Landsting Nord L7 1(10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsting Nord L7 1(10)"

Transkript

1 (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser. En specialist ser sjukdomsbilden direkt behöver inte behandla symtomen. Detta spar tid både för den sjuke samt flera läkare blir tillgängliga. Mer tid till patienten inte ut och in på en kvart hos läkaren. Gör läkarna mera tillgängliga för patienten. (2128) Anders Westelind, 50, Fastighetsmäklare, Solna Sjukvård och kommunikationer är viktigt för Stockholm. Vi har den del av landet som ökar kanske snabbast i befolkning varje dag. Vänsterns lösningar bygger som bekant bara på skatter... Bra åtgärder kommer om man lyssnar, tänker och använder lösningar som sporrar enskilda till att vara en del av lösningen... SL måste hela tiden anpassas till moderna lösningar, en trafikminskande åtgärd kan vara att införa enhetstaxa i hela SL-nätet, idag svär resenärer över att man måste ställa nya korten på en viss taxa, jobbigt om den dyraste råkar vara på när du åker i innerstan...(viktigt att det är billigare än bil) Sjukvården ska inte vara centraliserad till stora sjukhus, ett bra exempel är väl att oroliga barnfamiljer ska inte vara på samma akut som svårt sjuka, barns förkylningar kan ju döda svårt sjuka, inget illa ment av oroliga föräldern MEN..! Jag tror mycket på närakuter för lindrigare åkommor. Viktigt också att svårt sjuka inte får samtal om att det är "dags att börja jobba igen". (2020) Arion Chryssafis, 43, Skolkommunalråd, Solna För mig är det viktigt att sjukvården blir bättre på att stötta grupper som riskerar att hamna i utanförskap och att kollektivtrafiksatsningar får en tydligare tillväxtlinje. Infrastrukturprojekt inom kollektivtrafiken måste få en tydligare tillväxtfrämjande inriktning. Jag vill att infrastrukturprojekt som är vitala för tillväxten ska prioriteras. Sjukskrivningarna ökar, särskilt bland kvinnor, och vissa grupper ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag vill därför att primärvården ska ta ett större ansvar i det förebyggande folkhälsoarbetet och att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser får rätt stöd. (1192) Bo Nilsson, 47, Civilingenjör, Solna Jag är suppleant i styrelsen för Överjärva gård AB i Solna och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom det privata näringslivet. Dessutom har jag erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika föreningar. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av dessa erfarenheter om jag blir utvald till kandidat och invald i landstingsfullmäktige. Moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen på ett antal områden åstadkommit mycket som är bra för landstinget i Stockholm. Jag vill gärna bidra till det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet i landstingsfullmäktige, och fortsätta den positiva utvecklingen för landstinget i Stockholm. (1976) Christer Sundström, 30, Civilekonom/Logistiker, Sundbyberg Det växer i länet och vi behöver väva samman de olika delarna, vi behöver en tätare och framför allt punktligare kollektivtrafik. Tvärbanor och tvärlinjer måste förbättras och initieras, men vi får dock inte missa alla pendlare som bor i Stockholms län men jobbar i grannlänen och vise versa, gemensamt med dessa måste vi arbeta för smarta kommunikationslösningar och förbindelser. Med bra cykelvägar och kollektivtrafik kan vi minska belastningen på våra vägar som då kan bli ett smidigare och i många fall ett billigare alternativ för företag som arbetar med leveranser, vilka vårt samhälle är beroende av för att kunna utvecklas vidare. Kollektivtrafiken bör drivas som ett företag med vinstintressen, med vision att klara sig utan skattemedel men med detta i åtanke måste vi på sikt se lägre pris för att locka till oss nya resenärer. De som löser biljett skall inte betala mer, vi skall få alla som nyttjar kollektivtrafiken att betala för sig på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt! L7 1(10)

2 (2517) Christoffer Roos, 34, Egen företagare, Sollentuna Med uppväxt i Skåne, boende utomlands samt i andra svenska kommuner så präglas jag av en stark känsla av att ha hittat hem. För mig kombinerar Sollentuna det bästa av världar med närhet till natur och stad. Jag anser dock att vi kan göra mer för att stärka och göra Sollentuna än mer attraktivt. Vår kommun har alla förutsättningar att bli det naturliga valet för individer/familjer där trygghet och trivsamt boende är prioriterat i kombination med närhet till arbete och fritidsaktiviteter. Som pappa till två söner, 1 år och 3 år blir det naturligt för mig att värna om fortsatt hög kvalitet i skola och barnomsorg, ett viktigt område där vi har stor potential enligt mig. Jag hoppas min bakgrund inom näringslivet och som entreprenör, tillsammans med min passion för politik och att förbättra saker kan bidra till en ännu bättre framtida utveckling för Sollentuna kommun (1688) Dora Abdennabi, 22, Civilekonom, Solna (1209) Douglas Lithborn, 47, Kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna Sedan 2010 är jag ledamot i landstingsfullmäktige. Jag kandiderar för att jag vill fortsätta arbetet med att skapa framtidens sjukvård och en bättre, fungerande kollektivtrafik. När regionen växer är det än mer viktigt att landstinget prioriterar sina kärnuppgifter hälso-/sjukvård och trafik. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med hög kvalitet och goda valmöjligheter för länets invånare. Vårdvalet ska fortsätta att utvecklas. Stora utmaningar väntar när nya Karolinska Universitetssjukhuset blir färdigt med förändrad sjukhusorganisation. Den ska utformas så att länets sjukvård är lättillgänglig och serviceinriktad. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, inte minst tvärförbindelserna, och ska vara miljövänlig, punktlig och tillgänglig. Den politiska organisationen kan effektiviseras, bl a genom att minska på antalet ledamöter i landstingsfullmäktige. (1937) Edvin Alam, 24, Studerande, Sollentuna (1945) Einar Söderlind, 20, Studerande, Sundbyberg Mina politiska värderingar grundas på frihet, ansvar och rationella beslut och jag hoppas att kunna implementera dessa i Stockholms norra landsting. Jag har varit politiskt aktiv sen 2011 i MUF och har suttit både i styrelsen för MUF Sundbyberg och arbetat i Grundskole- gymnasienämnden i Sundbyberg. I övrigt så tror jag att jag kan lära mig mycket av att jobba inom kommunfullmäktige samt har mycket att bidra med både som student, ungdom och politisk intressent. L7 2(10)

3 (2012) Elena Mihaela Arvilander, 38, Lärare, Solna Elena Mihaela Arvilander, lärare, 38 år. Efter studierna jobbade jag inom Regeringskansliet i Rumänien med planering och genomförande av externa kontakter, stadsbesök mm. Jag är därmed väl förtrogen med administration, handläggning och sekreteriella uppgifter. Har även arbetat som egen företagare och inom vård och omsorg, samt inom hotellbranschen. Jag är mycket intresserad av sociala frågor och integration för att bidra till utvecklingen av effektiva och kvalitativa arbetsmetoder. För mig är det viktigt att i mitt dagliga arbete ha kontakt med människor, att kunna få stödja och hjälpa, samt på ett effektivt sätt kunna lösa de eventuella problem som uppstår. Jag är en engagerad person som alltid lägger ner mitt hjärta i allt jag företar mig. (1165) Eli Hanna, 48, Elias Hanna, Solna Jag heter Eli/Elias och är 49 år gammal. Är uppvuxen i Syrien och Libanon tillhör den lilla kristna gruppen syrianer/assyrier. En grupp numera är en av de största invandrargrupperna i Sverige. Sedan 1987 bor jag i Sverige. Är sambo med Marika och har två barn och två katter. Jag är jobbar som boendestödjare på Västerort stödboende. I mitt yrkesliv har jag alltid haft som mål att arbeta och hjälpa människor i en utsatt situation. Jag är utbildad fredsvetare vid Uppsala universitet. Jag har även studier inom political psychology i USA. Jag har varit aktiv medlem i M i Solna de senaste tio åren och har haft olika uppdrag i kompetensnämnden, kultur-och fritidsnämnden, omvårdnadens nämnden samt lika behandlingskommittén. Är ledamot i kommunfullmäktige. Är medlem i Humanisterna. (1083) Eva Stein, 51, Auktoriserad revisor, Sundbyberg (1815) Fredrik Lidby, 53, Affärsutvecklare/kommunikatör, Sollentuna Jag vill arbeta för de moderata ideerna om att driva Landstinget på ett bättre sätt, med fokus på vad kunden vill ha, dvs alla som betalar skatt hos oss. Dessutom ska vi se till att det ges tillfälle till ett fungerande samarbete med närliggande landsting. Det senare blir alltmer viktigt i ett land som är exportberoende, som är beroende av vår infrastruktur för att kunna blomma ut. Om vi ska ha Landstingen kvar, vilket jag ser som alldeles övervägande troligt, måste de fungera till invånarnas belåtenhet och behov. I annat fall undermineras både trovärdigheten och politiken. Jag vill gärna vara med och påverka landstinget i en positiv riktning för våra uppdragsgivare, det vill säga väljare och medborgare. (1731) Gustaf Reinfeldt, 20, Ordförande MUF Solna, Solna Jag kandiderar till Stockholm läns landsting eftersom att Stockholm är Sveriges och nordens främsta tillväxt region. Det händer extremt mycket spännande i Stockholm just nu - jag vill vara en del av den utvecklingen. Jag kandiderar till landstinget för att jag vill arbeta för arbeta för fler infrastruktursatsningar till Stockholmsregionen och framför allt till Sundbyberg, Solna och Sollentuna. Mycket viktiga infrastruktursatsningar görs just nu i Stockholmsområdet men så mycket mer kan göras. Jag vill jobba för en större och snabbare utbyggnad av tunnelbanesystemet. Om det ska bli attraktivt för en ungdom att bosätta sig norr om Stockholm måste det finns lättillgängliga och snabba kollektivmedel att röra sig med - jag vill jobba för att detta ska bli verklighet. L7 3(10)

4 (1803) Göran Beckius, 65, Fil dr, Solna Landstinget domineras av två frågor, båda lika viktiga för en god framtida utveckling. Sjukvården utvecklas i rätt riktning, men mer av insatserna måste ske i primärvården, så att värdefulla specialistresurser kan tillvaratas där de gör bäst nytta. Ett program för en mer utvecklad egenvård kan avlasta sjukvården vad gäller mer triviala frågor. Stockholm växer och det är av stor betydelse att man kan knyta ihop de olika delarna på ett smart sätt, så framförallt tiden för arbetsresor minimeras. Fritid är en knapp resurs. Kostnadsfokus och väl genomarbetade förslag är av stor vikt eftersom infrastruktur inte bara är dyrt, utan även ska vara i bruk under lång tid. Ökad intäktsfinansiering är i högsta grad önskvärt och på båda områdena gäller att s k OPS-lösningar bör sökas så långt möjligt är. Landstingsskatten behöver också trimmas en del. Jag jobbar gärna i riktning mot en ökad effektivitet både vad gäller prestation och kostnader. (947) Göran Delvin, 55, Civilekonom, Solna Jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i ca. 20 år och har nu valt att även kandidera till Landstinget. Patientstyrd sjukvård ligger mig varmt om hjärtat. Att flytta alla beslut närmare den enskilde ser jag som en kärnpunkt i moderat politik. Ökade investeringar i spårbunden trafik är nödvändigt i ett växande Stockholm. Att kombinera ovanstående utan att öka utdebiteringen är en utmaning som kräver ett större moderat inflytande över landstingspolitiken. Jag kandiderar för att öka detta inflytande och på så sätt garantera en balanserad utveckling av Stockholms Län. (2460) Hamada Sidqi, 48, Leg. gymnasielärare, Sundbyberg (1994) Heinz Glöckler, 56, Verksamhetschef Gymnasiet Vuxenutbildning, Sollentuna (635) Jan Hjelmér, 66, Företagare, Solna Jag är en engagerad, välutbildad och nyfiken samhällsutvecklare som har lång erfarenhet av företagsledande arbete i svenska exportföretag och hos amerikanska datorleverantörer. Jag brinner för småföretagen och eget ansvarstagande och vill gärna engagera mej i utvecklingen av det lokala samhället och samhällsservicen. Jag har ett förflutet som ledare och ordförande inom svenska scoutrörelsen. Jag är från början utbildad till byggnadsingenjör, men har numera bara som hobby att snickra på egna och barnen hus. Som nybliven pensionär ägnar jag mej åt att vara farfar till 4 barnbarn och är engagerad i ett flertal styrelser inom fastighetsbranschen och i organisationen Företagarna lokalt i Solna. Jag vill vara med och driva Solnas och regionens utveckling av såväl infrastruktur som bostäder och samhällsservice framåt. L7 4(10)

5 (616) Jan Kvistrum, 66, Civilekonom, Sollentuna Har arbetat inom privat och kommunal vård och omsorg där jag har upplevt brister och problem i kontakt mellan sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vård i alla former skall vara lättillgänglig och serviceinriktad. Vill arbeta för en bättre, enklare och mer lättillgänglig vård. En utveckling av ett antal vårdcentraler till mindre "sjukhus" där möjlighet ges till enklare ingrepp/operationer, röntgen och provtagningar, kompletterat med ett begränsat utbud av specialistkompetens. Att få "enklare" vård på ett och samma ställe. Utveckla ett rikstäckande patientjournalsystem. Fortsatt satsning på psykiatrivården där tillgängligheten av akutvård måste förstärkas. Ingen skall behöva riskera att skada sig själv eller andra. Hjälp skall gå att få när det behövs, dygnet runt. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken med nya och/eller utbyggda tunnelbanelinjer. (922) Jenny Segeljakt, 56, jurist, Sundbyberg Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige och Europa. Det är bra för Stockholmarna och företagen i regionen. Stockholm ska fortsätta vara tillväxtregion och ett växthus för Sverige. Vi har under de senaste åren byggt bort många hinder för tillväxten och företagande. Vi behöver fortsätta det arbetet. Det tre faktorer som jag ser som särskild viktiga för Stockholms fortsatta tillväxt. Vi ska fortsätta att ha god ordning på ekonomin. Skattebetalarna har rätt att ställa krav på att vi tar ansvar för ekonomin på såväl kort som lång sikt. Vi ska fortsätta med vår tydliga arbetslinje. Det är nödvändigt för att värna om välfärden som vi alla på något sätt någon gång i livet behöver ha. Vi ska fortsätta att bygga ut valfriheten inom vård och omsorg. Vård och omsorg ska anpassas efter individens behov och önskemål. Vi ska bygga bort systemen inom vården och omsorgen. Jag är en ledamot i kommunfullmäktige i Sundbyberg och kandiderar nu till landstinget. (2269) Karolina Fyrek, 26, Statsvetenskapsstuderande/Account Manager, Sundbyberg Att vara sjuk är något som ibland kan vara svårt och tungt. Det är en självklarhet att alla personer som är svaga och söker sig till vården ska bli behandlade med rätt kompetens och bli väl omhändertagna. Jag har själv varit väldigt sjuk och opererats för exostoser alldeles för många gånger att hålla reda på. Att bli väl mottagen av exempelvis läkare och känna att man är i trygga händer är därför en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. För att som patient kunna känna sig i trygga händer i sitt svagaste tillstånd, är det viktigt med individperspektiv. Man ska ha rätt att välja sin vård och känna sig viktig för att snabbt kunna studsa tillbaka från sjukdom till tillfrisknande. Detta kan ske genom en mer stöttande verksamhet och mer öppen kommunikation mellan patient och vårdgivare. Om jag genom mitt politiska engagemang bidrar till att en enda människa känner sig sedd och trygg i vården, är det värt allt jag har gått igenom för att få dessa viktiga erfarenheter. (1513) Lars Rådén, 32, Kommunalråd, Solna Vi måste fortsätta arbetet med att göra vården tillgänglig. Vi ska inte tillbaka till tiden då man fick vänta i dagar eller veckor för att träffa en läkare. Genom vårdvalet och vår tro på valfrihet kan vården finnas till för alla som behöver den. Det finns också utmaningar som är svåra inom sjukvården. Akutsjukhusen pressas hårt och trycket på akutmottagningarna är ofta högt. Jag vill jobba för lösningar på att akuterna ska klara av det tryck som ofta finns. Det måste finnas alternativ som avlastar akuterna och i de fall det krävs måste de byggas ut. Stockholmsregionen växer så det knakar. Vi måste klara av att möta de bohov som uppstår när Stockholmsregionen växer. Jag tycker att Karolinskaområdet och Arenastaden som växer fram behöver en tunnelbana så att de blir tillgängliga för alla som bor i vårt län. (724) Lars-Erik Salminen, 63, Poliskommissarie, Solna L7 5(10)

6 (335) Leif Bergmark, 71, Marknadsekonom, Solna Jag vill ha ett fortsatt förtroende att påverka regionens kulturpolitik. Det är viktigt att kommunerna som ligger en bit från Stockholms centrum ska ha tillräckliga förutsättningar att erbjuda kulturaktiviteter på "hemmaplan". Man ska inte behöva resa in till Stockholms innerstad för vanlig enkel vardagskultur. I Stockholms centrum ska ges förutsättningar till större gemensamma satsningar t.ex. konserthusets verksamheter. Det som ligger mig allra närmast är kultur i vården. Att kunna erbjuda ett meningsfullt avbrott i en vårdfylld dag för en sjukhuspatient eller en boende på äldreboende, är att erbjuda en ökad livskvalité, och många gånger även en snabbare väg till tillfrisknande. Detta är några av de frågor jag gärna vill ha ett fortsatt frötroende att jobba med i fyra år till. (1684) Magdalena Schröder, 23, Tjänsteman, Sundbyberg Människor flyttar till Stockholm från hela landet för att förverkliga sina drömmar. Framförallt kommer unga människor hit med ett enormt framtidshopp. Stockholmsregionen ska vara den plats där drömmarna om framtiden förverkligas. För Stockholms unga är kollektivtrafiken direkt avgörande för att få vardagen att gå ihop. Många unga väljer bort körkortet och bilen och är helt beroende av buss, tåg och båt för att ta sig fritt mellan hem, jobb, studier och hobbies. Många upplever kollektivtrafiken i Stockholm som otrygg. När pendeln slutar gå på natten hänvisas många unga till omständliga nattbussar med långa och mörka promenader hem från hållplatsen. Vissa väljer till och med bort nattbussen till förmån för svarttaxi. Så ska det inte vara i Sveriges huvudstad! Jag kandiderar till Landstinget i Stockholms län att skapa möjligheter för fler ungdomar att förverkliga sina drömmar och arbeta för en bättre kollektivtrafik i alla delar av länet, alla timmar om dygnet. (1029) Magnus Nilsson, 53, Rådgivare inom samhällsfrågor, Solna Har lång partipolitisk bakgrund. Är ordförande i moderatföreningen i Solna, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Råsunda förstads AB (fastighetsbolag inom Solna stad som bland annat äger stadshuset och Överjärva gård). Sitter också i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och i styrelserna för SÖRAB (avfall) och Käppala (reningsverk). Har en varit journalist, förlagsredaktör och konsult inom samhällsfrågor och politisk påverkan. Är nu lobbyist inom utveckling av Stockholmsregionen samt för Sveriges Vattenkraftförening -- de småskaliga vattenkraftverkens intresseorganisation. Har studerat filosofi, socialantropologi och historia vid Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Viktigaste politiska frågor: patientsäkerhet, individuell integritet inom vårdsystemet och att kombinera valfrihet med rationella och kostnadseffektiva styr- och utvärderingssystem. (172) Maria Olovsson, 48, Landstingsrådssekreterare (M), Sollentuna Jag kandiderar till landstinget eftersom jag gärna vill vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Det är viktigt att fortsätta stärka patientens makt och jobba vidare med vårdvalet för att ytterligare förbättra tillgängligheten. Länet växer och vården behöver flytta närmare patienterna, inte tvärtom. I en region som utvecklas är tillgången på kollektivtrafik viktig. Olika trafikslag som kompletterar varandra skapar möjlighet för oss alla att på ett säkert sätt ta oss till jobb och fritidsaktiviteter med minsta möjliga miljöpåverkan. (1895) Maria Stockhaus, 50, Kommunalråd, Sollentuna Jag tycker det är viktigt att planering av vård och trafik utgår ifrån invånarna i Stockholms län och deras behov. Det är inte minst viktigt när vi prioriterar resurser inom landstinget. Tid är en bristvara för oss alla och det är därför viktigt att det går lätt att komma i kontakt med vården och få en tid som passar. Det är lika viktigt att kollektivtrafiken fungerar väl och att det är lätt och smidigt att välja det som ett alternativ istället för bilen. Som kommunpolitiker har jag lagt mycket tid på att besöka verksamheter och prata med de som arbetar där, det är något jag tycker är viktigt oavsett vilken politisk nivå man arbetar på. L7 6(10)

7 (189) Marie Hård, 61, Projektledare, Sollentuna Jag skulle vilja vara med och påverka infrastrukturen i vårt län, vad avser vägar och infartsleder, en ytterligare utbyggd kollektivtrafik genom bl.a. utbyggnad av tunnelbanan och ytterligare infartsparkeringar. Vill att dessa satsningar och effektivare byggprocesser ska leda till möjligheter att bygga fler bostäder i länet. Jag skulle också vilja arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor inom psykiatrin, bl.a. för att kunna påverka så att vårdkedjan mellan landstinget och kommunerna, vad avser psykiskt funktionshindrade fungerar bättre. Till vardags är jag anställd som specialisthandläggare, projektledare för förvaltnings-, energi- och kyrkobyggnadsfrågor samt kyrkoantikvarisk ersättning vid Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala. Har tidigare arbetat som kanslichef inom Svenska kyrkan och Stockholms kommun. Är sambo, har tre vuxna barn, två barnbarn, två bonusbarn och tre bonusbarnbarn. På fritiden ägnar jag mig, utöver politiken, åt familjen, fritidshuset och våra husdjur. (2286) Martin Warg, 24, Nattreceptionist, Solna Jag vill stärka moderaternas ställning och öka förståelsen för hur landstinget fungerar. (1635) Micaela Molin, 25, Statsvetare, Solna I en region som växer med närmare personer varje år är behovet av ett exceptionellt väl fungerande interregionalt samarbete stort. Jag vill bidra till att vidareutveckla det långsiktiga planerandet av regionen och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt, innovation och kvalitet. Jag ser flera styrkor i länets olika kommuner, styrkor som genom samarbete kan leda till en ännu bättre vardag för alla de som väljer att bosätta sig i länet. Nya bostadsområden av hög kvalitet, goda kommunikationer och en levande arbetsmarknad leder till att fler människor kan flytta till Sveriges nav och bidra till fortsatt tillväxt och förbättrad välfärd. Jag har övertygelsen om att livskvalitet måste få komma i första rummet. Jag kandiderar till landstinget för att jag tror att min politiska drivkraft och övertygelse kan bidra till en ännu bättre region. (1595) Mikael T. Eriksson, 28, Oppositionsråd, Sundbyberg Utveckling är omöjlig utan tillväxt, det visar inte minst min hemstad Sundbyberg. En annan lärdom är att tillväxt skapar utmaningar som måste mötas om utvecklingen ska kunna fortsätta. Fler människor som lever och arbetar i Stockholms län innebär ett tryck på fortsatta investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Jag vill vara en del av ett parti som tar ansvar för att hela länet ska leva, och där det är lätt att resa. Jag vill samarbeta med andra som förstår vikten av fortsatt tillväxt och de utmaningar som följer, för att få till stånd arbetstillfällen, samhällsservice och goda levnadsförutsättningar i Sveriges tillväxtmotor. (159) Morgan Lindqvist, 43, Civilingenjör, Sundbyberg Vi moderater och Alliansen har under de senaste två mandatperioderna gjort många bra saker inom sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting. I Sverige idag dör det dock tusentals med personer varje år till följd av vårdskador som är möjliga att undvika. Förutom att fortsätta Alliansens arbete med att förbättra tillgängligheten till sjukvården vill jag att vi skall storsatsa på att minska antalet onödiga dödsfall som sker i sjukvården. Patienterna skall kunna lita på att den sjukvård som de får av oss är av en sådan bra kvalitet att de inte kommer att dö eller skadas på grund av saker som kunde ha förhindrats. Inom trafiken har vi en nollvision, vi borde ha det inom sjukvården också! När jag inte är fritidspolitiker så jobbar jag på Ericssons forskningsavdelning för ljud, bild och video i Kista. Jag har suttit i landstinget i två mandatperioder och ser fram emot att få jobba med ytterligare en mandatperiod med att förbättra livet för Stockholmarna. L7 7(10)

8 (1115) Oscar Nyströmer, 50, Avdelningschef på SEB IT, Sollentuna För mig är politik att ta ansvar och att våga fatta beslut. Jag ser till helheten och skaffar mig kunskap innan jag fattar beslut. Jag lyssnar och kommunicerar med människor för att kunna fatta rätt beslut. Möten och människor betyder allt. Ibland lyckas vi inte uppfylla allas önskemål, då är det bl.a. mitt ansvar att förklara hur beslut fattas och varför. Jag vill att alla människor och företag - stora som små - ska ges samma, och gärna fler, rättigheter och möjligheter. Jag är politiker för att jag bryr mig om Sollentuna och Stockholms län samt för att jag vill göra skillnad. (211) Pehr Granfalk, 37, Kommunstyrelsens ordförande, Solna Kommunstyrelsens ordförande i Solna samt ledamot av landstingsfullmäktige. Söker ditt stöd för att fortsätta utveckla Stockholms län som dynamisk tillväxtregion. Där människor ska kunna växa och utvecklas. Jag vill vara med och utveckla det arbete vi inlett med en politik som lägger tyngdpunkten på vård och infrastruktur. Kvalitet ska vara i fokus och organisationen ska följas upp så byråkratin kan minskas ytterligare. Det är så våra skattepengar används på bästa sätt. Det är så vi kan förstärka vården, möjliggöra bättre kollektivtrafik med utbyggd tunnelbana. Jag tror på hårt arbete och värderingar om frihet, trygghet och ansvar. Tillsammans kan vi göra ett bra Stockholm bättre. (1873) Pelle Johansson, 36, Platschef, Solna För att Stockholm ska ha en chans att uppnå framtida miljömål behöver vi satsa på kollektivtrafiken och göra den till det självklara valet framför bilen. För detta krävs att kollektivtrafiken lever upp till de förväntningar resenärerna har. En framgångsrik kollektivtrafik måste vara tillgänglig för alla, tillförlitlig oavsett väder och trygg på dygnets alla timmar för både resenärer och medarbetare. Vare sig det är spår, buss eller båt behöver trafiken prioriteras och ej sinkas av hinder. Med de förutsättningar som finns idag måste vi börja våga tänka nytt och se lösningar utanför ramarna. Med över 15 års erfarenhet från befattningar inom olika kollektivtrafikslag kommer jag medverka till att Stockholms kollektivtrafik blir en föregångare i Europa. När vi nått dit kommer kollektivtrafiken vara attraktivare än bilen alla dagar. Det finns idag inga alternativ, vi måste dit för att ha en chans att hantera den trafikinfarkt och miljöbelastning som idag råder i länet. (150) Per Hådell, 74, Ingenjör, Sollentuna Vi skall säkra välfärden inom primärvården och psykiatrin. Vi skall ta hand om de äldre så att vi får ett bra liv även i hög ålder! Vi alla, oavsett ålder, skall kunna vara ute i samhället och nyttja dess resurser. Regionplaneringen skall se till att vi får en utvecklad infrastruktur för transporter och bostäder. Stockholmsregionen expanderar befolkningsmässigt! Det är då viktigt att bostäder kombineras med grönområden där möjligheter till bad finns. Vatten omger oss, skydda det! Ledstjärnan beträffande prioriteringar i landstingets verksamheter skall vara att hög kvalitet erhålles. Jag har arbetat inom Stockholm Vatten AB samt vatten- och avloppsverk i Litauen efter Sovjetunionens fall. Tidigare reservofficer inom pansartrupperna. Guvernör i Uppland för organisationen Lions, , 45 föreningar med 1200 medlemmar.genomförde projektet "Vattenskydd för Östra Mälaren", vars uppgift är att säkra dricksvattenförsörjningen för 1,6 miljoner personer i länet. (2410) Rickard Truedsson, 46, Projektledare, Sollentuna Min vision som Moderat politiker i Stockholms län är att regionen skall vara en av de mest dynamiska regionerna i Europa med en sjukvård i världsklass. Detta vill jag förverkliga genom att erbjuda flera olika bra alternativ inom sjukvården och en tydlig och effektiv anskaffning av tjänster från flera olika utförare. Under innevarande mandat period har jag varit aktiv i Barn och Ungdomsnämnden och varit med och skapa förutsättningar för lärare och tjänstemän att skapa Sveriges bästa skola i Sollentuna. Nu vill jag ta ett större ansvar genom att bli en del av Lanstingsmäktige i Stockholms län. Jag har en djup och bred erfarenhet från mitt yrke att sätta mål, driva förändring och uppnå resultat och detta har jag och kommer att fortsätta att ta in i mitt politiska uppdrag. L7 8(10)

9 (2488) Soley Aksöz Lithborn, 42, Marknadsförings- och redovisningskonsult, Sollentuna Bland de största framtida utmaningarna är en väl fungerande sjukvård i Stockholms län. Det är viktigt att den kommande sjukvårdsorganisationen (med nya Karolinska) har ett fokus på den enskilda patienten. Nya metoder, arbetssätt och organisering av verksamheterna krävs för att klara behoven. Individens önskemål och möjligheter att välja är grundläggande. Efter att ha arbetat flera år i USA med marknadsföring inom vårdsektorn, tror jag att har en del att dela med mig av mina erfarenheter därifrån. Jag vill vara med och dra mitt strå till stacken för en sjukvård som bygger på våra moderata, mänskliga värderingar. (2559) Sonja Leikrans, 70, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Solna Arbetat inom sjukvården c:a 50 år, drygt 40 år som psykolog inom psykiatrin. De första c:a 35 åren anställd inom Stockholms läns landsting. Under åren inom landstinget arbetat fackligt. Under de sista 10 åren som sekreterare i Centrala SACO-rådet vilket inneburit att jag kommit i kontakt med de frågor som hanteras i landstinget. Under mer än 20 år i min anställning i landstinget aktivt arbetat med psykosociala arbetsmiljöfrågor och fick 1992 Föreningen för Arbetarskydds förtjänsttecken. De senast c:a 15 åren arbetat privat med uppdrag från bl a vårdcentraler. Fr o m 2007 uppdrag som nämndeman i Svea Hovrätt. (1053) Stellan Schultz, 52, Lärare, Solna Jag sitter idag i kommunfullmäktige i Solna som ersättare och i kompetensnämnden som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit i miljönämnden ett antal år och samtidigt som ordinarie i kommunfullmäktige ca 16 år. Jag har också i många år representerat moderaterna i Svenska kyrkan, Solna församling. Nu är jag med i Borgerligt alternativ som ersätter moderaterna i Svenska kyrkan efter kyrkovalet Moderaterna som parti drar sig ur men vi är några som vill vara kvar. Jag ställer upp för moderaterna eftersom jag vill att människor ska få det så bra som möjligt. Jag tycker också att man skall göra vad man kan och inte bara prata. Jag är också lekmannarevisor i Ulriksdals Rödakorskrets. Jag har erfarenhet och tycker att jag kan tillföra något och göra ett bra jobb. Det är viktigt att kunna göra något för människor nära en, på det lokala planet. (2256) Sven-Olof Sköld, 66, pensionär, Solna Kandiderar till : Kommunfullmäktige och Landsting Pensionär, 66 år, gift, Solnabo sedan 15 år. Utbildning civilekonom (Handelshögskolan i Sto) och med ett yrkesliv som omfattar 15 år i större internationella företag och över 20 år inom bankvärlden. Som pensionär har den knappa resursen tid blivit större. Jag känner idag det som angeläget att aktivt engagera mig politiskt och söka bidra med min livs- och näringslivserfarenhet på det lokala planet. Speciellt intresserad är jag av näringslivsfrågor, bostadspolitik, kommunikationsfrågor samt vård och omsorg. (693) Torbjörn Rosdahl, 64, Finanslandstingsråd, Sollentuna Vi moderater kan vara stolta över ett välskött landsting. Vi har byggt 40 nya vårdcentraler, infört vårdval inom 25 områden, byggt ut och moderniserat sjukhus, vi har ökat SL:s kundnöjdhet från 64 % till 73 %, vi gör den största satsningen på tunnelbanan på 30 år. Men jag är inte nöjd. Som finanslandstingsråd har jag varit noggrann med att varje krona till sjukvården och kollektivtrafiken är beroende av ett fortsatt gynnsamt företagsklimat där fler arbetar. Europas snabbast växande storstadsregion står inför stora utmaningar Dessa vill jag möta med mer moderat politik och dra fördel av mina 18 års erfarenheter som kommun- och landstingspolitiker. Jag vill sänka Sveriges högsta landstingsskatt, minska byråkratin, utöka vårdvalet, bygga nya sjukhus, bygga ut tunnelbanan, satsa på forskning och framförallt skapa en enklare vardag för Stockholms läns 2,1 miljoner invånare. Med ditt stöd kan vi tillsammans fortsätta att utveckla Stockholms läns landsting! L7 9(10)

10 (1107) Torsten Svenonius, 50, Civilingenjör, Solna Under de år jag arbetat kommunalt med olika stadsbyggnadsfrågor har jag blivit mer och mer medveten om att det krävs ett helhetsgrepp över regionen. Jag vill därför gärna bidra efter bästa förmåga även inom landstingspolitiken. De kommande fyra åren står vi inför stora utmaningar vad gäller trafik- och bostadsförsörjningen. Tidigare och nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige i Solna Ersättare i kommunstyrelsen i Solna Viceordf Norrenergi Förste vice ordf stadsbyggnadsnämnden Förste vice ordf byggnadsnämnden Ordf i bostadsstiftelsen Signalisten Ledamot av förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms län Ordförande MUF Stockholm (1489) Veronica ström, 34, Grafisk formgivare, Solna Jag vill arbeta för att sprida budskapet om att moderat landstingspolitik inte bara ska innefatta en skattesänkning - vår politik innebär också bättre och flexiblare sjukvård, kortare köer, utbyggd kollektivtrafik och smarta lösningar på framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för bättre sjukhusmat, för utbyggnad av tunnelbanesystemet och för ett kulturliv på marknadsmässiga villkor. På sikt bör landstinget avskaffas. Jag tror på individen och vill som förtroendevald föra en politik som stödjer människor i deras livsval, men som inte styr vad de väljer. (2582) Viktor enson, 23, Civilingenjör, Solna Målmedveten och utåtriktad ung man som studerar till civilingenjör och jobbar extra som studiecoach samt med analyser av cancer. Har engagerat mig en del i MUF Solna. Är övertygad om att jag är lämpad för uppdraget då jag alltid har haft en mycket god förmåga att övertala människor. Med min vinnarinstinkt vill jag vara med och bidra till valsegern (1576) Zanna Mårtensson, 29, Civilingenjör, Solna Invånarna i Stockholms län ställer höga krav på vården. Höga krav är något vi ska bejaka. En fungerande arbetslinje börjar med att människor är friska och kan få sitt livspussel att gå ihop. Om du blir sjuk ska inte sjukskrivningen dra ut på tiden för att du väntar på den vård du behöver. Vårdvalet i Stockholm har förbättrat tillgängligheten till vården. Men arbetet med korta köerna till vården måste fortsätta. Vården måste också ges på människors villkor. Läkarbesök måste kunna ske på tider som passar i livspusslet. Valfriheten måste finnas att gå till vårdcentralen nära jobbet ena dagen för att besöka dem nära hemmet den andra. Vården ska finnas till för oss som behöver den, inte tvärt om. Jag tror även att vi kan göra mer för att förenkla vården. Möjligheterna med att genom mobilen boka besök, få recept och dela information kan effektivisera vården. Många läkarbesök kan ersättas om vi utvecklar IT inom vården. L7 10(10)

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Kommunfullmäktige Vallentuna

Kommunfullmäktige Vallentuna (1864) Anders Jönsson Wagner, 38, Politisk sekreterare, Jag vill ha ett som växer och som människor vill flytta till. När kommunen växer får vi resurser till det som är viktigt; förskola, skola och omsorg.

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunfullmäktige Solna

Kommunfullmäktige Solna (1589) Albin Falkmer, 28, Stabschef, Arbetsmarknadsdepartementet, Som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet är min viktigaste uppgift att bidra till att fler personerna kan gå från utanförskap till

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) Tjörnmoderaternas lista till kommunfullmäktigevalet 2014: 1. Inga-Lill Hast Boende i Myggenäs. Viktigaste frågorna i valet: Förskola, skola, fritidshem Fritidsverksamhet för unga Äldrevården, jobben och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Vår gemensamma vision Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och bygga i vårt län och därför står vi för en politik som arbetar för väl fungerande kollektivtrafik,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Valplattform 2006 Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraterna Värnamo Fullmäktigegruppen Val till kommunfullmäktige i Värnamo 2006 JO! Varje familj ska själv få välja

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan

Östgötaresan Moderaternas politikutveckling med rötterna i den östgötska myllan. En förnyad syn på regionfrågan En förnyad syn på regionfrågan Nuläge och bakgrund Östergötland är ett flerkärnigt tillväxtområde med ett unikt läge mellan de tre större tillväxtregionerna. Vi ser att våra grannar kan tillföra Östergötland

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet.

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet. Brodin, Camilla Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare Att vara rösten för dem som inte själva kan göra sig hörda eller förstådda i samhället är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag kandiderar

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling sén Fotograf: PO Ro Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet Inför valet 2014 För att uppmärksamma Fysioterapi och Fysioterapeuten inför valet den 14 september har vi i Distrikt Stockholms styrelse skickat ut fyra frågor till våra landstingspolitiker. Frågorna berör

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer