bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012"

Transkript

1 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län # Pris för bättre ljudmiljö Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan Sid 11 Hörseloch dövgymnasium Stockholms stads gymnasieenhet startade projektet Hugis för att ta fram ett förslag till förändrad organisation för gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning/ dövhet. Mitten

2 Innehåll 3 Ledare HRF handlingsprogram 4 5Barns teckenspråk Hörsel- och döv gymnasium 6 7kan bli verklighet i Stockholm Krönika 9 Porträtt Textad kultur 10 På gång Programöversikt Stipendiat med klar roll Pia Rönnmark Nygårds har tilldelats Sveriges enda stipendium för teckenspråks- och dövblindtolkar som utdelas av Stockholmstolkarna till minne av företagets framlidne grundare Monica Hermansson. Stipendiet tilldelas en teckenspråkstolk som utfört alldeles särskilda insatser och utmanat sig själv. I motiveringens framhålls att Monica Hermansson har en förmåga att dela scenen med kollegor, lärare och andra offentliga personer genom att hela tiden ha sin egen roll klar för sig i kommunikationen. Pia Rönnmark Nygårds ar betar som dövblindtolk på riksgymnasiet Risbergska sko lan i Örebro. Foto: Sofia Lindfors Robert Sandström Rättelse I DistriktsNytt nr 4 fanns en förteckning på distriktsstyrelsens ledamöter. Några namn blev fel, här är de rätta: Eivor Rådberg, CI-föreningen med Jonas Sahlberg ersättare. Yvonne Jangebrink, ersättare Botkyrka-Salem. Komplettering: på vakant plats har tillkommit Palle Trobrandt, HYViS. Redaktion Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktion: Ulla Sand Agneta Österman DistriktsNytt Hörselskadades distrikt Box STOCKHOLM Utkommer med 5 nr/år. Signerade artiklar är författarens åsikt och där så uttryckligen anges, är det organisationens åsikt. Manusstopp: 10/12 Nästa nummer beräknas postas 6/ Övriga manusstopp: 18/ (postas 22/3). DistriktsNytt skickas till medlemmarna i distriktets alla föreningar. DistriktsNytt finns även på distriktets hemsida Produktion och grafisk form: West Studios AB. Tryck: Printon. ISSN

3 Ljud påverkar När detta skrivs duggar det kallt höstregn utanför mitt fönster, och höstskymningen är påtaglig trots att klockan inte är så mycket. Hösten har kommit på allvar nu. HRF:s hörselvecka har precis börjat och lagom till premiären har riksförbundet släppt en så kallad app för hörseltest i smartphones så nu kan vem som helst göra en snabbtest av sin hörsel var som helst. Undersökningar visar att det vanligen går många år från att man upptäcker sin hörselnedsättning till att man tar tag i den. Den här appen blir för många ett enkelt sätt att komma till skott. Koltrasten som trodde den var en ambulans är den något udda titeln på en nyutkommen bok som handlar om nutidssamhällets ljudmiljö. Intressant och bitvis skrämmande läsning om hur ljuden tar över och påverkar allt mer i samhället. Ljud (och oljud) signalerar makt, eller att något händer, och vi reagerar reflexmässigt. När telefonen ringer så svarar vi, (eller får dåligt samvete för att vi faktiskt inte kan svara just då av något skäl). Ljud påverkar, och det kan bli så många ljud att man flyr bort till ljud man själv kan påverka (som musiklyssnande). Artificiella ljud blir det normala och inspelade ljud något man flyr till. Naturljud och tystnad har blivit någonting som för somliga är skrämmande och farligt, medan det för andra erbjuder vila och rekreation. Idag går det till och med att sälja tystnad för stora pengar. Vi som kan stänga av hörapparaten borde väl vara nöjda då? Så enkelt är det förstås aldrig, vi har ju våra egna ljud att tampas med. Tinnitus inte minst. Men också förvrängda, felförstärkta ljud som gör oss extra trötta i huvudet ibland. Vi vet att ljud tröttar ut och stressar. Det måste vi upplysa andra om! HRF:s nya handlingsprogram är framtaget i enlighet med de kongressbeslut som togs i våras. Fokus på kunskapsspridning är tydligt. I programmet står bland annat: Det största hindret för bra ljudmiljö är kunskapsbrist och oklara regelverk. Därför ska HRF fortsätta sitt arbete för att sprida kunskap, och driva kraven på skärpt lagstiftning. I Stockholms distrikt ska vi kraftfullt se till att driva frågor om ljudmiljö och hörbarhetsfrågor gentemot arbetsgivare, utbildningsanordnare, restauranger med flera. Det vinner alla på, även de med normal hörsel. Och hur var det med koltrasten då, undrar vän av ordning? Jo, den bodde vid en gata med mycket ambulanstrafik och härmade de ljud den hörde, nämligen sirenljud. Genom människors påverkan av ljudmiljön förvandlades även fågelsången till en plåga. Så vill väl ingen ha det? Agneta Österman, distriktsordförande Adventsfika på distriktskansliet måndag 17 december kl Alla är varmt välkomna! DistriktsNytt #

4 Testa hörseln med HRF:s app Nu finns en app, Hörseltestaren, som man kan testa sin hörsel med. Allt som behövs är en smartphone och täckning för mobilt internet. Appen är gratis att ladda ner och finns för Android och iphone/ipad. Appen är en utveckling av det hörseltest HRF tagit fram för webben och bygger på samma, vetenskapligt beprövade metod, att försöka urskilja ett antal ord i ett varierande bakgrundsbrus. Det kan inte ersätta en hörselundersökning på en vårdmottagning, men kan ge en fingervisning om det är dags för en sådan. Med Hörseltestaren i telefon eller surfplatta är det lätt att testa hörseln lite då och då. Vuxna rekommenderas att göra ett enkelt hörseltest en gång om året, för att tidigt kunna upptäcka om hörseln förändrats. Uppmana dina hörande vänner att testa! HRF handlingsprogram Hörselskadades egna fördomar ska också bekämpas HRF ska arbeta för att fler hörselskadade vågar söka den hjälp de behöver. Majoriteten av landets hörselskadade har ingen kontakt med hörselvården. Två av tre yrkesverksamma med hörselnedsättning talar inte om sin hörselskada på arbetsplatsen. Det visar att hörselnedsättning är något man försöker dölja eller bagatellisera. HRF:s kongress i juni antog ett nytt handlingsprogram för de kommande fyra årens arbete. Kunskapen om hörselskador ska bli större, negativa attityder och fördomar hos också hörselskadade själva ska bekämpas. Med rätt insatser ska hälsoproblem förebyggas och förutsättningar skapas för att hörselskadade ska kunna leva i en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Det finns indikationer på att hörselnedsättning är vanligare bland flyktingar och invandrare än övriga befolkningen. Handlingsprogrammet pekar på att tidiga åtgärder skapar bättre förutsättningar för att lära sig svenska vilket är en förutsättning för delaktighet i samhället. Under senare år har hörselvården fått en allt svagare ställning inom hälso- och sjukvården. HRF:s målsättning är att det ska finnas en audiologisk klinik i varje län och region, som ställer diagnoser och erbjuder utvidgad rehabilitering av olika slag. I dag är hörselvården ofta uppdelad på olika aktörer, vilket lett till att den audiologiska klinikens roll har blivit otydlig och mindre självklar. Personer med nedsatt hörsel får sällan eller aldrig mer åtgärder än hörapparatutprovning, trots att behovet är många fler insatser. Personer med Ménières sjukdom, tinnitus och ljudöverkänslighet får heller sällan den behandling de behöver för att uppnå en bra livskvalitet. Vilken hörselvård hörselskadade får, och vad den får kosta beror på var man bor. HRF fortsätter därför med att driva kravet på likvärdig hörselvård i hela landet. Varje dag utestängs hörselskadade människor från 4 DistriktsNytt # utbildningar, tv-program, teater, föreningsliv och liknande evenemang på grund av bristande tillgänglighet. Ofta beror problemen på fysiska brister, som att lokaler har dålig ljudmiljö, tv-programmen inte är textade eller att det saknas fungerande teleslingor. HRF driver därför kravet på lagstiftning mot bristande tillgänglighet som HRF ser som diskriminering. Kunskapsbrist och oklara regelverk är största hindret för en bra ljudmiljö vilket alla människor behöver. För hörselskadade är det dessutom helt avgörande för att kunna fungera på jobbet, i skolan och i det sociala umgänget. Tolkservice är för många en förutsättning för att kunna vara delaktiga och kunna kommunicera med andra på jobbet, på fritiden och i en utbildningssituation. Skolan har en avgörande betydelse för ett barns framtid. Bristande delaktighet i undervisning, samtal och lek under uppväxten får konsekvenser för livet. Hörselskadade barn har ofta en oacceptabel utbildningssituation där de måste kämpa för att hänga med. HRF arbetar för att alla hörselskadade och döva får en bra skolsituation, oavsett skolform. HRF borde själva vara ett föredöme för tillgänglighet för hörselskadade, men är ibland dåliga på att uppfylla krav som organisationen ställer på andra. Under den kommande kongressperioden kommer därför det interna tillgänglighetsarbetet att ses över, så alla hörselskadade kan delta i HRF:s arbete. En organisationsutredning ska se över HRF:s struktur, form och innehåll. Organisationen ska bli bättre på att skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Fler hörselskadade med invandrarbakgrund ska inkluderas i HRF:s gemenskap. HRFs samarbete med andra organisationer, både i Sverige och utomlands, ska värna hörselskadades mänskliga rättigheter. Engagemang i internationella samarbetsorganisationer ska ge större inflytande i en alltmer global samhällsutveckling. US

5 Barns teckenspråk temat för Dövas Dags heldagskonferens Konferensen hölls den 14 september på Münchenbryggeriet i Stockholm och arrangörer var Stockholms Dövas förening och Stockholms Dövas ungdomsråd. Denna regniga dag passade utmärkt att ägna åt en fantastisk konferens som berörde alla i lokalen som var fylld till bristningsgränsen. Carin Roos föreläste om Mentalisering, interaktion och lärande hos döva barn med döva föräldrar. Mentalisering kommer igång i 4 årsåldern och innebär insikt hos barn om att andra har tankar och känslor. Detta följer ett visst mönster i olika givna situationer. Det gäller även att förklara och förutsäga beteenden och kunna tolka kommunikationer. Interaktionen är gemensam uppmärksamhet som ligger till grund för allt socialt samspel. Mellan 9 och 18 månaders ålder händer följande i ett barns utveckling: barnet svarar, barnet kan själv ta initiativ, barnet försöker få vuxna att göra saker. MILD -studien har till syfte att under en 24 månadersperiod studera vad döva barn och döva föräldrar gör för att mentaliseringen ska komma igång. En film visade hur det går till i praktiken och det var roligt att följa barn i olika situationer. Intressant var att utvecklingskurvan är densamma för döva barn till döva föräldrar som till hörande barn med hörande föräldrar. Däremot har döva barn och döva föräldrar mer aktiva strategier för att kommunicera. Efter lunch premiärvisades filmen Jag ser vad mitt barn säger en film som berör och engagerar. Det handlar om att kommunicera på lika villkor och att stärka självkänslan hos barn. Filmen finns på hemsidan En annan föreläsare visade bilder på hur tvåspråkighet i teckenspråk fungerar. Barnet kommunicerade med sina föräldrar både på danskt teckenspråk och flamländskt teckenspråk. Härligt var att se hur barnet växlade tecken beroende på vem han tecknade med. Speciellt tydligt var att han hade lärt sig att teckna kyckling på danskt teckenspråk och ville inte ha något annat tecken för det. Pia Simper-Allén, adjunkt och doktorand i teckenspråk visade på att den tidigaste kommunikationen är visuell med ögonkontakt och med blicken följa riktning och gester. I ett barns utveckling skiljer det inte mellan tal och användandet av tecken, vid ett års ålder är starten både för döva och hörande barn. Barn har svårt att teckna med en hand, de vill gärna använda sig av båda händerna. Vissa handformer är svårare än andra. Fingrarna är inte utvecklade för vissa handformer förrän efter en viss ålder, och om de når en för svår grad använder de sig av lättare tecken istället. Gemensamt för barns språkutveckling är att det måste ske i en särskild ordning, det går inte att hoppa över vissa moment och det gäller även teckenspråk. Viktigt är att ett barn måste få tid på sig. De första 50 orden kommer vid 1,5 2 års ålder och det är lika svårt att teckna som att tala. Det var en mycket intressant och givande dag. Berit Hagström Lurar mot vindbrus Windfree är utformad som hörlurar och består av ett skum med en cellstruktur som tar bort vindbruset, men man kan fortfarande höra. Fördelen är att man kan ha denna brusdämpare utanpå hörapparaten. Jag har testat den när jag har cyklat, sprungit och åkt liten motorbåt, och den bort det mesta av vindljudet, berättar Per-Olov Jacobsson. Jag hörde dessutom vad min kompis i båten sa, så för mig funkar det faktiskt. Windfree finns i olika färger och kostar 449 kr. Lurarna finns att köpa på olika hörselfirmor. DistriktsNytt #

6 Från Hugis till Frans Schartau? Hörsel- och dövgymnasium kan bli verklighet i Stockholm 2013 Stockholms stads gymnasieenhet startade projektet Hugis för att ta fram ett förslag till förändrad organisation för gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning/ dövhet. Utredningen har letts av Gunilla Vigert. Till sin hjälp har hon haft en referensgrupp med nio hörselskadade och döva ungdomar. En nulägesbeskrivning och kartläggning av behoven genomfördes hösten 2011 och finns redovisad i en delrapport. Utredningen visar att många hörselskadade elever i Stockholms gymnasieskolor inte har optimala villkor för delaktighet under sin utbildning och därmed inte likvärdiga förutsättningar för sin gymnasieutbildning. Lärmiljön anpassas sällan utifrån elevernas behov och personalen saknar ofta kompetens om elevernas stödbehov. Skolorna behöver mer kompetens om hur man kan skapa en lärmiljö som ger döva och hörselskadade elever möjlighet att vara delaktiga. En del elever har behov av en mindre gruppstorlek och en miljö med exempelvis bra akustik. Ingen överblick Utredningen visar att ingen har överblick över var i skolsystemet eleverna med hörselnedsättning befinner sig och det görs ingen uppföljning av hur deras skolsituation fungerar. För att elever med hörselnedsättning som väljer en inkluderande lärmiljö ska kunna få likvärdiga förutsättningar i skolan som andra elever föreslår utredningen att hörsel- och dövgymnasiealternativet i liten skala för kommunens elever startar på Frans Schartaus gymnasium till höstterminen Regionalt 2014 Parallellt inleder utbildningsförvaltningen diskussioner med kommunerna i länet om att inrätta en regional hörsel- och dövgymnasieverksamhet i Stockholm. Föreslås starta läsåret 2014/2015. Fakta: Stödformer som finns idag Samverkan mellan kommun, landsting och stat syftar till att eleven får det stöd som behövs för möjlighet till utveckling och tillgång till likvärdig utbildning. Stockholm har organiserat det hörselpedagogiska stödet via Skolstöd med en hörselpedagog som mot ersättning kan nyttjas i alla skolformer, från förskolan till gymnasiet. Gymnasieavdelningen köper in arbetsterapeuternas tjänster centralt för elever som skolan identifierar vara i behov av särskilt stöd som går i de kommunala gymnasieskolorna. Hörselhabiliteringens stöd vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar, visst stöd också till skolor och omfattar experter inom hörsel- och dövområdet: audionom, ingenjör, konsulent, kurator, logoped, läkare, talpedagog, psykolog, specialpedagog och teckenspråkslärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder kostnadsfritt stöd till skolor i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. 6 DistriktsNytt #5 2012

7 Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Robert Sandström. Elevkommentarer Moa valde samma skola som sin bror, inte för att han gått där utan för att hon inte skulle bli retad för att hon pluggade. Hon hör inte lika bra här som hon gjorde i hörselklassen, men det går ändå ganska bra. Omställningen var svår, hela första året var en kamp för att försöka finna sig till rätta, för att höra och för att våga stå upp för sina behov av anpassningar. Jag hör i alla fall alltid lärarna och ofta funkar det bra när de jobbar i mindre grupper. Tor var fyra år när hans lindriga hörselnedsättning upptäcktes. Läkarna sa att han inte behövde hörapparat då hörseln inte skulle bli sämre än den var. Sen glömdes det liksom bort, säger Tor som alltid gått i en vanlig klass och inte förstod att han aldrig riktigt kunde hänga med i skolan eftersom klasskamraterna hörde mer än vad han gjorde. Fredde tog plats i skolan och accepterade inte när han inte kunde vara delaktig. Han har alltid varit bekväm med att prata om sin hörselnedsättning. Alla han någonsin träffat har fått veta att han är hörselskadad, för han tycker att det blir enklare så. Då tar de inte illa upp när jag frågar om eller när jag ställer mig för nära den jag pratar med. US HRF-distriktet välkomnar förslaget Men utbudet är för magert De kriterier som HUGIS satt upp för en gymnasieskola för hörselskadade/döva elever är väl genomtänkta. Möjligheten att studera teckenspråk och införandet av ett entreprenörskap på 100 poäng är excellent. Det skriver Hörselskadades distrikt i Stockholms län om gymnasieutredningens rapport. Utbudet av program bedöms vara alldeles för magert. Det vore önskvärt att anpassningen till elevernas önskemål vore större, säger ombudsman Berit Hagström som läst utredningen. Ett obligatoriskt hörseltest redan i grundskolan för att tidigt fånga upp hörselskadade vore ett bra komplement till hörselscreeningen efter förlossningen och fyraårskontrollen. DistriktsNytt #

8 Krönika av Robert Sandström Den syns inte men sitter där, i höger öra och hjälper mig att höra mycket mer än det jag vill. Påminner starkt om en stifttand, och jag måste hejda mig för att inte slänga den i soporna när jag ser den i viloläge på skrivbordet hemma i min lägenhet. Det är min tredje hörapparat och inte det minsta lik den första som jag fick för några år sedan av Avesina. Då hade jag ingenting att välja mellan, enligt vad de sa. Så jag tog de jag fick, ett par hörapparater med luftburet ljud genom en liten slang. De fungerade inte. Den ena var rena katastrofen och jag hörde faktiskt bättre utan. Vad ska du ha den där till, du hör ju bättre utan hörapparat på höger öra sa min öronläkare i Läkarhuset på Odenplan då han studerade mitt audiogram som audionomen precis printat ut. Släng den! sa doktorn som även förkastade min hörapparat i vänster öra eftersom den kunde förstöra min konstgjorda trumhinna som docent Lars Ekvall skapade på Elisabethkliniken i Uppsala den 27 maj Samtidigt mejslade han ut hammaren, städet och stigbygeln av en bit utav hörselbenet. Uppborrad hörselgång Avancerat så det förslog för snart 20 år sedan, och en teknik som gav mig hörseln tillbaka på vänster öra på vilket jag hade varit helt döv i 25 år. Hörselgången, som vuxit igen, borrades upp och kläddes med en del hud från överarmens insida. Fattar än inte hur det fungerar, men det gör det. Långt senare kom behovet av en hörapparat på mitt friska öra. Jag försökte länge med den slangförsedde hörapparaten, men la den strax i byrålådan. Och där fick den ligga. Same tree different Anders Wihk en de främsta jazzpianisterna i världen, med sedan snart ett kvarts sekel sedan egna shower i USA och Japan, och som precis kommit ut med det listklättrande musikalbumet SAME TREE DIFFERENT FRUIT ABBA som han spelat in tillsammans med en av världens främste trummisar, legendaren Steve Gadd tipsade mig om ett företag som hette Oticon som enligt vad han hört (!) tillverkade tekniskt avancerade hörapparater i mikroformat. Själv använder han sig bara av företagets medhörningsutrustningar som musiker, radio- teve- och musikbolag över hela världen använder sig utav. Jag googlade och fann till min stora förvåning att hörapparaterna säljs genom Audionomerna i Solna, som är en märklig stad med fyra apotek i centrumgallerian och tre audionomer på gångavstånd i staden. (Undrar just om Solnaborna är mer sjuka än andra; Hörseln är rena musiken Foto: Lars Hedelin men visst är det häftigt med fyra apotek inom en radie på 200 meter?) Lika märkligt är det att Audionomerna närmast mig bara ligger ett par hundra meter från min lägenhet på Ankdammsgatan. En bra metafor Det ena ledde till det andra och snart hade jag en superliten hörapparat bakom höger öra. Den skavde lite mot glasögonskalmen som for hit och dit med påföljd att hörapparaten alltför ofta fick vila i byrålådan tillsammans med mina utrangerade hörapparater. Efter nitton öronoperationer har jag blivit något av en hörlursfreak. Jag har sju åtta par hörlurar för olika musikutbud, typ tungdriven- klassisk- och popmusik, teveljud och radions P1-prat. De har kostat mig tusentals kronor, men då jag är extremt rädd om mina hörselrester har jag aldrig tvekat att betala vad det kostar för att skona öronen så mycket det bara går. Min nya hörapparat är lika extremt liten som ljudet är extremt stort. Skillnaden mot vad jag hörde innan är så stor att jag höll på dratta på ändan då jag första gången stoppade den i örat. Jag hade varnats för att ljudet kunde upplevas som burkat och instängt. Det har jag aldrig känt. Jag är tacksam över teknikens landvinningar och att förändringarna går lika snabbt som ljudet förflyttar sig. Nej, inte riktigt så fort, men visst är det en bra metafor? 8 DistriktsNytt #5 2012

9 Porträtt: Sue med takfönster Sue Öhrström kom från England till Sverige 1975, och orsaken var kärleken. Den har bestått och idag är hon även mormor till Emmie, 7 månader, som hon både talar engelska med och lär svenskt TSS. Sue fick sin hörselskada efter öronoperationer för 30 år sedan men klarade sig bra tills för sex sju år sedan, då hon började höra sämre på det bra örat. Hörselproven visade inte någon större förändring. Men så kom ett fruktansvärt pulserande hjärtljud i huvudet/öronen. Det var mycket värre än den vanliga tinnitusen. Neurologer och öron-näsa-halsspecialister kunde inte ge något svar på vad det var. Stressen ledde till daglig huvudvärk och migrän, dessutom depression och isolering. Jag kunde inte längre arbeta och blev heltidssjukskriven. Efter det pulserande hjärtljudet kom andra, mer besvärande symptom, värst var ljudet/känsla i huvudet/ öronen för varje fotsteg hon tog. Fotstegen kan liknas med att man hoppar ner från en höjd vid varje steg. Vattenstrålar på huvudet när jag duschar är hemskt och att ha på mascara på ögonfransarna låter som en snölavin. Hon hör sina kroppsljud som ögonrörelser, andning, rörelser i ben och leder. Detta gör att det blir ännu svårare att höra och orka med. Ljudkänsligheten gör det svårt att åka kommunalt och ljuddämpande proppar är ett måste utomhus för att undvika jobbiga ljud. När Sue fick sin diagnos SCDS, eller Takfönster som det kallas på svenska, för fem sex år sedan var det en lättnad. Nu kunde hon berätta om syndromet och inte känna sig som en som inte var riktig klok, dessutom lat och inte ville arbeta. För tre år sedan fick Sue besked från Försäkringskassan om att nu hade hon inte längre rätt till sjukpenning och hon överfördes till arbetsförmedlingen. Så ser reglerna ut. Trots ett detaljerat och väl utformat läkarintyg. Nu följde en hemsk tid... På grund av en del missförstånd riskerade Sue att bli av med all form av ersättning. Arbetsförmedlingen ansåg att Sue inte kunde komma ut i arbete, men Försäkringskassan ansåg att hon skulle gå kurs för att ta reda på vad hon kunde arbeta med. Slutligen fick Sue bra hjälp av en socialkonsulent på Arbetsförmedlingen som kan hörselfrågor. Efter möte med handläggare från arbetsförmedlingen och försäkringskassan beslöts att Sue skulle gå kursen på Iris Hadar. Men det fungerade inte. Det tog allstå fyra år innan alla förstod mina problem och jag äntligen fick min sjukersättning. Det finns en möjlighet för Takfönster -drabbade, och det är operation. Förenklat opererar man i Sverige genom att plugga igen det hål som finns på benkapseln som skyddar balansorganet, i USA lappar man över. Sue är dock tveksam till operation, vill vänta till utvecklingen gått längre då det bara är femton år sedan man upptäckte SCDS i USA. Jag förespråkar hörapparat, men har svårt att använda den själv på grund av ljudöverkänslighet. Däremot är jag mycket hjälpt av hörselslinga. Sue berättar att hon får bra hjälp och stöd från hörselkliniken på Rosenlund. Hon och maken Pocke har äntligen fått plats på TSS-kurs på Wiks folkhögskola. Hon är mycket glad för TSS är ett bra stöd för henne. Trots att jag har SCDS-diagnosen och har stora problem med att uppfatta tal då ljudet blir förvrängt, hör jag för bra att få handikappersättning. Visst är det märkligt, säger Sue. På Facebook finns en grupp för Takfönster- drabbade Takfönstersyndrom SCDS (Superior Canal Dehiscence Syndrome). Idag lever Sue ganska isolerat eftersom hon måste begränsa kontakten med människor. Det får bli korta möten eftersom ansträngningen alltid medför stor trötthet. Sue är aktiv inom HRF och speciellt varmt om hjärtat ligger invandrarfrågor. Det var så hon själv kom med i organisationen, i ett möte för hörselskadade med invandrarbakgrund. US Takfönster Superior Canal Dehiscence Syndrome (SCDS) Vad är det? Överkänslighet för egna kropps-ljud och yrsel vid tryckförändringar. Vad är orsaken? Örats balansorgan och hörselorgan ligger i skallbasen, väl skyddade genom en gemensam hård benkapsel som kallas ben-labyrinten. Takfönster innebär att det saknas bentäckning över den övre båggången (superior canal). Det finns alltså ett extra hål/öppning (dehiscence). När ett sådant hål finns i ben-labyrinten är det endast ett rörligt membran som skiljer vätskan runt balansorganet från vätskan runt hjärnan. Öppningen kan därför fungera som ett extra fönster, ett tredje fönster in till innerörat (förutom det ovala och runda fönstret). Detta innebär att en del ljuds energi leds bort (shuntas) från hörselsnäckan, i riktning mot det rörliga takfönstret. Ljudet hörs därför svagare, men kan istället ge yrsel på grund av påverkan på balansorganet. En annan effekt är att innerörats normala dämpning av kropps-ljud rubbas, så att det uppstår en överkänslighet för ljud som fortplantas i kroppen. Öppningen i bentäckningen beror vanligen på medfött tunt ben i denna del av skallbasen. Tunt ben i detta område har kanske 1 2% av befolkningen utan att ha några symptom. Men hos några tunnas detta ben med åldern, så att det till sist blir en bristning, antingen spontant, eller vid ett mindre slag mot skallen. (Källa: Krister Brantberg, specialistläkare med inriktning på yrselsjukdomar) 9 DistriktsNytt #5 2012

10 Textad kultur Stockholms stadsteater I sista minuten 30/ , 14/ , 10/ Next to normal 23/ Markurells 9/ , 18/ , 30/ , 15/ , 21/ Peter Pan och Wendy 13/ , 26/ , 13/ , 20/ West Side Story 27/ , 12/ , 27/ , 5/ , 15/ , 29/ Körsbärsträdgården 27/ / , 31/ Demoner 17/ , 3/ , 21/ Per Gynt (Klarascenen) 16/12, 17.00, 23/ Biljettkvot finns för hörselskadade till de textade föreställningarna E-post: OBS: Svar kan dröja upp till två dagar. Telefon (ej texttelefon): , tis sön kl Ange: TEXTAD FÖRESTÄLLNING Hörslinga På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen finns IR-system med speciella hörlurar och har man hörapparat med T-spole finns halsslingor. Hjälpmedlen finns att låna av publikvärdarna utanför salongen. Dramaten Fanny och Alexander 18/11, 29/11 Spöksonaten 9/2, 20/2 Biljettkvot finns för hörselskadade till de textade föreställningarna telefon Hörslinga Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är utrustade med IR-slingor. IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. Stora scenen och Lilla scenen är även utrustad med teleslinga som ställs in till den egna hörapparaten. Textad biofilm På SF hemsida kan man se vilka filmer som textas och var de visas: textadefilmer Text-tvsidor för text i tv 199 SVT1 299 SVT2 793 SVT24/Barnkanalen 794 Kunskapskanalen 890 TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, TV4 Film, TV4 Sport (vad som textas: sid 658) 199 TV3, Kanal 5, Kanal 9. Missa inte! I DistriktsNytt nummer 4 kunde du läsa reportage om Fame visukalen med döva och hörselskadade skådespelare. Nu kan alla ta del av föreställningen på SVT2 annandag jul 26/12 kl Dagen efter, den 27/12 kl visas en dokumentär om föreställningen. 10 DistriktsNytt #5 2012

11 På gång Bättre ljudmiljö på förskolor gav pris till stadsdel i Stockholm Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan för sitt arbete med att förbättra ljudmiljön vid stadsdelens förskolor. Genom lanseringen av metoden De tre L:en luft, ljus och ljud har Projektgruppen för Förskoleutveckling betonat vikten av en bra ljudmiljö för både barn och personal i stadsdelens förskolor. Vi ger projektgruppen Stockholms-Snäckan för att de genom ett unikt samarbete mellan olika yrkes grupper arbetar förebyggande för att förhindra hörselskador och sjukskrivningar. Och vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet, säger Julia Willig, styrelsemedlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alarmerande höga, med koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador som följd. En bra ljudmiljö gynnar därför alla, inte minst barn och personal som redan har en hörselskada. Priset Stockholms-Snäckan, som har instiftats av Hörselskadades förening i Stockholm, delas ut till pristagare som bidrar till förbättrade villkor för personer med nedsatt hörsel i Stockholmsområdet. Hörselskadades dag HRF Täby med omnejd: välbesökt öppet hus med Audionomerna som informerade om vårdvalet, visade hjälpmedel och testade hörsel på de som ville. HRF Botkyrka-Salem: Irene från Audionomerna informerade om produkter och om vårdval för ett 20-tal personer på öppet hus. Välbesökt konferens På konferensen Mångfald och företagande i Sollentuna den 22 oktober deltog vårt distrikt med ett informationsbord tillsammans med andra organisationer och olika företag. Arrangörer var Misa, HSO och Scandic. Konferensen innehöll korta föreläsningar dels med politikerna Ylva Johansson (S) och Bettina Kashefi (M) samt Thomas Fogdö om målfokusering, Sosso Milegrim om att våga agera samt Per Grankvist om att allt handlar om resurser. Medlemsmöte Huddinges medlemsmöte i oktober blev välbesökt. Verksamhetsplan och budget fastställdes och under kaffet underhöll Gunnel Asplund och Kjell Hagberg på dragspel och nyckelharpa och skärgårdsvisor av Olrog, Taube och Albert Engström. Foto: Robert Sandström DistriktsNytt #

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1 DistriktsNytt NR 1 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning 1 INNEHÅLL 4 SVENSK FORSKNING HJÄLPER LJUDÖVERKÄNSLIGA

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbete för unga personer med dövblindhet Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 2007 ISBN

Läs mer

Ur innehållet. 4 Tema Lätta Hjärnskador. 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade. 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp

Ur innehållet. 4 Tema Lätta Hjärnskador. 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade. 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp Ur innehållet 4 Tema Lätta Hjärnskador 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp 14 Andreas fick en andra chans! Lätt hjärnskada inte så lätt Vi bestämde

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet Teknik nummer år i fokus 3 13 tema teknik CI Hur är det att vara opererad som vuxen? NYHETER snabba signaler APP-TEST HJÄLPMEDEL TEATER Tekniken som hot eller befrielse? Robotar kan frigöra tid för mänskligt

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 2. 2013 Tema: På lika villkor ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll På lika villkor Jag har blivit en bättre människa! 3-5 Jämställdhet och lika villkor 6-7 Ta inget

Läs mer

Artikelserie om tillgänglighet

Artikelserie om tillgänglighet Artikelserie om tillgänglighet TILLGÄNGLIGHET Illustration: Malin Stedt Gustavsson Artikelserie om tillgänglighet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide 2 Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned

Läs mer

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben!

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben! Comfort magazine #1 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio VISSTE DU DETTA OM HÖRSEL? om du vågar... Häng med till Svartklubben! SANDRA GRANFELDT Med nedsatt hörsel, på en av världens

Läs mer