LSS-insatsernas innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS-insatsernas innehåll"

Transkript

1 LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar

2 Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden ska planeras och utformas tillsammans med den enskilde. Det är personalens uppgift att anpassa arbetsmetoder efter den enskildes förutsättningar. Den enskilde avgör om han/hon vill äta själv eller i grupp. Skriftliga rutiner för måltidshjälp (avser matning): Personal ska sitta ner och vara närvarande vid måltiden Lugn miljö inga störande ljud som t.ex. TV En brukare och en personal Ska utgå från individuell skriftlig instruktion av HSL-personal Hjälp att sköta personlig hygien och att klä sig Respektera den enskildes integritet den boende ska t.ex. själv välja sina kläder Personlig hygien utifrån den enskildes behov och önskemål. Personalens uppgift är att vägleda och motivera

3 Hjälp att sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp Den enskilde ska vara delaktig, utifrån sina förutsättningar, i skötseln av hemmet. Personalens uppgift är att anpassa arbetsmetoder utifrån den enskildes förutsättningar. Exempel på arbetsmetod; motivera, delvis hjälpa, total hjälp (med den enskilde närvarande), hjälp med att beställa hushållsnära tjänst om det är den enskildes önskan. Med veckostädning i gruppbostad avses: damma, dammsuga fria ytor, golvtorkning fria ytor, toa(stol, vask, golv, badkar, dusch), kök (vask, diskbänk, spis, damma fläkt, golv, torka bort fläckar vid behov, kasta gammal mat och vid behov torka av i kylen, avkalka kaffekokare). Den enskilde ska vara delaktig, utifrån sina förutsättningar, i att tillreda sina måltider. Personalens uppgift är att anpassa arbetsmetoder utifrån den enskildes förutsättningar och önskemål. Exempel på arbetsmetod; vid motivation, delvis eller total hjälp är att vara lyhörd för den enskildes önskan, såsom att äta själv eller i grupp, bjuda in middagsgäst och beställa färdigmat/hämtmat. Den enskilde ska vara delaktig, utifrån egna förutsättningar, i sina inköp och uträttande av ärenden. Personalens uppgift är att anpassa arbetsmetoder utifrån den enskildes förutsättningar. Exempel på arbetsmetod; vid motivation, delvis eller total hjälp är att hjälpa den enskilde att planera, göra inköpslist. När den enskilde ej är delaktig ska man hänvisa till legal företrädares uppdrag.

4 Hjälp att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering Den enskilde ska stödjas i sin kommunikation. Personalens uppgift är att använda arbetsmetoder som syftar till att kunna tolka, förtydliga, förmedla och främja kommunikation. Exempel på arbetsmetod; använda kommunikationshjälpmedel, skapa tillfällen att kommunicera med kompisar, anhöriga och personal. Den enskilde ska stödjas i att upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering. Personalens uppgift är att använda arbetsmetoder som syftar till att stötta den enskilde när det gäller att hålla kontakt med anhöriga och vänner, liksom att knyta nya kontakter. Exempel på arbetsmetod; uppmuntra till att bjuda hem kompisar och anhöriga, uppmuntra till att delta i evenemang och föreningar, även utanför LSS-verksamheten. Hjälp att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp att planera framåt Den enskilde ska, vid behov, få hjälp med att: 1. förstå sin vardag och strukturera sin dag 2. planera inför framtiden, få hjälp med att formulera sina önskemål och drömmar samt realisera dessa i möjligaste mån. Personalens uppgift är att hitta och anpassa arbetsmetoder.

5 Exempel på arbetsmetod; schema, genomförandeplan, checklista för regelbundna, motiverande samtal mellan kontaktman och den enskilde. Tänk på att använda tekniska hjälpmedel vid behov, exempelvis mobil, dator och Internet när det finns. Genomförandet ska anpassas så att den enskilde känner sig trygg i sitt boende. Hjälp att göra hälso- och sjukvård tillgänglig (inkl. habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tandvård) Den enskilde ska vid behov få tillgång till olika vård-, rehab- och habinsatser av behandlande och utredande karaktär enligt HSL samt råd och stöd enligt LSS. Personalens uppgift är att uppmärksamma och aktualisera den enskildes behov enligt ovan. Exempel på arbetsmetod; regelbundna samverkansträffar med kommunens HSL-personal, inrapportering enligt uppsökande tandvård och kontakt med regionens habiliteringsverksamhet. Hjälp med att se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls Den enskilde ska själv anmäla om han eller hon utsatts för brott. När den enskilde inte själv klarar av att göra en anmälan har den legala företrädaren en skyldighet att se till att brottet anmäls

6 Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter en del av insatsen Bostad med särskild service Den enskilde ska få stöd i att utöva egna fritidsintressen och delta i kulturella aktiviteter i gruppbostaden och ute i samhället. Pesonalens uppgift är att stödja den enskildes förmåga och intresse att utveckla en talang, men kan också innebära att visa på aktiviteter som den enskilde tidigare inte haft möjlighet att prova. Vi garanterar att det erbjuds fritidsaktiviteter vid två tillfällen per vecka som planeras efter den enskildes behov och önskemål. Det ska finnas möjlighet att göra aktiviteter i grupp och individuellt. Daglig utevistelse erbjuds. Exempel på aktiviteter utanför boendet: promenad, jogging, cykling, aktivt deltagande i organiserad fritidsaktivitet, restaurang-/biobesök, teater eller konsertbesök. Exempel på aktiviteter i lägenhet: skapa tillfälle till lässtunder, högläsning, spela spel, lyssna på musik, förmedla lättlästa böcker och tidningar och få tillgång till samhällsinformation. Dagverksamhet Dagverksamheten ska erbjuda: - Personlig utveckling - Delaktighet i samhället - Nära samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa - Ständigt utveckla den enskildes möjligheter till arbete på öppna arbetsmarknaden - Anpassat arbete efter den enskildes förutsättningar och intresse

7 Korttidsvistelse Korttidsvistelsen ska: Ge miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling Ge möjlighet till avlösning för anhöriga Utformas genom individuella lösningar inom ramen för verksamheten och med utgångspunkt från barnperspektivet Ge en meningsfull fritid Ge möjlighet för ungdomar över 18 år att träna inför eget boende De fritidsarkiviteter som regelbundet utförs med stöd av ledsagning fortsätter även när barnet/ungdomen vistas på Korttidsvistelsen Korttidstillsyn Korttidstillsynen ska: Trygga föräldrarnas möjligheter att arbeta eller studera Utformas flexibelt och ge utrymme för individuella lösningar inom ramen för verksamheten och med utgångspunkt från barnperspektivet. Ges i former som liknar skolomsorgen

8 Kontaktuppgifter: LSS-chef Enhetschef gruppboende , Enhetschef daglig verksamhet och korttidstillsyn Naturbilder: Bengt Bengtsson Övriga bilder: LSS-verksamheten Socialförvaltningen ADRESS: Simrishamn

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer