Kommunfullmäktige Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Solna"

Transkript

1 (1589) Albin Falkmer, 28, Stabschef, Arbetsmarknadsdepartementet, Som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet är min viktigaste uppgift att bidra till att fler personerna kan gå från utanförskap till en arbetsgemenskap. I det arbetet har jag lärt mig hur viktigt det kommunala arbetet och de lokala insatserna är. Med de erfarenheterna i ryggsäcken söker jag nu bornas förtroende för att få vara med och utveckla och stärka arbetet för ett minskat utanförskap i. är en fantastisk kommun att leva i. Hårt arbete och välgrundade beslut har bidragit till en stark och växande stad med stora möjligheter. Men vi har också utmaningar. De som står allra längst ifrån arbetsmarknaden har ofta svårt att finna vägar tillbaka till arbetslivet. Här kan vi göra mer. Genom tidigare uppföljning och tätare lokala samarbeten med såväl arbetsgivare som Arbetsförmedling och ideella aktörer kan den redan framgångsrika -modellen utvecklas ytterligare. I det arbetet vill jag vara med och bidra. (1841) Alexander Haddad, 22, Ekonom, Låg kommunalskatt, stark tillväxt och hög kvalitet i välfärden gör att människor trivs och utvecklas. Som inflyttad bo med såväl kommunpolitiskt som nationellt politiskt engagemang i bagaget vill jag vara med och fortsätta utveckla. Jag har examen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar på Livsmedelsföretagen inom Svenskt Näringsliv som VD-trainee. Jag sitter i MUF:s nationella styrelse och i kompetensnämnden. Jag har tidigare suttit i kommunfullmäktige och nämnder i Norrköping. Ett starkt företagsklimat är grunden för fler jobb. modellen, med en tydlig arbetslinje, är en förutsättning för att vi ska klara både låg skatt och hög kvalitet i välfärden - från förskolan till äldreomsorgen. Med föräldrar som invandrat vet jag dessutom betydelsen av att få integreras genom ett arbete. Uppväxt i en röd kommun känner jag väl de negativa följderna ett S-styre får för integrationen. Jag talar svenska, engelska, arabiska, franska och isländska. (2607) Alexander Svenonius, 20, Student, Idagsläget så studerar jag företagsekonomi vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Som någon som är ung så brinner jag väldigt mycket för framtidsfrågor eftersom framtiden är en plats som jag kommer att behöva bo i. Jag känner att det är viktigt att engagera sig i politiska frågor för att kunna påverka framtiden i en positiv riktning och för ett samhälle som man kan känna sig stolt över att leva i. (2663) Alexandra Bosnjakovic, 33, Förskolechef, egen företagare, Jag har god hand med människor i allmänhet, är alltid glad, lojal, positiv och van att leda människor i grupp och inviduella sammanhang. Jag är orädd, har skinn på näsan men är samtidigt ödmjuk inför utmaningar som uppstår på vägen. Därför ser jag mig som en god ambassadör för moderaterna med fokus på att sprida den politik jag tror samhället mår bäst av. Jag kommer att vara en tillgång för moderaterna genom mitt samhällsengagemang och min erfarenhet som ung och driven. (1974) Alexis Hekmatfar, 19, Student, Nyinflyttad bo som tidigare varit ordförande för Moderat Skolungdom i Lund och ledamot av Lundamoderaternas styrelse. Jag vill vara en kraft för förnyelse i fantastiska. Jag brinner för ungdomars möjligheter till jobb och bostad. Vi måste fortsätta utveckla modellen för att få ännu snabbare få ungdomar i arbete. För att fortsätta kunna sänka skatten behöver vi fler som arbetar. Idag har väldigt låg andel vid Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa ungdomar, men vi ska komma ihåg att hälften av Stockholms läns studentbostäder ligger i. Många studenter som vid sidan av sina studier inte kommer i kontakt med arbetslivet, och detta är förlorade skatteintäkter för vår välfärd. Jag vill att stad ska fortsätta vara företagsvänligast och matcha ihop dessa framtida ingenjörer, jurister, arkitekter och ekonomer med de många företag vi har i kommunen som skriker efter duktiga medarbetare. K21 1(13)

2 (2241) Anastasia Altynnikova, 17, Studerande, företagare, Jag heter Anastasia Altynnikova och kandiderar till kommunfullmäktige i. För mig är frågor gällande skolan och företagande de viktigaste, eftersom det är det som jag är involverad i och kan uppleva i praktiken. är en framtidskommun. Ständigt flyttar fler människor hit, nya bostäder byggs och kollektivtrafiken utvecklas. Men samtidigt ska vi göra det möjligt för alla dessa nya invånare att leva under bra förhållanden och barnen få plats i den skola eller förskola som de önskar, utan att behöva stå i kö i flera år. behöver många nya skolor och förskolor för att kunna ta hand om många nya invånare. Det är också viktigt att företagande främjas i tidig ålder. Därför är det otroligt viktigt att företagsamhet uppmuntras av kommunen, kommuniceras ut till skolorna och vidare till eleverna. Ett starkare band mellan företag, kommun och skola gynnar dessutom alla inblandade parter. Därför hoppas jag på att få förtroende att leda i den riktningen! (2128) Anders Westelind, 50, Fastighetsmäklare, växer så det knakar.. För mig är det viktigt att utvecklas i samarbete med Stockholms innerstad - varför? För att vi inte ska falla in i någon slags protektionistisk stolthet att "vi klarar oss själva". Stockholm är en av Europas finaste och renaste huvudstäder. ska vara med och utveckla regionen med attraktiv bebyggelse, många gröna oaser och smarta trafiklösningar - Det klarar vi inte själva. Framtida bostäder i ska klara miljökrav och samtidigt vara bland de mest attraktiva. Vi måste också öka antalet studentbostäder med stora tal för att vara med i omställningen till ett samhälle med bra utbildning. Grundskolan måste ha riktigt hög kvalitet, basen för bra framtid! Stora insatser kan också göras i de s.k. "miljonprogrammen" Riv gärna ett hus om året och ersätt det med bra boendemiljö! Slutligen välkomnar jag alla satsningar på T-banor - vårt klimatsäkraste kommunikationsmedel - Allt under jord! (23) Anna Gannéus, 81, Lärare, Efter snart tre mandatperioder inom kommunpolitiken i är jag idag, inför valet 2014, minst lika intresserad och engagerad av att medverka till s ytterligare utveckling. Som din representant inom kommunfullmäktige är min uppgift att även framöver medverka till att skapa en ännu bättre vardag och kommun för alla oss som bor här. (1508) Anton Vajk, 32, Politisk sekreterare, Jag är född och uppvuxen i. Jag älskar staden och dess utveckling. Min övertygelse är att resan som gjort framgångsrikt måste fortsätta. Hela vår välfärdsidé bygger på fria människor som genom egen försörjning bidrar till det gemensamma. Jag är stolt över den solnamodell som framgångsrikt etablerat arbetslinjen som den självklara stöttepelaren i stadens tillväxt. lockar både människor och företag till staden vilket skapar liv och rörelse och därmed en trivsam helhet. Goda kommunikationer och vacker natur kombinerat med en tydlig stadskaraktär tillhör s styrkor. Jag vill fortsätta utveckla och säkerställa så att borna även fortsättningsvis kan känna trygghet i en stabil ekonomi och bra välfärd. Låg skatt och fria solnabor i arbete, inte höjda skatter, säkrar vår framtida välfärd. (2020) Arion Chryssafis, 43, Skolkommunalråd, För att fortsättningsvis ska vara attraktivt måste staden fortsätta att förändras och hushålla med skattebetalarnas pengar. Mjuka värden som skola, vård och omsorg måste utvecklas men även infrastruktur, bostäder och ett växande näringsliv. För mig finns det inget motsatsförhållande mellan dessa utan de är varandras förutsättningar. I förskolan är det viktigt att de yngre barnens behov av omsorg och trygghet möts och att de äldre barnens nyfikenhet till lärande uppmuntras. Jag vill att personaltätheten ska stärkas hos de yngre barnen och att det pedagogiska arbetet ska utvecklas. I skolan vill jag satsa på utökad undervisningstid i svenska, engelska och matematik så att fler når längre i sin kunskapsutveckling. gymnasium har idrottsutbildningar på elitnivå men jag vill även att ska kunna erbjuda en attraktiv naturvetenskaplig utbildning. Tillsammans med Karolinska institutet finns det goda förutsättningar för att utveckla en gymnasieskola i toppklass. K21 2(13)

3 (1999) Birgit Stockhaus, 74, Ekonom, Sitter idag i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Likabehandlingskommittén och Rådet för funktionshinderfrågor. Tidigare uppdrag bl a vice ordförande i Omvårdnadsnämnden. Det här vill jag arbeta för: Minska utanförskapet för utsatta grupper. Bra tillgänglighet för handikappade är viktigt när växer. Omdaning av Hagalund för att få ett levande centrum med lättillgänglighet till/från Arenastaden. Huvudstaleden i tunnel. (1192) Bo Nilsson, 47, Civilingenjör, Jag är suppleant i styrelsen för Överjärva gård AB i och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom det privata näringslivet. Dessutom har jag erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika föreningar. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av dessa erfarenheter om jag blir utvald till kandidat och invald i kommunfullmäktige. moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen gjort till en mycket bra stad för såväl företagande som boende. Jag vill gärna bidra till det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet i, och att göra staden ännu bättre för både företag och invånare. (1688) Dora Abdennabi, 22, Civilekonom, (76) Eivor Wikholm, 77, Administratör, Jag är aktiv pensionär som engagerat mig för Nya moderaterna sedan Jag sitter för närvarande i styrelsen för moderaterna och i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag har arbetat inom ekonomi och administration inom offentlig förvaltning. Allt ifrån Arbetsmarknadsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Jag avslutade arbetslivet som verksamhetscontroller på Danderyds sjukhus med ansvar för uppföljning och upphandling av entreprenörer för vårdens kringresurser. Jag villl verka för att s miljö vad gäller boende, trafik och grönområden håller hög klass. är en fantastisk stad med möjlighet att bo nära några av Sveriges härligaste grönområden. Det är något vi måste ta tillvara på för att utveckla som en stad man vill leva och jobba i. ska vara välkomnande för alla som vill bo här. (1165) Eli Hanna, 48, Elias Hanna, Jag heter Eli/Elias och är 49 år gammal. Är uppvuxen i Syrien och Libanon tillhör den lilla kristna gruppen syrianer/assyrier. En grupp numera är en av de största invandrargrupperna i Sverige. Sedan 1987 bor jag i Sverige. Är sambo med Marika och har två barn och två katter. Jag är jobbar som boendestödjare på Västerort stödboende. I mitt yrkesliv har jag alltid haft som mål att arbeta och hjälpa människor i en utsatt situation. Jag är utbildad fredsvetare vid Uppsala universitet. Jag har även studier inom political psychology i USA. Jag har varit aktiv medlem i M i de senaste tio åren och har haft olika uppdrag i kompetensnämnden, kultur-och fritidsnämnden, omvårdnadens nämnden samt lika behandlingskommittén. Är ledamot i kommunfullmäktige. Jag medlem i flera organisationer bl.a. Humanisterna. K21 3(13)

4 (2067) Elias Saouk, 38, Finansiell Rådgivare, (1138) Eva Gustavsson, 49, Internationell chef, Har lång partipolitisk bakgrund. Satt i kommunfullmäktige i min hemstad Nynäshamn redan som artonåring. Arbetar i dag som chef för Moderaternas Internationella avdelning och Jarl Hjalmarsson Stiftelsen, det vill säga moderaternas organ för internationell demokratiutveckling. Därutöver sitter jag i kommunfullmäktige i och i styrelsen för det kommunala bolaget Norrvatten. I kommunpolitiken ser jag som min främsta uppgift att bevaka att skatterna är låga, offentliga medel används effektivt och att den kommunala verksamheten håller hög kvalitet. Jag vill att skall utvecklas till en tät stad men som också har promenadstråk, öppna siktlinjer och lummig grönska. Valfrihet inom både skola, vård och äldreomsorg är viktig för att både ha rimliga kostnader och väl fungerande verksamhet. (2719) Eva Holmqvist, 72,, Eva Holmquist. Jag är mycket intresserad av politiska frågor, både lokalt i och även världspolitik. Jag håller mig informerad och debatterar gärna. Här i har jag varit politiskt aktiv sedan mer än tjugo år. Jag bryr mig verkligen om vårt och vill vara med att utveckla på allra bästa sätt för invånarna. (1731) Gustaf Reinfeldt, 20, Ordförande MUF, Jag kandiderar till s kommunfullmäktige med ambitionen om att ska bli Sveriges bästa skolkommun och Sveriges mest attraktiva plats att leva i för ungdomar. måste fortsätta växa och vara Sveriges bästa kommun att bo i; måste fortsätta vara Sveriges bästa idrottskommun; måste fortsatt kämpa för att ha Sveriges lägsta arbetslöshet, både bland unga och utrikes födda; måste fortsätta bygga och utveckla kommunen; måste fortsatt ha Sveriges lägsta skatt. Jag vill vara endel av den processen och vara ungdomarnas röst i s kommunfullmäktige. Jag vill att ska ha Sveriges bästa naturvetenskapliga gymnasium och nå detta genom att upplåta "Karolinska gymnasiet". Jag vill att idrottsinriktningen på gymnasium ska bli ännu bättre och rikta sig mot ungdomar som satsar på en framtid inom sport. Jag vill att ska bli Sveriges bästa skolkommun. (1420) Gustav Stark, 38, Företagskonsult, Jag vill vara med och fortsätta utveckla till en än mer integrerad del av Stockholmsregionen där man går från förort med olika stadsdelar till en mer sammanhållen stadsbebyggelse. En än trevligare, snyggare och tryggare stad att leva och arbeta i med färre barriärer mellan s olika delar och med god kvalitet och ständig förbättring i skola, omsorg och övrig kommunal verksamhet. K21 4(13)

5 (1803) Göran Beckius, 65, Fil dr, är en stad i stark utveckling och därmed förändring. Det kommer krävas en hel del nydanande insatser framöver för att motsvara medborgarnas förväntningar. Stor inflyttning kommer att öka trycket och förväntningarna på skolans områden, inklusive barnomsorg och fritidsaktiviteter i olika former. Smarta och tidseffektiva kommunikations- och trafiklösningar kommer vara av stor vikt, liksom god luftkvalité. Äldreomsorg kommer att stå mer i fokus i och med förändrad demografisk fördelning. Medborgarna kommer också att förvänta sig en snygg och ren stad, en miljö som står i proportion till de investeringar man själva gjort, när man etablerade sig i. Sist men inte minst är det av oerhört stor vikt att sysselsättningsgraden kan hållas på en hög nivå. I en smart symbios mellan kommun, privata utförare och frivilliga aktörer, kan en kostnadseffektiv och god kvalitativ utveckling säkras. Jag är beredd att lägga tid och energi inom ovan angivna områden. (947) Göran Delvin, 55, Civilekonom, Jag har varit aktiv i politiken sedan jag flyttade hit för ca. 20 år sedan, framförallt under de år sektionerna existerade. Den senaste tiden har jag suttit i fullmäktige och även i några nämnder,( tekniska, social, omvårdnad) Det moderata inflytandet på politiken i måste stärkas. Ökad egenförsörjning och nyinflyttning i nybyggda bostäder stärker våra möjligheter att göra till en ännu bättre kommun att leva i. Det möjliggör ökade satsningar på skola och omvårdnad med en bibehållen låg skatt. Investeringar krävs i utbyggd infrastruktur och skolbyggnader. Ovanstående är saker jag lovar arbeta för. (300) Göran Stark, 72, Senior advisor, Jag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för Stad. (1631) Hanif Bali, 26, Riksdagsledamot, Jag tycker att många politiker på nationell nivå från Stockholm glömmer bort vilka de representerar, man förväntas ta ett allmänintresse medan politiker från andra delar av Sverige förväntas representera sin lokala ort. Jag vill vara Stockholms läns och s särintresse i riksdagen och söker därför ditt förtroende i kommunpolitiken för att kunna bibehålla min kommunala förankring. Jag tycker det viktigaste vi har att göra i kommun är att uppfylla vårt tidigare vallöfte med att erbjuda kommunala hyresrätter ombildningar till bostadsrätter, det finns många föreningar som är intresserade av ombildning men där den kommunala byråkratin stått i vägen. Det vill jag ha ändring på. (763) Helene Ekegren, 62, Hyregästsamordnare, Har efter en lång period som kyrkopolitiker valt att engagera mig i kommunen. Är inne på min tredje mandatperiod som ledamot i kommunfullmäktige min andra mandatperiod som 2: dra vice ordf. i fullmäktige. Jag vill vara delaktig i s expansiva skede. Mycket kommer att förändras genom nybyggnation, infrastruktur, utökning av folkmängd och ny planläggning vilket för med sig förändringar på i stort sett alla områden och då vill jag vara med och påverka. K21 5(13)

6 (2130) Ida Dahlgren, 69,, Jag vill arbeta för att vi ska fortsätta ha landets lägsta skatter i och vara den företagsvänligaste kommunen i landet. På så vis kan vi också minska arbetslösheten ännu mer och fortsätta bidra till regeringens arbetslinje. (635) Jan Hjelmér, 66, Företagare, Jag är en engagerad, välutbildad och nyfiken samhällsutvecklare som har lång erfarenhet av företagsledande arbete i svenska exportföretag och hos amerikanska datorleverantörer. Jag brinner för småföretagen och eget ansvarstagande och vill gärna engagera mej i utvecklingen av det lokala samhället och samhällsservicen. Jag har ett förflutet som ledare och ordförande inom svenska scoutrörelsen. Jag är från början utbildad till byggnadsingenjör, men har numera bara som hobby att snickra på egna och barnen hus. Som nybliven pensionär ägnar jag mej åt att vara farfar till 4 barnbarn och är engagerad i ett flertal styrelser inom fastighetsbranschen och i organisationen Företagarna lokalt i. Jag vill vara med och driva s och regionens utveckling av såväl infrastruktur som bostäder och samhällsservice framåt. (2550) Johan Salminen, 39,, (809) Johan T. Sterndal, 60, VD, Jag är född och uppvuxen i. Mina barn är födda och uppvuxna i. Det har varit en bra uppväxt för oss alla för är en bra stad att växa upp i. Jag vill att ska vara en företagsvänlig stad som gör allt tillsammans med företagen för att minska utanförskapet. Jag vill att stad ska fokusera på sina kärnområden och se över verksamheter och bolag som kanske fungerar bättre och drivs bättre i annan regi. Jag vill inte att ska följa utvecklingen- ska leda den! För övrigt bor jag i Råsunda med min fru Monica, flickorna har flugit ur boet. Fritiden består mest av vistelse ute i norra skärgården där vi har ett ställe på en liten ö. Den fritid jag har kvar går mest åt till basket som är den sport jag gillar över all annan. Inte som spelare men som åskådare och styrelseledamot. Johan T. Sterndal (1793) Jon Pettersson, 38, Kundservicechef, Som aktiv inom moderaterna sedan mina tonår har jag sedan 2008 engagerat mig i politiken. Jag är styrelseledamot i moderaterna, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Moderaterna ska stå upp för att kommunen ska ha en stabil ekonomi. Det är genom ordning och reda vi kan hålla skatten låg och ha pengar till vår välfärd. Vi får inte glömma bort att ta tillvara på skattebetalarnas pengar med omsorg. Som politiker i kultur- och fritidsnämnden vill jag att vi fortsätter att satsa på att göra trevligare. Vi har ett fantastiskt utbud av kultur och idrott som gör till en spännande stad att bo i. K21 6(13)

7 (713) Karin Hjelmér, 64, IT konsult, Jag vill att ska fortsätta att vara en kommun som växer med bibehållen god ekonomi. Speciellt viktigt är att vi har ett bra företagsklimat, att skolor och förskolor är de bästa som går att få och att boende i kan fortsätta att njuta av de fantastiska rekreationsområden som finns i kommunen, samtidigt som man med bra kommunikationer kan ta sig till andra delar av regionen för till exempel arbete. Om vi kan fortsätta på denna inslagna väg lika bra som idag, kommer nya människor att vilja bo, arbeta och leva sina liv här i! (95) Karl-Gustaf Franzén, 76, f.d ambassadråd, Pensionär efter 38 år som UD-tjänsteman, varav 30 utomlands. Skriven i sedan Ersättare i kommunfullmäktige sedan 2006 och ledamot i omvårdnadsnämnden sedan Ordförande i kyrkofullmäktige sedan 2006 samt nämndeman i Migrationsdomstolen. (1024) Klas Lindblom, 53, Agronom, Aktiv i sedan 2003, Barn och utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Ett mångkulturellt och tolerant samhälle är viktigt. ska utvecklas med hänsyn till miljö och kulturarv. Bergshamra är en viktig del av som behöver rustas upp och byggas ut. ska ha en bra skola. (1513) Lars Rådén, 32, Kommunalråd, är en kommun som klarar av att ha höga ambitioner inom välfärden samtidigt som skatten kan vara låg. Det klarar vi tack vare att vi kan hjälpa solnabor från utanförskap till ett eget arbete. Det finns få saker som betyder mer än att kunna försörja sig själv och förverkliga sina drömmar. Jag söker ditt förtroende för att utveckla arbetet med arbetslinjen i. Många unga som lämnar sina studier har det svårt att hitta sitt första jobb. Jag vill verka för att vi ska föra en aktiv politik för att dessa ska få chansen delta på arbetsmarknaden. Att investera i insatser för att hjälpa ungdomar till arbete är nödvändigt för att säkra morgondagens välfärd. Som ordförande i socialnämnden så vill jag också att vi satsar ännu mer på de barn och unga som hamnar snett. De barn som inte får det stöd hemifrån som de behöver hamnar ofta på efterkälken i skolan och mår ofta dåligt. Vi måste jobba förebyggande och sätta in tidiga insatser för att ge de här barnen bättre livschanser. (724) Lars-Erik Salminen, 63, Poliskommissarie, K21 7(13)

8 (335) Leif Bergmark, 71, Marknadsekonom, Jag har sett växa sen året jag föddes här 1942, och så bör det fortsätta. Då gäller det att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Förutsättningarna är bostäder, företagslokaler och kommunikationer. Fler bostäder ger plats för fler invånare som ger mer skatteintäkter, som innebär större möjligheter att klara våra gemensamma åtaganden: vård - skola - omsorg. Jag vill gärna ha fortsatt förtroende för att påverka nyproduktion av hyresrätter för både äldre och yngre. Som nuvarande ordförande i Signalisten är jag delaktig i målet att planera för totalt 1000 nya bostäder de närmaste åren. Det är fullt möjligt att nå om alla hjälps åt. Nya lokaler för företag behövs för att garantera fler jobb och fortsatt bra service. Men det är något som med fördel byggs av privata aktörer. Utöver fortsatt utbyggnad av spårtrafik till Karolinska/Hagastaden/Odenplan, är det en tunnelförlagd Huvudstaled mellan Karlberg - Sundbybergsgränsen som måste till så snart som möjligt. (373) Leif Hansson, 70, Inte särskilt pensionerad pensionär, Som politiker är jag ung. Trots den korta tiden har jag hunnit med några år i Barn- och utbildningsnämnden som ersättare. Nu är jag ordinarie ledamot i Omvårdnadsnämnden. Jag är inne på mitt andra år i moderaternas partistyrelse där jag organiserar våra talarkvällar sedan mars i år. Yrkesmässigt hörde jag hemma i Försäkringsbolaget Skandia under cirka trettio år i olika roller växlande mellan stab och linje till exempel divisionschef och under en tid ansvarig för företagets samhällskontakter i försäkringsfrågor. Min anknytning till Skandia idag är som ordförande för den oberoende försäkringstagarföreningen ProSkandia med cirka medlemmar. I har jag bott sedan Mina barn har gått i skolan här och nu är mina barnbarn elever i s förskolor. Mitt boende som medborgare i delar jag med ett lantställe i Sörmland. Med mitt intresse för samhälle och natur i vid mening är jag glad att kunna bidra till ett och ett Sverige i ständig utveckling. (492) Lennart Hultqvist, 68, Egen företagare, Jag är en lagspelare som avsätter minst en månad på heltid i varje val och deltar alltid i moderaternas kampanjer. På det sättet vill jag uppnå att den moderata politiken får majoritet i riksdagen, landstinget och i kommunen, så vi kan förverkliga vår politik inom alla områden. Mina individuella egenskaper är att jag alltid är påläst och följer de politiska frågorna på alla nivåer. (1029) Magnus Nilsson, 53, Rådgivare inom samhällsfrågor, Har lång partipolitisk bakgrund. Är ordförande i moderatföreningen i, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Råsunda förstads AB (fastighetsbolag inom stad som bland annat äger stadshuset och Överjärva gård). Sitter också i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och i styrelserna för SÖRAB (avfall) och Käppala (reningsverk). Har en varit journalist, förlagsredaktör och konsult inom samhällsfrågor och politisk påverkan. Är nu lobbyist inom utveckling av Stockholmsregionen samt för Sveriges Vattenkraftförening -- de småskaliga vattenkraftverkens intresseorganisation. Har studerat filosofi, socialantropologi och historia vid Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Viktigaste politiska fråga: att förena miljöhänsyn med tillväxt och utveckling. Rättssäkerhet och skydd för äganderätten även inom miljöområdet är centralt för långsiktig acceptans av miljöpolitiken. (2484) Magnus Skog, 47, Principal Project Manager, K21 8(13)

9 (5) Mai Lönnkvist, 92, Fd Kanslichef, Bra verksamhet kännetecknas av kvalitet, valfrihet och utveckling. Detta gäller alla offentliga verksamheter, detta vill jag fortsätta arbeta för. Särskilt viktigt är att inte undanta äldre människor rätten att bestämma över hur man vill ordna sin vardag. Valfrihet gör det möjligt, kvalitet och utveckling likaså. Jag vill arbeta för vidare utveckling av s äldreomsorg. (2286) Martin Warg, 24, Nattreceptionist, Eftersom jag bott i sedan mars 2011 så har jag fått erfara de goda och sämre sidorna med. Med min erfarenhet ifrån detta och även min arbetslivserfarenhet så är jag medveten om att jag skulle vara en tillgång i kommunfullmäktige i. (1635) Micaela Molin, 25, Statsvetare, Jag vill kandidera till stads kommunfullmäktige för att jag har en bred erfarenhet av politik från olika delar av Sverige som jag tror kan bidra till Moderaternas arbete för ett ännu bättre. Mina hjärtefrågor är äldreomsorg, stadsutveckling och bostadsbyggande. Varje människa förtjänar ett värdigt åldrande. Jag vill jobba för att hitta ytterligare dimensioner av valfrihet och kvalitetsåtgärder inom äldreomsorgen. Jag vill tänka utanför de traditionella ramarna och sätta guldkant på ålderns höst. Jag vill se en ännu mer levande stad med ett stort utbud av service, mötesplatser, vackra och trygga miljöer. Stockholmsregionen växer snabbt och det är därför viktigt att vi bygger fler bostäder. Jag är övertygad om att det går att bygga attraktiva bostäder utan att kompromissa kvaliteten. Vi ska bygga mycket och snabbt utan att återskapa socialdemokratins miljonprojekt, för jag tycker att borna förtjänar bättre. (1781) Mikael Ronsjö, 58, egen företagare, Varit aktiv inom moderaterna i över 20 år. Sitter nu som ledamot i Kommunfullmäktige o Barn- o Utbilningsnämnden, dessutom nämndeman vid TR. Tidigare suttit i Socialnämnden resp. Tekniska Nämnden. Såsom åkare i Taxi Sthlm har jag bra koll på vad som händer i staden, det är ganska vanligt att vi kommer in på kommunalpolitik under resan, det är värdefullt att nästan dagligen höra vanliga medborgares åsikter. Frågor som jag tycker bör vara prioriterade; skolan, vård och omsorg, trafiken ( "utsatt"), skatter. är ett föredöme när det gäller att kommunicera med företag. Givetvis är miljöfrågor något som alltid måste tas hänsyn till. M i bör försöka påverka tillsammans med andra partier att tunnelbanan mellan Odenplan och station kommer till stånd (via Hagastaden o KS). Byggande av Huvudstaleden i tunnel vore av stor vikt,kan även sälja byggrätter där. Aktiv för Borgerligt alternativ inom kyrkan. (2468) Mohsen Hakimelahi, 53, Styrelseledamot LanPower, Jag flyttade till Sverige Maj 1985 Efter Studier på KTH började jag jobba som egenföretagare sedan Under dessa mer än 2 decennier som småföretagare har jag upplevt en hel del om behoven av näringsidkare för att kunna förbättra rörelsen och utveckla verksamheten. Jag har samarbetat med flyktingorganisationer, ungdoms organisationer och många familjer och har haft chansen att dela deras drömmar om livet. Jag har även varit medlem och ordförande i flera kulturella föreningar och samordnat och arrangerat 30 tals festivaler och musikevenemang på små och stora arenor som konserthus, Globen mm... Jag vill satsa på ett bättre skolsystem, utbildning. förkorta pensionstiden och göra lättare omständigheter för tidigt pension, vårdsystemet;, minska onödiga långa vistelsen på sjukhus, mer resurs till akutvården, Mer diciplinerat invandringspolitik med tanke på de minskade resurser och den oroväckande situationen i mellanöstern K21 9(13)

10 (1184) Monika Mannerström Skog, 47,, (1511) Niklas Wykman, 32, Doktorand, Arbetslinjen inom ramen för modellen är avgörande för vår förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. ska präglas av goda möjligheter för arbete, boende och kommunikationer. Vi ska vara en grön kommun med närhet till natur. Ett rikt förenings- och kulturliv gör mer attraktivt och sammanhållet. Låg kommunalskatt är av stor betydelse för framväxten av nya jobb. Jag arbetar för finansminister Anders Borg med främst skattefrågor och är doktorand i nationalekonomi. Tidigare var jag ordförande för MUF i Sverige och satt fyra år i Moderaternas partistyrelse. Jag är gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden. (1417) Nils Löwenspets, 38, Arkitekt, Jag vill bidra till ett där människor märker att de får det bättre tack vare moderat politik. Jag tror på den växande stadens möjligheter, på lägre skatt och på ökad valfrihet. behöver fler och attraktivare stadsmiljöer som lockar både människor och företag, stadsmiljöer som byggs utifrån erfarenhet men med blicken riktad mot framtiden. Ur ett moderat perspektiv vill jag bidra med tydligare strategier och tydligare kommunikation kring vilka mervärden en växande kommun innebär för alla oss som redan bor här. Jag vill medverka till att fler bor är tryggare, att fler bor har jobb att gå till, att borna får bättre skolor, äldreomsorg och infrastruktur. (2266) Olov G Pettersson, 70, Civilingenjör, Är intresserad av den framtida utvecklingen i. Vill gärna se fortsatt utbyggnad, men med rimlig hänsyn till natur och miljö. Vill arbeta med att hitta lösningar för s biltrafikproblem. Tror att min livserfarenhet och min erfarenhet från ett tekniskt yrke kan vara till nytta i utformningen av s politik. (2625) Oscar Karlflo, 25, Politisk sekreterare, Sprungen ur Göteborg men sambons polisstudier vid Sörentorp tog mig till natursköna Bergshamra för ca ett år sedan. Vid sidan av studierna har jag arbetat inom en mängd olika yrken, bl a som vårdbiträde inom hemtjänsten, servitör ombord på Stena Lines fartyg och vaktkonstapel vid polisarresten i Göteborg. Detta har gett mig en bredd och erfarnhet som jag har stor nytta av i mitt nuvarande arbete på moderaternas riksdagskansli. Arbetetet i riksdagen kombinerar jag med att vara tidvis anställd soldat vid 32. Underättelsebataljonen, K3 Karlsborg. Som Bergshamrabo är jag mån om en positiv utveckling för stadsdelen. Idag präglas dessvärre inte Bergshamra av samma positiva anda som övriga. Vi behöver få fler bostäder, bli fler invånare och utveckla vår stadsdel, framförallt torgområdet. Bergshamra skulle även behöva knytas an mer till, både fysiskt och mentalt. En bättre busslinje till Centrum skulle t ex kunna göra mycket för samhörigheskänslan med övriga. K21 10(13)

11 (211) Pehr Granfalk, 37, Kommunstyrelsens ordförande, De senaste åren har jag haft förmånen att leda det lag som utvecklar. Vi bor i en fantastisk stad. En stad jag vill ska vara Sveriges bästa att leva, bo och arbeta i. Där vi också har kraft att driva på utvecklingen av Stockholmsregionen. Arbetslinjen ska vara bärande i. Tillsammans med en politik för tillväxt och företagande ger det fler bor jobb och makt över den egna vardagen. Fler i arbete ger oss en stark ekonomi och låg skatt. Det gör också att vi kan satsa på skolan och omsorgen. Framtidens välfärd ska tryggas genom fler i arbete, inte högre skatter. När växer ska vi ta tillvara på närheten till våra vackra naturområden. En tätare och mer attraktiv stad möjliggör bättre kollektivtrafik, ny infrastruktur och en mer levande stad. Så gör vi ett bra bättre. (1998) Per Stockhaus, 75, Pensionerad ekonom, Utbildning: ekonomi, marknadsföring, företagsledning. Schartau + Stanford Univ. ("Stanford Sloan Program") Arbetserfarenhet: Marknads- och företagsledning i svenska och internationella företag. Egen konsultverksamhet. Tidigare uppdrag: I Stockholms stad: Ordförande i M-Vällingby, Suppleant i Kommunfullmäktige, ledamot i Personalnämnden I : Suppleant/ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, Styrelseledamot i AB Signalisten, Vd i Råsunda Förstads AB. Nuvarande uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Miljönämnden och Internationella kommittén. Nämndeman i Tingsrätt, God Man/Förvaltare. Styrelseledamot i SPF Solrosen. Viktiga frågor som jag vill arbeta för: Miljön i, Huvudstaleden i tunnel, Utveckling av Överjärva Gård, ännu bättre förutsättningar för småföretagare i, (2240) Sami Nahas, 45, Civilekonom, Jag vill vara del i arbetet att göra en redan bra kommun bättre. utvecklas på ett spännande sätt på flera områden. Staden förnyas och byggs ut med nya bostadsområden och arbetsplatser. Jag vill bidra till att vi fortsatt får en stadsutveckling som förbättrar livskvaliteten för de boende och som lockar företag. Särskilt viktig anser jag att skolan och omsorgen är och de skall sporras till att leverera än högre kvalitet. Dock skall effektiviseringar i alla våra offentligt finansierade verksamheter göras så kvaliteten ej blir lidande. Missförhållanden skall upptäckas tidigt så de kan rättas till. Det skall inte få vara så att det skall behövas avslöjanden i media för att missförhållanden skall upptäckas och rättas till. Just uppföljningen och kontrollen anser jag vara viktig. Medborgarna i skall kunna känna sig trygga med den service vi ger, de skall kunna lita på att det vi åtar oss genomför vi på bästa sätt. borna skall vara stolta över sin stad. (2559) Sonja Leikrans, 70, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykolog sedan c:a 40 år. Uppdrag som nämndeman i Svea Hovrätt fr o m Intresserad av äldre- och sociala frågor. (1053) Stellan Schultz, 52, Lärare, Jag sitter idag i kommunfullmäktige i som ersättare och i kompetensnämnden som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit i miljönämnden ett antal år och samtidigt som ordinarie i kommunfullmäktige ca 16 år. Jag har också i många år representerat moderaterna i Svenska kyrkan, församling. Nu är jag också med i Borgerligt alternativ som ersätter moderaterna i Svenska kyrkan efter kyrkovalet Moderaterna som parti drar sig ur men vi är några som vill vara kvar. Jag ställer upp för moderaterna eftersom jag vill att människor ska få det så bra som möjligt. Jag tycker också att man skall göra vad man kan och inte bara prata. Jag är också lekmannarevisor i Ulriksdals Rödakorskrets. Jag har erfarenhet och tycker att jag kan tillföra något och göra ett bra jobb. Det är viktigt att kunna göra något för människor nära en, på det lokala planet. K21 11(13)

12 (41) Stig Wallin, 79, fd chefredaktör, Ordf elevkår HTL Stockholm Försäljningsing Philips Rektorsassistent NKI-skolan Utbildningsledare Sveriges Television Disponent Lärarcentrum, Stockholm Egen företagare i grafiska branschen Chefredaktör Hemvärnet. Upplaga ex. Redaktör Hemvärnsnytt. Upplaga ex. (54) Sven Kinnander, 78, Kommunfullmäktigeordförande, Jag flyttade till i början av 90-talet och bodde först i Råsunda och numera i Bergshamra. Jag är gift och har en vuxen son. Ända från studenttiden har jag varit aktiv i moderaterna och haft politiska uppdrag i kommunerna där jag bott. På fritiden läser jag gärna historia och deckare. Jag reser gärna och på sommaren är västkusten mitt favorittillhåll. Ett annat intresse är idrott av olika slag. (2256) Sven-Olof Sköld, 66, pensionär, Kandiderar till : Kommunfullmäktige och Landsting Pensionär, 66 år, gift, bo sedan 15 år. Utbildning civilekonom (Handelshögskolan i Sto) och med ett yrkesliv som omfattar 15 år i större internationella företag och över 20 år inom bankvärlden. Som pensionär har den knappa resursen tid blivit större. Jag känner idag det som angeläget att aktivt engagera mig politiskt och söka bidra med min livs- och näringslivserfarenhet på det lokala planet. Speciellt intresserad är jag av näringslivsfrågor, bostadspolitik, kommunikationsfrågor liksom vård och omsorg. (419) Thomas Wallin, 69, Fil. Kand, Jag heter Thomas Wallin är 69 år. Jag är fil.kand med inriktning ekonomi och samhällsvetenskap. Jag har jobbat på Ford Motor Company AB under 33 år i en mängd olika befattningar och senast som försäljningsdirektör. Jag har också jobbat på Fords Europakontor i London. Jag pensionerades Därefter inträdde jag i politiken med uppdrag inom kyrkan och kommunen. Jag är nu ordförande i församlings kyrkoråd, ledamot av kommunfullmäktige i, ordförande i överförmyndarnämnden, ledamot av partistyrelsen i, nämndeman i tingsrätt samt ordförande sedan 2006 i den bostadsrättsförening där jag bor. Jag vill att vi i fokuserar på att få en infrastruktur som minskar onödig genomfartstrafik t.ex tunnelbana till nya Karolinska och vidare till Arenastaden, Huvudstaleden i tunnel, en snabb upprustning av våra skolor samt fortsatt utveckling av modellen för att få ännu fler i arbete. Utveckling av välfärden står också högt på åtgärdslistan. Samma uppdrag som idag.f (1107) Torsten Svenonius, 50, Civilingenjör, Jag har haft förmånen att få vara med under de femton år Moderaterna haft förtroendet att tillsammans med övriga allianspartier leda. Känner dock att det finns mycket kvar att göra och vill därför gärna bidra till detta efter bästa förmåga även under nästa mandatperiod. Jag ser en stor utmaning i att fullfölja alla de utvecklingsprojekt som finns i och kombinera dessa med stark ekonomi, god samhällsservice och en bra livsmiljö. Under de närmaste åren finns en unik möjlighet att åtgärda trafikproblem, knyta ihop olika stadsdelar och rusta nergångna områden. Låt oss ta den! Tidigare och nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige i Ersättare i kommunstyrelsen i Viceordf Norrenergi Förste vice ordf stadsbyggnadsnämnden Förste vice ordf byggnadsnämnden Ordf i bostadsstiftelsen Signalisten Ledamot av förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms län Ordförande MUF Stockholm K21 12(13)

13 (1489) Veronica Nordström, 34, Grafisk formgivare, är en framgångsrik kommun, men för mig är det viktigt att alla bor känner sig delaktiga i framgången. Det behövs fler moderata röster som kan sprida budskapet om att vår politik ger mer än skattesänkningar och extra pengar i plånboken - vår politik innebär också bättre skolor och äldreomsorg, utbyggd kollektivtrafik och smarta lösningar på framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för ett vackrare med växande företag och fler invånare. Jag tror på individen och vill som förtroendevald föra en politik som stödjer människor i deras livsval, men som inte styr vad de väljer. ska vara möjligheternas stad, för barn, vuxna och äldre. (2582) Viktor Nordenson, 23, Civilingenjör, Målmedveten och utåtriktad ung man som studerar till civilingenjör och jobbar extra som studiecoach samt med analyser av cancer. Har engagerat mig en del i MUF. Är övertygad om att jag är lämpad för uppdraget då jag alltid har haft en mycket god förmåga att övertala människor. Med min vinnarinstinkt vill jag vara med och bidra till valsegern (1576) Zanna Mårtensson, 29, Civilingenjör, Moderaterna ska ta ansvar för ekonomin, jobben och vår gemensamma välfärd. Vår drivkraft för att stärka valfrihet och kvalitet inom äldreomsorgen, skolan och vården är viktig för att klara välfärdens utmaningar. Valfriheten, att själv välja hur du ska tas om hand på ålderns höst eller vilken typ av skola dina barn ska gå är en rättighet vi ska värna om. Det ska inte vara politiker som bestämmer vad som är bäst åt våra solnabor. Kvalitet kan vara olika från person till person. Mångfalden gör att fler upplever kvalitet inom välfärden. Samtidigt måste moderaterna vara en kraft som står upp för ordning och reda. Vi ska se till att entreprenörer sköter sina åtaganden mot våra äldre. Vi ska vara noggranna i att granska all välfärd som finansieras med skattebetalarnas pengar. Även om är i framkant inom äldreomsorgen så tror jag vi kan mycket mer. Det finns fortfarande många ensamma äldre som vi kan hjälpa till en social samvaro och ett bättre liv. K21 13(13)

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktige Upplands-Bro

Kommunfullmäktige Upplands-Bro (377) Anders Åkerlind, 70,, Jag heter Anders Åkerlind och är fd. flygkapten och jordbrukare i Kungsängen utanför Stockholm. Har varit med i partiet sedan ungdomsåren utan att vara aktiv. Från 1997 blev

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer