Kommunfullmäktige Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Solna"

Transkript

1 (1589) Albin Falkmer, 28, Stabschef, Arbetsmarknadsdepartementet, Som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet är min viktigaste uppgift att bidra till att fler personerna kan gå från utanförskap till en arbetsgemenskap. I det arbetet har jag lärt mig hur viktigt det kommunala arbetet och de lokala insatserna är. Med de erfarenheterna i ryggsäcken söker jag nu bornas förtroende för att få vara med och utveckla och stärka arbetet för ett minskat utanförskap i. är en fantastisk kommun att leva i. Hårt arbete och välgrundade beslut har bidragit till en stark och växande stad med stora möjligheter. Men vi har också utmaningar. De som står allra längst ifrån arbetsmarknaden har ofta svårt att finna vägar tillbaka till arbetslivet. Här kan vi göra mer. Genom tidigare uppföljning och tätare lokala samarbeten med såväl arbetsgivare som Arbetsförmedling och ideella aktörer kan den redan framgångsrika -modellen utvecklas ytterligare. I det arbetet vill jag vara med och bidra. (1841) Alexander Haddad, 22, Ekonom, Låg kommunalskatt, stark tillväxt och hög kvalitet i välfärden gör att människor trivs och utvecklas. Som inflyttad bo med såväl kommunpolitiskt som nationellt politiskt engagemang i bagaget vill jag vara med och fortsätta utveckla. Jag har examen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar på Livsmedelsföretagen inom Svenskt Näringsliv som VD-trainee. Jag sitter i MUF:s nationella styrelse och i kompetensnämnden. Jag har tidigare suttit i kommunfullmäktige och nämnder i Norrköping. Ett starkt företagsklimat är grunden för fler jobb. modellen, med en tydlig arbetslinje, är en förutsättning för att vi ska klara både låg skatt och hög kvalitet i välfärden - från förskolan till äldreomsorgen. Med föräldrar som invandrat vet jag dessutom betydelsen av att få integreras genom ett arbete. Uppväxt i en röd kommun känner jag väl de negativa följderna ett S-styre får för integrationen. Jag talar svenska, engelska, arabiska, franska och isländska. (2607) Alexander Svenonius, 20, Student, Idagsläget så studerar jag företagsekonomi vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Som någon som är ung så brinner jag väldigt mycket för framtidsfrågor eftersom framtiden är en plats som jag kommer att behöva bo i. Jag känner att det är viktigt att engagera sig i politiska frågor för att kunna påverka framtiden i en positiv riktning och för ett samhälle som man kan känna sig stolt över att leva i. (2663) Alexandra Bosnjakovic, 33, Förskolechef, egen företagare, Jag har god hand med människor i allmänhet, är alltid glad, lojal, positiv och van att leda människor i grupp och inviduella sammanhang. Jag är orädd, har skinn på näsan men är samtidigt ödmjuk inför utmaningar som uppstår på vägen. Därför ser jag mig som en god ambassadör för moderaterna med fokus på att sprida den politik jag tror samhället mår bäst av. Jag kommer att vara en tillgång för moderaterna genom mitt samhällsengagemang och min erfarenhet som ung och driven. (1974) Alexis Hekmatfar, 19, Student, Nyinflyttad bo som tidigare varit ordförande för Moderat Skolungdom i Lund och ledamot av Lundamoderaternas styrelse. Jag vill vara en kraft för förnyelse i fantastiska. Jag brinner för ungdomars möjligheter till jobb och bostad. Vi måste fortsätta utveckla modellen för att få ännu snabbare få ungdomar i arbete. För att fortsätta kunna sänka skatten behöver vi fler som arbetar. Idag har väldigt låg andel vid Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa ungdomar, men vi ska komma ihåg att hälften av Stockholms läns studentbostäder ligger i. Många studenter som vid sidan av sina studier inte kommer i kontakt med arbetslivet, och detta är förlorade skatteintäkter för vår välfärd. Jag vill att stad ska fortsätta vara företagsvänligast och matcha ihop dessa framtida ingenjörer, jurister, arkitekter och ekonomer med de många företag vi har i kommunen som skriker efter duktiga medarbetare. K21 1(13)

2 (2241) Anastasia Altynnikova, 17, Studerande, företagare, Jag heter Anastasia Altynnikova och kandiderar till kommunfullmäktige i. För mig är frågor gällande skolan och företagande de viktigaste, eftersom det är det som jag är involverad i och kan uppleva i praktiken. är en framtidskommun. Ständigt flyttar fler människor hit, nya bostäder byggs och kollektivtrafiken utvecklas. Men samtidigt ska vi göra det möjligt för alla dessa nya invånare att leva under bra förhållanden och barnen få plats i den skola eller förskola som de önskar, utan att behöva stå i kö i flera år. behöver många nya skolor och förskolor för att kunna ta hand om många nya invånare. Det är också viktigt att företagande främjas i tidig ålder. Därför är det otroligt viktigt att företagsamhet uppmuntras av kommunen, kommuniceras ut till skolorna och vidare till eleverna. Ett starkare band mellan företag, kommun och skola gynnar dessutom alla inblandade parter. Därför hoppas jag på att få förtroende att leda i den riktningen! (2128) Anders Westelind, 50, Fastighetsmäklare, växer så det knakar.. För mig är det viktigt att utvecklas i samarbete med Stockholms innerstad - varför? För att vi inte ska falla in i någon slags protektionistisk stolthet att "vi klarar oss själva". Stockholm är en av Europas finaste och renaste huvudstäder. ska vara med och utveckla regionen med attraktiv bebyggelse, många gröna oaser och smarta trafiklösningar - Det klarar vi inte själva. Framtida bostäder i ska klara miljökrav och samtidigt vara bland de mest attraktiva. Vi måste också öka antalet studentbostäder med stora tal för att vara med i omställningen till ett samhälle med bra utbildning. Grundskolan måste ha riktigt hög kvalitet, basen för bra framtid! Stora insatser kan också göras i de s.k. "miljonprogrammen" Riv gärna ett hus om året och ersätt det med bra boendemiljö! Slutligen välkomnar jag alla satsningar på T-banor - vårt klimatsäkraste kommunikationsmedel - Allt under jord! (23) Anna Gannéus, 81, Lärare, Efter snart tre mandatperioder inom kommunpolitiken i är jag idag, inför valet 2014, minst lika intresserad och engagerad av att medverka till s ytterligare utveckling. Som din representant inom kommunfullmäktige är min uppgift att även framöver medverka till att skapa en ännu bättre vardag och kommun för alla oss som bor här. (1508) Anton Vajk, 32, Politisk sekreterare, Jag är född och uppvuxen i. Jag älskar staden och dess utveckling. Min övertygelse är att resan som gjort framgångsrikt måste fortsätta. Hela vår välfärdsidé bygger på fria människor som genom egen försörjning bidrar till det gemensamma. Jag är stolt över den solnamodell som framgångsrikt etablerat arbetslinjen som den självklara stöttepelaren i stadens tillväxt. lockar både människor och företag till staden vilket skapar liv och rörelse och därmed en trivsam helhet. Goda kommunikationer och vacker natur kombinerat med en tydlig stadskaraktär tillhör s styrkor. Jag vill fortsätta utveckla och säkerställa så att borna även fortsättningsvis kan känna trygghet i en stabil ekonomi och bra välfärd. Låg skatt och fria solnabor i arbete, inte höjda skatter, säkrar vår framtida välfärd. (2020) Arion Chryssafis, 43, Skolkommunalråd, För att fortsättningsvis ska vara attraktivt måste staden fortsätta att förändras och hushålla med skattebetalarnas pengar. Mjuka värden som skola, vård och omsorg måste utvecklas men även infrastruktur, bostäder och ett växande näringsliv. För mig finns det inget motsatsförhållande mellan dessa utan de är varandras förutsättningar. I förskolan är det viktigt att de yngre barnens behov av omsorg och trygghet möts och att de äldre barnens nyfikenhet till lärande uppmuntras. Jag vill att personaltätheten ska stärkas hos de yngre barnen och att det pedagogiska arbetet ska utvecklas. I skolan vill jag satsa på utökad undervisningstid i svenska, engelska och matematik så att fler når längre i sin kunskapsutveckling. gymnasium har idrottsutbildningar på elitnivå men jag vill även att ska kunna erbjuda en attraktiv naturvetenskaplig utbildning. Tillsammans med Karolinska institutet finns det goda förutsättningar för att utveckla en gymnasieskola i toppklass. K21 2(13)

3 (1999) Birgit Stockhaus, 74, Ekonom, Sitter idag i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Likabehandlingskommittén och Rådet för funktionshinderfrågor. Tidigare uppdrag bl a vice ordförande i Omvårdnadsnämnden. Det här vill jag arbeta för: Minska utanförskapet för utsatta grupper. Bra tillgänglighet för handikappade är viktigt när växer. Omdaning av Hagalund för att få ett levande centrum med lättillgänglighet till/från Arenastaden. Huvudstaleden i tunnel. (1192) Bo Nilsson, 47, Civilingenjör, Jag är suppleant i styrelsen för Överjärva gård AB i och har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom det privata näringslivet. Dessutom har jag erfarenhet från styrelsearbete inom flera olika föreningar. Jag är övertygad om att jag kommer att ha stor nytta av dessa erfarenheter om jag blir utvald till kandidat och invald i kommunfullmäktige. moderaterna har tillsammans med de övriga partierna i Alliansen gjort till en mycket bra stad för såväl företagande som boende. Jag vill gärna bidra till det fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet i, och att göra staden ännu bättre för både företag och invånare. (1688) Dora Abdennabi, 22, Civilekonom, (76) Eivor Wikholm, 77, Administratör, Jag är aktiv pensionär som engagerat mig för Nya moderaterna sedan Jag sitter för närvarande i styrelsen för moderaterna och i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag har arbetat inom ekonomi och administration inom offentlig förvaltning. Allt ifrån Arbetsmarknadsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Jag avslutade arbetslivet som verksamhetscontroller på Danderyds sjukhus med ansvar för uppföljning och upphandling av entreprenörer för vårdens kringresurser. Jag villl verka för att s miljö vad gäller boende, trafik och grönområden håller hög klass. är en fantastisk stad med möjlighet att bo nära några av Sveriges härligaste grönområden. Det är något vi måste ta tillvara på för att utveckla som en stad man vill leva och jobba i. ska vara välkomnande för alla som vill bo här. (1165) Eli Hanna, 48, Elias Hanna, Jag heter Eli/Elias och är 49 år gammal. Är uppvuxen i Syrien och Libanon tillhör den lilla kristna gruppen syrianer/assyrier. En grupp numera är en av de största invandrargrupperna i Sverige. Sedan 1987 bor jag i Sverige. Är sambo med Marika och har två barn och två katter. Jag är jobbar som boendestödjare på Västerort stödboende. I mitt yrkesliv har jag alltid haft som mål att arbeta och hjälpa människor i en utsatt situation. Jag är utbildad fredsvetare vid Uppsala universitet. Jag har även studier inom political psychology i USA. Jag har varit aktiv medlem i M i de senaste tio åren och har haft olika uppdrag i kompetensnämnden, kultur-och fritidsnämnden, omvårdnadens nämnden samt lika behandlingskommittén. Är ledamot i kommunfullmäktige. Jag medlem i flera organisationer bl.a. Humanisterna. K21 3(13)

4 (2067) Elias Saouk, 38, Finansiell Rådgivare, (1138) Eva Gustavsson, 49, Internationell chef, Har lång partipolitisk bakgrund. Satt i kommunfullmäktige i min hemstad Nynäshamn redan som artonåring. Arbetar i dag som chef för Moderaternas Internationella avdelning och Jarl Hjalmarsson Stiftelsen, det vill säga moderaternas organ för internationell demokratiutveckling. Därutöver sitter jag i kommunfullmäktige i och i styrelsen för det kommunala bolaget Norrvatten. I kommunpolitiken ser jag som min främsta uppgift att bevaka att skatterna är låga, offentliga medel används effektivt och att den kommunala verksamheten håller hög kvalitet. Jag vill att skall utvecklas till en tät stad men som också har promenadstråk, öppna siktlinjer och lummig grönska. Valfrihet inom både skola, vård och äldreomsorg är viktig för att både ha rimliga kostnader och väl fungerande verksamhet. (2719) Eva Holmqvist, 72,, Eva Holmquist. Jag är mycket intresserad av politiska frågor, både lokalt i och även världspolitik. Jag håller mig informerad och debatterar gärna. Här i har jag varit politiskt aktiv sedan mer än tjugo år. Jag bryr mig verkligen om vårt och vill vara med att utveckla på allra bästa sätt för invånarna. (1731) Gustaf Reinfeldt, 20, Ordförande MUF, Jag kandiderar till s kommunfullmäktige med ambitionen om att ska bli Sveriges bästa skolkommun och Sveriges mest attraktiva plats att leva i för ungdomar. måste fortsätta växa och vara Sveriges bästa kommun att bo i; måste fortsätta vara Sveriges bästa idrottskommun; måste fortsatt kämpa för att ha Sveriges lägsta arbetslöshet, både bland unga och utrikes födda; måste fortsätta bygga och utveckla kommunen; måste fortsatt ha Sveriges lägsta skatt. Jag vill vara endel av den processen och vara ungdomarnas röst i s kommunfullmäktige. Jag vill att ska ha Sveriges bästa naturvetenskapliga gymnasium och nå detta genom att upplåta "Karolinska gymnasiet". Jag vill att idrottsinriktningen på gymnasium ska bli ännu bättre och rikta sig mot ungdomar som satsar på en framtid inom sport. Jag vill att ska bli Sveriges bästa skolkommun. (1420) Gustav Stark, 38, Företagskonsult, Jag vill vara med och fortsätta utveckla till en än mer integrerad del av Stockholmsregionen där man går från förort med olika stadsdelar till en mer sammanhållen stadsbebyggelse. En än trevligare, snyggare och tryggare stad att leva och arbeta i med färre barriärer mellan s olika delar och med god kvalitet och ständig förbättring i skola, omsorg och övrig kommunal verksamhet. K21 4(13)

5 (1803) Göran Beckius, 65, Fil dr, är en stad i stark utveckling och därmed förändring. Det kommer krävas en hel del nydanande insatser framöver för att motsvara medborgarnas förväntningar. Stor inflyttning kommer att öka trycket och förväntningarna på skolans områden, inklusive barnomsorg och fritidsaktiviteter i olika former. Smarta och tidseffektiva kommunikations- och trafiklösningar kommer vara av stor vikt, liksom god luftkvalité. Äldreomsorg kommer att stå mer i fokus i och med förändrad demografisk fördelning. Medborgarna kommer också att förvänta sig en snygg och ren stad, en miljö som står i proportion till de investeringar man själva gjort, när man etablerade sig i. Sist men inte minst är det av oerhört stor vikt att sysselsättningsgraden kan hållas på en hög nivå. I en smart symbios mellan kommun, privata utförare och frivilliga aktörer, kan en kostnadseffektiv och god kvalitativ utveckling säkras. Jag är beredd att lägga tid och energi inom ovan angivna områden. (947) Göran Delvin, 55, Civilekonom, Jag har varit aktiv i politiken sedan jag flyttade hit för ca. 20 år sedan, framförallt under de år sektionerna existerade. Den senaste tiden har jag suttit i fullmäktige och även i några nämnder,( tekniska, social, omvårdnad) Det moderata inflytandet på politiken i måste stärkas. Ökad egenförsörjning och nyinflyttning i nybyggda bostäder stärker våra möjligheter att göra till en ännu bättre kommun att leva i. Det möjliggör ökade satsningar på skola och omvårdnad med en bibehållen låg skatt. Investeringar krävs i utbyggd infrastruktur och skolbyggnader. Ovanstående är saker jag lovar arbeta för. (300) Göran Stark, 72, Senior advisor, Jag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för Stad. (1631) Hanif Bali, 26, Riksdagsledamot, Jag tycker att många politiker på nationell nivå från Stockholm glömmer bort vilka de representerar, man förväntas ta ett allmänintresse medan politiker från andra delar av Sverige förväntas representera sin lokala ort. Jag vill vara Stockholms läns och s särintresse i riksdagen och söker därför ditt förtroende i kommunpolitiken för att kunna bibehålla min kommunala förankring. Jag tycker det viktigaste vi har att göra i kommun är att uppfylla vårt tidigare vallöfte med att erbjuda kommunala hyresrätter ombildningar till bostadsrätter, det finns många föreningar som är intresserade av ombildning men där den kommunala byråkratin stått i vägen. Det vill jag ha ändring på. (763) Helene Ekegren, 62, Hyregästsamordnare, Har efter en lång period som kyrkopolitiker valt att engagera mig i kommunen. Är inne på min tredje mandatperiod som ledamot i kommunfullmäktige min andra mandatperiod som 2: dra vice ordf. i fullmäktige. Jag vill vara delaktig i s expansiva skede. Mycket kommer att förändras genom nybyggnation, infrastruktur, utökning av folkmängd och ny planläggning vilket för med sig förändringar på i stort sett alla områden och då vill jag vara med och påverka. K21 5(13)

6 (2130) Ida Dahlgren, 69,, Jag vill arbeta för att vi ska fortsätta ha landets lägsta skatter i och vara den företagsvänligaste kommunen i landet. På så vis kan vi också minska arbetslösheten ännu mer och fortsätta bidra till regeringens arbetslinje. (635) Jan Hjelmér, 66, Företagare, Jag är en engagerad, välutbildad och nyfiken samhällsutvecklare som har lång erfarenhet av företagsledande arbete i svenska exportföretag och hos amerikanska datorleverantörer. Jag brinner för småföretagen och eget ansvarstagande och vill gärna engagera mej i utvecklingen av det lokala samhället och samhällsservicen. Jag har ett förflutet som ledare och ordförande inom svenska scoutrörelsen. Jag är från början utbildad till byggnadsingenjör, men har numera bara som hobby att snickra på egna och barnen hus. Som nybliven pensionär ägnar jag mej åt att vara farfar till 4 barnbarn och är engagerad i ett flertal styrelser inom fastighetsbranschen och i organisationen Företagarna lokalt i. Jag vill vara med och driva s och regionens utveckling av såväl infrastruktur som bostäder och samhällsservice framåt. (2550) Johan Salminen, 39,, (809) Johan T. Sterndal, 60, VD, Jag är född och uppvuxen i. Mina barn är födda och uppvuxna i. Det har varit en bra uppväxt för oss alla för är en bra stad att växa upp i. Jag vill att ska vara en företagsvänlig stad som gör allt tillsammans med företagen för att minska utanförskapet. Jag vill att stad ska fokusera på sina kärnområden och se över verksamheter och bolag som kanske fungerar bättre och drivs bättre i annan regi. Jag vill inte att ska följa utvecklingen- ska leda den! För övrigt bor jag i Råsunda med min fru Monica, flickorna har flugit ur boet. Fritiden består mest av vistelse ute i norra skärgården där vi har ett ställe på en liten ö. Den fritid jag har kvar går mest åt till basket som är den sport jag gillar över all annan. Inte som spelare men som åskådare och styrelseledamot. Johan T. Sterndal (1793) Jon Pettersson, 38, Kundservicechef, Som aktiv inom moderaterna sedan mina tonår har jag sedan 2008 engagerat mig i politiken. Jag är styrelseledamot i moderaterna, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Moderaterna ska stå upp för att kommunen ska ha en stabil ekonomi. Det är genom ordning och reda vi kan hålla skatten låg och ha pengar till vår välfärd. Vi får inte glömma bort att ta tillvara på skattebetalarnas pengar med omsorg. Som politiker i kultur- och fritidsnämnden vill jag att vi fortsätter att satsa på att göra trevligare. Vi har ett fantastiskt utbud av kultur och idrott som gör till en spännande stad att bo i. K21 6(13)

7 (713) Karin Hjelmér, 64, IT konsult, Jag vill att ska fortsätta att vara en kommun som växer med bibehållen god ekonomi. Speciellt viktigt är att vi har ett bra företagsklimat, att skolor och förskolor är de bästa som går att få och att boende i kan fortsätta att njuta av de fantastiska rekreationsområden som finns i kommunen, samtidigt som man med bra kommunikationer kan ta sig till andra delar av regionen för till exempel arbete. Om vi kan fortsätta på denna inslagna väg lika bra som idag, kommer nya människor att vilja bo, arbeta och leva sina liv här i! (95) Karl-Gustaf Franzén, 76, f.d ambassadråd, Pensionär efter 38 år som UD-tjänsteman, varav 30 utomlands. Skriven i sedan Ersättare i kommunfullmäktige sedan 2006 och ledamot i omvårdnadsnämnden sedan Ordförande i kyrkofullmäktige sedan 2006 samt nämndeman i Migrationsdomstolen. (1024) Klas Lindblom, 53, Agronom, Aktiv i sedan 2003, Barn och utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Ett mångkulturellt och tolerant samhälle är viktigt. ska utvecklas med hänsyn till miljö och kulturarv. Bergshamra är en viktig del av som behöver rustas upp och byggas ut. ska ha en bra skola. (1513) Lars Rådén, 32, Kommunalråd, är en kommun som klarar av att ha höga ambitioner inom välfärden samtidigt som skatten kan vara låg. Det klarar vi tack vare att vi kan hjälpa solnabor från utanförskap till ett eget arbete. Det finns få saker som betyder mer än att kunna försörja sig själv och förverkliga sina drömmar. Jag söker ditt förtroende för att utveckla arbetet med arbetslinjen i. Många unga som lämnar sina studier har det svårt att hitta sitt första jobb. Jag vill verka för att vi ska föra en aktiv politik för att dessa ska få chansen delta på arbetsmarknaden. Att investera i insatser för att hjälpa ungdomar till arbete är nödvändigt för att säkra morgondagens välfärd. Som ordförande i socialnämnden så vill jag också att vi satsar ännu mer på de barn och unga som hamnar snett. De barn som inte får det stöd hemifrån som de behöver hamnar ofta på efterkälken i skolan och mår ofta dåligt. Vi måste jobba förebyggande och sätta in tidiga insatser för att ge de här barnen bättre livschanser. (724) Lars-Erik Salminen, 63, Poliskommissarie, K21 7(13)

8 (335) Leif Bergmark, 71, Marknadsekonom, Jag har sett växa sen året jag föddes här 1942, och så bör det fortsätta. Då gäller det att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Förutsättningarna är bostäder, företagslokaler och kommunikationer. Fler bostäder ger plats för fler invånare som ger mer skatteintäkter, som innebär större möjligheter att klara våra gemensamma åtaganden: vård - skola - omsorg. Jag vill gärna ha fortsatt förtroende för att påverka nyproduktion av hyresrätter för både äldre och yngre. Som nuvarande ordförande i Signalisten är jag delaktig i målet att planera för totalt 1000 nya bostäder de närmaste åren. Det är fullt möjligt att nå om alla hjälps åt. Nya lokaler för företag behövs för att garantera fler jobb och fortsatt bra service. Men det är något som med fördel byggs av privata aktörer. Utöver fortsatt utbyggnad av spårtrafik till Karolinska/Hagastaden/Odenplan, är det en tunnelförlagd Huvudstaled mellan Karlberg - Sundbybergsgränsen som måste till så snart som möjligt. (373) Leif Hansson, 70, Inte särskilt pensionerad pensionär, Som politiker är jag ung. Trots den korta tiden har jag hunnit med några år i Barn- och utbildningsnämnden som ersättare. Nu är jag ordinarie ledamot i Omvårdnadsnämnden. Jag är inne på mitt andra år i moderaternas partistyrelse där jag organiserar våra talarkvällar sedan mars i år. Yrkesmässigt hörde jag hemma i Försäkringsbolaget Skandia under cirka trettio år i olika roller växlande mellan stab och linje till exempel divisionschef och under en tid ansvarig för företagets samhällskontakter i försäkringsfrågor. Min anknytning till Skandia idag är som ordförande för den oberoende försäkringstagarföreningen ProSkandia med cirka medlemmar. I har jag bott sedan Mina barn har gått i skolan här och nu är mina barnbarn elever i s förskolor. Mitt boende som medborgare i delar jag med ett lantställe i Sörmland. Med mitt intresse för samhälle och natur i vid mening är jag glad att kunna bidra till ett och ett Sverige i ständig utveckling. (492) Lennart Hultqvist, 68, Egen företagare, Jag är en lagspelare som avsätter minst en månad på heltid i varje val och deltar alltid i moderaternas kampanjer. På det sättet vill jag uppnå att den moderata politiken får majoritet i riksdagen, landstinget och i kommunen, så vi kan förverkliga vår politik inom alla områden. Mina individuella egenskaper är att jag alltid är påläst och följer de politiska frågorna på alla nivåer. (1029) Magnus Nilsson, 53, Rådgivare inom samhällsfrågor, Har lång partipolitisk bakgrund. Är ordförande i moderatföreningen i, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Råsunda förstads AB (fastighetsbolag inom stad som bland annat äger stadshuset och Överjärva gård). Sitter också i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och i styrelserna för SÖRAB (avfall) och Käppala (reningsverk). Har en varit journalist, förlagsredaktör och konsult inom samhällsfrågor och politisk påverkan. Är nu lobbyist inom utveckling av Stockholmsregionen samt för Sveriges Vattenkraftförening -- de småskaliga vattenkraftverkens intresseorganisation. Har studerat filosofi, socialantropologi och historia vid Stockholms Universitet och Linnéuniversitetet. Viktigaste politiska fråga: att förena miljöhänsyn med tillväxt och utveckling. Rättssäkerhet och skydd för äganderätten även inom miljöområdet är centralt för långsiktig acceptans av miljöpolitiken. (2484) Magnus Skog, 47, Principal Project Manager, K21 8(13)

9 (5) Mai Lönnkvist, 92, Fd Kanslichef, Bra verksamhet kännetecknas av kvalitet, valfrihet och utveckling. Detta gäller alla offentliga verksamheter, detta vill jag fortsätta arbeta för. Särskilt viktigt är att inte undanta äldre människor rätten att bestämma över hur man vill ordna sin vardag. Valfrihet gör det möjligt, kvalitet och utveckling likaså. Jag vill arbeta för vidare utveckling av s äldreomsorg. (2286) Martin Warg, 24, Nattreceptionist, Eftersom jag bott i sedan mars 2011 så har jag fått erfara de goda och sämre sidorna med. Med min erfarenhet ifrån detta och även min arbetslivserfarenhet så är jag medveten om att jag skulle vara en tillgång i kommunfullmäktige i. (1635) Micaela Molin, 25, Statsvetare, Jag vill kandidera till stads kommunfullmäktige för att jag har en bred erfarenhet av politik från olika delar av Sverige som jag tror kan bidra till Moderaternas arbete för ett ännu bättre. Mina hjärtefrågor är äldreomsorg, stadsutveckling och bostadsbyggande. Varje människa förtjänar ett värdigt åldrande. Jag vill jobba för att hitta ytterligare dimensioner av valfrihet och kvalitetsåtgärder inom äldreomsorgen. Jag vill tänka utanför de traditionella ramarna och sätta guldkant på ålderns höst. Jag vill se en ännu mer levande stad med ett stort utbud av service, mötesplatser, vackra och trygga miljöer. Stockholmsregionen växer snabbt och det är därför viktigt att vi bygger fler bostäder. Jag är övertygad om att det går att bygga attraktiva bostäder utan att kompromissa kvaliteten. Vi ska bygga mycket och snabbt utan att återskapa socialdemokratins miljonprojekt, för jag tycker att borna förtjänar bättre. (1781) Mikael Ronsjö, 58, egen företagare, Varit aktiv inom moderaterna i över 20 år. Sitter nu som ledamot i Kommunfullmäktige o Barn- o Utbilningsnämnden, dessutom nämndeman vid TR. Tidigare suttit i Socialnämnden resp. Tekniska Nämnden. Såsom åkare i Taxi Sthlm har jag bra koll på vad som händer i staden, det är ganska vanligt att vi kommer in på kommunalpolitik under resan, det är värdefullt att nästan dagligen höra vanliga medborgares åsikter. Frågor som jag tycker bör vara prioriterade; skolan, vård och omsorg, trafiken ( "utsatt"), skatter. är ett föredöme när det gäller att kommunicera med företag. Givetvis är miljöfrågor något som alltid måste tas hänsyn till. M i bör försöka påverka tillsammans med andra partier att tunnelbanan mellan Odenplan och station kommer till stånd (via Hagastaden o KS). Byggande av Huvudstaleden i tunnel vore av stor vikt,kan även sälja byggrätter där. Aktiv för Borgerligt alternativ inom kyrkan. (2468) Mohsen Hakimelahi, 53, Styrelseledamot LanPower, Jag flyttade till Sverige Maj 1985 Efter Studier på KTH började jag jobba som egenföretagare sedan Under dessa mer än 2 decennier som småföretagare har jag upplevt en hel del om behoven av näringsidkare för att kunna förbättra rörelsen och utveckla verksamheten. Jag har samarbetat med flyktingorganisationer, ungdoms organisationer och många familjer och har haft chansen att dela deras drömmar om livet. Jag har även varit medlem och ordförande i flera kulturella föreningar och samordnat och arrangerat 30 tals festivaler och musikevenemang på små och stora arenor som konserthus, Globen mm... Jag vill satsa på ett bättre skolsystem, utbildning. förkorta pensionstiden och göra lättare omständigheter för tidigt pension, vårdsystemet;, minska onödiga långa vistelsen på sjukhus, mer resurs till akutvården, Mer diciplinerat invandringspolitik med tanke på de minskade resurser och den oroväckande situationen i mellanöstern K21 9(13)

10 (1184) Monika Mannerström Skog, 47,, (1511) Niklas Wykman, 32, Doktorand, Arbetslinjen inom ramen för modellen är avgörande för vår förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. ska präglas av goda möjligheter för arbete, boende och kommunikationer. Vi ska vara en grön kommun med närhet till natur. Ett rikt förenings- och kulturliv gör mer attraktivt och sammanhållet. Låg kommunalskatt är av stor betydelse för framväxten av nya jobb. Jag arbetar för finansminister Anders Borg med främst skattefrågor och är doktorand i nationalekonomi. Tidigare var jag ordförande för MUF i Sverige och satt fyra år i Moderaternas partistyrelse. Jag är gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden. (1417) Nils Löwenspets, 38, Arkitekt, Jag vill bidra till ett där människor märker att de får det bättre tack vare moderat politik. Jag tror på den växande stadens möjligheter, på lägre skatt och på ökad valfrihet. behöver fler och attraktivare stadsmiljöer som lockar både människor och företag, stadsmiljöer som byggs utifrån erfarenhet men med blicken riktad mot framtiden. Ur ett moderat perspektiv vill jag bidra med tydligare strategier och tydligare kommunikation kring vilka mervärden en växande kommun innebär för alla oss som redan bor här. Jag vill medverka till att fler bor är tryggare, att fler bor har jobb att gå till, att borna får bättre skolor, äldreomsorg och infrastruktur. (2266) Olov G Pettersson, 70, Civilingenjör, Är intresserad av den framtida utvecklingen i. Vill gärna se fortsatt utbyggnad, men med rimlig hänsyn till natur och miljö. Vill arbeta med att hitta lösningar för s biltrafikproblem. Tror att min livserfarenhet och min erfarenhet från ett tekniskt yrke kan vara till nytta i utformningen av s politik. (2625) Oscar Karlflo, 25, Politisk sekreterare, Sprungen ur Göteborg men sambons polisstudier vid Sörentorp tog mig till natursköna Bergshamra för ca ett år sedan. Vid sidan av studierna har jag arbetat inom en mängd olika yrken, bl a som vårdbiträde inom hemtjänsten, servitör ombord på Stena Lines fartyg och vaktkonstapel vid polisarresten i Göteborg. Detta har gett mig en bredd och erfarnhet som jag har stor nytta av i mitt nuvarande arbete på moderaternas riksdagskansli. Arbetetet i riksdagen kombinerar jag med att vara tidvis anställd soldat vid 32. Underättelsebataljonen, K3 Karlsborg. Som Bergshamrabo är jag mån om en positiv utveckling för stadsdelen. Idag präglas dessvärre inte Bergshamra av samma positiva anda som övriga. Vi behöver få fler bostäder, bli fler invånare och utveckla vår stadsdel, framförallt torgområdet. Bergshamra skulle även behöva knytas an mer till, både fysiskt och mentalt. En bättre busslinje till Centrum skulle t ex kunna göra mycket för samhörigheskänslan med övriga. K21 10(13)

11 (211) Pehr Granfalk, 37, Kommunstyrelsens ordförande, De senaste åren har jag haft förmånen att leda det lag som utvecklar. Vi bor i en fantastisk stad. En stad jag vill ska vara Sveriges bästa att leva, bo och arbeta i. Där vi också har kraft att driva på utvecklingen av Stockholmsregionen. Arbetslinjen ska vara bärande i. Tillsammans med en politik för tillväxt och företagande ger det fler bor jobb och makt över den egna vardagen. Fler i arbete ger oss en stark ekonomi och låg skatt. Det gör också att vi kan satsa på skolan och omsorgen. Framtidens välfärd ska tryggas genom fler i arbete, inte högre skatter. När växer ska vi ta tillvara på närheten till våra vackra naturområden. En tätare och mer attraktiv stad möjliggör bättre kollektivtrafik, ny infrastruktur och en mer levande stad. Så gör vi ett bra bättre. (1998) Per Stockhaus, 75, Pensionerad ekonom, Utbildning: ekonomi, marknadsföring, företagsledning. Schartau + Stanford Univ. ("Stanford Sloan Program") Arbetserfarenhet: Marknads- och företagsledning i svenska och internationella företag. Egen konsultverksamhet. Tidigare uppdrag: I Stockholms stad: Ordförande i M-Vällingby, Suppleant i Kommunfullmäktige, ledamot i Personalnämnden I : Suppleant/ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, Styrelseledamot i AB Signalisten, Vd i Råsunda Förstads AB. Nuvarande uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Miljönämnden och Internationella kommittén. Nämndeman i Tingsrätt, God Man/Förvaltare. Styrelseledamot i SPF Solrosen. Viktiga frågor som jag vill arbeta för: Miljön i, Huvudstaleden i tunnel, Utveckling av Överjärva Gård, ännu bättre förutsättningar för småföretagare i, (2240) Sami Nahas, 45, Civilekonom, Jag vill vara del i arbetet att göra en redan bra kommun bättre. utvecklas på ett spännande sätt på flera områden. Staden förnyas och byggs ut med nya bostadsområden och arbetsplatser. Jag vill bidra till att vi fortsatt får en stadsutveckling som förbättrar livskvaliteten för de boende och som lockar företag. Särskilt viktig anser jag att skolan och omsorgen är och de skall sporras till att leverera än högre kvalitet. Dock skall effektiviseringar i alla våra offentligt finansierade verksamheter göras så kvaliteten ej blir lidande. Missförhållanden skall upptäckas tidigt så de kan rättas till. Det skall inte få vara så att det skall behövas avslöjanden i media för att missförhållanden skall upptäckas och rättas till. Just uppföljningen och kontrollen anser jag vara viktig. Medborgarna i skall kunna känna sig trygga med den service vi ger, de skall kunna lita på att det vi åtar oss genomför vi på bästa sätt. borna skall vara stolta över sin stad. (2559) Sonja Leikrans, 70, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykolog sedan c:a 40 år. Uppdrag som nämndeman i Svea Hovrätt fr o m Intresserad av äldre- och sociala frågor. (1053) Stellan Schultz, 52, Lärare, Jag sitter idag i kommunfullmäktige i som ersättare och i kompetensnämnden som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit i miljönämnden ett antal år och samtidigt som ordinarie i kommunfullmäktige ca 16 år. Jag har också i många år representerat moderaterna i Svenska kyrkan, församling. Nu är jag också med i Borgerligt alternativ som ersätter moderaterna i Svenska kyrkan efter kyrkovalet Moderaterna som parti drar sig ur men vi är några som vill vara kvar. Jag ställer upp för moderaterna eftersom jag vill att människor ska få det så bra som möjligt. Jag tycker också att man skall göra vad man kan och inte bara prata. Jag är också lekmannarevisor i Ulriksdals Rödakorskrets. Jag har erfarenhet och tycker att jag kan tillföra något och göra ett bra jobb. Det är viktigt att kunna göra något för människor nära en, på det lokala planet. K21 11(13)

12 (41) Stig Wallin, 79, fd chefredaktör, Ordf elevkår HTL Stockholm Försäljningsing Philips Rektorsassistent NKI-skolan Utbildningsledare Sveriges Television Disponent Lärarcentrum, Stockholm Egen företagare i grafiska branschen Chefredaktör Hemvärnet. Upplaga ex. Redaktör Hemvärnsnytt. Upplaga ex. (54) Sven Kinnander, 78, Kommunfullmäktigeordförande, Jag flyttade till i början av 90-talet och bodde först i Råsunda och numera i Bergshamra. Jag är gift och har en vuxen son. Ända från studenttiden har jag varit aktiv i moderaterna och haft politiska uppdrag i kommunerna där jag bott. På fritiden läser jag gärna historia och deckare. Jag reser gärna och på sommaren är västkusten mitt favorittillhåll. Ett annat intresse är idrott av olika slag. (2256) Sven-Olof Sköld, 66, pensionär, Kandiderar till : Kommunfullmäktige och Landsting Pensionär, 66 år, gift, bo sedan 15 år. Utbildning civilekonom (Handelshögskolan i Sto) och med ett yrkesliv som omfattar 15 år i större internationella företag och över 20 år inom bankvärlden. Som pensionär har den knappa resursen tid blivit större. Jag känner idag det som angeläget att aktivt engagera mig politiskt och söka bidra med min livs- och näringslivserfarenhet på det lokala planet. Speciellt intresserad är jag av näringslivsfrågor, bostadspolitik, kommunikationsfrågor liksom vård och omsorg. (419) Thomas Wallin, 69, Fil. Kand, Jag heter Thomas Wallin är 69 år. Jag är fil.kand med inriktning ekonomi och samhällsvetenskap. Jag har jobbat på Ford Motor Company AB under 33 år i en mängd olika befattningar och senast som försäljningsdirektör. Jag har också jobbat på Fords Europakontor i London. Jag pensionerades Därefter inträdde jag i politiken med uppdrag inom kyrkan och kommunen. Jag är nu ordförande i församlings kyrkoråd, ledamot av kommunfullmäktige i, ordförande i överförmyndarnämnden, ledamot av partistyrelsen i, nämndeman i tingsrätt samt ordförande sedan 2006 i den bostadsrättsförening där jag bor. Jag vill att vi i fokuserar på att få en infrastruktur som minskar onödig genomfartstrafik t.ex tunnelbana till nya Karolinska och vidare till Arenastaden, Huvudstaleden i tunnel, en snabb upprustning av våra skolor samt fortsatt utveckling av modellen för att få ännu fler i arbete. Utveckling av välfärden står också högt på åtgärdslistan. Samma uppdrag som idag.f (1107) Torsten Svenonius, 50, Civilingenjör, Jag har haft förmånen att få vara med under de femton år Moderaterna haft förtroendet att tillsammans med övriga allianspartier leda. Känner dock att det finns mycket kvar att göra och vill därför gärna bidra till detta efter bästa förmåga även under nästa mandatperiod. Jag ser en stor utmaning i att fullfölja alla de utvecklingsprojekt som finns i och kombinera dessa med stark ekonomi, god samhällsservice och en bra livsmiljö. Under de närmaste åren finns en unik möjlighet att åtgärda trafikproblem, knyta ihop olika stadsdelar och rusta nergångna områden. Låt oss ta den! Tidigare och nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige i Ersättare i kommunstyrelsen i Viceordf Norrenergi Förste vice ordf stadsbyggnadsnämnden Förste vice ordf byggnadsnämnden Ordf i bostadsstiftelsen Signalisten Ledamot av förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholms län Ordförande MUF Stockholm K21 12(13)

13 (1489) Veronica Nordström, 34, Grafisk formgivare, är en framgångsrik kommun, men för mig är det viktigt att alla bor känner sig delaktiga i framgången. Det behövs fler moderata röster som kan sprida budskapet om att vår politik ger mer än skattesänkningar och extra pengar i plånboken - vår politik innebär också bättre skolor och äldreomsorg, utbyggd kollektivtrafik och smarta lösningar på framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för ett vackrare med växande företag och fler invånare. Jag tror på individen och vill som förtroendevald föra en politik som stödjer människor i deras livsval, men som inte styr vad de väljer. ska vara möjligheternas stad, för barn, vuxna och äldre. (2582) Viktor Nordenson, 23, Civilingenjör, Målmedveten och utåtriktad ung man som studerar till civilingenjör och jobbar extra som studiecoach samt med analyser av cancer. Har engagerat mig en del i MUF. Är övertygad om att jag är lämpad för uppdraget då jag alltid har haft en mycket god förmåga att övertala människor. Med min vinnarinstinkt vill jag vara med och bidra till valsegern (1576) Zanna Mårtensson, 29, Civilingenjör, Moderaterna ska ta ansvar för ekonomin, jobben och vår gemensamma välfärd. Vår drivkraft för att stärka valfrihet och kvalitet inom äldreomsorgen, skolan och vården är viktig för att klara välfärdens utmaningar. Valfriheten, att själv välja hur du ska tas om hand på ålderns höst eller vilken typ av skola dina barn ska gå är en rättighet vi ska värna om. Det ska inte vara politiker som bestämmer vad som är bäst åt våra solnabor. Kvalitet kan vara olika från person till person. Mångfalden gör att fler upplever kvalitet inom välfärden. Samtidigt måste moderaterna vara en kraft som står upp för ordning och reda. Vi ska se till att entreprenörer sköter sina åtaganden mot våra äldre. Vi ska vara noggranna i att granska all välfärd som finansieras med skattebetalarnas pengar. Även om är i framkant inom äldreomsorgen så tror jag vi kan mycket mer. Det finns fortfarande många ensamma äldre som vi kan hjälpa till en social samvaro och ett bättre liv. K21 13(13)

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunfullmäktige Värmdö

Kommunfullmäktige Värmdö (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.?

Läs mer

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Riksdag Stockholms stad

Riksdag Stockholms stad (587) Aleks Sakala, 44, IT-konsult, Kista Att vara nyanländ invandrare i Sverige är något som endast ett fåtal beslutsfattare fått uppleva. När jag kom till vårt land som 23-åring från det krigsdrabbade

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Stockholms stad. Landstingskandidater

Stockholms stad. Landstingskandidater Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer