MMM Vård- och omsorgsdagar november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MMM Vård- och omsorgsdagar 22-24 november 2011"

Transkript

1 Tema: Saluto...vadå?. MMM Vård- och omsorgsdagar november 2011

2 Program 8.00 Registrering 8.00 TEAMUS underhåller 8.30 Inledning Carina Nilsson, kommunalråd 8.50 Engagemang och arbetsglädje ingen tillfällighet, Susanne Fredriksson 9.45 Kaffepaus/utställning Pass A Pass B Lunch Pass C Kaffepaus/utställning Stand up med Marika Carlsson Avslutning Engagemang och arbetsglädje ingen tillfällighet Susanne Fredriksson Det är viktigt att skapa ett arbetsklimat som gör att engagemang och glädje blir en naturlig del i vårt sätt att vara. Det påverkar våra relationer internt och till våra vårdtagare och boende. Att se sambandet är en viktig faktor för att klara utmaningar i vår vardag och i vårt föränderliga samhälle. Alla har ett individuellt ansvar att bidra med ett positivt klimat men hur gör man? Med värme, humor och skratt tar Susanne med oss på en mental och inspirerande resa som berikar oss länge, länge. Stand up med Marika Carlsson Marika Carlsson är en av de mest glittrande komikerna i dag, det går inte att värja sig för denna energiknippe som på scenen smittar med sin glädje och entusiasm fick Marika priset som årets kvinnliga komiker med motiveringen: För hennes lysande scennärvaro och pricksäkra observationer från ett exotiskt och skånskt perspektiv. En fullfjädrad komiker som knockar publiken med sitt leende och charm. Ni kan bl.a. ha sett henne i program som Parlamentet, Roast på Berns, RAW eller som programledare i SVT för Nationaldagen Just nu är Marika aktuell som sidekick på Kvällsöppet med Ekdal. Seminarier och utställning Medarbetare inom vård och omsorg i Malmö stad föreläser om sina verksamheter och sina projekt samt ställer ut. Ett gigantiskt erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatserna! På utställningen kan du bli inspirerad av och knyta kontakter med engagerade medarbetare. 7 parallella seminarier i 3 pass (21 stycken totalt) och ett 30-tal utställare. 2

3 Välkommen till vård- och omsorgsdagarna 2011! I år fyller vård- och omsorgsdagarna 10 år! Det firar vi med tre dagar fyllda med inspiration, spännande diskussioner och ny kunskap. Dagarna äger rum den november på Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö. Temat för årets vård- och omsorgsdagar är hälsa med rubriken saluto vadå? Många har säker hört talas om modebegreppet Det salutogena perspektivet eller salutogent synsätt som innebär att man i arbetet fokuserar på det friska hos människan istället för det sjuka. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Du har möjlighet att välja mellan olika seminarier och se utställningar där kollegor delar med sig av goda exempel på hur vi arbetar med vård och omsorg i Malmö stad. Föreläsarna och utställarna kommer från Malmö stad och representerar fler olika typer av verksamheter. Vårt nya kommunalråd för vård och omsorg, Carina Nilsson, kommer att inleda dagarna. Välkommen MMM är ett tillfälle att lära av varandra, dela med sig av och få ta del av goda exempel. Det är inspirerande att lyssna till kollegor som berättar om arbetsuppgifter som liknar mina egna och som arbetar under liknande förhållanden. Kan dom kan jag! Det nyinstiftade måltidspriset Guldgåsen kommer att delas ut under den första MMM-dagen, dvs tisdagen den 22 november. Detta kommer även att uppmärksammas under de två andra MMMdagarna. Guldgåsen är ett inspirationspris till en hemtjänstgrupp/team som aktivt och i vardagen gör måltidsservice till en positiv del av dagen för brukare. Malmö stad vill på detta sätt uppmärksamma och sprida goda exempel i hemtjänsten. Möte mellan medarbetare inom vård och omsorg. Möjlighet att dela med sig och inspireras. Mångfald av goda exempel och spännande projekt som pågår inom Malmö stad. Välkommen med din anmälan! 3

4 4 Akl A1 A2 A3 A4 ARBETSTIDSPROJEKT DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT Vittlingens äldreboende bedriver sedan 2 år tillbaka ett arbetstidsprojekt där vårdtagarens behov sätts i fokus. Vi kan göra lite större arrangemang såsom grisfest, utfärder, picknick, frukostbuffé. Ja listan kan göras lång. Vårdtagarna är trygga och glada över att det är samma personal som är med. Personalen har lägre sjukfrånvaro och arbetsmoralen är på topp, eftersom de kan påverka sina scheman. Vi vill nu visa med ett bildspel och berätta med ett litet skådespel, hur detta är möjligt. Så missa inte detta tillfälle, att kanske bli inspirerad, och att våga satsa på det som tycks vara omöjligt. Medverkande: Inger Lundström (sektionschef), Eva Hylèn (usk), Sabina Brdanin (usk), Marie Rönnberg (usk), Farideh Ahmmady (usk), Benjamin Åström (usk), Rose-Marie Thell (usk), Västra innerstaden. BINGO, BOULE ELLER BULLFAT? Har du tänkt på vilka intressen du kommer ha när du blir äldre och bor hemma? Kanske förlorar du en del av dina fysiska förmågor och sociala nätverk. Men visst kommer du ändå att ha önskemål och behov av social aktivitet? Kan socialt innehåll vara något annat än gruppaktiviteter och på vilka sätt kan vård och omsorg möta vårdtagarens sociala behov? Vi berättar om det Malmö stadsövergripande projekt som pågår för att öka det sociala innehållet. Vi vill också ta del av dina tankar, erfarenheter och idéer kring socialt innehåll för äldre i ordinärt boende. Medverkande: Yvonne Wismar-Fransson och Lina Hultin, Projektledare, Ökat socialt innehåll, Malmö stad. CLUB CEFALON Dagverksamheten Club Cefalon riktar sig till personer under 66 år med demenssjukdom. Vi delger er våra erfarenheter som vi skaffat oss under de fyra år som Club Cefalon har funnits. Hur ser våra gästers behov ut, vilka intressen finns och på vilket sätt kan vi stärka deras självkänsla? Du kommer att få en inblick i hur vi förgyller vardagen för våra gäster och hur det kan vara att arbeta och bemöta den yngre målgruppen. Medverkande: Ann- Louise Marveus och Anna- Klara Alme, Club Cefalon. ARBETSKOLLEKTIVET OCH ALFA Kom och lyssna på hur verksamheter i kommunal regi bedriver sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta. Vi på Alfa och Arbetskollektivet vänder oss till malmöbor med psykisk funktionsnedsättning och som är i behov av en meningsfull daglig sysselsättning. Under seminariets gång kommer ni få höra hur man går tillväga för att få en plats i verksamheterna och vilka krav som ställs på den enskilda individen. Samt vad vi har att erbjuda i form av sysselsättning. Medverkande: Marie Björup, Inger Meijgren handledare Arbetskollektivet & Mari-Louise Natanaelsson, Klaus Silfver, handledare Alfa, sociala resursförvaltningen.

5 A5 A6 A7 STUDIECIRKLAR FÖR BRUKARE Efter att personal gått cirkelledarutbildning tyckte de att det skulle vara positivt att ordna studiecirklar för boende på LSS- gruppbostäder i Oxie. Två grupper började att träffas: en mansgrupp samt en konstcirkel. Detta blev en fantastiskt uppskattat. Att få nya vänner med samma intresse (konst) som en själv. En konstutställning anordnades med vernissage och allt som hör till! Mansgruppen blev också mycket uppskattad. Att få träffa nya manliga vänner. Som på många andra ställen är vi många tjejer som arbetar så killsnack och annat roligt innehåll som deltagarna var med och utformade var uppskattat! Medverkande Terese Alptun, vårdare Lertegelvägens gruppbostad Oxie. Magnus Lövgren, vårdare Mästermansvägens gruppbostad Oxie och deltagare från cirklarna! VÄGEN TILLBAKA Obs! Detta seminarium är ca 1 timme långt. Här får du möta två föreläsare från Brandvaktens dagliga verksamhet (DV) som med inlevelse berättar om livet före och efter sin förvärvade hjärnskada. Andreas Wellsten var mitt i ungdomens bästa år när det ofattbara hände. En bilolycka, som förändrade hela hans liv. Andreas delar med sig på ett gripande sätt av sitt liv före och efter olyckan. Rehabilitering, familj, vänner, utanförskap och vilja är nyckelord i föreläsningen. Elisabeth Bergdal var 24 år när hon en dag drabbades av en hjärnblödning. Livet förändrades för småbarnsmamman Elisabeth. Här får ni följa hennes väg tillbaka där hundträning på Brandvakten har spelat en central roll för att skapa motivation och mening i Elisabeths liv. Medverkande: Matilda Ström, hundansvarig och aktivitetsledare, med Elisabeth Bergdal. Marie Nilsson, omsorgspedagog, med Andreas Wellsten, sociala resursförvaltningen. HADE EGON KUNNAT SLIPPA DETTA? Obs! Detta seminarium är ca1 timme långt. Egon är 80 år, besväras av yrsel, är magerlagd och har nedsatt aptit. En natt faller han och ådrar sig en höftfraktur. På den ortopediska vårdavdelningen upptäcker man efter ett vårddygn en tryckskada. Han får lunginflammation postoperativt och vårdas på korttidsboende innan han efter två månader kan komma hem igen. Han är då svag och verkar lite förvirrad. Känner du igen det? Hade vi kunnat hjälpa Egon så detta aldrig hänt? Vi arbetar i samverkansprojekt mellan nätverksgrupper i Malmö stad, Primärvården och Skånes universitetssjukhus (SUS) för att tillsammans förbättra vården genom att förebygga fall, undernäring och tryckskador. Kom och följ Egon på hans resa genom vårdkedjan och hör hur du kan hjälpa honom att förbättra hans förutsättningar. Medverkande: Eva Lena Jansby, distriktssköterska i Fosie, Marie Runström, sjukgymnast i Oxie och Rebecka Persson dietist, sociala resursförvaltningen med flera. 5

6 6 B B1 B2 B3 B4 VEM ÄR DU OCH VAD ÖNSKAR DU HJÄLP MED? Ju äldre vi blir desto mer olika varandra blir vi. Vår personlighet utvecklas hela livet. Personcentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som bör användas inom vård och omsorg. Kom och lyssna på Demensprojektets funderingar! Medverkande: Stina Arosenius, projektledare och Anette Olsson, biståndshandläggare, Demensprojektet. DEN GODA MÅLTIDEN Att få äta en god måltid, få känna doften, smaken och se den fint upplagda måltiden är ett sätt att öka livskvaliteten för både gammal och ung. För många äldre vårdtagare är måltiderna guldstunder som de ofta ser fram emot och värderar högt. I detta seminarium belyser vi måltiden ur olika synvinklar. Genom att använda film och handledning, kan vi tillsammans synliggöra hur måltiderna idag ser ut på särskilt boende. Vi lyfter fram och förstärker allt det goda samt inspirerar till förändring. Måltidens sociala betydelse kommer att belysas och vi lovar en smakupplevelse för dina egna sinnen. Medverkande: Louise Follin, leg dietist, Dietistverksamheten, Jenny Ekblad, FoU-koordinator, FoU Malmö och Katarina Nilsson, utbildare/handledare. ATT LÄRA AV VARANDRA - STUDIECIRKLAR I PALLIATIVT SYNSÄTT PÅ SÄRSKILT BOENDE I Kirseberg och Hyllie bedrivs studiecirklar i Palliativt synsätt på särskilt boende. Vi använder oss av Vårdalinstitutets studiecirkelprogram och lär av varandra för att skapa nytänkande kring våra vårdtagare. Får Nils följa med på fotboll? Får Ester gå på teater? Kan Anna vara med och baka tillsammans med andra boende trots sin synnedsättning? Vi diskuterar bemötande av närstående och hur vi arbetar med deras oro och önskemål när anhöriga flyttar till särskilt boende. En fråga som vi ställer oss är: Kan våra erfarenheterna användas i hemtjänst och på LSS boende? Medverkande: Eva Nilsson leg. sjuksköterska, Danska vägen 16C, och Bo Knutsson undersköterska, Päronskogen. VÅGAR DU UTMANA DINA SINNEN? - Spänning - Delaktighet - Utmana dina sinnen Detta kan ni få ta del av om ni väljer vårt seminarium! I seminariet berättar vi även närmare hur vi arbetar och delger er av våra erfarenheter kring personer som drabbats av en synskada. Besök även gärna vår utställning! Medverkande: Tom Nilsson, Syninstruktör, Silvia Jevremovic, Syninstruktör, Simrisbanvägen 14, sociala resursförvaltningen.

7 B5 B6 B7 FÖRSTÄRKT HEMTJÄNST I CENTRUM FÖR ETT AKTIVT LIV Hemtjänstinsatser är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden. Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna ska därför utformas så att de svarar mot den enskildes önskemål. Målet är att vårdtagaren ska få hjälp med att uppnå en ökad känsla av hälsa och livskvalitet i hemmiljön samt möjlighet att fylla sin vardag med anpassning till det dagliga livet, träning och sociala aktiviteter. Förstärkt hemtjänst kan erhållas om man p.g.a. känslor av stark otrygghet, oro, ensamhet, ångest, social svikt eller ohållbar hemsituation har stora svårigheter att klara sin dagliga livsföring på ett betryggande och tillfredsställande sätt. Medverkande: Ingegerd Kristiansson, sektionschef, Theresse Nord och Yvette Johansson från den förstärkta hemtjänsten i Centrum. SÄSONGSSAMTAL Säsongssamtal är en metod som är genialisk i all sin enkelhet. Det krävs en liten insats för att få ett stort utfall. All personal kan genomföra ett säsongssamtal och resultatet för brukarna blir: större delaktighet i och inflytande över sin egen vardag med ett utvecklande av självkänslan som grädden på moset! Medverkande: Isabell Barmark, vårdare, Eva Nilsson, vårdare, Östra Förstadsgatan 17, Centrum. Anita Ceder- Hammar, sektionschef LSS, Centrum. ATTITYDER OCH BEMÖTANDE AV SEXUALITETEN Alla människor har rätt till sin egen sexualitet men tillåts personer med intellektuell funktionsnedsättning det? Målet med LSS-lagen är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Hur lever man när man lever som andra? Cripteorin ifrågasätter synen på kroppens funktionalitet och vad som är normalt. Vetenskap idag visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, bemöts som en homogen grupp. Detta medför att de variationer som faktiskt finns när det gäller sexualitet osynliggörs. Tankar kring Plissit-modellen att våga vara medmänniska. Hur förankras detta i vår organisation? Medverkande: Christina Hansson Ravanelli, leg sjukgymnast, Katarina Flyckt, leg sjuksköterska och Jenny Hultqvist, leg arbetsterapeut, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. 7

8 8 C C1 C2 C3 C4 SOV TRYGGT OM NÄTTERNA MED NATTFRID Under hösten 2011 har Malmö stads LarmCentral tillsammans med hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo och MyJoice ett gemensamt projekt: Nattfrid. Nattfrid innebär att man erbjuder möjligheten att få sin nattliga tillsyn med hjälp av en kamera istället för att hemtjänstpersonalen går in i sovrummet. På så sätt ökar vårdkvalitén eftersom vårdtagaren inte får sin nattsömn störd, man kan få tätare tillsyn och snabbare hjälp. Medverkande: Sofia Persson, assistent, Frank Rasmusson, driftledare Malmö stads LarmCentral och representant från hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo. SJUNG MED HÄNDERNA! Under en utbildningsdag hösten 2010 fick personal på Friskvårdsenheten och Kronans dagliga verksamhet enl LSS, prova på att sjunga med tecken som stöd (TAKK) till svensk schlagermusik. Det var en häftig upplevelse! TAKK betyder Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation. Deltagarna som vi arbetar med har en intellektuell funktionsnedsättning med olika förmåga att kommunicera. Vi startade en TAKK-kör där deltagarna och vi sjunger med tecken, målet är att deltagarnas kommunikation ska stärkas i vardagen. Låt er inspireras nu när ni provar att sjunga med oss! Medverkande: Britt-Marie Eklund, leg arbetsterapeut, Kerstin Rydh, omsorgspedagog,nadira Rabal, aktivitetsledare, Sociala Resursförvaltningen samt TAKK-kör medlemmar. VÅRDPLANERING I HEMMET-ETT ALTERNATIV! Vårt mål är att ge trygghet, omvårdnad, rehabilitering och god vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Genom att vårdplanera i hemmet tror vi att ett större antal vårdtagare önskar stanna kvar i sitt hem som ett alternativ till korttidsplacering. Medverkande: Pia Hesselroth Tegel enhetschef vård och omsorg, Västra Innerstaden tillsammans med flera medarbetare från olika yrkesgrupper. NYA VÄGAR Nya Vägar är ett utvecklingsprogram för medarbetare inom hela vård och omsorg i Hyllie. Här får våra personliga assistenter, skötare, undersköterskor och vårdare en möjlighet att stanna upp och reflektera över sin situation samt sätta mål för framtiden. De får lära känna sig själv och hur omvärlden ser på henne/honom som person, arbetskamrat och medarbetare. Deltagaren får prova olika verktyg för personlig utveckling som kan användas både i arbetet och privat. Nya Vägar är som en nystart på livet. Att ges möjlighet att hitta verktyg till förändringar man inte trodde fanns. Deltagarcitat från utvärdering Medverkande: deltagare från programmet samt Karin Elg, Elisabeth Kahn och Annika Larsson, handledare i programmet/ sektionschefer, vård och omsorg, Hyllie.

9 C5 C6 C7 HELHETSSYN EN SKRÄDDARSYDD OMSORG, VÅRD OCH REHABILITERING Vad är det som gör ditt liv meningsfullt? Kommer de behoven att vara mindre viktiga när du blir äldre? Föreläsningen handlar om helhetssyn och dess implementering i vård och omsorg. Vi delar med oss av våra erfarenheter av fallgropar och framgångsfaktorer. Under föreläsningen tar vi upp ämnen som salutogent synsätt, yrkesstolthet och professionalitet, handledning och stresshantering, teamarbete och coachande ledarskap. Medverkande: Aleksandra Cavic, utvecklingssekreterare och Ann-Kristin Isgren,sektionschef, samt medarbetare i Rosengård. FOU TRAINEE Nils-Erik Hansson och Anette Walter har varit trainee på FoU Malmö. Under ett halvår har de skrivit varsin uppsats om ett ämne som intresserat dem bemötande. Nisse har utgått ifrån frågan om en gruppbostad är den enskildes hem eller personalens arbetsplats. Anette har sökt litteratur om hur anhöriga upplever sin situation. Som trainee skriver man inte bara en uppsats. Det ges tid till samtal och reflektion, vilket betyder mycket för alla, också handledaren. Under vårt seminarium berättar Nisse och Anette om innehållet i sina uppsatser och vi samtalar om vad tiden som trainee betytt för dem. Medverkande: Nils-Erik Hansson, vårdare, Limhamn- Bunkeflo, Anette Walter, vårdare, Fosie och Petra Björne, FoU-koordinator, FoU Malmö avd vård och omsorg. VÅLD I RELATION EN YRKESGEMENSAM HANDBOK Vad gör jag som personal när jag kommer hem till Stina och hon berättar att hennes son hotat henne? Den här situationen är en av flera som vi kommer att beskriva under vårt seminarium. Vad är våld? Hur uppmärksammar vi att våld förekommer? Vilka attityder finns? Hur ska vi agera när vi misstänker våld? Våld mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning förekommer ofta i det tysta och är ett tabubelagt område som man inte diskuterar i någon större utsträckning. Denna handbok är till för dig, som i ditt arbete eller i din organisation möter våld och övergrepp mot äldre personer och personer med funktionsnedsättning, främst det våld som förekommer i nära relation. Medverkande: Anita Ohlsson, demenssjuksköterska och Ann-Helen Westerdahl, biståndshandläggare, vård och omsorg Västra innerstaden. 9

10 Utställare ARBETSKOLLEKTIVET OCH ALFA Alfa och Arbetskollektivet erbjuder personer med en psykisk funktionsnedsättning möjlighet att höja sin funktionsnivå och att ta ansvar och klara olika situationer, såväl arbetsmässiga som sociala i takt med personligt växande. Arbetskollektivet och Alfa har olika verksamheter att välja på, flera verksamheter som tillverkar hantverksprodukter, men också cykelverkstad, montering/paketering, kopiering och tryck samt ramverkstad. Under MMM-dagarna har du möjlighet att köpa våra hantverksprodukter samt ställa frågor och få ytterligare information på plats. Utställare: Marie Björup, Inger Meijgren, Mari-Louise Natanaelsson, Klaus Silfver handledare Arbetskollektivet. VIDEO SOM ANALYS OCH FEEDBACK VID TRÄNING Vad gör du när du har visat och förklarat en övning 100 gånger och patienten ändå gör fel? Hur analyserar du ett gångmönster när du måste vara nära patienten för att han/hon har nedsatt balans. Hur gör du en kvalitativ utvärdering av ett rörelsemönster efter 10 veckors träning? Hade jag varit tränare för en idrottsman hade jag riggat upp videokameran. Men vad gör jag som sjukgymnast i habiliteringen? Jo, jag riggar upp kameran. Jag vill gärna visa hur jag använder video med mina patienter som analysredskap och som kommunikationshjälpmedel. Kom och testa! Kan du lära dig att hoppa högre? Utställare: Erik Nilsson, leg. sjukgymnast, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. VEM ÄR DU OCH VAD ÖNSKAR DU HJÄLP MED? Ju äldre vi blir desto mer olika varandra blir vi. Vår personlighet utvecklas hela livet. Personcentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som bör användas inom vård och omsorg. Kom och lyssna på Demensprojektets funderingar! Utställare: Stina Arosenius, projektledare och Anette Olsson, biståndshandläggare, Demensprojektet. TOLVANS BOKBYTARCAFÉ Tolvans Bokbytarcafé är en daglig verksamhet enl. LSS och drivs av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tolvans Bokbytarcafé är öppet för allmänheten. Hos oss kan du byta böcker som du läst mot böcker som andra läst! Eller bara stanna en stund, ta en kopp kaffe och läsa en tidning. Vi finns på Lorensborgsgatan 12 och har öppet vardagar kl Utställare: Marianne Skarin, arbetsterapeut, Tina Persson, aktivitetsledare, Britt-Marie Nilsson, arbetsterapeut, Tolvan DV, sociala resursförvaltningen. 10

11 MALMÖ STADS LARMCENTRAL Malmö stads LarmCentral har som uppdrag att erbjuda ökad trygghet till äldre och till personer med funktionsnedsättning genom bl.a. trygghetslarm och nödsändare, erbjuda säkerhet till utsatt personal samt erbjuda skydd mot skadegörelse på byggnader via aktiv kamerabevakning dygnet runt. Nytt för 2011 är bland annat kamerabevakningen av Citytunneln. I vår monter har vi med oss våra tjänster, så som trygghetslarm med tillbehör, nödsändare och rökvarnare. Välkomna till vår monter där vi berättar om oss, svarar på frågor och visar upp våra produkter! Utställare: Sofia Persson, larmcentralassistent och larmoperatörer från Malmö stads LarmCentral. NATURLIG GRÖNSKA Serviceförvaltningen i Malmö stad initierade Naturlig grönska Med enkla medel vill vi föra grönskan närmare boende, personal och anhöriga vid särskilda boendeformer. Med hjälp av intervjuer vid respektive boende skapas det unika gestaltningsplaner över verksamheternas trädgårdar. Tack vare positiv respons blickar vi nu framåt. Vi hoppas involvera fler verksamheter för att anpassa tillgängligheten i utemiljön och hjälpa er att skapa just den trädgård ni önskar. Vill du veta mer om projekt Naturlig grönska? Du är varmt välkommen att besöka vår utställning under vård- och omsorgsdagarna! Utställare: Hanna Andersson, projektledare, Linn Boltzius, arbetsterapeut, Gröna Projekt, Serviceförvaltningen och John Pearson, trädgårdsgestaltare, Kommunteknik, serviceförvaltningen. MALMÖ STADS TRYGGHETSHOTELL Trygghetshotellet är till för Malmöbor som känner fysisk svaghet, ensamhet eller oro. Kanske har en akut situation dykt upp och man behöver en tillfällig lösning. Från det år som man fyller 70 och är skriven i Malmö, är man välkommen att checka in på Trygghetshotellet för vistelse i allt från 1 till 14 dygn. Undantag för längre vistelse är möjlig. Utställare: Nicole Lindström, Eva Oscarsson, Sophie Palm, Trygghetshotellet, Limhamn-Bunkeflo. 11Utställare

12 Utställare KOMMUNALS LOKALA BRANSCHRÅD FÖR ÄLDREOMSORG Kommunals Branschråd för äldreomsorgen i Malmö arbetar med att lyfta yrkesfrågorna för medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen i Malmö. Vi anordnar yrkesträffar med aktuella ämnen och föreläsare samt utifrån önskemål på innehåll från medlemmarna. Genom bättre arbetsförhållanden och arbetsvillkor kan Malmö stad rekrytera, men även behålla, kompetent personal. Frågor som vi driver är tex löner, arbetstider, önskad sysselsättningsgrad, arbetsmiljö, arbetskläder, inflytande, delaktighet och kompetensutveckling. Välkommen till vår utställning, snacka en stund och ta del av vårt material. Utställare: Monica Smidje och Kate Glantz, Kommunal sektion 4, Jeanine Lundmark och Jerry Andersson, Kommunal sektion 16 Lillemor Kristiansen Kommunal sektion 40. TRÄNA G(HJ)ÄRNA OCH TA STEGET PÅ KRA! Kommunens Rehabiliteringsavdelning presenterar sin verksamhet med hjälp av power point/bildspel, visning av hjälpmedel, olika bedömningsinstrument samt beskrivning av vårt teambaserade arbetssätt. Teamen består av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt läkare. Vi vänder oss främst till personer som drabbats av ortopediska och neurologiska sjukdomar. Målet är att personen ska återfå sin funktionsförmåga så långt som möjligt genom rehabilitering och vardagsträning och därmed kunna återgå till sin egen bostad. Utställare: Helena Mathisson, sjuksköterska, My Gulenius, sjukgymnast, Jeanette Löfström, undersköterska, Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA), sociala resursförvaltningen. MALMÖNYCKELN Malmönyckeln ger person som har en LSS-insats en rikare fritid. Man kan ansöka om Malmönyckeln hos oss. Kortet ger dig möjlighet att gratis ta med en valfri stödperson på aktiviteter. Välj mellan olika aktiviteter: sport, fritid, musik, bio, dans eller studiecirkel. Hela utbudet hittar du på malmo.se/malmonyckeln eller på Facebook. Utställare: Sarah Hansson, Fritiden, sociala resursförvaltningen. NYCKELFRI LÅSHANTERING, PAPPERSFRITT ARBETSCHEMA! Digitala nycklar, arbetsschema med planerade insatser, brukarens person- och kontaktuppgifter med mera allt finns i en smartphone. Movit är beteckning på den digitala lösningen, speciellt utformade för vård och omsorgs hemtjänstpersonal. Allt man behöver är en mobiltelefon. Rapportering på utförda/ej utförda insatser, vem som är vårdgivare i planeringssystemet LapsCare sker automatiskt. I Phoniro admin. sker automatisk rapportering vid användning av digitala nycklar hemma hos brukaren. Utställare: Mediha Idriz projektansvarig och Eva Viask sektionschef i Södra innerstaden. 12

13 DEN INRE OMSORGEN Åldrandet har fler dimensioner än det rent materiella behovet av vård och omsorg. För att uppleva välbefinnande i livets slutskede, måste de äldre få möjlighet att knyta ihop livets alla trådar och finna mening med sin livshistoria. Som äldrepedagog med existentiell inriktning arbetar jag utifrån ett inre omsorgsperspektiv - med att stödja de äldre i denna process. Likaså handleder och utbildar jag omvårdnadspersonalen för att öka deras förståelse för samspelet mellan de äldres existentiella behov och det dagliga omvårdnadsarbetet. Utställare: Christel Rosenberg, äldrepedagog & socionom, existentiell inriktning, Fosie stadsdelsförvaltning. HUR SKAPAR VI ETT LIV SOM DEN ÄLDRE VILL LEVA? Kanske Ester vill ha det på ett sätt som jag aldrig tänkt på. Detta kräver en ständig reflektion hos oss i personalgruppen över hur vi gör. Vi har utbildat oss till teamledare. Vårt uppdrag är att hålla regelbundna träffar med kollegorna där vi samtalar kring de önskemål och behov som Ester själv uttrycker. Vi handleder också våra kollegor i en salutogen/individcentrerad omsorg. Teamledarna och omvårdnads-personalen reflekterar över hur och vad de gör i sitt arbete. Vems rutiner är till för vem? Det handlar om vikten av att skapa relationer och prioritera tiden för samtal och samvaro med Ester. Utställare: Teamledare/undersköterska - särskilda boende i Fosie och Pia Wirentoft-Lindberg processledare. KULTURENS BETYDELSE FÖR BRUKAREN Genom kartläggning av brukarens intresse i kultur/aktiviteter ges brukaren ett självbestämmande och inflytande över vad han/hon vill göra. Detta ger en meningsfull vardag. För kontaktpersonen blir det en möjlighet att lära känna brukaren bättre och i personalteamet bemöta brukaren i den situation han/hon befinner sig i. Personalens kännedom om brukarens livshistoria ger också anhöriga en större trygghet. Utställare: Anita Wikström, kulturkoordinator, Fosie stadsdelsförvaltning. SYNINSTRUKTÖRERNA Behöver ni tips och råd för att underlätta vardagen för en person som drabbats av en synskada? Kanske har ni andra funderingar och frågor eller är ni helt enkelt bara nyfikna på syninstruktörernas verksamhet?! Välkomna till vår utställning eller anmäl er till vårt seminarium så berättar vi mer! Prova på våra nya förbättrade lådor! Utställare: Kristina Johansson, syninstruktör, Tom Nilsson, syninstruktör, Silvia Jevremovic, syninstruktör, Simrisbanvägen 14, sociala resursförvaltningen. 13Utställare

14 Utställare ATT LEVA ETT GOTT LIV MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Här får du en inblick i hur Habiliteringen i Malmö stad arbetar för vuxna personer med funktionsnedsättning. Insatserna sker i tvärprofessionellt team utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter. Insatserna syftar till att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på lika villkor. Kommunens Habiliteringen kan också ge stöd till personal inom andra kommunala verksamheter som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning kring till exempel professionellt bemötande. Utställare: Lina Bringsved, kurator, och flera teammedlemmar, Habiliteringen, sociala resursförvaltningen. VO-COLLEGE = VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Vad är Vård- och omsorgscollege? Det är ingen ny skola utan en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Varför VO-College? Efterfrågan på välutbildad personal ökar, VO- College kommer att arbeta för att fler ska utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg. Vilka är vinnare? Brukarna får personal med utbildning som är kvalitetssäkrad. Arbetsgivaren får välutbildad personal som svara mot verksamheternas behov. Den studerande får en modern och attraktiv utbildning. Utbildningsanordnarna får samordningsvinster genom att samverka med andra. Utställare: Gunilla Nilsson, kommunövergripande praktiksamordnare, Hyllie stadsdelsförvaltning. LÅT OSS MÖTAS Visste du att det finns 14 mötesplatser för äldre i Malmö stad? Och att det är fritt att besöka dem oavsett var i Malmö man bor? Att göra roliga och intressanta aktiviteter tillsammans med andra, få information, råd och stöd eller att träffa en medmänniska att samtala med är viktigt för hälsan och känslan av trygghet. Detta är utgångspunkten för mötesplatsernas verksamhet. Du som arbetar i Malmö stad är en viktig länk i att sprida informationen om att mötesplatserna finns. Kom och hälsa på oss i vår monter så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda våra besökare. Utställare: personal från de olika mötesplatserna i Malmö stad VILKEN VARDAG VILL DU HA NÄR DU BLIR GAMMAL? Guldstunder i de äldres vardag bjuder in dig till en interaktiv utställning. På ett lekfullt och fantasifullt sätt bjuder vi in dig i en miljö där vi uppmanar Dig till eftertanke kring vår egen framtid på ålderns höst. Vad önskar vi? Hur vill vi ha det? Vad är viktigt för oss? Utställare: Irmeli Dahlbacka och Gizella Nemeth, Guldstunder i de äldres vardag, Malmö stad. 14

15 FRÖPROGRAMMET - EN INSPIRATIONSKURS Syftet med Fröprogrammet är att göra det möjligt för vårdpersonal att utveckla idéer som kan förenkla och förbättra vardagen inom vårdsektorn. I Fröprogrammet får du lära dig om hur man tar hand om och skyddar sina idéer på bästa sätt, hur man går från idé till handling, och vad det krävs av en idébärare som vill gå vidare med sin idé. Utställare: Victoria Rydengård, projektkoordinator, Catrine Pauckstadt, kommunikationsansvarig och Bengt Lövdén, VD. FÖRTROENDENÄMNDEN Förtroendenämnden handlägger klagomål och synpunkter som avser kommunens äldre- och handikappomsorg. I princip kan vem som helst anmäla ett ärende till Förtroendenämnden, anmälan kan även göras anonymt. Förtroendenämnden är en opartisk nämnd som består av sju ledamöter och lika många ersättare. Nämndens ledamöter och dess handläggare är väl förtrogna med verksamheten. När ett ärende anmäls får politiker i ett tidigt skede ta del av detta och även den anmälda verksamheten. Därigenom kan verksamheten ge sin redogörelse av klagomålet samt eventuellt vidtagna åtgärder. Utställare: nämndsekreterare, Förtroendenämnden. UT I DET FRIA! Alla har vi behov av att komma ut i friska luften! En promenad om dagen eller en rofylld stund på en parkbänk kan göra underverk för hälsan och välbefinnandet. Genom statliga stimulansbidrag startades 2011 ett projekt för ökad utevistelse på vårdboenden i Malmö stad i stadsdelarna Centrum, Hyllie, Limhamn Bunkeflo och Västra innerstaden. Kom och möt Utevistelseprojektet för att ta del av deras arbete, få tips och inspiration på aktiviteter och trevliga miljöer utomhus! Utställare: Utevistelseprojektet: Carina Gustafsson, leg. arbetsterapeut, Jennie Gudmundsson, leg. arbetsterapeut, Jonna Nilsson, leg. arbetsterapeut och Kim Rosberg, leg. arbetsterapeut. VÅRDPLANERING I HEMMET-ETT ALTERNATIV! Vårt mål är att ge trygghet, omvårdnad, rehabilitering och god vård i hemmet efter sjukhusvistelse. Genom att vårdplanera i hemmet tror vi att ett större antal vårdtagare önskar stanna kvar i sitt hem som ett alternativ till korttidsplacering. Medverkande: Pia Hesselroth Tegel enhetschef vård och omsorg, Västra Innerstaden tillsammans med flera medarbetare från olika yrkesgrupper. LÄSNING FÖR ALLA Malmö stadsbibliotek har verksamhet som riktar sig till dem som inte själva kan komma till biblioteket. Hit hör bland annat Boken kommer-service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, talböcker till synskadade och personer med andra läshinder och bokbussen. Vi finns också på äldreboenden, träffpunkter och LSS-verksamhet genom våra läsombud och boklådor. Personal från stadsbiblioteket: Susan Hamid Nilsson, Margareta Stenvall och Anni Söderlind 15Utställare

16 Utställare IT-STÖD OCH SYSTEM Kom och titta på och ställ frågor kring IT-stöden Origo, flexite och LapsCare som finns inom vård och omsorg. Här kan du även få information om hur du får hjälp och stöd med dessa system i din lokala stadsdel/förvaltning. Lena Rosenberg, Cecilia Troedson och Yvonne Johansson systemförvaltare, Avdelning vård och omsorg, stadskontoret HAPPYKÖREN, MINNS SÅNGGLÄDJE! Vi ger er sångglädje i kaffepausen! Studieförbundet Vuxenskolan, i samarbete med Malmö stad, presenterar Happykören, bestående av äldre med demensdiagnoser och deras anhöriga. Sångpedagog och äldrepedagog har under två terminer övat in sånger och rörelser med kören. Resultatet visar vi er här. Vi ser gärna att kören växer och att sången blir en naturlig del i det pedagogiska arbetet med personer med demenssjukdom. Paula Kanerup, Äldrepedagog Minnesteamet. Kontakt: Lisa Dunso, sångpedagog, Vuxenskolan. Kontakt: HADE EGON KUNNAT SLIPPA DETTA? Egon är 80 år, besväras av yrsel, är magerlagd och har nedsatt aptit. En natt faller han och ådrar sig en höftfraktur. På den ortopediska vårdavdelningen upptäcker man efter ett vårddygn en tryckskada. Han får lunginflammation postoperativt och vårdas på korttidsboende innan han efter två månader kan komma hem igen. Han är då svag och verkar lite förvirrad. Känner du igen det? Hade vi kunnat hjälpa Egon så detta aldrig hänt? Vi arbetar i samverkansprojekt mellan nätverksgrupper i Malmö stad, Primärvården och Skånes universitetssjukhus (SUS) för att tillsammans förbättra vården genom att förebygga fall, undernäring och tryckskador. Kom och följ Egon på hans resa genom vårdkedjan och hör hur du kan hjälpa honom att förbättra hans förutsättningar. Medverkande: Eva Lena Jansby, distriktssköterska i Fosie, Marie Runström, sjukgymnast i Oxie och Rebecka Persson, sociala resursförvaltningen, dietist, med flera. 16

17 Utan Spaning ingen aning Spaning är en tidning som riktar sig till dig som vill veta mera om vad som händer runtomkring ditt jobb inom vård och omsorg i Malmö stad. En tidning som är vad den heter Spaning för att skapa ett vidare och större sammanhang kring arbetet med äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi sprider Spaning till alla stadsdelar, medborgarkontor, politiker, stadsdelsbibliotek, gymnasieskola, Malmö högskola, Arbetsförmedlingen med flera. Vill du ha ett eget exemplar av tidningen? Ring Tidningen finns även att ladda ned på malmo.se/spaning och på Komin i arbetsfältet Vård & omsorg. Komin ditt intranät På Komin under arbetsfältet Vård & omsorg samlar vi massor med bra information för dig som arbetar inom vård och omsorg. Där hittar du bland annat gemensamma handböcker, riktlinjer, styrdokument och lagar. Vi samlar även minnesanteckningar från olika nätverk till exempel central facklig samverkan, vård- och omsorgschefsnätverket och många fler. Vi ses på Komin! Kontaktperson för Komin: Lisa Janzon, 17

18 Hitta Hit! Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. CYKEL Det finns utmärkta cykelvägar till Kockum Fritid och det finns en stor cykelparkering. BUSS Linje nr 3 stannar utanför ingången. BIL Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till anläggningen. Obs! Du måste erlägga parkeringsavgift. KARTA SKISS ÖVER LOKALERNA PÅ KOCKUM FRITID, Plan 2 18

19 Gör din anmälan på vårt intranät Komin Mitt arbetsfält vård och omsorg Det går endast att anmäla sig via vårt intranät Komin för personal inom Malmö stad! Välj dag och vilka seminarier du önskar delta på i 1:a och 2:a hand. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig snarast, dock senast den Varje arbetsplats ombeds att endast anmäla det antal medarbetare som har möjlighet att delta. OBS! Anmälan är bindande! Platsen är inte personlig och kan överlämnas till en annan medarbetare i samråd med din arbetsledare. Vid frånvaro som inte meddelats, debiteras arbetsplatsen en kostnad på 500 kr. Du får en bekräftelse på din anmälan senast i vecka 45. Anmälan FRI ENTRÉ Seminariedagarna finansieras med kommuncentrala medel för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Du bjuds på kaffe och lunch. HAR DU FRÅGOR? Ring eller maila Ewa Liwgren Telefon: E-post: VI VÄLKOMNAR Medarbetare inom vård och omsorg i Malmö stad Fackliga organisationer Elever och lärare på Omvårdnadsprogrammet, Rönnens gymnasium Berörda utbildningar på Malmö Högskola Studie- och yrkesvägledare Politiker Centrala pensionärsrådet och de lokala råden i stadsdelarna Malmö stads råd för funktionshinderfrågor med flera 19

20 MMM Vård- och omsorgsdagarna november 2011 SEMINARIEÖVERSIKT Registrering i foajén Inledning och föreläsning i Hörsalen 1 vån Kaffe Välkommen till utställningen på plan A-PASSET B-PASSET Lunch Välkommen till utställningen på plan C-PASSET Kaffe Välkommen till utställningen på plan Stå upp i Hörsalen Avslutning STADSKONTORET Avdelning vård och omsorg Malmö Telefon Malmö stad 2011 Tryck: Holmbergs.

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar INOM VÅRD & OMSORG LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar SIDAN 11 DEC 2013 MÅNGA INTRESSANTA ÄMNEN PÅ MMM-DAGARNA SIDAN 4 9 BO ÄR UNIK IT-SEKRETERARE INOM VÅRDEN MITTEN PERSONLIGT STÖD SKA GE FLER

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 Bertil har en dubbelroll SID 9 En galakväll med Kompetensstegen /SID 12-13 Högt medarbetarindex för vård och omsorg /SID 5 I Husiegård deltar medarbetare i rekrytering/sid

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Det akademiska vårdboendet

Det akademiska vårdboendet Det akademiska vårdboendet Stureby vård- och omsorgsboende Stureby vård- och omsorgsboende Tussmötevägen 175 122 64 Enskede Telefon 08-508 160 07 Hyresgäster På Stureby bor cirka 200 äldre personer, de

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 73:2012 Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Jenni Riekkola Carabante Gunilla

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer