinget i en positiv riktning för våra uppdragsgivare, det vill säga väljare och medborgare. (1731) Gustaf Reinfeldt, 20, Ordförande MUF Solna, Solna Jag kandiderar till Stockholm läns landsting eftersom att Stockholm är Sveriges och nordens främsta tillväxt region. Det händer extremt mycket spännande i Stockholm just nu - jag vill vara en del av den utvecklingen. Jag kandiderar till landstinget för att jag vill arbeta för arbeta för fler infrastruktursatsningar till Stockholmsregionen och framför allt till Sundbyberg, Solna och Sollentuna. Mycket viktiga infrastruktursatsningar görs just nu i Stockholmsområdet men så mycket mer kan göras. Jag vill jobba för en större och snabbare utbyggnad av tunnelbanesystemet. Om det ska bli attraktivt för en ungdom att bosätta sig norr om Stockholm måste det finns lättillgängliga och snabba kollektivmedel att röra sig med - jag vill jobba för att detta ska bli verklighet. L7 3(10)

4 (1803) Göran Beckius, 65, Fil dr, Solna Landstinget domineras av två frågor, båda lika viktiga för en god framtida utveckling. Sjukvården utvecklas i rätt riktning, men mer av insatserna måste ske i primärvården, så att värdefulla specialistresurser kan tillvaratas där de gör bäst nytta. Ett program för en mer utvecklad egenvård kan avlasta sjukvården vad gäller mer triviala frågor. Stockholm växer och det är av stor betydelse att man kan knyta ihop de olika delarna på ett smart sätt, så framförallt tiden för arbetsresor minimeras. Fritid är en knapp resurs. Kostnadsfokus och väl genomarbetade förslag är av stor vikt eftersom infrastruktur inte bara är dyrt, utan även ska vara i bruk under lång tid. Ökad intäktsfinansiering är i högsta grad önskvärt och på båda områdena gäller att s k OPS-lösningar bör sökas så långt möjligt är. Landstingsskatten behöver också trimmas en del. Jag jobbar gärna i riktning mot en ökad effektivitet både vad gäller prestation och kostnader. (947) Göran Delvin, 55, Civilekonom, Solna Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i ca. 20 år och har nu valt att även kandidera till Landstinget. Patientstyrd sjukvård ligger mig varmt om hjärtat. Att flytta alla beslut närmare den enskilde ser jag som en kärnpunkt i moderat politik. Ökade investeringar i spårbunden trafik är nödvändigt i ett växande Stockholm. Att kombinera ovanstående utan att öka utdebiteringen är en utmaning som kräver ett större moderat inflytande över landstingspolitiken. Jag kandiderar för att öka detta inflytande och på så sätt garantera en balanserad utveckling av Stockholms Län. (2460) Hamada Sidqi, 48, Leg. gymnasielärare, Sundbyberg (1994) Heinz Glöckler, 56, Verksamhetschef Gymnasiet Vuxenutbildning, Sollentuna (635) Jan Hjelmér, 66, Företagare, Solna Jag är en engagerad, välutbildad och nyfiken samhällsutvecklare som har lång erfarenhet av företagsledande arbete i svenska exportföretag och hos amerikanska datorleverantörer. Jag brinner för småföretagen och eget ansvarstagande och vill gärna engagera mej i utvecklingen av det lokala samhället och samhällsservicen. Jag har ett förflutet som ledare och ordförande inom svenska scoutrörelsen. Jag är från början utbildad till byggnadsingenjör, men har numera bara som hobby att snickra på egna och barnen hus. Som nybliven pensionär ägnar jag mej åt att vara farfar till 4 barnbarn och är engagerad i ett flertal styrelser inom fastighetsbranschen och i organisationen Företagarna lokalt i Solna. Jag vill vara med och driva Solnas och regionens utveckling av såväl infrastruktur som bostäder och samhällsservice framåt. L7 4(10)

5 (616) Jan Kvistrum, 66, Civilekonom, Sollentuna Har arbetat inom privat och kommunal vård och omsorg där jag har upplevt brister och problem i kontakt mellan sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vård i alla former skall vara lättillgänglig och serviceinriktad. Vill arbeta för en bättre, enklare och mer lättillgänglig vård. En utveckling av ett antal vårdcentraler till mindre "sjukhus" där möjlighet ges till enklare ingrepp/operationer, röntgen och provtagningar, kompletterat med ett begränsat utbud av specialistkompetens. Att få "enklare" vård på ett och samma ställe. Utveckla ett rikstäckande patientjournalsystem. Fortsatt satsning på psykiatrivården där tillgängligheten av akutvård måste förstärkas. Ingen skall behöva riskera att skada sig själv eller andra. Hjälp skall gå att få när det behövs, dygnet runt. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken med nya och/eller utbyggda tunnelbanelinjer. (922) Jenny Segeljakt, 56, jurist, Sundbyberg Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige och Europa. Det är bra för Stockholmarna och företagen i regionen. Stockholm ska fortsätta vara tillväxtregion och ett växthus för Sverige. Vi har under de senaste åren byggt bort många hinder för tillväxten och företagande. Vi behöver fortsätta det arbetet. Det tre faktorer som jag ser som särskild viktiga för Stockholms fortsatta tillväxt. Vi ska fortsätta att ha god ordning på ekonomin. Skattebetalarna har rätt att ställa krav på att vi tar ansvar för ekonomin på såväl kort som lång sikt. Vi ska fortsätta med vår tydliga arbetslinje. Det är nödvändigt för att värna om välfärden som vi alla på något sätt någon gång i livet behöver ha. Vi ska fortsätta att bygga ut valfriheten inom vård och omsorg. Vård och omsorg ska anpassas efter individens behov och önskemål. Vi ska bygga bort systemen inom vården och omsorgen. Jag är en ledamot i kommunfullmäktige i Sundbyberg och kandiderar nu till landstinget. (2269) Karolina Fyrek, 26, Statsvetenskapsstuderande/Account Manager, Sundbyberg Att vara sjuk är något som ibland kan vara svårt och tungt. Det är en självklarhet att alla personer som är svaga och söker sig till vården ska bli behandlade med rätt kompetens och bli väl omhändertagna. Jag har själv varit väldigt sjuk och opererats för exostoser alldeles för många gånger att hålla reda på. Att bli väl mottagen av exempelvis läkare och känna att man är i trygga händer är därför en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. För att som patient kunna känna sig i trygga händer i sitt svagaste tillstånd, är det viktigt med individperspektiv. Man ska ha rätt att välja sin vård och känna sig viktig för att snabbt kunna studsa tillbaka från sjukdom till tillfrisknande. Detta kan ske genom en mer stöttande verksamhet och mer öppen kommunikation mellan patient och vårdgivare. Om jag genom mitt politiska engagemang bidrar till att en enda människa känner sig sedd och trygg i vården, är det värt allt jag har gått igenom för att få dessa viktiga erfarenheter. (1513) Lars Rådén, 32, Kommunalråd, Solna Vi måste fortsätta arbetet med att göra vården tillgänglig. Vi ska inte tillbaka till tiden då man fick vänta i dagar eller veckor för att träffa en läkare. Genom vårdvalet och vår tro på valfrihet kan vården finnas till för alla som behöver den. Det finns också utmaningar som är svåra inom sjukvården. Akutsjukhusen pressas hårt och trycket på akutmottagningarna är ofta högt. Jag vill jobba för lösningar på att akuterna ska klara av det tryck som ofta finns. Det måste finnas alternativ som avlastar akuterna och i de fall det krävs måste de byggas ut. Stockholmsregionen växer så det knakar. Vi måste klara av att möta de bohov som uppstår när Stockholmsregionen växer. Jag tycker att Karolinskaområdet och Arenastaden som växer fram behöver en tunnelbana så att de blir tillgängliga för alla som bor i vårt län. (724) Lars-Erik Salminen, 63, Poliskommissarie, Solna L7 5(10)

6 (335) Leif Bergmark, 71, Marknadsekonom, Solna Jag vill ha ett fortsatt förtroende att påverka regionens kulturpolitik. Det är viktigt att kommunerna som ligger en bit från Stockholms centrum ska ha tillräckliga förutsättningar att erbjuda kulturaktiviteter på "hemmaplan". Man ska inte behöva resa in till Stockholms innerstad för vanlig enkel vardagskultur. I Stockholms centrum ska ges förutsättningar till större gemensamma satsningar t.ex. konserthusets verksamheter. Det som ligger mig allra närmast är kultur i vården. Att kunna erbjuda ett meningsfullt avbrott i en vårdfylld dag för en sjukhuspatient eller en boende på äldreboende, är att erbjuda en ökad livskvalité, och många gånger även en snabbare väg till tillfrisknande. Detta är några av de frågor jag gärna vill ha ett fortsatt frötroende att jobba med i fyra år till. (1684) Magdalena Schröder, 23, Tjänsteman, Sundbyberg Människor flyttar till Stockholm från hela landet för att förverkliga sina drömmar. Framförallt kommer unga människor hit med ett enormt framtidshopp. Stockholmsregionen ska vara den plats där drömmarna om framtiden förverkligas. För Stockholms unga är kollektivtrafiken direkt avgörande för att få vardagen att gå ihop. Många unga väljer bort körkortet och bilen och är helt beroende av buss, tåg och båt för att ta sig fritt mellan hem, jobb, studier och hobbies. Många upplever kollektivtrafiken i Stockholm som otrygg. När pendeln slutar gå på natten hänvisas många unga till omständliga nattbussar med långa och mörka promenader hem från hållplatsen. Vissa väljer till och med bort nattbussen till förmån för svarttaxi. Så ska det inte vara i Sveriges huvudstad! Jag kandiderar till Landstinget i Stockholms län att skapa möjligheter för fler ungdomar att förverkliga sina drömmar och arbeta för en bättre kollektivtrafik i alla delar av länet, alla timmar om dygnet. (1029) Magnus Nilsson, 53, Rådgivare inom samhällsfrågor, Solna Har lång partipolitisk bakgrund. Är ordförande i moderatföreningen i Solna, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Råsunda förstads AB (fastighetsbolag inom Solna stad som bland annat äger stadshuset och Överjärva gård). Sitter också i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och i styrelserna för SÖRAB (avfall) och Käppala (reningsverk). Har en varit journalist, förlagsredaktör och konsult inom samhällsfrågor och politisk påverkan. Är nu lobbyist inom utveckling av Stockholmsregionen samt för Sveriges Vattenkraftförening -- de småskaliga vattenkraftverkens intresseorganisation. Har studerat filosofi, socialantropologi och historia vid Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Viktigaste politiska frågor: patientsäkerhet, individuell integritet inom vårdsystemet och att kombinera valfrihet med rationella och kostnadseffektiva styr- och utvärderingssystem. (172) Maria Olovsson, 48, Landstingsrådssekreterare (M), Sollentuna Jag kandiderar till landstinget eftersom jag gärna vill vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Det är viktigt att fortsätta stärka patientens makt och jobba vidare med vårdvalet för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Länet växer och vården behöver flytta närmare patienterna, inte tvärtom. I en region som utvecklas är tillgången på kollektivtrafik viktig. Olika trafikslag som kompletterar varandra skapar möjlighet för oss alla att på ett säkert sätt ta oss till jobb och fritidsaktiviteter med minsta möjliga miljöpåverkan. (1895) Maria Stockhaus, 50, Kommunalråd, Sollentuna Jag tycker det är viktigt att planering av vård och trafik utgår ifrån invånarna i Stockholms län och deras behov. Det är inte minst viktigt när vi prioriterar resurser inom landstinget. Tid är en bristvara för oss alla och det är därför viktigt att det går lätt att komma i kontakt med vården och få en tid som passar. Det är lika viktigt att kollektivtrafiken fungerar väl och att det är lätt och smidigt att välja det som ett alternativ istället för bilen. Som kommunpolitiker har jag lagt mycket tid på att besöka verksamheter och prata med de som arbetar där, det är något jag tycker är viktigt oavsett vilken politisk nivå man arbetar på. L7 6(10)

7 (189) Marie Hård, 61, Projektledare, Sollentuna Jag skulle vilja vara med och påverka infrastrukturen i vårt län, vad avser vägar och infartsleder, en ytterligare utbyggd kollektivtrafik genom bl.a. utbyggnad av tunnelbanan och ytterligare infartsparkeringar. Vill att dessa satsningar och effektivare byggprocesser ska leda till möjligheter att bygga fler bostäder i länet. Jag skulle också vilja arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor inom psykiatrin, bl.a. för att kunna påverka så att vårdkedjan mellan landstinget och kommunerna, vad avser psykiskt funktionshindrade fungerar bättre. Till vardags är jag anställd som specialisthandläggare, projektledare för förvaltnings-, energi- och kyrkobyggnadsfrågor samt kyrkoantikvarisk ersättning vid Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala. Har tidigare arbetat som kanslichef inom Svenska kyrkan och Stockholms kommun. Är sambo, har tre vuxna barn, två barnbarn, två bonusbarn och tre bonusbarnbarn. På fritiden ägnar jag mig, utöver politiken, åt familjen, fritidshuset och våra husdjur. (2286) Martin Warg, 24, Nattreceptionist, Solna Jag vill stärka moderaternas ställning och öka förståelsen för hur landstinget fungerar. (1635) Micaela Molin, 25, Statsvetare, Solna I en region som växer med närmare personer varje år är behovet av ett exceptionellt väl fungerande interregionalt samarbete stort. Jag vill bidra till att vidareutveckla det långsiktiga planerandet av regionen och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt, innovation och kvalitet. Jag ser flera styrkor i länets olika kommuner, styrkor som genom samarbete kan leda till en ännu bättre vardag för alla de som väljer att bosätta sig i länet. Nya bostadsområden av hög kvalitet, goda kommunikationer och en levande arbetsmarknad leder till att fler människor kan flytta till Sveriges nav och bidra till fortsatt tillväxt och förbättrad välfärd. Jag har övertygelsen om att livskvalitet måste få komma i första rummet. Jag kandiderar till landstinget för att jag tror att min politiska drivkraft och övertygelse kan bidra till en ännu bättre region. (1595) Mikael T. Eriksson, 28, Oppositionsråd, Sundbyberg Utveckling är omöjlig utan tillväxt, det visar inte minst min hemstad Sundbyberg. En annan lärdom är att tillväxt skapar utmaningar som måste mötas om utvecklingen ska kunna fortsätta. Fler människor som lever och arbetar i Stockholms län innebär ett tryck på fortsatta investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Jag vill vara en del av ett parti som tar ansvar för att hela länet ska leva, och där det är lätt att resa. Jag vill samarbeta med andra som förstår vikten av fortsatt tillväxt och de utmaningar som följer, för att få till stånd arbetstillfällen, samhällsservice och goda levnadsförutsättningar i Sveriges tillväxtmotor. (159) Morgan Lindqvist, 43, Civilingenjör, Sundbyberg Vi moderater och Alliansen har under de senaste två mandatperioderna gjort många bra saker inom sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting. I Sverige idag dör det dock tusentals med personer varje år till följd av vårdskador som är möjliga att undvika. Förutom att fortsätta Alliansens arbete med att förbättra tillgängligheten till sjukvården vill jag att vi skall storsatsa på att minska antalet onödiga dödsfall som sker i sjukvården. Patienterna skall kunna lita på att den sjukvård som de får av oss är av en sådan bra kvalitet att de inte kommer att dö eller skadas på grund av saker som kunde ha förhindrats. Inom trafiken har vi en nollvision, vi borde ha det inom sjukvården också! När jag inte är fritidspolitiker så jobbar jag på Ericssons forskningsavdelning för ljud, bild och video i Kista. Jag har suttit i landstinget i två mandatperioder och ser fram emot att få jobba med ytterligare en mandatperiod med att förbättra livet för Stockholmarna. L7 7(10)

8 (1115) Oscar Nyströmer, 50, Avdelningschef på SEB IT, Sollentuna För mig är politik att ta ansvar och att våga fatta beslut. Jag ser till helheten och skaffar mig kunskap innan jag fattar beslut. Jag lyssnar och kommunicerar med människor för att kunna fatta rätt beslut. Möten och människor betyder allt. Ibland lyckas vi inte uppfylla allas önskemål, då är det bl.a. mitt ansvar att förklara hur beslut fattas och varför. Jag vill att alla människor och företag - stora som små - ska ges samma, och gärna fler, rättigheter och möjligheter. Jag är politiker för att jag bryr mig om Sollentuna och Stockholms län samt för att jag vill göra skillnad. (211) Pehr Granfalk, 37, Kommunstyrelsens ordförande, Solna Kommunstyrelsens ordförande i Solna samt ledamot av landstingsfullmäktige. Söker ditt stöd för att fortsätta utveckla Stockholms län som dynamisk tillväxtregion. Där människor ska kunna växa och utvecklas. Jag vill vara med och utveckla det arbete vi inlett med en politik som lägger tyngdpunkten på vård och infrastruktur. Kvalitet ska vara i fokus och organisationen ska följas upp så byråkratin kan minskas ytterligare. Det är så våra skattepengar används på bästa sätt. Det är så vi kan förstärka vården, möjliggöra bättre kollektivtrafik med utbyggd tunnelbana. Jag tror på hårt arbete och värderingar om frihet, trygghet och ansvar. Tillsammans kan vi göra ett bra Stockholm bättre. (1873) Pelle Johansson, 36, Platschef, Solna För att Stockholm ska ha en chans att uppnå framtida miljömål behöver vi satsa på kollektivtrafiken och göra den till det självklara valet framför bilen. För detta krävs att kollektivtrafiken lever upp till de förväntningar resenärerna har. En framgångsrik kollektivtrafik måste vara tillgänglig för alla, tillförlitlig oavsett väder och trygg på dygnets alla timmar för både resenärer och medarbetare. Vare sig det är spår, buss eller båt behöver trafiken prioriteras och ej sinkas av hinder. Med de förutsättningar som finns idag måste vi börja våga tänka nytt och se lösningar utanför ramarna. Med över 15 års erfarenhet från befattningar inom olika kollektivtrafikslag kommer jag medverka till att Stockholms kollektivtrafik blir en föregångare i Europa. När vi nått dit kommer kollektivtrafiken vara attraktivare än bilen alla dagar. Det finns idag inga alternativ, vi måste dit för att ha en chans att hantera den trafikinfarkt och miljöbelastning som idag råder i länet. (150) Per Hådell, 74, Ingenjör, Sollentuna Vi skall säkra välfärden inom primärvården och psykiatrin. Vi skall ta hand om de äldre så att vi får ett bra liv även i hög ålder! Vi alla, oavsett ålder, skall kunna vara ute i samhället och nyttja dess resurser. Regionplaneringen skall se till att vi får en utvecklad infrastruktur för transporter och bostäder. Stockholmsregionen expanderar befolkningsmässigt! Det är då viktigt att bostäder kombineras med grönområden där möjligheter till bad finns. Vatten omger oss, skydda det! Ledstjärnan beträffande prioriteringar i landstingets verksamheter skall vara att hög kvalitet erhålles. Jag har arbetat inom Stockholm Vatten AB samt vatten- och avloppsverk i Litauen efter Sovjetunionens fall. Tidigare reservofficer inom pansartrupperna. Guvernör i Uppland för organisationen Lions, , 45 föreningar med 1200 medlemmar.genomförde projektet "Vattenskydd för Östra Mälaren", vars uppgift är att säkra dricksvattenförsörjningen för 1,6 miljoner personer i länet. (2410) Rickard Truedsson, 46, Projektledare, Sollentuna Min vision som Moderat politiker i Stockholms län är att regionen skall vara en av de mest dynamiska regionerna i Europa med en sjukvård i världsklass. Detta vill jag förverkliga genom att erbjuda flera olika bra alternativ inom sjukvården och en tydlig och effektiv anskaffning av tjänster från flera olika utförare. Under innevarande mandat period har jag varit aktiv i Barn och Ungdomsnämnden och varit med och skapa förutsättningar för lärare och tjänstemän att skapa Sveriges bästa skola i Sollentuna. Nu vill jag ta ett större ansvar genom att bli en del av Lanstingsmäktige i Stockholms län. Jag har en djup och bred erfarenhet från mitt yrke att sätta mål, driva förändring och uppnå resultat och detta har jag och kommer att fortsätta att ta in i mitt politiska uppdrag. L7 8(10)

9 (2488) Soley Aksöz Lithborn, 42, Marknadsförings- och redovisningskonsult, Sollentuna Bland de största framtida utmaningarna är en väl fungerande sjukvård i Stockholms län. Det är viktigt att den kommande sjukvårdsorganisationen (med nya Karolinska) har ett fokus på den enskilda patienten. Nya metoder, arbetssätt och organisering av verksamheterna krävs för att klara behoven. Individens önskemål och möjligheter att välja är grundläggande. Efter att ha arbetat flera år i USA med marknadsföring inom vårdsektorn, tror jag att har en del att dela med mig av mina erfarenheter därifrån. Jag vill vara med och dra mitt strå till stacken för en sjukvård som bygger på våra moderata, mänskliga värderingar. (2559) Sonja Leikrans, 70, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Solna Arbetat inom sjukvården c:a 50 år, drygt 40 år som psykolog inom psykiatrin. De första c:a 35 åren anställd inom Stockholms läns landsting. Under åren inom landstinget arbetat fackligt. Under de sista 10 åren som sekreterare i Centrala SACO-rådet vilket inneburit att jag kommit i kontakt med de frågor som hanteras i landstinget. Under mer än 20 år i min anställning i landstinget aktivt arbetat med psykosociala arbetsmiljöfrågor och fick 1992 Föreningen för Arbetarskydds förtjänsttecken. De senast c:a 15 åren arbetat privat med uppdrag från bl a vårdcentraler. Fr o m 2007 uppdrag som nämndeman i Svea Hovrätt. (1053) Stellan Schultz, 52, Lärare, Solna Jag sitter idag i kommunfullmäktige i Solna som ersättare och i kompetensnämnden som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit i miljönämnden ett antal år och samtidigt som ordinarie i kommunfullmäktige ca 16 år. Jag har också i många år representerat moderaterna i Svenska kyrkan, Solna församling. Nu är jag med i Borgerligt alternativ som ersätter moderaterna i Svenska kyrkan efter kyrkovalet Moderaterna som parti drar sig ur men vi är några som vill vara kvar. Jag ställer upp för moderaterna eftersom jag vill att människor ska få det så bra som möjligt. Jag tycker också att man skall göra vad man kan och inte bara prata. Jag är också lekmannarevisor i Ulriksdals Rödakorskrets. Jag har erfarenhet och tycker att jag kan tillföra något och göra ett bra jobb. Det är viktigt att kunna göra något för människor nära en, på det lokala planet. (2256) Sven-Olof Sköld, 66, pensionär, Solna Kandiderar till : Kommunfullmäktige och Landsting Pensionär, 66 år, gift, Solnabo sedan 15 år. Utbildning civilekonom (Handelshögskolan i Sto) och med ett yrkesliv som omfattar 15 år i större internationella företag och över 20 år inom bankvärlden. Som pensionär har den knappa resursen tid blivit större. Jag känner idag det som angeläget att aktivt engagera mig politiskt och söka bidra med min livs- och näringslivserfarenhet på det lokala planet. Speciellt intresserad är jag av näringslivsfrågor, bostadspolitik, kommunikationsfrågor samt vård och omsorg. (693) Torbjörn Rosdahl, 64, Finanslandstingsråd, Sollentuna Vi moderater kan vara stolta över ett välskött landsting. Vi har byggt 40 nya vårdcentraler, infört vårdval inom 25 områden, byggt ut och moderniserat sjukhus, vi har ökat SL:s kundnöjdhet från 64 % till 73 %, vi gör den största satsningen på tunnelbanan på 30 år. Men jag är inte nöjd. Som finanslandstingsråd har jag varit noggrann med att varje krona till sjukvården och kollektivtrafiken är beroende av ett fortsatt gynnsamt företagsklimat där fler arbetar. Europas snabbast växande storstadsregion står inför stora utmaningar Dessa vill jag möta med mer moderat politik och dra fördel av mina 18 års erfarenheter som kommun- och landstingspolitiker. Jag vill sänka Sveriges högsta landstingsskatt, minska byråkratin, utöka vårdvalet, bygga nya sjukhus, bygga ut tunnelbanan, satsa på forskning och framförallt skapa en enklare vardag för Stockholms läns 2,1 miljoner invånare. Med ditt stöd kan vi tillsammans fortsätta att utveckla Stockholms läns landsting! L7 9(10)

10 (1107) Torsten Svenonius, 50, Civilingenjör, Solna Under de år jag arbetat kommunalt med olika stadsbyggnadsfrågor har jag blivit mer och mer medveten om att det krävs ett helhetsgrepp över regionen. Jag vill därför gärna bidra efter bästa förmåga även inom landstingspolitiken. De kommande fyra åren står vi inför stora utmaningar vad gäller trafik- och bostadsförsörjningen. Tidigare och nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige i Solna Ersättare i kommunstyrelsen i Solna Viceordf Norrenergi Förste vice ordf stadsbyggnadsnämnden Förste vice ordf byggnadsnämnden Ordf i bostadsstiftelsen Signalisten Ledamot av förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms län Ordförande MUF Stockholm (1489) Veronica ström, 34, Grafisk formgivare, Solna Jag vill arbeta för att sprida budskapet om att moderat landstingspolitik inte bara ska innefatta en skattesänkning - vår politik innebär också bättre och flexiblare sjukvård, kortare köer, utbyggd kollektivtrafik och smarta lösningar på framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för bättre sjukhusmat, för utbyggnad av tunnelbanesystemet och för ett kulturliv på marknadsmässiga villkor. På sikt bör landstinget avskaffas. Jag tror på individen och vill som förtroendevald föra en politik som stödjer människor i deras livsval, men som inte styr vad de väljer. (2582) Viktor enson, 23, Civilingenjör, Solna Målmedveten och utåtriktad ung man som studerar till civilingenjör och jobbar extra som studiecoach samt med analyser av cancer. Har engagerat mig en del i MUF Solna. Är övertygad om att jag är lämpad för uppdraget då jag alltid har haft en mycket god förmåga att övertala människor. Med min vinnarinstinkt vill jag vara med och bidra till valsegern (1576) Zanna Mårtensson, 29, Civilingenjör, Solna Invånarna i Stockholms län ställer höga krav på vården. Höga krav är något vi ska bejaka. En fungerande arbetslinje börjar med att människor är friska och kan få sitt livspussel att gå ihop. Om du blir sjuk ska inte sjukskrivningen dra ut på tiden för att du väntar på den vård du behöver. Vårdvalet i Stockholm har förbättrat tillgängligheten till vården. Men arbetet med korta köerna till vården måste fortsätta. Vården måste också ges på människors villkor. Läkarbesök måste kunna ske på tider som passar i livspusslet. Valfriheten måste finnas att gå till vårdcentralen nära jobbet ena dagen för att besöka dem nära hemmet den andra. Vården ska finnas till för oss som behöver den, inte tvärt om. Jag tror även att vi kan göra mer för att förenkla vården. Möjligheterna med att genom mobilen boka besök, få recept och dela information kan effektivisera vården. Många läkarbesök kan ersättas om vi utvecklar IT inom vården. L7 10(10)

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kommunfullmäktige Solna

Kommunfullmäktige Solna (1589) Albin Falkmer, 28, Stabschef, Arbetsmarknadsdepartementet, Som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet är min viktigaste uppgift att bidra till att fler personerna kan gå från utanförskap till

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer