bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012"

Transkript

1 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län # Pris för bättre ljudmiljö Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan Sid 11 Hörseloch dövgymnasium Stockholms stads gymnasieenhet startade projektet Hugis för att ta fram ett förslag till förändrad organisation för gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning/ dövhet. Mitten

2 Innehåll 3 Ledare HRF handlingsprogram 4 5Barns teckenspråk Hörsel- och döv gymnasium 6 7kan bli verklighet i Stockholm Krönika 9 Porträtt Textad kultur 10 På gång Programöversikt Stipendiat med klar roll Pia Rönnmark Nygårds har tilldelats Sveriges enda stipendium för teckenspråks- och dövblindtolkar som utdelas av Stockholmstolkarna till minne av företagets framlidne grundare Monica Hermansson. Stipendiet tilldelas en teckenspråkstolk som utfört alldeles särskilda insatser och utmanat sig själv. I motiveringens framhålls att Monica Hermansson har en förmåga att dela scenen med kollegor, lärare och andra offentliga personer genom att hela tiden ha sin egen roll klar för sig i kommunikationen. Pia Rönnmark Nygårds ar betar som dövblindtolk på riksgymnasiet Risbergska sko lan i Örebro. Foto: Sofia Lindfors Robert Sandström Rättelse I DistriktsNytt nr 4 fanns en förteckning på distriktsstyrelsens ledamöter. Några namn blev fel, här är de rätta: Eivor Rådberg, CI-föreningen med Jonas Sahlberg ersättare. Yvonne Jangebrink, ersättare Botkyrka-Salem. Komplettering: på vakant plats har tillkommit Palle Trobrandt, HYViS. Redaktion Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktion: Ulla Sand Agneta Österman DistriktsNytt Hörselskadades distrikt Box STOCKHOLM Utkommer med 5 nr/år. Signerade artiklar är författarens åsikt och där så uttryckligen anges, är det organisationens åsikt. Manusstopp: 10/12 Nästa nummer beräknas postas 6/ Övriga manusstopp: 18/ (postas 22/3). DistriktsNytt skickas till medlemmarna i distriktets alla föreningar. DistriktsNytt finns även på distriktets hemsida Produktion och grafisk form: West Studios AB. Tryck: Printon. ISSN

3 Ljud påverkar När detta skrivs duggar det kallt höstregn utanför mitt fönster, och höstskymningen är påtaglig trots att klockan inte är så mycket. Hösten har kommit på allvar nu. HRF:s hörselvecka har precis börjat och lagom till premiären har riksförbundet släppt en så kallad app för hörseltest i smartphones så nu kan vem som helst göra en snabbtest av sin hörsel var som helst. Undersökningar visar att det vanligen går många år från att man upptäcker sin hörselnedsättning till att man tar tag i den. Den här appen blir för många ett enkelt sätt att komma till skott. Koltrasten som trodde den var en ambulans är den något udda titeln på en nyutkommen bok som handlar om nutidssamhällets ljudmiljö. Intressant och bitvis skrämmande läsning om hur ljuden tar över och påverkar allt mer i samhället. Ljud (och oljud) signalerar makt, eller att något händer, och vi reagerar reflexmässigt. När telefonen ringer så svarar vi, (eller får dåligt samvete för att vi faktiskt inte kan svara just då av något skäl). Ljud påverkar, och det kan bli så många ljud att man flyr bort till ljud man själv kan påverka (som musiklyssnande). Artificiella ljud blir det normala och inspelade ljud något man flyr till. Naturljud och tystnad har blivit någonting som för somliga är skrämmande och farligt, medan det för andra erbjuder vila och rekreation. Idag går det till och med att sälja tystnad för stora pengar. Vi som kan stänga av hörapparaten borde väl vara nöjda då? Så enkelt är det förstås aldrig, vi har ju våra egna ljud att tampas med. Tinnitus inte minst. Men också förvrängda, felförstärkta ljud som gör oss extra trötta i huvudet ibland. Vi vet att ljud tröttar ut och stressar. Det måste vi upplysa andra om! HRF:s nya handlingsprogram är framtaget i enlighet med de kongressbeslut som togs i våras. Fokus på kunskapsspridning är tydligt. I programmet står bland annat: Det största hindret för bra ljudmiljö är kunskapsbrist och oklara regelverk. Därför ska HRF fortsätta sitt arbete för att sprida kunskap, och driva kraven på skärpt lagstiftning. I Stockholms distrikt ska vi kraftfullt se till att driva frågor om ljudmiljö och hörbarhetsfrågor gentemot arbetsgivare, utbildningsanordnare, restauranger med flera. Det vinner alla på, även de med normal hörsel. Och hur var det med koltrasten då, undrar vän av ordning? Jo, den bodde vid en gata med mycket ambulanstrafik och härmade de ljud den hörde, nämligen sirenljud. Genom människors påverkan av ljudmiljön förvandlades även fågelsången till en plåga. Så vill väl ingen ha det? Agneta Österman, distriktsordförande Adventsfika på distriktskansliet måndag 17 december kl Alla är varmt välkomna! DistriktsNytt #

4 Testa hörseln med HRF:s app Nu finns en app, Hörseltestaren, som man kan testa sin hörsel med. Allt som behövs är en smartphone och täckning för mobilt internet. Appen är gratis att ladda ner och finns för Android och iphone/ipad. Appen är en utveckling av det hörseltest HRF tagit fram för webben och bygger på samma, vetenskapligt beprövade metod, att försöka urskilja ett antal ord i ett varierande bakgrundsbrus. Det kan inte ersätta en hörselundersökning på en vårdmottagning, men kan ge en fingervisning om det är dags för en sådan. Med Hörseltestaren i telefon eller surfplatta är det lätt att testa hörseln lite då och då. Vuxna rekommenderas att göra ett enkelt hörseltest en gång om året, för att tidigt kunna upptäcka om hörseln förändrats. Uppmana dina hörande vänner att testa! HRF handlingsprogram Hörselskadades egna fördomar ska också bekämpas HRF ska arbeta för att fler hörselskadade vågar söka den hjälp de behöver. Majoriteten av landets hörselskadade har ingen kontakt med hörselvården. Två av tre yrkesverksamma med hörselnedsättning talar inte om sin hörselskada på arbetsplatsen. Det visar att hörselnedsättning är något man försöker dölja eller bagatellisera. HRF:s kongress i juni antog ett nytt handlingsprogram för de kommande fyra årens arbete. Kunskapen om hörselskador ska bli större, negativa attityder och fördomar hos också hörselskadade själva ska bekämpas. Med rätt insatser ska hälsoproblem förebyggas och förutsättningar skapas för att hörselskadade ska kunna leva i en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Det finns indikationer på att hörselnedsättning är vanligare bland flyktingar och invandrare än övriga befolkningen. Handlingsprogrammet pekar på att tidiga åtgärder skapar bättre förutsättningar för att lära sig svenska vilket är en förutsättning för delaktighet i samhället. Under senare år har hörselvården fått en allt svagare ställning inom hälso- och sjukvården. HRF:s målsättning är att det ska finnas en audiologisk klinik i varje län och region, som ställer diagnoser och erbjuder utvidgad rehabilitering av olika slag. I dag är hörselvården ofta uppdelad på olika aktörer, vilket lett till att den audiologiska klinikens roll har blivit otydlig och mindre självklar. Personer med nedsatt hörsel får sällan eller aldrig mer åtgärder än hörapparatutprovning, trots att behovet är många fler insatser. Personer med Ménières sjukdom, tinnitus och ljudöverkänslighet får heller sällan den behandling de behöver för att uppnå en bra livskvalitet. Vilken hörselvård hörselskadade får, och vad den får kosta beror på var man bor. HRF fortsätter därför med att driva kravet på likvärdig hörselvård i hela landet. Varje dag utestängs hörselskadade människor från 4 DistriktsNytt # utbildningar, tv-program, teater, föreningsliv och liknande evenemang på grund av bristande tillgänglighet. Ofta beror problemen på fysiska brister, som att lokaler har dålig ljudmiljö, tv-programmen inte är textade eller att det saknas fungerande teleslingor. HRF driver därför kravet på lagstiftning mot bristande tillgänglighet som HRF ser som diskriminering. Kunskapsbrist och oklara regelverk är största hindret för en bra ljudmiljö vilket alla människor behöver. För hörselskadade är det dessutom helt avgörande för att kunna fungera på jobbet, i skolan och i det sociala umgänget. Tolkservice är för många en förutsättning för att kunna vara delaktiga och kunna kommunicera med andra på jobbet, på fritiden och i en utbildningssituation. Skolan har en avgörande betydelse för ett barns framtid. Bristande delaktighet i undervisning, samtal och lek under uppväxten får konsekvenser för livet. Hörselskadade barn har ofta en oacceptabel utbildningssituation där de måste kämpa för att hänga med. HRF arbetar för att alla hörselskadade och döva får en bra skolsituation, oavsett skolform. HRF borde själva vara ett föredöme för tillgänglighet för hörselskadade, men är ibland dåliga på att uppfylla krav som organisationen ställer på andra. Under den kommande kongressperioden kommer därför det interna tillgänglighetsarbetet att ses över, så alla hörselskadade kan delta i HRF:s arbete. En organisationsutredning ska se över HRF:s struktur, form och innehåll. Organisationen ska bli bättre på att skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Fler hörselskadade med invandrarbakgrund ska inkluderas i HRF:s gemenskap. HRFs samarbete med andra organisationer, både i Sverige och utomlands, ska värna hörselskadades mänskliga rättigheter. Engagemang i internationella samarbetsorganisationer ska ge större inflytande i en alltmer global samhällsutveckling. US

5 Barns teckenspråk temat för Dövas Dags heldagskonferens Konferensen hölls den 14 september på Münchenbryggeriet i Stockholm och arrangörer var Stockholms Dövas förening och Stockholms Dövas ungdomsråd. Denna regniga dag passade utmärkt att ägna åt en fantastisk konferens som berörde alla i lokalen som var fylld till bristningsgränsen. Carin Roos föreläste om Mentalisering, interaktion och lärande hos döva barn med döva föräldrar. Mentalisering kommer igång i 4 årsåldern och innebär insikt hos barn om att andra har tankar och känslor. Detta följer ett visst mönster i olika givna situationer. Det gäller även att förklara och förutsäga beteenden och kunna tolka kommunikationer. Interaktionen är gemensam uppmärksamhet som ligger till grund för allt socialt samspel. Mellan 9 och 18 månaders ålder händer följande i ett barns utveckling: barnet svarar, barnet kan själv ta initiativ, barnet försöker få vuxna att göra saker. MILD -studien har till syfte att under en 24 månadersperiod studera vad döva barn och döva föräldrar gör för att mentaliseringen ska komma igång. En film visade hur det går till i praktiken och det var roligt att följa barn i olika situationer. Intressant var att utvecklingskurvan är densamma för döva barn till döva föräldrar som till hörande barn med hörande föräldrar. Däremot har döva barn och döva föräldrar mer aktiva strategier för att kommunicera. Efter lunch premiärvisades filmen Jag ser vad mitt barn säger en film som berör och engagerar. Det handlar om att kommunicera på lika villkor och att stärka självkänslan hos barn. Filmen finns på hemsidan En annan föreläsare visade bilder på hur tvåspråkighet i teckenspråk fungerar. Barnet kommunicerade med sina föräldrar både på danskt teckenspråk och flamländskt teckenspråk. Härligt var att se hur barnet växlade tecken beroende på vem han tecknade med. Speciellt tydligt var att han hade lärt sig att teckna kyckling på danskt teckenspråk och ville inte ha något annat tecken för det. Pia Simper-Allén, adjunkt och doktorand i teckenspråk visade på att den tidigaste kommunikationen är visuell med ögonkontakt och med blicken följa riktning och gester. I ett barns utveckling skiljer det inte mellan tal och användandet av tecken, vid ett års ålder är starten både för döva och hörande barn. Barn har svårt att teckna med en hand, de vill gärna använda sig av båda händerna. Vissa handformer är svårare än andra. Fingrarna är inte utvecklade för vissa handformer förrän efter en viss ålder, och om de når en för svår grad använder de sig av lättare tecken istället. Gemensamt för barns språkutveckling är att det måste ske i en särskild ordning, det går inte att hoppa över vissa moment och det gäller även teckenspråk. Viktigt är att ett barn måste få tid på sig. De första 50 orden kommer vid 1,5 2 års ålder och det är lika svårt att teckna som att tala. Det var en mycket intressant och givande dag. Berit Hagström Lurar mot vindbrus Windfree är utformad som hörlurar och består av ett skum med en cellstruktur som tar bort vindbruset, men man kan fortfarande höra. Fördelen är att man kan ha denna brusdämpare utanpå hörapparaten. Jag har testat den när jag har cyklat, sprungit och åkt liten motorbåt, och den bort det mesta av vindljudet, berättar Per-Olov Jacobsson. Jag hörde dessutom vad min kompis i båten sa, så för mig funkar det faktiskt. Windfree finns i olika färger och kostar 449 kr. Lurarna finns att köpa på olika hörselfirmor. DistriktsNytt #

6 Från Hugis till Frans Schartau? Hörsel- och dövgymnasium kan bli verklighet i Stockholm 2013 Stockholms stads gymnasieenhet startade projektet Hugis för att ta fram ett förslag till förändrad organisation för gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning/ dövhet. Utredningen har letts av Gunilla Vigert. Till sin hjälp har hon haft en referensgrupp med nio hörselskadade och döva ungdomar. En nulägesbeskrivning och kartläggning av behoven genomfördes hösten 2011 och finns redovisad i en delrapport. Utredningen visar att många hörselskadade elever i Stockholms gymnasieskolor inte har optimala villkor för delaktighet under sin utbildning och därmed inte likvärdiga förutsättningar för sin gymnasieutbildning. Lärmiljön anpassas sällan utifrån elevernas behov och personalen saknar ofta kompetens om elevernas stödbehov. Skolorna behöver mer kompetens om hur man kan skapa en lärmiljö som ger döva och hörselskadade elever möjlighet att vara delaktiga. En del elever har behov av en mindre gruppstorlek och en miljö med exempelvis bra akustik. Ingen överblick Utredningen visar att ingen har överblick över var i skolsystemet eleverna med hörselnedsättning befinner sig och det görs ingen uppföljning av hur deras skolsituation fungerar. För att elever med hörselnedsättning som väljer en inkluderande lärmiljö ska kunna få likvärdiga förutsättningar i skolan som andra elever föreslår utredningen att hörsel- och dövgymnasiealternativet i liten skala för kommunens elever startar på Frans Schartaus gymnasium till höstterminen Regionalt 2014 Parallellt inleder utbildningsförvaltningen diskussioner med kommunerna i länet om att inrätta en regional hörsel- och dövgymnasieverksamhet i Stockholm. Föreslås starta läsåret 2014/2015. Fakta: Stödformer som finns idag Samverkan mellan kommun, landsting och stat syftar till att eleven får det stöd som behövs för möjlighet till utveckling och tillgång till likvärdig utbildning. Stockholm har organiserat det hörselpedagogiska stödet via Skolstöd med en hörselpedagog som mot ersättning kan nyttjas i alla skolformer, från förskolan till gymnasiet. Gymnasieavdelningen köper in arbetsterapeuternas tjänster centralt för elever som skolan identifierar vara i behov av särskilt stöd som går i de kommunala gymnasieskolorna. Hörselhabiliteringens stöd vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar, visst stöd också till skolor och omfattar experter inom hörsel- och dövområdet: audionom, ingenjör, konsulent, kurator, logoped, läkare, talpedagog, psykolog, specialpedagog och teckenspråkslärare. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder kostnadsfritt stöd till skolor i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. 6 DistriktsNytt #5 2012

7 Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Robert Sandström. Elevkommentarer Moa valde samma skola som sin bror, inte för att han gått där utan för att hon inte skulle bli retad för att hon pluggade. Hon hör inte lika bra här som hon gjorde i hörselklassen, men det går ändå ganska bra. Omställningen var svår, hela första året var en kamp för att försöka finna sig till rätta, för att höra och för att våga stå upp för sina behov av anpassningar. Jag hör i alla fall alltid lärarna och ofta funkar det bra när de jobbar i mindre grupper. Tor var fyra år när hans lindriga hörselnedsättning upptäcktes. Läkarna sa att han inte behövde hörapparat då hörseln inte skulle bli sämre än den var. Sen glömdes det liksom bort, säger Tor som alltid gått i en vanlig klass och inte förstod att han aldrig riktigt kunde hänga med i skolan eftersom klasskamraterna hörde mer än vad han gjorde. Fredde tog plats i skolan och accepterade inte när han inte kunde vara delaktig. Han har alltid varit bekväm med att prata om sin hörselnedsättning. Alla han någonsin träffat har fått veta att han är hörselskadad, för han tycker att det blir enklare så. Då tar de inte illa upp när jag frågar om eller när jag ställer mig för nära den jag pratar med. US HRF-distriktet välkomnar förslaget Men utbudet är för magert De kriterier som HUGIS satt upp för en gymnasieskola för hörselskadade/döva elever är väl genomtänkta. Möjligheten att studera teckenspråk och införandet av ett entreprenörskap på 100 poäng är excellent. Det skriver Hörselskadades distrikt i Stockholms län om gymnasieutredningens rapport. Utbudet av program bedöms vara alldeles för magert. Det vore önskvärt att anpassningen till elevernas önskemål vore större, säger ombudsman Berit Hagström som läst utredningen. Ett obligatoriskt hörseltest redan i grundskolan för att tidigt fånga upp hörselskadade vore ett bra komplement till hörselscreeningen efter förlossningen och fyraårskontrollen. DistriktsNytt #

8 Krönika av Robert Sandström Den syns inte men sitter där, i höger öra och hjälper mig att höra mycket mer än det jag vill. Påminner starkt om en stifttand, och jag måste hejda mig för att inte slänga den i soporna när jag ser den i viloläge på skrivbordet hemma i min lägenhet. Det är min tredje hörapparat och inte det minsta lik den första som jag fick för några år sedan av Avesina. Då hade jag ingenting att välja mellan, enligt vad de sa. Så jag tog de jag fick, ett par hörapparater med luftburet ljud genom en liten slang. De fungerade inte. Den ena var rena katastrofen och jag hörde faktiskt bättre utan. Vad ska du ha den där till, du hör ju bättre utan hörapparat på höger öra sa min öronläkare i Läkarhuset på Odenplan då han studerade mitt audiogram som audionomen precis printat ut. Släng den! sa doktorn som även förkastade min hörapparat i vänster öra eftersom den kunde förstöra min konstgjorda trumhinna som docent Lars Ekvall skapade på Elisabethkliniken i Uppsala den 27 maj Samtidigt mejslade han ut hammaren, städet och stigbygeln av en bit utav hörselbenet. Uppborrad hörselgång Avancerat så det förslog för snart 20 år sedan, och en teknik som gav mig hörseln tillbaka på vänster öra på vilket jag hade varit helt döv i 25 år. Hörselgången, som vuxit igen, borrades upp och kläddes med en del hud från överarmens insida. Fattar än inte hur det fungerar, men det gör det. Långt senare kom behovet av en hörapparat på mitt friska öra. Jag försökte länge med den slangförsedde hörapparaten, men la den strax i byrålådan. Och där fick den ligga. Same tree different Anders Wihk en de främsta jazzpianisterna i världen, med sedan snart ett kvarts sekel sedan egna shower i USA och Japan, och som precis kommit ut med det listklättrande musikalbumet SAME TREE DIFFERENT FRUIT ABBA som han spelat in tillsammans med en av världens främste trummisar, legendaren Steve Gadd tipsade mig om ett företag som hette Oticon som enligt vad han hört (!) tillverkade tekniskt avancerade hörapparater i mikroformat. Själv använder han sig bara av företagets medhörningsutrustningar som musiker, radio- teve- och musikbolag över hela världen använder sig utav. Jag googlade och fann till min stora förvåning att hörapparaterna säljs genom Audionomerna i Solna, som är en märklig stad med fyra apotek i centrumgallerian och tre audionomer på gångavstånd i staden. (Undrar just om Solnaborna är mer sjuka än andra; Hörseln är rena musiken Foto: Lars Hedelin men visst är det häftigt med fyra apotek inom en radie på 200 meter?) Lika märkligt är det att Audionomerna närmast mig bara ligger ett par hundra meter från min lägenhet på Ankdammsgatan. En bra metafor Det ena ledde till det andra och snart hade jag en superliten hörapparat bakom höger öra. Den skavde lite mot glasögonskalmen som for hit och dit med påföljd att hörapparaten alltför ofta fick vila i byrålådan tillsammans med mina utrangerade hörapparater. Efter nitton öronoperationer har jag blivit något av en hörlursfreak. Jag har sju åtta par hörlurar för olika musikutbud, typ tungdriven- klassisk- och popmusik, teveljud och radions P1-prat. De har kostat mig tusentals kronor, men då jag är extremt rädd om mina hörselrester har jag aldrig tvekat att betala vad det kostar för att skona öronen så mycket det bara går. Min nya hörapparat är lika extremt liten som ljudet är extremt stort. Skillnaden mot vad jag hörde innan är så stor att jag höll på dratta på ändan då jag första gången stoppade den i örat. Jag hade varnats för att ljudet kunde upplevas som burkat och instängt. Det har jag aldrig känt. Jag är tacksam över teknikens landvinningar och att förändringarna går lika snabbt som ljudet förflyttar sig. Nej, inte riktigt så fort, men visst är det en bra metafor? 8 DistriktsNytt #5 2012

9 Porträtt: Sue med takfönster Sue Öhrström kom från England till Sverige 1975, och orsaken var kärleken. Den har bestått och idag är hon även mormor till Emmie, 7 månader, som hon både talar engelska med och lär svenskt TSS. Sue fick sin hörselskada efter öronoperationer för 30 år sedan men klarade sig bra tills för sex sju år sedan, då hon började höra sämre på det bra örat. Hörselproven visade inte någon större förändring. Men så kom ett fruktansvärt pulserande hjärtljud i huvudet/öronen. Det var mycket värre än den vanliga tinnitusen. Neurologer och öron-näsa-halsspecialister kunde inte ge något svar på vad det var. Stressen ledde till daglig huvudvärk och migrän, dessutom depression och isolering. Jag kunde inte längre arbeta och blev heltidssjukskriven. Efter det pulserande hjärtljudet kom andra, mer besvärande symptom, värst var ljudet/känsla i huvudet/ öronen för varje fotsteg hon tog. Fotstegen kan liknas med att man hoppar ner från en höjd vid varje steg. Vattenstrålar på huvudet när jag duschar är hemskt och att ha på mascara på ögonfransarna låter som en snölavin. Hon hör sina kroppsljud som ögonrörelser, andning, rörelser i ben och leder. Detta gör att det blir ännu svårare att höra och orka med. Ljudkänsligheten gör det svårt att åka kommunalt och ljuddämpande proppar är ett måste utomhus för att undvika jobbiga ljud. När Sue fick sin diagnos SCDS, eller Takfönster som det kallas på svenska, för fem sex år sedan var det en lättnad. Nu kunde hon berätta om syndromet och inte känna sig som en som inte var riktig klok, dessutom lat och inte ville arbeta. För tre år sedan fick Sue besked från Försäkringskassan om att nu hade hon inte längre rätt till sjukpenning och hon överfördes till arbetsförmedlingen. Så ser reglerna ut. Trots ett detaljerat och väl utformat läkarintyg. Nu följde en hemsk tid... På grund av en del missförstånd riskerade Sue att bli av med all form av ersättning. Arbetsförmedlingen ansåg att Sue inte kunde komma ut i arbete, men Försäkringskassan ansåg att hon skulle gå kurs för att ta reda på vad hon kunde arbeta med. Slutligen fick Sue bra hjälp av en socialkonsulent på Arbetsförmedlingen som kan hörselfrågor. Efter möte med handläggare från arbetsförmedlingen och försäkringskassan beslöts att Sue skulle gå kursen på Iris Hadar. Men det fungerade inte. Det tog allstå fyra år innan alla förstod mina problem och jag äntligen fick min sjukersättning. Det finns en möjlighet för Takfönster -drabbade, och det är operation. Förenklat opererar man i Sverige genom att plugga igen det hål som finns på benkapseln som skyddar balansorganet, i USA lappar man över. Sue är dock tveksam till operation, vill vänta till utvecklingen gått längre då det bara är femton år sedan man upptäckte SCDS i USA. Jag förespråkar hörapparat, men har svårt att använda den själv på grund av ljudöverkänslighet. Däremot är jag mycket hjälpt av hörselslinga. Sue berättar att hon får bra hjälp och stöd från hörselkliniken på Rosenlund. Hon och maken Pocke har äntligen fått plats på TSS-kurs på Wiks folkhögskola. Hon är mycket glad för TSS är ett bra stöd för henne. Trots att jag har SCDS-diagnosen och har stora problem med att uppfatta tal då ljudet blir förvrängt, hör jag för bra att få handikappersättning. Visst är det märkligt, säger Sue. På Facebook finns en grupp för Takfönster- drabbade Takfönstersyndrom SCDS (Superior Canal Dehiscence Syndrome). Idag lever Sue ganska isolerat eftersom hon måste begränsa kontakten med människor. Det får bli korta möten eftersom ansträngningen alltid medför stor trötthet. Sue är aktiv inom HRF och speciellt varmt om hjärtat ligger invandrarfrågor. Det var så hon själv kom med i organisationen, i ett möte för hörselskadade med invandrarbakgrund. US Takfönster Superior Canal Dehiscence Syndrome (SCDS) Vad är det? Överkänslighet för egna kropps-ljud och yrsel vid tryckförändringar. Vad är orsaken? Örats balansorgan och hörselorgan ligger i skallbasen, väl skyddade genom en gemensam hård benkapsel som kallas ben-labyrinten. Takfönster innebär att det saknas bentäckning över den övre båggången (superior canal). Det finns alltså ett extra hål/öppning (dehiscence). När ett sådant hål finns i ben-labyrinten är det endast ett rörligt membran som skiljer vätskan runt balansorganet från vätskan runt hjärnan. Öppningen kan därför fungera som ett extra fönster, ett tredje fönster in till innerörat (förutom det ovala och runda fönstret). Detta innebär att en del ljuds energi leds bort (shuntas) från hörselsnäckan, i riktning mot det rörliga takfönstret. Ljudet hörs därför svagare, men kan istället ge yrsel på grund av påverkan på balansorganet. En annan effekt är att innerörats normala dämpning av kropps-ljud rubbas, så att det uppstår en överkänslighet för ljud som fortplantas i kroppen. Öppningen i bentäckningen beror vanligen på medfött tunt ben i denna del av skallbasen. Tunt ben i detta område har kanske 1 2% av befolkningen utan att ha några symptom. Men hos några tunnas detta ben med åldern, så att det till sist blir en bristning, antingen spontant, eller vid ett mindre slag mot skallen. (Källa: Krister Brantberg, specialistläkare med inriktning på yrselsjukdomar) 9 DistriktsNytt #5 2012

10 Textad kultur Stockholms stadsteater I sista minuten 30/ , 14/ , 10/ Next to normal 23/ Markurells 9/ , 18/ , 30/ , 15/ , 21/ Peter Pan och Wendy 13/ , 26/ , 13/ , 20/ West Side Story 27/ , 12/ , 27/ , 5/ , 15/ , 29/ Körsbärsträdgården 27/ / , 31/ Demoner 17/ , 3/ , 21/ Per Gynt (Klarascenen) 16/12, 17.00, 23/ Biljettkvot finns för hörselskadade till de textade föreställningarna E-post: OBS: Svar kan dröja upp till två dagar. Telefon (ej texttelefon): , tis sön kl Ange: TEXTAD FÖRESTÄLLNING Hörslinga På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen finns IR-system med speciella hörlurar och har man hörapparat med T-spole finns halsslingor. Hjälpmedlen finns att låna av publikvärdarna utanför salongen. Dramaten Fanny och Alexander 18/11, 29/11 Spöksonaten 9/2, 20/2 Biljettkvot finns för hörselskadade till de textade föreställningarna telefon Hörslinga Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är utrustade med IR-slingor. IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. Stora scenen och Lilla scenen är även utrustad med teleslinga som ställs in till den egna hörapparaten. Textad biofilm På SF hemsida kan man se vilka filmer som textas och var de visas: textadefilmer Text-tvsidor för text i tv 199 SVT1 299 SVT2 793 SVT24/Barnkanalen 794 Kunskapskanalen 890 TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, TV4 Film, TV4 Sport (vad som textas: sid 658) 199 TV3, Kanal 5, Kanal 9. Missa inte! I DistriktsNytt nummer 4 kunde du läsa reportage om Fame visukalen med döva och hörselskadade skådespelare. Nu kan alla ta del av föreställningen på SVT2 annandag jul 26/12 kl Dagen efter, den 27/12 kl visas en dokumentär om föreställningen. 10 DistriktsNytt #5 2012

11 På gång Bättre ljudmiljö på förskolor gav pris till stadsdel i Stockholm Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan för sitt arbete med att förbättra ljudmiljön vid stadsdelens förskolor. Genom lanseringen av metoden De tre L:en luft, ljus och ljud har Projektgruppen för Förskoleutveckling betonat vikten av en bra ljudmiljö för både barn och personal i stadsdelens förskolor. Vi ger projektgruppen Stockholms-Snäckan för att de genom ett unikt samarbete mellan olika yrkes grupper arbetar förebyggande för att förhindra hörselskador och sjukskrivningar. Och vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet, säger Julia Willig, styrelsemedlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alarmerande höga, med koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador som följd. En bra ljudmiljö gynnar därför alla, inte minst barn och personal som redan har en hörselskada. Priset Stockholms-Snäckan, som har instiftats av Hörselskadades förening i Stockholm, delas ut till pristagare som bidrar till förbättrade villkor för personer med nedsatt hörsel i Stockholmsområdet. Hörselskadades dag HRF Täby med omnejd: välbesökt öppet hus med Audionomerna som informerade om vårdvalet, visade hjälpmedel och testade hörsel på de som ville. HRF Botkyrka-Salem: Irene från Audionomerna informerade om produkter och om vårdval för ett 20-tal personer på öppet hus. Välbesökt konferens På konferensen Mångfald och företagande i Sollentuna den 22 oktober deltog vårt distrikt med ett informationsbord tillsammans med andra organisationer och olika företag. Arrangörer var Misa, HSO och Scandic. Konferensen innehöll korta föreläsningar dels med politikerna Ylva Johansson (S) och Bettina Kashefi (M) samt Thomas Fogdö om målfokusering, Sosso Milegrim om att våga agera samt Per Grankvist om att allt handlar om resurser. Medlemsmöte Huddinges medlemsmöte i oktober blev välbesökt. Verksamhetsplan och budget fastställdes och under kaffet underhöll Gunnel Asplund och Kjell Hagberg på dragspel och nyckelharpa och skärgårdsvisor av Olrog, Taube och Albert Engström. Foto: Robert Sandström DistriktsNytt #

12 Posttidning B Porto betalt Distriktskansliet ÖPPETTIDer: tis fre LUNCHSTÄNGT BESÖKSADRESS: TIDELIUSGATAN 12, 9TR STOCKHOLM POSTADRESS: HÖRSELSKADADES DISTRIKT BOX 38180, STOCKHOLM EXPEDITION: TELefontid: tis fre och EXPEDITION CATHRIN JANSON EXPEDITION ISABELLA NORDFORS OMBUDSMAN SEIJA BEXAR OMBUDSMAN BERIT HAGSTRÖM OMBUDSMAN ULLA SAND VERKSAMHETSLEDARE ROBERT SANDSTRÖM Bara 10 hörselpedagoger i hela Stockholms län! Vilket stöd finns för hörselskadade, inkluderade elever? Informations- & diskussionsdag arrangerat av HiSUS (Unga Hörselskadade i Stockholm) i samarbete med DHB Östra och HRF distrikt i Stockholms län. Tid: 25 november kl Plats: Instrumentvägen 19, Hägersten Gärna anmälan på eller Oanmälda i mån av plats. HISUS ungdomsledare tar hand om barnen. Programöversikt För ytterligare information om program, kontakta distriktets expedition. November Lörd 10 Lörd 10 Tisd 13 kl Torsd 22 kl Sönd 25 kl December Onsd 5 kl Torsd 6 kl Onsd 12 kl Januari 2013 Torsd 3 kl Onsd 23 kl Tisd 29 kl Järfälla-Upplands Broföreningen 35-årsjubileum CI-föreningen 20-årsjubileum Menièreföreningens medlemsmöte CI-föreningens medlemsmöte Informationsdag om inkluderade hörselskadade elever Distriktets föreningsmöte HYViS pubafton Tinnituskamraternas julavslutning HYViS pubafton Tinnituskamraterna Menièreföreningens tisdagsträff Distriktskansliet håller stängt 20 december 4 januari

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015. Distriktet 45 år. bildades 1969. Textad kultur. Gå på teater!

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015. Distriktet 45 år. bildades 1969. Textad kultur. Gå på teater! Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2015 Distriktet 45 år bildades 1969 4 Textad kultur Gå på teater! 6 Innehåll 3 Varje steg framåt är viktigt 4 Distriktet 45 år 5 Texttelefon och taltelefon Rörelse

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang

Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015. Fokus på ljudmiljön. på förskolan Nya idéer. och engagemang Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2015 Fokus på ljudmiljön på förskolan Nya idéer och engagemang 4 5 Innehåll 3 Ledare Teknik- & kommunikationsmässa 4 Fokus på ljudmiljön i förskolan 5 Nya idéer

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Stödet till barn och unga 2015

Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stora förändringar har skett under 2000- talet Saknas aktuell och överskådlig information HRF fått många signaler om brister, från medlemmar

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

UBAH VALDE BORT HÖRSELGYMNASIET

UBAH VALDE BORT HÖRSELGYMNASIET Hörselskadades distrikt i Stockholms län #2 2014 UBAH VALDE BORT 7 HÖRSELGYMNASIET Innehåll 3 Ledare Säkrare i samtalet 4 Dålig uppslutning på politikerdebatten 6 Distanstolkning 7 Ubah valde bort hörselgymnasiet

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo

HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2016 HRF:s Kongress 2 Hörselsmart kongress 4 Hörselrehabiliteringen i SLL 7 Föreningsinfo Innehåll 3 Ledare Benny Haag talar på Inspirationskonferensen 4 Hörselrehabiliteringen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från Handikapp och Habilitering Vad är habilitering? Handikapp och Habilitering ger dig med funktionshinder stöd för att du ska kunna leva

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med!

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med! DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2013 Utmaningarna är gamla även om året är nytt Det här har vi gjort därför ska du vara med! Innehåll 3 Ledare Ljudmiljö Lill-Skansen 4 5CI-föreningens

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

DistriktsNytt. Helen Kellers liv. Behövs Alviksskolan? Politikerna ser inte behovet! En teater som passar ALLA

DistriktsNytt. Helen Kellers liv. Behövs Alviksskolan? Politikerna ser inte behovet! En teater som passar ALLA DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #2 2013 Behövs Alviksskolan? Politikerna ser inte behovet! Helen Kellers liv En teater som passar ALLA 5 6 7 Innehåll 3 Ledare Lappkast och okunskap

Läs mer

4 Distriktet har motionerat 5 Oro för skolskjuts 7 Tankar om framtiden

4 Distriktet har motionerat 5 Oro för skolskjuts 7 Tankar om framtiden Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2016 4 Distriktet har motionerat 5 Oro för skolskjuts 7 Tankar om framtiden Innehåll 3 Ledare Nytt från kansliet 4 Distriktet har motionerat 5 Oro för skolskjuts

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Föräldraföreningen Talknutens yttrande till betänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning,

Läs mer

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler?

Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats Är alla välkomna i era lokaler? A Sonova brand 2 Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen december 2003 1 Hörselnedsättning/dövhet Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för medicinskt programarbete Hörselnedsättning/dövhet

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2013. Åter i. Georgien

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2013. Åter i. Georgien DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2013 Åter i 6 7 Georgien Innehåll 1177 Vårdguiden 3 Ledare Faktiskt ganska billigt 4 Namntävling, flytt och invigning 5 Kö till hörseltest Problem

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Beskrivning och hjälp till dig som möter barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 2 Den här broschyren ger en beskrivning av vad autismområdet är och kan vara till hjälp för

Läs mer

AUDITIV M LJO och LARANDE

AUDITIV M LJO och LARANDE inbjudan AUDITIV M LJO och KLIRR! GNISSEL KNARR boink! PRAT LARANDE BULLER bla bla BLA SKRIK VÄLKOMMEN TILL AUDITIV M LJO och LARANDE Audiologisk dag, 31 oktober 2011 En god auditiv miljö mår vi alla bra

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Inspirationsplats. Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser

Inspirationsplats. Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser Inspirationsplats Verktyg för livet Alviksskolans hörselklasser Rubrik Underrubrik Verktyg för livet Vad innebär det att ha en hörselnedsättning? -Min lärare är jättesmart, hon berättar med hela kroppen.

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up 2 Vad xxx är tin Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att man

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #4 2013. Att ha arbete eller inte arbete det är frågan

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #4 2013. Att ha arbete eller inte arbete det är frågan DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #4 2013 Att ha arbete eller inte arbete det är frågan 6 7 Innehåll 3 Ledare Hörseln i framtiden Blodomloppet I juni deltog distriktet med två lag

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat Tre steg mot rätt val - en guide vid val av hörapparat Den här informationsfoldern vänder sig till dig som står i begrepp att köpa en hörapparat. Varje hörselnedsättning är individuell och behandlas därefter.

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up

TINNITUS THE NEVERENDING SOUND. DANGER ZONE 100 db and up TINNITUS THE NEVERENDING SOUND DANGER ZONE 100 db and up Vad xxx Šr tin nitus? Tinnitus är när det tjuter i öronen. Jämt. Det är mycket vanligare än man tror. Speciellt bland unga. Det vanligaste är att

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b Simrishamn nimmi.se. Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014

Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b Simrishamn nimmi.se. Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014 Barnboksförlaget Nimmi Östergatan 4b 272 31 Simrishamn nimmi.se Copyright texter Mi Tyler 2014 Copyright bilder Malin Ahlin 2014 Tryckt i EU 2014 ISBN: 978-91-87955-00-6 Mammas Liv av Mi Tyler med illustrationer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

Yttrande över En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

Yttrande över En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 1(6) Dnr 09-0010 Hanna Sejlitz/NAW 2009-03-26 Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm elisabeth.backlund@education.ministry.se Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Utbildningsenkät Förskoleklassen

Utbildningsenkät Förskoleklassen Förskoleklassenkäten 2013 Rev A 2013-04-28 1 (17) s Utbildningsenkät 2012-2013 2. Förskoleklassen Förskoleklassenkäten 2013 Rev A 2013-04-28 2 (17) Innehåll 1 Utbildningsenkäten 2012-2013... 3 2 Vilken

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer