MMM Vård- och omsorgsdagar november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MMM Vård- och omsorgsdagar 22-24 november 2011"

Transkript

1 Tema: Saluto...vadå?. MMM Vård- och omsorgsdagar november 2011

2 Program 8.00 Registrering 8.00 TEAMUS underhåller 8.30 Inledning Carina Nilsson, kommunalråd 8.50 Engagemang och arbetsglädje ingen tillfällighet, Susanne Fredriksson 9.45 Kaffepaus/utställning Pass A Pass B Lunch Pass C Kaffepaus/utställning Stand up med Marika Carlsson Avslutning Engagemang och arbetsglädje ingen tillfällighet Susanne Fredriksson Det är viktigt att skapa ett arbetsklimat som gör att engagemang och glädje blir en naturlig del i vårt sätt att vara. Det påverkar våra relationer internt och till våra vårdtagare och boende. Att se sambandet är en viktig faktor för att klara utmaningar i vår vardag och i vårt föränderliga samhälle. Alla har ett individuellt ansvar att bidra med ett positivt klimat men hur gör man? Med värme, humor och skratt tar Susanne med oss på en mental och inspirerande resa som berikar oss länge, länge. Stand up med Marika Carlsson Marika Carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag, det går inte att värja sig för denna energiknippe som på scenen smittar med sin glädje och entusiasm fick Marika priset som årets kvinnliga komiker med motiveringen: För hennes lysande scennärvaro och pricksäkra observationer från ett exotiskt och skånskt perspektiv. En fullfjädrad komiker som knockar publiken med sitt leende och charm. Ni kan bl.a. ha sett henne i program som Parlamentet, Roast på Berns, RAW eller som programledare i SVT för Nationaldagen Just nu är Marika aktuell som sidekick på Kvällsöppet med Ekdal. Seminarier och utställning Medarbetare inom vård och omsorg i Malmö stad föreläser om sina verksamheter och sina projekt samt ställer ut. Ett gigantiskt erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatserna! På utställningen kan du bli inspirerad av och knyta kontakter med engagerade medarbetare. 7 parallella seminarier i 3 pass (21 stycken totalt) och ett 30-tal utställare. 2

3 Välkommen till vård- och omsorgsdagarna 2011! I år fyller vård- och omsorgsdagarna 10 år! Det firar vi med tre dagar fyllda med inspiration, spännande diskussioner och ny kunskap. Dagarna äger rum den november på Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö. Temat för årets vård- och omsorgsdagar är hälsa med rubriken saluto vadå? Många har säker hört talas om modebegreppet Det salutogena perspektivet eller salutogent synsätt som innebär att man i arbetet fokuserar på det friska hos människan istället för det sjuka. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Du har möjlighet att välja mellan olika seminarier och se utställningar där kollegor delar med sig av goda exempel på hur vi arbetar med vård och omsorg i Malmö stad. Föreläsarna och utställarna kommer från Malmö stad och representerar fler olika typer av verksamheter. Vårt nya kommunalråd för vård och omsorg, Carina Nilsson, kommer att inleda dagarna. Välkommen MMM är ett tillfälle att lära av varandra, dela med sig av och få ta del av goda exempel. Det är inspirerande att lyssna till kollegor som berättar om arbetsuppgifter som liknar mina egna och som arbetar under liknande förhållanden. Kan dom kan jag! Det nyinstiftade måltidspriset Guldgåsen kommer att delas ut under den första MMM-dagen, dvs tisdagen den 22 november. Detta kommer även att uppmärksammas under de två andra MMMdagarna. Guldgåsen är ett inspirationspris till en hemtjänstgrupp/team som aktivt och i vardagen gör måltidsservice till en positiv del av dagen för brukare. Malmö stad vill på detta sätt uppmärksamma och sprida goda exempel i hemtjänsten. Möte mellan medarbetare inom vård och omsorg. Möjlighet att dela med sig och inspireras. Mångfald av goda exempel och spännande projekt som pågår inom Malmö stad. Välkommen med din anmälan! 3

4 4 Akl A1 A2 A3 A4 ARBETSTIDSPROJEKT DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT Vittlingens äldreboende bedriver sedan 2 år tillbaka ett arbetstidsprojekt där vårdtagarens behov sätts i fokus. Vi kan göra lite större arrangemang såsom grisfest, utfärder, picknick, frukostbuffé. Ja listan kan göras lång. Vårdtagarna är trygga och glada över att det är samma personal som är med. Personalen har lägre sjukfrånvaro och arbetsmoralen är på topp, eftersom de kan påverka sina scheman. Vi vill nu visa med ett bildspel och berätta med ett litet skådespel, hur detta är möjligt. Så missa inte detta tillfälle, att kanske bli inspirerad, och att våga satsa på det som tycks vara omöjligt. Medverkande: Inger Lundström (sektionschef), Eva Hylèn (usk), Sabina Brdanin (usk), Marie Rönnberg (usk), Farideh Ahmmady (usk), Benjamin Åström (usk), Rose-Marie Thell (usk), Västra innerstaden. BINGO, BOULE ELLER BULLFAT? Har du tänkt på vilka intressen du kommer ha när du blir äldre och bor hemma? Kanske förlorar du en del av dina fysiska förmågor och sociala nätverk. Men visst kommer du ändå att ha önskemål och behov av social aktivitet? Kan socialt innehåll vara något annat än gruppaktiviteter och på vilka sätt kan vård och omsorg möta vårdtagarens sociala behov? Vi berättar om det Malmö stadsövergripande projekt som pågår för att öka det sociala innehållet. Vi vill också ta del av dina tankar, erfarenheter och idéer kring socialt innehåll för äldre i ordinärt boende. Medverkande: Yvonne Wismar-Fransson och Lina Hultin, Projektledare, Ökat socialt innehåll, Malmö stad. CLUB CEFALON Dagverksamheten Club Cefalon riktar sig till personer under 66 år med demenssjukdom. Vi delger er våra erfarenheter som vi skaffat oss under de fyra år som Club Cefalon har funnits. Hur ser våra gästers behov ut, vilka intressen finns och på vilket sätt kan vi stärka deras självkänsla? Du kommer att få en inblick i hur vi förgyller vardagen för våra gäster och hur det kan vara att arbeta och bemöta den yngre målgruppen. Medverkande: Ann- Louise Marveus och Anna- Klara Alme, Club Cefalon. ARBETSKOLLEKTIVET OCH ALFA Kom och lyssna på hur verksamheter i kommunal regi bedriver sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta. Vi på Alfa och Arbetskollektivet vänder oss till malmöbor med psykisk funktionsnedsättning och som är i behov av en meningsfull daglig sysselsättning. Under seminariets gång kommer ni få höra hur man går tillväga för att få en plats i verksamheterna och vilka krav som ställs på den enskilda individen. Samt vad vi har att erbjuda i form av sysselsättning. Medverkande: Marie Björup, Inger Meijgren handledare Arbetskollektivet & Mari-Louise Natanaelsson, Klaus Silfver, handledare Alfa, sociala resursförvaltningen.

5 A5 A6 A7 STUDIECIRKLAR FÖR BRUKARE Efter att personal gått cirkelledarutbildning tyckte de att det skulle vara positivt att ordna studiecirklar för boende på LSS- gruppbostäder i Oxie. Två grupper började att träffas: en mansgrupp samt en konstcirkel. Detta blev en fantastiskt uppskattat. Att få nya vänner med samma intresse (konst) som en själv. En konstutställning anordnades med vernissage och allt som hör till! Mansgruppen blev också mycket uppskattad. Att få träffa nya manliga vänner. Som på många andra ställen är vi många tjejer som arbetar så killsnack och annat roligt innehåll som deltagarna var med och utformade var uppskattat! Medverkande Terese Alptun, vårdare Lertegelvägens gruppbostad Oxie. Magnus Lövgren, vårdare Mästermansvägens gruppbostad Oxie och deltagare från cirklarna! VÄGEN TILLBAKA Obs! Detta seminarium är ca 1 timme långt. Här får du möta två föreläsare från Brandvaktens dagliga verksamhet (DV) som med inlevelse berättar om livet före och efter sin förvärvade hjärnskada. Andreas Wellsten var mitt i ungdomens bästa år när det ofattbara hände. En bilolycka, som förändrade hela hans liv. Andreas delar med sig på ett gripande sätt av sitt liv före och efter olyckan. Rehabilitering, familj, vänner, utanförskap och vilja är nyckelord i föreläsningen. Elisabeth Bergdal var 24 år när hon en dag drabbades av en hjärnblödning. Livet förändrades för småbarnsmamman Elisabeth. Här får ni följa hennes väg tillbaka där hundträning på Brandvakten har spelat en central roll för att skapa motivation och mening i Elisabeths liv. Medverkande: Matilda Ström, hundansvarig och aktivitetsledare, med Elisabeth Bergdal. Marie Nilsson, omsorgspedagog, med Andreas Wellsten, sociala resursförvaltningen. HADE EGON KUNNAT SLIPPA DETTA? Obs! Detta seminarium är ca1 timme långt. Egon är 80 år, besväras av yrsel, är magerlagd och har nedsatt aptit. En natt faller han och ådrar sig en höftfraktur. På den ortopediska vårdavdelningen upptäcker man efter ett vårddygn en tryckskada. Han får lunginflammation postoperativt och vårdas på korttidsboende innan han efter två månader kan komma hem igen. Han är då svag och verkar lite förvirrad. Känner du igen det? Hade vi kunnat hjälpa Egon så detta aldrig hänt? Vi arbetar i samverkansprojekt mellan nätverksgrupper i Malmö stad, Primärvården och Skånes universitetssjukhus (SUS) för att tillsammans förbättra vården genom att förebygga fall, undernäring och tryckskador. Kom och följ Egon på hans resa genom vårdkedjan och hör hur du kan hjälpa honom att förbättra hans förutsättningar. Medverkande: Eva Lena Jansby, distriktssköterska i Fosie, Marie Runström, sjukgymnast i Oxie och Rebecka Persson dietist, sociala resursförvaltningen med flera. 5

6 6 B B1 B2 B3 B4 VEM ÄR DU OCH VAD ÖNSKAR DU HJÄLP MED? Ju äldre vi blir desto mer olika varandra blir vi. Vår personlighet utvecklas hela livet. Personcentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som bör användas inom vård och omsorg. Kom och lyssna på Demensprojektets funderingar! Medverkande: Stina Arosenius, projektledare och Anette Olsson, biståndshandläggare, Demensprojektet. DEN GODA MÅLTIDEN Att få äta en god måltid, få känna doften, smaken och se den fint upplagda måltiden är ett sätt att öka livskvaliteten för både gammal och ung. För många äldre vårdtagare är måltiderna guldstunder som de ofta ser fram emot och värderar högt. I detta seminarium belyser vi måltiden ur olika synvinklar. Genom att använda film och handledning, kan vi tillsammans synliggöra hur måltiderna idag ser ut på särskilt boende. Vi lyfter fram och förstärker allt det goda samt inspirerar till förändring. Måltidens sociala betydelse kommer att belysas och vi lovar en smakupplevelse för dina egna sinnen. Medverkande: Louise Follin, leg dietist, Dietistverksamheten, Jenny Ekblad, FoU-koordinator, FoU Malmö och Katarina Nilsson, utbildare/handledare. ATT LÄRA AV VARANDRA - STUDIECIRKLAR I PALLIATIVT SYNSÄTT PÅ SÄRSKILT BOENDE I Kirseberg och Hyllie bedrivs studiecirklar i Palliativt synsätt på särskilt boende. Vi använder oss av Vårdalinstitutets studiecirkelprogram och lär av varandra för att skapa nytänkande kring våra vårdtagare. Får Nils följa med på fotboll? Får Ester gå på teater? Kan Anna vara med och baka tillsammans med andra boende trots sin synnedsättning? Vi diskuterar bemötande av närstående och hur vi arbetar med deras oro och önskemål när anhöriga flyttar till särskilt boende. En fråga som vi ställer oss är: Kan våra erfarenheterna användas i hemtjänst och på LSS boende? Medverkande: Eva Nilsson leg. sjuksköterska, Danska vägen 16C, och Bo Knutsson undersköterska, Päronskogen. VÅGAR DU UTMANA DINA SINNEN? - Spänning - Delaktighet - Utmana dina sinnen Detta kan ni få ta del av om ni väljer vårt seminarium! I seminariet berättar vi även närmare hur vi arbetar och delger er av våra erfarenheter kring personer som drabbats av en synskada. Besök även gärna vår utställning! Medverkande: Tom Nilsson, Syninstruktör, Silvia Jevremovic, Syninstruktör, Simrisbanvägen 14, sociala resursförvaltningen.

7 B5 B6 B7 FÖRSTÄRKT HEMTJÄNST I CENTRUM FÖR ETT AKTIVT LIV Hemtjänstinsatser är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden. Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna ska därför utformas så att de svarar mot den enskildes önskemål. Målet är att vårdtagaren ska få hjälp med att uppnå en ökad känsla av hälsa och livskvalitet i hemmiljön samt möjlighet att fylla sin vardag med anpassning till det dagliga livet, träning och sociala aktiviteter. Förstärkt hemtjänst kan erhållas om man p.g.a. känslor av stark otrygghet, oro, ensamhet, ångest, social svikt eller ohållbar hemsituation har stora svårigheter att klara sin dagliga livsföring på ett betryggande och tillfredsställande sätt. Medverkande: Ingegerd Kristiansson, sektionschef, Theresse Nord och Yvette Johansson från den förstärkta hemtjänsten i Centrum. SÄSONGSSAMTAL Säsongssamtal är en metod som är genialisk i all sin enkelhet. Det krävs en liten insats för att få ett stort utfall. All personal kan genomföra ett säsongssamtal och resultatet för brukarna blir: större delaktighet i och inflytande över sin egen vardag med ett utvecklande av självkänslan som grädden på moset! Medverkande: Isabell Barmark, vårdare, Eva Nilsson, vårdare, Östra Förstadsgatan 17, Centrum. Anita Ceder- Hammar, sektionschef LSS, Centrum. ATTITYDER OCH BEMÖTANDE AV SEXUALITETEN Alla människor har rätt till sin egen sexualitet men tillåts personer med intellektuell funktionsnedsättning det? Målet med LSS-lagen är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Hur lever man när man lever som andra? Cripteorin ifrågasätter synen på kroppens funktionalitet och vad som är normalt. Vetenskap idag visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, bemöts som en homogen grupp. Detta medför att de variationer som faktiskt finns när det gäller sexualitet osynliggörs. Tankar kring Plissit-modellen att våga vara medmänniska. Hur förankras detta i vår organisation? Medverkande: Christina Hansson Ravanelli, leg sjukgymnast, Katarina Flyckt, leg sjuksköterska och Jenny Hultqvist, leg arbetsterapeut, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. 7

8 8 C C1 C2 C3 C4 SOV TRYGGT OM NÄTTERNA MED NATTFRID Under hösten 2011 har Malmö stads LarmCentral tillsammans med hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo och MyJoice ett gemensamt projekt: Nattfrid. Nattfrid innebär att man erbjuder möjligheten att få sin nattliga tillsyn med hjälp av en kamera istället för att hemtjänstpersonalen går in i sovrummet. På så sätt ökar vårdkvalitén eftersom vårdtagaren inte får sin nattsömn störd, man kan få tätare tillsyn och snabbare hjälp. Medverkande: Sofia Persson, assistent, Frank Rasmusson, driftledare Malmö stads LarmCentral och representant från hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo. SJUNG MED HÄNDERNA! Under en utbildningsdag hösten 2010 fick personal på Friskvårdsenheten och Kronans dagliga verksamhet enl LSS, prova på att sjunga med tecken som stöd (TAKK) till svensk schlagermusik. Det var en häftig upplevelse! TAKK betyder Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation. Deltagarna som vi arbetar med har en intellektuell funktionsnedsättning med olika förmåga att kommunicera. Vi startade en TAKK-kör där deltagarna och vi sjunger med tecken, målet är att deltagarnas kommunikation ska stärkas i vardagen. Låt er inspireras nu när ni provar att sjunga med oss! Medverkande: Britt-Marie Eklund, leg arbetsterapeut, Kerstin Rydh, omsorgspedagog,nadira Rabal, aktivitetsledare, Sociala Resursförvaltningen samt TAKK-kör medlemmar. VÅRDPLANERING I HEMMET-ETT ALTERNATIV! Vårt mål är att ge trygghet, omvårdnad, rehabilitering och god vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Genom att vårdplanera i hemmet tror vi att ett större antal vårdtagare önskar stanna kvar i sitt hem som ett alternativ till korttidsplacering. Medverkande: Pia Hesselroth Tegel enhetschef vård och omsorg, Västra Innerstaden tillsammans med flera medarbetare från olika yrkesgrupper. NYA VÄGAR Nya Vägar är ett utvecklingsprogram för medarbetare inom hela vård och omsorg i Hyllie. Här får våra personliga assistenter, skötare, undersköterskor och vårdare en möjlighet att stanna upp och reflektera över sin situation samt sätta mål för framtiden. De får lära känna sig själv och hur omvärlden ser på henne/honom som person, arbetskamrat och medarbetare. Deltagaren får prova olika verktyg för personlig utveckling som kan användas både i arbetet och privat. Nya Vägar är som en nystart på livet. Att ges möjlighet att hitta verktyg till förändringar man inte trodde fanns. Deltagarcitat från utvärdering Medverkande: deltagare från programmet samt Karin Elg, Elisabeth Kahn och Annika Larsson, handledare i programmet/ sektionschefer, vård och omsorg, Hyllie.

9 C5 C6 C7 HELHETSSYN EN SKRÄDDARSYDD OMSORG, VÅRD OCH REHABILITERING Vad är det som gör ditt liv meningsfullt? Kommer de behoven att vara mindre viktiga när du blir äldre? Föreläsningen handlar om helhetssyn och dess implementering i vård och omsorg. Vi delar med oss av våra erfarenheter av fallgropar och framgångsfaktorer. Under föreläsningen tar vi upp ämnen som salutogent synsätt, yrkesstolthet och professionalitet, handledning och stresshantering, teamarbete och coachande ledarskap. Medverkande: Aleksandra Cavic, utvecklingssekreterare och Ann-Kristin Isgren,sektionschef, samt medarbetare i Rosengård. FOU TRAINEE Nils-Erik Hansson och Anette Walter har varit trainee på FoU Malmö. Under ett halvår har de skrivit varsin uppsats om ett ämne som intresserat dem bemötande. Nisse har utgått ifrån frågan om en gruppbostad är den enskildes hem eller personalens arbetsplats. Anette har sökt litteratur om hur anhöriga upplever sin situation. Som trainee skriver man inte bara en uppsats. Det ges tid till samtal och reflektion, vilket betyder mycket för alla, också handledaren. Under vårt seminarium berättar Nisse och Anette om innehållet i sina uppsatser och vi samtalar om vad tiden som trainee betytt för dem. Medverkande: Nils-Erik Hansson, vårdare, Limhamn- Bunkeflo, Anette Walter, vårdare, Fosie och Petra Björne, FoU-koordinator, FoU Malmö avd vård och omsorg. VÅLD I RELATION EN YRKESGEMENSAM HANDBOK Vad gör jag som personal när jag kommer hem till Stina och hon berättar att hennes son hotat henne? Den här situationen är en av flera som vi kommer att beskriva under vårt seminarium. Vad är våld? Hur uppmärksammar vi att våld förekommer? Vilka attityder finns? Hur ska vi agera när vi misstänker våld? Våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning förekommer ofta i det tysta och är ett tabubelagt område som man inte diskuterar i någon större utsträckning. Denna handbok är till för dig, som i ditt arbete eller i din organisation möter våld och övergrepp mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning, främst det våld som förekommer i nära relation. Medverkande: Anita Ohlsson, demenssjuksköterska och Ann-Helen Westerdahl, biståndshandläggare, vård och omsorg Västra innerstaden. 9

10 Utställare ARBETSKOLLEKTIVET OCH ALFA Alfa och Arbetskollektivet erbjuder personer med en psykisk funktionsnedsättning möjlighet att höja sin funktionsnivå och att ta ansvar och klara olika situationer, såväl arbetsmässiga som sociala i takt med personligt växande. Arbetskollektivet och Alfa har olika verksamheter att välja på, flera verksamheter som tillverkar hantverksprodukter, men också cykelverkstad, montering/paketering, kopiering och tryck samt ramverkstad. Under MMM-dagarna har du möjlighet att köpa våra hantverksprodukter samt ställa frågor och få ytterligare information på plats. Utställare: Marie Björup, Inger Meijgren, Mari-Louise Natanaelsson, Klaus Silfver handledare Arbetskollektivet. VIDEO SOM ANALYS OCH FEEDBACK VID TRÄNING Vad gör du när du har visat och förklarat en övning 100 gånger och patienten ändå gör fel? Hur analyserar du ett gångmönster när du måste vara nära patienten för att han/hon har nedsatt balans. Hur gör du en kvalitativ utvärdering av ett rörelsemönster efter 10 veckors träning? Hade jag varit tränare för en idrottsman hade jag riggat upp videokameran. Men vad gör jag som sjukgymnast i habiliteringen? Jo, jag riggar upp kameran. Jag vill gärna visa hur jag använder video med mina patienter som analysredskap och som kommunikationshjälpmedel. Kom och testa! Kan du lära dig att hoppa högre? Utställare: Erik Nilsson, leg. sjukgymnast, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. VEM ÄR DU OCH VAD ÖNSKAR DU HJÄLP MED? Ju äldre vi blir desto mer olika varandra blir vi. Vår personlighet utvecklas hela livet. Personcentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som bör användas inom vård och omsorg. Kom och lyssna på Demensprojektets funderingar! Utställare: Stina Arosenius, projektledare och Anette Olsson, biståndshandläggare, Demensprojektet. TOLVANS BOKBYTARCAFÉ Tolvans Bokbytarcafé är en daglig verksamhet enl. LSS och drivs av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tolvans Bokbytarcafé är öppet för allmänheten. Hos oss kan du byta böcker som du läst mot böcker som andra läst! Eller bara stanna en stund, ta en kopp kaffe och läsa en tidning. Vi finns på Lorensborgsgatan 12 och har öppet vardagar kl Utställare: Marianne Skarin, arbetsterapeut, Tina Persson, aktivitetsledare, Britt-Marie Nilsson, arbetsterapeut, Tolvan DV, sociala resursförvaltningen. 10

11 MALMÖ STADS LARMCENTRAL Malmö stads LarmCentral har som uppdrag att erbjuda ökad trygghet till äldre och till personer med funktionsnedsättning genom bl.a. trygghetslarm och nödsändare, erbjuda säkerhet till utsatt personal samt erbjuda skydd mot skadegörelse på byggnader via aktiv kamerabevakning dygnet runt. Nytt för 2011 är bland annat kamerabevakningen av Citytunneln. I vår monter har vi med oss våra tjänster, så som trygghetslarm med tillbehör, nödsändare och rökvarnare. Välkomna till vår monter där vi berättar om oss, svarar på frågor och visar upp våra produkter! Utställare: Sofia Persson, larmcentralassistent och larmoperatörer från Malmö stads LarmCentral. NATURLIG GRÖNSKA Serviceförvaltningen i Malmö stad initierade Naturlig grönska Med enkla medel vill vi föra grönskan närmare boende, personal och anhöriga vid särskilda boendeformer. Med hjälp av intervjuer vid respektive boende skapas det unika gestaltningsplaner över verksamheternas trädgårdar. Tack vare positiv respons blickar vi nu framåt. Vi hoppas involvera fler verksamheter för att anpassa tillgängligheten i utemiljön och hjälpa er att skapa just den trädgård ni önskar. Vill du veta mer om projekt Naturlig grönska? Du är varmt välkommen att besöka vår utställning under vård- och omsorgsdagarna! Utställare: Hanna Andersson, projektledare, Linn Boltzius, arbetsterapeut, Gröna Projekt, Serviceförvaltningen och John Pearson, trädgårdsgestaltare, Kommunteknik, serviceförvaltningen. MALMÖ STADS TRYGGHETSHOTELL Trygghetshotellet är till för Malmöbor som känner fysisk svaghet, ensamhet eller oro. Kanske har en akut situation dykt upp och man behöver en tillfällig lösning. Från det år som man fyller 70 och är skriven i Malmö, är man välkommen att checka in på Trygghetshotellet för vistelse i allt från 1 till 14 dygn. Undantag för längre vistelse är möjlig. Utställare: Nicole Lindström, Eva Oscarsson, Sophie Palm, Trygghetshotellet, Limhamn-Bunkeflo. 11Utställare

12 Utställare KOMMUNALS LOKALA BRANSCHRÅD FÖR ÄLDREOMSORG Kommunals Branschråd för äldreomsorgen i Malmö arbetar med att lyfta yrkesfrågorna för medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen i Malmö. Vi anordnar yrkesträffar med aktuella ämnen och föreläsare samt utifrån önskemål på innehåll från medlemmarna. Genom bättre arbetsförhållanden och arbetsvillkor kan Malmö stad rekrytera, men även behålla, kompetent personal. Frågor som vi driver är tex löner, arbetstider, önskad sysselsättningsgrad, arbetsmiljö, arbetskläder, inflytande, delaktighet och kompetensutveckling. Välkommen till vår utställning, snacka en stund och ta del av vårt material. Utställare: Monica Smidje och Kate Glantz, Kommunal sektion 4, Jeanine Lundmark och Jerry Andersson, Kommunal sektion 16 Lillemor Kristiansen Kommunal sektion 40. TRÄNA G(HJ)ÄRNA OCH TA STEGET PÅ KRA! Kommunens Rehabiliteringsavdelning presenterar sin verksamhet med hjälp av power point/bildspel, visning av hjälpmedel, olika bedömningsinstrument samt beskrivning av vårt teambaserade arbetssätt. Teamen består av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt läkare. Vi vänder oss främst till personer som drabbats av ortopediska och neurologiska sjukdomar. Målet är att personen ska återfå sin funktionsförmåga så långt som möjligt genom rehabilitering och vardagsträning och därmed kunna återgå till sin egen bostad. Utställare: Helena Mathisson, sjuksköterska, My Gulenius, sjukgymnast, Jeanette Löfström, undersköterska, Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA), sociala resursförvaltningen. MALMÖNYCKELN Malmönyckeln ger person som har en LSS-insats en rikare fritid. Man kan ansöka om Malmönyckeln hos oss. Kortet ger dig möjlighet att gratis ta med en valfri stödperson på aktiviteter. Välj mellan olika aktiviteter: sport, fritid, musik, bio, dans eller studiecirkel. Hela utbudet hittar du på malmo.se/malmonyckeln eller på Facebook. Utställare: Sarah Hansson, Fritiden, sociala resursförvaltningen. NYCKELFRI LÅSHANTERING, PAPPERSFRITT ARBETSCHEMA! Digitala nycklar, arbetsschema med planerade insatser, brukarens person- och kontaktuppgifter med mera allt finns i en smartphone. Movit är beteckning på den digitala lösningen, speciellt utformade för vård och omsorgs hemtjänstpersonal. Allt man behöver är en mobiltelefon. Rapportering på utförda/ej utförda insatser, vem som är vårdgivare i planeringssystemet LapsCare sker automatiskt. I Phoniro admin. sker automatisk rapportering vid användning av digitala nycklar hemma hos brukaren. Utställare: Mediha Idriz projektansvarig och Eva Viask sektionschef i Södra innerstaden. 12

13 DEN INRE OMSORGEN Åldrandet har fler dimensioner än det rent materiella behovet av vård och omsorg. För att uppleva välbefinnande i livets slutskede, måste de äldre få möjlighet att knyta ihop livets alla trådar och finna mening med sin livshistoria. Som äldrepedagog med existentiell inriktning arbetar jag utifrån ett inre omsorgsperspektiv - med att stödja de äldre i denna process. Likaså handleder och utbildar jag omvårdnadspersonalen för att öka deras förståelse för samspelet mellan de äldres existentiella behov och det dagliga omvårdnadsarbetet. Utställare: Christel Rosenberg, äldrepedagog & socionom, existentiell inriktning, Fosie stadsdelsförvaltning. HUR SKAPAR VI ETT LIV SOM DEN ÄLDRE VILL LEVA? Kanske Ester vill ha det på ett sätt som jag aldrig tänkt på. Detta kräver en ständig reflektion hos oss i personalgruppen över hur vi gör. Vi har utbildat oss till teamledare. Vårt uppdrag är att hålla regelbundna träffar med kollegorna där vi samtalar kring de önskemål och behov som Ester själv uttrycker. Vi handleder också våra kollegor i en salutogen/individcentrerad omsorg. Teamledarna och omvårdnads-personalen reflekterar över hur och vad de gör i sitt arbete. Vems rutiner är till för vem? Det handlar om vikten av att skapa relationer och prioritera tiden för samtal och samvaro med Ester. Utställare: Teamledare/undersköterska - särskilda boende i Fosie och Pia Wirentoft-Lindberg processledare. KULTURENS BETYDELSE FÖR BRUKAREN Genom kartläggning av brukarens intresse i kultur/aktiviteter ges brukaren ett självbestämmande och inflytande över vad han/hon vill göra. Detta ger en meningsfull vardag. För kontaktpersonen blir det en möjlighet att lära känna brukaren bättre och i personalteamet bemöta brukaren i den situation han/hon befinner sig i. Personalens kännedom om brukarens livshistoria ger också anhöriga en större trygghet. Utställare: Anita Wikström, kulturkoordinator, Fosie stadsdelsförvaltning. SYNINSTRUKTÖRERNA Behöver ni tips och råd för att underlätta vardagen för en person som drabbats av en synskada? Kanske har ni andra funderingar och frågor eller är ni helt enkelt bara nyfikna på syninstruktörernas verksamhet?! Välkomna till vår utställning eller anmäl er till vårt seminarium så berättar vi mer! Prova på våra nya förbättrade lådor! Utställare: Kristina Johansson, syninstruktör, Tom Nilsson, syninstruktör, Silvia Jevremovic, syninstruktör, Simrisbanvägen 14, sociala resursförvaltningen. 13Utställare

14 Utställare ATT LEVA ETT GOTT LIV MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Här får du en inblick i hur Habiliteringen i Malmö stad arbetar för vuxna personer med funktionsnedsättning. Insatserna sker i tvärprofessionellt team utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på lika villkor. Kommunens Habiliteringen kan också ge stöd till personal inom andra kommunala verksamheter som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning kring till exempel professionellt bemötande. Utställare: Lina Bringsved, kurator, och flera teammedlemmar, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. VO-COLLEGE = VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Vad är Vård- och omsorgscollege? Det är ingen ny skola utan en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Varför VO-College? Efterfrågan på välutbildad personal ökar, VO- College kommer att arbeta för att fler ska utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg. Vilka är vinnare? Brukarna får personal med utbildning som är kvalitetssäkrad. Arbetsgivaren får välutbildad personal som svara mot verksamheternas behov. Den studerande får en modern och attraktiv utbildning. Utbildningsanordnarna får samordningsvinster genom att samverka med andra. Utställare: Gunilla Nilsson, kommunövergripande praktiksamordnare, Hyllie stadsdelsförvaltning. LÅT OSS MÖTAS Visste du att det finns 14 mötesplatser för äldre i Malmö stad? Och att det är fritt att besöka dem oavsett var i Malmö man bor? Att göra roliga och intressanta aktiviteter tillsammans med andra, få information, råd och stöd eller att träffa en medmänniska att samtala med är viktigt för hälsan och känslan av trygghet. Detta är utgångspunkten för mötesplatsernas verksamhet. Du som arbetar i Malmö stad är en viktig länk i att sprida informationen om att mötesplatserna finns. Kom och hälsa på oss i vår monter så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda våra besökare. Utställare: personal från de olika mötesplatserna i Malmö stad VILKEN VARDAG VILL DU HA NÄR DU BLIR GAMMAL? Guldstunder i de äldres vardag bjuder in dig till en interaktiv utställning. På ett lekfullt och fantasifullt sätt bjuder vi in dig i en miljö där vi uppmanar Dig till eftertanke kring vår egen framtid på ålderns höst. Vad önskar vi? Hur vill vi ha det? Vad är viktigt för oss? Utställare: Irmeli Dahlbacka och Gizella Nemeth, Guldstunder i de äldres vardag, Malmö stad. 14

15 FRÖPROGRAMMET - EN INSPIRATIONSKURS Syftet med Fröprogrammet är att göra det möjligt för vårdpersonal att utveckla idéer som kan förenkla och förbättra vardagen inom vårdsektorn. I Fröprogrammet får du lära dig om hur man tar hand om och skyddar sina idéer på bästa sätt, hur man går från idé till handling, och vad det krävs av en idébärare som vill gå vidare med sin idé. Utställare: Victoria Rydengård, projektkoordinator, Catrine Pauckstadt, kommunikationsansvarig och Bengt Lövdén, VD. FÖRTROENDENÄMNDEN Förtroendenämnden handlägger klagomål och synpunkter som avser kommunens äldre- och handikappomsorg. I princip kan vem som helst anmäla ett ärende till Förtroendenämnden, anmälan kan även göras anonymt. Förtroendenämnden är en opartisk nämnd som består av sju ledamöter och lika många ersättare. Nämndens ledamöter och dess handläggare är väl förtrogna med verksamheten. När ett ärende anmäls får politiker i ett tidigt skede ta del av detta och även den anmälda verksamheten. Därigenom kan verksamheten ge sin redogörelse av klagomålet samt eventuellt vidtagna åtgärder. Utställare: nämndsekreterare, Förtroendenämnden. UT I DET FRIA! Alla har vi behov av att komma ut i friska luften! En promenad om dagen eller en rofylld stund på en parkbänk kan göra underverk för hälsan och välbefinnandet. Genom statliga stimulansbidrag startades 2011 ett projekt för ökad utevistelse på vårdboenden i Malmö stad i stadsdelarna Centrum, Hyllie, Limhamn Bunkeflo och Västra innerstaden. Kom och möt Utevistelseprojektet för att ta del av deras arbete, få tips och inspiration på aktiviteter och trevliga miljöer utomhus! Utställare: Utevistelseprojektet: Carina Gustafsson, leg. arbetsterapeut, Jennie Gudmundsson, leg. arbetsterapeut, Jonna Nilsson, leg. arbetsterapeut och Kim Rosberg, leg. arbetsterapeut. VÅRDPLANERING I HEMMET-ETT ALTERNATIV! Vårt mål är att ge trygghet, omvårdnad, rehabilitering och god vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Genom att vårdplanera i hemmet tror vi att ett större antal vårdtagare önskar stanna kvar i sitt hem som ett alternativ till korttidsplacering. Medverkande: Pia Hesselroth Tegel enhetschef vård och omsorg, Västra Innerstaden tillsammans med flera medarbetare från olika yrkesgrupper. LÄSNING FÖR ALLA Malmö stadsbibliotek har verksamhet som riktar sig till dem som inte själva kan komma till biblioteket. Hit hör bland annat Boken kommer-service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, talböcker till synskadade och personer med andra läshinder och bokbussen. Vi finns också på äldreboenden, träffpunkter och LSS-verksamhet genom våra läsombud och boklådor. Personal från stadsbiblioteket: Susan Hamid Nilsson, Margareta Stenvall och Anni Söderlind 15Utställare

16 Utställare IT-STÖD OCH SYSTEM Kom och titta på och ställ frågor kring IT-stöden Origo, flexite och LapsCare som finns inom vård och omsorg. Här kan du även få information om hur du får hjälp och stöd med dessa system i din lokala stadsdel/förvaltning. Lena Rosenberg, Cecilia Troedson och Yvonne Johansson systemförvaltare, Avdelning vård och omsorg, stadskontoret HAPPYKÖREN, MINNS SÅNGGLÄDJE! Vi ger er sångglädje i kaffepausen! Studieförbundet Vuxenskolan, i samarbete med Malmö stad, presenterar Happykören, bestående av äldre med demensdiagnoser och deras anhöriga. Sångpedagog och äldrepedagog har under två terminer övat in sånger och rörelser med kören. Resultatet visar vi er här. Vi ser gärna att kören växer och att sången blir en naturlig del i det pedagogiska arbetet med personer med demenssjukdom. Paula Kanerup, Äldrepedagog Minnesteamet. Kontakt: Lisa Dunso, sångpedagog, Vuxenskolan. Kontakt: HADE EGON KUNNAT SLIPPA DETTA? Egon är 80 år, besväras av yrsel, är magerlagd och har nedsatt aptit. En natt faller han och ådrar sig en höftfraktur. På den ortopediska vårdavdelningen upptäcker man efter ett vårddygn en tryckskada. Han får lunginflammation postoperativt och vårdas på korttidsboende innan han efter två månader kan komma hem igen. Han är då svag och verkar lite förvirrad. Känner du igen det? Hade vi kunnat hjälpa Egon så detta aldrig hänt? Vi arbetar i samverkansprojekt mellan nätverksgrupper i Malmö stad, Primärvården och Skånes universitetssjukhus (SUS) för att tillsammans förbättra vården genom att förebygga fall, undernäring och tryckskador. Kom och följ Egon på hans resa genom vårdkedjan och hör hur du kan hjälpa honom att förbättra hans förutsättningar. Medverkande: Eva Lena Jansby, distriktssköterska i Fosie, Marie Runström, sjukgymnast i Oxie och Rebecka Persson, sociala resursförvaltningen, dietist, med flera. 16

17 Utan Spaning ingen aning Spaning är en tidning som riktar sig till dig som vill veta mera om vad som händer runtomkring ditt jobb inom vård och omsorg i Malmö stad. En tidning som är vad den heter Spaning för att skapa ett vidare och större sammanhang kring arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi sprider Spaning till alla stadsdelar, medborgarkontor, politiker, stadsdelsbibliotek, gymnasieskola, Malmö högskola, Arbetsförmedlingen med flera. Vill du ha ett eget exemplar av tidningen? Ring Tidningen finns även att ladda ned på malmo.se/spaning och på Komin i arbetsfältet Vård & omsorg. Komin ditt intranät På Komin under arbetsfältet Vård & omsorg samlar vi massor med bra information för dig som arbetar inom vård och omsorg. Där hittar du bland annat gemensamma handböcker, riktlinjer, styrdokument och lagar. Vi samlar även minnesanteckningar från olika nätverk till exempel central facklig samverkan, vård- och omsorgschefsnätverket och många fler. Vi ses på Komin! Kontaktperson för Komin: Lisa Janzon, 17

18 Hitta Hit! Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. CYKEL Det finns utmärkta cykelvägar till Kockum Fritid och det finns en stor cykelparkering. BUSS Linje nr 3 stannar utanför ingången. BIL Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till anläggningen. Obs! Du måste erlägga parkeringsavgift. KARTA SKISS ÖVER LOKALERNA PÅ KOCKUM FRITID, Plan 2 18

19 Gör din anmälan på vårt intranät Komin Mitt arbetsfält vård och omsorg Det går endast att anmäla sig via vårt intranät Komin för personal inom Malmö stad! Välj dag och vilka seminarier du önskar delta på i 1:a och 2:a hand. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig snarast, dock senast den Varje arbetsplats ombeds att endast anmäla det antal medarbetare som har möjlighet att delta. OBS! Anmälan är bindande! Platsen är inte personlig och kan överlämnas till en annan medarbetare i samråd med din arbetsledare. Vid frånvaro som inte meddelats, debiteras arbetsplatsen en kostnad på 500 kr. Du får en bekräftelse på din anmälan senast i vecka 45. Anmälan FRI ENTRÉ Seminariedagarna finansieras med kommuncentrala medel för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Du bjuds på kaffe och lunch. HAR DU FRÅGOR? Ring eller maila Ewa Liwgren Telefon: E-post: VI VÄLKOMNAR Medarbetare inom vård och omsorg i Malmö stad Fackliga organisationer Elever och lärare på Omvårdnadsprogrammet, Rönnens gymnasium Berörda utbildningar på Malmö Högskola Studie- och yrkesvägledare Politiker Centrala pensionärsrådet och de lokala råden i stadsdelarna Malmö stads råd för funktionshinderfrågor med flera 19

20 MMM Vård- och omsorgsdagarna november 2011 SEMINARIEÖVERSIKT Registrering i foajén Inledning och föreläsning i Hörsalen 1 vån Kaffe Välkommen till utställningen på plan A-PASSET B-PASSET Lunch Välkommen till utställningen på plan C-PASSET Kaffe Välkommen till utställningen på plan Stå upp i Hörsalen Avslutning STADSKONTORET Avdelning vård och omsorg Malmö Telefon Malmö stad 2011 Tryck: Holmbergs.

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vård- och omsorgsdagar 2008 25-27 november MMM

Vård- och omsorgsdagar 2008 25-27 november MMM Program för Vård- och omsorgsdagar 2008 25-27 november MMM Tema: Hälsa Seminarier och utställningar Kom och: knyt nya kontakter låt dig inspireras få nya idéer. Program 8.00 Registrering 8.00 TEAMUS underhåller

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN

INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL Sida Våra lokala värdighetsgarantier...2 Anhörigstöd...3-4 Uppsökande verksamhet...5 Demenssjuksköterska...6 Mötesplatser

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer